Valikko

Koti ja rakentaminen

Keskustele kotiin ja rakentamiseen liittyvistä asioista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Tänään 21.42
Pokka vaatii: Aran parannettava toimintaansa
28.1.2015 Hannele Pokka Pitkään valmisteltu Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAa koskeva lakiuudistus jäi antamatta eduskunnalle. Uudistuksesta ei päästy poliittiseen sopuun. Laissa oli tarkoitus vahvistaa ARAn asemaa valtion asuntopoliittisten toimien toimeenpanijana ja uudistaa viraston johtamisjärjestelmää. Viraston nimikin olisi muuttunut Valtion asuntovirastoksi. Epäilemättä pitkään vellonut keskustelu ARAn tulevasta asemasta on pyörinyt viraston työntekijöiden mielessä, kun on epätietoisena odotettu, tuleeko uudistus vai ei. Liekö tämä tilanne vaikuttanut siihenkin, että viraston maine asioiden hyvänä hoitajana on saanut viime aikoina kolhuja. Eduskunnan oikeusasiamies on joutunut lähettämään virastolle useamman kirjallisen huomautuksen. Niiden pääsisältö on ollut, ettei virasto ole toiminut hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tästä ovat kärsineet ARAn asiakkaat. Ympäristöministeriössä on oikeusasiamiehen huomautusten vuoksi annettu virastolle useita kehotuksia noudattaa kaikessa toiminnassa palveluperiaatetta ja neuvontavelvollisuutta. On sanottu, että silloinkin on vastattava, vaikka toimivaltainen viranomainen on joku muu. Nämä kehotukset on kirjattu sekä ministeriön tilinpäätöskannanottoon, joka annettiin kesällä 2014, että ARAn kuluvan vuoden tulossopimukseen. Tulossopimuksen kirjattu vaatimus parantaa toiminnan laatua ja varmistaa prosessien toimivuus on ministeriön tapa muuttaa asioita, koska emme voi puuttua yksittäisiin päätöksiin. ARAn on parannettava toimintaansa. Kansalaisilla on oikeus odottaa viranomaisilta hyvää palvelua ja neuvontaa. http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Organisaatio/Virkamiesjohto/Pokan_mietteet/ARAlle_pyyhkeita_oikeusasiamiehelta%2832588%29 Kirjoittelu Suomi 24:ssä Aran toiminnasta on ollut aiheellista, odottelemme että Suomi 24 palauttaisi viestiketjun "Ara menetti luottamuksen"
2
Koti ja rakentaminen > Asunnot ja asuminen > Asumisoikeusasunnot

Sivu /24951