LOISELIITTI YRITTÄÄ KRIMINALISOIDA KÖYHYYDEN

KOSKA SEN OMAT JA ETUJENSA AJAJIEN, ELI HALLITUKSEN, TEOT EIVÄT KESTÄ PÄIVÄNVALOA.

Valtion velkarahoilla juhliva pummieliitti pyrkii kriminalisoimaan köyhyyden, jonka aiheuttaja se on.

Kaikki inhimillinen yritetään kieltää, etteivät ihmiset protestoisi orjuutta vastaan, vaan antaisivat tottelevaisesti kaiken loiseliitin juhlien kartuttamiseksi, ne ottavat kaiken, minkä ilman verenvuodatusta irti saavat.

Hallitus kuuluisi sinne Valtionoikeuteen todellisista rikoksista, jotka pitäisi kriminalisoida: maanpetturuus, korruptio, suurtyöttömyys, toista miljoonaa köyhää suomalaista, valtion nimissä velkoja monikansallisille pankeille, ym ym

PUMMIELIITIN ETUJEN AJAJAT KUULUVAT VALTIONOIKEUTEEN.
Ilmianna
Jaa

17 Vastausta


Kaikki kriminalisoidaan.
Ilmianna
Jaa
Työttömät eivät saa minkäänlaista oikeutta. Heillä ei käytännössä ole lainkaan oikeusturvaa ollessaan työvoimatoimiston asiakkaina. Käytännössä työttömän oikeusturva ollessaan tekemisissä työvoimaviranomaisten kanssa on verrattavissa juutalaisten oikeusturvaan natsi-saksassa sinä ajanjaksona ennenkuin heitä alettiin teollisesti murhata.

Työttömillä on muunmuassa velvollisuus todistaa itsensä syyttömiksi mikäli heitä syytetään työvoimaviranomaisen toimesta jostakin. Syytöksen esittäjän ei tuolloin tarvitse milläänlailla todistaa syytöstään oikeaksi. Työtöntä rangaistaan taloudellisilla seuraumuksilla eli karenssilla mikäli hän ei pysty syyttömyyttään todistamaan, ja rangaistus toimeenpannaan välittömästi, vaikka sen saanut siitä valittaisinkin. Ja vielä ongelmallisemmaksi asian tekee se että syyttäjä, tuomari ja lautamiehetkin (yhtä lukuunottamatta) ovat tällöin yksi ja sama taho.

Uskoakseni länsimaisen oikeusjärjestelmän perusperiaate on että jos jotakuta jostain syytetään, syytöksen esittäjällä on velvollisuus todistaa syytöksensä todeksi, syytetyn ei sinänsä tarvitse syyttömyyttään todistella.

Myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta, mikä käytännössä merkitsee työttömälle työn tekoa 9 euron päiväpalkalla eli kulukorvauksella, on oikeusoppineidenkin toimesta todettu olevan perustuslain kanssa ristiriidassa, kuitenkin lakia sovelletaan työttömiin päivittäin.

Kaiken yläpuolellahan on Lissabonin sopimus ja muut Euroopan lait kuten Euroopan Ihmisoikeussopimus jonka rikkomisesta Suomi saa tuomoita jatkuvasti.
Laki julkisista työvoimapalveluista sekä myös työttömyysturvalaki on osittain EIS:n vastainen, ja voi olla myös Lissabonin sopimuksen vastainen. Jos ja kun näin on niin siltä osin ei ei noita työkkärin lakeja voi eikä SAA soveltaa.

Eipähän ole ensimmäinen kerta kun Suomen Eduskunta on "suuressa viisaudessaan" (=tyhmyyttään) säätänyt sellaien lain joka on ristiriidassa EU-lakien kanssa. Viimeksi kaatui autoverolaki ja valtio joutui palauttamaan auton maahantuojille miljoonia euroja. Lisäksi tulli sovelsi sitä oman mielensä mukaan aina katkeraan loppuun asti. kyllä auton maahan tuoneet yksityishenkilöt osasivat pitää puoliaan, ei auttanu Jyrkiboyn kun kaivaa kuvetta, heh heh hee!! Samaa meininkiä vaan, työttömät ja samallahan päästäis noista loispummiyrittäjistäkin eroon. Menolippu Kiinaan voitas antaa läksiäislahjaks, sekin turistiluokassa.

Nyt olisikin tärkeää että muutama työkkärintäti saatas leivättömän pöydän ääreen ja tuomio, vaikka pienempikin, saattas muuttaa kätytäntöä oikeudenmukaiseen suuntaan. Nythän on jo sossutätejä haastettu oikeuteen laiminlyönneistä ja muitakin virkahenkilöitä.

Törkeetä touhua kerrassaan. Ensinnäkin tuomio pannaan täytäntöön ennen kun asiaa on edes tutkittu, siis ennen kun työnhakija on antanut vastineen asiasta, saati sitten siitä olis lainvoimaista päätöstä. Mikä kiire siinä oikein on? Varsinaista kenttäoikeutta ja mielivaltaa. Suullista käsittelyä ei järjestetä missään vaiheessa, tästä Suomi sai EIT:stä tuomion viime kesänä. Siis ihan sillä perusteella voi saada karenssin että työkkärin täti väittää että työnantaja oli kai jotain sanonut että: "saattoi tuo työnhakija olla liian vähän kiinnostunut tästä työstä". Yms.... näitä löytyy...

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2009/20093735

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2

Kielto syyttää ja rangaista kahdesti - Non bis in idem
Tuo on yksi länsimaisen oikeuden peruspilareita. Nythän työtön saa kakasi rangaistusta, karenssin ja sitten vielä tuon toimeentulotuen alentamisen. Siis toimeentulotukilakikin on risririidassa Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kanssa. Vaikka tuo alentaminen on tavallaan harkinnanvaraista niin silti tuota alentamista tapahtuu.

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2009/20093734

Eli "Syytön kunnes toisin todistetaan" on työkkärissä "Syyllinen vaikka toisin todistetaan". Ja karenssi päälle HETI!! ÄKKIÄ!! KIIREELLÄ!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
Tuo on totta TE keskuksessa annetaan ensin tuomio ja sitten pitää itse todistaa itsensä syyttömäksi.
Sitten tuomio mahdollisesti kumotaan.Siihen voi mennä tosin aikaa.
Murhaajilla ja pedofiileillakin on parempi oikeusturva.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Lainhenki elämää vastaan ?
Voidaanko Suomen perustuslakia ja ehkä voimaan tulevaa EU:n perustuslakia Lissabonin sopimusta tulkita siten että lainhenki olisi elämää vastaan.

Näin tulkittuna nämä lait EI siis olisi heikoimpaa kansanosaa suojelevia ja elämää ylläpitäviä lakeja, vaan siten että se poistaisi heikoimman kansanosan perusoikeudet, ihmisoikeudet ja oikeuden elämään.

Kun Suomen lainsäätäjät, lain valmistelijat, hyväksyjät ja lain toimeeksi laittajat alemmalla virkamies tasolla ovat rikkoneet näitä kansainvälisiä lakeja niin eikö vielä heitä ja Suomea ja kansanedustajia koske kansainväliset ihmisoikeus lait?

Ja silloin edes valtionkorkeita johtoa ja kansanedustajia ei suojaa heidän parlamettaarinen koskemattomuus kun he omalla lainsäädännöllään on tehneet nämä ihmisoikeusloukkaukset sallituksi (Nurnbergin sopimus).

Kirjoitin asiasta myös Suomi24:n Laki ja Potkut ja työttömyys palstalle (voi olla että ylläpito on sensuroinut ne).

Kiitos, jos joku on kiinostunut vastaamaan.

http://www.laki24.fi/keskustelu.php?id=32676

http://www.adressit.com/kirje_yklle

http://www.adressit.com/suomi24-boikottiin

Ystävällisin terveisin

Suomen vainotut kristityt - Finnish persecution Christian | Facebook
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=share&gid=369311148074
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
NURNBERGIN PERIAATTEET

I periaate

Jokainen joka tekee teon, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos, on siitä vastuussa ja häntä voidaan rangaista.

II periaate

Se seikka, ettei valtionsisäisen lainsäädäntö määrää rangaistusta teosta, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos, ei vapauta teon tekijää kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta.

III periaate

Se seikka, että kansainvälisen oikeuden tarkoittaman rikoksen tekijä toimii valtionpäämiehenä tai vastuullisena hallituksen toimihenkilönä, ei vapauta häntä kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta.

IV periaate

Se seikka, että henkilö toimii hallituksensa tai esimiehensä käskystä, ei vapauta häntä kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta, jos hänellä oli moraalisen valinnan tosiasiallinen mahdollisuus.

V periaate

Jokaisella kansainvälisen oikeuden tarkoittamasta rikoksesta syytetyllä on oikeus kunnolliseen oikeudenkäyntiin sekä tosiseikka- että oikeuskysymysten osalta.

VI periaate

Seuraavat rikokset ovat rangaistavia kansainvälisen oikeuden tarkoittamina rikoksina:

(a) Rikokset rauhaa vastaan:
(i) Hyökkäyssodan tai kansainvälisiä sopimus- tai muita velvoitteita loukkaavan sodan suunnittelu, valmistelu, aloittaminen tai käyttäminen.
(ii) Osallistuminen yhteiseen suunnitelmaan tai salahankkeeseen minkä hyvänsä (i) kohdassa tarkoitetun teon toteuttamiseksi.

(b) Sotarikokset:
Sodankäynnin lakien ja tapojen loukkaukset, mukaanlukien miehitetyllä alueella tapahtuva tai miehitetyn alueen siviiliväestön murhaaminen, kielletty kohtelu tai pakkosiirrot pakkotyöhön tai missä hyvänsä muussa tarkoituksessa, sotavankien tai merenkulkijoiden murhaaminen tai kieletty kohtelu, panttivankien surmaaminen, julkisen tai yksityisen omaisuuden ryöstäminen, kaupunkien ja kylien umpimähkäinen tuhoaminen ja muu kuin sotilaallisen välttämättömyyden perustelema tuhoaminen.

(c) Rikokset ihmisyyttä vastaan:
Murha, joukkomurha, orjuuttaminen, pakkosiirto tai muu epäinhimillinen teko mitä hyvänäsä siviiliväestöä kohtaan, sekä poliittinen, rodullinen tai uskonnollinen vaino, kun sellaiset teot tehdään yhteydessä rikokseen rauhaa vastaan tai sotarikoseen.

VII periaate

Osallisuus VI periaattessa tarkoitettuun rikokseen rauhaa vastaan, sotarikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan on rikos kansainvälisen oikeuden mukaan.

lähde;

kirja: Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä
sivut: 143-145
toimittaneet: Martin Scheinin ja Kirsi Tarvainen

Suomen rauhanliitto
YK-yhdistys ry
Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry

NURNBERGIN PERIAATTEET
http://www.facebook.com/topic.php?uid=369311148074&topic=12003
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tällä estettäisiin ihmiskauppa ja kansainvälisesti laiton rangaistava rangaistus orjatyö

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Riittävä sosiaaliturva kuuluu ihmisoikeuksiin/HS20080721SI1MA01v7p

Rikollisia on ne 147 kansanosanedustajaa jotka allekirjoitti rangaitus orjatyölain "armonvuonna 2005", presidentti Tarja Halonen (sdp), alemmantason valtion virkamies eliitti koska koska heidän vastuu ei poistu NURNBERGIN PERIAATTEIDEN mukaan !

Haagin Kansainväliseen rikostuomioistuimeen koko sakki !

ps.
1. he jättävät heimoveljiä heitteille joka rikoslaissa rikos,

2. he ovat jäseniä järjestäytyneissä klaanipuolueissa (sdp, kok, kesk, rkp, vihr) ja jäsenyys järjestäytyneessä rikollisjärjestössä on kriminaalisoitu rikoslaissa ja kansaivälisissä EU-suomea sitovissa sopimuksissa,

3. he rikkovat myös yhdenvertaisuutta lain edessä,
http://keskustelu.suomi24.fi/node/9060454
Vaikeesti kannettavia taakkoja laittavat ihmisten harteille hajoittaen ihmiset henkiseesti ja fyysisesti. Kansanedustajilla on vuodessa lomaa 4½/kk
Edustajat lomailevat kolmanneksen vuodesta - Suomi - Uutiset - Ilta-Sanomat
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1476917

Ja täydelle eläkkeelle he voi lähteä 7.v eduskunta kauden jälkeen, vaikka 40 vuotiaana. He saa äänestää itse palkastaan, ja vuoden 2000 jälkeen se on nousut 40% samalla kun sosiaalitukiin ei olla tehty indeksi tarkistusta vuoden 1995 jälkeen (neh.5).
Kansanedustajien palkka nousee pian – 5860€/kk ei riitä — Uusi Suomi
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/91928-kansanedustajien-palkka-nousee-pian-–-5860€kk-ei-riita

4. he käyttävät virkamiesasemaan väärin se on Suomen perustuslaissa laissa kriminaalisoitu !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onko työttömät aiheuttaneet laman vai onko sama hinta mutta eri summa TÄH?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
Häikäilemätön tapa olla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kimpussa, siksi kaikki terve humanismi, jossa ihmiset osoittavat inhimillisyyttä toisiaan kohtaan ja huolehtivat toisistaan, on uhka heidän ahneuteen perustuvalle monikansalliselle pääomavetoiselle politiikalleen, jossa tavalliset ihmiset ovat vain veripankkeja eliitin iilimadoille.

Tiedän, että on helppo katsoa kerjäläisiä pahuuden ruumiillistumina, mutta todellisuudessa se pahuus istuu hallituksessa ja loiseliitin bunkkereissa. Ihmisten kannattaisi nyt tosiaan puolustaa ihmisten perusoikeuksia, romaaneillakin kuuluisi olla se kunnollinen perusturva ja toimeentulo kotimaassaan, joka on eu-maa.

Veropakolaisrikolliset tarvitsevat silmätikkunsa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, joiden kimppuun he orjakansojaan yllyttävät. Ihmisten kannattaisi nyt pitää terve järki mukana ja olla suostumatta maanpettureitten kehoituksesta osoittamaan sormella kerjäläisiä, ilman loiseliittiä ei heitäkään olisi.

Vaatikaa loiseliitin juhlien kustantamisen lopettamista, yhteiskunnan pitää kuulua ihmisille. Ihmisyyteen kuuluu myötätunnon tunteminen heikossa asemassa olevia kohtaan. Vaikka et antaisi rahaa kerjäläisille, asettumalla köyhyyden kriminalisoinnin puolelle, asetut loiseliitin juhlien kustantajaksi. Eu:ssa ei pitänyt olla köyhyyttä, vaan pelkkää menestystarinaa kaikille, Suomessa on toista miljoonaa kansalaista köyhyysrajan alapuolella ja pääministeri joka kehottaa käymään köyhien kimppuun.

On aika käydä niiden kimppuun, jotka köyhyyden aiheuttavat, eli pummieliitti ja heidän etujensa ajajat, korruptiopoliitikot hallituksessa ja eduskunnassa. Osoittakaa sormella heitä, ei sitä rampaa vanhusta katulampun alla.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Valtionoikeus kirjoitti:
Häikäilemätön tapa olla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kimpussa, siksi kaikki terve humanismi, jossa ihmiset osoittavat inhimillisyyttä toisiaan kohtaan ja huolehtivat toisistaan, on uhka heidän ahneuteen perustuvalle monikansalliselle pääomavetoiselle politiikalleen, jossa tavalliset ihmiset ovat vain veripankkeja eliitin iilimadoille.

Tiedän, että on helppo katsoa kerjäläisiä pahuuden ruumiillistumina, mutta todellisuudessa se pahuus istuu hallituksessa ja loiseliitin bunkkereissa. Ihmisten kannattaisi nyt tosiaan puolustaa ihmisten perusoikeuksia, romaaneillakin kuuluisi olla se kunnollinen perusturva ja toimeentulo kotimaassaan, joka on eu-maa.

Veropakolaisrikolliset tarvitsevat silmätikkunsa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, joiden kimppuun he orjakansojaan yllyttävät. Ihmisten kannattaisi nyt pitää terve järki mukana ja olla suostumatta maanpettureitten kehoituksesta osoittamaan sormella kerjäläisiä, ilman loiseliittiä ei heitäkään olisi.

Vaatikaa loiseliitin juhlien kustantamisen lopettamista, yhteiskunnan pitää kuulua ihmisille. Ihmisyyteen kuuluu myötätunnon tunteminen heikossa asemassa olevia kohtaan. Vaikka et antaisi rahaa kerjäläisille, asettumalla köyhyyden kriminalisoinnin puolelle, asetut loiseliitin juhlien kustantajaksi. Eu:ssa ei pitänyt olla köyhyyttä, vaan pelkkää menestystarinaa kaikille, Suomessa on toista miljoonaa kansalaista köyhyysrajan alapuolella ja pääministeri joka kehottaa käymään köyhien kimppuun.

On aika käydä niiden kimppuun, jotka köyhyyden aiheuttavat, eli pummieliitti ja heidän etujensa ajajat, korruptiopoliitikot hallituksessa ja eduskunnassa. Osoittakaa sormella heitä, ei sitä rampaa vanhusta katulampun alla.
Kyllä me kaikki tiedämme että Suomessa on orjatyötä, paitsi Suomen Jallitus (ent. Hallitus). Tuon Jallituksen älyttömyyden ja suhteellisuustajuttomuuden me olemme viime aikoina huomanneet.

Orjatyötä on se jos ei vähintään TES:n mukaista palkkaa makseta työstä. Lisäksi noista orjatöistä ei kerry vuosilomaa eikä eläkettä, myös esim. työterveyshuoltoa ei ole vaikka noissa orjatöissä tehdään ihan tuottavaa työtä josta on taloudellista hyötyä vain loispummiyrittäjille. Orjatöistä saatava 9 euron ylläpitokorvaus päivältä ei riitä työssäkäyntikuluihin joihin sisältyy matkat vaatetus ja orjatyön vuoksi kohoavat ruokailukustannukset, saati sitten että se olisi jotain ylimääräistä rahaa tai peräti palkkaa työstä.

Työttömyysturva ja sosiaalitukituki on tarkoitettu työnhakijoille työttömyysajan työnhaku- ja elinkustannusten korvaamiseksi vaikka ne eivät nykyisellä hintatasolla siihen edes riitä. Nuo tuet ei ole tarkoitettu ei loispummiyrittäjien kilpailua vääristäväksi työttömien orjatyöllistämiseksi ilman palkkaa.

Ellei palkkatyötä ole niin täysin laillinen elinkeino voi olla myös työttömyysturva jos työttömyysturvan edellytykset ovat olemassa. Työttömyyspäiväraha on ihan laillista ja lisäksi verollista tuloa. Myös toimeentulotuki ja asumistuki perustuvat lakiin ja ovat ihan laillinen elinkeino. Käytännössä työkkäri rikkoo Suomen perustuslakia valitsemalla työn koska vain työn tekijällä on oikeus valita työ. Perustuslaissa on myös määräys viranhaltijan puolueettomuudesta. Työkkärin virkailijat ovat lähes poikkeuksetta työnantajan puolella.

Totta kai työttömän pitää olla työhön tai työllistämistoimiin käytettävissä mutta ei loispummiyrittäjien hyväksikäytettävissä. Yhteiskunta tekee koko ajan rikosta ihmisyyttä vastaan pakottamalla ihmisiä orjatöihin vastoin Suomen perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia. Tuo on enemmän kun sopimusrikkomus ja tulee ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan yhteiskuntarauhan järkkymiseen tavalla jota moni ei uskalla edes kuvitella. Työvoimahallinnon ja loispummiyrittäjien työttömille järjestämät sanktiot (karenssit) määrätään mielivaltaisesti ja länsimaisten oikeusperiaatteiden, Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten vastaisesti pannaan täytäntöön ennen lainvoimaista päätöstä. Nuo karenssit eivät tuo yhtään uutta työpaikkaa vaan päinvastoin ne aiheuttavat paljon inhimillisiä kärsimyksiä ja lisäävät syrjäytymistä sekä hätää ja sitä kautta sosiaalitukien tarvetta. Suomen laki ei pakota osallistumaan orjatöihin tai suostumaan muihin kyykytystoimenpiteisiin ja siksi usein onkin parempi olla vapaana kun orjana kun käytännössä ei elintaso siitä miksikään muutu, joissain tapauksissa jopa alenee.

Kyllä työvoimahallinto on tehnyt yhteiskunnalle melkoisen karhunpalveluksen ostamalla loispummiyrittäjiltä lumekoulutusta jonka taso on surkea. Myöskään koulutuksen tasoa ei valvota mitenkään. Päin vastoin jos kurssilla olija ilmoittaa kurssin tasosta työkkäriin niin saa hän potkut kurssilta ja tapauksesta riippuen joko karenssin tai rangaistustyössäoloehdon. Noilla hömppäkursseilla ei hoideta nykyistä työttömyyttä eikä paikata kyllä mahdollisesti ehkä tulevaa työvoimapulaa vaan koulutuksen tasoa on nostettava.

On turha vaatia työttömiltä moraalia kun sitä päättäjillä ja loispummiyrittjäillä saati loispummikonsulenteilla ei ole ikinä ollutkaan. Ei ole ahneudella ja röyhkeydellä kyllä mitään rajaa.

Orjuus loppuu heti kun kukaan ei suostu orjaksi. Onhan se jo nähty että puheet ei auta. Kaikkien edellä mainittujen yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien ja muiden haittojen lisäksi orjatyö huonontaa huoltosuhdetta kaksinkertaisesti koska jos työstä maksettaisi palkkaa niin siitä yhteiskunta saisi myös verotuloja. Nykykäytännöllä nuo veroeurot menevät loispummiyrittäjille, loispummikonsulenteille ja herraties minne.

Poliittista tahtoa työttömien tukien parantamiseksi ei nyky-yhteiskunnassa ole koska poliitikot ovat loispummiyrittäjien talutusnuorassa, päinvastoin noiden tukien reaaliarvo laskee jatkuvasti. Kaikkihan me olemme joskus maksaneet veroja joilla nuo tuet kustannetaan ja nykyisin aika moni tarvitsee noita tukia jossain elämän vaiheessa mutta nyt päättäjät keplottelevat ne omiin ja loispummiyrittäjien taskuihin.

Suomen orjatyölain on pakko muuttua jollain tavalla ennemmin tai myöhemmin ja sitä on pakko muuttaa viimeistään siinä vaiheessa kun saadaan kyseisen orjatyölain säätäjät Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja ne kyllä sinne viedään vaikka raudoissa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jooseppa kirjoitti:
Kyllä me kaikki tiedämme että Suomessa on orjatyötä, paitsi Suomen Jallitus (ent. Hallitus). Tuon Jallituksen älyttömyyden ja suhteellisuustajuttomuuden me olemme viime aikoina huomanneet.

Orjatyötä on se jos ei vähintään TES:n mukaista palkkaa makseta työstä. Lisäksi noista orjatöistä ei kerry vuosilomaa eikä eläkettä, myös esim. työterveyshuoltoa ei ole vaikka noissa orjatöissä tehdään ihan tuottavaa työtä josta on taloudellista hyötyä vain loispummiyrittäjille. Orjatöistä saatava 9 euron ylläpitokorvaus päivältä ei riitä työssäkäyntikuluihin joihin sisältyy matkat vaatetus ja orjatyön vuoksi kohoavat ruokailukustannukset, saati sitten että se olisi jotain ylimääräistä rahaa tai peräti palkkaa työstä.

Työttömyysturva ja sosiaalitukituki on tarkoitettu työnhakijoille työttömyysajan työnhaku- ja elinkustannusten korvaamiseksi vaikka ne eivät nykyisellä hintatasolla siihen edes riitä. Nuo tuet ei ole tarkoitettu ei loispummiyrittäjien kilpailua vääristäväksi työttömien orjatyöllistämiseksi ilman palkkaa.

Ellei palkkatyötä ole niin täysin laillinen elinkeino voi olla myös työttömyysturva jos työttömyysturvan edellytykset ovat olemassa. Työttömyyspäiväraha on ihan laillista ja lisäksi verollista tuloa. Myös toimeentulotuki ja asumistuki perustuvat lakiin ja ovat ihan laillinen elinkeino. Käytännössä työkkäri rikkoo Suomen perustuslakia valitsemalla työn koska vain työn tekijällä on oikeus valita työ. Perustuslaissa on myös määräys viranhaltijan puolueettomuudesta. Työkkärin virkailijat ovat lähes poikkeuksetta työnantajan puolella.

Totta kai työttömän pitää olla työhön tai työllistämistoimiin käytettävissä mutta ei loispummiyrittäjien hyväksikäytettävissä. Yhteiskunta tekee koko ajan rikosta ihmisyyttä vastaan pakottamalla ihmisiä orjatöihin vastoin Suomen perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia. Tuo on enemmän kun sopimusrikkomus ja tulee ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan yhteiskuntarauhan järkkymiseen tavalla jota moni ei uskalla edes kuvitella. Työvoimahallinnon ja loispummiyrittäjien työttömille järjestämät sanktiot (karenssit) määrätään mielivaltaisesti ja länsimaisten oikeusperiaatteiden, Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten vastaisesti pannaan täytäntöön ennen lainvoimaista päätöstä. Nuo karenssit eivät tuo yhtään uutta työpaikkaa vaan päinvastoin ne aiheuttavat paljon inhimillisiä kärsimyksiä ja lisäävät syrjäytymistä sekä hätää ja sitä kautta sosiaalitukien tarvetta. Suomen laki ei pakota osallistumaan orjatöihin tai suostumaan muihin kyykytystoimenpiteisiin ja siksi usein onkin parempi olla vapaana kun orjana kun käytännössä ei elintaso siitä miksikään muutu, joissain tapauksissa jopa alenee.

Kyllä työvoimahallinto on tehnyt yhteiskunnalle melkoisen karhunpalveluksen ostamalla loispummiyrittäjiltä lumekoulutusta jonka taso on surkea. Myöskään koulutuksen tasoa ei valvota mitenkään. Päin vastoin jos kurssilla olija ilmoittaa kurssin tasosta työkkäriin niin saa hän potkut kurssilta ja tapauksesta riippuen joko karenssin tai rangaistustyössäoloehdon. Noilla hömppäkursseilla ei hoideta nykyistä työttömyyttä eikä paikata kyllä mahdollisesti ehkä tulevaa työvoimapulaa vaan koulutuksen tasoa on nostettava.

On turha vaatia työttömiltä moraalia kun sitä päättäjillä ja loispummiyrittjäillä saati loispummikonsulenteilla ei ole ikinä ollutkaan. Ei ole ahneudella ja röyhkeydellä kyllä mitään rajaa.

Orjuus loppuu heti kun kukaan ei suostu orjaksi. Onhan se jo nähty että puheet ei auta. Kaikkien edellä mainittujen yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien ja muiden haittojen lisäksi orjatyö huonontaa huoltosuhdetta kaksinkertaisesti koska jos työstä maksettaisi palkkaa niin siitä yhteiskunta saisi myös verotuloja. Nykykäytännöllä nuo veroeurot menevät loispummiyrittäjille, loispummikonsulenteille ja herraties minne.

Poliittista tahtoa työttömien tukien parantamiseksi ei nyky-yhteiskunnassa ole koska poliitikot ovat loispummiyrittäjien talutusnuorassa, päinvastoin noiden tukien reaaliarvo laskee jatkuvasti. Kaikkihan me olemme joskus maksaneet veroja joilla nuo tuet kustannetaan ja nykyisin aika moni tarvitsee noita tukia jossain elämän vaiheessa mutta nyt päättäjät keplottelevat ne omiin ja loispummiyrittäjien taskuihin.

Suomen orjatyölain on pakko muuttua jollain tavalla ennemmin tai myöhemmin ja sitä on pakko muuttaa viimeistään siinä vaiheessa kun saadaan kyseisen orjatyölain säätäjät Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja ne kyllä sinne viedään vaikka raudoissa.
Käytännössä valtionjohto kuuluisi Valtionoikeuteen raskaissa syytteissä Suomen kansan- ja maanpetturuudesta.

Loiseliitin etujen ajajat halveksivat kansaa ja pelätessään Ceaucescujen kohtaloa, he aiheuttavat ensin köyhyyden puolelletoistamiljoonalle suomalaiselle, sen jälkeen haluavat vielä kriminalisoida köyhyyden, etteivät kansan oikeudenmukaisuusvaatimukset vain voimistuisi teoiksi.

Tuo mitä kirjoitit Jooseppa on niin täyttä totta. On todellakin häikäilemätöntä touhua, mitä tämän maan johdossa tällä hetkellä tapahtuu, ilman että kukaan siihen puuttuu. Jokainen pystyy näkemään, että Suomen Perustuslaista on tullut vessapaperia eliitin etuja hoitaville poliitikoille, missä viipyvät ne kansan toivomat syytteet korruptioministereille ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Valtionoikeus kirjoitti:
Käytännössä valtionjohto kuuluisi Valtionoikeuteen raskaissa syytteissä Suomen kansan- ja maanpetturuudesta.

Loiseliitin etujen ajajat halveksivat kansaa ja pelätessään Ceaucescujen kohtaloa, he aiheuttavat ensin köyhyyden puolelletoistamiljoonalle suomalaiselle, sen jälkeen haluavat vielä kriminalisoida köyhyyden, etteivät kansan oikeudenmukaisuusvaatimukset vain voimistuisi teoiksi.

Tuo mitä kirjoitit Jooseppa on niin täyttä totta. On todellakin häikäilemätöntä touhua, mitä tämän maan johdossa tällä hetkellä tapahtuu, ilman että kukaan siihen puuttuu. Jokainen pystyy näkemään, että Suomen Perustuslaista on tullut vessapaperia eliitin etuja hoitaville poliitikoille, missä viipyvät ne kansan toivomat syytteet korruptioministereille ?
Kansan- ja maanpetturit kuuluvat Valtionoikeuteen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Niin annan kerjäläis hattuusi ruplan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Ei ole eroa onko vallassa kommunistit taikka fundamenttalisti kapitalistit, molempien aatteiden eliitti kun vie valtiosta ja yhteiskunnasta rusinat pullasta, vaikeesti kannetavia taakkoja laittavat ihmisten harteille mutta eivät itse koske niihin sormellakaan.

Jopa entisen itsenäisen Suomen sodissa 1939-45 rintamalla vaihdettiin joukkoja jotta Kollaa kesti ja Salpa linja piti minkä se nyt sitten piti !

Suomen vainotut kristityt - Finnish persecution Christian | Facebook
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=share&gid=369311148074

Lainhenki elämää vastaan ? - LAKI24.fi - Keskustelu
http://www.laki24.fi/keskustelu.php?id=32676
http://www.adressit.com/kirje_yklle
http://www.adressit.com/suomi24-boikottiin

Rikollisia ovat ne 147 kansanosanedustajaa jotka 2005 allekirjoitti kansainvälisesti laittoman Rangaistus ja Orjatyölain vastoin kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja EU-suomeakin sitovia kansaivälisiä velvoitteita. Rikoksena nämä eivät vanhen koskaan, eikä kansanedustajien parlamettaarien koskemattomuus suojaa heitä kun he ovat rikkonneet.... NURNBERGIN PERIAATTEET !

http://www.facebook.com/topic.php?uid=369311148074&topic=12003

NURNBERGIN PERIAATTEET

I periaate

Jokainen joka tekee teon, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos, on siitä vastuussa ja häntä voidaan rangaista.

II periaate

Se seikka, ettei valtionsisäisen lainsäädäntö määrää rangaistusta teosta, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos, ei vapauta teon tekijää kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta.

III periaate

Se seikka, että kansainvälisen oikeuden tarkoittaman rikoksen tekijä toimii valtionpäämiehenä tai vastuullisena hallituksen toimihenkilönä, ei vapauta häntä kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta.

IV periaate

Se seikka, että henkilö toimii hallituksensa tai esimiehensä käskystä, ei vapauta häntä kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta, jos hänellä oli moraalisen valinnan tosiasiallinen mahdollisuus.

V periaate

Jokaisella kansainvälisen oikeuden tarkoittamasta rikoksesta syytetyllä on oikeus kunnolliseen oikeudenkäyntiin sekä tosiseikka- että oikeuskysymysten osalta.

VI periaate

Seuraavat rikokset ovat rangaistavia kansainvälisen oikeuden tarkoittamina rikoksina:

(a) Rikokset rauhaa vastaan:
(i) Hyökkäyssodan tai kansainvälisiä sopimus- tai muita velvoitteita loukkaavan sodan suunnittelu, valmistelu, aloittaminen tai käyttäminen.
(ii) Osallistuminen yhteiseen suunnitelmaan tai salahankkeeseen minkä hyvänsä (i) kohdassa tarkoitetun teon toteuttamiseksi.

(b) Sotarikokset:
Sodankäynnin lakien ja tapojen loukkaukset, mukaanlukien miehitetyllä alueella tapahtuva tai miehitetyn alueen siviiliväestön murhaaminen, kielletty kohtelu tai pakkosiirrot pakkotyöhön tai missä hyvänsä muussa tarkoituksessa, sotavankien tai merenkulkijoiden murhaaminen tai kieletty kohtelu, panttivankien surmaaminen, julkisen tai yksityisen omaisuuden ryöstäminen, kaupunkien ja kylien umpimähkäinen tuhoaminen ja muu kuin sotilaallisen välttämättömyyden perustelema tuhoaminen.

(c) Rikokset ihmisyyttä vastaan:
Murha, joukkomurha, orjuuttaminen, pakkosiirto tai muu epäinhimillinen teko mitä hyvänäsä siviiliväestöä kohtaan, sekä poliittinen, rodullinen tai uskonnollinen vaino, kun sellaiset teot tehdään yhteydessä rikokseen rauhaa vastaan tai sotarikoseen.

VII periaate

Osallisuus VI periaattessa tarkoitettuun rikokseen rauhaa vastaan, sotarikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan on rikos kansainvälisen oikeuden mukaan.

lähde;

kirja: Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä
sivut: 143-145
toimittaneet: Martin Scheinin ja Kirsi Tarvainen

Suomen rauhanliitto
YK-yhdistys ry
Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Oikeusoppineet kirjoitti:
Ei ole eroa onko vallassa kommunistit taikka fundamenttalisti kapitalistit, molempien aatteiden eliitti kun vie valtiosta ja yhteiskunnasta rusinat pullasta, vaikeesti kannetavia taakkoja laittavat ihmisten harteille mutta eivät itse koske niihin sormellakaan.

Jopa entisen itsenäisen Suomen sodissa 1939-45 rintamalla vaihdettiin joukkoja jotta Kollaa kesti ja Salpa linja piti minkä se nyt sitten piti !

Suomen vainotut kristityt - Finnish persecution Christian | Facebook
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=share&gid=369311148074

Lainhenki elämää vastaan ? - LAKI24.fi - Keskustelu
http://www.laki24.fi/keskustelu.php?id=32676
http://www.adressit.com/kirje_yklle
http://www.adressit.com/suomi24-boikottiin

Rikollisia ovat ne 147 kansanosanedustajaa jotka 2005 allekirjoitti kansainvälisesti laittoman Rangaistus ja Orjatyölain vastoin kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja EU-suomeakin sitovia kansaivälisiä velvoitteita. Rikoksena nämä eivät vanhen koskaan, eikä kansanedustajien parlamettaarien koskemattomuus suojaa heitä kun he ovat rikkonneet.... NURNBERGIN PERIAATTEET !

http://www.facebook.com/topic.php?uid=369311148074&topic=12003

NURNBERGIN PERIAATTEET

I periaate

Jokainen joka tekee teon, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos, on siitä vastuussa ja häntä voidaan rangaista.

II periaate

Se seikka, ettei valtionsisäisen lainsäädäntö määrää rangaistusta teosta, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos, ei vapauta teon tekijää kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta.

III periaate

Se seikka, että kansainvälisen oikeuden tarkoittaman rikoksen tekijä toimii valtionpäämiehenä tai vastuullisena hallituksen toimihenkilönä, ei vapauta häntä kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta.

IV periaate

Se seikka, että henkilö toimii hallituksensa tai esimiehensä käskystä, ei vapauta häntä kansainvälisen oikeuden mukaisesta vastuusta, jos hänellä oli moraalisen valinnan tosiasiallinen mahdollisuus.

V periaate

Jokaisella kansainvälisen oikeuden tarkoittamasta rikoksesta syytetyllä on oikeus kunnolliseen oikeudenkäyntiin sekä tosiseikka- että oikeuskysymysten osalta.

VI periaate

Seuraavat rikokset ovat rangaistavia kansainvälisen oikeuden tarkoittamina rikoksina:

(a) Rikokset rauhaa vastaan:
(i) Hyökkäyssodan tai kansainvälisiä sopimus- tai muita velvoitteita loukkaavan sodan suunnittelu, valmistelu, aloittaminen tai käyttäminen.
(ii) Osallistuminen yhteiseen suunnitelmaan tai salahankkeeseen minkä hyvänsä (i) kohdassa tarkoitetun teon toteuttamiseksi.

(b) Sotarikokset:
Sodankäynnin lakien ja tapojen loukkaukset, mukaanlukien miehitetyllä alueella tapahtuva tai miehitetyn alueen siviiliväestön murhaaminen, kielletty kohtelu tai pakkosiirrot pakkotyöhön tai missä hyvänsä muussa tarkoituksessa, sotavankien tai merenkulkijoiden murhaaminen tai kieletty kohtelu, panttivankien surmaaminen, julkisen tai yksityisen omaisuuden ryöstäminen, kaupunkien ja kylien umpimähkäinen tuhoaminen ja muu kuin sotilaallisen välttämättömyyden perustelema tuhoaminen.

(c) Rikokset ihmisyyttä vastaan:
Murha, joukkomurha, orjuuttaminen, pakkosiirto tai muu epäinhimillinen teko mitä hyvänäsä siviiliväestöä kohtaan, sekä poliittinen, rodullinen tai uskonnollinen vaino, kun sellaiset teot tehdään yhteydessä rikokseen rauhaa vastaan tai sotarikoseen.

