Aihe

Hyvää huomenta

Anonyymi

"Uuden testamentin 2020 käännöstyö
Minua viehättää haaste, miten tehdä alkutekstistä tuoreella tavalla uusi. Tässä on vähän samaa oloa kuin Agricolalla, joka pääsi kääntämään Uutta testamenttia ensi kertaa suomeksi. Samaa ’ajatellaanpa uudestaan’ -asennetta haluaisin välittää myös lukijalle.
– Niko Huttunen, UT2020:n eksegetiikan asiantuntija

Suomen Pipliaseura kääntää Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. Uusi käännös, UT2020, julkaistaan syksyllä 2020. Sitä ei aiempien käännösten tapaan paineta kirjaksi, vaan raamatunkäännöstyö on ottamassa aitoa digiloikkaa älypuhelimiin.

Tämä tarkoittaa, että jo kääntämisen lähtökohdissa otetaan huomioon tekstin käyttöympäristö, puhelinten ja tablettien mahdollisuudet ja rajoitukset sekä ihmisten tapa käyttää laitteita. Puhelimen pieni näyttö asettaa omat vaatimuksensa tekstille, sen sidoksisuudelle sekä lauserakenteille ja sananpituuksille. Käännös ei kuitenkaan tavoittele selkokieltä, vaan rikasta suomea, joka välittää mahdollisimman hyvin alkukielen merkityksiä ja tyyliä.

Miksi uusi käännös?
”Ymmärtäähän sitä nykyistä 92-käännöstäkin”, saattaa joku miettiä. Kysymys ei olekaan siitä, että aika olisi vakavasti vanhentanut edellisen käännöksen vaan siitä, että digitaalisuus on nopeasti muuttanut arkeamme ja käyttötarpeitamme. Siten uusi käännös toimii vuoden 1992 käännöksen rinnalla, muttei korvaa sitä.

Toisaalta Raamattuja ja raamatunosia on jo nyt saatavilla digitaalisesti useita tuhansia, eri kielillä. Erona kuitenkin on, että ne kaikki on ensin painettu kirjaksi ja vasta sitten saatettu digimuotoon. Niissä digitaalisuus on lähinnä jakelukanava, kun se UT2020:ssa on sisäänrakennettuna.

Miten Raamattu kääntyy mobiilialustalle? UT2020-esittelyvideolla Niko Huttunen ja Tuomas Juntunen kertovat raamatunkäännöstyöstä.

Kenelle käännös tehdään?
Uuden testamentin 2020 kohderyhmää määrittelee ennen kaikkea käyttötilanne: halu lukea tai kuunnella sanaa puhelimesta – iästä riippumatta. Käännös on siten tarkoitettu kaikille suomen kieltä osaaville puhelimen käyttäjille. UT 2020 on avuksi missä tahansa tilanteessa, jossa on etua siitä, että Raamattu löytyy välittömästi omasta taskusta.

Oletuksena on, että käyttäjät suhtautuvat kristillisyyteen myönteisesti, ehkä tuntevat jo ennestään hyvin Raamattua tai ovat kiinnostuneita tutustumaan siihen. Seurakunnissa Uusi testamentti 2020 tukee luontevasti Raamatun käyttöä erilaisissa raamattupiireissä ja muissa lukutilanteissa kuin myös rippikouluopetuksessa. Mahdollisuus kuunnella Raamatun sisältöjä voi helpottaa myös niitä käyttäjiä, joille lukeminen tuottaa hankaluuksia.

Fokuksessa käyttäjä
UT2020:n käännöstyössä muistetaan vastaanottaja, joka on vuoroon lukija, kuuntelija ja käyttäjä. Hyvän käännöksen tulisi ottaa huomioon kaikki roolit. Esimerkiksi sovelluksessa ja nettiversiossa tarjotaan linkkientakaisia sananselityksiä, mutta audioversiossa tätä sisältöä ei kuule. Itse tekstin tulee myös siksi olla ymmärrettävää sellaisenaan.

