Auton ulosmittaus vuonna 2021?

Anonyymi

Elikkä olen kattomassa autoa jonka arvo on alle 5000 vieläkö tämä laki pitää paikkaansa että alle 3000 autoja ei ulosmitata ja 5000 autot saa pitää erityisestä syystä?

eikö se joskus ollu että yli 10vuoden autoja ei ulosmitata, voi olla että muistan väärinkin.

Kiitos vastauksista etukäteen.

10

73

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Sen verran vielä että auto on 07 vuotinen. eli 14 vuotta vanha

  • Anonyymi

   ”Luonnollisen henkilön ulosmittauksesta erotetaan ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa työvälineisiin rinnastettavia esineitä 5 000 euron tai erityisestä syystä enintään 7 000 euron arvosta.”

   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071322#L4P11

   • Anonyymi

    Kiitos vastauksesta, soitin ulosotto virastoon ja vastaukseksi tuli 4000 on maximi auton hinnalle, mutta mietin että miten ne kattoo sen autonhinnan, esim kattooko ne netitauton listan ja laskee sieltä jotenki keskiverto hinnan autolle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos vastauksesta, soitin ulosotto virastoon ja vastaukseksi tuli 4000 on maximi auton hinnalle, mutta mietin että miten ne kattoo sen autonhinnan, esim kattooko ne netitauton listan ja laskee sieltä jotenki keskiverto hinnan autolle.

    Tuo 5000:n ja 7000:n raja koskee vain työvälineisiin rinnastettavia autoja. Muilla autoilla ei ole periaatteessa mitään erottamisetua*), mutta kovin halpaa käppyrää ei kannata realisoida.

    *) erottamisetu = velallisen suojaan kuuluva ulosmittauskielto, joka määrittää, mitä luonnolliselle henkilölle kuuluvaa omaisuutta jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle koti-irtaimiston ja toimeentulon vähimmäismääräksi

    https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erottamisetu_ulosotossa

    ”Velallisen erottamisetu antaa velalliselle oikeuden "erottaa" laissa säädetty omaisuus ulosmittauksesta. Tämän ulosmittauskiellon tarkoituksena on turvata velalliselle ja hänen perheelleen vähimmäistaso asuinirtaimiston, henkilökohtaisten esineiden, työvälineiden ja rahavarojen osalta. [..]

    Ulosmittauksesta erotetaan tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuulliseen määrään henkilökohtaiset esineet ja tunnearvoesineet. Erottamisetuun kuuluvat myös velallisen työvälineet sekä perheen koulu- ja opiskelutarvikkeet. Elinkeinon harjoittamisessa tarvittavat eläimet ja työvälineisiin rinnastettavat esineet, kuten työmatkaan käytettävä auto, saadaan erottaa osin tai kokonaankin. Rahavaroistaan velallinen saa erottaa puolitoistakertaisena suojaosuuden määrän. Sairauden tai vamman perusteella erottamisetu voi olla edellä mainittua laajempikin. Jos hakijalla on esineeseen panttioikeus, tällaisen velkojan velasta panttiesine voidaan ulosmitata, vaikka esine muutoin kuuluisi erottamisetuun.

    Ulosottomies ottaa erottamisedun huomioon viran puolesta. Jos ulosottomies on ulosmitannut erottamisedun alaista omaisuutta, velallinen voi tehdä asiasta ulosottovalituksen.”


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo 5000:n ja 7000:n raja koskee vain työvälineisiin rinnastettavia autoja. Muilla autoilla ei ole periaatteessa mitään erottamisetua*), mutta kovin halpaa käppyrää ei kannata realisoida.

    *) erottamisetu = velallisen suojaan kuuluva ulosmittauskielto, joka määrittää, mitä luonnolliselle henkilölle kuuluvaa omaisuutta jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle koti-irtaimiston ja toimeentulon vähimmäismääräksi

    https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erottamisetu_ulosotossa

    ”Velallisen erottamisetu antaa velalliselle oikeuden "erottaa" laissa säädetty omaisuus ulosmittauksesta. Tämän ulosmittauskiellon tarkoituksena on turvata velalliselle ja hänen perheelleen vähimmäistaso asuinirtaimiston, henkilökohtaisten esineiden, työvälineiden ja rahavarojen osalta. [..]

    Ulosmittauksesta erotetaan tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuulliseen määrään henkilökohtaiset esineet ja tunnearvoesineet. Erottamisetuun kuuluvat myös velallisen työvälineet sekä perheen koulu- ja opiskelutarvikkeet. Elinkeinon harjoittamisessa tarvittavat eläimet ja työvälineisiin rinnastettavat esineet, kuten työmatkaan käytettävä auto, saadaan erottaa osin tai kokonaankin. Rahavaroistaan velallinen saa erottaa puolitoistakertaisena suojaosuuden määrän. Sairauden tai vamman perusteella erottamisetu voi olla edellä mainittua laajempikin. Jos hakijalla on esineeseen panttioikeus, tällaisen velkojan velasta panttiesine voidaan ulosmitata, vaikka esine muutoin kuuluisi erottamisetuun.

    Ulosottomies ottaa erottamisedun huomioon viran puolesta. Jos ulosottomies on ulosmitannut erottamisedun alaista omaisuutta, velallinen voi tehdä asiasta ulosottovalituksen.”

    Esim. jos on kymppitonnin auto, jota ei tarvita työssä eikä työmatkoihin, niin sen voi saada silti erottamisedun piiriin, jos velallinen tekee uskottavaksi, että autolla on erityisen suuri tunnearvo velalliselle tai hänen perheelleen ja jos erottamista voidaan pitää esineen arvo huomioon ottaen kohtuullisena.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo 5000:n ja 7000:n raja koskee vain työvälineisiin rinnastettavia autoja. Muilla autoilla ei ole periaatteessa mitään erottamisetua*), mutta kovin halpaa käppyrää ei kannata realisoida.

    *) erottamisetu = velallisen suojaan kuuluva ulosmittauskielto, joka määrittää, mitä luonnolliselle henkilölle kuuluvaa omaisuutta jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle koti-irtaimiston ja toimeentulon vähimmäismääräksi

    https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erottamisetu_ulosotossa

    ”Velallisen erottamisetu antaa velalliselle oikeuden "erottaa" laissa säädetty omaisuus ulosmittauksesta. Tämän ulosmittauskiellon tarkoituksena on turvata velalliselle ja hänen perheelleen vähimmäistaso asuinirtaimiston, henkilökohtaisten esineiden, työvälineiden ja rahavarojen osalta. [..]

    Ulosmittauksesta erotetaan tavanomainen koti-irtaimisto sekä kohtuulliseen määrään henkilökohtaiset esineet ja tunnearvoesineet. Erottamisetuun kuuluvat myös velallisen työvälineet sekä perheen koulu- ja opiskelutarvikkeet. Elinkeinon harjoittamisessa tarvittavat eläimet ja työvälineisiin rinnastettavat esineet, kuten työmatkaan käytettävä auto, saadaan erottaa osin tai kokonaankin. Rahavaroistaan velallinen saa erottaa puolitoistakertaisena suojaosuuden määrän. Sairauden tai vamman perusteella erottamisetu voi olla edellä mainittua laajempikin. Jos hakijalla on esineeseen panttioikeus, tällaisen velkojan velasta panttiesine voidaan ulosmitata, vaikka esine muutoin kuuluisi erottamisetuun.

    Ulosottomies ottaa erottamisedun huomioon viran puolesta. Jos ulosottomies on ulosmitannut erottamisedun alaista omaisuutta, velallinen voi tehdä asiasta ulosottovalituksen.”

    Eikö tähän erottamisedun piiriin siis kuulukaan kodin kiinteä tekniikka? Jos ulosmitattavalta rikkoontuu tuiki tärkeä laite, sen korvaamisetuun voi vaikuttaa uo-henkilö naaman mukaan? Vanha sairas vanhuuseläkeläinen ei saanut toimivaa lämminvesivaraajaa kotiinsa, ulosottaja hylkäsi hakemuksen. Lämmin suihku ja hygienian hoito on ikäihmisen perustarve.
    Jos sitä vertaa autoon, ero on huikea.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikö tähän erottamisedun piiriin siis kuulukaan kodin kiinteä tekniikka? Jos ulosmitattavalta rikkoontuu tuiki tärkeä laite, sen korvaamisetuun voi vaikuttaa uo-henkilö naaman mukaan? Vanha sairas vanhuuseläkeläinen ei saanut toimivaa lämminvesivaraajaa kotiinsa, ulosottaja hylkäsi hakemuksen. Lämmin suihku ja hygienian hoito on ikäihmisen perustarve.
    Jos sitä vertaa autoon, ero on huikea.

    Tällöin pitää vetää ulosottolaitos käräjäoikeuteen. Oma kokemus on, että kyllä ne ruotuun palaavat kun tappio tulee käräjillä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tällöin pitää vetää ulosottolaitos käräjäoikeuteen. Oma kokemus on, että kyllä ne ruotuun palaavat kun tappio tulee käräjillä.

    Erottamisetu tarkoittaa omaisuutta, jonka velallinen saa pitää ulosoton ulkopuolella, siis säilyttää itsellään. Sillä ei tarkoiteta uuden omaisuuden hankkimista tai vanhan korjaamista. Sellaisia varten on olemassa vapaakuukausijärjestelmä sekä ulosoton alentaminen.

    1) Säännönmukaisesta ulosmittauksen määrästä voidaan tehdä velalliskohtaisia helpotuksia. Näin voidaan ottaa huomioon velallisen kulloisetkin olosuhteet. Helpotukset perustuvat ulosottokaaren säännöksiin, eivät ulosottomiehen vapaaseen harkintaan.

    Ulosottomiehen tulee kertoa velalliselle tämän oikeudesta saada helpotuksia. Näin tulee toimia, jos velallinen tiedustelee helpotuksista tai ulosottomies havaitsee, että tilanne vaatii oma-aloitteista velallisen informointia (UK 1:20). Esimerkiksi sairas velallinen ei aina jaksa omatoimisesti vaatia suurten lääkekulujensa huomioon ottamista.

    Jos kuitenkin velallisen maksukyky on olennaisesti heikentynyt, ulosottopidätys voidaan maksukiellossa määrätä säännönmukaista pienemmäksi, jotta velalliselle itselleen jäisi enemmän varoja käyttöönsä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705#L4P51

    Olennaisesti heikentyneen maksukyvyn syynä voi olla a) velallisen sairaus, b) velallisen työttömyys, c) velallisen muualla asuvalle lapselle maksama elatusapu tai d) muu erityinen syy (UK 4:51).”

    Ulosmittauksen määrää alennetaan maksukyvyn heikentymistä vastaavasti. Jos esimerkiksi velallisen lääkekulut olennaisesti alentavat maksukykyä, palkan ulosottopidätyksen määrästä vähennetään se osuus, jolla velallisen lääkekulut ylittävät tavanomaisena pidettävän määrän. Huomioon otetaan velallisen maksettavaksi jäävä osa lääkekuluista.

    2) Paitsi ulosottomäärän alentamista velkoja voi saada myös vapaakuukausia (joko tai):
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705#L4P52

    Valitusoikeus on ulosottoasioissa laaja. Muutosta ulosottomiehen menettelyyn haetaan valittamalla. Säännökset ulosottovalituksesta ovat UK 11 luvussa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705#L11 . Ulosottovalituksia käsittelee yhdeksän käräjäoikeutta (UK 11:2).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Erottamisetu tarkoittaa omaisuutta, jonka velallinen saa pitää ulosoton ulkopuolella, siis säilyttää itsellään. Sillä ei tarkoiteta uuden omaisuuden hankkimista tai vanhan korjaamista. Sellaisia varten on olemassa vapaakuukausijärjestelmä sekä ulosoton alentaminen.

    1) Säännönmukaisesta ulosmittauksen määrästä voidaan tehdä velalliskohtaisia helpotuksia. Näin voidaan ottaa huomioon velallisen kulloisetkin olosuhteet. Helpotukset perustuvat ulosottokaaren säännöksiin, eivät ulosottomiehen vapaaseen harkintaan.

    Ulosottomiehen tulee kertoa velalliselle tämän oikeudesta saada helpotuksia. Näin tulee toimia, jos velallinen tiedustelee helpotuksista tai ulosottomies havaitsee, että tilanne vaatii oma-aloitteista velallisen informointia (UK 1:20). Esimerkiksi sairas velallinen ei aina jaksa omatoimisesti vaatia suurten lääkekulujensa huomioon ottamista.

    Jos kuitenkin velallisen maksukyky on olennaisesti heikentynyt, ulosottopidätys voidaan maksukiellossa määrätä säännönmukaista pienemmäksi, jotta velalliselle itselleen jäisi enemmän varoja käyttöönsä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705#L4P51

    Olennaisesti heikentyneen maksukyvyn syynä voi olla a) velallisen sairaus, b) velallisen työttömyys, c) velallisen muualla asuvalle lapselle maksama elatusapu tai d) muu erityinen syy (UK 4:51).”

    Ulosmittauksen määrää alennetaan maksukyvyn heikentymistä vastaavasti. Jos esimerkiksi velallisen lääkekulut olennaisesti alentavat maksukykyä, palkan ulosottopidätyksen määrästä vähennetään se osuus, jolla velallisen lääkekulut ylittävät tavanomaisena pidettävän määrän. Huomioon otetaan velallisen maksettavaksi jäävä osa lääkekuluista.

    2) Paitsi ulosottomäärän alentamista velkoja voi saada myös vapaakuukausia (joko tai):
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705#L4P52

    Valitusoikeus on ulosottoasioissa laaja. Muutosta ulosottomiehen menettelyyn haetaan valittamalla. Säännökset ulosottovalituksesta ovat UK 11 luvussa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705#L11 . Ulosottovalituksia käsittelee yhdeksän käräjäoikeutta (UK 11:2).

    Oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa, eikä sitä peritä, jos valittaja voittaa jutun tai käyttää oikeusaputoimistoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa, eikä sitä peritä, jos valittaja voittaa jutun tai käyttää oikeusaputoimistoa.

    Kiitos tiedoista.
    Oikeudenkäyntimaksu on jo melkein uuden lämminvesivaraajan summa, joten köyhä mummo ei uskalla alkaa vaatia oikeutta. Kuitenkin häviää jutun, niin on käynyt vanhuksen elämässä jo kymmenen vuotta. Kaikki yritykset vaikuttaa oman elämänsä kulkuun on torpattu yhteiskunnan toimesta. Kela pahimpana.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Eläinten pitoon pohjautuva maatalous loppuu

   https://yle.fi/uutiset/3-11918309 Uutiset näyttävät selvän suunnan.
   Maailman menoa
   313
   3220
  2. Nyt se lipsahti, EU-elvytyspaketista pysyvä

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7fd43a15-b005-4c03-a1cc-dc1f8ad1ff2c Nyt onkin huomisella EU-elvytyspakettiäänestyksellä ihan eri arvo. Jos hyv
   Maailman menoa
   355
   2240
  Aihe