Veneissä desibeli rajat?

kasilla lujaa

Onko veneilyssä olemassa jotain desibelirajoja.
Mietityttää vaan kun omassa veneessä on tuollaiset 4" suorat putket ja niistä yksi kanssaveneilijä otti viime kesänä herneen nenään.
Niihin en aijo vaimentajia laittaa mutta voiko poliisi jotenkin puuttua mun veneilyyn jos äänet on liian isot?
Kyllähän merelle ääntä mahtuu ja varsinkin bensa V8:n ääntä.

33

1956

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • J - 86

   En ole ainakaan kuullut, että olis rajoja.. Se on sitten eri asia jos joka päivä ajelet tietyllä samalla alueella..

  • fhjklkoll

   15.9.2005/748
   Valtioneuvoston asetus huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä

   • J - 86

    8 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi pakokaasupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 2 kohdassa mainitun tuotteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppitarkastusta (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuuden tarkastuksella (C-moduuli) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B D, B E, B F, G tai H.

    9 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi melupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista noudatettava seuraavaa menettelyä:

    1) jos testit tehdään käyttäen yhdenmukaistettua melumittausstandardia (EN ISO 14509), tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

    2) jos arviointiin käytetään Frouden lukua ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli); tai

    3) jos arviointiin käytetään edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja vertailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli) huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiiviin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli).

    Huvivenelain 3 §:n 3 kohdan c ja d alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli) taikka G- tai H-moduulin mukaista arviointia.


   • J - 86
    J - 86 kirjoitti:

    8 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi pakokaasupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 2 kohdassa mainitun tuotteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppitarkastusta (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuuden tarkastuksella (C-moduuli) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B D, B E, B F, G tai H.

    9 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi melupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista noudatettava seuraavaa menettelyä:

    1) jos testit tehdään käyttäen yhdenmukaistettua melumittausstandardia (EN ISO 14509), tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

    2) jos arviointiin käytetään Frouden lukua ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli); tai

    3) jos arviointiin käytetään edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja vertailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli) huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiiviin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli).

    Huvivenelain 3 §:n 3 kohdan c ja d alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli) taikka G- tai H-moduulin mukaista arviointia.

    Muistojen SuurSaimaan ajot 2010: Fountain

    http://www.youtube.com/watch?v=NvSXWcmYwFg

    Äänimaailma on kuin pommikonelaivueesta, mutta silti merelle ihan laillinen peli..


   • kasilla lujaa
    J - 86 kirjoitti:

    8 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi pakokaasupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 2 kohdassa mainitun tuotteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppitarkastusta (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuuden tarkastuksella (C-moduuli) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B D, B E, B F, G tai H.

    9 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi melupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista noudatettava seuraavaa menettelyä:

    1) jos testit tehdään käyttäen yhdenmukaistettua melumittausstandardia (EN ISO 14509), tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

    2) jos arviointiin käytetään Frouden lukua ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli); tai

    3) jos arviointiin käytetään edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja vertailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli) huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiiviin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli).

    Huvivenelain 3 §:n 3 kohdan c ja d alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli) taikka G- tai H-moduulin mukaista arviointia.

    Hyvä homma eli vesillä ei käytännössä ole mitään melurajoja. Voisi olla noden momenttien tulkinta keskiverto poliisille ylivoimainen tehtävä.


   • Anonyymi
    J - 86 kirjoitti:

    8 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi pakokaasupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 2 kohdassa mainitun tuotteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppitarkastusta (B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuuden tarkastuksella (C-moduuli) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä: B D, B E, B F, G tai H.

    9 §
    Vaatimustenmukaisuuden arviointi melupäästöjen osalta
    Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen huvivenelain 3 §:n 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista noudatettava seuraavaa menettelyä:

    1) jos testit tehdään käyttäen yhdenmukaistettua melumittausstandardia (EN ISO 14509), tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

    2) jos arviointiin käytetään Frouden lukua ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli); tai

    3) jos arviointiin käytetään edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja vertailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli) huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvivenedirektiiviin liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli).

    Huvivenelain 3 §:n 3 kohdan c ja d alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli) taikka G- tai H-moduulin mukaista arviointia.

    Näyttäisi tämä koskevan veneen valmistajia. Veneen omistaja kai saa sitten tehdä veneelleen mitä haluaa jos ei sitä nimenomaisesti ole laissa kielletty.


  • Kierot putket

   Sanotaan näin, että ei ole mutta jos sinun kaltaisia sankareita riittää niin kohta saadaan tähänkin joku pykälä. Eli kun hommaat kippoon valinan suorille tai veden alle meneville putkille ja käytät niitä sen mukaan ajeletko sataman tuntumassa vai kauempana säästytään valituksilta ja uusilta rajoituksilta. Kiitos

   • so what

    "Muistojen SuurSaimaan ajot 2010: Fountain

    http://www.youtube.com/watch?v=NvSXWcmYwFg

    Äänimaailma on kuin pommikonelaivueesta, mutta silti merelle ihan laillinen peli.. "

    2006 alkaen taisi mercruiserin eu662 olla tehokkain eu alueelle soveltuva moottori. Miten arvoisa
    raati tai viranomainen kohtelee jos lasikuidun alta löytyy aivan jotain muuta, tai muutettua kuin ostetussa
    CE-merkinnässä sanotaan?


   • kasilla lujaa

    Joo tilattu on ja ens kesänä saa kyllä valita äänen tason tilanteen mukaan...


  • 80 desibeliä

   Uusissa veneissä ja moottoreissa on desibelirajat, eli enää ei saa suoria putkia uuteen veneeseen laittaa. Muuttuikohan tuossa nelisen vuotta sitten tuo laki tai direktiivi?

   • J - 86

    Onneksi vanhalla on varaa ajella.. Ei tarvita CE-kilpeä, eikä mitään muutakaan.


   • Skipper25
    J - 86 kirjoitti:

    Onneksi vanhalla on varaa ajella.. Ei tarvita CE-kilpeä, eikä mitään muutakaan.

    Kyllä mua ainakin vituttais jos mökkinaapuri täräyttäs kesälomilla joka päivä kasin laulamaan suorilla putkilla laiturissa. Siinä kun on sen verran massiivinen ääni että se porautuu varmasti jo mökkiinkin sisään. Tollaset pelit on tietty hienoja ja silloin tällöin pieninä annoksina nautittuna jopa mielenkiintoisia. Varsinkin jos vene on itse alan harrastajan tekemä. Mutta kyllä väistämättä tulee jonkun asteinen huomionhakuisuus mieleen.


   • juuuu-u
    Skipper25 kirjoitti:

    Kyllä mua ainakin vituttais jos mökkinaapuri täräyttäs kesälomilla joka päivä kasin laulamaan suorilla putkilla laiturissa. Siinä kun on sen verran massiivinen ääni että se porautuu varmasti jo mökkiinkin sisään. Tollaset pelit on tietty hienoja ja silloin tällöin pieninä annoksina nautittuna jopa mielenkiintoisia. Varsinkin jos vene on itse alan harrastajan tekemä. Mutta kyllä väistämättä tulee jonkun asteinen huomionhakuisuus mieleen.

    kyllähän se harmittaa kun sunnuntaina omakotialueella startataan se ensimmäinen ruohonleikkuri
    käyntiin, ja muut perässä. Vaikka olisivatkin ruohonleikkauksen harrastajia.
    Kyllä suomalaisenkin pitää ottaa kulttuurikylpy ja tehdä mitä laki ja eu sallivat. Ihan yhtä
    typerää olisi lopettaa mansikansyönti jos se jotain häiritsee.


   • Not-real
    juuuu-u kirjoitti:

    kyllähän se harmittaa kun sunnuntaina omakotialueella startataan se ensimmäinen ruohonleikkuri
    käyntiin, ja muut perässä. Vaikka olisivatkin ruohonleikkauksen harrastajia.
    Kyllä suomalaisenkin pitää ottaa kulttuurikylpy ja tehdä mitä laki ja eu sallivat. Ihan yhtä
    typerää olisi lopettaa mansikansyönti jos se jotain häiritsee.

    Desibeliraista mitään tiedä, mutta maalaisjärki olisi hyvä pitää matkassa mukana.
    Kaippa tuonne merelle meteliä mahtuu, mutta "kaunisaaren" laiturille ei.
    Siinä on vain sellainen paradoksi, että kun on vene jossa meteliä riittää, sitä jostain
    syystä pitää huolehtia että sen kaikki paikalla olijat myös tietää/ kuulee. Ei minulla ole mitään kovaäänistä venettä vastaan mutten "aina" ymmärrä, kun sellainen tulee
    vierasvenesatamaan kaasuttelemaan paikallaan??? Eihän ne hiljaisten koneäänien veneetkään siellä
    turhan päiten koneitaan päristele! Kyllä se tyhjäkäynnin matala mörinä laiturialueelle tullessa riitää
    että ne, jotka jotain asiasta ymmärtää tiedostavat millainen vene laituriin saapui.


   • Pärrpärrr!
    Not-real kirjoitti:

    Desibeliraista mitään tiedä, mutta maalaisjärki olisi hyvä pitää matkassa mukana.
    Kaippa tuonne merelle meteliä mahtuu, mutta "kaunisaaren" laiturille ei.
    Siinä on vain sellainen paradoksi, että kun on vene jossa meteliä riittää, sitä jostain
    syystä pitää huolehtia että sen kaikki paikalla olijat myös tietää/ kuulee. Ei minulla ole mitään kovaäänistä venettä vastaan mutten "aina" ymmärrä, kun sellainen tulee
    vierasvenesatamaan kaasuttelemaan paikallaan??? Eihän ne hiljaisten koneäänien veneetkään siellä
    turhan päiten koneitaan päristele! Kyllä se tyhjäkäynnin matala mörinä laiturialueelle tullessa riitää
    että ne, jotka jotain asiasta ymmärtää tiedostavat millainen vene laituriin saapui.

    Vähän kuin tulisi uimarannalle heiluttelemaan pippeliään ja huutamaan, että Katsokaa, katsokaa!


   • Ruotsalainen perse
    Pärrpärrr! kirjoitti:

    Vähän kuin tulisi uimarannalle heiluttelemaan pippeliään ja huutamaan, että Katsokaa, katsokaa!

    Sua onkin jo odoteltu, missä sä oikein viivyit, olen koittanut ihan yksin tuoda meidän viestiä kanssa veneilijöille.


   • Skipper25
    juuuu-u kirjoitti:

    kyllähän se harmittaa kun sunnuntaina omakotialueella startataan se ensimmäinen ruohonleikkuri
    käyntiin, ja muut perässä. Vaikka olisivatkin ruohonleikkauksen harrastajia.
    Kyllä suomalaisenkin pitää ottaa kulttuurikylpy ja tehdä mitä laki ja eu sallivat. Ihan yhtä
    typerää olisi lopettaa mansikansyönti jos se jotain häiritsee.

    Ruohonleikkaus onkin työ joka on tehtävä. Sitäpaitsi laitetaan ruohonleikkuri ja kasin kone vierekkäin laulamaan, kummasta luulet lähtevän enemmän meteliä? Ja kyllä se vaan on niin että tarpeeks ku löytyy siihen kaasutteluun vittuuntuneita ihmisiä ni äkkiä ne putket kuule löytää tiensä sinne veden alle. Sitten jää ne vähätkin autenttiset bajaveneet näkemättä muutaman mulkun takia.


   • Mark II
    Skipper25 kirjoitti:

    Ruohonleikkaus onkin työ joka on tehtävä. Sitäpaitsi laitetaan ruohonleikkuri ja kasin kone vierekkäin laulamaan, kummasta luulet lähtevän enemmän meteliä? Ja kyllä se vaan on niin että tarpeeks ku löytyy siihen kaasutteluun vittuuntuneita ihmisiä ni äkkiä ne putket kuule löytää tiensä sinne veden alle. Sitten jää ne vähätkin autenttiset bajaveneet näkemättä muutaman mulkun takia.