Työssään kääntäjillä on apuna ns. mallilukija Elisa, parikymppinen lukijan prototyyppi. Rekonstruoidun mallilukijan taustalla on asenne- ja arvokartoituksia sekä tutkimuksia 15–25-vuotiaiden kielenkäytöstä. Kääntäjät peilaavat käännöksen sanoja sekä lauserakenteita sen mukaan, miten arvelevat Elisan näitä ymmärtävän. Lukijan tunnistaminen on avain sille, että käännöstyön aikana voidaan tehdä tekstin toimivuuden ja käytettävyyden näkökulmasta oikeita ratkaisuja.

20-vuotiaiden kielentaju on kuitenkin eri asia kuin kohderyhmä. Käytännössä UT2020 on tarkoitettu kaikenikäisille, joilla puhelin vain pysyy kädessä. Kääntämisessä oletuksena on, että se mikä on ymmärrettävää parikymppisille, on ymmärrettävää myös heitä"

ST

16

94

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ja suoraan jatkoa aloitukseen..aloituksen lopusta jäi tuo vanhemmille sana pois..

   "... vanhemmille.

   Audio lisää vaihtoehtoja
   Älypuhelinten aikakaudella puhumme myös monilukutaidosta, joka haastaa perinteisen tekstin. Puhelimesta luemme sisältöjä fragmentaarisesti, selaillen ja hypellen, toisin kuin lineaarisesta, kahden kannen väliin asettuvasta kirjasta. Samalla nykyteksteihin liittyy yhä vahvemmin löydettävyyden ja saavutettavuuden vaatimukset.

   Itse lukutilanteessa UT2020 mahdollistaa haut sekä linkitykset laajaan taustamateriaaliin kuin myös eri fonttikokojen, taustavärin ja muiden lukemista helpottavien toimintojen käytön. UT2020 julkaistaan lisäksi audiona, mikä monipuolistaa käyttöä sekä helpottaa niitä, joille lukeminen on vaikeaa. Joskus esimerkiksi rippikoululaisten on lukemista helpompaa tarttua kuulokkeisiin.

   Ekumeeninen ohjausryhmä arvioi käännöstä
   Käännöstyön ekumeenisella ohjausryhmällä on tärkeä rooli käännöksen laadunarvioinnissa. Ohjausryhmän jäsenet lukevat ja kommentoivat tuoreeltaan kunkin käännösjakson ja osallistuvat siten käännöstyön arviointiin prosessin alusta loppuun asti.

   Seitsemänhenkiseen ohjausryhmään kuuluu kolme evankelis-luterilaisen kirkon edustajaa, yksi katolisen kirkon, yksi ortodoksisen kirkon ja yksi vapaakristillisen neuvoston edustaja sekä suomen kielen asiantuntija yliopistolta. Projektia koordinoi ja lopullisen käännöksen vahvistaa Suomen Pipliaseura. Työtä rahoittavat Kirkkohallitus ja Pipliaseura.

   Mitä Elisa sanoisi?
   UT2020:n käännösperiaatteisiin kuuluu myös, että jokainen käännösjakso testataan todellisilla käyttäjäryhmillä. Palauteyleisönä toimivat eri-ikäiset nettikäyttäjät sekä lukiolaiset, erilaiset opiskelijaryhmät ja mm. varusmiehet.

   Toukokuussa 2020 osa käännöstekstistä avataan nettiyleisölle vapaasti luettavaksi ja kommentoitavaksi. Silloin kuka tahansa halukas voi parin viikon aikana antaa palautetta ja osallistua raamatunkäännöstyöhön.

   Leikittelemme käännösryhmässä ajatuksella, mitä Elisa käännöksestä sanoisi, kun se julkaistaan. ”Ai tämmöinenkö se Raamattu onkin?”, heittää Tuomas Juntunen, hankkeen kielellinen asiantuntija. Laajemmin aihetta arvioiden Tuomas jatkaa: ”Toivoisin, että käännöksellä olisi merkitystä Raamatun suomentamiselle myös tulevaisuudessa. Mielestäni käännös on merkittävä kaikenlaisen digitaalisen julkaisemisen kannalta.”

   Teksti Terhi Huovari

   Uusi testamentti 2020
   käännetään alkukielestä mobiilikäyttäjille, ei paineta
   välittää alkukielen merkitykset rikkaalla, ymmärrettävällä suomen kielellä
   kääntämisen fokuksessa on vastaanottaja
   tarkoitettu kaikenikäisille, mutta kääntämistä ohjaa 15-25-vuotiaiden kielentaju
   ekumeeninen ohjausryhmä antaa palautetta koko käännösprosessin ajan
   jokainen käännösjakso testataan lukijoilla / käyttäjillä
   julkaistaan syksyllä 2020, myös audiona
   UT2020 julkaistaan lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla. Julkaisupaikka on Piplia-sovellus ja verkkopalvelu www.raamattu.fi.

   Käännöksen tekijät
   KÄÄNTÄJÄT: eksegetiikan asiantuntija, dosentti Niko Huttunen ja kieliasiantuntija, FT Tuomas Juntunen.

   OHJAUSRYHMÄ: prof. Lauri Thurén, eksegetiikka, Itä-Suomen yliopisto, ev.lut.; pastori, TT Anni Pesonen, ev.lut.; TM Mika Aspinen, Kirkon koulutuskeskuksen raamattuteologian kouluttaja, ev.lut.; TM, katol.TL Katri Tenhunen, julkaisujohtaja, Katolinen kirkko Suomessa; FT, auktorisoitu kääntäjä, eksegetiikan jatko-opiskelija Teija Haussalo, Suomen ortodoksinen kirkko; Th.M Timo Lehikoinen, Suomen teologisen opiston rehtori, SVKN; dosentti Hanna Lappalainen, suomen kieli, Helsingin yliopisto.

   SUOMEN PIPLIASEURA: projektinjohto: viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari; käännöstyön ohjaus: raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä; tekninen kehitystyö: seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen; toiminnanjohtaja Markku"

   ST

  • Anonyymi

   UT2020 herättää kiinnostusta
   15.05.2020 16:17 - Suomen Pipliaseura
   Lokakuussa Helsingin Kirjamessuilla julkaistava uudenlainen Uuden testamentin käännös UT2020 herättää kiinnostusta. Nyt kymmenen päivää avoinna olleeseen nettitestiin on osallistunut 1200 vastaajaa. Käännöstesti on avoinna osoitteessa raamattu.fi. Testiin osallistunut pääsee myös tutustumaan laajempiin tekstikokonaisuuksiin. Uuden testamentin kirjoista luettavissa ovat Luukkaan evankeliumi, Paavalin kirje Roomalaisille ja 1. Johanneksen kirje eli kolme hyvin erilaista tekstiä. Käännöstesti on avoinna 20.5.2020 asti osoitteessa www.raamattu.fi. Vielä siis ehtii mukaan.

   Testi on osa laajempaa prosessia. Koko tammikuussa 2018 alkaneen käännöshankkeen ajan alustavia käännöksiä on testattu erilaisissa ryhmissä tai verkkopohjaisilla kyselyillä. Mukana on ollut satoja osallistujia lukiolaisista ja varusmiehistä eri oppiaineiden korkeakouluopiskelijoihin. Tämän lisäksi on toteutettu laaja väestöedustava verkkotesti 700 ihmisen ryhmällä. Osallistujat kyselyyn valittiin niin, että ryhmä vastaa Suomea pienoiskoossa.

   Myönteistä palautetta
   Tähän mennessä yksilöityä palautetta, parannusehdotuksia ja kommentteja on tullut jo satoja sivuja. Alustavan katselun perusteella näyttää siltä, että käännöksen peruslinjaukset saavat paljon kiitosta. Mukana on myös toki niitäkin, jotka toivovat, että vanhat tutut ilmaukset säilyisivät edelleen käytössä. Onneksi se aika on ohi, että on vain yksi ja oikea käännös. UT2020 ei ole tarkoitettu korvaamaan vuoden 1992 käännöstä, joka edelleenkin on se virallinen Kirkkoraamattu. Voi käydä niinkin, että joku hyppää suoraan vanhasta Kirkkoraamatusta (1933/38) suoraan UT2020:n käyttäjäksi. Aika näyttää. Uuden käännöksen kohderyhmää ovat joka tapauksessa ennemminkin ne, joiden on tähän asti ollut vaikea tarttua Raamattuun.

   Israel ei herätä intohimoja
   Joitakin kuukausia sitten ilmestynyt uusi tanskankielinen raamatunkäännös on herättänyt runsaasti keskustelua sen vuoksi, miten sanat Israel ja israelilaiset on käännetty tai jätetty kääntämättä. Testiin osallistuneet eivät juurikaan ole kommentoineet Roomalaiskirjeen koekäännöstä tästä näkökulmasta. Syykin on selvä. Uudessa tanskankielisessä käännöksessä Israel on välillä käännetty ilmaisulla ”Jumalan valittu kansa”. Näin on tehty esimerkiksi Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jossa Natanaelin nimitetään ”Jumalan valitun kansan arvoiseksi edustajaksi”. Suomen Pipliaseuran UT2020 kääntää saman kohdan hauskasti: Jeesus näki Natanaelin tulevan ja sanoi: »Siinä on kunnon israelilainen, läpeensä vilpitön mies!» Kun alkutekstissä on Israel, UT2020 kääntää Israel.

   Markku Kotila
   Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja

  • Anonyymi

   Ja vielä tuoreempaa uutisointia...

   "Messias, opetuslapset ja seimi saivat kyytiä – Raamatusta tehtiin 20-vuotiaille sopiva uusi käännös

   Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistaan Uudesta testamentista versio, jonka on tarkoitus aueta aiempaa paremmin erityisesti nuoremmalle lukijakunnalle. Samalla kyytiä saavat monet hankalat ja vanhakantaiset ilmaisut.
   Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistaan Uudesta testamentista versio, jonka on tarkoitus aueta aiempaa paremmin erityisesti nuoremmalle lukijakunnalle. Samalla kyytiä saavat monet hankalat ja vanhakantaiset ilmaisut.

   Julkaistu: 14.7. 7:01
   Pian julkaistava käännös Uudesta testamentista pyrkii tavoittamaan uutta yleisöä luopumalla monista vanhoista ja kankeista ilmaisuista.

   Autuas, vanhurskas, vapahtaja, opetuslapsi. Raamattu on täynnä sanoja, jotka suurin osa suomalaisista tunnistaa, mutta joiden merkitys saattaa lähemmässä tarkastelussa jäädä hämäräksi.

   Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistaan Uudesta testamentista versio, jonka on tarkoitus aueta aiempaa paremmin erityisesti nuoremmalle lukijakunnalle. Samalla kyytiä saavat monet hankalat ja vanhakantaiset ilmaisut.

   – Pyrimme tekemään tekstistä ymmärrettävää, eikä siinä tule ensimmäisenä mieleen sanat jotka liittyvät 1800-luvun maatalouskulttuuriin, selittää käännöstyöstä vastaavan Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.

   Tästä syystä käännöksestä on poistettu esimerkiksi sana seimi, joka on korvattu eläinten heinillä. Kristinuskon kannalta olennaisen laupeuden sijaan käännöksessä puhutaan hyväntahtoisuudesta. Jopa sana Vapahtaja on korvattu nykyaikaisemmalla Pelastajalla.

   – Sellaisia sanoja, joiden merkitystä oikein kukaan ei osaa enää sanoa, on vaikkapa vanhurskaus. Oudon käsitteen nähdessään ihminen täyttää sen omilla ideoillaan. Käännettäessä on tärkeää käyttää ilmaisuja, jotka ovat tuttuja muualta, Kotila sanoo.

   Kielen lisäksi huomiota on kiinnitetty myös sukupuolineutraalimpiin ilmaisuihin, jotka ovat enemmän tätä päivää. Kun nyt käytössä oleva, vuodelta 1992 peräisin oleva kirkkoraamattu puhuu veljistä, on sama ilmaus uudessa suomennoksessa veljet ja sisaret.

   UT2020-nimellä kulkeva käännös julkaistaan vain sähköisenä versiona mobiilikäyttäjille. Tekstiä on hiottu ja testattu huolellisesti sopivilla testiryhmillä. Kotila haluaa korostaa, ettei uudessa käännöksessä mitään sanoja ole varsinaisesti poistettu, vaan käännös on tehty Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä.

   – Tällä käännöksellä ei ole tarkoitus korvata virallista kirkkoraamattua. Emme ole kääntäneet kirjaa, vaan tekstin luettavaksi mobiiliympäristössä. Halusimme Uudesta testamentista luotettavan käännöksen, joka on samalla ymmärrettävä. Siinä pyritään käyttämään sanastoa, joka on tyypillistä noin 20-vuotiaan käyttämälle ja ymmärtämälle kielelle.

   Kotilan mukaan käännökseen tulleita reaktioita on ollut kahdenlaisia. Raamattua paljon lukevat eivät välttämättä näe muutosta tarpeelliseksi, koska ymmärtävät tekstiä muutenkin. Kielteistä palautetta on tullut myös paljon kaunokirjallisuutta lukevalta, oikeakielisyydestä kiinnostuneilta suomalaisilta."

   ST

  • Anonyymi

   Kyssäri kuuluupi, että mitä ajatuksia teissä herättää tuo uusi käännös 2020?
   ST

  • Anonyymi

   Tämä kertoo jo kaiken siitä, että mitä on tulossa:

   --------------------------

   Ekumeeninen ohjausryhmä arvioi käännöstä
   Käännöstyön ekumeenisella ohjausryhmällä on tärkeä rooli käännöksen laadunarvioinnissa. Ohjausryhmän jäsenet lukevat ja kommentoivat tuoreeltaan kunkin käännösjakson ja osallistuvat siten käännöstyön arviointiin prosessin alusta loppuun asti.

   Seitsemänhenkiseen ohjausryhmään kuuluu kolme evankelis-luterilaisen kirkon edustajaa, yksi katolisen kirkon, yksi ortodoksisen kirkon ja yksi vapaakristillisen neuvoston edustaja sekä suomen kielen asiantuntija yliopistolta. Projektia koordinoi ja lopullisen käännöksen vahvistaa Suomen Pipliaseura. Työtä rahoittavat Kirkkohallitus ja Pipliaseura.

   -----------------------------

   Siis "Ekumeeninen ohjausryhmä" !

   Siis sutta ja sekundaa ja vääristelyä on tiedossa, varmaan yhä pahempaa kuin se edellinen tuotos 1992 väännös siis väännös, ei käännös.

   • Anonyymi

    Sama särähti.
    ST


   • Anonyymi

    Uskon, että pelastusoppi on kohta menneen talven lumia.
    Vaikka tuo uusin käännös on kännykkä sovellus niin lehtiartikkelissa yksi pappi kertoi alkavansa käyttämään kyseistä ohjelmaa omien saarnojensa pohjana.
    ST


  • Anonyymi

   Esimerkki uudesta 2020 käännöksestä.

   Hän oli kärsivällinen todistaakseen oikeudenmukaisuutensa meidän aikanamme: hän on oikeudenmukainen ja tekee syyttömän siitä, joka uskoo Jeesukseen. Ylpeilisimmekö siis? Ei käy. Mikä laki sen kieltää? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Päättelemme näet, että ihmisestä tulee syytön ilman lain mukaisia tekoja, kun hän uskoo. Vai onko Jumala muka vain juutalaisten Jumala? Eikö hän ole muidenkin kansojen Jumala? Kyllä on, jos kerran on vain yksi Jumala. Hän tekee ympärileikatuista syyttömiä, jos he uskovat, ja hyväksyy ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Jumala hyväksyy meidätkin kelvollisina, kun uskomme häneen, joka herätti Herramme Jeesuksen kuolleiden joukosta. Jeesuksen annettiin kuolla meidän rikkomustemme vuoksi, ja hänet herätettiin eloon, jotta Jumala hyväksyisi meidät.

   ST

   • Anonyymi

    Hän tekee syyttömän siittä joka uskoo Jeesukseen 🤣
    Kuka se syyllinen sitten on?
    ST


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hän tekee syyttömän siittä joka uskoo Jeesukseen 🤣
    Kuka se syyllinen sitten on?
    ST

    Käännös johdattaa harhaan. Vanhurskaus ei tarkoita syytöntä, vaan on vanha lakitermi: toisen maksamalla lunastusrahalla syyllinen ostetaan vapaaksi: tekijä ei siis ole syytön, mutta näin "julistetaan syyttömäksi".

    Muutoinhan koko Kristuksen sovitustyö ja lahjavanhurskautus olisi turha.

    Kyllä on kerran kuolemanrajan takana tuon harhaoppisen tekeleen kääntäjillä ns. kuumat paikat.,, Että he uskaltavat kajota Jumalan sanaan ja Jeesuksen sovitustyön mitätöintiin!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käännös johdattaa harhaan. Vanhurskaus ei tarkoita syytöntä, vaan on vanha lakitermi: toisen maksamalla lunastusrahalla syyllinen ostetaan vapaaksi: tekijä ei siis ole syytön, mutta näin "julistetaan syyttömäksi".

    Muutoinhan koko Kristuksen sovitustyö ja lahjavanhurskautus olisi turha.

    Kyllä on kerran kuolemanrajan takana tuon harhaoppisen tekeleen kääntäjillä ns. kuumat paikat.,, Että he uskaltavat kajota Jumalan sanaan ja Jeesuksen sovitustyön mitätöintiin!

    Nii, voi että. Ei tästä tuu mittää 😩


  • Anonyymi

   Jos ihminen ei ymmärrä hyvää suomenkieltä, hänen omassa sivistyksessään on iso aukko. Kieli siis pitää turmella, jopa Raamattua myöten, jotta tietty purukumijengi käsittäisi mitä Raamatussa lukee?

   Valitettavasti sellainen tekele ei vain ole Raamattu, vaan jokin muu, sitä muistuttava slangisanakirja.

   Suomea oppii lukemalla vanhaa, aitoa, suomenkielistä kirjallisuutta. Tuo vale-Raamattu on siis myös suomalaisuuden, kielemme ja kulttuurimme vastainen teko. Tuleeko rahoitus Ruotsista?

   • Anonyymi

    Uuden testamentin suomennos on tarkoitettu kaikenikäisille suomea puhuville mobiilikäyttäjille. Käännöstyössä otetaan kuitenkin huomioon 15–25-vuotiaiden kielellinen kompetenssi.

    Kääntämistä varten kootaan työryhmä ja kääntäjät, joilla on käännöksen laatimiseksi tarvittava kielellinen ja eksegeettinen asiantuntemus. Ohjausryhmä kattaa DigiMarkuksen tavoin edustajat paitsi yliopistoista myös kaikista kirkkokunnista.

    Käännöstyö kestää arviolta 2,5–3,5 vuotta. Hanke saa rahoitusta Kirkkohallitukselta. Vähemmistökirkot kattavat omien edustajiensa kulut

    ST


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uuden testamentin suomennos on tarkoitettu kaikenikäisille suomea puhuville mobiilikäyttäjille. Käännöstyössä otetaan kuitenkin huomioon 15–25-vuotiaiden kielellinen kompetenssi.

    Kääntämistä varten kootaan työryhmä ja kääntäjät, joilla on käännöksen laatimiseksi tarvittava kielellinen ja eksegeettinen asiantuntemus. Ohjausryhmä kattaa DigiMarkuksen tavoin edustajat paitsi yliopistoista myös kaikista kirkkokunnista.

    Käännöstyö kestää arviolta 2,5–3,5 vuotta. Hanke saa rahoitusta Kirkkohallitukselta. Vähemmistökirkot kattavat omien edustajiensa kulut

    ST

    "Käännöstyössä otetaan kuitenkin huomioon 15–25-vuotiaiden kielellinen kompetenssi."

    Itse luin kirjoja jo ennen kuin "virallisesti" opin lukemaan. Muuan lastenlääkäri totesikin kielellisen ilmaisuni eli sanavarastoni olleen ikäistäni kehittyneempää. Siis: n. 7 vuotias puhui kuin (mahd.) 12-vuotias.

    On vanhempien vastuulla, oppiiko lapsi puhumaan ja ymmärtämään laajasti omaa äidinkieltään, vai ei. Asiaan vaikuttavat ne kirjat, joita lapsi saa nenänsä alle, tai ei saa.

    Eihän suomenkieli ole miksikään muuttunut, sama kieli kuin kauan sitten, muutamin, kehnoin uudissanoin.

    Murresanojahan on vaikka kuinka. Suomi on ollut maailman toiseksi sanarikkain kieli: vain muinaiskreikka ohittaa kielemme.

    Esim. sanalle / käsitteelle "olla humalassa", löytyy n. 500 eri termiä. Tosin, juuri näissä termeissä, kuulemma vain venäjä ohittaa meidät.


  • Anonyymi

   Kiinnostavaa. Täytyy hankkia tuo UT2020.

   Paljon tuomitsemista näyttää olevan kommenteissa. Muistakaa, että raamatun mukaisesti Jumala on ainut, joka kykenee tuomitsemaan. Enkelitkään eivät tuominneet Luciferi, sillä vain Jumalalla on se valta. Meille ihmisille ei ole raamatun valossa annettu valtaa tuomita. Toki on, että emme pidä kaikesta, mutta tuomio ei ole meidän.

   Ottakaamme huomioon, että hengellinen musiikki on myös muuttunut ja nykyaikaistunut. Kieli muuttuu, ja sanoma pysyy silti samana. Ydin sanoma on se tärkeä, kaikki muu on kehällistä tietoa. Se että pitääkö rukoilla vatsallaan vai selällään ei ole mitään merkitystä. Ideahan on itse asia, rukoilla.

   Eli muistakaa ensin syytää itseänne, ennen kuin alatte syyttämään toisianne.

   Liitos UT2020 käännöksestä (=

  • Anonyymi

   > Minua viehättää haaste, miten tehdä alkutekstistä tuoreella tavalla uusi.

   No, itse pidin enemmän vanhasta viestistä. Eikä uudesssa viestissä olejärkeä, jos se on eri kuin Jumalan viesti.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   608
   29537
  2. Naisen vessakäynti suhteen alussa

   Mä olin ihastukseni kaa viettämässä viikonloppua. Eka kertaa yövyin miehen luona. Toisen yön jälkeisenä aamuna mulla meni vatsa aivan sekaisin. Oltiin
   Parisuhde
   288
   20807
  3. Liikenne topissa

   Mitäs liedenpohjassa tekeillä ku kuus kutosen liikenne katkaistu..poliisioperaatio
   Virrat
   40
   14057
  4. Maisa se jaksaa valehdella

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/28acb452-15ff-470d-80c3-511ad69abec0 Taas on syytön, taas on todisteita jotka jossain vaiheessa paljastaa Ma
   Kotimaiset julkkisjuorut
   352
   10847
  5. Liedenpohja

   Mikä hässäkkä siälä on päällä ??
   Virrat
   77
   7984