SUURI

NÄLKÄ.........

Tuleva suuri nälkä


"Rikkaat ovat aina halveksineen köyhiä, ja nyt, lopultakin, he ovat löytäneet äärimmäiset keinot halllita ja alistaa vähemmän onnekkaat. Nämä eliitin konspiraattorit ovat kehittäneet fantastisen monikasvoisen suunnitelman ottaa haltuunsa ja hallita Maa-planeetan ruokavaroja. Tätä lopullista kamppailua, lopullista sotaa ei käydä lentokoneilla, pommeilla tai ammuksilla -- vaan elintarvikkeilla. 'Voittaja on se jolla on ruokaa' -- tämä on Illuminaatin uusi motto."
-- Texe Marrs
Nälän ja kaaoksen päivät
Amerikkaan on tulossa vakava elintarvikepula. Ei väliä mitkä sinun puitteesi ovat, se vaikuttaa sinuun. Ei tule olemaan ruokaa ollenkaan, vaikka olisit valmis maksamaan mitä tahansa. Ne vähäiset varastot joita on jäljellä ovat tiukasti valtion viranomaisten valvonnassa. Elintarvikkeita säännöstellään lain avulla, ja meillä on lupa hankkia vain oma vähäinen osuutemme. Edelleen, sinun pyyntöösi ostaa elintarvikkeita ei suostuta jollei sinun nimesi ja numerosi löydy maailman elintarvikeviranomaisten tietokannasta.
Minä toistan: elintarvikepulasta tulaa pian totta Amerikassa. Nälänhädän aave häämöttää meidän edessämme. Raamattu kertoo siitä. Mutta kuinka, me kysymme itseltämme, tämä toistuu? Millaiset voimat päästetään irti suorittamaan tämä tehtävä? Ovatko tulevat nälän päivät seurausta Jumalan suorasta asioihin puuttumisesta? Voisiko tällainen draama syntyä ydinsodan seurauksena? Tai siitä että odottamaton meteori iskeytyy maahan?

ITSEKKÄIDEN JA AHNEIDEN IHMISTEN SUUNNITELTUJA TOIMENPITEITÄ

Varmasti, Jumala voisi saada aikaan tällaisia maailmaa muuttavia tapahtumia. Mutta, perustuen huolellisiin analyyseihin ja vuosien huolelliseen tutkimiseen, minä nyt uskon että tämä nälän jakso joka on tulollaan on seurausta itsekkäiden ja ahneiden ihmisten suunnitelluista toimenpiteistä. Kyllä, pahojen, perkeleellisten ihmisten. Etsiessään valtaa nämä pahat miehet ovat päättäneet käyttää ruokaa aseenaan.

Se on heidän suunnitelmansa saada täydellinen valta elintarvikkeiden tuotannon, varastoinnin ja jakelun ja myynnin avulla.

Kirjan myöhemmissä kappaleissa me näemme, että niin hämmästyttävää kuin se saattaa ollakin tavalliselle amerikkalaiselle -- TV:n ja median aivopesemälle -- oman valtiomme salaiset yksiköt ovat jo pystytäneet rakennelman jonka avulla valvoa elintarvikkeiden tuotanto- ja jakelujärjestelmää. Vakoilusatelliitit yllämme valvovat nyt mitä maanviljelijät istuttavat. Sääkoneet on viritetty aiheuttamaan tulvia ja kuivuutta. Maailman kauppajärjestö määrää maanviljelijöille asetuksia koskien elintarvikkeiden laatua.

Tämä konspirationaalinen eliitti on ostanut valtavia maa-alueita Amerikasta ja on lukinnut sinne maatalouden resursseja. Vähitellen, he ajavat pientiloja konkurssiin. Heidän monikansalliset, yhdistyneet korporaatiot omistavat lihanjalostuslaitoksia, ja heillä on merkittäviä siemen-patentteja. Heidän omat kemiantehtaansa valmistavat kaupallisia lannoitteita.

He ohjaavat keskuspankkeja ja ajavat maanviljelijät vaikeuksiin velkaannuttamalla heidät, ja heillä on miehiä Valkoisessa Talossa ja Kongressissa komiteoiden puheenjohtajina hallinnoimassa pankkeja, kauppaa ja maataloutta.

Kaikki on nyt valmiina tärkeän tapahtuman käynnistämistä ajatellen -- uskomattoman kriisin ja hätätilan joka johtaa globaaliin elintarvikekriisiin. Tämä käynnistää hirvittävän, kaikein nielevän paniikin kun amerikkalaiset havahtuvat siihen että heidän kaupoissaan ei ole ruokaa. Tällaista tilannetta ei ole ollut koskaan meidän elämämme aikana. 1930-luvun suuret pulavuodet, jolloin nälkä oli alati läsnä, ovat vain hämärä muisto. Syntymästään lähtien, tyypillinen amerikkalainen on hemmoteltu pilalle, eikä ole koskaan nähnyt kovia aikoja. Kun tämä tuleva suuri nälkä on yllämme, helvetti pääsee irti.

Voit olla varma siitä, että suunniltaan oleva yleisö vaatii poliittisia johtajia tekemään kaiken vaadittavan tämän kriisin ratkaisemiseksi, varmistaakseen ihmisten ruokkimisen ja eloonjäämisen. Totisesti, hätääntyneet kansalaiset eivät epäröi luovuttaa oikeuksiaan ja vapauksiaan saadakseen vaihtokauppana palan leipää. Jokaista -- tai jokaista ryhmää -- joka vastustaa ehtoja vaurauden palauttamiselle ja massojen ruokkimiselle vihataan ja halveksitaan.

Juuri tällaisina aikoina kuten tämä, diktaattorit ja totalitaariset järjestelmät nousevat ja saavat ihmisten tuen tarjoamalla valmiiksi pureskeltuja pettäviä ratkaisuja. Tämä tulee olemaan aika jolloin neljäs valtakunta ja sen antikristus-hallitsija sousee:

"Hän vastasi näin: 'Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi." [Daniel 7:23-25]
ELIITTI OTTAMASSA VASTUUN
Kirjassani Circle of Intrigue: The Hidden Inner Circle of the Illuminati Conspiracy minä paljastan tämän konspirationaalisen eliitin suunnitelmat, sekä keskustelen näistä kymmenestä voimakkaasta miehestä -- "kymmenen kuningasta" -- jotka johtavat tätä neljättä valtakuntaa, lopun aikojen maailmanhallitusta josta Danielin Kirja ja Ilmestyskirja kertovat. Jotta täysin käsittäisimme tämän tulevan, suuren elintarvikepulan syyt, meidän täytyy huolella tutkia tämän älykkään elitistisen ryhmän manöövereita ja manipulaatioita; ryhmän joka parhaiten tunnetaan nimellä Illuminati.

Tämä Illuminati muodostuu muutamasta miehestä, joilla on pelottava kaupallinen valta, ja joiden rikkaus ja poliittinen valta asettaa heidät globaalin vallan ytimeen. Heidän suuren rikkautensa sekä heitä hallitsevien demonisten voimien ansiosta, nämä miehet ovat jo kauan himoinneet valtaa sen itsensä vuoksi. Täten, he ovat jatkuvasti pyrkineet löytämään keinot valvoa ja orjuuttaa muut ihmiset.

Tämän konspirationaalisen eliitin esiinmarssi ei ole jäänyt huomaamatta, vaikkakin enemmistö ihmisistä ovat "poliittisesti korrekteja" sekä väärän informaation uhreja tietääkseen Illuminatin olemassaolosta. Kirjassaan The Unhappy Lords, englantilainen A.K. Chesterton kertoo löydöistään:

"...salaliiton olemassaolo läntisen maailman tuhoamiseksi alkusoittona koko ihmiskunnan paimentamiselle lammaskarsinaan, sekä maailman tyranniaan." (1)
Euroopasta tulivat myös nämä valaisevat kommentit, ranskalaiselta Jean-Marie Le Peniltä, Ranskan Kansallisen rintaman johtajalta. Kokeneena globalististen agendojen havannoitsijana, Le Pen huomauttaa:
"On todistettua että vaaran Euroopan Yhteisön hallitsemasta maailmasta on korvannut uhka globalistien ja talouselämän edustajien hallitsemasta maailmasta. Tämä ideologia pyrkii pienen taloudellisen oligarkian muodostamaan maailmanhallitukseen, jota tukevat Yhdysvallat sekä useat kansainväliset lainvalvonta virastot. Nämä maailmanhallituksen kannattajat pitävät itsenäisiä kansakuntia ensisijaisina vihollisinaan. Sitten kun tämä tehtävä on saatu suoritettua, tulee 'Ison veljen' aika, josta George Orwell kertoo novellissaan 1984..." (2)
Hra. Le Pen huudattaa varoitusta johon meidän kaikkien pitäisi suhtautua vakavasti.
"Älkäämme unohtako tätä: me olemme todistamassa todellista salaliittoa jonka on tarkoitus luoda globaali valta joka riistäisi ihmisiltä heidän kansallisen itsenäisyytensä." (3)
Tämä tarkkanäköinen amerikkalainen novellisti, Taylor Caldwell, kirjoitti kerran tämän oligarkian, illuminaattien suunnittelemista kehyksistä. Heidän vihollisensa, hän mainitsi, ovat keskiluokkaiset "pienet ihmiset". Tämä eliitti on päättänyt että keskiluokka täytyy ajaa takaisin nurkkaan. (4)
Lavastamalla massiivisen ja dramaattisen nälänhädän maailmaan, Illuminati uskoo että tämä keskiluokka voitaisiin ajaa epätoivoon. Nämä vetistelevät "pienet ihmiset" pakotettaisiin sitten laskeutumaan polvilleen eliitin eteen ja kerjäämään muutamaa leipäviipaletta.

Caldwell pitää keskiluokkaa suuressa arvossa. He, hän huomauttaa, ovat niitä jotka "tekivät vapauden unelmasta totta, asettivat rajat hallitukselle, taistelivat perustuslain puolesta, poistivat suuren osan hallituksen etuoikeuksista ja tyranniasta, ja vaativat että johtajien tulee noudattaa lakia yhtä tarkasti kuin kansalaistenkin". (5)

TODELLA ALEMPIARVOISIA KOIRIA JOTKA PITÄÄ ALISTAA

Taylor Caldwell huomauttaa eliitin vihastuneen ja raivostuneen siitä että tavalliset massat ovat nousseet ylös. Ylimielisesti, he ovat päättäneet alistaa ja sotia tätä alempaa kastia vastaan. Eliitti, hän sanoo, nurisevat kokoontuneina yhteen tällä tavoin: "Eikö meidän kuuluisi syntyperämme ja rahojemme ansiosta hallita sävyisien orjien kansakuntaa? Eivätkö ihmiset ymmärrä että he ovat todellakin alempiarvoisia koiria jotka tarvitsevat voimakkaan käden joka hallitsisi heitä?" (6)

Nämä elitistit, sanoi Caldwell, vihaavat ihmisiä kiihkeästi. He ovat lujasti päättäneet kumota heitä rajoittavan Kansalaisoikeuslain ja alistaa keskiluokan taas kerran.

"Ei ole suurikaan ihme että eliitti vihaa tätä keskiluokkaa joka haastoi heidät Jumalan antaman vapauden nimessä. Ei ole suuri ihme myöskään se, että tämä viha kasvoi voimakkaammaksi kun keskiluokka voimistui ja määräsi rajoituksia joiden mukaan kaikilla ihmisillä oli oikeus hallita omaa elämäänsä sekä pitää itsellään suurempi osa siitä mitä he ovat ansainneet." (7)
Jaakob, Jeesuksen veli, näki edeltä tämän eliitin jumalanpilkan sekä näiden super-rikkaiden konspiraattoreiden vihan tavallista, työtä tekevää miestä ja naista kohtaan:
"Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jotka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?" [Jaakob 2:5-7]
"HÄN JOLLA ON RUOKAA VOITTAA"
Rikkaat ovat aina halveksineen köyhiä, ja nyt, lopultakin, he ovat löytäneet äärimmäiset keinot halllita ja alistaa vähemmän onnekkaat. Nämä eliitin konspiraattorit ovat kehittäneet fantastisen monikasvoisen suunnitelman ottaa haltuunsa ja hallita Maa-planeetan ruokavaroja. Tätä lopullista kamppailua, lopullista sotaa ei käydä lentokoneilla, pommeilla tai ammuksilla -- vaan elintarvikkeilla. "Voittaja on se jolla on ruokaa" -- tämä on Illuminaatin uusi motto.

Heidän nykypäivän vallantavoittelunsa alkaa rahan hallitsemisella. He ovat jo pankkiireita; he pitävät maailman suurimpien rahalaitosten kukkaronnyörejä hallussaan. He hallitsevat USA:n Keskuspankkia (Federal Reserve), Maailmanpankkia, Euroopan keskuspankkia, WTO:ta sekä muita vastaavanlaisia instituutioita. Koska he hallitsevat Valkoista Taloa ja Kongressia, tämä eliitti myös kykenee sulkemaan rahahanat silloin kun ilmenee tarvetta.

Rahojensa avulla, Illuminati on hankkinut äärettömät reservit maatalousmaata. He omistavat nyt ja johtavat jättimäisiä maatalous-kollektiivitiloja, viljasiiloja, lihanpakkaus- ja lihanjalostuslaitoksia. He hallitsevat myös jakeluketjua -- rautateitä, proomuja kuljetusfirmoja ja laivoja -- joilla elintarvikkeet ja hyödykkeet kuljetetaan markkinoille.

Heidän tuorein ostoksensa on kaikkein merkittävin. Siihen kuuluu tämän eliitin omistamien monikansallisten yhtiöiden käyttö, salassa hallituksen tutkijoiden kanssa, yhdistämään geneettisen manipuloinnin ja siementuotannon alueet. Nämä eliitin konspiraattorit ovat aivan lähellä tilannetta jossa he omistavat oikeudet ruokahuollon aivan keskeisimpään asiaan: siemeniin.

Ilman siemeniä viljelijät eivät voi kylvää eikä täten ole myöskään viljaa, eikä ruokaa maapallon kuudelle miljardille ihmiselle. Täten, tämä motto "hän jolla on ruokaa voittaa" voidaan kääntää muotoon "se joka hallitsee siemeniä hallitsee lopulta ihmisiäkin".

ORDO AB CHAO

Ymmärtäen etä ruoka tai sen puute markitsee valtaa, tämä eliitti on keksinyt nerokkaan strategian. He tarkoituksella luovat kaoottisen elintarvikepulan, ja sitten, he saavuttavat sen avulla kaksi päämäärää: täydellisen globaalin vallan ja täydellisen vallan ihmisistä.

Tämä eliitti on jo kauan ymmärtänyt kuinka saavuttaa kaaoksen avulla heidän konspiratooriset päämääränsä. 33 asteen vapaamuurareiden iskulause onkin Ordo Ab Chao -- "Järjestys kaaokseen". Vallankumouksen ja kaaoksen kautta, nämä konspiraattorit onnistuivat kaatamaan tsaarin vuonna 1917 ja pysäyttämään bolshevikkisen kommunistisen hallinnon -- kiitos juutalaisten trotskilaisten agenttien Bronxissa, New Yorkissa. Vallankumuoksen ja kaaoksen avulla, Mao Tse Tung nousi valtaan Kiinassa -- presidentti Harry S. Trumanin ja hänen sotilaallisen neuvonantajansa, Kenraali George C. Marshallin avun ansiosta.

Kuten World Goodwill -julkaisu selittää sen, tämä eliitti on vakuuttunut siitä että tämä uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys voidaan saavuttaa ainoastaan tuhoamalla vanha järjestys.

KAAOKSESTA NOUSEE ESIIN "UUSI LUOMAKUNTA"

"Vanhan maailmanjärjestyksen tuhosta sekä näiden modernien aikojen kaaoksesta, etenee uuden luomakunnan rakennustyö; jälleenrakennuksen työ, joka johtaa ihmisten elämän täydelliseen organisointiin, sekä ajattelun tuoreeseen, todelliseen sopeutumiseen." (8)
Tämä eliitti ja heidän agenttinsa ovat synnyttäneet kriisejä kriisien perään heidän jatkuvassa kampanjassaan saavuttaa kehitystä kaaoksen avulla. Ervin Lazlo, Yhdistyneiden Kansakuntien tutkimus- ja koulutusinstituutista on sanonut että kaikki nämä kriisit jotka nyt piinaavat ihmiskuntaa -- ympäristökriisit, huumeet, terrorismi, liikakansoitus sekä poliittiset kriisit -- voisivat tuloksellisesti synnyttää "kriittisen epävakauden kauden" ja täten muutoksen Uuteen maailmanjärjestykseen. (9)
Valmistelut tämä muutoksen synnyttävää "kriittisen epävakauden kautta" kohti ovat olleet jo pitkään käynnissä, ja siinä ovat erityisesti olleet mukana lainvalvontavirastot, tiedustelupalvelut sekä armeija. Hiljattain, toimittajalle osoitettu kirje entiseltä Vihreiden barettien sotilaalta julkaistiin konservatiivisessa julkaisussa nimeltään Straight Talk. Huomioi erityisesti tämän sotilaan paljastavat ja huolestuttavat kommentit CIA:n sotilaille järjestämästä 'Hallinan metodit' -nimisestä kurssista:

"1970-luvun lopulla, minä liityin armeijaan. Vihdoin, minä valmistuin 82nd Airborne Divisioonasta Fort Braggissa, Pohjois-Karoliinassa. Siellä, minä liityin vapaaehtoisena Erikoisjoukkoihin, hyväksyttiin kokelaaksi, läpäisin testit ja minut värvättiin erään ryhmän A-tiimiin. Siihen aikaan, Presidentti Reagan oli korvannut Presidentti Carterin, ja toiminta lisääntyi: Nicaragua, Sudan, Afganistan. CIA värväsi taitavia Vihreitä barettejasekä Erikoisjoukkojen upseereita erikoistehtäviin."
"Tänä aikana, otin osaa asioihin joiden patriootit saattaisivat uskoa olevan esimerkkejä perustuslain mätänemisestä. Esimerkiksi, siviilien vakoilemista. Nämä siviilit eivät olleet syyllistyneet yhteenkään rikokseen eivätkä he olleet tietoisia siitä että heitä, heidän ystäviään tai perheitään seurattiin. Kuvia ja mainintoja heidän matkustusreiteistään, työpaikoistaan ja kodeistaan tallennettiin muistiin. Meille kerrottiin että tämä oli vain harjoittelua. Mutta se myös valmensi meitä."

"Toinen harjoitus oli intensiivistä tarkkuusammuntaa joiden kohteena olivat tauluihin piirretyt, siviilivaatteisiin pukeutuneet ihmiset. Näissä oli myös naisia ja pappeja. Minä uskon että tätä käytettiin valmentamaan meitä lisää, poistamaan psykologiset esteet. Tämä oli kaukainen alku Wacolle."

"Viimeisin, ja kaikkein hyytävin oli CIA:n antama koulutus johon minä osallistuin. Meidän ei ollut lupa tehdä muistiinpanoja. Kurssin nimi oli 'Hallinnan metodit', tunnetaan nimellä M.O.C. Se käsitteli sitä kuinka hallita väestöä taloudellisen stressin, tavarapulan tai järjestetyn köyhyyden avulla. Ajatus oli pitää ihmiset paljain jaloin, rikkinäisinä, hermostuneina, lopen uupuneina ja sorrettuina. Kuulostaako tutulta?"

"Minä kirjoitan tämän informoidakseni sinua. Sinun julkaisusi on paras keino pelastaa itsemme ja palauttaa vapautemme. Paha elää meidän tietämättömyydestämme. Kirjeenvaihdolla ja tietoa jakamalla me voimme nostaa kiven jonka alla nämä kyykäärmeet piileskelevät. Me olemme hyviä ihmisiä, mutta tämä on ollut jo pitkän aikaa tulossa ja meidän täytyy vastustaa niin hyvin kuin suinkin vain voimme. Kiitos." (10)

Tämän sotilaan todistuksen mukaan, CIA opetti USA:n armeijan Erikoisjoukkoja (Vihreitä baretteja) "hallitsemaan väestöä taloudellisen stressin, tavarapulan tai järjestetyn köyhyyden avulla". Tämä totisesti sopii kuvioon jossa suunnitellaan tuhoisaa elintarvikepulaa "pitämään ihmiset paljain jaloin, rikkinäisinä, hermostuneina, lopen uupuneina ja sorrettuina".
YKSI SUUNNATON EKUMEENINEN HOLDING-YHTIÖ

Se mikä on suunniteltu meitä kaikkia varten on se että Illuminaatin "company store" omistaisi meidän ruumiimme ja sielumme. Tämän on tarkoitus olla suunnaton ekumeeninen holding-yhtiö joka korvaa kaikki kansakunnat ja ideologiat, mukaanlukien USA:n perustuslaki.

Merkittävää on, että elokuva Network jossa pääosissa näyttelevät Peter Fitch ja Faye Dunaway, keskittyy juuri tähän teemaan. Juoni keskittyy sen ympärille kuinka TV ja media puolustavat super-rikkaita ja heidän kaupallisen Babyloninsa etuja ohjelmoimalla ja vaientamalla mukautuvaiset massat hyväksymään heidän valvojiensa laatiman agendan. Elokuvan kaikkein ihastuttavimmassa monologissa, monikansallisen korporaation edustaja joka johtaa kokonaista TV-kanavaa, Hra. Jensen, haukkuu idealistista toimittajaa joka teki sen virheen että ajatteli, että amerikkalaisen patriotismin, tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden vanhat konseptit ovat edelleen voimassa.

"Ei", huusi Hra. Jensen tälle toimittajalle. "Tämä on uusi maailma, ja sinun täytyy sopeuttaa ajattelusi ja käytöksesi, ja opettaa ihmisiä uudelle polulle television kautta."

Sitten, tämä korporaation edustaja selitti tälle vanhalle uutisankkurille kuinka maailma toimii ja miten hänen odotetaan toimivan hänen toteuttaessaan propagandan puhemiehen rooliaan.

"Sinä olet vanha mies joka ajattelee termeillä kuten 'kansakunnat' ja 'ihmiset'. Ei ole olemassa venäläisiä. Ei ole kansakuntia. Ei ole ihmisiä... On vain kokonaisvaltainen järjestelmien järjestelmä, yksi suunnaton toisiinsa kiinni neulottujen, vuorovaikutteinen, monikansallinen dollareiden dominio... Tämä on asioiden, atomien, aliatomien ja galaksien rakenne tänä päivänä..."
"Sinä nouset ylös pienen 21-tuumaisen kuvaruudun ääreen ja ulvot amerikkalaisuudesta ja demokratiasta... Ei ole Amerikkaa, ei ole demokratiaa. On vain IBM ja ITT ja AT&T ja DuPont ja Dow ja Union Carbide ja Exxon. Nämä ovat tämän maailman kansakuntia. Mitä sinä ajattelet venäläisistä ja heidän viisivuotis suunnitelmistaan? Karl Marx? He ovat päässeet eroon diagrammeistaan, teorioistaan, mini-max -ratkaisuistaan, ja he laskevat liiketoimiensa ja investointiensa hyötysuhteita aivan kuten me."

"Me emme emää elä kansakuntien ja idologioiden maailmassa... Tämä maailma on korporaatioiden kollaasi, muuttumattomien liiketoiminnan lainalaisuuksien määrittelemä. Maailma on bisnestä, ja se on ollut sitä siitä lähtien kun ihminen kehittyi alkulimasta..."

"Lapsemme tulevat näkemään täydellisen maailman... Yhden suunnattoman ekumeenisen holding-yhtiön jonka eteen kaikki työskentelevät edistääkseen yhteistä hyvää, jonka osakkeista kaikilla ihmisillä on oma osuutensa, kaikki perustarpeet tyydytetty, kaikki huolet taltutettuja, kaikki tylsyys poissa. Ja minä olen valinnut sinut saarnaamaan tätä evankeliumia."

Näinä tulevina päivinä, kun nälkä ja taudit raivoavat ja suuri määrä epätoivoisia miehiä, naisia ja lapsia nääntyy nälkään, meidän johtajamme -- nämä poliitikot jotka edustavat tätä suunnatonta globaalia, ekumeenista holding-yhtiötä -- ovat siellä räätälöityjen ratkaisujensa kanssa. He lupaavat palauttaa järjestyksen vallitsevaan kaaokseen. Heidän ratkaisunsa tulee olemaan antaa agenteilleen yksityiskohtainen valtuutus kaiken ruoan jakamiselle. Syntyy tämä voimakas, uusi World Food Authority monine kansallisine ja paikallisine alaosastoineen. Tietokoneistettu ja hyvin aseistettu globaali ja Liittovaltion poliisi pitää yllä lakia ja järjestystä, tukahduttaa toisinajattelijat, sekä palauttaa yleisen turvallisuuden.
Vaikka enemmistö ei tiedä sitä, maailmanlaajuinen salaliitto on totta. Sen kauan vireillä ollut päämäärä on tavallisten miesten ja naisten fyysinen ja henkinen alistaminen, niiden joita tämä eliitti pitää rodullisesti ja sosiaalisesti alempiarvoisina. Vuosisatojen ajan, Illuminati ja heidän edeltäjänsä ovat keskenään sopineet orjuuttavansa ihmiskunnan. Heidän päämäränään on aina ollut perustaa poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen järjestelmä joka takaisi ikuisiksi ajoiksi heidän jumalallisen oikeutensa hallita tavallisia kansalaisia. He eivät etsi mitään muuta kuin että saisivat kontrolloida ja hallita tätä materiaalista maailmaa ja saada ihmisten katse kääntymään pois todellisen, elävän Jumalan kasvoista.

Toistaiseksi, nämä ihmiset eivät ole onnistuneet toteuttamaan turmeltuneita konspiratoraalisia päämääriään. Mutta nyt he ymmärtävät että manipuloimalla, valvomalla ja kieltämällä elintarvikkeet kiukkuisilta massoilta, he voivat lopultakin saavuttaa täydellisen vallan asteen jota he ovat odottaneet niin hartaasti ja pitkään.

VASTAUKSET KIEHTOVIIN KYSYMYKSIIN TÄSSÄ KIRJASSA

Seuraavilla sivuilla, me tutkimme tämän konspiratoraalisen eliitin suunnitelmaa ajaa maailma ihmisten taloudellisen ja sosiaalisen valvonnan fasistiseen järjestelmään luomalla elintarvikepulaa sekä suurta nälänhätää. Tässä on vain joitakin kiehtovia kysymyksiä joihin tämä kirja vastaa tutkiessaan tätä tulevaa, suurta elintarvikekriisiä:

Pakottaako YK:n Biodiversiteetti-sopimus maanviljelijät hylkäämään kotinsa ja maansa, ja muuttamaan valtion määräämille alueille?


Kontrolloiko Illuminaatin Rockefeller-säätiö 95-prosenttisesti maailman viljakasvien siemenkauppaa?


Onko olemassa "globaali siemen-salaliitto" joka pyrkii saamaan maailman siemenkaupan -- ja lopulta koko ihmiskunnan -- monikansallisten korporaatioiden käsiin?


Miksi valoilusatelliitteja käytetään valvomaan ja kontrolloimaan maanviljelijöiden viljantuotantoa?


Käytetäänkö Liittovaltion poliisivoimia -- FBI, USDA, EPA, CIA, BATF, U.S. Fish and Wildlife Service, IRS, BLM, jne. -- ahdistelemaan, pelottelemaan, vangitsemaan ja joskus jopa surmaamaan farmareita, karjankasvattajia ja pientilallisia jotka vastustavat tätä Illuminaatin ruokavarojen talteenottoa?


Ollaanko tätä suunniteltua elintarvikepulaa parasta aikaa toteuttamassa ajamalla pientilat vararikkoon? Jääkö nälkiintynyt ja epätoivoinen amerikkalainen väestö kerjäämään Liittovaltion "vapahtajia" ratkaisemaan tämä kriisi?


Suunnitteleeko Illuminati perustavansa YK:lle uuden viraston, World Food Authorityn joka valvoisi elintarvikkeiden tuotantoa ja jakelua?


Tulevan kohtalokkaan elintarvikepulan aikana, kenelle annetaan etuoikeus ostaa ruokaa ja keneltä tämä oikeus kielletään?


Piäisikö kristittyjen ja patrioottien alkaa välittömästi hamstraamaan vuoden varasto ruokaa?


Joutuuko maailma vihan ja kaaoksen valtaan kun epätoivoiset ja nälkäiset massat ryntäävät ruokakauppoihin löytääkseen ainoastaan tyhjät hyllyt?


Mitä me voimme tehdä nyt, ennenkuin on liian myöhäistä, valmistautuaksemme tulevaan elintarvikepulaan? Onko mahdollista että sinä, minä ja meidän perheemme, sen lisäksi että säilymme hengissä ja terveinä, voisimme jopa vaurastua tulevina vaikeina aikoina?

7

447

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Hard Cock Halleluja!!

   On tainnu pappi taas panna kuoropoikaa perseeseen ja tietäähän siitä mitä tapahtuu...

   • heh..

    jotain siihen suuntaan, sellaista saattaa sattua kun lukee liikaa noita Cuttingedgen ja Texe Marrssin huuhaapostauksia. Eipä kehdannut laittaa lähdeviitettä tai linkkiä, mitä "tietojaan" hakee:) Tälläistä jöötiä satoja sivuja...
    http://www.sunpoint.net/~patato/d2.html


  • Anonyymi

   Ja nyt se tapahtuu.

  • Anonyymi

   𝐉𝐨𝐬 𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐤𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚, 𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐤𝐨̈𝐲𝐡𝐢𝐥𝐥𝐚̈ 𝐭𝐲𝐨̈𝐩𝐚𝐢𝐤𝐤𝐨𝐣𝐚.

   𝐉𝐨𝐬 𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐤𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚, 𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐤𝐨̈𝐲𝐡𝐢𝐥𝐥𝐚̈ 𝐭𝐲𝐨̈𝐩𝐚𝐢𝐤𝐤𝐨𝐣𝐚.

   • Anonyymi

    Jos ei olisi työntekijöitä ei olisi yhtään johtajaa ne tekisi itse työt vaan niinku moni yksityis yrittäjä tekee.


  • Anonyymi

   Köyhiltä varastaminen on kauheinta ja toi ruokavero on mennyt sairaaksi kiskonnaksi hyi helvetti Raamatussa on kohta kun Sakkeus kohtasi Jeesuksen ja lupasi palauttaa 4 kertaisesti mitä oli liikaa ottanut veroja.

  • Anonyymi

   Voiku ap ois lukeny 2023 hallitus ohjelman, niin ois ollu aika tyytyväinen 2007 köyhänä suomessa.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ole rohkeampi kuin koskaan

   ja kerro tähän suoraan kaivattusi nimi
   Ikävä
   111
   2461
  2. Oulussa puukotettu lasta

   Onko perussuomalaiset huolissaan julkisten tilojen turvallisuudesta. Miten sisäministeri Rantanen suhtautuu lapsiin kohd
   Perussuomalaiset
   449
   1844
  3. Milloin olet viimeksi nähnyt

   Kaivattusi ja missä? Onko ikävä vastaa rehellisesti.
   Ikävä
   103
   1506
  4. Nyt pärähtää - Uusi lavatanssiohjelma starttaa tv:ssä!

   Oletko toivonut lavatanssiohjelmaa televisioon? Puoli seiskan kesäilta tuo lavatanssit suomalaisiin koteihin. Juontajin
   Tv-sarjat
   26
   1421
  5. Mitä tekisit jos

   täällä ois viesti sulle, otsikossa sun etunimi ? Ja viestissä sanotaan "minä rakastan sua" ja allekirjoituksena kaiva
   Ikävä
   91
   1413
  6. Onpas punavihreät taas ärhäkkäinä

   😺 Ihan tuntuu kuin syyttäisitte meikäläisiä/meikäläistä Oulun puukotuksesta. Tapaus on hyvin ikävä ja tuomittava. En
   Luterilaisuus
   344
   1306
  7. Kokki Akseli Herlevin ex-rakas Emmi Suuronen kisasi Diilissä - Nyt Selviytyjissä: "Vaikka olen..."

   Emmi Suuronen ja Akseli Herlevi ovat ex-pariskunta. Nyt Emmi nähdään taas tosi-tv-ohjelmassa. Takana on jo Diili ja mis
   Suomalaiset julkkikset
   14
   1289
  8. Ääripersu puukotti taas.

   Kamalaksi on mennyt. Persut ammuskelee ja puukko heiluu..
   Oulu
   201
   1147
  9. Miten ihmeessä

   on kaksi niin samanlaista. Älä ymmärrä väärin, en yritä mitenkään itseäni ylentää mutta eiköhän me jollakin radioaallol
   Ikävä
   53
   1129
  10. Hauskaakin jopa...

   Että moni nainen olettaa, että kyse on vaan siitä kaanustinloukusta, kun mies jotain ehdottaa. 😄 Ja miettiikö monikaan
   Sinkut
   225
   1051
  Aihe