    Olen aivan samaa mieltä eli noi vitun jenkkiveneilijät vois painuu helvettiin täältä palstalta ja koko suomesta.
    Täällä olijoiden kuuluu ajaa kunnon uppoumarunkosella, mielellään umehtuneen kusen hajusella, muijan jonka raahaa kajuuttan kuuluu olla sikaruma-läski ja auto joka jää satamaan vähintään 10-vuotta vanha ja mielellään ruosteessa. Silloin itsetunto on kunnossa eikä tarvii esittää jotain mitä ei ole. Egon jatkeet on köyhille ja pienimunasille.


   • Anonyymi

    Ai missä niin sanotaan että ei saa laittaa. Moottorien desibelirajat koskee moottorien valmistajia ei käyttäjiä.


   • Anonyymi
    Ruotsalainen perse kirjoitti:

    Sua onkin jo odoteltu, missä sä oikein viivyit, olen koittanut ihan yksin tuoda meidän viestiä kanssa veneilijöille.

    Taitaa pippeli kiinnostaa muuten vaan kun pitää sitä tuoda julkisesti keskustelupalstalla esille.


  • Nillittäjä241987245

   Metelirajat eivät koske yksin kisakäyttöön koskevia veneitä eikä ammattiveneitä. Muut vuoden 2005 jälkeen markkinoille tulleet huviveneet tulee olla silleen meluttomia, että 30 metrin päästä kun ajaa, niin ääni on normaalin puheäänen tasolla täydellä kaasulla. Sama koskee tietysti kaikkia Jenkeistä ja muualta tuotuja huviveneitä, jotka on tehty vuoden 1950 jälkeen. Tämä takia mm. hydrokopteri huvikäyttöön on aika mahdoton yhtälö, koska ei mee läpi melutesteistä.

  • Not-real

   Liiallisesta metelistä aasinsiltana tuli mieleen tapaus...
   "Juppiöky hirveet moottorit" jenkkivene tuli laituriin kovalla metelillä.
   n. 10 hengen nuorisoporukka huusi aikansa ( huusi koska veneen soitin luonnollisesti soitti täysillä rokkia ja puhe piti kuulua vieruskaverille )
   jolloin naapuriveneilijöiden mitta tuli täyteen. Naapurit menivät yhteistuumin ja tyhjensivät omat jauhesammuttimensa kyseiseen veneeseen. Sitten tulikin suht hiljaista. Tämä tapahtui kun useat pyynnöt hiljaisemmasta elosta eivät tuottaneet tulosta. Ikävä tapahtuma mutta toisaalta, niin metsä vastaa kuin sinne huutaa...

   • vinskruuv

    hauska tarina, mutta jälleen osoitus suvaitsemmattommuudesta, ja
    omasta yivertaisuudesta.
    Suomessa taitaa olla kotirauha, jonka rikkomiseen häiriintyneet veneilijät
    syyllistyivät. Jos poliisi olisi kutsuttu paikalle, olisi se varmaan poiminut mukaansa nämä sammuttimen tyhjentäjät...mutta taisivat ottaa lain vain omiin käsiinsä...


  • meitä_on_moneksi

   Asumme Naantalissa lähellä rantaa ja jo tähän aikaan vuodesta (kesäkuun alkupäivät) herätyksiä tulee noin 0 - 3 kertaa yöstä. Jostain omalaatuisesta syystä näillä ajellaan paljon myös öisin. On melko outoa että ikkunamme alta menee Finnlinesin laiva puoliyöntienoilla ja noin seitsemän aikaan aamulla ilman että heräämme tuohon. Myös Naantalin jalostamoon tulevat laivat eivät herättele.

   Minun on hyvin vaikea ymmärtää sitä epäkohteliaisuutta, joka joillain veneilijöillä on. Meitä on moneen junaan, myös niitä jotka tarvitsevat säännöt korvaamaan kohteliaisuuden puutteen.

   Vertaukset ruohonleikkuriin on aika naurettavia oikeasti. Ääni kulkee vedenpäällä erilailla kuin rivitaloalueella. Noiden veneiden äänen paine helisyttää välillä ikkunoita tavalla johon ei tuhannen ruohonleikkurin kuoro kykene.

   Toivon, että viranomainen puuttuu tähän ääliöiden ralliin. Ihmettelen myös miksi jotkut oikeasti ovat noiden veneiden kyydissä ilman kuulosuojaimia. Ostamalla tuollaisen veneen pitäisi sitoutua tulevien kuulolaitteiden omakustannuspakkoon.

  • meitä_on_moneksi

   Asumme Naantalissa lähellä rantaa ja jo tähän aikaan vuodesta (kesäkuun alkupäivät) herätyksiä tulee noin 0 - 3 kertaa yöstä. Jostain omalaatuisesta syystä näillä ajellaan paljon myös öisin. On melko outoa että ikkunamme alta menee Finnlinesin laiva puoliyöntienoilla ja noin seitsemän aikaan aamulla ilman että heräämme tuohon. Myös Naantalin jalostamoon tulevat laivat eivät herättele.

   Minun on hyvin vaikea ymmärtää sitä epäkohteliaisuutta, joka joillain veneilijöillä on. Meitä on moneen junaan, myös niitä jotka tarvitsevat säännöt korvaamaan kohteliaisuuden puutteen.

   Vertaukset ruohonleikkuriin on aika naurettavia oikeasti. Ääni kulkee vedenpäällä erilailla kuin rivitaloalueella. Noiden veneiden äänen paine helisyttää välillä ikkunoita tavalla johon ei tuhannen ruohonleikkurin kuoro kykene.

   Toivon, että viranomainen puuttuu tähän ääliöiden ralliin. Ihmettelen myös miksi jotkut oikeasti ovat noiden veneiden kyydissä ilman kuulosuojaimia. Ostamalla tuollaisen veneen pitäisi sitoutua tulevien kuulolaitteiden omakustannuspakkoon.

  • meitä_on_moneksi

   Asumme Naantalissa lähellä rantaa ja jo tähän aikaan vuodesta (kesäkuun alkupäivät) herätyksiä tulee noin 0 - 3 kertaa yöstä. Jostain omalaatuisesta syystä näillä ajellaan paljon myös öisin. On melko outoa että ikkunamme alta menee Finnlinesin laiva puoliyöntienoilla ja noin seitsemän aikaan aamulla ilman että heräämme tuohon. Myös Naantalin jalostamoon tulevat laivat eivät herättele.

   Minun on hyvin vaikea ymmärtää sitä epäkohteliaisuutta, joka joillain veneilijöillä on. Meitä on moneen junaan, myös niitä jotka tarvitsevat säännöt korvaamaan kohteliaisuuden puutteen.

   Vertaukset ruohonleikkuriin on aika naurettavia oikeasti. Ääni kulkee vedenpäällä erilailla kuin rivitaloalueella. Noiden veneiden äänen paine helisyttää välillä ikkunoita tavalla johon ei tuhannen ruohonleikkurin kuoro kykene.

   Toivon, että viranomainen puuttuu tähän ääliöiden ralliin. Ihmettelen myös miksi jotkut oikeasti ovat noiden veneiden kyydissä ilman kuulosuojaimia. Ostamalla tuollaisen veneen pitäisi sitoutua tulevien kuulolaitteiden omakustannuspakkoon.

  • Anonyymi

   Kovin ihmetyttää tuo kommenttisi. Etenkin sen loppukaneetti, jossa toteat ettei sinua kiinnosta, vaikka rannalla asuvat häiriintyvät (muk.luk. linnut ja muut eläimet). Olisi hyvä ottaa huomioon myös veden ääntä välittävä ja voimistava tekijä. Näin myös kauempana asuvat jakavat tämän ”hyödyllisen” menopelin melut.

   • Anonyymi

    Ei täällä voi edellyttää mitään asiallista keskustelua.
    Kulisseissa vaanii aina valmiina erilaisia kahjoja, jotka saavat fiksuimmatkin kommentit näyttämään out of place.


   • Anonyymi

    Miten vesi voimistaa ääntä ?


  • Anonyymi

   Kuka rupeaisi valmistamaan pienikokoisia torpedoita mäkkiköyttöön? Ei tarvis olla tappava kunhan tulis pikku reikä lasikuituun.

   Vois sitten käyttää josntohonnlahdelle tulis joku möykkäsaunalautta tai idioottimölyvene.

   • Anonyymi

    Ai mäkkiköyttöön? Mikä sinulla on niin Applea vastaan että ne pitäisi johonkin möykkäsaunalauttaan tai idioottimölyveneeseen köyttää? Pikku reiästä ei sitten mahdu köysi läpi.


  • Anonyymi

   Olen yli 60v.ukko ja minusta veekasin murinaa on aina nautinto kuunnella. Itselläni ei valitettavasti kasia ole, mutta peukutan aina näitä joilla sellainen on. Joutava valittaminen on yleensä merkki liian snadista piposta. Hyvää kesää kaikille, kyllä maailmaan ääntä mahtuu

   • Anonyymi

    Just näin. Aina noita ahdasmielisiä sikiää. Niiden kannattaisi työntää päänsä takapuoleensa, ehkäpä siellä olisi hiljaista


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Onko Pajari gerontofiili?

   Poliitikko Harry ”Hjallis” Harkimo, 70, kertoi itsenäisyyspäivänä seurustelevansa Jasmine Pajarin, 35, kanssa. Fuengiro
   Maailman menoa
   167
   11364
  2. Netta pelkäsi Maisan nappaavan kauramiljanäärin

   Samanlaisia naisia tuntuvat muutenkin olevan. Tietää kertoa: https://www.seiska.fi/rikos/kauramiljonaari-jp-kukkosen-ne
   Kotimaiset julkkisjuorut
   114
   3438
  3. Netta Kukkonen perustelee varkauksiaan sillä että

   hän on nuorenpana syyllistynyt rikoksii, viimeisimmät rikokset ovat vuodelta 2022. Onko hän vuodessa vanhentunut 20 vuot
   Maailman menoa
   11
   1449
  4. Voi kun uskaltasin

   Sulta suoraa kysyä onko kaikki hyvin? 🫤 Poistit kaikki kuvatkin ja muuta... Tietäsipä et pahan olon susta pois halata
   Ikävä
   90
   1355
  5. Nainen, mitä tahdot ja odotat tulevaisuudelta

   Itse olen jo kaiken sanottavan sanonut ja haudannut ne unelmat. Ei ole oikeastaan juurikaan mitään enää mitä tavoittelis
   Ikävä
   112
   1175
  6. Sanna Marinin kaunis keltainen asu sai tuulipuvut haukkomaan henkeä ihastuksesta!

   Syrjäseuduilla huokailtiin Sannan upeaa pukuvalintaa, kaunis keltainen asu sopi hienosti Sannalle ja erottui hyvin jouko
   Suomen Keskusta
   364
   1075
  7. Tietäisinpä mitä sinä haluat

   Annat vihjeitä, että haluaisit kenties lähentyä, mutta jos otan askeleen lähemmäs, saan osakseni vain torjuntaa. En tied
   Ikävä
   49
   1031
  8. Jokim vigelius tanssi miehensä kanssa linnan juhlis

   Joo, alkaa tuntumaan siltä että lähes kaikki persumiehet on "niitä miehiä".
   Perussuomalaiset
   119
   979
  9. Harvinaiset kuvat: Iskelmäkuningatar Eini ja Lars-rakas yhdessä juhlimassa "Jotain suurta pienen..."

   Iskelmäkuningatar Eini oli tänä vuonna Linnan juhlissa puolisonsa Lars Pajumäen kanssa. Lars-puolisoa ei ole paljon julk
   Suomalaiset julkkikset
   11
   976
  10. Oliko linnaan lähetetty Kakkos-Hassinen yksi Venäjän hybridivaikuttajista?

   Jälkikäteen on TV-kameroiden ja Linnan turvakameroiden tallenteilta selvinnyt että nimellä 'Mikko Hassinen' esiintynyt m
   Maailman menoa
   48
   896
  Aihe