Ihmiskunta kuluttaa liikaa - meitä jyystää kasvuhokema!

Tosiasia on se, että kulutamme koko ajan liikaa

PROLOGI
"Enemmän, nopeammin ja suuremmissa erissä"

Voimme puhua puhumasta päästyämme hyötysuhteista, kestävyydestä, kierrätettävyydestä kuin vähäpäästöisyydestä - emme kuitenkaan pääse eroon tosiasiasta, jossa ihminen - vain yhtenä eliökunnan edustajana - syö liikaa, käyttää liikaa resursseja kuin energiaa omiin itsekkäisiin materiamuutoksiin - suhteessa omaan osuuteensa Pallollamme vallitsevasta kokonaisbiomassasta!
--
HS: "Me ratkaisemme ilmastonmuutoksen

Ihmiskunta on tietoinen ongelmasta ja ryhtynyt toimeen. Kyse on enää globaalista keinojen yhteensovittamisesta" -kolumni Juho Romakkaniemi

~ https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008033894.html -

..
On tunnettua, että meitä ihmisiä on elollisessa kierossa biomassaltaan suunnilleen sama määrä biomassaa kuin muurahaispopulaatioilla.

Mitä nämä populaatiomassat merkitsevät?

Sitä, että syömme muilta eliölajeilta eli hyödynnämme itseemme sellaista mikä ei meille kuulu, jos vähääkään ajattelemme kokonaisharmoniaa, kulutuksellista keskinäisjakaumaa kuin "oikeudenmukaisuutta kaikkia eliölajeja kohtaan.

Evoluutio, joka rakensi meistä kaltaisemme, ei näe mitään eroa eri lajien kesken - kaikki ovat yhtä arvokkaita tai arvottomia, mikään ei ole toistaan ylempänä tai alempana.

Elämän oikeus järjestyi kovassa kilpailussa lisääntyä -

.. kukin laji tapojensa puitteissa. Kaikille on tai oli oma lokero, lomittuminen tai järjestäytyminen kokonaiseliöstöksi, joiden elinpiiriä rajaa reviiri, mikä taas aika-ajoin joutuu sodan keskelle, kun täytyy vaeltaa "köyhtyneeltä alueelta rikkaammalle".

Ihminen otti asemansa - "menkää ja täyttäkää maa" - tämä loi meille väärin ymmärretyn oikeuden olla luomakunnan kruunu, jota emme ole.

Olemme lopulta biomassaltamme häviävän pieni osanen biologisessa kiertojärjestelmässä, joka alkoi jostain "madonreiästä tai pohjavireestä", josta evoluutio rakensi meille ymmärtämättömällä kaavalla | ohjelmalla systeemin, jossa miljoonat elivät sovinnaiskilpailullisessa asemassa luoden nykyisen Elämän monimuotoisuuden, jota me ihmiset kaikin kyvyin olemme kaventaneet - silmittömällä itsekkyydellä olla luomakunnan kruunu.

Meillä on kasvuhokema!

Kaiken pitää kasvaa, kaikki puhuvat kasvusta - kulutuksen pitää kasvaa "koronavähentymän" jälkeen, on tehtävä jaettavaa siten, että kaikille on enemmän. Tämä yhtälö on kohtalon yhteys romahdukseen. Sekin on tosiasia, ettei rajallisesta loputonta nyhdetä. Kasvulla on rajansa. Dinosauruksetkin kokivat kohtalonsa, kun liian suurina eivät enää sopeutuneet äkisti muuttuneisiin elinoloihin. Olemmeko nyt 100 vuodessa kiihtyvästi muuttaneet kasvua ihannoivalla tavalla elinoloja, eikä vai itsellemme vaan kaikille lajeille. Vastaus lienee kaikille selvää...?

Evoluutio loi näyttävyyttä, jota lisääntymiselle olisivat edellytykset kestävimmällä ja menestyksellisemmällä tavalla - lopulta aina haetaan sitä parasta kyvykkyyttä viedä evoluution omaa viestiä eteenpäin - sen "kuolemattomuutena". Evoluutio on itsekäs, se haluaa pysyä "hengissä" - ollen sitä jo pari miljardia vuotta, sieltä "madonreiästä tai h-hetkestä, jolloin Elämäntuli syttyi .. ?

Miksi elämme näyttö- ja vertailutaloudessa -ulkoisin kohokkein?

Se on sitä menestystä. Lisääntymiskamppailu käydään ihmiskunnan osalta paljolti ulkoisin näyttöreliikein - puhutaan hevosvoimailmiöstä, jossa useampi pakoputki tuottaa "näyttävämpää riikinkukon pyrstösulkailmiötä". Näyttö- ja vertailutalous lisää kulutusta ja kasvun hokemaa - pitää olla enemmän, useammin ja pidempi kestoisesti. Haluamme erottua, ollaksemme näkyvämpiä - siis tyydytystä huomioon otettuna, tärkeänä ja jopa esikuvallisena.

Herää lopulta kysymys millainen elämänkatsomus, yhteiskuntamalli kuin -järjestys olisi se sopeutuvin koko muuhun eliökuntaan nähden. Malleja on saatavilla ympäriltämme kosolti - kunhan vain avaamme silmämme, ymmärrämme osuutemme kuin heräämme näkemään elollisuuden keskinäistodellisuutta - omasta meille säädetystä lokerosta.

Suurin nykyajan ympäristöongelmien lähtökohta on meidän ihmisten oma itsekäs elolokeromme säätömekanismi. Koimme luomakunnan kruunuina ylivertaisuutemme, joka saattoi lopulta evoluution näkökulmasta olla harhaa ja mielikuvitusta omasta paremmuudestamme säätää itse. Evoluutio on se, joka säätää, koska se hallitsee kaikki eliölajit - tavallansa, jota me emme tahdo ymmärtää.

Milloin opimme vähentämään kulutustamme sellaisiin mittoihin, jotka ovat sopusoinnussa meidän biomassalliseen suhteeseen koko muuhun eliökuntaan. Ehkä täällä on se paras kiertotalouden tunnustus. Miten paljon Sinä vähentäisit, ja mistä aloittaisit?

PS. Ihmisen maailmassa vallitsee lähes täydellinen epätasajako ja vaarallisin yhteys on se, että se ylivertaisen suurin vähemmän kuluttajia haluaa nostaa tasoaan lähemmäksi sitä ylitsepursuavuutta mikä hyvin pienessä vähemmistössä päivittäin saavutetaan. Emme vain syö muiden eliölajien puurolautasilta, vaan osa meistä syö lajitoveriemme riisikupeilta - oikein vai väärin?>

..
32502

173

282

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Melkoisen tyhjentävä kirjoitus. Sopisi Vihreiden oppikirjaksi biovastuusta.

   • Anonyymi

    Olisiko kirjoittaja vihreä maailmankatsomukseltaan?   • Kiitos! :-)


   • Niin ---

    .
    TORSTAINA, SYYSKUUTA 24, 2020
    Biomassakiertojen herkkä vuosisatamiljoonainen harmonia on rikkoutunut

    Työpaikkoja karsiva Neste tekee miljardi­tulosta jätteistä tehdyllä poltto­aineella, mutta rahahana uhkaa pian ehtyä – ”Rajat tulevat vastaan”, arvioi professori
    --
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:25

    1 - Maapallollisessa bioelämässä ei ole tarkasti ottaen uusiutuvaa bioenergiaa - ei edes Auringosta, vaikka sitä riittää meille käytännössä loputtomiin. Itse bioenergian käyttö on aina pois jostain sellaisesta kierrosta, mikä on ylläpitänyt kaltaistamme hiileen ja juoksevaan veteen perustuvaa Elämää - jo satojen miljoonien vuosien ajan.

    Meitä hallitsee hyvin kapea Elollisen biologian mahdollistava lämpöikkuna, joka kohdistuu jäätymisen ja kiehumisen väliin (ollen hämmästyttävän olematon rako koko lämpöliikkeen janalla!), ja sielläkin vain keskimääräiseen noin 20-45 asteen kapeaan elolliskehollisuuden lämpörakoon. Tuolla välikössä Elää biologia ja kaltaisemme Elämä.

    Hiili C on tunnetusti orgaanista kemiaa - siis kaltaistamme Elämää

    Hiilivety-yhdisteet maan povesta ovat ammoin kuollutta biologiaa - kierron varastoituneena "päätepisteenä". Me ihmiset kaivoimme, pumppasimme ja tehtailimme tuon muinaisbiologian lähinnä liike- ja lämpöenergiaksi - vapauttaen samalla kymmenien miljoonien vuosikasvujen hiilidioksidit taivaan tuuliin. Me siis rikoimme hyvin pitkän jatkumon - ottamalla sieltä sellaista, mitä ei ollut "Elollisuuden tuotekehityssuunnitelmissa".

    Elolliset biomassat ovat paljolti hiiliyhdisteitä, jotka kiertävät 'evoluution tarkassa valvonnassa' - hitain muuttujin, joita kutsutaan biologisiksi sopeumiksi lopulta tasapainottavassa kilpailussa paikasta saada jatkaa sukua - siis ylläpitää lopulta biomassojen kiertoa.

    Biologisen aineksen käyttö ihmisen käyttöenergiaksi esimerkiksi liikkeeseen ja lämmittämiseen on Maapallon biologisessa historiassa vielä kapalovaiheessa, jos sitäkään - sillä bioenergiaa on käytetty ihmisen toimesta ulkoisten tekijöiden vaikutteisiin vasta noin 20-40 000 vuotta ja siitäkin massiivisesti vain muutama sata vuotta.

    Voimme arvata ettei evoluutio ole edes havainnut tätä parinsadan vuoden massiivista biomassojen käyttöä ihmisten omiin itsellisiin kasvupyrkimyksiin ja luotuihin näyttö- ja vertailutaloustarpeisiin >
    .
    | TIEDE | VU | 24 | FB | YMP |
    .
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:26
    2 - Kierrossa oleva biomassa on aina ravintotekijä uusille polville - kaikkien Elollislajien osalta

    Aiemmin satojen miljoonien vuosien aikana biomassat ovat olleet kierrossa, itseasiassa 100 prosenttisesti - sillä yksikään muu eliölaji ei hyödynnä biokierrosta massojen irrottamista omiin ulkoisiin tarpeisiin - kuin vain ihminen.

    Voimme lähes ääneen sanoa, että kierrossa olevien biomassojen käyttö apuvälineidemme liike-energiaksi on liki ympäristörikos muuta eliöstöä kohtaan.

    Muu eliöstö kuin ihminen käyttää lähinnä Elollista biomassaa vain ravinnoksi eli lopulta näin ylläpitäen miljoonia vuosia vanhaa biokiertoa, mahdollistaen näin Elämän monimuotoisuuden kehittymisen evoluution tuotekehitysputkessa - haettaessa kilpailullista sopeumaa - hitaiden muuttujien sykleistä.

    "Maasta sinä olet tullut ja maaksi tulet palaamaan"

    -kertoo erinomaisesti mitä merkitsee biokierto massojen hetkellisenä Elämänä ja sen jälkeisenä luovuttamisena uuden kasvuvoimaksi.

    Olisiko aika keskittyä suoraan aurinkoenergiaan, jota vuosisatamiljoonainen biologia on hyödyntänyt aina aikojen alusta alkaen [~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006643533.html -]

    Joku viisas voisi laskea miten paljon irrotamme luontaisesta biomassakierrosta aineksia omiin ulkoisiin tarpeisiin - niiden ollen pois siitä kehityskaaresta, joka loi nyt voimallisesti kapenevat luonnon monimuotoisuuden.

    Bioenergia ei ole kestävä ratkaisu - se on Elämää vääjäämättömästi kaventava tie

    Jäljet näkyvät jo nyt - kuka tai ketkä tekevät kaiken kattavan biokiertojen mallinnuksen huomioiden eliöstön biomassat lajeittain sekä niiden keskinäisvaikutukset aina syy-seuraussuhteisiin saakka. Olisiko tämän mallinnuksen - eli Elämän pelin tuotekehitys tärkeämpää kuin niiden pelimaailmojen kehitys, jotka luovat vain ihmiskäsitteellistä viihdykettä.

    Btw. Ihmiskunnan biomassa on noin muurahaispopulaatioiden mittainen - entä lajikohtainen jäljenjättö Elollisuuden tasapainoon, jota evoluutio on hartaudella rakentanut yli miljardi vuotta. e

    ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/09/biomassakiertojen-herkka.html -

    ...


   • Anonyymi

    >>PROLOGI
    >>"Enemmän, nopeammin ja suuremmissa erissä" =>

    Mutta ennen muuta, porrrvarit, ENtistäkin pienemmällä Työvoimalla !!!!!!
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16972509/selva-juttu-jarjestelmaromahdus-eli-finanssikriisi-joka-yritetaan-virus-jallituksella-peitella-

    Tästä tulee hauskaa. Velat riisto-konkurssisysteemin pyörittämiseksi kasvavat kasvamistaan.
    Tästäkö "kasvusta" olikin kyse ? Sillä muutenhan homma on jo raskaasti NEGATIIVISTA nollasummapeliä !!!
    t. haans.sea

    Terveisiä tosikoille ja veitikoille, kakoille ja kusetetuille !!! Jälkimmäisiä riittää


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Niin ---

    .
    TORSTAINA, SYYSKUUTA 24, 2020
    Biomassakiertojen herkkä vuosisatamiljoonainen harmonia on rikkoutunut

    Työpaikkoja karsiva Neste tekee miljardi­tulosta jätteistä tehdyllä poltto­aineella, mutta rahahana uhkaa pian ehtyä – ”Rajat tulevat vastaan”, arvioi professori
    --
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:25

    1 - Maapallollisessa bioelämässä ei ole tarkasti ottaen uusiutuvaa bioenergiaa - ei edes Auringosta, vaikka sitä riittää meille käytännössä loputtomiin. Itse bioenergian käyttö on aina pois jostain sellaisesta kierrosta, mikä on ylläpitänyt kaltaistamme hiileen ja juoksevaan veteen perustuvaa Elämää - jo satojen miljoonien vuosien ajan.

    Meitä hallitsee hyvin kapea Elollisen biologian mahdollistava lämpöikkuna, joka kohdistuu jäätymisen ja kiehumisen väliin (ollen hämmästyttävän olematon rako koko lämpöliikkeen janalla!), ja sielläkin vain keskimääräiseen noin 20-45 asteen kapeaan elolliskehollisuuden lämpörakoon. Tuolla välikössä Elää biologia ja kaltaisemme Elämä.

    Hiili C on tunnetusti orgaanista kemiaa - siis kaltaistamme Elämää

    Hiilivety-yhdisteet maan povesta ovat ammoin kuollutta biologiaa - kierron varastoituneena "päätepisteenä". Me ihmiset kaivoimme, pumppasimme ja tehtailimme tuon muinaisbiologian lähinnä liike- ja lämpöenergiaksi - vapauttaen samalla kymmenien miljoonien vuosikasvujen hiilidioksidit taivaan tuuliin. Me siis rikoimme hyvin pitkän jatkumon - ottamalla sieltä sellaista, mitä ei ollut "Elollisuuden tuotekehityssuunnitelmissa".

    Elolliset biomassat ovat paljolti hiiliyhdisteitä, jotka kiertävät 'evoluution tarkassa valvonnassa' - hitain muuttujin, joita kutsutaan biologisiksi sopeumiksi lopulta tasapainottavassa kilpailussa paikasta saada jatkaa sukua - siis ylläpitää lopulta biomassojen kiertoa.

    Biologisen aineksen käyttö ihmisen käyttöenergiaksi esimerkiksi liikkeeseen ja lämmittämiseen on Maapallon biologisessa historiassa vielä kapalovaiheessa, jos sitäkään - sillä bioenergiaa on käytetty ihmisen toimesta ulkoisten tekijöiden vaikutteisiin vasta noin 20-40 000 vuotta ja siitäkin massiivisesti vain muutama sata vuotta.

    Voimme arvata ettei evoluutio ole edes havainnut tätä parinsadan vuoden massiivista biomassojen käyttöä ihmisten omiin itsellisiin kasvupyrkimyksiin ja luotuihin näyttö- ja vertailutaloustarpeisiin >
    .
    | TIEDE | VU | 24 | FB | YMP |
    .
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:26
    2 - Kierrossa oleva biomassa on aina ravintotekijä uusille polville - kaikkien Elollislajien osalta

    Aiemmin satojen miljoonien vuosien aikana biomassat ovat olleet kierrossa, itseasiassa 100 prosenttisesti - sillä yksikään muu eliölaji ei hyödynnä biokierrosta massojen irrottamista omiin ulkoisiin tarpeisiin - kuin vain ihminen.

    Voimme lähes ääneen sanoa, että kierrossa olevien biomassojen käyttö apuvälineidemme liike-energiaksi on liki ympäristörikos muuta eliöstöä kohtaan.

    Muu eliöstö kuin ihminen käyttää lähinnä Elollista biomassaa vain ravinnoksi eli lopulta näin ylläpitäen miljoonia vuosia vanhaa biokiertoa, mahdollistaen näin Elämän monimuotoisuuden kehittymisen evoluution tuotekehitysputkessa - haettaessa kilpailullista sopeumaa - hitaiden muuttujien sykleistä.

    "Maasta sinä olet tullut ja maaksi tulet palaamaan"

    -kertoo erinomaisesti mitä merkitsee biokierto massojen hetkellisenä Elämänä ja sen jälkeisenä luovuttamisena uuden kasvuvoimaksi.

    Olisiko aika keskittyä suoraan aurinkoenergiaan, jota vuosisatamiljoonainen biologia on hyödyntänyt aina aikojen alusta alkaen [~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006643533.html -]

    Joku viisas voisi laskea miten paljon irrotamme luontaisesta biomassakierrosta aineksia omiin ulkoisiin tarpeisiin - niiden ollen pois siitä kehityskaaresta, joka loi nyt voimallisesti kapenevat luonnon monimuotoisuuden.

    Bioenergia ei ole kestävä ratkaisu - se on Elämää vääjäämättömästi kaventava tie

    Jäljet näkyvät jo nyt - kuka tai ketkä tekevät kaiken kattavan biokiertojen mallinnuksen huomioiden eliöstön biomassat lajeittain sekä niiden keskinäisvaikutukset aina syy-seuraussuhteisiin saakka. Olisiko tämän mallinnuksen - eli Elämän pelin tuotekehitys tärkeämpää kuin niiden pelimaailmojen kehitys, jotka luovat vain ihmiskäsitteellistä viihdykettä.

    Btw. Ihmiskunnan biomassa on noin muurahaispopulaatioiden mittainen - entä lajikohtainen jäljenjättö Elollisuuden tasapainoon, jota evoluutio on hartaudella rakentanut yli miljardi vuotta. e

    ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/09/biomassakiertojen-herkka.html -

    ...

    Kaksi oppikappaletta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Tuo ensimmäinen sopii hyvin nykyiselle valtamedialle 🙄🤣


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>PROLOGI
    >>"Enemmän, nopeammin ja suuremmissa erissä" =>

    Mutta ennen muuta, porrrvarit, ENtistäkin pienemmällä Työvoimalla !!!!!!
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16972509/selva-juttu-jarjestelmaromahdus-eli-finanssikriisi-joka-yritetaan-virus-jallituksella-peitella-

    Tästä tulee hauskaa. Velat riisto-konkurssisysteemin pyörittämiseksi kasvavat kasvamistaan.
    Tästäkö "kasvusta" olikin kyse ? Sillä muutenhan homma on jo raskaasti NEGATIIVISTA nollasummapeliä !!!
    t. haans.sea

    Terveisiä tosikoille ja veitikoille, kakoille ja kusetetuille !!! Jälkimmäisiä riittää

    Kokkareet ovat pahimpia kerskakuluttajia.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Niin ---

    .
    TORSTAINA, SYYSKUUTA 24, 2020
    Biomassakiertojen herkkä vuosisatamiljoonainen harmonia on rikkoutunut

    Työpaikkoja karsiva Neste tekee miljardi­tulosta jätteistä tehdyllä poltto­aineella, mutta rahahana uhkaa pian ehtyä – ”Rajat tulevat vastaan”, arvioi professori
    --
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:25

    1 - Maapallollisessa bioelämässä ei ole tarkasti ottaen uusiutuvaa bioenergiaa - ei edes Auringosta, vaikka sitä riittää meille käytännössä loputtomiin. Itse bioenergian käyttö on aina pois jostain sellaisesta kierrosta, mikä on ylläpitänyt kaltaistamme hiileen ja juoksevaan veteen perustuvaa Elämää - jo satojen miljoonien vuosien ajan.

    Meitä hallitsee hyvin kapea Elollisen biologian mahdollistava lämpöikkuna, joka kohdistuu jäätymisen ja kiehumisen väliin (ollen hämmästyttävän olematon rako koko lämpöliikkeen janalla!), ja sielläkin vain keskimääräiseen noin 20-45 asteen kapeaan elolliskehollisuuden lämpörakoon. Tuolla välikössä Elää biologia ja kaltaisemme Elämä.

    Hiili C on tunnetusti orgaanista kemiaa - siis kaltaistamme Elämää

    Hiilivety-yhdisteet maan povesta ovat ammoin kuollutta biologiaa - kierron varastoituneena "päätepisteenä". Me ihmiset kaivoimme, pumppasimme ja tehtailimme tuon muinaisbiologian lähinnä liike- ja lämpöenergiaksi - vapauttaen samalla kymmenien miljoonien vuosikasvujen hiilidioksidit taivaan tuuliin. Me siis rikoimme hyvin pitkän jatkumon - ottamalla sieltä sellaista, mitä ei ollut "Elollisuuden tuotekehityssuunnitelmissa".

    Elolliset biomassat ovat paljolti hiiliyhdisteitä, jotka kiertävät 'evoluution tarkassa valvonnassa' - hitain muuttujin, joita kutsutaan biologisiksi sopeumiksi lopulta tasapainottavassa kilpailussa paikasta saada jatkaa sukua - siis ylläpitää lopulta biomassojen kiertoa.

    Biologisen aineksen käyttö ihmisen käyttöenergiaksi esimerkiksi liikkeeseen ja lämmittämiseen on Maapallon biologisessa historiassa vielä kapalovaiheessa, jos sitäkään - sillä bioenergiaa on käytetty ihmisen toimesta ulkoisten tekijöiden vaikutteisiin vasta noin 20-40 000 vuotta ja siitäkin massiivisesti vain muutama sata vuotta.

    Voimme arvata ettei evoluutio ole edes havainnut tätä parinsadan vuoden massiivista biomassojen käyttöä ihmisten omiin itsellisiin kasvupyrkimyksiin ja luotuihin näyttö- ja vertailutaloustarpeisiin >
    .
    | TIEDE | VU | 24 | FB | YMP |
    .
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:26
    2 - Kierrossa oleva biomassa on aina ravintotekijä uusille polville - kaikkien Elollislajien osalta

    Aiemmin satojen miljoonien vuosien aikana biomassat ovat olleet kierrossa, itseasiassa 100 prosenttisesti - sillä yksikään muu eliölaji ei hyödynnä biokierrosta massojen irrottamista omiin ulkoisiin tarpeisiin - kuin vain ihminen.

    Voimme lähes ääneen sanoa, että kierrossa olevien biomassojen käyttö apuvälineidemme liike-energiaksi on liki ympäristörikos muuta eliöstöä kohtaan.

    Muu eliöstö kuin ihminen käyttää lähinnä Elollista biomassaa vain ravinnoksi eli lopulta näin ylläpitäen miljoonia vuosia vanhaa biokiertoa, mahdollistaen näin Elämän monimuotoisuuden kehittymisen evoluution tuotekehitysputkessa - haettaessa kilpailullista sopeumaa - hitaiden muuttujien sykleistä.

    "Maasta sinä olet tullut ja maaksi tulet palaamaan"

    -kertoo erinomaisesti mitä merkitsee biokierto massojen hetkellisenä Elämänä ja sen jälkeisenä luovuttamisena uuden kasvuvoimaksi.

    Olisiko aika keskittyä suoraan aurinkoenergiaan, jota vuosisatamiljoonainen biologia on hyödyntänyt aina aikojen alusta alkaen [~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006643533.html -]

    Joku viisas voisi laskea miten paljon irrotamme luontaisesta biomassakierrosta aineksia omiin ulkoisiin tarpeisiin - niiden ollen pois siitä kehityskaaresta, joka loi nyt voimallisesti kapenevat luonnon monimuotoisuuden.

    Bioenergia ei ole kestävä ratkaisu - se on Elämää vääjäämättömästi kaventava tie

    Jäljet näkyvät jo nyt - kuka tai ketkä tekevät kaiken kattavan biokiertojen mallinnuksen huomioiden eliöstön biomassat lajeittain sekä niiden keskinäisvaikutukset aina syy-seuraussuhteisiin saakka. Olisiko tämän mallinnuksen - eli Elämän pelin tuotekehitys tärkeämpää kuin niiden pelimaailmojen kehitys, jotka luovat vain ihmiskäsitteellistä viihdykettä.

    Btw. Ihmiskunnan biomassa on noin muurahaispopulaatioiden mittainen - entä lajikohtainen jäljenjättö Elollisuuden tasapainoon, jota evoluutio on hartaudella rakentanut yli miljardi vuotta. e

    ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/09/biomassakiertojen-herkka.html -

    ...

    Epätasajako jatkuu myös ihmisten kesken!

    "Vaurain kymmenesosa omistaa jo liki puolet Suomen nettovarallisuudesta"

    https://yle.fi/uutiset/3-11970481


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    ?

    Sinällään sitaatit monin paikoin pitävät paikkansa näissä Ilkka Luoman avauksissa.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Kiitos! :-)

    Itseäsi kiität


   • Anonyymi

    Paljon yhteistä - haetaan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja hallitsemattoman ahneuden loppua.


   • Anonyymi

    On kuulemma esillä seuraavassa puolueen vuosikokouksessa?


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Niin ---

    .
    TORSTAINA, SYYSKUUTA 24, 2020
    Biomassakiertojen herkkä vuosisatamiljoonainen harmonia on rikkoutunut

    Työpaikkoja karsiva Neste tekee miljardi­tulosta jätteistä tehdyllä poltto­aineella, mutta rahahana uhkaa pian ehtyä – ”Rajat tulevat vastaan”, arvioi professori
    --
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:25

    1 - Maapallollisessa bioelämässä ei ole tarkasti ottaen uusiutuvaa bioenergiaa - ei edes Auringosta, vaikka sitä riittää meille käytännössä loputtomiin. Itse bioenergian käyttö on aina pois jostain sellaisesta kierrosta, mikä on ylläpitänyt kaltaistamme hiileen ja juoksevaan veteen perustuvaa Elämää - jo satojen miljoonien vuosien ajan.

    Meitä hallitsee hyvin kapea Elollisen biologian mahdollistava lämpöikkuna, joka kohdistuu jäätymisen ja kiehumisen väliin (ollen hämmästyttävän olematon rako koko lämpöliikkeen janalla!), ja sielläkin vain keskimääräiseen noin 20-45 asteen kapeaan elolliskehollisuuden lämpörakoon. Tuolla välikössä Elää biologia ja kaltaisemme Elämä.

    Hiili C on tunnetusti orgaanista kemiaa - siis kaltaistamme Elämää

    Hiilivety-yhdisteet maan povesta ovat ammoin kuollutta biologiaa - kierron varastoituneena "päätepisteenä". Me ihmiset kaivoimme, pumppasimme ja tehtailimme tuon muinaisbiologian lähinnä liike- ja lämpöenergiaksi - vapauttaen samalla kymmenien miljoonien vuosikasvujen hiilidioksidit taivaan tuuliin. Me siis rikoimme hyvin pitkän jatkumon - ottamalla sieltä sellaista, mitä ei ollut "Elollisuuden tuotekehityssuunnitelmissa".

    Elolliset biomassat ovat paljolti hiiliyhdisteitä, jotka kiertävät 'evoluution tarkassa valvonnassa' - hitain muuttujin, joita kutsutaan biologisiksi sopeumiksi lopulta tasapainottavassa kilpailussa paikasta saada jatkaa sukua - siis ylläpitää lopulta biomassojen kiertoa.

    Biologisen aineksen käyttö ihmisen käyttöenergiaksi esimerkiksi liikkeeseen ja lämmittämiseen on Maapallon biologisessa historiassa vielä kapalovaiheessa, jos sitäkään - sillä bioenergiaa on käytetty ihmisen toimesta ulkoisten tekijöiden vaikutteisiin vasta noin 20-40 000 vuotta ja siitäkin massiivisesti vain muutama sata vuotta.

    Voimme arvata ettei evoluutio ole edes havainnut tätä parinsadan vuoden massiivista biomassojen käyttöä ihmisten omiin itsellisiin kasvupyrkimyksiin ja luotuihin näyttö- ja vertailutaloustarpeisiin >
    .
    | TIEDE | VU | 24 | FB | YMP |
    .
    Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:26
    2 - Kierrossa oleva biomassa on aina ravintotekijä uusille polville - kaikkien Elollislajien osalta

    Aiemmin satojen miljoonien vuosien aikana biomassat ovat olleet kierrossa, itseasiassa 100 prosenttisesti - sillä yksikään muu eliölaji ei hyödynnä biokierrosta massojen irrottamista omiin ulkoisiin tarpeisiin - kuin vain ihminen.

    Voimme lähes ääneen sanoa, että kierrossa olevien biomassojen käyttö apuvälineidemme liike-energiaksi on liki ympäristörikos muuta eliöstöä kohtaan.

    Muu eliöstö kuin ihminen käyttää lähinnä Elollista biomassaa vain ravinnoksi eli lopulta näin ylläpitäen miljoonia vuosia vanhaa biokiertoa, mahdollistaen näin Elämän monimuotoisuuden kehittymisen evoluution tuotekehitysputkessa - haettaessa kilpailullista sopeumaa - hitaiden muuttujien sykleistä.

    "Maasta sinä olet tullut ja maaksi tulet palaamaan"

    -kertoo erinomaisesti mitä merkitsee biokierto massojen hetkellisenä Elämänä ja sen jälkeisenä luovuttamisena uuden kasvuvoimaksi.

    Olisiko aika keskittyä suoraan aurinkoenergiaan, jota vuosisatamiljoonainen biologia on hyödyntänyt aina aikojen alusta alkaen [~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006643533.html -]

    Joku viisas voisi laskea miten paljon irrotamme luontaisesta biomassakierrosta aineksia omiin ulkoisiin tarpeisiin - niiden ollen pois siitä kehityskaaresta, joka loi nyt voimallisesti kapenevat luonnon monimuotoisuuden.

    Bioenergia ei ole kestävä ratkaisu - se on Elämää vääjäämättömästi kaventava tie

    Jäljet näkyvät jo nyt - kuka tai ketkä tekevät kaiken kattavan biokiertojen mallinnuksen huomioiden eliöstön biomassat lajeittain sekä niiden keskinäisvaikutukset aina syy-seuraussuhteisiin saakka. Olisiko tämän mallinnuksen - eli Elämän pelin tuotekehitys tärkeämpää kuin niiden pelimaailmojen kehitys, jotka luovat vain ihmiskäsitteellistä viihdykettä.

    Btw. Ihmiskunnan biomassa on noin muurahaispopulaatioiden mittainen - entä lajikohtainen jäljenjättö Elollisuuden tasapainoon, jota evoluutio on hartaudella rakentanut yli miljardi vuotta. e

    ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/09/biomassakiertojen-herkka.html -

    ...

    Ihminenkö sen rikkoi?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kokkareet ovat pahimpia kerskakuluttajia.

    Näyttö- ja vertailutalouden kiihkeitä kannattajia!


  • Anonyymi

   Asia-avaus herättelemään ja ravistelemaan pusikoita. Kasvuhokema - hieno ilmaus näyttämisen tarpeesta.

   • Kasvuhokema

    HS: Miksi vaurastumisen hyöky nousi juuri Britanniasta? Koska siellä oli varaa ajatella, kuuluu uusi selitys

    ~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006047758.html -

    ...

    Ilkka Luoma 28.3.2019 - 9:56:

    Eräs ravistelevimmista HS-jutuista! Monille saattaa olla pimennossa, miten juuri Eurooppa - lännestään, Venäjältä tsaarien "ihaillessa" - käynnisti kulutushokeman, siis kulutuskeskeisen yhteiskuntajärjestyksen. Piti saada kulutuskasvu uusien ihmisryhmien "eduksi" - teknologiaa keksien ja valjastaen suurempien tuotantomäärien eteen, jotta yhä useimmille riittäisi erilaisia entiseen nähden "turhuustarpeita". En ole tässä nyt luddiitti*, vaan toteamuksellinen arvioitsija vuodelta 2019, kun ympäristömuutokset hallitsemattomina syöksyvät kimppuumme - verkkokauppojen kiirastulessa.

    Edelleen tänään yleisin vaalipoliittinen huutojäsenns on kasvun hokema. Me haluamme lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa, ja tässä itäinen toveri liukuhihnoineen on tulossa apuun - saamme verkkokaupoista entistä enemmän ja entistä halvemmalla. Nyt tuuttien täydeltä tuota periaatteessa samaa "turhuustarpeita" lisää - edelleenkään olematta luddiitti! Miten me määrittelemme elintason ja elämisentason, varsinkin tilanteessa, jossa meitä kaikkia biosfäärillisiä elättää tuo biodiversiteetti (elämän monimuotoisuus), joka on monin osin romahtamassa ja miksi?

    Kulutushokema - kasvuhuudon mantra, miksi se on niin väkevän voimakas tekijä, joka määrää toimiamme? Miksi lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa? Mikä on liikaa, ja mikä on tarpeellista? Entä ympäristöjälkemme, kuka ja ketkä kantavat siitä huolta? Onko meillä se jo liian suuri ja miten tuo HS-jutun aihe sävyttää tätä päivää, kun piti jo 100-vuotta sitten saada lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa. Olisiko meillä sitkeä tarve osoittaa jotain sellaista, joka ilmentyy nykyajan näyttö- ja vertailutaloutena?

    *"Luddiitit olivat teollista vallankumousta vastustaneiden käsityöläisten protestiliikkeen edustajia 1800-luvun alun Britanniassa. Kertomuksen mukaan Ned Ludd -niminen mies oli vuonna 1779 tullut tehtaaseen Leicestershiressa ja tuhonnut raivoissaan kaksi sukkakonetta" -lainaus toisaalta - internetistä, joka loi muun muassa verkkokaupat!

    ...
    88 - 7898


   • Anonyymi

    Heh heh

    Ensin imartelet omaa kirjoitustasi ja sitten vastaat.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Kasvuhokema

    HS: Miksi vaurastumisen hyöky nousi juuri Britanniasta? Koska siellä oli varaa ajatella, kuuluu uusi selitys

    ~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006047758.html -

    ...

    Ilkka Luoma 28.3.2019 - 9:56:

    Eräs ravistelevimmista HS-jutuista! Monille saattaa olla pimennossa, miten juuri Eurooppa - lännestään, Venäjältä tsaarien "ihaillessa" - käynnisti kulutushokeman, siis kulutuskeskeisen yhteiskuntajärjestyksen. Piti saada kulutuskasvu uusien ihmisryhmien "eduksi" - teknologiaa keksien ja valjastaen suurempien tuotantomäärien eteen, jotta yhä useimmille riittäisi erilaisia entiseen nähden "turhuustarpeita". En ole tässä nyt luddiitti*, vaan toteamuksellinen arvioitsija vuodelta 2019, kun ympäristömuutokset hallitsemattomina syöksyvät kimppuumme - verkkokauppojen kiirastulessa.

    Edelleen tänään yleisin vaalipoliittinen huutojäsenns on kasvun hokema. Me haluamme lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa, ja tässä itäinen toveri liukuhihnoineen on tulossa apuun - saamme verkkokaupoista entistä enemmän ja entistä halvemmalla. Nyt tuuttien täydeltä tuota periaatteessa samaa "turhuustarpeita" lisää - edelleenkään olematta luddiitti! Miten me määrittelemme elintason ja elämisentason, varsinkin tilanteessa, jossa meitä kaikkia biosfäärillisiä elättää tuo biodiversiteetti (elämän monimuotoisuus), joka on monin osin romahtamassa ja miksi?

    Kulutushokema - kasvuhuudon mantra, miksi se on niin väkevän voimakas tekijä, joka määrää toimiamme? Miksi lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa? Mikä on liikaa, ja mikä on tarpeellista? Entä ympäristöjälkemme, kuka ja ketkä kantavat siitä huolta? Onko meillä se jo liian suuri ja miten tuo HS-jutun aihe sävyttää tätä päivää, kun piti jo 100-vuotta sitten saada lisää, enemmän ja nopeammassa tahdissa. Olisiko meillä sitkeä tarve osoittaa jotain sellaista, joka ilmentyy nykyajan näyttö- ja vertailutaloutena?

    *"Luddiitit olivat teollista vallankumousta vastustaneiden käsityöläisten protestiliikkeen edustajia 1800-luvun alun Britanniassa. Kertomuksen mukaan Ned Ludd -niminen mies oli vuonna 1779 tullut tehtaaseen Leicestershiressa ja tuhonnut raivoissaan kaksi sukkakonetta" -lainaus toisaalta - internetistä, joka loi muun muassa verkkokaupat!

    ...
    88 - 7898

    Kasvuhokema - hauska sanayhdistelmä, kuvastaa näköalattomuutta ja suoranaista sokeutta ymmärtää ympäristöä, joka meidät kaikki elättää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kasvuhokema - hauska sanayhdistelmä, kuvastaa näköalattomuutta ja suoranaista sokeutta ymmärtää ympäristöä, joka meidät kaikki elättää.

    Mutta kaikki poliitikot hokevat kasvua!


  • 2
   PS2. Lopulta se puutarhanhoitokaan ei ole niin tärkeää, sillä tulenpalava loppu joka tapauksessa häämöttää - meitä kaikkia. Loppu on varma, nyt on vain kysymys siitä minne asti me näemme - 50 vuoden päähän, 500 vai 5000 ellei peräti viiden miljardin vuoden päähän. Kaikki on niin suhteellista. Silti olisi kohtuullista, jos osasimme nähdä edes sinne saakka, missä lapsemme ja heidän lapset joutuvat elämään.
   ..
   EPILOGI
   Missä vaiheessa evoluutio koostaa meille kokonaisvaltaisen vastuunkannon ominaisuuden - vallitsevaksi ominaisuudeksi? e

   • Anonyymi

    "Missä vaiheessa evoluutio koostaa meille kokonaisvaltaisen vastuunkannon ominaisuuden - vallitsevaksi ominaisuudeksi? e"

    Koitahan ukkeli selvittää itsellesi ensin mitä sana evoluutio tarkoittaa.
    Olet pihalla kuin Putinin kasteluletku.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Missä vaiheessa evoluutio koostaa meille kokonaisvaltaisen vastuunkannon ominaisuuden - vallitsevaksi ominaisuudeksi? e"

    Koitahan ukkeli selvittää itsellesi ensin mitä sana evoluutio tarkoittaa.
    Olet pihalla kuin Putinin kasteluletku.

    Evoluutiokin on koostanut sinut öyhöttäjäksi, mutta onko evoluutio "tyytyväinen" sinuun - jää arvattavaksi. Olet kuitenkin osasiesi summa, ehkä alkupurut olivat jo kastuneet ???


   • Anonyymi

    Kannatko Sinä vastuuta elollisympäristöstäsi?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Missä vaiheessa evoluutio koostaa meille kokonaisvaltaisen vastuunkannon ominaisuuden - vallitsevaksi ominaisuudeksi? e"

    Koitahan ukkeli selvittää itsellesi ensin mitä sana evoluutio tarkoittaa.
    Olet pihalla kuin Putinin kasteluletku.

    Evoluutio on meille aukeamaton ohjelmisto?


  • Anonyymi

   Nykyisessä ajattelussa on ristiriitaista se, että maailma pelastetaan kuluttamalla, esimerkiksi hankkimalla valtion tukiaisin sähköpyöriä ja -autoja, tuulivoimaloita kauas asutuksesta ja niin edelleen.

   • Lopultahan on kysymys vain materian muuntelusta ja siihen liittyvästä energiankäytön määrästä - vieläpä per capita, jolloin tulee näkyviin tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymykset ...


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Lopultahan on kysymys vain materian muuntelusta ja siihen liittyvästä energiankäytön määrästä - vieläpä per capita, jolloin tulee näkyviin tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymykset ...

    Jokainen vaaliehdokas antaa oman äänensä itselleen.Tämä tarkoittaa että hän pitää itseään muita parempana.Itsensä pitäminen muita parempana on öykkäröintiä,ehdokas on siis öykkäri.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jokainen vaaliehdokas antaa oman äänensä itselleen.Tämä tarkoittaa että hän pitää itseään muita parempana.Itsensä pitäminen muita parempana on öykkäröintiä,ehdokas on siis öykkäri.

    Kerran oli todistettavasti eräs kunnallisvaaliehdokas, jonka äänisaalis oli puhdas nolla.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Kerran oli todistettavasti eräs kunnallisvaaliehdokas, jonka äänisaalis oli puhdas nolla.

    Olitko se sinä? Muuten juttu on epäuskottava ja vaikuttaa keksityltä.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Lopultahan on kysymys vain materian muuntelusta ja siihen liittyvästä energiankäytön määrästä - vieläpä per capita, jolloin tulee näkyviin tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymykset ...

    Öyhötätkö jotain maailmanlaajusta sosialismia typerillä ja perustelemattomilla väitteilläsi?

    Saamelainen tarvitsee paljon enemmän energiaa eläkseen kuin vaikkapa intialainen kalastaja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Öyhötätkö jotain maailmanlaajusta sosialismia typerillä ja perustelemattomilla väitteilläsi?

    Saamelainen tarvitsee paljon enemmän energiaa eläkseen kuin vaikkapa intialainen kalastaja.

    Erilaisten eliölajien toimeentulo on aina lopulta ympäristöstä kiinni - ei kannata tosiaan mennä Etelänavalle asumaan.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Kerran oli todistettavasti eräs kunnallisvaaliehdokas, jonka äänisaalis oli puhdas nolla.

    Miksi täällä äänestys on sitä mitä on? Mikseivät viisaat voi suoraan mennä testiin oisko heistä kansanedustajaksi, ja päästä sitä kautta? Missä on klaanisi, joka sinua suosittelisi?
    Miksi kansan pitää lukea kauniita lupauksia ja nähdä hymyileviä naamoja, ja äänestää lähes sokkona tyyppiä, jota hädintuskin edes tuntee?

    Kansanedustajia on tullut vuosikymmenet, mutta näinäkin päivinä poliisi hakee viikottain yksinäisiä kuolleita asunnoista! Mitä ne "kansanedustajat" ajattelee, kun eivät tuota asiaa ole ratkaisseet? Ei ole järjestelmää, joka tarkastaisi yksinäisten tilan!

    Entä yksinäisen omaisuus? Tietokone on yksi kullanarvoisista asioista, koska sinne saa tungettua tietoa, kuvia yms. vaikka mitä. Luova ihminen voi luoda tietokoneellaan uuteen parempaan yhteiskuntaan ratkaisut, tai varoittaa tulevasta, mutta tajutaanko sitä?

    Ei varmaankaan, koska tiettävästi kone menee kierrätykseen tai hävitettäväksi aivan kuin tietokoneen arvoa ei ymmärrettäisi! Jokainen luova ihminen tuottaa jotakin. Kuka on siitä kiinnostunut? Harva, koska ihmisiä on niin paljon?

    Missä on tunnustajani?
    Missä suosittelijani?
    Missä arvomerkkini?

    Missä ovat ne vähint. 10 lasta, jotka pitäisi vierelläni olla, koska A1 luokkaa oleva mieheni ymmärtää minun omaavan ainutlaatuiset geenit, jotka täytyisi saada leviämään?

    Sen sijaan, että tietäisin automaattisesti kenen kanssa olla tekemisissä (koska näen heidän luonteensa tatuoituna heidän otsaansa), joudun tekemisiin tuntemattomien tahojen kanssa, joista ei tiedä mitä luonnetta edustavat, ja ovatko sopivia minulle aviopuolisoksi.
    Suomessa kuulemma about puolet avioista päättyy eroon. Miksi? Olen lukenut, että Sri Lankassa avioeroprosentti on n. 5-7% luokkaa, ja siellä otetaan huomioon luonteet.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Öyhötätkö jotain maailmanlaajusta sosialismia typerillä ja perustelemattomilla väitteilläsi?

    Saamelainen tarvitsee paljon enemmän energiaa eläkseen kuin vaikkapa intialainen kalastaja.

    Muut "öyhöttää", sinä et?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olitko se sinä? Muuten juttu on epäuskottava ja vaikuttaa keksityltä.

    Sain enemmän ääniä ;-)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Öyhötätkö jotain maailmanlaajusta sosialismia typerillä ja perustelemattomilla väitteilläsi?

    Saamelainen tarvitsee paljon enemmän energiaa eläkseen kuin vaikkapa intialainen kalastaja.

    Miten perustelet tuon "perusteettomuuden"?


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Miten perustelet tuon "perusteettomuuden"?

    TYHMÄ!

    Et perustele faktalla väitteitäsi, mikä todistaa niiden olevan valheita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi täällä äänestys on sitä mitä on? Mikseivät viisaat voi suoraan mennä testiin oisko heistä kansanedustajaksi, ja päästä sitä kautta? Missä on klaanisi, joka sinua suosittelisi?
    Miksi kansan pitää lukea kauniita lupauksia ja nähdä hymyileviä naamoja, ja äänestää lähes sokkona tyyppiä, jota hädintuskin edes tuntee?

    Kansanedustajia on tullut vuosikymmenet, mutta näinäkin päivinä poliisi hakee viikottain yksinäisiä kuolleita asunnoista! Mitä ne "kansanedustajat" ajattelee, kun eivät tuota asiaa ole ratkaisseet? Ei ole järjestelmää, joka tarkastaisi yksinäisten tilan!

    Entä yksinäisen omaisuus? Tietokone on yksi kullanarvoisista asioista, koska sinne saa tungettua tietoa, kuvia yms. vaikka mitä. Luova ihminen voi luoda tietokoneellaan uuteen parempaan yhteiskuntaan ratkaisut, tai varoittaa tulevasta, mutta tajutaanko sitä?

    Ei varmaankaan, koska tiettävästi kone menee kierrätykseen tai hävitettäväksi aivan kuin tietokoneen arvoa ei ymmärrettäisi! Jokainen luova ihminen tuottaa jotakin. Kuka on siitä kiinnostunut? Harva, koska ihmisiä on niin paljon?

    Missä on tunnustajani?
    Missä suosittelijani?
    Missä arvomerkkini?

    Missä ovat ne vähint. 10 lasta, jotka pitäisi vierelläni olla, koska A1 luokkaa oleva mieheni ymmärtää minun omaavan ainutlaatuiset geenit, jotka täytyisi saada leviämään?

    Sen sijaan, että tietäisin automaattisesti kenen kanssa olla tekemisissä (koska näen heidän luonteensa tatuoituna heidän otsaansa), joudun tekemisiin tuntemattomien tahojen kanssa, joista ei tiedä mitä luonnetta edustavat, ja ovatko sopivia minulle aviopuolisoksi.
    Suomessa kuulemma about puolet avioista päättyy eroon. Miksi? Olen lukenut, että Sri Lankassa avioeroprosentti on n. 5-7% luokkaa, ja siellä otetaan huomioon luonteet.

    Yksinolo on valinta. Eikä se tarkoita yksinäisyyttä. Yksin asumisesta seuraa, että voi myös kuolla yksin. Suurin osa yksin asujista ei siitä huolimatta halua tarkistusjoukkoja koteihinsa. :D:D


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi täällä äänestys on sitä mitä on? Mikseivät viisaat voi suoraan mennä testiin oisko heistä kansanedustajaksi, ja päästä sitä kautta? Missä on klaanisi, joka sinua suosittelisi?
    Miksi kansan pitää lukea kauniita lupauksia ja nähdä hymyileviä naamoja, ja äänestää lähes sokkona tyyppiä, jota hädintuskin edes tuntee?

    Kansanedustajia on tullut vuosikymmenet, mutta näinäkin päivinä poliisi hakee viikottain yksinäisiä kuolleita asunnoista! Mitä ne "kansanedustajat" ajattelee, kun eivät tuota asiaa ole ratkaisseet? Ei ole järjestelmää, joka tarkastaisi yksinäisten tilan!

    Entä yksinäisen omaisuus? Tietokone on yksi kullanarvoisista asioista, koska sinne saa tungettua tietoa, kuvia yms. vaikka mitä. Luova ihminen voi luoda tietokoneellaan uuteen parempaan yhteiskuntaan ratkaisut, tai varoittaa tulevasta, mutta tajutaanko sitä?

    Ei varmaankaan, koska tiettävästi kone menee kierrätykseen tai hävitettäväksi aivan kuin tietokoneen arvoa ei ymmärrettäisi! Jokainen luova ihminen tuottaa jotakin. Kuka on siitä kiinnostunut? Harva, koska ihmisiä on niin paljon?

    Missä on tunnustajani?
    Missä suosittelijani?
    Missä arvomerkkini?

    Missä ovat ne vähint. 10 lasta, jotka pitäisi vierelläni olla, koska A1 luokkaa oleva mieheni ymmärtää minun omaavan ainutlaatuiset geenit, jotka täytyisi saada leviämään?

    Sen sijaan, että tietäisin automaattisesti kenen kanssa olla tekemisissä (koska näen heidän luonteensa tatuoituna heidän otsaansa), joudun tekemisiin tuntemattomien tahojen kanssa, joista ei tiedä mitä luonnetta edustavat, ja ovatko sopivia minulle aviopuolisoksi.
    Suomessa kuulemma about puolet avioista päättyy eroon. Miksi? Olen lukenut, että Sri Lankassa avioeroprosentti on n. 5-7% luokkaa, ja siellä otetaan huomioon luonteet.

    "Olen lukenut, että Sri Lankassa avioeroprosentti on n. 5-7% luokkaa, ja siellä otetaan huomioon luonteet."

    Roskaa. Siellä vain kärsitään. Kuten ennen länsimaissakin. Onneksi nykyään ei ole pakko. Kuka sinä olet määrittelemään muiden elämää? Jokainen päättää itse mikä hänelle on hyväksi.


   • Anonyymi

    Pitää saada lisää, useammin ja suuremmissa erissä!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Öyhötätkö jotain maailmanlaajusta sosialismia typerillä ja perustelemattomilla väitteilläsi?

    Saamelainen tarvitsee paljon enemmän energiaa eläkseen kuin vaikkapa intialainen kalastaja.

    Jenkki seasta paljon energiaa tarvitsee, jopa tuhlaa.


  • HS: Voiko talous kasvaa loputtomasti?
   Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.torsti@hs.fi.

   ~ https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008026532.html -

   ...

   • Sinulla on yllättäen ihan hyviäkin ajatuksia selvästi, mutta koeta tiivistää.

    Infoähkyssä ei kukaan pysty lukemaan A4 arkkia.


   • Anonyymi

    Kaikki tietävät, että kehittyvä talous kasvaa eniten. Ne saattavat kasvaa jopa kaksinumeroisin luvuin. Kehittyneissä talouksissa kasvu sen sijaan jämähtää noin 1-2% tienoille. Länsimaissa taistellaan itse asiassa tämän tason ylläpitämisestä. Miksi? No siksi, että länsimaiseen elintasoon tottunut ei halua palata kehitysmaan tasolle.


   • Anonyymi

    Ei voi, vain henkisesti.


   • Anonyymi

    Tuoko on ainoa lähteesi taloustieteissä?

    Otan osaa.


  • Anonyymi

   Kaikki tämä kulutushysteria ja -hype on ollut vain ja ainoastaan kapitalismin ja markkinatalouden syytä. Eli loppupeleissä kaikki johtajat jotka kannattaa tuollaista yhteiskuntajärjestystä ovat syyllisiä planeetan ennenaikaiseen ja siten myös ihmisten väistämättömään tuhoon. Muuta johtopäätöstä asiasta ei oikein voi tehdä.

   Mutta jos noita syyllisiä aletaan syyllistää asiasta niin heillä on erittäin ovela puolustus että niin kaiken kuuluu olla,maailma ja kenenkään elämä ei muuten pyöri vaan kaikki ajautuu johonkin hulluun kommunismiin ,missä kukaan ei halua tehdä mitään .
   Mutta mikä ei suinkaan pidä paikkaansa vaan on nimenomaan oikeisto on saanut aivopestyä kaikki ajattelemaan niin ja tuhoamaan planeetan sitä itse edes ymmärtämättä ympäriltään.

   Vois sanoa jo että on erittäin ovela juoni jota on mahdoton muuttaakaan mitenkään,nauttikaa nyt elämästänne kun vielä voitte,seuraaville sukupolville se ei enää ole mahdollista.

   • Anonyymi

    1960-luvulla autoissa oli noin 65 hevosvoimaa - tänään 120 ... kaikki kasvaa näyttö- ja vertailuefektin tahdissa. Kokoomus on kiihkein näyttöpuolue.


   • Anonyymi

    Evoluutio on toistaiseksi kuolematon, "se nauttii polvesta toiseen ja välillä syntyy sutta ja sekundaa"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    1960-luvulla autoissa oli noin 65 hevosvoimaa - tänään 120 ... kaikki kasvaa näyttö- ja vertailuefektin tahdissa. Kokoomus on kiihkein näyttöpuolue.

    1960-luvun 65-heppainen imaisi satasella helposti yli 10 litraa korkeaoktaanista lyijytettyä bensaa.

    Tämän päivän 120-heppainen haukkaa helposti alle 6 litraa matalaoktaanista lyijytöntä bensaa satasella.
    Edistystä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    1960-luvun 65-heppainen imaisi satasella helposti yli 10 litraa korkeaoktaanista lyijytettyä bensaa.

    Tämän päivän 120-heppainen haukkaa helposti alle 6 litraa matalaoktaanista lyijytöntä bensaa satasella.
    Edistystä?

    Ajetut kilometrit per auto, per perhe per vuosi?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Evoluutio on toistaiseksi kuolematon, "se nauttii polvesta toiseen ja välillä syntyy sutta ja sekundaa"

    "Epäonnistunutta tuotekehityskokeilua" - yritä, erehdy, mutta lopulta onnistu?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajetut kilometrit per auto, per perhe per vuosi?

    Suomessa oli vuonna 1964 noin 300.000 henkilöautoa, nyt niitä lienee noin 3.00.000 ...


   • Anonyymi

    Kuulostat niiltä, jotka luulevan rahaa tulevan seinästä.:D Valitettavasti se raha ja hyvinvointi on työllä tehtävä. Se vaatii tsemppaamista, sillä kehittyvät valtiot hengittävät niskaan. Mitä luulette tapahtuvan Suomelle, jos täällä ei olisi bisneksiä ja työtä. Ei olisi niitä sosiaalietuuksiakaan, joilla voisi lepäillä.


  • Anonyymi

   Nykyään vannotaan paljon ns. clean tech teknologian nimeen ratkaisuna ympäristöongelmiin.Itse näenkin että lopulta "ydinvoimaa" käytetään "clean techinä" "ympäristöongelmien " "hoidossa"

   • Anonyymi

    Luoma on asiassa erityisasiantuntija onhan hän tutustunut Venäjään luonto edellä ajatteluun.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luoma on asiassa erityisasiantuntija onhan hän tutustunut Venäjään luonto edellä ajatteluun.

    Kyllä - ukkelin peräkammarissa on ikkunatkin itään päin.


   • Anonyymi

    Paras ratkaisu on vähentää kulutusta. Reilusti vielä ...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä - ukkelin peräkammarissa on ikkunatkin itään päin.

    On luonteita, joiden luontainen ilmansuunta on itä. Toisilla se on länsi, etelä, tai pohjoinen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Luoma on asiassa erityisasiantuntija onhan hän tutustunut Venäjään luonto edellä ajatteluun.

    No joo ... Pietarissa, Kuolan niemimaalla ja Moskovassa - unohtamatta laajemmin Leningrad oblastia ---


   • Anonyymi kirjoitti:

    On luonteita, joiden luontainen ilmansuunta on itä. Toisilla se on länsi, etelä, tai pohjoinen.

    Miten on natottajien ikkunoiden suunta? ;-)


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    No joo ... Pietarissa, Kuolan niemimaalla ja Moskovassa - unohtamatta laajemmin Leningrad oblastia ---

    Hoh hoh hoh - et ymmärrä v*ttuiluani ja yrität kehittää puutaheinällä uskottavuutta itsellesi!


   • Anonyymi

    Kaikenlaisia satusetiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luoma on asiassa erityisasiantuntija onhan hän tutustunut Venäjään luonto edellä ajatteluun.

    Minäkin olen tutustunut siihen Nliiton luonto edellä ajatteluun Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. Siellä on paljon siivottavaa venäläisten jäljiltä.


  • Anonyymi

   Ihmisiä on aivan liikaa, mutta minkäs teet kun asiasta ei ole edes korrektia puhua.

   • Anonyymi

    Mikä olisi meidän oikea kulutusjälki osuutemme mukaisesti versus osuuteemme kokonaisbiomassasta, joka on kiertänyt pari miljardia vuotta. Tuleeko luontobiomassaa koko ajan lisää?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mikä olisi meidän oikea kulutusjälki osuutemme mukaisesti versus osuuteemme kokonaisbiomassasta, joka on kiertänyt pari miljardia vuotta. Tuleeko luontobiomassaa koko ajan lisää?

    Milloin evoluutiota on kiinnostanut biomassat ja oikeudenmukaisuus? Evoluutio on päättänyt että kuluttajat voittaa kaikki kilpailijansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Milloin evoluutiota on kiinnostanut biomassat ja oikeudenmukaisuus? Evoluutio on päättänyt että kuluttajat voittaa kaikki kilpailijansa.

    Voi hyvät hyssykät näitä peräkammarien filosofeja: evoluutio ei päätä yhtään mitään - asian ymmärtämiseksi riittää peruskoulun oppimäärä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Milloin evoluutiota on kiinnostanut biomassat ja oikeudenmukaisuus? Evoluutio on päättänyt että kuluttajat voittaa kaikki kilpailijansa.

    Kokonaisuus "kiinnostaa"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi hyvät hyssykät näitä peräkammarien filosofeja: evoluutio ei päätä yhtään mitään - asian ymmärtämiseksi riittää peruskoulun oppimäärä.

    Oi että, luuliko hyvä hyssykkä nyt, että kun ihmiset on kehittynyt voittajiksi, niin minä luulin että herra evoluutio on nyt sen päättänyt?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kokonaisuus "kiinnostaa"

    Enemmänkin pseudotiede, diipadaapa ja huuhaateoriat.
    Luoman öyhötyksissä tyhmyys tiivistyy.


   • Anonyymi

    Lannoitteet tuhosivat väestönkasvun hallittavuuden?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Milloin evoluutiota on kiinnostanut biomassat ja oikeudenmukaisuus? Evoluutio on päättänyt että kuluttajat voittaa kaikki kilpailijansa.

    Evoluutio on kulutuksen säätäjä, jos saa tehdä "työnsä" ilman ulkoisia arvaamattomia tekijöitä - mm. vatsalaukkumme elävät edelleen kivikaudella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Enemmänkin pseudotiede, diipadaapa ja huuhaateoriat.
    Luoman öyhötyksissä tyhmyys tiivistyy.

    Putositko kärryiltä?


  • Anonyymi

   vittu mä ainakin ostan kamaa ja elämyksii kun saa nettona yli 3000 egee kuussa. huippu tutkija esko valtaoja lohduttaa ekohippejä et maailmaloppu ei tule ja et luonnonvaraa piisaa jatkossakin ja et tekniikka kehittyy ja ihmis kunta tulee onnelliseks. mä uskon tohon!

   • Anonyymi

    Puheesi on outoa. Suorastaan käsittämätöntä. Sitä ei ymmärrä se, jolla rahaa ei ole, eikä valtaa. Ja niin kauan kun tämä jatkuu, saadaan odotella tulevia Hitlereitä ja Stalineja.


  • Anonyymi

   Pystyykö Kiina tuhoamaan Telluksen järjettömällä saastuttamisellaan?

   • Anonyymi

    Pahimmat saastuttajat ovat he, joilla on ollut eniten aikaa massiiviseen kulutukseen - puhutaan kumuloituvuuden ilmiöstä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pahimmat saastuttajat ovat he, joilla on ollut eniten aikaa massiiviseen kulutukseen - puhutaan kumuloituvuuden ilmiöstä.

    Ei tietenkään. Ongelma on Kiinan järjetön kivihiilen käyttö .


   • Anonyymi

    Ei pysty, koska Suomen tekemät ilmastotoimet pelastavat maailman!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei tietenkään. Ongelma on Kiinan järjetön kivihiilen käyttö .

    Saksa käyttää enemmän kivihiiltä per asukas.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Saksa käyttää enemmän kivihiiltä per asukas.

    KIINA POLTTAA 50% MAAILMAN KIVIHIILESTÄ
    World
    Country MMcF Share % CuF/c
    1 China 4,319,921,826,000 50.5 % 3,055.00
    2 India 966,288,692,600 11.3 % 729.54
    3 United States 731,071,000,000 8.5 % 2,263.27
    4 Germany 257,488,592,900 3.0 % 3,132.70
    5 Russia 230,392,143,100 2.7 % 1,585.90
    6 Japan 210,559,949,300 2.5 % 1,648.05
    7 South Africa 202,298,474,200 2.4 % 3,599.13
    8 South Korea 157,124,158,500 1.8 % 3,081.87
    9 Poland 148,799,901,400 1.7 % 3,916.90
    10 Australia 129,642,679,100 1.5 % 5,343.29
    11 Turkey 116,877,929,300 1.4 % 1,464.12
    12 Indonesia 102,623,737,100 1.2 % 392.36
    13 Kazakhstan 86,633,849,830 1.0 % 4,858.64
    14 Taiwan 72,649,581,410 0.8 % 3,076.00
    15 Ukraine 59,357,188,880 0.7 % 1,327.49
    16 Vietnam 56,641,097,040 0.7 % 604.88
    17 Czech Republic (Czechia) 49,418,771,720 0.6 % 4,653.87
    18 Serbia 43,189,608,110 0.5 % 4,878.00
    19 Canada 42,907,416,750 0.5 % 1,179.33
    20 Thailand 42,674,985,870 0.5 % 618.74
    21 United Kingdom 41,459,830,190 0.5 % 625.36
    22 Greece 38,077,094,330 0.4 % 3,587.04
    23 Bulgaria 35,234,236,840 0.4 % 4,926.52
    24 Malaysia 33,022,853,070 0.4 % 1,076.20
    25 Brazil 27,275,972,010 0.3 % 132.30
    26 Romania 26,886,238,620 0.3 % 1,358.15
    27 Mexico 22,478,332,230 0.3 % 182.26
    28 Philippines 22,372,483,760 0.3 % 215.82
    29 Spain 21,948,094,410 0.3 % 470.64
    30 Italy 18,787,634,320 0.2 % 309.70
    31 Netherlands 18,203,547,340 0.2 % 1,071.98
    32 Chile 14,077,601,010 0.2 % 773.11
    33 France 12,900,349,260 0.2 % 199.49
    34 Hong Kong 12,303,072,610 0.1 % 1,698.49
    35 Hungary 11,663,542,110 0.1 % 1,195.90
    36 Colombia 11,385,457,170 0.1 % 236.34
    37 North Korea 10,707,839,340 0.1 % 423.11
    38 Pakistan 10,199,674,430 0.1 % 50.09
    39 Israel 10,167,719,520 0.1 % 1,253.88
    40 Bosnia and Herzegovina 9,466,163,184 0.1 % 2,795.46
    41 Mongolia 8,823,723,592 0.1 % 2,887.00
    42 Morocco 7,153,991,900 0.1 % 203.66
    43 Slovakia 6,708,666,633 0.1 % 1,232.76
    44 North Macedonia 5,987,017,899 0.1 % 2,877.35
    45 Finland 5,310,768,554 0.1 % 966.00
    46 Portugal 5,290,177,075 0.1 % 512.34
    47 Laos 5,247,933,857 0.1 % 766.59
    48 Uzbekistan 4,770,797,680 0.1 % 151.73
    49 Slovenia 4,143,583,290 0.0 % 1,997.67
    50 Belgium 4,035,556,910 0.0 % 355.42
    51 Denmark 3,985,952,960 0.0 % 697.90
    52 Austria 3,886,745,060 0.0 % 444.34
    53 Zimbabwe 3,388,555,286 0.0 % 241.52
    54 Sweden 2,857,190,916 0.0 % 290.48
    55 New Zealand 2,765,589,930 0.0 % 593.57
    56 Ireland 2,474,685,950 0.0 % 527.00
    57 United Arab Emirates 2,454,173,243 0.0 % 262.17
    58 Kyrgyzstan 2,447,128,200 0.0 % 402.86
    59 Sri Lanka 2,295,009,420 0.0 % 109.18
    60 Bangladesh 2,099,900,000 0.0 % 13.29
    61 Afghanistan 1,871,722,380 0.0 % 52.90
    62 Guatemala 1,751,570,590 0.0 % 105.62
    63 Cambodia 1,625,907,250 0.0 % 103.13
    64 Puerto Rico 1,565,870,822 0.0 % 476.95
    65 Tajikistan 1,511,267,010 0.0 % 174.44
    66 Montenegro 1,500,243,910 0.0 % 2,391.73
    67 Iran 1,472,686,160 0.0 % 18.51
    68 Argentina 1,403,477,115 0.0 % 32.26
    69 Botswana 1,356,943,610 0.0 % 628.24
    70 Peru 1,267,656,500 0.0 % 40.99
    71 Dominican Republic 1,215,241,660 0.0 % 116.88
    72 Croatia 1,179,627,009 0.0 % 280.29
    73 New Caledonia 1,155,220,880 0.0 % 4,213.20
    74 Norway 824,527,880 0.0 % 157.02
    75 Mauritius 772,967,330 0.0 % 612.56
    76 Egypt 769,412,380 0.0 % 8.15
    77 Singapore 761,679,182 0.0 % 134.72
    78 Belarus 681,227,580 0.0 % 72.12
    79 Madagascar 566,337,256 0.0 % 22.75
    80 Ethiopia 539,255,173 0.0 % 5.20
    81 Kenya 537,358,860 0.0 % 10.95
    82 Myanmar 536,769,855 0.0 % 10.12
    83 Senegal 448,640,170 0.0 % 29.92
    84 Georgia 419,462,024 0.0 % 104.46
    85 Kuwait 387,108,873 0.0 % 97.83
    86 Panama 330,693,000 0.0 % 81.91
    87 Tanzania 327,860,928 0.0 % 6.18
    88 Nepal 283,302,995 0.0 % 10.39
    89 Lithuania 272,313,067 0.0 % 94.24
    90 Niger 261,247,470 0.0 % 12.57
    91 Jordan 242,508,200 0.0 % 25.38
    92 Switzerland 199,518,110 0.0 % 23.81
    93 Nigeria 193,329,582 0.0 % 1.04
    94 Zambia 183,692,986 0.0 % 11.23
    95 Honduras 180,778,840 0.0 % 19.50
    96 Venezuela 180,696,035 0.0 % 6.05
    97 Togo 161,047,737 0.0 % 21.44
    98 Eswatini 159,863,179 0.0 % 143.50
    99 Moldova 137,788,750 0.0 % 33.89
    100 Iceland 136,686,440 0.0 % 411.45
    101 Lebanon 135,975,839 0.0 % 20.25
    102 Yemen 133,379,510 0.0 % 4.91
    103 Saudi Arabia 122,986,931 0.0 % 3.79
    104 Bhutan 96,000,000 0.0 % 130.31
    105 Albania 95,900,970 0.0 % 33.22
    106 Oman 94,990,251 0.0 % 21.21
    107 Luxembourg 89,198,115 0.0 % 153.99
    Sources

    Statistical Review of World Energy - British Petroleum
    U.S. Energy Information Administration (EIA)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    NYT ON KUNNON FAKTAA!!!!

    Tarkastellaan väitettä:

    "Saksa käyttää enemmän kivihiiltä..."

    Saksa tilaston mukaan polttaa 3% ja Kiina 50,5 % maailman kivihiilestä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Millaista osuutta Kiina edustaa ihmispopulaatiosta ja miten käy, jos kumuloimme hiilen käytön energialähteenä viimeiseltä 150 vuodelta?

    "London's smog"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Miten käy jos suhteutamme väkilukuihin?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    NYT ON KUNNON FAKTAA!!!!

    Tarkastellaan väitettä:

    "Saksa käyttää enemmän kivihiiltä..."

    Saksa tilaston mukaan polttaa 3% ja Kiina 50,5 % maailman kivihiilestä.

    Entä jos laskemme per asukas? Ja huomioimme kumuloituneen käytön viimeiseltä 200 vuodelta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei tietenkään. Ongelma on Kiinan järjetön kivihiilen käyttö .

    Onko amerikkalaisilla yksilöillä suuremmat oikeudet tuhota ympäristöä kuin kiinalaisilla veljillä ja sisarilla?


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Onko amerikkalaisilla yksilöillä suuremmat oikeudet tuhota ympäristöä kuin kiinalaisilla veljillä ja sisarilla?

    Taas harvinaisen typerä kysymys - nyt oikealla nimellä!
    Luoman avauksissa on sekä anonyymeinä imartelija että tyhmän kyselijä.
    Nyt selvisi myös tuo tyhmän kyselijä.

    Typerää kysymyksessä on se, että Kiina on maailman pahin saastuttaja - taas vedetään whataboutistisesti jenkit syyllisten penkille. Eihän USA tuhoa luontoa kuten Kiina!


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Onko amerikkalaisilla yksilöillä suuremmat oikeudet tuhota ympäristöä kuin kiinalaisilla veljillä ja sisarilla?

    Ei ole, eikä minkään muunkaan valtion asukkailla!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas harvinaisen typerä kysymys - nyt oikealla nimellä!
    Luoman avauksissa on sekä anonyymeinä imartelija että tyhmän kyselijä.
    Nyt selvisi myös tuo tyhmän kyselijä.

    Typerää kysymyksessä on se, että Kiina on maailman pahin saastuttaja - taas vedetään whataboutistisesti jenkit syyllisten penkille. Eihän USA tuhoa luontoa kuten Kiina!

    Et ehkä ymmärtänyt mitä merkitsee oikeudenmukaisuus käsitteenä per asukas, et varmaan myöskään mitä tarkoittaa kumuloituvuus. Jos olet toista mieltä, niin perustele tuo per asukas näkemys ja kumuloituvuuden määrite.


   • Anonyymi
    ilkka.luoma kirjoitti:

    Onko amerikkalaisilla yksilöillä suuremmat oikeudet tuhota ympäristöä kuin kiinalaisilla veljillä ja sisarilla?

    Ei ole, vaikka käytäntö tilastoina on juuri tuo "etuoikeus"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei tietenkään. Ongelma on Kiinan järjetön kivihiilen käyttö .

    Kiinan maaseudulla asuu köyhää porukkaa, jolle kivihiili on ainoa vaihtoehto. Eihän kaikkialla ole edes sähköjä. Kaupungeissa sen sijaan kiinnitetään jo huomiota ympäristönäkökohtiin. Kiinassa on jopa ilmanlaatupoliiseja. Kiina on ostanut myös Suomelta puhtaan teknologian tuotteita, mm. voimalaitoksen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Taas harvinaisen typerä kysymys - nyt oikealla nimellä!
    Luoman avauksissa on sekä anonyymeinä imartelija että tyhmän kyselijä.
    Nyt selvisi myös tuo tyhmän kyselijä.

    Typerää kysymyksessä on se, että Kiina on maailman pahin saastuttaja - taas vedetään whataboutistisesti jenkit syyllisten penkille. Eihän USA tuhoa luontoa kuten Kiina!

    Yhdysvallat on ylivoimaisesti suuri kuluttaja / ympäristösaastuttaja, kumuloiden ja per asukas, jo lähes 100 vuoden ajan. Tämän ymmärtäminen on monille aika vaikeaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Yhdysvallat on ylivoimaisesti suuri kuluttaja / ympäristösaastuttaja, kumuloiden ja per asukas, jo lähes 100 vuoden ajan. Tämän ymmärtäminen on monille aika vaikeaa.

    Sulla on taas samat lähteet öyhötyksellesi!

    Ai mitkä? No ei yhtään mitään!


   • Anonyymi

    Totta hitossa sivistyneet maat kuluttavat "koska meillä on oikeuksia"...? Minä voisin juoksuttaa vettä niin paljon kun haluan, koska vesi sisältyy vuokraan! Sellainen pitäisi lailla kieltää!


   • Anonyymi

    Eipä tuohon mitään epäselvää jää!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eipä tuohon mitään epäselvää jää!

    KIINA !!!
    VENÄJÄ !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta hitossa sivistyneet maat kuluttavat "koska meillä on oikeuksia"...? Minä voisin juoksuttaa vettä niin paljon kun haluan, koska vesi sisältyy vuokraan! Sellainen pitäisi lailla kieltää!

    Niin sivistyksellä on oikeutensa tuhota biologista maailmaa.


  • Anonyymi

   Oikeisto jatkuvine talouskasvuinenn tuhoaa koko galaksin.

   • Anonyymi

    En ole ennen kuullut sanottavan maapalloa galaksiksi. Niinhän ne USAlaisetkin julisti, että avaruus oli valloitettu, kun ihminen kävi kuulemma kuussa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En ole ennen kuullut sanottavan maapalloa galaksiksi. Niinhän ne USAlaisetkin julisti, että avaruus oli valloitettu, kun ihminen kävi kuulemma kuussa.

    Ei ehkä galaksia, mutta Telluksen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ehkä galaksia, mutta Telluksen.

    Näille niuvanniemeläisille Tellus sijaitsee muurien sisäpuolella ja ulkomuurinen on galaksi.


  • Anonyymi

   Moni asia voidaan suoraan yhdistää maapallon ihmismäärään.

   Miljardin asukaan rajan ylitys:

   1. miljardi --- 1800-luvun alkupuoli
   2. miljardi --- 1920-luku
   3. miljardi --- 1960
   4. miljardi --- 1974
   5. miljardi --- 1987
   6. miljardi --- 1999
   7. miljardi --- 2012
   8. miljardin ennuste --- 2025

   Maailman väkiluku ja sen suuri kasvu on oikeasti iso ongelma.

   • Anonyymi

    Maailman väkiluku on käsite, joka ei näe puita metsältä. Ongelma ovat teollisuusmaat, jotka ovat antaneet sellaista tavaraa alemman älykkyysosamäärän omaaville maille, joilla ei kierrätys ole vielä kohdillaan. Mutta ei hätää. Lässyhumanismi on ottamassa jo toista tai kolmatta vaihdetta päälle. Mitä enemmän ruokaa, sitä enemmän "oikeuksia".


   • Anonyymi

    Mikä onkaan viruksien tuleva "tehtävä"??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mikä onkaan viruksien tuleva "tehtävä"??

    Mikä onkaan öyhöttäjien tuleva "tehtävä"??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maailman väkiluku on käsite, joka ei näe puita metsältä. Ongelma ovat teollisuusmaat, jotka ovat antaneet sellaista tavaraa alemman älykkyysosamäärän omaaville maille, joilla ei kierrätys ole vielä kohdillaan. Mutta ei hätää. Lässyhumanismi on ottamassa jo toista tai kolmatta vaihdetta päälle. Mitä enemmän ruokaa, sitä enemmän "oikeuksia".

    EU:ssa on maailman napa älykkyys!


  • Anonyymi

   Sotimista ja sen harjoittelua voisi vähentää. Kyseinen toiminta kun ei tuota mitään hyvää.

   • Anonyymi

    KIINA!!!!
    VENÄJÄ !!!!


   • Anonyymi

    Ei taida Trump saada kehuja siitäkään ympäristöteosta ettei sotinut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei taida Trump saada kehuja siitäkään ympäristöteosta ettei sotinut.

    Kiina sotii ja saastuttaa!!!
    Venäjä sotii ja saastuttaa!!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    KIINA!!!!
    VENÄJÄ !!!!

    USA on pahin saastuttaja, kumulatiivisesti ja per asukas mitattuna.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiina sotii ja saastuttaa!!!
    Venäjä sotii ja saastuttaa!!!!

    USA on eniten sotinut valtio.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    USA on eniten sotinut valtio.

    Ainakin Luoman vihakirjoituksissa - ukkeli ei osaa kuitenkaan perustella asiaa.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ainakin Luoman vihakirjoituksissa - ukkeli ei osaa kuitenkaan perustella asiaa.

    Missä viha, muualla kuin sinun omassasi.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei sivulla ole sanaakaan "eniten sotineesta valtiosta" vaan sivulla kerrotaan jenkkien sotahistoria.

    Tästä sen sijaan näkee, että kuka sotii ja tappaa ihmisiä: KIINA

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_by_death_toll

    Nyt voi verrata näitä wiki-sivustoja, erityisesti viimeiseltä 60 vuodelta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nyt voi verrata näitä wiki-sivustoja, erityisesti viimeiseltä 60 vuodelta.

    Tappotilastoa johtavat Kiina ja Venäjä.


  • Anonyymi

   Harva täällä puhuva on tuonut yhtä älykästä juttua esiin. Ei tarvita kun sota, poikkeustila ja nälänhätä, ja kaikki tietävät ketkä ruokitaan, ja ketkä jätetään, ja ketkä ovat arvollisia mitenkin paljon enemmän, kuin toinen.

   Kun rahat loppuu, lentää rakkaus ikkunasta ulos.
   Kun ruoka loppuu, lentää uskonto ikkunasta ulos.

   • Anonyymi

    Rakkaus ja uskonto ovat jo lentäneet ikkunasta.


  • Anonyymi

   kulutus, hiilijalanjälki jne,
   Nyt pitäisi vaimentaa kaupungistumista, ruuhka keskuksia, tuhlaileva kuluttava elämä seis!!
   Esim matu turismin hiilijalanjälki on liian korkea ja aiheutta liikaa kuluja veronmaksajille.

  • Anonyymi

   Laittoi ajattelemaan. Entä Sinut?

   • Anonyymi

    Oma öyhötyksesi laittoi sinut ajattelemaan? Olisiko kannattanut ajatella ennen kirjoittamista?


  • Anonyymi

   Maailman suurin ilmastolle myönteinen laki on ollut Kiinassa yhden lapsen politiikka . Nyt sekin on murtunut ollen tappio ilmastolle .

   • Anonyymi

    Huumoria...ei taida kiinalaiskakaroiden määrä vaikuttaa Kiinan kivihiilen polttoon.


   • Anonyymi

    Ja tappio nuorille kiinalaismiehille!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huumoria...ei taida kiinalaiskakaroiden määrä vaikuttaa Kiinan kivihiilen polttoon.

    Kiinin kivihiilen käyttöä vähentää vain maaseudun vaurastuminen ja kehittyminen. Köyhä kiinalainen maalainen ei voi valita elämäntyyliään. Kivihiili on ainoa vaihtoehto, jos haluaa pysyä lämpimänä. Muuta ei ole tarjolla tai siihen ei ole varaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiinin kivihiilen käyttöä vähentää vain maaseudun vaurastuminen ja kehittyminen. Köyhä kiinalainen maalainen ei voi valita elämäntyyliään. Kivihiili on ainoa vaihtoehto, jos haluaa pysyä lämpimänä. Muuta ei ole tarjolla tai siihen ei ole varaa.

    Paskanmarjat - keskuslämmitys kinuskellakin on:

    Are Chinese homes heated?
    Northern Chinese cities operate with a centrally controlled public heating system, with most cities cranking up the heat in mid-November, though the time frame can be adjusted due to an early winter or late spring, while many southern provinces are left with no heat at all.20.10.2020


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huumoria...ei taida kiinalaiskakaroiden määrä vaikuttaa Kiinan kivihiilen polttoon.

    Vaikuttaa tuotekehitykseen, valmistuu eniten korkeasti koulutettuja!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikuttaa tuotekehitykseen, valmistuu eniten korkeasti koulutettuja!

    Joku ongelma kiinalaisilla on koulutuksessaan: eivät pysty tekemään laadukkaita tuotteita.
    Jokainen tietää, että Kiinassa valmistettu on silkkaa sitä itseään.


  • Anonyymi

   Kuka hemmetti täällä hokee muille, että "öyhöttävät", mutta hän itse ilmeisesti ei omaa mitään vikaa? Onko kyse siitä helvetin trollista joka hakee itsetunnon kohotusta haukkumalla muita?

   • Anonyymi

    "Öyhöttäjä" on vain yksi pietarin trolleista, jonka ainoa päämäärä on aiheuttaa vastakkainasettelua.


  • Anonyymi

   Mikä ajoi ihmiset ylittämään reilusti oman osuutensa luontobiologiassa?

   • Anonyymi

    Hanki lapsukainen ensin itsellesi perustietoa luonnonopeista. Biologia heijastaa tieteenalansa rankennetta; biologiassa opitaan elollisen luonnon rakennetta ja toimintaa eri organissaatiotasoilla molekyylitasolta biosfääriin.


   • Anonyymi

    Ahneus, eli sama voima joka tulee tuhoamaan koko sivilisaatiomme.


  • Anonyymi

   Betonista ei saa rakentaa taloja tulee päästöjä, eikä puustakaan. Jäljelle jää vain savimaja olkikatolla.

   • Anonyymi

    Missä maantieteellisesti ihmisen tulisi vakituisesti asua!? Ehkä se oleellisin kysymys!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Missä maantieteellisesti ihmisen tulisi vakituisesti asua!? Ehkä se oleellisin kysymys!

    Suositteletko kotikaupunkiasi, joka on Pietari?


  • Anonyymi

   Miksi pitää valehdella joka asiassa - esim:

   "On tunnettua, että meitä ihmisiä on elollisessa kierossa biomassaltaan suunnilleen sama määrä biomassaa kuin muurahaispopulaatioilla."

   Luoman pitäisi väitteen esittäjänä perustella faktalla väitettään, mutta trollina alkaa varmasti riekkumaan "todista, että olen väärässä" ja tietysti anonyyminä.

   • Anonyymi

    Patologinen valehtelija - siitä se johtuu


   • Anonyymi

    Ei ole väitteen esittäjän asia alkaa valistamaan jokaista idioottia yleistiedon osalta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole väitteen esittäjän asia alkaa valistamaan jokaista idioottia yleistiedon osalta.

    Väitteen esittäjän asia on todistaa väitteensä todeksi.

    Avauksen väitteistä ei ole todennettu millään muotoa, mutta lukijat ovat ne kumonneet faktalla


  • Anonyymi

   Kiitos Ilkka fiksusta kirjoituksesta, palstan järkevimpiä henkilöitä. Juuri noin on asiat. Pahinta on kammottava maapallon väestöräjähdys sekä aivan väärä kehitysapu, jolla halutaan mahdollistaa luonnonkulttuurikansojen siirtyminen länsimaiseen kulutus- ja näyttämiskulttuuriin. Tällaista menoa ei biosfääri kauaa kestä.

   • Anonyymi

    Höh höh höh...oma kehu haisee.


  • Anonyymi

   Miten arvioit oman ympäristöjälkesi.

   • Anonyymi

    Muuten meni Ilkka oikein koko lause, mutta kysymyslauseeseen tulee vielä kysymysmerkki loppuun.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muuten meni Ilkka oikein koko lause, mutta kysymyslauseeseen tulee vielä kysymysmerkki loppuun.

    Loistava argumenttikommentti!


  • Anonyymi

   Jos ilmasto aiotaan "pelastaa" ihmisen vaikutuksen osalta, on vanhahtava sanonta menneiltä ajoilta, taotaan aseet auroiksi. Sitä ei ole missään näkynyt laskettavan mikä on sotavarustelun ilmastokuormitus ilmansuunasta riippumatta. Oletettavasti "sotakoneen" ilmastokuormitus on mittava.

   • Anonyymi

    Mittavin on Kiinan ilmastopäästöt - 30% koko maailman päästöistä!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mittavin on Kiinan ilmastopäästöt - 30% koko maailman päästöistä!!!

    Ja kiina valmistaa krääsän lähes koko muulle maailmalle, ts. ne eivät ole vain kiinan päästöjä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja kiina valmistaa krääsän lähes koko muulle maailmalle, ts. ne eivät ole vain kiinan päästöjä.

    Kiinan päästöjä ne ovat. Eihän koko muu maailma voi kovin helposti puuttua Kiinan kivihiilenpolttoon.
    Jos Kiinalle laitettaisiin jotain ympäristöveroja, niin kaiken maailman ilkkaluomat öyhöttäisivät sisäisiin asioihin puuttumisesta ja syylliset ovat USA, CIA, NSA, FBI ja Jerry Cotton.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mittavin on Kiinan ilmastopäästöt - 30% koko maailman päästöistä!!!

    Entä per asukas, entä Kiinassa olevat ulkomaalaiset yhtiöt? Miksi menivät Kiinaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja kiina valmistaa krääsän lähes koko muulle maailmalle, ts. ne eivät ole vain kiinan päästöjä.

    Jäljenjättäjä on aina kuluttaja. Ei ole pakko ostaa kiinalaista tavaraa!


   • Anonyymi

    Sotateollisuus on maailman suurin teollisuus, joten todennäköisesti kyseessä on myös maailman saastuttavin bisnes. Tietenkään sitä ei oteta huomioon missään tilastoissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sotateollisuus on maailman suurin teollisuus, joten todennäköisesti kyseessä on myös maailman saastuttavin bisnes. Tietenkään sitä ei oteta huomioon missään tilastoissa.

    Älä valehtele. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000002977530.html


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jäljenjättäjä on aina kuluttaja. Ei ole pakko ostaa kiinalaista tavaraa!

    Maapallon ilmastoa kuitenkin myrkyttää Kiina. Se on ongelma.


  • Anonyymi

   Mitä on näyttö- ja vertailutalous? Olen kysynyt Luomalta asiasta lukuisia kertoja eikä hän ole koskaan vastannut.

   • Anonyymi

    Pösilö kirjoittaa avauksessaan jostain pakoputkista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pösilö kirjoittaa avauksessaan jostain pakoputkista.

    Etkö lukenut avausta kokonaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Etkö lukenut avausta kokonaan?

    Samaa "pakoputkisoopaa" se on alusta loppuun.


  • Anonyymi

   Olet oikeassa.

  • Anonyymi

   Jokainen jolla on vähänkään älliä päässä ymmärtää kyllä tilanteen mielettömyyden. Ollaan muka huolissaan maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudesta, mutta kuitenkin samaan aikaan loputtoman talouskasvun havittelu vie kohti vääjäämätöntä tuhoa.

   Tämä touhu on jotain aivan sairasta, mutta kun reilu 90% ihmisistä on kuin onkin tyhmiä lampaita niin tuhoa ei käytännössä voi estää.

  • Anonyymi

   Yllättäen 11 eliminoitua anonyymiöyhötystä.

   • Anonyymi

    Itätrollit!!!


  • Anonyymi

   Kasvuhokema on ähkyporvarien mielihokema.

   • Anonyymi

    Onko sanaa käyttävä avaaja ähkyporvari?


  • Anonyymi

   Palatkaamme 50 luvulle parempi olisi 30 luku . Siltikin ilmasto lämpenisi sillä jääkauden loppu on vääjämätön , jos ei jokin tulivuori poksahda ja muutaman vuoden pimeys valtaisi maan .

  • Anonyymi

   Litisevä ja liukas… mikä se on?

  • Anonyymi

  Ketjusta on poistettu 13 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kiira Korpi sekoili liittonsa EROON!

   Ei riittänyt sitten sisältö tuossakaan liitossa kuin pari vuotta. Suku maksoi kalliit häälahjat, joita ei tietenkään palautella ja pian jo Kiiralla uu
   Kotimaiset julkkisjuorut
   75
   6829
  2. Pääjohtaja Yli-Viikarilta kysyttiin haluja jatkaa VTV:n ylijohtajana

   "Tähän uraan liittyvään kysymykseen voisin vastata Irja Askolan runon sanoin: Tultaessa tienristeykseen / joku kauhistuu / tieni näyttää päättyvän / t
   Maailman menoa
   197
   6050
  3. Maisa torpa selittää hyymylehdessä

   Syötä hakusana… UUTISET 20.6.2021 Maisa Torppa selittelee miksi lomakuvissa on alkoholia ja hänkin juo drinksulasista Maisa Torppa on lähtenyt
   Kotimaiset julkkisjuorut
   106
   3806
  4. Lihoavat miehet

   Olen ollut kahdessa vakavassa suhteessa, molemmissa mies lihoi ekana vuonna. Toinen 15kg ja toinen yli 20kg. Minua ei haitannut. Molemmat ovat nyt tak
   Lihavuus
   43
   2802
  5. Sofia ja trumpetin soittaja hangossa

   Nyt on sellaista silmäpeliä ja kuvaamista puolin ja toisin että taitaa doggyface stefulle olla ens yönä muutama pirun kuva taas storyissa..
   Kotimaiset julkkisjuorut
   168
   2364
  6. Miesten ulkonäköpaineet

   https://yle.fi/uutiset/3-11987255 Siinä pitkä artikkeli aiheesta, ja lopussa ihan mielenkiintoisia kommentteja. Artikkelissa mainitaan sen verran mon
   Sinkut
   84
   2088
  7. Oikeasti olisin sut halunnut mies

   omaksi, kullaksi, rakkaaksi, kumppaniksi, ystäväksi, olkapääksi, hellittäväksi, arkeen ja juhlaan, eteiseen ja peräkammariin, sohvalle ja sänkyyn, rii
   Ikävä
   130
   1995
  8. Suomen suurin rotta

   Ah rakkaus, kaiken se kestää! https://aijaa.com/7sLjSd
   Kotimaiset julkkisjuorut
   123
   1825
  9. Miksi Stefu jätti Sohvin?

   Mikä oli tällä kertaa syynä?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   23
   1825
  10. Martinan takapuoli..

   Onpa tällä Martiinalla muhkea takapuoli ja reidet viimeisessä instamainoksessa. Onko turvonnut vai aina ollut näin iso tämä meidän "maailmanmestari".
   Kotimaiset julkkisjuorut
   108
   1644
  Aihe