tietoa kaivataan

voiko

erossa toinen osapuoli pyytää vuokraa toiselta joka jäi asuun kahden lapsen kanssa taloon lapset lukiolaisii toinen jo aikuinen ja tää äiti maksaa kaikki kulut ja elättää ja kouluttaa lapset elareita ei tuu enää kun nuorimmaisesta pari kk ja tää mies asuu perheen toisessa asunnossa kaksio naisensa kanssa ilman vuokraa ja tää perhheeseen ja omistajiin kuulumaton nainenkaan ei maksa vuokraa,kysymys miksi toinen joutuis maksaa ja toinen ei?

17

1057

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • tietysti

   siitä, kuka omistaa mitäkin. Ei kukaan järkevä voi olettaa asuvansa ilmaiseksi jos asunnosta/talosta ei omista mitään.

   • jeanniina

    omistaa ja mitä? Entä onko ositus tehty?


  • juridik

   Jos te olette virallisesti naimisissa ja teillä on avioehto, niin toimitaan avioehdon mukaisesti. Jos olette naimisissa, mutta teillä ei ole avioehtoa, niin kaikki kulut, kuten vuokrat jne maksetaan periaatteella 50-50.Jos teillä on yhteinen omistusasunto, niin te vastaatte yhdessä sen kuluista 50-50 -periaatteella, vaikka mies asuisi muualla.Mies ei voi vaatia vuokraa yhteisestä omistusasunnosta, niin kauan kun te olette naimisissa virallisesti. Jos hän asuu erillään muualla, niin hän vastaa sen vuokrista, mutta teillä tulisi olla vahvistettu asumisero, jottei velvoite siihen asuntoon tai sen kuluista kohtistu sinuun, koska aviopuolisot vastaavat menoista yhteisesti. Jotta näin ethaluaisi asian olevan , niin hae heti asumuseroa välttääksesi ikäviltä velvotteilta. Avioerossa toinen puoliso maksaa lisäksi alaikäisistä lapsista elatusmaksua 10% tulojen määrästä tai miten muutoin sovitaan. Hae apua kuntasi oikeusaputoimistolta tai joltakin asianajajalta.
   Jos olette avopari ja omistatte asunnon yhdessä, niin asunnon kulut määräytyvät 50-50 -periaatteella. Jos avopuolisosi omistaa asunnon yksin , niin tällöin joudut maksamaan hänelle vuokraa.Edellä mainitut ovat pääperiaatteita.

   • ...

    Taitaa juridikin neuvoissa olla oikeaa vain ohje ottaa yhteyttä asiantuntijaan...
    Kaikki muu lieneekin sitten puuta-heinää ;-)

    (Sorry jos kuitenkin olit juridik tosissasi, mutta en nyt jaksa jokaista kohtaa lähteä ruotimaan Tarkista kuitenkin tietosi avioehdosta, avio-oikeudesta, puolisoiden elatusvastuusta toisiinsa, milloin "50-50" välttämätöntä, elatusavun määräytymisestä, "asumiserosta", vuokranmaksuvelvoitteen syntymisestä... Näin aluksi)


   • juridik
    ... kirjoitti:

    Taitaa juridikin neuvoissa olla oikeaa vain ohje ottaa yhteyttä asiantuntijaan...
    Kaikki muu lieneekin sitten puuta-heinää ;-)

    (Sorry jos kuitenkin olit juridik tosissasi, mutta en nyt jaksa jokaista kohtaa lähteä ruotimaan Tarkista kuitenkin tietosi avioehdosta, avio-oikeudesta, puolisoiden elatusvastuusta toisiinsa, milloin "50-50" välttämätöntä, elatusavun määräytymisestä, "asumiserosta", vuokranmaksuvelvoitteen syntymisestä... Näin aluksi)

    Anteeksi, mutta mikä on puuta heinää kommentissani? Vastasin kysymykseen,miten Suomessa on oikeuskäytäntö kyseisessä asiassa eri tilanteissa. Jotta kysyvä henkilö saisi asiassa oikeutta, hänen on parasta kääntyä juristin puoleen. Hän ei kysymyksessään kertonut,onko hän aviossa vai avoliitossa ja mitkä ovat omistussuhteet asuntoon nähden.
    Vastasin kysymykseen juridiikan näkökulmasta.
    Jos asiassa on muuta taustana, josta minulla ei ole tietoa, niin siihen on vaikea ottaa kantaa, kun käytettävissä oleva tieto on hyvin suppea; vastaukseni kysymykseen oli asiallinen ja oikea eri näkökulmista katsottuna.


   • ...
    juridik kirjoitti:

    Anteeksi, mutta mikä on puuta heinää kommentissani? Vastasin kysymykseen,miten Suomessa on oikeuskäytäntö kyseisessä asiassa eri tilanteissa. Jotta kysyvä henkilö saisi asiassa oikeutta, hänen on parasta kääntyä juristin puoleen. Hän ei kysymyksessään kertonut,onko hän aviossa vai avoliitossa ja mitkä ovat omistussuhteet asuntoon nähden.
    Vastasin kysymykseen juridiikan näkökulmasta.
    Jos asiassa on muuta taustana, josta minulla ei ole tietoa, niin siihen on vaikea ottaa kantaa, kun käytettävissä oleva tieto on hyvin suppea; vastaukseni kysymykseen oli asiallinen ja oikea eri näkökulmista katsottuna.

    Luettelin edellisen viestini lopussa ne puuta-heinä alueet vastauksessasi. Siis vastauksessasi ei ole oikeastaan mitään asiaa.

    Vain pari kohtaa:
    - Avioehdolla ei ole mitään tekemistä kertomiesi asioiden kanssa. Kyseessä on ainoastaan sopimus siitä miten aviopuolisoilla rajataan avio-oikeutta avioeron päättyessä tehtävässä osituksessa (tai tarvitaanko ositusta lainkaan).
    - Asumuseroa ei ole nykyisessä avioliittolaissa lainkaan.
    - Puolison elatusapu lapsille ei ole riippuvainen avioerosta vaan siitä, onko puoliso lasten vanhempi ja osallistuuko hän lasten elatukseen muutoin. Siis elatusapu voidaan esimerkiksi vahvistaa ja maksaa myös avioliiton voimassa ollessa eikä se ole 10% tulojen määrästä.
    - Puolisoiden elatusvelvollisuus toisiinsa (esim. mainitsemasi vuokranmaksuvastuu) ei ole 50-50 vaan "kumpikin kykyjensä mukaisesti".

    Tuossa aluksi... eli tarkista tietosi.


   • juridik
    ... kirjoitti:

    Luettelin edellisen viestini lopussa ne puuta-heinä alueet vastauksessasi. Siis vastauksessasi ei ole oikeastaan mitään asiaa.

    Vain pari kohtaa:
    - Avioehdolla ei ole mitään tekemistä kertomiesi asioiden kanssa. Kyseessä on ainoastaan sopimus siitä miten aviopuolisoilla rajataan avio-oikeutta avioeron päättyessä tehtävässä osituksessa (tai tarvitaanko ositusta lainkaan).
    - Asumuseroa ei ole nykyisessä avioliittolaissa lainkaan.
    - Puolison elatusapu lapsille ei ole riippuvainen avioerosta vaan siitä, onko puoliso lasten vanhempi ja osallistuuko hän lasten elatukseen muutoin. Siis elatusapu voidaan esimerkiksi vahvistaa ja maksaa myös avioliiton voimassa ollessa eikä se ole 10% tulojen määrästä.
    - Puolisoiden elatusvelvollisuus toisiinsa (esim. mainitsemasi vuokranmaksuvastuu) ei ole 50-50 vaan "kumpikin kykyjensä mukaisesti".

    Tuossa aluksi... eli tarkista tietosi.

    Avioliittolaki13.6.1929/234 sanoo mm. Puolisoiden velat 52§. Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta,minkähän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta ja toistensa puolesta. Mitä 2 mom. sanotaan,älköön sovellettako rahalainaan, jonka toinen puoliso on ottanut..,. 85§. KUn avioeroa koskeva asia on vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, omaisuuden ositus on toimitettva, jos puoliso tai kuolleen puolisontai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii.Josa kumpaisellakaan puolisolla ei ole avio-oikeuttatoistensa omaisuuteen, on omisuuden osituksen sijasta toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu.
    Jospuolisoilla on yhteistä omaisuutta,on omaisuusvaadittaessajaettava omaisuuden osituksessa taikka erottelussa. 88 a §. Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, voi puoliso hakea julkista haastetta omien tai toisen puolison velkojen selvittämiseksi osituksen toimittamista varten niin kuin julkisesta haasteesta annetussa laissa (729/2003) säädetään. Elatusmaksusta: Elatusturvalaki 7.8.1998/671 3luku Elatustuen määrä 7§ Täysimääräinen elatustuki. Elatustuen määrä on yhdellelapselle 124 euroa kalenterikuukaudessa elatusvelvollisen osalta, jollei jäljempänä toisin säädetä. (3.11.2006/949).
    Elatustuenmäärää korotetaan tai alennetaan elinkustannusten nousua tailaskua vastaavasti siten kuin laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (660/1966) säädetään.


   • sossupaholainen
    juridik kirjoitti:

    Avioliittolaki13.6.1929/234 sanoo mm. Puolisoiden velat 52§. Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta,minkähän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta ja toistensa puolesta. Mitä 2 mom. sanotaan,älköön sovellettako rahalainaan, jonka toinen puoliso on ottanut..,. 85§. KUn avioeroa koskeva asia on vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, omaisuuden ositus on toimitettva, jos puoliso tai kuolleen puolisontai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii.Josa kumpaisellakaan puolisolla ei ole avio-oikeuttatoistensa omaisuuteen, on omisuuden osituksen sijasta toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu.
    Jospuolisoilla on yhteistä omaisuutta,on omaisuusvaadittaessajaettava omaisuuden osituksessa taikka erottelussa. 88 a §. Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, voi puoliso hakea julkista haastetta omien tai toisen puolison velkojen selvittämiseksi osituksen toimittamista varten niin kuin julkisesta haasteesta annetussa laissa (729/2003) säädetään. Elatusmaksusta: Elatusturvalaki 7.8.1998/671 3luku Elatustuen määrä 7§ Täysimääräinen elatustuki. Elatustuen määrä on yhdellelapselle 124 euroa kalenterikuukaudessa elatusvelvollisen osalta, jollei jäljempänä toisin säädetä. (3.11.2006/949).
    Elatustuenmäärää korotetaan tai alennetaan elinkustannusten nousua tailaskua vastaavasti siten kuin laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (660/1966) säädetään.

    Nyt sekoitat käsitteitä, elatustuki(joka on 129,15€) on se summa, jonka kunta maksaa jos elatusvelvollinen ei maksa. Elatusapu voi olla mitä tahansa nollasta eurosta vaikka tuhanteen euroon, jos joku todella hyvätuloinen haluaa niin paljon maksaa ja se yhdessä sovitaan ja vahvistetaan.


   • juridik
    juridik kirjoitti:

    Avioliittolaki13.6.1929/234 sanoo mm. Puolisoiden velat 52§. Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta,minkähän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta ja toistensa puolesta. Mitä 2 mom. sanotaan,älköön sovellettako rahalainaan, jonka toinen puoliso on ottanut..,. 85§. KUn avioeroa koskeva asia on vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, omaisuuden ositus on toimitettva, jos puoliso tai kuolleen puolisontai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii.Josa kumpaisellakaan puolisolla ei ole avio-oikeuttatoistensa omaisuuteen, on omisuuden osituksen sijasta toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu.
    Jospuolisoilla on yhteistä omaisuutta,on omaisuusvaadittaessajaettava omaisuuden osituksessa taikka erottelussa. 88 a §. Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, voi puoliso hakea julkista haastetta omien tai toisen puolison velkojen selvittämiseksi osituksen toimittamista varten niin kuin julkisesta haasteesta annetussa laissa (729/2003) säädetään. Elatusmaksusta: Elatusturvalaki 7.8.1998/671 3luku Elatustuen määrä 7§ Täysimääräinen elatustuki. Elatustuen määrä on yhdellelapselle 124 euroa kalenterikuukaudessa elatusvelvollisen osalta, jollei jäljempänä toisin säädetä. (3.11.2006/949).
    Elatustuenmäärää korotetaan tai alennetaan elinkustannusten nousua tailaskua vastaavasti siten kuin laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (660/1966) säädetään.

    Mikäli vanhemmat/aviopulisot eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen/lasten elatusmaksusta ja sen suuruudesta, niin asian ratkaisee lopulta alioikeus. Suuruuden määrää arvioitaessa, otetaan huomioon osapuolten tulot.


   • ...
    juridik kirjoitti:

    Mikäli vanhemmat/aviopulisot eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen/lasten elatusmaksusta ja sen suuruudesta, niin asian ratkaisee lopulta alioikeus. Suuruuden määrää arvioitaessa, otetaan huomioon osapuolten tulot.

    Hyvä juridik, jatka lukemista, löysit jo oikeita lainkohtiakin ;-)

    Kun vielä muutat edellisen viestisi elatusMAKSUN elatusAVUksi niin olet oikeilla jäljillä ;-)
    Samalla voit myös poistaa AVIOPUOLISOT tekstissäsi ja jättää vain VANHEMMAT niin vielä paranee... Lapsen vanhempi on tässä tapauksessa lapsen juridinen vanhempi. Avioliitto ei suoraan tuo elatusvelvollisuutta aviopuolison lapseen nähden.


   • juridik
    ... kirjoitti:

    Hyvä juridik, jatka lukemista, löysit jo oikeita lainkohtiakin ;-)

    Kun vielä muutat edellisen viestisi elatusMAKSUN elatusAVUksi niin olet oikeilla jäljillä ;-)
    Samalla voit myös poistaa AVIOPUOLISOT tekstissäsi ja jättää vain VANHEMMAT niin vielä paranee... Lapsen vanhempi on tässä tapauksessa lapsen juridinen vanhempi. Avioliitto ei suoraan tuo elatusvelvollisuutta aviopuolison lapseen nähden.

    Anteeksi, mutta mikä on tämä ongelma? Toisten arvosteleminen, vaiko löytää vastaus alkuperäiseen kysymykseen? Olen vastannut kysymykseen käytännön juridiikan näkökulmasta. Mielestäni lopputulos ratkaisee. Mikäli elatusmaksuista ei aviopuolisot/vanhemmat pääse yhteisymmärrykseen, niin alioikeus määrää elatusmaksun. Pidän hyvin outona, mikäli alioikeus määräisi eltusmaksuksi pienemmän summan kuin mitä elatusturvalaki sanoo maksettavaksi ensimmäisestä lapsesta. Laki ohjaa myös sitä käytäntöä kun arvioidaan elatusmaksua alioikeudessa. Toki elatusmaksunmäärään vaikuttaa vastapuolen tulot, mutta tuskin se on alle 124 euroa. Jos näin olisi niin hyvin matalapalkkaiset jättäisivät maksut yhteiskunnalle, koska silloin lapsenkasvattaja saisi páremman korvauksen. Tämähän ei ole ollut lainlaatijan/-säätäjän tarkoitus. Jos ajatellaan, että perheen jättänyt osapuoli ansoitsee 2500 euroa, niin todennäköinen elatusmaksu on 250 euroa/kk, eli 10% tuloista. Laki antaa osapuolille mahdollisuuden sopia muustakin, mutta jos oletetaan että yhteisymmärrykseen ei päästä, niin ei tuo arvo ole kaukana todellisuudesta.
    Jos aviopuolisot/vanhemmat eivät eron hetkellä pääse yhteisymmärräykseen "pesän" jaosta, niin onko oikeun, että toinen osapuoli kärsii ja maksaa kaiken? Sen vuoksi yhteiselämän päätepisteessä maksut tulee suorittaa 50-50 periaatteella; osituksessa tämä korjataan. Jos toinen on ollut kotona hoitamassa lapsia, eikä hänellä ole ollut tuona aikana tuloja, niin ositus hyvittää häntä, mikäli avioehtoa tai muuta ehtoa ei ole ollut. Jos puolisot ovat olleet ns. susiparia, mutta ovat omistaneet esim. kiinteistön yhteisesti eli se on ollut alunalkaen melempien omistuksessa, niin kulut jakaantuvat 50-50 periatteella. Jos näin ei ole, niin minkä ihmeen maan laisäädäntöä silloin sovelletaan arvoisa (...).


   • ...
    juridik kirjoitti:

    Anteeksi, mutta mikä on tämä ongelma? Toisten arvosteleminen, vaiko löytää vastaus alkuperäiseen kysymykseen? Olen vastannut kysymykseen käytännön juridiikan näkökulmasta. Mielestäni lopputulos ratkaisee. Mikäli elatusmaksuista ei aviopuolisot/vanhemmat pääse yhteisymmärrykseen, niin alioikeus määrää elatusmaksun. Pidän hyvin outona, mikäli alioikeus määräisi eltusmaksuksi pienemmän summan kuin mitä elatusturvalaki sanoo maksettavaksi ensimmäisestä lapsesta. Laki ohjaa myös sitä käytäntöä kun arvioidaan elatusmaksua alioikeudessa. Toki elatusmaksunmäärään vaikuttaa vastapuolen tulot, mutta tuskin se on alle 124 euroa. Jos näin olisi niin hyvin matalapalkkaiset jättäisivät maksut yhteiskunnalle, koska silloin lapsenkasvattaja saisi páremman korvauksen. Tämähän ei ole ollut lainlaatijan/-säätäjän tarkoitus. Jos ajatellaan, että perheen jättänyt osapuoli ansoitsee 2500 euroa, niin todennäköinen elatusmaksu on 250 euroa/kk, eli 10% tuloista. Laki antaa osapuolille mahdollisuuden sopia muustakin, mutta jos oletetaan että yhteisymmärrykseen ei päästä, niin ei tuo arvo ole kaukana todellisuudesta.
    Jos aviopuolisot/vanhemmat eivät eron hetkellä pääse yhteisymmärräykseen "pesän" jaosta, niin onko oikeun, että toinen osapuoli kärsii ja maksaa kaiken? Sen vuoksi yhteiselämän päätepisteessä maksut tulee suorittaa 50-50 periaatteella; osituksessa tämä korjataan. Jos toinen on ollut kotona hoitamassa lapsia, eikä hänellä ole ollut tuona aikana tuloja, niin ositus hyvittää häntä, mikäli avioehtoa tai muuta ehtoa ei ole ollut. Jos puolisot ovat olleet ns. susiparia, mutta ovat omistaneet esim. kiinteistön yhteisesti eli se on ollut alunalkaen melempien omistuksessa, niin kulut jakaantuvat 50-50 periatteella. Jos näin ei ole, niin minkä ihmeen maan laisäädäntöä silloin sovelletaan arvoisa (...).

    Hyvä juridik

    Ongelma on siinä, että tarjoilet "käytännön juridiikkana" omia haaveitasi siitä miten asioiden mielestäsi tulisi olla, et todellisuutta.

    Asiat eivät todellakaan ole kirjoittamallasi tavalla Suomen lain mukaan.

    Pari esimerkkiä taas:
    - Käräjäoikeus määräsi taannoin eräässä tilaisuudessa elatusavun määräksi 50€/lapsi... eräässä toisessa nolla euroa. Nämä vain sellaisia jotka päätökset olen nähnyt. Mielestäsi siis "erittäin outoa".
    - Kirjoitat alioikeuden määräävän elatusmaksun. Se ei määrää ensimmäistäkään elatusmaksua vaan elatusapuja.
    - Olen nähnyt useita sosiaaliviranomaisen vahvistamia elatusapusopimuksia joissa elatusavun määräksi on vahvistettu alle elatustuen olevia summia, minimissään nolla euroa.
    - Kirjoittamasi "susipari" saattaa omistaa kiinteistönsä yhteisesti vaikkapa 75-25 prosenttien suhteessa... Jakautuuko kulut 50-50?

    Sanot vastaavasi käytännön juridiikan näkökulmasta. Asia saattaa ollakin kirjoittamallasi tavalla jossain päin mutta ei Suomen lain käytäntöön soveltamisessa Suomessa.

    Terveisin
    ...


   • Juridik
    ... kirjoitti:

    Hyvä juridik

    Ongelma on siinä, että tarjoilet "käytännön juridiikkana" omia haaveitasi siitä miten asioiden mielestäsi tulisi olla, et todellisuutta.

    Asiat eivät todellakaan ole kirjoittamallasi tavalla Suomen lain mukaan.

    Pari esimerkkiä taas:
    - Käräjäoikeus määräsi taannoin eräässä tilaisuudessa elatusavun määräksi 50€/lapsi... eräässä toisessa nolla euroa. Nämä vain sellaisia jotka päätökset olen nähnyt. Mielestäsi siis "erittäin outoa".
    - Kirjoitat alioikeuden määräävän elatusmaksun. Se ei määrää ensimmäistäkään elatusmaksua vaan elatusapuja.
    - Olen nähnyt useita sosiaaliviranomaisen vahvistamia elatusapusopimuksia joissa elatusavun määräksi on vahvistettu alle elatustuen olevia summia, minimissään nolla euroa.
    - Kirjoittamasi "susipari" saattaa omistaa kiinteistönsä yhteisesti vaikkapa 75-25 prosenttien suhteessa... Jakautuuko kulut 50-50?

    Sanot vastaavasi käytännön juridiikan näkökulmasta. Asia saattaa ollakin kirjoittamallasi tavalla jossain päin mutta ei Suomen lain käytäntöön soveltamisessa Suomessa.

    Terveisin
    ...

    Hyvä ...,
    Mainitsit kaksi elatusmaksuna koskevaapäätöstä; toinen 0 euroa ja toinen 50 euroa/ lapsi. Jos sinulla on tiedossasi nämä päätökset, niin oleellista on ne perusteet, joista et kuitenkaan sitten mainitse mitään, tai ne mahdolliset suoritteet etukäteen, esimerkiksi osake, kiinteistö tai raha,joilla on haluttu kuitata elatusmaksut. Oleellista on aina ne päätöksien perusteet ja mitä niiden takana on.
    Yhteiselämän alkajaisiksi pari (olkoonkin kyseessä sitten avio- tai avopari) hankkii osakkeen tai kiinteistön, johon asettuu asumaan puoliksi. On totta,kuten mainitsit, että toisella voi olla suurempi osuus kuin toisella; tästä ne riidat sitten syntyvät, kun lähdetään riitaisina eri teille ja sitten pitäisi määritellä kuka on maksanut mitäkin tai olisi pitänyt maksaa.


   • ...
    Juridik kirjoitti:

    Hyvä ...,
    Mainitsit kaksi elatusmaksuna koskevaapäätöstä; toinen 0 euroa ja toinen 50 euroa/ lapsi. Jos sinulla on tiedossasi nämä päätökset, niin oleellista on ne perusteet, joista et kuitenkaan sitten mainitse mitään, tai ne mahdolliset suoritteet etukäteen, esimerkiksi osake, kiinteistö tai raha,joilla on haluttu kuitata elatusmaksut. Oleellista on aina ne päätöksien perusteet ja mitä niiden takana on.
    Yhteiselämän alkajaisiksi pari (olkoonkin kyseessä sitten avio- tai avopari) hankkii osakkeen tai kiinteistön, johon asettuu asumaan puoliksi. On totta,kuten mainitsit, että toisella voi olla suurempi osuus kuin toisella; tästä ne riidat sitten syntyvät, kun lähdetään riitaisina eri teille ja sitten pitäisi määritellä kuka on maksanut mitäkin tai olisi pitänyt maksaa.

    Hyvä juridik

    Mikä on elatusMAKSU?
    Tiedän elatusAVUn ja elatuTUEN mutta mistä elatusMAKSUsta sinä puhut?

    En ole maininnut yhtään elatusMAKSUA koskevaa oikeuden päätöstä joten en myöskään tiedä kysymiäsi elatusMAKSUN päätösten perusteitakaan.

    Sekoitat edelleen käsitteitä.

    Mainitsemani elatusapupäätökset (0€ ja 50€) perustuivat maksajan puutteelliseen maksukykyyn. Tällä perusteella määrätyn elatusavun saaja saa elatustukena kunnalta, niin halutessaan, elatustukea tuen maksimin ja maksetun elatusavun erotuksen. Tilanne on siis tosiasiassa juuri se (29.5.2008 klo 16.51) kirjoittamasi epätodennäköinen "hyvin outo" tilanne jossa yhteiskunta maksaa ;-)

    Hei, miten asetutaan asumaan puoliksi? ;-)
    Puolet ajasta siellä ja puolet muuallako? Tuskin kuitenkaan puolet asukkaasta siellä ja puolet muualla? ;-)

    Taitaa kuitenkin olla vähemmistönä nuoretparit jotka heti hankkivat (=ostavat) asunnon. Vähemmistö tai enemmistö mutta kaikki eivät heti osta vaan asuvat vuokralla yhteiselämästään ainakin alun...

    terveisin
    ...


   • juridik
    ... kirjoitti:

    Hyvä juridik

    Mikä on elatusMAKSU?
    Tiedän elatusAVUn ja elatuTUEN mutta mistä elatusMAKSUsta sinä puhut?

    En ole maininnut yhtään elatusMAKSUA koskevaa oikeuden päätöstä joten en myöskään tiedä kysymiäsi elatusMAKSUN päätösten perusteitakaan.

    Sekoitat edelleen käsitteitä.

    Mainitsemani elatusapupäätökset (0€ ja 50€) perustuivat maksajan puutteelliseen maksukykyyn. Tällä perusteella määrätyn elatusavun saaja saa elatustukena kunnalta, niin halutessaan, elatustukea tuen maksimin ja maksetun elatusavun erotuksen. Tilanne on siis tosiasiassa juuri se (29.5.2008 klo 16.51) kirjoittamasi epätodennäköinen "hyvin outo" tilanne jossa yhteiskunta maksaa ;-)

    Hei, miten asetutaan asumaan puoliksi? ;-)
    Puolet ajasta siellä ja puolet muuallako? Tuskin kuitenkaan puolet asukkaasta siellä ja puolet muualla? ;-)

    Taitaa kuitenkin olla vähemmistönä nuoretparit jotka heti hankkivat (=ostavat) asunnon. Vähemmistö tai enemmistö mutta kaikki eivät heti osta vaan asuvat vuokralla yhteiselämästään ainakin alun...

    terveisin
    ...

    Hyvä ...;

    Olen pahoillani, että me olemme ymmärtäneet toisemme tulkinnat väärin. Minä kunnioitan sinun näkemyksesi. Huomaan, että me puhumme hieman eria asioista/käsitteistä.Minä puhun ensiksikin elatusmaksusta ja sen velvollisuudesta, ja toiseksi omistussuhteista. Jos on lapsia, ja puolisot ovat eronneet niin kyse on elatusmaksuksusta eli velvollisuudesta! Jos omistetaan jotakin yhteisesti, niin yhteiselämän päättyessä; "erottelu" omistussuhteen mukaisesti!
    Hyvää kesää sinulle!
    Huom! Käytännön juridiikka tulee yleistymään ympärimaailmaa. Tärkeä ei ole käsiteet, vaan itse asian ydin! Asioita ei tulla hoitamaan KÄSITTEIDEN mukaan, vaan itse asioiden mukaan!!!


   • kyllä aika metsässä
    juridik kirjoitti:

    Hyvä ...;

    Olen pahoillani, että me olemme ymmärtäneet toisemme tulkinnat väärin. Minä kunnioitan sinun näkemyksesi. Huomaan, että me puhumme hieman eria asioista/käsitteistä.Minä puhun ensiksikin elatusmaksusta ja sen velvollisuudesta, ja toiseksi omistussuhteista. Jos on lapsia, ja puolisot ovat eronneet niin kyse on elatusmaksuksusta eli velvollisuudesta! Jos omistetaan jotakin yhteisesti, niin yhteiselämän päättyessä; "erottelu" omistussuhteen mukaisesti!
    Hyvää kesää sinulle!
    Huom! Käytännön juridiikka tulee yleistymään ympärimaailmaa. Tärkeä ei ole käsiteet, vaan itse asian ydin! Asioita ei tulla hoitamaan KÄSITTEIDEN mukaan, vaan itse asioiden mukaan!!!

    olet juridik. Nimimerkki ... on aivan oikeassa.

    Elatusmaksuja ei ole. Elatustuki on kunnan maksama 124 euroa, ja elatusapu se, mitä etävanhempi maksaa lähivanhemmalle. Elatusavun määräytyminen on monimutkainen juttu, yleisimmin otetaan huomioon noin 450 euroa kuluja per lapsi, siitä vähennetään lapsilisä ja loppu summa jaetaan siten, että se on suhteessa vanhempien elatuskykyyn. Jos on siis nollatuloinen ja keskituloinen vs. kaksi todella hyvätuloista, voi ensimmäisessä tapauksessa "elarit" eli elatusapu olla suurempikin, ja jos elatusapu katsotaan lapsen tasan asumisen tai hyvin samankaltaisen tulotason vuoksi tarpeettomaksi, se voidaan määrätä nollaksi - elatusmaksu ei siis määräydy yksinomaan maksajan absoluuttisen tulotason mukaan. Myös opiskelija tai muuten tuloton voi saada nollapäätöksen elatusavusta, mutta jos perusteena on tulottomuus ja lähivanhempi oikeasti tarvitsee tukea, kunta maksaa elatustuen.

    Avioliittolaki velvoittaa puolisot toisiaan kohtaan elatusvelvollisiksi, mutta tämä velvollisuus lakkaa viimeistään, kun ero tulee voimaan. Puolisoiden elatusvelvollisuus menee elatuskyvyn mukaisessa suhteessa. Omistussuhteet on asia erikseen.

    Mitä tulee tähän käytännön juridiikan käsitteeseen; sitä ei ainakaan Suomessa voida toteuttaa, perustuslaki kun velvoittaa virkamiehen noudattamaan kaikessa päätöksenteossaan lakia, ja hallintolaki velvoittaa sekä sisällöllisesti että muodollisesti noudattamaan tiettyjä kaavoja.


   • tulevaexanoppi
    kyllä aika metsässä kirjoitti:

    olet juridik. Nimimerkki ... on aivan oikeassa.

    Elatusmaksuja ei ole. Elatustuki on kunnan maksama 124 euroa, ja elatusapu se, mitä etävanhempi maksaa lähivanhemmalle. Elatusavun määräytyminen on monimutkainen juttu, yleisimmin otetaan huomioon noin 450 euroa kuluja per lapsi, siitä vähennetään lapsilisä ja loppu summa jaetaan siten, että se on suhteessa vanhempien elatuskykyyn. Jos on siis nollatuloinen ja keskituloinen vs. kaksi todella hyvätuloista, voi ensimmäisessä tapauksessa "elarit" eli elatusapu olla suurempikin, ja jos elatusapu katsotaan lapsen tasan asumisen tai hyvin samankaltaisen tulotason vuoksi tarpeettomaksi, se voidaan määrätä nollaksi - elatusmaksu ei siis määräydy yksinomaan maksajan absoluuttisen tulotason mukaan. Myös opiskelija tai muuten tuloton voi saada nollapäätöksen elatusavusta, mutta jos perusteena on tulottomuus ja lähivanhempi oikeasti tarvitsee tukea, kunta maksaa elatustuen.

    Avioliittolaki velvoittaa puolisot toisiaan kohtaan elatusvelvollisiksi, mutta tämä velvollisuus lakkaa viimeistään, kun ero tulee voimaan. Puolisoiden elatusvelvollisuus menee elatuskyvyn mukaisessa suhteessa. Omistussuhteet on asia erikseen.

    Mitä tulee tähän käytännön juridiikan käsitteeseen; sitä ei ainakaan Suomessa voida toteuttaa, perustuslaki kun velvoittaa virkamiehen noudattamaan kaikessa päätöksenteossaan lakia, ja hallintolaki velvoittaa sekä sisällöllisesti että muodollisesti noudattamaan tiettyjä kaavoja.

    Kiitos sekä juridikille että nimimerkki...:lle - kummankin kommentit olivat yhtä arvokkaita: asioihin vihkiytymättömälle pilkkujen viilaamisenne antoi arvokasta tietoa!

    En ole koskaan joutunut näiden elatusmaks- eh. -apujen kanssa tekemisiin, meillä kun on ollut suvussa tapana pysyä naimisissa hautaan asti.

    Vaan nyt olen joutunut pohtimaan asioita tyttäreni ja hänelle jäävän vauvelin kannalta - nuoret ovat omistusasunnon haltijoita 50/50 - joten eteen tulee sekä lainan hoito-, asunnon arvottaminen- että lapsen elatuksen määrittäminen.

    Minä ainakin sain kummankin kommenteista apua pohdintoihini, joten hyvää kesää vain kummallekin!


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Seuraan sinua.

   Muistathan tämän.
   Ikävä
   127
   1525
  2. Mikä sai ihastumaan?

   Mikä teillä muilla on hänessä (kaivatussasi) saanut ihastumaan itseensä? Muhun vetosi miehessä rehellisyys ja se että o
   Ikävä
   55
   1285
  3. Lempinimi kaivatulle

   Minkä lempinimen olet antanut ikäväsi kohteelle mielessäsi häntä ikövöidessä? Hän kulkee aatteissa mukana lempinimellä
   Ikävä
   45
   1221
  4. Nainen, minne olet piiloutunut

   Jäätyykö nenä pakkasella ja et uskalla pistäytyä ulkopuolella, vai pelkäätkö törmääväsi minuun? Voi olla tosiaan kiusall
   Ikävä
   59
   1037
  5. Torikahvila R.I.P

   "Torikahvilan ylläpito ei vastannut MunFoorumin yhteydenottoon parin viikon kuluessa. Foorumi on suljettu, koska sillä e
   Yhteiskunta
   117
   964
  6. Kiitos päättäjät Kytölehdon päätöksestä

   Nyt saimme positiivisen uutisen Hyrynsalmelle. Edistykselliset ja kokonaisuutta laajasti katsovat päättäjät ymmärsivät t
   Hyrynsalmi
   71
   906
  7. Mikä fiilis tänään

   Ystävälläni. Ei minua meidän ikäero edelleenkään haittaa ja olet ollut positiivinenkin. Kaikilla on hyviä ja huonoja päi
   Ystävyys
   125
   896
  8. Nainen kaunokainen

   Mitä teet tänään illalla?
   Ikävä
   39
   738
  9. Olisin halunnut...

   Olisin halunnut jutella kaikki asiat selväksi. Olen joskus kirjoittanut tänne huonossa mielentilassa ja todella ajattele
   Ikävä
   82
   687
  10. Palasina edelleen ja paras pala hukassa loppuun asti

   💞 Mä et ketään viereeni kaipaa Itselleni toistelen et kaikki hyvin on En tahdo et kukaan Perääni soittaa Helpompi on o
   Ikävä
   113
   674
  Aihe