Onko pelastus tarjolla kaikille tasavertaisesti?

Anonyymi

Olen uskovaisena monasti ihmetellyt sitä, onko kaikilla tasavertaiset mahdollisuudet pelastua.

Nykyaikaiset tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän hyvinvointi lisääntyy sitä enemmän ympäristötekijöiden ja sosiaalisen huono-osaisuuden selitysvoima rikosten syynä on vähenee. Ympäristötekijät siis vaikuttavat ihmisen pahuuteen mutta myös persoonallisuus. Ulkoisen hyvinvoinnin lisääntyessä käyttäytymistä rupeavat määräämään enemmän ja enemmäm persoonallisuus,  sisäinen tila ja asenteet. Lisäksi ulkoiset tekijät voivat määräta pahuutta jopa niin, että ihminen on pahuuteensa syyntakeeton. Nimittäin jos taapero on pudonnut keinusta ja lyönyt päänsä, se ei oikeastaan ole kenenkään syy mutta putoamisesta aiheutunut aivovaurio voi muuttaa lapsen kehitystä psykopaattiseen suuntaan. Näin sanoo tiede.

Pahuus ei siis aina ole ihmisen valittavissa. Toiset voivat vaikuttaa pahuuteen ja siten syntisyyteensä vähemmän kuin toiset. Riippuu myös ihmisen personallisuudesta kuinka paha hän on. Lisäksi ympäristötekijät vaikuttavat ihmisen pahuuteen. Ja kaiken lisäksi pahuuteen löytyy usein myös biologisia syitä.

Kun yksilön pahuus johtuu selvästi myös hänestä riippumattomista tekijöistä, onko pelastusmahdollisuudet kaikille samat? Huomioiko Jumala tuomiossaan sen, ettei kaikki ihmiset pysty luonnostaan olemaan niin hyviä ja niin helposti kuin toiset?

Vai voiko olla myös niin, että monilla uskovaisilla on väärä käsitys siitä mitkä ovat pelastuksen perusteet?

Jos Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä yhtä paljon ja on kaikille ihmisille tasavertainen eikä suosi toisia, on hänen oltava tasavertainen myös lähtökohtien suhteen. Jos Jumala on oikeudenmukainen Jumala, hän huomioi ihmisen ympäristötekijät, biologian ja persoonallisuuden siinä kun hän miettii kuinka pahoja ihmiset ovat ja kuka ansaitsee helvetin tulen. Mikäli näin ei ole, Jumala ei ole tasavertainen, oikeudenmukainen eikä rakasta kaikkia yhtä paljon.

Kun vielä tiedetään, että tietyt ihmistyypit ovat helppouskoisempia kuin toiset, vaikuttaa ihmistyyppi siihen, kuinka helposti joku tulee uskoon. Jonkun toisen on paljon helpompi tulla uskoon kuin jonkun toisen. Joku ei voi kerta kaikkiaan uskoa niin mieletöntä kertomusta, että joku ihminen onkin Jumala, joka ei voi kuolla ja samalla ihminen, joka on kuolevainen ja tekee vielä fysiikan lakien vastaisia ihmeitä, jopa herättää kuolleita, ja että yhdellä omalla kuolemallaan hän pystyy estämään miljoonien kuoleman vaikka silti nuo miljoonat kuolevat todistetusti silmiemme edessä.

Älä nyt ymmärrä väärin, olen itse uskovainen. Mutta mietipä näitä tosiasioita ja kerro minulle onko uskoontulo ja sen myötä synnin tekemisen vähentyminen tai joidenkin mukaan jopa synnittömyys oikeasti sama kaikille. Onko se yhtä helppoa kaikille? Jos ei ole, onko tuomiokaan silloin sama kaikille? Onko tuomion kriteerit samat kaikille?

Minä uskon, ettei Raamattu anna tähän asiaan vastausta. Uskon, ettei Jumala tuomitse synneistä niin tiukasti ketään, koska hän on oikeudenmukainen. Hänen kriteerinsä pelastukseen on pakko olla löysemmät mutta silti yhtenäiset. Ymmärrän sen niin, että yksittäiset synninteot eivät johda automaattisesti kadotukseen mutta sinne voi viedä Jumalan hylkäävä asenne.

Olen myös sitä mieltä, että Jumala pelastaa yksilön sydämen mukaan. Hän tietää, että tämä ja tämä henkilö olisi tullut uskoon, jos hänelle evankeliumia saarnaava henkilö olisi pystynyt hieman uskottavammin selittämään hänelle evankeliumia; hänelle, jonka persoonallisuus on paha ja jolla on vaikeampi olla hyväuskoinen, jonka on vaikeampi tulla uskoon. Voi olla siis juuri sinun vikasi, jos joku ei tule uskon kun et osaan uskottavasti selittää evankeliumia.

Ja sitten on niitä, jotka eivät koskaan kuulleet tai koskaan tule kuulemaan evankeliumista niin, että se voisi johtaa uskoon. Heillä on kaikista epäsuhtaisin ja epäoikeudenmukaisin kohtalo. Heille ei muka edes annettaisi mahdollisuutta pelastua syystä, johon he eivät voi itse lainkaan vaikuttaa. En usko, että Jumala tuhoa heidät vain sen tähden, etteivät he tiedä.

Vaikka meille uskovaisille Jeesus on ainoa tie pelastukseen, Jumala voi pelastaa kenet tahansa tahtoo. Siihen eivät sinun ennakkoluulosi vaikuta mitään. Myös pahoilla on siis mahdollisuus tulla pelastetuiksi, ihan vain siitä syystä, että Jumala on rakkaus ja vieläpä oikeudenmukainen rakkaus. Tämän takia myöskään uskovaisen pahuudella ja yksittäisillä synninteoilla ei ole itsessään merkitystä. Vain sydämen asenteella on ja sillä, että uskova pyrkii parhansa mukaan hyvyyteen; kukin omilla persoonallisuuden piirteillään varustettuna, kukin omilla ympäristötekijöillä ympäröityinä, ja kukin oman sairautensa vankeina.

Jumala olisi epäoikeudenmukainen jos hän ei huomioisi ihmisen lähtökohtia pahuuteen ja ja sitä kuinka herkästi joku tulee uskoon.

Vai mitä? Vai miten muuten selität nuo edellä kuvatut epätasa-arvoiset edellytyksen hyvyyteen ja mahdollisuuteen tulla uskoon?

48

109

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ketkä ovat sovitettuja?

   Paavali tarjoaa vastauksen kolmessa eri kirjeessä:

   Jumala oli Kristuksessa ja sovitti MAAILMAN itsensä kanssa.

   Sillä jos me silloin, kun vielä olimme JUMALAN VIHOLLISIA, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

   Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI SEKÄ MAAN PÄÄLLÄ ETTÄ TAIVAISSA.

   Sovitettuja ovat näin ollen

   1) MAAILMA
   2) JUMALAN VIHOLLISET
   3) KAIKKI, KAIKKI SEKÄ MAAN PÄÄLLÄ ETTÄ TAIVAISSA

   Yhdessäkään kohdassa ei mainita uskoa sovitetuksi tulemisen ehdoksi tai edellytykseksi.

   Minusta on jotenkin mielipuolista ajatella, että ihminen/olento, jonka Jumala on sovittanut ITSENSÄ kanssa, voisi joutua Jumalan rankaisemaksi. Tämä edellyttäisi jo niin mielisairasta Jumalaa, että sellainen ei taida olla ihmisymmärryksen tavoitettavissa.

   Mutta, kuinka ollakaaan, koko tämä Suomi 24:n paviaanilauma EI PIITTAA YLLÄ OLEVASTA AINOASTA TOSI EVANKELIUMISTA.

   • "Jumala tahtoo kaikkien pelastuman ja totuuden tuntemiseen tuleman."
    "Mitä ikinä jumala tahtoo sen hän tekee."


  • Anonyymi

   Joh.2:24-25 Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Joh.6:64 Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. Joh.13:11 Sillä hän tiesi kavaltajansa; sentähden hän sanoi: Eette kaikki ole puhtaat.

  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Room.9:27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: Vaikka Israelin lapset olisivat luvuiltaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Room.11:26 ja niin kaikki Israeli on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ps.14:7. Jes.59:20-21

  • Anonyymi

   Jes.1:9 Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sadoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaiseksi. Room.9:29 Niinkuin Esaias myös ennustanut: Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynnyt niinkuin Sodoman, ja olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Jer.50:40

  • Anonyymi

   Luotan noussa asioissa Jumalan kaikkivoipaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rakkauteen.

   Kaikkea me ihmiset emme ymmärrä, emmekä kykene yksiselitteisesti ymmärtämään. Mutta luotan siihen, että Jumalan suunnitelmat ovat myös järkevät.

   ST

  • Anonyymi

   Oletko siis luopio? Ristintyö on Jumala voima, jossa lapsenkaltaiset kunnioittavat elävää Jumalaa.

   • Anonyymi

    Yksi epävarma panoreissu 2000v sitten ei vielä tee jumalasta kovin eläväistä.


   • Anonyymi

    Riippuu mitä luopio tarkoittaa. Uskon evankeliumiin ja pyrin olemaan tekemättä syntiä. Mutta en usko ihmisten keksimiin oppeihin oppeihin mm. kolminaisuudesta enkä myöskään helvetin tulesta joka kestäisi äärettömän ajan kiduttaen ihmistä loputtomasti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Riippuu mitä luopio tarkoittaa. Uskon evankeliumiin ja pyrin olemaan tekemättä syntiä. Mutta en usko ihmisten keksimiin oppeihin oppeihin mm. kolminaisuudesta enkä myöskään helvetin tulesta joka kestäisi äärettömän ajan kiduttaen ihmistä loputtomasti.

    Helluntailainen usko on valikoivaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Riippuu mitä luopio tarkoittaa. Uskon evankeliumiin ja pyrin olemaan tekemättä syntiä. Mutta en usko ihmisten keksimiin oppeihin oppeihin mm. kolminaisuudesta enkä myöskään helvetin tulesta joka kestäisi äärettömän ajan kiduttaen ihmistä loputtomasti.

    Näin on ei Jumala mikään sadisti ole, että kiduttaisi tulella halki-ikuisuuksien. Tuli lankeaa alas taivaasta ja kuluttaa jumalattomat. TÄMÄ ON TOINEN KUOLEMA, eikä heistä jää juurta eikä oksaa, vaan he tulevat tomuksi.

    1234567---


  • Anonyymi

   "Vai miten muuten selität nuo edellä kuvatut epätasa-arvoiset edellytyksen hyvyyteen ja mahdollisuuteen tulla uskoon?"

   Kukaan ei ole pelastunut - eikä tule pelastumaan - hyvyydellä. Sehän vaatisi täydellistä hyvyyttä, johon kukaan ei pysty. Liittoittelet myös ympäristötekijöiden vaikutusta ihmisen syyntakeisuutteen.

   Aivan samoista haasteellisista ympäristöissä kasvaa sekä vastuullisia että vähemmän vastuullisia ihmisiä. Viha ja katkeruus, jotka useimpien ongelmien taustoilla ovat, ovat myös valintoja.

   Kaikki em. on kuitenkin irrelevanttia. Sillä pelastus tulee yksin Jumalan armosta Kristuksen kautta. Jos on astunut armon alle, niin Jumala ymmärtää mitä tekoa me olemme.

   Eihän kukaan ole täydellinen. Lankeaminen on myös eri asia kuin tietoinen ja jatkettu synnissä eläminen. Sehän on Jumalasta pois kääntymistä ja armon hylkäämistä. Ne, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia tai ovat hylänneet Jumalan armon tuomitaan tekojen mukaan.

   • Anonyymi

    "Viha ja katkeruus, jotka useimpien ongelmien taustoilla ovat, ovat myös valintoja."

    Eivät kaikilla. Joskus elämä kolhii niin pahasti, että se itsessään muutta ihmistä merkittävästi. Tällä on joidenkin kohdalla sellainen vaikutus, etteivät he kykene uskomaan tai luottamaan enää toisiin. Jotkut voivat menettää uskonsa tuollaisissa elämäntapahtumissa. Luuletko, että jonkun epäluotettavalta tuntuvan evankeliumi on sen jälkeen enää uskottava? Oletko sitä mieltä, että tällaiset ihmiset on ennalta määrätty kadotukseen? Ei ehkä sittenkään niin irrelevanttia...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Viha ja katkeruus, jotka useimpien ongelmien taustoilla ovat, ovat myös valintoja."

    Eivät kaikilla. Joskus elämä kolhii niin pahasti, että se itsessään muutta ihmistä merkittävästi. Tällä on joidenkin kohdalla sellainen vaikutus, etteivät he kykene uskomaan tai luottamaan enää toisiin. Jotkut voivat menettää uskonsa tuollaisissa elämäntapahtumissa. Luuletko, että jonkun epäluotettavalta tuntuvan evankeliumi on sen jälkeen enää uskottava? Oletko sitä mieltä, että tällaiset ihmiset on ennalta määrätty kadotukseen? Ei ehkä sittenkään niin irrelevanttia...

    Elämä voi kolhia kahta ihmistä - esim. samassa perheessä - tismalleen samoin. Toinen katkeroituu, toinen ei. Monet valtavia menetyksiä kokeneet eivät ole silti katkeroituneet. Olen itsekin saanut osani vaikeuksista, pettymyksistä sekä isoista menetyksistä. Mutta tajusin onneksi jo kauan sitten, että anteeksiantamattomuus tai katkeruus ovat nimenomaan valintoja.

    En väitä, että anteeksiantaminen helppoa on. Tai että se tapahtuisi hetkessä. Sillä katkeruudesta voi tulla kuin kainalosauva, josta voi olla vaikea luopua. Joku voi myös ajatella että anteeksiantaminen on pahuuden hyväksymistä. Ei todellakaan ole. Se on vapautumista. Sillä katkeruus muodostaa siteen uhrin ja häntä vahingoittaneen välille.

    Raamatun mukaan Jumala kutsuu ihmistä 2-3 kertaa elämän aikana. Kutsun vastaanottojan päätettäväksi jää miten hän siihen vastaa. Jos ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin Hän tietää mitä tekoa me olemme. Lohdullinen viesti on, että Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Elämä voi kolhia kahta ihmistä - esim. samassa perheessä - tismalleen samoin. Toinen katkeroituu, toinen ei. Monet valtavia menetyksiä kokeneet eivät ole silti katkeroituneet. Olen itsekin saanut osani vaikeuksista, pettymyksistä sekä isoista menetyksistä. Mutta tajusin onneksi jo kauan sitten, että anteeksiantamattomuus tai katkeruus ovat nimenomaan valintoja.

    En väitä, että anteeksiantaminen helppoa on. Tai että se tapahtuisi hetkessä. Sillä katkeruudesta voi tulla kuin kainalosauva, josta voi olla vaikea luopua. Joku voi myös ajatella että anteeksiantaminen on pahuuden hyväksymistä. Ei todellakaan ole. Se on vapautumista. Sillä katkeruus muodostaa siteen uhrin ja häntä vahingoittaneen välille.

    Raamatun mukaan Jumala kutsuu ihmistä 2-3 kertaa elämän aikana. Kutsun vastaanottojan päätettäväksi jää miten hän siihen vastaa. Jos ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin Hän tietää mitä tekoa me olemme. Lohdullinen viesti on, että Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia.

    "Elämä voi kolhia kahta ihmistä - esim. samassa perheessä - tismalleen samoin. Toinen katkeroituu, toinen ei. "

    Ja nuo kaksi ihmistä omaavat erilaisen lapsuuden, erilaiset geenit ja erilaiset elinympäristöt perhettä lukuunottamatta, erilaiset luonteet, jopa erilaiset ruokavalio, ulkoilemisen ja kuntoilemisen määrät ja niiden kautta erilaiset mahdollisuudet ymmärtää ja kokea elinympäristönsä. Ilmeisesti haluat sivuuttaa nämä asiat ja teeskennellä, että kaikki on kiinni pelkästään yksilön valinnoista. Jos näin on, et voisi olla vääremmässä.

    "Mutta tajusin onneksi jo kauan sitten, että anteeksiantamattomuus tai katkeruus ovat nimenomaan valintoja."

    Ilmiselvästi et osaa samaistua muihin kuin kaltaisiisi "terveisiin" ihmisiin, jotka pystyvät tekemään mainitsemiasi valintoja. Kyllä sitten ymmärrät kun sairastut pahasti, kuten Job.

    "Raamatun mukaan Jumala kutsuu ihmistä 2-3 kertaa elämän aikana"

    No ei todellakaan kutsu! Oletko itse koskaan lukenut Vanhaa testamenttia? Tuo raamatunkohta ei koskaan puhunut Jumalan kutsusta. Se puhuu sairaan miehen sairastumisesta ja hetkestä, jossa hän on kuoleman partaalla. Ja jos nyt sattuu olemaan niin, että siinä tilanteessa enkeli on hänen puolellaan, niin Jumala estää häntä kuolemasta. Ja silloin hän paranee ja Jumala kutsuu häntä jälleen Jumalalle kelvolliseksi. Ja sitten hän laulaa:

    "Hän pelasti minut joutumasta hautaan, ja henkeni saa katsella valoa. Jumala tekee kaiken tämän miehelle kaksi, jopa kolmekin kertaa palauttaakseen hänet haudasta ja antaakseen elämän valon loistaa hänelle."

    Kyse on siis laulajan mielipiteestä, ei Jumalan väitteestä.

    Job 33:19-30
    "19. ”Häntä kuritetaan myös tuskalla vuoteessa, kun hänen luissaan on alituinen kipu. 20. Hänen henkensä inhoaa leipää ja sielunsa herkkuruokaa. 21. Hänen lihansa kuihtuu olemattomiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat. 22. Näin hän lähenee hautaa, hänen henkensä kuoleman lähettiläitä. 23. Jos hänen puolellaan silloin on enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, niistä, jotka ilmoittavat ihmiselle, mikä on oikein, 24. niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ’Päästä hänet joutumasta hautaan, minä olen saanut lunastusmaksun.’ 25. Silloin hänen ruumiinsa uhkuu nuoruuden voimaa, hän palaa takaisin nuoruutensa päiviin. 26. Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Näin Jumala palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa. 27. Hän laulaa nyt muille ihmisille: ’Minä tein syntiä ja vääristin oikeuden, mutta minulle ei maksettu samalla mitalla. 28. Hän pelasti minut joutumasta hautaan, ja henkeni saa katsella valoa.’ 29. Jumala tekee kaiken tämän miehelle kaksi, jopa kolmekin kertaa 30. palauttaakseen hänet haudasta ja antaakseen elämän valon loistaa hänelle.” "

    Lisäksi, tapaus ei liity mitenkään Jumalan valintaan, kutsumiseen eikä pelastukseen.

    Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, että kun joku on oikein sairas ja uskoo Jumalaan, niin Jumala parantaa hänet. Kyse on siitä, että parantunut riemuitsee terveeksi tulostaan. Laulajan kokemuksen mukaan tämä voi tapahtua jopa kolme kertaa. Ilmeisesti tuohon aikaan oli liikkeellä paljon vakavia sairauksia. Kyse ei siis ole pelastuksesta!

    Jumala antaa joka ikinen aamu ihmiselle uuden mahdollisuuden. Ja useamminkin, jos vain Raamatun mainitsemaan armoon on luottaminen. Toki se on ihmisestä itsestään kiinni, miten hän valitsee.


  • Anonyymi

   Jumala on kertakaikkiaan sellainen kuin hän on.

   Raamatussa Jumalan kohdanneet ihmiset ovat monissa kohdin (Pyhän Hengen innoittamina) kuvanneet millainen Hän on. Ennenkaikkea Hän on Pyhä, mutta kukaan meistä ei kovin syvällisesti käsitä pyhyyttä. Jotkut meistä ovat tälläkin palstalla kohtuu kevyesti lingvistiseltä pohjalta selostaneet heprean ’kadosh’ ja kreikan ’hagios’ sanojen merkitystä, mutta vajaaksi se (pyhyyden ymmärtäminen) täällä Telluksella syntiinlankeemuksen kurimuksen keskellä aina jää.

   Minun käsitykseni mukaan Jumala on (pyhyyteensä liittyen) suvereeni ja käsittämätön. Hän valitsi VT’n puolella mm. Mooseksen ja Elian (& lukuisia muitakin profeettojaan). Mielestäni Jumala ei inhimillisesti katsoen toiminut tasavertaisesti Mooseksen aikana siten, että jollain muullakin sen aikaisella israelilaisella olisi ollut mahdollisuus kansansa vapahtajaksi Egyptin orjuudesta. Exoduksen aikana (4.Moos. 16) Koorah kumppaneineen israelilaisten tasa-arvoon vedoten asetti Mooseksen aseman kyseenalaiseksi. Pyhän Jumalan vastaus oli inhimillisesti katsoen varsin tyly. Eikä UT’n puolellakaan Jeesus Nasaretilainen erityisesti osoittanut tasa-arvoisuutta kaikkien israelilaisten kesken, varsinkin fariseukset saivat inhimillisesti katsottuna kylmää kyytiä. Rikkaalle nuorukaiselle Hän vastasi tylysti, mutta samarialaista naikkosta Sykarin kaivolla Hän kohtasi hyvin armollisesti ja lämpimästi.

   Mutta pääosin voin täysin yhtyä aloittajan pohdintaan; näitä hengellisiä mietteitään vain ei kykene kattavasti pukemaan sellaiseen sanalliseen muotoon, joita voisi itsekään ymmärtää saati sitten, että suomi24’n sekalainen seurakunta sen ymmärtäisi . Monet eivät edes yritäkään ymmärtää :-)

   • Anonyymi

    Jeesus ei erotellut ketään. Silloin pelastuksen mahdollisuus on kaikille tasavertainen. Ehtonao on että uskoo totuuteen eikä usko kirkkojen ja uskontojen hapatuksiin.
    Se on oma valinta. Väärä valinta vie kadotukseen eikä Mooseksen lakikaan pelasta, jos joku niin luulee.


   • Anonyymi

    No niinpä! Kun Jumala on käsittämätön, miten ihmiset kuvittelevat tietävänsä kenet hän pelastaa ja kenet ei.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus ei erotellut ketään. Silloin pelastuksen mahdollisuus on kaikille tasavertainen. Ehtonao on että uskoo totuuteen eikä usko kirkkojen ja uskontojen hapatuksiin.
    Se on oma valinta. Väärä valinta vie kadotukseen eikä Mooseksen lakikaan pelasta, jos joku niin luulee.

    Ken tahtoo olla kristitty, ja kristittynä kuolla, ei sille OUTO, PEITETTY, saa Herran laki olla, jonk' antoi itse Jumala.

    1234567---


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus ei erotellut ketään. Silloin pelastuksen mahdollisuus on kaikille tasavertainen. Ehtonao on että uskoo totuuteen eikä usko kirkkojen ja uskontojen hapatuksiin.
    Se on oma valinta. Väärä valinta vie kadotukseen eikä Mooseksen lakikaan pelasta, jos joku niin luulee.

    "Ehtonao on että uskoo totuuteen eikä usko kirkkojen ja uskontojen hapatuksiin.
    Se on oma valinta."

    Ihminen ei voi itse päättää pystyykö hän uskomaan johonkin asiaan. Raamatun mukaan Jumala antaa uskon. Johtopäätös on se, ettei ihmisellä ole osaa eikä arpaa uskon syntymiseen. Siksi puhutaankin uskoon tulosta. Silloin ei voi puhua omasta valinnasta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ken tahtoo olla kristitty, ja kristittynä kuolla, ei sille OUTO, PEITETTY, saa Herran laki olla, jonk' antoi itse Jumala.

    1234567---

    Ei kristityksi tuosta vaan ruveta. Se ei riitä, että tahtoo olla kristitty. Pitää myös uskoa. Se on sellainen asia, jota ei tuosta vain valita tehdä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus ei erotellut ketään. Silloin pelastuksen mahdollisuus on kaikille tasavertainen. Ehtonao on että uskoo totuuteen eikä usko kirkkojen ja uskontojen hapatuksiin.
    Se on oma valinta. Väärä valinta vie kadotukseen eikä Mooseksen lakikaan pelasta, jos joku niin luulee.

    Ok. Siis vain ihmiset erottelevat!


  • Anonyymi

   > Nykyaikaiset tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän hyvinvointi lisääntyy sitä enemmän ympäristötekijöiden ja sosiaalisen huono-osaisuuden selitysvoima rikosten syynä on vähenee. Ympäristötekijät siis vaikuttavat ihmisen pahuuteen

   Itse en usko olosuhteilla olevan mitään tekemistä asian kanssa. Pahuus on ihmisen oma valinta. Joskus vaan ei välttämättä ole tarvetta toteuttaa omaa pahuutta, jos saa haluamansa muutenkin. Yleensä pahuus sitten paljastuu kun olosuhteet ovat sopivat. On kuitenkin niin myös, että huonoissa olosuhteissa oleva ihmminen toimi oikein ja hyvin, eikä olosuhteet määrää henkilöä tekemään pahaa ja toisalta, hyvissä olosuhteissa oleva voi tehdä paljon pahaa, vaikka henkilöllä olisi palon hyvää.

   • Anonyymi

    "Itse en usko olosuhteilla olevan mitään tekemistä asian kanssa. Pahuus on ihmisen oma valinta."

    Niin tulee mieleen vaan ne sotaveteraanit jotka valitsivat sitten pahuuden ja tappamisen verrattain nykyiseen uskovaisten sukupolveen joista harva on ketään tappanut vaan eläneet vapaassa yhteiskunnassa ja korottavat itsensä kaiken yläpuolelle kun olosuhteet ovat näin otolliset tekopyhyydelle.


   • Anonyymi

    "On kuitenkin niin myös, että huonoissa olosuhteissa oleva ihmminen toimi oikein ja hyvin, eikä olosuhteet määrää henkilöä tekemään pahaa ja toisalta, hyvissä olosuhteissa oleva voi tehdä paljon pahaa, vaikka henkilöllä olisi palon hyvää."

    Ei toimi automaattisesti. Ja kenen standardien mukaan hyvin? Kyse on myös siitä, mikä on kenenkin omantunnon mukaan hyvin. Omatunto se on murhamiehilläkin.


  • Anonyymi

   Pelastus on tarjolla kaikille tasavertaisesti. Asia on täsmälleen Niin. Ja Aamen. Turhaa on kenenkään laatia pitkiä litanioita selitykseksi, sillä usko Jumalaan ja Jumalan vaikutusmahdollisuuksiin ratkaisee.
   Jumalan Sana elämän rikkaaksi tekee - ei oma vaiva siihen mitään lisää.

   • Anonyymi

    Se on ota tai jätä. Jumala tarjoaa pelastusta jokaiselle poikansa kautta. Kun Jeesus julisti evankeliumin siinä on sanottu hyvin selvästi mitä ihmisen pitää tehdä pelastuakseen.
    Ihminen on kuitenkin lähtenyt selittämään sanaa omilla käsityksillään.
    Se on johtanut eksyttävien oppien syntymiseen ja valtaosa uskookin niihin. Silti he luulevat olevansa Jeesuksen seuraajia. Totuus on hylätty ja massa uskoo kirkkojen ja uskontojen oppeja.
    Parasta on se että Jeesus tuntee valittunsa.
    Täälläkin on jatkuvaa kiistelyä niin yksinkertaisesta asiasta kuin sapatin viettämisestä tai onko Jeesus jumala. Se todistaa että sellaiset eivät tunne totuutta ja ovat ihmisoppeihin uskovia kadotukseen menijöitä.


   • Anonyymi

    Kumosit juuri oman väitteesi.

    Jos usko on se, mikä ratkaisee, silloin nimen omaan yksilön elämänkokemukset, jotka ovat muovanneet ihmisestä sen, mikä hän on, vaikuttavat pelastukseen. Elämänkokemukset, mm. koulutus vaikuttavat siihen, mihin ihminen pystyy uskomaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se on ota tai jätä. Jumala tarjoaa pelastusta jokaiselle poikansa kautta. Kun Jeesus julisti evankeliumin siinä on sanottu hyvin selvästi mitä ihmisen pitää tehdä pelastuakseen.
    Ihminen on kuitenkin lähtenyt selittämään sanaa omilla käsityksillään.
    Se on johtanut eksyttävien oppien syntymiseen ja valtaosa uskookin niihin. Silti he luulevat olevansa Jeesuksen seuraajia. Totuus on hylätty ja massa uskoo kirkkojen ja uskontojen oppeja.
    Parasta on se että Jeesus tuntee valittunsa.
    Täälläkin on jatkuvaa kiistelyä niin yksinkertaisesta asiasta kuin sapatin viettämisestä tai onko Jeesus jumala. Se todistaa että sellaiset eivät tunne totuutta ja ovat ihmisoppeihin uskovia kadotukseen menijöitä.

    Yritätkö siis väittää, ettei sellainen ihminen pelastu, joka uskoo Jumalaan eri tavalla kuin sinun kirkkokuntasi tai sinä? Oletko todella sitä mieltä, että hyväuskoinen uskova joutuu Jumalan edessä vastuuseen siitä kun kirkkokunta johtaa häntä omilla opetuksilla harhaan?

    Tiedoksi vain, että KAIKKI opetukset ovat jonkun ihmisen tulkintoja Raamatusta! Nekin, joihin sinä luulet uskovasi!


  • Anonyymi

   Käsitteet pahuudesta ja hyvyydestä ovat myös kulttuuri sidonnaisia. Tähän voisi ottaa esimerkin Raamatussa olevasta ohjeesta orjien pitämiseen, jota pidetään pahana asiana nykyään.

   Ihan asiallisia pohdintoja aloittajalta. On todellakin mahdollista ihmisen menettää sympatiakyvyn esimerkiksi aivovaurion yhteydessä.

   Onko taapero paha jos se löytää vanhempansa ladatun aseen ja ampuu sillä jonkun?

   Ja ympäristö todellakin voi pakottaa jotkut olemaan "pahoja".
   Esimerkiksi orpolapsi sodan keskellä voi joutua varastamaan ruokaa selvitäkseen.
   Onhan sillä lähtökohtana valtava ero toiseen lapseen joka on syntynyt rikkaaseen perheeseen turvalliseen paikkaan, joka saa kaiken haluamansa eikä tarvitse olla varastaa mitään.

  • Anonyymi

   Jokainen aluetta ymmärtävä tietää, miten ihmisen lapsuuudella on huomattava vaikutus ihmisen aikuisuuteen. Mitä turvattomin elinympäristö sitä vaikempi kehitys. Ei kai kukaan uskova luule miten perheellisenä saa elää parisuhde / vanhemmuutta kuin siat pellossa heijastumatta perheoloihin. Lapsiinsa puolisoihin. Juuri tälle alueelle JUMALA ilmoittaa tahtoaankin / opetukstaan.

   Taas sen pidän aivan luonnolisena asiana ettei uskonnolinen ihminen edes ymmärrä - puhumattakaan usko, miten JUMALAN 100% vaikutusta on ihmisen pelastaminen. Joka puolella Raamattua kun käsitellään pelastaista - liittyy JUMALA sana.
   Olisihan se hassua, jos kaikkivaltias JUMALA antaisi päätösvallan ihmiselle omaan pelastukseensa tietäen etukäteen jo ihmisen tilan. Vihollisuden aivoituksiaan kohtaan kuin myös tahtomiseen liittyvän alueen.Antaisi valtaa, jonka lihassa / olemuksessa ei asu mitään hyvää.

   18Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
   19sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
   20Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
   21Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
   22sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
   23mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
   24Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

   Kuten Raamattu tuo hyvin esille, miten JUMALA valitsee tähän aikaan / ihmiskuknnan sukupolviin pelastuksesta tiedottajat, jotka on sovittanut / pelastanut jo tässä ajassa. (Ef 1) . Näille JUMALA on antanut sovituksen viran,

   18Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
   19Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

   Todettakoon sekin, miten kaikkien ihmisten aikkialla on tehtävä parannus. Valitut / sovituksen viran saaneet tässä ajassa ja koko ihmiskunta myöhemmin.

   9Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
   10niin että... k-a-i-k-k-i-e-n ......polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
   11ja..... j-o-k-a-i-s-e-n .......kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

   Uskovien ei edes tarvitse ajatella tekeekö jumalattomat ihmiset parannusta vaiko ei puhumattakaan uskovista tai omaavatko kaikki oikean opin. Joka iikka ihmiskunnasta / ihmiskuntaan syntynyt tulee 100% varuudella tekemään parannuksen. Kokemaan mielenmuutoksen.

   30Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että ....k-a-i-k-k-i-e-n-......ihmisten .....k-a-i-k-k-i-a-l-l-a ........on tehtävä parannus.

   Niin, onhan JUMALA kaikkivaltias!

   Markku Lievonen

   • Anonyymi

    Vaikka kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, niin kuitenkin sinä, lievonen et ole tehnyt parannusta, vaan jatkat eksytyksiesi levitystä. Jumalan tahto ei ole toteutunut kohdallasi.
    Sana ilmoittaa täysin selvästi: Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.


   • Anonyymi

    Ihan hyviä ajatuksia niille, jotka ovat sattuneet kuulemaan evankeliumin ja ymmärtämään sen aidosti. Puhut omasta puolestasi mutta ymmärrätkö aidosti muiden tilannetta?

    Aloituksessa oli kyse siitä, että eri yksilöillä on erilaiset lähtökohdat vastaanottaa ja ymmärtää evankeliumi ja erilaiset lähtökohdat pystyä uskomaan se, puhumattakaan siitä, että jos ei koskaan kuule evankeliumia niin, että saisi kiinni evankeliumin ajatuksesta, niin miten voisi uskoa/ymmärtää.

    Raamattu on "yksinkertaisten" ihmisten kirjoittamaa tekstiä. Sellaisten ihmisten, jotka eivät ymmärtäneet nykytieteen ihmisiin liittyvästä tutkimuksesta yhtään mitään. Heillä oli sellainen maailmankuva, että kaikki ovat suurinpiirtein tasaveroisen mahdollisuuden edessä uskoa ja pelastua. Joten Raamattu ei selitä tätä tilannetta nykyihmisen näkökulmasta. Silloin pitää soveltaa, aivan niin kuin muissakin vastaavissa tilanteissa, joihin Raamatusta ei löydy suoraa ohjetta. Sinun valintasi soveltaa on mielestäni hieman itsekeskeinen.

    Minusta taas Jumala on todennäköisesti ratkaisuissaan ja tulkinnassaan ympäripyöreämpi ja sallivampi kuin mitä monet uskovat antavat ymmärtää. Raamattuahan voi tulkita myös niin.

    - ketjun aloittaja


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihan hyviä ajatuksia niille, jotka ovat sattuneet kuulemaan evankeliumin ja ymmärtämään sen aidosti. Puhut omasta puolestasi mutta ymmärrätkö aidosti muiden tilannetta?

    Aloituksessa oli kyse siitä, että eri yksilöillä on erilaiset lähtökohdat vastaanottaa ja ymmärtää evankeliumi ja erilaiset lähtökohdat pystyä uskomaan se, puhumattakaan siitä, että jos ei koskaan kuule evankeliumia niin, että saisi kiinni evankeliumin ajatuksesta, niin miten voisi uskoa/ymmärtää.

    Raamattu on "yksinkertaisten" ihmisten kirjoittamaa tekstiä. Sellaisten ihmisten, jotka eivät ymmärtäneet nykytieteen ihmisiin liittyvästä tutkimuksesta yhtään mitään. Heillä oli sellainen maailmankuva, että kaikki ovat suurinpiirtein tasaveroisen mahdollisuuden edessä uskoa ja pelastua. Joten Raamattu ei selitä tätä tilannetta nykyihmisen näkökulmasta. Silloin pitää soveltaa, aivan niin kuin muissakin vastaavissa tilanteissa, joihin Raamatusta ei löydy suoraa ohjetta. Sinun valintasi soveltaa on mielestäni hieman itsekeskeinen.

    Minusta taas Jumala on todennäköisesti ratkaisuissaan ja tulkinnassaan ympäripyöreämpi ja sallivampi kuin mitä monet uskovat antavat ymmärtää. Raamattuahan voi tulkita myös niin.

    - ketjun aloittaja

    Mutta, huomioippa todellisuus. Ihmisessä ei ole kykyä / tekijää tehdä itseensä uskoa. Ihminen ei voi sanoa; Tulen Jeesukseen uskovaksi. Tämä ei ole ihmisen käsissä - tahdon alaisuutta.

    Miksi sitten on ihmiskunnassa uskovia ihmisiä ja tulee aina olemaan. JUMALA on taho, joka ....t-e-k-e-e....... ihmiseen uskon.

    29Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

    JUMALA on taho, joka voi muuttaa ihmisen mielen miten tahtoo. Paaduttaa tai tehdä uskovaksi / eläväksi.

    Taas JUMALAN aivoituksista voi kaikki ihmiset tiedostua - ateistikin, jos kuulee ilmooituksia tai lukee. Uskominen niihin on siis aivan eri asia. Lisäksi ei Raamatun ilmoituksiin uskominen / Jeesuksen opetuksiin liity ihmisen kouluttautumistasoon tai sosiaalliseen asemaan tms. Ainut mihin liittyy / rajoittuu on ymmärtää. Esim. eihän vauva ymmärrä mitään pelastuksesta / lapseuttamisesta,vaikka niin kuvitellaan. Taas kukaan ihminen ei pysy kauaa vauvana.

    Mutta, kuten Room. kirjeessä on ilmoitettu ja todellisuus o todisteena. Ei kaikki ihimset edes kuule / tiedostu koko sanomasta ja nämä ihmiset JUMALA tuomitsee / käsittelee heidän oman tuntonsa kautta. Heidän oma tuntonsa todistaa heidän tehneen väärin eli syntiä.

    Niin, ihan vaan ajatuksena. Aaatteleppa, jos koko pelastus / koko maailman sovitussanoma olisi ihmisen toimintaan / tahtoon liittyvä - koko Raamatun sanoma ja koko Raamattu olisi hävinnyt jo kauan aikaa sitten ihmiskunnan keskuudesta. Esim. ihmisen vaikuttama Kommunismi / Sosialismi on nuori ideologia, mutta jo nyt kuoleman partaalla. Juuri tämä JUALAN kaikkivaltiuus ja JUMALAN vaikutus pitää yllä koko Raamatun sanoman. Ei ihmisen tahto.

    Markku Lievonen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihan hyviä ajatuksia niille, jotka ovat sattuneet kuulemaan evankeliumin ja ymmärtämään sen aidosti. Puhut omasta puolestasi mutta ymmärrätkö aidosti muiden tilannetta?

    Aloituksessa oli kyse siitä, että eri yksilöillä on erilaiset lähtökohdat vastaanottaa ja ymmärtää evankeliumi ja erilaiset lähtökohdat pystyä uskomaan se, puhumattakaan siitä, että jos ei koskaan kuule evankeliumia niin, että saisi kiinni evankeliumin ajatuksesta, niin miten voisi uskoa/ymmärtää.

    Raamattu on "yksinkertaisten" ihmisten kirjoittamaa tekstiä. Sellaisten ihmisten, jotka eivät ymmärtäneet nykytieteen ihmisiin liittyvästä tutkimuksesta yhtään mitään. Heillä oli sellainen maailmankuva, että kaikki ovat suurinpiirtein tasaveroisen mahdollisuuden edessä uskoa ja pelastua. Joten Raamattu ei selitä tätä tilannetta nykyihmisen näkökulmasta. Silloin pitää soveltaa, aivan niin kuin muissakin vastaavissa tilanteissa, joihin Raamatusta ei löydy suoraa ohjetta. Sinun valintasi soveltaa on mielestäni hieman itsekeskeinen.

    Minusta taas Jumala on todennäköisesti ratkaisuissaan ja tulkinnassaan ympäripyöreämpi ja sallivampi kuin mitä monet uskovat antavat ymmärtää. Raamattuahan voi tulkita myös niin.

    - ketjun aloittaja

    >>Minusta taas Jumala on todennäköisesti ratkaisuissaan ja tulkinnassaan ympäripyöreämpi ja sallivampi kuin mitä monet uskovat antavat ymmärtää.<<

    Ajattelen juuri samoin. JUMALA oikaisee uskossa oleville ihmisille vain tärkeitä alueita - eikä puutu ihmisten välisiin oppiriitoihin. Moni ihminen ei edes huomioi, miten JUMALA näkee ihmisten ajatukset ja puheet ja rukoukset ennakolta. Esim. kun ihminen rukoilee - JUMALA on tiennyt aiheen ja aikoia sitten ja rukoilemminen onkin ihmistä varten - ei JUMALAN tahdon ohjaamista varten. Rukouksen avulla ihminen ohjaantuu / alistuu JUMALAN tahtoon.
    Väitämpä, miten moni ihminen on korkeassa stressitasossa kun kiivailee opillaan ja JUMALA ei puutu peliin. Ei näe tärkeäksi. Taas jokin tärkeä asia JUMALAN tahdoa / aivoitsia ajatellen, JUMALA vaikuttaa ihmisen ymmärrykseen ja siten ohjaten sen tahtonsa mukaiseksi.

    Siis ihmisillä voi olla omia näkemyksiä ja oppejaan tässä ajassa, mutta koko ihmiskuntaan tulee aika jolloin kaikki ohjaantuvat parannuksen tekemiseen ja siten toteuttavat JUMALAN tahdon. Tiedostuvat mikä oli se oikea oppi / opetus. Muslimit, Hindut, Helluntalaiset, Luterilaiset, Ortodoksit jne.... Tämä aika täällä on maailman / ihmiskunnan pahuuden aikakautta. Maailma / ihmiset on pahan vallassa ja kaikki uskonnollisuus / lihallisuus.
    Mutta - hyvä tästä tulee kun tämä aikakausi on päättynyt.Nyt tässä ajassa sovitukseen uskovat vain JUMALAN valitut ja myöhemmin koko ihmiskunta / koko maailma.

    18Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
    19Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

    Markku Lievonen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta, huomioippa todellisuus. Ihmisessä ei ole kykyä / tekijää tehdä itseensä uskoa. Ihminen ei voi sanoa; Tulen Jeesukseen uskovaksi. Tämä ei ole ihmisen käsissä - tahdon alaisuutta.

    Miksi sitten on ihmiskunnassa uskovia ihmisiä ja tulee aina olemaan. JUMALA on taho, joka ....t-e-k-e-e....... ihmiseen uskon.

    29Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

    JUMALA on taho, joka voi muuttaa ihmisen mielen miten tahtoo. Paaduttaa tai tehdä uskovaksi / eläväksi.

    Taas JUMALAN aivoituksista voi kaikki ihmiset tiedostua - ateistikin, jos kuulee ilmooituksia tai lukee. Uskominen niihin on siis aivan eri asia. Lisäksi ei Raamatun ilmoituksiin uskominen / Jeesuksen opetuksiin liity ihmisen kouluttautumistasoon tai sosiaalliseen asemaan tms. Ainut mihin liittyy / rajoittuu on ymmärtää. Esim. eihän vauva ymmärrä mitään pelastuksesta / lapseuttamisesta,vaikka niin kuvitellaan. Taas kukaan ihminen ei pysy kauaa vauvana.

    Mutta, kuten Room. kirjeessä on ilmoitettu ja todellisuus o todisteena. Ei kaikki ihimset edes kuule / tiedostu koko sanomasta ja nämä ihmiset JUMALA tuomitsee / käsittelee heidän oman tuntonsa kautta. Heidän oma tuntonsa todistaa heidän tehneen väärin eli syntiä.

    Niin, ihan vaan ajatuksena. Aaatteleppa, jos koko pelastus / koko maailman sovitussanoma olisi ihmisen toimintaan / tahtoon liittyvä - koko Raamatun sanoma ja koko Raamattu olisi hävinnyt jo kauan aikaa sitten ihmiskunnan keskuudesta. Esim. ihmisen vaikuttama Kommunismi / Sosialismi on nuori ideologia, mutta jo nyt kuoleman partaalla. Juuri tämä JUALAN kaikkivaltiuus ja JUMALAN vaikutus pitää yllä koko Raamatun sanoman. Ei ihmisen tahto.

    Markku Lievonen

    "Niin, ihan vaan ajatuksena. Aaatteleppa, jos koko pelastus / koko maailman sovitussanoma olisi ihmisen toimintaan / tahtoon liittyvä - koko Raamatun sanoma ja koko Raamattu olisi hävinnyt jo kauan aikaa sitten ihmiskunnan keskuudesta. Esim. ihmisen vaikuttama Kommunismi / Sosialismi on nuori ideologia, mutta jo nyt kuoleman partaalla. Juuri tämä JUALAN kaikkivaltiuus ja JUMALAN vaikutus pitää yllä koko Raamatun sanoman. Ei ihmisen tahto."

    Niinpä! Ajattele, jos ihminen saisi päättää, hyvin harva pelastuisi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Niin, ihan vaan ajatuksena. Aaatteleppa, jos koko pelastus / koko maailman sovitussanoma olisi ihmisen toimintaan / tahtoon liittyvä - koko Raamatun sanoma ja koko Raamattu olisi hävinnyt jo kauan aikaa sitten ihmiskunnan keskuudesta. Esim. ihmisen vaikuttama Kommunismi / Sosialismi on nuori ideologia, mutta jo nyt kuoleman partaalla. Juuri tämä JUALAN kaikkivaltiuus ja JUMALAN vaikutus pitää yllä koko Raamatun sanoman. Ei ihmisen tahto."

    Niinpä! Ajattele, jos ihminen saisi päättää, hyvin harva pelastuisi.

    Niinpä. Huomioiden vielä tämä, miten pelastussanoma on .....h-u-l-l-u-t-u-s....... turmetuneen ihmisen mielestä. JUMALAN ilmoitus.

    Niiin, joskus huvittaa uskonnollisen ihmiseen ajatukset. JUMALA pelasti minut - ei pelasta kaikkia. No, ei edes ajattele mitä HÄN olisi tehnyt pelastuksensa eteen. Ihminen, jossa ei asu mitään hyvää. Tutkippa tutkimalla uskonnollise ihmisen ajatuksia, miten hän luulee itse mahdollistuvan tekemään parannuksen. Ihminen, jossa ei asu mitään hyvää. Jotain on solmussa ja pahemman kerran.

    1Ja ....................JUMALA............ on ............e-l-ä-v-i-k-s-i ...........t-e-h-n-y-t .....t-e-i-d-ä-t........ jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
    2joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
    3joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
    4mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
    5on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut —
    6ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
    7osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
    8Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja —
    9ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

    Mutta, uskonnollinen ihminen silti kerskaa; "Minä päätin tulla uskoon"!

    No, aikanaan tämä kaikki selviä kaikille ihmiskutaan syntyneille ihmisille.

    Markku Lievonen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä. Huomioiden vielä tämä, miten pelastussanoma on .....h-u-l-l-u-t-u-s....... turmetuneen ihmisen mielestä. JUMALAN ilmoitus.

    Niiin, joskus huvittaa uskonnollisen ihmiseen ajatukset. JUMALA pelasti minut - ei pelasta kaikkia. No, ei edes ajattele mitä HÄN olisi tehnyt pelastuksensa eteen. Ihminen, jossa ei asu mitään hyvää. Tutkippa tutkimalla uskonnollise ihmisen ajatuksia, miten hän luulee itse mahdollistuvan tekemään parannuksen. Ihminen, jossa ei asu mitään hyvää. Jotain on solmussa ja pahemman kerran.

    1Ja ....................JUMALA............ on ............e-l-ä-v-i-k-s-i ...........t-e-h-n-y-t .....t-e-i-d-ä-t........ jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
    2joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
    3joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
    4mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
    5on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut —
    6ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
    7osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
    8Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja —
    9ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

    Mutta, uskonnollinen ihminen silti kerskaa; "Minä päätin tulla uskoon"!

    No, aikanaan tämä kaikki selviä kaikille ihmiskutaan syntyneille ihmisille.

    Markku Lievonen

    On se Jumala hyvä!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä. Huomioiden vielä tämä, miten pelastussanoma on .....h-u-l-l-u-t-u-s....... turmetuneen ihmisen mielestä. JUMALAN ilmoitus.

    Niiin, joskus huvittaa uskonnollisen ihmiseen ajatukset. JUMALA pelasti minut - ei pelasta kaikkia. No, ei edes ajattele mitä HÄN olisi tehnyt pelastuksensa eteen. Ihminen, jossa ei asu mitään hyvää. Tutkippa tutkimalla uskonnollise ihmisen ajatuksia, miten hän luulee itse mahdollistuvan tekemään parannuksen. Ihminen, jossa ei asu mitään hyvää. Jotain on solmussa ja pahemman kerran.

    1Ja ....................JUMALA............ on ............e-l-ä-v-i-k-s-i ...........t-e-h-n-y-t .....t-e-i-d-ä-t........ jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
    2joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
    3joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
    4mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
    5on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut —
    6ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
    7osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
    8Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja —
    9ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

    Mutta, uskonnollinen ihminen silti kerskaa; "Minä päätin tulla uskoon"!

    No, aikanaan tämä kaikki selviä kaikille ihmiskutaan syntyneille ihmisille.

    Markku Lievonen

    Kyllä selviää. Ero on siinä että on uskonnollisia ihmisiä ja hengellisiä ihmisiä. Niillä on ero.
    Pitää vaan olla valmiina tapahtuipa sitten mitä hyvänsä. Aikanaan Jeesus ratkaisee mihin olet uskonut ja toivosi pelastuksesta laittanut.


  • Anonyymi

   Kuolemansyntinä ahneus ja itsekkyys estää.

   • Anonyymi

    Oikeistolta pääsy evätty taivaaseen?


  • Anonyymi

   En usko pääseväni taivaaseen. Rakastelin kerran naapurin emäntää, joka ei ole uskossa. Kärsin itse jälkeenpäin ja olen rukoillut anteeksiantoa. En usko sitä saavani?

  • Anonyymi

   Avaus on aivan liian pitkä ja puhuu ohi otsikon.

   Raamatun mukana pelastus ei ole tarjolla kaikille tasavertaisesti. On valtava etu, jos syntyy oikeaoppiseen uskovaan perheeseen ja saa kasvaa sellaisen keskellä. Jos sattuu syntymään muslimiksi, hinduksi tai Pohjois-Koreaan ateistiksi, niin on tosi huonot mahdollisuudet löytää riittävästi tietoa ja saada opetusta voidakseen ottaa vastaan Jeesus ja kasvaakseen terveen opetuksen tukemana pelastukseen. Pyhitys jää lapsen asteelle, vaikka joku vääräuskoisena kasvatettu saisikin armon niiden tiedon rippeiden nojalla, joita hänellä Jumalasta ja Jeesuksesta on.

   Muinaisina vuosisatoina oli valtavasti kansoja, jotka eivät olleet kuulleet mitään evankeliumista tai Raamatusta. He palvoivat omien isiltä perittyjen tapojen mukaan epäjumalia tai eivät uskoneet mihinkään jumaluuksiin, vaikka olivat tyypillisesti animisteja. Raamatun mukaan epäjumalien palvojat (ja animistit) tuskin voivat pelastua, joten mahdollisuus heillä on paljon huonompi kuin muilla ihmisillä. Syynä on se, että Jumala ei ole puhunut muiden kansojen kuin Israelin profeetoille menneinä vuosituhansina, joten ihmiset eivät voineet kuulla Jumalan ääntä ja pelastua sen kuulemisen kautta.

   Jumala on siis syypää siihen, että häneen ei uskota,... olisi voinut puhua ja ilmestyä kaikille kansoille niin kuin teki Israelille... 74 vanhinta sai katsella Herraa omin silmin ja valitut kuulivat hänen äänensä, selvän puheen omalla äidinkielellään.... ei siinä tarvitse edes uskoa, kun omin silmin ja omin korvin kuulee... helppoa kuin mikä, mutta auta armias, jos Jumala leikkii piilosta ja mykkäkoulua: ei ole mahdollista häntä silloin löytää ja pelastua.

   • Anonyymi

    Sitten minua ihmetyttää Herran tapa toimia Vanhan testamentin puolella. Sen sijaan, että olisi ilmoittanut itsensä pakanoille pelastaakseen heidät, tappoi hän heidät tulvassa ja soti Israelin rinnalla heitä vastaan: käski tehdä kansanmurhia, jotta Israel saisi vallattua miekan avulla luvatun maan itselleen pakanakansoilta ja Jumala itse vapautuisi kilpailijoista kansansa hallitsemilla alueilla. Silti ei onnistunut, kun oma kansa palvoi jatkuvasti epäjumalia...

    Jumalan halut pelastaa pakanakansoja olivat lähes nolla ja tahto tuhota heidät olivat huipussaan. Sitten uuden liiton puolella käskeekin Israelia julistamaan evankeliumia myös pakanoille heidän pelastukseksi, mutta Jeesuksen opetuslapsilta kestää kuusi vuotta ennen kuin lähtevät pakanoiden luoksen pelastuksen evankeliumi mukanaan. Sitä ennen pitivät juutalaiseen tapaan pakanoita saastaisina, niin että ei ollut seurustella tai ruokailla heidän kanssaan. Ihan kuin eivät olisi tienneet sitä, että Jumala on antanut parannuksen pakanoillekin pelastukseksi... ja tämä, vaikka Jeesus oli "pyhien kirjoitusten" mukaan antanut käskyn mennä pakanoiden luokse heti kuolleista heräämisen jälkeen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sitten minua ihmetyttää Herran tapa toimia Vanhan testamentin puolella. Sen sijaan, että olisi ilmoittanut itsensä pakanoille pelastaakseen heidät, tappoi hän heidät tulvassa ja soti Israelin rinnalla heitä vastaan: käski tehdä kansanmurhia, jotta Israel saisi vallattua miekan avulla luvatun maan itselleen pakanakansoilta ja Jumala itse vapautuisi kilpailijoista kansansa hallitsemilla alueilla. Silti ei onnistunut, kun oma kansa palvoi jatkuvasti epäjumalia...

    Jumalan halut pelastaa pakanakansoja olivat lähes nolla ja tahto tuhota heidät olivat huipussaan. Sitten uuden liiton puolella käskeekin Israelia julistamaan evankeliumia myös pakanoille heidän pelastukseksi, mutta Jeesuksen opetuslapsilta kestää kuusi vuotta ennen kuin lähtevät pakanoiden luoksen pelastuksen evankeliumi mukanaan. Sitä ennen pitivät juutalaiseen tapaan pakanoita saastaisina, niin että ei ollut seurustella tai ruokailla heidän kanssaan. Ihan kuin eivät olisi tienneet sitä, että Jumala on antanut parannuksen pakanoillekin pelastukseksi... ja tämä, vaikka Jeesus oli "pyhien kirjoitusten" mukaan antanut käskyn mennä pakanoiden luokse heti kuolleista heräämisen jälkeen.

    Vaikuttaa siltä, että Herra on Israelin heimojumala, samanlainen epäjumala kuin ympäröivien kansojen jumalat. Sattuman oikusta syrjäytti katolisen kirkon ja Rooman keisarien avustuksella muut jumalat, niin että nousi suurimman uskonnon jumalaksi maailmassa. Eivät ne nimeltään kristityt silti tosi kristittyjen mukaan pelastu... vain harvat ja valitut pelastuvat Jeesuksen sanojen mukaan: tosi uskovat pistävät Jumalan valtakunnan portit vielä ahtaammaksi kuin Jeesus ja alueen raja-aidoilla (opit ja käytäntö) niin pieneksi, että vain murto-osa nimeltä kristityistä pelastuu ja syynä on kerettiläisyys.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikuttaa siltä, että Herra on Israelin heimojumala, samanlainen epäjumala kuin ympäröivien kansojen jumalat. Sattuman oikusta syrjäytti katolisen kirkon ja Rooman keisarien avustuksella muut jumalat, niin että nousi suurimman uskonnon jumalaksi maailmassa. Eivät ne nimeltään kristityt silti tosi kristittyjen mukaan pelastu... vain harvat ja valitut pelastuvat Jeesuksen sanojen mukaan: tosi uskovat pistävät Jumalan valtakunnan portit vielä ahtaammaksi kuin Jeesus ja alueen raja-aidoilla (opit ja käytäntö) niin pieneksi, että vain murto-osa nimeltä kristityistä pelastuu ja syynä on kerettiläisyys.

    Ja kyllä juu: miekan avulla on katolinen uskonto maailmaan levitetty ja inkvisition uhalla syvään kansojen riviin juurrutettu. Silti kirkkojen jäsenet ovat pitäneet kiinni vanhoista uskomuksistaan ja palvelevat vanhoja jumaliaan katolisen jumalan rinnalla, ja harjoittavat noituutta, voodoota ja ovat taikauskoisia.


   • Anonyymi

    Kuten raamatusta selviää. Eihän JUMALA edes ole suunitellut tehdä tässä ajassa kaikista ihmisistä uskovia - vaikka se olisi mahdolista. JUMALA juuri valitsee ihmiset, joihin tekee uskon - lapseuttaa. Näiden tehtävä - jotka itse siis ovat sovitettuja - omaavat tehtävän kertoa tästä sovituksesta koko ihmiskunnalle - jokaisessa sukupolvessa.

    Itse maailman / ihmiskunnan pelastaminen todellisesti tapahtuu kuoleman jälkeen eli KAIKKI ihmiset tulevat suullaan tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Fil 2. Kaikki ihmiskunna jäsenet ja luonnollisesti kyseessä on jo kuolleet ihmiset kun kyseessä on käsite; Kaikki.

    Muuten, sekin on huomioitava, miten ihminen ymmärtää ja kokee erilailla kuoleman/sa kuin mitä JUMALA näkee.. Ihminen ajattelee kuolemen menetyksenä / kaiken loppumisena traagisena kokemuksena. JUMALAN silmissä se voi olla vain ihmisen siirtoa toisesta tilasta toiseen.

    Markku LIevonen


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Välit poikki aikuisen lapsen perheen kanssa.

   He suuttuivat kun kuulivat ettemme puolisoni kanssa ota rokotetta. Emme todennäköisesti saa tavata enään lapsen lapsiamme, emmekä saa heitä yökylään k
   Maailman menoa
   383
   7741
  2. Yllätys-sexy! Sanna Ukkola poseeraa korsettitopissa nuoruuskuvassa: "Housut jalassa, kerrankin"

   Sanna Ukkola on totuttu näkemään aina hyvin asialinjalla. Nyt hän todellakin yllättää. UUH, aika hot! https://www.suomi24.fi/viihde/yllatys-sexy-bb-sa
   Kotimaiset julkkisjuorut
   28
   5211
  3. Aikapommi räjähti BB-talossa - Ikävä "leikki" teki tehtävänsä - Nina Mikkonen häätöäänestykseen

   Voi ei, nyt kävi yksinhuoltajalle köpelösti… Mitä mieltä, pitäisikö Mikkosen jo tippua BB-talosta? https://www.suomi24.fi/viihde/aikapommi-rajahti-bb-
   Big Brother
   53
   4591
  Aihe