Järjetön tulkinta opintojen päätoimisuudesta, mihin valittaa?

Sain työkkäristä niin järjettömän tulkinnan, että sitä ei voi käsittää mitenkään. Nyt pohdinkin että mihin tästä asiasta voi valittaa, vai onko "normaali" valitustie työttömyyskassan kautta ainoa (ja todella hidas) mahdollisuus? Eikö noita virkailijoita tosiaan saa mitenkään vastuuseen pöljäilystään?

Minun tarina lyhykäisyydessään. Olen ollut yliopistolla töissä tutkijana (valmistumisen jälkeen) lähes kymmenen vuotta, ja siellä pesti loppui nyt lokakuussa. Samaan aikaan olen tehnyt toiseen tiedekuntaan muuntokoulutuksena toista (eri alan) maisterintutkintoa. Sen tutkinnon tekeminen taisi alkaa vuonna 2006, ja vuoteen 2008 mennessä tein tutkinnon siihen pisteeseen että gradu jäi vähän kesken. Gradua jatkoin tänä syksynä jonkin verran, mutta rekisteriin ei siis ole kirjautunut viimeiseltä parilta vuodelta mitään, koska ei ole mitään mitä sinne voisi kirjautua (kaikki kurssit suoritettu ja gradusta nopat vasta kun se on täysin valmis).

Työttömäksi ilmoittauduttuani sitten piti tehdä selvitys noista opinnoista että ovatko ne olleet sivutoimisia. Ja työkkärin päätöksen mukaan olenkin aika kovalla yllätyksellä päätoiminen opiskelija, joten nyt en saa mistään mitään rahaa, vaikka olisin kuvitellut saavani ansiosidonnaista. Päätöksessä todettiin että "Hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän on päätoiminen opiskelija 01.11.2011 alkaen." Lisäksi perusteluissa todetaan että "Hakija ei ole myöskään esittänyt näyttöä opintojen samanaikaisesta etenemisestä työssäoloajaltaan."

Tuntuu järjettömältä ottaen huomioon että:
1. Tutkinto on kaiken kaikkiaan melkein valmis, graduohjaajan lausunnon mukaan siitä puuttuu n. 2 opintopistettä, eli gradun viimeistely.
2. Kaikki opinnot tähän pisteeseen olen tehnyt ollessani samaan aikaan kokopäivätyössä. Jotenka, miten ihmeessä nyt ne puuttuvat 2 opintopistettä voivat estää minua hakemasta / vastaanottamasta työtä?

Otin yhteyttä tuohon virkailijaan, ja selitin hänelle tilanteen, toimitin kaikenlaista lisälappua kuten opintorekisteriotetta, graduohjaajan lausuntoa, työtodistuksia, yms, ja tilanne käsiteltiin uudelleen, ja sama tulos: olen päätoiminen opiskelija. Sitten otin tuosta virkalijan viittaamasta lain tulkintahjeesta (http://www.finlex.fi/data/normit/30538-O142007TM.pdf) pätkiä jotka mielestäni selvästi osoittavat opintoni sivutoimisiksi, sekä pyysin (sähköpostitse) perusteluita heidän tulkinnastaan, mutta virkailija kieltäytyi itsepintaisesti päätöstä perustelemasta millään tavalla, paitsi viittasi samaiseen lakiin.
Eli voiko nuo puuttuvat 2 opintopistettä evätä työttömyysturvani loputtomiin, ja voiko virkailija tehdä selvästi lain hengen vastaisia päätöksiä perustelematta niitä lainkaan?!

Eräs lakimies arveli että ei tuosta kuitenkaan voi valittaa muuta kuin työttömyyskassan kautta, joka prosessi kestää vähintään 6 kk. Kysäisin myös oikeusasiamiehen kanslian neuvontalakimieheltä kantelun tekemisestä, mutta myös hän arveli että valitus työttömyyskassan kautta on ainoa tie. Vasta sen jälkeen on mahdollista tehdä kantelu.

Onko siis tosiaan niin, että työkkärin jumalasta seuraavat (ylöspäin) virkailijat voivat tehdä mitä tahansa päätöksiä, joutumatta siitä minkäänlaiseen edesvastuuseen millekään taholle?! Saattaa olla että nyt olisi aika ankea fiilis jos olisi rahasta ihan oikeasti tiukkaa, mutta onneksi sukanvarressa on jotain jemmassa ja duuniakin ehkä näköpiirissä.

