Lapsen pääsy elämänkatsomustietoon on ihmisoikeus

Seuraava koskee perusopetusta laajemmalti. Se voi koskea myös ensi syksynä eka luokalle menijöitä, jotka ovat nyt olleet esiopetuksessa.
Toukokuu on mitä parhain aika ilmoittaa koululle, että perheen lapsi, oppilas siirtyykin lukuvuona 2016-17 eli elokuussa 2016 koulun uskonnonopetuksen sijaan elämänkatsomustietoon (et).
Et on nimenomaan lapsen ja nuoren oikeus.

Kouluissa on yhä paljon et-opetukseen oikeutettuja oppilaita, jotka muista kuin perheen katsomuksellisista syistä ovat joutuneet uskonnonopetukseen. Syynä on voinut jo kouluun eka luokalle tulon ilmoittamisvaiheessa vanhemmille kerrottu tieto, että et-opetusryhmää ei ole tai että sen opetusjärjestelyt ovat hankalat.

Eka luokalla tulevienkin tilanne on voinut kevään aikana muuttua. Esimerkiksi 1.-2. luokkien ryhmä voikin syntyä, kun 2. luokalle siirtyjissa tapahtuu siirtymista et-opetukseen. Tällöin tammikuusas tehdyn uskonto-valinnan voi vaihtaa.

Tilanne on kuitenkin voinut muuttua! Sen olisi pitänyt muuttua. Ja ainakin tilanne muuttuu, kun useampi oppilas ilmoittautuu et-opetukseen. Uskonnonopetuksesta voi siirtyä et:oon myös kesken lukuvuotta, muta luonteva aika on luokalta toiselle siirryttäessä. Vaihto voi tapahtua vielä yläkoulussakin.

Uuden opetussuunnitelman ja uuden yhdenvertaisuuslain mukaan elämänkatsomustietoon pääsy on tärkeä osa lapsen oikeuksia ja uskonnonvapautta.

Pääsy oikeuksiin on yleisemminkin ajankohtainen ihmisoikeuspoliittinen kysymys. Rehtorien ei pidä syrjiä vaan tukea elämänkatsomustiedon opetusta.

Ja uskontokuntiin kuulumattomien, ei-uskonnollisten vanhempien olisi asianmukaista turvata lapsensa pääsy tähän hänelle tarkoitetuun, jo 30 vuotta kehitettyyn todellaan hyvään ja monipuoliseen katsomusaineeseen.

Aine on ollut ja on korostetusti uuden opetussuunnitelman mukaan sellainen, että sse sopisi kaikille oppilaille. Sen takia onkin olemassa aloiteita et:n avaamisesta kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Tätä avaamista tukee se, että aineeseen jo oikeutetuilla lapsille mahdolistetaan oppiaineen opiskelu kodin ja koulun yhteistyötä.
Lapsen pääsy elämänkatsomustietoon on ihmisoikeus!
Ilmoita


Kirjoittamalla noita pitkiä kirjoituksia eri palstoille et tee mitään muuta kuin hallaa elämänkatsomustiedolle ja sen opettamiselle.
Sekö on perimmäinen tarkoituksesikin?
2 VASTAUSTA:
ET on parempi vaihtoehto kuin uskonto. Uskonnot saastuttaa aivotoiminnot todistettavasti. Tämä on vaiettu tosiasia.
Voi olla. Nuo sinun saarnasi saastuttavat samalla tavalla.

Mikä sitten onkaan se oikea ratkaisu? Että ei olisi kumpaakaan? Niin, oletkos tuota vaihtoehtoa koskaan uskaltanut edes ajatella???
+Lisää kommentti
Elämänkatsomustieto (ET) on koulun oppiaineena paikoin vajaakäytössä, vaikka se on lain mukaan uskontokuntiin kuulumattomille ensisijainen katsomusaine. Silti yli 30 000 lasta ja nuorta on ET-opetuksessa, Helsingissä liki 20 prosenttia. Oppilas sijoitetaan ET-ryhmään, mikäli vanhemmat eivät toisin ilmoita.

Käytännössä monet lapset aloittavat opintiensä ET:n sijaan uskonnonopetuksessa vastoin vanhempien vakaata toivetta. Kun tuloinfossa kerrotaan, että ET-opetusryhmää ei ole, vanhemmat ovat vetäneet ruksin uskonnon kohdalle, eikä ryhmää ole taaskaan ”nollakouluun” syntynyt.

Näin syntyneen katsomusaineen valinnan ei tarvitse olla pysyvä. ET-opetukseen oikeutettu oppilas voi siirtyä alaluokilla aloitetusta uskonnosta ET-ryhmään. Vaihtoilmoitusten myötä voi kouluissa syntyä uusia ET-ryhmiä. Juuri lukuvuoden vaihtuminen on hyvä ajankohta siirtoilmoitukseen. Tällöin rehtori voi ilmoittaa tilanteen kehityksestä muiden oppilaiden huoltajille.

Kysymys on lapsen oikeudesta hänelle lain mukaan tarkoitettuun opetukseen. Kuntien, koulujen, rehtorien tulee tehdä kaikki voitavansa, jotta lapsen pääsy oikeuksiin toteutuu – nyt elokuussa 2016 voimaan tulevan uuden, entistäkin ehomman opetussuunnitelman mukaan. Kohtuulliset tukitoimet edistävät yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumista.

Uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, koska aiempaa harvemmat lapset kastetaan. Vanhempien erotessa kirkosta myös lapsi saatetaan erottaa.

Lakimuutos!? Lain mukaan ev.lut. kirkon jäseninä olevat peruskoulun oppilaat ja lukiolaiset eivät päästä ET-opetukseen, vaan ev.lut. uskonnonopetus on heille pakollista. Lapsiasiavaltuutetun toimiston lausunnon mukaan tämä tilanne ei vastaa yhdenvertaisuudelle asetettavia vaatimuksia. Lukiolaisten ET-kielto on ristiriidassa myös Lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa; katsotaanhan opiskelijan olevan kypsä kaikkiin muihinkin opiskeluaan koskeviin valintoihin.

ET:n avaamista kaikille mahdolliseksi valittavaksi katsomusaineeksi onkin esitetty eduskunnalle. Tämä muutos lisäisi aineen oppilasmäärää ja vahvistaisi ET:n asemaa kouluissa. Tämä kehitys on tarpeellista myös katsomusopetuksen muun kehittämistyön näkökulmasta. ET:ssä kehitetyt sisällöt ja niiden opetus tulee turvata opetuksen osittaisen yhdistämisen kokeiluissa.

Elämänkatsomustiedosta saa netistä kattavan tietopaketin ja uudistetut esitteet osoitteesta http://et-opetus.fi/et/esittelymateriaalit
5 VASTAUSTA:
Todella ärsyttävää jankutusta. Etsi elämääsi jotakin mielekkäämpää tekemistä.
Jos esittämäsi asia on se vakavin lapsiin kohdistuva "uhka" tässä maassa niin jatka missiotasi.

Jos ei ole, lopeta jankutus ja ala oikeasti ajaa lasten etua. Lue vaikka päivän lehti jos kaipaat vinkkejä.
tyhjää_touhua kirjoitti:
Jos esittämäsi asia on se vakavin lapsiin kohdistuva "uhka" tässä maassa niin jatka missiotasi.

Jos ei ole, lopeta jankutus ja ala oikeasti ajaa lasten etua. Lue vaikka päivän lehti jos kaipaat vinkkejä.
jankuttaa perättömin "viranomais"selvityksin, vainotessaan ja vieraannuttaessaan lapset isästään yhteistyössä äidin kanssa "viranomais"sairaudessa..
Raisionlastensuojelukin kirjoitti:
jankuttaa perättömin "viranomais"selvityksin, vainotessaan ja vieraannuttaessaan lapset isästään yhteistyössä äidin kanssa "viranomais"sairaudessa..
Ai Raision tapausko se on näiden et-asioidenkin takana. Selventää tilannetta paljon.
Onko Raision tapauksella jotain yhteyttä Keski-Suomeen?
+Lisää kommentti
Jos on , mitä arvelen, en ihmettele, jos elämä on sekaisin vuosikakausia.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Lapsen pääsy elämänkatsomustietoon on ihmisoikeus

Seuraava koskee perusopetusta laajemmalti. Se voi koskea myös ensi syksynä eka luokalle menijöitä, jotka ovat nyt olleet esiopetuksessa.
Toukokuu on mitä parhain aika ilmoittaa koululle, että perheen lapsi, oppilas siirtyykin lukuvuona 2016-17 eli elokuussa 2016 koulun uskonnonopetuksen sijaan elämänkatsomustietoon (et).
Et on nimenomaan lapsen ja nuoren oikeus.

Kouluissa on yhä paljon et-opetukseen oikeutettuja oppilaita, jotka muista kuin perheen katsomuksellisista syistä ovat joutuneet uskonnonopetukseen. Syynä on voinut jo kouluun eka luokalle tulon ilmoittamisvaiheessa vanhemmille kerrottu tieto, että et-opetusryhmää ei ole tai että sen opetusjärjestelyt ovat hankalat.

Eka luokalla tulevienkin tilanne on voinut kevään aikana muuttua. Esimerkiksi 1.-2. luokkien ryhmä voikin syntyä, kun 2. luokalle siirtyjissa tapahtuu siirtymista et-opetukseen. Tällöin tammikuusas tehdyn uskonto-valinnan voi vaihtaa.

Tilanne on kuitenkin voinut muuttua! Sen olisi pitänyt muuttua. Ja ainakin tilanne muuttuu, kun useampi oppilas ilmoittautuu et-opetukseen. Uskonnonopetuksesta voi siirtyä et:oon myös kesken lukuvuotta, muta luonteva aika on luokalta toiselle siirryttäessä. Vaihto voi tapahtua vielä yläkoulussakin.

Uuden opetussuunnitelman ja uuden yhdenvertaisuuslain mukaan elämänkatsomustietoon pääsy on tärkeä osa lapsen oikeuksia ja uskonnonvapautta.

Pääsy oikeuksiin on yleisemminkin ajankohtainen ihmisoikeuspoliittinen kysymys. Rehtorien ei pidä syrjiä vaan tukea elämänkatsomustiedon opetusta.

Ja uskontokuntiin kuulumattomien, ei-uskonnollisten vanhempien olisi asianmukaista turvata lapsensa pääsy tähän hänelle tarkoitetuun, jo 30 vuotta kehitettyyn todellaan hyvään ja monipuoliseen katsomusaineeseen.

Aine on ollut ja on korostetusti uuden opetussuunnitelman mukaan sellainen, että sse sopisi kaikille oppilaille. Sen takia onkin olemassa aloiteita et:n avaamisesta kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Tätä avaamista tukee se, että aineeseen jo oikeutetuilla lapsille mahdolistetaan oppiaineen opiskelu kodin ja koulun yhteistyötä.
Lapsen pääsy elämänkatsomustietoon on ihmisoikeus!

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta