Onko Ihmeiden Oppikurssi yksi harhaanjohdattajista

niinmittäh

Onko IOK siis yksi monista harhaan johdattavista kulteista. Jo kirjan "kanavointi" ja kanavoija Helen Schuchman saa hälytyskellot kilkattamaan.

Mikä onkaan koko kurssin lopullinen tarkoitus? Ajaa ihminen umpikujaan ?

12

215

Vastaukset

 • Pitääkö jonkun ulkopuolisen sanoa sinulle milloin menet umpikujaan?
  Toisaalta tietellinenkin tutkimus osoittaa että ihminen näkee sen minkä haluaa nähdä. Älä mene sinne missä tiedät olevan umpikujan, mutta oletko itse se joka valitsee vai riittääkö kuulopuheet

  Mika Valtari kanavoi Sinuhe Egyptiläisen umpikujaan-- mielestäni. Moni muu näkisi senkin toisin

 • IOK ei anna synninpäästöä, mutta se hävittää syyllisyyden

  Huolimatta siitä, että Ihmeiden Oppikurssi käyttää kristillisiä symboleja, se sisältää monia ajatuksia, jotka eroavat radikaalisti kristinuskosta. Itse asiassa Kurssi kumoaa asioita, joita on perinteisesti opetettu kristinuskossa. Sen lisäksi, että IOK-opiskelijan on hyvä tunnistaa tämä, hänen kannattaa myös mietiskellä näitä eroavaisuuksia. Näin toimiminen selventää Kurssia ja sitä, miten sen opetukset voivat vapauttaa.

  ”Jumalan Pojan kokemus petetyksi tulemisesta perustuu pelkästään illuusioille ja kaikki hänen ”syntinsä” ovat pelkästään hänen omaa mielikuvitustaan. Hänen todellisuutensa on ikuinen synnittömyys. Hän ei tarvitse anteeksiantoa, hänen tulee ainoastaan herätä.” (T-17.I.1)

  ”Egon mielipuolisen uskonnon pääopinkappale on, että synti ei ole erehdys, vaan todellisuutta ja että nimenomaan viattomuus on harhauttavaa. Puhtaus nähdään ylimielisyytenä ja itsensä näkemistä syntisenä pidetään pyhänä. Nimenomaan tässä opinkappaleessa vaihdetaan muuksi Jumalan Pojan Todellisuus verrattuna siihen, millaiseksi Jumala hänet loi ja tahtoi hänen ikuisesti olevan.” (T-19.II.4)

  Ihmeiden Oppikurssin ja kristinuskon perustavaa laatua oleva ero on pähkinänkuoressa siinä, miten ne suhtautuvat syyllisyyteen. Kristinuskossa esitetään synninpäästö tieksi vapautua syyllisyydestä. Siinä vahvistetaan syyllisyyden (synnin) todellisuus ja tarjotaan jumalan armoa keinoksi vapautua syyllisyyden seuraamuksista. IOK opettaa, ettei syyllisyys perustu todellisuuteen. Syyllisyys ei ole koskaan oikeutettua, vaikka kuinka siltä tuntuisikin. IOK tarjoaa tietä, joka hävittää USKON syyllisyyteen.

  Synninpäästön tie ei vapauta syyllisyydestä, vaan ainoastaan syntiä seuraavasta rangaistuksesta. Synti on tapahtunut, mutta siitä ei tarvitse maksaa. Näin synninpäästö lisää syyllisyyttä, koska syyllisyydessäsi et koe ansaitsevasi sitä. Kumarra ja suutele jumalasi jalkoja, koska sinulle joka olet kelvoton, on suotu vapaus, jota et ole ansainnut! Miten kiitollinen sinun tuleekaan nyt olla tuolle armolliselle jumalalle! (Jumalalle, jonka sinä – sivumennen sanoen – saatat kokea millä hetkellä hyvänsä kääntyvän sinua vastaan, koska sinä sittenkin OLET syyllinen ja ansaitset tulla rangaistuksi.)

  Syyllisyyden häviämisen tie ei pelkästään vapauta syyllisyydestä, vaan myös uskosta, jonka mukaan syyllisyys on totta. Tätä siis tarkoitetaan, kun lainauksessa yllä todetaan, että ”Hän ei tarvitse anteeksiantoa, hänen tulee ainoastaan herätä.” Ei tarvitse tulla täydelliseksi, eikä etsiä synninpäästöä itselleen, vaan tulla tietoiseksi omasta Täydellisyydestä Totuudessa (herätä siihen).

  ”Synnin tekeminen merkitsisi todellisuuden vahingoittamista ja siinä onnistumista.” (T- 19.II.2).

  ”Jumalan Poika voi erehtyä; hän voi harhauttaa itseään; hän voi myös kääntää mielensä voiman itseään vastaan, mutta hän EI VOI tehdä syntiä. Ei ole yhtään mitään mitä hän voisi tehdä todellisuutensa muuttamiseksi millään tavalla, eikä mitään, millä hän voisi tehdä itsensä oikeasti syylliseksi.” (T-19.II.3)

  Tämä eroavuus kristinuskon ja Ihmeiden Oppikurssin välillä ei todellakaan ole vähäinen! Ne ovat perustavalla tavalla toisilleen vastakkaisia. Se mitä kristinusko kutsuu todelliseksi ja sen vuoksi korjaamattomaksi synniksi, on IOK:n mukaan väärä käsitys, joka voidaan oikaista, jotta mielenrauha voidaan saavuttaa. Synninpäästö ei tarjoa vapautta eikä rauhaa. Vain tietoisuus siitä, että syyllisyyttä ei ole (on ainoastaan USKO syyllisyyteen, joka voidaan tehdä tyhjäksi), tuo todellisen ja pysyvän vapauden ja rauhan

  Jumalan Poika = ihminen
  Jumala ei Luonut syntiä, vain Jumalan luoma on totta.
  Jumala ei Luonut egoa (itsekkyyttä ja pelkoa). Ihminen "keksi" sen

  • Erittäin hyvin kiteytetty.

   En lähtisi itse väittämään kuitenkaan että IOK on kristinuskon kanssa vastakkainen, ellet usko että usko syntiin on kristinuskon ydin. Toivottavasti se ei kenellekään sitä ole.

   Kristinuskon ydin on usko Jeesukseen vapahtajana ja siihen että pelastus tapahtuu yksin Jeesuksen kautta.

   Usko Jeesukseen vapahtajana ja ihmiskunnan pelastajana ei ole millään tavalla ristiriidassa IOK:n opetuksen kanssa, kyse on yksinkertaisesti siitä että katsooko asiaa ykseyden vai erillisyyden näkökulmasta. Ykseyden näkökulmasta Jeesus pelastajana ja Jumalan ainoana poikana käsittää koko ihmiskunnan. Jeesus myös opetuksessaan ilmaisee näkevänsä maailman IOK:n opetuksen tavoin, joten on selvää että Jeesus oli ja on IOK:n kuvailema "Jumalan asuinsija".

   Judeo-kristillisessä perinteessä Jeesus ei ollut myöskään ensimmäinen joka oli yhteydessä Jumalaan (Henkeen), sillä Henkeen yhdistyneet kirjoittivat tunnusmerkin jälkipolville nimeen jolla Henkeä kutsutaan.

   Onko krisitnuskossa nykyään monia egon vääriä tulkintoja ja uskomuksia? Kyllä, harmillisen monia, mutta Jeesus ja judeo-kristillinen perinne edustavat IOK:n opetusta ja omasta näkökulmastani jokainen IOK:n opetuksen seuraaja on kristitty, sillä Kristus on nimitys "Jumalan asuinsijalle".


  • tuleva_pappi kirjoitti:

   Erittäin hyvin kiteytetty.

   En lähtisi itse väittämään kuitenkaan että IOK on kristinuskon kanssa vastakkainen, ellet usko että usko syntiin on kristinuskon ydin. Toivottavasti se ei kenellekään sitä ole.

   Kristinuskon ydin on usko Jeesukseen vapahtajana ja siihen että pelastus tapahtuu yksin Jeesuksen kautta.

   Usko Jeesukseen vapahtajana ja ihmiskunnan pelastajana ei ole millään tavalla ristiriidassa IOK:n opetuksen kanssa, kyse on yksinkertaisesti siitä että katsooko asiaa ykseyden vai erillisyyden näkökulmasta. Ykseyden näkökulmasta Jeesus pelastajana ja Jumalan ainoana poikana käsittää koko ihmiskunnan. Jeesus myös opetuksessaan ilmaisee näkevänsä maailman IOK:n opetuksen tavoin, joten on selvää että Jeesus oli ja on IOK:n kuvailema "Jumalan asuinsija".

   Judeo-kristillisessä perinteessä Jeesus ei ollut myöskään ensimmäinen joka oli yhteydessä Jumalaan (Henkeen), sillä Henkeen yhdistyneet kirjoittivat tunnusmerkin jälkipolville nimeen jolla Henkeä kutsutaan.

   Onko krisitnuskossa nykyään monia egon vääriä tulkintoja ja uskomuksia? Kyllä, harmillisen monia, mutta Jeesus ja judeo-kristillinen perinne edustavat IOK:n opetusta ja omasta näkökulmastani jokainen IOK:n opetuksen seuraaja on kristitty, sillä Kristus on nimitys "Jumalan asuinsijalle".

   Asiaan liittymätön, pelkästä uteliaisuudesta pursuava kysymys, Miten "tuleva pappi" sai tietää Ihmeiden Oppikurssista? Puhutaanko siitä ihan vakavana asiana teologisessakin jo?


 • HAVAITSEMINEN IHMEIDEN OPPIKURSSISSA

  Ihmeiden Oppikurssi aukeaa helpommin, jos ottaa lähtökohdaksi sen, että alue jolla liikutaan, on aina mielen sisäinen maailma (content), ei ulkoinen maailma (form), joka Ihmeiden Oppikurssissa nähdään sisäisen maailman projektiona. Silloinkin kun puhutaan aistien/aistielinten kautta tulevista havainnoista, ”aistihavainnoista”, tai “havaintomaailmasta”, nämä sanat viittaavat päässä tapahtuvaan tulkintaan siitä, mitä aistitaan. Tulkinta perustuu aina menneisyyden kokemuksiin ja on prosessina salamannopeaa ja enimmäkseen tiedostamatonta. Ajatteleva mieli tulee mukaan vasta jälkeenpäin antamalla omaan menneisyyteen perustuvan sanallisen tulkinnan havaitulle asialle. Kysymys ei siis ole siitä, MITÄ havaitaan, vaan siitä MITEN kyseinen havainto tulkitaan. Havaintomaailma sijaitsee siis yksilöllisesti itse kunkin omassa päässä ja saa muotonsa mielessä tapahtuvien prosessien kautta. Nämä prosessit näkyvät suhtautumisena eli ajatuksina ja asenteina itseä, kanssaihmisiä ja maailmaa kohtaan.

  “Projisointi saa aikaan aistihavainnot” (T.21.Johd.1.1) (Englanniksi “Projection makes perception”). Lauseen sisällys avautuu, kun termi ‘aistihavainnot’ korvataan sanalla ‘suhtautuminen’. Suhtautuminen perustuu siis projisointiin eikä kerro mitään todellisuudesta. Projisointi on tapa kätkeä omassa mielessä olevia kipeitä asioita. Ne nähdään ulkopuolisissa asioissa ja maailmaan aletaan nähdä harhaisesti omien projektioiden ohjaamana. “Se (näkemäsi maailma) todistaa sinun mielesi tilasta, se on sisäisen tilan ulkoinen kuva.” (T.21.Johd.1.5) Sisäisten kiputilojen parantamiseksi ei toisin sanoen tarvitse yrittää muuttaa maailmaa, koska kipujen syy on ajattelijan mielessä, ei ulkoisissa asioissa. “Älä sen vuoksi yritä muuttaa maailmaa, vaan valitse mielesi muuttaminen maailman suhteen.” (T.21.Johd.1.7)

  “Kadotus on sitä, että tuomitset itsesi, ja sen sinä tulet projisoimaan maailmaan. Kun näet sen (maailman) kirottuna, et näe muuta kuin sen, mitä teit loukataksesi Jumalan Poikaa (eli Itseäsi). Jos näet tuhoa ja katastrofeja, yrität ristiinnaulita hänet. Jos näet pyhyyttä ja toivoa, yhdyt Jumalan tahtoon vapauttaa hänet. Näiden kahden päätöksen välillä ei ole muita vaihtoehtoja.” (T.21.Johd.2.2-5). Kannattaa siis tarkkailla omaa suhtautumistaan ja panna merkille mieltä rasittava negatiivisuus, joka on yhtä vahingollista riippumatta siitä mihin se kohdistuu. Erityisesti omaan itseen kohdistuva negatiivisuus on yksi vahvimmista egon käyttämistä keinoista pitää ihmistä hallinnassaan. Negatiivinen suhtautuminen on kokonaisuudessaan tarpeen ottaa mielen muuttumisen ja parantumisen eli todellisen anteeksiannon kohteeksi.

  • Ja tämmöset harhailijat opettaa ja neuvoo muita elämään. Tuohan on aidoimmillaan egoistista toimintaa. Ressukat on jääny vähälle huomiolle lapsena.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Ja tämmöset harhailijat opettaa ja neuvoo muita elämään. Tuohan on aidoimmillaan egoistista toimintaa. Ressukat on jääny vähälle huomiolle lapsena.

   Yksittäisestä kommentista saa hyvin suppean käsityksen: Valitettavasti

   Opiskelu ja asioiden tutkiminen on yksinäistä puuhaa - Egoistista kyllä.
   Ei kertotauluakaan voi opiskella ulkoisesti, kyllä se on ihan itse omassa mielessään Egoistisesti tehtävä.

   Kurssin alkulausessa kerrotaan että se on mielen muttoksen kurssi, siis oman mielen muutoksen ... Tähän sopii hyvin lisätä että se on egomielen muutoksen kurssi eli suunta


 • ”Kukaan ei voi päästä eroon harhakuvitelmistaan (illusions), ellei hän tarkastele niitä, sillä kuvitelmia suojellaan sillä ettei niitä tarkastella. Harhakuvitelmia ei tarvitse vältellä, sillä ne eivät voi olla vaarallisia. Olemme valmiit tarkastelemaan lähemmin egon ajattelujärjestelmää (thought system), koska yhdessä meillä on valaisin, jolla saamme sen häipymään. Olet valmis luopumaan egon ajattelujärjestelmästä silloin kun tajuat, että et tarvitse sitä enää. Voimme olla täysin rauhallisia näin tehdessämme, sillä etsimme vilpittömästi pelkästään totuutta. Egon ”dynamiikka” tulee hetken aikaa olemaan läksymme. Koska olemme itse antaneet egolle todellisuuden, tulee meidän ensin tarkastella sen dynamiikkaa nähdäksemme egon taakse (beyond it). Yhdessä teemme hiljaisesti tyhjäksi egon erehdykset ja katsomme sitten niiden takana olevaan totuuteen.” (T-11.V.1)

 • Teille jotka eivät ehdi tai muuten voi lukea koko kirjaa näytteeksi:

  Mieli - Henki
  Kurssin kolmas kirja Opetajan käsikirja viimeinen luku "mieli-henki" kertoo myös tasoista
  5) Mieli voi olla oikeassa tai väärässä, riippuen siitä kumpaa ääntä se kuuntelee. Oikea mielisyys kuuntelee Pyhää Henkeä antaa anteeksi maailmalle ja näkee maailman sijasta Kristuksen näkökyvyn kautta todellisen maailman. Se edustaa lopullista maailmaa, viimeistä havaintojen tilaa, jossa Jumala ottaa viimeisen askeleen (katso tuhlaajapoikakestomus UT) Siinä aika ja HARHAT lopuvat samanaikaisesti.
  6) Väärä mielisyys kuuntelee egoa ja synnyttää harhoja; se havaitsee synnin olemassaolon ja oikeuttaa vihan sekä näkee, että syyllisyys, sairaus ja kuolema ovat todellisia.
  Oikemielisys vain yksinkertaisesti on näkemättä eli antaa anteeksi sen mitä koskaan ei tapahtunut. Senvuoksi se (väärämielisyys) ei edustaa Kristuksen Mielen Yksi mielisyyttä sillä Kristuksen Tahto on yhtä Jumalan Tahdon kanssa
  7) Ainoa jäljelle jäävä vapaus tässä maailmassa onkin valinnanvapaus, ja se tehdään aina kahden vaihtoehdon eli äänen välillä. Tahdolla ei ole millään tasolla mitän tekemistä havaintomaailman tai valintojen kanssa Tajunta on mekanismi joka ottaa vastaan tietoja ylhäältä tai alhaalta PyhältäHengeltä tai egolta. Tajunnalla on erilaisia tasoja, ja tietoisuus voi vaihdella dramaattisestikin mutta se ei voi nousta havaintomaailman yläpuolelle. Korkeimmillaan se tulee tietoiseksi todellisesta maailmasta ja se voidaan harjoittaa tekemään niin yhä useamin. Kuitenkin se tosiasia jonka mukaan sillä on tasoja ja sitä voidaan harjoittaa, osoittaa, että se ei voi saavuttaa tietoa. (Tieto=täydellinen totuus. Havainto on aina subjektivinen eli havaitsijasta riippuvainen)

 • On, nimenomaan on harhaanjohtaja.
  Todella vaarallinen vielä.
  Pukeutuu Kristilliseen valepukuun mutta on pelkkää new agea ja noituutta.
  Sen mitä olen vilkaissut, tuntuu olevan todella sekoittava, en halua edes syvemmin tutustua sillä aistin vaaran.
  Uskoisin että tuo on jotain pohjustusta yhdelle mailmanuskonnolle, pedon uskonnolle jota ekumenian kautta aletaan rakentaa.
  Eikö tämä ihmeiden oppikurssi ole se Ophrahin mainostama juttu, niinkuin vetovoiman lakikin?
  Jos kyse on jostain muusta silloin en tiedä.
  Ei kannata imeä itseensä mitään hengellistä mikä tulee jenkeistä ja hommassa liikkuu isot rahat.
  Herra on jo lähellä ja kuulee, ei tarvitse maksaa centtiäkään kun pelastus on lahja.
  Ihana kallisarvoinen lahja!

  • Ehdotat että on parempi kääriytyä olettamuksiin ja pelkoon.

   Suomalainen kansanviisaus _ on juotava niin kauan kun janottaa_
   ts. on pelättävä niinkauan kun tuntee saavansa pelkäämisestä jotakin


 • Iok fanaattisuus on mustavalkoista ja siinä keitoksessa tyhmyydenindividualismi näkee iok:laisuuden jonka tulema on fanaattisia taantuneita aikuisia meuhkaamassa. -Maailman täytyy muuttua, koska se ei ole sitä, mitä minä ja minun oppini (iok) haluaa ja ne jotka eivät tätä huutoa tajua ovat väärässä!

Ketjusta on poistettu 12 sääntöjenvastaista viestiä.