NESARA?

Tota noin

Voisiko joku kertoo lyhyesti
ja mahdollisimman selvästi mikä
ihme se NESARA on? Tuntuu että
siitä on joka puolell puhetta.

12

1949

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • tota noin

   Tää nyt ei liity tohon nesarajuttuun mitenkään, huomasin vaan et oltiin samalla nimimerkillä kirjotettu tänne suht samaan aikaan, mä vaan tonne liiton arkkijuttuun.

  • Teemu22

   National Economic Security And Reformation Act (N.E.S.A.R.A.)

   Lakialoite, joka muuttaa elämämme muutenkin kuin taloudellisessa mielessä.

   Ä L I T T Ö M Ä S T I Parantaa SINUN ELÄMÄÄSI!
   N.E.S.A.R.A. aloittaa RAUHAN VÄLITTÖMÄSTI ja
   Luottokorttivelkojen, asuntolainojen ja muiden pankkivelkojen anteeksianto korvauksena pankkien ja hallituksen tekemistä petoksista;
   Lopettaa Veroviraston; luo kiinteän myyntiveron uusille, ei- välttämättömille hyödykkeille tuloksi valtiolle;
   Aloittaa Valtiovarainministeriön pankkijärjestelmän, johon yhdistyvät Suomen Pankki ja uudet arvometallit, jotka toimivat järjestelmän kantana;
   Palauttaa Perustuslain voimaan;
   Vaatii nykyisen hallinnon irtisanoutumisen, hallinnon korvaa Perustuslain mukaisesti hyväksyttävä tilapäinen NESARA -presidentti ja varapresidentti kunnes uudet vaalit pidetään 120 vuorokauden sisällä;
   Vaatii tilapäisen presidentin julistavan ”Rauhan”, joka tekee mahdolliseksi sen, että kansainväliset pankkiuudistukset sujuvat helposti; lopettaa Yhdysvaltain vihamieliset sotatoimet välittömästi – ja paljon muita parannuksia.
   NESARA – The National Economic Security And Reformation Act – (suom. Laki kansantalouden turvasta ja uudistuksesta) on salaisena pidetty hanke, jonka tarkoituksena on palauttaa Yhdysvaltoihin perustuslaki myös talouden osalta. Toteutuessaan se tuo vaurautta lisää kaikille ja tarjoaa todellisen piristysruiskeen taantuvalle maailmantaloudelle. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan ainoa valtio toteutuksessa, vaan samanlaiset lait otetaan käyttöön lähes välittömästi myös lukemattomissa muissa maissa.

   Valkoiset Ritarit perustajina
   NESARA:n takana ovat Valkoisiksi Ritareiksi (eng. White Knights) kutsutut yksilöt, jotka ovat suojelleet ja vieneet hanketta eteenpäin. Liikemaailmasta lainattu termi tarkoittaa sellaista vaurasta henkilöä tai yhtiötä, joka on tullut pelastamaan toista yhtiötä, jota uhkaa vihamielinen nurkanvaltaus.

   Termissä valkoisella on lähinnä symbolinen merkitys, joka ei viittaa mitenkään ihonväriin tms. Se kuvaa pikemminkin näiden henkilöiden puhtautta ja henkistä suuntautuneisuutta. Ritari taas kuvaa rohkeutta ja sitä, että nämä henkilöt ovat tarttuneet tositoimeen. Valkoisiin Ritareihin (joka ei ole missään määrin virallinen termi) kuuluu ihmisiä eri roduista, etnisistä ryhmittymistä ja uskonnoista, 180 eri maasta. He ovat kukin asemassa, josta käsin tämän maailmanlaajuisen muutoksen tekeminen on mahdollista.

   Nämä rohkeat yksilöt ovat saaneet lukuisia tappouhkauksia vastustajiltaan, mutta se ei ole vaikuttanut heidän päätökseensä viedä tätä asiaa eteenpäin. Tässä on myös yksi syy, miksi hanke on pysynyt salassa eikä Valkoisten Ritarien nimiä julkisteta missään ennen lakialoitteen julkistusta.

   Valkoisia Ritareita on merkittävissä asemissa: erään eurooppalaisen valtion entinen päämies, Kansainvälisen tuomioistuimen tuomarit, Yhdysvaltain kongressin muutamat jäsenet, USA:n armeijan entisiä ja nykyisiä päälliköitä, kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden avainhenkilöitä, Yhdysvaltain Isänmaalliset asevoimat sekä monia muita.

   Jumalainen Liittoutuma
   Dove of Onenessin yhteyshenkilöitä hän itse nimittää Jumalaiseksi Liittoutumaksi. He ovat vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet yhteistyötä Valkoisten Ritareiden kanssa. Liittoutumaan kuuluu jäseniä lähes kaikista maailman merkittävimmistä pankkiiriperheistä, jotka ovat liittyneet viime vuosina Valkoisiin Ritareihin parantaakseen maailmaa. Liittoutumaan kuuluu jäseniä jopa Bilderberger-ryhmästä, ulkomaisista tiedustelupalveluista sekä valtioiden virkamiehiä, jotka auttavat lakialoitteiden eteenpäin viemisessä.

   Ne jotka ovat perehtyneet maailman hallitsijoihin tietävät kyllä että pankkiiriperheet ja Bilderberger-ryhmä ovat olleet viime aikoihin asti pääasiallisia rahamaailman manipulaattoreita. Viime vuosien aikana nämä ihmiset ovat kuitenkin vaihtaneet puolta työskennellen nyt aktiivisesti parantaakseen maailmaa riistämisen sijaan. Nyt lukuisa joukko näistä henkilöistä työskentelee yhdessä Valkoisten Ritarien kanssa vanhaa oppositiota vastaan.

   Suomessa?
   Minkäänlaisia suoria viitteitä siitä, mikä on vastaavan lakialoitteen kohtalo Suomessa, ei ole havaittu. Jos saamme asiasta tietoa, kerromme siitä tarkemmin mahdollisimman pian.

   NESARA – Laki kansantalouden turvasta ja uudistuksesta
   Maailmanlaajuinen rahauudistus
   Rahauudistus, joka muuttaa elämämme muutenkin kuin taloudellisessa mielessä

   Velattomuus
   Ehkä eniten yksittäisen kansalaisen elämään vaikuttava asia on lakialoitteen vaatimus kaikkien lainojen poispyyhkimisestä tai vuoden 1997 jälkeen otettujen lainojen ”itsestään maksusta”, jonka pankki hoitaa asiakkaan puolesta. Voi vain kuvitella sitä piristysruisketta minkä taloudelle antaa pankkivelkojen poistuminen. Samalla poistuva pankkilainan korko, jonka korvaa kiinteä provisio, tekee lainarahoituksesta nykyistä soveliaamman käytännössä kaikille.

   Tuloveron poistuminen
   Seuraavaksi isoin asia on valtion- ja kunnanverotuksesta poistuva tulovero. Tämä tietää jokaiselle veronmaksajalle melkoisen taakan nostamista harteilta. Samalla kyllä poistuu verovirastoilta melkoinen työmäärä – vapauttaen taitavia ihmisiä takaisin tuottavaan työhön. Täysin eivät verovirastoilta työt lopu, sillä joihinkin elinkeinoihin ja kauppaan liittyvät verot säilyvät, niiden taso kuitenkin laskenee nykyisestä huomattavasti.

   Vallan vaihtuminen
   Yhtenä NESARA:n asettamista vaatimuksista on se, että kaikki nykyistä perinpohjaisesti korruptoitunutta valtaa pitävät eroavat ja antavat tilaa uusille ihmisille aloittaa puhtaalta pöydältä perustuslain mukaisesti. Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush on allekirjoittanut eroanomuksensa 30. elokuuta, 2001. Silti sekä hän että muut eroamisensa luvanneet korruptoituneet poliitikot pitävät yhä kiinni vallastaan, vastoin tekemiään sopimuksia.

   Valta-aseman menettäminen on saanut korruptoituneet päättäjät keksimään toinen toistaan epätoivoisempia yrityksiä valtansa säilyttämiseksi. Samalla he kuitenkin varastavat koko ajan maansa kansalaisilta kaiken sen vaurauden, mikä olisi jo kuulunut heille tähän mennessä.

   Vaurausohjelmat
   Edellisessä artikkelissa viitattiin vain lyhyesti rahalähetyksiin niiden syytä tai tarkoitusta selittelemättä. Rahalähetykset liittyvät kiinteästi NESARA:n julkistukseen, ja ovat osa ns. ”vaurausohjelmia”, tai ”siunauksia” kuten Dove of Oneness niitä nimittää. Kyseessä on 57 ohjelmaa, joihin mukaan on liittynyt pelkästään USA:sta n. 300 000 ihmistä viimeisen 20 vuoden aikana. Nyt vihdoin NESARA:n ansiosta näihin ohjelmiin osallistuneet piensijoittajat pääsevät käsiksi ohjelmiensa tuottoihin. Tästä kiitos lankeaa vain Valkoisille Ritareille. Vaurausohjelmiin on täytynyt joko liittyä tai sitten tulla kutsutuksi ohjelman lahjoituslistalle. Nyt nämä nimenomaiset ohjelmat ovat olleet suljettuina jo ainakin vuoden verran, useimmat jo kauemminkin. NESARA:n myötä vastaavanlaisia ohjelmia kuitenkin perustetaan lisää ja niiden tuotot voidaan ohjata ihmisten henkiseen hyvinvointiin, tietoisuuden kohottamiseen ja henkiseen kasvuun tähtääviin hankkeisiin.

   Suurin osa näiden vaurausohjelmien tuotosta ohjataan niihin sijoittaneille vasta, kun NESARA on julkistettu ja uusi pankkijärjestelmä on otettu käyttöön. Euroopassa EU:hun kuuluvilla mailla tämä tapahtunee viimeistään siinä vaiheessa, kun euro otetaan alueen ainoaksi valuutaksi vuoden 2002 alusta. Euroopassa pankit ovat jo nyt kuitenkin valmiita tämän uudistuksen varalta, mutta silti vielä salassapitosopimuksen alaisia. Siksi virallista tietoa asiasta on käytännössä lähes mahdotonta saada edes pankinjohtajilta.

   Valkoiset Ritarit ovat jo koeluontoisesti toimittaneet näitä em. rahalähetyksiä (ts. ohjelman tuottoja) piensijoittajille, mikä sai vastapuolen järjestämään tiedustelupalvelun kautta tämän Suomessakin havaitun pernaruttojupakan kaikkine uhkineen ja pelotteluineen. Loput eli suurin osa rahalähetyksistä toimitetaan perille kuitenkin vasta NESARA:n julkistuksen jälkeen.

   Laittomuudet
   Jo ohjelmien alusta asti Valkoisten Ritarien vastustajat ovat sekaantuneet kaiken tämän NESARA:n ansiosta kansalle tulevan vaurauden jakamiseen. Nämä vastustajat ovat tehneet kaikkensa estääkseen tämän taloudellisen uudistuksen toteutumisen, mutta he ovat onnistuneet vain viivyttämään tätä vääjäämätöntä muutosta – sekä laillisesti että laittomasti. World Trade Centerin terrori-iskut olivat vain yksi esimerkki siitä kuinka pitkälle laittomuuksiin nämä vastustajat ovat vallanhimossaan menneet. Pimeän budjetin joukkojen sekä salaisten skalaariaseiden käytön sekä muutaman arabin avustuksella saatiin viivytettyä NESARA:n julkistusta sille aiotusta päivästä 11. syyskuuta.

   Doven yhteyshenkilöt
   Dove on luonut päivittäisten yhteyksiensä ansiosta kahden vuoden aikana mittavan verkoston yhdessä vaurausohjelmaan kuuluvien ystäviensä avustuksella. Tähän verkostoon kuuluvat kaikki organisaatiot, jotka ovat mukana tässä vaurausohjelmassa. Hänen lähteitään ovat asioista perillä olevat ihmiset, jotka vastaavat uusien rahavirtojen jakamisesta Yhdysvaltojen ja muiden maiden pankeista käsin, Kansainvälinen valuuttarahasto, Yhdysvaltain talousministeriö, Yhdysvaltain keskuspankki, Haagin kansainvälinen oikeus, Kongressi, Valkoinen talo, USA:n tiedustelupalvelu ja sotilastiedustelu, ulkomaiset tiedustelupalvelut, näiden ohjelmien asiantuntijat sekä monet voimakkaat ryhmät ja henkilöt eri puolilta maapalloa.

   Rikkaiden suunnanvaihto
   Jo pitkän aikaa hyvin pieni rikkaiden ihmisten joukko on vastannut 95% maailman rahavirtojen ohjailusta. Näiden rikkaiden sukujen vesat olivat kuitenkin saaneet tarpeekseen siitä, että näitä suunnattomia rahavaroja käytettiin yhteisen maailmamme tuhoamiseen, ei sen säilyttämiseen. He tajusivat rikkaiden perheidensä olevan haluttomia muuttamaan suuntaa. Siksi he perustivat lukuisia ohjelmia, joiden avulla tavalliset, hyväsydämiset ihmiset, joilla ei ollut valta-asemaa säilytettävänään, saisivat käyttöönsä huomattavia määriä rahaa tehdäkseen maailmasta paremman paikan elää. Mukaan tuli muitakin ihmisiä, jotka jakoivat tämän näkemyksen maailman tulevaisuudesta. Näitä ”vauraita visionäärejä” oli erilaisista asemista, osa hyvinkin korkeista. Heitä Dove alkoi kutsua Valkoisiksi Ritareiksi, mikä kuvaa hyvin heitä ja heidän tavoitteitaan.

   http://www.nesara.us/pages/dovereports.html – Dove of Onenessin postituslista- ja puhelinraportit

   NESARA – Laki kansantalouden turvasta ja uudistuksesta
   NESARA – toimintaa!
   Koottu Dove of Onenessin viestien perusteella

   Ympäri maailman on perustettu lukuisia NESARA-toimintaryhmiä, (NTAT – NESARA Take Action Team) jotka ovat tarttuneet toimeen. Kukin maissaan, ja myös täällä Suomessa tällainen ryhmä on perustettu. Toimin itse koordinaattorina, ja olemme vasta alussa, mutta mukaan liittyneet ihmiset ovat innostuneita, kyvykkäitä ja halukkaita viemään tietoa NESARA:sta eteenpäin. Se on tärkeintä, koska sillä on todellista merkitystä julkistuksen ajoittumisessa.

   Osa ryhmistä on ollut mukana mielenosoituksissa omissa pääkaupungeissaan sekä myös Haagissa Kansainvälisen tuomioistuimen edustalla NESARA-julisteineen ja -lehtisineen. Ihmiset ovat pääasiassa ottaneet asian hyvin vastaan, vaikka viranomaiset ovatkin olleet välillä varsin hankalia.

   Ryhmän tarkoituksena on levittää Internetin ja tämän lehden lisäksi tietoa myös esim. lentolehtisten, mainosten, julisteiden jne. avulla. Jos olet kiinnostunut toimimaan NESARA:n julkistuksen eteenpäin viemiseksi, artikkelin lopusta löydät yhteystietoni.

   Yhteistyömme myös muiden ryhmien kanssa on alkanut. Euroopan NESARA-WWW-sivuilta on hyvin pian yhteys myös Suomen sivuihin. Niillä sivuilla on julkaistu näitä artikkeleita ja tätä kautta niiden näkyvyys laajenee huomattavasti. Myös Valkoisille Ritareille omistetuilla sivuilla on yhteys Suomen sivustoihin.

   Todellinen Saint Germaine
   Hyvin monet eri tahot ovat alkaneet yllättäen kanavoida Ylösnoussutta Mestaria Saint Germainea. Näissä viesteissä välitetyt sanomat ovat keskenään yleensä hyvinkin ristiriitaisia – tai niiden antama kuva leijuu jotenkin kovin yläilmoissa, kenenkään saavuttamattomissa. Ja niiden ajoitus juuri aikaan, jolloin selvisi että nimenomaan Saint Germaine on suurimpia vaikuttajia NESARA-hankkeessa, on välillä jopa arveluttavaa.

   Aiemmin Dove ei ole tarkemmin kertonut siitä, millä tavalla Saint Germaine on ottanut häneen yhteyttä, ainoastaan siitä, kuinka tämä Ylösnoussut Mestari on ilmaantunut puhumaan maailmamme päättäjille. Silloin tämä Mestari on voinut ilmestyä kuin tyhjästä, tai seinän läpi, sillä hän elää pääosin nykyistämme korkeammassa ulottuvuudessa, josta käsin on mahdollista tulla tänne em. tavoilla. Nyt Dove paljasti sen, että hänellekin Saint Germaine on ilmaantunut samoin tavoin, puhunut fyysisenä olentona, EI suinkaan kanavoituna kuten monet ovat ehkä kuvitelleet tapahtuneen.

   Asemapaikat valmiina
   NESARA:n julkistusta varten joutuvat useat eri tahot asettumaan paikoilleen, mm. suojellakseen pankkeja sekä henkilöitä, jotka ovat avainasemassa sillä hetkellä. Julkistukseen on lähdetty jo useamman kerran, mutta jokaikinen kerta lain vastustajat ovat pystyneet pysäyttämään prosessin. He ovat sabotoineet mm. ohjeita, kuljetuksia sekä tehneet aseellisia hyökkäyksiä strategisiin kohteisiin.

   Selväksi on käynyt se, että ilman ulkopuolista apua Valkoisilla Ritareilla ei ole mahdollisuutta tehdä julkistusta. Ylösnousseet Mestarit ja eri sivilisaatioiden edustajat ovat tarjonneet apua, mutta toistaiseksi sitä ei ole otettu vastaan. Yhtenä syynä on ollut myös se, etteivät Haagin kansainvälisen tuomioistuimen tuomarit ole vielä tulleet vakuuttuneiksi siitä, että yhteiskunnat hyväksyisivät avun pyytämisen Maan ulkopuolisilta tahoilta.

   Koska jokainen päivä julkistuksen viivytystä lisää vain ihmisten henkisiä, fyysisiä ja taloudellisia kärsimyksiä, olisikin tärkeää rohkaista Haagin kansainvälisen tuomioistuimen tuomareita ottamaan Valon Voimien apu vastaan. Se apu tulisi sekä henkitasojen Ylösnousseilta Mestareilta että Maan ulkopuolisilta sivilisaatioilta. Minkään maan lakihan ei ota kantaa kumpaankaan tahoon, joten siksi ihmisten esittämä konkreettinen toive avun vastaanottamisesta on välttämätön. Siksi jokainen voi kirjoittaa Haagin tuomareille ja pyytää heiltä (englanniksi) avun vastaanottamista em. tahoilta.

   Alla Haagin kansainvälisen tuomioistuimen osoite:
   International Court of Justice
   Peace Palace
   2517 KJ The Hague
   The Netherlands

   Julkistus on tällä hetkellä edennyt 2. vaiheeseen, mikä tarkoittanee sitä, että lailliset ja järjestelylliset esteet on poistettu. Enää on jäljellä vain Illuminatin loputon vastaanhangoittelu ja erinäisten sabotaasitekojen yrittäminen ja levottomuuksien lietsominen eri muodoissaan. Nyt kuitenkin enää pääasiassa Yhdysvalloissa.

   Tuet, investoinnit ja säästöt turvassa
   Useimmissa maissa erilaiset avustukset, kuten työttömyyskorvaukset, sairaseläkkeet tai sosiaaliavustukset kohoavat muutaman kuukauden kuluttua NESARA:n julkistuksesta. Tällaiset valtion tuet jatkuvat niin kauan, kunnes ihmiset alkavat saada tuottoja uusista vaurausohjelmista, jotka on perustettu korjaamaan aiempien hallitusten ja pankkipetosten aiheuttamia vääryyksiä.

   Myös ihmisten eläkkeet ja investoinnit suojataan NESARA:n prosessin ajaksi. Suurin osa sijoituksista on osakkeissa, ja suurin osa osakkeista säilyttää arvonsa myös julkistuksen jälkeen. Eläkkeiden saaminen jatkuu ongelmitta.

   Osakemarkkinat, valuutanvaihto ja hyödykepörssi suljetaan muutamaksi päiväksi. Valkoiset Ritarit ovat hyödyntäneet maailman johtavien finanssinerojen apua, jotta maailmanlaajuinen talousmuutos olisi edes mahdollista toteuttaa. Kaikista tuotteista ja palveluista on olemassa indeksi, jonka avulla niiden hinnat sidotaan kullan arvoon. Tätä indeksiä aletaan soveltaa heti NESARA:n julkistuksen jälkeen. Odotettavissa on että kullan hinta nousee julkistuksen jälkeen, mutta osakkeet, obligaatiot yms. säilyttävät arvonsa, sillä niiden arvo määräytyy kullan hinnan mukaan.

   Säästö- ja talletustileillä olevat rahat säilyttävät sen arvonsa, joka niillä on ennen julkistusta. Minkäänlaista arvonalennusta ei tapahdu NESARA:n julkistuksen takia. 100 euroa tilillä on julkistuksen jälkeenkin 100 euroa. Sen ostovoima vain on moninkertaistunut n. kuukauden päästä julkistuksesta.

   Veronpalautukset
   Yhdysvaltain mallin mukaisesti tuloverotus lakkaa muissakin maissa NESARA:n julkistusta seuraavien kuukausien aikana. Heti julkistuksen jälkeen ainakin Yhdysvaltain verovirasto häviää kokonaan, ja kaikkien verotettavien tahojen verot mitätöidään välittömästi. Verotoimiston tehtäväksi jää tällöin vain maksaa veronpalautuksia muutaman kuukauden ajan julkistuksen jälkeen.

   Hintojen muutokset
   Kaikki hinnat ovat tällä hetkellä sidottuja euroihin, jotka ovat periaatteessa arvottomia niin kauan kuin niitä ei ole sidottu mihinkään muuhun kuin luottamukseen euroalueen valtioiden hallituksiin. Kun sidonnaisuus kultaan otettiin (Suomen markalta) pois, rahajärjestelmään on rakennettu sisään sääntöjä, jotka aiheuttavat inflaatiota. Sellaisia ovat mm. valtion keinotekoinen ”tarve” ottaa ulkomaan velkaa ”kulujensa” peittämiseksi. Eräs NESARA-lain päätavoitteista oli poistaa inflaatio, ja siksi kaikki hinnoitellaan uusiksi, jotta siirtyminen takaisin arvometallikantaan tapahtuu jouhevasti.

   Valkoiset Ritarit ovat neuvotelleet lähes kaikkien maiden päättäjien kanssa sopimukset, joiden perusteella kussakin maassa luvataan tehdä muutokset NELJÄN kuukauden sisällä NESARA-lain julkistuksen jälkeen. Julkistuksesta noin kuukauden sisällä hinnat laskevat kymmenesosaan nykyisistä. Esim. 500 euron arvoinen TV maksaa silloin enää 50 euroa. Tai KULTA-AJAN irtonumero maksaa 50 senttiä, kun se on tällä hetkellä 5 euroa.

   Syynä hinnanalennuksiin on inflaation aiheuttaman lisän kumoaminen nyt, kun valuutta sidotaan takaisin kultaan, hopeaan ja platinaan.

   Julkistuksen jälkeen kuukauden ajan ihmisille maksetaan saman verran kuin nytkin. Sen jälkeen kaikki hinnat alennetaan ja ihmisillä on käytettävissään tavallaan iso bonus, koska edellisen kuun ansioilla voi ostaa 90% enemmän seuraavassa kuussa, kun uudet hinnat on saatettu voimaan.

   Kun julkistuksesta on kulunut kuukausi, kaikki palkat, palkkiot ja muut korvaukset hinnoitellaan siten, että niillä on sama ostovoima kuin aiemminkin. Tämä siksi, että myös tuotteiden ja palveluiden hintoja lasketaan samassa suhteessa kuin palkkoja jne.

   Jos kävisi niin, että NESARA julkistettaisiin vaikka 21. marraskuuta, silloin kaikilla kauppiailla ja tuotteiden sekä palveluiden myyjillä olisi 31 päivää (Itsenäisyyspäivän takia yksi ylimääräinen päivä) aikaa valmistella hintojen alennus tapahtuvaksi 22. joulukuuta mennessä. 23. joulukuuta, kaikki UUDET alennetut hinnat astuisivat voimaan. Jos ansaitsee 2000 euroa kuussa, tällä välillä 21. marraskuuta ja 22. joulukuuta saisi palkkaa saman verran.

   Oletetaan että yhden henkilön ruoka ja muut välttämättömyydet maksavat 600 euroa kuussa. 20. joulukuuta, kun hinnat putoaisivat 90%, tämä henkilö olisi kuitenkin ansainnut 2000 euroa viimeisimmän 30 päivän aikana, mutta ruoka ja muut välttämättömyydet maksaisivat nyt enää 60 euroa. Tämä tarkoittaisi sitä, että silloin käytettävissä olisi 540 euroa enemmän muihin asioihin. Sen lisäksi palkasta EI olisi pidätetty täyttä ennakonpidätystä EIKÄ olisi kuluja lainoista, luottokorteista, osamaksukaupoista tai vastaavista. Eläke- ja sairausvakuutusmaksut olisi pidätetty (luultavasti) kuten aiemminkin, mutta velkojen anteeksiannon ja tuloverotuksen loppumisen ansiosta 2000 euron palkasta käteen jäisi yhä n. 1800 euroa. Tämä on melkoisen ISO bonus, kun ymmärtää vielä, että kyseessä on 18 000 nykyeuron (siis 108 000 mk!) edestä ostovoimaa!

   Koska kaikki hinnat on alennettava 10%:iin nykyisestä 30 päivän sisällä NESARA:n julkistuksesta, myös palkkoja ja palkkioita on alennettava 10%:iin nykyisestä 23. joulukuuta. Uusi palkka tai palkkio riittää kuitenkin samaan kuin nytkin, koska KAIKKI hinnat alennetaan 10%:iin nykyisestä.

   Yhteinen perustuslaki
   Jotkut EU-poliitikot ovat ajaneet jo kovasti yhteistä EU- perustuslakia. NESARA:n myötä ajatus toteutunee sitä kautta, että 180 valtiota on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan niissä kaikissa otetaan käyttöön Yhdysvaltain Perustuslain mukainen perustuslaki. Eli EU:takin laajemmin valtiot takaavat kansalaisilleen nykyistä jopa paljonkin merkittävämmät oikeudet ja vapaudet. Yksityiskohdat kerrotaan aika pian julkistuksen jälkeen, mutta mukana on ollut kuitenkin ns. Jumalainen väliintulo.

   Käytännössä on aivan mahdollista, että muiden kuin ruokien ja välttämättömyyshyödykkeiden hinnat alkavat laskea jo aiemminkin, kun ihmiset alkavat siirtää muiden ostoksien tekemisiään 20. joulukuuta jälkeen. Silloinhan monenlainen kaupankäynti hiljenee todella merkittävästi kuukaudeksi. Toki sen jälkeen kulutus voi olla jopa moninkertaista normaaliin verrattuna. Lisätään tähän vielä jouluostosten teko ja arvioidaan kuinka myöhään NESARA voidaan julkistaa ENNEN joulua, jos tahdotaan säilyttää normaalin kaltainen markkinahumuinen joulu.

   Jälleen kerran jäämme odottamaan NESARA:n julkistusta mielenkiinnolla, tällä kertaa joulukortteja menee myös Haagin kansainvälisen tuomioistuimen tuomareille! NESARA NYT!

   • neppisnappi

    DOLLAR RULES!


   • Heh heh

    Tämä alkuperäinen nesarahan on tarkoitettu ihan usan sisäiseksi jutuksi, kyllä nidle olisi onnellinen kun kuulisi että joku jaksaa suomessa asti hehkuttaa, vaikka asia ei mitenkään kosketa suomea... Ja nuo jutut että 180 maata olisi allekirjoittamassa jotain, ovat aika optimistisia kun ottaa huomioon etteivät länsimaat halua edes allekirjoittaa pieniä päästösopimuksia koska niistä tulisi kuluja, mutta rahojen jakaminen muille onnistuu tietysti helpommin? Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?


   • HÄH

    "Koska kaikki hinnat on alennettava 10%:iin nykyisestä 30 päivän sisällä NESARA:n julkistuksesta, myös palkkoja ja palkkioita on alennettava 10%:iin nykyisestä 23. joulukuuta. Uusi palkka tai palkkio riittää kuitenkin samaan kuin nytkin, koska KAIKKI hinnat alennetaan 10%:iin nykyisestä. "

    Eikös näitä pilkun siirtämisiä ole ennenkin tehty kun on haluttu seteleistä ylimääräisiä nollia pois? Suomessakin. Mitä ihmeen vouhottamista siinä on?


   • Ripe
    Heh heh kirjoitti:

    Tämä alkuperäinen nesarahan on tarkoitettu ihan usan sisäiseksi jutuksi, kyllä nidle olisi onnellinen kun kuulisi että joku jaksaa suomessa asti hehkuttaa, vaikka asia ei mitenkään kosketa suomea... Ja nuo jutut että 180 maata olisi allekirjoittamassa jotain, ovat aika optimistisia kun ottaa huomioon etteivät länsimaat halua edes allekirjoittaa pieniä päästösopimuksia koska niistä tulisi kuluja, mutta rahojen jakaminen muille onnistuu tietysti helpommin? Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?

    Alkuperäinen NESARA on maailmanlaajuinen, EI USA:n sisäinen.

    >>Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?


   • mrkala
    Ripe kirjoitti:

    Alkuperäinen NESARA on maailmanlaajuinen, EI USA:n sisäinen.

    >>Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?

    Siinähän carsinainen kansantalouden uudistuslaki on, kun vie sairaudetkin mennessään.

    Aina vain paranee.


   • Heh heh
    Ripe kirjoitti:

    Alkuperäinen NESARA on maailmanlaajuinen, EI USA:n sisäinen.

    >>Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?

    Unohdin ihan sen valosta tavaraa tekevän koneen... Ja sen että avaruusveljemme lahjoittavat kaikille lentävän mopon...Mun moka, sori...


   • Heh heh
    Ripe kirjoitti:

    Alkuperäinen NESARA on maailmanlaajuinen, EI USA:n sisäinen.

    >>Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?

    "Ihmiset pitävät uudessa ajassa luonnostaan toisistaan huolta ilman eri korvausta."

    Niin luuletko että joku lukee 10 vuotta lääkäriksi, jos saa samaa palkkaa kuin roskakuski? Tai että roskakuski käy tyhjentämässa roskiksesi, kun vaihtoehtona on istua kotona? Vai hoitavatko avaruusveljemme myös epäsuosiossa olevat työt ja sairaanhoidon? Jos he tekevät kaiken puolestamme, mihin meitä enää tarvitaan? Mitä hyötyä meistä on heille?


   • Heh heh
    Ripe kirjoitti:

    Alkuperäinen NESARA on maailmanlaajuinen, EI USA:n sisäinen.

    >>Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?

    tässä pari pätkää ylempää,mikon nesara tekstistä.

    "Voi vain kuvitella sitä piristysruisketta minkä taloudelle antaa pankkivelkojen poistuminen."

    Voi vain kuvitella moniko pankki on vielä tämän jälkeen pystyssä...

    "Seuraavaksi isoin asia on valtion- ja kunnanverotuksesta poistuva tulovero. Tämä tietää jokaiselle veronmaksajalle melkoisen taakan nostamista harteilta. Samalla kyllä poistuu verovirastoilta melkoinen työmäärä – vapauttaen taitavia ihmisiä takaisin tuottavaan työhön. Täysin eivät verovirastoilta työt lopu, sillä joihinkin elinkeinoihin ja kauppaan liittyvät verot säilyvät, niiden taso kuitenkin laskenee nykyisestä huomattavasti."

    Tässä puhutaan joka välissä työnteosta, olen saanut täällä sellaisen käsityksen ettei kenenkään tarvitse enää tehdä mitään, ja kaupankäynnistäkin piti luopua kokonaan, kaikkihan saavat tarvitsemansa ilmaiseksi...

    "Useimmissa maissa erilaiset avustukset, kuten työttömyyskorvaukset, sairaseläkkeet tai sosiaaliavustukset kohoavat muutaman kuukauden kuluttua NESARA:n julkistuksesta."

    En tajua tätä vieläkään, mihin tarvitsee mitään tukia, kun kaiken saa ilmaiseksi ja vuokraakaan ei tarvitse maksaa kun vuokraisäntä hyvästä tahdosta antaa asua ilmaiseksi...

    "Säästö- ja talletustileillä olevat rahat säilyttävät sen arvonsa, joka niillä on ennen julkistusta. Minkäänlaista arvonalennusta ei tapahdu NESARA:n julkistuksen takia. 100 euroa tilillä on julkistuksen jälkeenkin 100 euroa. Sen ostovoima vain on moninkertaistunut n. kuukauden päästä julkistuksesta."

    Olen saanut sellaisen kuvan että tällä kaikella yritetään tasoittaa rikkaiden ja köyhien eroa, entä kun hinnat ja palkat laskevat 10prosenttiin nykyisestä? se tarkoittaa käytännössä että mitä enemmän sinulla nyt on rahaa, sitä paremmin sinulla menee nesaran jälkeen, rikkaat siis rikastuvat entisestään, onko se edes käynyt mielessäsi?

    Ja sitten vielä tämä sinun:

    "Ihmiset pitävät uudessa ajassa luonnostaan toisistaan huolta ilman eri korvausta."

    Kaikkien ihmisten päässä siis naksahtaa sillä hetkellä kun nesara julkaistaan ja kaikki haluavat sen jälkeen tehdä kaiken ilmaiseksi?

    Toisten nesara jutuista saa sellaisen kuvan että kyseessä on puhtaasti talouspoliittinen uudistus, jonkun versiossa työnteko muuttuu kokonaan vapaaehtoiseksi ja kaiken saa ilmaiseksi, kuitenkin noissa nesara teksteissä puhutaan ihan normaalin työnteon jatkamisesta, kaikista luvuista vain leikataan 90% pois. Ja sitten on vielä se versio missä on lentohärveleitä ja se kone joka tekee kaikkea pelkästä valosta... Nämä siis ovat saman asian eri oppisuuntauksia, mikä on oikea?


   • WÅT

    Olis se mahtavaa kun kaiken sais ilmaiseksi ja mitään tekemättä! Ei ihme, että ajatus kiinnostaa kaikkia työtä vieroksuvia pummeja. Eihän toki kannata miettiä, että KUKA sen ruuan sitten tuottaa ja suuhun työntää jos ei kenenkään tarvitse tehdä mitään...

    Nesarahan on jo toteutunut sen kehittäjille. Tyhmät maksaa heidän elämisensä :)


   • Anonyymi
    Heh heh kirjoitti:

    Tämä alkuperäinen nesarahan on tarkoitettu ihan usan sisäiseksi jutuksi, kyllä nidle olisi onnellinen kun kuulisi että joku jaksaa suomessa asti hehkuttaa, vaikka asia ei mitenkään kosketa suomea... Ja nuo jutut että 180 maata olisi allekirjoittamassa jotain, ovat aika optimistisia kun ottaa huomioon etteivät länsimaat halua edes allekirjoittaa pieniä päästösopimuksia koska niistä tulisi kuluja, mutta rahojen jakaminen muille onnistuu tietysti helpommin? Ja kertokaa nyt vielä että kuinka valtiot pystyvät verotulojen loputtua järjestämään normaalin sosiaaliturvan, sairaanhoidon ja yleisen(esim.teiden)kunnossapidon?

    Nesara on usan sisäinen, Gesara on muut maat.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Slava Ukraine-mölisijöiden vuoksi Suomi syöksyy nyt synkkään lamaan

   Eivät tainneet mölisijät tajuta millaisia kustannusseurauksia tästä maalle ja sen kansalaisille seuraa.
   Maailman menoa
   511
   2968
  2. Mulla on niin ikävä sua mies

   taas senki hunajakipon mies. Tai aina :)
   Ikävä
   294
   2337
  3. Beata Papp gold digger (Leppilampi)

   Kivasti nuori nainen turvasi toimeentulonsa kun antoi setämihelle. Naiset!!! Kyllä niitä setämiehiä löytyy aina vaikka naama ois kuin petolinnun perse
   Kotimaiset julkkisjuorut
   49
   2067
  4. Venäjän ydinisku lähestyy hitaasti mutta satavarmasti...

   https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/eac44407-e77d-418b-ae21-1db8a0104309 Venäläisten ärsyttäminen jatkuu, milloin menee kuppi nurin ja "uusi aurinko"
   Maailman menoa
   357
   1732
  5. Ernan pahoinpitely

   Erna pahoinpidelty. Törkeää Seiskalta nimittää tuota kissatappeluksi. Erna kertoo tässä lehtijutussa että hänellä on turvamies aina yöelämässä. Missä
   Kotimaiset julkkisjuorut
   54
   1728
  6. Paras muistosi hänestä?

   Mitä muistoa muistelet mieluiten ikävöimästäsi ja miksi?
   Ikävä
   86
   1251
  7. Huumekohussa marinoitu Redrama Vain elämää -kuvauksista: "...valehtelevan, jos sanoo, ettei..."

   Juhannuksen jälkeen Redrama oli aiheuttanut lähipiirissään huolta kuukauden mittaisella katoamistempullaan. Vain elämää -leiri pidettiin toukokuun lop
   Suomalaiset julkkikset
   2
   1071
  8. Eikö olenkin niin, että

   jos sinulla mies on ikävä, niin sinä otat yhteyttä vaikka sinua olisi kielletty. Jos, oikeasti tuntee ja haluaa, sitä taistelee.. eikös? Teen vain
   Ikävä
   78
   1069
  9. Millanen oli tunnereaktio

   Millanen tunnereaktio oli viimeksi ku kaipauksen kohteen näit?
   Tunteet
   70
   1035
  10. Martina taistelija.

   WSOY tällä hetkellä listan kärjessä, eli myydyin kirja.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   110
   883
  Aihe