Jeesus on Jumalan Sana

Anonyymi

Tästä on ilmoitettu selvästi Joh. 20:30-31, "Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden." Johannes halusi esitellä lukijoilleen Jeesuksen Kristuksen, kertoa kuka hän oli (lihaksi tullut Jumala), ja mitä hän teki. Johanneksen päämääränä oli johdattaa lukijat uskomaan Kristuksen pelastustyöhön. Kun ymmärrämme tämän, ymmärrämme paremmin, miksi Johannes esitteli Jeesuksen "Sanana" Joh. 1:1:ssä.

Aloittamalla evankeliuminsa sanoilla, "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala", Johannes esitteli Jeesuksen käsitteillä, jotka olivat tuttuja juutalaisille ja ei-juutalaisille lukijoille. Kreikan kielen sana logos merkitsee "sanaa" ja se oli yleisesti käytössä kreikkalaisten filosofien ja juutalaisten parissa. Vanhassa testamentissa Jumalan "sanaa" käytettiin tarkoittamaan ikään kuin Jumalan henkilöitymistä hänen tahtonsa toteuttamisessa (Ps. 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Juutalaisille lukijoilleen Johannes esitellessään Jeesuksen "Sanana" viittaa takaisin Vanhaan testamenttiin, missä logos eli Jumalan "Sana" liittyy myös Jumalan antamiin ilmoituksiin. Kreikkalaisessa filosofiassa logosta käytettiin kuvailemaan menetelmää, jolla Jumala loi materiaalisen maailman ja kommunikoi sen kanssa. Kreikkalaisessa maailmankuvassa logos oli silta yliaistillisen Jumalan ja materiaalisen maailman välillä. Kreikkalaisille lukijoille termi logos viittasi näin ollen kommunikointiin Jumalan ja maailman välillä.

Esittelemällä Jeesuksen Kristuksen logoksena, Johannes hyödynsi aikakautensa juutalaisille ja kreikkalaisille tuttua ilmaisua. Mutta Johannes ei pysähdy tähän, vaan kuvailee Jeesuksen olevan täysi Jumala ja täysi ihminen. Jeesus ei ollut ainoastaan Jumalan ilmoituksen henkilöitymä, kuten juutalaiset ajattelivat, vaan Jumalan täydellinen ilmoitus itsestään lihallisessa muodossa. Siksi Jeesus saattoi sanoa Filippukselle: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'?" (Joh. 14:9). Käyttämällä termiä logos Joh. 1:1:ssä Johannes hyödyntää ja korostaa lukijakunnalleen tuttua käsitettä. Jeesus Kristus oli Jumalan elävä Sana, täysi Jumala ja kuitenkin ihminen, joka tuli paljastamaan Jumalan ihmisille ja pelastamaan synneistä kaikki häneen uskovat.

308

1326

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kyllä vain ja tämänhän myös osa juutalaisistakin näkee.

  • Raamatussa on kyllä selvääkin selvemmin kerrottu, että Sana on Jeesus, joka loi koko maailman - myös enkelit. On syytä suhtautua Jeesukseen vakavasti, sillä Jeesus myös tuomitsee.

   • Jeesus on aina ollut olemassa. Ei ole aikaa, ettei Jeesusta olisi ollut olemassa. Jeesus ei ole luotu vaan Jeesus on itse Luoja, Jumala.


   • Anonyymi

    Sana = Logos = Viisaus

    San. 8:12 "Minä, viisaus, viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat kumppanini. - - - 22 "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. 23 Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. 24 Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. 25 Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin, 26 ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. 27 Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle, 28 kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, 29 kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset. 30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. 31 Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.

    Katso myös: Kol. 1:15 Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. 16 Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. 17 Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa.


   • Anonyymi
    Yksi_usko kirjoitti:

    Jeesus on aina ollut olemassa. Ei ole aikaa, ettei Jeesusta olisi ollut olemassa. Jeesus ei ole luotu vaan Jeesus on itse Luoja, Jumala.

    "Jeesus ei ole luotu vaan Jeesus on itse Luoja, Jumala."

    Hebrealaiskirje:
    5:7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.

    Matteuksen evankeliumi:
    27:46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jeesus ei ole luotu vaan Jeesus on itse Luoja, Jumala."

    Hebrealaiskirje:
    5:7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.

    Matteuksen evankeliumi:
    27:46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

    Voi sinua... ei riitä pari jaetta raamatusta selittämään asiaa.


   • Anonyymi
    Yksi_usko kirjoitti:

    Jeesus on aina ollut olemassa. Ei ole aikaa, ettei Jeesusta olisi ollut olemassa. Jeesus ei ole luotu vaan Jeesus on itse Luoja, Jumala.

    Ja sitten uskontona teurastat uhrilampaana ja kiroat ristille sekä syöt saatanapalvojien ihmissyöntiriitillä. Ja teidän Jumalanne on tämän jälkeen sitten Saatana.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi sinua... ei riitä pari jaetta raamatusta selittämään asiaa.

    Johanneksen evankeliumi:
    20:17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

    Ilmestyskirja:
    3:2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

    Ilmestyskirja:
    3:12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

    Jeesuksen ja meidän yhteinen Isä ja Jumala !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi sinua... ei riitä pari jaetta raamatusta selittämään asiaa.

    Jeesus itse täsää sanoo:

    Johanneksen evankeliumi:
    5:46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

    5.Mooseksen kirja:
    18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
    18:19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.


   • Anonyymi

    Juuri niin, ihan alkeita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi sinua... ei riitä pari jaetta raamatusta selittämään asiaa.

    Raamattu sanoo että "Jumala ei ole pahan kiusattavissa" !!!

    Raamattu sanoo että Jeesus oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä !!!

    "Jumala ei ole pahan kiusattavissa" - "saatana kiusasi Jeesusta" - "Jumala ei ole pahan kiusattavissa" - mutta ihminen on pahan kiusattavissa !!!


    Markuksen evankeliumi:
    1:13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

    Jaakobin kirje:
    1:13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.


   • Johannes tuossa 90 iässä kirjoitti noita höyrypäisiä juttuja.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Johannes tuossa 90 iässä kirjoitti noita höyrypäisiä juttuja.

    Nuorempi siis kuin sinä Hôrhö.


   • Anonyymi

    Miksi sitten palvot oppia, jossa Jeesus kirotaan tosi Jumalana ristille? Kuvitteletko, ettei Jeesus tuomitse sinua, jos palvot Saatanaa hänen ristille kiroamisella ja teurastamisella uhrilampaana taholle, Jahvelle, verellään uutena liittona, jota vastusti?


   • Anonyymi
    Yksi_usko kirjoitti:

    Jeesus on aina ollut olemassa. Ei ole aikaa, ettei Jeesusta olisi ollut olemassa. Jeesus ei ole luotu vaan Jeesus on itse Luoja, Jumala.

    Miksi sitten palvot oppia tämän kiroamisesta ja teurastamisesta uhrilampaana?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi sinua... ei riitä pari jaetta raamatusta selittämään asiaa.

    Jaahans taas naisimmeinen tuo piirteitään esille täydessä omahyväisyydessään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sana = Logos = Viisaus

    San. 8:12 "Minä, viisaus, viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat kumppanini. - - - 22 "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. 23 Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. 24 Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. 25 Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin, 26 ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. 27 Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle, 28 kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, 29 kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset. 30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. 31 Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.

    Katso myös: Kol. 1:15 Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. 16 Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. 17 Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa.

    älä viitti valehdella ja tuoda Kirkkoraamatun loitsuja tänne.

    Jumala on yksi, Herra on luoja, ei kukaan muu persoona,
    1 Moos. 2: 4.


  • Anonyymi

   Ja sana häviää tuuleen. Mitään ei jäänyt.

   • Anonyymi

    Sinä häviät kuin pieru Saharaan...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinä häviät kuin pieru Saharaan...

    No joo. Aikanaan kaikki päädytään taivaalle, hiilidioksidina. Sikäli ollaan taivasmatkalla, usko tai elä.


  • Anonyymi

   Sana = Logos = Viisaus

   San. 8:12 "Minä, viisaus, viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat kumppanini. 13 Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta. 14 Minulta tulee ajatus, minulta sen toteutus, minä olen ymmärrys, minun on voima. 15 Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait. 16 Minun avullani valtiaat pitävät valtaa, kansan johtajat antavat oikeat tuomiot. 17 Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ne, jotka etsivät, löytävät minut. 18 Minun kanssani tulevat rikkaus ja kunnia, ehtymätön vauraus ja suuri siunaus. 19 Minun antini on parempaa kuin puhtain kulta, minun lahjani paremmat kuin paras hopea. 20 Minä vaellan totuuden tietä, horjumatta minä kuljen oikeuden polkua. 21 Jotka minua rakastavat, ne minä palkitsen, minä täytän heidän aittansa ja varastonsa. 22 "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. 23 Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. 24 Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. 25 Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin, 26 ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. 27 Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle, 28 kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, 29 kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset. 30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. 31 Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.

   • Anonyymi

    Tuo loppu kuvaa sitä, että Jeesus on ollut myös ikuisuudessa joskus lapsi. Hän oli leikkimässä Jumalan edessä. Eli väärä kolminaisuus teoria on sellainen, että Isä ja Poika ovat yhtä suuret, koska Isä on selvästi Jeesuksen Isä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo loppu kuvaa sitä, että Jeesus on ollut myös ikuisuudessa joskus lapsi. Hän oli leikkimässä Jumalan edessä. Eli väärä kolminaisuus teoria on sellainen, että Isä ja Poika ovat yhtä suuret, koska Isä on selvästi Jeesuksen Isä.

    Taidat olla liian sitoutunut inhimilliseen biologiaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taidat olla liian sitoutunut inhimilliseen biologiaan.

    Kun Jeesus on kerran syntynyt Isästä, niin miksei Hän olisi voinut olla jumala-lapsi? Vai huvikseenko hän siellä leikki Isän edessä? Jumala on luonut biologian, sitä ei tarvitse kieltää. Jos Raamatussa lukee että on Isä ja Poika, niin miksi Jumala valehtelisi että ei emme olekaan Isä ja Poika, ne on vain termejä sekoittamaan ihmisten uskoa.


  • Anonyymi

   Hebrealaiskirje:
   5:7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.

  • Anonyymi

   Filon Aleksandrialainen oli Egyptin Aleksandriassa elänyt vauraaseen perheeseen syntynyt juutalainen oppinut, joka tunnetaan ennen kaikkea kreikkalaisen filosofian leimaamista, vertauskuvallisista raamatuntulkinnoistaan. Filonin veli Aleksander toimi Egyptin taloudenhoitajana ja oli yksi antiikin varakkaimpia miehiä, Aleksander esimerkiksi lainasi huomattavan summan rahaa (200 000 drakmaa) Herodes Agrippa I:lle Jerusalemin temppeliporttien kultausten ja hopeoinnin kustantamista varten.

   Filon Aleksandrialaisen toiminta sijoittuu ajanjaksoon, josta filosofian historiassa on käytetty nimitystä keskiplatonilaisuus, joka syntyi vastareaktiona stoalaiselle ja epikuroslaiselle materialismille sekä uuden Akatemian skeptisismille. Filonin kirjallinen tuotanto on säilynyt lähes kokonaan, kaikkiaan 35 nimekettä, joista osa suurin osa säilynyt kokonaisuudessaan kreikankielellä ja arameankielisinä käännöksinä sekä muutamia katkelmia kirkkoisien ja Paavalin lainauksina.

   Filonin kosmologisessa mallissa kaikista korkeimpana sijaitsee Jumala kaikkien määritelmien yläpuolella oleva transsendentti. Filon jakoi kosmologiassaan ideaali maailman kolmeen tasoon:
   1. Logos Jumalan mielen sisällä ajatuksena
   2. Logos Jumalan ulkopuolella Filon Aleksandrialainen oli Egyptin Aleksandriassa elänyt vauraaseen perheeseen syntynyt juutalainen oppinut, joka tunnetaan ennen kaikkea kreikkalaisen filosofian leimaamista, vertauskuvallisista raamatuntulkinnoistaan. Filonin veli Aleksander toimi Egyptin taloudenhoitajana ja oli yksi antiikin varakkaimpia miehiä, Aleksander esimerkiksi lainasi huomattavan summan rahaa (200 000 drakmaa) Herodes Agrippa I:lle Jerusalemin temppeliporttien kultausten ja hopeoinnin kustantamista varten.

   Filon Aleksandrialaisen toiminta sijoittuu ajanjaksoon, josta filosofian historiassa on käytetty nimitystä keskiplatonilaisuus, joka syntyi vastareaktiona stoalaiselle ja epikuroslaiselle materialismille sekä uuden Akatemian skeptisismille. Filonin kirjallinen tuotanto on säilynyt lähes kokonaan, kaikkiaan 35 nimekettä, joista osa suurin osa säilynyt kokonaisuudessaan kreikankielellä ja arameankielisinä käännöksinä sekä muutamia katkelmia kirkkoisien ja Paavalin lainauksina.

   Filonin kosmologisessa mallissa kaikista korkeimpana sijaitsee Jumala kaikkien määritelmien yläpuolella oleva transsendentti. Filon jakoi kosmologiassaan ideaali maailman kolmeen tasoon:
   1. Logos Jumalan mielen sisältä lähtevänä ajatuksena
   2. Logos Jumalan ulkopuolella sisältäen kaikki ideat
   3. Logos luodussa maailmassa maailman koodauksena

   Logos on yhtäältä luodun maailman näkymätön malli, mutta toisaalta se on instrumentti, jonka kautta Jumala luo näkyvän maailma ja ylläpitää sitä jatkuvasti (ns. kaitselmuksen ajatus). Mutta toisaalta Logos ei kuitenkaan luoja, vaan luomisen välikappale. Filon korosti että korkein Jumala on luodun maailman näkymätön alkusyy ja Luoja, jonka kautta maailma on saanut syntynsä jatkuvan luomisen, creatio aeterna, kautta. Kosmoksen alkumateria syntyy samalla kun Logos projisoituu Jumalan mielen ulkopuolelle eräänlaisena ideamaailman varjona. kaikki ideat
   3. Logos luodussa maailmassa

   Logos on yhtäältä luodun maailman näkymätön malli, mutta toisaalta se on instrumentti, jonka kautta Jumala luo näkyvän maailma ja ylläpitää sitä jatkuvasti (ns. kaitselmuksen ajatus). Mutta toisaalta Logos ei kuitenkaan luoja, vaan luomisen välikappale. Filon korosti että korkein Jumala on luodun maailman näkymätön alkusyy ja Luoja, jonka kautta maailma on saanut syntynsä jatkuvan luomisen, creatio aeterna, kautta. Kosmoksen alkumateria syntyy samalla kun Logos projisoituu Jumalan mielen ulkopuolelle eräänlaisena ideamaailman varjona.

  • Anonyymi

   Ja Jeesus sanoo Raamatussa Johanneksen evankeliumissa hänet lähettäneen Isän olevan ihminen.

   • Anonyymi

    Jeesus on ihminen = Ei koskaan! Harhaoppia!

    Jeesus on Jumala = Totisesti, totisesti: Aamen!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus on ihminen = Ei koskaan! Harhaoppia!

    Jeesus on Jumala = Totisesti, totisesti: Aamen!

    Jeesus syntyi ihmiseksi, ja kuitenkin hän oli Jumala:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"
    2 Kor: 5: 19


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus syntyi ihmiseksi, ja kuitenkin hän oli Jumala:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"
    2 Kor: 5: 19

    Jumala oli Kristuksessa henkensä kautta, ihan niin kuin Hän on meissäkin tänä päivänä.


  • Anonyymi

   Homoseksuelli tykkää olla alasti häpeämättä toista silti. Jo täällä maailmallisessa paratiisissaan. Uskokaa ja älkää uskoko.

  • Ei nyt ihan niinkään.
   Memra/sana oli kiertoilmaus jumalalle, joka tunnetaan jo heprealaisessa Raamatussa, "jumalan sana kulki heidän edellään" jne.
   Jeesus oli ihminen, jossa memra asui. Hän sanoi olevansa jumalan temppeli.

   • Anonyymi

    Höpöhöpö!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Höpöhöpö!

    Perustelut?


   • Anonyymi
    Verum_an_falsum kirjoitti:

    Perustelut?

    Missään ei mainita Jeesusta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Missään ei mainita Jeesusta.

    Kyllä hän on UT:n päähenkilö.


   • Anonyymi
    Verum_an_falsum kirjoitti:

    Kyllä hän on UT:n päähenkilö.

    Missä kohtaan hänet mainitaan heprealaisessa Raamatussa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Missä kohtaan hänet mainitaan heprealaisessa Raamatussa?

    En väittänyt missään, että mainittaisiin. Mistä sen keksit?

    "Memra/jumala kulki heidän edellään", tai
    "Memra/jumala on minun jumalani", jne.

    Johannes tarkoittaa, että tuo ainoa jumala/memra tuli asumaan Jeesuksen ruumiiseen ja "Isä tekee teot, jotka ovat hänen".
    Jeesus sanoo olevansa jumalan temppeli, koska jumala/memra asuu hänessä, ei siksi että hän itse olisi jumala.


   • Anonyymi
    Verum_an_falsum kirjoitti:

    En väittänyt missään, että mainittaisiin. Mistä sen keksit?

    "Memra/jumala kulki heidän edellään", tai
    "Memra/jumala on minun jumalani", jne.

    Johannes tarkoittaa, että tuo ainoa jumala/memra tuli asumaan Jeesuksen ruumiiseen ja "Isä tekee teot, jotka ovat hänen".
    Jeesus sanoo olevansa jumalan temppeli, koska jumala/memra asuu hänessä, ei siksi että hän itse olisi jumala.

    Kyllä väitit.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä väitit.

    Missä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä väitit.

    "Uskokaa minua. että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa"
    Joh: 14: 11

    "Sillä JUMALA oli KRISTUKSESSA ja sovitti maailman itsensä kanssa"
    2 Kor: 5: 19


   • Anonyymi
    Verum_an_falsum kirjoitti:

    Missä?

    ” Ei nyt ihan niinkään.
    Memra/sana oli kiertoilmaus jumalalle, joka tunnetaan jo heprealaisessa Raamatussa, "jumalan sana kulki heidän edellään" jne.
    Jeesus oli ihminen, jossa memra asui. Hän sanoi olevansa jumalan temppeli.”


   • Anonyymi kirjoitti:

    ” Ei nyt ihan niinkään.
    Memra/sana oli kiertoilmaus jumalalle, joka tunnetaan jo heprealaisessa Raamatussa, "jumalan sana kulki heidän edellään" jne.
    Jeesus oli ihminen, jossa memra asui. Hän sanoi olevansa jumalan temppeli.”

    Ei tuossa kyllä sanota, että heprealainen Raamattu mainitsisi Jeesuksen.
    Minä puhun vain memrasta, joka tarkoitti jumalaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Uskokaa minua. että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa"
    Joh: 14: 11

    "Sillä JUMALA oli KRISTUKSESSA ja sovitti maailman itsensä kanssa"
    2 Kor: 5: 19

    Raamattu on höyrypäiden kirja höyrypäille.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamattu on höyrypäiden kirja höyrypäille.

    Uskallatko sanoa sen Palosaarille?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uskallatko sanoa sen Palosaarille?

    No siltä tuo Raamattu vaikuttaa. Vaikka keiden ihmisten ajatuksia.


   • Facebookissa panen kuvia. Täällä keskustelen.


   • Raamattu, Päivi, homous, tollot kirjoitukset.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamattu, Päivi, homous, tollot kirjoitukset.

    OIet náismainen Híntti ja Päivi hyväksyy.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamattu on höyrypäiden kirja höyrypäille.

    Sínua védeIIään edelleen pérseeseen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sínua védeIIään edelleen pérseeseen.

    Olet melkoinen höyrypää.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamattu on höyrypäiden kirja höyrypäille.

    Vanha juutalainen satukirja ?


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamattu on höyrypäiden kirja höyrypäille.

    Ajattele, sinunkin on kerran tultava Jumalan tuomioistuimen eteen, halusit sitä tai et, ajattele vakavasti!


  • Anonyymi

   Siinnä on sitten tilanne sana sanaa vastaan.

  • Anonyymi

   Niin. alussa oli sana. Sitten toinen.

  • Anonyymi

   Ilm.19:12-13 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

   • Taas jonkun höyrypään juttua höyrypäälle.

    Et huomaa, että Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Taas jonkun höyrypään juttua höyrypäälle.

    Et huomaa, että Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu.

    Sinua on taas pántu pérseeseen.

    OIet aivan hervoton Pérvo.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Taas jonkun höyrypään juttua höyrypäälle.

    Et huomaa, että Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu.

    OIét aivan mahtava pérvertikko.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Taas jonkun höyrypään juttua höyrypäälle.

    Et huomaa, että Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu.

    Raamatun sanassa "ei ole viimeistä käyttöpäivää"


   • Anonyymi kirjoitti:

    Raamatun sanassa "ei ole viimeistä käyttöpäivää"

    Ilmestyskirjan mukaan se oli annettu seitsemälle Aasian seurakunnalle. Mitä sinä sillä teet?

    Pakko todeta, että Raamatun tekijät olivat tolloja.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ilmestyskirjan mukaan se oli annettu seitsemälle Aasian seurakunnalle. Mitä sinä sillä teet?

    Pakko todeta, että Raamatun tekijät olivat tolloja.

    en mitään.

    Mutta Raamatun-ja kristinuskon historian tutkijat voi ehkä tarvitakin.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Taas jonkun höyrypään juttua höyrypäälle.

    Et huomaa, että Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu.

    >> Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu. <<

    Mitä se mitään muuttaa, vaikka juuri sen nimisiä seurakuntia ei enää olekaan?

    Ilmestyskirjan kirjeet oli kirjoitettu ensisijaisesti noille sen ajan seurakunnille. Mutta Ilmestyskirja on myös kaikille meille, jo senkin takia, että se profetoi asioita, jotka eivät kaikki ole vielä toteutuneet. Myös seurakuntakirjeissä on sanomaa meille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu. <<

    Mitä se mitään muuttaa, vaikka juuri sen nimisiä seurakuntia ei enää olekaan?

    Ilmestyskirjan kirjeet oli kirjoitettu ensisijaisesti noille sen ajan seurakunnille. Mutta Ilmestyskirja on myös kaikille meille, jo senkin takia, että se profetoi asioita, jotka eivät kaikki ole vielä toteutuneet. Myös seurakuntakirjeissä on sanomaa meille.

    Ilmestyskirja oli Aasian kaatuneille seitsemälle seurakunnalle.

    Kirjan sinettiä ei saanut avata edes. Miksi luet sitä?


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ilmestyskirja oli Aasian kaatuneille seitsemälle seurakunnalle.

    Kirjan sinettiä ei saanut avata edes. Miksi luet sitä?

    Ei pelkästään niille. "Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva."

    Ja mitä horiset sinetistä? Kristushan sen avasi.


   • torre3 kirjoitti:

    Ilmestyskirjan mukaan se oli annettu seitsemälle Aasian seurakunnalle. Mitä sinä sillä teet?

    Pakko todeta, että Raamatun tekijät olivat tolloja.

    Miksi? Koska eivät valmistautuneet siihen, että kirjoituksia luetaan vielä 2000 vuotta myöhemminkin?


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu kenellekään; kaikki tarkoitetut Aasian seurakunnat on lakkautettu. <<

    Mitä se mitään muuttaa, vaikka juuri sen nimisiä seurakuntia ei enää olekaan?

    Ilmestyskirjan kirjeet oli kirjoitettu ensisijaisesti noille sen ajan seurakunnille. Mutta Ilmestyskirja on myös kaikille meille, jo senkin takia, että se profetoi asioita, jotka eivät kaikki ole vielä toteutuneet. Myös seurakuntakirjeissä on sanomaa meille.

    Jos se oli profetia menneisyydessä, niin se ei ole sitä enää. Eiköhän kaikki salakieli tullut jo toteutuneeksi kauan sitten.


   • Verum_an_falsum kirjoitti:

    Miksi? Koska eivät valmistautuneet siihen, että kirjoituksia luetaan vielä 2000 vuotta myöhemminkin?

    Sen takia, että vaikka oltiin jo nähty, että jutut olivat pielessä, niin oli joku pakko julkaista. Taisivat heti joutua häpeään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei pelkästään niille. "Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva."

    Ja mitä horiset sinetistä? Kristushan sen avasi.

    Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että sinä voisit lukea ilmestyskirjaa. Kuten eivät ne seitsemän seurakunnan väkikään.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että sinä voisit lukea ilmestyskirjaa. Kuten eivät ne seitsemän seurakunnan väkikään.

    Miksi ei voi lukea?! Siellähän se Raamatussa on kaikkien luettavissa ja nyt mennään ilmestyskirjan tässä kohdassa, kun ollaan heittämässä Saatanaa taivaasta pihalle, kun tämä on Jumalan kasvojen edessä veljien syyttäjänä:

    Ilm. <<12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.<<

    Uskovaiset kun menivät käyttämällä Jeesusta tosi Jumalana teurastettuna lampaana ja kiroamalla ristille laittamaan Saatanan Jumalakseen taivaaseen.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ilmestyskirja oli Aasian kaatuneille seitsemälle seurakunnalle.

    Kirjan sinettiä ei saanut avata edes. Miksi luet sitä?

    <<Kirjan sinettiä ei saanut avata edes. Miksi luet sitä?<<

    Minä olen täällä siksi, että minä sain avata ja tulin avaamaan sen sinetin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miksi ei voi lukea?! Siellähän se Raamatussa on kaikkien luettavissa ja nyt mennään ilmestyskirjan tässä kohdassa, kun ollaan heittämässä Saatanaa taivaasta pihalle, kun tämä on Jumalan kasvojen edessä veljien syyttäjänä:

    Ilm. <<12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.<<

    Uskovaiset kun menivät käyttämällä Jeesusta tosi Jumalana teurastettuna lampaana ja kiroamalla ristille laittamaan Saatanan Jumalakseen taivaaseen.

    Lohikäärme voisi yhtä hyvin olla Adamas.
    Jeesus selittää kuinka Adamas pyyhkäistiin kaaokseen.


   • Anonyymi
    Verum_an_falsum kirjoitti:

    Jos se oli profetia menneisyydessä, niin se ei ole sitä enää. Eiköhän kaikki salakieli tullut jo toteutuneeksi kauan sitten.

    >> Jos se oli profetia menneisyydessä, niin se ei ole sitä enää. Eiköhän kaikki salakieli tullut jo toteutuneeksi kauan sitten. <<

    Olet ihan pihalla, luultavasti ihan väärällä palstallakin. Tämä on kristinuskoa, eikä salatiedettä.

    Ilmestykirjassa sanotaan alussa:
    "Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva."

    Jos ei tästä lauseesta ymmärrä Ilmestykirjan koskevan muutakin kuin mennyttä aikaa, ei ymmärrä mitään, raamatusta tai paljon muutakaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Jos se oli profetia menneisyydessä, niin se ei ole sitä enää. Eiköhän kaikki salakieli tullut jo toteutuneeksi kauan sitten. <<

    Olet ihan pihalla, luultavasti ihan väärällä palstallakin. Tämä on kristinuskoa, eikä salatiedettä.

    Ilmestykirjassa sanotaan alussa:
    "Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva."

    Jos ei tästä lauseesta ymmärrä Ilmestykirjan koskevan muutakin kuin mennyttä aikaa, ei ymmärrä mitään, raamatusta tai paljon muutakaan.

    Kertaus: Nuo sanat todettiin 2000 vuotta sitten. Etkö usko, että profetia, joka silloin lausuttiin ole vieläkään käynyt toteen?

    Jos ei ole, niin silloin se on valheellinen Raamatun itsensäkin mukaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    <<Kirjan sinettiä ei saanut avata edes. Miksi luet sitä?<<

    Minä olen täällä siksi, että minä sain avata ja tulin avaamaan sen sinetin.

    Mitä ylipäätään teet koko ilmestyskirjalla?

    Saat selville, että viimeinen sota käydään miekoin ja hevosin. Jopa taivaassa käytävä sota.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ilmestyskirjan mukaan se oli annettu seitsemälle Aasian seurakunnalle. Mitä sinä sillä teet?

    Pakko todeta, että Raamatun tekijät olivat tolloja.

    Tällä foorumilla taidat olla ainoa tollo, joka jankuttaa vuodesta toiseen samaa lausetta, kun et pysty muodostamaan kokonaisia lauseita.


  • Anonyymi

   Jeesus ei ole Jumala eikä Sana/Poika eikä Jumalan Sana.

   Jeesus on ihminen 1 Tim. 2: 3-8.

   Herra on yksin Jumala 2 Moos. 2o: 1-11.

   Totelkaa käskyjä.

   • Anonyymi

    "Jeesus ei ole Jumala eikä Sana"

    Raamatun mukaan Jeesus on se Sana joka tuli lihaksi - Jumalan Sana.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jeesus ei ole Jumala eikä Sana"

    Raamatun mukaan Jeesus on se Sana joka tuli lihaksi - Jumalan Sana.

    ei pidä paikkaansa totuuden puolesta tarkasteltuna >>Raamatun mukaan Jeesus on se Sana joka tuli lihaksi - Jumalan Sana.>>

    Luterilaisen Kirkkoraamatun mukaan Herra yksin on Jumala 2 Moos. 2o: 1-11..

    Hän on yksin luoja 1 Moos. 2:4.

    Sana on epäjumala. Jumalan Poika ja Jumalan Poika on valhe ja ovat epäjumalia.

    Herran käskyjen mukaan älkää pitäkö epäjumalia.

    Totelkaa käskyjä.


   • Anonyymi

    Totelkaa käskyjä, ihan kuten 2.Moos.13 teurastaa omat esikoispojat tuolle sinun Herralle uhrilahjoina, kuten uskovaiset palvovat Jeesukselle tehdyn pääsiäisenä.

    Tuo sinun Herra tuossa on Jahve Perkele Jeesuksen sanoin (Joh.8), jota vastusti ja joutui ristinkuolemaan ja kirottuna tosi Jumalana - puhumanaan taivasten valtakunnan Isä Jumalana, jota oppia opetti.

    Ja juuri sen verran Jeesus on Paavalin luomassa kristinuskossa Jumala, että Saatana saa vallan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Totelkaa käskyjä, ihan kuten 2.Moos.13 teurastaa omat esikoispojat tuolle sinun Herralle uhrilahjoina, kuten uskovaiset palvovat Jeesukselle tehdyn pääsiäisenä.

    Tuo sinun Herra tuossa on Jahve Perkele Jeesuksen sanoin (Joh.8), jota vastusti ja joutui ristinkuolemaan ja kirottuna tosi Jumalana - puhumanaan taivasten valtakunnan Isä Jumalana, jota oppia opetti.

    Ja juuri sen verran Jeesus on Paavalin luomassa kristinuskossa Jumala, että Saatana saa vallan.

    [3.Moos 13:14]
    Kun poikasi kysyy vastaisuudessa sinulta: 'Mitä tämä merkitsee?', vastaa hänelle: 'Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä, orjuuden pesästä.

    Kuinka tuo poika voisi esittää kysymyksen jos olisi tapettu?
    Lapsen pyhittäminen jumalalle ei kai tarkoittanutkaan murhaamista.


  • Anonyymi

   Joh. 20:30-31,<< "Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden."<<

   JEESUS:

   Joh. <<8:15 Te tuomitsette lihan mukaan; minä en tuomitse ketään. Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt. Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että KAHDEN IHMISEN TODISTUS on pätevä. MINÄ olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös ISÄ, JOKA ON MINUT LÄHETTÄNYT.<<

   Jeesus sanoo selvästi Raamatussa, että hänet lähettänyt Isä on ihminen.

   • Eipä sano missään semmoista.

    Jeesus kehottaa hankkiutumaan eunukiksi. Olikohan hänellä jotain tekemistä Kybelen kultin kanssa?
    Viran jättäminen M Marialle osoittautuu myös hyvin naisia kunnioittavaksi eleeksi.


   • Anonyymi

    "Isä on ihminen"

    "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"
    2 Kor: 5:19


   • Anonyymi
    Verum_an_falsum kirjoitti:

    Eipä sano missään semmoista.

    Jeesus kehottaa hankkiutumaan eunukiksi. Olikohan hänellä jotain tekemistä Kybelen kultin kanssa?
    Viran jättäminen M Marialle osoittautuu myös hyvin naisia kunnioittavaksi eleeksi.

    Mitäpä jos tarkistat Raamatusta, ennen kuin ryhdyt huutelemaan typeryyksiä. Se nimittäin on suoraan Raamatusta. Tikku, juuri tämä teissä suorastaan inhottaa, kun asian voisi ensin tarkistaa ja kommentoida vasta sitten, jos vielä on jotakin sanomista.


   • Anonyymi

    valhetta ja soppaa julista täällä palstalla >>Joh. 20:30-31>>

    et kykene itsäsi puolustamaan millään noilla opeillasi, Paavali todistaa Herrasta ja luomiskertomuksesta Teille kaikille..

    Room. 1: "19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
    20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,"

    Olette Herranne hylänneet !!!

    TIETOVISA LOPUKSI.
    ANTAKAA VASTAUS Herralle; KUKA oli Hänen kanssaan LUOMISESSA???

    "KUKA OLI MINUN KANSSANI? -"

    Jes. 44
    Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? -
    25 joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi.
    26 Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon.

    MITÄ TUOHON VASTAAT?
    ONKO TEISSÄ VASTAAJIA TUOHON? KYKENETTEKÖ?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitäpä jos tarkistat Raamatusta, ennen kuin ryhdyt huutelemaan typeryyksiä. Se nimittäin on suoraan Raamatusta. Tikku, juuri tämä teissä suorastaan inhottaa, kun asian voisi ensin tarkistaa ja kommentoida vasta sitten, jos vielä on jotakin sanomista.

    Verum_an_falsum -nimimerkin kirjoittelu on näin ollen yhtä tyhjän kanssa, jos edes tullaista asiaa hän ei tarkista ennen kommentointia, ja samaa 'tarkistustasoa' ovat sitten hänen kaikki muutkin väitteensä, joilla ei ole minkäänlaista kommentointiarvoa mihinkään.


   • [Joh 8:54]
    "Minun (Jeesuksen) isäni antaa minulle kunnian. Hän on se, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme'

    [Joh 8:41]
    He (juutalaiset) sanoivat hänelle (Jeesukselle): "Me emme ole haureudesta syntyneitä, meillä on yksi Isä: Jumala

    Jos Jeesuksen isä, josta hän puhuu on ihminen, niin hänellä on melkoinen määrä veljiä ja siskoja jos kaikilla juutalaisillakin on sama isä ja he kutsuvat tätä ihmistä jumalakseen.
    Kuinkahan monta äitiä heillä on?


   • Anonyymi

    😂👍 Tosi hyvin menee. Jatka vaan samaan tyyliin. Ehkä jo viimeisenä päivänä sinäkin lopulta heräät todellisuuteen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    valhetta ja soppaa julista täällä palstalla >>Joh. 20:30-31>>

    et kykene itsäsi puolustamaan millään noilla opeillasi, Paavali todistaa Herrasta ja luomiskertomuksesta Teille kaikille..

    Room. 1: "19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
    20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,"

    Olette Herranne hylänneet !!!

    TIETOVISA LOPUKSI.
    ANTAKAA VASTAUS Herralle; KUKA oli Hänen kanssaan LUOMISESSA???

    "KUKA OLI MINUN KANSSANI? -"

    Jes. 44
    Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? -
    25 joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi.
    26 Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon.

    MITÄ TUOHON VASTAAT?
    ONKO TEISSÄ VASTAAJIA TUOHON? KYKENETTEKÖ?

    [San 8:22]
    Herra omisti minut (Viisauden ♀️] tiensä alussa, muinaisuudessa, ennen kuin hän oli tehnyt mitään.

    Viisaus askarteli maailmaa jumalan kanssa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Verum_an_falsum -nimimerkin kirjoittelu on näin ollen yhtä tyhjän kanssa, jos edes tullaista asiaa hän ei tarkista ennen kommentointia, ja samaa 'tarkistustasoa' ovat sitten hänen kaikki muutkin väitteensä, joilla ei ole minkäänlaista kommentointiarvoa mihinkään.

    [Matt 19:12]
    On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdusta syntyneet eunukeiksi. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet eunukeiksi. Samoin on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä eunukeiksi. Joka tämän voi itseensä soveltaa, se soveltakoon.

    Se on kehotus aivan selvästi.
    Tulee mieleen Kybelen kultti, josta tulee mieleen Ištar, josta tulee mieleen Inanna.


  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Hän on totta.

  • Anonyymi

   Aloitus on itsepetosta eli itsekusetusta.

   Herra on Jumala yksi, yksi persoona.

   • Anonyymi

    Petosta siinä ei ole, joillakin on vain peite silmillä.


  • Anonyymi

   LUTERILAINEN ITSEPETOS NRO 2 ON SEURAAVA:
   luomiskertomuksen kirjoituksissa ei ole jumalaa nimeltä Sana eikä luomiskertomuksen kirjoituksissa ole jumalaa nimeltä Isä, Sana/Poika ja Pyhä Henki eikä luomiskertomuksessa ole olemassa myöskään Isä-Poika-suhdetta. Joten myöskään luterilaisen Kirkkoraamatun musteellapainettu / kirjoitettu sana ei ole Jumalan Sanaa [Kristuksen sanaa}.

   KAIKKI TUO HARHAOPPI JUMALASTA ON LUTERILAISTA ITSEPETOSTA NRO 2.

   Herra Jumala tulee tallaamaan jalkoihinsa Jumalan Pojan ja sen, joka tuota epäjumalaa kannattaa ja tallaa jalkoihinsa sen, joka pitää epäpyhänä liiton veren.
   Hän tulee tallaamaan jalkoihinsa kaikki luterilaisen Kirkkoraamatun manipulaatioiden levittäjät [ Hebr. 10:28-29] [Joh. 3:36].
   Teidän synnin levittäjien palkka on kuolema [Room. 1: 18-32].

   • Anonyymi

    Kyllä siinä nyt valitettavasti käy niin, että Jumala joka on sama vanhassa ja uudessa testamentissa, tallaa ne, jotka eivät häneen usko niin kuin raamattu ilmoittaa.


   • Anonyymi

    "Jumalaa nimeltä Sana"

    "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala"
    Joh: 1:1 ( 1 Moos: 1: 1,3 . Snl: 8: 24-26. Miika: 5:1

    "Hän oli alussa Jumalan tykönä.
    Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt
    mitään mikä syntynyt on"
    Joh: 1: 2-3


   • Anonyymi

    ei luterilaisuudessa ole mitään omaa Raamattua, vaan kaikissa kristinuskon kirkoissa
    on täysin julkinen Raamattu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jumalaa nimeltä Sana"

    "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala"
    Joh: 1:1 ( 1 Moos: 1: 1,3 . Snl: 8: 24-26. Miika: 5:1

    "Hän oli alussa Jumalan tykönä.
    Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt
    mitään mikä syntynyt on"
    Joh: 1: 2-3

    sulls on vielä paljon opiskeltavaa että löydät totuuden.


   • Anonyymi

    Jeesuksen opetuslapsilleen antama aito lähetyskäsky:

    Matteuksen evankeliumi:
    10:5 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
    10:6 vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.
    10:7 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.'

    Jeesus vieläpä varmistaa tuon ainoan antamansa aidon lähetyskäskyn:

    Matteuksen evankeliumi:
    15:24 Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesuksen opetuslapsilleen antama aito lähetyskäsky:

    Matteuksen evankeliumi:
    10:5 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
    10:6 vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.
    10:7 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.'

    Jeesus vieläpä varmistaa tuon ainoan antamansa aidon lähetyskäskyn:

    Matteuksen evankeliumi:
    15:24 Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö."

    Vai että Israelin huoneen kadonneet lampaat Jeesuksella mielessä?! - No, lienee pelkkänä vihjauksena siihen, että Paavali, joka opin on luonut tosijumalanuhrikulttina Jahvelle nimeltä kristinusko, missä on käytetty hyväksi Jeesuksen nimeä, on itse Benjaminin heimoa, eikä Israelin heimoa, joka heimo Raamatun mukaan tuhosi Israelin heimon. Raamattu on täynnä vihjeitä, joita saarnaajat, jotka ovat luoneet evankeliumit, ovat sinne piilottaneet. Kyse ei ole historiankirjoituksista edelleenkään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vai että Israelin huoneen kadonneet lampaat Jeesuksella mielessä?! - No, lienee pelkkänä vihjauksena siihen, että Paavali, joka opin on luonut tosijumalanuhrikulttina Jahvelle nimeltä kristinusko, missä on käytetty hyväksi Jeesuksen nimeä, on itse Benjaminin heimoa, eikä Israelin heimoa, joka heimo Raamatun mukaan tuhosi Israelin heimon. Raamattu on täynnä vihjeitä, joita saarnaajat, jotka ovat luoneet evankeliumit, ovat sinne piilottaneet. Kyse ei ole historiankirjoituksista edelleenkään.

    Raamatun mukaan Jeesus itse olisi kyllä ollut israelilaisia, ja jos hänen opettama Jumala olisi sitten se oikea Israelin Jumala, joka väittää Jeremiassa puhuvan, että hän ei ole uhreja vaatinut, eikä se ole tullut hänen mieleensäkään, vaan uhrikultti-iljetys vietiin hänen nimiinsä laitettuun temppeliin. Muistaakseni Benjaminilaiset saivat juuri kenkää uhrikultin vuoksi Israelin Jumalan 'piiristä', niin kovin olisi erilainen Jumalan kuva israelilaisilla kuin Paavalin Jahve on. Vaikea sanoa, että oliko Jeesuksen opettama taivasten valtakunnan Isä sitten ihan uniikki asia vaiko Israelin 'oikea' Jumala. Ehkä eksegetiikan laitoksella tietäisivät.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai että Israelin huoneen kadonneet lampaat Jeesuksella mielessä?! - No, lienee pelkkänä vihjauksena siihen, että Paavali, joka opin on luonut tosijumalanuhrikulttina Jahvelle nimeltä kristinusko, missä on käytetty hyväksi Jeesuksen nimeä, on itse Benjaminin heimoa, eikä Israelin heimoa, joka heimo Raamatun mukaan tuhosi Israelin heimon. Raamattu on täynnä vihjeitä, joita saarnaajat, jotka ovat luoneet evankeliumit, ovat sinne piilottaneet. Kyse ei ole historiankirjoituksista edelleenkään.

    Ja Benjamin kuuluu Israeliin edelleenkin. Se vain erotettiin siitä pahan tekonsa tähden.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jumalaa nimeltä Sana"

    "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala"
    Joh: 1:1 ( 1 Moos: 1: 1,3 . Snl: 8: 24-26. Miika: 5:1

    "Hän oli alussa Jumalan tykönä.
    Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt
    mitään mikä syntynyt on"
    Joh: 1: 2-3

    >>"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala">>
    tuossa on oikeen emävalhe julkituotu.

    Jumala on yksi, Herra on luoja, ei kukaan muu persoona,
    1 Moos. 2: 4.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Raamatun mukaan Jeesus itse olisi kyllä ollut israelilaisia, ja jos hänen opettama Jumala olisi sitten se oikea Israelin Jumala, joka väittää Jeremiassa puhuvan, että hän ei ole uhreja vaatinut, eikä se ole tullut hänen mieleensäkään, vaan uhrikultti-iljetys vietiin hänen nimiinsä laitettuun temppeliin. Muistaakseni Benjaminilaiset saivat juuri kenkää uhrikultin vuoksi Israelin Jumalan 'piiristä', niin kovin olisi erilainen Jumalan kuva israelilaisilla kuin Paavalin Jahve on. Vaikea sanoa, että oliko Jeesuksen opettama taivasten valtakunnan Isä sitten ihan uniikki asia vaiko Israelin 'oikea' Jumala. Ehkä eksegetiikan laitoksella tietäisivät.

    He saivat kenkää, koska tekivät naisille pahaa.


  • Anonyymi

   "Jeesus on Jumalan Sana"

   Jumala on harvapuheinen!

   Aloittajan mukaan Jumala on tähän mennessä lausunut vain kaksi sanaa: Jeesus ja Pyhä Henki.

   Onko Jumalan sana tosiaankin saman arvoinen lausujansa kanssa?!

   Mitä jos Jumala päättää lausua useammankin sanan?

   Onko varauduttu miljardinaiseen Jumalaan?
   Tai edes miljoonanaiseen Jumalaan?

   Nyt riittää puhua vain kolmen Jumalan nimeen,
   mutta kun pitää puhua miljardin Jumalan nimeen,
   niin siinähän menee vähintäänkin vuosi ennenkuin päästään viimeiseen sanaan "nimeen"!
   Menee papilta/saarnaajalta ylitöiksi!

   • Anonyymi

    "samanarvoinen lausujansa kanssa"

    kristillisissä kirkoissa onkin sakramentit, kaste ja ehtoollinen on sakramentti .


  • Anonyymi

   Te olette juuri kohta kompastumassa omiin saappaisiinne.

   • Anonyymi

    Mutta ko ei oo saappaita! Niihin ko kompastu aina niin pistin kierrätykseen! Tee sinä samoin!


  • Anonyymi

   Aloituskommentti on heresiaa >>Jeesus on Jumala Sana >>


   Aloittajan loitsut [Isä, Sana/Jumalan Poika/Jeesus ..jne.] ovat lausuttujen, kuiskattujen, ajateltujen tai laulettujen sanojen ketjuja, joilla on tarkoitus vaikuttaa tapahtumien kulkuun [manipuloida S24-lukijoita] tai aikaansaada jotain tapahtumaan yliluonnollisesti.

   Aloittajan loitsut luetaan muistista tai loitsukirjoista [luterilainen Kirkkoraamattu], ja tätä kutsutaan loihtimiseksi, loitsuamiseksi tai manaamiseksi. Myös kiroaminen on loihtimista. Kiroamisella pyritään toisen vahingoittamiseen elämässä tai jopa elämän jälkeen.

   Loitsut ovat perinteisesti liittyneet moniin uskontoihin, esimerkiksi Euroopan vanhoihin uskontoihin. Kristinuskon levittyä Eurooppaan kristillisistä loitsuista tuli noituuden eräs merkki. Kuitenkin myös kristinuskoon on kuulunut pakanallisia loitsuja muistuttavia toimituksia, kuten epäjumalista julistaminen ja niiden palvominen [Isä, Sana/Poika /Jeesus /Raamatun Sana sekä Pyhä Henki] sekä pahojen henkien [valheen henki] ulos manaaminen.

   Te S24-palstalaiset varokaa noita PAISUNEITA aloittaja-harhaoppisia

   • Anonyymi

    Joh. 1:1

    Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Joh. 1:1

    Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

    Miksi te kiroatte Jeesuksen Jumalana Paavalin sanoin ristille? Löytyy Paavalin Galatalaiskirjeen 3. luvun 13. jae. Kuten edellä lukee kyseessä on pahaa tarkoittava loitsu.


  • Anonyymi

   Jeesus teki uuden liiton, johon myös pakankansat pääsevät.

   Aam. 9:11-12 minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä, niin että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan

   Uusi liitto tehtiin luvatusti juutalaisten kanssa, Jeesus-Yeshuan kautta, sillä Jeesus syntyi Juudan heimoon, ja kaikki hänen ensimmäiset opetuslapsensa olivat juutalaisia. Ennustus uudesta liitosta, kuin myös Johannes Kastajasta löytyvät heprean raamatusta:

   Jes. 31:31-33 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

   Jes. 40:2-3 Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu... Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme."

   Simeon, hurskas juutalainen mies, joka myös odotti Israelin lohdutusta ja Herran Voideltua, tunnisti syntyneen Jeesuksen Israelin Messiaaksi. Hän tuli Hengen vaikutuksesta temppeliin ja otti Jeesus-lapsen syliinsä ja sanoi: "Herra, minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

   Myöhemmin Jeesuksen juutalaiset opetuslapset, jotka on Jesajan kirjassakin mainittu (Jes. 8:16-18, 37:32, 50:4, 54:13), lähtivät viemään ilosanomaa (Jes. 40:9, 41:27, 52:7) kaikkeen maailmaan, alkaen Jerusalemista, niin kuin heprean raamatussa oli ennustettu:

   Jes. 40:9 Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja.

   Jes. 49:6 Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

   Saul (Saulus; myöh. Paavali), benjaminilainen fariseus ja seurakunnan vainoaja, tuli uskoon Jeesuksen kuoleman jälkeen, kun Herra ilmestyi hänelle yliluonnollisesti Damaskon tiellä, sanoen: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat... minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa."

   Mutta monet juutalaiset vastustivat ilosanomaa, kuten Jesajan kirjassa on ennustettu:

   Jes. 6:9-10 Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.

   Jes. 43:21-22 Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Mutta et ole sinä, Jaakob, minua kutsunut, et ole sinä, Israel, itseäsi minun tähteni vaivannut.

   Jes. 56:6 muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani

   Koska juutalaiset siis vastustivat ja herjasivat uuden liiton ilosanomaa, Saul-Paavali sanoi heille: "Oikein on Esaias teistä ennustanut" ja "tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö."

   Uusi liitto, Messias ja ilosanoma siis tulivat jo 2000 vuotta sitten. Tähän liittoon myös pakanat pääsevät. Jo vanhaan liittoon huolittiin käännynäisiä.

   Selitys, miksi ei kuitenkaan tullut rauhaa, löytyy sekin Jesajan kirjasta. Sillä Jesajan kirjan mukaan Jumala luo ensin uuden maan ja uuden taivaan:

   Jes. 65:17 Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;

   Vasta tuossa uudessa maassa "ei enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä" ja "susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella... eikä missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa", kuten saman luvun lopussa eli Jes. 65:18-25 kerrotaan.

   • Anonyymi

    Jeesuksen kuolemalla kirottuna ja teurastettuna lampaana on tehty uusi liitto Jeesuksen verellä VT:n Jahven - uhrikulttijumalan - kanssa, jota Jeesus itse vastusti? Ymmärrättekö te mitä te olette tehneet?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesuksen kuolemalla kirottuna ja teurastettuna lampaana on tehty uusi liitto Jeesuksen verellä VT:n Jahven - uhrikulttijumalan - kanssa, jota Jeesus itse vastusti? Ymmärrättekö te mitä te olette tehneet?

    Kuusi vuotta sen jälkeen, kun Paavali oli surmauttanut Jeesuksen, oli Stefanoksen vuoro kokea jumalanpilkasta kivityskuolema, koska hän opetti Jeesuksen opetuksia. Tähän viitteet löytyvät apostolien teoista:

    <<Stefanos oli myös tunnettu evankeliointikyvystään ja hän JULISTI JEESUKSEN OPETUKSIA Jerusalemin asukkaille, myös kreikkalaisten synagogien jäsenille. TÄLLÖIN Stefanosta SYYTETTIIN JUMALANPILKASTA[6] ja PUHUMISESTA TEMPPELIÄ JA LAKIA VASTAAN[7]. Tähän hän vastasi pitämällä pitkän puheen, jossa hän kertasi Vanhan testamentin historian pääkohdan kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, että profeetat olivat aikoinaan joutuneet suoranaisen vainon kohteeksi ja että samoin oli nyt tapahtunut Jeesukselle[8]. Stefanos oli esiintynyt myös rohkeana MOOSEKSEN KULTTIMENOJEN VASTUSTAJANA[1].<<

    Lähde: wikipedia, Stefanos


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuusi vuotta sen jälkeen, kun Paavali oli surmauttanut Jeesuksen, oli Stefanoksen vuoro kokea jumalanpilkasta kivityskuolema, koska hän opetti Jeesuksen opetuksia. Tähän viitteet löytyvät apostolien teoista:

    <<Stefanos oli myös tunnettu evankeliointikyvystään ja hän JULISTI JEESUKSEN OPETUKSIA Jerusalemin asukkaille, myös kreikkalaisten synagogien jäsenille. TÄLLÖIN Stefanosta SYYTETTIIN JUMALANPILKASTA[6] ja PUHUMISESTA TEMPPELIÄ JA LAKIA VASTAAN[7]. Tähän hän vastasi pitämällä pitkän puheen, jossa hän kertasi Vanhan testamentin historian pääkohdan kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, että profeetat olivat aikoinaan joutuneet suoranaisen vainon kohteeksi ja että samoin oli nyt tapahtunut Jeesukselle[8]. Stefanos oli esiintynyt myös rohkeana MOOSEKSEN KULTTIMENOJEN VASTUSTAJANA[1].<<

    Lähde: wikipedia, Stefanos

    Missä/kuka Jeesuksen opetuslapsista on Stefanos, joka surmattiin vain kuusi vuotta Jeesuksen jälkeen, ja opetti näinkin rohkeasti kuolemaansa asti Jeesuksen opetuksia?


   • Anonyymi

    Jeesus ei tehnyt mitään liittoa, hänet surmattiin jumalanpilkasta, kun vastusti Paavalin Jumala Jahvea, jonka sanoo Johanneksen evankeliumissa olevan itse Perkele ja kaiken valheen isä, mutta Paavali teki kyllä tämän Perkeleen kanssa liiton Jeesuksen verellä teille kiroamalla Jeesus ristiin, ja te uskotte enemmän Paavalia kuin Jeesusta. Ja kun Saatana on teidän Jumalanne, te myös menette tämän luokse Paavalin sanoin. Löytyy Paavain 1.Korintolaiskirje, luku 3 ja jakeet 11-13. Aivan kuten Jeesus Raamatussa sanoo - te saastaiset kyykäärmeitten sikiöt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus ei tehnyt mitään liittoa, hänet surmattiin jumalanpilkasta, kun vastusti Paavalin Jumala Jahvea, jonka sanoo Johanneksen evankeliumissa olevan itse Perkele ja kaiken valheen isä, mutta Paavali teki kyllä tämän Perkeleen kanssa liiton Jeesuksen verellä teille kiroamalla Jeesus ristiin, ja te uskotte enemmän Paavalia kuin Jeesusta. Ja kun Saatana on teidän Jumalanne, te myös menette tämän luokse Paavalin sanoin. Löytyy Paavain 1.Korintolaiskirje, luku 3 ja jakeet 11-13. Aivan kuten Jeesus Raamatussa sanoo - te saastaiset kyykäärmeitten sikiöt.

    Ja kaksituhatta vuotta tällä saatananpalvonnalla on tuhottu maailmaa, tapettu ihmisiä, alistettu tiedemiehiä, katkottu heidän päitään, käytetty lapsia hyväksi, kidutettu ihmisiä ja poltettu heitä noitina, käytetty valtaa ja kaivettu nyt merkitsemättömiä lasten hautoja esiin ja te kehtaatte saarnata tätä 'rakkauden evankeliumianne' Jeesuksen nimeen! Hävetkää! Todella hävetkää!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja kaksituhatta vuotta tällä saatananpalvonnalla on tuhottu maailmaa, tapettu ihmisiä, alistettu tiedemiehiä, katkottu heidän päitään, käytetty lapsia hyväksi, kidutettu ihmisiä ja poltettu heitä noitina, käytetty valtaa ja kaivettu nyt merkitsemättömiä lasten hautoja esiin ja te kehtaatte saarnata tätä 'rakkauden evankeliumianne' Jeesuksen nimeen! Hävetkää! Todella hävetkää!

    Kirkot ja uskonnolliset ihmiset, jotka tulkitsevat raamattua väärin, ovat tuollaista tehneet kirkkojen historiassa. Eivät kaikki muslimitkaan ole jotain äärimuslimeja, ainoastaan joku ryhmä on. Kaikki, mikä luetaan maailmassa uskonnoksi, sisältää myös jotain negatiivista.

    Jeesuksen opetuslapset eivät kuitenkaan tuollaisia ole tehneet, koska Jeesus mm. kielsi miekkaan tarttumasta.

    Kristityt itse ovat vainon kohteena koko maailmassa olleet koko olemassaolonsa ajan. Italialaisen tutkimuksen mukaan kristinuskon historian aikana n. 70 miljoonaa kristittyä on menettänyt henkensä uskonsa takia, joista 45,5 miljoonaa 1900-luvun aikana. YK:n mukaan pahimmissa maissa toteutettava vaino täyttää jo kansanmurhan määritelmän.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirkot ja uskonnolliset ihmiset, jotka tulkitsevat raamattua väärin, ovat tuollaista tehneet kirkkojen historiassa. Eivät kaikki muslimitkaan ole jotain äärimuslimeja, ainoastaan joku ryhmä on. Kaikki, mikä luetaan maailmassa uskonnoksi, sisältää myös jotain negatiivista.

    Jeesuksen opetuslapset eivät kuitenkaan tuollaisia ole tehneet, koska Jeesus mm. kielsi miekkaan tarttumasta.

    Kristityt itse ovat vainon kohteena koko maailmassa olleet koko olemassaolonsa ajan. Italialaisen tutkimuksen mukaan kristinuskon historian aikana n. 70 miljoonaa kristittyä on menettänyt henkensä uskonsa takia, joista 45,5 miljoonaa 1900-luvun aikana. YK:n mukaan pahimmissa maissa toteutettava vaino täyttää jo kansanmurhan määritelmän.

    Juutalaiset ovat olleet myös vainon kohteena sen jälkeen kun kristinusko tuli ja myöhemmin islam, ja kun Israelin valtio perustettiin ja muut pois.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Juutalaiset ovat olleet myös vainon kohteena sen jälkeen kun kristinusko tuli ja myöhemmin islam, ja kun Israelin valtio perustettiin ja muut pois.

    Joko punainen leikkipuku on käytössä?


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Juutalaiset ovat olleet myös vainon kohteena sen jälkeen kun kristinusko tuli ja myöhemmin islam, ja kun Israelin valtio perustettiin ja muut pois.

    Kun kristinusko syntyi 2000 v. sitten, Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset, jotka olivat juutalaisia, olivat niitä, joita kaikkein ensimmäiseksi vainottiin. Tietysti muitakin kuin juutalaisia oli jo varmasti siinä vaiheessa mukana. Joka tapauksessa, vaino alkoi silloin.

    Ap. t. 8:1 Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.


  • Anonyymi

   LOITSUAJIEN Toiminta

   Loitsijoiden keskuudessa on useita kantoja siitä, mikä saa loitsut toimimaan.

   Yksi kanta on se, että Jumalan, jumalten tai henkiolentojen avunanto antaa loitsulle sen voiman.
   Toiset ovat sitä mieltä, että loitsun nimenomaan erottaa rukouksesta se, ettei siinä vedota ulkopuolisiin voimiin vaan loitsijan oma henkinen voima saa aikaan toivotun muutoksen.
   Kolmannet väittävät, että loitsija ohjaa maailmassa kulkevia energiavirtoja.

   Nykyaikana yleinen käsitys on se, että loitsulla on lumevaikutus: se vaikuttaa, koska loitsija uskoo sen voimaan.
   Jos ihminen uskoo kokeneensa valkoista magiaa hän saa lumevaikutuksen seurauksena positiivisia tunteita ja taas uskoessaan kokeneensa mustaa magiaa hän saa plasebovaikutuksen seurauksena negatiivisia tunteita.

   VAROKAA KAIKKEA VÄÄRYYTTÄ!

   • Anonyymi

    JATKAN VIELÄ ALOITTAJAN MÖLINÖISTÄ..

    Aloittajan loitsut luetaan muistista tai loitsukirjoista [luterilainen Kirkkoraamattu, Joh. evankeliumi] ja tätä kutsutaan loihtimiseksi, loitsuamiseksi tai manaamiseksi. Myös kiroaminen on loihtimista. Kiroamisella pyritään toisen vahingoittamiseen elämässä tai jopa elämän jälkeen.

    Loitsut ovat perinteisesti liittyneet moniin uskontoihin, esimerkiksi Euroopan vanhoihin uskontoihin. Kristinuskon levittyä Eurooppaan kristillisistä loitsuista tuli noituuden eräs merkki. Kuitenkin myös kristinuskoon on kuulunut pakanallisia loitsuja muistuttavia toimituksia, kuten epäjumalista julistaminen ja niiden palvominen [Isä, Sana/Poika /Jeesus /Raamatun Sana sekä Pyhä Henki] sekä pahojen henkien [valheen henki] ulos manaaminen.

    Te S24-palstalaiset varokaa noita PAISUNEITA aloittaja-harhaoppisia


   • Anonyymi

    Tarkoitatko niitä loitsuja, joita pappi latelee tiputtaessaan vettä vauvan otsalle?
    Niitä on syytä varoa ja niillä on vain plasebovaikutus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tarkoitatko niitä loitsuja, joita pappi latelee tiputtaessaan vettä vauvan otsalle?
    Niitä on syytä varoa ja niillä on vain plasebovaikutus.

    niitäkin...lapsikaste, uskon ja Ehtoollisen sakramentit jne. kaikki on petosta eli syntiö

    kaikkea mitä loitsutaan Isän, Sana/ Poika/Jeesus/ Raamatun Sana ja Pyhä Henki- nimessä, Uskontunnustukset, synninpäästöt jne


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    JATKAN VIELÄ ALOITTAJAN MÖLINÖISTÄ..

    Aloittajan loitsut luetaan muistista tai loitsukirjoista [luterilainen Kirkkoraamattu, Joh. evankeliumi] ja tätä kutsutaan loihtimiseksi, loitsuamiseksi tai manaamiseksi. Myös kiroaminen on loihtimista. Kiroamisella pyritään toisen vahingoittamiseen elämässä tai jopa elämän jälkeen.

    Loitsut ovat perinteisesti liittyneet moniin uskontoihin, esimerkiksi Euroopan vanhoihin uskontoihin. Kristinuskon levittyä Eurooppaan kristillisistä loitsuista tuli noituuden eräs merkki. Kuitenkin myös kristinuskoon on kuulunut pakanallisia loitsuja muistuttavia toimituksia, kuten epäjumalista julistaminen ja niiden palvominen [Isä, Sana/Poika /Jeesus /Raamatun Sana sekä Pyhä Henki] sekä pahojen henkien [valheen henki] ulos manaaminen.

    Te S24-palstalaiset varokaa noita PAISUNEITA aloittaja-harhaoppisia

    Miten niin MYÖS kristinuskoon on kuulunut pakanallisia loitsuja?! Jos ihmisuhrikultti, kristinusko, ei ole pakanallinen, niin mikä sitten on?!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten niin MYÖS kristinuskoon on kuulunut pakanallisia loitsuja?! Jos ihmisuhrikultti, kristinusko, ei ole pakanallinen, niin mikä sitten on?!

    Kristinusko ei ole pakanallista ihmisuhrikulttia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten niin MYÖS kristinuskoon on kuulunut pakanallisia loitsuja?! Jos ihmisuhrikultti, kristinusko, ei ole pakanallinen, niin mikä sitten on?!

    juutalaisuus on vanhaa loitsua, kristinusko tuolle pohjalle on uudenpaa sisltäen uusia loitsuja kuten Ehtoollisen sakramentti-loitsu ja muita sakramentteja..niin on myös-sanan käyttö sopivaa!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristinusko ei ole pakanallista ihmisuhrikulttia.

    on kyllä, uudempi kristinusko on vastoin Herran käskyjä ja on pakanallista alkaen noin 100- luvulta.

    Lisää tuli pakanallista M. Lutherin toimesta Vanhurskauttamisoppi, että olisi pelastava oppi tuon opin mukaan uskoen ja eläen.

    Kaikki on loitsuja tuokin Lutherin- oppi ja on
    vastoin Herran käskyjä ja Jeesuksen ja Paavalin opetusta pelastuksesta ja käykin päinvastoin kuin on ollut opin tarkoitus


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    on kyllä, uudempi kristinusko on vastoin Herran käskyjä ja on pakanallista alkaen noin 100- luvulta.

    Lisää tuli pakanallista M. Lutherin toimesta Vanhurskauttamisoppi, että olisi pelastava oppi tuon opin mukaan uskoen ja eläen.

    Kaikki on loitsuja tuokin Lutherin- oppi ja on
    vastoin Herran käskyjä ja Jeesuksen ja Paavalin opetusta pelastuksesta ja käykin päinvastoin kuin on ollut opin tarkoitus

    Kristinusko ei ole pakanallista ihmisuhrikulttia.

    Jeesus antoi itsensä uhriksi vapaaehtoisesti, ei häneltä olisi saatu henkeä otetuksi, ellei se olisi kuulunut suunnitelmaan.

    Joh. 7:30 Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

    Joh. 13:1 Mutta ennen pääsiäisjuhlaa Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö.

    Joh. 19:10-11 Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    on kyllä, uudempi kristinusko on vastoin Herran käskyjä ja on pakanallista alkaen noin 100- luvulta.

    Lisää tuli pakanallista M. Lutherin toimesta Vanhurskauttamisoppi, että olisi pelastava oppi tuon opin mukaan uskoen ja eläen.

    Kaikki on loitsuja tuokin Lutherin- oppi ja on
    vastoin Herran käskyjä ja Jeesuksen ja Paavalin opetusta pelastuksesta ja käykin päinvastoin kuin on ollut opin tarkoitus

    Tuo Kristuksen ruumiin syöminenkin on peräisin pakanauskonnoista. Jotkut luulevat syövänsä ehtoollisessa Jeesuksen ruumista.
    Mutta ehtoollinen ei ole sitä, vaan se on vain muistoateria jossa muistellaan Jeesuksen kuolemaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kristinusko ei ole pakanallista ihmisuhrikulttia.

    Jeesus antoi itsensä uhriksi vapaaehtoisesti, ei häneltä olisi saatu henkeä otetuksi, ellei se olisi kuulunut suunnitelmaan.

    Joh. 7:30 Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

    Joh. 13:1 Mutta ennen pääsiäisjuhlaa Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö.

    Joh. 19:10-11 Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.

    Jeesus ei ollut vapaaehtoinen. Siitä oli kansanäänestys.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Jeesus ei ollut vapaaehtoinen. Siitä oli kansanäänestys.

    Kansanäänestyksen tulos oli vain Jumalan sallimusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristinusko ei ole pakanallista ihmisuhrikulttia.

    Jeesus antoi itsensä uhriksi vapaaehtoisesti, ei häneltä olisi saatu henkeä otetuksi, ellei se olisi kuulunut suunnitelmaan.

    Joh. 7:30 Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

    Joh. 13:1 Mutta ennen pääsiäisjuhlaa Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö.

    Joh. 19:10-11 Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.

    "Jeesus on Jumalan Sana" on pakanakristinuskon Jeesus.

    Alunperin Jeesus on ihminen vuosina 30-90 jkr.
    1Tim. 2:3-8 ja on sitä nykyäänkin, tosi-Jeesus nimittäin.

    Tuon jälkeen Jeesusta tehtiin epäjumala., Sana/Poika /Jeesus noin vuodesta 100 alkaen kuten Johanneksen evankeliumissa kerrotaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo Kristuksen ruumiin syöminenkin on peräisin pakanauskonnoista. Jotkut luulevat syövänsä ehtoollisessa Jeesuksen ruumista.
    Mutta ehtoollinen ei ole sitä, vaan se on vain muistoateria jossa muistellaan Jeesuksen kuolemaa.

    muistellaan kuolemaa.

    Jeesus Kristus on Ylösnoussut ja ELÄÄ.

    "Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää
    tämän on minun ruumiini."

    Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun
    vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi"

    "Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennekuin sinä päivänä,
    jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa"
    Matt: 26: 26-29

    "uutena teidän kanssanne",
    Jeesus on Ylösnoussut ja sanoo "tästedes" / uutena TEIDÄN KANSSANNE,
    ehtoollisessa Jeesus "juon uutena teidän kansanne, helluntailaiset ei siis usko, että
    Jeesus on ehtoollisessa elävänä UUTENA kanssanne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jeesus on Jumalan Sana" on pakanakristinuskon Jeesus.

    Alunperin Jeesus on ihminen vuosina 30-90 jkr.
    1Tim. 2:3-8 ja on sitä nykyäänkin, tosi-Jeesus nimittäin.

    Tuon jälkeen Jeesusta tehtiin epäjumala., Sana/Poika /Jeesus noin vuodesta 100 alkaen kuten Johanneksen evankeliumissa kerrotaan.

    jatkan vielä Ehtoollisesta...

    HUOMIOITA!!!
    1. Vain Luukkaan evankeliumissa kirjoitetaan MUISTOA KOROSTAEN.
    Luuk. 22
    19 Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä MINUN MUISTOKSENI." [1. Kor. 10:17]
    2. Paavali kirjoittaa epäjumalista ja HERRAN MALJASTA JA LEIVÄSTÄ SEKÄ YHDESTÄ LEIVÄSTÄ JA YHDESTÄ RUUMIISTA.
    MALJA JA LEIPÄ OVAT YHTEYS JEESUKSEN VEREEN JA RUUMIISEEN..
    1 Kor. 10 ” 16 Eikö MALJA, jonka me siunaamme, ole YHTEYS KRISTUKSEN VEREEN? Ja eikö LEIPÄ, jonka me murramme, ole YHTEYS KRISTUKSEN RUUMIISEEN? [Mark. 14:22-24; Ap. t. 2:42]
    17 LEIPÄ ON YKSI, ja niin mekin OLEMME YKSI RUUMIS, vaikka meitä on monta, SILLÄ TULEMME KAIKKI OSALLISIKSI TUOSTA YHDESTÄ LEIVÄSTÄ. [Room. 12:5; 1. Kor. 12:13]
    18 Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? [1. Kor. 9:13 ]
    19 Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. [1. Kor. 8:4 ]
    20 Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. [5. Moos. 32:17]
    21 Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien [VALHEEN HENKI, VALEHTELIJAT] pöytään. [2. Kor. 6:15,16]

    Huomatkaa S24-lukijat, että Tuokin on epäselvää monille,ja totuuden sijasta syödään Kristuksen ruumista ja juodaan Kristuksen verta    3. MUISTOA KOROSTETAAN [2x] eli tuodaan julki kuten Paavali julistaa 1Kor.11.
    Huomiotava on, että Jeesus itse ilmoittaa tuossa luvussa, että ” TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN; tehkää tämä minun MUISTOKSENI”

    1 Kor. 11:
    23………….Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
    24 kiitti, mursi ja sanoi: "TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN; tehkää tämä minun MUISTOKSENI".
    25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "TÄMÄ MALJA ON UUSI LIITTO minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun MUISTOKSENI".
    26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, TE JULISTATTE HERRAN KUOLEMAA, SIIHEN ASTI KUIN HÄN TULEE.
    27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
    28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
    29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

    Huomatkaa S24-lukijat, että Tuokin on epäselvää monille, ja totuuden sijasta syödään Kristuksen ruumista ja juodaan Kristuksen verta


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo Kristuksen ruumiin syöminenkin on peräisin pakanauskonnoista. Jotkut luulevat syövänsä ehtoollisessa Jeesuksen ruumista.
    Mutta ehtoollinen ei ole sitä, vaan se on vain muistoateria jossa muistellaan Jeesuksen kuolemaa.

    >> Jotkut luulevat syövänsä ehtoollisessa Jeesuksen ruumista. <<

    Miksi sitten pilkkaat kristinuskoa yleisesti, jos vain jotkut luulevat sellaista? Semmoinen usko kuuluu katolisuuteen. Ja mahdollisesti muiden kirkkojen omiin touhuihin.

    Ihan suoraan sanoen alkaa jo jyrsimään tämä, että jotain katolisia ja luterilaisia pidetään jonain raamatullisen kristinopin edustajina. Olisi se nyt viime aikojen julkisuudestakin pitänyt tajuta, minä kirkkoa pidetään muun kristikunnan silmissä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kansanäänestyksen tulos oli vain Jumalan sallimusta.

    Onko ihan pakko panna kaikki Jumalan syyksi?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> Jotkut luulevat syövänsä ehtoollisessa Jeesuksen ruumista. <<

    Miksi sitten pilkkaat kristinuskoa yleisesti, jos vain jotkut luulevat sellaista? Semmoinen usko kuuluu katolisuuteen. Ja mahdollisesti muiden kirkkojen omiin touhuihin.

    Ihan suoraan sanoen alkaa jo jyrsimään tämä, että jotain katolisia ja luterilaisia pidetään jonain raamatullisen kristinopin edustajina. Olisi se nyt viime aikojen julkisuudestakin pitänyt tajuta, minä kirkkoa pidetään muun kristikunnan silmissä.

    no,

    entäs Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenet.

    mitä nuo ovat muuta kuin pakanakristittyjä????


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    no,

    entäs Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenet.

    mitä nuo ovat muuta kuin pakanakristittyjä????

    jatkan vielä..
    ekumenia

    tässä Suomen pakanakristityt

    Jäseniksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen evankelis-luterilainen kirkko
    Suomen ortodoksinen kirkko
    Suomen Vapaakirkko
    Katolinen kirkko Suomessa
    Suomen Pelastusarmeija
    Finlands svenska baptistsamfund
    Finlands svenska metodistkyrka
    Suomen Metodistikirkko
    Missionskyrkan i Finland
    The Anglican Church in Finland
    International Evangelical Church in Finland


    Tarkkailijoiksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen Adventtikirkko
    Suomen Baptistikirkko
    Suomen Helluntaikirkko
    Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
    Finlands Svenska Pingstmission


    Kumppanuusjärjestöiksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät

    rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

    Filantropia
    Filoksenia
    Helsingin Diakonissalaitos
    Herättäjä-Yhdistys
    Hiljaisuuden Ystävät
    Kansan Raamattuseura
    Kirkon alat
    Kirkon Ulkomaanapu
    Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
    Medialähetys Sanansaattajat
    Lasten ja nuorten keskus
    OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
    Opiskelijoiden Lähetysliitto
    Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
    Sinapinsiemen
    Suomen Caritas
    Suomen kristillinen rauhanliike
    Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
    Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
    Suomen Lähetysseura
    Suomen Merimieskirkko
    Suomen NMKY:n liitto
    Suomen NNKY-liitto
    Suomen Pipliaseura
    Suomen World Vision
    Temppeliherrain Ritarikunta
    Tuomasyhteisö


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä..
    ekumenia

    tässä Suomen pakanakristityt

    Jäseniksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen evankelis-luterilainen kirkko
    Suomen ortodoksinen kirkko
    Suomen Vapaakirkko
    Katolinen kirkko Suomessa
    Suomen Pelastusarmeija
    Finlands svenska baptistsamfund
    Finlands svenska metodistkyrka
    Suomen Metodistikirkko
    Missionskyrkan i Finland
    The Anglican Church in Finland
    International Evangelical Church in Finland


    Tarkkailijoiksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen Adventtikirkko
    Suomen Baptistikirkko
    Suomen Helluntaikirkko
    Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
    Finlands Svenska Pingstmission


    Kumppanuusjärjestöiksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät

    rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

    Filantropia
    Filoksenia
    Helsingin Diakonissalaitos
    Herättäjä-Yhdistys
    Hiljaisuuden Ystävät
    Kansan Raamattuseura
    Kirkon alat
    Kirkon Ulkomaanapu
    Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
    Medialähetys Sanansaattajat
    Lasten ja nuorten keskus
    OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
    Opiskelijoiden Lähetysliitto
    Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
    Sinapinsiemen
    Suomen Caritas
    Suomen kristillinen rauhanliike
    Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
    Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
    Suomen Lähetysseura
    Suomen Merimieskirkko
    Suomen NMKY:n liitto
    Suomen NNKY-liitto
    Suomen Pipliaseura
    Suomen World Vision
    Temppeliherrain Ritarikunta
    Tuomasyhteisö

    Jatkan vielä..

    Totean, että pakanakristityjä on Suomessa runsaasti.

    Eikös...kuulutko sinä tuohon Herra Jumalan käskyjä vastustajien sakilaisporukkaan.??
    2 Moos. 20 : 1-17.

    Hän on luonut kaiken 1 Moos. 2: 4

    Jumala on yksi persoona. Hän on nimeltään Herra.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristinusko ei ole pakanallista ihmisuhrikulttia.

    Ajatteletko sitten, että se on saatanallista Jumalan uhrikulttia? Muuta vaihtoehtoa ei ole, koska kyseessä on uhrikultti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä Ehtoollisesta...

    HUOMIOITA!!!
    1. Vain Luukkaan evankeliumissa kirjoitetaan MUISTOA KOROSTAEN.
    Luuk. 22
    19 Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä MINUN MUISTOKSENI." [1. Kor. 10:17]
    2. Paavali kirjoittaa epäjumalista ja HERRAN MALJASTA JA LEIVÄSTÄ SEKÄ YHDESTÄ LEIVÄSTÄ JA YHDESTÄ RUUMIISTA.
    MALJA JA LEIPÄ OVAT YHTEYS JEESUKSEN VEREEN JA RUUMIISEEN..
    1 Kor. 10 ” 16 Eikö MALJA, jonka me siunaamme, ole YHTEYS KRISTUKSEN VEREEN? Ja eikö LEIPÄ, jonka me murramme, ole YHTEYS KRISTUKSEN RUUMIISEEN? [Mark. 14:22-24; Ap. t. 2:42]
    17 LEIPÄ ON YKSI, ja niin mekin OLEMME YKSI RUUMIS, vaikka meitä on monta, SILLÄ TULEMME KAIKKI OSALLISIKSI TUOSTA YHDESTÄ LEIVÄSTÄ. [Room. 12:5; 1. Kor. 12:13]
    18 Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? [1. Kor. 9:13 ]
    19 Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. [1. Kor. 8:4 ]
    20 Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. [5. Moos. 32:17]
    21 Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien [VALHEEN HENKI, VALEHTELIJAT] pöytään. [2. Kor. 6:15,16]

    Huomatkaa S24-lukijat, että Tuokin on epäselvää monille,ja totuuden sijasta syödään Kristuksen ruumista ja juodaan Kristuksen verta    3. MUISTOA KOROSTETAAN [2x] eli tuodaan julki kuten Paavali julistaa 1Kor.11.
    Huomiotava on, että Jeesus itse ilmoittaa tuossa luvussa, että ” TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN; tehkää tämä minun MUISTOKSENI”

    1 Kor. 11:
    23………….Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
    24 kiitti, mursi ja sanoi: "TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN; tehkää tämä minun MUISTOKSENI".
    25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "TÄMÄ MALJA ON UUSI LIITTO minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun MUISTOKSENI".
    26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, TE JULISTATTE HERRAN KUOLEMAA, SIIHEN ASTI KUIN HÄN TULEE.
    27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
    28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
    29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

    Huomatkaa S24-lukijat, että Tuokin on epäselvää monille, ja totuuden sijasta syödään Kristuksen ruumista ja juodaan Kristuksen verta

    Luterilaisuuden ja katolisuuden mukaan.pitää ajatella, että Jeesuksen veri ja ruumis ovat TODELLISESTI läsnä, ja ne siinä nautitaan. Opetat ihmisiä tulemaan vikapäiksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luterilaisuuden ja katolisuuden mukaan.pitää ajatella, että Jeesuksen veri ja ruumis ovat TODELLISESTI läsnä, ja ne siinä nautitaan. Opetat ihmisiä tulemaan vikapäiksi.

    >>Opetat ihmisiä tulemaan vikapäiksi.>>

    kyllä noin pitääkin kokea [ VIKAPÄÄ] ihmisoppien [ Ehtoollisen sakramentti] vaikutus, kun lukee Jeesuksen ja Paavalin opetuksen Ehtoollisesta ja saa ymmärtää tuosta totuuden 1. Korinttilaiskirjeestä, luvuista 10 ja 11.

    HARHAOPPI ON KUIN VÄÄRÄ RAHA

    Pois oppiminen vanhasta on paljon vaikeampaa kuin uuden tiedon omaksuminen. Monet rakastavat enemmän kirkkonsa perinteitä kuin Jumalan sanaa. Se estää heitä ymmärtämästä JUMALAN TAHTOA JA NOUDATTAMASTA SITÄ, koska silloin joutuu tunnustamaan, että oma seurakunta on ollut koko ajan harhassa.

    Monet rakastavat enemmän omaa seurakuntaansa kuin Jumalan poikaa. Se estää heitä lähtemästä ulos sellaisesta uskonnollisuudesta, joka ei pelasta.
    Harhaoppi on kuin väärennetty seteli. Se lupaa paljon, mutta lopulta pettää hänet, joka erehtyi ottamaan sen vastaan. Kirkollisten perinnäissääntöjen hylkääminen ja kääntyminen uskomaan totuudellista Jumalan sanaa on kuitenkin jokaiselle uskovalle pelastuskysymys. Kuten Jeesus opetti, niin kilvoitelkaa, sillä tie Taivasten Valtakuntaan on kapea ja vain harva pääsee ahtaasta portista sisälle.

    Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

    Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

    On paljon niitä, jotka eivät halua tehdä parannusta lain rikkomisesta eikä lapsikasteestaan ja ota uskovien upotuskastetta. Heitä voisi verrata niihin kirjanoppineisiin fariseuksiin ja lainopettajiin, jotka eivät suostuneet ottamaan Johannekselta upotuskastetta. Huorat ja korruptoituneet virkamiehet menivät heidän ohitse Taivasten valtakuntaan, koska he tekivät parannuksen ja ottivat Johannekselta upotuskasteen syntien anteeksisaamiseksi.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Onko ihan pakko panna kaikki Jumalan syyksi?

    Kuka on 'kaiken' laittanut Jumalan 'syyksi'...?

    Mutta raamattu kertoo, että jo VT:ssa kysyttiin Jumalan tahto kaikkeen, uurimin ja tummimin kautta. Jumalan tahdon kuuluisi läpäistä kaikki osa-alueet elämässä. Häneltä kuuluu raamatun mukaan kysyä neuvoa, hänen tahtoaan eri asioissa.

    Raamattu myös tekee selväksi, että on olemassa Jumalan tahto ja sallimus. Sallimus voi olla sellaistakin, jota Jumala ei itse tahdo, mutta hän silti sallii sen joistakin syistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>Opetat ihmisiä tulemaan vikapäiksi.>>

    kyllä noin pitääkin kokea [ VIKAPÄÄ] ihmisoppien [ Ehtoollisen sakramentti] vaikutus, kun lukee Jeesuksen ja Paavalin opetuksen Ehtoollisesta ja saa ymmärtää tuosta totuuden 1. Korinttilaiskirjeestä, luvuista 10 ja 11.

    HARHAOPPI ON KUIN VÄÄRÄ RAHA

    Pois oppiminen vanhasta on paljon vaikeampaa kuin uuden tiedon omaksuminen. Monet rakastavat enemmän kirkkonsa perinteitä kuin Jumalan sanaa. Se estää heitä ymmärtämästä JUMALAN TAHTOA JA NOUDATTAMASTA SITÄ, koska silloin joutuu tunnustamaan, että oma seurakunta on ollut koko ajan harhassa.

    Monet rakastavat enemmän omaa seurakuntaansa kuin Jumalan poikaa. Se estää heitä lähtemästä ulos sellaisesta uskonnollisuudesta, joka ei pelasta.
    Harhaoppi on kuin väärennetty seteli. Se lupaa paljon, mutta lopulta pettää hänet, joka erehtyi ottamaan sen vastaan. Kirkollisten perinnäissääntöjen hylkääminen ja kääntyminen uskomaan totuudellista Jumalan sanaa on kuitenkin jokaiselle uskovalle pelastuskysymys. Kuten Jeesus opetti, niin kilvoitelkaa, sillä tie Taivasten Valtakuntaan on kapea ja vain harva pääsee ahtaasta portista sisälle.

    Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

    Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

    On paljon niitä, jotka eivät halua tehdä parannusta lain rikkomisesta eikä lapsikasteestaan ja ota uskovien upotuskastetta. Heitä voisi verrata niihin kirjanoppineisiin fariseuksiin ja lainopettajiin, jotka eivät suostuneet ottamaan Johannekselta upotuskastetta. Huorat ja korruptoituneet virkamiehet menivät heidän ohitse Taivasten valtakuntaan, koska he tekivät parannuksen ja ottivat Johannekselta upotuskasteen syntien anteeksisaamiseksi.

    jatkan vielä harhaopeista [ihmislähtöisitä] koskien esim Ehtoollisen sakramentti, lapsikaste jne.


    Matt. 21:23, 31-32: "Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia... ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."

    Luuk. 7:29-30: "Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta."

    Totuus tekee vapaaksi ne, jotka pystyvät hylkäämään oman seurakuntansa perinnäissäännöt. Abraham lähti ulos Babylonian maallisista mukavuuksista kulkemaan kohti luvattua maata.

    Pystytkö sinä lähtemään ulos Babyloniasta?
    Jos pystyt irtautumaan kaikesta väärästä, niin vasta sitten olet vapaa synnin orjuudesta. [Yleisesti ottaen ”Babylon” tarkoittaa Jumalan vastaista maailman menoa.]
    Kristittyjä kehotetaan erottautumaan ”Babylonin” arroganssista [röyhkeys, kopea, julkea, röyhkeä] ja rikkauden palvonnasta.
    Sellaisen seuraaminen ei tosiasiassa tuo ihmiselle hyvää vaan Jumalan vihan. Babylon ei sitä kuitenkaan tajua, vaan kuvittelee ylpeänä ja itseriittoisena pärjäävänsä ja kestävänsä ikuisesti:
    ” Leski en ole, surua en ikinä koe.”

    Ilmestyskirjassa ja Jesajassa on enemmän tuosta Babylonista kirjoitusta [Ilm. 18:1-8].
    Taustalla on Jesajan kuvaus Babylonin tuhosta:
    Ja hän huusi: ”Kaatunut, kaatunut on Babylon, kaikki sen jumalien patsaat ovat murskana maassa!”[(Jes. 21:9]

    Niin käy Babylonin, kuningaskuntien kruunun, kaldealaisten ylpeyden ja ihmeen, kuten kävi Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala pyyhkäisi pois.
    Koskaan siellä ei asuta, se jää autioksi polvesta polveen. Ei arabi pystytä sinne telttaansa, ei yksikään paimen lepuuta siellä laumaansa. Vain aavikon eläimet
    siellä lepäilevät, huuhkajat pesivät huoneissa, strutsit ovat asettuneet taloksi ja villivuohet hyppelevät talojen välissä.Sakaalit ulvovat sen palatseissa, huvilinnoissa kaikuu hyeenan nauru. [Jes. 13:19-22]


    Babylonista tulee kiviröykkiö, sakaalien olinpaikka, niin autio, että kaikki sitä kavahtavat. Kukaan ei jää sinne asumaan [Jer. 51:37].


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä harhaopeista [ihmislähtöisitä] koskien esim Ehtoollisen sakramentti, lapsikaste jne.


    Matt. 21:23, 31-32: "Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia... ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."

    Luuk. 7:29-30: "Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta."

    Totuus tekee vapaaksi ne, jotka pystyvät hylkäämään oman seurakuntansa perinnäissäännöt. Abraham lähti ulos Babylonian maallisista mukavuuksista kulkemaan kohti luvattua maata.

    Pystytkö sinä lähtemään ulos Babyloniasta?
    Jos pystyt irtautumaan kaikesta väärästä, niin vasta sitten olet vapaa synnin orjuudesta. [Yleisesti ottaen ”Babylon” tarkoittaa Jumalan vastaista maailman menoa.]
    Kristittyjä kehotetaan erottautumaan ”Babylonin” arroganssista [röyhkeys, kopea, julkea, röyhkeä] ja rikkauden palvonnasta.
    Sellaisen seuraaminen ei tosiasiassa tuo ihmiselle hyvää vaan Jumalan vihan. Babylon ei sitä kuitenkaan tajua, vaan kuvittelee ylpeänä ja itseriittoisena pärjäävänsä ja kestävänsä ikuisesti:
    ” Leski en ole, surua en ikinä koe.”

    Ilmestyskirjassa ja Jesajassa on enemmän tuosta Babylonista kirjoitusta [Ilm. 18:1-8].
    Taustalla on Jesajan kuvaus Babylonin tuhosta:
    Ja hän huusi: ”Kaatunut, kaatunut on Babylon, kaikki sen jumalien patsaat ovat murskana maassa!”[(Jes. 21:9]

    Niin käy Babylonin, kuningaskuntien kruunun, kaldealaisten ylpeyden ja ihmeen, kuten kävi Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala pyyhkäisi pois.
    Koskaan siellä ei asuta, se jää autioksi polvesta polveen. Ei arabi pystytä sinne telttaansa, ei yksikään paimen lepuuta siellä laumaansa. Vain aavikon eläimet
    siellä lepäilevät, huuhkajat pesivät huoneissa, strutsit ovat asettuneet taloksi ja villivuohet hyppelevät talojen välissä.Sakaalit ulvovat sen palatseissa, huvilinnoissa kaikuu hyeenan nauru. [Jes. 13:19-22]


    Babylonista tulee kiviröykkiö, sakaalien olinpaikka, niin autio, että kaikki sitä kavahtavat. Kukaan ei jää sinne asumaan [Jer. 51:37].

    Kyllä vain.

    Pitäisi myös oppia selittämään asiat ns. tavallisen pulliaisen kielellä, eikä ns. "Kaanaan kielellä", vertauskuvilla Babylonista ym., joita varsinkaan ei-uskovat eivät tajua, mistä edes puhutaan. Täällä kun on myös näitä ei-uskovia. Osa uskovistakaan ei tajua tätä ns. Kaanaan kielisiä eli hengellistä termistöjä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jatkan vielä..

    Totean, että pakanakristityjä on Suomessa runsaasti.

    Eikös...kuulutko sinä tuohon Herra Jumalan käskyjä vastustajien sakilaisporukkaan.??
    2 Moos. 20 : 1-17.

    Hän on luonut kaiken 1 Moos. 2: 4

    Jumala on yksi persoona. Hän on nimeltään Herra.

    "Pakanakristitty" on pakanakansan jäsen, josta on tullut kristitty.
    Pakana taas on jumalaton ihminen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka on 'kaiken' laittanut Jumalan 'syyksi'...?

    Mutta raamattu kertoo, että jo VT:ssa kysyttiin Jumalan tahto kaikkeen, uurimin ja tummimin kautta. Jumalan tahdon kuuluisi läpäistä kaikki osa-alueet elämässä. Häneltä kuuluu raamatun mukaan kysyä neuvoa, hänen tahtoaan eri asioissa.

    Raamattu myös tekee selväksi, että on olemassa Jumalan tahto ja sallimus. Sallimus voi olla sellaistakin, jota Jumala ei itse tahdo, mutta hän silti sallii sen joistakin syistä.

    Kun Jumala sitä ja tätä, niin ei siinä enää normaalia elämää ole.

    Raamatussa "kaikilla kansoilla oli oma jumalansa", ja "kun Israelilla ei ollut johtajaa, niin he valitsivat uusia jumalia".

    Silloin noissa olosuhteissa oli vähän pakko tehdä mitä Jumala vaati.

    Nykyään Jumala on niin hiljaa, että siltä on turha kysyä mitään.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Kun Jumala sitä ja tätä, niin ei siinä enää normaalia elämää ole.

    Raamatussa "kaikilla kansoilla oli oma jumalansa", ja "kun Israelilla ei ollut johtajaa, niin he valitsivat uusia jumalia".

    Silloin noissa olosuhteissa oli vähän pakko tehdä mitä Jumala vaati.

    Nykyään Jumala on niin hiljaa, että siltä on turha kysyä mitään.

    Sinulle mâssäiIy ja süoIeen veteIy on tärkeää.

    Ja kaikki pitää oIIa iImaista, Iaadulla ei niin väliä.

    OIet pataIaiska.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ajatteletko sitten, että se on saatanallista Jumalan uhrikulttia? Muuta vaihtoehtoa ei ole, koska kyseessä on uhrikultti.

    Alusta lähtien, 1. Mooseksen luvussa 3, kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä, Jumala näyttää heille ensimmäistä kertaa verisovituksen periaatteen.

    Myöhemmin, Egyptistä poistumisen aattona, tuli syyttömän pääsiäiskaritsan veri.

    Mooseksen luvussa 24, kun Jumala teki liiton Siinain vuorella Israelin kansan kanssa, Israelin kansa kävi läpi verenpuhdistuksen, ja Jumalan liitto kansan kanssa tehtiin verellä. Onkeloksen käännös, tärkein Pentateukkin arameankielinen käännös, jota käytettiin synagogissa ensimmäisinä Jeesuksen jälkeisinä vuosisatoina, sisälsi sanan "sovitus" Mooseksen kirjan 24:8:aan: "Ja Mooses otti veren ja heitti sen alttarille sovitukseksi kansan puolesta".

    Mooseksen kirjan 30. luvussa sovituspäivä mainitaan ensimmäistä kertaa Pentateukissa: Aaron suorittaa sovituksen kerran vuodessa verellä. Se on kaikkein pyhin toimitus. Tässä jakeessa, jossa sovituspäivä mainitaan ensimmäistä kertaa, ei mainita mitään rukouksesta, hyvistä teoista, paastoamisesta tai hyväntekeväisyydestä.

    Jos otamme pois veren, ei ole uhria, ei sovitusta, ei syntien anteeksiantoa.

    Mooseksen kirjan luvussa 16 Israelin kansan synnit annetaan anteeksi ottamalla alttarilla uhratun veren ja pirskottamalla sitä armoistuimelle, sovitukseksi Israelin kansan pahoista teoista ja synneistä.

    Pentateukki opettaa, että kun joku tekee syntiä, hänet on tuomittava kuolemaan, tai jonkun muun on tultava heidän tilalleen ja kuoltava hänen tilallaan.

    Sen, minkä Jumala määritteli Pentateukissa ainoaksi tavaksi saada syntien sovitus ja anteeksianto, onkin nyt muuttunut joillekin "pakanallisuudeksi ja epäjumalanpalvelukseksi".

    Jeesus Messias on se, joka huolehti tästä veriuhritarpeesta. Jeesus ei ole vain pappi, joka uhraa meidän puolestamme, vaan Hän itse on ylimmäinen pappi, joka vuodatti verensä uhrina meidän syntiemme edestä, kertakaikkisesti.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Kun Jumala sitä ja tätä, niin ei siinä enää normaalia elämää ole.

    Raamatussa "kaikilla kansoilla oli oma jumalansa", ja "kun Israelilla ei ollut johtajaa, niin he valitsivat uusia jumalia".

    Silloin noissa olosuhteissa oli vähän pakko tehdä mitä Jumala vaati.

    Nykyään Jumala on niin hiljaa, että siltä on turha kysyä mitään.

    Jumala puhuu sanansa kautta ja Pyhän Hengen kautta. Ei Jeesus muuten olisi sanonut, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jumala puhuu sanansa kautta ja Pyhän Hengen kautta. Ei Jeesus muuten olisi sanonut, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä.

    Raamatussa Jumala puhui suoraan. Mutta Raamattu ja nykyinen elämä ovat aivan erilaisia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinulle mâssäiIy ja süoIeen veteIy on tärkeää.

    Ja kaikki pitää oIIa iImaista, Iaadulla ei niin väliä.

    OIet pataIaiska.

    Sinulle tärkeää on keksiä pahaa sanottavaa.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Sinulle tärkeää on keksiä pahaa sanottavaa.

    Totuus on tärkeää, sinulle ei.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Kun Jumala sitä ja tätä, niin ei siinä enää normaalia elämää ole.

    Raamatussa "kaikilla kansoilla oli oma jumalansa", ja "kun Israelilla ei ollut johtajaa, niin he valitsivat uusia jumalia".

    Silloin noissa olosuhteissa oli vähän pakko tehdä mitä Jumala vaati.

    Nykyään Jumala on niin hiljaa, että siltä on turha kysyä mitään.

    >> Kun Jumala sitä ja tätä, niin ei siinä enää normaalia elämää ole. <<

    Kateellinenko sinä olet vai mitä...? Uskovat elävät ihan normaalia elämää. Mutta Herran kanssa, hänen sanaan sa lukien, opetusta kuunnellen ja rukouksessa hänelle puhuen.

    Vain osa uskovista on niin uskonnolista, etteivät he osaa enää tavallisesti puhuakaan, vaan vastailevat kaikkeen "aamen, aamen", "kiitos Herralle, Herra on hyvä" yms.

    Noh, sydämen kyllyydestähän se suu puhuu, raamatun mukaan, mutta kyllä se riviuskovan korvaankin aika uskonnolliselta kalskahtaa, jos ei jonkun uskovan kanssa muuta keskustelua saa aikaiseksi kuin Herrasta puhumista.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamatussa Jumala puhui suoraan. Mutta Raamattu ja nykyinen elämä ovat aivan erilaisia.

    Että kaikki pitää oIIa iImaista siellä.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamatussa Jumala puhui suoraan. Mutta Raamattu ja nykyinen elämä ovat aivan erilaisia.

    Kyllä Jumala puhuu suoraan Henkensä kautta edelleenkin uskoville.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totuus on tärkeää, sinulle ei.

    Totuus on, että sinäkin joudut kerran tilille sanomisistasi ja asenteistasi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä Jumala puhuu suoraan Henkensä kautta edelleenkin uskoville.

    Eli mitä kuuluu? Ei mitään.

    Olen ollut kymmeniä vuosia uskovien keskuudessa, eikä minua voi huijata.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Kun Jumala sitä ja tätä, niin ei siinä enää normaalia elämää ole. <<

    Kateellinenko sinä olet vai mitä...? Uskovat elävät ihan normaalia elämää. Mutta Herran kanssa, hänen sanaan sa lukien, opetusta kuunnellen ja rukouksessa hänelle puhuen.

    Vain osa uskovista on niin uskonnolista, etteivät he osaa enää tavallisesti puhuakaan, vaan vastailevat kaikkeen "aamen, aamen", "kiitos Herralle, Herra on hyvä" yms.

    Noh, sydämen kyllyydestähän se suu puhuu, raamatun mukaan, mutta kyllä se riviuskovan korvaankin aika uskonnolliselta kalskahtaa, jos ei jonkun uskovan kanssa muuta keskustelua saa aikaiseksi kuin Herrasta puhumista.

    Minä olen vähiten kateellinen, enkä ollenkaan uskoville.

    Tuntuu vaan välillä siltä, että kaikki selitetään Jumalalla, vaikka me ihmiset olemme ihan toistemme kanssa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Totuus on tärkeää, sinulle ei.

    Oletpa halveksiva tyyppi. Ja omakehu haisee.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Oletpa halveksiva tyyppi. Ja omakehu haisee.

    Olet maailman typerin ja rumin ihminen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jumala puhuu sanansa kautta ja Pyhän Hengen kautta. Ei Jeesus muuten olisi sanonut, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä.

    Nuo liturgiat ovat yhtä tyhjän kanssa.

    Kuulostaa, että koko usko on Raamatun tekstejä. Joka on sitten vain sanahelinää.


   • Anonyymi

    YÖK! 💩🤮


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Eli mitä kuuluu? Ei mitään.

    Olen ollut kymmeniä vuosia uskovien keskuudessa, eikä minua voi huijata.

    >> Eli mitä kuuluu? Ei mitään. <<

    Miksi joku nyt huijaamaan alkaisi sillä asialla?

    Niitäkin uskovia on, jotka väittävät, etteivät he kuule Herran ääntä. Mutta totuus on, että he eivät vain osa erottaa sitä. He lukevat raamattua, kuuntelevat saarnoja ym., mutta eivät ymmärrä, että se, mikä itseä niissä puhuttelee, on nimenomaan sitä Pyhän Hengen puhetta heille. Ja sitten on erikseen armolahjat, joiden kautta Herra puhuu. Jne.

    >> Olen ollut kymmeniä vuosia uskovien keskuudessa, eikä minua voi huijata. <<

    Mitä sitten, jos vain on uskovien keskuudessa?
    On tehtävä omakohtainen parannus, uudestisynnyttävä.

    Ja jos elää uudestaan ja uudestaan Jumalan tahdon vastaisesti, Jumala voi silloin vaieta. Hän odottaa, kunnes ihminen tekee sen, mihin häntä on kehotettu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Eli mitä kuuluu? Ei mitään. <<

    Miksi joku nyt huijaamaan alkaisi sillä asialla?

    Niitäkin uskovia on, jotka väittävät, etteivät he kuule Herran ääntä. Mutta totuus on, että he eivät vain osa erottaa sitä. He lukevat raamattua, kuuntelevat saarnoja ym., mutta eivät ymmärrä, että se, mikä itseä niissä puhuttelee, on nimenomaan sitä Pyhän Hengen puhetta heille. Ja sitten on erikseen armolahjat, joiden kautta Herra puhuu. Jne.

    >> Olen ollut kymmeniä vuosia uskovien keskuudessa, eikä minua voi huijata. <<

    Mitä sitten, jos vain on uskovien keskuudessa?
    On tehtävä omakohtainen parannus, uudestisynnyttävä.

    Ja jos elää uudestaan ja uudestaan Jumalan tahdon vastaisesti, Jumala voi silloin vaieta. Hän odottaa, kunnes ihminen tekee sen, mihin häntä on kehotettu.

    Annoit jo sen vastauksen, jonka itse uskovana ja uskovien keskuudessa olleena jo tiesin: Jumala puhuu ainoastaan käsitteellisesti.

    Oikea puhe jäi Raamatun lehdille. Taitaa olla sekin loppujen lopuksi huijausta.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Nuo liturgiat ovat yhtä tyhjän kanssa.

    Kuulostaa, että koko usko on Raamatun tekstejä. Joka on sitten vain sanahelinää.

    >> Nuo liturgiat ovat yhtä tyhjän kanssa. Kuulostaa, että koko usko on Raamatun tekstejä. Joka on sitten vain sanahelinää. <<

    Liturgiat kyllä on yhtä tyhjän kanssa, mutta ei raamatun sana.

    Uskon pitäisi olla raamatun tekstien käytäntöön laittamista ja raamatun totuuden havaitsemista siellä omassa käytännön elämässä.

    Jumala edellyttää uskoa sanaansa ja silloin se alkaa näkyä käytännössäkin.

    Hepr. 4:2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.


   • Sinulla on erityisen hyvä mielikuvitus. Löytyykö kyvyillesi muuta työtä kuin suunsoitto?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet maailman typerin ja rumin ihminen.

    Sinä olet sitten maailman fiksuin ja kaunein ihminen?

    Olisi mukava tavata sinut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    YÖK! 💩🤮

    Onko kouluissa taas joku lakko...?


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Nuo liturgiat ovat yhtä tyhjän kanssa. Kuulostaa, että koko usko on Raamatun tekstejä. Joka on sitten vain sanahelinää. <<

    Liturgiat kyllä on yhtä tyhjän kanssa, mutta ei raamatun sana.

    Uskon pitäisi olla raamatun tekstien käytäntöön laittamista ja raamatun totuuden havaitsemista siellä omassa käytännön elämässä.

    Jumala edellyttää uskoa sanaansa ja silloin se alkaa näkyä käytännössäkin.

    Hepr. 4:2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.

    Raamatun sana on pelkkää liturgiaa, jossa ei ole elämään kuuluvia tekoja. Sanoja vain luetaan ja tännekin tuodaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> Nuo liturgiat ovat yhtä tyhjän kanssa. Kuulostaa, että koko usko on Raamatun tekstejä. Joka on sitten vain sanahelinää. <<

    Liturgiat kyllä on yhtä tyhjän kanssa, mutta ei raamatun sana.

    Uskon pitäisi olla raamatun tekstien käytäntöön laittamista ja raamatun totuuden havaitsemista siellä omassa käytännön elämässä.

    Jumala edellyttää uskoa sanaansa ja silloin se alkaa näkyä käytännössäkin.

    Hepr. 4:2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.

    "koko usko on Raamatun tekstejä"

    sehän se, helluntailaisille Raamatun sanakin on näköjään hyvin vastenmielistä.
    kuuntelevat mieluummin "ämmäin taruja" kuin Jumalan sanaa.

    helluntailaiset: "kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin" 2 Tim: 4: 4

    "taruihin", niitä ihmisten elämänkertomuksia ne kuuntelee, mutta raamatun Sana niitä ei
    kiinnosta.


   • Haluan nähdä fiksun ja kauniin ihmisen. En tarvitse sen kummemmin seuraa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> Nuo liturgiat ovat yhtä tyhjän kanssa. Kuulostaa, että koko usko on Raamatun tekstejä. Joka on sitten vain sanahelinää. <<

    Liturgiat kyllä on yhtä tyhjän kanssa, mutta ei raamatun sana.

    Uskon pitäisi olla raamatun tekstien käytäntöön laittamista ja raamatun totuuden havaitsemista siellä omassa käytännön elämässä.

    Jumala edellyttää uskoa sanaansa ja silloin se alkaa näkyä käytännössäkin.

    Hepr. 4:2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.

    >> torre3:lle <<

    Tämä on varmaan ihan turhaa, koska olen saanut sen käsityksen, etet katso mitään linkkejä, joita sinulle laittaa.

    Mutta jos ihan oikeasti olet kiinnostunut asiasta ja muutat mieltäsi, niin kuuntele laittamani videot. Siinä kerrotaan esimerkkejä siitä, kuinka Jumala toimii konkreettisesti nykyäänkin.

    One Way Makasiini 40 - Jumalan ihmeet
    https://www.youtube.com/watch?v=tD18w6vu-r0

    One Way makasiini 41 - Jumalan ihmeet, osa 2
    https://www.youtube.com/watch?v=9H3aWXNvo4E

    Ja näitä vastaavia kokemuksia yhdellä jos toisella uskovalla riittäisi vaikka kuinka.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Annoit jo sen vastauksen, jonka itse uskovana ja uskovien keskuudessa olleena jo tiesin: Jumala puhuu ainoastaan käsitteellisesti.

    Oikea puhe jäi Raamatun lehdille. Taitaa olla sekin loppujen lopuksi huijausta.

    En edes tajua mitä tarkoittaa Jumalan käsitteellinen puhe. Sanan lisäksi Hengen äänen kuulee sisimmässään niin, että sen erottaa omista ajatuksista ym.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> torre3:lle <<

    Tämä on varmaan ihan turhaa, koska olen saanut sen käsityksen, etet katso mitään linkkejä, joita sinulle laittaa.

    Mutta jos ihan oikeasti olet kiinnostunut asiasta ja muutat mieltäsi, niin kuuntele laittamani videot. Siinä kerrotaan esimerkkejä siitä, kuinka Jumala toimii konkreettisesti nykyäänkin.

    One Way Makasiini 40 - Jumalan ihmeet
    https://www.youtube.com/watch?v=tD18w6vu-r0

    One Way makasiini 41 - Jumalan ihmeet, osa 2
    https://www.youtube.com/watch?v=9H3aWXNvo4E

    Ja näitä vastaavia kokemuksia yhdellä jos toisella uskovalla riittäisi vaikka kuinka.

    tottakai toimii !! Ja ilman helluntaiseurakuntaakin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    En edes tajua mitä tarkoittaa Jumalan käsitteellinen puhe. Sanan lisäksi Hengen äänen kuulee sisimmässään niin, että sen erottaa omista ajatuksista ym.

    Se, että puhe ei ole kuultavaa.

    Pyhä Henki on vitsi; tein kokeen, ja Pyhä Henki antoi samaan asiaan kolmelle eri vastauksen. Ne ovat tietenkin kunkin omia ajatuksia asioista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> torre3:lle <<

    Tämä on varmaan ihan turhaa, koska olen saanut sen käsityksen, etet katso mitään linkkejä, joita sinulle laittaa.

    Mutta jos ihan oikeasti olet kiinnostunut asiasta ja muutat mieltäsi, niin kuuntele laittamani videot. Siinä kerrotaan esimerkkejä siitä, kuinka Jumala toimii konkreettisesti nykyäänkin.

    One Way Makasiini 40 - Jumalan ihmeet
    https://www.youtube.com/watch?v=tD18w6vu-r0

    One Way makasiini 41 - Jumalan ihmeet, osa 2
    https://www.youtube.com/watch?v=9H3aWXNvo4E

    Ja näitä vastaavia kokemuksia yhdellä jos toisella uskovalla riittäisi vaikka kuinka.

    En tosiaan katso linkkejä.

    Olen ollut kymmeniä vuosia uskovien keskuudessa, eikä ainuttakaan konkreettista Jumalan toimintaa nähty. Sitä vastoin kovin moni uskova otti avioeron.

    Minua ei pääse huijaamaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tottakai toimii !! Ja ilman helluntaiseurakuntaakin.

    >> sehän se, helluntailaisille Raamatun sanakin on näköjään hyvin vastenmielistä. <<
    >> tottakai toimii !! Ja ilman helluntaiseurakuntaakin. <<

    Ja todellakin kehotan kaikkia lähtemään pois sellaisesta luterilaisuudesta ja muustakin kirkollisesta pönötyksestä, jossa ei tkkukaan värähdä raamatun sanan ja armolahjojen suuntaan. Omassa kaupungissa myös joillakin luterilaisilla toimii armolahjat jne.

    Jumala on luvannut varustaa ne, jotka haluavat häntä palvella. Mutta se vaatii sen, että nostaa ahterinsa penkistä. Sohvaperuna ei mitään lahjavarustusta tarvitse. Hänelle riittää oma uskonsa.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    En tosiaan katso linkkejä.

    Olen ollut kymmeniä vuosia uskovien keskuudessa, eikä ainuttakaan konkreettista Jumalan toimintaa nähty. Sitä vastoin kovin moni uskova otti avioeron.

    Minua ei pääse huijaamaan.

    Kuunteleminen olisi valaissut esimerkeillä asioita siitä, mitä Jumala tekee. Juurikin niitä peräänkuuluttamiasi konkreettisia toimia.

    Itse sinä huijaat itseäsi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuunteleminen olisi valaissut esimerkeillä asioita siitä, mitä Jumala tekee. Juurikin niitä peräänkuuluttamiasi konkreettisia toimia.

    Itse sinä huijaat itseäsi.

    Kukaan ei kertonut, enkä itsekään nähnyt mitään.

    Näemme kyllä, että ihmiset tekevät vaikka mitä.


   • torre3 kirjoitti:

    Kukaan ei kertonut, enkä itsekään nähnyt mitään.

    Näemme kyllä, että ihmiset tekevät vaikka mitä.

    Anteeksi. Tarkoitin elämää ilman filmejä ja kirjoituksia.


   • Lapsena tiskasin viiden hengen perheen astiat joka päivä. Kesällä kesätöissä.

    On ollut vaikeaa vältellä töitä.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Anteeksi. Tarkoitin elämää ilman filmejä ja kirjoituksia.

    Nyt en kyllä tajunnut sanaakaan, mitä tarkoitit.

    Toivon, että katsot ohjeman oman uskosi takia, joka on ilmeisesti todella kolhuja kokenut. Ja siksi, että esimerkit ovat konkreettisia ja oikeasti kiinnostavia noissa ohjelmissa.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Lapsena tiskasin viiden hengen perheen astiat joka päivä. Kesällä kesätöissä.

    On ollut vaikeaa vältellä töitä.

    OIet aina vâItellyt töitä.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Kukaan ei kertonut, enkä itsekään nähnyt mitään.

    Näemme kyllä, että ihmiset tekevät vaikka mitä.

    Léhtimyyjâkään ei jaksa enää vaIheitasi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt en kyllä tajunnut sanaakaan, mitä tarkoitit.

    Toivon, että katsot ohjeman oman uskosi takia, joka on ilmeisesti todella kolhuja kokenut. Ja siksi, että esimerkit ovat konkreettisia ja oikeasti kiinnostavia noissa ohjelmissa.

    En katso uskonnollisia filmejä.

    Kun on ihmisten parissa, niin näkee, jos jotain on.

    Kerron erään huvittavan tositarinan. Olin helluntaipalstalla, jossa kehuttiin kuinka heidän seurakunnassa ihmisiä paranee.

    Jonkin ajan kuluttua pyysin heitä todistamaan sanansa. Kaksi heitä lähti tulemaan kohti Torreviejaa. Vähän ennen tänne tuloa sain odotetun viestin: "Emme osaa parantaa, mutta Jeesuksen luo voimme johdattaa".

    Eli on helppo ymmärtää miksi en katso niitä filmejä. Totuus löytyy muualta.


   • torre3 kirjoitti:

    En katso uskonnollisia filmejä.

    Kun on ihmisten parissa, niin näkee, jos jotain on.

    Kerron erään huvittavan tositarinan. Olin helluntaipalstalla, jossa kehuttiin kuinka heidän seurakunnassa ihmisiä paranee.

    Jonkin ajan kuluttua pyysin heitä todistamaan sanansa. Kaksi heitä lähti tulemaan kohti Torreviejaa. Vähän ennen tänne tuloa sain odotetun viestin: "Emme osaa parantaa, mutta Jeesuksen luo voimme johdattaa".

    Eli on helppo ymmärtää miksi en katso niitä filmejä. Totuus löytyy muualta.

    He eivät muuten tienneet, että olin ollut juuri Seinäjoen Helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa näkemässä kuinka siellä valehdellaan jopa Valencian sää. Jälkeenpäin heidät nähtiin siinä seurakunnassa.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    He eivät muuten tienneet, että olin ollut juuri Seinäjoen Helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa näkemässä kuinka siellä valehdellaan jopa Valencian sää. Jälkeenpäin heidät nähtiin siinä seurakunnassa.

    SeinâjoeIIa riemuitaan yhä kun káhdesta tãystôIIosta päästiin Iopullisesti.

    Tyhjensivät aina PeIastusarmeijan myymâIän ja hakivat iImaiset vaatteet ja ruoan ruoka-avusta.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    En katso uskonnollisia filmejä.

    Kun on ihmisten parissa, niin näkee, jos jotain on.

    Kerron erään huvittavan tositarinan. Olin helluntaipalstalla, jossa kehuttiin kuinka heidän seurakunnassa ihmisiä paranee.

    Jonkin ajan kuluttua pyysin heitä todistamaan sanansa. Kaksi heitä lähti tulemaan kohti Torreviejaa. Vähän ennen tänne tuloa sain odotetun viestin: "Emme osaa parantaa, mutta Jeesuksen luo voimme johdattaa".

    Eli on helppo ymmärtää miksi en katso niitä filmejä. Totuus löytyy muualta.

    Ei nuo ole mitään filmejä, joita laitoin, vaan puhe, jossa henkilö kertoo oman elämänsä tapauksista, joissa Jumala on ilmestynyt.

    Itsekin olen nimenomaan seurakuntarakennusten ulkopuolella sitä Jumalan apua ja toimintaa enimmäkseen nähnyt omassa elämässäni, vähän muittenkin elämässä. Esimerkiksi erään Herra paransi pitkäaikaisesta vaivasta, kun rukoilin hänen puolestaan torilla. Kyseinen henkilö otti minuun yhteyttä vasta viikon päästä tapahtuman jälkeen ja kertoi parantuneensa. Syy siihen, miksi meni viikko, oli se, että hän oli niin epäuskoinen siitä, mitä tapahtui ja odotti, että tuleeko vaiva takaisin. Mutta ei tullut. Yms. Kannustan sinua ottamaan Jeesuksen liepeistä kiinni uskossa.

    Seurakunnassa sitten istutaan jumalanpalveluksissa lähinnä. Uskoa on kuitenkin tarkoitus elää todeksi arjessa, eikä vain istua ja kuunnella.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei nuo ole mitään filmejä, joita laitoin, vaan puhe, jossa henkilö kertoo oman elämänsä tapauksista, joissa Jumala on ilmestynyt.

    Itsekin olen nimenomaan seurakuntarakennusten ulkopuolella sitä Jumalan apua ja toimintaa enimmäkseen nähnyt omassa elämässäni, vähän muittenkin elämässä. Esimerkiksi erään Herra paransi pitkäaikaisesta vaivasta, kun rukoilin hänen puolestaan torilla. Kyseinen henkilö otti minuun yhteyttä vasta viikon päästä tapahtuman jälkeen ja kertoi parantuneensa. Syy siihen, miksi meni viikko, oli se, että hän oli niin epäuskoinen siitä, mitä tapahtui ja odotti, että tuleeko vaiva takaisin. Mutta ei tullut. Yms. Kannustan sinua ottamaan Jeesuksen liepeistä kiinni uskossa.

    Seurakunnassa sitten istutaan jumalanpalveluksissa lähinnä. Uskoa on kuitenkin tarkoitus elää todeksi arjessa, eikä vain istua ja kuunnella.

    Kuule. Olen rukoillut tuhansia kertoja ilman mitään vaikutusta. Samoin minun puolestani on rukoiltu todella paljon: ilman vaikutusta.

    Eläminen uskovien keskuudessa tarkoittaa sekä seurakuntia että ihmisiä oikeassa elämässä. Kaikki on ollut yhtä tyhjää.

    Minua on vaikea saada uskomaan rukouksiin; kysy vaikka juutalaisilta, jotka joutuivat Hitrerin kynsiin.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Kuule. Olen rukoillut tuhansia kertoja ilman mitään vaikutusta. Samoin minun puolestani on rukoiltu todella paljon: ilman vaikutusta.

    Eläminen uskovien keskuudessa tarkoittaa sekä seurakuntia että ihmisiä oikeassa elämässä. Kaikki on ollut yhtä tyhjää.

    Minua on vaikea saada uskomaan rukouksiin; kysy vaikka juutalaisilta, jotka joutuivat Hitrerin kynsiin.

    Pyydäppä sitten Herraa osoittamaan, mistä kenkä kohdallasi puristaa. 💗


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    He eivät muuten tienneet, että olin ollut juuri Seinäjoen Helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa näkemässä kuinka siellä valehdellaan jopa Valencian sää. Jälkeenpäin heidät nähtiin siinä seurakunnassa.

    >> Seinäjoen Helluntaiseurakunnan <<

    Jos on sama kuin tämä ns. Sateet lähetä-srk, niin se on kristikunnassa hyvin epäraittiin maineessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Seinäjoen Helluntaiseurakunnan <<

    Jos on sama kuin tämä ns. Sateet lähetä-srk, niin se on kristikunnassa hyvin epäraittiin maineessa.

    Ne ovat kaksi erillistä seurakuntaa. Mätiä molemmat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pyydäppä sitten Herraa osoittamaan, mistä kenkä kohdallasi puristaa. 💗

    Heh. On kyse vuodesta 1972 lähtien. Kaikki on nähty.

    Eli uskonnot ovat huijausta.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ne ovat kaksi erillistä seurakuntaa. Mätiä molemmat.

    Sinua on védeIty tuhansia kértoja süoIeen.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Se, että puhe ei ole kuultavaa.

    Pyhä Henki on vitsi; tein kokeen, ja Pyhä Henki antoi samaan asiaan kolmelle eri vastauksen. Ne ovat tietenkin kunkin omia ajatuksia asioista.

    Pyhä Henki ei ole vitsi. 😏

    Nuo ihmiset toivat julki sen, minkä uskoivat olleen Herralta. Armolahjojen suhteenkin pitää olla armollinen, koska erehdyksiäkin tulee. Vanhassa liitossakin pieni Samuel oli huuli pyöreänä ensin, kun Herra häntä puhutteli ja poikanen luuli papin viereisestä huoneesta puhuvan hänelle. Vasta papin ohjauksessa hän tajusi, että puhuja olikin Herra. Samuelistakin kumminkin sitten Herran profeetta tuli, vaikka hän alussa kompasteli.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pyhä Henki ei ole vitsi. 😏

    Nuo ihmiset toivat julki sen, minkä uskoivat olleen Herralta. Armolahjojen suhteenkin pitää olla armollinen, koska erehdyksiäkin tulee. Vanhassa liitossakin pieni Samuel oli huuli pyöreänä ensin, kun Herra häntä puhutteli ja poikanen luuli papin viereisestä huoneesta puhuvan hänelle. Vasta papin ohjauksessa hän tajusi, että puhuja olikin Herra. Samuelistakin kumminkin sitten Herran profeetta tuli, vaikka hän alussa kompasteli.

    No olkoon niin. Kullakin on oma Pyhä Henki, ja kaikki saavat erilaisia käsityksiä asioista. Uskovilla on siis kinaa siitä miten asiat ovat.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Heh. On kyse vuodesta 1972 lähtien. Kaikki on nähty.

    Eli uskonnot ovat huijausta.

    Uskonnoista en tiedä, mutta kristinusko on totta ja Jeesus toimii tänäkin päivänä, niin kuin juuri kerroin omasta uskonelämästäni.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uskonnoista en tiedä, mutta kristinusko on totta ja Jeesus toimii tänäkin päivänä, niin kuin juuri kerroin omasta uskonelämästäni.

    Mikä yhdestä uskonnosta totta tekee?

    Jeesus on yllättävän samanlainen kuin muinaiset Egyptin jumalat. Miten saat Jeesuksen toimimaan?


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Mikä yhdestä uskonnosta totta tekee?

    Jeesus on yllättävän samanlainen kuin muinaiset Egyptin jumalat. Miten saat Jeesuksen toimimaan?

    OIet RRR.


   • torre3 kirjoitti:

    Mikä yhdestä uskonnosta totta tekee?

    Jeesus on yllättävän samanlainen kuin muinaiset Egyptin jumalat. Miten saat Jeesuksen toimimaan?

    Ja miten Jeeusuksen puheet? Että uskovia seuraa merkit, kuten yksi miten ei koskaan tehdä: uskovat panevat kätensä sairaiden päälle, ja ne tulevat terveiksi.

    Tulee sote-alueet sairaita varten.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ja miten Jeeusuksen puheet? Että uskovia seuraa merkit, kuten yksi miten ei koskaan tehdä: uskovat panevat kätensä sairaiden päälle, ja ne tulevat terveiksi.

    Tulee sote-alueet sairaita varten.

    Eikö oIe mahtavaa että Päivi hyväksyy nàismaisen homoutesi?

    Hyvä Päivi! Mahtavaa!


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Mikä yhdestä uskonnosta totta tekee?

    Jeesus on yllättävän samanlainen kuin muinaiset Egyptin jumalat. Miten saat Jeesuksen toimimaan?

    Jumalan oma ilmoitus asioista tekee kristinuskosta toden muihin nähden.

    Ja Jeesusta ei myöskään "saada toimimaan", vaan hän saa ja laittaa meidät toimimaan. Kuten jo aiemmin sanottua, Jumala kysyy uskoamme sanaan ja siihen, että uskomme hänen mahdollisuuksiinsa. Sen vuoksi kristinuskoa juuri kutsutaan kristinuskoksi. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle raamatun mukaan. Hän käyttää niitä omiaan, jotka uskovat häneen niin kuin raamattu opettaa. Osa uskovista ei usko raamatusta kuin osan, eikä heidän elämässään myöskään tapahdu kuin osa siitä, mitä raamatussa sanotaan.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ja miten Jeeusuksen puheet? Että uskovia seuraa merkit, kuten yksi miten ei koskaan tehdä: uskovat panevat kätensä sairaiden päälle, ja ne tulevat terveiksi.

    Tulee sote-alueet sairaita varten.

    Sairaiden päälle laitetaan jatkuvasti käsiä ja rukoillaan heidän puolestaan. Niin olen itsekin tehnyt. Jumala kuitenkin päättää, kuka paranee ja parantaa sen, jonka tahtoo. Ei uskovissa itsessään mitään parantamiskykyä ole, ilman Jumalaa, vaan he ovat Jumalan voiman välikappaleita. Parantaminen ja terveeksitekeminen ovat armolahjoja, jotka annetaan joillekin, Jumalan oman valinnan mukaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sairaiden päälle laitetaan jatkuvasti käsiä ja rukoillaan heidän puolestaan. Niin olen itsekin tehnyt. Jumala kuitenkin päättää, kuka paranee ja parantaa sen, jonka tahtoo. Ei uskovissa itsessään mitään parantamiskykyä ole, ilman Jumalaa, vaan he ovat Jumalan voiman välikappaleita. Parantaminen ja terveeksitekeminen ovat armolahjoja, jotka annetaan joillekin, Jumalan oman valinnan mukaan.

    Armolahjoja käsketään anomaan, mutta jos niistä tulee tärkeämpiä kuin lahjanantajasta, voi olla varma, ettei niitä silloin anneta. Kristinuskon ydin on suhde Jumalaan, eikä se, että saadaan Herran nimissä puuhastella kaikenlaista yliluonnollista. Jumalaa ei voi käyttää hyväksi ja pompotella. Meidän kuuluu olla hänen käsinään ja jalkoinaan ja suunaan tässä maailmassa, hänne tahtonsa mukaan. Me palvelemme Jumalaa, eikä hän meitä. Hän palveli meitä siinä, että valmisti meille mahdollisuuden pelastua Jeesuksen kautta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sairaiden päälle laitetaan jatkuvasti käsiä ja rukoillaan heidän puolestaan. Niin olen itsekin tehnyt. Jumala kuitenkin päättää, kuka paranee ja parantaa sen, jonka tahtoo. Ei uskovissa itsessään mitään parantamiskykyä ole, ilman Jumalaa, vaan he ovat Jumalan voiman välikappaleita. Parantaminen ja terveeksitekeminen ovat armolahjoja, jotka annetaan joillekin, Jumalan oman valinnan mukaan.

    "kätten päällepaneminen", - unohtuiko jotain !!

    "jos joku sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen
    edestään, VOIDELLEN häntä ÖLJYLLÄ Herran nimessä"
    "Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä
    tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi"
    Jaak: 5: 14-15


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "kätten päällepaneminen", - unohtuiko jotain !!

    "jos joku sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen
    edestään, VOIDELLEN häntä ÖLJYLLÄ Herran nimessä"
    "Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä
    tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi"
    Jaak: 5: 14-15

    >> "kätten päällepaneminen", - unohtuiko jotain !! <<

    Ei Herralta tainnut mitään unohtua... 😏Hän paransi rukouksen kautta, niin kuin halusi, ja niin kuin raamattu opettaa.

    Raamatussa öljykohta sanotaan seurakunnan vanhimmistolle. Muualla puhutaan ainoastaan sairaiden parantamisesta ja kätten päälle panemisesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> "kätten päällepaneminen", - unohtuiko jotain !! <<

    Ei Herralta tainnut mitään unohtua... 😏Hän paransi rukouksen kautta, niin kuin halusi, ja niin kuin raamattu opettaa.

    Raamatussa öljykohta sanotaan seurakunnan vanhimmistolle. Muualla puhutaan ainoastaan sairaiden parantamisesta ja kätten päälle panemisesta.

    Pirkko Vesavaaran mukaan Herra on hänelle sanonut, että öljyllä voisivat voidella muutkin opetuslapset, koska raamattu sanoo, että opetuslapset lähtivät, paransivat sairaita ja voitelivat öljyllä.

    Mark. 6:12-13 Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät.

    Mutta harvoin öljyä muut käyttävät kuin vanhimmistoveljet.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> "kätten päällepaneminen", - unohtuiko jotain !! <<

    Ei Herralta tainnut mitään unohtua... 😏Hän paransi rukouksen kautta, niin kuin halusi, ja niin kuin raamattu opettaa.

    Raamatussa öljykohta sanotaan seurakunnan vanhimmistolle. Muualla puhutaan ainoastaan sairaiden parantamisesta ja kätten päälle panemisesta.

    Raamattu onkin sitten "väärässä" !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Raamattu onkin sitten "väärässä" !!!

    Vain sinun ymmrryksesi mukaan.

    Olen itse rukoillut ilman öljyä sairaan puolesta, joka parani, ja parantunut itse suoraan, ilman mitään välikäsiä, ja myös rukousohjelman kautta tulleesta sanasta.

    Raamatussakin parannuttiin eri tavoin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sairaiden päälle laitetaan jatkuvasti käsiä ja rukoillaan heidän puolestaan. Niin olen itsekin tehnyt. Jumala kuitenkin päättää, kuka paranee ja parantaa sen, jonka tahtoo. Ei uskovissa itsessään mitään parantamiskykyä ole, ilman Jumalaa, vaan he ovat Jumalan voiman välikappaleita. Parantaminen ja terveeksitekeminen ovat armolahjoja, jotka annetaan joillekin, Jumalan oman valinnan mukaan.

    Raamatun mukaan Jumala ei päätä mitään.

    Jeesus: uskovien merkkinä seuraa, että he parantavat sairaat panemalla kädet heidän päälleen, ja ne tulevat terveeksi.

    Ei sairaiden puolesta pidä rukoilla. Et tunne Raamattua, ja sen takia et tiedä mitään.


   • torre3 kirjoitti:

    Raamatun mukaan Jumala ei päätä mitään.

    Jeesus: uskovien merkkinä seuraa, että he parantavat sairaat panemalla kädet heidän päälleen, ja ne tulevat terveeksi.

    Ei sairaiden puolesta pidä rukoilla. Et tunne Raamattua, ja sen takia et tiedä mitään.

    Ja koska esimerkiksi Essayah meni sairaalaan, kuten muutkin uskovat, niin se on osoitus siitä, että rukoilu on väärä tapa.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Raamatun mukaan Jumala ei päätä mitään.

    Jeesus: uskovien merkkinä seuraa, että he parantavat sairaat panemalla kädet heidän päälleen, ja ne tulevat terveeksi.

    Ei sairaiden puolesta pidä rukoilla. Et tunne Raamattua, ja sen takia et tiedä mitään.

    >> Ei sairaiden puolesta pidä rukoilla. Et tunne Raamattua, ja sen takia et tiedä mitään. <<

    Raamattu käskee sairaitten puolesta rukoilla. Tunnen raamatun, ja olen myös tehnyt niin kuin siellä käsketään ja sairas parani. Tiedän siis omakohtaisesti, mitä puhun.

    Room. 9:15-16 Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.

    Ef. 6:6 Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo

    Mutta huomaan, että kanssasi on turha pidemmälle raamatusta ja Jumalasta jatkaa. Voit jatkaa sitten vaikka näitten ateistien ja saatana-jehovaan uskovien kanssa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Ei sairaiden puolesta pidä rukoilla. Et tunne Raamattua, ja sen takia et tiedä mitään. <<

    Raamattu käskee sairaitten puolesta rukoilla. Tunnen raamatun, ja olen myös tehnyt niin kuin siellä käsketään ja sairas parani. Tiedän siis omakohtaisesti, mitä puhun.

    Room. 9:15-16 Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.

    Ef. 6:6 Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo

    Mutta huomaan, että kanssasi on turha pidemmälle raamatusta ja Jumalasta jatkaa. Voit jatkaa sitten vaikka näitten ateistien ja saatana-jehovaan uskovien kanssa.

    Olen nähnyt vaikka kuinka monta kertaa, että rukous ei auta mihinkään.

    Jeesus lähetti väkeä; menkää talosta taloon, parantakaa niissä sairaat, ja julistakaa Jumalan valtakunnan tuloa. Ja uskovien merkkinä seuraa, että he parantavat sairaat panemalla kädet heidän päälleen.

    Ei puhettakaan mistään rukoilemisesta. Mitä ihmeen Raamattua oikein luet?


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Olen nähnyt vaikka kuinka monta kertaa, että rukous ei auta mihinkään.

    Jeesus lähetti väkeä; menkää talosta taloon, parantakaa niissä sairaat, ja julistakaa Jumalan valtakunnan tuloa. Ja uskovien merkkinä seuraa, että he parantavat sairaat panemalla kädet heidän päälleen.

    Ei puhettakaan mistään rukoilemisesta. Mitä ihmeen Raamattua oikein luet?

    Että rokotukseIIa kérjäät taas huomiota.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Olen nähnyt vaikka kuinka monta kertaa, että rukous ei auta mihinkään.

    Jeesus lähetti väkeä; menkää talosta taloon, parantakaa niissä sairaat, ja julistakaa Jumalan valtakunnan tuloa. Ja uskovien merkkinä seuraa, että he parantavat sairaat panemalla kädet heidän päälleen.

    Ei puhettakaan mistään rukoilemisesta. Mitä ihmeen Raamattua oikein luet?

    >> Ei puhettakaan mistään rukoilemisesta. <<

    Luen muun muassa Kirkkoraamattua 33/38.

    Ja kun raamattua on tarkkaan lukenut, huomaa kyllä, että raamatussa on enemmän kuin yksi tapa, joiden kautta Herra toimii parantaessaan.

    Jaak. 5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >> Ei puhettakaan mistään rukoilemisesta. <<

    Luen muun muassa Kirkkoraamattua 33/38.

    Ja kun raamattua on tarkkaan lukenut, huomaa kyllä, että raamatussa on enemmän kuin yksi tapa, joiden kautta Herra toimii parantaessaan.

    Jaak. 5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

    >>kun raamattua on tarkkaan lukenut, huomaa kyllä, että raamatussa on enemmän kuin yksi tapa, joiden kautta Herra toimii parantaessaan.

    Jaak. 5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. <<

    Ap. t. 28:8 Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Ei puhettakaan mistään rukoilemisesta. <<

    Luen muun muassa Kirkkoraamattua 33/38.

    Ja kun raamattua on tarkkaan lukenut, huomaa kyllä, että raamatussa on enemmän kuin yksi tapa, joiden kautta Herra toimii parantaessaan.

    Jaak. 5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

    Oli kyse Jeesuksen seuraajien tavasta.

    He parantavat sairaat talosta taloon, ja panemalla kädet sairaiden päälle.

    Turhaan vedät tähän kaiken maailman juttuja.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ja koska esimerkiksi Essayah meni sairaalaan, kuten muutkin uskovat, niin se on osoitus siitä, että rukoilu on väärä tapa.

    Jos olisit raamattusi hyvin lukenut ja kuunnellut ne laitetut linkit, olisit tiennyt, että Jumalan tahto ei ole parantaa aina ja kaikkia sairaita.

    Muutenhan kukaan ei kuolisi koskaan pois tästä maailmasta, jos Jumala aina parantaisi sairaat tai herättäisi kuolleista takaisin henkiin. Sen aika on vasta joskus, kun kuolema poistetaan lopullisesti.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Oli kyse Jeesuksen seuraajien tavasta.

    He parantavat sairaat talosta taloon, ja panemalla kädet sairaiden päälle.

    Turhaan vedät tähän kaiken maailman juttuja.

    Jeesuksen seuraajia nämä olivatkin. Jos ei mene perille, että sairaat paranevat eri metodein raamatun mukaan, niin ole sitten tajuamatta.


   • torre3 kirjoitti:

    Oli kyse Jeesuksen seuraajien tavasta.

    He parantavat sairaat talosta taloon, ja panemalla kädet sairaiden päälle.

    Turhaan vedät tähän kaiken maailman juttuja.

    Ja yleisesti ottaen sairaat pitää vain parantaa.

    Ei pitäisi olla liian vaikeaa, vai puhuiko Jeesus kuin kylähullu?


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ja yleisesti ottaen sairaat pitää vain parantaa.

    Ei pitäisi olla liian vaikeaa, vai puhuiko Jeesus kuin kylähullu?

    Että haet huomiota epätoivoisesti rokotuksellasi.

    SääIittävää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos olisit raamattusi hyvin lukenut ja kuunnellut ne laitetut linkit, olisit tiennyt, että Jumalan tahto ei ole parantaa aina ja kaikkia sairaita.

    Muutenhan kukaan ei kuolisi koskaan pois tästä maailmasta, jos Jumala aina parantaisi sairaat tai herättäisi kuolleista takaisin henkiin. Sen aika on vasta joskus, kun kuolema poistetaan lopullisesti.

    Jäi se Jeesus vahingossa pois.

    Jeesus antoi seuraajilleen tehtäviä. Niihin ei kuulunut rukoilu, eikä Jumalan tahto, mutta sairaiden parantaminen kuului.

    Olisi sitten logiikka hukassa: kukaan ei kuolisi, mutta kuolema poistetaan lopullisesti.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Jäi se Jeesus vahingossa pois.

    Jeesus antoi seuraajilleen tehtäviä. Niihin ei kuulunut rukoilu, eikä Jumalan tahto, mutta sairaiden parantaminen kuului.

    Olisi sitten logiikka hukassa: kukaan ei kuolisi, mutta kuolema poistetaan lopullisesti.

    >> Jeesus antoi seuraajilleen tehtäviä. Niihin ei kuulunut rukoilu, eikä Jumalan tahto, mutta sairaiden parantaminen kuului. <<

    Olet selvästi unohtanut lähes kaikki asiat raamatusta, muistat ja kommentoit niitä säännönmukiasesti väärin ja puuteellisesti.

    Siihen ei ole kuin yksi lääke, kun et kerran muiden kommentteja usko: lue se raamattu uudelleen.

    Ilman, että lukee, mitä siellä lukee, ei voi tietää, mitä siellä lukee.


  • Anonyymi

   Hyvä selvitys.

  • “Mutta Johannes ei pysähdy tähän, vaan kuvailee Jeesuksen olevan täysi Jumala ja täysi ihminen. ”

   Ymmärtääkseni kreikkalaisen filosofian mukaan aine vastaanottaa muodon. Jeesuksen tapauksessa jumalallisen muodon.

   • Tai oikeastaan luopui Jumalan muodosta, Fil 2:

    “6 Hänellä oli Jumalan muoto,
    mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
    olla Jumalan vertainen
    7 vaan luopui omastaan.
    Hän otti orjan muodon
    ja tuli ihmisten kaltaiseksi.”


   • inti kirjoitti:

    Tai oikeastaan luopui Jumalan muodosta, Fil 2:

    “6 Hänellä oli Jumalan muoto,
    mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
    olla Jumalan vertainen
    7 vaan luopui omastaan.
    Hän otti orjan muodon
    ja tuli ihmisten kaltaiseksi.”

    Oli Jumalan ja orjan muoto? Saattaa olla, että tuon kirjoittaja ei tiennyt mitään.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Oli Jumalan ja orjan muoto? Saattaa olla, että tuon kirjoittaja ei tiennyt mitään.

    "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;"

    Nythän esim. okkultsimissa uskotaan, etä meistä tulisi henkisen kehityksen kautta jumalia, kristuksia. Kuitenkin raamattu tyrmää tällaiset luulot ja kertoo, että vaikka Jeesus oli taivaasta tullut ja hänellä olisi ollut kaikki syy ilmaantua Jumalan hahmossa ihmisten keskelle, hänkin silti nöyrtyi ihmisen kaltaiseksi, orjan muotoiseksi.


  • Anonyymi

   JEESUS EI OLE JUMALAN SANA!!!

   Totuuden mukaista pelastavaa Uskon- evankeliumia tuodaan esiin aivan liian vähän nykyään.

   Tässä on hyvää sanomaa vuodelle 2022.


   Uskon-evankeliumin ydintä on ymmärtää ja uskoa,
   että Jeesus on luotu ja on ihminen ja on syntynyt äidistään ihminen Mariasta Jumalan suusta tulleesta sanasta (Jes. 55:11) (enkeli ilmoitti ”sanan” ja tapahtui ”sanan” mukaan, Luuk. 1: 20 ja 38), Jeesus syntyi yliluonnollisen sikiämisen ja raskauden kautta,
   Hän syntyi tähän maailmaan niin kuin kaikki muutkin ihmiset, Hänet kiedottiin kapaloon ja asetettiin seimeen (Luuk. 2:7), Hän söi ja joi, Hän väsyi ja nukkui, Hän itki ja rukoili, Jumala (vanhan ja uuden liiton Jumala) teki voimallisia tekoja maan päällä Jeesuksen kautta Apt. 2:22, ihminen Jeesus kristus kuoli ristillä ja Jumala (vanhan ja uuden liiton jumala) oli ihminen Jeesuksessa ja seuraavassa hetkessä, kun keihäs tunkeutui Hänen kylkeensä ja veri vuoti meidän anteeksiantamukseksemme, toteutui sana: "Pyhä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itse maailman itsensä kanssa..." (2.Kor. 5:19).

   Ja tuon kautta toteutui sana: ” Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.” 1 Kor. 15:21, tuo Jumala on sovittanut maailman synnit itsensä kanssa ( 2 Kor. 5:19-20, 6:1 ) , niin että saamme omat syntimme anteeksi antamalla sovittaa itsemme (omien syntiemme anteeksisaamiseksi) Jumalan kanssa upotusvesikasteella Pietarin mukaan (Apt. 2:36-41) , olemme myös upotusvesikasteella kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut kasteen haudan kautta ja me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita kasteessa yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös hänen kanssaan yhtäläisessä ylösnousemuksessa ja olemme myös hänen kanssaan yhtäläisessä uudessa elämässä (Room. 6:3-17) ja olemme saaneet pelastuksen Jumalalta uudestisyntyen upotuskastevedestä ja hengestä (Tiit. 3: 3-8) (1. Piet. 3:21) (Joh. 3:5) (Mark. 16:16) uskomalla Jeesukseen kristukseen ja hänen nimeensä ja uskomalla raamatun profeettojen ja apostolien kirjoittamaan sanaan sen ALKUPERÄISESSÄ muodossaan (1 Tim. 2: 3-7)
   (ja olemalla sotkematta totuuden Uskon-evankeliumia seuraavilla valhe-jumalilla ja harhaopeilla: Jeesuksen jumaluus, Kristus on Sana-jumala, raamattu-sana-paperilla-jumala, Sana-Poika- lihaan tullut - Jeesus Kristus-Jumalan karitsa-Ylimmäinen pappi ja Pyhä Henki sekä olemalla sotkematta totuuden Uskon-evankeliumia saks. teologi ihminen Martti Lutherin harhaopeilla: Yksin uskosta, Yksin raamattu, Yksin armosta, Yksin Kristus ja Yksin Jumalan kunnia sekä olemalla sotkematta totuuden Uskon evankeliumia Ehtoollisen sakramentilla ja Kasteen sakramentilla).

   Tuon kaiken totuuden Uskon-evankeliumin kautta olette Jumalan lapsia (Joh. 1: 12-13) ja uusia luomuksia ( 2 Kor. 5:17) ja olette Jeesuksen kristuksen päällenne pukeneet (Gal. 3:27) . Olette pyhiä ja vanhurskautettuja ( 1 Kor. 6:11 , ” te olette vastaanottaneet peson ( upotusvesikasteen) , te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä” ) .

   • Anonyymi

    jatkan vielä JEESUS EI OLE JUMALAN SANA!!!

    Teidän tulee uskoa siihen, että Jumala on VASTA UUDESSA testamentissa tunnustanut poikansa aikuisena ihmisenä (miehenä) upotusvesikasteen jälkeen (Matt. 3:17, noin vuonna 3o ). Jeesus tuli Jumalan pojaksi uudestisyntymisen pesun kautta: kasteen jälkeen ( Matt. 3:17) Jumalan henki laskeutui alas taivaasta kyyhkysen muodossa ja jäi Jeesuksen päälle. Taivaasta kuului Isän Jumalan ääni: ”Tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa.” Tähän hetkeen asti Jeesus oli ihan tavallinen ihminen, mutta saatuaan Jumalan hengen olemaan kanssaan, tuli hänestä ensimmäinen uudestisyntynyt Jumalan lapsi, hänen poikansa.


    Teidän tulee uskoa, että Jumala on herättänyt poikansa ylös kuolleista ja että Hän on ottanut ihminen-Jeesuksen ylös taivaaseen ja että Hän on istuttanut ihminen-Jeesuksen oikealle puolelleen, jos mielimme pelastua.
    Jumala (vanhan ja uuden liiton jumala) on luonut kaiken yksin ( luonut kaiken n. 4000 vuotta ennen Jeesuksen kristuksen syntymää Mariasta ) , luonut kaiken mitä on olemassa ( 2 Piet. 3:1-9), ja on tuomitseva eläviä ja kuolleita poikansa ihminen-Jeesuksen kautta, jonka on herättänyt ylös kuolleista ja korottanut sen jälkeen ihminen-Jeesuksen kaikkien luotujen herraksi. (Apt 17:22-31; 2:12-41).

    Jumala (vanhan ja uuden liiton jumala) on kaikkien Jumala ja kaikkien yläpuolella yksin.
    Jeesus on ollut aina alamainen Jumalalle ja on oleva ikuisesti alistettu Isän Jumalan valtaan, vaikka ihminen- Jeesus on muiden luotujen herra ja kuningas. (1Kor 15:27-28) (1 Kor. 11:3)

    Jeesuksen kristuksen ruumiin ja veren uhri kelpaa Jumalalle sovitukseksi synneistämme ja iankaikkiseksi lunastukseksi sieluistamme, koska Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä, vaikka oli ihmisenä kaikessa kiusattu niin kuin mekin. (1Piet 2:22; 3:18; Hebr 2:9-18; 4:15; 5:4-11; 7:26-28).
    Tuon lisäksi tuli saarnata mielenmuutosta ja kääntymistä pois pahoista teoista Jumalan tykö kunkin omien syntien anteeksisaamiseksi. Tämän kaiken todistamiseen pyhä henki opetuslapsia alussa johdatti. (Apt 26:15-18; 3:19-26; Luuk 24:44-51).
    Tuo kaikki edellä kirjoitettu on Uskon-evankeliumin ydin ja tärkein sanoma, jonka uskomisen ja vastaanottamisen kautta pelastutaan.

    Jumalan armo ja rakkaus on tuossa tärkeässä sanomassa kaikessa mukana, ” tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa” Matt. 6:9-13. Matt. 7:21 ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon [käskyt].”
    Matt. 12:50 ”Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon [käskyt], on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

    Tuossa edellä on muutama rivi ALKUPERÄISTÄ totuudenmukaista Jumalan tahdon mukaista Uskon-evankeliumia.

    Kaikki kunnia Jumalalle. Kiitos kaikesta.

    Olkaa hyvät, tutustukaa kaikkeen edellä kirjoitettuun ja ottakaa vastaan totuuden sanaa!


  • Anonyymi

   Tuo on totta että Jumalan sanaa ei ole kuin Raamatussa ja sitten uskovien kohdalla Pyhän hengen tuottamana! Jos ihminen ei usko Raamattuun, niin hän ei usko myöskään Jeesukseen eli siihen Jumalan sanaan.

   • Anonyymi

    väärin väärin...Herra ei ole käskenyt uskoa Raamattuun >> Jos ihminen ei usko Raamattuun>>

    eli raamattu ja Jeesus eivät ole Uskon-sidoksissa toisiinsa.

    Sulla on kommentissasi valheen-henki kirjoitellut.

    Raamatusssa on myöskin runsaasti Kirkko-ihmisten kirjoittamia manipulaatioita [kusetusta] esim. Johanneksen evankeliumi alusta loppuun asti [Isä, Sana/Poika/Jeesus-lihaan tullut /Elämän leipä jne. ja Pyhä Henki].


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    väärin väärin...Herra ei ole käskenyt uskoa Raamattuun >> Jos ihminen ei usko Raamattuun>>

    eli raamattu ja Jeesus eivät ole Uskon-sidoksissa toisiinsa.

    Sulla on kommentissasi valheen-henki kirjoitellut.

    Raamatusssa on myöskin runsaasti Kirkko-ihmisten kirjoittamia manipulaatioita [kusetusta] esim. Johanneksen evankeliumi alusta loppuun asti [Isä, Sana/Poika/Jeesus-lihaan tullut /Elämän leipä jne. ja Pyhä Henki].

    eikö evankeliumi ja se, mitä Jeesus sanoo ole Jumalan sana !!

    "ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    väärin väärin...Herra ei ole käskenyt uskoa Raamattuun >> Jos ihminen ei usko Raamattuun>>

    eli raamattu ja Jeesus eivät ole Uskon-sidoksissa toisiinsa.

    Sulla on kommentissasi valheen-henki kirjoitellut.

    Raamatusssa on myöskin runsaasti Kirkko-ihmisten kirjoittamia manipulaatioita [kusetusta] esim. Johanneksen evankeliumi alusta loppuun asti [Isä, Sana/Poika/Jeesus-lihaan tullut /Elämän leipä jne. ja Pyhä Henki].

    jatka vielä epäjumalista ja KIRKKORAAMATUSTA...

    1 Kor. 10 : 1 - 22 Varoitus epäjumalien palvelemisesta
    esim. varoitus jumalasta nimeltään Isä, Sana/Poika/Jeesus Kristus ja Pyhä Henki [Joh. evankeliumi, Joh. kirjeet] sekä luterilainen Kirkkoraamattu/Jumalan Sanaa[Kristuksen sanaa]- rakennelma.

    Tuon epäjumalan palvelemisesta, kunnioittamisesta ja ylistämisestä seuraa uskoville huonoja loppuelämänasioita [Matt. 7:21-23] [Room. 1: 18-32][ Ilm. 21:4; Ilm 22:15].
    Vain jumala nimeltään Herra on Jumala, Hän on yksi.

    Herra oli Profeettojen, Jeesuksen ja Paavalin ja apostolien Jumala ja eri paikkakuntien seurakuntalaisten Jumala. Tuolloin oli Jumalan seurakuntia eri paikkakunnilla mm. Korintissa, Efesossa ja Galatiassa.

    Tuolloin ei ollut mitään maailmanlaajuista Kristuksen Kirkkoa [Kirkon johdossa Jeesus Kristus, Jumala, Ylimmäinen pappi], eikä ollut tuon Kristuksen Kirkon alapuolella maailmanlaajuista maallista Ekumeniaa ja maailmanlaajuisia maallisia kirkkoja ja kirkko-organisaatioita kuten on nykyään v 2022.

    Kaikki tuo maailmanlaajuinen Kristuksen Kirkko-rakennelma on Herra Jumalan tahdon ja tottelemisen vastaista eikä tuo rakennelma ole profeettain ja apostolien perustukselle rakennettu, kulmakivenä itse Jeesus Kristus niin kuin pitäisi olla Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaan.

    Tuolloin ei ollut Kirkkoraamattua [Vanha ja Uusi testamentti]. Tuolloin oli käytössä hebrean – ja osin arameankielinen Tanak [toora, profeetat ja kirjoitukset] sekä suullinen viestintä Jeesuksen taholta ja kirjeviestintä apostoleilta seurakunnille ja apostoleilta joillekin henkilöille apostolisen ajan Herra Jumalan- opin ja Jeesuksen Kristuksen- opin uskon, pelastuksen ja ylösnousemuksen asioista.

    Apostolien aika oli n. v 30 – 90 ja tuo aika on apostolien kirjeiden [alkuperäiset kirjeet] laatimisen aika.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    eikö evankeliumi ja se, mitä Jeesus sanoo ole Jumalan sana !!

    "ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa"

    tuo on ihmisten sanaa eli valhetta >>"ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa">>

    Jeesus ei ole Jumala, hän ei ole Sana/Poika / jeesus-jumala, joten hänen sanansa ole näinollen Jumalan sanaa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    väärin väärin...Herra ei ole käskenyt uskoa Raamattuun >> Jos ihminen ei usko Raamattuun>>

    eli raamattu ja Jeesus eivät ole Uskon-sidoksissa toisiinsa.

    Sulla on kommentissasi valheen-henki kirjoitellut.

    Raamatusssa on myöskin runsaasti Kirkko-ihmisten kirjoittamia manipulaatioita [kusetusta] esim. Johanneksen evankeliumi alusta loppuun asti [Isä, Sana/Poika/Jeesus-lihaan tullut /Elämän leipä jne. ja Pyhä Henki].

    >>raamattu ja Jeesus eivät ole Uskon-sidoksissa toisiinsa <<

    Väitteesi ei pidä yhtä raamatun sanan kanssa.

    Jeesus käytti paljon sanoja "niin kuin on kirjoitettu" ja "niin kuin kirjoituksissa on minussa kerrottu", viitaten vanhaan testamenttiin. Raamattu myös varoittaa muuta evankeliumia uskomasta.

    Ja noita muita , kuten apokryfisiä evankeliumeitahan riittää ym. "ilmoituksia", jotka eivät ole yhteneväsiiä raamatun kanssa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tuo on ihmisten sanaa eli valhetta >>"ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa">>

    Jeesus ei ole Jumala, hän ei ole Sana/Poika / jeesus-jumala, joten hänen sanansa ole näinollen Jumalan sanaa

    jatkan vielä..

    Joten pysykää siinä totuudessa, että Jumalan nimi on Herra, pysykää Herra Jumalassa. Hän on yksi.

    todisteet:
    1 Moos. 2:4

    2 Moos. 20 :1-17 Herran käskyt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tuo on ihmisten sanaa eli valhetta >>"ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa">>

    Jeesus ei ole Jumala, hän ei ole Sana/Poika / jeesus-jumala, joten hänen sanansa ole näinollen Jumalan sanaa

    kristinusko kaikkialla maailmassa perustuu RAAMATTTUUN.
    jos ei edes Raamattua usko, ja Raamatun evankeliumia usko miten voi olla , niin miten voi olla "uskossa"

    Aabraham USKOI Jumalan LUPAUKSIIN, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi,

    ""Aabrahamin siemen, jossa kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi"
    1 Moos: 15:5, Gal: 3:16


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>raamattu ja Jeesus eivät ole Uskon-sidoksissa toisiinsa <<

    Väitteesi ei pidä yhtä raamatun sanan kanssa.

    Jeesus käytti paljon sanoja "niin kuin on kirjoitettu" ja "niin kuin kirjoituksissa on minussa kerrottu", viitaten vanhaan testamenttiin. Raamattu myös varoittaa muuta evankeliumia uskomasta.

    Ja noita muita , kuten apokryfisiä evankeliumeitahan riittää ym. "ilmoituksia", jotka eivät ole yhteneväsiiä raamatun kanssa.

    Jeesus viittaa Tanakiin >>Jeesus käytti paljon sanoja "niin kuin on kirjoitettu" j>>

    Jeesus ei viittaa luterilaiseen Kirkkoraamattuun.

    Tuossa on valtava ero mihin viitataan. Jeesus viittaa Jumalan käskyihin ja Hänen, Herran tahtoon.
    Hän ei viittaa valheisiin joita on luterilaisessa Kirkkoraamatussa.

    Joten väitteeni on totta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tuo on ihmisten sanaa eli valhetta >>"ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa">>

    Jeesus ei ole Jumala, hän ei ole Sana/Poika / jeesus-jumala, joten hänen sanansa ole näinollen Jumalan sanaa

    >> Jeesus ei ole Jumala <<

    Tämä on raamatun sanan vastainen väite ja todella paha harhaoppi. Sellaisen opin perusteella tavallinen pulliainen voisi "sovittaa syntejä" muiden tavallisten pulliaisten puolesta.

    Mutta ei voi. Siihen tarvittiin synnitön Jumalan Poika.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus viittaa Tanakiin >>Jeesus käytti paljon sanoja "niin kuin on kirjoitettu" j>>

    Jeesus ei viittaa luterilaiseen Kirkkoraamattuun.

    Tuossa on valtava ero mihin viitataan. Jeesus viittaa Jumalan käskyihin ja Hänen, Herran tahtoon.
    Hän ei viittaa valheisiin joita on luterilaisessa Kirkkoraamatussa.

    Joten väitteeni on totta.

    luterilaisuudessa juuri evankeliumia julistetaan.

    "Tämä valtakunnan evankeliumi pitänee saarnattaman kaikessa maailmassa
    TODISTUKSEKSI kaikelle maailmalle"

    jos ei edes evankeliumia usko, ei voi puhua , - uskosta Kristukseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kristinusko kaikkialla maailmassa perustuu RAAMATTTUUN.
    jos ei edes Raamattua usko, ja Raamatun evankeliumia usko miten voi olla , niin miten voi olla "uskossa"

    Aabraham USKOI Jumalan LUPAUKSIIN, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi,

    ""Aabrahamin siemen, jossa kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi"
    1 Moos: 15:5, Gal: 3:16

    tuo uskonne on uskoa valheen hengessä
    >>jos ei edes Raamattua usko, ja Raamatun evankeliumia usko miten voi olla , niin miten voi olla "uskossa">>


    Kristinusko perustuu epäjumalaan ja tuon epäjumalaan pohjautuvaan raamattuun eli
    KRISTINUSKO ON jumalattomien ihmisten eli pakanoiden elämää.


    Aiemmin jo kirjoitin noista pakanoista Babylonista jonka Herra hävittää.

    Joten pysykää siinä totuudessa, että Jumalan nimi on Herra, pysykää Herra Jumalassa. Hän on yksi.

    todisteet:
    1 Moos. 2:4 Herra Jumala on Luoja, yksin.
    Vertaa tuota Johanneksen evankeliumiin valheisiin, niin saatat huomata eron luojasta.

    2 Moos. 20 :1-17 Herra, Jumalan käskyt.
    Vertaa tuota Johanneksen evankeliumiin valheisiin, niin saatat huomata eron Jumalasta.
    Jumalan nimen huomaaminen on tärkein tunniste tuon eron käsittämisessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tuo uskonne on uskoa valheen hengessä
    >>jos ei edes Raamattua usko, ja Raamatun evankeliumia usko miten voi olla , niin miten voi olla "uskossa">>


    Kristinusko perustuu epäjumalaan ja tuon epäjumalaan pohjautuvaan raamattuun eli
    KRISTINUSKO ON jumalattomien ihmisten eli pakanoiden elämää.


    Aiemmin jo kirjoitin noista pakanoista Babylonista jonka Herra hävittää.

    Joten pysykää siinä totuudessa, että Jumalan nimi on Herra, pysykää Herra Jumalassa. Hän on yksi.

    todisteet:
    1 Moos. 2:4 Herra Jumala on Luoja, yksin.
    Vertaa tuota Johanneksen evankeliumiin valheisiin, niin saatat huomata eron luojasta.

    2 Moos. 20 :1-17 Herra, Jumalan käskyt.
    Vertaa tuota Johanneksen evankeliumiin valheisiin, niin saatat huomata eron Jumalasta.
    Jumalan nimen huomaaminen on tärkein tunniste tuon eron käsittämisessä.

    jatkan vielä..

    Teidän on ensin opittava se, kuka on Jumala ja kuka on ihminen.

    tuo on eka asia. ennen tuota käsittämistä on turha elää tuota pakanallista ekumenia-elämää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    luterilaisuudessa juuri evankeliumia julistetaan.

    "Tämä valtakunnan evankeliumi pitänee saarnattaman kaikessa maailmassa
    TODISTUKSEKSI kaikelle maailmalle"

    jos ei edes evankeliumia usko, ei voi puhua , - uskosta Kristukseen.

    Sinänsä mikään saarna ei todista mistään mitään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus viittaa Tanakiin >>Jeesus käytti paljon sanoja "niin kuin on kirjoitettu" j>>

    Jeesus ei viittaa luterilaiseen Kirkkoraamattuun.

    Tuossa on valtava ero mihin viitataan. Jeesus viittaa Jumalan käskyihin ja Hänen, Herran tahtoon.
    Hän ei viittaa valheisiin joita on luterilaisessa Kirkkoraamatussa.

    Joten väitteeni on totta.

    Huomaan, ettet lue tai ymmärrä kommenttejakaan, kuinka sitten raamattua ymmärtäisit..


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Sinänsä mikään saarna ei todista mistään mitään.

    kysyn sulta oletko masentunut, kevätmasennus..loman tarpeessa?
    >>mikään saarna ei todista mistään mitään>>

    pitäiskö jättää epäjumalanpalveluksenne rukouksennne ja ylistyksenne tuo jumalalle?


   • Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä..

    Joten pysykää siinä totuudessa, että Jumalan nimi on Herra, pysykää Herra Jumalassa. Hän on yksi.

    todisteet:
    1 Moos. 2:4

    2 Moos. 20 :1-17 Herran käskyt.

    Vähän älytön tuo Herra.

    Hän keräsi kansalta rahaa ihmisten henkien pelastamiseksi. Ei siinä vielä mitään, mutta kun köyhä ei saanut antaa vähempää kuin puoli sekeliä, eikä rikas enempää kuin puoli sekeliä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huomaan, ettet lue tai ymmärrä kommenttejakaan, kuinka sitten raamattua ymmärtäisit..

    luterilaisuudessa ei ole mitään omaa kirkkoraamattua, vaan sama raamattu on kaikissa KRISTINUSKON kirkot,

    - Katolilaisuus,
    - Ortodoksiuus
    - Luterilaisuus
    - Anglikaanisuus
    - Kalvinismissa
    - Metodismissa,

    kristinusko on kristinusko, 1900 -luvulla tulleet lahkot on
    "vihollisen myöhemmin kylvämää lustetta", eivät siis ole mistään , minkään kristinuskon
    kirkoista haarautunut.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Vähän älytön tuo Herra.

    Hän keräsi kansalta rahaa ihmisten henkien pelastamiseksi. Ei siinä vielä mitään, mutta kun köyhä ei saanut antaa vähempää kuin puoli sekeliä, eikä rikas enempää kuin puoli sekeliä.

    Että kerjâät taas typerästi huomiota rokotukseIIasi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    luterilaisuudessa ei ole mitään omaa kirkkoraamattua, vaan sama raamattu on kaikissa KRISTINUSKON kirkot,

    - Katolilaisuus,
    - Ortodoksiuus
    - Luterilaisuus
    - Anglikaanisuus
    - Kalvinismissa
    - Metodismissa,

    kristinusko on kristinusko, 1900 -luvulla tulleet lahkot on
    "vihollisen myöhemmin kylvämää lustetta", eivät siis ole mistään , minkään kristinuskon
    kirkoista haarautunut.

    jatkan vielä..


    tässä esittelyssä Suomen jumalattomat ihmiset, pakanat, epäjumalanpalvojat
    netissä: ekumenia

    Jäseniksi
    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen evankelis-luterilainen kirkko
    Suomen ortodoksinen kirkko
    Suomen Vapaakirkko
    Katolinen kirkko Suomessa
    Suomen Pelastusarmeija
    Finlands svenska baptistsamfund
    Finlands svenska metodistkyrka
    Suomen Metodistikirkko
    Missionskyrkan i Finland
    The Anglican Church in Finland
    International Evangelical Church in Finland

    Tarkkailijoiksi
    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen Adventtikirkko
    Suomen Baptistikirkko
    Suomen Helluntaikirkko
    Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
    Finlands Svenska Pingstmission

    Kumppanuusjärjestöiksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät

    rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.
    Filantropia
    Filoksenia
    Helsingin Diakonissalaitos
    Herättäjä-Yhdistys
    Hiljaisuuden Ystävät
    Kansan Raamattuseura
    Kirkon alat
    Kirkon Ulkomaanapu
    Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
    Medialähetys Sanansaattajat
    Lasten ja nuorten keskus
    OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
    Opiskelijoiden Lähetysliitto
    Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
    Sinapinsiemen
    Suomen Caritas
    Suomen kristillinen rauhanliike
    Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
    Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
    Suomen Lähetysseura
    Suomen Merimieskirkko
    Suomen NMKY:n liitto
    Suomen NNKY-liitto
    Suomen Pipliaseura
    Suomen World Vision
    Temppeliherrain Ritarikunta
    Tuomasyhteisö

    eipä hyvältä näytä Te suomalaiset valheen hengen palvalijat, Teitä on paljon keskuudessanne..

    Totuus on hylätty, Herra Jumalan olette hylänneet ja saaneet Herran vihav päällensä kuten Paavali kirjoittaa Room. 1: 18-32.
    >>28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan>>


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä..


    tässä esittelyssä Suomen jumalattomat ihmiset, pakanat, epäjumalanpalvojat
    netissä: ekumenia

    Jäseniksi
    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen evankelis-luterilainen kirkko
    Suomen ortodoksinen kirkko
    Suomen Vapaakirkko
    Katolinen kirkko Suomessa
    Suomen Pelastusarmeija
    Finlands svenska baptistsamfund
    Finlands svenska metodistkyrka
    Suomen Metodistikirkko
    Missionskyrkan i Finland
    The Anglican Church in Finland
    International Evangelical Church in Finland

    Tarkkailijoiksi
    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

    Suomen Adventtikirkko
    Suomen Baptistikirkko
    Suomen Helluntaikirkko
    Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
    Finlands Svenska Pingstmission

    Kumppanuusjärjestöiksi

    voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät

    rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.
    Filantropia
    Filoksenia
    Helsingin Diakonissalaitos
    Herättäjä-Yhdistys
    Hiljaisuuden Ystävät
    Kansan Raamattuseura
    Kirkon alat
    Kirkon Ulkomaanapu
    Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
    Medialähetys Sanansaattajat
    Lasten ja nuorten keskus
    OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
    Opiskelijoiden Lähetysliitto
    Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
    Sinapinsiemen
    Suomen Caritas
    Suomen kristillinen rauhanliike
    Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
    Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
    Suomen Lähetysseura
    Suomen Merimieskirkko
    Suomen NMKY:n liitto
    Suomen NNKY-liitto
    Suomen Pipliaseura
    Suomen World Vision
    Temppeliherrain Ritarikunta
    Tuomasyhteisö

    eipä hyvältä näytä Te suomalaiset valheen hengen palvalijat, Teitä on paljon keskuudessanne..

    Totuus on hylätty, Herra Jumalan olette hylänneet ja saaneet Herran vihav päällensä kuten Paavali kirjoittaa Room. 1: 18-32.
    >>28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan>>

    jatkan viel..

    Kun nyt olette tietoisia, että tuossa sakissa kuljette ja palvotte epäjumalaanne.

    Niin seurava askel on, että Teidän on ensin opittava se, että kuka on Jumala Room. 1: 18-32 ja kuka on ihminen eli Jeesus Kristus

    Tuo on eka asia. Ennen tuota Herra Jumaln käsittämistä on turha elää tuota Teidän ihannoimaa pakanallista ekumenia-elämää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Että kerjâät taas typerästi huomiota rokotukseIIasi.

    Elämästä kerron.

    Ja nyt on siltä osin kaikki hyvin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    kysyn sulta oletko masentunut, kevätmasennus..loman tarpeessa?
    >>mikään saarna ei todista mistään mitään>>

    pitäiskö jättää epäjumalanpalveluksenne rukouksennne ja ylistyksenne tuo jumalalle?

    No mistä joku saarna todistaa asian varmaksi, jos saa kysyä?

    Sinänsä ei koskaan masenna.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan viel..

    Kun nyt olette tietoisia, että tuossa sakissa kuljette ja palvotte epäjumalaanne.

    Niin seurava askel on, että Teidän on ensin opittava se, että kuka on Jumala Room. 1: 18-32 ja kuka on ihminen eli Jeesus Kristus

    Tuo on eka asia. Ennen tuota Herra Jumaln käsittämistä on turha elää tuota Teidän ihannoimaa pakanallista ekumenia-elämää.

    jatkan vielä....

    olette olleet mukana totuuden seuraamisessa seuraavasti.

    1. Kun nyt olette tietoisia, että tuossa ekumenia-sakissa kuljette ja palvotte epäjumalaanne.

    2. Niin seurava askel on, että Teidän on ensin opittava se, että kuka on Jumala Room. 1: 18-32 ja kuka on ihminen eli Jeesus Kristus

    Tuo on eka asia. Ennen tuota Herra Jumaln käsittämistä on turha elää tuota Teidän ihannoimaa pakanallista ekumenia-elämää.

    niinpä nyt on seuraavaksi kolmas oppimisasia kun ekumenia-sakin mukana kuljette.
    On asianne tuntea mihin maailmanlaajuiseen Pääkirkkoon te kuulutte.

    3. Kun kuulutte tuohon Suomen Ekumeenisen Neuvostoon [SEN] jäseninä, te kuulutte myös Kristuksen Kirkkoon.

    ote SEN jäsensivulta:
    >>Neuvosto toimii kirkkojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä ja sen tarkoitus on:
    edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
    vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
    toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana>>

    Tuo Kristuksen kirkko-oppi on ihmisoppia, valhetta ja syntiä.

    Jeesuksen ja apostolien aikaan v30-90 ei vielä ollut mitään maailmanlaajuista Kristuksen Kirkkoa [Kirkon johdossa Jeesus Kristus, Jumala, Ylimmäinen pappi], eikä ollut tuon Kristuksen Kirkon alapuolella maailmanlaajuista maallista Ekumeniaa ja maailmanlaajuisia maallisia kirkkoja ja kirkko-organisaatioita kuten on nykyään v 2022.

    Kaikki tuo maailmanlaajuinen Kristuksen Kirkko-rakennelma on Herra Jumalan käskyjen, tahdon ja tottelemisen vastaista eikä tuo rakennelma ole profeettain ja apostolien perustukselle rakennettu, kulmakivenä itse Jeesus Kristus niin kuin pitäisi olla Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaan.

    Mitä nyt sanotte missä savivellisssä Te olette kurkkua myöten uponneet?
    Onko Teillä tietoa Teidän johtonne aikeet, että tuo julöistetaan seurakunnissa ja luterilainen Kirkkoraamattu on osa tuota Kristuksen kirkko-rakennelmaa..

    Kannattako olla mukana tuossa ekumenia-sakissa elättäjänä ja maksajana?
    Tuoko tuo jäsenyys Teille yhtään hyötyä muuta kuin savuvelliin uppoamisen ja tukehtumiskuoleman, joka ei ole todellakaan Herran siunaama lopputulos!!!

    Käytännön esimerkki.
    Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!!

    Tieto tuo tuskaa Teille. Mistä apu???


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä....

    olette olleet mukana totuuden seuraamisessa seuraavasti.

    1. Kun nyt olette tietoisia, että tuossa ekumenia-sakissa kuljette ja palvotte epäjumalaanne.

    2. Niin seurava askel on, että Teidän on ensin opittava se, että kuka on Jumala Room. 1: 18-32 ja kuka on ihminen eli Jeesus Kristus

    Tuo on eka asia. Ennen tuota Herra Jumaln käsittämistä on turha elää tuota Teidän ihannoimaa pakanallista ekumenia-elämää.

    niinpä nyt on seuraavaksi kolmas oppimisasia kun ekumenia-sakin mukana kuljette.
    On asianne tuntea mihin maailmanlaajuiseen Pääkirkkoon te kuulutte.

    3. Kun kuulutte tuohon Suomen Ekumeenisen Neuvostoon [SEN] jäseninä, te kuulutte myös Kristuksen Kirkkoon.

    ote SEN jäsensivulta:
    >>Neuvosto toimii kirkkojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä ja sen tarkoitus on:
    edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
    vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
    toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana>>

    Tuo Kristuksen kirkko-oppi on ihmisoppia, valhetta ja syntiä.

    Jeesuksen ja apostolien aikaan v30-90 ei vielä ollut mitään maailmanlaajuista Kristuksen Kirkkoa [Kirkon johdossa Jeesus Kristus, Jumala, Ylimmäinen pappi], eikä ollut tuon Kristuksen Kirkon alapuolella maailmanlaajuista maallista Ekumeniaa ja maailmanlaajuisia maallisia kirkkoja ja kirkko-organisaatioita kuten on nykyään v 2022.

    Kaikki tuo maailmanlaajuinen Kristuksen Kirkko-rakennelma on Herra Jumalan käskyjen, tahdon ja tottelemisen vastaista eikä tuo rakennelma ole profeettain ja apostolien perustukselle rakennettu, kulmakivenä itse Jeesus Kristus niin kuin pitäisi olla Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaan.

    Mitä nyt sanotte missä savivellisssä Te olette kurkkua myöten uponneet?
    Onko Teillä tietoa Teidän johtonne aikeet, että tuo julöistetaan seurakunnissa ja luterilainen Kirkkoraamattu on osa tuota Kristuksen kirkko-rakennelmaa..

    Kannattako olla mukana tuossa ekumenia-sakissa elättäjänä ja maksajana?
    Tuoko tuo jäsenyys Teille yhtään hyötyä muuta kuin savuvelliin uppoamisen ja tukehtumiskuoleman, joka ei ole todellakaan Herran siunaama lopputulos!!!

    Käytännön esimerkki.
    Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!!

    Tieto tuo tuskaa Teille. Mistä apu???

    Käytännön esimerkki.
    Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!!

    mm. Lassi Erpiö


  • Anonyymi

   Evankeliumi ja muutakin raamatun sanaa on täällä tuotu esiin niin paljon, etuperin ja takaperin, että tuomiopäivänä ei ainakaan voi vedota siihen, etteikö olisi evankeliumia kuullut ja tiennyt, että pitää Jeesuksen kautta saada synnit anteeksi, pelastuakseen. ✝

   • Eri asia onko tuo mitään tietoa.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Eri asia onko tuo mitään tietoa.

    Helppoahan se on täällä kommenttipalstalla ja elämässään vastustaa Jeesusta oikein hanakasti. Vaikeaa tuleekin olemaan vasta sitten h-hetkellä, kun seisoo asianosaisen edessä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Helppoahan se on täällä kommenttipalstalla ja elämässään vastustaa Jeesusta oikein hanakasti. Vaikeaa tuleekin olemaan vasta sitten h-hetkellä, kun seisoo asianosaisen edessä.

    Et ymmärrä.

    Miten voit olla varma siitä, että tieto on oikea. Uskononnoissa ei taida totuuksia olla.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Et ymmärrä.

    Miten voit olla varma siitä, että tieto on oikea. Uskononnoissa ei taida totuuksia olla.

    No kun tuon Jeesuksen kanssa tapahtuu niitä raamatun mainitsemia asioita...


  • Anonyymi

   Aivan, tunnustelukirjaset ja postikirjeet ovatkin myöhempien aikojen laeiksi jaettavaksi koko kansakuntaan.

  • Anonyymi

   Putin on jumalan sana, ja S. Lavrov hänen profeettansa!

  • Anonyymi

   suuri maailmanlaajuinen ekumenia-eksytys >> Jeesus on Jumalan Sana>>

   Kaikki tuo maailmanlaajuinen Kristuksen Kirkko-rakennelma on Herra Jumalan käskyjen, tahdon ja tottelemisen vastaista eikä tuo rakennelma ole profeettain ja apostolien perustukselle rakennettu, kulmakivenä itse Jeesus Kristus niin kuin pitäisi olla Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaan.

   Mitä nyt sanotte missä savivellisssä Te olette kurkkua myöten uponneet?

   Onko Teillä tietoa Teidän johdossanne johtajienne aikeet, että tuota Kristuksen kirkkoa ja sen johtajaa Jeesus Jumalaa, Ylimmäistä pappia tunnustetaan, rukoillaan, ylistetään ja julistetaan ekumenia-seurakunnissa ja luterilainen Kirkkoraamattu on osa tuota Kristuksen kirkko-rakennelmaa..

   Kannattako olla mukana tuossa ekumenia-sakissa elättäjänä ja maksajana?
   Tuoko tuo ekumenia-jäsenyys Teille yhtään hyötyä muuta kuin savipeltovelliin uppoamisen ja tukehtumiskuoleman, joka ei ole todellakaan Herran siunaama lopputulos!!!

   Käytännön esimerkki.
   Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!!

   Tieto tuo tuskaa Teille. Mistä apu TUSKAANNE???
   Käytännön esimerkki.
   Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!!

   mm. Lassi Erpiö

  • Anonyymi

   > Kun ymmärrämme tämän, ymmärrämme paremmin, miksi Johannes esitteli Jeesuksen "Sanana" Joh. 1:1:ssä.

   jos ollaan tarkkoja, Johannes ei sano Jeesuksen olevan Jumalan sana, se on vain tulkinta.

   • Anonyymi

    te ette saa milloinkaan käsittää, että Jeesus on Sana..>>Jeesuksen "Sanana" Joh. 1:1:ssä.>>

    Kaikki tuo maailmanlaajuinen Kristuksen Kirkko-rakennelma on Herra Jumalan käskyjen, tahdon ja tottelemisen vastaista eikä tuo rakennelma ole profeettain ja apostolien perustukselle rakennettu, kulmakivenä itse Jeesus Kristus niin kuin pitäisi olla Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaan.
    Tuota Kristuksen kirkkoa ja sen johtajaa Jeesus Jumalaa, Ylimmäistä pappia tunnustetaan, rukoillaan, ylistetään ja julistetaan ekumenia-seurakunnissa ja luterilainen Kirkkoraamattu on osa tuota Kristuksen kirkko-rakennelmaa..

    Mitä nyt sanotte missä savivellisssä Te olette kurkkua myöten uponneet?

    Käytännön esimerkki.
    Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!! Herra on tuon sallinut tapahtua noille pakanoille.

    mm. Lassi Erpiö


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    te ette saa milloinkaan käsittää, että Jeesus on Sana..>>Jeesuksen "Sanana" Joh. 1:1:ssä.>>

    Kaikki tuo maailmanlaajuinen Kristuksen Kirkko-rakennelma on Herra Jumalan käskyjen, tahdon ja tottelemisen vastaista eikä tuo rakennelma ole profeettain ja apostolien perustukselle rakennettu, kulmakivenä itse Jeesus Kristus niin kuin pitäisi olla Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaan.
    Tuota Kristuksen kirkkoa ja sen johtajaa Jeesus Jumalaa, Ylimmäistä pappia tunnustetaan, rukoillaan, ylistetään ja julistetaan ekumenia-seurakunnissa ja luterilainen Kirkkoraamattu on osa tuota Kristuksen kirkko-rakennelmaa..

    Mitä nyt sanotte missä savivellisssä Te olette kurkkua myöten uponneet?

    Käytännön esimerkki.
    Nyt koronaan ovat monet Kristuksen kirkon evankelistat, opettajat, pastorit ja papit kuolleet tukehtumalla!!! Herra on tuon sallinut tapahtua noille pakanoille.

    mm. Lassi Erpiö

    jatkan vielä sanasta... en siis Sana/Poika jota ei ole olemassakaan kuin petoksena, valheena ja syntinä..

    mikä on Jumalan sana,. Mikä on Jumaln sana määritelmä??

    Jesaja kautta Herra Jumal kertoo mikä on Hänen sanansa!!

    Jes. 55:11

    "11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin."

    Tuo on Jumalan sana, ja tuossa totuudesa tulee kaikkien pysyä!!!
    jumalan sana ei ole jumala eikä poika eikä Jeesus. Jumaln sana on abstrakti käsite.

    Aamen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä sanasta... en siis Sana/Poika jota ei ole olemassakaan kuin petoksena, valheena ja syntinä..

    mikä on Jumalan sana,. Mikä on Jumaln sana määritelmä??

    Jesaja kautta Herra Jumal kertoo mikä on Hänen sanansa!!

    Jes. 55:11

    "11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin."

    Tuo on Jumalan sana, ja tuossa totuudesa tulee kaikkien pysyä!!!
    jumalan sana ei ole jumala eikä poika eikä Jeesus. Jumaln sana on abstrakti käsite.

    Aamen.

    jatkan vielä ja ilmoitan käsitykseni aloituskommentista...

    Totean kaikkiin julkituomiini todisteisiin nojaten, että aloituskommentti on ihmisopoia eli valhetta, eksytystä eli syntiä ja Herra Jumalan käskyjen ja Hänen tahtonsa vastainen aloitus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä ja ilmoitan käsitykseni aloituskommentista...

    Totean kaikkiin julkituomiini todisteisiin nojaten, että aloituskommentti on ihmisopoia eli valhetta, eksytystä eli syntiä ja Herra Jumalan käskyjen ja Hänen tahtonsa vastainen aloitus.

    jatkan tässä vielä ja tuon julki sen , että Teidän Jumalanne esittelee itsensä :

    2. Moos. 3:15
    Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille [ myös suomalaisille] näin: HERRA, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; TÄMÄ ON MINUN NIMENI iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

    Joten Jumalan nimi EI OLE Isä, Sana/Poika/Jeesus Kristus/Raamatun Sana/Kristuksen kirkon johtaja ja Pyhä Henki.

    Joten Jeesu sEI OLE Jumalan Sana kuten aloittaja väittää.

    Aloituskommentti on poljettu maan rakoon tuolla Herran omalla ilmoituksella jakeessa 15 tuo nimi on voimassa tänään v2022 ja tuolla nimellä Häntä kutsuttakoon >>sukupolvesta sukupolveen>>.

    Totean aloittajakommentin laatijasta, että manipulointi [ kusetus] on toimintaa, jonka avulla luterilaista Kirkkoraamattua tuodaan esille ja pyritään aktiivisesti vaikuttamaan toisten toimintaan ja ajatuksiin. tarkoitus on käsitellä, vaikuttaa ihmisiin taitavasti, muuntaa totuuden tietoja omien harhaoppiensa tähden sekä omien henkilökohtaisten ongelmien ja sairauksiensa tähden niinkuin Paavali kirjoittaa Herra Jumalan hylänneistä tyypeistä [Room. 1: 28-32].

    Luterilaisen Kirkkoraamatun manipulaatioiden kautta tulee etuja ja hyötyjä Kirkkolaitokselle ja organisaatiolle mm. yhteiskunnallisen arvoaseman, taloudellisten raha- ja palkkaetujen ja kirkollisverotusoikeuden tähden!
    Nuo kaikki edm. hyödyt ja edut ovat manipulaatioiden ja manipuloinnin tavoitteita.

    Kysynkin Teiltä KANNATTAAKO Teidän maksaa euroja tuosta manipuloinnista, että Te annatte itseänne manipuloida nyt kun olette tulleet informoiduksi kommenttieni kautta?

    Ja tehkää päätös missä sakissa aiotte jatkaa elämässänne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan tässä vielä ja tuon julki sen , että Teidän Jumalanne esittelee itsensä :

    2. Moos. 3:15
    Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille [ myös suomalaisille] näin: HERRA, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; TÄMÄ ON MINUN NIMENI iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

    Joten Jumalan nimi EI OLE Isä, Sana/Poika/Jeesus Kristus/Raamatun Sana/Kristuksen kirkon johtaja ja Pyhä Henki.

    Joten Jeesu sEI OLE Jumalan Sana kuten aloittaja väittää.

    Aloituskommentti on poljettu maan rakoon tuolla Herran omalla ilmoituksella jakeessa 15 tuo nimi on voimassa tänään v2022 ja tuolla nimellä Häntä kutsuttakoon >>sukupolvesta sukupolveen>>.

    Totean aloittajakommentin laatijasta, että manipulointi [ kusetus] on toimintaa, jonka avulla luterilaista Kirkkoraamattua tuodaan esille ja pyritään aktiivisesti vaikuttamaan toisten toimintaan ja ajatuksiin. tarkoitus on käsitellä, vaikuttaa ihmisiin taitavasti, muuntaa totuuden tietoja omien harhaoppiensa tähden sekä omien henkilökohtaisten ongelmien ja sairauksiensa tähden niinkuin Paavali kirjoittaa Herra Jumalan hylänneistä tyypeistä [Room. 1: 28-32].

    Luterilaisen Kirkkoraamatun manipulaatioiden kautta tulee etuja ja hyötyjä Kirkkolaitokselle ja organisaatiolle mm. yhteiskunnallisen arvoaseman, taloudellisten raha- ja palkkaetujen ja kirkollisverotusoikeuden tähden!
    Nuo kaikki edm. hyödyt ja edut ovat manipulaatioiden ja manipuloinnin tavoitteita.

    Kysynkin Teiltä KANNATTAAKO Teidän maksaa euroja tuosta manipuloinnista, että Te annatte itseänne manipuloida nyt kun olette tulleet informoiduksi kommenttieni kautta?

    Ja tehkää päätös missä sakissa aiotte jatkaa elämässänne.

    no nii, tämä aloitus oli sitten tässä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan tässä vielä ja tuon julki sen , että Teidän Jumalanne esittelee itsensä :

    2. Moos. 3:15
    Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille [ myös suomalaisille] näin: HERRA, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; TÄMÄ ON MINUN NIMENI iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

    Joten Jumalan nimi EI OLE Isä, Sana/Poika/Jeesus Kristus/Raamatun Sana/Kristuksen kirkon johtaja ja Pyhä Henki.

    Joten Jeesu sEI OLE Jumalan Sana kuten aloittaja väittää.

    Aloituskommentti on poljettu maan rakoon tuolla Herran omalla ilmoituksella jakeessa 15 tuo nimi on voimassa tänään v2022 ja tuolla nimellä Häntä kutsuttakoon >>sukupolvesta sukupolveen>>.

    Totean aloittajakommentin laatijasta, että manipulointi [ kusetus] on toimintaa, jonka avulla luterilaista Kirkkoraamattua tuodaan esille ja pyritään aktiivisesti vaikuttamaan toisten toimintaan ja ajatuksiin. tarkoitus on käsitellä, vaikuttaa ihmisiin taitavasti, muuntaa totuuden tietoja omien harhaoppiensa tähden sekä omien henkilökohtaisten ongelmien ja sairauksiensa tähden niinkuin Paavali kirjoittaa Herra Jumalan hylänneistä tyypeistä [Room. 1: 28-32].

    Luterilaisen Kirkkoraamatun manipulaatioiden kautta tulee etuja ja hyötyjä Kirkkolaitokselle ja organisaatiolle mm. yhteiskunnallisen arvoaseman, taloudellisten raha- ja palkkaetujen ja kirkollisverotusoikeuden tähden!
    Nuo kaikki edm. hyödyt ja edut ovat manipulaatioiden ja manipuloinnin tavoitteita.

    Kysynkin Teiltä KANNATTAAKO Teidän maksaa euroja tuosta manipuloinnista, että Te annatte itseänne manipuloida nyt kun olette tulleet informoiduksi kommenttieni kautta?

    Ja tehkää päätös missä sakissa aiotte jatkaa elämässänne.

    luterilaisuudessa ei ole mitään OMAA kirkkoraamattua, vaan raamattu on kaikissa kristinuskon kirkoissa julkinen, yhteinen Raamattu.

    helluntailaisilla on "veistetty" raamattu, ja opettavatkin , jos raamatun sana ei heitä miellytä / eivät ymmärrä, niin se ohitetaan helluntailaisuudessa sanomalla.
    "virhe raamatussa", että älkää siis käännätte asiat:

    "teette mustan valkoisisiksi, ja valkoisen mustaksi"

    ja niin on asia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    luterilaisuudessa ei ole mitään OMAA kirkkoraamattua, vaan raamattu on kaikissa kristinuskon kirkoissa julkinen, yhteinen Raamattu.

    helluntailaisilla on "veistetty" raamattu, ja opettavatkin , jos raamatun sana ei heitä miellytä / eivät ymmärrä, niin se ohitetaan helluntailaisuudessa sanomalla.
    "virhe raamatussa", että älkää siis käännätte asiat:

    "teette mustan valkoisisiksi, ja valkoisen mustaksi"

    ja niin on asia.

    älä viitti selitellä..suomalaisilla on ihan oma Kirkkoraamattu ja Kirkkoneuvosto hyvähsyy sisällön
    >>luterilaisuudessa ei ole mitään OMAA kirkkoraamattua,>>

    sinun tietosi eivät ole suomalaisia varten.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    älä viitti selitellä..suomalaisilla on ihan oma Kirkkoraamattu ja Kirkkoneuvosto hyvähsyy sisällön
    >>luterilaisuudessa ei ole mitään OMAA kirkkoraamattua,>>

    sinun tietosi eivät ole suomalaisia varten.

    lisään viel tarkemmin..

    Yleinen suomalainen Kirkolliskokous hyväksyy luterilaiseen Kirkkoraamatun sisällön ja tehdyt muutokset.

    Ja suomalainen Kirkkorramattu noudattaa Kirkkon Uskonkäsitystä esim. juuri tuo Ehtoolisen sakramentin mukaiset oppi on kirjoitetu Johanneksen kirjeiden teksteihin.

    MM. että juodaan Jeesuksen verta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    lisään viel tarkemmin..

    Yleinen suomalainen Kirkolliskokous hyväksyy luterilaiseen Kirkkoraamatun sisällön ja tehdyt muutokset.

    Ja suomalainen Kirkkorramattu noudattaa Kirkkon Uskonkäsitystä esim. juuri tuo Ehtoolisen sakramentin mukaiset oppi on kirjoitetu Johanneksen kirjeiden teksteihin.

    MM. että juodaan Jeesuksen verta.

    "muutokset" > mitään siitä POISTAMATTA, tai väärentämättä.

    helluntailaiset vääristää seuraavan Raamatun jakeen:

    "Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille jotka eivät usko"
    1 Kor: 14: 22

    helluntailaisten raamatussa, käännetty edellinen "toisinpäin":
    "Kielet on siis merkiksi uskoville, eivätkä niille jotka eivät usko"

    siinä yksi esimerkki.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "muutokset" > mitään siitä POISTAMATTA, tai väärentämättä.

    helluntailaiset vääristää seuraavan Raamatun jakeen:

    "Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille jotka eivät usko"
    1 Kor: 14: 22

    helluntailaisten raamatussa, käännetty edellinen "toisinpäin":
    "Kielet on siis merkiksi uskoville, eivätkä niille jotka eivät usko"

    siinä yksi esimerkki.

    niin pitääkin olla...

    kielet ovat merkiksi että henki on tullut uskovaan.. tuo on oikein..

    tuo kirkkoraamatun versio on heidän manipulaationsa, koska luterilaiset ei puhu yleisesti ottaen kukaan kielillä, niin rauhotetaan tuolla valhejakeella Kirkkouskovia.

    tässä Mark. 16 on oikein : kun on upotusvesikastettu niin kielet ovat merkkinä että henki on tullut uskovaan..puhuvat uusilla kielillä!!!


    Mark. 16: 17>> Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, >>
    Apostolien teoissa on kaste kielet merkkinä useissa kohdissa mainittu.

    ole hyvä, totuus on tuossa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    niin pitääkin olla...

    kielet ovat merkiksi että henki on tullut uskovaan.. tuo on oikein..

    tuo kirkkoraamatun versio on heidän manipulaationsa, koska luterilaiset ei puhu yleisesti ottaen kukaan kielillä, niin rauhotetaan tuolla valhejakeella Kirkkouskovia.

    tässä Mark. 16 on oikein : kun on upotusvesikastettu niin kielet ovat merkkinä että henki on tullut uskovaan..puhuvat uusilla kielillä!!!


    Mark. 16: 17>> Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, >>
    Apostolien teoissa on kaste kielet merkkinä useissa kohdissa mainittu.

    ole hyvä, totuus on tuossa.

    jatkan vielä..

    mulla henk.koht. kokemus tuosta, että henki tuli ja kielet samassa!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä..

    mulla henk.koht. kokemus tuosta, että henki tuli ja kielet samassa!

    kreikankieliset raamatun KÄSIKIRJOITUKSET , säilytys alkaen 300 -luku on Lontoo Leipizin yliopiston kirjasto.

    kannattaa käydä katsomassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kreikankieliset raamatun KÄSIKIRJOITUKSET , säilytys alkaen 300 -luku on Lontoo Leipizin yliopiston kirjasto.

    kannattaa käydä katsomassa.

    liian tuoreita nuo 300mluvun kirjoitukset

    pitää olla nuo apostolien kirjoitukset vuosilta 30-90 eli alkuperäiset, tuohon Paavalin alkuperäisiin ohjaa pyhä henki .

    alkuperäiset roomalaisiset polttivat ja hävittivät tuon omien harhaoppiensa tähden.
    että Jeesus on Sana ja monet muut harhat..v 325 ja v381 ja v451 kirkolliskokousten päätökset jumalista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    liian tuoreita nuo 300mluvun kirjoitukset

    pitää olla nuo apostolien kirjoitukset vuosilta 30-90 eli alkuperäiset, tuohon Paavalin alkuperäisiin ohjaa pyhä henki .

    alkuperäiset roomalaisiset polttivat ja hävittivät tuon omien harhaoppiensa tähden.
    että Jeesus on Sana ja monet muut harhat..v 325 ja v381 ja v451 kirkolliskokousten päätökset jumalista.

    helluntailaisuus on Amerikassa 1800 -luvulla vapaamuurareiden ja Ku Klux Klaanin järjestön kautta syntynyt uskonlahko.
    eikä mistään Jerusalemista 2000 vuotta sitten.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    helluntailaisuus on Amerikassa 1800 -luvulla vapaamuurareiden ja Ku Klux Klaanin järjestön kautta syntynyt uskonlahko.
    eikä mistään Jerusalemista 2000 vuotta sitten.

    mulla ei ole mitään tietoa heistä ja jutuista mitä kerrot.

    muistaisin että v 1791 oli pyhän hengen vuodatus jollain niityllä ja tuosta alkoi Suomessa helluntaiherätys.

    googleta tuo niitty-sana ja vuosi 1791..wikipediassa tuo on ...

    niin päästään totuuteen kiinni Suomen osalta,

    ja annetaan pitkät amerikan jutuille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    mulla ei ole mitään tietoa heistä ja jutuista mitä kerrot.

    muistaisin että v 1791 oli pyhän hengen vuodatus jollain niityllä ja tuosta alkoi Suomessa helluntaiherätys.

    googleta tuo niitty-sana ja vuosi 1791..wikipediassa tuo on ...

    niin päästään totuuteen kiinni Suomen osalta,

    ja annetaan pitkät amerikan jutuille.

    Ei ollut noin.

    Amerikassa oli kulkuxklan, jonka jäseniä perusti Helluntaiseurakunnan 1800-luvun lopulla. Saattoi olla hyvin raaka seurakunta.

    Suomi ei ole ollut missään muita edellä, paitsi naisten äänioikeus.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Ei ollut noin.

    Amerikassa oli kulkuxklan, jonka jäseniä perusti Helluntaiseurakunnan 1800-luvun lopulla. Saattoi olla hyvin raaka seurakunta.

    Suomi ei ole ollut missään muita edellä, paitsi naisten äänioikeus.

    Léhtimyyjâkään el jaksa sinua enää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    niin pitääkin olla...

    kielet ovat merkiksi että henki on tullut uskovaan.. tuo on oikein..

    tuo kirkkoraamatun versio on heidän manipulaationsa, koska luterilaiset ei puhu yleisesti ottaen kukaan kielillä, niin rauhotetaan tuolla valhejakeella Kirkkouskovia.

    tässä Mark. 16 on oikein : kun on upotusvesikastettu niin kielet ovat merkkinä että henki on tullut uskovaan..puhuvat uusilla kielillä!!!


    Mark. 16: 17>> Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, >>
    Apostolien teoissa on kaste kielet merkkinä useissa kohdissa mainittu.

    ole hyvä, totuus on tuossa.

    Jeesuksen mukaan uskovia seuraa merkki, että puhuvat uusilla kielillä. Siihen ei liity mitään yliluonnollista.


   • Anonyymi
    torre3 kirjoitti:

    Jeesuksen mukaan uskovia seuraa merkki, että puhuvat uusilla kielillä. Siihen ei liity mitään yliluonnollista.

    OIét Bérspánojen erikoismies.


  • Anonyymi

   Totean yhtenvetona sen , että on todistettu kommenteissa, että Jeesus EI OLE Jumalan Sana!!

   • Anonyymi

    jatkan vielä...

    Mikä Jeesus sitten on, kun Häne ei ole Jumaln Sana??

    Oikea vastaus on , että Jeesus on ihminen, välimies ihmisten ja Herran välissä.
    Paavali todistaa, että Jeesu on ihminen seuraavastai:

    1 Tim. 2
    3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
    4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
    5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
    6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
    7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu-minä puhun totta, en valhettele-pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.

    Tuossa Paavali todistaa, että Jeesus on ihminen eikä Jumala.
    Jumala on nimeltään Herra. Hän on yksi persoona, eikä Jumaln Sanaa ole olemassakaan kuin sadussa.

    Herra itse todistaa Mooseksen kautta, että Jumalan nimi on Herra, iankaikkisesti sukupolvesta sukupolveen.
    2. Moos. 3:15
    Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.


    Jumalan nimi on aina Herra, EI OLE MUUN NIMISIÄ JUMALIA!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä...

    Mikä Jeesus sitten on, kun Häne ei ole Jumaln Sana??

    Oikea vastaus on , että Jeesus on ihminen, välimies ihmisten ja Herran välissä.
    Paavali todistaa, että Jeesu on ihminen seuraavastai:

    1 Tim. 2
    3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
    4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
    5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
    6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
    7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu-minä puhun totta, en valhettele-pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.

    Tuossa Paavali todistaa, että Jeesus on ihminen eikä Jumala.
    Jumala on nimeltään Herra. Hän on yksi persoona, eikä Jumaln Sanaa ole olemassakaan kuin sadussa.

    Herra itse todistaa Mooseksen kautta, että Jumalan nimi on Herra, iankaikkisesti sukupolvesta sukupolveen.
    2. Moos. 3:15
    Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.


    Jumalan nimi on aina Herra, EI OLE MUUN NIMISIÄ JUMALIA!!!

    Tuossa on kerrottu totuus Herran ja Jeesuksen identiteetistä.


  • Anonyymi

   Sanoessasi tuon sanan olet siis sinä itsekin Jumala.

   • Anonyymi

    taas on sekunda-kommentti ja sekunda-uskoa julkitullut tällä palstalla,
    lukemasi tekstin ymmärrys on huono
    >>olet siis sinä itsekin Jumala.>>

    Joten mene kiiruusti suomen kieltä ja suomen kielioppia opettelemaan kouluusi,


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    taas on sekunda-kommentti ja sekunda-uskoa julkitullut tällä palstalla,
    lukemasi tekstin ymmärrys on huono
    >>olet siis sinä itsekin Jumala.>>

    Joten mene kiiruusti suomen kieltä ja suomen kielioppia opettelemaan kouluusi,

    Varför skulle jag göra det? Det är sällan jag behöver säga eller skriva något på finska. Och äntligen tror jag att jag kan bättre finska än vad du gör "jumala".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Varför skulle jag göra det? Det är sällan jag behöver säga eller skriva något på finska. Och äntligen tror jag att jag kan bättre finska än vad du gör "jumala".

    taas on julkutuotu huuhaata >än vad du gör "jumala">>

    älä anna ongelmiesi paisua, mene hoitoon psykoterapeutin luokse.


  • Anonyymi

   > ...Mutta Johannes ei pysähdy tähän, vaan kuvailee Jeesuksen olevan täysi Jumala ja täysi ihminen...

   Tuo ei mielestäni pidä paikkaansa, koska:

   "Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen."
   Joh. 17:3

   "...Isä on minua suurempi."
   Joh. 14:28

   Mielestäni olisi paras olla lisäämättä omia siihen mitä Raamattu ilmoittaa ja pysyä tässä Paavalin uskontunnustuksessa:

   "Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus"
   Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:5

   "...ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa."
   Ensimmäinen kirje korinttilaisille 8:4-6

   • Anonyymi

    hyvä kommentti >>kuvailee Jeesuksen olevan täysi Jumala ja täysi ihminen...Tuo ei mielestäni pidä paikkaansa, koska:>>

    tuo on totuus!!!

    Tuolla edellä kommenteissani olen todistanut, että Jeesus ei ole Jumalan Sana.


   • Anonyymi kirjoitti:

    hyvä kommentti >>kuvailee Jeesuksen olevan täysi Jumala ja täysi ihminen...Tuo ei mielestäni pidä paikkaansa, koska:>>

    tuo on totuus!!!

    Tuolla edellä kommenteissani olen todistanut, että Jeesus ei ole Jumalan Sana.

    Ja Jeesus itse oli sitä mieltä, että hänellä on Isä, ja lopuksi Jumala hylkäsi hänet.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    hyvä kommentti >>kuvailee Jeesuksen olevan täysi Jumala ja täysi ihminen...Tuo ei mielestäni pidä paikkaansa, koska:>>

    tuo on totuus!!!

    Tuolla edellä kommenteissani olen todistanut, että Jeesus ei ole Jumalan Sana.

    jatkan vielä...
    tuon lisää näkökulmaa , ensimmäinen oli näkökulma että Jeesus ei ole Jumalan Sana.

    Tuon vähän näkökulmaa eli oppia Herra Jumalasta tässä kohden:

    Seuraavissa luterilaisen Kirkkoraamatun kohdissa useita todisteita Herra Jumalasta, jotka vahvistavat käsitystänne luterilaisten itsepetoksesta :

    1 Moos. 2:4; 2 Moos. 20:1-11;
    2. Moos. 3:15; 2. Moos. 6:3; Ps. 86:12; Ps. 90;
    Jes. 44 : 24 – 26 [24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? KUKA OLI KANSSANI? ;
    lue 1 Moos. 1: 26 , niin, että tuossa jakeessa on useampia läsnä, ja Herra kysyy: ”kuka oli kanssani?” Oikea vastaus on Jobin kirjassa luku 38 : 7 kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Keitä olivat ”Jumalan pojat ?” ]


    Luuk. 10:27; Mark. 12:28-33; 1 Tim. 2: 3-8; Ilm. 1:8; Ilm. 4:8; Ilm. 22:5, 6.

    1Tim.1:17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

    Room.16:27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

    Jeesus on ihminen, hän ei ole jumala 1 Tim. 2 : 3- 8..
    Ja toisekseen, että Herra Jumala on kaiken luoja yksinään 1 Moos. 2:4.
    Hänen nimensä on Herra 2 Moos. 20 : 1-11.

    Lisäksi vielä 2 Moos. 3:15 ” 15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.”

    Totean edellä kirjoittamiini todisteisiin nojautuen, että Jumalan nimi ei ole koskaan ollut eikä Jumala ole nimeltään Isä, Poika/Jumalan Sana/Jeesus Kristus/ Kristuksen Kirkon johtaja ja Pyhä Henki ja luterilaisen Kirkkoraamatun sana [Kristuksen sanaa], vaan tämän niminen jumala on epäjumala.

    LUTERILAINEN ITSEPETOS ON SEURAAVA:

    luomiskertomuksen kirjoituksissa ei ole jumalaa nimeltä Sana eikä luomiskertomuksen kirjoituksissa ole jumalaa nimeltä Isä, Sana/Poika ja Pyhä Henki eikä luomiskertomuksessa ole olemassa myöskään Isä-Poika-suhdetta. Joten myöskään luterilaisen Kirkkoraamatun musteellapainettu / kirjoitettu sana ei ole Jumalan Sanaa [Kristuksen sanaa}.

    Myöskään Jeesus ei ole Kristuksen Kirkon johtaja, jumala , vaan tuo on Ekumeenien itsepetos [itsekusetus].

    Herra ei ole koskaan luonut Kristuksen kirkkoa.

    KAIKKI TUO HARHAOPPI JUMALASTA ON LUTERILAISTA ITSEPETOSTA .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan vielä...
    tuon lisää näkökulmaa , ensimmäinen oli näkökulma että Jeesus ei ole Jumalan Sana.

    Tuon vähän näkökulmaa eli oppia Herra Jumalasta tässä kohden:

    Seuraavissa luterilaisen Kirkkoraamatun kohdissa useita todisteita Herra Jumalasta, jotka vahvistavat käsitystänne luterilaisten itsepetoksesta :

    1 Moos. 2:4; 2 Moos. 20:1-11;
    2. Moos. 3:15; 2. Moos. 6:3; Ps. 86:12; Ps. 90;
    Jes. 44 : 24 – 26 [24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? KUKA OLI KANSSANI? ;
    lue 1 Moos. 1: 26 , niin, että tuossa jakeessa on useampia läsnä, ja Herra kysyy: ”kuka oli kanssani?” Oikea vastaus on Jobin kirjassa luku 38 : 7 kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Keitä olivat ”Jumalan pojat ?” ]


    Luuk. 10:27; Mark. 12:28-33; 1 Tim. 2: 3-8; Ilm. 1:8; Ilm. 4:8; Ilm. 22:5, 6.

    1Tim.1:17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.

    Room.16:27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

    Jeesus on ihminen, hän ei ole jumala 1 Tim. 2 : 3- 8..
    Ja toisekseen, että Herra Jumala on kaiken luoja yksinään 1 Moos. 2:4.
    Hänen nimensä on Herra 2 Moos. 20 : 1-11.

    Lisäksi vielä 2 Moos. 3:15 ” 15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.”

    Totean edellä kirjoittamiini todisteisiin nojautuen, että Jumalan nimi ei ole koskaan ollut eikä Jumala ole nimeltään Isä, Poika/Jumalan Sana/Jeesus Kristus/ Kristuksen Kirkon johtaja ja Pyhä Henki ja luterilaisen Kirkkoraamatun sana [Kristuksen sanaa], vaan tämän niminen jumala on epäjumala.

    LUTERILAINEN ITSEPETOS ON SEURAAVA:

    luomiskertomuksen kirjoituksissa ei ole jumalaa nimeltä Sana eikä luomiskertomuksen kirjoituksissa ole jumalaa nimeltä Isä, Sana/Poika ja Pyhä Henki eikä luomiskertomuksessa ole olemassa myöskään Isä-Poika-suhdetta. Joten myöskään luterilaisen Kirkkoraamatun musteellapainettu / kirjoitettu sana ei ole Jumalan Sanaa [Kristuksen sanaa}.

    Myöskään Jeesus ei ole Kristuksen Kirkon johtaja, jumala , vaan tuo on Ekumeenien itsepetos [itsekusetus].

    Herra ei ole koskaan luonut Kristuksen kirkkoa.

    KAIKKI TUO HARHAOPPI JUMALASTA ON LUTERILAISTA ITSEPETOSTA .

    jatkan vielä aiemmin laatimista kommenteistani yhteenvedon...

    Näkökulmia [tulokulmia] oli kommenteissani:
    1. Jeesus ei ole Jumalan Sana, vaan Jeesus on ihminen eli Jeesuksesta tehty kaksiluonto-oppi on valheen hengen aikaansaannos.
    2. Jumala on nimeltään Herra, yksi ainoa persoona eli kolmiyhteinen jumala on epäjumala eli tuokin 3-yhteinen jumala on valheen hengen aikaansaannos.

    Suomessa lahkokirkkojen opit [Suomen Ekumeenisen Neuvoston tunnustamat jumalaopit ja tuon opin tunnustavat järjestön jäsenet ] eroavat olennaisesti Herra Jumalan käskyistä ja tahdosta ja opista , jota oppia ovat Toora ja Profeetat ja Jeesus Kristus ja Apostolit. Lahkokirkkouskontojen opit ovat johtamista pois Herra Jumalan käskyistä ja Hänen tahdosta ja ovat johtamista pois Herran tottelemisesta! Kirkkouskontojen luterilainen itsepetos eli Vanhurskauttamisoppi luterilaisessa Kirkkoraamatussa on harhaoppia.

    Te ette saa luottaa luterilaisen Kirkkoraamatun ilmoitukseen. Niinkuin olen monessa kohdin todistanut luterilaisessa Kirkkoraamatussa on runsaasti manipulaatioita ettekä saa luottaa Kirkkoraamattuun. Kirkkoraamattu on luterilaisen itsepetoksen ja ihmisoppien mukaan kirjoitettu ja nuo kirjoitukset ovat manipulaatioita!!!.

    TIETOVISA LOPUKSI.
    ANTAKAA VASTAUS Herralle; KUKA oli Hänen kanssaan LUOMISESSA???

    "KUKA OLI MINUN KANSSANI? -"

    Jes. 44
    Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? -
    25 joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi.
    26 Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon.

    MITÄ TUOHON VASTAAT HERRAN KYSYMYKSEEN?
    ONKO TEISSÄ VASTAAJIA TUOHON? KYKENETTEKÖ?
    Kykeniskö piispainkokous vastaamaan?
    Tai Leiffi N.?


  • Anonyymi

   Juu, Jeesus on Jumalan sana, jonka uskovaiset tappavat kiduttamalla kuoliaaksi ristille ja kiroavat, uhraavat teurastettuna lampaana ja syövät kannibalistisella ihmissyöntiriitillä kuvitellen veren ja ruumiin olevan todellisesti läsnä julistaen Jumalan Sanan kuolemaa.

   Faktaa Raamatusta:

   Gal. <<3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"<<

   1.Kor.<<5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.<<

   1.Kor. <<11:23 <<olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän .. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa<<

   Voi, jumalauta, tätä ihmisen järjen valoa.

   • Anonyymi

    Roomalaiset sotilaat tuskin olivat uskovia, joten voihan vittu tosiaan sulle! 🕷


  • Anonyymi

   Hyvä selvitys.

  • Anonyymi

   TIETOVISA LOPUKSI.
   ANTAKAA VASTAUS Herralle; KUKA oli Hänen kanssaan LUOMISESSA???

   "KUKA OLI MINUN KANSSANI? -"

   Jes. 44
   Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? -
   25 joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi.
   26 Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon.

   MITÄ VASTAAT HERRAN KYSYMYKSEEN?
   ONKO TEISSÄ VASTAAJIA TUOHON? KYKENETTEKÖ?

   • Anonyymi

    no niin,

    1. Kuka on luonut kaiken?

    2. Kuka oli Hänen kanssaan?


  • Anonyymi

   "Ja Herra Jumala teki ihmisen maan tomusta"
   1 Moos: 2:7

   "Sillä hän tietää minkälaista tekoa me olemme, hän MUISTAA meidät tomuksi"
   Ps: 103: 14

   joskus vaikutaa kyllä siltä, että nää helvetillä uhkailevat luulee tietävänsä enemmän
   kuin Jumala !!!

   • Anonyymi

    Totuuden mukainen luomiskertomus on seuraavassa.
    1 Moos. 2

    4 Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
    5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
    6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
    7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
    8 Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.
    9 Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän-ja pahantiedon puun.


    Totean, että Joh.. 1: 1-14 on satua!!!
    Johaneksen evankeliumii on Epäjumalan evankeliumia,
    kun sitä verrataan Herra jumalan luomistyöhön ja luomisessa läsnäoleviin jumalaan, Herra 1 Moos. 2 luku kokonaan.


    Tuosta Herrasta ja Epäjumalasta Paavali kirjoittaa Room. 1 : 18-32.


  • Anonyymi

   Hyvä kiteytys.