Jeesus sovitti syntimme Golgatan ristillä. Jahve teki sen mahdolliseksi

Anonyymi

2.Korinttolaiskirje:
5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan,
ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

1.Mooseksen kirja:
3:15 Ja minä panen vainon sinun
ja vaimon välille
ja sinun siemenesi
ja hänen siemenensä välille;
se on polkeva rikki sinun pääsi,
ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Jeesus on heitetty maan päälle.
Jeesus voitti saatanan ristillä.
Jeesuksella oli saatana omassa päässään.
[eikä missään pään sisällä

- Tuo käärmeelle lausuttu ennustus toteutui kahdella tavalla Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa:

käärmeelle pantiin orjantappurakruunu päähän,
ja messiasta pistettiin kantapäähän.

Johanneksen evankeliumi:
19:5 Niin Jeesus tuli ulos,
orjantappurakruunu päässään
ja purppurainen vaippa yllään.
Ja Pilatus sanoi heille:
"Katso ihmistä!"
19:6 Kun siis ylipapit
ja palvelijat näkivät hänet,
huusivat he sanoen:
"Ristiinnaulitse,
ristiinnaulitse!"
Pilatus sanoi heille:
"Ottakaa te hänet
ja ristiinnaulitkaa,
sillä minä en löydä hänessä mitään syytä."

19:7 Juutalaiset vastasivat hänelle:
"Meillä on laki,
ja lain mukaan hänen pitää kuoleman,
koska
hän
on
tehnyt
itsensä
Jumalan Pojaksi."

30

68

  Vastaukset

  • 1.Mooseksen kirja:
   3:15 Ja minä panen vainon sinun
   ja vaimon välille
   ja sinun siemenesi
   ja hänen siemenensä välille;
   se on polkeva rikki sinun pääsi,
   ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

   Jeesus on heitetty maan päälle.
   Jeesus voitti saatanan ristillä.
   Jeesuksella oli saatana omassa päässään.
   [eikä missään pään sisällä

   - Tuo käärmeelle lausuttu ennustus toteutui kahdella tavalla Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa:

   käärmeelle pantiin orjantappurakruunu päähän,
   ja messiasta pistettiin kantapäähän.

   Johanneksen evankeliumi:
   19:5 Niin Jeesus tuli ulos,
   orjantappurakruunu päässään
   ja purppurainen vaippa yllään.
   Ja Pilatus sanoi heille:
   "Katso ihmistä!"
   19:6 Kun siis ylipapit
   ja palvelijat näkivät hänet,
   huusivat he sanoen:
   "Ristiinnaulitse,
   ristiinnaulitse!"
   Pilatus sanoi heille:
   "Ottakaa te hänet
   ja ristiinnaulitkaa,
   sillä minä en löydä hänessä mitään syytä."

   19:7 Juutalaiset vastasivat hänelle:
   "Meillä on laki,
   ja lain mukaan hänen pitää kuoleman,
   koska
   hän
   on
   tehnyt
   itsensä
   Jumalan Pojaksi."

   • Olitko umpikännissä, kun viestiäsi kirjoittelit, vai miksi kopioit muiden tekstejä, ja vieläpä kahta samannäköistä viestiä peräkkäin? Oliko Jeesus mielestäsi paratiisin puun käärme, joka ristiinnaulittiin eri puuhun lopulta?


   • Jeesus syntyi neitseestä,tuli ihmisesksi sovitti syntivelkamme,nyt hän on vielä armahtava vapahtja.


  • Ristillä jeesus siten sanoi, jumalani miksi minut hylkäsit ja kuoli pois.

  • Mutta minäpä en anna teille vapautusta synneistä.

   KR 1933/-38 Johanneksen evankeliumi:
   20:23 Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut;
   joiden synnit te pidätätte, niille ne
   ovat
   pidätetyt."

   • 13:37 Mutta hän,
    jonka Jumala herätti,
    ei nähnyt katoavaisuutta.

    13:38 Olkoon siis teille tiettävä,
    miehet
    ja veljet,
    että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

    13:39 ja että jokainen,
    joka uskoo,
    tulee hänessä vanhurskaaksi,
    vapaaksi kaikesta,
    mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

    13:40 Kavahtakaa siis,
    ettei teitä kohtaa se,
    mikä on puhuttu profeetoissa:

    13:41 'Katsokaa,
    te halveksijat,
    ja ihmetelkää
    ja hukkukaa;
    sillä minä teen teidän päivinänne teon,
    teon,
    jota ette uskoisi,
    jos joku sen kertoisi teille.'"

    13:42 Kun he lähtivät ulos,
    pyydettiin heitä puhumaan näitä asioita tulevanakin sapattina.

    13:43 Kun synagoogasta hajaannuttiin,
    seurasivat monet juutalaiset
    ja jumalaapelkääväiset käännynnäiset Paavalia
    ja Barnabasta,
    jotka puhuivat heille
    ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan armossa.


  • Aika moni on niistä ajoista kuollut näihin päiviin ja ei ole sen koommin näkynyt.

   • KirkkoRaamattu 1933/-38 Apostolien teot:
    4:1 Mutta kun he puhuivat kansalle,
    astuivat papit
    ja pyhäkön vartioston päällikkö
    ja saddukeukset heidän eteensä,

    4:2 närkästyneinä siitä,
    että he opettivat kansaa
    ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.

    4:3 Ja he kävivät heihin käsiksi
    ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti,
    sillä oli jo ehtoo.

    4:4 Mutta monet niistä,
    jotka olivat kuulleet sanan,
    uskoivat,
    ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.

    4:5 Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä
    ja vanhimpansa
    ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,

    4:6 niin myös ylimmäinen pappi Hannas
    ja Kaifas ja Johannes
    ja Aleksander sekä kaikki,
    jotka olivat ylimmäispapillista sukua.

    4:7 Ja he asettivat heidät eteensä
    ja kysyivät:
    "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"

    4:8 Silloin Pietari,
    Pyhää Henkeä täynnä,
    sanoi heille:
    "Kansan hallitusmiehet
    ja vanhimmat!

    4:9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä
    ja siitä,
    kenen kautta hän on parantunut,

    4:10 niin olkoon teille kaikille
    ja koko Israelin kansalle tiettävä,
    että Jeesuksen Kristuksen,
    Nasaretilaisen,
    nimen kautta,
    hänen,
    jonka te ristiinnaulitsitte,
    mutta jonka Jumala kuolleista herätti,
    hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.

    4:11 Hän on 'se kivi,
    jonka te,
    rakentajat,
    hylkäsitte,
    mutta joka on kulmakiveksi tullut.'
    4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."


   • "Aika moni on niistä ajoista kuollut näihin päiviin ja ei ole sen koommin näkynyt."

    KR 1933/-38
    5Moos. 30:19 Minä otan tänä päivänä taivaan
    ja maan todistajiksi teitä vastaan,
    että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman,
    siunauksen
    ja kirouksen.
    Niin valitse siis elämä,
    että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

    Jeesus on vastaus ongelmaasi!


  • Aloitus ei välttämättä ole muuta kuin Paavalin harhaista mielipidettä jos lukee itsensä Jeesuksen mielipiteitä esim. Matteuksen evankeliumista.

   • KR 1933/-38 apostolien teot:
    9:15 Mutta Herra sanoi hänelle:
    "Mene; sillä hän on minulle valittu ase,
    kantamaan minun nimeäni pakanain
    ja kuningasten
    ja Israelin lasten eteen.

    9:16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle,
    kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden."

    9:17 Niin Ananias meni
    ja astui huoneeseen,
    pani molemmat kätensä hänen päälleen
    ja sanoi:
    "Veljeni Saul,
    Herra lähetti minut - Jeesus,
    joka ilmestyi sinulle tiellä,
    jota tulit - että saisit näkösi jälleen
    ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."

    9:18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset,
    ja hän sai näkönsä
    ja nousi ja otti kasteen.

    9:19 Ja kun hän nautti ruokaa,
    niin hän vahvistui.
    Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa.

    9:20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta,
    julistaen,
    että hän on Jumalan Poika.


   • "Aloitus ei välttämättä ole muuta kuin Paavalin harhaista mielipidettä jos lukee itsensä Jeesuksen mielipiteitä esim. Matteuksen evankeliumista."

    KR 1933/-38
    Room. 2:16 sinä päivänä,
    jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta,
    minun evankeliumini mukaan.
    ( toisin sanoen sinutkin tullaan tuomitsemaan pakanain Apostoli Paavalin kirjoittamien sanojen mukaisesti)


  • Jahveltilta ei moisista kannata kysellä eikä Jeesus, tuo oman aikansa Uri Geller ollut meidän suhteen millään lailla oikeustoimikelpoinen.

   Synneistä pääsee eroon kun skippaa koko käsitteen sinne minne se kuuluukin eli historian tunkiolle.
   Vapahtaja olet Sinä!

   • KR 1933/-38
    Ap.t. 22:16 Ja nyt,
    mitä viivyttelet?
    Nouse,
    huuda avuksi hänen nimeänsä
    ja anna kastaa itsesi
    ja pestä pois syntisi.'


  • Vae laetto se laeska jumala toestaetosen juoksupoijjan assiille. Ne eepä siitä sittä mittää tullunna. Joutu juutas tolopan nokkaan vuan.

   • KR 1933/-38
    5:15 Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille,
    että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt.
    5:16 Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta,
    koska hän semmoista teki sapattina.

    5:17 Mutta Jeesus vastasi heille:
    "Minun Isäni tekee yhäti työtä,
    ja minä myös teen työtä."

    5:18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa,
    kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia,
    vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä,
    tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

    5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
    "Totisesti,
    totisesti minä sanon teille:
    Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä,
    vaan ainoastaan sen,
    minkä hän näkee Isän tekevän;
    sillä mitä Isä tekee,
    sitä myös Poika samoin tekee.

    5:20 Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki,
    mitä hän itse tekee;
    ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä,
    niin että te ihmettelette.

    5:21 Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita
    ja tekee eläviksi,
    niin myös Poika tekee eläviksi,
    ketkä hän tahtoo.

    5:22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään,
    vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

    5:23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa,
    niinkuin he kunnioittavat Isää.
    Joka ei kunnioita Poikaa,
    se ei kunnioita Isää,
    joka on hänet lähettänyt.


   • Anonyymi kirjoitti:

    KR 1933/-38
    5:15 Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille,
    että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt.
    5:16 Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta,
    koska hän semmoista teki sapattina.

    5:17 Mutta Jeesus vastasi heille:
    "Minun Isäni tekee yhäti työtä,
    ja minä myös teen työtä."

    5:18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa,
    kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia,
    vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä,
    tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

    5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
    "Totisesti,
    totisesti minä sanon teille:
    Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä,
    vaan ainoastaan sen,
    minkä hän näkee Isän tekevän;
    sillä mitä Isä tekee,
    sitä myös Poika samoin tekee.

    5:20 Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki,
    mitä hän itse tekee;
    ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä,
    niin että te ihmettelette.

    5:21 Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita
    ja tekee eläviksi,
    niin myös Poika tekee eläviksi,
    ketkä hän tahtoo.

    5:22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään,
    vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

    5:23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa,
    niinkuin he kunnioittavat Isää.
    Joka ei kunnioita Poikaa,
    se ei kunnioita Isää,
    joka on hänet lähettänyt.

    Ei tuomihe ei, kun ei ole siihen koulutusta eikä valtuuksia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei tuomihe ei, kun ei ole siihen koulutusta eikä valtuuksia.

    KR 1933/-38
    5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
    "Totisesti,
    totisesti minä sanon teille:
    Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä,
    vaan ainoastaan sen,
    minkä hän näkee Isän tekevän;
    sillä mitä Isä tekee,
    sitä myös Poika samoin tekee.

    5:20 Sillä Isä rakastaa Poikaa
    ja näyttää hänelle kaikki,
    mitä hän itse tekee;
    ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä,
    niin että te ihmettelette.

    5:21 Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita
    ja tekee eläviksi,
    niin myös Poika tekee eläviksi,
    ketkä hän tahtoo.

    5:22 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään,
    vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

    5:23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa,
    niinkuin he kunnioittavat Isää.
    Joka ei kunnioita Poikaa,
    se ei kunnioita Isää,
    joka on hänet lähettänyt.

    Joh. 5:24 Totisesti,
    totisesti minä sanon teille:
    joka kuulee minun sanani
    ja uskoo häneen,
    joka on minut lähettänyt,
    sillä on iankaikkinen elämä,
    eikä hän joudu tuomittavaksi,
    vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

    5:25 Totisesti,
    totisesti
    minä sanon teille:
    aika tulee ja on jo,
    jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen,
    ja jotka sen kuulevat,
    ne saavat elää.

    5:26 Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä,
    niin hän on antanut elämän myös Pojalle,
    niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.

    5:27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita,
    koska hän on Ihmisen Poika.

    5:28 Älkää ihmetelkö tätä,
    sillä hetki tulee,
    jolloin kaikki,
    jotka haudoissa ovat,
    kuulevat hänen äänensä

    5:29 ja tulevat esiin,
    ne,
    jotka ovat hyvää tehneet,
    elämän ylösnousemukseen,
    mutta ne,
    jotka ovat pahaa tehneet,
    tuomion ylösnousemukseen.


  • No hyvä,sittehä on kaikki synnit sovitettuna joten voi jättää tuon hörhöttämisen vähemmälle

   • Johanneksen evankeliumi:
    3:18 Joka uskoo häneen,
    sitä ei tuomita;
    mutta joka ei usko,
    se on jo tuomittu,
    koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Johanneksen evankeliumi:
    3:18 Joka uskoo häneen,
    sitä ei tuomita;
    mutta joka ei usko,
    se on jo tuomittu,
    koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

    Lähetyssaarnaaja Väinö Viikkilä kertoo Jumalan ihmeellisistä teoista mitä hän oli saanut kokea Jumalan armahtavasta laupeudesta. Tämä on sitä oikeaa ratkaisukristillisyytä -
    https://www.tv7.fi/vod/player/69114/


   • KR 1933/-38
    Joh. 20:23 Joiden synnit te anteeksi annatte,
    niille ne ovat anteeksi annetut;
    joiden synnit te pidätätte,
    niille ne ovat pidätetyt."

    Joten minä pidätän syntiesi anteeksi annon ellet tee parannusta ja pyydä julkisesti syntejäsi anteeksi Jeesukselta Kristukselta.


   • "No hyvä,sittehä on kaikki synnit sovitettuna joten voi jättää tuon hörhöttämisen vähemmälle"

    Ei se noin mene, Vaan näin:

    KR 1933/-38 Apostolin Teot.
    13:37 Mutta hän,
    jonka Jumala herätti,
    ei nähnyt katoavaisuutta.
    13:38 Olkoon siis teille tiettävä,
    miehet ja veljet,
    että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
    13:39 ja että jokainen,
    joka uskoo,
    tulee hänessä vanhurskaaksi,
    vapaaksi kaikesta,
    mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
    13:40 Kavahtakaa siis,
    ettei teitä kohtaa se,
    mikä on puhuttu profeetoissa:
    13:41 'Katsokaa,
    te halveksijat,
    ja ihmetelkää
    ja hukkukaa;
    sillä minä teen teidän päivinänne teon,
    teon,
    jota ette uskoisi,
    jos joku sen kertoisi teille.'"

    Jeesus Kristus on vastaus ongelmaasi, mutta ensin on tehtävä parannus ja annettava koko elämä ehdoitta Jeesuksen kautta Jumalalle.


  • Heheheh. Ihmiset ovat aina olleet olevinaan jotakin. Koska te tajuatte että emme ole sen arvokkaampia kuin muutkaan elävät olennot. Vain heikot ja ne jotka eivät pysty omilla jaloillaan seisomaan uskovat johonkin tälläiseen. Ihmiskunta on aina ollut sokea elämän tosiasioille. Elämällä ei ole tarkoitusta kuten sanotaan. Heh te olette hassuja. Vielä te ymmärrätte.

   • Apostolien teot. 33/38 raamattu:
    17:24 Jumala,
    joka on tehnyt maailman ja kaikki,
    mitä siinä on,
    hän,
    joka on taivaan ja maan Herra,
    ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
    17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella,
    ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi,
    hän,
    joka itse antaa kaikille elämän
    ja hengen
    ja kaiken.
    17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä
    ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
    17:27 että
    he
    etsisivät
    Jumalaa,
    jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet,
    joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
    17:28 sillä hänessä me elämme
    ja liikumme
    ja olemme,
    niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet:
    'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'
    17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua,
    emme saa luulla,
    että jumaluus on samankaltainen kuin kulta
    tai hopea
    tai kivi,
    sellainen kuin inhimillisen taiteen
    ja ajatuksen kuvailema.
    17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt,
    mutta nyt hän tekee tiettäväksi,
    että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
    17:31 Sillä hän on säätänyt päivän,
    jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta,
    jonka hän siihen on määrännyt;
    ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden,
    herättämällä hänet [Jeesuksen] kuolleista."


  • Jeesus ei ole sovittanut mitään, sillä Jeesus -nimistä henkilöä ei ole edes ollut olemassa. Yeshua, joka todennäköisesti on Jeesuksen esikuva, oli paikallinen juutalaisradikaali, joka agitoi kansaansa vastustamaan Rooman valtaa ja polyteismiä. Roomalaisille se ei sopinut ja niinhän siinä kävi, että Yeshua otettiin kiinni ja naulattiin paaluun pelotteeksi. Tällaisessa tapahtumassa ei ole mitään syntien sovittamista eikä pyhää. Pelkkä brutaali teloitus.

  • Kun tuomari julistaa jonkun syyttömäksi tai rikoksen sovitetuksi, hän ei tarvitse tuomion voimaantuloon syytetyn suostumusta. Syytetyn ei tarvitse "ottaa vastaan" tuomiota, jotta se astuisi voiman hänen kohdallaan. Tuomio astuu voimaan sillä hetkellä, kun tuomari lyö nuijalla pöytään.
   Kuitenkin enemmistö kristityistä ajattelee, että Jumalan ihmiskunnan sovittava/armahtava tuomio tarvitsee voimaan tullakseen ihmisten suostumuksen.
   Jumalan valtaa ja kunniaa ja Kristuksen sovitustyötä vähättelevämpää tulkintaa on vaikea kuvitella.
   Kun Jumala loi Sanallaan eli Pojassaan/Poikansa kautta maailman, se tuli luoduksi, mutta kun Hän sovitti Sanallaan eli Pojassaan/Poikansa kautta maailman ITSENSÄ KANSSA, Hän tarvitseekin siihen yhtäkkiä maailmalta luvan!
   2 Kor. 5:20b tarkoittaa alkukielellä: "Suostukaa siihen, että teidät on JO SOVITETTU Jumalan kanssa." TÄTÄ on metanoia eli mielenmuutos, joka on suomalaisissa raamatunkäännöksissä käännetty uskomattoman kömpelösti parannuksenTEOKSI.

   • Profeetta Hesekiel kirjoittaa nyt meillekin totuuden. 1933/-38 Raamatun mukaan näin:
    33:12 Ja sinä, ihmislapsi!
    Sano kansasi lapsille:
    Vanhurskasta
    ei
    pelasta
    hänen
    vanhurskautensa sinä päivänä,
    jona hän rikkoo,
    ja jumalaton pääsee suistumasta turmioon jumalattomuutensa tähden sinä päivänä,
    jona hän kääntyy pois jumalattomuudestaan,
    ja vanhurskas ei voi elää vanhurskautensa turvin sinä päivänä,
    jona hän syntiä tekee.
    33:13 Jos minä sanon vanhurskaalle,
    että hän totisesti saa elää,
    mutta hän sitten luottaa vanhurskauteensa
    ja tekee vääryyttä,
    niin hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta,
    vaan hän kuolee vääryydessään,
    jota on tehnyt.

    33:14 Ja jos minä sanon jumalattomalle,
    että hänen totisesti on kuoltava,
    mutta hän kääntyy pois synnistänsä
    ja tekee oikeuden
    ja vanhurskauden
    33:15 - antaa takaisin,
    tuo jumalaton,
    pantin,
    korvaa riistämänsä
    ja vaeltaa elämän käskyjen mukaan,
    niin ettei vääryyttä tee - niin totisesti hän saa elää;
    ei hänen ole kuoltava.

    33:16 Hänen syntejänsä,
    jotka hän on tehnyt,
    ei ensinkään muisteta:
    hän on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden,
    hän totisesti saa elää.


  • jotenkin on rienaavaa textiä noi vanhat kirjoitukset.
   pyöritellään asioita, uhrataan ja manataan..
   selvästi basaari kulttuurin tuotosta.
   ollaan kuin matto-kaupoilla...

   • KR 1933/-38
    1Kor. 15:14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista,
    turha on silloin meidän saarnamme,
    turha myös teidän uskonne;
    15:11 Olinpa siis minä tai olivatpa he: näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet.
    15:12 Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole?
    15:13 Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. >> Jakeen lisätiedot
    15:14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;
    15:15 ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.
    15:16 Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.
    15:17 Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
    15:18 Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.
    15:19 Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
    15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
    15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
    15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,


  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Coronasta jo parantuneet sairastuneet uudestaan

   https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/665a88cc-27e7-4aa9-8ce1-5e7a4f027914 Sairaus voi hetkellisesti mennä lepotilaan ja aktoivoitua uudestaan. Taitaa
   Maailman menoa
   293
   6484
  2. Marin: "Uuden virustaudin leviäminen on asetettava myös oikeaan mittakaavaan."

   Pääministeri puhuu eduskunnalle koronaviruksesta ja rauhoittelee tilanteesta. "Tavalliseen kausi-influenssaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 pr
   Maailman menoa
   89
   4280
  3. Miksi vihreät ja myös pääministeri vähättelee korona virusta..

   ..verrataan flunssaan ja "kuoleehan siihen se turha sakki muutenkin "-tyyliin. Koronavirus voi olla kohtalokas epidemia myös tuhansille suomalaisille.
   Maailman menoa
   142
   1591
  4. Skotlanti lupaa ilmaiset tamppoonit naisille

   "Skotlannin parlamentti on hyväksynyt lakiesityksen, joka takaa ilmaiset kuukautissuojat kaikille maassa asuville naisille. Lain mukaan tamponeja ja s
   Maailman menoa
   70
   1332
  5. "Kuule kundi, jos kondis on noin huono, tilaisit taksin"

   Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on sivistynyt piirre. Hiljattain Kaarina Suonperä kertoo seuranneensa raitiovaunussa tilannetta, jossa sotaveteraa
   Maailman menoa
   90
   797