VM tunnustaa: Euro ja EKP syynä talouskriisiin

EuroKurjuutta

10

<50

Vastaukset

 • Linkistä:
  "Eurokriisi ei ole Kreikan tai muiden kriisimaiden syytä, vaan syypäitä ovat euro, EKP ja komissio. Tällainen tulkinta ei ole yhtä yllättävä kuin sen esittäjä: ei radikaali Syriza-puolue Kreikasta vaan valtiovarainministeriön ylin virkamies Suomesta. "

  Näin sanoo Valtionvarainministeriön virkamies Mertti Hetemäki (kok). Hetemäki ja ministeriö yhtyvät SKP:n näkemyksiin. Myös palstalla esitellyt taloudelliset aloitukset pääomien keskittymisestä ovat tuoneet monien talousoppineiden sanomaa aiheesta esiin. EU:n rahapoliittista yhdentämistä on hoidettu päämien ehdoilla ja ohessa saatettu finanssimarkkinat sekasortoon niin että tuotannollinen toiminta on kärsinyt.
  Ja jälleen kerran talousoppineet esittävät asiat toisin Timo Soini. Soini jankkaa kansallisen ja yleisen edun välillä eikä näe metsää puilta. Auta armias, mikäli Soinista tulee valtionvarainministeri ja hän saa tahtonsa läpi. Loputkin talouden mahdollisuudet kaatuisivat sekasortoon.
  Kommunistien ja vastuuntuntoisten kannattaa tutustua linkin viestiin ja oheistutkimuksiin.

 • " Kirjoituksessaan Eurokriisin syyt ja euroalueen tulevaisuus Hetemäki "tunnustaa" varsin suorasanaisesti sellaisia eurokriisiin johtaneita ja sitä kärjistäneitä perimmäisiä syitä, joista europäättäjät ovat mieluiten vaienneet.

  Tekstin viestiä pelkistäen Hetemäki antaa Kreikalle ja muille kriisimaille "synninpäästön" ja kääntää syyttävän katseen vastakkaiseen suuntaan: kriisimaat ovat onnettomien olosuhteiden uhreja ja kriisille otolliset olot ovat euron ja euroa paimentavan euroalueen keskuspankin EKP:n syytä."
  http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2015/05/06/nyt-sen-sanoo-ministerio-ekp-ja-euro-ovat-kriisin-syypaita/20155713/12?pos=luetuimmat

  Hetemäki esittää kovaa kritiikkiä. Aivan toista kuin edeltäjänsä Raimo Sailas (sdp). Hetemäki esittää epäsuorasti sen minkä kommunistitkin ovat havainneet. Euro ei perustunut talouden reaaliteetteihin. Se oli enemmän poliittinen projekti. Raimo Sailas vakuutti kansan ylensyöntiä ja leikkaustarvetta kuten muuallakin euroalueella. Hetemäki näkee sen virheenä ja rahamarkkinoiden vääristäjänä.
  Porvarilukija nukkuu kiltisti rauhassa. Hetemäki ei aja sosialismia sisään. Hetemäessä heijastuu aito huoli järjestelmäviasta ja sen avulla tarkoituksellisesta/tahattomasta syventämisestä. Euro on ollut lähinnä tulonsiirtokoneisto palkktyöltä pääomalle.
  Hetemäki arvostelee myös sitä, että EU:n virkamiesjohtajat salasivat alunperin selviä epäkohtia eu-parlamentilta sekä jäsenvaltioiden hallituksilta.
  Komut sanoivat ja sanovat vieläkin, että EU on kapitalistien, yritysten, järjestö ja jossa ihmiset palvelevat yrityksiä kun yritysten tulisi olla tavaroita (palveluja) tuottavia organisaatioita ja palvella kansalaisia. Esko Seppänen kertoi seikoista jo 1966 emun muodostamisvaiheessa kirjassa "EMU - lintu vai kala".
  Kreikkalaisten kansannousu velkakuristuspolitiikkaa vastaan on oikea. Oikea sittenkin vaikka Timo Soini sitä vastustaa.

 • Hetemäki:
  " Kriisin kärjistyminenkään ei ollut kriisimaiden syytä, vaan se johtui Hetemäen mukaan keskeisiltä osin Euroopan unionin (EU) komission onnettoman talousohjauksen kohtalokkaista virheistä. Samat virheet ovat sittemmin pitkittäneet kriisiä.
  Hetemäen "kapinakirjoitus" on selvä irtiotto europäättäjien virallisista tulkinnoista, joiden mukaan Kreikka ja muut kriisimaat ajautuivat kriisiin oman talouspoliittisen vastuuttomuutensa takia."

  SKP:n vaaliohjelma arvioi oikein. Talouden alasajo on väärin. Sosiaaliturvan alasajo vauhdittaa talouden alasajoa. Talouden edistämiseksi ja tasapainottomaksi on investoitava tuotantoon, tutkimukseen, uuteen teknologiaan ym. Työllisyyden parantuessa työttömyysturvamenot supistuvat ja valtio säästää. Terveyden, koulutuksen parantuminen edistävät tuottavuuden kohoamista. Valtion teollisuutoiminnan lisääminen vakauttaa valtion tulopohjaa, tuo valtiolle pääomatuloja ja työtä. Yleisen työllisyyden parantuminen tuo työtä pienyrityksille ja niiden työntekijöille.
  Tärkeä kohta valtion tulojen turvaamisessa olisi pankkien ja finanssipääoman keskeisten laitosten kansallistaminen, saattaminen valtiollisen tiukan valvonnan alle jo yksistään rikkaiden veronkierron estämisen vuoksi.
  Työn tuottavuus kohoaa kovaa kyytiä kroonisesta lamasta riippumatta. Talouskurin lakkauttaminen edistäisi edelleen tuottavuuden kohoamista. Työajan lyhentäminen lisäisi edelleen tehokkuuden nousua. Mielekkyys, sairauspoissaolojen vähentyminen ja monet muut seikat vähentäisivät valtion menoja.

  Kataisen/Stubbin hallitukset syyllistyivät ennenkuulumattomaan moraaliseen rikkeeseen. Ne vaativat heikentämään toisten maiden (kriisimaat) palkkatyöläisten elinehtoja. Ei ilmoisna ikänä eikä kuuna kullan valkeana olisi moista voinut odottaa. Hallitus tukemassa toisen maan kapitalistien toimia alamaistensa elinehtojen kaventamisessa. Se miksi Suomen äänestäjät vaaleissa tukivat tällaisen hallituksen ja oppositon edustajia olisi sosiologeille ja psykologeille tutkimuksen kohde. Taikatempun täytyi olla loistava. Muuten se ei olisi mennyt läpi.

 • Linkistä:
  "Euroajan alussa juuri reunamaiden korot laskivat eniten, ja niiden talous ampaisi kovimpaan kasvuun. Kansalliseen talouskasvuun ja inflaatiovauhtiin suhteutettu korkotaso laski monin paikoin voimakkaasti negatiiviseksi, ja pääoman virta hitaamman kasvun ydinmaista, kuten Saksasta, paisutti helpon lainarahan tarjonnan vastustamattoman suureksi."

  Kommunistit ja monet porvarilliset talousoppineet ovat sanoneet asian selvemmin. Saksan ja Ranskan liikepankit sijoittivat ylijäämäpääomiaan eteläisen Euroopan maihin suurten voittojen toivossa. Sijoittajilla tulee olla vastuu vakuuksista.
  Ne ottavat voitot ja myös vastaavat tappioista. Tässä tapauksessa tuleville kriisimaille tyrkytettiin rahaa vastuista piittaamatta. Seuraukset tunnetaan. EU meni väliin pelastaakseen projektinsa euron. Saksan ja Ranskan liikepankkien tappiot otettiin eurojäsenmailta ja kaikkialle uninonimaihin levitettiin kuripolitiikka. Kuripolitiikka kohdistuu syyttömiin palkkatyöläisiin. Lisäksi kuripolitiikka syvensi ja pitkitti kriisiä.
  Normaali bisnes toimii siten, että sijoittaja ottaa voitot mutta kärsii myös tappiot. Jokin pääomanosa voittaa, toinen häviää. Pääomasuhde palkkatyöhön nähden ei muutu.
  Unionin toimenpiteet muuttavat suhdetta pääomatulojen hyväksi.

 • Hetemäen mukaan EKP alkoi euroajan alusta asti tarjota keskuspankkirahoitusta kaikille euroalueen pankeille hyvin laajaa vakuusmateriaalia vastaan samoilla ehdoilla, pankin luottokelpoisuudesta riippumatta.

  Suomennettuna Saksan ja Ranskan euroedustajat maksattivat maidensa liikepankkien tappiot muilla jäsenmailla ja asettivat kriisimaat syyllisiksi. Peittääksen jäljet he syyllistivät kriisimaiden palkkatyöläiset.
  Rikkaat pummit olivat tässäkin operaatiossa käsi ojossa valtion kukkarolla. Sosialismia rikkaille ja kapitalismia työntekijöille.

 • http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2015/05/03/suomen-eurooppa-politiikan-u-kaannos/20155553/12?pos=rap-3-1

  Taloussanomien artikkelista voi vetää 2 johtopäätöstä. Euro kehitettiin yhteisvaluutaksi turvaamaan suurten yritysten, liikepankkien, tappiot. Toiseksi sen avulla voi nopeuttaa liittovaltiokehitystä.
  Ensimmäinen osio on menossa ja lähinnä saksalaisten liikepankkien edut on turvattu euron avulla. Kriisejä voi tulla muuallakin ja silloin uudet kujeet. Nykyiset tappiot on siirretty suoraan jäsenmaiden palkkatyöläisille.
  Liittovaltiokehitys osoittautuu ensisijassa poliittiseksi projektiksi. Siinä pontimena on EU:n jäsenyyden kautta sosialistisen kehityksen vaikeuttaminen jäsenvaltioissa.
  Euro ja liittovaltiokehitys varmistavat bisneseliitin edut. EU:lla ei ole tuottavuuden tasoltaan erilaisten jäsenvaltioiden teollistamispolitiikkaa lainkaan ts aluepolitiikkaa.
  Vapaakauppa tuottavuudeltaan erilaisten valtioiden välillä on aina heikommalle ongelmallinen ja se on häviäjän asemassa. Vahvat yritykset nujertavat kansalliset yritykset ottamatta huomioon sosiaalipoliittsia seurauksia.

 • "Arvostelu jatkunut kiristysten alusta asti. Kasvava joukko kansainvälisiä taloustieteilijöitä on kriisivuosien aikana ryhtynyt yhä äänekkäämmin arvostelemaan kesken vuosikymmeniin ankarimman velka- ja talouskriisin alulle pantuja julkisen talouden vyönkiristyksiä.
  Arvostelijoiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Paul Krugmanin ja Joseph Stiglitzin kaltaiset talousnobelistit, jotka ovat erityisen kärkevästi arvostelleet Euroopan unionin (EU) jäsenmailtaan vaatimaa niin sanottua talouskuri- eli austerity-politiikkaa."
  http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2015/05/10/tastako-alkaa-talouden-syvasukellus/20155897/12?pos=rap-3-3"

  Kommunistit ovat esittäneet asian toisilla sanoilla. Työttömyys ei poistu kurittamalla työttömiä. Tätähän EU:n talouskuripolitiikka merkitsee. Rajuimmin sitä on sovellettu kriisimaihin ja työttömyys on kurituksen seurauksena kasvanut ja vienyt taloutta entistäkin alemmaksi.
  Komunistit ovat esittäneet pääomapulaan ratkaisua. Verokeitaat tulee sulkea ja kansalliset pääomat tulee olla kansallisvaltioiden käytettävissä. Siis, ne jotka ovat poissa tuotannon kehittämisestä ja ovat piilossa veronkierron vuoksi. Pääomapulaa ei varsinaisesti ole. EU:n alueella on arviolta biljoona euroa "levossa" rahaa. Ne ovat niitä rahoja jotka eivät kulkeude palkkatyöläiselle eikä valtiolle vero-osuuksina tai tuotantoon.

 • Negatiivinen huutokauppa jatkuu.
  http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2015/05/07/sipila-sopeutustarve-nyt-10-miljardia-euroa/20155778/12?

  Sipilä esitti vaalien jälkeen talouden alijäämäksi 6 mrd euroa. Kun yhteiskuntasopimusta ei syntynyt ts. ammattiliitot eivät suostuneet palkanalennuksiin, Sipilä korotti vajeen 10 miljardiin. Sipilä halusi rakenteellisia leikkauksia eli leikkauksia työntekijöiden työehtoihin. Ammattiliittojen olisi tullut suostua vapaaehtoisesti 4 mrd edestä palkkaetuuksien alennuksiin.
  Saapa nähdä ryhtyykö hallitus leikkaamaan sosiaalietuuksia saman summan verran. "Työväenpuolue" Perussuomalaisten roolia työväenpuolueena seurataan mielenkiinnolla.
  Syntyneekö lainkaan työllisyyttä edistäviä toimia talouden alasajon sijasta.

  • Jos meillä olisi oma valuutta niin voisimme myydä tuotteitamme
   halvemmalla, ilman palkanalennuksia.

   Jos emme olisi EU,n jäsen niin säästäsimme miljr, vuodessa,
   ja paljon muutakin, nyt on maksettu 20 vuotta ja se on lisännyt
   velkaamme joka nyt köyhiltä leikataan,
   rikkaiden pankkitukiin.


  • onkoseoikein kirjoitti:

   Jos meillä olisi oma valuutta niin voisimme myydä tuotteitamme
   halvemmalla, ilman palkanalennuksia.

   Jos emme olisi EU,n jäsen niin säästäsimme miljr, vuodessa,
   ja paljon muutakin, nyt on maksettu 20 vuotta ja se on lisännyt
   velkaamme joka nyt köyhiltä leikataan,
   rikkaiden pankkitukiin.

   Devalvoiminen jota on käytetty markka-aikaan runsaasti on ollut palkan alennus kun huono palkkapolitiikka on nostanut palkkoja yli tuotannon tehokkuuden nousun. Silloinhan kaikkien tuontitavaroiden hinnat nousevat hieman enemmän kuin mikä on devalvaatioprosentti koska pitää sitä katettakin ajatella kaupassa.

   Tuo tuontihintojen nousu taas saa aikaan uutta painetta palkkojen korotuksiin kun palkallaan ei saakaan enää samoja hyödykkeitä kuin ennen devalvaatiota ja kierre on valmis.

   Nyt pitäisikin astua järkevämpään palkkapolitiikkaan jossa vain tehokkuus kussakin tehtävässä olisi palkan perute, silloin ei tällaiseen tilanteeseen enää jouduttaisi. Taulukkopalkoista pitää luopua ainakin muutaman kuukauden testityöjakson jälkeen ja palkan pitää perustua siihen tuottavuuteen mitä kukin työssään osoittaa. Se korjaisi tilannetta huomattavasti.

   Kun nyt on toista kymmentä vuotta eletty kuin lehmät pellossa ja katettu väärien, liian kalliiden päätösten aiheuttamia menoja, velkarahalla. Nyt ovat tosissaan viimeiset hetket korjata asia ennen kuin EKP alkaa lähettää meille ohjaajia tekemään budjetteja joilla velkaantuminen saadaan kuriin. Velkaantuminenhan on vain ja ainoastaan velallisen itse aiheuttama ongelma sillä ei tänne pyytämättä kukaan ala kuskaamaan rahaa kottikärrykuormittain.

   Kun juhlat ovat ohi seuraa monelle krapula ja niin käynee näissäkin juhlissa.


suomi24-logo

Osallistu keskusteluun

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

Luetuimmat keskustelut

 1. En ymmärrä holokaustin kieltäjiä?

  Aivan sama kuin kieltäisi ettei 2 maailmansotaa ole ollutkaan. Onko heillä pimeä alue tuolta osin vai onko se tahallista kieltämistä. Jos myöntäisi se
  Maailman menoa
  324
  2972