Aihe

Jumalan valtakunnan tuntomerkki

Anonyymi

Ih­mi­nen on luo­tu Ju­ma­lan yh­tey­teen ja hä­nen rak­kau­ten­sa osal­li­suu­teen. Sen täh­den kaik­ki ih­mi­set tar­vit­se­vat rak­kaut­ta. Il­man sitä elä­mäs­tä puut­tuu tär­kein ”käyt­tö­voi­ma”.

Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan rak­kau­den puu­te kuih­dut­taa ja saa usein ai­kaan tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja kat­ke­ruut­ta. Rak­kau­den puu­tet­ta ko­ke­van ih­mi­sen voi ol­la vai­kea us­koa hy­vään tu­le­vai­suu­teen.

Rak­kaus on kuin si­pu­li

On­nel­li­nen ih­mi­nen ko­kee yleen­sä ole­van­sa tär­keä ja ra­kas­tet­tu juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Olen huo­man­nut, et­tä rak­kaus syn­nyt­tää vas­ta­rak­kaut­ta, ja ja­ka­mal­la se vain en­ti­ses­tään li­sään­tyy. Rak­kaus pa­nee pon­nis­te­le­maan ja te­ke­mään jopa yli­voi­mai­sen tun­tui­sia te­ko­ja rak­kau­den koh­tei­den puo­les­ta.

Rak­kaut­ta on ver­rat­tu si­pu­liin. Si­pu­li koos­tuu eril­li­sis­tä mut­ta myös toi­siin­sa liit­ty­vis­tä ker­rok­sis­ta. Ker­rok­set muo­dos­ta­vat yh­des­sä laa­jan yh­teen ni­vou­tu­van ko­ko­nai­suu­den.

Myös rak­kau­den voi aja­tel­la ole­van täl­lai­nen yh­teen kie­tou­tu­va ker­rok­sel­li­nen ko­ko­nai­suus. Sii­hen voi se­koit­tua kau­nii­den asi­oi­den li­säk­si myös it­sek­kyyt­tä ja oman edun ta­voit­te­lua.

Ju­ma­lan rak­kaus ih­mis­kun­taan

Rak­kau­den ydin on Ju­ma­lan rak­kaus luo­maan­sa ih­mis­kun­taa koh­taan. ”Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me olem­me ra­kas­ta­neet Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän on ra­kas­ta­nut mei­tä ja lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si” (1. Joh. 4:10).

Ju­ma­la an­toi ai­no­an Poi­kan­sa va­pah­ta­maan maa­il­man ian­kaik­ki­seen elä­mään (Joh. 3:16–17). Kos­ka me ih­mi­set olem­me heik­ko­ja ja syn­ti­siä, tai­vaal­li­nen koti on saa­vu­tet­ta­vis­sa ai­no­as­taan us­kon kaut­ta. Il­man us­koa on mah­do­ton­ta kel­va­ta Ju­ma­lal­le. Ju­ma­lan lap­sia ovat kaik­ki ne, joi­ta hal­lit­see Ju­ma­lan Hen­ki (Room. 8:14).

Isä ra­kas­taa kaik­kia

Apos­to­li Paa­va­li mai­nit­see rak­kau­den en­sim­mäi­se­nä ku­va­tes­saan Py­hän Hen­gen he­del­miä (Gal. 5:22). Tai­vaal­li­nen Isä ra­kas­taa kaik­kia ih­mi­siä, mut­ta hän vi­haa syn­tiä. Tä­män ta­kia hän an­toi Poi­kan­sa so­vit­taa ih­mis­ten syn­nit. An­teek­si­an­ta­mus on tar­jol­la kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sen ot­taa vas­taan.

Us­kos­ta vuo­ta­va rak­kaus ei hy­väk­sy Ju­ma­lan sa­nan vas­tais­ta elä­mää. Ar­mo opet­taa us­ko­vaa ja ke­hot­taa pa­ne­maan pois kai­ken syn­nin. Sik­si us­ko­vai­set ha­lu­a­vat vah­vis­taa toi­si­aan evan­ke­liu­mil­la, jos­sa it­se Ju­ma­la an­taa kaik­ki syn­nit an­teek­si. Ju­ma­lan voi­mal­la jak­saa us­koa, ja rak­kaus vah­vis­tuu.

Kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ri pal­kin­to

Hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­saan Jee­sus muis­tut­ti, et­tä kes­ki­näi­nen rak­kaus yh­dis­tää us­ko­vai­sia toi­siin­sa ja on tär­keä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tun­to­merk­ki. Va­pah­ta­ja suo­ras­taan käs­ki ra­kas­ta­maan toi­nen tois­tam­me, niin kuin hän it­se on mei­tä ra­kas­ta­nut (Joh. 15:12).

Rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä Kris­tus opet­ti ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­seä (Matt. 22:37–40). Ju­ma­lan Hen­ges­tä nou­se­va rak­kaus an­taa tä­hän ha­lua ja voi­maa niin, et­tä ko­et­te­le­mus­ten­kin kes­kel­lä saa tun­tea it­sen­sä on­nel­li­sek­si.

Heik­ko us­ko pal­ki­taan ker­ran kä­sit­tä­mät­tö­män suu­rel­la pal­kin­nol­la tai­vaan kirk­kau­des­sa. Sik­si kan­nat­taa us­koa Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin tääl­lä ajas­sa. Vie­lä on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ai­ka. Myös ar­mos­ta osat­to­mil­le ju­lis­te­taan rak­kau­den kut­sua pa­ran­nuk­seen ja ian­kaik­ki­seen elä­mään.

Ai­mo Mik­ko­nen

5

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Mikä on Jumalan valtakunnan tuntomerkki?

   • Anonyymi

    Että te rakkauden keskenänne pidätte.


  • Anonyymi

   1 Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle.
   2 Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse.
   3 Jokaisen ylipapin virkaan kuuluu tuoda lahjoja ja uhreja Jumalalle, ja siksi myös meidän ylipapillamme tulee olla tuotavana uhrinsa.
   4 Jos hän olisi maan päällä, hän ei olisi edes pappi, koska täällä ovat jo ne, jotka tuovat lain määräämät uhrilahjat.
   5 Heidän palveluksensa on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Sanottiinhan Moosekselle, kun hänen oli määrä valmistaa teltta: "Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella."
   6 Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin.

   • Anonyymi

    16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
    17 Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
    17 Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä.

    15 Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan
    16 olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   304
   20626
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   328
   5997
  3. Miksei työ kelpaa suomalaisille?

   Rakennus-, siivous-, ja hoiva-alakin täynnä ulkomaista työvoimaa ja kotimaiset vuosis kortistossa. Mistä moinen oikein johtuu. Ovatko korvaukset liia
   Maailman menoa
   310
   3619