Aihe

Päivämies on kristillinen uutislehti

Anonyymi

En­si vii­kol­la vie­te­tään Uu­tis­ten viik­koa (ai­em­min Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko). Päi­vä­mies­kin on uu­tis­leh­ti, mikä on sa­noi­tet­tu myös leh­den toi­min­ta-aja­tuk­ses­sa. Toi­min­ta-aja­tus il­men­tää, mik­si leh­ti on ole­mas­sa. Se mää­rit­te­lee leh­den si­säl­lön, ar­vo­poh­jan ja toi­min­taa oh­jaa­vat pe­ri­aat­teet eli leh­den tar­koi­tuk­sen.

Päi­vä­mies on kris­til­li­nen leh­ti. Sen si­säl­tö ra­ken­tuu Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon pe­rus­tal­le ja sii­tä nou­se­van ar­vo­maa­il­man va­raan. Päi­vä­mies si­säl­tää har­taus­kir­joi­tuk­sia, mut­ta ei pel­käs­tään nii­tä. Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kaan leh­ti ”ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin”. Päi­vä­mies on näin ol­len uu­tis­leh­ti, joka pu­reu­tuu sekä ajan­koh­tai­siin et­tä py­sy­viin tee­moi­hin.

Päi­vä­mie­hen tar­koi­tus on pi­tää esil­lä Raa­ma­tun ydin­sa­no­maa, pe­las­tus­ta Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Tämä sa­no­ma on leh­den kes­kei­sin si­säl­tö. Li­säk­si kris­ti­tyn elä­mään liit­ty­viä ky­sy­myk­siä kä­si­tel­lään muun mu­as­sa haas­tat­te­lu­jen ja ar­tik­ke­lien avul­la. Päi­vä­mies on myös tär­keä vies­tin­tä­ka­na­va. Leh­des­tä löy­ty­vät niin seu­rail­moi­tuk­set, en­nak­kou­u­ti­set kuin ih­mi­sen elä­män­kaa­ren asi­at.

Päi­vä­mies-leh­den tar­koi­tuk­se­na on syn­nyt­tää lu­ki­jois­saan iloa, luot­ta­mus­ta ja toi­voa, jot­ka nou­se­vat Ju­ma­lan lah­joit­ta­mas­ta us­kos­ta. Kris­ti­tyn elä­mään kuu­lu­vat myös Kris­tuk­sen ris­tin kan­ta­mi­nen, elä­män kipu ja ko­et­te­le­muk­set. Näi­tä­kin tee­mo­ja kä­si­tel­lään leh­des­sä. Tar­koi­tus on koh­da­ta elä­män koko kir­jo re­hel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti. Leh­den si­säl­lön ei ole tar­koi­tus ma­sen­taa lu­ki­jaan­sa ki­pei­den asi­oi­den ää­rel­lä, vaan aset­tua rin­nal­le ja ra­ken­taa luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan huo­len­pi­toon.

Vuo­ro­vai­ku­tus lu­ki­joi­den kans­sa on osa leh­den te­ke­mis­tä. Lu­ki­ja­pa­lau­te aut­taa huo­maa­maan asi­oi­ta ja te­ke­mään lu­ki­joi­ta pa­rem­min pal­ve­le­vaa leh­teä. Pa­laut­teet sa­mas­ta ju­tus­ta saat­ta­vat ol­la hy­vin­kin eri­lai­sia. Jo­kin jut­tu on saa­tet­tu ko­kea syys­tä tai toi­ses­ta ah­dis­ta­vak­si. Toi­nen lu­ki­ja on puo­les­taan ko­ke­nut sa­man kir­joi­tuk­sen ver­tais­tu­el­li­sek­si tai roh­kai­se­vak­si. Jos­kus yk­sit­täi­nen jut­tu ko­e­taan lii­an pul­lan­tuok­sui­sek­si, toi­nen jut­tu puo­les­taan in­ho­re­a­lis­ti­sek­si.

Tär­kein si­säl­löl­lis­ten rat­kai­su­jen pe­rus­ta on Ju­ma­lan sana. Se on kes­tä­vä ja ian­kaik­ki­nen, ei­kä sitä tule muut­taa. Tuo­koon Päi­vä­mies lu­ki­joil­leen Kris­tuk­sen tuok­sun, joka Paa­va­lin mu­kaan on ”elä­män tuok­su, joka tuo elä­män” (2. Kor. 2:16).

www.paivamies.fi

4

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Mikä kristillinen lehti?
   Pitäiskö Vellujen enin oppia, kuka on Kristus?
   Uuden liiton alkuaikoina fariseukset (lue STK) torpedoivat Jeesusta, ja eivät tunnustaneet Häntä luvatuksi Messiaaksi, miten me oikeat Kristityt teemme.

   Tuossa maksetussa mainoksessa ei edes uskallettu kirjoittaa Jeesusken nimeä? Etkö avaaja häpeä.
   Juuri teille Jeesus sanoo tuomiolla; Menkää pois, en tunne teitä, vaikka kuinka huudatte NYT, Herra, Herra.

   r

   • Anonyymi

    Paljon on Jumalan lapsia koolla tuolla:

    9 Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa
    10 ja huusivat kovalla äänellä: -- Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!
    11 Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan
    12 sanoen: -- Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.
    13 Yksi vanhimmista kysyi minulta: "Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?"
    14 Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: -- Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
    15 Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen.
    16 Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.
    17 Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.


  • Anonyymi

   Kopiointia, joka ei tue asiaa, mutta vastaappa mitä se kansanjoukko pitää sisään?
   Edelliset jakeethan kertovat Israelin Pyhistä:

   Muuten nolaat itsesi.

   r

  • Anonyymi

   Niin, Neuvostoliitossakin oli uutislehtiä. Eri asia sitten, olivatko ne puolueetonta ja täysin rehellistä uutisten välitystä vai propagandaa.
   Päivämies on tunnettu siitä, että kaikki muokataan vl-ihanteeseen istuvaksi. Haastateltavienkin sanomiset voi aina muotoilla uskosta iloitsemiseksi ym.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Suomeen julistettu poikkeustila

   Ulkonaliikkumiskielto pikapuoliin.
   Maailman menoa
   371
   8668
  2. Maisa ja Mikko eroaa!

   https://www.seiska.fi/kotimaa/maisa-torppa-ja-mikko-rakas-hakivat-avioeroa-erikoinen-erosotku/1158170 Mitäs tähän sanotte? Mä en voi muuta kuin naura
   Kotimaiset julkkisjuorut
   197
   8107
  3. Hallitus sekaisin kuin seinäkello, olis kuitenkin pitänyt ottaa se Nyrkki

   Yle: Toisen asteen rajoitukset saavat hallituksen rivit rakoilemaan. "Nuorisojärjestöt vaativat koronanyrkkiä: Onko tilanne kenenkään hallussa?" Ris
   Maailman menoa
   379
   6305
  4. Helsingin Itäkeskuksessa maskipakko, valvotaanko sitä?

   Itiksessä on nyt maskipakko mutta valvotaanko sitä mitenkään? https://www.itis.fi/fi/ajankohtaista/kauppakeskuksessa-maskipakko
   Maailman menoa
   243
   4230
  5. Korona-altistuminen joogasalilla ja puutteelliset tiedot

   "Ylilääkäri Jarno Rieppo kertoo, että tartuntaketjujen jäljitys on kesken eikä kaikkia mahdollisesti altistuneita ole vielä tavoitettu puutteellisten
   Iisalmi
   93
   2509