VII periaate

Osallisuus VI periaattessa tarkoitettuun rikokseen rauhaa vastaan, sotarikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan on rikos kansainvälisen oikeuden mukaan.

lähde;

kirja: Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä
sivut: 143-145
toimittaneet: Martin Scheinin ja Kirsi Tarvainen

Suomen rauhanliitto
YK-yhdistys ry
Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry
Suomessa ei edelleenkään valita johtajia huutoäänestyksellä.
Moiset pamfletit ja periaatteet joutaa satukirjoihin.

Terveisin SuomenLeijona suomen metsät hakattava ja myytävä että minäkin ehdin vielä osille R.Y
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
SuomenLeijona. kirjoitti:
Suomessa ei edelleenkään valita johtajia huutoäänestyksellä.
Moiset pamfletit ja periaatteet joutaa satukirjoihin.

Terveisin SuomenLeijona suomen metsät hakattava ja myytävä että minäkin ehdin vielä osille R.Y
Kun Herra Jeesus Kristus puhdistaa maan eliitin heinäsirkkalaumasta jolle ei mikään riitä, syöpä eliitistä joka on ainaisia marisijoita !

Miik.3:11
Sen päämiehet jakavat oikeutta lahjuksia vastaan, sen papit opettavat maksusta, ja sen profeetat ennustelevat rahasta. Mutta Herraan he turvautuvat, sanoen: "Eikö Herra ole meidän keskellämme? Ei tule meille onnettomuutta."

Mal.3:5
Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot.

Joh.3:16
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

TULKAA FUNDAMENTTALISTI KAPITALISTIT ja FUNDAMENTTALISTI ATEISTIT POIS PIMEYDESTÄ,
TULKAA JUMALAN LASTEN KIRKKAUTEEN !! JA RAKASTAKAA LÄHIMMÄISTÄNNE NIIN KUIN ITSEÄNNE !!

NEHEMIA.5, Miik.3:11, Isaiah.58, psalm.82, Mal.3:5, Jaak.2:14-18, Mat.25:31-46
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Neh. 5:1&rnd=1273757966638
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onko tasa-arvo mennyt eduskunnassa liian pitkälle siinä suhteessa, että naisia on liikaa päättäjissä, jotka ovat saaneet jo miestenkin päät pehmenemään.
Niin lepsulta asioitten hoitaminen näyttää, minkä vuoksi voi hyvällä syyllä kysyä, kuka tai mikä tätä maata johtaa, vai johdetaanko sitä kotimaasta lainkaan.
Ilmianna
Jaa
Kultakannasta luovuttiin, koska se muodosti esteen talouskasvulle. Maailmantalous on kasvanut nyt tuosta päivästä tähän päivää hurjaa vauhtia ja saman aikaisesti maailman velkataakka on jo ylittänyt maailman tuotannon. Yksistään Yhdysvaltojen velka on suurempi kuin maailman tulot. Kaikenlaisia johdannaissopimuksia on maailmassa satoja tuhansia miljardeja dollareita kuten esim. rakennetun omaisuuden arvo suomessa joka muodostaa Suomen kansallisvarallisuudesta 500 mrd. eurosta 70 prosenttia.

Suomen tämänhetkinen ulkomaanvelka on 480 mrd euroa, josta pankkien osuus on 250 mrd euroa. tämän lisäksi on kotimaisten rahoituslaitosten myöntämä velka suomalaisille 205 mrd euroa.

Tilanne on se, ettei työstä muodostu tuloja eikä veroja. Töitä tehdään erinäisten tukien muodossa esim. maataloustuki ja siitä maksetaan verot, jotka tietenkin vähennetään verotuksessa.

Yrityksien liiketuloksesta maksamien verojen määrä on 3,8 mrd euroa vuodessa. Palkkatuloista maksetaan 29% veroa josta valtionveron osuus on 20% ja kunnallisveron osuus 55% muuta ovat kirkollisvero yms. Kunta-alan 20 mrd euron palkkatuloista ei makseta ollenkaan kunnallisveroa. 1 000 eurosta valtionveron osuus on 38 euroa ja kunnallisveron 250 euroa.

Veronvähennykset ansiotuloveropohjasta palkat. eläkkeet, opintoraha yms. muodostavat kunnallisverotuksessa noin 20 ja valtionverotuksessa noin 18 miljardia euroa.

Esim työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut ovat vähennyskelpoisia, eläkemaksut...
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

LOISELIITTI YRITTÄÄ KRIMINALISOIDA KÖYHYYDEN

KOSKA SEN OMAT JA ETUJENSA AJAJIEN, ELI HALLITUKSEN, TEOT EIVÄT KESTÄ PÄIVÄNVALOA.

Valtion velkarahoilla juhliva pummieliitti pyrkii kriminalisoimaan köyhyyden, jonka aiheuttaja se on.

Kaikki inhimillinen yritetään kieltää, etteivät ihmiset protestoisi orjuutta vastaan, vaan antaisivat tottelevaisesti kaiken loiseliitin juhlien kartuttamiseksi, ne ottavat kaiken, minkä ilman verenvuodatusta irti saavat.

Hallitus kuuluisi sinne Valtionoikeuteen todellisista rikoksista, jotka pitäisi kriminalisoida: maanpetturuus, korruptio, suurtyöttömyys, toista miljoonaa köyhää suomalaista, valtion nimissä velkoja monikansallisille pankeille, ym ym

PUMMIELIITIN ETUJEN AJAJAT KUULUVAT VALTIONOIKEUTEEN.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta