RUNDLL

Mitähän nämä tarkottaa, kun käynnistäessä tulee ruudut:

RUNDLL
Virhe ladattaessa: C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll
Määritettyä osaa ei löydy

ja

RUNDLL
Virhe ladattaessa: C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll
Määritettyä osaa ei löydy

Miten saan ne pois??
Ilmianna
Jaa

12 Vastausta


Lataa
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe
HJTInstall.exe

* Tallenna HJTInstall.exe työpöydällesi.
* Tuplaklikkaa HJTInstall.exe -kuvaketta työpöydälläsi.
* Oletuksena se asentaa itsensä hakemistoon C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis
* Klikkaa Install
* Asennusohjelma luo HijackThis-kuvakkeen työpöydälle.
* Kun asennus on valmis, se käynnistää HijackThisin
* Klikkaa Do a system scan and save a logfile-painiketta. Ohjelma aloittaa skannauksen ja lokin pitäisi avautua Muistioon.
* Klikkaa ensin "Muokkaa > Valitse kaikki" sitten "Muokkaa > Kopioi" kopioidaksesi koko lokin sisällön.
* Liitä lokin sisältö seuraavaan vastaukseesi.
*ÄLÄ käytä Analyse This-nappulaa, sen löydöt ovat vaarallisia väärinymmärrettyinä.
*ÄLÄ fixaa HijackThis-ohjelmalla vielä mitään. Suurin osa sen löydöistä ovat joko harmittomia tai jopa tarpeellisia.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
11 VASTAUSTA:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:35:51, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [System Doctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe -scan
O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe" dm=http://systemdoctor.com ad=http://systemdoctor.com sd=http://log.systemdoctor.com/
O4 - HKLM\..\Run: [SystemDoctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [d44da57d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [BMd77e96e1] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 8270 bytes
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
alkuper. kirjoitti:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:35:51, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [System Doctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe -scan
O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe" dm=http://systemdoctor.com ad=http://systemdoctor.com sd=http://log.systemdoctor.com/
O4 - HKLM\..\Run: [SystemDoctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [d44da57d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [BMd77e96e1] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 8270 bytes
Poista lisää poista sovelutuksesta

SweetIM For Internet Explorer

Poista kansio vikasiedossa

C:\Program Files\>>> Macrogaming > Norman
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
alkuper. kirjoitti:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:35:51, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [System Doctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe -scan
O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe" dm=http://systemdoctor.com ad=http://systemdoctor.com sd=http://log.systemdoctor.com/
O4 - HKLM\..\Run: [SystemDoctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [d44da57d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [BMd77e96e1] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 8270 bytes
lisää poista sovelutuksesta ja kansio vikasiedossa

>> System Doctor Free > System Doctor Free
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
45665 kirjoitti:
Poista lisää poista sovelutuksesta

SweetIM For Internet Explorer

Poista kansio vikasiedossa

C:\Program Files\>>> Macrogaming > Norman
Käynnistin koneen vikasietotilassa.

Yrittäessäni poistaa "Macrogamingia", kone ilmoittaa "Windows Installer -palvelun käyttäminen ei onnistu. Windowsin vikasietotila tai Windows Installerin viallinen asennus saattaa estää käyttämisen"

Kun yritin poistaa "systemdoctoria", tuli ilmoitus "File C:\Program Files\System Doctor Free\unins000.dat does not exist. Cannot uninstall."

Normania taas en löytänyt ollenkaan "lisää tai poista sovellus" -listasta.

Mitä teen? Voisinko yrittää poistaa ohjelmia normaalissa tilassa?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
aluper. kirjoitti:
Käynnistin koneen vikasietotilassa.

Yrittäessäni poistaa "Macrogamingia", kone ilmoittaa "Windows Installer -palvelun käyttäminen ei onnistu. Windowsin vikasietotila tai Windows Installerin viallinen asennus saattaa estää käyttämisen"

Kun yritin poistaa "systemdoctoria", tuli ilmoitus "File C:\Program Files\System Doctor Free\unins000.dat does not exist. Cannot uninstall."

Normania taas en löytänyt ollenkaan "lisää tai poista sovellus" -listasta.

Mitä teen? Voisinko yrittää poistaa ohjelmia normaalissa tilassa?
poistat sen kansion norman

C:\Program Files\>>> System Doctor Free
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
45665 kirjoitti:
poistat sen kansion norman

C:\Program Files\>>> System Doctor Free
Onnistuin poistamaan vain "sweetIM For Internet Explorerin" (en ole tehnyt vielä mitään muuta).

Poistolista:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:59:54, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [System Doctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe -scan
O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe" dm=http://systemdoctor.com ad=http://systemdoctor.com sd=http://log.systemdoctor.com/
O4 - HKLM\..\Run: [SystemDoctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [d44da57d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [BMd77e96e1] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 7949 bytes
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
alkuper. kirjoitti:
Onnistuin poistamaan vain "sweetIM For Internet Explorerin" (en ole tehnyt vielä mitään muuta).

