MEHILÄISKATO

Anonyymi

Kansanedustajat näemmä pelkäävät totuutta mehiläiskadosta.
Mehiläiskato väitetään johtuvan maatalouden torjunta-aineista, mutta 1960 luvulla torjuntaaineiden käyttö oli suurta ja säätelemätöntä
11JOHDANTO1.1Glyfosaattija RoundupGlyfosaatti eli N-(Fosfonometyyli)glysiini on luonnollisesta aminohaposta, glysiinistä, tehty fosfaattijohdannainen, jota käytetään rikkakasvien kemialliseen torjuntaan. Gly-fosaattia myydään monilla kauppanimillä, joista yleisin lienee”Roundup”. Se on laaja-vaikutteinen rikkakasvintorjunta-aine, jota myytiin viljelijöiden käyttöönensimmäisen kerran vuonna 1974, ja tähän päivään tultaessa glyfosaattia sisältävien rikkakasvintor-junta-aineiden käyttö on lisääntynyt noin satakertaisestialkuvaiheen käyttömääristä (Myers ym. 2016). Glyfosaattivalmisteet kehitettiin korvaamaan muita rikkakasvintor-junta-aineita, joilla oli havaittu olevan haitallisia vaikutuksia viljelykasveille ja ihmisille(Myers ym. 2016). Teollisuuden myrkyllisyystestien mukaan glyfosaattivalmisteet ai-heuttavat suhteellisen vähän haittaamuille kuin rikkakasveille, joten glyfosaatille on maailmanlaajuisesti asetettu suuret sallitut käyttömäärät (Myers ym. 2016). Glyfosaatin käyttö on mahdollistanut suorakylvön, jossa rikkakasvit poistetaan glyfosaatilla, minkä jälkeen viljelykasvit kylvetään peltoon ilman suurempaa maanmuokkausta. Suorakyl-vön etuna suhteessa tavanomaiseen muokkaukseen on se, että suorakylvössä ravinteet säilyvät tavanomaista muokkausta paremmin maaperässä, jolloin lannoitteita tarvitaan vähemmän, sillä huuhtoutumat vesistöihin ovat pienemmät. Suorakylvö on yksi syy glyfosaatin suurelle maailmanlaajuiselle käytölle. Glyfosaatin käyttö saattaa tulevaisuu-dessa kasvaa edelleen, silläglyfosaattia käytetään joissain maissa ennen sadonkorjuuta viljelykasvientuleennuttamiseen eli yhtäaikaisiin kypsyttämiseen jakuivaamiseen (Myers ym. 2016).Glyfosaatin käyttöä ovatmyös lisänneet geeniteknologian avulla kehitetyt glyfosaattia sietävät eli glyfosaattiresistentit viljelykasvilajikkeet, joiden vuok-si glyfosaatinsallittujakäyttömääriäon nostettu paljon (Myers ym. 2016).Näihin vilje-lykasveihin on siirretty geeni, joka tekee kasvista resistentin glyfosaatille, jolloin gly-fosaattia voidaan käyttää rikkakasvien torjuntaan myös viljelykasvien kasvun aikana (Dill2005). Maailmalla paljon viljellyistä kasvilajeista, kuten soijasta, maissista, rypsis-tä ja puuvillasta, on kehitetty glyfosaattiresistentteja lajikkeita (Dill2005). Uusia ja pa-ranneltuja glyfosaattiresistentteja viljelykasveja kehitetään, jotta glyfosaattia voidaan käyttää rikkakasvintorjunnassa useampia kertoja, suurempia määriä ja useampina eri ajankohtina (Green2009), mikä puolestaanmahdollistaa tehokkaamman viljelyn.

tutkimuksia ei kuitenkaan ole koska syy lienee muualla.

4

<50

Vastaukset

 • mehiläiskato

  Linnut reagoivat

  Warnke on havainnut, että varpuset, jotka lentävät radiomastojen ja antennien läheisyydessä pudottavat lentokorkeuttaan säteilyn voimistuessa. Muuttolinnut, jotka lentävät aurassa, hajaantuvat ja niiden muodostelma hajoaa. Kun kenttä on ohitettu, parvi palaa jälleen yhteen. Linnut ovat herkkiä, sillä suunnistus ja paikantaminen tapahtuvat maan magneettikenttää hyödyntäen ja tunnistaminen voi häiriintyä ?vieraista? signaaleista. Herkkyydestä kertoo jotakin se, että linnut reagoivat myös esimerkiksi maaperän rautamalmiesiintymien muutoksiin. Heikohkon maan magneettikentän aistimiseen vaaditaanferromagneettista materiaalia. Lintujen aivoissa, kuten monilla muillakin lajeilla; bakteereilla, kaloilla, ym., on elimistössään magnetiittia, joka toimii sisäisenä kompassina. Magnetiitti voi voimistaa lintujen reagointia myös ihmisen luomille antennijärjestelmille.

  MEHILÄISET KATOAVAT

  Mehiläiset paikantavat, suunnistavat, kommunikoivat ja hankkivat ravintoa luonnon sähkömagnetismia hyväksi käyttäen. Äskettäin uutisoitiin, että mehiläiskato johtuisi viruksesta. Toisaalta todettiin, että tarhoilla on kyseistä viruskantaa esiintynyt jo vuosia. On myös mahdollista, että liiallinen sähkömagneettinen säteily vaikuttaa eläinten immuniteettiin ja lisää virusten, loisten, bakteerien ja parasiittien esiintymistä.

  Sähkömagneettiset kentät, mm. langattomat verkot, tutkitusti itsessään vaikuttavat mm. hunajamehiläisiin. Saksassa, Koblenz Landaun yliopiston tutkijat altistivat mehiläisiä langattomalle DECT-puhelimelle ja havaitsivat, että pörriäisten oli yhä vaikeampi löytää takaisin kupuunsa.

  KunWarnken tutkimusryhmä altisti mehiläisiä 50 Hz vaihtovirralla (voimakkuus 110 V/cm), tämä aiheutti yhdyskunnassa huomattavan levotonta käytöstä. Mehiläiset alkoivat surista paikallaan ja löyhytellä siipiään, mistä seurasi, että lämpötila pesässä nousi ja mehiläiset käyttäytyivät hermostuneesti. Yhteisö puolustautui niin voimakkaasti kuviteltua "hyökkääjää" vastaan, että pistivät osan oman yhteisön jäsenistä hengiltä. Jotkut mehiläisistä poistuivat heti sähkömagneettisen altistuksen alkaessa, mutta ne, jotka olivat asuneet kuvussa pitkään, alkoivat muurata sitä umpeen, sekä ikkuna-aukkoja että sisäänkäyntiä, mikä normaalisti tapahtuu vain kylmän sään yllättäessä.

  Warnken raportissa kerrotaan, että mehiläisten takaruumiissa on samaa ferromagneettista materiaalia - magnetiittia - kuten linnuillakin, joka reagoi ympäristön sähkömagneettisiin kenttiin. Luonnon sähkömagneettisten kenttien osalta eläimet hyödyntävät magnetiittia. Tutkija Ulrich Warnke kirjoittaa artikkelissaan, että mm. mehiläisten "säähavaintoherkkyys" perustuu pitkälti sähkömagneettisen informaation hyödyntämiseen. Kun esimerkiksi lähestyvä ukkosmyrsky uhkaa mehiläisiä, mehiläiset reagoivat siihen jo 200 km säteellä ja palaavat suojaan.

  Venäläiset tutkijat osoittivat jo 1975, että mehiläiset käyttävät sähkömagneettisia kenttiä keskinäisessä kommunikaatiossaan. Mehiläiset muodostavat sähkömagneettisia signaaleita taajuudella 180 ja 250 Hz aloittaessaan "viestintätanssinsa". Myös aterian pyytämisessä hyödynnetään sähkömagnetismia. Nälkäiset mehiläiset pitävät antennejaan vastaanottoasennossa tiedustellakseen: "Kertokaa siellä eetterissä, missä sitä ruokaa on?"

  HAARP JÄRJESTELMÄ

  ASEJÄRJESTELMÄ HAARP

  HAARP (lyhenne sanoista High Frequency Active Auroral Research Program) on tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on oppia ymmärtämään, simuloimaan ja KONTROLLOIMAAN ionosfäärissä tapahtuvia sähkömagneettisia prosesseja.

  HAARPin keksijä on Bernard Eastlund ja hän sai 11. elokuuta 1987 keksinnölleen patentin n:o US4686605.

  HAARP on otettu käyttöön kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lähetinjärjestelmän käytössä oli 18 antennia ja 360 kW syöttötehoa. Toinen vaihe otti käyttöön 48 antennia 960 kW:n teholla. Kolmannessa vaiheessa on pystytetty 180 antennia syöttötehon ollessa 3,6 MW. Järjestelmä käyttää niin sanottuja vaiheistettuja antenneja, joilla lähetys pystytään muun muassa kohdistamaan haluttuun suuntaan ja keskittämään hyvin pienelle alueelle. Antennijoukkoa on tarkoitus käyttää yhtenä suurena lähettimenä.

  Säteilylle altistettu osa ionosfääriä voidaan muokata toimimaan virtuaalisena antennina maasta suunnatuille radioaalloille
  Lisäksi ionosfäärin revontulivyöhykettä tai ns. revontuliovaalia manipuloimalla voidaan synnyttää ionosfäärissä erittäin matalataajuista sähkömagneettista säteilyä (ELF).

  "Äskettäin uutisoitiin, että mehiläiskato johtuisi viruksesta. Toisaalta todettiin, että tarhoilla on kyseistä viruskantaa esiintynyt jo vuosia. "

  "On myös mahdollista, että liiallinen sähkömagneettinen säteily vaikuttaa eläinten immuniteettiin ja lisää virusten, loisten, bakteerien ja parasiittien esiintymistä."

 • Roundap on todellinen supermyrkky,joka aiheuttaa pieninäkin määrinä syöpää ja muita vaarallisia sairauksia.Monissa maissa kielletty,mutta ei Suomessa.
  Amerikassa valmistajat joutuneet maksamaan miljardikorvauksia sairastuneille.

  • Saksassa sillä valmistetaan viljaa, eikä siellä ole puhuttu suurista määristä syöpäkuolemia.
   Aiheuttaahan suurjännitelinjan alla asuminenkin syöpää ja jos tälläisillä laitteilla tehdään ja kohdennetaan sähkömagmeettista säteilyä niin sekin aiheuttaa syöpää.
   toisaalta rokenfelleroli joskus huolissaan maapallon ihmismäärän kasvusta janäin sitä voidaan rajoittaa.


 • Yleislakko!

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.