Jos jollakulla olisi konkreettisia neuvoja, olisin kovasti kiitollinen. Jotenkin tilanne ei istu minun oikeustajuuni pätkääkään! Eikä sen puoleen kenenkään tuttavapiiristäni joille olen asiasta kertonut. Työttömyyskassan kautta teen valituksen tietenkin, mutta ihan vain työkkärin toiminnan järkeistämiseksi pitäisi tuosta virkailijastakin pystyä jonnekin valittamaan, mutta minne?!

Ei tällainen mielivalta voi olla todellisuutta...
Ilmianna
Jaa

16 VastaustaTuossa on ilmeisesti se tilanne, että olet ilmeisesti edelleen yliopistossa "kirjoilla", joten valittaminen lienee turhaa.

Työkkäri tulkitsee lakia aika tiukasti, eli ainoa mahdollisuus on, että ilmoitat yliopistoon, että nimen saa "poistaa" yliopiston kirjoilta.

Sinänsä virkailija tulkitsee lakia aivan oikeun. Tiukasti, mutta oikein.
Ilmianna
Jaa
Esitä työkkärille dokumentti siitä, että olet lopettanut opiskelut jossain vaiheessa. Ja jos et ole lopettanut opiskeluja, niin lopeta opiskelu. Ryhdy sitten työttömänä työkkärin luvalla opiskelemaan gradusi loppuun.
Ilmianna
Jaa
Joo, siis minulla tosiaan on opinto-oikeus voimassa, ja olen ilmoittautunut syksyllä läsnäolevaksi. Mutta silti en oikein ymmärrä tuota päätoimisuustulkintaa. Laitanpa tuohon muutamia otteita tuosta linkkaamastani tulkintaohjeesta, jotka mielestäni selvästi osoittavat että opinnot ovat olleet sivutoimisia.

-"Jos opinnot jäävät alle päätoimisten opintojen laajuudelle asetetun 3 opintoviikon tai 25 viikkotunnin rajan, opiskelu voi olla kokonaisarvion perusteella joko sivu- tai päätoimista.
Kokonaisharkintaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti silloin, kun opiskelun työmäärä jää vain hieman määrärajojen alapuolelle.
Jos opiskelun työmäärä jää selvästi alle määrärajojen, opiskelu on pääsääntöisesti sivutoimista."
-tässäkin vois ajatella että kun on niin vähän opintoja jäljellä, ei niitä voi mitenkään katsoa päätoimisiksi.

-"Opintojen sitovuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota ainakin lähiopiskelun määrään ja erityisesti
siihen, sijoittuuko lähiopetus päiväsaikaan. Jos kysymyksessä on pääosin etäopiskeluna tai ilta- tai viikonloppuopiskeluna
suoritettavista opinnoista, opiskelu on pääsääntöisesti sivutoimista."
-tätäkin kohtaa vasten voi havaita että olen jo kaikki luento-opinnot tehnyt. Gradun teon voi ajoittaa kuinka haluaa.

-"Ratkaisu asiassa tulee suorittaa tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella arvioiden sitä, estäisivätkö opinnot työnhakijaa tosiasiassa vastaanottamasta kokoaikatyötä työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin ehdoin."
-tässä taas työhistoriani osoittaa että olen voinut opiskella kokopäivätyön ohella.

-"Kokonaisharkinnassa tulee lain mukaan ottaa huomioon myös henkilön aikaisempi työssäolo ja aiemmin hankkima koulutus. Jos henkilön aikaisempi työssäolo tai aiemmin hankittu koulutus helpottavat hänen selviytymistään työvoimatoimikunnan arvioitavina olevista opinnoista, tämä puoltaa osaltaan opintojen sivutoimisuutta."
-sama kommentti kuin ylläolevaan.

-"Työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan henkilöä ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos hän voi opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella osoittaa olevan ilmeistä, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle."
-sama kuin yllä, työhistorian pitäisi tämä osoittaa.

Ja kaikki nämä samat seikat esitin tuolle virkailijalle. Ei vaikutusta.

Jotenka, miksi tällainen tulkintaohje edes on olemassa, jos sen mukaan ei toimita? Ei voi käsittää.
Ilmianna
Jaa
Olen samaa mieltä, että sinun kannattaa hakea omaehtoista opiskelua, Minun käsityksen mukaan olet oikeutettu omaehtoiseen koulutukseen ( joka on siis työttömyysturvan varassa tapahtuvaa opiskelua) koska olet aloittanut opinnot työssä olessasi. Voit myös keskeyttää opinnot ja viedä lausunnon työvoimatoimistoon siitä, että et ole enää yliopiston kirjoilla. Sinulle ei tule siitä karenssia..ainakaan minun käsityksen mukaan.
Ilmianna
Jaa
Oiskohan viisain ratkaisu yrittää tiristää se gradu valmiiksi, jos siitä uupuu vain 2 opintopisteen edestä töitä. Saisit tutkintotodistuksenkin, jolle lienee käyttöä jossain vaiheessa. Opinnoista eroamisessa ei liene järkeä? Ja epäilen suuresti, että TE-toimisto antaisi puoltavaa lausuntoa opinnoista tt-turvalla, jos keskeytyksen jälkeen palaisit tekemään niitä paria opintopistettä.
Ilmianna
Jaa
No kyllähän mä sen gradun tässä taidan tekaista, mutta olis toisaalta ollu ihan hauska säilyttää se opinto-oikeus ja tehdä vielä jotain pikkujuttuja harrastelupohjalta.

Ja ihan noin periaatetasolla ärsyttää että joku voi tehdä tommosia päätöksiä ilman mitään perusteluita tms.
Ilmianna
Jaa
Tuo päätös ei tule muuttumaan muutoksenhakulautakunnassa, sillä se on täysin lainmukainen ja vallitsevan käytännön mukainen. Onko se sitten moraalisesti oikein, on kokonaan eri asia, mutta virkailijalla ei ole tuossa asiassa valtuuksia muuhun kuin lainmukaiseen tulkintaan. Helpoin keino on tosiaan valmistua, jonka sinun tapauksessasi ei pitäisi kestää kovin kauaa. Esittämäsi lainkohdat eivät päde silloin kun on kyse korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta. Opiskelusi on päätoimista pelkästään sillä perusteella, että kyse on korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta. Ainoa tapa vaikuttaa tähän on vedota kansanedustajiin, että muuttavat kyseistä lainkohtaa. Mutta kyllä sinun silti kannattaa valittaa, sillä et häviä siinä mitään ja kyllähän valittaminen sinällään jo luo painetta lainsäädännön muuttamiseen. Ota yhteyttä paikallisen ELY-keskuksen työttömyysturva-asiamieheen, hän selvittää sinulle lakipykälät...
Ilmianna
Jaa
Kenkkeu, eikai tuo tulkinta ihan noin suoraviivainen voi olla, että KAIKKI korkeakoulututkintoon johtava opiskelu on AINA päätoimista, sillä miksi silloin edes tarvitsisi tehdä sitä selvitystä jonka pohjalta lausunto sitten annetaan?!

Ja toisaalta jos asian olisi tiennyt samalta istumalta suuntaan taikka toiseen, olisi voinut joko tehdä tutkinnon loppuun taikka panna opinnot telakalle saman tien. Nyt sitä päätöstä vetkuteltiin jossain elimessä puolitoista kuukautta, joten siihen oli hieman hankala reagoifa. Ei voi olla ihan oikein sekään.

Mutta kiitos tuosta työttömyysturva-asiamiesvinkistä, täytyy häneltä kysellä asiasta vielä...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kirjallista selvitystä pyydettiin siksi, että saavat faktat paperille. Näin jää dokumentti siitä mitä on kysytty ja mitä vastattu. Tämä on ihan asiallinen toimintatapa. Sen sijaan on täysin käsittämätöntä, jos asian käsittely on kestänyt puolitoista kuukautta siitä, kun jätit selvityksesi! Missä kaupungissa asut?! Tuo on laitonta, sillä hallintolain mukaan lausunto tulee antaa 30 pv kuluessa siitä, kun olet jättänyt kirjallisen selvityksesi. Sinuna minä valittaisin asiasta oikeusasiamiehelle tai vastaavalle taholle. Saavat sitten edes huomautuksen, vaikka asiasta ei sinulle suoranaista hyötyä olekaan.

Kyllä joissain tapauksissa voi opiskella korkeakoulututkintoakin työttömyyspäivärahalla. Tässä tulee erottaa kaksi täysin eri tilannetta: 1) työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, joka on aina päätoimista ja perustuu te-toimiston tapauskohtaiseen harkintaan ja jossa on tarkat ehdot, edellytykset ja enimmäiskestot. 2) työttömänä opiskelu sivutoimisesti: korkeakouluopiskelun voi osoittaa sivutoimiseksi, jos olet kyennyt opiskelemaan lähes normaalitahtiin kokopäivätyön ohessa (tässä ideana on se, että työttömyys ja työnhaku on kokopäiväistä). Jäljellä olevien opintojen määrällä ei ole merkitystä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Jäipä vielä tuosta edellisestä sanomatta, että tiedän useampia kavereita jotka tekevät vastaavaa muuntokoulutusta myös työttömänä ollessaan, joten sikäli se kyllä voidaan katsoa sivutoimiseksi...
Ilmianna
Jaa
"oten sikäli se kyllä voidaan katsoa sivutoimiseksi... "
Mutta vasta sitten kun edellytykset tulkinalle ovat olemassa. Nääs ei sitä itse saa ryhtyä tietämään viranomaisten asioita. Tulee edetä järjestyksessä ja viranomaisen katsonnan alla.

Eli viranomaisen mukaan opiskelija on opiskelija vaikka ei olisi käynyt 30:een vuoteen yliopistolla. Opintojen lopetustodistus tuleekin jossain vaiheessa näyttää viranomaiselle. Jos ei sitten omaa päättötodistuksia taikka maisterin- ym. korkeamman asteen todistuksia opinnoistaan.
Ilmianna
Jaa
On se vaan hassua... Kun sitä päätöstä ei alkanut silloin aikanaan kuulua, kysyin työkkäristä että mitähän sille asialle kuuluu, ja sieltä totesivat itse silloin että heillä on sellainen 5 viikon jono, joten se siitä 30 päivästä... Ilmeisesti normimenettely on ylittää tuo käsittelyaika.

Sitten taas, Työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan "henkilöä ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos hän voi opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella osoittaa olevan ilmeistä, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle."

Laki toteaa noin, mutta ilmeisesti lakia sitten TULKITAAN hieman hupaisasti, eli jos opinnot eivät etene tarpeeksi nopeasti työn ohella niin ne eivät ole sivutoimisia. Maallikko voisi ajatella täsmälleen päinvastoin, jos tekee huvikseen vaikka 15 vuoden aikama muutaman opintopisteen vuodessa vaikka vain ammattitaitoaan ylläpitääkseen ja sitten joutuukin työttömäksi, niin sitä voikin sitten olla päätoiminen opiskelija. Vaikka tuollainen harrasteopiskelu lienee kenen tahansa selväjärkisen mielestä sivutoimista...

Ja minun tapauksessa ilmeisesti sillä ei ole mitään väliä että koko tutkinto on tehty kokopäivätyön ohella, kun jostakin vain voidaan löytää pätkä jossa opinnot eivät ole edenneet "normaaliin tahtiin". Ei aina se terve järki voita.

Huoh, kyllä tää Suomi on oikea byrokraattien luvattu maa..!
Ilmianna
Jaa
Kautta lama-aikojen sitten 1990-luvulta lähtien työkkäreissä on sairaanomaisesti kytätty työttömien opiskeluja. Ja siitä vasta riemu työkkäreissä syntyi, kun opetusta tarjoavien laitosten tuli lähettää opiskelijalistat työvoimaviranomaiselle. Minullekin työvoimatoimikunnan sihteeri sormella osoitti nimeäni tietokonelistauksesta, että jollet heti peru opiskelupaikkaasi, niin muutoin lopetan työttömyysturvasi. Opintojen alkamiseen oli aikaa 2 kuukautta.
Ilmianna
Jaa
tilaillaanko kaikista kouluista nykyäänkin nimilistoja työkkäriin???
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
No tuo on nykyisin ihan rutiinia. Tarvitse mitään tilata kuin mennä viranomaisen tunnuksilla tietokantoja tutkimaan. Paperiset nimilistat ovat jo historiaa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Eli ei voi salaa opiskella?JÖSSES.Oon meinannut lähteä aikuislukioon vuan empä sitten lähekkään.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Järjetön tulkinta opintojen päätoimisuudesta, mihin valittaa?

Sain työkkäristä niin järjettömän tulkinnan, että sitä ei voi käsittää mitenkään. Nyt pohdinkin että mihin tästä asiasta voi valittaa, vai onko "normaali" valitustie työttömyyskassan kautta ainoa (ja todella hidas) mahdollisuus? Eikö noita virkailijoita tosiaan saa mitenkään vastuuseen pöljäilystään?

Minun tarina lyhykäisyydessään. Olen ollut yliopistolla töissä tutkijana (valmistumisen jälkeen) lähes kymmenen vuotta, ja siellä pesti loppui nyt lokakuussa. Samaan aikaan olen tehnyt toiseen tiedekuntaan muuntokoulutuksena toista (eri alan) maisterintutkintoa. Sen tutkinnon tekeminen taisi alkaa vuonna 2006, ja vuoteen 2008 mennessä tein tutkinnon siihen pisteeseen että gradu jäi vähän kesken. Gradua jatkoin tänä syksynä jonkin verran, mutta rekisteriin ei siis ole kirjautunut viimeiseltä parilta vuodelta mitään, koska ei ole mitään mitä sinne voisi kirjautua (kaikki kurssit suoritettu ja gradusta nopat vasta kun se on täysin valmis).

Työttömäksi ilmoittauduttuani sitten piti tehdä selvitys noista opinnoista että ovatko ne olleet sivutoimisia. Ja työkkärin päätöksen mukaan olenkin aika kovalla yllätyksellä päätoiminen opiskelija, joten nyt en saa mistään mitään rahaa, vaikka olisin kuvitellut saavani ansiosidonnaista. Päätöksessä todettiin että "Hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän on päätoiminen opiskelija 01.11.2011 alkaen." Lisäksi perusteluissa todetaan että "Hakija ei ole myöskään esittänyt näyttöä opintojen samanaikaisesta etenemisestä työssäoloajaltaan."

Tuntuu järjettömältä ottaen huomioon että:
1. Tutkinto on kaiken kaikkiaan melkein valmis, graduohjaajan lausunnon mukaan siitä puuttuu n. 2 opintopistettä, eli gradun viimeistely.
2. Kaikki opinnot tähän pisteeseen olen tehnyt ollessani samaan aikaan kokopäivätyössä. Jotenka, miten ihmeessä nyt ne puuttuvat 2 opintopistettä voivat estää minua hakemasta / vastaanottamasta työtä?

Otin yhteyttä tuohon virkailijaan, ja selitin hänelle tilanteen, toimitin kaikenlaista lisälappua kuten opintorekisteriotetta, graduohjaajan lausuntoa, työtodistuksia, yms, ja tilanne käsiteltiin uudelleen, ja sama tulos: olen päätoiminen opiskelija. Sitten otin tuosta virkalijan viittaamasta lain tulkintahjeesta (http://www.finlex.fi/data/normit/30538-O142007TM.pdf) pätkiä jotka mielestäni selvästi osoittavat opintoni sivutoimisiksi, sekä pyysin (sähköpostitse) perusteluita heidän tulkinnastaan, mutta virkailija kieltäytyi itsepintaisesti päätöstä perustelemasta millään tavalla, paitsi viittasi samaiseen lakiin.
Eli voiko nuo puuttuvat 2 opintopistettä evätä työttömyysturvani loputtomiin, ja voiko virkailija tehdä selvästi lain hengen vastaisia päätöksiä perustelematta niitä lainkaan?!

Eräs lakimies arveli että ei tuosta kuitenkaan voi valittaa muuta kuin työttömyyskassan kautta, joka prosessi kestää vähintään 6 kk. Kysäisin myös oikeusasiamiehen kanslian neuvontalakimieheltä kantelun tekemisestä, mutta myös hän arveli että valitus työttömyyskassan kautta on ainoa tie. Vasta sen jälkeen on mahdollista tehdä kantelu.

Onko siis tosiaan niin, että työkkärin jumalasta seuraavat (ylöspäin) virkailijat voivat tehdä mitä tahansa päätöksiä, joutumatta siitä minkäänlaiseen edesvastuuseen millekään taholle?! Saattaa olla että nyt olisi aika ankea fiilis jos olisi rahasta ihan oikeasti tiukkaa, mutta onneksi sukanvarressa on jotain jemmassa ja duuniakin ehkä näköpiirissä.

Jos jollakulla olisi konkreettisia neuvoja, olisin kovasti kiitollinen. Jotenkin tilanne ei istu minun oikeustajuuni pätkääkään! Eikä sen puoleen kenenkään tuttavapiiristäni joille olen asiasta kertonut. Työttömyyskassan kautta teen valituksen tietenkin, mutta ihan vain työkkärin toiminnan järkeistämiseksi pitäisi tuosta virkailijastakin pystyä jonnekin valittamaan, mutta minne?!

Ei tällainen mielivalta voi olla todellisuutta...

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta