Yksi jäi ilman apurahaa Sigrid-Juselius säätiössä

heikki_tala

Helsingin Sanomat uutisoi tänään "Säätiön jäsenet myönsivät toisilleen isot apurahat. Vain yksi jäi ilman, koska ei hakenut apurahaa.

Tällainen porukka on nyt asialla:
HALLITUS

Leif Sevón, puheenjohtaja (asuu säätiön asunnossa alihintaan)
Magnus Bargum
Carl-Johan Granvik
Fred Karlsson
Jorma Mattinen
Risto Renkonen
Lea Sistonen

Varajäsenet:
Ulla Achrén
Max Engman
Antti Mäkitie
Eira Palin-Lehtinen
Niklas Sandler
Dag Wallgren
Göran Wörlund

RAHA-ASIAIN VALIOKUNTA

Leif Sevón, puheenjohtaja
Carl-Johan Granvik
Eira Palin-Lehtinen
Sten Eklundh
Jussi Laitinen

LÄÄKETIETEEN ASIANTUNTIJALAUTAKUNTA

Krister Höckerstedt, puheenjohtaja
Christer Holmberg
Sirpa Jalkanen
Juha Kere
Markku Laakso
Heikki Ruskoaho
J. Peter Slotte
Irma Thesleff
Mårten Wikström

Lääketieteen lautakunnan sihteerinä toimii Caj Haglund

15

892

  Vastaukset

  • Näitä suomenkielisiä vaivaa. Eivätkö todellakaan ymmärrä mitä nuo "kolleegat" ajattelevat heistä.

  • Institutionaalinen korruptio. Institutionaalisen korruption käsitteen avulla selkenee hyvä veli -verkoston luonne rakenteisiin ’hiipivänä’ korruptiona. Suomalaisessa keskustelussa terminologia hieman vaihtelee, joskin usein kuvataan samantyyppistä korruption muotoa: puhutaan joko institutionaalisesta tai rakenteellisesta korruptiosta. Termillä ’maan tapa’ viitataan yleensä rakenteelliseen korruptioon, mikä viittaa juuri siihen, että toimitaan lain puitteissa.

   Pohjolaisen (2012) mukaan rakenteellinen korruptio liittyy epäasialliseen ja luottamusta heikentävään toimintaan, joka johtuu yhteiskunnan rakenteiden hyväksikäyttämisestä. Tässä ollaan lähellä hyvä veli -verkostojen toimintaa.

   Suomen kohdalla institutionaalinen korruptio on tunnistettavissa monissa tilanteissa, joihin käsitellään jäljempänä. Näistä mainittakoon lyhyesti päätöksenteon tuplaroolit (useita päätöksentekoasemia, joista koituu jääviysongelmia), ristikkäinen hallinto (hallituspaikkoja toistensa yritysten johdossa) sekä sen kaltainen lainsäädännön valmistelu, jossa kuullaan vain tiettyjä sidosryhmiä. Yhteys hyvä veli -verkostoihin syntyy näiden korruptiotilanteiden kautta.

   Kuten kaikkiin korruption muotoihin, institutionaaliseen korruptioon liittyy toiminta, jossa vastuullista asemaa käytetään erityisen hyödyn saavuttamiseksi rajatulle joukolle. On kuitenkin huomattava, että institutionaalinen korruptio tulee erottaa yksilöön kohdistuvasta henkilökohtaisesta korruptiosta. Esimerkiksi yksittäinen poliitikko on korruptoitunut, mikäli hän ottaa vastaan lahjuksen edistääkseen lahjojille suotuisaa päätöstä. Tällöin puhutaan yksilöön kohdistuvasta korruptiosta (individual corruption). Mikäli taas joukko poliitikkoja ajaa poliittisten tukijoidensa, so. ulkopuolisen rahoituksenantajien asiaa, pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädännön sisältöön ja ylittämällä tällöin valtuutensa, puhutaan institutionaalisesta korruptiosta (institutional corruption). Tällöin on oletettavaa, että poliitikot toimivat päätöksentekotilanteessa ennalta sovittujen taloudellisten etujen (ja niiden saannin) mukaisesti.
   (Salminen 14-15)

   Kronyismi (cronyism)tarkoittaa ystävien, kollegoiden, tai esimerkiksi puolueys-tävien suosintaa ja nimittämistä korkeisiin asemiin tai tehtäviin. Cronyism pohjautuu kreikan sanaan crony, joka tarkoittaa pitkäaikaista. Yleensä kronyismiin viitataan, mikäli suositaan pitkäaikaista ystävää tai ystäviä ja ystävyyssuhde perustuu epävirallisiin sosiaalisiin kontakteihin. Kuten muitakin suosinnan muotoja, kronyismiä pidetään vastakohtana meriitti- ja ansioperusteiselle nimittämiselle tai rekrytoinnille.

   Patronage viittaa asiakaskuntaan, ns. tukijärjestelmään (poliittinen tuki), tai poliittiseen nimitysoikeuteen. Joissain maissa esimerkiksi ministereillä on poikkeuksellisen laajat valtuudet nimittää lähimmät ja ylimmät virkamiehensä. Tässä yhteydessä patronage kattaa poliittiset virkanimitykset.

   Klientelismi (clientelism) taas viittaa sosiaaliseen ja poliittiseen hierarkiaan, asiakkuussuhteeseen, joka pohjaa poliittiseen kannatukseen ja virkanimitykseen.

   (Salminen 23)

   Hyväveli -verkoston mallin vaikutustavat toimijoiden välillä:
   1 Kiitollisuudenvelka
   2. Vastavuoroisuus
   3. Salailu/suojelu
   4. Lojaliteetti ja ystävyyssuhteet.
   (Salminen 25 kuvio 5)

   http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-429-2.pdf

   • Katsokaapa ympäririllenne kunnissa onko teilläkin kaikkia korruptiomuotoja.
    Oli hyvä esitys aiheesta.


  • Miksi tämä on tällä foorumilla?

  • Nyt vaan oikeuskansleri tutkimaan asiaa ja maksetut rahat verolle
   Kyseessä on rikos
   MOT ASIALLE

   • Oikeuskanslerilla on muita kiireitä, kun ei tiedä, minkä rikollisten kimppuun uskaltaa käydä.


  • Siitä on säätiöistä paljon näyttöä. Säätiöt on poliittisen rahan tyyssijoja , eräänlaista rahanpesua. Oikeitakin on, mutta mätämunat pilaa kaiken
   VEROLLE.

   • "Siitä on säätiöistä paljon näyttöä."

    Hienoa! Nyt sitten postaat tänne sitä näyttöä ja kerrot meille muillekin. Voit aloittaa tässä ketjussa puheena olevasta säätiöstä ja paljastaa ne näytöt mitä tästä on tiedossasi.

    Avaa oheinen linkki ja osoita sekä perustele sitten noista suurten apurahojen saajista ne yhteydet "mätämuniin! sekä ne apurahat jotka ovat menneet vääriin osoitteisiin.

    http://www.sigridjuselius.fi/images/uploads/Juselius_Lehdisttiedotemaaliskuu2012.pdf

    Miksi muuten haluat verottaa lääketieteelliseen tutkimukseen käytettäviä varoja? Tutkitaanko mielestäsi lääketiedettä liikaa? Onko syöpä- y.m. vakavien sairauksen tutkimus ja parannuskeinojen etsiminen turhaa?

    Pitäisikö kaikki tutkimus rahoittaa verovaroista? Miksi?


  • Sigrid Juseliuksen säätiö on Jakanut ajan kuluessa suuret tai suurimmat rahat toisilleen ristiin . Säätiö on yksi Suomen suurimmista säätiöistä ja jaetut summat ovat erittäin suuria. Vaikka Säätiö voikin paljolti päättää kenelle rahat jaetaan, säätiöitäkin koskee tietyt juridiset perus periaatteet ja laki jonka perusteella niille on aikoinaan oikeus myönnetty. Tätä on ihmeteltynaikaisemminkin, mutta kukaan eimole asiaan puuttunut.

   Mielestäninolisi hyvä jos esim MOT ohjelma tutkisi tämän asia esim niin että selvittäisi kunakin vuonna ketkä ovatbrahoista päättäneet ja kuinka paljon rahoitustanhe ovat joko suoraan omalle tutkinuryhmälleen myöntäneet. Tämä voisi olla mielenkiintoista luettavaa .

  • Luin Helsingin Sanomien alkuperäisen jutun. Juttuun vastineen antanut Krister Höckertedt ei näe ongelmaa siinä että Sigrid Juseliuksen Säätiö jakaa toistuvasti ja yleensä merkittävimmät apurahat sen lääketieteen asiantuntijana toimiville tutkijoilleen. Koska toiminta on näin läpinäkyvää ja on vähintäänkin eettisesti väärin, olisin puheenjohtajana erittäin huolestunut asiasta. Tämä kyseenalaistaa mainittujen asiantuntijoiden eettisen maineen.
   Krister Höckertedin tarjoama lausunto malli ei ratkaise tätä sidonnaisuus ja jääviys ongelmaa koska ne ovat vain osa kokopäätäntäprosessia ja esitteliän vastuu on tunnetusti suuri. Yleensä asiasta asiantuntija elimen suosituksen mukaan päättävä hallitus hyväksyy esitykset sellaisinaan koska yhden asiantuntija päätöksen muuttaminen vaatisi koko esitys paketin muidenkin esitysten uudelleen läpikäyntiä.

   Mielestäni säätiön hallituksen tai ylipäätään säätiö voisi linjata niin että asiantuntijat eivät voi rahoitusta itse hakea.

   • Lautakunnan puheenjohtaja Krister Höckerstedt myöntää, että:

    "Kysymyksen vuoksi olemme jo vuosia käyttäneet ulkomaisia asiantuntijoita arvioimaan oman ryhmämme apuraha-anomuksia. Tämä on kansainvälisesti hyväksytty menettely. Puheenjohtajakaudellani olemme myös ottaneet käyttöön erityisen systeemin yhdessä Ruotsin Wallenberg-säätiön kanssa."

    Höckerstedtin mukaan mallissa Ruotsin säätiön asiantuntijat saavat arvioida suomalaisten hakijoiden anomuksia ja tehdä harkintansa pohjalta suosituksen ratkaisusta.

    Näin siis päätös käytännössä syntyy Wallenberg-säätiössä


  • Kaikkein helpointa olisi, että säätiöiden pitäisi maksaa samalla tavalla veroa kuin yritystenkin pitää.

   Lähestulkoon kaikki säätiöt repivät tolkuttomasti verottomia voittoja puhdasta liiketoimintaa tekemällä ja sitten ne jakavat verottomana saadut tuotot "apurahoina" näille kullannupuille.

   Kun Yritys Oy joutuu maksamaan kahteen kertaan verot (yritystulo palkkavero),
   niin säätiö ei maksa senttiäkään minnekään.

   Suomi on pullollaan tällaisia säätitöitä, joiden hallitusten jäsenet maksavat ristiin rastiin toisilleen miljardikaupalla verotonta tuloa joka vuosi.

   Se vero mikä jää yhteiskunnalta saamatta säätiöiltä, sen maksavat tavalliset kansalaiset, palkansaajat ja yrittäjät.

   Ei mikään ihme, että tässä maassa ei rahat riitä edes perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun tai vanhustenhoitoon.

   Nämä pääasiassa RKP:läiset ahneet veronkiertäjät elävät suoraan sanoen tavallisten suomalaisten kustannuksella ja verorahoilla.

   Säätiölakia ei ole muutettu lähes sataan vuoteen ja mistä löytyy selitys sille:

   Samat Göran Örvelströmit ja Hans Räävelsbergit löytyvät lähes jokaisesta Suomen oikeusistuimesta huolehtimasta siitä, että suomenruotsalainen köyhälistö voi pulskasti niin tänään kuin huomennakin.

   Katsokaa vaikka vakuutusyhtiö Veritaksen tai Nordea-pankin johtoporrasta.
   Ei paljoa suomalaisia näy suomalaisten rahoja hoitamassa.

   http://www.nordea.fi/Tietoa Nordeasta/Tietoa Nordea Pankki Suomesta/787452.html

   https://www.veritas.fi/tietoa-veritaksesta/veritas-lyhyesti/johto-ja-hallinto/johto
   https://www.veritas.fi/tietoa-veritaksesta/veritas-lyhyesti/johto-ja-hallinto/hallintoneuvosto

   Sen sijaan Veritaksen omistajissa on roppakaupalla säätiöitä, jotka ievät maksa senttiäkään veroja. Sama koskee lähes jokaista Suomen pörssiyritystä, omistajina pääosin suuria "yleishyödyllisiä" säätiöitä, jotka eivät edelleenkään maksa senttiäkään veroja toiminnastaan.

   Hieman syvemmin tarkastellen koko Suomen talouselämä on miinoitettu näiden säätiöiden avulla siten että pieni eliittijoukko elättää toisensa verottomilla "apurahoilla" ja "yleishyödyllisellä" toiminnalla.

   Joka ainoa veroeuro, joka näiltä säätiöiltä ja niiden apurahojen saajilta jää maksamatta, kaivetaan tavallisen suomalaisen palkansaajan ja pienyrittäjän tilipussista.

   Kun Kenneth Nyykvist saa myöntää itselleen ja kaverilleen verottoman yleishyödyllisen apurahan, niin yhtäkään senttiä ei kerry yhteiseen verolaariin.

   Mutta annas olla, kun suomalainen Ville Virtanen menee ruokakauppaan ja ostaa purkin maitoa, niin jo viedään 1/4 loppusummasta arvonlisäverona niin että heilahtaa...

   • VERITAKSEEN MAKSETUT ELÄKEVAKUUTUSRAHAT OVAT LÄHES 100% ruotsinkielisten säätiöiden omistuksessa...

    Åbo Akademin säätiö 18,45 %
    Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 18,22 %
    Pensions-Alandia 15,88 %
    Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 12,03 %
    Konstsamfundet Föreningen rf 9,77 %
    Folkhälsan 9,24 %
    Svenska Folkskolans Vänner rf 7,32 %
    Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 6,68 %
    Rahastot, säätiöt, yhdistykset ja yksityishenkilöt 2,41 %

    https://www.veritas.fi/tietoa-veritaksesta/veritas-lyhyesti/johto-ja-hallinto/omistajat

    Kuinka suuren osan luulette noista rahoista tulevan takaisin suomalaisten kansalaisten ja eläkevakuutusmaksujen maksajien käyttöön?

    Nuo säätiöt nostavat jokaisen sijoitusvoittonsa täysin verottomana vuodesta toiseen!


  • Sigrid Juseliuken saation suurapurahat on taas vuodelle 2013 julistettu hakuun.

   Toivottavasti saation asiantuntijat ja sisapiiri tämän keskustelun perusteella nyt ymmartavat että hyvaa tutkimusta tekevat myos muut kuin saation rahoituksen jaosta paattavat asiantuntijat.

   Entisen lainen toiminta on eettisesti kestamattomalla pohjalla, nyt on mahdollista toimia oikein.

   .

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Avustettuja CoVid murhia ruotsissa?

   >> “Ruotsissa iäkkäiden koronapotilaiden kuolemia on joudutettu morfiinilla" – Sairaanhoitaja Sonja Aspinen kertoo järkyttävistä kokemuksistaan >> Yle
   Maailman menoa
   114
   6239
  2. Niko Ranta-Aho vihjaa perhehaaveistaan

   Miten voi olla, että tätä typerää rikollista paapotaan ja glorifioidaan joka tuutissa? Haastattelua annetaan ja otetaan sinne sun tänne. Ovatko kaikk
   81
   3251
  3. S&S Instat kovin hiljaisena

   Onkohan siellä lyöty vetoa, kumpi pystyy olemaan pitempään ilman päivittelyä? Soffalla varmaan pää sauhuaa jo... 😂
   Kotimaiset julkkisjuorut
   98
   2162
  4. Murha Varkaudessa

   Eli kuka tekijänä ja kuka mahtoi olla uhri?
   Varkaus
   60
   1733
  5. Raaka-Rane lähti reissuun lentokentällä

   Instassa runsas aamiainen lentokentällä, pöytäseurueessa kaksi muuta. Täytyy järjestellä bisnekset kuntoon ulkomailla...
   Kotimaiset julkkisjuorut
   38
   1538