Aihe

MUTTA KUN AIKA OLI TÄYTETTY, LÄHETTI JUMALA POIKANSA...

..., vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
( Gal. 4:4-5)

Oi, sinä Jumalan ikuinen rakkaus, joka niin suuresti rakastit maailmaa! Kuulkaamme, minkä tähden Jumalan Poika tuli ihmiseksi, mikä oli hänen maailmaan tulonsa syy ja. tarkoitus. »Lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset.»

Sinä synkkä epäuskon pimeys, joka pidätät meitä säilyttämästä tämän uskon. En ihmettele, että ne, jotka vakaasti uskovat Jumalan antaneen Poikansa meille lain täyttäjäksi, rakastavat sellaista Jumalaa ja Vapahtajaa.

En ihmettele, että he ovat hengessä palavia tuntiessaan taivaallista riemua, rauhaa ja rakkautta. En ihmettele, jos he tuntevat kiivautta kaikkea sitä vastaan, joka tahtoo korottaa itsensä meidän vanhurskaiksi tekemisemme ja pyhittämisemme arvoon.

Jumala tahtoi vapahtaa langenneet ihmiset ja pelastaa heidät lain tuomiosta. Miten se tapahtuisi? Sen täytyi tapahtua niin, ettei jumalallinen vanhurskaus, ei ainoaan piirtoon eikä rahtuun nähden tulisi kärsimään.

Se tapahtui siten, kuten apostoli sanoo, että Jumala lähetti Poikansa, lain alaiseksi syntyneen. Lain Herra antautui meidän tähtemme lain palvelijaksi ja lain täyttäjäksi. Oi, Sinä verraton Jumalan rakkaus!

Jos tämän uskot, jonka Raamattu todistaa, nimittäin, että me Kristuksen lain kuuliaisuuden ja Kristuksen vanhurskauden kautta olemme vanhurskautetut, niin silloin turvallisuutesi saavuttamiseksi on jäljellä ainoastaan tämä kysymys. Olenko varma siitä, että Kristus on tarkoin täyttänyt lain iankaikkisen Isän tyydytykseksi?

Ja sinä voit olla turvassa. Kristus on täydellisesti täyttänyt lain. Hän rakasti Herraa Jumalaa koko sydämellään, koko sielullaan ja koko mielellään. Hänen ruokansa oli, että hän teki taivaallisen Isän tahdon. Hän on myös täydellisesti rakastanut lähimmäistään niin kuin itseään.

Jopa niin, että hän unohti itsensä, meni kuolemaan, luettiin pahantekijäin joukkoon, kantoi monen synnit ja rukoili pahantekijäin puolesta. Hän oli kuolemaan saakka kuuliainen, jopa ristinkuolemaan saakka.

Sillä se, että hän oli lain alaiseksi tehty, sisälsi myös sen, että hän syntisten tähden otti kantaakseen lain tuomion ja kirouksen. Kuten kirjoitettu on: »Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun tuli kiroukseksi meidän edestämme.

Koska siis kaikilla lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat orjuuden alaisia.»

Näin hän on tehnyt kaikki meidän puolestamme. Kiitetty ja korkeasti ylistetty olkoon hänen nimensä. Hän olikin ainoa, joka voi sen tehdä. Ainoastaan Kristus saattoi tämän tehtävän toimittaa.

Antakoon nyt itsekukin siis kunnian Kristukselle. Huomatkaamme ja tunnustakaamme, että Herra on hyvin kaikki tehnyt. Surullista on, miten perkele eksyttää mielemme, niin että kulutamme aikamme ja elämme niin, kuin jos emme tietäisi, mikä hyöty meillä on Kristuksen toimittamasta pelastuksesta.

Puheissamme ja lauluissamme ylistämme Jumalaa siitä, että hän on antanut oman Poikansa veljeksemme, lain täyttäjäksi ja uhrikaritsaksi. Siitä huolimatta kaikki ajatuksemme ja hengelliset pyrintömme osoittavat, että me ollaksemme vakuutetut Jumalan mielisuosiosta, armosta ja ystävyydestä, tahdomme itse olla nuhteettomia lain täyttäjiä.

Kaunein, suurin sanoin ylistämme Välimiestämme, mutta sitten kuitenkin tahdomme itse sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Moni ei ole koskaan elämässään hyväkseen käyttänyt Kristuksen meille hankkimia etuja.

Pysähtykäämme Raamatun sanojen eteen ja ajatelkaamme mikä suuri hyöty ja etu meillä siitä on, että Jumala antoi meille Poikansa, lain alaiseksi tehdyn. Apostoli sanoo: »lunastamaan lain alaiset, jotta me pääsisimme lapsen asemaan.» Oletko nähnyt tahi kuullut näitä sanoja?

Emmekö jo ylistäisi jumalallista rakkautta! Emmekö antaisi totuuden puhua, sillä onhan suuri laintäyttäjämme tehnyt kaikki hyvin. Apostoli ei sano tässä hänen tehneen sitä itseänsä varten, vaan lunastaakseen lainalaiset.

Me pyydämme jokaista, joka tahtoo olla kristitty, totuudessa ajattelemaan, mikä on Raamatun pääsisältö ja ydin. »Sillä Kristus on lain loppumäärä, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, sillä mikä oli mahdotonta lain tehdä, koska se oli heikentynyt lihan kautta, sen Jumala teki, kun lähetti oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsi hänen lihassaan synnin.»

( C.O.Rosenius/Elämän Leipää)

11

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Huomenta, lisään Teille tämän päivän kunnon leipää opiksi ja ojennukseksi!

   Moi, veljet ja sisaret!

   Hyvä uuden vuoden 2021 pelastava evankeliumi tulee nyt Hyvänä Sanomana Sinulle!

   Seuraavassa Sanoma! Olkaa hyvät ja lukekaa huolella ja ymmärryksellä, jotta viisastuisitte!

   Kuka on väärässä kristinuskossa? Mikä on perinteinen kristinusko ja mikä on uuskristinusko? Kuka on pelastava Jumala? Kuka on elävä Jumala? Raamattu ei ole totta?
   Kaikki eivät pääse Taivaaseen! Kaikki eivät pelastu!
   Jumalan seurakunnassa ollaan tätä mieltä Jumalasta!

   Johanneksen evankeliumin lyhyt oppimäärä on seuraava.
   >>1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
   2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
   ..
   14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
   ( Joh 1) >>

   Haluan täsmentää edm. kirjoituksen totuuden julkitulemisen tähden lukemalla oikeen ja ymmärtämällä oikeesti lukemani tekstit.
   Jae 1. Tuo "alussa" tarkoittaa että on kyse vain ja ainoastaan Johanneksen evankeliumin alussa, ja tarkoittaa myös että on ollut Sana-jumala Kolmiyhteisen Jumalan tykönä, rinnalla läsnäoleva.
   Jae 2. "Hän oli alussa Jumalan tykönä" tarkoittaa, että Sana oli Poika, joka oli Kolmiyhteisen Jumalan tykönä rinnalla ja läsnäoleva, ja kaikki tuo edm. vain ja ainoastaan tässä Johanneksen evankeliumissa.

   Nuo jakeet Joh. 1: 1-2 ymmärrän Sana-sadun aluksi.
   Sana-satu jatkuu läpi koko Johanneksen evankeliumin, jotta uskoisitte että on olemassa Kolmiyhteinen Jumala, jossa ovat Isä, Jumalan Poika ja Pyhä Henki (Joh. luvut 10, 14, 15 ja 16), ja jotta uskoisitte Kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on Pojan lähettäjä ja jotta uskoisitte tuon lähetetyn ainokaisen Pojan lihaan tulleeksi Jeesukseksi Kristukseksi (Joh. 1 : jae 14)…(lue myös Joh. 20:31) ja joka uskoo että Kolmiyhteinen Jumala on niin maailmaa rakastanut että lähetti ainokaiseen Poikansa ja joka tuohon Poikaan uskoo, uskovalla olisi iankaikkinen elämä (Joh. 3:16)…”

   Kolmiyhteisen Jumalan, Isä Poika ja Pyhä Henki elinaika on Johanneksen evankeliumin pituinen Joh. luvut 1-21, Sana-paperilla-jumalan elinajan alku ja loppu.
   Ja Sana-satu päättyy tuohon, Sana-paperilla-jumalan elinpäivät on luettu. Tuo Sana-paperilla-jumala ei ole elävä jumala. Myöskään Uskontunnustukset eivät tee Kolmiyhteistä jumalaa eläväksi.
   Nikean-Konstanttinopolin uskontunnustuksesta voi lukea lähemmin enemmän paremmin mitä tuosta Johanneksen evankeliumista oikeen todelliset maailmanlaajuisen Ekumeenisen Kirkon Sana-taiteilijat ja Sana-sepot saavat irti ja tuovat esille.
   Apostolisesta uskontunnustuksessa voi lukea lähemmin enemmän paremmin mitä tuosta Johanneksen evankeliumista suomalaiset Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon ( ekumenia.fi )kuuluvien Kirkkojen Sana-taiteilijat ja Sana-sepot saavat irti ja tuovat esille.

   Tuossa on Johanneksen evankeliumin lyhyt sadunhohtoinen oppimäärä, ja
   tuohon yleisesti suomalaiset uskovat.... eikös tuossa ole kaikki?

   Kannattaako tuohon uuskristinuskon Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan uskoa, mitä tykkäätte oikeesti hyvät palstalaiset?
   Mikä on totta ja mikä on valhetta Kolmiyhteisessä Jumalassa; Isässä, Pojassa ja Jeesuksessa lihaan tulleessa sekä Pyhässä Hengessä?
   Totean, että Kolmiyhteinen jumala on harhaoppi. Tuon lisäksi muita Sana-paperilla-jumalaan perustuvia uuskristinuskon harhaoppeja ovat ”yksi on Isä ja Poika”-oppi, ”Jeesus yksin” -oppi eli ”Jumala on Jeesus”-oppi jne.

   Mikä on Aabrahamin, Jaakobin ja Israelin Jumala? Missä Hän on ja mikä merkitys Hänessä on, olisiko Hän molempien liittojen, yksi iankaikkinen vanhan ja uuden liiton Jumala? Ketkä ovat ”yksi on Jumala ja yksi on ihminen Jeesus Kristus” ?

   Käsitän että on vakava asia edellä. Missä edellämainituissa persoonissa meillä on pelastus? Mikä on pelastava usko?

   Kuka on sopiva Jumalaksi. Mihin Jumalaan kannattaa uskoa? onko tietoo kellään?
   Todellakin minkä nimisen Jumalan puoleen kannattaa oikeesti kääntyä? Nimittäin tuossa Teidän Jumalan valinnassanne on Teidän oma pelastuskysymyksenne.

   Jumalan seurakunnan Jumala on iankaikkinen, elävä, totinen Aabrahamin, Iisakin ja Israelin ja Uuden liiton Jumala,
   ( 1 Tim. 2: 3-7 ”…yksi on Jumala, yksi on välimies… ihminen Kristus Jeesus,”)

   Hän on ainoa Jumala. Hän on ainoa pelastava Jumala. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Hän on elävä Jumala. Hän ei ole kuin kuollut Sana-paperilla-jumala Johanneksen evankeliumissa ihmisvoimin väkisin todisteltu Kolmiyhteinen jumala! Tuon lisäksi muita Sana-paperilla-jumalaan perustuvia uuskristinuskon kuolleita harhaoppeja ovat ”yksi on Isä ja Poika”-oppi, ”Jeesus yksin” -oppi eli ”Jumala on Jeesus”-oppi jne.

   Yhteenveto.
   Hänen roolinsa on tärkein Sinun omassa pelastuksessasi!
   Etsi ja löydä oma hengellinen identiteettisi. Selvitä itsellesi missä joukossa seisot, tyhmissä vaiko ymmärtäväisissä neitsyeissä! (Matt. 25 : 1-13)

   Aamen.

   • Anonyymi

    7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
    8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
    9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
    10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
    11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
    ( 2 Joh. 1)

    s-seutulainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
    8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
    9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
    10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
    11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
    ( 2 Joh. 1)

    s-seutulainen

    saviseutulainen itse todistaa olevansa antikristus.

    voiko tuon hullunpaa heppua enää ollakkaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
    8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
    9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
    10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
    11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
    ( 2 Joh. 1)

    s-seutulainen

    Tässä Sinulle Elämän Leipää, ole hyvä.

    >>Jumala on iankaikkinen, elävä, totinen Aabrahamin, Iisakin ja Israelin ja Uuden liiton Jumala,
    ( 1 Tim. 2: 3-7 ”…yksi on Jumala, yksi on välimies… ihminen Kristus Jeesus,”)

    Hän on ainoa Jumala. Hän on ainoa pelastava Jumala. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Hän on elävä Jumala. Hän ei ole kuin kuollut Sana-paperilla-jumala Johanneksen evankeliumissa ihmisvoimin väkisin todisteltu Kolmiyhteinen jumala! Tuon lisäksi muita Sana-paperilla-jumalaan perustuvia uuskristinuskon kuolleita harhaoppeja ovat ”yksi on Isä ja Poika”-oppi, ”Jeesus yksin” -oppi eli ”Jumala on Jeesus”-oppi jne.
    >>


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä Sinulle Elämän Leipää, ole hyvä.

    >>Jumala on iankaikkinen, elävä, totinen Aabrahamin, Iisakin ja Israelin ja Uuden liiton Jumala,
    ( 1 Tim. 2: 3-7 ”…yksi on Jumala, yksi on välimies… ihminen Kristus Jeesus,”)

    Hän on ainoa Jumala. Hän on ainoa pelastava Jumala. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Hän on elävä Jumala. Hän ei ole kuin kuollut Sana-paperilla-jumala Johanneksen evankeliumissa ihmisvoimin väkisin todisteltu Kolmiyhteinen jumala! Tuon lisäksi muita Sana-paperilla-jumalaan perustuvia uuskristinuskon kuolleita harhaoppeja ovat ”yksi on Isä ja Poika”-oppi, ”Jeesus yksin” -oppi eli ”Jumala on Jeesus”-oppi jne.
    >>

    10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
    11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'
    12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
    ( Apt. 4)

    s-seutulainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
    11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'
    12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
    ( Apt. 4)

    s-seutulainen

    Jumala on iankaikkinen, elävä, totinen Aabrahamin, Iisakin ja Israelin ja Uuden liiton Jumala,
    1 Tim. 2: 3-7 ”…yksi on Jumala, yksi on välimies… ihminen Kristus Jeesus,”


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jumala on iankaikkinen, elävä, totinen Aabrahamin, Iisakin ja Israelin ja Uuden liiton Jumala,
    1 Tim. 2: 3-7 ”…yksi on Jumala, yksi on välimies… ihminen Kristus Jeesus,”

    1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama,
    2 Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!
    3 Niinkuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi
    4 eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.
    5 Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.
    6 Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin,
    7 tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.
    8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
    9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
    10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -
    11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.
    12 Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
    13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;
    14 ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
    15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.
    16 Mutta sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.
    17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.
    18 Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
    19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet
    20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.
    ( 1 Tim. 1)

    s-seutulainen


  • Anonyymi

   Enpä luottaisi otukseen joka tapattaa oman poikansakin, kuten Stalinkin.

  • Anonyymi

   "että me pääsisimme lapsen asemaan."

   Siihen te tottavie olette päässeet oikein häettää lukea näitä aikuisten ihmisten kädettömiä juttuja .

   Eikö teillä ole mitään ylpeyttä ja selkärankaa olla aikuisia ihmisiä

   • 3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
    4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
    5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
    6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
    ( 2 Kor. 4)

    6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
    7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
    8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
    9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
    ( Gal. 1)


  • Anonyymi

   Niin kai se juutas teki. Ettäs kehtasiki. Olis vaa hoitanna homansa ihan asiallisesti.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   626
   30447
  2. Naisen vessakäynti suhteen alussa

   Mä olin ihastukseni kaa viettämässä viikonloppua. Eka kertaa yövyin miehen luona. Toisen yön jälkeisenä aamuna mulla meni vatsa aivan sekaisin. Oltiin
   Parisuhde
   309
   22735
  3. Liikenne topissa

   Mitäs liedenpohjassa tekeillä ku kuus kutosen liikenne katkaistu..poliisioperaatio
   Virrat
   40
   14136
  4. Maisa se jaksaa valehdella

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/28acb452-15ff-470d-80c3-511ad69abec0 Taas on syytön, taas on todisteita jotka jossain vaiheessa paljastaa Ma
   Kotimaiset julkkisjuorut
   356
   11269
  5. Liedenpohja

   Mikä hässäkkä siälä on päällä ??
   Virrat
   95
   8369