Sisarpuoli kateissa

...

Minulla on sisarpuoli isän puolelta, joka on annettu adoptioon 70-luvulla. Haluaisin kovasti löytää ja tavata hänet, saada tietää, minkälainen hän on. En kuitenkaan tiedä, mistä aloittaa, koska tämä asia on jostain syystä hyvin tabu meidän perheessä, joten en ole uskaltanut puhua tästä perheenjäsenilleni. En siis tiedä sisarupuoleni nimeä, syntymäaikaa, adoptiopäivää, yhtään mitään... En edes tiedä, tietääkö hän olevansa adoptoitu, joten en tiedä, uskaltaisinko senkään vuoksi ottaa häneen yhteyttä, sillä hänelle saattaisi olla pieni järkytys saada tietää, minkälainen hänen oikea isänsä on... Mitkä ovat ne asiat, jotka minun on ensisijaisesti saatava tietooni, että minulla olisi edes mahdollisuus löytää sisarpuoleni jostakin, jos saisin ne vaikka jotenkin udeltua vanhemmiltani...?

10

2038

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • bsdfsd

   No hyvänen aika ota selvää mitä mieltä sinun vanhempasi ovat siitä että otat yhteyttä.
   Eiks se ole iso järkytys hänelle että saa tietää sisarpuolestaan, ja sisarpuoli ei edes kertonut edes hänen omalle syntymä-vanhemmalle että näin tehdään. Hän saattaa pitää sitä itsestään selvänä että he tietävät ja tukevat hänen etsimistä

   • Itse adoptoinut

    Ota yhteyttä Pelastakaa Lapset järjestöön. Heiltä voit mahdollisesti saada tietoja.


  • PostIt-lappu

   Täällä oli joskus viesti, jonka otsikko oli "Ohjeita AdoptioEtsintään", kun etsin sen haku-toiminnolla, löysin viestin, jonka kopioin tuohon alle. Aiheesta on aiemmin useinkin keskusteltu täällä palstalla, joten vanhoja viestejä lukemalla voit löytää lisää vihjeitä ja toisten kirjoituksia.

   *** Alla oleva on siis kopioitu jonkun toisen vanhasta viestistä ***

   ----

   Ohjeita adoption takia johtuneen sukulaiseron kokeneille:

   1.Kuka voi etsiä:

   Biologisia sukulaisiaan voi etsiä oikeastaan kuka tahansa. Usein kuvitellaan, että adoption kohdalla vain adoptoitu henkilö itse voi etsiä sukulaisiaan ja ottaa näihin yhteyttä. Tämä ei pidä paikkaansa. Myös biologiset vanhemmat, biologiset isovanhemmat, biologiset sisarukset tai sisaruspuolet ja muut läheiset sukulaiset voivat etsiä adoption takia eroon joutunutta sukulaistaan. Nykyään esimerkiksi sukututkimuksia tehtäessä myös kaukaisemmat sukulaiset etsivät usein adoption takia kadoksissa olevia sukulaisiaan.

   Kaikkein helpointa tietojen saaminen on kuitenkin adoptoiduille henkilöille itselleen. Adoption vuoksi sukulaisten etsimiseen ei olla Suomessa vielä laajasti totuttu ja siihen liittyy monia vanhakantaisia ennakkoluuloja. Monet kuvittelevat, että sukulaisten löytäminen aiheuttaa kriisin ihmisille tai loukkaa adoptiovanhempia. Täytyy muistaa, että vielä ennen 80-lukua pidettiin ihan normaalina sitä, että lapselle itselleen ei kerrottu hänen olevan adoptiolapsi. Asenteet ovat muuttuneet mm. kansainvälisen adoption myötä nopeasti, mutta valitettavasti jokainen virkailija ei vielä ajattele näin. Adoptoitujen lisäksi biologisilla vanhemmilla sekä sisaruksilla ja sisaruspuolilla on automaattinen oikeus saada tietoja sukulaisistaan. Adoptoitujen lapset sekä lastenlapset kuuluvat myös tähän ryhmään, joille täytyy antaa tietoja adoptiosta sekä biologisista sukulaisista.

   2.Miten etsintään suhtaudutaan:

   Tämä on hyvin hankala ja arka aihe. Adoptiota on pitkään pidetty vaiettuna ja jopa häpeällisenä asiana. On ollut häpeällistä antaa lapsi toisten kasvatettavaksi ja adoptiovanhempien motiivina on usein saada lapsia, kun biologisesti niitä ei voida saada. Tässä on kaksi keskeisintä adoptioon liittyvää häpeän syytä.

   Monet ihmiset suhtautuvat biologisten sukulaisten etsintään edelleen ristiriitaisesti tai jopa ilkeästi. Ihmetellään, eivätkö adoptiovanhemmat ole olleet riittävän hyviä, jos lapsi haluaa etsiä biologisia sukulaisiaan. Biologisten vanhempien etsintää usein paheksutaan, sillä heidän ajatellaan häiritsevän adoptioperheen perherauhaa. Monet myös ihmettelevät, miksi biologiset vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsista, jotka he ovat aiemmin hylänneet (suurin osa ihmisistä edelleen pitää lapsen antamista adoptioon hylkäämisenä).

   Etsiminen herättää voimakkaita tunteita myös etsijässä olipa hän missä suhteessa adoptioon tahansa. Monet pelkäävät sitä, mitä he voivat löytää tai jäädä löytämättä. Adoptoidut saattavat kokea syyllisyyttä adoptiovanhempia kohtaan, biologiset vanhemmat kokevat usein syyllisyyttä sekä häpeää lapsen adoptioon luovuttamisesta ja adoptiovanhemmat pelkäävät menettävänsä lapsen. Adoptoidut saattavat myös pelätä adoptiovanhempien hylkäämistä. Sisaruksillekin tilanne voi olla hankala. Monet toivovat löytävänsä sisaruksia, mutta toisaalta sisarusten välille saattaa syntyä myös rakkautta siitä, miten eri tavoin elämä on heidän kohdallaan mennyt. Yleensä sisarusten väliset suhteet saattavat kuitenkin olla kaikkein kitkattomimmat. Myös biologisten isovanhempien ja adoptoitujen lasten väliset suhteet voivat muodostua helposti lämpimiksi.

   *** Jatkuu toisessa viestissä, koska tässä maksimimerkkimäärä on 5000 ***

   • PostIt-lappu

    *** Yllä olevan viestin teksti jatkuu: ***

    3.Miten etsintä käytännössä suoritetaan:

    Suomessa on hyvin monella tavalla adoptoituja ihmisiä. Tämän lisäksi Suomessa syntyneitä lapsia on vuoteen 1980 asti voinut adoptoida ulkomaille. Alla on sen takia erilaisia ohjeita erilaisiin tilanteisiin:

    a)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu Suomeen vuonna 1980 tai sen jälkeen

    Adoption on järjestänyt joko yksi suomalainen kunta, kaksi suomalaista kuntaa yhteistyössä, Pelastakaa Lapset ry ja joku suomalainen kunta tai Pelastakaa Lapset ry yksin. Ensin kannattaa selvittää, mikä taho adoption on järjestänyt. Tätä voi kysyä adoptiovanhemmilta. Jos adoptiovanhemmilta tietoa ei syystä tai toisesta saa, niin kannattaa ottaa yhteyttä Pelastakaa Lapset –järjestöön. Jos Pelastakaa Lapset ei ole hoitanut adoptiota, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä adoptiolapsen syntymäkuntaan, joka on sama kuin biologisen äidin kotikunta syntymähetkellä.

    Adoptiosta on olemassa erilaisia asiakirjoja. Näitä ovat mm. käräjäoikeuden päätökset, asiakirja adoptioluovutuksesta, isyysselvitys tai selvitys sen puuttumisesta, selvitys biologisen äidin (tai vanhempien) elämäntilanteesta, taustatietoja biologisista vanhemmista, adoptiovanhemmista laadittu selvitys, adoptiovanhemmista adoptioneuvonnan aikana tehdyt muistiot, asiakirjoja lapsen syntymästä, terveydentilasta ja sijaishoidosta (esim. lastenkoti) ennen adoptiosijoitusta. Tämän lisäksi arkistoituna voi olla mm. valokuvia lapsesta ja/tai biologisista sukulaisista sekä kirjeitä. Nämä asiakirjat tulisi löytyä adoption järjestäneen tahon arkistoista eli kunnan tai Pelastakaa Lapset –järjestön arkistosta.

    Yleensä adoptiotahot pyrkivät toimimaan välikätenä, jos biologiset sukulaiset haluavat ottaa yhteyttä toisiinsa. He saattavat kieltäytyä antamasta yhteystietoja ja haluavat itse ottaa ensin yhteyttä etsittyyn henkilöön. Tämä voi olla oikein hyvä tapa, mikäli työntekijä on ymmärtäväinen ja yhteistyö hänen kanssaan sujuu. Joskus työntekijästä voi saada hyvän keskustelukumppanin etsimistä ja yhteydenottoa ajatellen. Osa työntekijöistä kuitenkin suhtautuu etsimiseen kielteisesti, joten älä anna tämmöisten henkilöiden masentaa itseäsi. Etsi silloin itsellesi tukea vaikka ystävistä tai Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsinnästä.

    Kannattaa ottaa yhteyttä myös Maistraattiin sekä seurakuntaan kuuluvien kohdalla kirkkoherranvirastoon. Täällä kannattaa selittää etsivänsä biologista sukulaista, joka on erossa adoption takia. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla.

    Asiaa voi kysellä myös käräjäoikeudesta. Voit ottaa yhteyttä lähimpään käräjäoikeuteen. He ohjaavat sinut tarvittaessa eteenpäin tai alkavat hoitaa asiaasi.

    Linkkejä:
    http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
    Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
    http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
    http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/ (voi saada keskusteluapua etsimiseen)

    *** Ohjeet jatkuvat seuraavassa viestissä ****


   • PostIt-lappu
    PostIt-lappu kirjoitti:

    *** Yllä olevan viestin teksti jatkuu: ***

    3.Miten etsintä käytännössä suoritetaan:

    Suomessa on hyvin monella tavalla adoptoituja ihmisiä. Tämän lisäksi Suomessa syntyneitä lapsia on vuoteen 1980 asti voinut adoptoida ulkomaille. Alla on sen takia erilaisia ohjeita erilaisiin tilanteisiin:

    a)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu Suomeen vuonna 1980 tai sen jälkeen

    Adoption on järjestänyt joko yksi suomalainen kunta, kaksi suomalaista kuntaa yhteistyössä, Pelastakaa Lapset ry ja joku suomalainen kunta tai Pelastakaa Lapset ry yksin. Ensin kannattaa selvittää, mikä taho adoption on järjestänyt. Tätä voi kysyä adoptiovanhemmilta. Jos adoptiovanhemmilta tietoa ei syystä tai toisesta saa, niin kannattaa ottaa yhteyttä Pelastakaa Lapset –järjestöön. Jos Pelastakaa Lapset ei ole hoitanut adoptiota, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä adoptiolapsen syntymäkuntaan, joka on sama kuin biologisen äidin kotikunta syntymähetkellä.

    Adoptiosta on olemassa erilaisia asiakirjoja. Näitä ovat mm. käräjäoikeuden päätökset, asiakirja adoptioluovutuksesta, isyysselvitys tai selvitys sen puuttumisesta, selvitys biologisen äidin (tai vanhempien) elämäntilanteesta, taustatietoja biologisista vanhemmista, adoptiovanhemmista laadittu selvitys, adoptiovanhemmista adoptioneuvonnan aikana tehdyt muistiot, asiakirjoja lapsen syntymästä, terveydentilasta ja sijaishoidosta (esim. lastenkoti) ennen adoptiosijoitusta. Tämän lisäksi arkistoituna voi olla mm. valokuvia lapsesta ja/tai biologisista sukulaisista sekä kirjeitä. Nämä asiakirjat tulisi löytyä adoption järjestäneen tahon arkistoista eli kunnan tai Pelastakaa Lapset –järjestön arkistosta.

    Yleensä adoptiotahot pyrkivät toimimaan välikätenä, jos biologiset sukulaiset haluavat ottaa yhteyttä toisiinsa. He saattavat kieltäytyä antamasta yhteystietoja ja haluavat itse ottaa ensin yhteyttä etsittyyn henkilöön. Tämä voi olla oikein hyvä tapa, mikäli työntekijä on ymmärtäväinen ja yhteistyö hänen kanssaan sujuu. Joskus työntekijästä voi saada hyvän keskustelukumppanin etsimistä ja yhteydenottoa ajatellen. Osa työntekijöistä kuitenkin suhtautuu etsimiseen kielteisesti, joten älä anna tämmöisten henkilöiden masentaa itseäsi. Etsi silloin itsellesi tukea vaikka ystävistä tai Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsinnästä.

    Kannattaa ottaa yhteyttä myös Maistraattiin sekä seurakuntaan kuuluvien kohdalla kirkkoherranvirastoon. Täällä kannattaa selittää etsivänsä biologista sukulaista, joka on erossa adoption takia. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla.

    Asiaa voi kysellä myös käräjäoikeudesta. Voit ottaa yhteyttä lähimpään käräjäoikeuteen. He ohjaavat sinut tarvittaessa eteenpäin tai alkavat hoitaa asiaasi.

    Linkkejä:
    http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
    Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
    http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
    http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/ (voi saada keskusteluapua etsimiseen)

    *** Ohjeet jatkuvat seuraavassa viestissä ****

    b)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu Suomeen vuonna 1979 tai ennen sitä

    Uusi adoptiolaki tuli voimaan vuoden 1980 alussa. Ennen sitä tehdyt adoptiot ovat hieman erilaisia. Näitä vanhoja adoptioita koskevat käräjäoikeuksien asiakirjat sekä kirkonkirjat ovat periaatteessa julkisia. Monet ennen vuotta 1980 tehdyt adoptiot on kuitenkin muutettu vastaamaan uutta lakia, minkä takia monien kohdalla etsimiseen pätee kohdan a) ohjeet.

    Jos adoptio on tehty ennen vuotta 1979, niin kannattaa yrittää lähteä selvittämään asiaa käräjäoikeuksista, Maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla. Tietoja voi löytyä helpostikin tai voi selvitä, että adoptio on vahvistettu uuden ns. vahvan adoption mukaiseksi vuonna 1980 tai sen jälkeen.

    Käräjäoikeuden asiakirjoista tulisi saada selville adoptiotaho (kunta, Pelastakaa Lapset, yksityishenkilö, joku muu järjestö) tai ainakin adoptioon liittyvät välttämättömät asiakirjat, joista ilmenee biologisten sukulaisten henkilöllisyystiedot sekä mahdollisesti myös tietoja adoptiovanhemmista. Vaikka adoptio olisi vahvistettu uuden lain mukaiseksi, on biologisilla sukulaisilla oikeus saada toistensa henkilöllisyystiedot.

    Jos kunta tai Pelastakaa Lapset ei ole toiminut adoptiota hoitavana tahona, niin henkilöt saavat/joutuvat yleensä itse hoitamaan yhteydenpidon. Tähän voi pyytää apua Suomen Punaisen Ristin Henkilötiedustelupalvelusta tai esimerkiksi läheisiltä ystäviltä.

    Ennen vuotta 1980 tehtyjen adoptioiden surullisin asia monien kohdalla on se, että silloin adoptioita sai kuntien ja Pelastakaa Lapset –järjestön lisäksi välittää myös muut tahot. Adoptioita hoiti niin yksityishenkilöt kuin myös muutamat järjestöt. Monien adoptioiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä surullista tosiasiaa, ettei adoptoitu välttämättä löydä taustastaan kovin paljon tietoa. Tällöinkin kuitenkin biologisten vanhempien henkilöllisyys kyetään selvittämään ja esimerkiksi käräjäoikeuden paperit tulee olla arkistoituina. Kuitenkin jo tällöin monet kunnat ja esimerkiksi Pelastakaa Lapset keräsivät jo jotain taustatietoja biologisista perheistä ja lapsen adoptioprosessista.

    http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
    http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
    http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
    Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/


   • PostIt-lappu
    PostIt-lappu kirjoitti:

    b)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu Suomeen vuonna 1979 tai ennen sitä

    Uusi adoptiolaki tuli voimaan vuoden 1980 alussa. Ennen sitä tehdyt adoptiot ovat hieman erilaisia. Näitä vanhoja adoptioita koskevat käräjäoikeuksien asiakirjat sekä kirkonkirjat ovat periaatteessa julkisia. Monet ennen vuotta 1980 tehdyt adoptiot on kuitenkin muutettu vastaamaan uutta lakia, minkä takia monien kohdalla etsimiseen pätee kohdan a) ohjeet.

    Jos adoptio on tehty ennen vuotta 1979, niin kannattaa yrittää lähteä selvittämään asiaa käräjäoikeuksista, Maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla. Tietoja voi löytyä helpostikin tai voi selvitä, että adoptio on vahvistettu uuden ns. vahvan adoption mukaiseksi vuonna 1980 tai sen jälkeen.

    Käräjäoikeuden asiakirjoista tulisi saada selville adoptiotaho (kunta, Pelastakaa Lapset, yksityishenkilö, joku muu järjestö) tai ainakin adoptioon liittyvät välttämättömät asiakirjat, joista ilmenee biologisten sukulaisten henkilöllisyystiedot sekä mahdollisesti myös tietoja adoptiovanhemmista. Vaikka adoptio olisi vahvistettu uuden lain mukaiseksi, on biologisilla sukulaisilla oikeus saada toistensa henkilöllisyystiedot.

    Jos kunta tai Pelastakaa Lapset ei ole toiminut adoptiota hoitavana tahona, niin henkilöt saavat/joutuvat yleensä itse hoitamaan yhteydenpidon. Tähän voi pyytää apua Suomen Punaisen Ristin Henkilötiedustelupalvelusta tai esimerkiksi läheisiltä ystäviltä.

    Ennen vuotta 1980 tehtyjen adoptioiden surullisin asia monien kohdalla on se, että silloin adoptioita sai kuntien ja Pelastakaa Lapset –järjestön lisäksi välittää myös muut tahot. Adoptioita hoiti niin yksityishenkilöt kuin myös muutamat järjestöt. Monien adoptioiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä surullista tosiasiaa, ettei adoptoitu välttämättä löydä taustastaan kovin paljon tietoa. Tällöinkin kuitenkin biologisten vanhempien henkilöllisyys kyetään selvittämään ja esimerkiksi käräjäoikeuden paperit tulee olla arkistoituina. Kuitenkin jo tällöin monet kunnat ja esimerkiksi Pelastakaa Lapset keräsivät jo jotain taustatietoja biologisista perheistä ja lapsen adoptioprosessista.

    http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
    http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
    http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
    Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/

    c)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu ulkomaille

    Ulkomailla asuvat henkilöt ovat voineet adoptoida lapsia Suomesta vuoden 1979 loppuun asti. Pelastakaa Lapset on hoitanut noin sadan suomalaislapsen adoptiot ulkomaille. Ilmeisesti myös muut järjestöt ovat olleet välittämässä suomalaislapsia ulkomaille adoptioon. Yksityishenkilöt välittivät adoptiolapsia Suomesta ulkomaille paljonkin (muutamia satoja vuosittain) ja etenkin pohjoismaalaiset pariskunnat ilmoittivat adoptiohalukkuudestaan suomalaisissa lehdissä.

    Jos sukulaisenne on adoptoitu Suomesta ulkomaille, kannattaa ensin selvittää, ettei hän ole Pelastakaa Lasten avulla adoptoitu. Kaikista Suomessa syntyneistä ulkomaille adoptoiduista lapsista tulisi olla adoptiopaperit Sosiaaliministeriön (nykyisin Sosiaali- ja terveysministeriö) arkistoissa. Poikkeuksina näistä voivat olla tilanteet, joissa esim. tanskalainen pariskunta on kutsunut raskaana olevan suomalaisnaisen Tanskaan synnyttämään lapsen. Tätä on tapahtunut ja tällöin ministeriössä ei välttämättä ole asiasta tietoa. Kaikissa tapauksissa asioita kannattaa kuitenkin tutkia niin pitkään, että kaikki mahdollisuudet on käytetty. Tietoja kannattaa yrittää kysyä myös sukulaisilta, jotta voisi selvitä esimerkiksi se, mihin maahan lapsi on adoptoitu. Tällöin kannattaa edetä kyseisen maan viranomaisten kanssa yhteistyöhön, jossa voi auttaa Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsintä-palvelu. Suomen Punaisen Ristin apu on ollut erittäin arvokasta ja toimivaa etenkin ulkomaille adoptoitujen lasten kohdalla.

    Jos lapsi on kuitenkin syntynyt Suomessa, niin hänestä tulisi löytyä tiedot normaalisti Maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla.

    http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
    http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
    http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
    Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/


   • PostIt-lappu
    PostIt-lappu kirjoitti:

    c)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu ulkomaille

    Ulkomailla asuvat henkilöt ovat voineet adoptoida lapsia Suomesta vuoden 1979 loppuun asti. Pelastakaa Lapset on hoitanut noin sadan suomalaislapsen adoptiot ulkomaille. Ilmeisesti myös muut järjestöt ovat olleet välittämässä suomalaislapsia ulkomaille adoptioon. Yksityishenkilöt välittivät adoptiolapsia Suomesta ulkomaille paljonkin (muutamia satoja vuosittain) ja etenkin pohjoismaalaiset pariskunnat ilmoittivat adoptiohalukkuudestaan suomalaisissa lehdissä.

    Jos sukulaisenne on adoptoitu Suomesta ulkomaille, kannattaa ensin selvittää, ettei hän ole Pelastakaa Lasten avulla adoptoitu. Kaikista Suomessa syntyneistä ulkomaille adoptoiduista lapsista tulisi olla adoptiopaperit Sosiaaliministeriön (nykyisin Sosiaali- ja terveysministeriö) arkistoissa. Poikkeuksina näistä voivat olla tilanteet, joissa esim. tanskalainen pariskunta on kutsunut raskaana olevan suomalaisnaisen Tanskaan synnyttämään lapsen. Tätä on tapahtunut ja tällöin ministeriössä ei välttämättä ole asiasta tietoa. Kaikissa tapauksissa asioita kannattaa kuitenkin tutkia niin pitkään, että kaikki mahdollisuudet on käytetty. Tietoja kannattaa yrittää kysyä myös sukulaisilta, jotta voisi selvitä esimerkiksi se, mihin maahan lapsi on adoptoitu. Tällöin kannattaa edetä kyseisen maan viranomaisten kanssa yhteistyöhön, jossa voi auttaa Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsintä-palvelu. Suomen Punaisen Ristin apu on ollut erittäin arvokasta ja toimivaa etenkin ulkomaille adoptoitujen lasten kohdalla.

    Jos lapsi on kuitenkin syntynyt Suomessa, niin hänestä tulisi löytyä tiedot normaalisti Maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla.

    http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
    http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
    http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
    Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/

    d)Ulkomailta Suomeen adoptoidut

    Useimmat ulkomailta adoptoidut tietävät adoption järjestäneen tahon. Vuoden 1985 jälkeen adoptoidut ovat adoptoitu Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n tai Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kautta tai harvoissa tapauksissa yksityisesti. Ennen vuotta 1985 adoptoidut on adoptoitu yleensä Interpedian kautta tai yksityisesti.

    Jos adoptiotaho on joku em. tahoista, kannattaa ottaa yhteyttä sinne saadakseen itselleen kaikki taustaa koskevat tiedot. Lisätietoja kannattaa yrittää kysellä adoptiovanhemmilta mahdollisimman paljon, sillä he ovat yleensä saaneet lisätietoja lapsen hakumatkalla.

    Sukulaisten etsiminen ulkomailta on vaikeampaa kuin Suomesta, mutta se ei ole mahdotonta. Internetissä on jo lukuisia adoptioon liittyviä etsintäpalveluita, listoja sekä vapaaehtoisia henkilöitä, joiden avulla tuhannet etsivät biologisia sukulaisiaan maailmalta. Jatkuvasti sukulaiset löytävät toisiaan, mutta osan etsiminen kestää hyvin kauan eikä ehkä koskaan tuota tulosta.

    Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsinnältä kannattaa pyytää apua, sillä heillä on käytössään maailmanlaajuinen etsintäjärjestelmä. Internetissä kannattaa tehdä etsintöjä kaikilla olemassa olevilla tiedoilla ja kannattaa laittaa ilmoituksia erilaisille keskustelupalstoille. Monissa kehitysmaiden nettiyhteydet lisääntyvät kovaa vauhtia ja ihmiset ovat usein avuliaita näissä asioissa.

    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/
    Kansainvälistäkin adoptioetsintää tekevä I.S.R.R. http://www.plumsite.com/isrr/
    Vietnamista adoptoiduille etsintäpaikka: http://www.darlo.tv/indigo/VVsearchingpage.html
    Puolan erittäin kehuttu palvelu: http://www.jewishgen.org/infofiles/polandv.html
    Eteläisen Afrikan adoptioetsintäpalvelu: http://www.adoptee-search.co.uk/
    VENÄJÄ – hyvä! http://www.russianfamilysearch.com/index.htm
    Thaimaa: http://genforum.genealogy.com/thailand/
    Yleinen, maat eritelty: http://genforum.genealogy.com/regional/countries/


   • PostIt-lappu
    PostIt-lappu kirjoitti:

    d)Ulkomailta Suomeen adoptoidut

    Useimmat ulkomailta adoptoidut tietävät adoption järjestäneen tahon. Vuoden 1985 jälkeen adoptoidut ovat adoptoitu Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n tai Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kautta tai harvoissa tapauksissa yksityisesti. Ennen vuotta 1985 adoptoidut on adoptoitu yleensä Interpedian kautta tai yksityisesti.

    Jos adoptiotaho on joku em. tahoista, kannattaa ottaa yhteyttä sinne saadakseen itselleen kaikki taustaa koskevat tiedot. Lisätietoja kannattaa yrittää kysellä adoptiovanhemmilta mahdollisimman paljon, sillä he ovat yleensä saaneet lisätietoja lapsen hakumatkalla.

    Sukulaisten etsiminen ulkomailta on vaikeampaa kuin Suomesta, mutta se ei ole mahdotonta. Internetissä on jo lukuisia adoptioon liittyviä etsintäpalveluita, listoja sekä vapaaehtoisia henkilöitä, joiden avulla tuhannet etsivät biologisia sukulaisiaan maailmalta. Jatkuvasti sukulaiset löytävät toisiaan, mutta osan etsiminen kestää hyvin kauan eikä ehkä koskaan tuota tulosta.

    Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsinnältä kannattaa pyytää apua, sillä heillä on käytössään maailmanlaajuinen etsintäjärjestelmä. Internetissä kannattaa tehdä etsintöjä kaikilla olemassa olevilla tiedoilla ja kannattaa laittaa ilmoituksia erilaisille keskustelupalstoille. Monissa kehitysmaiden nettiyhteydet lisääntyvät kovaa vauhtia ja ihmiset ovat usein avuliaita näissä asioissa.

    http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/
    Kansainvälistäkin adoptioetsintää tekevä I.S.R.R. http://www.plumsite.com/isrr/
    Vietnamista adoptoiduille etsintäpaikka: http://www.darlo.tv/indigo/VVsearchingpage.html
    Puolan erittäin kehuttu palvelu: http://www.jewishgen.org/infofiles/polandv.html
    Eteläisen Afrikan adoptioetsintäpalvelu: http://www.adoptee-search.co.uk/
    VENÄJÄ – hyvä! http://www.russianfamilysearch.com/index.htm
    Thaimaa: http://genforum.genealogy.com/thailand/
    Yleinen, maat eritelty: http://genforum.genealogy.com/regional/countries/

    MUUTA:

    Tiesithän suomalaisen internetissä olevan sukututkimukseen tarkoitetun palvelun, Hiskin?
    http://www.genealogia.fi/hiski

    Joskus ratkaisu on lähellä! Käytä tuttuja hakukoneita: Google, Altavista ja www.fi
    Jotkut ovat löytäneet netistä sukulaistensa tietoja, kuvia ja jopa kotisivuja. Sinä voit myös itse tehdä kotisivut…

    *** Kopioitu teksti päättyy ***

    Tsemppiä matkaan, lähdettepä etsimisen tielle tai jos jätätte projektin kesken. Vaikeita asioita. Kukaan ei voi toisen puolesta tehdä päätöstä.


   • Vain elämää :))))
    PostIt-lappu kirjoitti:

    MUUTA:

    Tiesithän suomalaisen internetissä olevan sukututkimukseen tarkoitetun palvelun, Hiskin?
    http://www.genealogia.fi/hiski

    Joskus ratkaisu on lähellä! Käytä tuttuja hakukoneita: Google, Altavista ja www.fi
    Jotkut ovat löytäneet netistä sukulaistensa tietoja, kuvia ja jopa kotisivuja. Sinä voit myös itse tehdä kotisivut…

    *** Kopioitu teksti päättyy ***

    Tsemppiä matkaan, lähdettepä etsimisen tielle tai jos jätätte projektin kesken. Vaikeita asioita. Kukaan ei voi toisen puolesta tehdä päätöstä.

    Itse jo ikääntynyt kauan sitten suoraan synnytyslaitokselta lastenkotiin heivattu ja joka sen ajan mittapuun mukaan pääsi ottolapseksi kunnianarvoiseen perheeseen.
    Mummo ja ukki ikäiset vanhempani kyllä hoitelivat minua parhaan taitonsa mukaisesti eli pitivät sylissä, mutta kuritusta unohtamatta. Joskus löylytys meni niin pitkälle, että nykyaikaisen mittapuun mukaan isille olisi voinut tulla jopa seurauksia. Aika oli kuitenkin silloin toinen.
    Koulussa sitten sain kuulla olevani ottolapsi ja, kun sitten aloin sitä tivaamaan, kotona, että pitääkö paikkansa, niin äiti suuttui hirmuisesti, heitti tiskirätillä päin naamaa. Kyselyt loppuivat siihen.
    Kun sitten koitti murrosikä, niin silloin se melske alkoi. Äiti vanhukseni ei antanut laittaa esim. valoja päälle, koska on mukavaa istua hämärää...Ajatelkaa minun 15 vuotiaan tytön. Ja, kun karkasin tanssilavalle, kun muutkin menivät niin seuraavana päivänä ei ollut ruokapöytään asiaa.
    Kaikesta huolimatta he olivat minun vanhempani ja nuo hurjat episodit huvittavat minua jälkikäteen.
    Tapasin myöhemmin aikuisena biologisen äitini kaksi kertaa, kuin myös isäni kerran. Valitettavasti minä en voi yhtyä siihen joukkoon joka kertoo vastaavasta tilanteesta, kuinka itkettiin ja halattiin....Siis minä en tuntenut mitään. En vihaa, enka rakkautta, mutta tulipahan nähtyä silmästä silmään.
    Aikanaan itse tultuani äidiksi ottovanhempani olivat lapsenlapsiaan vähän yli rakastavat mummo ja uki joita lapseni muistavat suurella lämmöllä, kuin myös minä, joten terveisiä vaan teille kummallekin sinne taivasten valtakuntaan.


  • Anonyymi

   Minulla ja siskolla on velipuoli kadoksissa.äiti ei kerro,ja kirkkoherranvirastosta tuli stoppi vastaan.en tiedä kuin etunimen ja vuosi luvun 1967.mikä neuvoksi?hän on annettu sairaalassa jo pois.neuvoja kaipailisin.kuuleman mukaan olisi ottanut äitiin yhteyttä,mut äiti ei halunnut olla tekemisissä.en tiedä tietääkö hän siskoistaan.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Wau! Seksikäs Diili-Sointu poseeraa nahkarotsi auki: "Eka työviikko purkissa ja heti..."

   Uhkea Sointu Borg poseeraa ekan työviikon kunniaksi nahkarotsissa ja revityissä farkuissa - toki tyylilleen uskollisena nahkarotsi paljastavasti auki.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   85
   11615
  2. Mitä kuuluu nyt? Maajussi-Mustafa paljastaa, onko sutinaa vai ei - Yllätys kuvausten jälkeen

   Turkin lahja suomineidoille elikkäs Maajussi-Mustafa on kyllä aikamoinen tapaus! https://www.suomi24.fi/viihde/mita-kuuluu-nyt-maajussi-mustafa-palja
   Viihde ja kulttuuri
   57
   4512
  3. Vappubrunssi

   Vappubrunssin järjestäjät hävetkää! Tiesitte että näin tulee käymään,vaaransitte ihmisten terveyden muutaman euron takia. Mahtaa omatunto,ei teillä ta
   Kokkola
   262
   3881
  4. Miesten kokema seksuaalinen ahdistelu

   Mieheni on kertonut aika uskomattomia juttuja nuoremmalla iällä tapahtuneista ahdisteluista. Oli vielä kokematon ja uimarannalla häntä vanhempi nainen
   Parisuhde
   50
   2346
  Aihe