Poistolista:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:59:54, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [System Doctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe -scan
O4 - HKLM\..\Run: [BMN] "C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe" dm=http://systemdoctor.com ad=http://systemdoctor.com sd=http://log.systemdoctor.com/
O4 - HKLM\..\Run: [SystemDoctor Free] C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe /min
O4 - HKLM\..\Run: [d44da57d] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [BMd77e96e1] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 7949 bytes
annetaan sitten niille kyytiä.

1.Lataa combofix.exe työpöydällesi yhdestä, kahdesta klinkistä:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

2. Tuplaklikkaa combofix.exe tiedostoa ja seuraa ohjeistuksia.
3. Kun työkalu on valmis, se tuottaa lokin. Lähetä tämä loki viesti ketjuusi.
Huom! Älä klikkaile combofixin ikkunaa käytön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa ohjelman jumiutumisen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
45665 kirjoitti:
annetaan sitten niille kyytiä.

1.Lataa combofix.exe työpöydällesi yhdestä, kahdesta klinkistä:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe

2. Tuplaklikkaa combofix.exe tiedostoa ja seuraa ohjeistuksia.
3. Kun työkalu on valmis, se tuottaa lokin. Lähetä tämä loki viesti ketjuusi.
Huom! Älä klikkaile combofixin ikkunaa käytön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa ohjelman jumiutumisen.
Ennen kuin luin viimeisintä viestiäsi, tein kaiken yllä ohjatun (paitsi siis tätä viimeisintä combofixiä). Tässä muistiot:

[b]SDFix: Version 1.207 [/b]
Run by Iivu Ihana on su 20.07.2008 at 18:37

Microsoft Windows XP [versio 5.1.2600]
Running From: C:\DOCUME~1\IIVUIH~1\TYPYT~1\SDFix

[b]Checking Services [/b]:

Restoring Default Security Values
Restoring Default Hosts File

Rebooting

[b]Checking Files [/b]:

Trojan Files Found:

C:\WINDOWS\system32\tuvULBTl.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\atl71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\insthelp.exe - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\mfc71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\msvcp71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\msvcr71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\st.dat - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\UAChanger.exe - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\unins000.exe - Deleted
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe - Deleted
C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\aria.txt - Deleted

Folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon - Removed
Folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\System Doctor Free - Removed
Folder C:\Program Files\AntiMalwareGuard - Removed
Folder C:\Program Files\System Doctor Free - Removed
Folder C:\Program Files\Common Files\System Doctor - Removed

Removing Temp Files

[b]ADS Check [/b]:

[b]Final Check [/b]:

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-07-20 18:50:15
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

scanning hidden registry entries ...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher]
"TracesProcessed"=dword:0000004b
"TracesSuccessful"=dword:00000002

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden services: 0
hidden files: 0

[b]Remaining Services [/b]:

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\Messenger\\Msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\Msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Documents and Settings\\Iivu Ihana\\Application Data\\U3\\0000051019024881\\0DE4F643-C398-46ec-9339-2362F2311932\\Exec\\Skype.exe"="C:\\Documents and Settings\\Iivu Ihana\\Application Data\\U3\\0000051019024881\\0DE4F643-C398-46ec-9339-2362F2311932\\Exec\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

[b]Remaining Files [/b]:

File Backups: - C:\DOCUME~1\IIVUIH~1\TYPYT~1\SDFix\backups\backups.zip

[b]Files with Hidden Attributes [/b]:

Mon 2 Jun 2008 1,496,871 ..SH. --- "C:\WINDOWS\system32\cfjuqvdc.tmp"
Mon 13 Aug 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"
Wed 7 May 2008 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0045d90d3c637c74f834c75fe192b558\BIT2.tmp"
Thu 16 Feb 2006 20,992 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Eevan jutut\~WRL2625.tmp"
Tue 15 May 2007 183,296 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL0205.tmp"
Tue 15 May 2007 183,296 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL0779.tmp"
Tue 15 May 2007 25,600 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL0862.tmp"
Tue 15 May 2007 180,224 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL1535.tmp"
Tue 15 May 2007 182,272 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL1553.tmp"
Tue 15 May 2007 184,320 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL1939.tmp"
Tue 15 May 2007 183,808 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL2246.tmp"
Mon 14 May 2007 180,224 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL3453.tmp"

[b]Finished![/b]

---

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:00:20, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 6451 bytes
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
alkuper. kirjoitti:
Ennen kuin luin viimeisintä viestiäsi, tein kaiken yllä ohjatun (paitsi siis tätä viimeisintä combofixiä). Tässä muistiot:

[b]SDFix: Version 1.207 [/b]
Run by Iivu Ihana on su 20.07.2008 at 18:37

Microsoft Windows XP [versio 5.1.2600]
Running From: C:\DOCUME~1\IIVUIH~1\TYPYT~1\SDFix

[b]Checking Services [/b]:

Restoring Default Security Values
Restoring Default Hosts File

Rebooting

[b]Checking Files [/b]:

Trojan Files Found:

C:\WINDOWS\system32\tuvULBTl.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\atl71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\insthelp.exe - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\mfc71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\msvcp71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\msvcr71.dll - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\st.dat - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\systemdoc.exe - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\UAChanger.exe - Deleted
C:\Program Files\System Doctor Free\unins000.exe - Deleted
C:\Program Files\Common Files\System Doctor\dcmon.exe - Deleted
C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\aria.txt - Deleted

Folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon - Removed
Folder C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\System Doctor Free - Removed
Folder C:\Program Files\AntiMalwareGuard - Removed
Folder C:\Program Files\System Doctor Free - Removed
Folder C:\Program Files\Common Files\System Doctor - Removed

Removing Temp Files

[b]ADS Check [/b]:

[b]Final Check [/b]:

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-07-20 18:50:15
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

scanning hidden registry entries ...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher]
"TracesProcessed"=dword:0000004b
"TracesSuccessful"=dword:00000002

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden services: 0
hidden files: 0

[b]Remaining Services [/b]:

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\Messenger\\Msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\Msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Documents and Settings\\Iivu Ihana\\Application Data\\U3\\0000051019024881\\0DE4F643-C398-46ec-9339-2362F2311932\\Exec\\Skype.exe"="C:\\Documents and Settings\\Iivu Ihana\\Application Data\\U3\\0000051019024881\\0DE4F643-C398-46ec-9339-2362F2311932\\Exec\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

[b]Remaining Files [/b]:

File Backups: - C:\DOCUME~1\IIVUIH~1\TYPYT~1\SDFix\backups\backups.zip

[b]Files with Hidden Attributes [/b]:

Mon 2 Jun 2008 1,496,871 ..SH. --- "C:\WINDOWS\system32\cfjuqvdc.tmp"
Mon 13 Aug 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"
Wed 7 May 2008 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0045d90d3c637c74f834c75fe192b558\BIT2.tmp"
Thu 16 Feb 2006 20,992 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Eevan jutut\~WRL2625.tmp"
Tue 15 May 2007 183,296 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL0205.tmp"
Tue 15 May 2007 183,296 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL0779.tmp"
Tue 15 May 2007 25,600 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL0862.tmp"
Tue 15 May 2007 180,224 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL1535.tmp"
Tue 15 May 2007 182,272 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL1553.tmp"
Tue 15 May 2007 184,320 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL1939.tmp"
Tue 15 May 2007 183,808 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL2246.tmp"
Mon 14 May 2007 180,224 ...H. --- "C:\Documents and Settings\Iivu Ihana\Omat tiedostot\IIVU\Kev„t -07\Proseminaari\~WRL3453.tmp"

[b]Finished![/b]

---

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:00:20, on 20.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\slmdmsr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [YSearchProtection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase9563.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slmdmsr.exe

--
End of file - 6451 bytes
rupeshan se puhditumaan :)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
45665 kirjoitti:
rupeshan se puhditumaan :)
Aivan mahtavaa! En kyllä tiedä, miten kiittää! Tuhannesti kiitoksia asiantuntevista neuvoista, vaivannäöstä ja kärsivällisyydestä!

-ei mikään tietokonenero
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
alkuper. kirjoitti:
Aivan mahtavaa! En kyllä tiedä, miten kiittää! Tuhannesti kiitoksia asiantuntevista neuvoista, vaivannäöstä ja kärsivällisyydestä!

-ei mikään tietokonenero
loppu liilotus

Lataa Malwarebytes' Anti-Malware työpöydällesi.
http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe
•   Tuplaklikkaa mbam-setup.exe ja seuraa ohjeita asentaaksesi ohjelman.
•   Lopuksi varmistu, että seuraavat on valittu: Update Malwarebytes' Anti-Malware ja Launch Malwarebytes' Anti-Malware ja sen jälkeen klikkaa Finish.
•   Jos päivitys löytyy. ohjelma lataa ja asentaa uusimman version.
•   Kun ohjelma on latautunut, valitse Perform full scan ja klikkaa Scan.
•   Kun skanni on valmis, klikkaa OK ja sitten Show Results nähdäksesi tulokset.
•   Varmistu, että kaikki on merkitty ja klikkaa Remove Selected.
•   Tämän jälkeen loki avautuu muistioon. Tallenna se paikkaan, josta löydät sen helposti. Loki löytyy myös täältä: C:\Documents and Settings\Käyttäjänimi\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs\log-päiväys.txt
•   Lähetä lokin sisältö seuraavassa viestissäsi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

RUNDLL

Mitähän nämä tarkottaa, kun käynnistäessä tulee ruudut:

RUNDLL
Virhe ladattaessa: C:\WINDOWS\system32\obhpmupl.dll
Määritettyä osaa ei löydy

ja

RUNDLL
Virhe ladattaessa: C:\WINDOWS\system32\mweqwhxr.dll
Määritettyä osaa ei löydy

Miten saan ne pois??

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta