Lista

Epävirallista tietoa
Näitä ihmisiä etsii JOKU, mutta se EI tarkoita että he välttämättä olisivat kadoksissa.
Mikäli sinulla on tuoretta tietoa näistä henkilöistä, niin ole ystävällinen ja klikkaa nimeä, ja kerro (avautuvassa forumissa tms.) tietosi. Kerrothan myös (muille) omaisille, viranomaisille ja matkatoimistolle. Kiitos!

Martikainen Anne

Haaronen Helvi

Paula Vuorinen 53
Helge Vuorinen 52

Heidi Nurminen 25

Aleksi Keskitalo 14

Suvi Keskitalo 16

Elina Keskitalo 19

Johanna Hyytiä
Petri Hyytiä
Katja Hyytiä
Joona Hyytiä

Salonen Tarja 41

Pasi Lappalainen 35, Helsinki

Marja Pere 37, Helsinki

Jere Lappalainen 3.5, Helsinki

Santeri Sorajoki 10

Marko Sund 37

Britt-Marie Sund 35

Kevin Sund 10

Carolina Sund 7

Viljam Lammi 10
www.sukellus.fi: "Lammi Viljam Ollut Khao Lakissa
(Koh Nga 29.12.2004)"

Viktor Lammi 14

Katarina Rosenlof 46

Pertti Lammi 48

Jaakko Jakobsson 51

Maj-Len Jakobsson 50

Magdalena Jakobsson 20

Charlotte Jakobsson 19

Aki Sirkesalo 40
Johanna, poika 8 ja tyttö 4

Huokuniemi Juha 36

Matti Perttula 57

Mika Puistomaki 38

Mirja-Sisko Lindroos 45

Saara Lindroos 12

Timo Olavi valo 46

Sinikka (Leena) Valo 46

Matti, Päivi, Paula & Panu Aho
Pauliina ja Petra ovat löytyneet!!!

Ilpo Lempinen 39
vaimo Kirsi Siitari-Lempinen ja lapset Nea Lempinen ja Laura Lempinen

Anne Lehtonen 40 v

Heidi Nurminen 25

Hellevi Majander 66

Julia Majander 4

Klaus Majander 32

Heidi Majander 31

Teemu Majander 5

Emilia Majander 9

Niklas Erikivi 15

Jules Erikivi 12

Mika Maekinen (Mäkinen?)

KALLE SILTALA 44

Jani Kimari 14

Jarmo Kimari 42

JAANA KIMARI 34

Johanna Rajamäki 17

Tuula Kalvia 50

Mirja Lindroos 45

Ari Lindroos 45

Saara Lindroos 13

Ari Kivisto 44

Kaisa Öörni 20v Lappajärvi

Matti Öörni 13v Lappajärvi

Heikki Öörni n.50v Lappajärvi

Tarja Öörni n.49v Lappajärvi

Eija Holopainen 45

Jorma Holopainen

Matti Pulkkinen 41

Tomi Lehtonen 28

Alanen Hannele 40

Juha-Pekka Alanen 41

Markus Alanen 13

Henna-Riikka Alanen 10

Risto Suonsivu 41

Tytti Suonsivu 6

Tuukka Suonsivu 8

Parkkinen Miko 12

Parkkinen Kimmo 41

Pasi Antero Niskala

Svante Lagerholm 70

MARTTA YLÖNEN 61

Matti, Alviina, Samuli 7 ja Aino 4 Kolehmainen

Johanna Pertila 16

Eeva Pertila 14

KARLO JANHUNEN 36

TIMO PARTANEN 55, Savonlinna

Johanna Pajasmaa 38

Jukka Laitinen 40

Tiina Marila-Kantor 39
lapset Vera 7, Mirjam 5, Samuel 3

Pentti Keränen 53
kaksi poikaa ja vaimo Ritva Kuha
lienee löytynyt - odottaa vahvistusta

Reino Hemmi 68 (Asuu Ruotsissa - Suomen passi)

Airi Hemmi 68 (Asuu Ruotsissa - Suomen passi)

Anna-Maija Espo-Hatzialexiou 38

Raija Espo 66

Paavo Vesalainen - 1v

Kari Hakola

Mari Kiuru

Markku Nikkanen

Kari Nurmi

Ville Nurmi

Tarnanen (x7) ja Myllymäki. 4 aikuista ja 4 lasta

Esa Aaltonen 36 Helsinki (Janakkala)

Markku Nikkanen

Mari Kiuru

Marko Silventoinen
3 lasta (Perttu 7, Iida 5, Leo 2) ja vaimo Paula
Paula lienee löytynyt!

Pekka Huuhtanen
Tea Huuhtanen (vaimo), Jon Huuhtanen 15 ja Johanna Huuhatanen 12v

Alexander Gustafsson 9

Michael Gustafsson 37
Viimeksi nähty 26.12.2004, ennen tsunamia, uima-altaan luona Blue Village Hotellissa, Khao Lak, Thaimaa.
Perheeseen kuuluu Alexanderin ja Michaelin lisäksi äiti-Carola Gustafsson, veli Tommy Söderlund ja sisko Michell Gustafsson jotka ovat turvassa.

Ari Lindroos 40

Elina Parkkinen 38

Marjo Rinne 44

Sea Rinne 17

Topi Karjalainen 7

Teresa Karjalainen 4

Eero Tuominen 47

Elsi, Mauri & Mandi Hacklin

Minna Pietikäinen
Ilmianna
Jaa

2 Vastausta


KRP:n lista Aasiassa kadonneista
Julkaistu 30.12.2004, klo 18.00
Kuva: YLE24
Listan kadonneeksi ilmoitetut henkilöt ovat sellaisia, joiden katoamisen poliisi on pystynyt varmistamaan.
Poliisi korostaa, että vaikka kadonneeksi ilmoitetun henkilön nimi puuttuu listalta, ei se välttämättä tarkoita sitä, että henkilö olisi löydetty.

Aaltonen Esa
Aho Päivi
Aho Matti
Aho Paula
Aho Panu
Alanen Hannele
Alanen Juha-Pekka
Alanen Markus
Alanen Henna-Riikka
Alho Antti
Alho Joel
Alho Noora-Maija
Eckstein Christofer
Eckstein Timo
Eckstein Harriet
Erikivi Jules
Erikivi Niklas
Espo Raija
Espo Mika
Espo Anna-Maija
Friiman Ebba
Friiman Jesper
Geelnard Karin
Haapa Ari
Haapa Erja
Haaronen Helvi
Hacklin Mandi
Hacklin Elsi
Hacklin Mauri
Hakala Pertti
Hede Kari
Holopainen Jorma
Holopainen Eija
Huokuniemi Juha
Huuhtanen Pekka
Huuhtanen Tea
Huuhtanen Jon
Huuhtanen Johanna
Hyytiä Petri
Hyytiä Katja
Hyytiä Johanna
Jakobsson Charlotta
Jakobsson Maddalena
Jakobsson Jaakko
Jakobsson Maj-Len
Johansson Börje
Järvinen Heidi
Karjalainen Teresa
Karjalainen Topi
Keränen Riku
Keränen Pentti
Keskitalo Elina
Keskitalo Suvi
Keskitalo Aleksi
Kimari Jaana
Kimari Jani
Kimari Jarmo
Kimari Jukka
Kimari Juuso
Kiuru Mari
Kivistö Ari
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Anna
Kolehmainen Samuli
Kolehmainen Aino
Kuha Ritva
Kuha Kalle
Kälviä Tuula
Lagerholm Svante
Laitanen Jukka
Lamminpää Ilkka
Lamminpää tuija
Lehtonen Anne
Lempinen Ilpo
Lempinen Laura
Lempinen Nea
Majander Klaus
Majander Heidi
Majander Emilia
Majander Teemu
Majander Julia
Martikainen Anne
Mikola Arja
Myllymäki Tarja
Mäkinen Isabella
Mäkinen Jade
Mäkinen Mervi
Mäkinen Osmo
Mäkinen Pirjo
Mäkinen Veeti
Narkko Paula
Nikkanen Markku
Nurmi Lari
Nurmi Kari
Nurmi Ville
Nurminen Heidi
Nuuttila Erja
Parkkinen elina
Parkkinen Miko
Parkkinen Kimmo
Pertilä Anne
Pertilä Eeva
Perttula Matti
Puro Merja
Pöllänen Veikko
Rinne Marjo
Rinne Sea
Riutta Jukka
Rosendahl Aulis
Savela Sirkka
Savela Unto
Siitari-Lempinen Kirsi
Siltala Kalle
Sirkesalo Aki
Sirkesalo Johanna
Sirkesalo Saana
Sirkesalo Sampo
Sorajoki Santeri
Sund Marko
Sund Brit-Marie
Sund Kevin
Sund Carolina
Tanner Terhi
Tarnanen Markku
Tarnanen Tinja
Tarnanen Oona
Tarnanen Simo
Tarnanen Maija
Tikka Seppo
Timola Johanna
Tuominen Eero
Valo Timo
Valo Sinikka
Vepsä Milja
Vepsä Ahti
Vesalainen Paavo
Virta Eija
Vuorinen Helge
Vuorinen Paula
Ylönen Martta
Örn Kai
Öörni Karoliina
Öörni Heikki
Öörni Tarja
Öörni Matti
Öörni Kaisa
Sukunimi Etunimi
Aaltonen Esa
Aho Päivi
Aho Matti
Aho Paula
Aho Panu
Alanen Hannele
Alanen Juha-Pekka
Alanen Markus
Alanen Henna-Riikka
Alho Antti
Alho Joel
Alho Noora-Maija
Eckstein Christofer
Eckstein Timo
Eckstein Harriet
Erikivi Jules
Erikivi Niklas
Espo Raija
Espo Mika
Espo Anna-Maija
Friiman Ebba
Friiman Jesper
Geelnard Karin
Haapa Ari
Haapa Erja
Haaronen Helvi
Hacklin Mandi
Hacklin Elsi
Hacklin Mauri
Hakala Pertti
Hede Kari
Holopainen Jorma
Holopainen Eija
Huokuniemi Juha
Huuhtanen Pekka
Huuhtanen Tea
Huuhtanen Jon
Huuhtanen Johanna
Hyytiä Petri
Hyytiä Katja
Hyytiä Johanna
Jakobsson Charlotta
Jakobsson Maddalena
Jakobsson Jaakko
Jakobsson Maj-Len
Johansson Börje
Järvinen Heidi
Karjalainen Teresa
Karjalainen Topi
Keränen Riku
Keränen Pentti
Keskitalo Elina
Keskitalo Suvi
Keskitalo Aleksi
Kimari Jaana
Kimari Jani
Kimari Jarmo
Kimari Jukka
Kimari Juuso
Kiuru Mari
Kivistö Ari
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Anna
Kolehmainen Samuli
Kolehmainen Aino
Kuha Ritva
Kuha Kalle
Kälviä Tuula
Lagerholm Svante
Laitanen Jukka
Lamminpää Ilkka
Lamminpää tuija
Lehtonen Anne
Lempinen Ilpo
Lempinen Laura
Lempinen Nea
Majander Klaus
Majander Heidi
Majander Emilia
Majander Teemu
Majander Julia
Martikainen Anne
Mikola Arja
Myllymäki Tarja
Mäkinen Isabella
Mäkinen Jade
Mäkinen Mervi
Mäkinen Osmo
Mäkinen Pirjo
Mäkinen Veeti
Narkko Paula
Nikkanen Markku
Nurmi Lari
Nurmi Kari
Nurmi Ville
Nurminen Heidi
Nuuttila Erja
Parkkinen elina
Parkkinen Miko
Parkkinen Kimmo
Pertilä Anne
Pertilä Eeva
Perttula Matti
Puro Merja
Pöllänen Veikko
Rinne Marjo
Rinne Sea
Riutta Jukka
Rosendahl Aulis
Savela Sirkka
Savela Unto
Siitari-Lempinen Kirsi
Siltala Kalle
Sirkesalo Aki
Sirkesalo Johanna
Sirkesalo Saana
Sirkesalo Sampo
Sorajoki Santeri
Sund Marko
Sund Brit-Marie
Sund Kevin
Sund Carolina
Tanner Terhi
Tarnanen Markku
Tarnanen Tinja
Tarnanen Oona
Tarnanen Simo
Tarnanen Maija
Tikka Seppo
Timola Johanna
Tuominen Eero
Valo Timo
Valo Sinikka
Vepsä Milja
Vepsä Ahti
Vesalainen Paavo
Virta Eija
Vuorinen Helge
Vuorinen Paula
Ylönen Martta
Örn Kai
Öörni Karoliina
Öörni Heikki
Öörni Tarja
Öörni Matti
Öörni Kaisa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kari Hede 01.01.2010
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Lista

Epävirallista tietoa
Näitä ihmisiä etsii JOKU, mutta se EI tarkoita että he välttämättä olisivat kadoksissa.
Mikäli sinulla on tuoretta tietoa näistä henkilöistä, niin ole ystävällinen ja klikkaa nimeä, ja kerro (avautuvassa forumissa tms.) tietosi. Kerrothan myös (muille) omaisille, viranomaisille ja matkatoimistolle. Kiitos!

Martikainen Anne

Haaronen Helvi

Paula Vuorinen 53
Helge Vuorinen 52

Heidi Nurminen 25

Aleksi Keskitalo 14

Suvi Keskitalo 16

Elina Keskitalo 19

Johanna Hyytiä
Petri Hyytiä
Katja Hyytiä
Joona Hyytiä

Salonen Tarja 41

Pasi Lappalainen 35, Helsinki

Marja Pere 37, Helsinki

Jere Lappalainen 3.5, Helsinki

Santeri Sorajoki 10

Marko Sund 37

Britt-Marie Sund 35

Kevin Sund 10

Carolina Sund 7

Viljam Lammi 10
www.sukellus.fi: "Lammi Viljam Ollut Khao Lakissa
(Koh Nga 29.12.2004)"

Viktor Lammi 14

Katarina Rosenlof 46

Pertti Lammi 48

Jaakko Jakobsson 51

Maj-Len Jakobsson 50

Magdalena Jakobsson 20

Charlotte Jakobsson 19

Aki Sirkesalo 40
Johanna, poika 8 ja tyttö 4

Huokuniemi Juha 36

Matti Perttula 57

Mika Puistomaki 38

Mirja-Sisko Lindroos 45

Saara Lindroos 12

Timo Olavi valo 46

Sinikka (Leena) Valo 46

Matti, Päivi, Paula & Panu Aho
Pauliina ja Petra ovat löytyneet!!!

Ilpo Lempinen 39
vaimo Kirsi Siitari-Lempinen ja lapset Nea Lempinen ja Laura Lempinen

Anne Lehtonen 40 v

Heidi Nurminen 25

Hellevi Majander 66

Julia Majander 4

Klaus Majander 32

Heidi Majander 31

Teemu Majander 5

Emilia Majander 9

Niklas Erikivi 15

Jules Erikivi 12

Mika Maekinen (Mäkinen?)

KALLE SILTALA 44

Jani Kimari 14

Jarmo Kimari 42

JAANA KIMARI 34

Johanna Rajamäki 17

Tuula Kalvia 50

Mirja Lindroos 45

Ari Lindroos 45

Saara Lindroos 13

Ari Kivisto 44

Kaisa Öörni 20v Lappajärvi

Matti Öörni 13v Lappajärvi

Heikki Öörni n.50v Lappajärvi

Tarja Öörni n.49v Lappajärvi

Eija Holopainen 45

Jorma Holopainen

Matti Pulkkinen 41

Tomi Lehtonen 28

Alanen Hannele 40

Juha-Pekka Alanen 41

Markus Alanen 13

Henna-Riikka Alanen 10

Risto Suonsivu 41

Tytti Suonsivu 6

Tuukka Suonsivu 8

Parkkinen Miko 12

Parkkinen Kimmo 41

Pasi Antero Niskala

Svante Lagerholm 70

MARTTA YLÖNEN 61

Matti, Alviina, Samuli 7 ja Aino 4 Kolehmainen

Johanna Pertila 16

Eeva Pertila 14

KARLO JANHUNEN 36

TIMO PARTANEN 55, Savonlinna

Johanna Pajasmaa 38

Jukka Laitinen 40

Tiina Marila-Kantor 39
lapset Vera 7, Mirjam 5, Samuel 3

Pentti Keränen 53
kaksi poikaa ja vaimo Ritva Kuha
lienee löytynyt - odottaa vahvistusta

Reino Hemmi 68 (Asuu Ruotsissa - Suomen passi)

Airi Hemmi 68 (Asuu Ruotsissa - Suomen passi)

Anna-Maija Espo-Hatzialexiou 38

Raija Espo 66

Paavo Vesalainen - 1v

Kari Hakola

Mari Kiuru

Markku Nikkanen

Kari Nurmi

Ville Nurmi

Tarnanen (x7) ja Myllymäki. 4 aikuista ja 4 lasta

Esa Aaltonen 36 Helsinki (Janakkala)

Markku Nikkanen

Mari Kiuru

Marko Silventoinen
3 lasta (Perttu 7, Iida 5, Leo 2) ja vaimo Paula
Paula lienee löytynyt!

Pekka Huuhtanen
Tea Huuhtanen (vaimo), Jon Huuhtanen 15 ja Johanna Huuhatanen 12v

Alexander Gustafsson 9

Michael Gustafsson 37
Viimeksi nähty 26.12.2004, ennen tsunamia, uima-altaan luona Blue Village Hotellissa, Khao Lak, Thaimaa.
Perheeseen kuuluu Alexanderin ja Michaelin lisäksi äiti-Carola Gustafsson, veli Tommy Söderlund ja sisko Michell Gustafsson jotka ovat turvassa.

Ari Lindroos 40

Elina Parkkinen 38

Marjo Rinne 44

Sea Rinne 17

Topi Karjalainen 7

Teresa Karjalainen 4

Eero Tuominen 47

Elsi, Mauri & Mandi Hacklin

Minna Pietikäinen

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta