Eläkkeensaajan hoitotuesta

Äitini saa ja on saanut jo monta vuotta tuota alinta eläkkeensaajan hoitotukea joka on nyt 54,80 euroa. Minusta hänelle kuuluisi tuo korotettu hoitotuki(136,43)
mistä aloitan tämän korotetun hoitotuen hakemisen. Pitääkö äidin käydä lääkärissä vai riittääkö, kun minä omaishoitajana kyselen sieltä luukulta ja lääkäri katsoo potilastiedot ja sairaudet ja lähettää ne sitten kelaan. äitini on arka ihmine, ja ei haluaisi "turhaan" juosta lääkärissä.
Ja kuinka sairas täytyy olla, että saa tämän korotetun tuen ?
Ilmianna
Jaa

5 Vastausta


Hei,
Minä sain alimman hoitotuen juuri äskettäin "uutena".
Se vaati lääkärin lausunnonn, joka ei saanut olla kovinkaan vanha.

Koska äitisi on kuitenkin saanut tuota alinta hoitotukea, voisiko hän samalla kertaa, kun käy seuraavan kerran lääkärissä sinun kanssasi (huom, nykyisin kannattaa ottaa sukulainen mukaan!!) pyytäisitte todistuksen Kelaa varten. Käsittääkseni se olisi jopa ilmainen lausunto??

Aiaa kannattaa selvittää suoraan kelalta.
- millainen lääkärinlausunto tarvitaan ja maksupuoli
- jos sen saa, takautuvasti 6 kk taaksepäin hakukuukaudesta.

Toinen juttu; hoitotukeahan maksetaan joko hoivan tarpeen takia tai korkeiden kustannusten vuoksi (min se korotettu hoitotuki/kk).
Kannattaa miettiä, olisiko niitä kustannuksia sen verran.

Ero näissä maksuperusteissa on se, että jos saa hoivantarpeen vuoksi korotettua, saa myös kuntoutukset ilmaiseksi. Jos taas korkeiden kustannusten vuoksi, ei kuntoutusta anneta.

Joka tapauksessa kannattaa hakea/selvittää asiaa ja vaikka ei saisikaan suoraan, kannattaa valittaa.
Käsittääkseni paikalliskela päättää asian ensin ja vasta valituksen jälkeen se menee yhteispaikkaan, josta saattaa tulla myönteinen päätös.

Asiaa kannattaa tutkia vaikkapa Kelan sähköisistä lomakkeista, siellä annetaan osviittaa, mitä asioita huomioidaan.
Ihan suoraan "tyhjältä" pöydältä ei kannata alkaa papereita täyttämään, sillä Kelahan yrittää supistaa hoitotuen saajien määrää automaattisesti.
Ilmianna
Jaa
Tässä linkki aika hyvään ohjeeseen, jossa korostetaan hakemuslomakkeen kohtaa 4c.
http://www.mtkl.fi/@Bin/14985/Elakkeensaajien_hoitotuki.pdf

Mukavaa päivää!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Voisitko kopsata tuon linkin sisälön, mulla ei jostain syystä nää pdf-tiedostot aukea.


   
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
voisitko kopsata tuon linki... kirjoitti:
Voisitko kopsata tuon linkin sisälön, mulla ei jostain syystä nää pdf-tiedostot aukea.


   
Hei,
linkin sisältö niin pitkä, mutta tässä osa:
(kannattaa siis päivittää acrobat reader - saat enemmän tietoa kokonaisuudesta)

"Vastauksen voi tarvittaessa kirjoittaa kokonaan erilliselle liitteelle ja hakemukseen kirjoittaa
ainoastaan ”katso liite kohta 4 e”. Seuraavassa on esimerkkejä toiminnoista joissa voi tarvita
apua, ohjausta tai valvontaa.

LIIKKUMISESSA
·yleisten kulkuneuvojen käyttövaikeudet
·liikkumisalueen kapeutuminen erilaisten pelkojen vuoksi
·pysähtyneisyys, liikkumattomuus esim. masennuksen vuoksi
·pakottava tarve jatkuvaan liikkumiseen
Esimerkki avuntarpeesta: Sairauden aiheuttamien pelkojen vuoksi en pysty yksin kulkemaan
julkisilla kulkuneuvoilla. Siksi tarvitsen toisen ihmisen tukea aina matkustaessani julkisilla kulkuneuvoilla.

PUKEUTUMISESSA
·vaikeuksia pukeutua sään mukaisesti
·vaatehuoltoon liittyvät vaikeudet
·vaatehankintojen ongelmat
Esimerkki avuntarpeesta: Sairaus vaikeuttaa oikean vaatetuksen valitsemista. Siksi tarvitsen
päivittäin/viikoittain toisen ihmisen apua oikeanlaisen vaatetuksen valinnassa.

PESEYTYMISESSÄ
·vaikeuksia huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta
·peseytymiseen liittyvät pakkotoiminnot
Esimerkki avuntarpeesta: Sairaus on vaikeuttanut peseytymisen tarpeen huomaamista. Siksi
tarvitsen päivittäin toisen ihmisen muistuttamaan peseytymisestä.

SYÖMISESSÄ
·ruokatottumusten yksipuolisuus ja epäterveellisyys
·vaikeuksia toimia monivaiheisesti ruuanvalmistuksessa
·ruokaostosten hankinta- ja valintavaikeudet
·syömättömyydestä tai liikasyönnistä aiheutuvat fyysiset oireet
Esimerkki avuntarpeesta: Sairauden vuoksi en pysty yksin monivaiheiseen
ruoanvalmistukseen. Tarvitsen päivittäin/viikoittain ohjausta ja apua terveellisen ja
monipuolisen ruokavalion valitsemisessa ja valmistamisessa.

KODINHOIDOSSA
·aloitekyvyttömyys kodin puhtaanapitoon liittyvissä asioissa
·voimavarojen vähyys kodinhoidossa
·pakkotoiminnot kodinhoidossa, esim. ylisiisteys
·puutteet kodinhoitotaidoissa
Esimerkki avuntarpeesta: Sairaus on alentanut toimintakykyäni siten, etten kykene
huolehtimaan kodin siisteydestä. Siksi puolisoni joutuu kantamaan kaiken vastuun
kodinhoidosta.

Lomakkeessa ei ole mainittu sosiaalista tai
psyykkistä toimintakykyä, joten sen voi lisätä
kohtaan ”muut toiminnot, joissa tarvitsette apua”.

SOSIAALISESSÄ TOIMINTAKYVYSSÄ
·sairaudesta johtuva ihmissuhteiden vähyys ja ongelmallisuus
·vaikeuksia ilmaista itseään
·ihmisarkuus ja eristäytyminen
·aloitekyvyttömyyttä sosiaalisissa kontakteissa
Esimerkki avuntarpeesta: Sairauden vuoksi minulla on vaikeuksia kohdata toisia ihmisiä.
Tarvitsen siksi jatkuvaa ystävieni rohkaisua ja kannustusta uskaltaakseni olla muiden ihmisten
kanssa tekemisissä.

PSYYKKISESSÄ TOIMINTAKYVYSSÄ
·vaikeus muistaa asioita, erityisesti lähimuistin vaikeudet
·vaikeus keskittyä asioihin
·vaikeus kiinnostua tai nauttia asioista
Esimerkki avuntarpeesta: Sairauden vuoksi minulla on ongelmia muistamisessa. Tarvitsen
toisen ihmisen mukaani asioidessani mm. lääkärissä, pankissa ja Kelassa

AVUN, OHJAUKSEN JA VALVONNAN TARVE
Lomakkeen kohdassa 5a kysytään, keneltä saatte apua/hoitoa, kuinka usein ja montako
tuntia. Vastauksessa on hyvä ottaa huomioon, että saamanne apu voi olla toisen henkilön,
esim. oman puolison tai muun läheisen silmälläpitoa ja varuillaanoloa.

Apu voi olla myös puhelimitse tapahtuvaa huolenpitoa tai pelkkää läsnäoloa asioiden sujumisen varmistamiseksi. Tämänkin kohdan voi täyttää erilliselle liitteelle. "

Huom, linkki on mielenterveyspuolen henkilöille, mutta sopii hyvin kaikille meille muillekin eläkeläisten hoitotukea hakeville. Tänä vuonna hoitotuen nimi on muuttunut.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kohdassa sairausvakuutus ja otsikko "eri asioita"
nimimerkin 00 aloittamassa viestissä on kysyjälle kirjoittamani seikkaperäinen vastaus hoitotuesta. Jos vielä tarvitset tietoa, niin voit lukea siitä.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Eläkkeensaajan hoitotuesta

Äitini saa ja on saanut jo monta vuotta tuota alinta eläkkeensaajan hoitotukea joka on nyt 54,80 euroa. Minusta hänelle kuuluisi tuo korotettu hoitotuki(136,43)
mistä aloitan tämän korotetun hoitotuen hakemisen. Pitääkö äidin käydä lääkärissä vai riittääkö, kun minä omaishoitajana kyselen sieltä luukulta ja lääkäri katsoo potilastiedot ja sairaudet ja lähettää ne sitten kelaan. äitini on arka ihmine, ja ei haluaisi "turhaan" juosta lääkärissä.
Ja kuinka sairas täytyy olla, että saa tämän korotetun tuen ?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta