Porsaita äidin oomme kaikki.

Monet sukuaan tutkineet ovat löytäneet yhteyksiä entisaikojen "aatelisiin sukuihin" .. mikä tarkemmin katsottuna ei ole edes mikään ihme ... vaan enemänkin todistus siitä että suku on ollut Suomessa monet vuosisadat .

Ja että sukututkijat löytävät helpommin aatelisia kuin muita johtuu siitä että vanhoja luotettavia dokumentteja ei useinkaan ole ennen 1500 lukua kuin juuri aatelisilla ja muilla "silmää tekevillä" esimerkiksi papistolla... ja toinen tärkeä tekijä on että heillä(kin) on paljon jälkeläisiä .

Alla pieni TEOREETTINEN esimerkki :

Ei siis mikään ihme että monet sukututkijat ovat päätyneet siihen että heillä on kaukainen "sukulaisuus" johonkin ihmiseen (useimmiten kirkon mies tai aatelinen henkilö).
Esimerkiksi 1200 luvulta tuonne - 1300 luvulle koko maassa oli vain reilut 100 000 ihmistä ja liikkuvuus oli pientä (asuttiin siellä missä isätkin) .

Alla pieni asiaa valaiseva esimerkki siitä kuinka jälkeläisten lukumäärä lisääntyy - jos sanotaan vaikka (vain yksinkertaisuuden vuoksi) että joka sukupolvessa on 10 lasta (mikä sinänsä ei ollut edes harvinaista) .

Sukupolvella 1 on siis 10 jälkeläistä - joilla kaikilla on sitten 10 lasta, eli yhteensä 100 jälkeläistä - joilla puolestaan oli 10 lasta ... ja näin on jälkeläisten määrä kasvanut 2:sta > 1000:teen ja vain 2:den sukupolven aikana .. ja jos kaikilla 1000 on 10 lasta on jälkeläisten lukumäärä kolmen sukupolven jälkeen jo 10 000 .. suorassa linjassa .. ja jos jatketaan samaan tahtiin kymmenkertaistuu jälkeläisten luku jokaisessa sukupolvessa .. ja kaikki voivat sanoa olevansa sukua sille 1400 luvulla eläneelle "esi-isälleeen" ja "esi-äidilleen"..

Ylläoleva on luonnollisesti vain "teoreettinen kuva" siitä kuinka nopeasti "sukulaisuus" lisääntyy myös menneisyydestä tähän aikaan päin katsottuna.

Suomen väkiluvun kasvu Wikipedin mukaan :
1200 luvulla asukkaita lasketaan olleen noin 65 000 koko maassa .

1571 luvulla oli väkiluku kasvanut noin 300 000:teen
( joiden siis voisi sanoa oleva "aikaisempien sukupolvien jälkeläistä" .. Joskus 1600 luvun puolivälissä alettiin pitämään kirjaa myös rahvaasta (siis kaikista kansalaisista) ja väkiluku oli siihen mennessä kasvanut jo 450 000 "jälkeläiseen", joilla sitten 1800 luvulla oli n. 832 700 jälkeläistä ja 1900 luvulla väkilu oli jo n. 2 655 900 "jälkeläistä" .. joilla 2000 luvulla meitä on jo yli 5 000 000 jälkeläistä ( 2013 5432 305 jälkeläistä).

Näin (karkeasti) ottaen on siis niiden 1200 luvun 65000 asukkaan jälkeläisiä nyt yli 5 mijoonaa :) joista monet ovat aatelisten jälkeläisiä .

Tämä siis noin periaatteellisena esimerkkinä sanottuna siitä kuinka läheisiä (tai kaukaisia) me kaikki olemme toisillemme.
Ilmoita

En puutu periaatteeseen jolla asiaa käsittelet, mutta ehkä kasvatat jälkeläisiä hieman epätodellisella vauhdilla: Lasket että jos yhdellä sukupolvella on 10 jälkeläistä jotka kaikki saisivat 10 jälkeläistä jne. Lisääntymislaskusi edellyttäisivät, että myös pojat/miehet synnyttäisivät keskimäärin 10 lasta mieheen! Et liioin huomioi suurta lapsikuolleisuutta, et liioin monien äitien kuolemaa pelkästään synnytyksissä jo huomattavasti ennen kuin lainkaan kymmenettä lastaan saivat.
Suomen asukasluvun ajoittaiseen nopeaan kasvuun on vaikuttanut enemmän muualta tänne tapahtunut muuttoliike, kuin jo maassa asuvien saamat jälkeläiset. Siksi meillä mm. on edelleen tätä kaksikielisyyttä yms.
Koko sukututkimus kykenee vain pintaraapaisemaan sukujen menneisyyttä. Kun päästäisiin edes 5000 vuotta taaksepäin, ainakaan Euroopan osalta kuninkaallisia ja aatelisia ei enää ollenkaan esiintyisi, koko käsitteitä ei olisi olemassa. Mutta kylläkin tulevien kuninkaallisten ja aatelisten esivanhemmat olivat olemassa, ja he ovat samalla esivanhempia hyvin monille nykyisille suvuille, myös vähemmän kuninkaallisille ja aatelisille.
1 VASTAUS:
Olet ehdottomasti oikeassa - ja nuo asiat olivat jopa mielessäni, tuo kirjoitukseni oli kuitenkin vain teoreettinen ja tarkoitukseni oli havainnolista sitä tosiasiaa että meitä (tai heitä) oli aika vähän joskus 1200 luvulla, eikä niin kovin paljon edes 1500 luvulla (niinkuin jo kirjoitinkin, tai yritin ainakin) ja että tällä kiihtyvällä lisääntymillä on määrättyjä seurauksia sukututkimuksessa

Suomen väkiluvun kasvu Wikipedin mukaan :
1200 luvulla asukkaita lasketaan olleen noin 65 000 (siis "vaivaiset" 65000 ihmistä).

1570 luvulla (n. 300 vuotta myöhemmi) oli väkiluku kasvanut noin 300 000:teen..

1500 - 1600 luku oli muuten aikaa jolloin kirkonkirjat alkoivat yleistyä - kiitos Kustaa Vaasan joka vaati kirkkoa pitämään kirjaa kansasta.

Ja kuten kirjoitin oli Suomen väkiluku vuonna 2013 '5 432 305' - siis voimme sanoa että kohta meitä on 6 miljoonaa. (Tänään pari vuotta myöhemmin meitä on 5 521 986 :)

Toisin sanoen: 1200 luvun kymmenistä tuhansista oli 300 vuotta myöhemmin (1500 luvun loppuun mennessä) tullut reilut 300 000 ..

.. ja nykyään n. 500 myöhemmin on meitä reilut 5 miljoonaa ENEMMÄN kuin 1500 luvulla.

Näin ollen voi todeta että 1200 luvulla eläneillä on tänään paljon n.s. jälkeläisiä ja koska 1200 - 1300 ja myös 1400 luvun asiakirjat käsittävät etupäässä aatelisten ja muiden silmää tekevien olemisia ja tekemisiä ei ole mikään ihme, että monien suvuista juuri näitä "silmää tekeviä" löytyy jos kerran jotain löytyy.

Näin (karkeasti) ottaen on siis niiden 1200 luvun 65000 asukkaan jälkeläisiä nyt yli 5 mijoonaa :) joista monet ovat aatelisten jälkeläisiä .

Luonnollisesti matkan varrella on tapahtunut yhtä ja toista - on lapsikuolleisuutta, on maahan muuttoa ja maasta muuttoa .. on jopa aikoja jolloin kansan väkiluku laski - kaiken tämän mukaan ottaminen ei kuitenkaan ole tarpeellista tämän asian yj´hteydessä .
+Lisää kommentti

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Porsaita äidin oomme kaikki.

Monet sukuaan tutkineet ovat löytäneet yhteyksiä entisaikojen "aatelisiin sukuihin" .. mikä tarkemmin katsottuna ei ole edes mikään ihme ... vaan enemänkin todistus siitä että suku on ollut Suomessa monet vuosisadat .

Ja että sukututkijat löytävät helpommin aatelisia kuin muita johtuu siitä että vanhoja luotettavia dokumentteja ei useinkaan ole ennen 1500 lukua kuin juuri aatelisilla ja muilla "silmää tekevillä" esimerkiksi papistolla... ja toinen tärkeä tekijä on että heillä(kin) on paljon jälkeläisiä .

Alla pieni TEOREETTINEN esimerkki :

Ei siis mikään ihme että monet sukututkijat ovat päätyneet siihen että heillä on kaukainen "sukulaisuus" johonkin ihmiseen (useimmiten kirkon mies tai aatelinen henkilö).
Esimerkiksi 1200 luvulta tuonne - 1300 luvulle koko maassa oli vain reilut 100 000 ihmistä ja liikkuvuus oli pientä (asuttiin siellä missä isätkin) .

Alla pieni asiaa valaiseva esimerkki siitä kuinka jälkeläisten lukumäärä lisääntyy - jos sanotaan vaikka (vain yksinkertaisuuden vuoksi) että joka sukupolvessa on 10 lasta (mikä sinänsä ei ollut edes harvinaista) .

Sukupolvella 1 on siis 10 jälkeläistä - joilla kaikilla on sitten 10 lasta, eli yhteensä 100 jälkeläistä - joilla puolestaan oli 10 lasta ... ja näin on jälkeläisten määrä kasvanut 2:sta > 1000:teen ja vain 2:den sukupolven aikana .. ja jos kaikilla 1000 on 10 lasta on jälkeläisten lukumäärä kolmen sukupolven jälkeen jo 10 000 .. suorassa linjassa .. ja jos jatketaan samaan tahtiin kymmenkertaistuu jälkeläisten luku jokaisessa sukupolvessa .. ja kaikki voivat sanoa olevansa sukua sille 1400 luvulla eläneelle "esi-isälleeen" ja "esi-äidilleen"..

Ylläoleva on luonnollisesti vain "teoreettinen kuva" siitä kuinka nopeasti "sukulaisuus" lisääntyy myös menneisyydestä tähän aikaan päin katsottuna.

Suomen väkiluvun kasvu Wikipedin mukaan :
1200 luvulla asukkaita lasketaan olleen noin 65 000 koko maassa .

1571 luvulla oli väkiluku kasvanut noin 300 000:teen
( joiden siis voisi sanoa oleva "aikaisempien sukupolvien jälkeläistä" .. Joskus 1600 luvun puolivälissä alettiin pitämään kirjaa myös rahvaasta (siis kaikista kansalaisista) ja väkiluku oli siihen mennessä kasvanut jo 450 000 "jälkeläiseen", joilla sitten 1800 luvulla oli n. 832 700 jälkeläistä ja 1900 luvulla väkilu oli jo n. 2 655 900 "jälkeläistä" .. joilla 2000 luvulla meitä on jo yli 5 000 000 jälkeläistä ( 2013 5432 305 jälkeläistä).

Näin (karkeasti) ottaen on siis niiden 1200 luvun 65000 asukkaan jälkeläisiä nyt yli 5 mijoonaa :) joista monet ovat aatelisten jälkeläisiä .

Tämä siis noin periaatteellisena esimerkkinä sanottuna siitä kuinka läheisiä (tai kaukaisia) me kaikki olemme toisillemme.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta