Tuosta paikasta joskus ollut täälläkin

16-vuotias puukotti sosiaalityöntekijää

24.03. - 11:49 (Luotu: 11:49)

Hämeenkyrössä Kyröskartanon lastensuojelukeskuksessa 16-vuotias poika puukotti henkilökuntaan kuuluvaa miestä. Sosiaalityöntekijä sai sunnuntaisessa puukotuksessa puolustautumisvammoja käsiinsä.

Hyökkääjä on poliisin hallussa ja tekoa tutkitaan tapon yrityksenä.
Ilmoita


hyökkää kenenkään kimppuun. Se sosiaalityöntekijä tulee saattaa mielentilan tutkimukseen enempien vahinkojen välttämiseksi.
Ilmoita
Tuosta lapsesta lastensuojelukeskukselle maksetut rahat tulee periä takaisin, koska he epäonnistuivat työssään täydellisesti tämän sijoitetun kohdalla.
Taimintaperiaatteissa lienee korjattavaa, ettei sama toistu:

http://www.avacap.fi/invivo/toimintaperiaatteet.htm
Ilmoita
ollut linkkari kädessään, kun hän on puolustanut iseään palkkavanhemman käydessä hänen kimppuunsa. Palkkavanhempi on saanut naarmun huitasua aloittavaan käteensä.

Sijoituspaikka on suljettava, koska henkilökunta käyttäytyy väkivaltaisesti lapsia kohtaan ja saattaa olla jopa hengenvaarassa näiden käydessa lasten kimppuun. Nyt olisi pikaisesti haastateltava eri sijoituspaikkojen lapset, ja selvitettävä väkivallan käyttö lapsia kohtaan
huostalaitoksissa.

Tämäkin poika on sijoituslaitoksessaan kokenut usein väkivaltaa ja on osannut varautua siihen linkkarilla. Lapsi on jo aikaisemmin valittanut henklökunnan väkivallasta, mutta sossu ei ole tähän uskonut.

Syyte tulisi nostaa henkilökuntaa kohtaa, poika päästettävä vapaaksi. Lyönti on ollut itsepuolustusta.

Jo henkilökunnan vammat juuri käsissä, näyttävät toteen, että tämä on yrittänyt lyödä poikaa, joka siis vain puolustautui.

Miten muuten puhutaan taponyrityksestä ylipäätään, jos vammat ovat käsissä.
6 VASTAUSTA:
löytyi googlettamalla kirjoitti:
nyt osakkeenomistajat olla huolissaan rahoistaan.

http://www.avacap.fi/invivo/toimintaperiaatteet.htm
"
- toimintaperiaatteet

Kyröskartano on toimintaperiaatteiltaan ja hoitoideologialtaan kehitetty vastaamaan ajankohtaisiin lastensuojelullisiin tarpeisiin ja vaativiin kasvatuksellisiin haasteisiin: rajoittava ja toiminnallinen holding-ympäristö; virikkeellinen, kodinomainen miljöö sekä ongelmia ylläpitävien tekijöiden funktionaalis-analyyttinen tarkastelu muodostavat käytös-, sopeutumattomuus- tai psyyken häiriöin oirehtiville nuorille elämänhallintaa ja motivaatiota kartuttavan kasvatuksellisen ja hoidollisen viitekehyksen.

Yksilöllisesti räätälöity hoitosuunnitelma perustuu nuoren vastuuttamiseen tekemisistään, selviämistaitojen kartuttamiseen sekä velvoitteisiin nähdä vaivaa oman kasvuprosessin edistymisestä. Peruskoulun suorittaminen, ammattiopintoihin valmentautuminen ja työharjottelu ovat keskeisellä sijalla, samoin kuin lisääntyvään vastuunottokykyyn, itsehillintään ja itsehallintaan tähtäävät toiminnot ja konfrontaatiot. Kasvatusyhteisö mahdollistaa ongelmanratkaisuharjoittelun, arjen perustaitojen harjoittamisen sekä itsenäistymisen edellytyksenä olevien käyttäytymismallien toteuttamisen käytännössä. Kasvattajien tehtävänä on saada nuori haaveilemaan ja tavoittelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia optimistisesti, pelottomasti ja realistisesti. Nuoren selviämismielialan ylläpitäminen on olennaista. Monipuoliset vapaa-ajan aktiviteetit, harrastukset ja elämysmatkat toimivat vaativan arkityön vastapainona ja elämää rikastuttavina oheisvaikuttajina kasvatustyössä.

Toimintaperiaatteet pähkinänkuoressa:

Korjaava kasvatus ja motivaatiotyö

ei-toivotuista käyttäytymisistä pois-oppiminen
koulunkäynnin ja opiskelun turvaaminen
työhönsuuntautuminen
lomien ja vapaa-ajan hallinta
kasvatusyhteisön normiston ymmärtäminen
yhteiskunnan normiston ymmärtäminen
kasvatukselliset ja terapeuttiset keskustelut
arjen struktuurissa eläminen
oman tilanteen läpikäyminen
päihde- tai muista riippuvuuksista irroittautuminen
sosiaalisten taitojen harjoittaminen

Suunniteltu HOLDING-miljöö

Virikkeellinen, vahvat rajat tarjoava turvallinen kasvuympäristö, jossa nuori voi ansaita luottamusta ja kokea aikuisen kokonaisvaltaista vastuunottoa tilanteesta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Ongelmia ylläpitävien tekijöiden selvittäminen, elämää haittaavien toimintojen korvaaminen mielekkäämmillä; nuoren elämäntilanteen ja käyttäytymisen ymmärtäminen funktionaalisen käyttäytymisanalyysin perusteella."

FUNKTIONAALINEN KÄYTTÄYTYMISANALYYSI! Onkohna se sitä, että kokeillaan hyökätä lapsen kimppuun ja katsotaan mitä se tekee?
mahtaa kirjoitti:
nyt osakkeenomistajat olla huolissaan rahoistaan.

http://www.avacap.fi/invivo/toimintaperiaatteet.htm
"
- toimintaperiaatteet

Kyröskartano on toimintaperiaatteiltaan ja hoitoideologialtaan kehitetty vastaamaan ajankohtaisiin lastensuojelullisiin tarpeisiin ja vaativiin kasvatuksellisiin haasteisiin: rajoittava ja toiminnallinen holding-ympäristö; virikkeellinen, kodinomainen miljöö sekä ongelmia ylläpitävien tekijöiden funktionaalis-analyyttinen tarkastelu muodostavat käytös-, sopeutumattomuus- tai psyyken häiriöin oirehtiville nuorille elämänhallintaa ja motivaatiota kartuttavan kasvatuksellisen ja hoidollisen viitekehyksen.

Yksilöllisesti räätälöity hoitosuunnitelma perustuu nuoren vastuuttamiseen tekemisistään, selviämistaitojen kartuttamiseen sekä velvoitteisiin nähdä vaivaa oman kasvuprosessin edistymisestä. Peruskoulun suorittaminen, ammattiopintoihin valmentautuminen ja työharjottelu ovat keskeisellä sijalla, samoin kuin lisääntyvään vastuunottokykyyn, itsehillintään ja itsehallintaan tähtäävät toiminnot ja konfrontaatiot. Kasvatusyhteisö mahdollistaa ongelmanratkaisuharjoittelun, arjen perustaitojen harjoittamisen sekä itsenäistymisen edellytyksenä olevien käyttäytymismallien toteuttamisen käytännössä. Kasvattajien tehtävänä on saada nuori haaveilemaan ja tavoittelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia optimistisesti, pelottomasti ja realistisesti. Nuoren selviämismielialan ylläpitäminen on olennaista. Monipuoliset vapaa-ajan aktiviteetit, harrastukset ja elämysmatkat toimivat vaativan arkityön vastapainona ja elämää rikastuttavina oheisvaikuttajina kasvatustyössä.

Toimintaperiaatteet pähkinänkuoressa:

Korjaava kasvatus ja motivaatiotyö

ei-toivotuista käyttäytymisistä pois-oppiminen
koulunkäynnin ja opiskelun turvaaminen
työhönsuuntautuminen
lomien ja vapaa-ajan hallinta
kasvatusyhteisön normiston ymmärtäminen
yhteiskunnan normiston ymmärtäminen
kasvatukselliset ja terapeuttiset keskustelut
arjen struktuurissa eläminen
oman tilanteen läpikäyminen
päihde- tai muista riippuvuuksista irroittautuminen
sosiaalisten taitojen harjoittaminen

Suunniteltu HOLDING-miljöö

Virikkeellinen, vahvat rajat tarjoava turvallinen kasvuympäristö, jossa nuori voi ansaita luottamusta ja kokea aikuisen kokonaisvaltaista vastuunottoa tilanteesta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Ongelmia ylläpitävien tekijöiden selvittäminen, elämää haittaavien toimintojen korvaaminen mielekkäämmillä; nuoren elämäntilanteen ja käyttäytymisen ymmärtäminen funktionaalisen käyttäytymisanalyysin perusteella."

FUNKTIONAALINEN KÄYTTÄYTYMISANALYYSI! Onkohna se sitä, että kokeillaan hyökätä lapsen kimppuun ja katsotaan mitä se tekee?
paitsi Kyröskoskella, niin ympäri maata. Pitäsi kaivaa sen liikevaihto esille. Kuinkahan suuri tämäkin osakeyhtiö on. Kuinka suuri viipale sillä on niistä 16000 lapsesta.

Rahaa niille tippuu kuin roskaa, koska ovat erikoistuneet erityisnuoriin.
sijaistoimintaa kirjoitti:
paitsi Kyröskoskella, niin ympäri maata. Pitäsi kaivaa sen liikevaihto esille. Kuinkahan suuri tämäkin osakeyhtiö on. Kuinka suuri viipale sillä on niistä 16000 lapsesta.

Rahaa niille tippuu kuin roskaa, koska ovat erikoistuneet erityisnuoriin.
http://www.avacap.fi/avacap/terveys.htm

"Terveys- ja sosiaaliala

Terveys- ja sosiaalialan palveluita siirtyy julkiselta hallinnolta yksityisten yritysten hoidettavaksi nopeaan tahtiin Suomessa ja EU:n alueella. Samaan aikaan yhteiskunnassa tapahtuvat demografiset, taloudelliset, tekniset ja sosiaaliset muutokset lisäävät terveys- ja sosiaalialan palveluiden kysyntää: Työ, väestö ja toimintaympäristö muuttuvat.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden yksityistämisen kautta on syntynyt ja edelleen syntyy suuri joukko yrityksiä, joiden toimijoilla on syvä osaaminen palveluiden tuottamisesta, mutta yritystoiminnan edellyttämät tiedot ja taidot kaipaavat vahvistamista. Lisäksi terveys- ja sosiaalialan toiminnan aloittaminen edellyttää investointeja, joihin yleensä liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä. "
erikoistunut sos.terv.alaan kirjoitti:
http://www.avacap.fi/avacap/terveys.htm

"Terveys- ja sosiaaliala

Terveys- ja sosiaalialan palveluita siirtyy julkiselta hallinnolta yksityisten yritysten hoidettavaksi nopeaan tahtiin Suomessa ja EU:n alueella. Samaan aikaan yhteiskunnassa tapahtuvat demografiset, taloudelliset, tekniset ja sosiaaliset muutokset lisäävät terveys- ja sosiaalialan palveluiden kysyntää: Työ, väestö ja toimintaympäristö muuttuvat.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden yksityistämisen kautta on syntynyt ja edelleen syntyy suuri joukko yrityksiä, joiden toimijoilla on syvä osaaminen palveluiden tuottamisesta, mutta yritystoiminnan edellyttämät tiedot ja taidot kaipaavat vahvistamista. Lisäksi terveys- ja sosiaalialan toiminnan aloittaminen edellyttää investointeja, joihin yleensä liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä. "
yrityksille: hoivanetti projekti.

http://www.hoivanetti.fi/index.php?pageid=1&lang=fi
Onko kukaan kuullut mikä tuon nuoren sai suuttumaan sosiaalityöntekijälle?Sieltä on voinut tulla yhtä ja toista ärsyttävää johon vaikeuksissa oleva nuori reagoi.Minä tyttö se tapan itseeni on käsketty oikeen.
Nuorta pitää kuulla asioissa eikä lyödä takaisin.Minä sairastuin henkisesti tässä kunnassa ja myönnän en ole terve mutta niille saa sanoo mitä vaan ja heitä on hieno ärsyttää tahallaan nimittäin sairaita.Nuorilla on ongelmia eikä syyttä.Ei ole työtä eikä heille viitsitä mitään edes rakentaa ovathan he hihhulin kirjoissa.
Aika paviaania vaan.Ja ellet sä ole lapsesta asti häiriintynyt sun poljetaan niin alas että sairastut aikuisena masennukseen.Osa on kuollut oman käden kautta, osa viinaan ja osa lääkkeiden yliannostukseen.
Ja sosiaalialan työntekijät päästää suustansa letkauksia joilla saa itkeä monta vuotta.Osa on niin kipeitä muistoja että itku tulee aina kun muistaa.Onko ne koulutettu ne sosiaalipuolen ihmiset vai tuolta kadulta vaan otettu joku syrjäytynyt työtön tukityöhön sosiaalialalle?Hieno juttu että osuin tämän lukeen netistä.Saisi sulkee koko sossun miten siellä osaa henkilökunta käyttäytyä sivistyneesti kun ei ne osaa ajoissa auttaa edes mielenterveyspotilaita.Sellaista ilveilynomaista leukailua pidetään asiakkaalle jolla on esim.pienet tulot ja laitetaan ahtaalle,ja asiakas on monissa vaikeuksissa.Ilveilyn omaista leukailua kuvailisin palvelua jota itse olen saanut.Yrittää virkailija lyödä humooriksi asiakkaan vaikeudet.Nuoriso kyllä antaa takaisin itse olin arka vähän.
+Lisää kommentti

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmoita
Kyröskartano mainostaa:

"
Tutustumiskäynnit
Tarjoamme tutustumismahdollisuuden Kyröskartanoon sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmille. Ryhmän maksimikoko on 30 henkilöä, ryhmällä on mahdollisuus kahviin ja leivokseen sekä maittavaan lounaaseen omakustannushintaan. Tervetuloa tutustumaan Kyröskartanoon!
"

Lähde:
http://www.avacap.fi/invivo/opiskelijalle.htm
2 VASTAUSTA:
Lukion käyntimahdollisuutta Kyröskosken "lastensuojelulaitos" ei anna, vaan jatko-opintoina on suppea valkoima amista tai töihin meno. Tämä ei siis mahdollista tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia normaalimaailmassa elävien kanssa.

(oman lapseni laitoksessa sain käydä kovan, pitkän ja uuvuttavan tappelun siitä, että lapseni laitoksen mukaan sai hakea lukiokoulutukseen. lastani haukuttiiin, nälvittiin ja mollattiin jo ajatuksesta, että hän menee lukioon. Hakemukset ovat nyt vireillä ja sinne hän menee ensi syksynä.)

Noin niinkun, miksi lukio-opiskelu evätään tämän laitoksen pakkohoidossa olevilta nuorilta?

Lähteenä Kyröskosken lastensuojelulaitoksen sivut.
jossa aiemmin majoitettiin turvapaikanhakijoita ? kesäisin ohi ajellessa, lakanoita roikkui ikkunoissa ja puun oksilla.
Onhan tuollainen paikka kunnalle melkoinen namipala, "työllistää" joutoväen.
+Lisää kommentti
Miten 16-vuotias saa pitää puukkoa ja vielä lastensuojelulaitoksessa, jossa käydään myös koulua? Normikoulussa kouluun ei saa viedä edes linkkuveistä.

Onko nuori oppinut kotoaan tappelun mallin, puukko kädessä, toisen kimppuun. Vai onko malli opittu kadulta.

Sisäasianministeriön olisi pikimiten ryhdyttävä toimiin, joilla varmistetaan lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ihmisten turvallisuus. Lastensuojelulailtoksissa tulee tehdä tarkistuksia säännöllisin väliajoin, ettei lapsilla/nuorilla ole käytettävissään terä- tai ampuma-aseita. Myös lasten turvallisuus on varmistettava, että heidän ei tarvitse käyttää puukkoja puolustaessaan omaa ruumiillista koskemattomuuttaan. Tiedä vaikka sossu olisi ollut joku pedofiili.

16-vuotias on kuitenkin vielä niin nuori, että hänen koulunkäyntimahdolllisuutensa olisi turvattava, ettei hän syrjäydy yhteiskunnasta lopullisesti. Jos hän saa rangaistuksen mahdollisesta tapon yrityksestä, se tietää vankilassa istumista muutaman vuoden ajan.

Miten asiat todella tapahtuivat? Pojan mahdollisuudet puolustautua oikeudenkäynnissä lienevät pienet, koska sosiaalityöntekijän sana painaa enemmän kuin pojan. Kävikö sosiaalityöntekijä ensin pojan kimppuun ja hän puolustautui. Lastensuojelulaitosmaailmaa tuntevana väitän, että poika on se, joka joutui puolustautumaan isompaansaa vastaan.
14 VASTAUSTA:
Sijaihuoltajana oleminen on vaarallista työtä. Sen osoitti tänään julkaistu uutinen, jossa 16-vuotias oli puukottanut sosiaalityöntekijää käsii tavoitteenaan tappaa sosiaalityöntekijä, näin epäillään.

Kuinka paljon vastaavanlaisia tapauksia sattuu, että sijaishuollossa työskentelevä joutuu hengenvaaraan? Näistä tapauksista ei ole uutisoitu usein, itse huomasin tämän tyylisen uutisen ensimmäisen kerran elämässäni. Sijaishuollon työntkijöllle tulisi maksaa nuorten huollettavien ollessa kyseessä, vaarallisen työn lisää. Näillä sijaishuoltajilla tulisi olla käytettävissään samanlainen varustus kuin vartijoilla, vähintään suihketta suoraan silmiin.

On hyvin epätavallista, että nykyajan Suomessa alaikäinen yrittäää tappoa ja vielä hänestä hyvää huolta pitävään tahoon. On sormin laskettavissa ne rikokset, jotka ovat johtaneet vankeusrangaistukseen, kuten epäilty taponyritys. Tällöinkin on aina ollut kyseessä rikos kavereita tai omaa perhettä kohtaan.
entäs tämä h-o kirjoitti:
Sijaihuoltajana oleminen on vaarallista työtä. Sen osoitti tänään julkaistu uutinen, jossa 16-vuotias oli puukottanut sosiaalityöntekijää käsii tavoitteenaan tappaa sosiaalityöntekijä, näin epäillään.

Kuinka paljon vastaavanlaisia tapauksia sattuu, että sijaishuollossa työskentelevä joutuu hengenvaaraan? Näistä tapauksista ei ole uutisoitu usein, itse huomasin tämän tyylisen uutisen ensimmäisen kerran elämässäni. Sijaishuollon työntkijöllle tulisi maksaa nuorten huollettavien ollessa kyseessä, vaarallisen työn lisää. Näillä sijaishuoltajilla tulisi olla käytettävissään samanlainen varustus kuin vartijoilla, vähintään suihketta suoraan silmiin.

On hyvin epätavallista, että nykyajan Suomessa alaikäinen yrittäää tappoa ja vielä hänestä hyvää huolta pitävään tahoon. On sormin laskettavissa ne rikokset, jotka ovat johtaneet vankeusrangaistukseen, kuten epäilty taponyritys. Tällöinkin on aina ollut kyseessä rikos kavereita tai omaa perhettä kohtaan.
Hesarin uutinen asiasta:
"16-vuotias puukotti sosiaalityöntekijää
Hämeenkyrön Kyröskartanon lastensuojelukeskuksessa 16-vuotias poika yritti puukottaa henkilökuntaan kuuluvaa miestä sunnuntaina iltapäivällä. Sosiaalityöntekijä sai puolustautumisvammoja käsiinsä ennen kuin hyökkääjä taltutettiin, kertoo Pirkanmaan poliisi.

Lue lisää: Helsingin Sanomat 24.3.2009 13:52

"

Muu media esittää, että kyseessä on tapon yritysepäily. Hesarissa on, että sossu sai puolustautumisvammoja käsiinsä, onko se todella tapon yritys?

Minua kiinnostaisi, tarvitsiko sossu yhtään tikkiä käsiinsä, vai riittikö pelkkä laastari. Sitten minua kiinnostaisi, miten sossu kävi lapsen kimppuun, kun hän alkoi puolustautua.

Onko taas kyseessä kalapuikkopoika linkkarilla?
hesarissa läpi kirjoitti:
Hesarin uutinen asiasta:
"16-vuotias puukotti sosiaalityöntekijää
Hämeenkyrön Kyröskartanon lastensuojelukeskuksessa 16-vuotias poika yritti puukottaa henkilökuntaan kuuluvaa miestä sunnuntaina iltapäivällä. Sosiaalityöntekijä sai puolustautumisvammoja käsiinsä ennen kuin hyökkääjä taltutettiin, kertoo Pirkanmaan poliisi.

Lue lisää: Helsingin Sanomat 24.3.2009 13:52

"

Muu media esittää, että kyseessä on tapon yritysepäily. Hesarissa on, että sossu sai puolustautumisvammoja käsiinsä, onko se todella tapon yritys?

Minua kiinnostaisi, tarvitsiko sossu yhtään tikkiä käsiinsä, vai riittikö pelkkä laastari. Sitten minua kiinnostaisi, miten sossu kävi lapsen kimppuun, kun hän alkoi puolustautua.

Onko taas kyseessä kalapuikkopoika linkkarilla?
jos oma tai tuntemani lapsi löisi yhtään missään tilanteessa toista ihmistä linkkuveitsellä tai sitten puukolla. Käsissä olevat vammat ovat yleensä tavallisia puolustusvammoja. Toisin sanoen jos joku yrittäisi lyödä sinua teräaseellä, etkö yrittäisi edes saada käsiä väliin? Minä ainakin yrittäisin torjua edes jollain, jos joku hullu yrittäisi minua puukolla/linkkarilla jossain lyödä. En käsitä miten se saattaisi olla jonkun muun kuin lyöjän syy jos sama tapahtuisi vaikka kauppakeskuksessa? Teräaseen käyttö on käsittääkseni aina väärin, oli uhri sitten lastensuojelun työntekijä tai aseman vessan siivooja.
terveydenhoito palveluiden tarpeessa eikä lastensuojeluviranomaisten laittamassa "säilössä" ja ties missä ja millaisen ammattilaishenkilökunnan hoivissa (portsarityyppistä vartiointia kun tarve olisi sairaanhoidolle......?)

_____________

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/savo/erityisnuoret-vaatisivat-erityistä-huolta-ja-puuttumista/147003

Erityisnuoret vaatisivat erityistä huolta ja puuttumista

16.6.2008 12:31 (Päivitetty 16.6.2008 12:31)
Asta Tenhunen

- Uuden lastensuojelulain henki on hyvä, mutta lain pitäisi mahdollistaa myös marginaalinuorten hoito, Ilmaria-kodin johtaja Maria Saarela-Kinnunen sanoo.

- Nyt henkilökunnalla pitää olla erityinen syy sillä hetkellä, että nuorelta voi tarkistaa, tuoko hän mukanaan esimerkiksi puukon tai päihteitä. Selkeät pelisäännöt ja nuorten oikeudet ovat paikallaan, mutta erityisen vaikeiden nuorten kohdalla rajoitteiden käyttö ei ole enää riittävää. Laki heikentää työturvallisuutta. Olemme yrittäneet viedä asiaa eteenpäin ja pitää keskustelua yllä, jotta tähän tulisi muutos.

Laki tuli voimaan vuoden alussa. Rajoitteiden osalta sitä uudistettiin osin reilua vuotta aiemmin.

Ilmaria-kodissa Juankoskella kaksi nuorta uhkasi puukolla ohjaajaa viimeksi lauantaina. He saivat tällä tavoin auton avaimet. Pojat sitoivat kaksi ohjaajaa ja pakenivat. Poliisit tavoittivat auton takaa-ajon jälkeen Rautavaaralta.
- Henkilökunta toimi rauhallisesti ja annettujen turvallisuusohjeiden mukaan. Kukaan ei vahingoittunut, Saarela-Kinnunen kertoo.

Edellisellä kerralla kuukausi sitten kaksi poikaa löi vartijaa verhotangolla, otti tämän pampun sekä lukitsi kaksi työntekijää ja vartijan eristysselliin. Kolme poikaa ja kaksi tyttöä varastivat pihasta auton ja ajoivat Iisalmeen, missä auto suistui tieltä ja romuttui.
- En voi puhua yksittäisistä nuorista.
Yleisesti voi todeta, että meille tulee hoitoon vaikeahoitoisia ja psyykkisesti oireilevia nuoria, joista osa olisi Niuvanniemen sairaalan nuoriso-osaston tarpeessa.

- Ongelma on, ettei näkemyksemme hoidon tarpeesta tule välttämättä kuulluksi nuorisopsykiatrialla, joka päättää Niuvanniemen maksusitoumuksista. Sen sijaan meidän ja Niuvan tekemät arviot ovat olleet yhdenpitäviä toistensa kanssa. Hoitojärjestelmä vaatisi pikaista korjaamista.

Lue lisää aiheesta tiistain Savon Sanomista.

_____________________

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2009/03/843689

16-vuotias yritti puukottaa sosiaalityöntekijää
24.03.2009 11:45

16-vuotias poika yritti sunnuntaina iltapäivällä puukottaa Kyröskartanon lastensuojelukeskuksen työntekijää Hämeenkyrössä.

Pirkanmaan poliisin mukaan miespuolinen sosiaalityöntekijä sai puolustautumisvammoja käsiinsä ennen kuin hyökkääjä taltutettiin. Tekijä on poliisin hallussa ja tekoa tutkitaan tapon yrityksenä. .

Kyröskartano on erityisyksikkö 14-21 vuotiaille huostaanotetuille nuorille,
jotka ovat syrjäytymisvaarassa käyttäytymisongelmiensa ja elämäntapojensa takia.

(MTV3)
moraali hukassa? kirjoitti:
jos oma tai tuntemani lapsi löisi yhtään missään tilanteessa toista ihmistä linkkuveitsellä tai sitten puukolla. Käsissä olevat vammat ovat yleensä tavallisia puolustusvammoja. Toisin sanoen jos joku yrittäisi lyödä sinua teräaseellä, etkö yrittäisi edes saada käsiä väliin? Minä ainakin yrittäisin torjua edes jollain, jos joku hullu yrittäisi minua puukolla/linkkarilla jossain lyödä. En käsitä miten se saattaisi olla jonkun muun kuin lyöjän syy jos sama tapahtuisi vaikka kauppakeskuksessa? Teräaseen käyttö on käsittääkseni aina väärin, oli uhri sitten lastensuojelun työntekijä tai aseman vessan siivooja.
ajattele jos ja kun joku namusetä hyökkää yksinäisen kulkijan, pienen koululaisen kimppuun, eikö tällä koululaisella ole silloin oikeus puolustautua, vaikkapa puukon voimin ? Pitäisikö lapsen / nuoren, vain pyllistää ja tarjota pyrstönsä hyväksikäyttäjälle ?
En sano että ko tapaus olisi hyväksikäyttöä, mutta me emme tiedä, mitä hämeenkyrössä todella tapahtui.
puolesta taisteli kirjoitti:
ajattele jos ja kun joku namusetä hyökkää yksinäisen kulkijan, pienen koululaisen kimppuun, eikö tällä koululaisella ole silloin oikeus puolustautua, vaikkapa puukon voimin ? Pitäisikö lapsen / nuoren, vain pyllistää ja tarjota pyrstönsä hyväksikäyttäjälle ?
En sano että ko tapaus olisi hyväksikäyttöä, mutta me emme tiedä, mitä hämeenkyrössä todella tapahtui.
En sano ettei tuollaisessa tapauksessa saisi puolustautua, mutta miksi ihmeessä silä pikku koululaisella olisi puukko repussaan mukana :)?

Hieman epätodennäköistä on myös , että laitoksessa olisi henkeä uhattu. En ainakaan muista yhtään uutista missä nuori olisi kuollut henkilökunnan aiheuttamiin vammoihin tms.
khuigh kirjoitti:
En sano ettei tuollaisessa tapauksessa saisi puolustautua, mutta miksi ihmeessä silä pikku koululaisella olisi puukko repussaan mukana :)?

Hieman epätodennäköistä on myös , että laitoksessa olisi henkeä uhattu. En ainakaan muista yhtään uutista missä nuori olisi kuollut henkilökunnan aiheuttamiin vammoihin tms.
mutta ne lasten ja nuorten henkiset traumat, ne eivät aina näy, niistä ei kerrota, joskus ne vain tulevat esiin (jokela, kauhajoki,,,,,,,,,,,,,,)

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

on tullut kirjoitti:
mutta ne lasten ja nuorten henkiset traumat, ne eivät aina näy, niistä ei kerrota, joskus ne vain tulevat esiin (jokela, kauhajoki,,,,,,,,,,,,,,)
mutta (jokela, kauhajoki,,,,,,,,,,,,,,)
hehän ei ollut laitoksessa olleita nuoria,vaan ihan rakastavaisissa perheissä eläneitä joten ei ehkä kanatta heitä pitää esimerkkinä laitoshuollosta traumatisoituneista nuorista.

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

puolesta taisteli kirjoitti:
ajattele jos ja kun joku namusetä hyökkää yksinäisen kulkijan, pienen koululaisen kimppuun, eikö tällä koululaisella ole silloin oikeus puolustautua, vaikkapa puukon voimin ? Pitäisikö lapsen / nuoren, vain pyllistää ja tarjota pyrstönsä hyväksikäyttäjälle ?
En sano että ko tapaus olisi hyväksikäyttöä, mutta me emme tiedä, mitä hämeenkyrössä todella tapahtui.
itsepähän sen sanoit...kun et tiedä mitä tapahtui, älä nyt jumalauta tule tänne puhumaan mistään helvatan namusedistä!
niimpä niin kirjoitti:
itsepähän sen sanoit...kun et tiedä mitä tapahtui, älä nyt jumalauta tule tänne puhumaan mistään helvatan namusedistä!
nimeä ei saa turhaan lausua, pyysit kirouksen päällesi. Toivottavasti kohtaat sen piakkoin, kuitenkin jos ei ennemmin niin myöhemmin, mutta kyllä se sieltä tulee. Namusetiä ja tätejä vilisee lastensuojelulaitoksissa, mitäs asiasta nyt noin kimpaannuit? Mitäs on tullut tehtyä.
Että nuoret olisivat kirjoitti:
terveydenhoito palveluiden tarpeessa eikä lastensuojeluviranomaisten laittamassa "säilössä" ja ties missä ja millaisen ammattilaishenkilökunnan hoivissa (portsarityyppistä vartiointia kun tarve olisi sairaanhoidolle......?)

_____________

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/savo/erityisnuoret-vaatisivat-erityistä-huolta-ja-puuttumista/147003

Erityisnuoret vaatisivat erityistä huolta ja puuttumista

16.6.2008 12:31 (Päivitetty 16.6.2008 12:31)
Asta Tenhunen

- Uuden lastensuojelulain henki on hyvä, mutta lain pitäisi mahdollistaa myös marginaalinuorten hoito, Ilmaria-kodin johtaja Maria Saarela-Kinnunen sanoo.

- Nyt henkilökunnalla pitää olla erityinen syy sillä hetkellä, että nuorelta voi tarkistaa, tuoko hän mukanaan esimerkiksi puukon tai päihteitä. Selkeät pelisäännöt ja nuorten oikeudet ovat paikallaan, mutta erityisen vaikeiden nuorten kohdalla rajoitteiden käyttö ei ole enää riittävää. Laki heikentää työturvallisuutta. Olemme yrittäneet viedä asiaa eteenpäin ja pitää keskustelua yllä, jotta tähän tulisi muutos.

Laki tuli voimaan vuoden alussa. Rajoitteiden osalta sitä uudistettiin osin reilua vuotta aiemmin.

Ilmaria-kodissa Juankoskella kaksi nuorta uhkasi puukolla ohjaajaa viimeksi lauantaina. He saivat tällä tavoin auton avaimet. Pojat sitoivat kaksi ohjaajaa ja pakenivat. Poliisit tavoittivat auton takaa-ajon jälkeen Rautavaaralta.
- Henkilökunta toimi rauhallisesti ja annettujen turvallisuusohjeiden mukaan. Kukaan ei vahingoittunut, Saarela-Kinnunen kertoo.

Edellisellä kerralla kuukausi sitten kaksi poikaa löi vartijaa verhotangolla, otti tämän pampun sekä lukitsi kaksi työntekijää ja vartijan eristysselliin. Kolme poikaa ja kaksi tyttöä varastivat pihasta auton ja ajoivat Iisalmeen, missä auto suistui tieltä ja romuttui.
- En voi puhua yksittäisistä nuorista.
Yleisesti voi todeta, että meille tulee hoitoon vaikeahoitoisia ja psyykkisesti oireilevia nuoria, joista osa olisi Niuvanniemen sairaalan nuoriso-osaston tarpeessa.

- Ongelma on, ettei näkemyksemme hoidon tarpeesta tule välttämättä kuulluksi nuorisopsykiatrialla, joka päättää Niuvanniemen maksusitoumuksista. Sen sijaan meidän ja Niuvan tekemät arviot ovat olleet yhdenpitäviä toistensa kanssa. Hoitojärjestelmä vaatisi pikaista korjaamista.

Lue lisää aiheesta tiistain Savon Sanomista.

_____________________

http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2009/03/843689

16-vuotias yritti puukottaa sosiaalityöntekijää
24.03.2009 11:45

16-vuotias poika yritti sunnuntaina iltapäivällä puukottaa Kyröskartanon lastensuojelukeskuksen työntekijää Hämeenkyrössä.

Pirkanmaan poliisin mukaan miespuolinen sosiaalityöntekijä sai puolustautumisvammoja käsiinsä ennen kuin hyökkääjä taltutettiin. Tekijä on poliisin hallussa ja tekoa tutkitaan tapon yrityksenä. .

Kyröskartano on erityisyksikkö 14-21 vuotiaille huostaanotetuille nuorille,
jotka ovat syrjäytymisvaarassa käyttäytymisongelmiensa ja elämäntapojensa takia.

(MTV3)
Samaa sarjaa kuin se kalapuikkorikollinen. Otti koulun ruokalassa ylimääräisen kalapihvin, sitten opettaja tönäisi tarjottimen pojan kädestä, poika ei suostunut siivoamaan, soitettiin poliisi hakemaan luokasta. Kauhea häirikkö siis, eikä opettajan ala-arvoisesta toiminnasta puhuta mitään.

Aika turvaton on Kyröskosken pojalla olo ollut kun on veistä pitänyt turvanaan mukana. Tulee mieleen omat kouluajat kun ryömin ojanpohjia isoja poikia karkuun. Kun joskus jouduin puolustautumaan jo koulun pihalla, sain jälki-istuntoa, minä tyttö luokallejääneitä kloppeja vastaan. Oli aina mukana saksia, pulloja. ruuvimeisseleitä, pelkäsin että minut tapetaan jonnekin ojan pohjalle. "Lapset nyt nahistelevat", todettiin opettajien taholta.

Meni vähän koulumuistoiksi, mutta tosiaan joku syy huitomiseen on ollut. Jos aikuinen provosoi lapsen väkivaltaan niin se pitäisi tutkia eikä heti lasta hutkia.
Tämä ole kirjoitti:
Samaa sarjaa kuin se kalapuikkorikollinen. Otti koulun ruokalassa ylimääräisen kalapihvin, sitten opettaja tönäisi tarjottimen pojan kädestä, poika ei suostunut siivoamaan, soitettiin poliisi hakemaan luokasta. Kauhea häirikkö siis, eikä opettajan ala-arvoisesta toiminnasta puhuta mitään.

Aika turvaton on Kyröskosken pojalla olo ollut kun on veistä pitänyt turvanaan mukana. Tulee mieleen omat kouluajat kun ryömin ojanpohjia isoja poikia karkuun. Kun joskus jouduin puolustautumaan jo koulun pihalla, sain jälki-istuntoa, minä tyttö luokallejääneitä kloppeja vastaan. Oli aina mukana saksia, pulloja. ruuvimeisseleitä, pelkäsin että minut tapetaan jonnekin ojan pohjalle. "Lapset nyt nahistelevat", todettiin opettajien taholta.

Meni vähän koulumuistoiksi, mutta tosiaan joku syy huitomiseen on ollut. Jos aikuinen provosoi lapsen väkivaltaan niin se pitäisi tutkia eikä heti lasta hutkia.
se Ojantakanen -juttu.
tghjjkkk kirjoitti:
se Ojantakanen -juttu.
Jostain syystä useimmat sijaishuoltopaikat eivät halua lapsiaan lukioon. Erityisesti tyttöjen koulutusmahdollisuuksia rajoitetaan siten, että korkeankin keskiarvon peruskoulussa saavuttaneelle tytölle suositellaan poikkeuksetta jotain lyhyttä ammattitutkintoa tyyliin lähihoitaja.
Ehkäpä sijaishuolto pelkää, että joku kasvateista päätyisi akateemiseksi tutkijaksi ja ottaisi tutkimuksensa kohteeksi sijaishuollon.
tieto valtaa kirjoitti:
Jostain syystä useimmat sijaishuoltopaikat eivät halua lapsiaan lukioon. Erityisesti tyttöjen koulutusmahdollisuuksia rajoitetaan siten, että korkeankin keskiarvon peruskoulussa saavuttaneelle tytölle suositellaan poikkeuksetta jotain lyhyttä ammattitutkintoa tyyliin lähihoitaja.
Ehkäpä sijaishuolto pelkää, että joku kasvateista päätyisi akateemiseksi tutkijaksi ja ottaisi tutkimuksensa kohteeksi sijaishuollon.
ja varmaan monet tuntee "huonommuutta" kun kersat menestyy (hyvässä tapauksessa) paremmin kuin he.

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

+Lisää kommentti

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Tuosta paikasta joskus ollut täälläkin

16-vuotias puukotti sosiaalityöntekijää

24.03. - 11:49 (Luotu: 11:49)

Hämeenkyrössä Kyröskartanon lastensuojelukeskuksessa 16-vuotias poika puukotti henkilökuntaan kuuluvaa miestä. Sosiaalityöntekijä sai sunnuntaisessa puukotuksessa puolustautumisvammoja käsiinsä.

Hyökkääjä on poliisin hallussa ja tekoa tutkitaan tapon yrityksenä.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta