Kaikki voivat valita ei-uskonnollisen ohjelman

Sanonpa.vaan

Kirkkoon kuuluvankaan oppilaan ei ole pakko osallistua jumalanpalveluksiin, jos koulu tällaista tunnustukselllista uskonnonharjoitusta lukuvuoden aikana koulupäivään ymppää ja tyrkyttää.
Huoltaja voi ilmoittaa, että oppilas osallistuukin vain ei-uskonnolliseen ohjelmaan, jokta muuten nyt kouluisaa kehitetään OPH:n ohjeita vastaavaksi. Mitä useampi osallistuu, sitä permmin kehitys kehittyy.
OPS:n mukaan opetuksen pitäis olla "uskonnollisesti sitouttamatonta". Siihen ei itse asiassa jumalanpalvelukset oikein istu... Sama pätee hartaustilaisuuksiin.

19

291

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Lukija.huomioit
  • lukija.huomioit

   ”Joulukirkko” on jumalanpalvelus jaa siten eri asia kuin koulun joulujuhla!

   Koulupäivään liitetty ”joulukirkko” eli jumalanpalvelus kirkossa tai päiväkodin pikkukirkko ovat eri asioita kuin yksittäinen virsi perinteisessä koulun joulujuhlassa. Jumalanpalvelus ja hartaus ovat Opetushallituksen mukaan uskonnonharjoitusta, ja koko tilaisuuden luonne on silloin uskonnollinen, toisin kuin koulun yhteisessä juhlassa.

   Suomalaiseen tapakulttuuriin eivät kuulu työnantajan järjestämät jumalanpalvelukset työajalla. Ei niitä enää tarvita kouluihinkaan. Ev.lut. kirkon toimintatilastojen mukaan perheiden enemmistö ei käy jumalanpalveluksissa edes kerran vuodessa, joulunakaan. Koulun ei pidä olla uskonnollisempi kuin suomalainen yhteiskunta. Perheillä ja nuorilla on mahdollisuus ”joulukirkkoihin” ja muihin jumalanpalveluksiin vapaa-ajallaan.

   Jumalanpalvelusten ja hartauksien liittäminen koulun ja päiväkodin päiväohjelmaan rikkoo lasten yhdenvertaista kohtelua ja uskonnonvapautta. Se asettaa toisuskoiset, uskonnottomat, ei-uskonnolliset ja uskontojen suhteen välinpitämättömät perheet eri asemaan ja siten rikkoo julkisen vallan neutraliteettiperiaatetta. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä uskonnon tai vakaumuksen perusteella.

   Jumalanpalvelusten organisointi ja markkinointi eivät kuulu kouluviranomaisten tehtäviin. Rehtoreilla ja opettajilla on kylliksi muuta työtä kuin kahden rinnakkaisen ohjelman järjestäminen. Niukoilla resursseilla monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tulee keskittyä koulun yhteisen toiminnan kehittämiseen katsomusten kirjo huomioon ottaen.

   Uskonnonharjoitus, kuten rukoileminen, on perusluonteeltaan intiimiä. Uskonnonvapauteen liittyy yksityisyyden suoja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on katsonut, että julkisen vallan ei tule järjestää tilannetta, joissa joutuu vasten tahtoaan julkiseen valintaan, josta voidaan suoraan tai välillisesti päätellä, onko hän uskonnollinen tai uskonnoton.

   Jos jumalanpalveluksia on koulujen lukuvuoden ohjelmassa koulupäivän liitettynä, monille vanhemmille on todella kiusallista valita, osallistuuko heidän lapsensa jumalanpalvelukseen vai jääkö siitä pois. Monet kokevat, että rehtori suosittaa eli tuputtaa jumalanpalveluksiin osallistumista, vaihtoehtoisesta päiväohjelmasta ei tiedoteta eikä siihen ole panostettu. Tilanteen painostavuus koskee niin ei-uskonnollisia kuin toisuskoisia, niin kantasuomalaisia kuin uussuomalaisia perheitä.

   Vaikka hyvä ja hyvin tiedotettu vaihtoehtoinen ohjelma on parempi kuin huono ohjelma, josta ei kerrota, paras ja kestävä ratkaisu nyky-Suomessa on, että koulut keskittyvät rajallisilla resursseilla kaikille yhteiseen toimintaan.
   Perusopetuksen valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa todetaan näin: ”Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.” Mitäpä jos rehtorit ja opettajakunta suunnittelevat ja toteuttavan koulun toiminnan tältä pohjalta?

  • Lukujen.huomioit

   Uskonnolliset vanhemmat voivat pitää Jeesus-satujutut ja kirkkokäynnit itse. Laiskottaako?

   Semmoinen uskonnon tuputus ei vaan kuulu päiväkodin eikä koulunkaan tehtäviin,
   ei ainakaan laisssa säädettyihin tehtäviin.

   Parempi erota kirkosta ja erottaa lapsensakin: http://www.eroakirkosta.fi/static/ek-tilastot/

   • Tuputtajalle

    Uskonnon tuputus :D Kukahan täällä tuputtaa. Meneppä hieman itseesi. Olet hassu.

    Osoitit "älykkyytesi" jo tuolla sanalla "uskonnolliset vanhemmat". Itsekin olet uskonnollinen. Koska sinäkään et TIEDÄ.


  • Sääliksikäykyllä

   Laita copy pastella jatkossa näitä kylvöjäsi ympäri ämpäri, niin jää sinullakin enemmän aikaa johonkin järkevämpään ja hanki elämä. Siis Elämä :) Jotenkin säälittää tuo yrittäminen.

  • Rhbmml

   Jos sinä huolehtisit omasta lapsesta, ja me muut omistamme. Enpä usko, että kukaan tarvitsee sinua tyrkyttämään uskonnottomuutta.

  • ToinenNäkökulmaAsiaan

   Miksi uskonnottomien lapset eivät itse halutessaan voi osallistua uskonnon tunneille, jos vanhemmat kieltävät. Tuossa voisi lapsella itsellään olla mahdollisuus jotenkin valita. Kuka heitä puolustaa vanhempiensa mielivallalta?

   Uskovienkin perheiden lapset saavat kyllä oppia kaikesta muusta ja heillä onkin paljon laajempi näkökulma asioihin.

   Kun aikuiset rajaavat todella tiukasti lapsen maailmankuvaa, ihmiskäsitystä ja ymmärrystä suuriin kysymyksiin, niin onko siitä jotakin hyötyä oikeasti? Toisaalta kyllä ne kaverit neuvovat niin hyvässä kuin pahassakin.

   Onneksi tällainen kai on marginaali, koska itse tunnen paljon "uskonnottomia vanhempia", jotka eivät halua estää lastaan ajattelmasta omilla avoilla, eivätkä rajaa lasten omaa ajattelun kehittymistä. Eivät uskovatkaan aivopese lapsiaan, koska tiedämme, ettei siitä oikeasti ole kuin haittaa. Keskustelemme eri ilmiöistä ja erilaisista tavoista ajatella ja uskoa.


   Tällaisen traumatisoituneen vanhemnan pitäisi pystyä jotenkin käsittelemään oma kuolemanpelko ja selittämätön viha kristinuskoa kohtaan, ettei siirtäisi omaa epävarmuutta ja traumaansa lapsiinsa.

  • muutostatapahtunut

   Uskonnollisuuden opit eli kaikki maailman uskonnot kiteytettiin oppitunniksi samalla, kun Suomen koulumuoto muutettiin peruskouluksi.
   Kansakoulussa opetettiin uskontoa eli kristinuskoa ja vain sivuttiin kaukomaiden uskontomuotojakin olevan. Opetus tapahtui uskon voimistamisen lähtökohdasta käsin eikä missään nimessä sen horjuttamiseksi.

   Koulumuutoksen yhteydessä tulivat perusteelliset opetukset myös kaikista maailman uskonnoista. Lapset kuuntelivat sitä hartaammin, mitä enemmän opettaja itse oli perehtynyt (jopa uskoi itse) eri uskontomuotoihin. Mm. idän uskonnot tulivat suomalaisten tietoisuuteen vyöryämällä. Samoin kaikenlaiset okkultismiuskot alkoivat kiinnostaa nuorisoa. Tarvittiinkin suvaitsevaista opettajakuntaa. Miten on ateismiuskonto päässyt aikoinaan valtaamaan opettajakoulutuksen uskonsuuntauksen?

   Kristinuskon lähtökohta on rakkaus Kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja lähimmäisiin kuin itseensä. Pitäisi olla siis tärkein arvo, mihin koko oppivelvollisuusidea edes perustuu ja siihen se alun alkaen yli 100 v. sitten perustettiinkin.

   Rakkaus on perheistämme suurelta osin kadotettu erilaisten velvoitelakien turvin, kuten sillä, että perheenjäsenten pitää viettää kokopäivät erillä toisistaan. Ja riippumata perheessä olevista pikkulapsista tai perheen koosta.
   Suomalainen laki velvoittaa erilaisia opettajakoulutuksia käyneet vieraat ihmiset kaikkien lasten kasvattajiksi jo vauvoista alkaen.

   Näyttäisi jo pitkälle onnistuneen maamme nuoremmissa ikäluokissa peruskoulutuksen anti siltä osin, että tavoitteet kristinuskon hävittämiseksi tuottaa tulosta. Herrallamme on ollut ja on viimeinen sana koko maailmankaikkeudessa. Ja Hänelle kiitos siitä, että vanhemmille ikäluokalle kylvetty kristinuskon siemen kodeissaan ja kouluissaan on alkanut nousta nyt vahvaksi taimeksi. Tämä kansanosa on tullut usein rajullakin tavalla näkemään, mitä jättivät valvomatta omassa perheessään ja perhekunnassaan. Että mihin luottivat sen sijaan, että olisivat luottaneet ainoan Armahtajan ohjeisiin täysin.

   Herran siunaus elämässä tuottaa rakkauden perheenjäsenten kesken. Rakkaudesta käsin lapsi oppii helposti ja oleellisimman. Läpi historian koko maapallolla on sen luonnollisin asia ollut perhekeskeisyys, minkä suojelu ja varjelu on ollut ihmisille kallisarvoisin asia. Ja kunnioitus on ollut, kuten käskyssäkin kehoitetaan "kunnioita isääsi ja äitiäsi". Kunnioitus on aidon rakkauden seuralainen.
   On täysin pohjoismaalaisten nykykeksintö, että kaikki vauvat velvoitetaan luovuttamaan kokopäiväksi vieraiden vaihtuvien hoitajien kasvatettaviksi ja samalla epämääräiseen rakkaudettomuuteen. Samalla pakoitetaan hyväksymään opettajien ja hoitajien orientoituminen johonkin mielettömään vierasuskonnollisuushaaraan tai epämääräiseen suvaitsevaisuuteen.
   Tästä on ollut seurauksena irrallisuus ja sen tuomat ongelmat nuorisossa!

   Yksi ulkomailta maahamme rantautunut vierasuskonto on Jehovalaisuus. Se ei tunnusta Jeesusta Herrakseen. Armottomuus on yhteistä tässäkin uskonnossa, kuten muissa vast. Monet ihastuvat jo muslimiuskontoon, hindulaisuuteen ja muihin, mikä on uutta. Niistä tehdään muodikkuutta. Lieneeköhän aikoinaan jehovalaisuuskin saanut jalansijaa nimenomaan nuorissa ja uutuudellaan?

   Maassamme on ikiajoista kunnioitettu Raamatun 10 käskyn arvoa. Jeesus ei kumonnut lakia, vaan toi ensisijaisesti rakkauden merkityksen arvon tietoiseksi.
   10 käskyn pitämisessä näkyy rakkaus kolmiyhteiseen Jumalaan ja samalla lähimmäiseen. Jumala antoi käskyt ihmisille suojeluksi ja varjelemiseksi keskinäisessä kanssakäymisessämme. Että voimme aina iloita Herrassa. Se taas koituu voimaksemme ja väkevyydeksemme.

   On erittäin hyvää opetusta linkissä. Vain nimessä Jeesus on pelastuksemme, turvamme suurin.


   http://patmos.studio24.fi/media/jehovan_todistajien_armoton_oppi_erottamisesta_ja_karttamisesta_raamatun_valossa_3_3/2640&mediatype=2

  • Et-opelta

   Kaikki rehtoritkaan eivät "tiedä", että uskononopetuksessa olevan lapsen ei ole pakko osallistua kolupäivään ympättyihin jumalanpalvleluksiin ja hartauksiin. Asia on kuitenkin selvä, ja huoltajien kannattaa ilmoittaa NYT koululle, että oppilas ei osallistu uskonnollisiin palvontamenoihin (jos sellaisia on tyrkyllä).

  • Uskomattomat

   Kirkkoon kuulumaton voi ihan vain mielenkiinnosta osallistua ja opiskella uskontoa. Tyttäreni, joka ei kuulu kirkkoon kirjoitti uskonnosta ällän, koska uskonto on oppiaineena naurettavan helppoa. Ei tartte ottaa niin vakavasti.

   • Kommenntt

    Nykyään on terveystiedosta tullut se helppo aine uskonnon sijaan.

    Elämänkatsomustieto voi joillekin osoittautua vaikeaksi yo-kirjoituksissa, koska useat sen valinneista ovat tosi fiksuja ja siten "taso" on korkea.


   • KenkkuOpe
    Kommenntt kirjoitti:

    Nykyään on terveystiedosta tullut se helppo aine uskonnon sijaan.

    Elämänkatsomustieto voi joillekin osoittautua vaikeaksi yo-kirjoituksissa, koska useat sen valinneista ovat tosi fiksuja ja siten "taso" on korkea.

    Kerran yritti yksi ET-intoilija jotakin mussuttaa, mutta täräytin poikaa kuonoon. Vaimonsa kävi myöhemmin erikseen kiittämässä.


   • entinenharjoittaja

    Jos kouluissa ei saa olla mitään uskonnollista, niin miksi kouluihin tuputetaan kovaa vauhtia esim. joogaa liikuntatunneille ja tuodaan erilaisia hinduaatteesta nousevia mielenhallintaan liittyviä meditointeja, jotka ovat TÄYSIN uskonnollisia, koska niitä ei voi (esim. Intian arvostetuimmat joogagurut ovat tämän itse todenneet) mitenkään erottaa hindulaisuudesta ja ns. hindujumalien palvonnasta? Joogassa palvotaan hindu"jumalia", jolloin meditointi ja jooga saattaa pahimmillaan johtaa siihen, ettei ihmisellä ole minkäänlaista otetta niin ruumistaan kuin mielestäänkään. Koska siinä nimeomaan pyritään saamaan mieli tyhjäksi (joka on vaarallinen tila). Ihmiset hössöttävät sitä, että koulussa ei saisi olla kristinuskon opetusta, mutta miksi kukaan ei ole huolissaan hindulaisuuden voimakkaasta noususta hindujumalineen (monelle on selvinnyt liian myöhään, että kyse on pahoista henkiolennoista, jotka tulevat tuhoamaan ihmistä, ei mistään hyvistä jumalista, jotka tulevat muka"valaisemaan" ja auttamaan ihmisen tuloa Jumalaksi) ja vaarallisine meditaatioharjoituksineen ja jooga-asentoineen. Joogassa herätetään KÄÄRME-energiaa/käärmehenkeä (kundalini spirit). Jo sen pitäisi laittaa kellot soimaan, mistä siinä oikeastaan on kyse. Ei todellakaan siitä, mitä meille halutaan markkinoida (että kaikki on vain viatonta henkisyyttä ja pelkkää puhdasta liikuntaharjoitusta). Käärmehenki voi todellakin ottaa (etenkin vuosien harjoittelun tuloksena) ihmisestä otteensa, niin ettei ihminen ole enää itsensä "herra", vaan tämä käärmehenki (joka on pahuudesta kumpuava henkiolento, kuten käärme-nimi viittaa asiaan), joka pakottaa ihmiset esim. tiettyihin asentoihin haluamattaan tai tekemään jotain haluamattaan. Lisäksi käärmehengen herääminen saattaa sairastuttaa ihmisen niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kannattaa alkaa tutkia näitä asioita ja niiden historiallisia juuria. Jooga ja meditaatio ovat vaarallisia, koska niissä vaikuttavat henget ovat todellisia ja pahoja, joiden tarkoitus on saattaa ihminen hallitsemattomaan tilaan (antaa valta kundaliini-energialle seitsemän chakran ja siihen liittyvien joogaharjoitusten/meditoinnin seurauksena). Se on kaukana siitä, mitä ihmisille markkinoidaan ja suurin osa ulkomailla toimivista suurista firmoista johtajineen ovat pelkkiä kulttihuijareita, jotka altistavat oppilaansa todella vaarallisiin tiloihin, vievät heidän rahansa ja ovat varsinaisia diktaattoreita auktoriteettiinsa (kukaan ei uskalla kyseenalaistaa esim. joogaguruja ja heidän motiivejaan) nojaten. Suomi on menossa vaaralliseen suuntaan. Joka paikassa promotoidaan hindulaisuuden newage oppeja.
    : https://www.youtube.com/watch?v=O7OvNQ_lSRY
    https://www.youtube.com/watch?v=1DlDWPxyDo0


  • Lukija.lis

   Koululle voi elokuussa, lukuvuoden alkaessa ilmoittaa, että oppilas ei osallistu mihinkään uskonnonharjoitukseen (jumalanpalveluksiin, hartauksiin, ruokarukoilutttamisiin).

   Päivänavaus on eri asia kuin aamuhartaus, ja vain osa pääivänavauksisa on muunnettu papin pitämäksi aamuhartaudeksi.

   • KenkkuOpe

    Harva vanhempi noista jaksaa kitistä. Suomessa on maksimissaan 3-5 ihmistä, jotka tästä aiheesta meteliä lehtien palstoilla pitävät. Täältä aurinkorannalta käsin näyttää touhu niin lapselliselta. Keskity sinäkin poju vaimoosi äläkä täällä kitaja.


  • kirkon_juhlat

   Minusta on upeaa, että kirkko on jaksanut järjestää koululaisjumalanpalvelukset kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja pääsiäisenä. Kouluilta niihin ovat osallistuneet vain uskontotunnin oppilaat. Totta kai kirkon jumalanpalvelukset ovat olleet vapaaehtoisia, mutta ne ovat olleet hienoja tilaisuuksia, jonne olemme yleensä lasten ollessa pienempiä menneet koko perheen voimin pikkusisaret mukaanlukien. Kiitos uskonnonopettajille, että ovat jaksaneet järjestää lasten pääsyn näihin jumalanpalveluksiin. Ja kiitos kouluille, että lapset ovat saaneet näihin tilaisuuksiin osallistua. Ne ovat mielestäni oleellinen osa uskonnonopetusta, ja ovat merkinneet lapsille paljon. Uskontotunnit koululla ovat muutenkin olleet lapsille tärkeä väylä oppia omasta uskosta ja oman kirkon kulttuurista. Vaikka asioista kotona puhutaankin, niin se ei kuitenkaan ole sama asia. Uskonnonopettaja on kuitenkin teologiaa opiskellut ja näin osaa opettaa uskontoon liittyvää tieto-taitoa. Kotoa lapsi sen sijaan saa mahdollisesti ja toivottavasti kannustusta ja apua oman hengellisen elämänsä aloittamiseen. Itselleni uskonto on elämän peruspilari. Se on kauneinta, mitä elämä sisältää. Jos voin välittää pisarankaan tuosta kauneudesta lapsilleni, niin heidän elämästään tulee suunnattoman rikasta.

   • Anonyymi

    Totta kai kirkon palkolliset jaksa kun se on työtehtävä, perustuen "lähetyskäskyyn", lapset tykö vaan. Mutta tehköön omillaan, ei opettajien työajalla ja rehtoria hyöödyntäen.


  • Anonyymi

   Opetushallituksen ohjeissa (2018) sanotaan näin: ”Opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.”

   Tälle antaa vahvaa tukea perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet; sen linjausten mukaan opetuksen tulee olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta”.

   Työpaikoillakaan suomalaiseen kulttuuriin eivät kuulu aamuhartaudet ja jumalanpalvelukset, puhumattakaan lounaalla pomon johtamista ruokarukoiluttamisista. Koulu on elämää eikä kirkkoa varten.

   Puolueiden osalta ops:n sitouttamattomuus-ohje tajutaan. Harvassa koulussa kylän suurin puolue yksin huseeraa tilaisuuksiensa kanssa niin kuin kirkko monin paikoin saa tehdä.

   Asiaan liittyy yksityisyyden suojan näkökohtia, koska uskonto tai uskonnottomuus katsotaan yksityisasiaksi, arkaluontoiseksi tiedoksi, jota koulun ei pidä pakottaa tuomaan julki.

   Opetushallituksen ohjeet uskonnollisista tilaisuuksista tulee uusia ottaen huomioon perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden linjaukset uskonnollisesta ja katsomuksellisesta sitouttamattomuudesta.

  • Anonyymi

   Ja ajatteles, että kaikki voivat valita myös uskonnollisen ohjelman!

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Joonas Rask viettänyt omasta

   mielestään kivaa iltaa hyvässä hengessä.. https://www.is.fi/sm-liiga/art-2000010582941.html
   Maailman menoa
   2
   2131
  2. Anni Sinnemäki pilasi tämän kaupungin

   Matti, 72, on myynyt jäätelöä Espalla 27 vuotta, mutta nyt hänelle riittää: "Anni Sinnemäki pilasi tämän kaupungin". Rep
   Maailman menoa
   11
   1576
  3. Nythän sitä sopii hallituksen lepäillä lomilla

   kun on Suomi saatu perikadon partaalle. Työpttömyys on huipussaan ja velkaa on vedetty kaksin käsin. Valtion yhtiöistä o
   Maailman menoa
   49
   1130
  4. J mies jos vain vielä voit

   Tule luo https://m.youtube.com/watch?v=F5pinBuBRwE&pp=ygUdam9zIHZhaW4gdmllbMOkIHZvaXQgdHVsZSBsdW8%3D Ikuisuutta ei van
   Ikävä
   10
   990
  5. Onko sulla joku

   Suunnitelma jo olemassa
   Ikävä
   58
   927
  6. Mites ois nainen?

   Lähdettäisiinkö yhteiselle lenkille joku ilta? Vaikka sinne metsään. Olisi varmaan juteltavaa puolin ja toisin.
   Ikävä
   59
   892
  7. Koska kumpikaan ei saa sanaa suustaan

   niin miten olisi, jos opeteltaisiin viittomakieli ja hoidettaisiin kommunikointi sillä? Olisi varmasti helpompi murtaa j
   Ikävä
   52
   832
  8. Captain suuttui ja mustaksi muuttui

   Nyt on sitten laadittu oikein tiedote. Viimeksi oli siirtämässä laivojaan kun hävisi oikeudessa Savonlinnan kaupunkia va
   Savonlinna
   38
   808
  9. Kolme parasta piirrettä sinussa

   1 Huumorintaju 2 Turvallisuus 3 Sait minun parhaat puolet esiin Miehelle
   Ikävä
   19
   776
  10. Minua nainen vaivaa vähän yksi asia.

   No se vaan kun pidät minua epäilyttävänä ja jotenkin minulla on sellainen olo että kiinnität tekemisiini huomiota vähän
   Ikävä
   25
   763
  Aihe