Aihe

Nagualismin mukaiset ihmisen kehittymismahdollisuudet

Anonyymi

Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0103)

Ihmisen kehittymismahdollisuuksien; tai oikeastaan *ihmisen todellisen olemuksen*; eli ns. "itsen kokonaisuuden", tiedostamisen selväjärkisesti systematisoitu pyrkimys on viety ehkä pisimmällä ns. nagualismissa, jota Carlos Castaneda on kuvannut kirjoissaan. Vaikka monet pitävätkin Castaneda:n tuotoksia lähinnä fantasiakirjallisuutena, niin mm. hänen itsensä mukaan, ne sisältävät oleellisesti ainakin satoja tai jopa tuhansia vuosia vanhan sellaisen optimaaliseksi kehittyneen tradition, käytännön ja elämäntavan harjoittamisen kuvauksia, jota mm. tietyt tavanomaista oleellisesti moitteettomammat tietäjät, noidat, shamaanit yms. ovat jo muinoin noudattaneet ja harjoittaneet.

Nagualismin mukaan ihminen kykenee kehittymään merkittävästi; suhteessa mahdollisuuksiinsa, vain harjoittelemalla kurinalaisesti ns. kokoomapisteensä hallittua siirtämistä; sen tavanomaista sijaintia tarkoituksenmukaisempiin sijainteihin, eli mm. ymmärrystä, selväjärkisyyttä, käytettävissä olevaa energiaa, kokoomapisteen edelleen siirrettävyyttä ja etenkin moitteetonta energiankäyttöä tukeviin sijainteihin. Erityisesti energia ja sen moitteeton käyttö siis ovat nagualismin ydinasioita ja energialla nagualismissa tarkoitetaan yleensä nimenomaan tuota kokoomapisteen edelleensiirtämisen kannalta käyttökelpoista osuutta energiasta.

Nagualismin mukaan em. kokoomapiste valikoi, suodattaa ja korostaa ns. pakottavasti tiettyjä ns. emanaatioita, jotka tuon prosessin tuloksena tulevat havaituiksi ja tiedostetuiksi. Nagualismissa ihmisten tyypillistä todellisuuden havaitsemis- ja hahmottamistilannetta luonnehditaan mm. siten, että ihminen on tämän planeetan ainoa laji, jonka kokoomapiste on tavanomaisesti sellaisessa sijainnissa, jossa ns. suppea-alaiset tietoiset emanaatiot; eli ne, joilla on ihmislajille tyypillisen yksilötason elämisen tuottama koossapysyvyys; eli koheesio, tyypillisesti kohdistuvat; tyypillisesti hyvin kompleksisiin, todellisuuden kuvauksiin ja malleihin; sen sijaan, että ne yhdistyisivät itseään vastaaviin; ns. laaja-alaisia emanaatioihin, jotka nagualismin mukaan ovat hyödynnettävissä olevia äärettömän energian lähteitä.

Nagualismin mukaan ihminen on ainoa laji tällä planeetalla, jonka ainoa merkittävä kehittymismahdollisuus; eli omien käytettävissä olevaan energiaan liittyvien mahdollisuuksiensa tiedostaminen, on blokkautunut tuolla erityisellä tavalla, eli nagualismin mukaan ihmiskunta on joutunut tavallaan itse-itseään-ruokkivaan "noidankehään". "Havaintoteknisesti" kyse on siitä, että noiden em. "ulkoisten signaalien" *mikä tahansa* kuvauksellinen tulkintatapa ns. lukkiutuu toiston seurauksena ja lukkiutuu pysyvästi, jos käytettävissä ei ole riittävästi tuon lukkiutumisen estämiseen ja/tai sen ns. ei-tekemiseen käyttökelpoista energiaa.

Kaaosteoreettisesti tuota tilannetta voitaisiin luonnehtia siten, että kokoomapisteen tietystä; varhaislapsuudessa kiinnittyneestä sijainnista, muodostuu ns. attraktori, joka tyypillisesti sitoo vähitellen kaiken kokoomapisteen siirtämiseen käyttökelpoisen energian ja siten tuottaa *vaikutelman* siitä, että todellisuus on *vain* sitä, mitä se sitten vaikuttaakin olevan; tuosta nimenomaisesta kokoomapisteen sijainnista käsin tarkasteltuna.

Nagualismin mukaan ns. "ulkoinen todellisuus" on nimenomaan reaalinen, mutta sen tavanomainen; kuten kaikki muutkin tulkinnat, ovat vain kokoomapisteen kulloisestakin sijainnista johtuvia ja kokoomapisteen siirtyessä tuo tulkinta muuttuu väistämättä ja jotkin noista lukemattomista vaihtoehtoisista tulkinnoista mm. kuvaavat täysin oikeellisesti sellaisia ns. toisia maailmoja tai universumeja, jotka ovat *täysin reaalisia*, vaikka niitä siis tavallisesti ei lainkaan tiedostetakaan...

Kokoomapisteen merkittävä hallittu liike on *hiukan* samankaltainen asia kuin ns. vallankumouksellinen paradigman muutos, mutta kuitenkin oleellisesti erilainen siinä merkityksessä, että kyseessä ei ole pelkästään todellisuuden *kuvauksen* muutos, vaan myös sellainen subjektin ja muun todellisuuden välisen suhteen pakottava muutos, joka potentiaalisesti mahdollistaa mm. tavallista oleellisesti suuremman hallitusti käytettävissä olevan energiamäärän.

Ihmisen kehittymisen kannalta tässä esitetyssä *hyvin tiiviissä* "nagualismin alkeiden" koosteessa oleellisinta on se, että nagualismin mukaan nuo em. tavallisesti tiedostamattomat emanaatiot mahdollistavat lukemattomia sellaisia *täysin reaalisia vaikutuksia*, jotka kokoomapisteen tavanomaisessa sijainnissa ovat *täysin mahdottomia* ja nagualismin yksilötason tavoitteena luonnollisesti on mm. noiden mahdollisuuksien *täysimääräinen* tiedostaminen; nagualismin tekniikoiden soveltamisen seurauksena, joita tekniikoita ja niiden vaikutuksia Castaneda:n kirjat kuvaavat; hänen itsensä; eli noiden tekniikoiden asianmukaista käyttöä opiskelevan henkilön omakohtaisesta kokemuksellisesta näkökulmasta...

59

276

  Vastaukset

  • 1. Oletko saavuttanut "täyden mitan" tämän tekniikan avulla, tämän teorian puitteissa? Vai oletko vielä vaiheessa? Jos olet, niin missä vaiheessa?

   2.Olisko mahdollista, että se mitä saavutit/ymmärsit tällä tekniikalla, olisi ollut mahdollista lukemattomilla muilla tavoilla.

   3. Enemmän tuo nagualismi vaikuttaa uskonnolta kuin tieteeltä, mutta voi se silti olla toimivaa.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0104)

    1. Tarkoitukseni ei ole tässä keskustella itsestäni, vaan nagualismista.

    2. "Tiedon tiellä" edistyminen ns. "täyteen mittaansa"; mikä nagualismissa tarkoittaa ns. "täydellistä tietoisuutta", on mielestäni mahdollista vain noudattaen kaikkia niitä periaatteita, jotka ovat osa nagualismia, mutta tietenkin osa noista periaatteista on sellaisia, että niitä noudatetaan osittain myös mm. joissakin muissakin suhteellisen selväjärkisissä traditioissa ja lähestymistavoissa. En usko, että mitään nagualismin periaatteita voidaan muuttaa ilman, että heikennetään edistymisnopeutta kohti tuota em. tavoitetta, mm. koska nagualismissa siis nimenomaan pyritään ja keskitytään *optimaaliseen* energiankäyttöön.

    Nuo nagualismin periaatteet siis ovat oleellisia, mutta Castaneda:n kirjoja lukiessa; etenkin aloitettaessa siitä ensimmäisestä, aloittelijan ongelmana voi olla sen hahmottaminen, että mitkä nuo oleelliset periaatteet oikeastaan ovat, koska Casteneda:n opettaja; don Juan, opetti Castaneda:a sellaisella tavalla, joka otti huomioon nimenomaan Castaneda:n erityiset ominaisuudet ja luonteenpiirteet, mistä oli seurauksena myös sellaisia erityisiä toimintatapoja, jotka eivät olisi optimaalista tai edes tarpeellisiakaan erilaisten henkilöiden ollessa "oppijan roolissa" ja don Juan ei siis räätälöinyt opetuksiaan erityisesti yleisesti ymmärrettävään muotoon; vaikka opettikin nimenomaan yleispäteviä toimintatapoja, koska hän oli kiinnostunut vain ohjaamaan Castaneda "linjansa uudeksi naguaaliksi" ja Castaneda siis kirjoitti oppimiskokemuksensa tuosta omakohtaisesta näkökulmastaan...

    3. Mielestäni nagualismi ei ole uskontoa, eikä varsinaisesti tiedettäkään, eikä etenkään teoreettista, vaan lähinnä optimaalinen; noiden em. "ihmisen piilevien kehittymismahdollisuuksien" tiedostamisen ja niiden hyödyntämisen, *käytäntö*. Luonnontieteen kaltaista siinä on se, että se perustuu nimenomaan empiriaan; mutta filosofisesti tuota voitaisiin ehkä tarkennetusti luonnehtia siten, että siinä havainnoidaan myös ns. "kvaaliaa" ja monipuolisemmin kuin luonnontieteissä, mutta kaikenkaikkiaan ilman teknisiä apuvälineitä ja tieteestä poiketen nagualismissa ei keskitytä siihen, mikä on kuvattavissa rationaalisesti, yksinkertaisesti, koska nagualismin mukaan suurin osa kaikesta reaalisesti olemassaolevasta ja silti käytännön kannalta nimenomaan merkittävästä, ei ylipäätään ole sellaista, että kannattaisi keskittyä sen rationaaliseen kuvaamiseen ja nagualismissa ollaan kaikenkaikkiaan enemmän kiinnostuneita kokoomapisteen siirtämisestä; eli käytännön toiminnasta, kuin todellisuutta kuvaavien mallien luonnista ja niiden käsittelystä; koska tuollaiseen toimintaan keskittyminen siis johtaisi vain kokoomapisteen uudelleenkiinnittymiseen takaisin epäoptimaaliseen sijaintiin, joskin niitäkin silti siis tuotetaan; tarpeellisessa minimi-laajuudessa.

    Toisaalta, uskonnoista nagualismi poikkeaa mm. siinä suhteessa, että se siis on perinpohjin käytännöllisesti suuntautunutta ja se ei myöskään sisällä sellaisia väittämiä, joiden paikkansapitävyyttä ei periaatteessa voisi itse kukin todentaa itsenäisestikin, koska kyseessä siis on nimenomaan empiirinen lähestymistapa, mutta tuo todentaminen edellyttää mm. riittävää käytettävissä olevaa "kokoomapisteen siirtämiseen käyttökelpoista energiaa", mikä tietenkin on vakuuttuneisuuteen ja motivaatioon liittyen vakava ns. "muna-kana" -ongelma; etenkin tietenkin aloittelijoiden kannalta, koska tuota energiaa siis ei "alkuasetelmissa" ole käytettävissä lainkaan ja kaikenkaikkiaan tuollaisista tyypillisistä rationaalisista pohdinnoista irtautumisen kannalta periaatteessa paras tapa on yksinkertaisesti siirtää kokoomapistettä ja kun se siirtyy entistä kauemmas tuosta tavanomaisesta alkuperäisestä sijainnistaan, niin nagualismin väittämät tulevat vähitellen tuntumaan jatkuvasti entistä enemmän itsestäänselviltä ja väistämättömiltä tosiasioilta, mutta kokoomapisteen *hallittu siirtäminen* on siis paitsi yksi niistä tärkeimmistä, niin myös yksi niistä vaikeimmista asioista nagualismissa; siis, jos sitä ei osaa jo ennestään... :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0104)

    1. Tarkoitukseni ei ole tässä keskustella itsestäni, vaan nagualismista.

    2. "Tiedon tiellä" edistyminen ns. "täyteen mittaansa"; mikä nagualismissa tarkoittaa ns. "täydellistä tietoisuutta", on mielestäni mahdollista vain noudattaen kaikkia niitä periaatteita, jotka ovat osa nagualismia, mutta tietenkin osa noista periaatteista on sellaisia, että niitä noudatetaan osittain myös mm. joissakin muissakin suhteellisen selväjärkisissä traditioissa ja lähestymistavoissa. En usko, että mitään nagualismin periaatteita voidaan muuttaa ilman, että heikennetään edistymisnopeutta kohti tuota em. tavoitetta, mm. koska nagualismissa siis nimenomaan pyritään ja keskitytään *optimaaliseen* energiankäyttöön.

    Nuo nagualismin periaatteet siis ovat oleellisia, mutta Castaneda:n kirjoja lukiessa; etenkin aloitettaessa siitä ensimmäisestä, aloittelijan ongelmana voi olla sen hahmottaminen, että mitkä nuo oleelliset periaatteet oikeastaan ovat, koska Casteneda:n opettaja; don Juan, opetti Castaneda:a sellaisella tavalla, joka otti huomioon nimenomaan Castaneda:n erityiset ominaisuudet ja luonteenpiirteet, mistä oli seurauksena myös sellaisia erityisiä toimintatapoja, jotka eivät olisi optimaalista tai edes tarpeellisiakaan erilaisten henkilöiden ollessa "oppijan roolissa" ja don Juan ei siis räätälöinyt opetuksiaan erityisesti yleisesti ymmärrettävään muotoon; vaikka opettikin nimenomaan yleispäteviä toimintatapoja, koska hän oli kiinnostunut vain ohjaamaan Castaneda "linjansa uudeksi naguaaliksi" ja Castaneda siis kirjoitti oppimiskokemuksensa tuosta omakohtaisesta näkökulmastaan...

    3. Mielestäni nagualismi ei ole uskontoa, eikä varsinaisesti tiedettäkään, eikä etenkään teoreettista, vaan lähinnä optimaalinen; noiden em. "ihmisen piilevien kehittymismahdollisuuksien" tiedostamisen ja niiden hyödyntämisen, *käytäntö*. Luonnontieteen kaltaista siinä on se, että se perustuu nimenomaan empiriaan; mutta filosofisesti tuota voitaisiin ehkä tarkennetusti luonnehtia siten, että siinä havainnoidaan myös ns. "kvaaliaa" ja monipuolisemmin kuin luonnontieteissä, mutta kaikenkaikkiaan ilman teknisiä apuvälineitä ja tieteestä poiketen nagualismissa ei keskitytä siihen, mikä on kuvattavissa rationaalisesti, yksinkertaisesti, koska nagualismin mukaan suurin osa kaikesta reaalisesti olemassaolevasta ja silti käytännön kannalta nimenomaan merkittävästä, ei ylipäätään ole sellaista, että kannattaisi keskittyä sen rationaaliseen kuvaamiseen ja nagualismissa ollaan kaikenkaikkiaan enemmän kiinnostuneita kokoomapisteen siirtämisestä; eli käytännön toiminnasta, kuin todellisuutta kuvaavien mallien luonnista ja niiden käsittelystä; koska tuollaiseen toimintaan keskittyminen siis johtaisi vain kokoomapisteen uudelleenkiinnittymiseen takaisin epäoptimaaliseen sijaintiin, joskin niitäkin silti siis tuotetaan; tarpeellisessa minimi-laajuudessa.

    Toisaalta, uskonnoista nagualismi poikkeaa mm. siinä suhteessa, että se siis on perinpohjin käytännöllisesti suuntautunutta ja se ei myöskään sisällä sellaisia väittämiä, joiden paikkansapitävyyttä ei periaatteessa voisi itse kukin todentaa itsenäisestikin, koska kyseessä siis on nimenomaan empiirinen lähestymistapa, mutta tuo todentaminen edellyttää mm. riittävää käytettävissä olevaa "kokoomapisteen siirtämiseen käyttökelpoista energiaa", mikä tietenkin on vakuuttuneisuuteen ja motivaatioon liittyen vakava ns. "muna-kana" -ongelma; etenkin tietenkin aloittelijoiden kannalta, koska tuota energiaa siis ei "alkuasetelmissa" ole käytettävissä lainkaan ja kaikenkaikkiaan tuollaisista tyypillisistä rationaalisista pohdinnoista irtautumisen kannalta periaatteessa paras tapa on yksinkertaisesti siirtää kokoomapistettä ja kun se siirtyy entistä kauemmas tuosta tavanomaisesta alkuperäisestä sijainnistaan, niin nagualismin väittämät tulevat vähitellen tuntumaan jatkuvasti entistä enemmän itsestäänselviltä ja väistämättömiltä tosiasioilta, mutta kokoomapisteen *hallittu siirtäminen* on siis paitsi yksi niistä tärkeimmistä, niin myös yksi niistä vaikeimmista asioista nagualismissa; siis, jos sitä ei osaa jo ennestään... :D

    " tuota energiaa siis ei "alkuasetelmissa" ole käytettävissä lainkaan"

    Mielestäni alkuasetelmassa kyse on enemmän tilasta jossa heräämistä ei ole tapahtunut tai kutsua ei ole vielä saatu.Tosin heräämisen tai kutsun hetkellä energia on jo alustavasti läsnä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    " tuota energiaa siis ei "alkuasetelmissa" ole käytettävissä lainkaan"

    Mielestäni alkuasetelmassa kyse on enemmän tilasta jossa heräämistä ei ole tapahtunut tai kutsua ei ole vielä saatu.Tosin heräämisen tai kutsun hetkellä energia on jo alustavasti läsnä.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0105)

    Viittasin tuossa tuolla "alkuasetelmalla" mm. siihen hyvin tyypilliseen tilanteeseen; "aikaan ns. oppimisen alussa", jossa kaikki ko. henkilön kokoomapisteen siirtämiseen periaatteessa kelvollinen energia on sitoutunut ylläpitämään kokoomapisteen tuolle henkilölle tyypillistä kokoomapisteen sijaintia; muodostaen tuon aiemmin mainitsemani "noidankehän".

    Tuon "kutsun" toisaalta voidaan ajatella olevan naguaalista; eli ns. laaja-alaisista emanaatioista, peräisin olevan; tavanomaisen kokemisen kannalta "ylimääräisen" energian vastaanottotapahtuma, jonka energian vaikutukset voidaan kokea esim. pään sisäisenä "ylimääräisenä" värähtelynä tai valona; tai monella muullakin tavalla, ja joka aina muutenkin on edellytys kokoomapisteen siirtymiselle.

    Laajemmassa merkityksessä "alkuasetelmaksi" voitaisiin tulkita myös se yleistilanne, jossa ko. henkilö kylläkin jo kokee tuon energian vaikutuksia, mutta ei koe niiden olevan tiedostamiensa tavoitteidensa; tai intentionsa, kanssa positiivisesti korreloivia; tyypillisesti "oppimisensa alkupuolella; tyypillisesti henkilön tonaalin; eli "naguaalin komplementin", heikkouksista johtuen.

    don Juan kutsuu tuota tilannetta "huojuvaksi suhteeksi intentioon" ja hänen mukaansa lukemattomat mystikot, uskonnolliset henkilöt, ns. selvänäkijät jne. ovat kylläkin kokeneet tuon energian vaikutuksia, mutta eivät ole kyenneet hallitsemaan sitä tarkoituksellisesti tai edes ymmärtämään sitä, että mistä siinä oikeasti on kyse tai edes ylipäätäänkään selviytymään sen kohtaamisesta tervejärkisinä.

    Käytännössähän tilanne on se, että tuo alkuperäinen em. "hengen kopautus"; tai tilanne, joka joissakin uskonnoissa tulkitaan sellaiseksi tilaksi, jossa henkilö on ns. "touched by the gods", on ko. syystä johtuen lähes aina vaikutuksiltaan epätoivottava; lukuunottamatta siis sitä, että ko. tapahtuma mahdollistaa sen, että henkilö saa kerättyä kokemusta naguaalista.

    Tuo kokemuksen kerryttäminen on yleensä välttämätön edellytys mm. sekä edistyvän oppimisen kannalta riittävälle motivaatiolle, että kurinalaisuudelle, mutta tietysti tuo ja muutkin kokemukset voivat toisaalta olla esim. niin pelottavia, että kyseinen henkilö haluaa "juosta niitä jatkuvasti karkuun" ja luopuu tietäjäksi tulemisen pyrkimyksistään jo tuossa ensimmäisessä vaiheessa; sikäli siis kuin hänellä sellaisia oli alunperinkään, koska tuo "hengen kopautus" sinälläänhän ei edellytä tuollaista tarkoituksellisuutta, kun taas toisaalta tietäjäksi kehittyminen; tai siis: nagualismin tarkoittamassa merkityksessä, itseasiassa tarkemmin ilmaisten: "tietäjäksi kehittymisensä reaalinen jatkettu intentiokin", edellyttää *taipumatonta tahtoa*.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0105)

    Viittasin tuossa tuolla "alkuasetelmalla" mm. siihen hyvin tyypilliseen tilanteeseen; "aikaan ns. oppimisen alussa", jossa kaikki ko. henkilön kokoomapisteen siirtämiseen periaatteessa kelvollinen energia on sitoutunut ylläpitämään kokoomapisteen tuolle henkilölle tyypillistä kokoomapisteen sijaintia; muodostaen tuon aiemmin mainitsemani "noidankehän".

    Tuon "kutsun" toisaalta voidaan ajatella olevan naguaalista; eli ns. laaja-alaisista emanaatioista, peräisin olevan; tavanomaisen kokemisen kannalta "ylimääräisen" energian vastaanottotapahtuma, jonka energian vaikutukset voidaan kokea esim. pään sisäisenä "ylimääräisenä" värähtelynä tai valona; tai monella muullakin tavalla, ja joka aina muutenkin on edellytys kokoomapisteen siirtymiselle.

    Laajemmassa merkityksessä "alkuasetelmaksi" voitaisiin tulkita myös se yleistilanne, jossa ko. henkilö kylläkin jo kokee tuon energian vaikutuksia, mutta ei koe niiden olevan tiedostamiensa tavoitteidensa; tai intentionsa, kanssa positiivisesti korreloivia; tyypillisesti "oppimisensa alkupuolella; tyypillisesti henkilön tonaalin; eli "naguaalin komplementin", heikkouksista johtuen.

    don Juan kutsuu tuota tilannetta "huojuvaksi suhteeksi intentioon" ja hänen mukaansa lukemattomat mystikot, uskonnolliset henkilöt, ns. selvänäkijät jne. ovat kylläkin kokeneet tuon energian vaikutuksia, mutta eivät ole kyenneet hallitsemaan sitä tarkoituksellisesti tai edes ymmärtämään sitä, että mistä siinä oikeasti on kyse tai edes ylipäätäänkään selviytymään sen kohtaamisesta tervejärkisinä.

    Käytännössähän tilanne on se, että tuo alkuperäinen em. "hengen kopautus"; tai tilanne, joka joissakin uskonnoissa tulkitaan sellaiseksi tilaksi, jossa henkilö on ns. "touched by the gods", on ko. syystä johtuen lähes aina vaikutuksiltaan epätoivottava; lukuunottamatta siis sitä, että ko. tapahtuma mahdollistaa sen, että henkilö saa kerättyä kokemusta naguaalista.

    Tuo kokemuksen kerryttäminen on yleensä välttämätön edellytys mm. sekä edistyvän oppimisen kannalta riittävälle motivaatiolle, että kurinalaisuudelle, mutta tietysti tuo ja muutkin kokemukset voivat toisaalta olla esim. niin pelottavia, että kyseinen henkilö haluaa "juosta niitä jatkuvasti karkuun" ja luopuu tietäjäksi tulemisen pyrkimyksistään jo tuossa ensimmäisessä vaiheessa; sikäli siis kuin hänellä sellaisia oli alunperinkään, koska tuo "hengen kopautus" sinälläänhän ei edellytä tuollaista tarkoituksellisuutta, kun taas toisaalta tietäjäksi kehittyminen; tai siis: nagualismin tarkoittamassa merkityksessä, itseasiassa tarkemmin ilmaisten: "tietäjäksi kehittymisensä reaalinen jatkettu intentiokin", edellyttää *taipumatonta tahtoa*.

    Liikunta ulkona tuo mulle valtavasti energiaa. Onko se kokoomapisteen siirtoa?

    Suosittelisitko nagualismin pohjalta hiljaisuudessa mietiskelyä?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Liikunta ulkona tuo mulle valtavasti energiaa. Onko se kokoomapisteen siirtoa?

    Suosittelisitko nagualismin pohjalta hiljaisuudessa mietiskelyä?

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0106)

    Anonyymi: "Liikunta ulkona tuo mulle valtavasti energiaa. Onko se kokoomapisteen siirtoa?"

    Yleensä tuo edellä tarkoittamani kokoomapisteen siirtoon *käyttökelpoinen* ns. "vapautuva energia", sitoutuu välittömästi takaisin kokoomapisteen pitämiseen tavanomaisessa sijainnissaan. Kuten aiemmin totesin, syy tuohon on se, että ihmisillä on tavattoman vahva taipumus jäsentää todellisuutta sillä tavalla, jolla he ovat sitä jäsentäneet aiemminkin; mikä tuo tapa sitten kullakin onkin ja käytännössä tuo jäsentäminen on automatisoitunut prosessi. Nagualismin osana Castaneda on esitellyt mm. suuren joukon ns. maagisia liikkeitä, joiden hän sanoi olevan tietäjien kehittämiä optimoituja tapoja tässä tarkoitetussa merkityksessä käyttökelpoisen energian vapauttamiseen; tuosta kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin ylläpidosta.

    don Juan:in mukaan kokoomapisteen liikkeisiin toisaalta liittyy; kokemuksellisesti, lyhytaikainen, "valon muuttuminen pimeydeksi" tai "pimeyden muuttuminen valoksi", eli kyseessä on kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin ns. ei-tekemisestä. Nuo em. havainnot johtuvat siitä, että ihmisen ns. "suppea-alaiset emanaatiot" irtoavat tavanomaisista kiinnittymiskohteistaan, joista seuraa lyhytaikainen "kognitiivinen tyhjyys". Kaaosteoreettisesti tuota välitilaa voidaan luonnehtia sellaiseksi, jossa tavanomainen attraktori on vaihtumaisillaan toiseksi. Ilmeisesti kyse on siitä, että tuossa tilassa suhteellisen vähäinen energia riittää ohjaamaan suhteellisen suurta energiaa; kybernetiikasta tutulla tavalla.

    Nagualismin eräänä tavoitteena on hyödyntää tuota tilaa kokoomapisteen tarkoituksellisesti hallittuun ohjaamiseen sen tavanomaista tarkoituksenmukaisempiin sijainteihin ja tuon aikaansaanti edellyttää jatkettua harjoittelua ja erityisesti kokoomapisteen tarkat siirrot tavattoman suurta tarkkuutta ja moitteettomuutta.

    "Suosittelisitko nagualismin pohjalta hiljaisuudessa mietiskelyä?"

    Kokoomapisteen merkittävät liikkeet nimenomaan edellyttävät täydellistä sisäistä hiljaisuutta; tuosta em. kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin tavattomasta vahvuudesta johtuen, mutta tuokaan ei riitä sen *hallittuun* siirtämiseen, vaan lisäksi tarvitaan myös ns. vahvaa tonaalia, joka mm. mahdollistaa sen, että tiedetään, että mihin se kannattaa siirtää, osataan siirtää sitä ja kyetään salamannopeasti ns. pyydystämään ja ylläpitämään sen uusi entistä parempi sijainti; jatketun moitteettoman aikomuksen avulla ja välttämään/sietämään ne "kuopat", jotka seuraavat virheellisestä aikomuksesta.

    Kaikki nagualismissa tähtää noihin asioihin, mutta ongelmana tietenkin on se, että laadultaan missä tahansa suhteessa puutteelliset suoritukset johtavat epäsuotuisiin tuloksiin. Kokoomapisteen siirtäminen on aloittelijoille erittäin vaarallista ja don Juan sanookin, että oppiminen; siis tuossa tietäjien tarkoittamassa merkityksessä, on vaikein asia, mihin kukaan voi ryhtyä.

    Kokoomapisteen hallittu siirtäminen on siis periaatteessa erittäin yksinkertaista, mutta toisaalta myös käytännössä erittäin vaikeaa ja lisäksi tietenkin sen jälkeen, jos sitä oppii siirtämään hallitusti, niin haasteena on edelleen se, että kykenee aikomaan jatketusti sen siirtymistä vain nagualismin näkökulmasta optimaalisiin sijainteihin; mikä on sellainen asia, johon vain hyvin hyvin harvat kykenevät.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0106)

    Anonyymi: "Liikunta ulkona tuo mulle valtavasti energiaa. Onko se kokoomapisteen siirtoa?"

    Yleensä tuo edellä tarkoittamani kokoomapisteen siirtoon *käyttökelpoinen* ns. "vapautuva energia", sitoutuu välittömästi takaisin kokoomapisteen pitämiseen tavanomaisessa sijainnissaan. Kuten aiemmin totesin, syy tuohon on se, että ihmisillä on tavattoman vahva taipumus jäsentää todellisuutta sillä tavalla, jolla he ovat sitä jäsentäneet aiemminkin; mikä tuo tapa sitten kullakin onkin ja käytännössä tuo jäsentäminen on automatisoitunut prosessi. Nagualismin osana Castaneda on esitellyt mm. suuren joukon ns. maagisia liikkeitä, joiden hän sanoi olevan tietäjien kehittämiä optimoituja tapoja tässä tarkoitetussa merkityksessä käyttökelpoisen energian vapauttamiseen; tuosta kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin ylläpidosta.

    don Juan:in mukaan kokoomapisteen liikkeisiin toisaalta liittyy; kokemuksellisesti, lyhytaikainen, "valon muuttuminen pimeydeksi" tai "pimeyden muuttuminen valoksi", eli kyseessä on kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin ns. ei-tekemisestä. Nuo em. havainnot johtuvat siitä, että ihmisen ns. "suppea-alaiset emanaatiot" irtoavat tavanomaisista kiinnittymiskohteistaan, joista seuraa lyhytaikainen "kognitiivinen tyhjyys". Kaaosteoreettisesti tuota välitilaa voidaan luonnehtia sellaiseksi, jossa tavanomainen attraktori on vaihtumaisillaan toiseksi. Ilmeisesti kyse on siitä, että tuossa tilassa suhteellisen vähäinen energia riittää ohjaamaan suhteellisen suurta energiaa; kybernetiikasta tutulla tavalla.

    Nagualismin eräänä tavoitteena on hyödyntää tuota tilaa kokoomapisteen tarkoituksellisesti hallittuun ohjaamiseen sen tavanomaista tarkoituksenmukaisempiin sijainteihin ja tuon aikaansaanti edellyttää jatkettua harjoittelua ja erityisesti kokoomapisteen tarkat siirrot tavattoman suurta tarkkuutta ja moitteettomuutta.

    "Suosittelisitko nagualismin pohjalta hiljaisuudessa mietiskelyä?"

    Kokoomapisteen merkittävät liikkeet nimenomaan edellyttävät täydellistä sisäistä hiljaisuutta; tuosta em. kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin tavattomasta vahvuudesta johtuen, mutta tuokaan ei riitä sen *hallittuun* siirtämiseen, vaan lisäksi tarvitaan myös ns. vahvaa tonaalia, joka mm. mahdollistaa sen, että tiedetään, että mihin se kannattaa siirtää, osataan siirtää sitä ja kyetään salamannopeasti ns. pyydystämään ja ylläpitämään sen uusi entistä parempi sijainti; jatketun moitteettoman aikomuksen avulla ja välttämään/sietämään ne "kuopat", jotka seuraavat virheellisestä aikomuksesta.

    Kaikki nagualismissa tähtää noihin asioihin, mutta ongelmana tietenkin on se, että laadultaan missä tahansa suhteessa puutteelliset suoritukset johtavat epäsuotuisiin tuloksiin. Kokoomapisteen siirtäminen on aloittelijoille erittäin vaarallista ja don Juan sanookin, että oppiminen; siis tuossa tietäjien tarkoittamassa merkityksessä, on vaikein asia, mihin kukaan voi ryhtyä.

    Kokoomapisteen hallittu siirtäminen on siis periaatteessa erittäin yksinkertaista, mutta toisaalta myös käytännössä erittäin vaikeaa ja lisäksi tietenkin sen jälkeen, jos sitä oppii siirtämään hallitusti, niin haasteena on edelleen se, että kykenee aikomaan jatketusti sen siirtymistä vain nagualismin näkökulmasta optimaalisiin sijainteihin; mikä on sellainen asia, johon vain hyvin hyvin harvat kykenevät.

    En halua kokea mieleni pimeää puolta tai ahdistusta. Olen mieluummin kehittymätön ja heräämätön, mutta haluan pysyä jatkossakin onnellisena. Tai toki voin tehdä elämässäni muutoksia, jos ne lisää tulevaa hyvinvointia. Tai jos välttää jotkut kriisit.


   • Anonyymi kirjoitti:

    En halua kokea mieleni pimeää puolta tai ahdistusta. Olen mieluummin kehittymätön ja heräämätön, mutta haluan pysyä jatkossakin onnellisena. Tai toki voin tehdä elämässäni muutoksia, jos ne lisää tulevaa hyvinvointia. Tai jos välttää jotkut kriisit.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0107)

    Anonyymi: "En halua kokea mieleni pimeää puolta tai ahdistusta. Olen mieluummin kehittymätön ja heräämätön, mutta haluan pysyä jatkossakin onnellisena."

    En usko, että ainakaan kukaan vakavissaan tietäjäksi tulemista tavoitteleva ja/tai merkittäviä kokoomapisteen hallitsemattomia liikkeitä kokeva, kykenee välttämään äärimmäistä pelkoa, ahdistusta ja hämmennystä, jotka siis ovat luontaisia seurauksia siitä, että ko. henkilön tonaali on "oppimisajan alussa" heikko; siis sillä asteikolla, mitä oikeilta tietäjiltä edellytetään.

    Esim. don Juan itse kertoi kokeneensa vakavia pelkotiloja pari vuotta oppimisaikansa alussa ja tuo taitaa olla aika tyypillistä myös esim. shamanistisissa traditioissa. Tuo on kuitenkin vain ohimenevä vaihe, *jos* siis noudattaa moitteettomasti nagualismin periaatteita.

    don Juan:in itsensä tapauksessa hänen kokoomapisteensä alkuperäinen siirtyminen oli; Castaneda:n mukaan, seurausta don Juan:in opettajan; "hirvittävän naguaali Julian:in" suorittamasta don Juan:in kokoomapisteen tarkoituksellisesta manipulaatiosta; käyttäen apunaan hallinnassaan olevaa ns. epäorgaanista olentoa, mutta epäorgaaniset olennot voivat "esitellä" itsensä ihmisille muutenkin; edellyttäen, että sisäinen hiljaisuus on jossain vaiheessa saavutettu.

    Tietäjä-oppilaan edistyessä; eli hänen ns. henkilökohtaisen voimansa kasvaessa, yleistilanne muuttuu ja esim. nuo epäorgaaniset olennot alkavat noudattaa hänen itsensä käskyjä. don Juan itse muistaakseni sanoi, että hänen on vaikea päätellä, että ovatko hänen hallinnassaan olevat epäorgaaniset olennot *hänelle itselleen* hyödyllisiä, mutta nagualismin mukaan moitteettoman tietäjän on mahdollista laittaa epäorgaaniset olennot tekemään "yleisessä katsannossa" hyödyllisiä asioita, eli esim. keittämään vieraille kahvit ja käymässä tamppaamassa matot. :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0105)

    Viittasin tuossa tuolla "alkuasetelmalla" mm. siihen hyvin tyypilliseen tilanteeseen; "aikaan ns. oppimisen alussa", jossa kaikki ko. henkilön kokoomapisteen siirtämiseen periaatteessa kelvollinen energia on sitoutunut ylläpitämään kokoomapisteen tuolle henkilölle tyypillistä kokoomapisteen sijaintia; muodostaen tuon aiemmin mainitsemani "noidankehän".

    Tuon "kutsun" toisaalta voidaan ajatella olevan naguaalista; eli ns. laaja-alaisista emanaatioista, peräisin olevan; tavanomaisen kokemisen kannalta "ylimääräisen" energian vastaanottotapahtuma, jonka energian vaikutukset voidaan kokea esim. pään sisäisenä "ylimääräisenä" värähtelynä tai valona; tai monella muullakin tavalla, ja joka aina muutenkin on edellytys kokoomapisteen siirtymiselle.

    Laajemmassa merkityksessä "alkuasetelmaksi" voitaisiin tulkita myös se yleistilanne, jossa ko. henkilö kylläkin jo kokee tuon energian vaikutuksia, mutta ei koe niiden olevan tiedostamiensa tavoitteidensa; tai intentionsa, kanssa positiivisesti korreloivia; tyypillisesti "oppimisensa alkupuolella; tyypillisesti henkilön tonaalin; eli "naguaalin komplementin", heikkouksista johtuen.

    don Juan kutsuu tuota tilannetta "huojuvaksi suhteeksi intentioon" ja hänen mukaansa lukemattomat mystikot, uskonnolliset henkilöt, ns. selvänäkijät jne. ovat kylläkin kokeneet tuon energian vaikutuksia, mutta eivät ole kyenneet hallitsemaan sitä tarkoituksellisesti tai edes ymmärtämään sitä, että mistä siinä oikeasti on kyse tai edes ylipäätäänkään selviytymään sen kohtaamisesta tervejärkisinä.

    Käytännössähän tilanne on se, että tuo alkuperäinen em. "hengen kopautus"; tai tilanne, joka joissakin uskonnoissa tulkitaan sellaiseksi tilaksi, jossa henkilö on ns. "touched by the gods", on ko. syystä johtuen lähes aina vaikutuksiltaan epätoivottava; lukuunottamatta siis sitä, että ko. tapahtuma mahdollistaa sen, että henkilö saa kerättyä kokemusta naguaalista.

    Tuo kokemuksen kerryttäminen on yleensä välttämätön edellytys mm. sekä edistyvän oppimisen kannalta riittävälle motivaatiolle, että kurinalaisuudelle, mutta tietysti tuo ja muutkin kokemukset voivat toisaalta olla esim. niin pelottavia, että kyseinen henkilö haluaa "juosta niitä jatkuvasti karkuun" ja luopuu tietäjäksi tulemisen pyrkimyksistään jo tuossa ensimmäisessä vaiheessa; sikäli siis kuin hänellä sellaisia oli alunperinkään, koska tuo "hengen kopautus" sinälläänhän ei edellytä tuollaista tarkoituksellisuutta, kun taas toisaalta tietäjäksi kehittyminen; tai siis: nagualismin tarkoittamassa merkityksessä, itseasiassa tarkemmin ilmaisten: "tietäjäksi kehittymisensä reaalinen jatkettu intentiokin", edellyttää *taipumatonta tahtoa*.

    "Laajemmassa merkityksessä "alkuasetelmaksi" voitaisiin tulkita myös se yleistilanne, jossa ko. henkilö kylläkin jo kokee tuon energian vaikutuksia, mutta ei koe niiden olevan tiedostamiensa tavoitteidensa; tai intentionsa, kanssa positiivisesti korreloivia; tyypillisesti "oppimisensa alkupuolella; tyypillisesti henkilön tonaalin; eli "naguaalin komplementin", heikkouksista johtuen."

    Hyvin pitkälti asia on juuri noin. Positiivisin alkuasetelma henkilön kannalta on tilanne jossa tämä ei vielä ole tiedostanut omaa henk.koht kutsuaan mutta on jo kokenut tässä olevaisuudessa ja ajassa itsessään olevan herkkyyden ja suuntaavaisuutensa.Tästä ennakoivasta herkkyydestä ja "suuntavaistosta" on hyötyä siten että se tasoittaa kokemukseen johtavaa tietä varsinaisen heräämisen hetkellä. Itse heräämisen mystistä kokemuksellisuutta se ei kuitenkaan poista


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0105)

    Viittasin tuossa tuolla "alkuasetelmalla" mm. siihen hyvin tyypilliseen tilanteeseen; "aikaan ns. oppimisen alussa", jossa kaikki ko. henkilön kokoomapisteen siirtämiseen periaatteessa kelvollinen energia on sitoutunut ylläpitämään kokoomapisteen tuolle henkilölle tyypillistä kokoomapisteen sijaintia; muodostaen tuon aiemmin mainitsemani "noidankehän".

    Tuon "kutsun" toisaalta voidaan ajatella olevan naguaalista; eli ns. laaja-alaisista emanaatioista, peräisin olevan; tavanomaisen kokemisen kannalta "ylimääräisen" energian vastaanottotapahtuma, jonka energian vaikutukset voidaan kokea esim. pään sisäisenä "ylimääräisenä" värähtelynä tai valona; tai monella muullakin tavalla, ja joka aina muutenkin on edellytys kokoomapisteen siirtymiselle.

    Laajemmassa merkityksessä "alkuasetelmaksi" voitaisiin tulkita myös se yleistilanne, jossa ko. henkilö kylläkin jo kokee tuon energian vaikutuksia, mutta ei koe niiden olevan tiedostamiensa tavoitteidensa; tai intentionsa, kanssa positiivisesti korreloivia; tyypillisesti "oppimisensa alkupuolella; tyypillisesti henkilön tonaalin; eli "naguaalin komplementin", heikkouksista johtuen.

    don Juan kutsuu tuota tilannetta "huojuvaksi suhteeksi intentioon" ja hänen mukaansa lukemattomat mystikot, uskonnolliset henkilöt, ns. selvänäkijät jne. ovat kylläkin kokeneet tuon energian vaikutuksia, mutta eivät ole kyenneet hallitsemaan sitä tarkoituksellisesti tai edes ymmärtämään sitä, että mistä siinä oikeasti on kyse tai edes ylipäätäänkään selviytymään sen kohtaamisesta tervejärkisinä.

    Käytännössähän tilanne on se, että tuo alkuperäinen em. "hengen kopautus"; tai tilanne, joka joissakin uskonnoissa tulkitaan sellaiseksi tilaksi, jossa henkilö on ns. "touched by the gods", on ko. syystä johtuen lähes aina vaikutuksiltaan epätoivottava; lukuunottamatta siis sitä, että ko. tapahtuma mahdollistaa sen, että henkilö saa kerättyä kokemusta naguaalista.

    Tuo kokemuksen kerryttäminen on yleensä välttämätön edellytys mm. sekä edistyvän oppimisen kannalta riittävälle motivaatiolle, että kurinalaisuudelle, mutta tietysti tuo ja muutkin kokemukset voivat toisaalta olla esim. niin pelottavia, että kyseinen henkilö haluaa "juosta niitä jatkuvasti karkuun" ja luopuu tietäjäksi tulemisen pyrkimyksistään jo tuossa ensimmäisessä vaiheessa; sikäli siis kuin hänellä sellaisia oli alunperinkään, koska tuo "hengen kopautus" sinälläänhän ei edellytä tuollaista tarkoituksellisuutta, kun taas toisaalta tietäjäksi kehittyminen; tai siis: nagualismin tarkoittamassa merkityksessä, itseasiassa tarkemmin ilmaisten: "tietäjäksi kehittymisensä reaalinen jatkettu intentiokin", edellyttää *taipumatonta tahtoa*.

    jatkan...

    "lukemattomat mystikot, uskonnolliset henkilöt, ns. selvänäkijät jne. ovat kylläkin kokeneet tuon energian vaikutuksia, mutta eivät ole kyenneet hallitsemaan sitä tarkoituksellisesti tai edes ymmärtämään sitä, että mistä siinä oikeasti on kyse tai edes ylipäätäänkään selviytymään sen kohtaamisesta tervejärkisinä."

    Ehkä koettu kokemus on näissä tapauksissa ollut ristiriitainen henkilön olemassa olevan, esim. uskonkäsitykseen verratuna. Mystisen kokemuksen kokenut tuntee usein kokemuksensa jälkeen jääneensä, ei täyttymyksen tilaan vaan yksin.Vastaavasti uskonto perusteisiin kokemuksiin on jo ennalta ladattuna erinäisiä "opillisia" määreitä täyttymyksen tilan saavuttamisesta. Ehkä vastaus löytyy näistä tekijöistä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Laajemmassa merkityksessä "alkuasetelmaksi" voitaisiin tulkita myös se yleistilanne, jossa ko. henkilö kylläkin jo kokee tuon energian vaikutuksia, mutta ei koe niiden olevan tiedostamiensa tavoitteidensa; tai intentionsa, kanssa positiivisesti korreloivia; tyypillisesti "oppimisensa alkupuolella; tyypillisesti henkilön tonaalin; eli "naguaalin komplementin", heikkouksista johtuen."

    Hyvin pitkälti asia on juuri noin. Positiivisin alkuasetelma henkilön kannalta on tilanne jossa tämä ei vielä ole tiedostanut omaa henk.koht kutsuaan mutta on jo kokenut tässä olevaisuudessa ja ajassa itsessään olevan herkkyyden ja suuntaavaisuutensa.Tästä ennakoivasta herkkyydestä ja "suuntavaistosta" on hyötyä siten että se tasoittaa kokemukseen johtavaa tietä varsinaisen heräämisen hetkellä. Itse heräämisen mystistä kokemuksellisuutta se ei kuitenkaan poista

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0108)

    Sanoisin, että parasta olisi tietää jo mahdollisimman varhain mahdollisimman paljon, vaikka pelkkä tietäminen ei tietenkään riitäkään tilanteen hallintaan saamisessa ja esim. don Juan:han piti hupaisana mm. sitä, että Castaneda kaiketi alunperin oletti, että olisi voinut "tulla tietäjäksi"; tai ainakin edistyä oleellisesti "tiedon tiellä", pelkästään lukemalla/kirjoittamalla kirjoja.

    Herkkyydellä sinällään toisaalta ei don Juan:in mukaan ole paljoa merkitystä, vaan *moitteettomuudella*, koska moitteeton kokoomapisteen siirtäminen/siirtyminen edellyttää moitteetonta intentiota, joka kehittyy vain harjoittelun, tottumuksen ja rutinoitumisen kautta ja jota voi harjoitella kokoomapisteen tavanomaisessakin sijainnissa, vaikka tietenkin silloin tilanne onkin monissa suhteissa oleellisesti vähemmän haasteellinen kuin muulloin.

    "Suuntavaiston"osalta sanoisinkin, että oleellista olisi se, että suuntautuisi moitteettomuuteen jo ihan ennen noita "alkuasetelmiakin" ja naguaalin; eli siis mm. "järjelle käsittämättömien ilmiöiden" tms. kohtaamisen osalta se tarkoittaa mm. sitä, että tietää milloin tulee pysyä *muuttumattomana* ja milloin muuttua ja kyetä toimimaan vastaavasti; tilanteen muista ominaispiirteistä häiriintymättä.

    Herkkyydellä; tai oikeastaan suhteellisen laaja-alaisella tiedostamisella, on kuitenkin merkitystä mm."alkuasetelmissa" sitä kautta, että sen ansiosta on silloin helpompi ainakin tiedostaa ns. heikkoja signaaleja, jotka liittyvät kokoomapisteen vähäisiin liikkeisiin, mikä voi auttaa ennakoimaan tulevaa yleisellä tasolla; ainakin jossakin määrin.

    Kokoomapisteen isompaa tulevaa siirtymää voi ennakoida esim. päänsisäinen voimakas värähtely, jonka kyllä jokainen helposti havaitsee, mutta helposti myös "poisselittää" ja ei siten kiinnitä siihen huomiota "ennusmerkkinä" ja tietenkin, jos ko. henkilö ei edes tiedä, että mikä kokoomapiste jne. on; kuten tilanne tietenkin yleensä on, niin vaikka noihin "ennusmerkkeihin" kiinnittäisikin huomiota, niin se ei siltikään auttaisi juurikaan tulevien tapahtumien ymmärtämisessä.

    "Näkemisellä" nagualismissa tarkoitetaan oleellisesti "havaitsemista kokoomapisteen epätavanomaisissa sijainneissa", eikä se liity pelkästään visuaalisiin havaintoihin, vaan kyseessä on vain nagualismissa vakiintunut termi. Itseasiassa, "taviksetkin" "näkevät" energian jatkuvasti ja ovat "nähneet" mitä moninaisimpia muitakin hyödyllisiä asioita, mutta eivät silti kykene; koska eivät omaa riittävästi käyttökelpoista energiaa, muistamaan noita "näkemiänsä" sisältöjä, eli tuossa em. herkkyyden yhteydessä mainitussa hyödyllisessä tietoisuudessa onkin oikeastaan kyse mm. *kyvystä muistaa* ja voitaisiin sanoa, että erityisesti oleellista tuolta osin on tiettyjen kyvykkyyksien muistaminen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    jatkan...

    "lukemattomat mystikot, uskonnolliset henkilöt, ns. selvänäkijät jne. ovat kylläkin kokeneet tuon energian vaikutuksia, mutta eivät ole kyenneet hallitsemaan sitä tarkoituksellisesti tai edes ymmärtämään sitä, että mistä siinä oikeasti on kyse tai edes ylipäätäänkään selviytymään sen kohtaamisesta tervejärkisinä."

    Ehkä koettu kokemus on näissä tapauksissa ollut ristiriitainen henkilön olemassa olevan, esim. uskonkäsitykseen verratuna. Mystisen kokemuksen kokenut tuntee usein kokemuksensa jälkeen jääneensä, ei täyttymyksen tilaan vaan yksin.Vastaavasti uskonto perusteisiin kokemuksiin on jo ennalta ladattuna erinäisiä "opillisia" määreitä täyttymyksen tilan saavuttamisesta. Ehkä vastaus löytyy näistä tekijöistä.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0109)

    Nagualismin mukaan Jumala on olemassa vain käsitteenä ja "tuurinäkijöiden" tulkinnat "ihmisen muotista"; eli ihmisen alkuperästä, kaikkivoipana Jumalana, ovat; humoristisesti ilmaisten "anteeksiantamaton synti", koska "ihmisen muotti" on itseasiassa vain sellainen ihmisen kokonaisuuden *omakuva*, jolla sinällään ei ole kykyä tehdä mitään.

    Tuo "ihmisen muotti" "nähdään" joko sanoinkuvaamattoman kirkkaana valona tai äärimmäisen karismaattisena valonhohteisena ihmishahmona, mutta se on silti vain *kuvaus*; heijastus *ihmisestä itsestään*; mutta ei heijastus ihmisen egosta, vaan itsen kokonaisuudesta, johon tietenkin kuuluu myös ihmisen; tavallisesti tiedostamaton, naguaali... Vaikka tuohon kuvaukseen sinällään ei siis sisällykään voimaa, niin nagualismissa kuitenkin suositellaan "ihmisen muotin" tarkoituksellista "näkemistä", koska tuo kokoomapisteen sijainti on hyvin lähellä tiettyjä hyödyllisiä sijainteja.

    don Juan:in mukaan tyypillinen uskonnollinen *Jumala-käsite* on tavallaan liimaa; sanoisin sellaista "superliimaa", joka pitää; omalta osaltaan, useimpien kokoomapistettä sen tavanomaisessa; surkeassa, sijainnissaan ja aiheuttaa; omalta osaltaan, kokoomapisteen liikkuessa, toiveen sen pikaisesta palaamisesta takaisin entiseen sijaintiinsa. Toisaalta; kuten aiemmin jo monesti toinkin esille, pelkkä kokoomapisteen liike sinällään tosiaan ei tietenkään ole ollenkaan toivottava tilanne, vaan lisäksi tarvitaan vahvaa tonaalia.

    Oleellista tässä on; hyvin kompaktisti ilmaisten, se, että don Juan:in mukaan tietäjän täytyy haastaa kaikki neljä vihollistaan: 1) pelko, 2) selkeys, 3) voima ja 4) vanhuus ja voittaa niistä nuo kolme ensimmäistä; tuon neljännen ollessa sellainen, että sitä ei kyetä voittamaan lopullisesti. Itseasiassa, muistaakseni tuo oli ensimmäinen tai aivan ensimmäisiä Castaneda:n kirjoissa esiintyneitä varsinaisia "abstrakteja"; yleispäteviä, opetuksia; erityistekniikoiden opetuksen lisäksi, jotka erityistekniikat korostuivat erityisesti siinä ensimmäisessä kirjassa; ilmeisesti, koska Castaneda:lla oli tuossa oppimisensa alkuvaiheessa tyypillinen motivoitumisongelma ja asioiden mystifiointi; shamanistisista traditioista tuttuun suuntaan, tuki hänen mielenkiintonsa säilymistä, koska nagualismi sinällään on "kovin iso pala kerralla purtavaksi".

    Oppiminen on kaikenkaikkiaan tavattoman vaikeaa, koska jo tuon em. "ensimmäisen vihollisenkin"; eli siis pelon, selväjärkinen voittaminen edellyttää mm. sitä, että ei sen enempää pelkää epäorgaanisia olentoja, kuin taistele niitä vastaankaan ja kuitenkin uskonnoissa ne tyypillisesti luokitellaan "musta-valkoisesti" enkeleiksi ja demoneiksi ja toisaalta modernissa tieteessä pelkiksi mielikuvituksen tuotoksiksi, eikä kumpikaan noista tavoista tue niiden ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

    Tyypillisten uskontojen käsitykset ovat siis eräs suuri este selväjärkiselle toiminnalle kokoomapisteen liikkuessa, koska epäorgaanisia olentoja ei oikeastaan voida välttää kokoomapisteen liikkuessa, koska itseasiassahan don Juan totesi, että kokoomapisteen siirtämiseen tarvittava energia on peräisin niiden "maailmasta", "tasolta" tai mikä se nyt sitten onkin ja toisaalta modernilla tieteellä ei ole tietoa tuosta "tasosta", koska se tutkii todellisuutta vain kokoomapisteen tavanomaisesta sijainnista käsin...


  • Luin kauan sitten aiheesta organic portals. En tiedä viittasiko ne epäorgaanisiin olentoihin. Muistaakseni ne ei auta enää meitä tässä kehityksen vaiheessa.

   Luin myös aiheesta spirit attachments, joka voisi myös voisi viitata epäorgaanisiin olentoihin. Niistäkään tosin ei ole kuin haittaa.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0110)

    Nagualismin mukaan epäorgaaniset olennot ovat oleellisesti *haasteita*; kuten itseasiassa kaikki muukin. Eli, nagualismi eroaa useimmista muista lähestymistavoista, uskonnoista yms. mm. siinä, että sen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella kokemiensa ilmiöitä siitä näkökulmasta, että ne olisivat lähtökohtaisesti ja kategorisesti ns. "siunauksia tai kirouksia", vaan siitä näkökulmasta, että ne ovat haasteita ja haasteen menestyksellistä "vastaanottoa ja siitä selviytymistä" voidaan pitää suotuisana tuloksena, riippumatta siitä, että mikä tuo haaste on.

    Epäorgaaniset olennot ovat relevantteja haasteita "tiedon tiellä", koska jokainen kohtaa tuolla tiellä niitä ennemmin tai myöhemmin. Erityisiä haasteita ne ovat mm. sellaisille yksiköille, jotka ovat taipuvaisia erittäin rationaaliseen ajatteluun; kuten Castaneda itsekin oli, oli mutta kuten aiemmin toisaalla totesin, niin ne kykenevät olemaan haasteellisia monilla muillakin tavoilla ja siis myös muihin suuntiin taipuvaisille yksilöille. don Juan itse sanoi olevansa "pelkkä aloittelija" niiden suhteen, mutta tuo on osittain naguaaleille tyypillistä vaatimattomuutta, sillä hänellähän oli epäorgaanisia olentoja liittolaisinaan.

    Kuten aiemmin totesin, ideana on olla pelkäämättä epäorgaanisia olentoja; vaikka ne ovatkin vaarallisia ja siis olla varuillaan, mutta silti taistelematta niitä vastaan, mutta toisaalta, myöskään olematta lankeamatta niiden houkutuksiin, joista suurin/vakavin liittyy don Juan:in mukaan houkutukseen siirtyä elämään niiden maailmaan/tasolle, koska tuollainen operaatio hänen mukaansa tosiaan mahdollistaa lähes loputtoman tietoisuuden jatkuvuuden pitkittämisen.

    don Juan itse kieltäytyi tuollaisesta vaihtokaupasta; jossa siis tietoisuuden jatkuvuutta pitkitettäisiin sillä hinnalla, että voitaisiin tiedostaa enää vain tuo niiden taso, koska hän oli ns. moderni näkijä, jotka hänen mukaansa asettavat etusijalle ns. "täydellisen tietoisuuden" tavoittelun. Toisaalta, koska hänen mukaansa merkittävien energiamäärien käyttöönsä saaminen edellyttää väliaikaisia siirtymiä niiden tasolle, koska kokoomapisteen liikuttamiseen käyttökelpoista energiaa ei ole saatavilla muualtakaan, niin niiden välttäminen ei oikeastaan ole mahdollista. Ei-tekemisen kautta päästään tuossa energiankäytön järkevöittämisessä kylläkin alkuun, mutta varsinaisesti intensiivinen käyttökelpoinen energia siis sijaitsee niiden tasolla tai meidän ja niiden tason välisessä energeettisessä erilaisuudessa.

    don Juan:in mukaan epäorgaaniset olennot eivät kykene valehtelemaan ja ne ovat tavallaan hyvin opettavaisia, mutta tuo opettavaisuus on sellaista, jonka optimaalinen hyödyntäminen edellyttää täydellistä inhimillisten heikkouksien puutetta, koska ne tarjoavat tietoa ns. suodattamattomasti ja välittämättä sen seurauksista, että mitä sen vastaanottaminen ihmisessä aiheuttaa ja suurin osa todellisuudesta on sellaista, että ihmisellä ei ole siitä aiempaa tietoa ja suurin osa myös sellaista, että ihminen ei ylipäätään kykene edes ymmärtämäänkään sitä.

    Epäorgaaniset olennot *sinällään* ovat don Juan:in mukaan ihmisille käsittämättömiä, koska hänen mukaansa niiden "näkeminen" ei ole mahdollista. Eli, kykenemme tavallisesti havaitsemaan vain niiden *vaikutukset*; eli mm. niiden aikomat itsensä *ilmiasut*, mutta emme niitä itseään. Lähinnä niistä kaiketi tiedetään se, että ne ilmeisesti koostuvat sellaisesta hyvin koossapysyvästä tietoisesta energiasta eli siis sellaisista emanaatioista, jotka omaavat myös tietoisuutta, ilman että tuo em. koossapysyminen kuitenkaan edellyttäisi ainakaan havaittavaa aineenvaihduntaa.


  • Castanedan juttujen ymmärtäminen edellyttää samojen olosuhteiden luomista kuin mitkä "don Juan" oppilaalleen loi kirjasarjan ekassa osassa. Kun en itse ole kiinnostunut taikasienien enkä peyoten nappailusta niin jätän tämän tehtävän niille, jotka ovat valmiita oman aivokemiansa virittelyyn kemikaalien avulla.

   Suomessa kirjat suomennettiin ja julkaistiin väärässä järjestyksessä eli ensin Matka Ixtlaniin (1974) yli 20 vuotta ennen taustoja kertovia ja aiemmin kirjoitettuja kirjoja Toinen todellisuus ja "don Juanin opetukset" joissa tuo psykedeelien rankka käyttö oli selvemmin esillä.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0111)

    "Castanedan juttujen ymmärtäminen edellyttää samojen olosuhteiden luomista kuin mitkä "don Juan" oppilaalleen loi kirjasarjan ekassa osassa. Kun en itse ole kiinnostunut taikasienien enkä peyoten nappailusta niin jätän tämän tehtävän niille, jotka ovat valmiita oman aivokemiansa virittelyyn kemikaalien avulla."

    Heh. "Castanedan juttujen" ymmärtäminen ei edellytä taikasienten, peyoten jne. käyttöä, vaan vain korkeintaan kokoomapisteen siirtymistä. Eli, nuo aineet ovat vain tehokkaita ja enemmän tai vähemmän vaarallisia apuvälineitä tuollaisen siirtymän aikaansaantiin ja esim. itse ymmärrän mainiosti noita "Castanedan juttuja", vaikka en koskaan olekaan käyttänyt mitään noista "apuvälineistä"; enkä itseasiassa edes sitä don Juan:in inhoamaa alkoholiakaan. :D

    Mitä ihmisten aivokemiaan tulee, niin se on jo väistämättä "viritetty"; varhaislapsuudessa kaikkien saaman ohjauksen seurauksena ja yksi nagualismin väitteistä on se, että ihmiskunnan nykyisen kokoomapisteen sijainnin vakiintuneisuus on seurausta siitä, että epäorgaaniset olennot haluavat pitää ihmiskunnan sen nykyisessä "käsittämättömässä heikkoudentilassaan" ja pitävät sen siinä ns. "vieraan installaation" avulla, jota voitaisiin luonnehtia sellaiseksi haittaohjelmaksi, joka estää ihmisiä muistamasta oleellisia osia itsestään.

    Tuo heikkoudentila on niin äärimmäinen, että useimmat eivät nykyään enää kykene tiedostamaan edes sitäkään, että kokoomapiste voi liikkua ja että sitä kyetään liikuttamaan välillisesti ns. "sisältä käsin"; intention avulla, eikä myöskään tietenkään sitäkään, että sen tavanomaisen sijainnin tarjoamat kyvykkyydet ovat vain mitätön osa ihmisen potentiaalista; tai oikeastaan ihmisen luontaisesta olemuksesta, joka oikeastaan onkin se tämän keskusteluketjun pääaihe.

    Castaneda:lle käsittääkseni myönnettiin hänen *antropologian* tohtorin tutkintonsa osin tai siis ehkä pääosinkin tuossa viitatun "Journey to Ixtlan" -kirjan perusteella, mikä siis on oikea päätös ainakin sen osalta, että minkä tieteenalan piiriin sen kuvaama substanssi sijoittuu. Hänen aiemmin perustutkintotason opinnäytteenään kirjoittamastaan "Teachings of don Juan" -kirjastahan tuli tai oli jo tuolloin tullutkin yksi kaupallisesti kaikkien aikojen menestyksellisimmistä opinnäytetyön perusteella kirjoitetusta kirjoista.


  • Mitä nagualismissa ajatellaan psykoosista? Sehän aiheuttaa erilaisia harhoja ja alentaa ihmisen toimintakykyjä.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0112)

    Psykoosi on kai tavallisesti määritelty sellaiseksi mielentilaksi, jossa ei kyetä erottamaan sitä, että mikä on todellista ja mikä ei ole todellista. Ensinnäkin on tietenkin filosofinen kysymys, että mikä ylipäätään on todellista ja mikä ei ole todellista. Esim. kvanttimekaniikan monimaailmatulkinnan mukaisesti voidaan ajatella, että itseasiassa *kaikki* todellisuuden vaihtoehtoiset tulkinnat ovat sellaisia, että niille on *reaalinen* vastineensa, jolloin epätodellista on tietyssä merkityksessäkin vain se osa todellisuudesta, joka ei ole tietyille havaitsijoille ns. *saavutettavissa olevaa* tietyllä ajanhetkellä ja nagualismin mukaan tuo; tietyn yksilön tai yksilöryhmän, saavutettavissa oleva osa todellisuudesta siis muuttuu samalla, kun tuon yksilön tai ryhmän kokoomapisteen/kokoomapisteiden sijainti muuttuu.

    Todellisuuden erilaisista mahdollisista tieteellisistä tulkintatavoista riippumatta, nagualismi on käytännöllinen lähestymistapa ja sen mukaan *energia* on ensisijaisesti todellista, koska se on erilaisten todellisuuden tulkintojen välttämätön edellytys; noiden tulkintojen sisällöistä riippumatta ja sen tuottamat todellisuuden *tulkinnat* ovat todellisia siis vain heikommassa merkityksessä; *riippumatta* siitä, että mitä nuo tulkinnat sitten ovatkin. Tuon "syväymmärtämisessä" on itseasiassa kyse sen ns. tietäjän toisen vihollisen; eli selkeyden, voittamisesta.

    Käytännössä tuo nagualismin näkökanta tarkoittaa sitä; kuten jo aiemmin jossain toinkin esille, että sen mukaan ns. ulkoinen maailma on kylläkin se, joka on *ensijaisesti* todellinen; eli se on noiden tulkintojen mahdollistaja; sen sisältämien ns. "laaja-alaisten emanaatioiden" ansiosta, mutta erona "naiiviin todellisuuskäsitykseen" on nagualismissa se, että tuota ulkoista maailmaa ei pidetä *vain* sinä, millaisena se havaitaan *tietyssä* kokoomapisteen sijainnissa, vaan kokoomapisteen sijainnin ajatellaan nagualismissa määrittävän ja "sanelevan" sen, että miten todellisuus tulkitaan, minkä aiheuttavat "selittämättömän voiman käskyt" ja oikeasti todellisuus siis tavallaan on sellaisessa "superpositiossa", joka sisältää sen kaikki mahdolliset erilaiset tulkintatavat.

    Psykoosissa kaiketi on kyse siitä, että noiden todellisuuden eri osien kuvauksien välille muodostuu sellaisia kuvitteellisia suhteita, joille ei ole reaalisia; ainakaan helposti tunnistettavissa olevia vastineita, ainakaan *yksittäisessä* kokoomapisteen sijainnissa ja tavallisesti tietenkin "diagnostisessa merkityksessä" tuolloin tarkoitetaan nimenomaan sitä ns. tavanomaista "populistista" kokoomapisteen sijaintia, kun taas jostain muusta kokoomapisteen sijainnista käsin tarkasteltuna toiminta sellaisena, kuin mihin tuo kokoomapisteen tavanomainen sijainti sen pakottaa, on aivan pähkähullua suhteessa siihen, että mikä on mahdollista joistakin toisista kokoomapisteen sijainneista käsin. :D

    Esim. Castaneda:n ensimmäisen kirjan lopussa on kuvaus hänen itsensä lähes psykoottis-luonteisesta kokemuksesta, johon liittyi hallitsemattomia hallusinaatioita ja pelkoja ja jotka saivat hänet tuossa vaiheessa "vetäytymään opista", "tietäjän ensimmäisen vihollisen"; eli hallitsemattoman pelon, kohtaamisen seurauksena, vaikka ilmeisesti hän kuitenkin kykeni vielä tuolloinkin erottamaan sen, että mikä osa noista kokemuksista liittyi tavanomaiseen kokoomapisteen sijaintiin ja mikä ei.

    Oleellisesti syy noihin kyseisiin kokemuksiin oli se, että hänen tonaalinsa ei vielä tuolloin ollut riittävän vahva suhteessa noihin hänen kuvaamiinsa tuolloisiin kokemuksiinsa ja ne aiheuttaneisiin tapahtumiin. Erona hänen jo aiemmin psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisuudessa kokemiinsa tarkoituksellisesti epätavallisiin havaintoihin oli tuossa se, että nuo tapahtuivat ilman tuota tarkoituksellisuutta ja ilman noiden aineiden vaikutusta, jolloin tietenkin ongelmana oli se, että hänellä ei enää ollut suojuksenaan sitä, että noiden aineiden vaikutuksen lakatessa myös nuo epätavalliset kokemukset lakkaisivat.

    Kaikenkaikkiaan; kuten olen jo moneen kertaan todennutkin, moitteettomuus on oleellisinta, eli kaikki nuo ja muutkin hallitsemattomat ja epätoivotut ilmiöt ovat seurauksia tonaalin heikkouksista suhteessa kokemuksiin ja tuossa suhteessa epäilemättä epäorgaaniset olennot ovat etenkin aloittelijoille selvästi kaikkein vaarallisimpia koettavia asioita ja lienee pääsääntö, että niiden kohtaaminen ilman ohjausta ja etenkin niiden tavattoman outouden seurauksena voi johtaa ainakin suureen sekavuuteen ja toimintakyvyn menetykseen ja myös epärealistiseen todellisuuskäsitykseen; etenkin johtuen niiden aiheuttamasta pelosta ja tuonlaatuisen mielentilan tyypillisesti tuottamista virheistä; mm. tulkittaessa havaintoja.


   • Ajattelet ilmeisesti psykoosia yksilön kannalta, psykoosin omaisesti oireilevaa henkilöä.Asian voi nähdä myös laajemmin.Shamanismissa, aikojen saatossa yhteisön shamaani on viimekädessä ollut henkilö jonka puoleen yhteisö on kääntynyt hakeakseen vastausta.Yhteisöt joissa on ollut vahva ja hallitseva ryhmäidentiteetti ovat voineet suhteellisen helposti esim. kiihotuksen tai vaientamisen takia päätyä jonkin asteiseen joukkopsykoosiiin ja akteihin.
    Tällöin ainut "selväjärkinen" jolta on kysytty neuvoa on ollut yhteisön shamaani,henkilö jolla on yhteys psykoosien yli toiseen todellisuuteen etsimään vastausta.
    Tämä voidaan tulkita myös siten että tässä olevaisuudessa ja ajassa oleva yhteisö onkin ollut se taho joka on psykoosissa ( joukkopsykoosi) ja shamaani joka ehkä normaalisti on saatettu leimata psykoottiseksi, onkin nyt avun tuoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0112)

    Psykoosi on kai tavallisesti määritelty sellaiseksi mielentilaksi, jossa ei kyetä erottamaan sitä, että mikä on todellista ja mikä ei ole todellista. Ensinnäkin on tietenkin filosofinen kysymys, että mikä ylipäätään on todellista ja mikä ei ole todellista. Esim. kvanttimekaniikan monimaailmatulkinnan mukaisesti voidaan ajatella, että itseasiassa *kaikki* todellisuuden vaihtoehtoiset tulkinnat ovat sellaisia, että niille on *reaalinen* vastineensa, jolloin epätodellista on tietyssä merkityksessäkin vain se osa todellisuudesta, joka ei ole tietyille havaitsijoille ns. *saavutettavissa olevaa* tietyllä ajanhetkellä ja nagualismin mukaan tuo; tietyn yksilön tai yksilöryhmän, saavutettavissa oleva osa todellisuudesta siis muuttuu samalla, kun tuon yksilön tai ryhmän kokoomapisteen/kokoomapisteiden sijainti muuttuu.

    Todellisuuden erilaisista mahdollisista tieteellisistä tulkintatavoista riippumatta, nagualismi on käytännöllinen lähestymistapa ja sen mukaan *energia* on ensisijaisesti todellista, koska se on erilaisten todellisuuden tulkintojen välttämätön edellytys; noiden tulkintojen sisällöistä riippumatta ja sen tuottamat todellisuuden *tulkinnat* ovat todellisia siis vain heikommassa merkityksessä; *riippumatta* siitä, että mitä nuo tulkinnat sitten ovatkin. Tuon "syväymmärtämisessä" on itseasiassa kyse sen ns. tietäjän toisen vihollisen; eli selkeyden, voittamisesta.

    Käytännössä tuo nagualismin näkökanta tarkoittaa sitä; kuten jo aiemmin jossain toinkin esille, että sen mukaan ns. ulkoinen maailma on kylläkin se, joka on *ensijaisesti* todellinen; eli se on noiden tulkintojen mahdollistaja; sen sisältämien ns. "laaja-alaisten emanaatioiden" ansiosta, mutta erona "naiiviin todellisuuskäsitykseen" on nagualismissa se, että tuota ulkoista maailmaa ei pidetä *vain* sinä, millaisena se havaitaan *tietyssä* kokoomapisteen sijainnissa, vaan kokoomapisteen sijainnin ajatellaan nagualismissa määrittävän ja "sanelevan" sen, että miten todellisuus tulkitaan, minkä aiheuttavat "selittämättömän voiman käskyt" ja oikeasti todellisuus siis tavallaan on sellaisessa "superpositiossa", joka sisältää sen kaikki mahdolliset erilaiset tulkintatavat.

    Psykoosissa kaiketi on kyse siitä, että noiden todellisuuden eri osien kuvauksien välille muodostuu sellaisia kuvitteellisia suhteita, joille ei ole reaalisia; ainakaan helposti tunnistettavissa olevia vastineita, ainakaan *yksittäisessä* kokoomapisteen sijainnissa ja tavallisesti tietenkin "diagnostisessa merkityksessä" tuolloin tarkoitetaan nimenomaan sitä ns. tavanomaista "populistista" kokoomapisteen sijaintia, kun taas jostain muusta kokoomapisteen sijainnista käsin tarkasteltuna toiminta sellaisena, kuin mihin tuo kokoomapisteen tavanomainen sijainti sen pakottaa, on aivan pähkähullua suhteessa siihen, että mikä on mahdollista joistakin toisista kokoomapisteen sijainneista käsin. :D

    Esim. Castaneda:n ensimmäisen kirjan lopussa on kuvaus hänen itsensä lähes psykoottis-luonteisesta kokemuksesta, johon liittyi hallitsemattomia hallusinaatioita ja pelkoja ja jotka saivat hänet tuossa vaiheessa "vetäytymään opista", "tietäjän ensimmäisen vihollisen"; eli hallitsemattoman pelon, kohtaamisen seurauksena, vaikka ilmeisesti hän kuitenkin kykeni vielä tuolloinkin erottamaan sen, että mikä osa noista kokemuksista liittyi tavanomaiseen kokoomapisteen sijaintiin ja mikä ei.

    Oleellisesti syy noihin kyseisiin kokemuksiin oli se, että hänen tonaalinsa ei vielä tuolloin ollut riittävän vahva suhteessa noihin hänen kuvaamiinsa tuolloisiin kokemuksiinsa ja ne aiheuttaneisiin tapahtumiin. Erona hänen jo aiemmin psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisuudessa kokemiinsa tarkoituksellisesti epätavallisiin havaintoihin oli tuossa se, että nuo tapahtuivat ilman tuota tarkoituksellisuutta ja ilman noiden aineiden vaikutusta, jolloin tietenkin ongelmana oli se, että hänellä ei enää ollut suojuksenaan sitä, että noiden aineiden vaikutuksen lakatessa myös nuo epätavalliset kokemukset lakkaisivat.

    Kaikenkaikkiaan; kuten olen jo moneen kertaan todennutkin, moitteettomuus on oleellisinta, eli kaikki nuo ja muutkin hallitsemattomat ja epätoivotut ilmiöt ovat seurauksia tonaalin heikkouksista suhteessa kokemuksiin ja tuossa suhteessa epäilemättä epäorgaaniset olennot ovat etenkin aloittelijoille selvästi kaikkein vaarallisimpia koettavia asioita ja lienee pääsääntö, että niiden kohtaaminen ilman ohjausta ja etenkin niiden tavattoman outouden seurauksena voi johtaa ainakin suureen sekavuuteen ja toimintakyvyn menetykseen ja myös epärealistiseen todellisuuskäsitykseen; etenkin johtuen niiden aiheuttamasta pelosta ja tuonlaatuisen mielentilan tyypillisesti tuottamista virheistä; mm. tulkittaessa havaintoja.

    "Kaikenkaikkiaan; kuten olen jo moneen kertaan todennutkin, moitteettomuus on oleellisinta, eli kaikki nuo ja muutkin hallitsemattomat ja epätoivotut ilmiöt ovat seurauksia tonaalin heikkouksista suhteessa kokemuksiin ja tuossa suhteessa epäilemättä epäorgaaniset olennot ovat etenkin aloittelijoille selvästi kaikkein vaarallisimpia koettavia asioita ja lienee pääsääntö, että niiden kohtaaminen ilman ohjausta ja etenkin niiden tavattoman outouden seurauksena voi johtaa ainakin suureen sekavuuteen ja toimintakyvyn menetykseen ja myös epärealistiseen todellisuuskäsitykseen; etenkin johtuen niiden aiheuttamasta pelosta ja tuonlaatuisen mielentilan tyypillisesti tuottamista virheistä; mm. tulkittaessa havaintoja."

    Piirtyykö näissä epäorgaanisissa olennoissa jokin sama yhtenäinen kuva.Vaikka henkilö ei olisi koskaan ollut tekemisissä esim. kuvataiteen tai kirjoitetun sanan parissa joka olisi etukäteen voinut muokata hänen muistiaan, kuitenkin kohdattuaan (omalla polulla) näitä epäorgaanis olentoja ne ovat osoittautuneet olleen kollektiivisesti yhteneväisiä ?


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Kaikenkaikkiaan; kuten olen jo moneen kertaan todennutkin, moitteettomuus on oleellisinta, eli kaikki nuo ja muutkin hallitsemattomat ja epätoivotut ilmiöt ovat seurauksia tonaalin heikkouksista suhteessa kokemuksiin ja tuossa suhteessa epäilemättä epäorgaaniset olennot ovat etenkin aloittelijoille selvästi kaikkein vaarallisimpia koettavia asioita ja lienee pääsääntö, että niiden kohtaaminen ilman ohjausta ja etenkin niiden tavattoman outouden seurauksena voi johtaa ainakin suureen sekavuuteen ja toimintakyvyn menetykseen ja myös epärealistiseen todellisuuskäsitykseen; etenkin johtuen niiden aiheuttamasta pelosta ja tuonlaatuisen mielentilan tyypillisesti tuottamista virheistä; mm. tulkittaessa havaintoja."

    Piirtyykö näissä epäorgaanisissa olennoissa jokin sama yhtenäinen kuva.Vaikka henkilö ei olisi koskaan ollut tekemisissä esim. kuvataiteen tai kirjoitetun sanan parissa joka olisi etukäteen voinut muokata hänen muistiaan, kuitenkin kohdattuaan (omalla polulla) näitä epäorgaanis olentoja ne ovat osoittautuneet olleen kollektiivisesti yhteneväisiä ?

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0115)

    Kuten jo totesin, periaatteessa epäorgaaniset olennot ovat "läpinäkymättömiä"; tai oikeastaan "täysin läpinäkyviä"; siinä merkityksessä, että niiden sisäistä rakennetta ei kyetä havaitsemaan; edes tietäjienkään toimesta, oikeastaan lainkaan, tuon "läpinäkyvyyden" seurauksena ja siten ne ovat "per se" "käsittämättömiä".

    Tilannetta komplisoi lisää myös se, että niitä näyttää olevan hyvin monella tavalla erilaisia ja jotkin niistä ovat tietäjien mukaan esim. aggressiivisempia, mahtipontisempia, riippuvaisempia jne., kuin toiset ja lisäksi osa niistä omaa enemmän yhteisiä emanaatioita ihmisten kanssa, kuin muut; mikä emanaatioiden osittainen yhteisyys on tietenkin syy ja edellytys sille, että edes jonkintasoisen vuorovaikutus niiden kanssa ylipäätään on mahdollista.

    Kuitenkin; kuten myös jo totesin, jotkin niiden ominaisuudet ovat niille kaikille yhteisiä ja niiden vaikutusten; tai niiden havaitsemisen kanssa korreloivien ilmiöiden ja niiden ominaisuuksien, perusteella voidaan myös tehdä joitakin johtopäätöksiä. Kuten myös jo totesin, ne voivat *periaatteessa* ilmentää itseään millaisessa ilmiasussa tahansa, mutta käytännössä tietenkin niiden ilmiasu kussakin *tietyssä* yksittäisessä tilanteessa on silti tietty ja se, että miten ne koetaan, riippuu niiden kokijan kokoomapisteen sijainnista.

    Kuten myös jo totesin, niille yhteisiä oleellisimpia ominaisuuksia vaikuttavat olevan ensinnäkin se, että niillä on hyvin vahvasti koossapysyvä tietoisuus; sen seurauksena, että niiden "suppea-alaiset" emanaatiot kokoavassa rakenteessa ei ole sellaisia heikkouksia kuin orgaanisilla olennoilla ja niillä ei myöskään ole havaittavissa olevaa aineenvaihduntaa, jotka tekijät korreloivat sen kanssa, että niistä "vuotaa" ulos vain hyvin, hyvin vähän energiaa ja myös sen kanssa, että niiden "suppea-alaisissa" emanaatioissa on tavallista vain hyvin, hyvin vähän liikettä, mikä korreloi sen kanssa, että niiden tietoisuus on paljon "syvempi" kuin orgaanisten olentojen. Toisaalta, se, että ne siis eivät mm. kykene valehtelemaan, lienee yhteydessä siihen, että niillä ei ole taipumusta tuhlata energiaansa ja valehteluhan tunnetusti kuluttaa enemmän energiaa kuin se, että ei valehdella...

    Lisäksi niille vaikuttaa olevan yhteistä se, että ne ilmentävät itseään tietylle ihmiselle vasta/kun, jos ihmisen oma energiataso on "riittävän korkea" ja se, että voimakkaat tunnetilat näyttävät kiinnostavan niitä tai ainakin vetävän niitä puoleensa ja don Juan:in mukaan syynä tuohon on se, että nuo tunnetilat vapauttavat sellaista energiaa, jota ne ilmeisesti voivat käyttää hyödykseen; eli kaiketi omien kokoomapisteidensä siirtämiseen.

    Tuossa suhteessa *vaikuttaa* siltä, että ne ovat selvästi eniten kiinnostuneita pelon tunteesta, mutta tuohon vaikutelmaan voi yksinkertaisesti olla syynä se, että ihmisten ja ilmeisesti monien muidenkin organismien, on suhteellisen helppoa tuntea voimakkaita pelkotiloja; ilmeisesti, koska tuo tunne on ollut ja on sellainen evolutionaarisesti hyödyllinen "vaara-indikaattori", joka niiden on helppo tunnistaa.

    Tietäjät kykenevät houkuttelemaan niitä; eli tavallaan kutsumaan niitä, myös siirtämällä kokoomapisteensä johonkin sellaiseen sijaintiin, jota luonnehtii jokin muu vahva tunnetila. Eli, eräs oleellinen syy niitä kohdattaessa tyypillisesti seuraaviin ei-toivottuihin vaikutuksiin, on se, että ihmiset; ja eläimet myös, pelkäävät niitä; hallitsemattomalla tavalla, johtuen mm. niiden tavattomasta outoudesta.

    Epäorgaaniset olennot kykenevät helposti tietämään kaiken sen, mitä ihminen itse tietää, lukemaan ja ennakoimaan ihmisen kaikki ajatukset jne., mitkä tekijät tietenkään eivät ole omiaan lievittämään noita pelontunteita; etenkin kun epäorgaaniset olennot ovat myös sellaisia "häikäilemättömiä opportunisteja", jotka eivät tuhlaa aikaansa sen pohdintaan, että mitkä niiden toiminnan seuraukset ovat ihmisten kannalta.

    "Menestyksellinen yhteistoiminta" niiden kanssa siis edellyttää sitä, että ei ylipäätäänkään omaa inhimillisiä heikkouksia tai siis ainakin saa nuo heikkoutensa hallintaansa; perusluonteeltaan siis "opettavaisten", epäorgaanisten olentojen suorittamien "didaktisten toimenpiteiden" seurauksena tai siis oikeastaan tarkemmin ilmaisten: ei pelkästään niiden seurauksena, vaan vain osittain niiden seurauksena ja osittain niistä riippumatta... :D


  • Mitä nagualismissa ajatellaan "sisäisen äänen" kuuntelemisesta? Kannattaako se ohittaa ja tehdä päätökset järkeilemällä?

   Esim. Joskus saattaa olla tilanne, että järki sanoo, että tee asia näin, mutta sisäinen ääni "kehottaa" tekemään toisin.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0114)

    Nagualismissa puhutaan ensinnäkin "ihmisen naguaalin hiljaisesta äänestä", jota sisäistä ääntä ihmiset kuitenkaan eivät tavallisesti tiedosta; kokoomapisteen tavanomaisessa sijainnissa ja jos tiedostavat, niin kaiketi voivat tulkita sen esim. intuitioksi.

    Kaikenkaikkiaan, nagualismin mukaan ihmisen naguaalilla on käytettävissään suunnattomasti paljon enemmän tietoa ja muitakin resursseja, kuin mitä ihminen tyypillisesti tiedostaa; järkikeskeisten prosessiensa kautta; eli siis kokoomapisteen tavanomaisen sijainnin kautta, olevan käytettävissään ja luonnollisesti on siis nagualismin mukaista antaa noille ilmiöille niiden ansaitsema arvo.

    Tuosta edelläkuvatusta toisaalta taas seuraa se, että tuon em. äänen julkilausumien totuudellisuuden ja relevanssin järkiperäinen tunnistaminen voi olla vaikea tai mahdotonta, mikä on yksi niistä syistä, miksi nagualismissa korostetaan vahvan tonaalin merkitystä, koska paradoksaalisesti vahva tonaali on helpommin "tilapäisesti kutistettavissa", kuin heikko tonaali, mikä puolestaan antaa mahdollisuuden havainnoida systemaattisesti mm. noita naguaalin tuotoksia. Riittävän suuri henkilökohtainen voima mahdollistaa itseasiassa senkin, että henkilö pystyy liikuttamaan kokoomapistettään hyvin nopeasti edestakaisin tuon "hiljaisen tietämyksen sijainnin" ja "rationaalisuuden sijainnin" välillä, mikä puolestaan mahdollistaa noiden asioiden kuvauksen; mm. tässä esitettävällä tavalla. :D

    Tuo nagualismin näkemys on varsin yhteensopiva tieteen tulosten kanssa, sillä aivotutkimukset ovat ensinnäkin osoittaneet, että ihmisaivot muodostuvat hermoverkoista ja toisaalta modernin tekoälytutkimuksen tulosten perusteella tiedetään, että tehokkain ongelmaratkaisutapa ei ole sääntöperusteinen rationaalinen päättely, vaan yksittäisten hermoverkon elementtien aktivoituminen sellaisessa tilanteessa, jossa nuo elementit ovat monipuolisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään ja itseasiassa vaikuttaakin siltä, että tuo päättely/ajattelutoiminta on sellaista vain ihmislajille tyypillistä käyttäytymistä, joka liittyy ensisijaisesti kommunikaatioon.

    Itseasiassa ihmisen aivot vaikuttavat olevan rakenteellisesti lähes optimaaliset, liittyen mm. niiden kokoon, toisiaan lähellä olevien ja muiden neuronien välisten "tietoliikenneyhteyksien"; eli viejä/tuojahaarakkeiden välisiin pituuksiin; suhteessa niiden leveyksiin, sekä noiden viejä/tuojahaarakkeiden keskimääräisiin lukumääriin; neuronia kohti. Eli, jos aivojen kokoa kasvatettaisiin; ceteris paribus, niin energiantarve lisääntyisi ja signaalien siirtyminen veisi enemmän aikaa ja aivotoiminta siis hidastuisi, jos noita viejähaarakkeiden pituuksia kasvatettaisiin; c.p., niin kohina lisääntyisi, jos niiden leveyksiä kasvatettaisiin; c.p., niin energiantarve lisääntyisi ja neuroneille jäisi vähemmän tilaa ja jos tuota haarautumisastetta kasvatettaisiin; c.p., niin aivoihin mahtuisi vähemmän neuroneja. Eräs ihmisaivojen rakenteeseen liittyvä mielenkiintoinen seikka on myös se, että ihmisellä; kuten monilla muillakin lajeilla, on kaksi toisistaan viestiyhteyksien osalta varsin suuressa määrin eristynyttä aivopuoliskoa...

    Nagualismissa puhutaan toisaalta myös ns. "näkemisen äänestä", jolla tarkoitetaan sellaista sisäistä ääntä, joka kuvailee sitä, mitä henkilö havaitsee kokoomapisteen epätavanomaisissa sijainneissa, missä voi olla kyse tuosta samasta ilmiöstä, kuin mitä kuvattiin tämän kommentin alussa. don Juan:in mukaan kyseessä on epäorgaanisen olennon ääni ja sen julkilausumien voidaan tulkita olevan tavallaan karttamerkintöjä sen osalta, että missä kokoomapiste kulloinkin sijaitsee ns. "toisen huomion" äärettömyydessä.

    don Juan:in mukaan nuo julkilausumat voivat perustua vain siihen, minkä ko. henkilö tietää jo ennestään, eli ko. ilmiössä on kyse aiempien päätelmien julkituonnista vastaavankaltaisessa toistuvassa tilanteessa, mutta koska tyypillisesti suurin osa aiemmin koetusta on sellaista, että sitä ei muisteta, niin tuosta seuraa ilmeinen vaikutelma siitä, että tuo ääni paljastaisi ihmiselle sellaisia asioita, joita hän ei ennestään tiedä, vaikka kyseessä siis on vain sellaisten kokemusten kuvausten julkituonnista, joita kokemuksia ihminen ei välttämättä muista kokeneensa aiemmin.

    Harjoittelun kautta toisaalta on silti tietenkin täysin mahdollista palauttaa kokoomapiste tarkoituksellisesti takaisin noihin aiempiin sijainteihinsa, jolloin kyetään havaitsemaan hyvin selvästi tuo tuon äänen sisältöjen toistuminen kullekin sijainnille tyypillisellä tavalla. Tavallisesta muistamisesta tuo kokoomapisteen liikkeen aiheuttama muutos eroaa siinä, että havaitseminen on kokonaisvaltaista. Nagualismissa tuota kutsutaan "elämän uudelleenkoostamiseksi" ja se on eräs keskeisistä nagualismin tekniikoista ja periaatteessa tietäjän täytyisi pystyä uudelleenkoostamaan ja myös uudelleenkoostaa kaikki elämänsä aiemmat tapahtumat...


  • Mitä nagualismissa ajatellaan libidosta? Moitteetonta energiankäyttöä siinäkin ? :-)

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0119)

    Tietenkin ja erityisesti sillä alueella. Nagualismin mukaan sukupuoli-energia; eli siis libido, on äärimmäisen tärkeää ja sitä kannattaa hallita ja käyttää suurella huolella. Nagualismin mukaan se on tapa, jolla ns. selittämätön voima jakaa tietoisuutta ja sen suuntaaminen johonkin tiettyyn kohteeseen merkitsee aina sitä, että huomio ei kiinnity muihin kohteisiin, kyseisen ihmisen emanaatioiden uudelleenjärjestymistä ja potentiaalisesti noiden emanaatioiden liikkeiden kiihtyessä; sukupuolisen toiminnan aikana, myös ns. "tietoisuuden hehkun" tietyn osan irtautumista ihmisestä itsestään, koska perimmäinen syy siihen, että ihmisillä ylipäätään on tuota energiaa on se, että se mahdollistaa; omalta osaltaan, uuden yksilön tietoisuuden muodostumisen...

    Nagualismissa ei vastusteta lapsien hankkimista, mutta lapsien hankkiminen kuluttaa paljon energiaa, mm. koska he vaativat paljon ja pitkään huolenpitoa ja don Juan:in mukaan tietäjällä ja myös tietenkin tietäjä-oppilailla täytyy noista ja muistakin ratkaisuistaan huolimatta, joka tapauksessa olla käytettävissään riittävästi tuota energiaa, jotta he mm. kykenevät "näkemään"; eli siis havaitsemaan, kokoomapisteensä epätavanomaisissa sijainneissa. Castaneda on kertonut näistä asioista kirjassaan: "The Fire from Within".

    Hän kertoi kirjoissaan myös mm. tarinan siitä, miten tuon energian tuhlaaminen don Juan:in mukaan johti jotkin hänen oman sukupolvensa tietäjä-seurueen jäsenet vakaviin ongelmiin, koska "selittämättömän voiman paineen"; joka havaitaan tietyissä kokoomapisteen epätavanomaisissa sijainneissa, kestäminen ei ole mahdollista ilman riittävää käytettävissä olevaa energiamäärää ja henkilökohtaista voimaa.

    Miespuolisille tietäjä-oppilaille se, että he tarttuvat "taikasauvaansa" voi jo riittää myös ainakin mm. siihen, että heitä "liian innokkaasti" lähentelevät epäorgaaniset olennot menettävät kiinnostuksensa; tietäjä-oppilaan pelon korvautuessa tulevan sukupuolisen toiminnan ennakoinnin tuottamilla muilla tyypillisillä tuntemuksilla ja muistaakseni don Juan suositteli tuota "tekniikkaa" jossain tilanteessa myös Castaneda:lle itselleen; tämän siis ollessa vielä oppilasaikansa siinä vaiheessa, jossa ei kyennyt liikuttamaan kokoomapistettään intentionsa avulla. :D


  • Mitäs nagualismissa ajatellaan menneisyyden traumojen/kipukohtien kohtaamisesta? Kannattaako ne käsitellä vai antaa "ajan parantaa haavat" ja unohtaa menneet?

   Puhutaan nk. sisäisestä työstä.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0131)

    Tuo on esimerkki sellaisesta asiasta, joka on hankala selitettäväksi lyhyesti siten, että se tulisi yleisessä katsannossa ymmärretyksi tarkoitetulla tavalla. Taustana on se, että don Juan:in Castaneda:n kirjoissaan esitettyjä opetuksia ei oltu alun perin tarkoitettu "taviksille", vaan Castaneda:lle itselleen, josta oli tarkoitus tulla don Juan:in tietäjä- tai näkijälinjan seuraava johtaja; eli naguaali.

    Optimaalinen eteneminen edellyttää sellaisen opettajan, joka kykenee "näkemään" oppilaansa ja Castaneda:n kirjoissa on lukemattomia kuvauksia siitä, että tietyissä tilanteissa don Juan yksinkertaisesti lopetti; lyhyeksi tai hyvin pitkäksikin ajaksi, kokonaan puhumisen tietyistä teemoista ja tekniikoista, jos arvioi näkemisensä perusteella, että Castaneda ei vielä ollut valmis etenemään niiden osalta ja että tämän energia tulisi moitteettomammin hyödynnetyksi muissa aktiviteeteissa.

    Kuten jo jossain totesinkin, ns. uudelleenkoostamisen (recapitulation) muodossa tietäjien tulee periaatteessa kyetä tavallaan muistamaan kaikki elämänkokemuksensa. Kyseessä ei ole psykoanalyysi, koska riittävän energiamäärän omaava ihminen pystyy suorittamaan uudelleenkoostamisen ja suorittamaan sen itsenäisestikin; ilman analyytikon tms. apua ja kyseessä ei ole vain aiempien tapahtumien muistelemisesta, vaan siitä, että kokoomapiste *siirretään* samaan sijaintiin, jossa se oli noiden tapahtumien aikana.

    Kokoomapistettä ei kuitenkaan *kiinnitetä* sinne, koska kiinnittyminen; totaalisen aistimisen merkityksessä, tulkintani mukaan tarkoittaisi sitä, että ihminen tavallaan "siirtyisi fyysisesti menneisyyteen" tai ainakin "ihmisen tietoisuus siirtyisi siihen "aika-avaruus -lohkareen" osaan, jossa sen fysikaalinen tila oli sama kuin silloin, kun ihminen alunperin tiedosti nuo kokemuksensa". Ongelmana "tavisten" kannalta tässä tekniikassa on se, että he eivät ylipäätäänkään osaa siirtää kokoomapistettään hallitusti ja lisäksi se, että nagualismin mukainen oikea asenne on edellytys mm. sille, että kokoomapiste ei siirry tarkoitettua pidemmäksi ajaksi eikä tarkoitettua tiukemmin tiettyyn sijaintiin.

    Nagualismin mukaan uudelleenkoostaminen mahdollistaa "viime kädessä" sen, että selittämätöntä voimaa kyetään tavallaan "vetämään nenästä"; tarjoamalla sille noiden elämänkokemusten sijasta niiden uudelleenkoostettu kopio, mikä mahdollistaa sen, että ihminen säilyttää osin emanaatioidensa koheesion; siinä tilanteessa, jossa ns. "vyöryvä voima" muuten aiheuttaisi sen, että ihmisen järjestelmärajapinta tavallaan osittain romahtaisi ihmisen sisälle, mikä on tilanne mm. silloin, kun ihminen on kuolemaisillaan. Tuo tavallinen kohtalo on vältettävissä "sytyttämällä" kaikki tuon järjestelmärajapinnan sisällä olevat ns. suppea-alaiset emanaatiot hallitusti, mutta se edellyttää suurta moitteettomuutta ja riittävää määrää käyttökelpoista energiaa, jota vain harvoilla tietäjillä on.

    Uudelleenkoostaminen periaatteessa tukee myös sitä, että ihminen kykenee tukkimaan ne energianvuotokohtansa, jotka liittyvät aiempiin tapahtumiin ja siten mahdollistaa em. käyttökelpoisen energian kerryttämistä, mutta tietenkin myönteiset tulokset edellyttävät moitteettomuutta; nagualismin tarkoittamassa merkityksessä. Osa traumaattisista kokemuksista on helpoiten uudelleenkoostettavien joukossa, koska kokoomapiste siirtyy välillä itsenäisestikin niiden suuntaan.

    Uudelleenkoostaminen on vain yksi nagualismissa tärkeistä tekniikoista muiden joukossa ja ideana ei ole se, että siihen käytettäisiin kaikki aika ja etenkään ei se, että juututtaisiin tiettyihin aiempiin traumaattisiin; tai muunkaanlaisiin, kokemuksiin. Kokemusten uudelleenkoostaminen on samankaltaista toimintaa kuin se, jota tietyiltä osin tapahtuu tavanomaisen unennäön aikana ja joka nykytieteen mukaan on sellainen prosessi, joka mahdollistaa aiempien kokemusten tarkastelun/hyödyntämisen ilman, että niihin liittyy mm. niitä traumaattisia tunteita, joita niihin alunperin on liittynyt.

    Tietenkin uudelleenkoostamisen; kuten muidenkin tekniikoiden, soveltamisessa tulee siis ottaa huomioon jo ennestään käytettävissä olevan henkilökohtaisen voiman määrä ja edetä vain siinä määrin, minkä tuo voima sallii siten, jotta olisi mahdollista saavuttaa myönteiset tulokset; eli käytettävissä olevan käyttökelpoisen energian määrän kasvu ja sen säilyminen itsensä käytettävissä olevana.

    Koska lähes kaikki ihmisen voima sijaitsee tiedostamattomissa emanaatioissa ja etenkin varhaislapsuuteen liittyy hyvin traumaattisia kokemuksia ja periaatteessa tietäjien tapauksessa uudelleenkoostamisessa pitäisi kyetä etenemään hedelmöittymishetkeen asti, niin tuolloin nuo traumaattiset kokemukset eivät oikein ole vältettävissä ja niihinhän don Juan:in mukaan kuuluu mm. sellaisia kokemuksia epäorgaanisista olennoista, joiden kokemusten aikaan ihmiselle ei vielä edes ole ollut kehittynyt kuin vain jossain määrin tonaaliakaan, jota mm. tarvitaan mm. kokoomapisteen liikkeiden hallintaan...


  • Jos hyväksyy Castanjedan, ei ole mitään syytä enää olla hyväksymättä normaaleja uskontojakaan.

   Silloin tulee esille Jumalan opin erottaminen Saatanan opista ja kannattaa opiskella nämä nagualismit oman seurakuntansa turvassa.

   Siis pitää oppia erottamaan noituus Jumalan uskonnosta, voimista ja ihmeistä. Ja ihmisen omat piilevät voimat näistä. Kolme eri asiaa. Ja niiden alamuodot.

   • Ja ALVi, se pitää maksaa aina!


   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0132)

    Nagualismi johtaa *hyvin tiivistetysti ilmaisten* ihmisen naguaaliin, joka on sekä *tiedon*, että *voiman* lähde ja nagualismin vaihtoehtona on siis vain se, että elää eristyksissä tiedosta ja voimasta. Keskeisin ja pohjimmiltaan ainoakin väline tiedon ja voiman saavuttamiseen nagualismin mukaan on ns. *energeettinen moitteettomuus*, mihin kaikki nagualismin erityistekniikat liittyvät.

    Nagualismi on siis pohjimmiltaan hyvin selkeä, *selväjärkinen* ja *suoraviivainen* lähestymistapa todellisuuden muiden osien kanssa vuorovaikuttamiseen ja okkulttinen vaikutelma syntyy mm. sitä kautta, että nagualismin kautta sekä nimenomaan pyritään, että myös kyetään etenemään niin pitkälle tiedon ja voiman kasvattamisessa, kuin mikä ylipäätään on mahdollista ja se että sen periaatteiden noudattamisen tulokset parhaimmillaan don Juan:in mukaan ylittävät sen, minkä sekä modernissa tieteessä, että useimmissa perinteisissä uskonnoissa oletetaan olevan ihmiselle mahdollista...

    Olli S.: "Jos hyväksyy Castanjedan, ei ole mitään syytä enää olla hyväksymättä normaaleja uskontojakaan."

    Tuossa väitteessäsi sekä premissi, että johtopäätös ovat karkeasti virheellisiä.
    1a) Ensinnäkin, nagualismi ei ole uskonto, koska siinä *ei uskota* jumaliin tai muihin ns. yliluonnollisiin olentoihin. Nagualismin mukaan olemassa on suunnaton määrä sellaisia asioita, joita ei ylipäätäänkään voida tietää, eikä siis ole tarkoituksenmukaista luokitella lähestymistapoja uskonnoiksi *vain* sillä perusteella, että niissä tehdään joitakin oletuksia. Nagualismissa esim. *oletetaan*, että ns. epäorgaaniset olennot ovat *reaalisia*, mutta niiden ei oleteta olevan yliluonnollisia henkiä tms., vaan ns. vieraiden lajien; hyvin kehittyneiden sellaisten, "edustajia", mutta kuten aiemmin olen hyvin seikkaperäisesti toisaalla selittänyt, epäorgaanisia olentoja ei kyetä "näkemään"; edes tietäjienkään toimesta ja niiden olemus on siis sillä rajalla, minkä tunnistaminen ylipäätään on ihmiselle mahdollista, eikä nagualismissa siis tehdä vahvoja väitteitä niiden olemuksesta, eikä juurikaan johtopäätöksiä niihin perustuen, vaan pyritään vaan selittämään niitä siinä määrin, kuin mikä on välttämätöntä, jotta niiden kanssa vuorovaikutettaessa ylipäätään kyetään toimimaan energeettisesti moitteettomasti...

    1b) Nagualismi ei toisaalta myöskään perustu dogmeihin; kuten uskonnot, vaan jokainen tiedon osa "lunastetaan" nagualismissa *henkilökohtaisesti*; omien *havaintojen* ja *kokemusten* kautta ja nagualismi on siinä suhteessa tieteenkaltaista, että *jos* havainnot ja oletukset eivät käy yksiin, niin oletukset ovat ne, jotka lentävät roskikseen...

    1c) Nagualismissa ei myöskään olla kiinnostuneita nagualismin tyrkyttämisestä tai edes levittämisestäkään; toisin kuin uskontojen osalta yleensä on kyse, koska nagualismin mukaan sen, että kykeneekö ihminen hyödyntämään vai eikö kykene hyödyntämään edukseen nagualismin tarjoamaa tietoa, riippuu tuon ihmisen *henkilökohtaisesta voimasta*. don Juan on ilmaissut tämän siten, että mitä uskomattomimpia "salaisuuksia" voidaan huoletta paljastaa sellaiselle ihmiselle, jolla on hyvin vähän henkilökohtaista voimaa, koska niillä ei ole tuohon ihmiseen mitään vaikutusta; mikä nähdään tälläkin palstalla. :D Toisaalta, käänteisesti sellainen ihminen, jolla on hyvin paljon henkilökohtaista voimaa tarvitsee naguaalilta vain pienen vihjeen ja kykenee sen jälkeen etenemään nopeasti oikeaan suuntaan; eli siis siihen, joka johtaa tiedon ja voiman kerryttämiseen...

    2) Tuo em. johtopäätöksesi toisaalta on "non sequitur" tietenkin ensinnäkin jo senkin vuoksi, että uskontoja on hyvin monia ja erilaisia, eikä edes ole ole olemassa mitään tieteellistä tai yleisesti hyväksyttyä määritelmää sille, että mitkä niistä olisivat ns. "normaaleja" ja sillä taas, että kuinka *suosittuja* ne ovat, ei kannata olettaa olevan mitään yhteyttä sen kanssa, että missä määrin niiden oletukset ovat paikkansapitäviä, koska uskonnollisten oletusten paikkansapitävyyttä ei ylipäätäänkään voida tietää, nimenomaan jos/koska ne ovat *pelkkiä uskomuksia*, kuin vain *siinä tapauksessa*, että ne ovat *loogisesti ristiriitaisia*, mikä itseasiassa juuri *on* tilanne noiden kaikkein suosituimpien uskontojen osalta... Nagualismissa taas toisaalta ei itseasiassa edes olla kiinnostuneita uskonnoista, vaan selväjärkisestä *havainnoinnista*; erityisesti siis myös poikkeuksellisissa olosuhteissa...


   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0133)

    Olli. S: "Silloin tulee esille Jumalan opin erottaminen Saatanan opista ja kannattaa opiskella nämä nagualismit oman seurakuntansa turvassa."

    Ensinnäkin, nagualismin mukaan olemassa ei ylipäätään edes ole mitään Jumalaa tai Saatanaa; muina kuin käsitteinä ja uskomuksina. Toisekseen, nagualismin mukaisesti toimittaessa kohdataan *todellisuus*, eivätkä uskonnolliset seurakunnat tms. ole riittäviä suojuksia todellisuutta kohdattaessa, koska uskonto antaa suojaa korkeintaan vain *todellisuuden tiedostamiselta*; kun taas nagualismissa nimenomaan pyritään *tiedostamaan todellisuus*. Nagualismi on siis kaikenkaikkiaan hyvin erilainen lähestymistapa ja käytäntö kuin uskonnot ja nagualismin mukaan ns. uskonnolliset ihmiset eivät esim. edes kykene erottamaan Jumalalle olettamiaan ominaisuuksia omasta kuvastaankaan; toisin kuin nagualistiset tietäjät...

    "Siis pitää oppia erottamaan noituus Jumalan uskonnosta, voimista ja ihmeistä. Ja ihmisen omat piilevät voimat näistä. Kolme eri asiaa. Ja niiden alamuodot."

    Voit huolettaa luottaa siihen, että nagualismin piirissä ymmärretään nuo asiat *perinpohjin*. Nagualismin mukaan mitkään suotuisat tulokset eivät ole mahdollisia ilman em. henkilökohtaista voimaa, jossa on kyse nimenomaan ihmisen luontaisista kyvyistä. Noituudelle toisaalta taitaa olla niin monta määritelmää, kuin on erilaisia määrittelijätahojakin, eikä tuo termi siis ole kovinkaan hyödyllinen, eikä korrektikaan, koska siihen liittyy negatiivisia merkityksiä, johtuen tietenkin mm. kristinuskoa tunnustaneiden vallanpitäjien etenkään aikoinaan hyvin pitkiä aikoja harjoittamasta mustamaalauksesta.

    Esim. nagualismin mukaan noituudessa (sorcery) on kyse *tahdon käyttämisestä* siihen, mikä on oleellista, mutta nagualismissa tahdollakaan ei tarkoiteta sitä, mitä sillä tavallisesti tarkoitetaan, vaan oleellisesti "henkilökohtaisen voiman käyttöä todellisuuden muiden osien hyödyntämiseen". Noituutta neutraalimpi termi on *magiikka*, jota yleensä ajatellaan voitavan käyttää *sekä hyvinä, että pahoina* pidettyihin tarkoituksiin; kuten muitakin asioita, eikä oleellista siis ole tuossa suhteessa tietty tekniikka tai lähestymistapa sinällään, vaan se, että mihin sitä käytetään.

    Nagualismissa tuon ns. magiikan ei oleteta perustuvan ns. yliluonnollisiin voimiin, toisin kuin uskonnoissa, vaan em. henkilökohtaiseen voimaan. Esim. Castaneda:n opettaja don Juan ei edes pitänyt itseään noitana tai maagikkonakaan; vaikka pitikin mysteereistä, vaan *näkijänä*, joka tavoitteli tietoa sen "eleganssin" vuoksi, mutta toisaalta hänen oma opettajansa oli don Juan:in mukaansa "suunnattomia voimia hallitseva noita"; siis noita nimenomaan tuossa em. nagualismin tarkoittamassa merkityksessä; erityisesti hänen omaamansa henkilökohtaisen voiman seurauksena ja vaikka don Juan:in mukaan hänen opettajansa olikin kiinnostuneempi voimasta kuin tiedosta, niin hän silti piti opettajaansa moitteettomana *opettajana*.

    Toisaalta, Castaneda:n kirjoissa don Juan korostaa lukuisia kertoja sitä, miten tärkeää olisi kyetä välttämään houkutus käyttää voimaa itsekeskeisiin tarkoituksiin, jota populääreillä termeillä voitaisiin luonnehtia siksi ns. "voiman pimeäksi puoleksi" ja joka toimintatapa hänen mukaansa oli tyypillistä nimenomaan ns. muinaisille tietäjille tai noidille. Castaneda on kirjoissaan kuvannut tuota "modernien näkijöiden" ja "muinaisten noitien" eroa seikkaperäisesti ja paljon paremmin, kuin itse pystyn sitä tässä selittämään näillä suhteellisen lyhyillä kommenteillani...

    Hämmennystä taviksissa luonnollisesti voi aiheuttaa myös mm. se, että don Juan *tarkoituksellisesti* esitteli itsensä Castaneda:lle noitana (sorcerer); minkä Castaneda raportoi siinä ensimmäisessä kirjassaan, *jotta* olisi saanut Castaneda:n motivoitumaan tietämisestä yms., vaikka don Juan ei siis itse oikeasti ollutkaan enää tuossa vaiheessa noita/maagikko ja ei siis ollut kiinnostunut noituudesta, vaan "näkemisestä". :D


   • Olli.S
    Tänään 15:38

    "Jos hyväksyy Castanjedan, ei ole mitään syytä enää olla hyväksymättä normaaleja uskontojakaan."

    Oletko pohtinut asiaa koskaan siltä kantilta kun tiedetään että nykyihminen on ollut olemassa sellaiset 250 000 vuotta ja kun taas eräät jumaluskonnot luomisoppeineen vasta 2000 vuotta,mikä ristiriita tästä syntyy aikaperspektiivi huomioon ottaen.
    Shamanismi, johon nagualismikin juurtaa juonensa on jumaluskontoihin verrattuna ikiaikaista,yhtä vanha kuin ihmishistoria.
    Ennenminkin jumaluskonnoista tulee käsitys että juuri ne ovat itse oppiinsa kääriytynyt paholainen. Lopunajan saatana joka tietää että sen aika on lyhyt ja siksi ne pyrkivät villitsemään kansat,kuten ne ovatkin tehneet koko olemassaolonsa aikana. (uskontojen historia)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0132)

    Nagualismi johtaa *hyvin tiivistetysti ilmaisten* ihmisen naguaaliin, joka on sekä *tiedon*, että *voiman* lähde ja nagualismin vaihtoehtona on siis vain se, että elää eristyksissä tiedosta ja voimasta. Keskeisin ja pohjimmiltaan ainoakin väline tiedon ja voiman saavuttamiseen nagualismin mukaan on ns. *energeettinen moitteettomuus*, mihin kaikki nagualismin erityistekniikat liittyvät.

    Nagualismi on siis pohjimmiltaan hyvin selkeä, *selväjärkinen* ja *suoraviivainen* lähestymistapa todellisuuden muiden osien kanssa vuorovaikuttamiseen ja okkulttinen vaikutelma syntyy mm. sitä kautta, että nagualismin kautta sekä nimenomaan pyritään, että myös kyetään etenemään niin pitkälle tiedon ja voiman kasvattamisessa, kuin mikä ylipäätään on mahdollista ja se että sen periaatteiden noudattamisen tulokset parhaimmillaan don Juan:in mukaan ylittävät sen, minkä sekä modernissa tieteessä, että useimmissa perinteisissä uskonnoissa oletetaan olevan ihmiselle mahdollista...

    Olli S.: "Jos hyväksyy Castanjedan, ei ole mitään syytä enää olla hyväksymättä normaaleja uskontojakaan."

    Tuossa väitteessäsi sekä premissi, että johtopäätös ovat karkeasti virheellisiä.
    1a) Ensinnäkin, nagualismi ei ole uskonto, koska siinä *ei uskota* jumaliin tai muihin ns. yliluonnollisiin olentoihin. Nagualismin mukaan olemassa on suunnaton määrä sellaisia asioita, joita ei ylipäätäänkään voida tietää, eikä siis ole tarkoituksenmukaista luokitella lähestymistapoja uskonnoiksi *vain* sillä perusteella, että niissä tehdään joitakin oletuksia. Nagualismissa esim. *oletetaan*, että ns. epäorgaaniset olennot ovat *reaalisia*, mutta niiden ei oleteta olevan yliluonnollisia henkiä tms., vaan ns. vieraiden lajien; hyvin kehittyneiden sellaisten, "edustajia", mutta kuten aiemmin olen hyvin seikkaperäisesti toisaalla selittänyt, epäorgaanisia olentoja ei kyetä "näkemään"; edes tietäjienkään toimesta ja niiden olemus on siis sillä rajalla, minkä tunnistaminen ylipäätään on ihmiselle mahdollista, eikä nagualismissa siis tehdä vahvoja väitteitä niiden olemuksesta, eikä juurikaan johtopäätöksiä niihin perustuen, vaan pyritään vaan selittämään niitä siinä määrin, kuin mikä on välttämätöntä, jotta niiden kanssa vuorovaikutettaessa ylipäätään kyetään toimimaan energeettisesti moitteettomasti...

    1b) Nagualismi ei toisaalta myöskään perustu dogmeihin; kuten uskonnot, vaan jokainen tiedon osa "lunastetaan" nagualismissa *henkilökohtaisesti*; omien *havaintojen* ja *kokemusten* kautta ja nagualismi on siinä suhteessa tieteenkaltaista, että *jos* havainnot ja oletukset eivät käy yksiin, niin oletukset ovat ne, jotka lentävät roskikseen...

    1c) Nagualismissa ei myöskään olla kiinnostuneita nagualismin tyrkyttämisestä tai edes levittämisestäkään; toisin kuin uskontojen osalta yleensä on kyse, koska nagualismin mukaan sen, että kykeneekö ihminen hyödyntämään vai eikö kykene hyödyntämään edukseen nagualismin tarjoamaa tietoa, riippuu tuon ihmisen *henkilökohtaisesta voimasta*. don Juan on ilmaissut tämän siten, että mitä uskomattomimpia "salaisuuksia" voidaan huoletta paljastaa sellaiselle ihmiselle, jolla on hyvin vähän henkilökohtaista voimaa, koska niillä ei ole tuohon ihmiseen mitään vaikutusta; mikä nähdään tälläkin palstalla. :D Toisaalta, käänteisesti sellainen ihminen, jolla on hyvin paljon henkilökohtaista voimaa tarvitsee naguaalilta vain pienen vihjeen ja kykenee sen jälkeen etenemään nopeasti oikeaan suuntaan; eli siis siihen, joka johtaa tiedon ja voiman kerryttämiseen...

    2) Tuo em. johtopäätöksesi toisaalta on "non sequitur" tietenkin ensinnäkin jo senkin vuoksi, että uskontoja on hyvin monia ja erilaisia, eikä edes ole ole olemassa mitään tieteellistä tai yleisesti hyväksyttyä määritelmää sille, että mitkä niistä olisivat ns. "normaaleja" ja sillä taas, että kuinka *suosittuja* ne ovat, ei kannata olettaa olevan mitään yhteyttä sen kanssa, että missä määrin niiden oletukset ovat paikkansapitäviä, koska uskonnollisten oletusten paikkansapitävyyttä ei ylipäätäänkään voida tietää, nimenomaan jos/koska ne ovat *pelkkiä uskomuksia*, kuin vain *siinä tapauksessa*, että ne ovat *loogisesti ristiriitaisia*, mikä itseasiassa juuri *on* tilanne noiden kaikkein suosituimpien uskontojen osalta... Nagualismissa taas toisaalta ei itseasiassa edes olla kiinnostuneita uskonnoista, vaan selväjärkisestä *havainnoinnista*; erityisesti siis myös poikkeuksellisissa olosuhteissa...

    Kaikki noituus esiintyy oppina, joka ei muka ole ollenkaan uskonnon suuntaus. Sitä ne nimenomaan ovat kuitenkin, aivan kuin Steinerin Hengentiede tai Scientologia.

    Tieteenä on kysymys teologiasta ja uskontotieteestä, ja uskontona yhdestä uskonsuunnasta. Nagualismi on yksi uskon suunta, vaikka itse väittäisi olevansa jotain muuta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olli.S
    Tänään 15:38

    "Jos hyväksyy Castanjedan, ei ole mitään syytä enää olla hyväksymättä normaaleja uskontojakaan."

    Oletko pohtinut asiaa koskaan siltä kantilta kun tiedetään että nykyihminen on ollut olemassa sellaiset 250 000 vuotta ja kun taas eräät jumaluskonnot luomisoppeineen vasta 2000 vuotta,mikä ristiriita tästä syntyy aikaperspektiivi huomioon ottaen.
    Shamanismi, johon nagualismikin juurtaa juonensa on jumaluskontoihin verrattuna ikiaikaista,yhtä vanha kuin ihmishistoria.
    Ennenminkin jumaluskonnoista tulee käsitys että juuri ne ovat itse oppiinsa kääriytynyt paholainen. Lopunajan saatana joka tietää että sen aika on lyhyt ja siksi ne pyrkivät villitsemään kansat,kuten ne ovatkin tehneet koko olemassaolonsa aikana. (uskontojen historia)

    >juurtaa juurensa<, korjaus


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0133)

    Olli. S: "Silloin tulee esille Jumalan opin erottaminen Saatanan opista ja kannattaa opiskella nämä nagualismit oman seurakuntansa turvassa."

    Ensinnäkin, nagualismin mukaan olemassa ei ylipäätään edes ole mitään Jumalaa tai Saatanaa; muina kuin käsitteinä ja uskomuksina. Toisekseen, nagualismin mukaisesti toimittaessa kohdataan *todellisuus*, eivätkä uskonnolliset seurakunnat tms. ole riittäviä suojuksia todellisuutta kohdattaessa, koska uskonto antaa suojaa korkeintaan vain *todellisuuden tiedostamiselta*; kun taas nagualismissa nimenomaan pyritään *tiedostamaan todellisuus*. Nagualismi on siis kaikenkaikkiaan hyvin erilainen lähestymistapa ja käytäntö kuin uskonnot ja nagualismin mukaan ns. uskonnolliset ihmiset eivät esim. edes kykene erottamaan Jumalalle olettamiaan ominaisuuksia omasta kuvastaankaan; toisin kuin nagualistiset tietäjät...

    "Siis pitää oppia erottamaan noituus Jumalan uskonnosta, voimista ja ihmeistä. Ja ihmisen omat piilevät voimat näistä. Kolme eri asiaa. Ja niiden alamuodot."

    Voit huolettaa luottaa siihen, että nagualismin piirissä ymmärretään nuo asiat *perinpohjin*. Nagualismin mukaan mitkään suotuisat tulokset eivät ole mahdollisia ilman em. henkilökohtaista voimaa, jossa on kyse nimenomaan ihmisen luontaisista kyvyistä. Noituudelle toisaalta taitaa olla niin monta määritelmää, kuin on erilaisia määrittelijätahojakin, eikä tuo termi siis ole kovinkaan hyödyllinen, eikä korrektikaan, koska siihen liittyy negatiivisia merkityksiä, johtuen tietenkin mm. kristinuskoa tunnustaneiden vallanpitäjien etenkään aikoinaan hyvin pitkiä aikoja harjoittamasta mustamaalauksesta.

    Esim. nagualismin mukaan noituudessa (sorcery) on kyse *tahdon käyttämisestä* siihen, mikä on oleellista, mutta nagualismissa tahdollakaan ei tarkoiteta sitä, mitä sillä tavallisesti tarkoitetaan, vaan oleellisesti "henkilökohtaisen voiman käyttöä todellisuuden muiden osien hyödyntämiseen". Noituutta neutraalimpi termi on *magiikka*, jota yleensä ajatellaan voitavan käyttää *sekä hyvinä, että pahoina* pidettyihin tarkoituksiin; kuten muitakin asioita, eikä oleellista siis ole tuossa suhteessa tietty tekniikka tai lähestymistapa sinällään, vaan se, että mihin sitä käytetään.

    Nagualismissa tuon ns. magiikan ei oleteta perustuvan ns. yliluonnollisiin voimiin, toisin kuin uskonnoissa, vaan em. henkilökohtaiseen voimaan. Esim. Castaneda:n opettaja don Juan ei edes pitänyt itseään noitana tai maagikkonakaan; vaikka pitikin mysteereistä, vaan *näkijänä*, joka tavoitteli tietoa sen "eleganssin" vuoksi, mutta toisaalta hänen oma opettajansa oli don Juan:in mukaansa "suunnattomia voimia hallitseva noita"; siis noita nimenomaan tuossa em. nagualismin tarkoittamassa merkityksessä; erityisesti hänen omaamansa henkilökohtaisen voiman seurauksena ja vaikka don Juan:in mukaan hänen opettajansa olikin kiinnostuneempi voimasta kuin tiedosta, niin hän silti piti opettajaansa moitteettomana *opettajana*.

    Toisaalta, Castaneda:n kirjoissa don Juan korostaa lukuisia kertoja sitä, miten tärkeää olisi kyetä välttämään houkutus käyttää voimaa itsekeskeisiin tarkoituksiin, jota populääreillä termeillä voitaisiin luonnehtia siksi ns. "voiman pimeäksi puoleksi" ja joka toimintatapa hänen mukaansa oli tyypillistä nimenomaan ns. muinaisille tietäjille tai noidille. Castaneda on kirjoissaan kuvannut tuota "modernien näkijöiden" ja "muinaisten noitien" eroa seikkaperäisesti ja paljon paremmin, kuin itse pystyn sitä tässä selittämään näillä suhteellisen lyhyillä kommenteillani...

    Hämmennystä taviksissa luonnollisesti voi aiheuttaa myös mm. se, että don Juan *tarkoituksellisesti* esitteli itsensä Castaneda:lle noitana (sorcerer); minkä Castaneda raportoi siinä ensimmäisessä kirjassaan, *jotta* olisi saanut Castaneda:n motivoitumaan tietämisestä yms., vaikka don Juan ei siis itse oikeasti ollutkaan enää tuossa vaiheessa noita/maagikko ja ei siis ollut kiinnostunut noituudesta, vaan "näkemisestä". :D

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0132)

    "Toisaalta, käänteisesti sellainen ihminen, jolla on hyvin paljon henkilökohtaista voimaa tarvitsee naguaalilta vain pienen vihjeen ja kykenee sen jälkeen etenemään nopeasti oikeaan suuntaan; eli siis siihen, joka johtaa tiedon ja voiman kerryttämiseen..."

    Toisaalta,näiden tiedetään käyttäneen myös henkilökohtaisesti vahvaan ihmiseen suurta voimaa.Esimerkiksi henkilö joka on jo vahva unimatkoissaan ja pystyy siellä matkatessaan harjautuneen välittömästi reagoimaan eteen tulleisiin tilanteisiin,on tämän olevaisuuden päivätilassa silti vielä saatettu näiden toimesta suuremman voimavaikutuksen alaiseksi ja vahvaa initaatiotilannetta vastaavaan tilaan.Näiden tilanteiden synnyttämisen tarkoituksena on mahdollisesti henkilön lopullinen sitouttaminen haluttuun suuntaan.


   • Olli.S kirjoitti:

    Kaikki noituus esiintyy oppina, joka ei muka ole ollenkaan uskonnon suuntaus. Sitä ne nimenomaan ovat kuitenkin, aivan kuin Steinerin Hengentiede tai Scientologia.

    Tieteenä on kysymys teologiasta ja uskontotieteestä, ja uskontona yhdestä uskonsuunnasta. Nagualismi on yksi uskon suunta, vaikka itse väittäisi olevansa jotain muuta.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0134)

    Olli.S: "Kaikki noituus esiintyy oppina, joka ei muka ole ollenkaan uskonnon suuntaus. Sitä ne nimenomaan ovat kuitenkin, aivan kuin Steinerin Hengentiede tai Scientologia."

    Käytät tuossa nyt; täsmentämättömästi, termiä "noituus", vaikka *juuri* selitin, että sen määritelmästä ei vallitse mitään yksimielisyyttä ja esim. nagualismissa ja kristinuskossa sillä tarkoitetaan hyvin erilaisia asioita. Esim. Mooseksen kirjojen ns. ihmeet; kuten esim. Mooseksen tapa käyttää sauvaansa, voidaan hyvin luontevasti tulkita magiikaksi ja toisaalta maanjäristysten yms. luonnollisten ilmiöiden tarkoituksellinen tulkinta ns. Jumalan toiminnaksi, luonnollisen mystifioinniksi...

    Myös esim. erityisesti ns. karismaattinen ja fanaattinen nykyinenkin julistustoiminta monissa uskonnollisissa yhteisöissä täyttää hyvin nagualismin tarkoittaman noituuden määritelmän; eli siis vahvan tahdonvoiman omaava yksilö; uskonnollinen johtaja ja/tai julistaja, käyttää tuota voimaansa tuolloin muiden kokoomapisteiden siirtämiseen; mahdollisesti traditionsa arvostamien kirjoitusten osoittamalla tavalla tai ns. henkilökohtaisesti vastaanottamiksekseen väittämiinsä profetioihin yms. perustuen...

    "Tieteenä on kysymys teologiasta ja uskontotieteestä, ja uskontona yhdestä uskonsuunnasta. Nagualismi on yksi uskon suunta, vaikka itse väittäisi olevansa jotain muuta."

    Teologia on tiede, jonka tutkimuskohteena ovat *uskonnot* ja erityisesti niiden sisältämät Jumalaa, jumalallista tai yliluonnollista koskevat oletukset. Teologia ei siis ole relevanttia nagualismin suhteen, koska; kuten jo myös toin esille, nagualismissa nimenomaan *ei* oleteta Jumalaa, jumalallista tai yliluonnollista ja se ei ole uskonto, vaan tiedon ja voiman tavoittelussa noudatettava toimivaksi havaittu *käytäntö*...

    Toisaalta, koska kaikilla lähestymistavoilla, tekniikoilla jne. on tietty rakenne, niin niitä voidaan silti analysoida tieteellisestä näkökulmasta ja nagualismikin voi siis olla *joidenkin tieteiden* tutkimuskohde. Castaneda itsehän oli antropologi ja oli opiskellut myös psykologiaa ja pyrki etenkin oppilasaikansa alussa tarkastelemaan nagualismia nimenomaan antropologian näkökulmasta. Kuitenkin esim. se hänen ensimmäisen kirjansa lopussa esittelemänsä "rakenneanalyysi tietäjän toiminnasta" on vain hyvin suppea siivu suhteessa siihen, että mistä nagualismissa oikeasti on kyse, koska Castenada oli tuolloin vielä oppilasaikansa alkuvaiheissa. Kuten aiemmin jo toin esille, nagualismi ei myöskään ole dogmaattinen oppijärjestelmä, vaan oleellisesti *empiriaan* perustuva *käytäntö* ja Castaneda:n kirjojen oleellinen anti onkin se, että ne ovat tiettyjen toimiviksi havaittujen käytäntöjen ja niiden toimivuuden selitysten ja havainnollistusten kokoelma.

    Eli, esim. vaikka nagualismin pääperiaatteena tavallaan on; kuten aiemmin myös toin esille, se että voiman ja tiedon saavuttaminen edellyttää *energeettistä moitteettomuutta*, niin edes tuokaan ei ole dogmi, vaan *jos* havainnot osoittaisivat sen, että tietoa ja voimaa kyettäisiinkin saavuttamaan tehokkaammin jollakin muulla tavalla, niin silloin tuo nagualismin pääperiaate päivitettäisiin vastaavasti... Toisaalta, on siis selvä, että nagualismin *tavoitteena* tosiaan on tuo "tiedon ja voiman tavoittelu", mutta kyseessä ei ole uskomus, vaan *päämäärä* ja tuon loogisena vaihtoehtona on siis vain se, että ihminen pysyttäytyisi tietämättömänä ja heikkona...

    Kaikenkaikkiaan, nagualismissa ei olla kiinnostuneita uskomuksista, vaan moitteettomasta *toiminnasta* ja moitteettomuuden objektiivisena mittana nagualismissa käytetään henkilökohtaista voimaa; eli siis kyvykkyyttä tiedon ja voiman suhteen. Nagualismin omaksumisessa ei toisaalta ole kyse uskonasiasta, eikä edes tahdonvoimastakaan, vaan kuten myös jo toin esille, oppimisesta; ja siinä taas on; nagualismin tarkoittamassa merkityksessä, don Juan:in mukaan kyse *vaikeimmasta asiasta* mihin ihminen ylipäätään voi ryhtyä...

    Casteneda:n 12 kirjaa itseasiassa kuvaavat hänen omaa*pyrkimystään kehittyä tietäjäksi*, sillä tarkemmin ilmaisten nagualismin mukaan ihmisestä tulee tietäjä vasta hänen kyettyään etenemään tiedon tiellä niin pitkälle, kuin mikä on mahdollista. Kuitenkin, koska nagualismia harjoittaviin henkilöihin täytyy viitata mm. tällaisessa yleisluonteisessa keskustelussa joillakin termeillä, niin esim. itse olen viitannut heihin lähinnä termeillä "tietäjä" ja "tietäjäoppilas", koska noiden termien tavanomaiset merkitykset kuitenkin ovat suhteellisen neutraaleja ja lähimpänä sitä, että mistä rooleista nagualismissa tuolta osin on kyse.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0134)

    Olli.S: "Kaikki noituus esiintyy oppina, joka ei muka ole ollenkaan uskonnon suuntaus. Sitä ne nimenomaan ovat kuitenkin, aivan kuin Steinerin Hengentiede tai Scientologia."

    Käytät tuossa nyt; täsmentämättömästi, termiä "noituus", vaikka *juuri* selitin, että sen määritelmästä ei vallitse mitään yksimielisyyttä ja esim. nagualismissa ja kristinuskossa sillä tarkoitetaan hyvin erilaisia asioita. Esim. Mooseksen kirjojen ns. ihmeet; kuten esim. Mooseksen tapa käyttää sauvaansa, voidaan hyvin luontevasti tulkita magiikaksi ja toisaalta maanjäristysten yms. luonnollisten ilmiöiden tarkoituksellinen tulkinta ns. Jumalan toiminnaksi, luonnollisen mystifioinniksi...

    Myös esim. erityisesti ns. karismaattinen ja fanaattinen nykyinenkin julistustoiminta monissa uskonnollisissa yhteisöissä täyttää hyvin nagualismin tarkoittaman noituuden määritelmän; eli siis vahvan tahdonvoiman omaava yksilö; uskonnollinen johtaja ja/tai julistaja, käyttää tuota voimaansa tuolloin muiden kokoomapisteiden siirtämiseen; mahdollisesti traditionsa arvostamien kirjoitusten osoittamalla tavalla tai ns. henkilökohtaisesti vastaanottamiksekseen väittämiinsä profetioihin yms. perustuen...

    "Tieteenä on kysymys teologiasta ja uskontotieteestä, ja uskontona yhdestä uskonsuunnasta. Nagualismi on yksi uskon suunta, vaikka itse väittäisi olevansa jotain muuta."

    Teologia on tiede, jonka tutkimuskohteena ovat *uskonnot* ja erityisesti niiden sisältämät Jumalaa, jumalallista tai yliluonnollista koskevat oletukset. Teologia ei siis ole relevanttia nagualismin suhteen, koska; kuten jo myös toin esille, nagualismissa nimenomaan *ei* oleteta Jumalaa, jumalallista tai yliluonnollista ja se ei ole uskonto, vaan tiedon ja voiman tavoittelussa noudatettava toimivaksi havaittu *käytäntö*...

    Toisaalta, koska kaikilla lähestymistavoilla, tekniikoilla jne. on tietty rakenne, niin niitä voidaan silti analysoida tieteellisestä näkökulmasta ja nagualismikin voi siis olla *joidenkin tieteiden* tutkimuskohde. Castaneda itsehän oli antropologi ja oli opiskellut myös psykologiaa ja pyrki etenkin oppilasaikansa alussa tarkastelemaan nagualismia nimenomaan antropologian näkökulmasta. Kuitenkin esim. se hänen ensimmäisen kirjansa lopussa esittelemänsä "rakenneanalyysi tietäjän toiminnasta" on vain hyvin suppea siivu suhteessa siihen, että mistä nagualismissa oikeasti on kyse, koska Castenada oli tuolloin vielä oppilasaikansa alkuvaiheissa. Kuten aiemmin jo toin esille, nagualismi ei myöskään ole dogmaattinen oppijärjestelmä, vaan oleellisesti *empiriaan* perustuva *käytäntö* ja Castaneda:n kirjojen oleellinen anti onkin se, että ne ovat tiettyjen toimiviksi havaittujen käytäntöjen ja niiden toimivuuden selitysten ja havainnollistusten kokoelma.

    Eli, esim. vaikka nagualismin pääperiaatteena tavallaan on; kuten aiemmin myös toin esille, se että voiman ja tiedon saavuttaminen edellyttää *energeettistä moitteettomuutta*, niin edes tuokaan ei ole dogmi, vaan *jos* havainnot osoittaisivat sen, että tietoa ja voimaa kyettäisiinkin saavuttamaan tehokkaammin jollakin muulla tavalla, niin silloin tuo nagualismin pääperiaate päivitettäisiin vastaavasti... Toisaalta, on siis selvä, että nagualismin *tavoitteena* tosiaan on tuo "tiedon ja voiman tavoittelu", mutta kyseessä ei ole uskomus, vaan *päämäärä* ja tuon loogisena vaihtoehtona on siis vain se, että ihminen pysyttäytyisi tietämättömänä ja heikkona...

    Kaikenkaikkiaan, nagualismissa ei olla kiinnostuneita uskomuksista, vaan moitteettomasta *toiminnasta* ja moitteettomuuden objektiivisena mittana nagualismissa käytetään henkilökohtaista voimaa; eli siis kyvykkyyttä tiedon ja voiman suhteen. Nagualismin omaksumisessa ei toisaalta ole kyse uskonasiasta, eikä edes tahdonvoimastakaan, vaan kuten myös jo toin esille, oppimisesta; ja siinä taas on; nagualismin tarkoittamassa merkityksessä, don Juan:in mukaan kyse *vaikeimmasta asiasta* mihin ihminen ylipäätään voi ryhtyä...

    Casteneda:n 12 kirjaa itseasiassa kuvaavat hänen omaa*pyrkimystään kehittyä tietäjäksi*, sillä tarkemmin ilmaisten nagualismin mukaan ihmisestä tulee tietäjä vasta hänen kyettyään etenemään tiedon tiellä niin pitkälle, kuin mikä on mahdollista. Kuitenkin, koska nagualismia harjoittaviin henkilöihin täytyy viitata mm. tällaisessa yleisluonteisessa keskustelussa joillakin termeillä, niin esim. itse olen viitannut heihin lähinnä termeillä "tietäjä" ja "tietäjäoppilas", koska noiden termien tavanomaiset merkitykset kuitenkin ovat suhteellisen neutraaleja ja lähimpänä sitä, että mistä rooleista nagualismissa tuolta osin on kyse.

    Henkimaailman ja yliluonnollisen ja ihmeiden asioissa tulee kaksi vasta poolia Jumala ja Saatana. Jos kieltää molemmat niin se on ateismia.

    Jumalan uskominen ei ole sovitettavissa ateismin kanssa.

    Ja samoin Jumalaan uskominen ei sovi minkään muun henkimaailmaan uskomisen kanssa, mutta ne kaikki kuuluvat uskontojen alueeseen. Käsitteiden hämärtäminen on taas monien uskontojen konsti. Scientismi, noituus jne.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0132)

    "Toisaalta, käänteisesti sellainen ihminen, jolla on hyvin paljon henkilökohtaista voimaa tarvitsee naguaalilta vain pienen vihjeen ja kykenee sen jälkeen etenemään nopeasti oikeaan suuntaan; eli siis siihen, joka johtaa tiedon ja voiman kerryttämiseen..."

    Toisaalta,näiden tiedetään käyttäneen myös henkilökohtaisesti vahvaan ihmiseen suurta voimaa.Esimerkiksi henkilö joka on jo vahva unimatkoissaan ja pystyy siellä matkatessaan harjautuneen välittömästi reagoimaan eteen tulleisiin tilanteisiin,on tämän olevaisuuden päivätilassa silti vielä saatettu näiden toimesta suuremman voimavaikutuksen alaiseksi ja vahvaa initaatiotilannetta vastaavaan tilaan.Näiden tilanteiden synnyttämisen tarkoituksena on mahdollisesti henkilön lopullinen sitouttaminen haluttuun suuntaan.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0135)

    Ihmisiin vaikuttaminen tosiaan taatusti on mahdollista henkilökohtaisen voiman avulla ja don Juan:han kertoi, miten ns. muinaisilla tietäjillä tai noidilla nimenomaan oli tapana toimia noin mm. hankkiessaan oppilaita. Kokoomapiste liikkuu nagualismin mukaan siihen suuntaan, johon voima sen pakottaa liikkumaan ja tuo tietenkin korostaa voiman omaamisen merkitystä; suhteessa esim. uskomuksiin tai teoreettiseen tietoon. Modernissa nagualismissa; don Juan:in tarkoittamassa merkityksessä, toisaalta ei olla kiinnostuneita vallan tavoittelusta tai ihmisiin vaikuttamisesta, vaan tiedosta ja voimasta sinällään.

    "Voimansa voittamisella" nagualismissa toisaalta tarkoitetaan sitä, että ihmisen oma voima on "hänen hallinnassaan", mm. siinä suhteessa, että ihminen ei käytä sitä epäkypsiin, arvottomiin tai toisarvoisiin pyrkimyksiin, kuten esim. itsekorostukseen tai vallan tavoitteluun. don Juan:in mukaan käytännössä esim. kaikki muinaiset tietäjät epäonnistuivat tuossa suhteessa.

    Muinaiset tietäjät olivat don Juan:in mukaan tavallaan sellaisia "ihmisen piilevillä kyvyillä "perusteellisesti doupattuja" henkilöitä", joiden muu kehitys kuitenkin oli jäänyt ego-keskeisyyden tasolle, mikä estää ns. transsendenssin vielä korkeammille tasoille, koska nuo em. aktiviteetit kuluttavat käytettävissä olevaa energiaa. Scifi:ssäkin on joitakin visuaalisesti hyvin havainnollisia kuvauksia tuollaisista ego-keskeisistä tyypeistä, joilla alkaa jo olla liittymiä teologiaankin. :D
    https://www.youtube.com/watch?v=8Ek2ArdQM4c


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0135)

    Ihmisiin vaikuttaminen tosiaan taatusti on mahdollista henkilökohtaisen voiman avulla ja don Juan:han kertoi, miten ns. muinaisilla tietäjillä tai noidilla nimenomaan oli tapana toimia noin mm. hankkiessaan oppilaita. Kokoomapiste liikkuu nagualismin mukaan siihen suuntaan, johon voima sen pakottaa liikkumaan ja tuo tietenkin korostaa voiman omaamisen merkitystä; suhteessa esim. uskomuksiin tai teoreettiseen tietoon. Modernissa nagualismissa; don Juan:in tarkoittamassa merkityksessä, toisaalta ei olla kiinnostuneita vallan tavoittelusta tai ihmisiin vaikuttamisesta, vaan tiedosta ja voimasta sinällään.

    "Voimansa voittamisella" nagualismissa toisaalta tarkoitetaan sitä, että ihmisen oma voima on "hänen hallinnassaan", mm. siinä suhteessa, että ihminen ei käytä sitä epäkypsiin, arvottomiin tai toisarvoisiin pyrkimyksiin, kuten esim. itsekorostukseen tai vallan tavoitteluun. don Juan:in mukaan käytännössä esim. kaikki muinaiset tietäjät epäonnistuivat tuossa suhteessa.

    Muinaiset tietäjät olivat don Juan:in mukaan tavallaan sellaisia "ihmisen piilevillä kyvyillä "perusteellisesti doupattuja" henkilöitä", joiden muu kehitys kuitenkin oli jäänyt ego-keskeisyyden tasolle, mikä estää ns. transsendenssin vielä korkeammille tasoille, koska nuo em. aktiviteetit kuluttavat käytettävissä olevaa energiaa. Scifi:ssäkin on joitakin visuaalisesti hyvin havainnollisia kuvauksia tuollaisista ego-keskeisistä tyypeistä, joilla alkaa jo olla liittymiä teologiaankin. :D
    https://www.youtube.com/watch?v=8Ek2ArdQM4c

    Valmistautuuko oppilas nagualismissa / shamanismissa toimimaan myöhemmin itse epäorgaanisena olentona?


   • Olli.S kirjoitti:

    Henkimaailman ja yliluonnollisen ja ihmeiden asioissa tulee kaksi vasta poolia Jumala ja Saatana. Jos kieltää molemmat niin se on ateismia.

    Jumalan uskominen ei ole sovitettavissa ateismin kanssa.

    Ja samoin Jumalaan uskominen ei sovi minkään muun henkimaailmaan uskomisen kanssa, mutta ne kaikki kuuluvat uskontojen alueeseen. Käsitteiden hämärtäminen on taas monien uskontojen konsti. Scientismi, noituus jne.

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0137)

    Olli. S: "Henkimaailman ja yliluonnollisen ja ihmeiden asioissa tulee kaksi vasta poolia Jumala ja Saatana. Jos kieltää molemmat niin se on ateismia."

    Nagualismi siis *on* tulkintani mukaan ateistinen toimintatapa, koska sen osana ei uskota Jumalaan, Saatanaan, jumaliin yms. Etenkin se on ateistinen ja jopa ns. positiivisesti ateistinen suhteessa niihin kaikkein suosituimpiin ns. "aabrahamilaisiin maailmanuskontoihin", mm. koska nagualismin mukaan niiden sisältämä Jumala; jonka "kuva" ihminen niiden mukaan on, ei vastaa todellisuutta mm. koska todellisuus on nagualismin mukaan väistämättä paljon laajempi kuin se, mitä ihminen ylipäätäänkään kykenee ymmärtämään ja ihminen on siis vain hyvin pieni osa siitä.

    Nagualismissa käytetään käsitettä "selittämättömän voiman emanaatiot", joista kaikkien reaalisten asioiden nähdään koostuvan ja nagualismin mukaan niillä on lähde, mutta nagualismissa todetaan tuon lähteen osalta, että pohjimmiltaan se on *käsittämätön* ja *tuolta osin* nagualismissa voidaan siis nähdä myös agnostisia piirteitä.

    "Selittämättömän voiman emanaatioiden" toimintatavan "näkemisen" perusteella tietäjät; tarkoitan tässä ketjussa tuolla termillä luonnollisesti aina nimenomaan "nagualistisia tietäjiä", kuitenkin ovat päätyneet mm. siihen johtopäätökseen, että tuo lähde on syy *sekä* niihin asioihin, joiden ihmiset *tulkitsevat* olevan *hyviä*, *että* niihin, joiden ihmiset tulkitsevat olevan "pahoja" ja tuo lähde on siis oleellisesti *ambivalentti*.

    Kaikenkaikkiaan nagualismissa ei uskota esim. "hyvä-paha-dikotomian" tai "ruumis-mieli-dualismin" reaalisuuteen tai hyödyllisyyteen, vaan niiden nähdään johtavan harhaan ja olevan esteitä hyödyllisen tiedon ja voiman saavuttamiselle. Reaalisesti vastakkaisina pidetään lähinnä vain "tonaalia ja naguaalia", jossa hieman epätäsmällisesti ilmaisten on kyse "tiedostetun ja tiedostamattoman välisestä dikotomiasta". Tuoltakin osin tietyllä hetkellä ns. naguaalin piiriin kuuluvista asioista tietyt tulevat tonaalin piiriin; ne tiedostettaessa ja tuo on juuri se, mihin nagualismissa pyritään. Kuitenkin nagualismin mukaan naguaali on ns. tyhjentymätön ja mahdollisesti äärtön eli sitä ei koskaan kyetä tiedostamaan täysin...

    Kuitenkin, jos halutaan vartavasten vertailla erityisesti esim. tuota em. nagualismin "selittämättömän voiman emanaatioiden lähdettä" muiden "todellisuuden hahmottamisen lähestymistapojen/uskomusjärjestelmien" käyttämiin käsitteisiin, niin havaitaan, että se on vähintään jossain määrin analoginen niistä joidenkin kanssa; mikä ei tietenkään ole mitenkään erityisen yllättävää, joista joihinkin tärkeimpiin ohessa viitteet.

    1) Sellainen modernin tieteen näkemys, jonka mukaan todellisuuden tulkinnat ovat seurausta sen osien *suhteista toisiinsa*, joiden muutosten taas oletetaan olevan seurauksia *persoonattomasta* voimasta, joka ilmenee rationaalisesti kuvattuna ns. luonnonvoimina. 2) Monimaailmatulkinnan mukainen multiversumi, jonka ajatellaan sisältävän *reaalisesti kaikki mahdolliset tapahtumat* ja joka siis on siinä merkityksessä ikuinen ja ns. tyhjentymätön. 3) Psykiatri C.G. Jung:in Abraxas, joka Jung:in mukaan on ns. "Jumala Jumalan yläpuolella", eli sellainen "Jumala", joka *sisältää* paitsi sen "tavanomaisen aabrahamilaisen Jumalan", *myös* sen vastakohdan. Jung:in mukaan Abraxas sekä luo, että tuhoaa *kaikki* luomuksensa, mutta on epäselvää, että pitikö Jung Abraxas:ia tietoisena oliona, vai vaan ns. "näennäisesti vastakkaisten voimien synteesinä". 4) Krishnalaisten se näkemys, jonka mukaan Krishna on ns. "puoli-jumalten herra"; eli mm. luoja-jumala Brahman, hävityksen jumala Shivan ja universumin ylläpidon jumalan Vishnun ja joka myös sekä on luonut ne ja tietenkin muutkin oliot, että myös tuhoaa ne kaikki ajallaan; osana "ajan syklejä" ja luo taas uusia olioita jne.; loputtomasti. 5) Taolaisuuden "yin-yang -käsite", eli taolaisuudessa ns. vastakohtien eriytymisen nähdään jo sisältävän niiden "kumoutumisen siemenen" siten, että suuren määrän ns. "yang:ia" ajatellaan implisiittisesti sisältävän jo myös pienen määrän "yin:iä" ja päinvastoin. 6) Muinais-kreikkalaisten Khronos, jonka ajateltiin olevan "ajan isä" ja jonka joidenkin tulkintojen mukaan ajateltiin olevan sama tyyppi kuin Kronos-titaani, jonka puolestaan ajateltiin nielaisseen lapsensa; mukaan lukien myöhemmän kreikkalaisten yli-Jumala Zeuksen...


  • Eivät muka ole uskontoja, uskonnottomuus, nagualismi, noituus ym. Kyllä ne ovat tiettyjä käsityksiä uskonasioista.

   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0136)

    Olli. S: *Uskonto* on eri asia kuin "käsitys uskonasioista"; eli siis tässä yhteydessä erityisesti "käsitys jumalista yms.". Eli, esim. se, että uskonnottomuuteen ja ateismiin tosiaan kuuluu se, että *ei* uskota jumalia olevan olemassa, ei tee niistä uskontoja. Vastaavasti se, että tieteessä *ei* oleteta, että tyypillisistä; ainakin joidenkin yliluonnollisiksi olettamista jumalista, olisi mahdollista saada luotettavaa tietoa; vaikka niitä olisikin olemassa, ei tee siitä uskontoa. Vastaavasti se, että nagualismissa *ei* oleteta, että noita tyypillisiä jumalia ylipäätään olisi olemassakaan, ei tee siitä uskontoa, koska ns. todistustaakka on ns positiivisen väitteen esittäjällä.

    Ateismi, tiede ja nagualismi eivät siis voi olla teologian tutkimuskohteita, koska ne eivät kuulu teologian alaan, koska niissä ei oleteta jumalia yms. Oleellisesti niiden piirissä tyypillisiä uskontojen olettamia jumalia yms. ja monia muitakaan; ainakin joidenkin uskontojen piirissä tärkeinä pidettäviä asioita, ei ylipäätäänkään pidetä relevantteina. Myöskään se, jos tietyn lähestymistavan sisällä tehdään oletuksia sellaisiin asioihin liittyen, jotka eivät kuulu teologian alaan, ei tee ko. lähestymistavasta uskontoa ja toisaalta kannanotot epistemologisiin kysymyksiin kuuluvat filosofian; eivät teologian, alaan.

    Mitä taas ns. noituuteen tulee, niin; kuten jo useaan kertaan olen tuonut esille, sille ei ole olemassa edes yleisesti hyväksyttyä määritelmääkään ja esim. nagualismissa ja kristinuskossa sillä tarkoitetaan aivan eri asioita; aiemmin kuvaamallani tavalla. Selitän kuitenkin kohta vielä näitä asioita tarkemmin; erityisesti suhteessa nagualismiin, tuolla ylempänä; liittyen siihen edelliseen kommenttiisi ja myös liittyen niihin aspekteihin, jotka ovat relevantteja ainakin ns. vertailevaan uskontotieteelliseen tutkimukseen liittyen...


  • DGTurhapuron kirjat riittää.

  • Itse näen aika selkeän yhteyden kokoomapisteiden sijaintien ja Gurdjieffin ja J.G. Bennettin hierarkkisen energiamallin välillä. Bennettin luokittelussa psyyken mahdolliset energiatasot ovat automaattinen, sensitiivinen, tietoisuuden taso, luovuuden taso ja transkendenttitaso.

   https://www.duversity.org/ideas/mental_energies.html

   Jokaiselle näillä energiatyypeille on oma kokoomapisteen sijaintinsa ja mitä korkeammalla siinä kokoomapisteiden sijaintien laadullisessa hierarkiassa edetään niin sitä suuremmat ovat vaatimukset varsinkin energian laadun suhteen ja koska korkeampitasoista energiaa (esim. luovuuden tasoa) tuotetaan normaalisti elimistössä suhteellisen vähän ja sitä usein myös tuhlaillaan sitä mukaa kun sitä kertyy esim. seksuaaliseen haaveiluun niin yleensä sen korkeamman energian tuottaman kokoomapisteen sijainnissa kyetään toimimaan vain suhteellisen lyhyitä aikoja yhteenmenoon.

   Luova energia on seksuaalienergiaa joka voi ilmetä myös tilanteissa ja olosuhteissa joita ei normaalisti mielletä mitenkään seksuaalisena eli periaatteessa melkein kaikki sosiaalinen toiminta on seksuaalisesti virittynyttä. Jos haluaa oppia siirtämään tietoisesti kokoomapistettään niin on syytä säästää nimenomaan seksuaalienergiaa ja Don Juan sanoikin Castanedalle että se hänen kalunsa on vain pissaamista varten :D

   Se riittävä energia voi ilmaantua tahattomasti sattuman kautta esim. tunne-elämän järkytyksissä tai missä tahansa tilanteessa missä vallitseva kokoomapisteen asento joutuu tarpeeksi voimakkaaseen epätasapainotilaan. Tällöin kokoomapiste liikkuu tavallaan satunnaisten tapahtumien avulla mutta jos tietoisesti haluaa muuttaa kokoomapisteensä sijaintia niin se edellyttää vahvaa kurinalaisuutta ja harjoittelua aivan kuten mikä tahansa kyky tai taito joka on ihmiselle mahdollista.

   Kokoomapisteen tietoinen siirtäminen edellyttää sopivan laatuista energiaa sopivan määrän ja intensiteetin. Ihmisen keho on tietyssä mielessä alkemistinen tehdas (C.G. Jungin & G.I. Gurdjieffin tarkoittamassa merkityksessä ) eli ihmisen tasapainoinen (äly,tunne ja fyysinen puoli tasapainoisesti yhtä kehittyneinä) ja luonnonmukainen elämä tuottaa yleensä riittävästi korkeamman tasoisia energioita kokoomapisteen siirtoon eikä ole oikeastaan mitenkään yllättävää että tällaista tasapainoista kaikkia ihmisen kykyjä tasapainoisesti kehittävää elämää harjoitetaan nykyään lähinnä vain sellaisissa yhteisöissä joissa myös kokoomapisteen siirtoon perehtynyttä shamanismia esiintyy.

   Tavallaan siis nagualismin kaltainen shamanismi on ihmiskunnan henkisen kehityksen luonnollisin ilmenemä ja monimutkaisten ja pitkälle erikoistuneiden ja samalla hyvin haavoittuvaisten ns. korkeakulttuurien kehitys ei edistä ainakaan millään luonnollisella ja tasapainoisella tavalla ihmisyksilön henkistä kehitystä eikä myöskään ihmislajin kosmista tarkoitusta korkeampilaatuisten energioiden entropianvastaisina "tehtaina" jota Gurdjieff ja Bennett kirjoissaan kuvaavat.

   Nämä kaikki ihmisen energian laadulliset tasot toimivat hyvin pitkälle deterministisesti mutta eivät missään absoluuttisessa mielessä vaan lähinnä tilastollisina vahvoina todennäköisyyksinä koska niissä piilee mahdollisuus muuttaa kokoomapisteen sijaintia edellyttäen että siihen siirtymiseen löytyy tarvittaessa riittävästi energiaa joka on sopivan laatuista ja riittävällä intensiteetillä eli ts. ihminen ei ole kone vaan toimii suurimman osan ajasta luonnostaan rutiininomaisesti koska sellainen säästää energiaa eli se mikä koetaan ihmisen toiminnassa deterministiseksi on lähinnä tapa ja se sitä samaa tapaa tai rutiinivertauskuvaa voidaan periaatteessa käyttää suhteessa koko luontoon ja sen ilmiöihin jotka avoimina systeemeinä (edellyttäen että riittävästi vapaata energiaa on käyttävissä) kykenevät spontaanisti itseorganisoitumaan vähintään automaattitasolle asti muodostaen suhteellisen autonomisia ja itsenäisesti toimivia systeemeitä joita tunnetaan esim. plasmafysiikassa ja joilla on lukuisia yhteisiä ominaisuuksia biologisten olioiden kanssa.

   .....

   Tällaisessa erilaisissa viitekehyksissä ilmenevien datapisteiden yhdistämisessä on tietenkin omat virhemahdollisuutensa mutta parhaassa tapauksessa voidaan saavuttaa paljon laajempi ymmärrys asioiden suhteen kuin vain pitäytyen yhdessä ja samassa viitekehyksessä varsinkin kun ymmärtäminen ylipäätänsä minusta edellyttää aina kokonaisuuksien hahmottamista kun taas varsinkin tieteellisellä tiedolla on taipumus lokeroitua yhä pienempiin kokonaisuuksiin eli tiedon intensiteetti kasvaa sen tiedon yleispätevyyden kustannuksella.

   .....

   Tässä nyt ehkä vähän sekavasti esitettynä omaa tajunnanvirtaani nagualismista ja sen mahdollisista yhteyksistä muihin viitekehyksiin.

   Belisario

   • Ihmisen ja epäorgaanisten olioiden energiatasot,vaikka nämä eivät ole samat, näiden tasojen täytyy olla kuitenkin sen verran lähellä toisiaan että kommunikointi on jossain määrin mahdollista.
    Epäorgaanisten maailman on alkujaan hyvinkin ihmisten maailmaa paljon vanhempi ja näillä saattaa olla historiansa alkuajoilta kokemus myös orgaanisesta maailmasta ja siksi ne ovat edelleen kykeneviä kommunikointiin orgaanisen maailman kanssa.

    http://images.yuku.com/image/jpeg/868358e7419cd88b02d91863af6affe5fb8fd8d.jpg


   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0143)

    Belisario: "Itse näen..."

    Olen noista aika lailla samoilla linjoilla, mutta joitakin pointteja. Kun puhutaan noista "energian eri lajeista", niin en usko, että niissä pohjimmiltaan olisi kyse "erilaisista energioista", vaan vain siitä, että se perusluonteeltaan sama energia, joka mielestäni voi aivan hyvin olla nimenomaan sitä fysikaalista energiaa, aikaansaa sen, että kokoomapisteen eri sijainneissa erilaiset emanaatiot ja myös eri määrä emanaatioita tulee tiedostetuiksi, minkä tyypillisiä seurauksia sitten tietenkin voidaan luonnehtia esim. siten kuin esim. Gurdjieff ja Bennett ilmeisesti ovat tehneet.

    Nagualismin mukaan oleellista on se, että ns. suppea-alaiset ja laaja-alaiset; toisiaan vastaavat, emanaatiot kiinnittyvät ja potentiaalisesti myös yhdistyvät toisiinsa, mikä mahdollistaa havaitsemisen ja myös ns. korottuneen tietoisuuden tason, koska pohjimmiltaan havaitsemisen edellyttämä ja kaikki muukin energia on peräisin noista ns. laaja-alaisista emanaatioista. Mysteeri ei siis pohjimmiltaan sijaitse sisällämme tai tietoisuudessamme, vaikka sisällämme onkin tietyssä merkityksessä suunnattomat määrät merkitykseltään kannaltamme aivan oleellisia tiedostamattomia suppea-alaisia emanaatioita, vaan noissa ns. laaja-alaisissa emanaatioissa, koska vasta niihin yhdistyminen mahdollistaa mm. tuon em. transsendenssin...


   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0144)

    Belisario: "Nämä kaikki ihmisen energian laadulliset tasot toimivat hyvin pitkälle deterministisesti mutta eivät missään absoluuttisessa mielessä vaan lähinnä tilastollisina vahvoina todennäköisyyksinä koska niissä piilee mahdollisuus..."

    *Reaalinen* mahdollisuus ei ole mahdollisuus, vaan realiteetti ja jos puhutaan toisensa poissulkevista tapahtumista, niin mahdollisuuksia ei siis oikeasti ole olemassakaan, vaan vain se yksi ainoa mahdollinen ja siis *väistämätön* reaalinen tapahtuma... Determinismistä väittelimme laajasti aiemmin mm. siinä supervapauden filosofiaa -ketjussa, johon itse tuotin yli 100000 merkkiä ja oletettavasti itse tuotit samaa suuruusluokkaa olevan määrän. Tuo keskustelumme oli suhteellisen laadukas, mutta ehkä jopa ns. "overkill" ja on myös tylsää väitellä tuosta aiheesta loputtomasti, jos/kun tietyt keskeiset taustaoletukset ovat ilmeisen erilaiset.
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16521245/supervapauden-filosofiaa

    Tarkoitukseni ei ole tässä uudelleenlämmittää tuota keskustelua, mutta joitakin "kypsyteltyjä pointteja" erityisesti noihin taustaoletuksiin liittyen, jotka ehkä auttavat ymmärtämään näkemyksiemme välistä suhdetta aiempaa paremmin. Kaikenkaikkiaan, itseasiassa en siis usko edes *mahdollisuuksiinkaan* muina kuin sellaisena kielikuvana, joka viittaa *epistemologisiin* rajoitteisiin, eli siis siihen, että emme *tiedä*, että mikä *ns.* mahdollisuuksista oikeasti *väistämättä* toteutuu; edellyttäen luonnollisesti, että puhumme *reaalisista*, emmekä vain *kuvitelluista* tapahtumista, joiden välinen ero tuntuu luvattoman usein unohtuvan jopa joiltakin fyysikoiltakin.

    Olet aiemmin luokitellut minut *superdeterministiksi*, mutta oleellisesti deterministisessä katsantokannassani ei kuitenkaan ole kyse siitä, että olettaisin, että kaikki tietyn tapahtuman syyt olisivat välttämättä edes sitä ajallisesti edeltäviäkään tai edes ns. lokaalejakaan, vaan vain se, että kiistän; nimimerkkini kanssa hyvin yhteensopivalla tavalla..., sen, että jotain voisi tapahtua ilman *reaalisia* syitä ja kantani on se, että ns. epämääräisyys ei voi olla reaalinen syy, koska epämääräisyys on abstraktio, koska se on havaintojen perusteella liitettävissä perustellusti vain ns. *kompleksiolioihin*.

    Itseasiassa näkemykseni on *holistinen*, mutta en näe mitään ongelmaa esim. siinä, että todellisuuden tiettyjä aspekteja kuvataan täsmällisen matemaattisesti, kunhan vain muistetaan noiden matemaattisten mallien taustalla olevat *oletukset*, mikä toisaalta taas ei päde esim. joidenkin populäärien kvanttimekaniikan tulkintojen osalta, minkä osalta taas on paradoksaalista, että et kritisoi tuota; inhoamasi "standardi-tieteen" tuottamaa, "todellisuuden matemaattista typistystä todennäköisyyksiksi".

    Eli, esim. jos tarkastellaan tietyn elektronin *havaittavaa* sijaintia tietyllä ajanhetkellä, niin sekin on aina tietty, eikä siinä siis itseasiassa ole mitään empiiristä epämääräisyyttä. Ilmeisistä ja väistämättömistä epistemologisista ja teknisistä rajoitteista ja kyvyttömyyksistä ei ole ollenkaan perusteltua *ekstrapoloida* sellaista väittämää, että todellisuus sinällään tai sen osat olisivat reaalisesti epämääräisiä, etenkin koska vertauskuvallinenkin epämääräisyys siis olisi mahdollista vain riittävän kompleksisuuden seurauksena; tiettyjen kvanttimekaniikkaa koskevien; tarkemmassa katsannossa, lattapäisten kuvitelmien, *suosiosta* huolimatta; tai itseasiassa juuri sen vuoksi... [jatkuu...].


   • Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0145)

    Toisaalta, *informaation* pienin mahdollinen yksikkö on bitti, eikä ole mitään mahdollisuutta, että sellaiseen fysikaaliseen järjestelmään, jolla on vain kaksi mahdollista reaalista tilaa, voitaisiin tallentaa enemmän tietoa kuin yksi bitti ja jos/kun sitä esim. kuitenkin näyttää olevan mahdollista tallentaa enemmän; kuten esim. kvanttimekaniikasta tuttuihin kubittien joukkoihin, niin syy siihen on se, että tuo näennäisesti yksinkertainen järjestelmä ei todellisuudessa olekaan ollenkaan yksinkertainen, vaan sellainen, joka koostuu osista; potentiaalisesti sellaisista kausaalisesti vuorovaikuttavista ja/tai toistensa suhteen tietyissä korrelaatiosuhteissa olevista osista, joita ei havaita tai edes voidakaan havaita, mikä tietenkin liittyy hyvin syvällisesti tieteellisen menetelmän rajoitteisiin, eli kokonaisjärjestelmästä vähintään osa ja yleensä lähes kaikki, on aina sellaista, jota ei ylipäätäänkään voida havaita...

    Myöskään siitä, että emme tiedä jonkin tietyn bitin arvoa varmuudella, ei seuraa, että tuon bitin arvo muuttuisi mystisesti tuon tietämättömyytemme seurauksena reaalisesti epämääräiseksi, koska on paljon sellaisia ns. ulkoisia tietovälineitä, joiden sisältö säilyy luotettavasti riippumatta siitä, että tiedämmekö sitä vai emme. Myöskään siitä, että esim. emme tiedä, että mihin kompleksisen järjestelmän bittiin tiettyä semantiikkaa vastaava tieto on tallennettu, ei seuraa, että tuon bitin arvo sinällään olisi epämääräinen jne, eli, jos bitti-käsitettä käytetään tuollaisissa asiayhteyksissä ja saadaan kokonaislukuarvoista poikkeavia tuloksia, niin kyse ei ole siitä, että tietovälineisiin olisi tallentunut epämääräistä dataa, vaan vain tietämättömyydestä suhteessa siihen, että miten tuota dataa kannattaisi tulkita.

    Esim. ns. todennäköisyysluonne on vain attribuutti, joka on liitetty mm. kvanttimekaanisten ilmiöiden käyttäytymistä luonnehtiviin *malleihin*, koska ne *eivät* kykene kuvaamaan todellisuutta täsmällisesti, mikä taas on täysin luonteva seuraus siitä, jos mallinnuksen kohteen kompleksisuus on eri suuruusluokkaa, kuin mallinnusta suorittavan tahon käytettävissä olevien tietojenkäsittelyllisten resurssien määrä. Kantani siis on se, että ns. epämääräisyys on aina luonteeltaan korkeintaan epistemologista, eikä se koskaan voi olla ontologista.

    *Abstraktit mallit* ovat aina epätäsmällisiä todellisuuden kuvauksina ja ne, jotka sisältävät todennäköisyyksiä, mm. koska käytettävissä ei ole välineitä nuo todennäköisyydet mahdollistavien reaalisten tapahtumien tarkkaan mallintamiseen, johtuen mm. niiden kompleksisuudesta ja osin myös niiden arvojen mitattavuudesta.

    Lisäksi on myös täysin nagualismin mukainen oletus, että todellisuus on suuressa määrin; tietojenkäsittelyllisen termein, ns. *laskennallisesti ei-käsiteltävissä oleva*, eli sellainen, että sen käyttäytymistä ei mm. voida ennustaa tarkasti, mutta tuosta käytännölliseltä kannalta hyödyllisten mallien muodostamisen mahdottomuudesta ei suinkaan seuraa, että todellisuus olisi sen seurauksena epämääräinen, mm. koska on paljon esimerkkejä sellaisista matemaattisista ongelmista, jotka ovat erittäin tarkasti määriteltyjä, mutta silti sellaisia, että ne eivät ovat laskenallisesti ei-käsiteltävissä olevia.

    Kaikenkaikkiaan, ei siis ole mitään syytä olettaa, että olemassa olisi ontologista epämääräisyyttä, vaan riittää, että oletetaan, että todellisuus on kompleksinen, mikä taas puolestaan on sekä tieteen, että nagualismin mukainen näkemys. Eli, kun kokoomapiste vaihtaa sijaintiaan; todellisuuden itsensä holistisesti pakottamana, niin tarkastelemme joko tuon kompleksisen todellisuuden jo aiemmin tarkastelemiamme osia uudesta näkökulmasta tai niitä sen osia, joita emme aiemmin edes ole havainneetkaan.

    Kaikenkaikkiaan, myös havaintojen mukaan on ilmeistä, että tiedostettu osa todellisuudesta; mikä liittyy aina kokoomapisteen tiettyyn sijaintiin, tosiaan on *vain sen osa*, eikä edes sen oleellinen osakaan ja todellisuus ei siis ole redusoitavissa "epämääräiseen tietoisuuteen"; mahdollisesti joidenkin todellisuutta "idealistiseen hiekkalaatikkoon" itsepintaisesti runnovien suureksi järkytykseksi... :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0143)

    Belisario: "Itse näen..."

    Olen noista aika lailla samoilla linjoilla, mutta joitakin pointteja. Kun puhutaan noista "energian eri lajeista", niin en usko, että niissä pohjimmiltaan olisi kyse "erilaisista energioista", vaan vain siitä, että se perusluonteeltaan sama energia, joka mielestäni voi aivan hyvin olla nimenomaan sitä fysikaalista energiaa, aikaansaa sen, että kokoomapisteen eri sijainneissa erilaiset emanaatiot ja myös eri määrä emanaatioita tulee tiedostetuiksi, minkä tyypillisiä seurauksia sitten tietenkin voidaan luonnehtia esim. siten kuin esim. Gurdjieff ja Bennett ilmeisesti ovat tehneet.

    Nagualismin mukaan oleellista on se, että ns. suppea-alaiset ja laaja-alaiset; toisiaan vastaavat, emanaatiot kiinnittyvät ja potentiaalisesti myös yhdistyvät toisiinsa, mikä mahdollistaa havaitsemisen ja myös ns. korottuneen tietoisuuden tason, koska pohjimmiltaan havaitsemisen edellyttämä ja kaikki muukin energia on peräisin noista ns. laaja-alaisista emanaatioista. Mysteeri ei siis pohjimmiltaan sijaitse sisällämme tai tietoisuudessamme, vaikka sisällämme onkin tietyssä merkityksessä suunnattomat määrät merkitykseltään kannaltamme aivan oleellisia tiedostamattomia suppea-alaisia emanaatioita, vaan noissa ns. laaja-alaisissa emanaatioissa, koska vasta niihin yhdistyminen mahdollistaa mm. tuon em. transsendenssin...

    XPR-0143:

    Disclaimer kaikille lukijoille:

    Rakentava skepsismi toimii parhaiten kun ne omat epäilyt jonkun itselle oudon asian suhteen muuttaa kysymyksiksi jolloin ei jäädä pelkästään jumittamaan omissa uskomuksissa vaan aidosti yritetään oppia myös jotain uutta jolloin paras lähtökohta on että mikään oma uskomus/oletus ei ole "kiveenhakattu" ja silloin kannattaa miettiä sen kaiken siihen mennessä omaksumansa suhteen että minkä osan siitä on oikeasti itse verifioinut ja minkä taas omaksunut pelkästään annettuna esim. jossain oppilaitoksessa tai vertaisryhmässä tai median kautta.

    Kielen käsitteillä on myös harvinaisen vaikeaa esittää koko totuutta (vrt. sokeat miehet tutkimassa elefanttia) koska kielellisissä ilmaisuissa on kyse pohjimmiltaan vain käsitteellisistä työkaluista jotka parhaimmillaankin saavuttavat korkeintaan vain yhden aspektin kerrallaan koko todellisuudesta ja lauseet muutenkin kykenevät vain lineaariseen esitystapaan. Koko totuuden ilmaiseminen kerta-annoksena kielellisesti väkisinkin tuottaisi liudan loogisia ristiriitoja varsinkin liian kirjaimellisesti ymmärrettynä ja varsinkin silloin kun tarkoitetaan vertauskuvaa eikä eksaktia kuvausta jostain erikoistapauksesta.

    *********

    "Olen noista aika lailla samoilla linjoilla, mutta joitakin pointteja. "

    "Kun puhutaan noista "energian eri lajeista", niin en usko, että niissä pohjimmiltaan olisi kyse "erilaisista energioista""

    Tiede tuntee tähän mennessä vain ns. mekaaniset energiat (=vuorovaikutukset) eli esim. auringon tuottama energia on selkeästi laadullisesti korkeampitasoisempaa tai "puhtaampaa" kuin esim. lämpönergia jota on mahdotonta jatkohyödyntää ilman Maxwellin demonia.

    Niin kyse on samasta energiasta joka ilmenee todellisuuden eri tasoilla eri tavoin.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_of_Creation

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Bodiesrayofcreation.JPG

    Jos katsot tuota kuvaa niin siinä on sekä ylimpänä että alimpana Absoluutti. Alatason Absoluutti alin mahdollinen energia ja ylin Absoluutti on ylin mahdollinen energia. Tavallaan se Absoluutti on tilanne juuri ennen "alkuräjähdystä" (tai ennen uuden syklin alkua) .

    1)Kaikki maailmat ovat ns. galaksiryppäät, kaikki auringot ovat galaksit jne.

    2)Numerot 1-96 viittaavat Gurdjieffin vetyjen taulukkoon josta Bennett on muodostanut energioiden hierarkiansa.

    3) Musiikkiin viittaavat do-si-la-sol-fa-mi-re-do ovat luomisen etenemistä oktaavissa siten että vähitellen syntyy oktaavien väliin uusia oktaaveja eli uusia aineen värähtelyn tasoja joita myöten aine-energian erilaistuminen etenee samalla laadullisesti heikentyen. Kyse on involuutiosta eli evoluution vastakohdasta eli prosessi etenee itsestään ilman minkäänlaista ponnistelua(=lisäenergiaa). Tieteen tuntema biologinen evoluutio on involuutiota.

    4) Ihmisen kehitysmahdollisuudet eli aito evoluutio esitetään kaavamaisesti seuraavassa sarakkeessa eli henkilökohtainen evoluutio alkaa fysikaaliselta tasolta (vety 48) ja voi tietyin edellytyksin jatkua aina tasolle 6 asti. Astraalikeho ja sitä kehittyneemmät käyttövälineet voivat syntyä vain jos ne kyetään kiteyttämään tasapainoisesti elämän aikana sensitiivienergiasta lähtien itsenäisesti toimivaksi käyttövälineeksi.

    Mentaaliruumis ja ns. 4. keho ovat korkeimpia mahdollisia yksilöllisten olioiden käyttövälineitä. Tähän liittyy myös ihmiskehon alkemia tai metabolismi jossa ravinnon ja hapen lisäksi hyvin merkittävää osaa näyttelevät aistimukset ja kaikki mentaalis-emotionaalinen input sekä varsinkin omat tietoiset ponnistelut.

    5) Lakien määrä 6-96 viitaavat ehdollistumisten (lakien) lisääntymiseen energian laadun heiketessä alemmissa Absoluutin johdannaisissa involuution edetessä.

    Tämä on hyvin monimutkainen ja moniaspektinen oppi josta on kirjoitettu varmaan jo satoja kirjoja ja josta on melko vaikea löytää netistä ilmaisia esimerkkejä:

    http://www.rahul.net/raithel/otfw/92threeHs.html

    väitöskirja Gurdjieffin & Bennetin opetuksista:

    J.G. Bennett's Interpretation Of The Teachings Of G.I. Gurdjieff [A Study Of Transmission In The Fourth Way]

    https://archive.org/details/pdfy-vBJCTBcTOq-FwWgO

    ", vaan vain siitä, että se perusluonteeltaan sama energia, joka mielestäni voi aivan hyvin olla nimenomaan sitä fysikaalista energiaa, aikaansaa sen, että kokoomapisteen eri sijainneissa erilaiset emanaatiot ja myös eri määrä emanaatioita tulee tiedostetuiksi, minkä tyypillisiä seurauksia sitten tietenkin voidaan luonnehtia esim. siten kuin esim. Gurdjieff ja Bennett ilmeisesti ovat tehneet."

    Kyseessä on sama energia mutta eri muodossa kuin nykyinen fysiikkatiede sen tuntee. Jos se olisi nykyisen fysiikan tuntemassa muodossa niin ne asiat joita CC kuvaa eivät olisi mahdollisia.

    jatkuu...


   • Anonyymi kirjoitti:

    XPR-0143:

    Disclaimer kaikille lukijoille:

    Rakentava skepsismi toimii parhaiten kun ne omat epäilyt jonkun itselle oudon asian suhteen muuttaa kysymyksiksi jolloin ei jäädä pelkästään jumittamaan omissa uskomuksissa vaan aidosti yritetään oppia myös jotain uutta jolloin paras lähtökohta on että mikään oma uskomus/oletus ei ole "kiveenhakattu" ja silloin kannattaa miettiä sen kaiken siihen mennessä omaksumansa suhteen että minkä osan siitä on oikeasti itse verifioinut ja minkä taas omaksunut pelkästään annettuna esim. jossain oppilaitoksessa tai vertaisryhmässä tai median kautta.

    Kielen käsitteillä on myös harvinaisen vaikeaa esittää koko totuutta (vrt. sokeat miehet tutkimassa elefanttia) koska kielellisissä ilmaisuissa on kyse pohjimmiltaan vain käsitteellisistä työkaluista jotka parhaimmillaankin saavuttavat korkeintaan vain yhden aspektin kerrallaan koko todellisuudesta ja lauseet muutenkin kykenevät vain lineaariseen esitystapaan. Koko totuuden ilmaiseminen kerta-annoksena kielellisesti väkisinkin tuottaisi liudan loogisia ristiriitoja varsinkin liian kirjaimellisesti ymmärrettynä ja varsinkin silloin kun tarkoitetaan vertauskuvaa eikä eksaktia kuvausta jostain erikoistapauksesta.

    *********

    "Olen noista aika lailla samoilla linjoilla, mutta joitakin pointteja. "

    "Kun puhutaan noista "energian eri lajeista", niin en usko, että niissä pohjimmiltaan olisi kyse "erilaisista energioista""

    Tiede tuntee tähän mennessä vain ns. mekaaniset energiat (=vuorovaikutukset) eli esim. auringon tuottama energia on selkeästi laadullisesti korkeampitasoisempaa tai "puhtaampaa" kuin esim. lämpönergia jota on mahdotonta jatkohyödyntää ilman Maxwellin demonia.

    Niin kyse on samasta energiasta joka ilmenee todellisuuden eri tasoilla eri tavoin.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_of_Creation

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Bodiesrayofcreation.JPG

    Jos katsot tuota kuvaa niin siinä on sekä ylimpänä että alimpana Absoluutti. Alatason Absoluutti alin mahdollinen energia ja ylin Absoluutti on ylin mahdollinen energia. Tavallaan se Absoluutti on tilanne juuri ennen "alkuräjähdystä" (tai ennen uuden syklin alkua) .

    1)Kaikki maailmat ovat ns. galaksiryppäät, kaikki auringot ovat galaksit jne.

    2)Numerot 1-96 viittaavat Gurdjieffin vetyjen taulukkoon josta Bennett on muodostanut energioiden hierarkiansa.

    3) Musiikkiin viittaavat do-si-la-sol-fa-mi-re-do ovat luomisen etenemistä oktaavissa siten että vähitellen syntyy oktaavien väliin uusia oktaaveja eli uusia aineen värähtelyn tasoja joita myöten aine-energian erilaistuminen etenee samalla laadullisesti heikentyen. Kyse on involuutiosta eli evoluution vastakohdasta eli prosessi etenee itsestään ilman minkäänlaista ponnistelua(=lisäenergiaa). Tieteen tuntema biologinen evoluutio on involuutiota.

    4) Ihmisen kehitysmahdollisuudet eli aito evoluutio esitetään kaavamaisesti seuraavassa sarakkeessa eli henkilökohtainen evoluutio alkaa fysikaaliselta tasolta (vety 48) ja voi tietyin edellytyksin jatkua aina tasolle 6 asti. Astraalikeho ja sitä kehittyneemmät käyttövälineet voivat syntyä vain jos ne kyetään kiteyttämään tasapainoisesti elämän aikana sensitiivienergiasta lähtien itsenäisesti toimivaksi käyttövälineeksi.

    Mentaaliruumis ja ns. 4. keho ovat korkeimpia mahdollisia yksilöllisten olioiden käyttövälineitä. Tähän liittyy myös ihmiskehon alkemia tai metabolismi jossa ravinnon ja hapen lisäksi hyvin merkittävää osaa näyttelevät aistimukset ja kaikki mentaalis-emotionaalinen input sekä varsinkin omat tietoiset ponnistelut.

    5) Lakien määrä 6-96 viitaavat ehdollistumisten (lakien) lisääntymiseen energian laadun heiketessä alemmissa Absoluutin johdannaisissa involuution edetessä.

    Tämä on hyvin monimutkainen ja moniaspektinen oppi josta on kirjoitettu varmaan jo satoja kirjoja ja josta on melko vaikea löytää netistä ilmaisia esimerkkejä:

    http://www.rahul.net/raithel/otfw/92threeHs.html

    väitöskirja Gurdjieffin & Bennetin opetuksista:

    J.G. Bennett's Interpretation Of The Teachings Of G.I. Gurdjieff [A Study Of Transmission In The Fourth Way]

    https://archive.org/details/pdfy-vBJCTBcTOq-FwWgO

    ", vaan vain siitä, että se perusluonteeltaan sama energia, joka mielestäni voi aivan hyvin olla nimenomaan sitä fysikaalista energiaa, aikaansaa sen, että kokoomapisteen eri sijainneissa erilaiset emanaatiot ja myös eri määrä emanaatioita tulee tiedostetuiksi, minkä tyypillisiä seurauksia sitten tietenkin voidaan luonnehtia esim. siten kuin esim. Gurdjieff ja Bennett ilmeisesti ovat tehneet."

    Kyseessä on sama energia mutta eri muodossa kuin nykyinen fysiikkatiede sen tuntee. Jos se olisi nykyisen fysiikan tuntemassa muodossa niin ne asiat joita CC kuvaa eivät olisi mahdollisia.

    jatkuu...

    "Nagualismin mukaan oleellista on se, että ns. suppea-alaiset ja laaja-alaiset; toisiaan vastaavat, emanaatiot kiinnittyvät ja potentiaalisesti myös yhdistyvät toisiinsa, mikä mahdollistaa havaitsemisen ja myös ns. korottuneen tietoisuuden tason, koska pohjimmiltaan havaitsemisen edellyttämä ja kaikki muukin energia on peräisin noista ns. laaja-alaisista emanaatioista. "

    Toisiaan vastaava energia =resonanssi eli energian sama värähtelytaajuus.

    Emanaatio=energia.

    Kyse on samasta asiasta kuin Gurdjieffilla/Bennetillä eri käsittein ilmaistuna eli sensitiivitason kokemus edellyttää sensitiivienergiaa, tietoisuuden tai suoraan tietämisen/näkemisen taso edellyttää tietoisuuden energiaa, aito luovuus taas edellyttää vastaavaa energiaa.

    "Mysteeri ei siis pohjimmiltaan sijaitse sisällämme tai tietoisuudessamme, vaikka sisällämme onkin tietyssä merkityksessä suunnattomat määrät merkitykseltään kannaltamme aivan oleellisia tiedostamattomia suppea-alaisia emanaatioita, vaan noissa ns. laaja-alaisissa emanaatioissa, koska vasta niihin yhdistyminen mahdollistaa mm. tuon em. transsendenssin..."

    Kyllä ja ei riippuen kunkin kehitysasteesta eli tietoisuuden tasosta ja tilasta ja varsinkin tarkastelunäkökulmasta. Lyhytaikaisesti suurin osa ihmisistä kykenee joskus ja satunnaisesti kokemaan tason 12 energioita vaikka pääsääntöisesti kokemuksen taso on 48 koska korkeamman tason energiaa ei ole tarpeeksi käytettävissä eikä se ole riittävästi ja oikealla tavalla kiteytynyttä toimiakseen itsenäisenä käyttövälineenä.

    En nyt vastaa enempää kerralla koska tässä viestissä on jo oikeastaan jo vastaukset myös noihin muihin tämänpäiväisiin viesteihisi joista oli ainakin minun taas vaikea löytää sitä olennaista pointtia koska kyse tuntuu olevan sinun vahvoista uskomuksistasi joista itse olen hyvin pitkälle perustellusti eri mieltä joista olemme keskustelleet jo enemmän kuin tarpeeksi.

    Ainoa vinkkini: Vaihda premissejä!

    Tietotekniikan perusteita ei voi yleistää koko todellisuuteen. Tietotekniikan eli automatiikan tasolla ei voi olla aitoa valintaa eli vapaata tahtoa mutta ehdollistumisen vähetessä myös valinnanmahdollisuudet lisääntyvät samalla.

    Belisario


   • Anonyymi kirjoitti:

    XPR-0143:

    Disclaimer kaikille lukijoille:

    Rakentava skepsismi toimii parhaiten kun ne omat epäilyt jonkun itselle oudon asian suhteen muuttaa kysymyksiksi jolloin ei jäädä pelkästään jumittamaan omissa uskomuksissa vaan aidosti yritetään oppia myös jotain uutta jolloin paras lähtökohta on että mikään oma uskomus/oletus ei ole "kiveenhakattu" ja silloin kannattaa miettiä sen kaiken siihen mennessä omaksumansa suhteen että minkä osan siitä on oikeasti itse verifioinut ja minkä taas omaksunut pelkästään annettuna esim. jossain oppilaitoksessa tai vertaisryhmässä tai median kautta.

    Kielen käsitteillä on myös harvinaisen vaikeaa esittää koko totuutta (vrt. sokeat miehet tutkimassa elefanttia) koska kielellisissä ilmaisuissa on kyse pohjimmiltaan vain käsitteellisistä työkaluista jotka parhaimmillaankin saavuttavat korkeintaan vain yhden aspektin kerrallaan koko todellisuudesta ja lauseet muutenkin kykenevät vain lineaariseen esitystapaan. Koko totuuden ilmaiseminen kerta-annoksena kielellisesti väkisinkin tuottaisi liudan loogisia ristiriitoja varsinkin liian kirjaimellisesti ymmärrettynä ja varsinkin silloin kun tarkoitetaan vertauskuvaa eikä eksaktia kuvausta jostain erikoistapauksesta.

    *********

    "Olen noista aika lailla samoilla linjoilla, mutta joitakin pointteja. "

    "Kun puhutaan noista "energian eri lajeista", niin en usko, että niissä pohjimmiltaan olisi kyse "erilaisista energioista""

    Tiede tuntee tähän mennessä vain ns. mekaaniset energiat (=vuorovaikutukset) eli esim. auringon tuottama energia on selkeästi laadullisesti korkeampitasoisempaa tai "puhtaampaa" kuin esim. lämpönergia jota on mahdotonta jatkohyödyntää ilman Maxwellin demonia.

    Niin kyse on samasta energiasta joka ilmenee todellisuuden eri tasoilla eri tavoin.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_of_Creation

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Bodiesrayofcreation.JPG

    Jos katsot tuota kuvaa niin siinä on sekä ylimpänä että alimpana Absoluutti. Alatason Absoluutti alin mahdollinen energia ja ylin Absoluutti on ylin mahdollinen energia. Tavallaan se Absoluutti on tilanne juuri ennen "alkuräjähdystä" (tai ennen uuden syklin alkua) .

    1)Kaikki maailmat ovat ns. galaksiryppäät, kaikki auringot ovat galaksit jne.

    2)Numerot 1-96 viittaavat Gurdjieffin vetyjen taulukkoon josta Bennett on muodostanut energioiden hierarkiansa.

    3) Musiikkiin viittaavat do-si-la-sol-fa-mi-re-do ovat luomisen etenemistä oktaavissa siten että vähitellen syntyy oktaavien väliin uusia oktaaveja eli uusia aineen värähtelyn tasoja joita myöten aine-energian erilaistuminen etenee samalla laadullisesti heikentyen. Kyse on involuutiosta eli evoluution vastakohdasta eli prosessi etenee itsestään ilman minkäänlaista ponnistelua(=lisäenergiaa). Tieteen tuntema biologinen evoluutio on involuutiota.

    4) Ihmisen kehitysmahdollisuudet eli aito evoluutio esitetään kaavamaisesti seuraavassa sarakkeessa eli henkilökohtainen evoluutio alkaa fysikaaliselta tasolta (vety 48) ja voi tietyin edellytyksin jatkua aina tasolle 6 asti. Astraalikeho ja sitä kehittyneemmät käyttövälineet voivat syntyä vain jos ne kyetään kiteyttämään tasapainoisesti elämän aikana sensitiivienergiasta lähtien itsenäisesti toimivaksi käyttövälineeksi.

    Mentaaliruumis ja ns. 4. keho ovat korkeimpia mahdollisia yksilöllisten olioiden käyttövälineitä. Tähän liittyy myös ihmiskehon alkemia tai metabolismi jossa ravinnon ja hapen lisäksi hyvin merkittävää osaa näyttelevät aistimukset ja kaikki mentaalis-emotionaalinen input sekä varsinkin omat tietoiset ponnistelut.

    5) Lakien määrä 6-96 viitaavat ehdollistumisten (lakien) lisääntymiseen energian laadun heiketessä alemmissa Absoluutin johdannaisissa involuution edetessä.

    Tämä on hyvin monimutkainen ja moniaspektinen oppi josta on kirjoitettu varmaan jo satoja kirjoja ja josta on melko vaikea löytää netistä ilmaisia esimerkkejä:

    http://www.rahul.net/raithel/otfw/92threeHs.html

    väitöskirja Gurdjieffin & Bennetin opetuksista:

    J.G. Bennett's Interpretation Of The Teachings Of G.I. Gurdjieff [A Study Of Transmission In The Fourth Way]

    https://archive.org/details/pdfy-vBJCTBcTOq-FwWgO

    ", vaan vain siitä, että se perusluonteeltaan sama energia, joka mielestäni voi aivan hyvin olla nimenomaan sitä fysikaalista energiaa, aikaansaa sen, että kokoomapisteen eri sijainneissa erilaiset emanaatiot ja myös eri määrä emanaatioita tulee tiedostetuiksi, minkä tyypillisiä seurauksia sitten tietenkin voidaan luonnehtia esim. siten kuin esim. Gurdjieff ja Bennett ilmeisesti ovat tehneet."

    Kyseessä on sama energia mutta eri muodossa kuin nykyinen fysiikkatiede sen tuntee. Jos se olisi nykyisen fysiikan tuntemassa muodossa niin ne asiat joita CC kuvaa eivät olisi mahdollisia.

    jatkuu...

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0147)

    Belisario: "Kyseessä on sama energia mutta eri muodossa kuin nykyinen fysiikkatiede sen tuntee. Jos se olisi nykyisen fysiikan tuntemassa muodossa niin ne asiat joita CC kuvaa eivät olisi mahdollisia."

    Miksi eivät olisi? Kokoomapisteen liikehän tarkoittaa sitä, että tiedostetaan erilaisia informaatiosisältöjä ja niinhän niitä muutenkin tiedostetaan; joskin tietenkin varsin suppeassa skaalassa, ns. tavanomaisessa valvetilassa. Toisaalta, esim. unethan ovat seurausta siitä, että kokoomapiste liikkuu ns. sille luontaisella tavalla; ilman ylimääräistä energiankäyttöä ja tuntuisi oudolta, että kokoomapisteen siirtyminen erilaisiin unista tuttuihin sijainteihin olisi mahdollista vain laadultaan eri tyyppisen energian vaikutusten seurauksena. Lähinnä kai nagualismissa erotetaan toisistaan eri tyyppisinä ns. "tämän universumin energia" ja "epäorgaanisten olentojen universumin energia", joiden tosiaan sanotaan olevan laadultaan varsin erilaisia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Nagualismin mukaan oleellista on se, että ns. suppea-alaiset ja laaja-alaiset; toisiaan vastaavat, emanaatiot kiinnittyvät ja potentiaalisesti myös yhdistyvät toisiinsa, mikä mahdollistaa havaitsemisen ja myös ns. korottuneen tietoisuuden tason, koska pohjimmiltaan havaitsemisen edellyttämä ja kaikki muukin energia on peräisin noista ns. laaja-alaisista emanaatioista. "

    Toisiaan vastaava energia =resonanssi eli energian sama värähtelytaajuus.

    Emanaatio=energia.

    Kyse on samasta asiasta kuin Gurdjieffilla/Bennetillä eri käsittein ilmaistuna eli sensitiivitason kokemus edellyttää sensitiivienergiaa, tietoisuuden tai suoraan tietämisen/näkemisen taso edellyttää tietoisuuden energiaa, aito luovuus taas edellyttää vastaavaa energiaa.

    "Mysteeri ei siis pohjimmiltaan sijaitse sisällämme tai tietoisuudessamme, vaikka sisällämme onkin tietyssä merkityksessä suunnattomat määrät merkitykseltään kannaltamme aivan oleellisia tiedostamattomia suppea-alaisia emanaatioita, vaan noissa ns. laaja-alaisissa emanaatioissa, koska vasta niihin yhdistyminen mahdollistaa mm. tuon em. transsendenssin..."

    Kyllä ja ei riippuen kunkin kehitysasteesta eli tietoisuuden tasosta ja tilasta ja varsinkin tarkastelunäkökulmasta. Lyhytaikaisesti suurin osa ihmisistä kykenee joskus ja satunnaisesti kokemaan tason 12 energioita vaikka pääsääntöisesti kokemuksen taso on 48 koska korkeamman tason energiaa ei ole tarpeeksi käytettävissä eikä se ole riittävästi ja oikealla tavalla kiteytynyttä toimiakseen itsenäisenä käyttövälineenä.

    En nyt vastaa enempää kerralla koska tässä viestissä on jo oikeastaan jo vastaukset myös noihin muihin tämänpäiväisiin viesteihisi joista oli ainakin minun taas vaikea löytää sitä olennaista pointtia koska kyse tuntuu olevan sinun vahvoista uskomuksistasi joista itse olen hyvin pitkälle perustellusti eri mieltä joista olemme keskustelleet jo enemmän kuin tarpeeksi.

    Ainoa vinkkini: Vaihda premissejä!

    Tietotekniikan perusteita ei voi yleistää koko todellisuuteen. Tietotekniikan eli automatiikan tasolla ei voi olla aitoa valintaa eli vapaata tahtoa mutta ehdollistumisen vähetessä myös valinnanmahdollisuudet lisääntyvät samalla.

    Belisario

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0148)

    Belisario: "En nyt vastaa enempää kerralla koska tässä viestissä on jo oikeastaan jo vastaukset myös noihin muihin tämänpäiväisiin viesteihisi joista oli ainakin minun taas vaikea löytää sitä olennaista pointtia koska kyse tuntuu olevan sinun vahvoista uskomuksistasi joista itse olen hyvin pitkälle perustellusti eri mieltä joista olemme keskustelleet jo enemmän kuin tarpeeksi."

    En enää muista niitä perustelujasi, mutta muistan kyllä sen, että ne eivät olleet mielestäni ollenkaan vakuuttavia; vaikka niitä määrällisesti paljon olikin. :D

    Vinkkinä noihin viittauksiisi liittyen. Olet mielestäni hyvin epärealistinen, jos oletat, että keskustelijat täällä lukevat viittaamiasi materiaaleja; etenkään tietenkään, jos ne ovat jotain sellaista esoteerista asiaa, jonka sisäistäminen veisi paljon aikaa, jopa siinäkin tapauksessa, että kiinnostusta löytyisi.

    Kukaan ei tietenkään voi velvoittaa sinua tai ketään muutakaan argumentoimaan läpinäkyvästi ja muiden esittämiin argumentteihin kiinteästi liittyvällä tai ylipäätään millään erityisellä tavalla, mutta jos haluat, että kirjoituksiesi vaikuttavuus säilyy, niin täsmällisesti kohdennettu argumentaatio tulisi kyllä sisältyä tekstiin itseensä ja linkit olisivat sitten lähinnä lisätietoa asiasta mahdollisesti kiinnostuneille.

    Ainakin itse noudatan tuota periaatetta itsestäänselvyytenä ja mitä taas linkkeihin tulee, niin koska aikomukseni ei todellakaan ole kirjoittaa akateemista vertailevaa tutkielmaa esoteerisista opeista tms., niin en myöskään näe erityistä syytä viitata niihin täällä. Joskus tosin viittaan YouTube-videoihin, mutta yleensä noiden viittausten tarkoituksena on lähinnä havainnollistaa muuten kuivaa aihetta ja yleensä vähintään osittain humoristisesta näkökulmasta. :D

    "Ainoa vinkkini: Vaihda premissejä!"

    Tuohan on hiekkalaatikkotason argumentti. :D

    Olet myös tuossa suhteessa tietenkin hyvin epärealistinen, jos vakavissasi oletat, että kaltaiseni "superdeterministin" premissit vaihtuisivat ilman pakottavaa syytä ja siis edes kunnollisia perustelujakaan. :D

    "Tietotekniikan perusteita ei voi yleistää koko todellisuuteen. Tietotekniikan eli automatiikan tasolla ei voi olla aitoa valintaa eli vapaata tahtoa mutta ehdollistumisen vähetessä myös valinnanmahdollisuudet lisääntyvät samalla."

    Eivät lisäänny, koska loogisesti toisensa poissulkevista vaihtoehdoista vain yksi voi toteutua. En tietenkään missään tapauksessa aio käyttää aikaani hukkaan tavoittelemalla loogisesti täysin mahdottomia asioita, koska aika on niukka resurssi. Kehotat vaihtamaan yksipuolisesti ja perusteettomasti premissejä, vaikka olet toisaalla ilmaissut olevasi avoin eri vaihtoehdoilla ja yksi noista vaihtoehdoista on se, että käytät luonnollista kieltä; monien muiden tavoin, epätäsmällisesti, mikä johtaa joihinkin karkeasti virheellisiin johtopäätöksiin.

    Valinnanmahdollisuudet eivät lisäänny *yhtään*, yksinkertaisesti, koska niitä ei koskaan ole oikeasti olemassakaan. Kun puhutaan valinnanmahdollisuuksista, niin puhutaan *fiktiivisistä* mahdollisuuksista, koska vain yksi tiedostettu "vaihtoehto" voi toteutua ja se ei siis edes ole mikään vaihtoehto, vaan *väistämättömyys*; kuten kaikki muukin mikä on reaalista...

    Eli, esim. ehdollistumisen vähentyminen *ei* lisää yhtään seurausten määrää, vaan aiheuttaa vain sen, että nuo seuraukset ovat *erilaisia*, eivätkä ne ole yhtään sen enempää "vapaita", kuin mitkään muutkaan seuraukset. Kaikenkaikkiaan, vapaan tahdon olettaminen on täysin pähkähullua, eikä se, että se on populääriä tai se, että jotkut jankkaavat loputtomasti; ilman mitään kelvollisia perusteluita, sen olevan mahdollista, tietenkään tee siitä yhtään sen vähemmän pähkähullua...

    Toisaalta, kun puhutaan epämääräisyydestä, niin nagualismissakin tosiaan korostetaan sitä, että selkeys ns. tulisi voittaa, mutta tuo on eri asia ja liittyy kokoomapisteen liikuttamiseen, mikä toisaalta tietenkin on nagualismin mukaan erittäin oleellista. Eli, kokoomapisteen liikkuessa emanaatiot uudelleenjärjestyvät, mikä tuottaa hetkellisen selkeyden menetyksen ja tavallaan epämääräisyyden tuntemuksen. Tuossa kuitenkaan ei ole kyse siitä, että emanaatiot itsessään olisivat epämääräisiä, eikä nagualismin tavoitteena ole se, että kokoomapiste liikkuisi ennakoimattomiin sijainteihin; mikä tietenkin on helpoimmin aikaansaatavissa, vaan sellaisiin sijainteihin, jotka tukevat nagualismin tavoitteita.

    Emanaatiot ovat tavallaan todellisempia kuin kokoomapisteen tiettyyn sijaintiin liittyvät vaikutelmat, koska nuo vaikutelmat muuttuvat kokoomapisteen liikkuessa ja kokoomapistettä ei myöskään olisi edes olemassakaan ilman noita emanaatioita ja toisaalta nuo vaikutelmat eivät pysyisi kasassa ilman kokoomapistettä ja sen kiinnittymistä johonkin sijaintiinsa. Emanaatiot puolestaan eivät voi olla epämääräisiä, koska niillä on vaikutuksia, koska epämääräisillä asioilla ei voi olla vaikutusta ja eihän epämääräisiä asioita siis voi oikeasti edes olla olemassakaan...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0147)

    Belisario: "Kyseessä on sama energia mutta eri muodossa kuin nykyinen fysiikkatiede sen tuntee. Jos se olisi nykyisen fysiikan tuntemassa muodossa niin ne asiat joita CC kuvaa eivät olisi mahdollisia."

    Miksi eivät olisi? Kokoomapisteen liikehän tarkoittaa sitä, että tiedostetaan erilaisia informaatiosisältöjä ja niinhän niitä muutenkin tiedostetaan; joskin tietenkin varsin suppeassa skaalassa, ns. tavanomaisessa valvetilassa. Toisaalta, esim. unethan ovat seurausta siitä, että kokoomapiste liikkuu ns. sille luontaisella tavalla; ilman ylimääräistä energiankäyttöä ja tuntuisi oudolta, että kokoomapisteen siirtyminen erilaisiin unista tuttuihin sijainteihin olisi mahdollista vain laadultaan eri tyyppisen energian vaikutusten seurauksena. Lähinnä kai nagualismissa erotetaan toisistaan eri tyyppisinä ns. "tämän universumin energia" ja "epäorgaanisten olentojen universumin energia", joiden tosiaan sanotaan olevan laadultaan varsin erilaisia.

    XPR-0147:

    "Miksi eivät olisi? "

    Tavallaan kyllä koska nykyfysiikka (akateeminen konsensusfysiikkatiede) tuntee ja tunnustaa ne energian laadut vain siihen rajaan asti kuin se kykenee niitä mittaamaan nykyisin yleisesti käytössä olevin välinein ja teoreettisen viitekehyksensä puittiessa.

    Ihmisen keho taas on paljon herkempi mittauslaite joka kykenee rekisteröimään paljon laajemman skaalan energioiden laatuja vaikka pystyykin lähinnä kielen puutteiden takia ilmaisemaan niitä mittaustuloksiaan aika huonosti.

    Nykyfysiikassa fokusoidaan huomio lähinnä vain sellaisiin selkeästi säännönmukaisiin ja mekaanisiin vuorovaikutuksiin joilla voi olla potentiaalia erilaisten laitteiden ja koneiden kehittämisessä.

    Matemaattis-looginen lähestymistapa sopii tällaiseen spesifiin tarkoitukseen parhaiten mutta jos halutaan hahmottaa koko totuus kaikkine mahdollisine aspekteineen niin ei enää riitä pelkästään tilastolliset,loogiset yms. metodit vaan tarvitaan sellaista usein hyvin eklektisesti suuntautuvaa intuitiivista lähestymistapaa jossa ei auta esim. tekstin sanojen lukumäärän ja käsitteiden esiintyvyyden analysointi matemaattisin ja eksaktein metodein vaan tarvitaan jonkinlaista kokonaisuuden intuitiivista hahmotusta jossa pyritään yhdistämään kaikki aiheen kannalta relevantit näkökulmat ja hahmotukset yriittäen poimia niistä se olennaisin asia.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_men_and_an_elephant

    Tarkkuus ja yleispätevyys harvoin onnistuu samanaikaisesti mistä seuraa automaattisesti ja selkeästi esim. akateemisen eksaktin tiedon kiihtyvä fragmetoituminen jossa tiedetään kokonaisuuden kannalta äärimmäisen vähästä äärimmäisen paljon mutta ei ymmärretä juurikaan enää miten ne kapean perspektiivin osatotuudet liittyvät kokonaisuuteen.

    "Kokoomapisteen liikehän tarkoittaa sitä, että tiedostetaan erilaisia informaatiosisältöjä ja niinhän niitä muutenkin tiedostetaan; joskin tietenkin varsin suppeassa skaalassa, ns. tavanomaisessa valvetilassa. "

    Ns. valvetilassa ollaan yleensä elämän hektisyyden takia niin fokusoituneita kulloinkin päivänpolttavaan asiaan että suurin osa kehon rekisteröimistä informaatiosisällöistä jää sinne alitajuntaan. En pelkästään huvikseni maininnut että Castaneda kirjoitti uutislehtisissään Hussserlin fenomenologisesta filosofiasta ja kertoi sen olevan hyvin yhteensopiva kuvaus suhteessa nagualismiin.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl

    Husserlin filosofiassa intentio on hyvin olennainen. C kylläkin kritisoi Husserlia ja ylipäätänsä filosofeja siitä että he ovat vain filosofeja/pohdiskelijoita eikä aktiivisia toimijoita vaikka heillä usein on se paras ja kattavin todellisuuden hahmotuksen kyky mitä akateemisessa yhteisössä löytyy.

    Tältä kannalta tarkasteltuna ns. "kokoomapisteen siirto" on enemmänkin vertauskuva kuin viittaus johonkin tekniseen tai konkreettisesti energeettiseen ilmiöön eli ts. kyse on enemmänkin tietoisuuden fokusoinnin uudelleensuuntaamisesta näkemään siitä "elefantin" kokonaisuudesta muitakin aspekteja kuin se mihin tavan tai rutiininmukaisesti on totuttu keskittymään.

    "Toisaalta, esim. unethan ovat seurausta siitä."

    Unet ovat minusta seurausta siitä unitilaan liittyvästä rentoutumisesta ja irtipäästämisestä jolloin ne vaikutteet mitkä valveilla eivät normaalisti yllä tietoisuuteen pääsevät aivojen suodatusprosessin ohitse mikä vaikutus voidaan aikaansaada valvetilassa myös erilaisilla meditaatiotekniikoilla ja joillakin psykoaktiivisilla aineilla jotka ovat lähinnä vaarallinen oikotie jos ei haluta tai voida opetella usein vuosia kestävää meditaatiometodia asianmukaisesti.

    Energian laadut ovat kyllä todellisia ja vaikuttavat jokaiseen meistä jatkuvasti samalla voimakuudella vaikkakin ehkä suhteessa paikallisiin aikasykleihin mutta itse se kokoomapisteen siirto ei ole energeettinen ilmiö vaan lähinnä mielen fokusoinnin hallintaa mikä on minusta aika pitkälle sama asia kuin se sinun inhoamasi "vapaa tahto".

    Energian laaduilla on olennainen merkitys siinä minkälaisia ilmiöitä ne kykenevät tuottamaan eli esim. elottomasta ei synny elämää eikä pelkästä mekaanisesta automatiikasta tietoisuutta.

    jatkuu...


   • Anonyymi kirjoitti:

    XPR-0147:

    "Miksi eivät olisi? "

    Tavallaan kyllä koska nykyfysiikka (akateeminen konsensusfysiikkatiede) tuntee ja tunnustaa ne energian laadut vain siihen rajaan asti kuin se kykenee niitä mittaamaan nykyisin yleisesti käytössä olevin välinein ja teoreettisen viitekehyksensä puittiessa.

    Ihmisen keho taas on paljon herkempi mittauslaite joka kykenee rekisteröimään paljon laajemman skaalan energioiden laatuja vaikka pystyykin lähinnä kielen puutteiden takia ilmaisemaan niitä mittaustuloksiaan aika huonosti.

    Nykyfysiikassa fokusoidaan huomio lähinnä vain sellaisiin selkeästi säännönmukaisiin ja mekaanisiin vuorovaikutuksiin joilla voi olla potentiaalia erilaisten laitteiden ja koneiden kehittämisessä.

    Matemaattis-looginen lähestymistapa sopii tällaiseen spesifiin tarkoitukseen parhaiten mutta jos halutaan hahmottaa koko totuus kaikkine mahdollisine aspekteineen niin ei enää riitä pelkästään tilastolliset,loogiset yms. metodit vaan tarvitaan sellaista usein hyvin eklektisesti suuntautuvaa intuitiivista lähestymistapaa jossa ei auta esim. tekstin sanojen lukumäärän ja käsitteiden esiintyvyyden analysointi matemaattisin ja eksaktein metodein vaan tarvitaan jonkinlaista kokonaisuuden intuitiivista hahmotusta jossa pyritään yhdistämään kaikki aiheen kannalta relevantit näkökulmat ja hahmotukset yriittäen poimia niistä se olennaisin asia.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_men_and_an_elephant

    Tarkkuus ja yleispätevyys harvoin onnistuu samanaikaisesti mistä seuraa automaattisesti ja selkeästi esim. akateemisen eksaktin tiedon kiihtyvä fragmetoituminen jossa tiedetään kokonaisuuden kannalta äärimmäisen vähästä äärimmäisen paljon mutta ei ymmärretä juurikaan enää miten ne kapean perspektiivin osatotuudet liittyvät kokonaisuuteen.

    "Kokoomapisteen liikehän tarkoittaa sitä, että tiedostetaan erilaisia informaatiosisältöjä ja niinhän niitä muutenkin tiedostetaan; joskin tietenkin varsin suppeassa skaalassa, ns. tavanomaisessa valvetilassa. "

    Ns. valvetilassa ollaan yleensä elämän hektisyyden takia niin fokusoituneita kulloinkin päivänpolttavaan asiaan että suurin osa kehon rekisteröimistä informaatiosisällöistä jää sinne alitajuntaan. En pelkästään huvikseni maininnut että Castaneda kirjoitti uutislehtisissään Hussserlin fenomenologisesta filosofiasta ja kertoi sen olevan hyvin yhteensopiva kuvaus suhteessa nagualismiin.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl

    Husserlin filosofiassa intentio on hyvin olennainen. C kylläkin kritisoi Husserlia ja ylipäätänsä filosofeja siitä että he ovat vain filosofeja/pohdiskelijoita eikä aktiivisia toimijoita vaikka heillä usein on se paras ja kattavin todellisuuden hahmotuksen kyky mitä akateemisessa yhteisössä löytyy.

    Tältä kannalta tarkasteltuna ns. "kokoomapisteen siirto" on enemmänkin vertauskuva kuin viittaus johonkin tekniseen tai konkreettisesti energeettiseen ilmiöön eli ts. kyse on enemmänkin tietoisuuden fokusoinnin uudelleensuuntaamisesta näkemään siitä "elefantin" kokonaisuudesta muitakin aspekteja kuin se mihin tavan tai rutiininmukaisesti on totuttu keskittymään.

    "Toisaalta, esim. unethan ovat seurausta siitä."

    Unet ovat minusta seurausta siitä unitilaan liittyvästä rentoutumisesta ja irtipäästämisestä jolloin ne vaikutteet mitkä valveilla eivät normaalisti yllä tietoisuuteen pääsevät aivojen suodatusprosessin ohitse mikä vaikutus voidaan aikaansaada valvetilassa myös erilaisilla meditaatiotekniikoilla ja joillakin psykoaktiivisilla aineilla jotka ovat lähinnä vaarallinen oikotie jos ei haluta tai voida opetella usein vuosia kestävää meditaatiometodia asianmukaisesti.

    Energian laadut ovat kyllä todellisia ja vaikuttavat jokaiseen meistä jatkuvasti samalla voimakuudella vaikkakin ehkä suhteessa paikallisiin aikasykleihin mutta itse se kokoomapisteen siirto ei ole energeettinen ilmiö vaan lähinnä mielen fokusoinnin hallintaa mikä on minusta aika pitkälle sama asia kuin se sinun inhoamasi "vapaa tahto".

    Energian laaduilla on olennainen merkitys siinä minkälaisia ilmiöitä ne kykenevät tuottamaan eli esim. elottomasta ei synny elämää eikä pelkästä mekaanisesta automatiikasta tietoisuutta.

    jatkuu...

    "Lähinnä kai nagualismissa erotetaan toisistaan eri tyyppisinä ns. "tämän universumin energia" ja "epäorgaanisten olentojen universumin energia", joiden tosiaan sanotaan olevan laadultaan varsin erilaisia."

    Sama energia se on ja pohjimmiltaan myös sama universumi. Ihmisessä ja korkeamman tason eläimissä (nisäkkäät,linnut, mustekalat) vaikuttavat tai voivat potentiaalisesti yksilötasolla vaikuttaa kaikki koettavissa olevat energioiden laadut kun taas epäorgaanisten olioiden energoiden laatu alkaa automaattitasolta ylöspäin vaikka ne joissain tilanteissa pystyvät materialisoitumaan ihmisen aistein havaittaviksi ja kykenevät myös muuttamaan muottiaan tahdonvaraisesti samalla tavalla kuin nagualismin noidat itsensä eläimen hahmoon(shapeshifting)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Shapeshifting

    Tuo onnistunee kehon interferenssimuottia (eetteriruumista tai Sheldraken muotokenttää) manipuloimalla eli sillä muinaisella kaikenkattavalla fysiikalla joka löydettiin uudestaan viime vuosisadalla ja joka on yksi osa ns. esoteriaa joka taas on jäänne tuon muinaisen sivilisaation hyvin kehittyneestä tieteestä.

    Korkeamman laatuinen energia kykenee muokkaamaan ja hallitsemaan alemman laatuista energiaa mutta ne pitää ensin tietoisesti erottaa toisistaan jotta niille voidaan antaa muoto eli kiteytyminen käyttövälineeksi.

    .....

    Toiseen viestiisi en katso tarpeelliseksi vastata. Vänkäys ei kiinnosta.

    Belisario


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0148)

    Belisario: "En nyt vastaa enempää kerralla koska tässä viestissä on jo oikeastaan jo vastaukset myös noihin muihin tämänpäiväisiin viesteihisi joista oli ainakin minun taas vaikea löytää sitä olennaista pointtia koska kyse tuntuu olevan sinun vahvoista uskomuksistasi joista itse olen hyvin pitkälle perustellusti eri mieltä joista olemme keskustelleet jo enemmän kuin tarpeeksi."

    En enää muista niitä perustelujasi, mutta muistan kyllä sen, että ne eivät olleet mielestäni ollenkaan vakuuttavia; vaikka niitä määrällisesti paljon olikin. :D

    Vinkkinä noihin viittauksiisi liittyen. Olet mielestäni hyvin epärealistinen, jos oletat, että keskustelijat täällä lukevat viittaamiasi materiaaleja; etenkään tietenkään, jos ne ovat jotain sellaista esoteerista asiaa, jonka sisäistäminen veisi paljon aikaa, jopa siinäkin tapauksessa, että kiinnostusta löytyisi.

    Kukaan ei tietenkään voi velvoittaa sinua tai ketään muutakaan argumentoimaan läpinäkyvästi ja muiden esittämiin argumentteihin kiinteästi liittyvällä tai ylipäätään millään erityisellä tavalla, mutta jos haluat, että kirjoituksiesi vaikuttavuus säilyy, niin täsmällisesti kohdennettu argumentaatio tulisi kyllä sisältyä tekstiin itseensä ja linkit olisivat sitten lähinnä lisätietoa asiasta mahdollisesti kiinnostuneille.

    Ainakin itse noudatan tuota periaatetta itsestäänselvyytenä ja mitä taas linkkeihin tulee, niin koska aikomukseni ei todellakaan ole kirjoittaa akateemista vertailevaa tutkielmaa esoteerisista opeista tms., niin en myöskään näe erityistä syytä viitata niihin täällä. Joskus tosin viittaan YouTube-videoihin, mutta yleensä noiden viittausten tarkoituksena on lähinnä havainnollistaa muuten kuivaa aihetta ja yleensä vähintään osittain humoristisesta näkökulmasta. :D

    "Ainoa vinkkini: Vaihda premissejä!"

    Tuohan on hiekkalaatikkotason argumentti. :D

    Olet myös tuossa suhteessa tietenkin hyvin epärealistinen, jos vakavissasi oletat, että kaltaiseni "superdeterministin" premissit vaihtuisivat ilman pakottavaa syytä ja siis edes kunnollisia perustelujakaan. :D

    "Tietotekniikan perusteita ei voi yleistää koko todellisuuteen. Tietotekniikan eli automatiikan tasolla ei voi olla aitoa valintaa eli vapaata tahtoa mutta ehdollistumisen vähetessä myös valinnanmahdollisuudet lisääntyvät samalla."

    Eivät lisäänny, koska loogisesti toisensa poissulkevista vaihtoehdoista vain yksi voi toteutua. En tietenkään missään tapauksessa aio käyttää aikaani hukkaan tavoittelemalla loogisesti täysin mahdottomia asioita, koska aika on niukka resurssi. Kehotat vaihtamaan yksipuolisesti ja perusteettomasti premissejä, vaikka olet toisaalla ilmaissut olevasi avoin eri vaihtoehdoilla ja yksi noista vaihtoehdoista on se, että käytät luonnollista kieltä; monien muiden tavoin, epätäsmällisesti, mikä johtaa joihinkin karkeasti virheellisiin johtopäätöksiin.

    Valinnanmahdollisuudet eivät lisäänny *yhtään*, yksinkertaisesti, koska niitä ei koskaan ole oikeasti olemassakaan. Kun puhutaan valinnanmahdollisuuksista, niin puhutaan *fiktiivisistä* mahdollisuuksista, koska vain yksi tiedostettu "vaihtoehto" voi toteutua ja se ei siis edes ole mikään vaihtoehto, vaan *väistämättömyys*; kuten kaikki muukin mikä on reaalista...

    Eli, esim. ehdollistumisen vähentyminen *ei* lisää yhtään seurausten määrää, vaan aiheuttaa vain sen, että nuo seuraukset ovat *erilaisia*, eivätkä ne ole yhtään sen enempää "vapaita", kuin mitkään muutkaan seuraukset. Kaikenkaikkiaan, vapaan tahdon olettaminen on täysin pähkähullua, eikä se, että se on populääriä tai se, että jotkut jankkaavat loputtomasti; ilman mitään kelvollisia perusteluita, sen olevan mahdollista, tietenkään tee siitä yhtään sen vähemmän pähkähullua...

    Toisaalta, kun puhutaan epämääräisyydestä, niin nagualismissakin tosiaan korostetaan sitä, että selkeys ns. tulisi voittaa, mutta tuo on eri asia ja liittyy kokoomapisteen liikuttamiseen, mikä toisaalta tietenkin on nagualismin mukaan erittäin oleellista. Eli, kokoomapisteen liikkuessa emanaatiot uudelleenjärjestyvät, mikä tuottaa hetkellisen selkeyden menetyksen ja tavallaan epämääräisyyden tuntemuksen. Tuossa kuitenkaan ei ole kyse siitä, että emanaatiot itsessään olisivat epämääräisiä, eikä nagualismin tavoitteena ole se, että kokoomapiste liikkuisi ennakoimattomiin sijainteihin; mikä tietenkin on helpoimmin aikaansaatavissa, vaan sellaisiin sijainteihin, jotka tukevat nagualismin tavoitteita.

    Emanaatiot ovat tavallaan todellisempia kuin kokoomapisteen tiettyyn sijaintiin liittyvät vaikutelmat, koska nuo vaikutelmat muuttuvat kokoomapisteen liikkuessa ja kokoomapistettä ei myöskään olisi edes olemassakaan ilman noita emanaatioita ja toisaalta nuo vaikutelmat eivät pysyisi kasassa ilman kokoomapistettä ja sen kiinnittymistä johonkin sijaintiinsa. Emanaatiot puolestaan eivät voi olla epämääräisiä, koska niillä on vaikutuksia, koska epämääräisillä asioilla ei voi olla vaikutusta ja eihän epämääräisiä asioita siis voi oikeasti edes olla olemassakaan...

    XPR-0148:
    Otan tämän nyt viiveellä tarkempaan käsittelyyn kun "aika" alkaa olla kypsä siihen. :D

    "En enää muista niitä perustelujasi, mutta muistan kyllä sen, että ne eivät olleet mielestäni ollenkaan vakuuttavia; vaikka niitä määrällisesti paljon olikin. :D"

    Ihan samaa ajattelin sinun perusteluistasi. Kun ontologiasta ollaan eri mieltä ja näkökulma on poikkeava niin yhteisymmärrystä on ainakin niiltä osin vaikea saavuttaa vaikka luulen kyllä ymmärtäväni sinun kantasi huomattavasti paremmin kuin sinä minun kantaani koska olen totutellut itseäni tarkastelemaan asiota aina useammasta kuin yhdestä perspektiivistä samanaikaisesti. Osatotuuksista ei vaan saa millään konstilla koko totuutta ja minusta sinun kantasi edustaa aika kapeaa osatotutuutta.

    "Vinkkinä noihin viittauksiisi liittyen. Olet mielestäni hyvin epärealistinen, jos oletat, että keskustelijat täällä lukevat viittaamiasi materiaaleja; etenkään tietenkään, jos ne ovat jotain sellaista esoteerista asiaa, jonka sisäistäminen veisi paljon aikaa, jopa siinäkin tapauksessa, että kiinnostusta löytyisi."

    Ne viitaukset toimivat lisäperusteluina niille jotka haluavat syventyä aiheeseen tarkemmin. Pelkkä retoriikka ei yleensä kanna kovin pitkälle vaikka se kuullostaisi muodollisesti loogiselta ja jopa järkevältä.

    "Kukaan ei tietenkään voi velvoittaa sinua tai ketään muutakaan argumentoimaan läpinäkyvästi ja muiden esittämiin argumentteihin kiinteästi liittyvällä tai ylipäätään millään erityisellä tavalla, mutta jos haluat, että kirjoituksiesi vaikuttavuus säilyy, niin täsmällisesti kohdennettu argumentaatio tulisi kyllä sisältyä tekstiin itseensä ja linkit olisivat sitten lähinnä lisätietoa asiasta mahdollisesti kiinnostuneille."

    Pointti on se että en halua enkä yritä manipuloida ketään omalle kannalleni pelkän retoriikan avulla. Lisäksi tällaisessa aiheessa (nagualismi) väärinymmärryksen ja tulkintavirheiden mahdollisuus on poikkeuksellisen suuri että eksakti kuvaus olisi helposti sellainen että sen ymmärtäisi korkeintaan se joka on sen kirjoittanut. Ei kymmenien vuosien kokemusta ja ymmärrystä voi pakata muutamaan lauseeeseen eikä sanojen lukumäärä paljoa auta asiaa. Tietämisen ja ymmärtämisen välinen kuilu on erityisen suuri kaikissa ns. "henkisissä" ja psyykkisissä asioissa toisin kuin konkreettisten esineiden tasolla.

    "Ainakin itse noudatan tuota periaatetta itsestäänselvyytenä ja mitä taas linkkeihin tulee, niin koska aikomukseni ei todellakaan ole kirjoittaa akateemista vertailevaa tutkielmaa esoteerisista opeista tms., niin en myöskään näe erityistä syytä viitata niihin täällä."

    Ns. esoteerisista asioista voi kirjoittaa "akateemisella" tarkkudella ja metodilla hyllymetreittäin aineistoa vaikka ei todellisuudessa ymmärrä siitä mitään ja sama koskee kaikkea muutakin triviaalitasoa laajempaa kokonaisuutta.

    Castaneda oli perehtynyt Gurdjieffiin ja moneen muuhun esoteeriseen oppiin hyvinkin tiiviisti jo 1970-luvulla.

    William Patrick Patterson Explores The Life & Teachings of Carlos Castaneda

    https://www.youtube.com/watch?v=NtMf_1J2tU8

    Patterson on tunnettu 4. tien opettaja joka on kirjoittanut myös kirjan Castanedan oppien ja Gurdjieffin ideoiden yhtäläisyyksistä.

    Tietyssä mielessä Castanedan opit on vesitettyä Gurdjeffia eli Castanedan jäi jumiin sinne psyyken tai "noitien" maailmaan jonne pääsee helposti huumeilla ja monilla okkultisilla metodeilla mutta se on hyvin vaarallinen maailma jonne voi jäädä helposti loukkuun ja seota lopullisesti.

    Ns. "psyykkisen" tai "astraalisen tason" yläpuolella on ns. henkinen maailma jossa vasta aito yksilöllisyys ja siihen liittyvä tahdonvapaus voi ilmaantua. Aineellisen maailman "yläpuolella" tai "sisäpuolella" olevat todellisuudet ovat paljon todellisempia ja "energisempiä" kuin ns. aineellinen maailma joka on pelkästään niiden maailmojen heijastumaa tai projektiota.

    "Ainoa vinkkini: Vaihda premissejä!"

    "Tuohan on hiekkalaatikkotason argumentti. :D"

    Ei ole. Olet minusta vaan niin jumissa että niiden oletusten ja uskomusten analysointi ja kyseenalaistaminen olisi sinulle hyvin aiheellista eikä niistä tarvitse edes kokonaan luopua vaan oivaltaa että ne johtavat väistämättä osatotuuksiin ja sitä kautta ongelmiin.

    "Olet myös tuossa suhteessa tietenkin hyvin epärealistinen, jos vakavissasi oletat, että kaltaiseni "superdeterministin" premissit vaihtuisivat ilman pakottavaa syytä ja siis edes kunnollisia perustelujakaan. :D"

    On sanottu että uuden erilaisen paradigman muutos muistuttaa uskonnollista konversiota koska siinä muuttuu koko hahmotuksen perusta toiseksi ja siihen ei päästä pelkällä loogisella saivartelulla eikä ns. "järkisyillä".

    jatkuu....


   • Anonyymi kirjoitti:

    XPR-0148:
    Otan tämän nyt viiveellä tarkempaan käsittelyyn kun "aika" alkaa olla kypsä siihen. :D

    "En enää muista niitä perustelujasi, mutta muistan kyllä sen, että ne eivät olleet mielestäni ollenkaan vakuuttavia; vaikka niitä määrällisesti paljon olikin. :D"

    Ihan samaa ajattelin sinun perusteluistasi. Kun ontologiasta ollaan eri mieltä ja näkökulma on poikkeava niin yhteisymmärrystä on ainakin niiltä osin vaikea saavuttaa vaikka luulen kyllä ymmärtäväni sinun kantasi huomattavasti paremmin kuin sinä minun kantaani koska olen totutellut itseäni tarkastelemaan asiota aina useammasta kuin yhdestä perspektiivistä samanaikaisesti. Osatotuuksista ei vaan saa millään konstilla koko totuutta ja minusta sinun kantasi edustaa aika kapeaa osatotutuutta.

    "Vinkkinä noihin viittauksiisi liittyen. Olet mielestäni hyvin epärealistinen, jos oletat, että keskustelijat täällä lukevat viittaamiasi materiaaleja; etenkään tietenkään, jos ne ovat jotain sellaista esoteerista asiaa, jonka sisäistäminen veisi paljon aikaa, jopa siinäkin tapauksessa, että kiinnostusta löytyisi."

    Ne viitaukset toimivat lisäperusteluina niille jotka haluavat syventyä aiheeseen tarkemmin. Pelkkä retoriikka ei yleensä kanna kovin pitkälle vaikka se kuullostaisi muodollisesti loogiselta ja jopa järkevältä.

    "Kukaan ei tietenkään voi velvoittaa sinua tai ketään muutakaan argumentoimaan läpinäkyvästi ja muiden esittämiin argumentteihin kiinteästi liittyvällä tai ylipäätään millään erityisellä tavalla, mutta jos haluat, että kirjoituksiesi vaikuttavuus säilyy, niin täsmällisesti kohdennettu argumentaatio tulisi kyllä sisältyä tekstiin itseensä ja linkit olisivat sitten lähinnä lisätietoa asiasta mahdollisesti kiinnostuneille."

    Pointti on se että en halua enkä yritä manipuloida ketään omalle kannalleni pelkän retoriikan avulla. Lisäksi tällaisessa aiheessa (nagualismi) väärinymmärryksen ja tulkintavirheiden mahdollisuus on poikkeuksellisen suuri että eksakti kuvaus olisi helposti sellainen että sen ymmärtäisi korkeintaan se joka on sen kirjoittanut. Ei kymmenien vuosien kokemusta ja ymmärrystä voi pakata muutamaan lauseeeseen eikä sanojen lukumäärä paljoa auta asiaa. Tietämisen ja ymmärtämisen välinen kuilu on erityisen suuri kaikissa ns. "henkisissä" ja psyykkisissä asioissa toisin kuin konkreettisten esineiden tasolla.

    "Ainakin itse noudatan tuota periaatetta itsestäänselvyytenä ja mitä taas linkkeihin tulee, niin koska aikomukseni ei todellakaan ole kirjoittaa akateemista vertailevaa tutkielmaa esoteerisista opeista tms., niin en myöskään näe erityistä syytä viitata niihin täällä."

    Ns. esoteerisista asioista voi kirjoittaa "akateemisella" tarkkudella ja metodilla hyllymetreittäin aineistoa vaikka ei todellisuudessa ymmärrä siitä mitään ja sama koskee kaikkea muutakin triviaalitasoa laajempaa kokonaisuutta.

    Castaneda oli perehtynyt Gurdjieffiin ja moneen muuhun esoteeriseen oppiin hyvinkin tiiviisti jo 1970-luvulla.

    William Patrick Patterson Explores The Life & Teachings of Carlos Castaneda

    https://www.youtube.com/watch?v=NtMf_1J2tU8

    Patterson on tunnettu 4. tien opettaja joka on kirjoittanut myös kirjan Castanedan oppien ja Gurdjieffin ideoiden yhtäläisyyksistä.

    Tietyssä mielessä Castanedan opit on vesitettyä Gurdjeffia eli Castanedan jäi jumiin sinne psyyken tai "noitien" maailmaan jonne pääsee helposti huumeilla ja monilla okkultisilla metodeilla mutta se on hyvin vaarallinen maailma jonne voi jäädä helposti loukkuun ja seota lopullisesti.

    Ns. "psyykkisen" tai "astraalisen tason" yläpuolella on ns. henkinen maailma jossa vasta aito yksilöllisyys ja siihen liittyvä tahdonvapaus voi ilmaantua. Aineellisen maailman "yläpuolella" tai "sisäpuolella" olevat todellisuudet ovat paljon todellisempia ja "energisempiä" kuin ns. aineellinen maailma joka on pelkästään niiden maailmojen heijastumaa tai projektiota.

    "Ainoa vinkkini: Vaihda premissejä!"

    "Tuohan on hiekkalaatikkotason argumentti. :D"

    Ei ole. Olet minusta vaan niin jumissa että niiden oletusten ja uskomusten analysointi ja kyseenalaistaminen olisi sinulle hyvin aiheellista eikä niistä tarvitse edes kokonaan luopua vaan oivaltaa että ne johtavat väistämättä osatotuuksiin ja sitä kautta ongelmiin.

    "Olet myös tuossa suhteessa tietenkin hyvin epärealistinen, jos vakavissasi oletat, että kaltaiseni "superdeterministin" premissit vaihtuisivat ilman pakottavaa syytä ja siis edes kunnollisia perustelujakaan. :D"

    On sanottu että uuden erilaisen paradigman muutos muistuttaa uskonnollista konversiota koska siinä muuttuu koko hahmotuksen perusta toiseksi ja siihen ei päästä pelkällä loogisella saivartelulla eikä ns. "järkisyillä".

    jatkuu....

    "Eivät lisäänny, koska loogisesti toisensa poissulkevista vaihtoehdoista vain yksi voi toteutua. En tietenkään missään tapauksessa aio käyttää aikaani hukkaan tavoittelemalla loogisesti täysin mahdottomia asioita, koska aika on niukka resurssi."

    Aika on aina niukka resurssi jos se asia mihin sitä aikaa käyttää ei tunnu arvokkaalta omasta mielestä. Jos taas se asia tuntuu ensiarvoisen tärkeältä ja arvokkaalta niin siihen käyttää mielellään kaiken aikansa tinkien sitten kaikesta muusta.

    " Kehotat vaihtamaan yksipuolisesti ja perusteettomasti premissejä, vaikka olet toisaalla ilmaissut olevasi avoin eri vaihtoehdoilla ja yksi noista vaihtoehdoista on se, että käytät luonnollista kieltä; monien muiden tavoin, epätäsmällisesti, mikä johtaa joihinkin karkeasti virheellisiin johtopäätöksiin."

    Olen avoin monille erilaisille vaihtoehdoilla mutta ne vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kukin niistä oma osa-totuutensa. Poissulkevat näkökulmat taas johtuvat siitä että sitä kantaa pidetään koko totuutena. Kielellisesti on mahdollista ilmaista vain yksi näkökulma kerrallaan ja logiikka pätee vain saman näkökulman sisällä.

    "Valinnanmahdollisuudet eivät lisäänny *yhtään*, yksinkertaisesti, koska niitä ei koskaan ole oikeasti olemassakaan. Kun puhutaan valinnanmahdollisuuksista, niin puhutaan *fiktiivisistä* mahdollisuuksista, koska vain yksi tiedostettu "vaihtoehto" voi toteutua ja se ei siis edes ole mikään vaihtoehto, vaan *väistämättömyys*; kuten kaikki muukin mikä on reaalista..."

    Tuo on lähinnä retorista sanakikkailua joka voi jopa toimia fysikalistisesta näkökulmasta jossa tietty kiinteä objekti on jossain ajassa ja paikassa jolloin mikään muu objekti ei voi olla siinä samassa ajassa ja paikassa. Säteilyn, sähkömagneettisten kenttien tapauksessa taas samalla paikalla samassa ajassa voi olla erilaisia vaikutuksia rinnakkain poissulkematta toisiaan.

    "Eli, esim. ehdollistumisen vähentyminen *ei* lisää yhtään seurausten määrää"

    Ei seurausten määrää tietenkään. Valinta on aina sellainen missä täytyy uhrata ne muut mahdollisuudet jotta niistä yksi voi toteutua. Valintaan liittyy aina myös arvot. Ihmisen mieli voi potentiaalisesti olla esim. meditatiivisissa tietoisuuden tiloissa niin irrallaan fysikaalisesta kehosta sekä ajasta että paikasta että se ei enää ole fysikaalisen kausaliteetin alainen kuin hyvin vähäisessä määrin ja itse tietoisuus/intentio voi olla keskittynyt sellaisiin asioihin joilla ei ole enää mitään tekemistä lokaalin deterministisen kausaliteetin kanssa. Tämä on se tila missä ns. vapaa tahto on todellinen ja mahdollinen.

    "Toisaalta, kun puhutaan epämääräisyydestä, niin nagualismissakin tosiaan korostetaan sitä, että selkeys ns. tulisi voittaa, mutta tuo on eri asia ja liittyy kokoomapisteen liikuttamiseen, mikä toisaalta tietenkin on nagualismin mukaan erittäin oleellista. "

    Hyvin kattavan akateemistyyppisen tietämyksen nagualismista ja kaikista esoteerisista perinteistä voi periaatteessa saavuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa mutta niiden oppien ymmärtäminen edellyttää niiden pitkäaikaista käytännön soveltamista mihin voi mennä koko elinikä eikä sekään usein riitä alkuunkaan.

    "Emanaatiot ovat tavallaan todellisempia kuin kokoomapisteen tiettyyn sijaintiin liittyvät vaikutelmat, koska nuo vaikutelmat muuttuvat kokoomapisteen liikkuessa ja kokoomapistettä ei myöskään olisi edes olemassakaan ilman noita emanaatioita ja toisaalta nuo vaikutelmat eivät pysyisi kasassa ilman kokoomapistettä ja sen kiinnittymistä johonkin sijaintiinsa. Emanaatiot puolestaan eivät voi olla epämääräisiä, koska niillä on vaikutuksia, koska epämääräisillä asioilla ei voi olla vaikutusta ja eihän epämääräisiä asioita siis voi oikeasti edes olla olemassakaan..."

    Olennnaista on kehittää omaa kehoaan (laajasti ymmärrettynä) niin tarkaksi ja samalla neutraaliksi ja objektiiviseksi mittausvälineeksi kaikille vaikutteille mitä todellisuudessa voi olla säilyttäen kuitenkin samalla samaistumattoman ja irrallisen asenteen sekä itseään että sitä todellisuutta kohtaan.

    Belisario


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Eivät lisäänny, koska loogisesti toisensa poissulkevista vaihtoehdoista vain yksi voi toteutua. En tietenkään missään tapauksessa aio käyttää aikaani hukkaan tavoittelemalla loogisesti täysin mahdottomia asioita, koska aika on niukka resurssi."

    Aika on aina niukka resurssi jos se asia mihin sitä aikaa käyttää ei tunnu arvokkaalta omasta mielestä. Jos taas se asia tuntuu ensiarvoisen tärkeältä ja arvokkaalta niin siihen käyttää mielellään kaiken aikansa tinkien sitten kaikesta muusta.

    " Kehotat vaihtamaan yksipuolisesti ja perusteettomasti premissejä, vaikka olet toisaalla ilmaissut olevasi avoin eri vaihtoehdoilla ja yksi noista vaihtoehdoista on se, että käytät luonnollista kieltä; monien muiden tavoin, epätäsmällisesti, mikä johtaa joihinkin karkeasti virheellisiin johtopäätöksiin."

    Olen avoin monille erilaisille vaihtoehdoilla mutta ne vaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kukin niistä oma osa-totuutensa. Poissulkevat näkökulmat taas johtuvat siitä että sitä kantaa pidetään koko totuutena. Kielellisesti on mahdollista ilmaista vain yksi näkökulma kerrallaan ja logiikka pätee vain saman näkökulman sisällä.

    "Valinnanmahdollisuudet eivät lisäänny *yhtään*, yksinkertaisesti, koska niitä ei koskaan ole oikeasti olemassakaan. Kun puhutaan valinnanmahdollisuuksista, niin puhutaan *fiktiivisistä* mahdollisuuksista, koska vain yksi tiedostettu "vaihtoehto" voi toteutua ja se ei siis edes ole mikään vaihtoehto, vaan *väistämättömyys*; kuten kaikki muukin mikä on reaalista..."

    Tuo on lähinnä retorista sanakikkailua joka voi jopa toimia fysikalistisesta näkökulmasta jossa tietty kiinteä objekti on jossain ajassa ja paikassa jolloin mikään muu objekti ei voi olla siinä samassa ajassa ja paikassa. Säteilyn, sähkömagneettisten kenttien tapauksessa taas samalla paikalla samassa ajassa voi olla erilaisia vaikutuksia rinnakkain poissulkematta toisiaan.

    "Eli, esim. ehdollistumisen vähentyminen *ei* lisää yhtään seurausten määrää"

    Ei seurausten määrää tietenkään. Valinta on aina sellainen missä täytyy uhrata ne muut mahdollisuudet jotta niistä yksi voi toteutua. Valintaan liittyy aina myös arvot. Ihmisen mieli voi potentiaalisesti olla esim. meditatiivisissa tietoisuuden tiloissa niin irrallaan fysikaalisesta kehosta sekä ajasta että paikasta että se ei enää ole fysikaalisen kausaliteetin alainen kuin hyvin vähäisessä määrin ja itse tietoisuus/intentio voi olla keskittynyt sellaisiin asioihin joilla ei ole enää mitään tekemistä lokaalin deterministisen kausaliteetin kanssa. Tämä on se tila missä ns. vapaa tahto on todellinen ja mahdollinen.

    "Toisaalta, kun puhutaan epämääräisyydestä, niin nagualismissakin tosiaan korostetaan sitä, että selkeys ns. tulisi voittaa, mutta tuo on eri asia ja liittyy kokoomapisteen liikuttamiseen, mikä toisaalta tietenkin on nagualismin mukaan erittäin oleellista. "

    Hyvin kattavan akateemistyyppisen tietämyksen nagualismista ja kaikista esoteerisista perinteistä voi periaatteessa saavuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa mutta niiden oppien ymmärtäminen edellyttää niiden pitkäaikaista käytännön soveltamista mihin voi mennä koko elinikä eikä sekään usein riitä alkuunkaan.

    "Emanaatiot ovat tavallaan todellisempia kuin kokoomapisteen tiettyyn sijaintiin liittyvät vaikutelmat, koska nuo vaikutelmat muuttuvat kokoomapisteen liikkuessa ja kokoomapistettä ei myöskään olisi edes olemassakaan ilman noita emanaatioita ja toisaalta nuo vaikutelmat eivät pysyisi kasassa ilman kokoomapistettä ja sen kiinnittymistä johonkin sijaintiinsa. Emanaatiot puolestaan eivät voi olla epämääräisiä, koska niillä on vaikutuksia, koska epämääräisillä asioilla ei voi olla vaikutusta ja eihän epämääräisiä asioita siis voi oikeasti edes olla olemassakaan..."

    Olennnaista on kehittää omaa kehoaan (laajasti ymmärrettynä) niin tarkaksi ja samalla neutraaliksi ja objektiiviseksi mittausvälineeksi kaikille vaikutteille mitä todellisuudessa voi olla säilyttäen kuitenkin samalla samaistumattoman ja irrallisen asenteen sekä itseään että sitä todellisuutta kohtaan.

    Belisario

    Ovatko nimimerkit Professori Realisti (XPR-***) ja Belisario yksi ja sama henkilö joka vain siirtelee kokoomapistettään nimimerkistä toiseen?


  • Kannettavan Naguada-generaattorin kokoomapisteen ylikuormitus voi aiheuttaa useiden kilotonnien räjähdyksen.

   • Ja sekoittaa suunnistajien kompassit.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa tahtoo Mikon kanssa yhteisen lapsen

   On kuitenkin kiire sillä sairaus voi paheta ja se kaataisi vauvahaaveet: "Lentoemäntänä työskentelevä mediapersoona Maisa Torppa, 29, kertoo tuoreess
   Kotimaiset julkkisjuorut
   169
   13643
  2. Maisuliini vongannut vieraalta mieheltä

   Käsi pystyyn kenelle tuli yllärinä: https://www.seiska.fi/Uutiset/Maisa-Torppa-taas-suhdeskandaalissa-Yritti-iskea-kaasonsa-miehen-ystavat-hylkasivat
   Kotimaiset julkkisjuorut
   300
   6325
  3. Jättiselvitys: He saivat 100 000 euroa Business Finland tukea

   Jättiselvitys Business Finlandin koronatuista: he saivat 100 000 euroa, yli tuhat peruutti hakemuksensa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007660
   Maailman menoa
   100
   5190
  4. Turun seudulla löydetty ensimmäiset uudelleen koronaan sairastuneet

   Taitaa rokotukset mennä hukkaan, kun ei tulekaan immuniteettiä. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5039e73d-b54b-4edd-a962-a3c841d846d7
   Maailman menoa
   98
   3416
  5. Onkobmaisasta rikostutkinta päällä?

   Vauva palstalla oli lähipiirin viestit julkaistu mitä siellä täydellisessä pikku perheessä todellisuudessa tapahtuu... Aivan järkyttävää tekstiä jos p
   Kotimaiset julkkisjuorut
   206
   2692