Fyysisellä tasolla karman laki ilmaistaan Newtonin kolmantena lakina.

Anonyymi

Fyysisellä tasolla karman laki ilmaistaan Newtonin kolmantena lakina.

Vrajendra Kumar Prabhu
Alun perin sana karma tarkoittaa yksinkertaisesti toimintaa, ja se tulee sanskritin Kriyā -alkuisesta sanasta Kriyā - luoda. Tästä tulevat sanat luova, luominen. Tämä on sanan ensimmäinen merkitys. Mutta koska kaikella toiminnalla on seurauksia, termi karma tarkoittaa myös toiminnan reaktioita tai seurauksia.
Toimintakyky tai toiminta-karman energia tulee sielusta, joka on tietoisuuden kantaja, ja siksi alkuperäinen toiminta on luonteeltaan henkistä ja sen päämäärä on rakastava luova vaihto Korkeimman, Jumalan kanssa. Kun sielu, jolla on osittainen itsenäisyys, päättää tulla riippumattomaksi Jumalasta, se tulee aineelliseen maailmaan... Tässä vieraassa ympäristössä sielu peittyy vastaavaan pukuun - aineelliseen kehoon - ja nyt sielun energia alkaa kulua muuhun toimintaan - ulkoisen kehon tarpeiden palvelemiseen. Sielu ei voi toimia lainkaan, koska sen luonne on aktiivinen. Se on kuin jarruton auto; sen on jatkuvasti suunnattava energiansa jonnekin. Sielu ei voi lakata elämästä, sillä se on ikuinen, koska se on osa Jumalaa…


Vrajendra Kumar Prabhu
...karmaa on kolmenlaista:
1. Karma on hurskasta toimintaa, jota tehdään Vedojen suositusten perusteella. Se takaa paremman aineellisen ruumiin tulevassa elämässä ja luo kaiken aineellisen vaurauden.
2. Vikarma - Vedojen vastainen syntinen toiminta - johtaa sielun alempiin elämänmuotoihin ja alentaa näin ollen onnellisuuden tasoa.
3. akarma - alkuperäinen henkinen toiminta, joka palauttaa sielun ikuiseen henkiseen muotoonsa, vapauttaa sen uudestisyntymiskierrosta ja antaa sille mahdollisuuden palata ikuiseen asemaansa henkimaailmassa. Tähän toimintaan kuuluu erilaisia Jumalan palvelemisen muotoja.
...
Kaksi ensimmäistä karman tyyppiä aiheuttavat ulkoisesti erilaisia seurauksia, mutta kummassakin tapauksessa sielu pysyy tämän maailman vankina joko enemmän tai vähemmän mukavassa sellissä. Kolmas toimintatyyppi on akarma - Jumalan palveleminen, ja se vapauttaa sielun aineellisista kahleista.
Vaikka karman laki on hyvin hienovarainen, se voidaan havaita suoraan - se on elämän hienovaraisen rakenteen taustalla oleva syy-seuraus-suhde. Fyysisellä tasolla karman laki ilmenee Newtonin kolmantena lakina (toiminnan voima on yhtä suuri kuin vastatoiminnan voima), energian säilymislakina. Energia ei mene minnekään, vaan se vain ottaa toisenlaisen muodon. Moraalisella tasolla karman laki ilmenee sellaisissa sanonnoissa kuin "Mitä kylvät, sitä niität".
...
Karma käy läpi eri kypsymisvaiheita. Itänyt karma on nykyinen kehomme kaikkine hyveineen ja puutteineen. Siementen muodossa oleva levittämätön karma varastoituu hienojakoiseen kehoomme ja odottaa aikaansa. Itänyt karma on käytännössä mahdoton muuttaa, ja sitä on yksinkertaisesti siedettävä tekemällä asianmukaisia johtopäätöksiä tulevaisuutta varten. Vedojen mukaan elinajanodotteemme, terveydentilamme, koulutustasomme, perheemme ja taloudellinen tilanteemme on määritelty jo syntyessämme. Nämä ovat asioita, jotka olemme jo ennalta määrittäneet toiminnallamme menneessä inkarnaatiossa, ja nämä asiat yksinkertaisesti ilmenevät nykyisessä elämässä omana aikanaan. Karman itämättömät siemenet voidaan kuitenkin poistaa, jos ihminen haluaa. Jos tavallisia siemeniä käsitellään lämpökäsittelyllä, ne eivät luonnollisesti idä. Nyt istuttamamme karman siemenet takaavat uuden ruumiin myös seuraavassa elämässä.

Työ tuo epäilemättä rahaa, mainetta ja tyydytystä, mutta se tuo myös karmaa, joka meidän on koettava, jos toiminta kohdistuu itseemme eikä Jumalaan. Jos ansaitsee rahaa epäoikeudenmukaisella tavalla ja samalla ansaitsee itselleen hirvittävän karman, onko tämä toiminnan onnistumista? Ihannetapauksessa toiminnan pitäisi tuoda sielulle iloa ja vapautumista. Useimmissa tapauksissa ihminen orjuuttaa itsensä toimimaan tietämättään.
Toiminta on joko Jumalan lakien mukaista tai niiden vastaista. Kaikki tuntevat törkeät rikkomukset - murha, varkaus, petos jne. Mutta on myös hienovaraisempia rikkomuksia, joita pidetään nykyään normaalina - alkoholin, tupakan, lihan jne. kauppaaminen. Se, mikä jää huomaamatta ihmisyhteiskunnan epätäydellisessä oikeusjärjestelmässä, ei jää huomaamatta hienovaraisemmilta ja korkeammilta voimilta, jotka ovat korkeamman voiman edustajia.
Se, miten toiminta vaikuttaa tietoisuuteemme ja tulevaisuuteemme, voidaan nähdä esimerkkinä leijaa lennättävästä lapsesta. Jos lapsi kääntää köysikierukan itseensä päin, leija putoaa alas. Jos hän kääntää sen poispäin itsestään, leija nousee taivaalle. Vastaavasti, kun vedämme toiminnan aikana kaiken itseemme, karma kiertyy ympärillemme kuin köysi kelaan ja tietoisuus laskeutuu kuin leija. Kun omistamme toimintamme henkiselle tarkoitukselle, eli kun teemme sitä Jumalalle omistautuneen palvelun hengessä (käännämme toiminnan kelan pois itsestämme), se kohottaa tietoisuuttamme, ja kun olemme ylevässä tietoisuudessa lähellä Jumalaa, voimme kokea ennennäkemätöntä onnea.

68

831

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Vrajendra Kumar Prabhu
   .Koska hän on aineellisessa maailmassa, hän käyttää energiansa henkisen todellisuuden periaatteeseen: hän palvelee Jumalaa, ja siksi aineellisen maailman tärkein laki - vastuun tai karman laki - ei koske häntä, aivan kuten sen maan lait, jossa hän työskentelee, eivät koske diplomaattia.
   Jäljelle jää vain valita, minkälaiseen toimintaan ryhtyy: siihen, joka sitoo meidät karmalla, eli tarpeeseen syntyä uudelleen saadaksemme makean tai katkeran hedelmän, vai siihen, joka tuo syvää sisäistä tyydytystä (koska Jumala sydämessä on tyytyväinen) ja vapauttaa meidät kaikkien niiden typerien tekojen seurauksista, jotka on tehty menneisyydessä tietämättömyydestä.
   Niille, jotka ajattelevat, että Jumalan palveleminen on alentavaa, voimme sanoa, että asia on päinvastoin. Jumala on Korkein, ja on hyvin arvokasta olla Hänen palveluksessaan. Jumalan palveleminen on sielun korkein asema. Hallitus on hyvin etuoikeutettu, ja kaikilla siellä palvelevilla on automaattisesti kaikki etuoikeudet. Mitä sanottavaa on siitä, joka palvelee korkeinta hallitsijaa, Jumalaa? Ihmisillä on taipumus olla arvostetussa ja vakaassa asemassa, mutta mikään rakenne tässä maailmassa ei voi säilyttää tätä asemaa ikuisesti. Hallitukset eroavat, yritykset romahtavat, pankit romahtavat, mutta Jumala, henkinen maailma ja sielu ovat ikuisia. Valinta on siis ilmeinen. Meillä on joko vapaus palvella Jumalaa tai orjuus työskennellä (yhteinen juuri - orja) epätäydelliselle isännälle. Kummassakin tapauksessa olemme riippuvaisia...
   ...
   On käynyt ilmi, että kaikesta yksityiskohtaisesta koulutuksestamme huolimatta meillä on valitettavan vähän tietoa olemisen peruslaeista. Ihmisillä ei ole kokonaisvaltaista kuvaa maailmasta.
   Ennen ajattelimme, että olemme yksin maailmankaikkeudessa, että elämä syntyi sattumalta ja että fysiikan ja kemian lakien ymmärtäminen riittää elämän selittämiseen. Mutta ihmisiltä puuttuu tietoa järjestelmän toisesta puolesta - henkisestä todellisuudesta. Ortodoksinen tiede päättyy materiaan, mutta Vedan mukaan todellisuudesta alkaa hienovaraisempi ja tärkeämpi puoli, joka on piilossa henkisesti kehittymättömien ihmisten silmiltä.Todellisuus itsessään on yksi ja jakamaton, mutta tiede tutkii sen aineellista puolta ja uskonto sen henkistä puolta. Koska henkinen on hienovaraisempaa, tapa tuntea tämä alue on tietoisuuden puhdistamisen kautta, ei karkean empirismin kautta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään syy siirtää uskontoa subjektiiviseen menetelmään.

   Olemme muodollisesti erottaneet uskonnon yhteiskunnallisena instituutiona valtiosta, mutta miten pääsemme eroon objektiivisista henkisistä laeista, jotka jatkavat toimintaansa tietämättömyydestämme huolimatta? Tiukassa mielessä uskonnon (korkeampina lakeina) poistaminen elämästä on sama kuin sielun poistaminen ruumiista tai auringon sammuttaminen. Tulos olisi helposti ennustettavissa, sillä keho on energeettisesti riippuvainen sielusta ja maa on riippuvainen auringosta. "Newtonin lait" olivat voimassa jo ennen Newtonia, mutta vasta sen jälkeen, kun ne löydettiin ja tiedostettiin, ihmiset ovat alkaneet käyttää niitä aktiivisesti käytännössä. Samoin henkiset lait ovat jo olemassa ja toimivat uskostamme riippumatta. Ne on kirjoitettu Vedoihin, mutta ne on toteutettava käytännössä omassa elämässä. Kuka takaa muuttumattomat lait muuttuvassa maailmassa? Sillä missä laki on, siellä on myös lainsäätäjä. Tiede paljastaa lait, uskonto paljastaa lainsäätäjän.

   • Anonyymi

    Vrajendra Kumar Prabhu
    Edellisessä artikkelissa puhuimme karmasta. Sen tarkoituksena ei ole vain ylläpitää kehoa, vaan kehittää tietoisuutta. Vähimmäishuolto taataan kaikille. Eläinmaailmassa ei ole taloudellista rakennetta, mutta kaikilla on kaikki, mitä he tarvitsevat elääkseen. Tästä huolehtii kaikkien elävien olentojen Korkein Isä. Ihmisen elämänmuoto pakottaa meidät eroamaan eläimistä paitsi ulkoisesti myös sisäisesti. Se tarkoittaa, että ihmisen on mentävä pidemmälle kuin tyydyttämään eläimelliset tarpeet: syöminen, nukkuminen, parittelu ja puolustautuminen. Nämä ongelmat ovat helposti ratkaistavissa jopa eläimillä. Ihmisen edessä on korkeampi tehtävä, joka vaatii henkistä ponnistelua. Ja siksi ihmisen ulkoisen toiminnan on tapahduttava hengellisessä tietoisuudessa ja aktivoitava sielu niin, että sielu herää todelliseen toimintaansa. Ulkoisen toiminnan täydellisyys on sitä, että persoonallisuuden hengellisyys lisääntyy. Se on kuin auton käynnistäminen nykäisyllä. Sisällä on potentiaalia, mutta se on aktivoitava ulkopuolelta. Kuten runoilija sanoi: "Sielun on pakko tehdä työtä." Sielun työ on Korkeamman sielun - Jumalan - palvelemista. Kun sielu muuttaa toimintaansa ja suuntaa palvelemisen ja rakkauden energian Jumalan sijasta itseensä, eli tekee perisynnin, se kietoutuu karman energiaan ja kasvaa ulkoisen ruumiin päälle kuin syöpä. Sielun elämä muuttuu nyt taisteluksi olemassaolosta ja kehon ylläpitämisestä, joka on kuin sielun pahanlaatuinen kasvain. Tämä on sielun syöpä - pahin ja syvin sairaus. Pelastus siitä on henkinen tieto ja kulttuuri, ja käytännössä sinun tarvitsee vain suunnata elämäsi energia uudelleen Jumalan - kaiken energian lähteen - palvelemiseen. Tällaisen toiminnan aikana vanha karma palaa pois henkisen tiedon ja palvelun tulessa, eikä uutta karmaa muodostu, koska ihminen ei enää yritä anastaa Jumalan omaisuutta. Tämä on todellinen tapa vapautua karmasta sen negatiivisessa merkityksessä. Älä usko monia puoskareita ja selvänäkijöitä, jotka ovat valmiita "puhdistamaan karmasi" siistiä summaa vastaan. He puhdistavat taskujasi, eivät karmaasi. Jumala on se, joka antaa meille karman, ja Hän vapauttaa meidät siitä.
    Tässä artikkelissa puhumme karmasta näkökulmasta tulevasta syntymästä. Tätä kutsutaan termiksi reinkarnaatio - jälleensyntyminen lihaan. Jälleensyntymisen käsite on läsnä aivan kaikilla kansoilla, ei vain Intiassa.

    .. Eikä ole epäilystäkään siitä, että meidän on muutettava ulkoista kehoamme. Se tapahtuu meille jo yhden elämän aikana. Lääketieteen mukaan kaikki kehon solut korvautuvat uusilla soluilla 7-10 vuoden välein. Tämä tarkoittaa, että 7-10 vuoden välein olemme eri kehossa. Käytännössä koemme erilaisia kokemuksia eri kehoissa tämän elämän aikana. Elämä lapsen, kypsän ihmisen ja vanhuksen ruumiissa on täysin erilainen tunne. Ruumis muuttuu, mutta havaitsemisen kohde, sielu, pysyy samana.
    Katso valokuviasi eri vuosilta, lapsuudesta alkaen. Kehot ovat täysin erilaisia, mutta saman persoonallisuuden sisällä. Tätä kutsutaan sisäiseksi jälleensyntymiseksi eli sielun siirtymiseksi eri kehoihin tässä elämässä.

    Jälleensyntymismekanismi on sellainen, että ensin sielu luo tiedostamattaan halujensa ja tekojensa kautta hienovaraisen mentaalisen matriisin tai piirroksen tulevasta kehostaan. Tämä on eräänlainen hakemus tulevaa kehoa varten.
    ...
    ... jossa tämä sielun ympärillä oleva mentaalinen matriisi alkaa täyttyä aineellisilla elementeillä, ja näin syntyy uusi ruumis.
    Reinkarnaatiosta on paljon mielenkiintoisia todisteita, jotka virallinen tiede jättää huomiotta. Esimerkiksi hypnoottisella regressiolla menneeseen inkarnaatioon, jolloin menneeseen kehoon... liittyvä muisti aktivoituu. Näissä tiloissa ihmiset muistavat aiemmat nimensä ja muita yksityiskohtia. Tiedetään tapauksia, joissa he itse lasten ruumiissa muistavat ja löytävät yhä elossa olevat, mutta jo vanhat lapsensa menneistä inkarnaatioista jne. Mielenkiintoinen on myös ksenoglossia-ilmiö, jota ei voida selittää muuten kuin jälleensyntymisellä. Ksenoglossia on kyky puhua hypnoottisen regression tilassa kielellä, jota ihminen ei osaa tässä elämässä. Eräässä tällaisessa kokemuksessa Yhdysvalloissa eräs nainen puhui vanhaa ruotsin murretta, vaikka hänellä ei ollut mitään yhteyttä Ruotsiin tässä elämässä. Selitys on yksinkertainen: tämä henkilö oli asunut edellisessä elämässään ruotsalaisessa maakunnassa, ja kieli on säilynyt muistin syvissä kerroksissa hienojakoisessa kehossa, joka pysyy sielun päällä kuin kotelo - karman, halujen ja muistojen varasto.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vrajendra Kumar Prabhu
    Edellisessä artikkelissa puhuimme karmasta. Sen tarkoituksena ei ole vain ylläpitää kehoa, vaan kehittää tietoisuutta. Vähimmäishuolto taataan kaikille. Eläinmaailmassa ei ole taloudellista rakennetta, mutta kaikilla on kaikki, mitä he tarvitsevat elääkseen. Tästä huolehtii kaikkien elävien olentojen Korkein Isä. Ihmisen elämänmuoto pakottaa meidät eroamaan eläimistä paitsi ulkoisesti myös sisäisesti. Se tarkoittaa, että ihmisen on mentävä pidemmälle kuin tyydyttämään eläimelliset tarpeet: syöminen, nukkuminen, parittelu ja puolustautuminen. Nämä ongelmat ovat helposti ratkaistavissa jopa eläimillä. Ihmisen edessä on korkeampi tehtävä, joka vaatii henkistä ponnistelua. Ja siksi ihmisen ulkoisen toiminnan on tapahduttava hengellisessä tietoisuudessa ja aktivoitava sielu niin, että sielu herää todelliseen toimintaansa. Ulkoisen toiminnan täydellisyys on sitä, että persoonallisuuden hengellisyys lisääntyy. Se on kuin auton käynnistäminen nykäisyllä. Sisällä on potentiaalia, mutta se on aktivoitava ulkopuolelta. Kuten runoilija sanoi: "Sielun on pakko tehdä työtä." Sielun työ on Korkeamman sielun - Jumalan - palvelemista. Kun sielu muuttaa toimintaansa ja suuntaa palvelemisen ja rakkauden energian Jumalan sijasta itseensä, eli tekee perisynnin, se kietoutuu karman energiaan ja kasvaa ulkoisen ruumiin päälle kuin syöpä. Sielun elämä muuttuu nyt taisteluksi olemassaolosta ja kehon ylläpitämisestä, joka on kuin sielun pahanlaatuinen kasvain. Tämä on sielun syöpä - pahin ja syvin sairaus. Pelastus siitä on henkinen tieto ja kulttuuri, ja käytännössä sinun tarvitsee vain suunnata elämäsi energia uudelleen Jumalan - kaiken energian lähteen - palvelemiseen. Tällaisen toiminnan aikana vanha karma palaa pois henkisen tiedon ja palvelun tulessa, eikä uutta karmaa muodostu, koska ihminen ei enää yritä anastaa Jumalan omaisuutta. Tämä on todellinen tapa vapautua karmasta sen negatiivisessa merkityksessä. Älä usko monia puoskareita ja selvänäkijöitä, jotka ovat valmiita "puhdistamaan karmasi" siistiä summaa vastaan. He puhdistavat taskujasi, eivät karmaasi. Jumala on se, joka antaa meille karman, ja Hän vapauttaa meidät siitä.
    Tässä artikkelissa puhumme karmasta näkökulmasta tulevasta syntymästä. Tätä kutsutaan termiksi reinkarnaatio - jälleensyntyminen lihaan. Jälleensyntymisen käsite on läsnä aivan kaikilla kansoilla, ei vain Intiassa.

    .. Eikä ole epäilystäkään siitä, että meidän on muutettava ulkoista kehoamme. Se tapahtuu meille jo yhden elämän aikana. Lääketieteen mukaan kaikki kehon solut korvautuvat uusilla soluilla 7-10 vuoden välein. Tämä tarkoittaa, että 7-10 vuoden välein olemme eri kehossa. Käytännössä koemme erilaisia kokemuksia eri kehoissa tämän elämän aikana. Elämä lapsen, kypsän ihmisen ja vanhuksen ruumiissa on täysin erilainen tunne. Ruumis muuttuu, mutta havaitsemisen kohde, sielu, pysyy samana.
    Katso valokuviasi eri vuosilta, lapsuudesta alkaen. Kehot ovat täysin erilaisia, mutta saman persoonallisuuden sisällä. Tätä kutsutaan sisäiseksi jälleensyntymiseksi eli sielun siirtymiseksi eri kehoihin tässä elämässä.

    Jälleensyntymismekanismi on sellainen, että ensin sielu luo tiedostamattaan halujensa ja tekojensa kautta hienovaraisen mentaalisen matriisin tai piirroksen tulevasta kehostaan. Tämä on eräänlainen hakemus tulevaa kehoa varten.
    ...
    ... jossa tämä sielun ympärillä oleva mentaalinen matriisi alkaa täyttyä aineellisilla elementeillä, ja näin syntyy uusi ruumis.
    Reinkarnaatiosta on paljon mielenkiintoisia todisteita, jotka virallinen tiede jättää huomiotta. Esimerkiksi hypnoottisella regressiolla menneeseen inkarnaatioon, jolloin menneeseen kehoon... liittyvä muisti aktivoituu. Näissä tiloissa ihmiset muistavat aiemmat nimensä ja muita yksityiskohtia. Tiedetään tapauksia, joissa he itse lasten ruumiissa muistavat ja löytävät yhä elossa olevat, mutta jo vanhat lapsensa menneistä inkarnaatioista jne. Mielenkiintoinen on myös ksenoglossia-ilmiö, jota ei voida selittää muuten kuin jälleensyntymisellä. Ksenoglossia on kyky puhua hypnoottisen regression tilassa kielellä, jota ihminen ei osaa tässä elämässä. Eräässä tällaisessa kokemuksessa Yhdysvalloissa eräs nainen puhui vanhaa ruotsin murretta, vaikka hänellä ei ollut mitään yhteyttä Ruotsiin tässä elämässä. Selitys on yksinkertainen: tämä henkilö oli asunut edellisessä elämässään ruotsalaisessa maakunnassa, ja kieli on säilynyt muistin syvissä kerroksissa hienojakoisessa kehossa, joka pysyy sielun päällä kuin kotelo - karman, halujen ja muistojen varasto.

    Jälleensyntymismekanismi on sellainen, että ensin sielu luo tiedostamattaan halujensa ja tekojensa kautta hienovaraisen mentaalisen matriisin tai piirroksen tulevasta kehostaan. Tämä on eräänlainen hakemus tulevaa kehoa varten.

    ... jossa tämä sielun ympärillä oleva mentaalinen matriisi alkaa täyttyä aineellisilla elementeillä, ja näin syntyy uusi ruumis.
    Reinkarnaatiosta on paljon mielenkiintoisia todisteita, jotka virallinen tiede jättää huomiotta. Esimerkiksi hypnoottisella regressiolla menneeseen inkarnaatioon, jolloin menneeseen kehoon... liittyvä muisti aktivoituu. Näissä tiloissa ihmiset muistavat aiemmat nimensä ja muita yksityiskohtia. Tiedetään tapauksia, joissa he itse lasten ruumiissa muistavat ja löytävät yhä elossa olevat, mutta jo vanhat lapsensa menneistä inkarnaatioista jne. Mielenkiintoinen on myös ksenoglossia-ilmiö, jota ei voida selittää muuten kuin jälleensyntymisellä. Ksenoglossia on kyky puhua hypnoottisen regression tilassa kielellä, jota ihminen ei osaa tässä elämässä. Eräässä tällaisessa kokemuksessa Yhdysvalloissa eräs nainen puhui vanhaa ruotsin murretta, vaikka hänellä ei ollut mitään yhteyttä Ruotsiin tässä elämässä. Selitys on yksinkertainen: tämä henkilö oli asunut edellisessä elämässään ruotsalaisessa maakunnassa, ja kieli on säilynyt muistin syvissä kerroksissa hienojakoisessa kehossa, joka pysyy sielun päällä kuin kotelo - karman, halujen ja muistojen varasto. Tietyissä olosuhteissa menneen elämän kokemukset voivat aktivoitua. Alle kolmevuotiaat lapset voivat vielä muistaa menneen elämänsä. Joskus he vapisevat ja huutavat nukkuessaan ja elävät uudelleen viimeisimmän kuolemansa olosuhteet, mutta uudessa kehossaan heillä ei ole sanavarastoa ilmaista, mitä he kokevat. Sitten uusi kieli ja uudet kokemukset syrjäyttävät menneisyyden muistot, ja ne menevät syvälle alitajuntaan. Mutta se voi ilmetä synnynnäisenä lahjakkuutena. Jotkut lapset kirjoittavat runoja, jotka kuvastavat kokemuksia, joita he eivät yksinkertaisesti ole vielä saaneet tässä elämässä. Jotkut, jotka tulevat korkeammilta planeetoilta, hämmästyttävät kaikkia täällä luomalla maan ulkopuolista musiikkia, jonka he ovat yksinkertaisesti tuoneet korkeammista maailmoista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Muinainen sanskritin kieli - tulevaisuuden ohjelmointikieli.
    Sanskrit on matemaattisen täsmällinen kieli. Siitä haluttiin jopa tehdä tietokoneohjelmointikieli. Erittäin vaikea kieli, jonka pelkän kieliopin oppimiseen menee noin 16 vuotta. Tietenkin tästäkin on olemassa myös monia eri tasoja: suullinen kieli, Pyhien Tekstien kieli jne. Sanskritia on hyvin vaikea kääntää kielestä toiseen, jos kääntäjä ei tunne kielen taustalla olevaa filosofiaa. Jopa väärä tavu, väärä aakkonen (myös ääntämisessä) jne. muuttaa tekstin merkityksen täysin. Pelkästään sanalle "vesi" on noin kaksisataa eri vaihtoehtoa.

    Sanskrit on muinaisuuden jumalainen kieli ja tulevaisuuden ohjelmointikieli. Sen vaikutus on levinnyt suoraan tai välillisesti lähes kaikkiin maapallon kieliin (arviolta noin 97 %). Jos osaat sanskritia, voit helposti oppia minkä tahansa maailman kielen.Parhaita ja tehokkaimpia tietokoneen algoritmeja ei ole luotu englanniksi, vaan sanskritiksi. Yhdysvaltalaiset, saksalaiset ja ranskalaiset tutkijat luovat ohjelmistoja, jotka toimivat sanskritin kielellä. Useita malleja esitellään maailmalle vuoden 2021 loppuun mennessä, ja jotkin komennot, kuten "lähetä", "vastaanota" ja "mene", kirjoitetaan sanskritin kielellä.Sanskritin muinaisesta kielestä, joka muutti maailmaa vuosisatoja sitten, tulee pian tulevaisuuden kieli, jolla ohjataan botteja ja ohjataan laitteita. Sanskritilla on useita merkittäviä etuja, jotka kiehtovat tutkijoita ja kielitieteilijöitä, joista jotkut pitävät sitä jumalallisena kielenä - niin puhtaana ja kaunokirjallisena. Sanskritin kieli paljastaa myös joitakin Vedojen ja Puranojen, muinaisten intialaisten tekstien, salaisia merkityksiä tällä ainutlaatuisella kielellä.

    Sanskritin kielellä kirjoitetut Vedat ovat maailman vanhimmat.
    Sanskritin tekstit vaihtelevat henkisistä traktaateista kirjallisiin teoksiin (runous, draama, satiiri, historia, eepokset, romaanit), tieteellisiin teoksiin matematiikan, kielitieteen, logiikan, kasvitieteen, kemian ja lääketieteen aloilta sekä teoksiin, joissa selitetään tuntemattomia aiheita.

    Sanskritin runous on huomattavan monipuolista, ja siihen kuuluu yli 100 tallennettua ja yli 600 suullista teosta.

    Sanskrit on useimpien Pohjois-Intian kielten kantaäiti. Jopa hindutekstejä pilkkanaan pitäneet taipuvaiset pseudoarjalaiset invaasioteoreetikot tunnustivat sanskritin vaikutuksen ja hyväksyivät sen kaikkien kielten lähteenä tutkittuaan sitä.

    Indoarjalaiset kielet kehittyivät keski-indoarjalaisista kielistä, jotka puolestaan kehittyivät pra-arjalaisesta sanskritista. Lisäksi jopa dravidian kielet (telugu, malayalam, kannada ja jossain määrin tamil), jotka eivät ole peräisin sanskritista, ovat lainanneet siitä niin paljon sanoja, että sanskritia voidaan kutsua niiden ottoäidiksi.
    Uusien sanojen muodostaminen sanskritin kielessä jatkui pitkään, kunnes suuri kielitieteilijä Panini, joka kirjoitti kieliopin, määritteli kunkin sanan muodostussäännöt kokoamalla täydellisen luettelon juurista ja substantiiveista.

    Devanagarin käyttöönotto kirjoitusstandardina johtuu hindin kielen vaikutuksesta ja siitä, että monet varhaiset sanskritin tekstit painettiin Bombayssa, jossa devanagari on paikallisen marathin kielen aakkoset.

    Vedinen sanskrit on ajan myötä sulautunut klassiseen sanskritiin. Näiden kahden välillä on kuitenkin edelleen melko suuri ero, vaikka foneettiset piirteet ovatkin samat. Monet vanhat sanat ovat kadonneet ja monet uudet ovat ilmestyneet. Jotkin sanojen merkitykset ovat muuttuneet, ja uusia sanayhdistelmiä on syntynyt.

    Maailmassa on nykyään noin 30 miljoonaa vanhaa sanskritinkielistä tekstiä, joista 7 miljoonaa on Intiassa. Tämä tarkoittaa, että tällä kielellä on enemmän tekstejä kuin roomalaisilla ja kreikkalaisilla teksteillä yhteensä. Valitettavasti suurinta osaa niistä ei ole luetteloitu, joten saatavilla olevien käsikirjoitusten digitointi, kääntäminen ja systematisointi vaatii valtavasti työtä.

    yc


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Kaikki Veda-tekstit on kirjoitettu sanskritiksi. Mutta käsite "Veda-kirjallisuus" itsessään on varsin laaja. Laajasti sanottuna vedalaisiin teksteihin voidaan lukea myös keskiajalla kirjoitetut tekstit, ja monet niistä on kirjoitettu bengaliksi ja muilla kielillä. Mutta kaikki muinaiset tekstit on kirjoitettu sanskritiksi.

    Devanagari ei ole kieli vaan kirjoitusmuoto, kirjoitusjärjestelmä. Järjestelmää käytetään yli 120 kielessä, kuten sanskritissa, hindissä jne. Devanagaria käytetään siis toisin sanoen sanskritin kielen välittämiseen.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Devanagari

    kggh


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Dr. James Hartzellin hiljattain Scientific American -lehdessä julkaisema tutkimus on herättänyt suurta kohua maailmanlaajuisesti. Tämä neurotieteilijä on keksinyt termin "Sanskrit-ilmiö". .

    https://www.sanskritimagazine.com/vedic_science/chanting-sanskrit-increases-brain-cognitive-areas-sanskrit-effect/

    Hän kirjoittaa

    "Vietin monta vuotta opiskellen ja kääntäen sanskritin kieltä, ja minua kiehtoi sen ilmeinen vaikutus mieleen ja muistiin. Intian muinaisissa oppimismenetelmissä tekstien ulkoa opettelu on tavallista: perinteiset oppineet eli pandit hallitsevat monia erilaisia sanskriittisia runo- ja proosatekstejä, ja perinteen mukaan muinaisten sanojen ja fraasien, niin sanottujen mantrojen, tarkka ulkoa opettelu ja lausuminen parantaa sekä muistia että ajattelua.

    Olin myös huomannut, että mitä enemmän opiskelin ja käänsin sanskritia, sitä paremmaksi sanallinen muistini näytti muuttuvan. Opiskelijatoverit ja opettajat huomauttivat usein kyvystäni toistaa täsmällisesti luennoitsijoiden omia lauseita, kun esitin heille kysymyksiä tunnilla. Muut sanskritin kääntäjät kertoivat minulle samanlaisista kognitiivisista muutoksista. Olin siis utelias: oliko todella olemassa kielikohtainen "sanskritin vaikutus", kuten perinteessä väitetään?""

    Tutkimusprojekti tehtiin tästä yhteydestä käsin, ja sen tulokset osoittavat, että vedaisten mantrojen ulkoa opettelu kasvattaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin (sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen muistiin), liittyvien aivoalueiden kokoa. Hän kirjoittaa raportissaan, että intialaisen perinteen mukaan mantrojen tarkka ulkoa opettelu ja lausuminen parantaa muistia ja ajattelua.

    Testatakseen tätä ajatusta Hartzell (ja hänen kollegansa Trenton yliopistosta Italiasta) teki yhteistyötä tohtori Tanmay Nathin ja tohtori Nandini Chatterjee Singhin kanssa kansallisesta aivotutkimuskeskuksesta (NBRC) Manesarissa Haryanassa. He päättivät tutkia 42 vapaaehtoista - 21 ammatillisesti pätevää sanskrit-pandita (noin 22-vuotiasta), jotka ovat harjoittelseet päivittäin täysipäiväisesti 7 vuoden ajan (yhteensä yli 10 000 tuntia) lapsuudessaan lausuen Shukla Yajurvedaa. Nämä panditit rekrytoitiin Delhissä sijaitsevista Vedic Pandit -kouluista. Kontrolliksi valittiin 21 iältään vastaavaa miestä, jotka olivat läheisen korkeakoulun opiskelijoita.

    uyfd


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Robert Oppenheimer: ”Vedat ovat tämän vuosisadan suurin etuoikeus”.

    bc


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Äänen vaikutus kehoon ja mieleen on valtava. Esimerkiksi 6 hertsiä on taajuus, jolla sydän värähtelee, ja jos käynnistät matalataajuisen generaattorin 6 hertsin taajuudella, ympärilläsi olevat ihmiset saavat rytmihäiriöitä. Taajuus 7 hertsiä aiheuttaa kohtuutonta pelkoa. Eräässä teatterissa tehtiin kerran salainen koe, jossa 7 hertsin generaattori kytkettiin päälle kesken esityksen. Yhtäkkiä yleisö hyppäsi ylös istuimiltaan ja katseli levottomana ympärilleen. Minuutin kuluttua syntyi paniikki, ja yleisö hajaantui kauhuissaan. Kahdeksan hertsin taajuus on maan parantava tausta. Kun siis kävelemme paljain jaloin puhtaalla maalla, voimme paremmin, ja maalla asuvat ihmiset ovat yleensä terveempiä ja rauhallisempia.
    ...
    Jos siis aineellisilla värähtelyilläkin on tällainen vaikutus kehoon ja mieleen, mitä voimme sanoa korkeammasta todellisuudesta laskeutuvan henkisen äänen voimasta?
    Eri henkisissä perinteissä harjoitetaan yksilöllistä ja kollektiivista rukousten, mantrojen ja virsien laulamista ja toistamista. Esimerkiksi kristinuskossa on tunnettu tapa toistaa Jeesuksen rukousta rukousnauhalla. Jos ihminen keskittyy kunnolla ja huomioi joitakin ulkoisia olosuhteita, rukouksen tai mantran harjoittajan tietoisuus yhdistyy henkisen äänen absoluuttisen luonteen vuoksi siihen henkilöön, jonka nimeä toistaa. Se on kuin lapsen kutsu, johon äiti vastaa.
    Vedat vertaavat mantran vaikutusta sielun tietoisuuteen myös resonanssin ilmiöön. Kun kaksi jousiääntä on viritetty yhteen, yhden jousen ääni aktivoi toisen jousen värähtelyn, ja niiden välille syntyy resonanssi. Sielua verrataan sisäiseen jousenjohtimeen ja Jumalan nimeä mantrassa tai rukouksessa verrataan ulkoiseen resonaattoriin. Jos ihminen on henkisellä etsinnällä, kun hän kohtaa henkisen äänen, sielun jousi alkaa soida yhteen ääneen, ja hän tuntee vetoa tähän tai tuohon henkiseen perinteeseen. Jos taas henkilö on liian syvällä maallisissa asioissa, tällaista sopusointua ei synny, eikä kiinnostusta synny.

    hfd


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    jgf


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Srila Sridhar Maharaj
    Kivi, hypnoosi ja maailmankaikkeus
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Tämä luku on ote Srila Sridhar Maharajan ja neurofysiologin, tohtori Dr. Daniel Murpheyn ja orgaanisen kemian Dr. Thoudam Singhin välisestä keskustelusta.

    Tohtori Singh: Kun tiedemiehet puhuvat evoluutiosta, he tarkoittavat prosessia, jossa elämä syntyy aineesta. Kuulin, että näkemyksesi perustuvat hyvin erilaiselle perustalle. Väitätte, että kaikki syntyy tietoisuudesta.

    Srila Sridhar Maharaj: Kyllä, tietoisuus on ensisijainen ja aine on toissijainen. Kaikkien aineellisten asioiden perustana on tietoisuus, joka on luonteeltaan henkistä. Kun havainnoimme aineellista esinettä, yksi tietoisuus on suoraan vuorovaikutuksessa toisen, muuntuneen tietoisuuden kanssa. Tietoisuus muuttuu aineeksi, se siirtyy toiseen laadulliseen tilaan. Mutta se ei tapahdu heti: aluksi se on hämärän peitossa. Sitten tämä sumuinen tietoisuus materialisoituu. Tällä tavoin hengestä tulee ainetta. Aine on tietoisuuden alin vaihe, mutta alun perin se on henkeä.

    rx


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio
    Srila Sridhar Maharaj: Opiskelet filosofiaa ja uskontoa. Oletko opiskellut Hegeliä? Hänen filosofiaansa kutsutaan myös panenteismiksi. Siinä sanotaan, että Jumala on läsnä kaikessa. Mutta toisin kuin panteismi, se sanoo, että Jumala on itsenäinen subjekti, joka seisoo kaiken yläpuolella ja ulkopuolella. Hegeliä pidetään myös perfektionismin filosofian synnyttäjänä. Hän väittää, että Absoluutti on luonnostaan vapaa ja ehdollistettu samanaikaisesti. Totuus on dynaaminen: se kehittyy teesin, antiteesin ja synteesin kautta. Tätä voidaan kutsua Totuuden evoluutioksi.

    hvfd


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    Teoksessa Subjective Evolution of Consciousness Srila Sridhar Maharaj jäljittää tietoisuuden kehitystä lajin synnystä erilaisiin teistisiin ja tieteellisiin postulaatteihin.

    https://saraswati.pro/en/books/subjective_evolution_of_consciousness/

    Aistikokemusten ajelehtiva maailma
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Maailmassa on monia ateismin koulukuntia. Intiassa tunnetuimpana ateistisena filosofina pidetään Charvaka Munia. Hänen opetuksensa muistuttavat länsimaiden äärimmäistä ateismia. Hänen mukaansa tietoisuus on seurausta aineellisten elementtien kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen ei jää jäljelle sielua tai tietoisuutta, vain kasa kemiallisia elementtejä, jotka kerran muodostivat ruumiin. Aivan kuten yksinkertaisimpien aineiden yhdistyminen tuottaa jotain monimutkaisempaa, aineellisten elementtien fyysinen yhdistyminen tuottaa tietoisuuden, eikä lihan tuhoutumisen jälkeen mitään ole jäljellä. Länsimaissa tämän filosofian muotoili ensimmäisenä Epikuros.

    Astetta korkeampi on buddhalaisuus. Buddhalaiset väittävät, että fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen jäljelle jää hienojakoinen ruumis, eräänlainen mentaalinen entiteetti, joka syntyy uudelleen lihassa. Buddhalaiset tunnustavat siis jälleensyntymisen, siirtymisen ruumiista toiseen. Heidän käsityksensä mukaan menetettyämme yhden karkean ruumiin saamme uuden, karmamme mukaisen. Mutta jos seuraamme erityistä polkua, karkean ruumiin kuoleman jälkeen myös mentaalinen rakennelma (hienojakoinen ruumis) tuhoutuu, eikä mitään jää jäljelle. Näin ollen sielua ei ole olemassa.

    Sitten on Shankaracharyan filosofia. Se eroaa hieman buddhalaisuudesta. Buddhalaiset väittävät, ettei yksilöllistä sielua ole olemassa, eli ajatus muuttumattoman yksilön olemassaolosta hylätään. Shankaracharya kieltää myös muuttumattoman yksilöllisen sielun olemassaolon, mutta tunnustaa Brahmanin, tietoisen alkuperän, jota hän kutsuu korkeimmaksi todellisuudeksi. Shankaran mukaan tietoisuus itsessään on todellista, mutta yksittäisen olennon tietoisuus on harhaa. Hänen mukaansa yksilön sielu on vain heijastus tietoisesta elementistä, joka on perimmäinen todellisuus. Mentaaliruumiin tuhoutumisen myötä tietoisuus sielusta yksilöllisenä katoaa: sitä ei ole olemassa todellisuuden korkeimmalla tasolla.

    Hän antaa esimerkin kuusta ja sen heijastuksesta peilissä. Ei peiliä, ei heijastusta. Hänen mukaansa yksittäiset sielut ovat vain heijastuksia yhdestä tietoisuuden lähteestä (Brahman). Shankaracharya siis toteaa, että yksittäiset sielut ovat yhtä ja erottamattomia Brahmanista.

    gd


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Teoksessa Subjective Evolution of Consciousness Srila Sridhar Maharaj jäljittää tietoisuuden kehitystä lajin synnystä erilaisiin teistisiin ja tieteellisiin postulaatteihin.

    https://saraswati.pro/en/books/subjective_evolution_of_consciousness/

    Aistikokemusten ajelehtiva maailma
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Maailmassa on monia ateismin koulukuntia. Intiassa tunnetuimpana ateistisena filosofina pidetään Charvaka Munia. Hänen opetuksensa muistuttavat länsimaiden äärimmäistä ateismia. Hänen mukaansa tietoisuus on seurausta aineellisten elementtien kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen ei jää jäljelle sielua tai tietoisuutta, vain kasa kemiallisia elementtejä, jotka kerran muodostivat ruumiin. Aivan kuten yksinkertaisimpien aineiden yhdistyminen tuottaa jotain monimutkaisempaa, aineellisten elementtien fyysinen yhdistyminen tuottaa tietoisuuden, eikä lihan tuhoutumisen jälkeen mitään ole jäljellä. Länsimaissa tämän filosofian muotoili ensimmäisenä Epikuros.

    Astetta korkeampi on buddhalaisuus. Buddhalaiset väittävät, että fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen jäljelle jää hienojakoinen ruumis, eräänlainen mentaalinen entiteetti, joka syntyy uudelleen lihassa. Buddhalaiset tunnustavat siis jälleensyntymisen, siirtymisen ruumiista toiseen. Heidän käsityksensä mukaan menetettyämme yhden karkean ruumiin saamme uuden, karmamme mukaisen. Mutta jos seuraamme erityistä polkua, karkean ruumiin kuoleman jälkeen myös mentaalinen rakennelma (hienojakoinen ruumis) tuhoutuu, eikä mitään jää jäljelle. Näin ollen sielua ei ole olemassa.

    Sitten on Shankaracharyan filosofia. Se eroaa hieman buddhalaisuudesta. Buddhalaiset väittävät, ettei yksilöllistä sielua ole olemassa, eli ajatus muuttumattoman yksilön olemassaolosta hylätään. Shankaracharya kieltää myös muuttumattoman yksilöllisen sielun olemassaolon, mutta tunnustaa Brahmanin, tietoisen alkuperän, jota hän kutsuu korkeimmaksi todellisuudeksi. Shankaran mukaan tietoisuus itsessään on todellista, mutta yksittäisen olennon tietoisuus on harhaa. Hänen mukaansa yksilön sielu on vain heijastus tietoisesta elementistä, joka on perimmäinen todellisuus. Mentaaliruumiin tuhoutumisen myötä tietoisuus sielusta yksilöllisenä katoaa: sitä ei ole olemassa todellisuuden korkeimmalla tasolla.

    Hän antaa esimerkin kuusta ja sen heijastuksesta peilissä. Ei peiliä, ei heijastusta. Hänen mukaansa yksittäiset sielut ovat vain heijastuksia yhdestä tietoisuuden lähteestä (Brahman). Shankaracharya siis toteaa, että yksittäiset sielut ovat yhtä ja erottamattomia Brahmanista.

    gd

    S. Zyuzko:

    Karma ja oikeudenmukaisuuden periaate

    Newtonin kolmannen lain mukaan …
    Tätä lakia ei voida soveltaa ainoastaan aineen maailmaan. Tietoisuus on ensisijainen ja aine on sen johdannainen. Ensin talo syntyy arkkitehdin mielessä, ja sitten rakentajat pystyttävät sen suunnitelman mukaan. Näin ollen aineellinen energian säilymisen laki pätee myös sieluun, tietoisuuden hiukkaseen, henkeen. Tätä kausaalisuhdetta kutsutaan sanskritiksi nimellä karma…
    .

    Veda selittää, että sielu on kuolematon ja elää aineellisessa maailmassa monta elämää. Mutta sen "vaatteet", fyysinen ruumis, ovat väliaikaisia. Sielu vaeltaa maailmankaikkeuden halki ja syntyy eri ruumiissa. Tätä prosessia kutsutaan jälleensyntymiseksi.

    Aineellinen maailma on oikeudenmukaisuuden maailma, mutta tämän oikeudenmukaisuuden periaatteen voi ymmärtää, jos tietää, että jokainen meistä ei elä yhtä vaan monta elämää. Joka oli sortaja tässä elämässä, tulee sorretuksi seuraavassa elämässä. Kiduttajasta tulee uhri, varkaasta tulee ryöstetty. Tämä pätee myös hyviin tekoihin. Häntä, joka on huolehtinut muista aiemmissa elämissä, ympäröi lämpö ja huolenpito tässä elämässä. Se, joka on auttanut muita aiemmissa elämissä, saa tukea tässä elämässä. Tätä syyn ja seurauksen kiertokulkua kutsutaan sanskritiksi, Vedojen muinaisella kielellä, samsaran pyöräksi.

    Kohtalo ja karma

    ...Vedalaiset tekstit vastaavat polttaviin kysymyksiin: "Mikä on kohtalo?", "Onko mahdollista muuttaa jotakin kohtalossaan?".

    Vedalaisen maailmankuvan mukaan ikuinen sielu - minämme perusta - elää monta elämää. Tekomme menneissä elämissä ja tässä elämässä luovat nykyisen elämän käsikirjoituksen. Jokaisessa elämässä tapahtuu samanaikaisesti kaksi prosessia: ensinnäkin saamme aikaisempien tekojemme seuraukset (työstämme karman pois) ja toiseksi muodostamme (kehitämme) uutta karmaa tekemällä hyveellisiä tai syntisiä tekoja. On mahdollista sanoa, että me kehitämme karmaa ja luomme kohtalon. Toisin sanoen meidän on otettava vastaan menneisyyden tekojemme seuraukset, mutta olemme vapaita valitsemaan, mitä teemme ja miten toimimme nykyhetkessä.

    Tällainen tilanne ei kuitenkaan tyydytä syvällisesti ajattelevia. Muinaisista ajoista lähtien tietäjät ovat esittäneet kysymyksen: "Onko mahdollista vapautua menneen syntisen karman taakasta?". Kirjoitukset vastaavat: "Kyllä. Mutta se voi tapahtua vain Kaikkivaltiaan tahdosta." Oikeuslaitoksessa on olemassa armahduksen käsite - vankien vapauttaminen ei perustu lakiin vaan valtionpäämiehen tahtoon. Samoin Herra sanoo: "Ne, jotka palvelevat minua, vapautan kaikista synneistä. On kuitenkin muistettava, että ihminen vapautuu karmasta siinä määrin kuin hänellä on vilpitön halu omistautua Jumalalle. Siksi vain pyhimykset ovat täysin vapaita karmasta. Jos kuitenkin jopa äärimmäisen epätäydellisetkin yksilöt vain yrittävät palvella Jumalaa ja Hänen vilpittömiä palvelijoitaan (sadhuja, vaishnavia), Herra muuttaa heidän kohtalonsa.

    Jopa merkityksettömät ja epätäydelliset yritykset henkisessä elämässä pelastavat ihmisen monilta onnettomuuksilta, jotka olisivat saattaneet odottaa häntä tulevaisuudessa. Mutta aidosti henkiset ihmiset palvelevat Häntä sydämensä sanelun mukaan eivätkä siksi, että he haluaisivat muuttaa kohtaloaan, päästä eroon ongelmista jne. Tämä tulee heille itsestään, mutta se ei kiinnosta tai houkuttele heitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    S. Zyuzko:

    Karma ja oikeudenmukaisuuden periaate

    Newtonin kolmannen lain mukaan …
    Tätä lakia ei voida soveltaa ainoastaan aineen maailmaan. Tietoisuus on ensisijainen ja aine on sen johdannainen. Ensin talo syntyy arkkitehdin mielessä, ja sitten rakentajat pystyttävät sen suunnitelman mukaan. Näin ollen aineellinen energian säilymisen laki pätee myös sieluun, tietoisuuden hiukkaseen, henkeen. Tätä kausaalisuhdetta kutsutaan sanskritiksi nimellä karma…
    .

    Veda selittää, että sielu on kuolematon ja elää aineellisessa maailmassa monta elämää. Mutta sen "vaatteet", fyysinen ruumis, ovat väliaikaisia. Sielu vaeltaa maailmankaikkeuden halki ja syntyy eri ruumiissa. Tätä prosessia kutsutaan jälleensyntymiseksi.

    Aineellinen maailma on oikeudenmukaisuuden maailma, mutta tämän oikeudenmukaisuuden periaatteen voi ymmärtää, jos tietää, että jokainen meistä ei elä yhtä vaan monta elämää. Joka oli sortaja tässä elämässä, tulee sorretuksi seuraavassa elämässä. Kiduttajasta tulee uhri, varkaasta tulee ryöstetty. Tämä pätee myös hyviin tekoihin. Häntä, joka on huolehtinut muista aiemmissa elämissä, ympäröi lämpö ja huolenpito tässä elämässä. Se, joka on auttanut muita aiemmissa elämissä, saa tukea tässä elämässä. Tätä syyn ja seurauksen kiertokulkua kutsutaan sanskritiksi, Vedojen muinaisella kielellä, samsaran pyöräksi.

    Kohtalo ja karma

    ...Vedalaiset tekstit vastaavat polttaviin kysymyksiin: "Mikä on kohtalo?", "Onko mahdollista muuttaa jotakin kohtalossaan?".

    Vedalaisen maailmankuvan mukaan ikuinen sielu - minämme perusta - elää monta elämää. Tekomme menneissä elämissä ja tässä elämässä luovat nykyisen elämän käsikirjoituksen. Jokaisessa elämässä tapahtuu samanaikaisesti kaksi prosessia: ensinnäkin saamme aikaisempien tekojemme seuraukset (työstämme karman pois) ja toiseksi muodostamme (kehitämme) uutta karmaa tekemällä hyveellisiä tai syntisiä tekoja. On mahdollista sanoa, että me kehitämme karmaa ja luomme kohtalon. Toisin sanoen meidän on otettava vastaan menneisyyden tekojemme seuraukset, mutta olemme vapaita valitsemaan, mitä teemme ja miten toimimme nykyhetkessä.

    Tällainen tilanne ei kuitenkaan tyydytä syvällisesti ajattelevia. Muinaisista ajoista lähtien tietäjät ovat esittäneet kysymyksen: "Onko mahdollista vapautua menneen syntisen karman taakasta?". Kirjoitukset vastaavat: "Kyllä. Mutta se voi tapahtua vain Kaikkivaltiaan tahdosta." Oikeuslaitoksessa on olemassa armahduksen käsite - vankien vapauttaminen ei perustu lakiin vaan valtionpäämiehen tahtoon. Samoin Herra sanoo: "Ne, jotka palvelevat minua, vapautan kaikista synneistä. On kuitenkin muistettava, että ihminen vapautuu karmasta siinä määrin kuin hänellä on vilpitön halu omistautua Jumalalle. Siksi vain pyhimykset ovat täysin vapaita karmasta. Jos kuitenkin jopa äärimmäisen epätäydellisetkin yksilöt vain yrittävät palvella Jumalaa ja Hänen vilpittömiä palvelijoitaan (sadhuja, vaishnavia), Herra muuttaa heidän kohtalonsa.

    Jopa merkityksettömät ja epätäydelliset yritykset henkisessä elämässä pelastavat ihmisen monilta onnettomuuksilta, jotka olisivat saattaneet odottaa häntä tulevaisuudessa. Mutta aidosti henkiset ihmiset palvelevat Häntä sydämensä sanelun mukaan eivätkä siksi, että he haluaisivat muuttaa kohtaloaan, päästä eroon ongelmista jne. Tämä tulee heille itsestään, mutta se ei kiinnosta tai houkuttele heitä.

    Vedojen suljettu aineellinen tieto

    Osa aineellisesta tiedosta on tänä päivänä Vedojen mukaan suljettua tietoa. Syynä tähän on se, että mielemme avulla käytämme tätä tietoa pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi. Nykyään tietoa ja teknologiaa annetaan ihmisille heidän taloudellisen asemansa ja poliittisen vaikutusvaltansa mukaan. Vedalaisessa sivilisaatiossa voimakkaita mantroja ja mystisiä harjoituksia annettiin kuitenkin vain arvokkaille. Lisäksi jos oppilas alkoi käyttää väärin hänelle annettua tietoa, guru saattoi peruuttaa siunauksensa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedojen suljettu aineellinen tieto

    Osa aineellisesta tiedosta on tänä päivänä Vedojen mukaan suljettua tietoa. Syynä tähän on se, että mielemme avulla käytämme tätä tietoa pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi. Nykyään tietoa ja teknologiaa annetaan ihmisille heidän taloudellisen asemansa ja poliittisen vaikutusvaltansa mukaan. Vedalaisessa sivilisaatiossa voimakkaita mantroja ja mystisiä harjoituksia annettiin kuitenkin vain arvokkaille. Lisäksi jos oppilas alkoi käyttää väärin hänelle annettua tietoa, guru saattoi peruuttaa siunauksensa.

    Kreikan mytologia

    Kreikkalainen Olympusvuori vastaa vedaista Merua, maailman universaalin vuoriakselin arkkityyppiä.

    Platon, Pythagoras ja Vedat. Vedalainen matematiikka

    Seuraavassa on muita esimerkkejä siitä, miten vedainen kulttuuri on vaikuttanut muinaiseen kulttuuriin. Kreikkalaisen matemaatikon Pythagoraan nimeä kantava lause ("hypotenuusan neliö on yhtä suuri kuin katetusten neliöiden summa") löytyy Shatapatha Brahmanasta sekä Shulba Sutrasta, intialaisesta matemaattisesta tutkielmasta, joka on kirjoitettu useita vuosisatoja ennen huomattavan matemaatikon syntymää. Kuuluisa ranskalainen kirjailija ja filosofi Voltaire väitti, että "Pythagoras meni Gangesiin oppimaan geometriaa". Abraham Seidenberg, joka on kirjoittanut teoksen "History of Mathematics" (Matematiikan historia), katsoo Shulba Sutran vaikuttaneen kaikkiin muinaisen maailman matemaatikoihin Babyloniasta Egyptiin ja Kreikkaan.

    Epäilemättä Platon tunsi myös vedaista filosofiaa. Hänen maailmankuvassaan jälleensyntymisoppi (metempsykoosi) on lähellä vedaista opetusta. Se on selitetty täydellisimmin hänen dialogissaan Phaedrus. Myös Pythagoras ja Sokrates uskoivat Platonin kanssa jälleensyntymiseen.

    Platonin kuuluisa opetus, jonka mukaan näkyvä maailma on vain heijastus tai varjo korkeammasta maailmasta, ideoiden maailmasta, on myös vedalainen näkemys.
    ...
    Japani, Kiina

    Idän taolaiset meditaatiot ja taistelulajit perustuvat ashtanga-joogan meditatiivisiin käytäntöihin ja kalari-payatiin, joka on sotureiden (kshatriyojen) vedainen koulutusjärjestelmä, johon kuului 300 aselajin ja itsepuolustustekniikan vapaa hallinta. Buddhalainen munkki Bodhidharma (japaniksi Darumo) - legendaarisen Shaolinin perustaja - toi nämä harjoitukset Kiinaan Intiasta. Kuitenkin siinä missä veda-joogit olivat ensisijaisesti kiinnostuneita "sisäisestä alkemiasta", buddhalais-taolaisperinteeseen liittyy kamppailulajien intensiivinen kehittäminen ja meditatiivisten tekniikoiden yhdistäminen itsepuolustustekniikoihin.
    Vedalainen kulttuuri koko maapallon peruskulttuurina

    Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä tärkeä päätelmä. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa vedalainen kulttuuri ymmärretään vain yhtenä monista kulttuureista ja vedalainen maailmankatsomus yhtenä monista mahdollisista maailmankatsomuksista. Kun kuitenkin syvennymme ihmiskunnan menneisyyden syvyyksiin, huomaamme, että vedalainen kulttuuri on perustavanlaatuinen koko maapallon kulttuurille.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedojen suljettu aineellinen tieto

    Osa aineellisesta tiedosta on tänä päivänä Vedojen mukaan suljettua tietoa. Syynä tähän on se, että mielemme avulla käytämme tätä tietoa pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi. Nykyään tietoa ja teknologiaa annetaan ihmisille heidän taloudellisen asemansa ja poliittisen vaikutusvaltansa mukaan. Vedalaisessa sivilisaatiossa voimakkaita mantroja ja mystisiä harjoituksia annettiin kuitenkin vain arvokkaille. Lisäksi jos oppilas alkoi käyttää väärin hänelle annettua tietoa, guru saattoi peruuttaa siunauksensa.

    Suuret aikakaudet

    Vedan mukaan ihmiskunnalla on neljä suurta aikakautta: satya, dvapara, treta ja kali. Sanskritin kielessä näitä aikakausia kutsutaan yugiksi, yuga tarkoittaa "aikakautta". Tämä aikakausien tuntemus oli aikoinaan yleistä. Kreikkalaisilla kirjailijoilla Hesiodoksella ja Ovidiuksella on myös oppi ihmiskunnan neljästä aikakaudesta: kulta, hopea, kupari ja rauta. Venäläisissä saduissa mainitaan kolme valtakuntaa: kulta, kupari ja rauta. Aivan kuten kevät korvaa kesän, myös maailmankaikkeutemme käy läpi tiettyjä syklejä.
    Manu - ihmiskunnan kantaisät

    ...

    Vedan mukaan kaikkien ihmisten kantaisät ovat Manu-tietäjiä - ihmiskunnan perustajia - jotka tulivat alas svargasta - korkeammista planeettasysteemeistä, jumalien planeetoista - ja asuttivat Maan. Vielä tänäkin päivänä sanskritin kielessä mies lausutaan Manu - saksan kielessä der Mann - englannin kielessä the Man. Tiedeyhteisössä on kiistelty venäjän kielen sanan "ihminen" alkuperästä. Kirjoittaja on lähellä näkemystä, jonka mukaan "chelo" (tai "tlo", eli "koko") tarkoittaa "ruumista" ja "vuosisata" tarkoittaa "sata vuotta". Vedojen kuvausten mukaan tämä on ihmiselämän kesto Kali Yugan alussa.
    ...
    Hypoteesi arktisen (hyperborealaisen) sivilisaation olemassaolosta ei myöskään ole ristiriidassa Vedojen tietojen kanssa. Päinvastoin, kulta-aikana Vedan mukaan koko maapallolla, myös navoilla, vallitsi suotuisa pehmeä ilmasto. Arktisen alueen lisäksi myös Etelämantereella oli olemassa sivilisaatio. Tästä on osoituksena esimerkiksi amiraali Piri Reisin kuuluisa kartta vuodelta 1513, jossa Etelämanner on kartoitettu ilman jäätä. Professori Haptgoodille 6. heinäkuuta 1960 päivätyssä sotilasraportissa kerrottiin: "Rannikko kartoitettiin ennen kuin se peittyi jäähän.
    ...

    Gerard Mercatorin kartassa vuodelta 1595 ei enää näy Etelämanner vaan Arktinen manner. Näemme kuvan neljästä virrasta, mikä vastaa vedaista kuvausta taivaallisen Gangesin hajoamisesta neljään virtaan, kun se putoaa maahan. Bala Gangadhar Tilakin klassikkoteos The Arctic Foreland in the Vedas (1956) on omistettu katoavan arktisen sivilisaation kuvaukselle.
    Kysymys esi-isien kotimaasta - kaiken saattaminen sopusointuun

    Nykytutkijoiden keskuudessa käydään usein keskustelua Vedojen lähteestä, indoeurooppalaisten esi-isien kotipaikasta ja niin edelleen. Kaikki on kuitenkin helppo sovittaa yhteen, jos hyväksyy ymmärrettävän ja objektiivisesti todistettavissa olevan teesin maailmanlaajuisesta vedalaisesta sivilisaatiosta.
    Yhden sivilisaation hajoaminen. Kali Yugan tulo

    5000 vuotta sitten maapallollamme tapahtui aikakausien muutos. Kali-aika, paheiden ja rappion aikakausi, tuli. Yksittäinen vedainen sivilisaatio alkoi hajota. Epäsuorasti tiede vahvistaa sen:

    - Geologit selittävät: oli olemassa yksi jättiläismanner Pangaian, ja sitten se hajosi erillisiksi mantereiksi.

    - Kansatieteilijät selittävät: oli olemassa indoeurooppalaisten kansojen yhtenäisyys, joka sitten hajosi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedojen suljettu aineellinen tieto

    Osa aineellisesta tiedosta on tänä päivänä Vedojen mukaan suljettua tietoa. Syynä tähän on se, että mielemme avulla käytämme tätä tietoa pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi. Nykyään tietoa ja teknologiaa annetaan ihmisille heidän taloudellisen asemansa ja poliittisen vaikutusvaltansa mukaan. Vedalaisessa sivilisaatiossa voimakkaita mantroja ja mystisiä harjoituksia annettiin kuitenkin vain arvokkaille. Lisäksi jos oppilas alkoi käyttää väärin hänelle annettua tietoa, guru saattoi peruuttaa siunauksensa.

    Kielitieteilijät selittävät: oli olemassa yksi ainoa protoslaavilainen kieli - ja se hajosi moneksi eri kieleksi.

    Kali Yuga - Kalat - Kalojen aikakausi

    Tarkkaan ottaen Kali Yuga alkoi keskiyöllä 18. helmikuuta 3102 eKr. Ujjainin meridiaanilla 7 planeettaa, mukaan lukien Aurinko ja Kuu, ovat linjassa Zeta Pisces -tähden kanssa. Kali Yuga on Kalien aikakausi. Tiedetään, että kala on ollut kristinuskon symboli antiikin ajoista lähtien. Mutta myös nyt monet ihmiset puhuvat Vesimiehen aikakauden tulosta - ja tällekin löytyy selitys Vedoista, kuten myöhemmin mainitaan.
    Vedojen tallenteet. Himalajalla

    Kirjoitusta ei juuri käytetty muinaisina aikoina, vaikka se olikin olemassa. Nykyään arkeologit julistavat pahamaineisesti: "kirjoitusta edeltävä aika", mikä viittaa siihen, että se tarkoittaa "hyvin alkeellista". Todellisuudessa kirjoittamista ei käytetty laajalti, koska ihmiset pystyivät muistamaan kaiken ulkoa heti ensimmäisellä kerralla. Tämä on edelleen nähtävissä pappisperheissä Intiassa.

    Vedat ovat muinaisen sivilisaation viesti nykyihmiselle. Tämän viestin tarkoituksena on säilyttää ja valistaa ihmisiä rappion ja katastrofin aikakaudella.
    Yritykset päästä käsiksi alkuperäisiin Vedoihin

    Alkuperäiset Vedat ovat yhä säilyneet Himalajalla, tietyissä piilotetuissa paikoissa. On olemassa tarinoita vidyadhareista, alkuperäisten vedalaisten tekstien vartijoista. 1800-luvulla monet henkilöt yrittivät saada käsiinsä Vedojen alkuperäistekstit. Roerichit kirjoittivat Shambhalan näkymättömästä maasta. Bolševikit lähettivät Himalajalle retkikuntia, joita johti OGPU:n upseeri Aleksandr Bartshenko, ja Hitler lähetti retkikuntia Anenerbe-instituutin ("esi-isien perintö") okkultistisesta osastosta. Mutta kaikki nämä yritykset olivat tuomittuja epäonnistumaan, koska Veda-tieto paljastuu vain oikeaan aikaan, arvokkaille ihmisille, oman aikataulunsa mukaisesti. Aitoa vedalaista tietoa levittävät pyhimykset ja avatarit, eivät kolmannen tai viidennen Himalajan retkikunnan jäsenet.
    Vedic ennustukset

    Vedat kirjanneet tietäjät tunnetaan nimellä tri-kala-gya: ne, jotka olivat tietoisia "kolmesta ajasta" - menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi Vedoissa on useita ennustuksia avatarien, Kali-yugan henkisten opettajien, ilmestymisestä. "Srimad Bhagavatam (1.3.24) sisältää ennustuksia Buddhan ilmestymisestä ja Bhavishya Purana Kristuksen ja Muhammedin ilmestymisestä. Esimerkiksi Kristuksesta kertova sloka (Bh.P. 19.23 ) kuuluu: "isha putra cha mam viddhi / kumari garbha sambhava" - Neitsyestä (kumari garbha) syntynyt Jumalan poika (isha putra) ilmestyy.

    Vedat ennustavat myös hämmästyttävän asian. He sanovat, että 5000 vuoden rappion ja riitojen jälkeen seuraavan 10 000 vuoden aikana kultaisen aikakauden energiat alkavat jälleen toimia. Koko maailma kokoontuu jälleen kerran yhteen. Ja ihmiset pääsevät jälleen käsiksi Vedojen tietoon. Tämä ennustus sisältyy Brahma-vayvarta Puranaan.

    "Vesimiehen aikakautta" koskevien ennusteiden yhteydessä saatetaan kuulla tuomio, jonka mukaan ihmiset alkavat yhtäkkiä mekaanisesti, ilman ponnisteluja, muuttua parempaan suuntaan. Tämä ei ole täysin totta. "Kultaisen aikakauden" ydin on se, että ihmiset altistuvat Vedojen sisimmälle henkiselle tiedolle. Tämä ei kuitenkaan poista kriisien, katastrofien ja sotien mahdollisuutta. Kaikkivaltias jättää aina jokaiselle mahdollisuuden valita. Siinä määrin kuin ihmiset itse tarvitsevat todellista henkisyyttä, korkeita ihanteita ja harmonista maailmankuvaa, juuri siinä määrin yhteiskuntamme ja tulevaisuutemme muuttuvat. Korkeampi voima antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden, mutta on meistä itsestämme kiinni, ja vain meistä itsestämme, missä määrin haluamme käyttää sitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Se mitä on kirjoitettu muinaisissa Veda-teksteissä ja joidenkin nykyaikaisten tiedemiesten tieteellisissä teoksissa, hyödyttää koko ihmiskuntaa ja johtaa sen moraaliseen ja henkiseen uudelleensyntymiseen. Yksi tärkeimmistä vedalaisista aforismeista sanoo: "Älä jää pimeyteen, tule ulos valoon!" Ja tämän aforismin pitäisi olla nykyaikaisen sivilisaation motto, jonka eteneminen ateistisen kulutusideologian tiellä merkitsee varmasti nopeaa tuhoa. Toivomme, että ihmiskunnan kasvava kiinnostus muinaisia Veda-tieteitä kohtaan on yksi tärkeistä tekijöistä, jotka edistävät rappion loppumista ja ihmiskunnan sivilisaation elpymistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kielitieteilijät selittävät: oli olemassa yksi ainoa protoslaavilainen kieli - ja se hajosi moneksi eri kieleksi.

    Kali Yuga - Kalat - Kalojen aikakausi

    Tarkkaan ottaen Kali Yuga alkoi keskiyöllä 18. helmikuuta 3102 eKr. Ujjainin meridiaanilla 7 planeettaa, mukaan lukien Aurinko ja Kuu, ovat linjassa Zeta Pisces -tähden kanssa. Kali Yuga on Kalien aikakausi. Tiedetään, että kala on ollut kristinuskon symboli antiikin ajoista lähtien. Mutta myös nyt monet ihmiset puhuvat Vesimiehen aikakauden tulosta - ja tällekin löytyy selitys Vedoista, kuten myöhemmin mainitaan.
    Vedojen tallenteet. Himalajalla

    Kirjoitusta ei juuri käytetty muinaisina aikoina, vaikka se olikin olemassa. Nykyään arkeologit julistavat pahamaineisesti: "kirjoitusta edeltävä aika", mikä viittaa siihen, että se tarkoittaa "hyvin alkeellista". Todellisuudessa kirjoittamista ei käytetty laajalti, koska ihmiset pystyivät muistamaan kaiken ulkoa heti ensimmäisellä kerralla. Tämä on edelleen nähtävissä pappisperheissä Intiassa.

    Vedat ovat muinaisen sivilisaation viesti nykyihmiselle. Tämän viestin tarkoituksena on säilyttää ja valistaa ihmisiä rappion ja katastrofin aikakaudella.
    Yritykset päästä käsiksi alkuperäisiin Vedoihin

    Alkuperäiset Vedat ovat yhä säilyneet Himalajalla, tietyissä piilotetuissa paikoissa. On olemassa tarinoita vidyadhareista, alkuperäisten vedalaisten tekstien vartijoista. 1800-luvulla monet henkilöt yrittivät saada käsiinsä Vedojen alkuperäistekstit. Roerichit kirjoittivat Shambhalan näkymättömästä maasta. Bolševikit lähettivät Himalajalle retkikuntia, joita johti OGPU:n upseeri Aleksandr Bartshenko, ja Hitler lähetti retkikuntia Anenerbe-instituutin ("esi-isien perintö") okkultistisesta osastosta. Mutta kaikki nämä yritykset olivat tuomittuja epäonnistumaan, koska Veda-tieto paljastuu vain oikeaan aikaan, arvokkaille ihmisille, oman aikataulunsa mukaisesti. Aitoa vedalaista tietoa levittävät pyhimykset ja avatarit, eivät kolmannen tai viidennen Himalajan retkikunnan jäsenet.
    Vedic ennustukset

    Vedat kirjanneet tietäjät tunnetaan nimellä tri-kala-gya: ne, jotka olivat tietoisia "kolmesta ajasta" - menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi Vedoissa on useita ennustuksia avatarien, Kali-yugan henkisten opettajien, ilmestymisestä. "Srimad Bhagavatam (1.3.24) sisältää ennustuksia Buddhan ilmestymisestä ja Bhavishya Purana Kristuksen ja Muhammedin ilmestymisestä. Esimerkiksi Kristuksesta kertova sloka (Bh.P. 19.23 ) kuuluu: "isha putra cha mam viddhi / kumari garbha sambhava" - Neitsyestä (kumari garbha) syntynyt Jumalan poika (isha putra) ilmestyy.

    Vedat ennustavat myös hämmästyttävän asian. He sanovat, että 5000 vuoden rappion ja riitojen jälkeen seuraavan 10 000 vuoden aikana kultaisen aikakauden energiat alkavat jälleen toimia. Koko maailma kokoontuu jälleen kerran yhteen. Ja ihmiset pääsevät jälleen käsiksi Vedojen tietoon. Tämä ennustus sisältyy Brahma-vayvarta Puranaan.

    "Vesimiehen aikakautta" koskevien ennusteiden yhteydessä saatetaan kuulla tuomio, jonka mukaan ihmiset alkavat yhtäkkiä mekaanisesti, ilman ponnisteluja, muuttua parempaan suuntaan. Tämä ei ole täysin totta. "Kultaisen aikakauden" ydin on se, että ihmiset altistuvat Vedojen sisimmälle henkiselle tiedolle. Tämä ei kuitenkaan poista kriisien, katastrofien ja sotien mahdollisuutta. Kaikkivaltias jättää aina jokaiselle mahdollisuuden valita. Siinä määrin kuin ihmiset itse tarvitsevat todellista henkisyyttä, korkeita ihanteita ja harmonista maailmankuvaa, juuri siinä määrin yhteiskuntamme ja tulevaisuutemme muuttuvat. Korkeampi voima antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden, mutta on meistä itsestämme kiinni, ja vain meistä itsestämme, missä määrin haluamme käyttää sitä.

    Vertailu veden kiertokulkuun luonnossa on sopiva selittämään sielun liikettä maailmankaikkeudessa. Sielut, jotka inkarnoituvat erilaisiin kehoihin ja muuntuvat, kulkevat aineellisen maailman läpi. Siksi voimme puhua "sielun kiertokulusta luonnossa". Ensin on kuitenkin ymmärrettävä, mitä sielu on, sillä monissa henkisissä perinteissä sitä kuvataan epämääräisesti.

    Ikuisuuden käsite on ratkaisevan tärkeä sen ymmärtämiseksi, että sielulla ei ole mitään tekemistä materiamaailman kanssa. Aineellisen maailman esineitä ei voida kutsua ikuisiksi. Ne muuttuvat jatkuvasti eri tiloihin. Kun ruumis palaa roviolla, se muuttuu tuhkaksi.

    Srila B. R. Sridhar Maharaj selittää: "Maailmassa, jossa kaikki koostuu atomeista, ei ole mitään ikuista, sillä atomeilla on taipumus hajota. Jopa sivilisaatiot hajoavat, koska ne ovat osa atomien maailmaa." Kuitenkin sielu kuvataan Vedoissa kuolemattoman tietoisuuden hiukkaseksi, joka kykenee olemaan olemassa ikuisesti ja aineesta riippumattomana.

    Tietoisuus ilmenee kykynä ilmaista tahto, ajatella ja tuntea. Yksi tietoisuuden perusominaisuuksista on kyky tiedostaa itsensä. Tietokone, keinotekoinen älykkyys, voi suorittaa monia toimintoja, mutta sillä ei ole henkilökohtaista tietoisuutta.

    Lopulta tietoisuuden päätehtävä on onnellisuuden, tavoittelu. Siksi kaikki tuntevat olennot, alkeellisista korkeasti kehittyneisiin, pyrkivät saavuttamaan onnellisuuden eri tavoin, riippuen heidän tietoisuutensa tasosta.

    Tietoisuus ei voi olla täydellinen ilman onnellisuuden saavuttamisen potentiaalin oivaltamista. Aineellisen maailman onnellisuus on kuitenkin merkityksetöntä ja ohimenevää.

    Joissakin primitiivisissä uskonnoissa uskotaan, että vain ihmisellä on sielu ja että eläimillä ja kasveilla ei ole sielua. Mutta näin ei suinkaan ole.

    Fyysisellä tasolla tapahtuvan syntymän ja kuoleman välillä sielut kulkevat maailmankaikkeuden läpi karmansa mukaisesti, ja liikkuminen määräytyy heidän materialististen halujensa ja kiintymystensä mukaan.

    Syntiset sielut joutuvat alempiin maailmoihin ja kärsivät pahojen taipumustensa seurauksista. Oikeamieliset sielut voivat nousta korkeampiin maailmoihin ja jatkaa henkistä kehitystään.

    Harvinaiset sielut, jotka ovat saavuttaneet valaistumisen, vapautuvat aineen maailmasta ja palaavat puhtaan tietoisuuden maailmaan. Joskus jotkut jäävät aineelliseen maailmaan omasta vapaasta tahdostaan pelastamaan ja opastamaan langenneita sieluja. Tällaisia sieluja ei kuitenkaan pidetä ehdollistuneina, koska ne täyttävät korkeamman velvollisuuden, koska ne eivät tee eroa aineen ja hengen maailman välillä ja koska ne ymmärtävät ikuisen luontonsa.

    Veda-teksteissä kuvataan selkeästi alkion kehityksen aikajaksot ja sen tunteet ennen syntymää. Sanotaan, että erityisen onnekkaat sielut, joilla on hallussaan runsaasti henkistä tietoa, voivat muistaa sata viimeistä elämäänsä ja pyytää Kaikkivaltiasta antamaan heille mahdollisuuden harjoittaa henkistä elämää nykyisessä inkarnaatiossa.

    Jos elävältä olennolta puuttuvat henkiset ominaisuudet ja pääsy henkiseen tietoon syntymästä lähtien, voidaan sanoa, että elämä on hänelle suurelta osin ajan kulumista. Niin surulliselta kuin se kuulostaakin, näin kuluu turha joutilaiselämä, joka päättyy mielen menettämiseen ja ruumiin heikkouteen.

    Sielutietoiset henkilöt eivät voi ainoastaan pysyä puhtaassa tietoisuudessa koko elämänsä ajan, vaan he voivat henkisen kokemuksen avulla säädellä kehosta poistumisen prosessia. Siksi heidän aineellisessa maailmassa olemisensa loppua ei voi kutsua kuolemaksi, vaan pikemminkin vapautumiseksi alemmasta luonnosta.

    Useissa veda-teksteissä kuvataan yksityiskohtaisesti sielujen vaeltelua aineellisessa maailmankaikkeudessa ja rangaistuksia, jotka odottavat heitä synnillisestä toiminnasta. Menemättä yksityiskohtiin voidaan sanoa, että kaikki pahat tekomme aiheuttavat erilaisia kielteisiä reaktioita. Ja hyveelliset teot synnyttävät myönteisiä reaktioita. Siksi tuleva kohtalomme aineellisessa maailmassa riippuu syntisistä ja hyveellisistä teoistamme.

    Koska sanalla "synti" on epäselvä uskonnollinen konteksti, meidän on pohdittava sen luonnetta. Sielulla on vapaa tahto. Tämä vapaus ilmenee kolmenlaisena: suotuisina, epäsuotuisina ja ennen kaikkea henkisinä tekoina, jotka eivät liity kuolevaisten maailmaan.

    Aineellinen ajatus ilmenee halun muodossa ehdollistuneen olennon vääristyneessä tietoisuudessa. Ajatus muuttuu sitten haluksi. Halu kehittyy kuin kasvi ja tuottaa vähitellen versoja ja hedelmiä. Tällä tavoin toiminta hienojakoiselta tasolta siirtyy karkealle tasolle.
    (Swami Avahut)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vertailu veden kiertokulkuun luonnossa on sopiva selittämään sielun liikettä maailmankaikkeudessa. Sielut, jotka inkarnoituvat erilaisiin kehoihin ja muuntuvat, kulkevat aineellisen maailman läpi. Siksi voimme puhua "sielun kiertokulusta luonnossa". Ensin on kuitenkin ymmärrettävä, mitä sielu on, sillä monissa henkisissä perinteissä sitä kuvataan epämääräisesti.

    Ikuisuuden käsite on ratkaisevan tärkeä sen ymmärtämiseksi, että sielulla ei ole mitään tekemistä materiamaailman kanssa. Aineellisen maailman esineitä ei voida kutsua ikuisiksi. Ne muuttuvat jatkuvasti eri tiloihin. Kun ruumis palaa roviolla, se muuttuu tuhkaksi.

    Srila B. R. Sridhar Maharaj selittää: "Maailmassa, jossa kaikki koostuu atomeista, ei ole mitään ikuista, sillä atomeilla on taipumus hajota. Jopa sivilisaatiot hajoavat, koska ne ovat osa atomien maailmaa." Kuitenkin sielu kuvataan Vedoissa kuolemattoman tietoisuuden hiukkaseksi, joka kykenee olemaan olemassa ikuisesti ja aineesta riippumattomana.

    Tietoisuus ilmenee kykynä ilmaista tahto, ajatella ja tuntea. Yksi tietoisuuden perusominaisuuksista on kyky tiedostaa itsensä. Tietokone, keinotekoinen älykkyys, voi suorittaa monia toimintoja, mutta sillä ei ole henkilökohtaista tietoisuutta.

    Lopulta tietoisuuden päätehtävä on onnellisuuden, tavoittelu. Siksi kaikki tuntevat olennot, alkeellisista korkeasti kehittyneisiin, pyrkivät saavuttamaan onnellisuuden eri tavoin, riippuen heidän tietoisuutensa tasosta.

    Tietoisuus ei voi olla täydellinen ilman onnellisuuden saavuttamisen potentiaalin oivaltamista. Aineellisen maailman onnellisuus on kuitenkin merkityksetöntä ja ohimenevää.

    Joissakin primitiivisissä uskonnoissa uskotaan, että vain ihmisellä on sielu ja että eläimillä ja kasveilla ei ole sielua. Mutta näin ei suinkaan ole.

    Fyysisellä tasolla tapahtuvan syntymän ja kuoleman välillä sielut kulkevat maailmankaikkeuden läpi karmansa mukaisesti, ja liikkuminen määräytyy heidän materialististen halujensa ja kiintymystensä mukaan.

    Syntiset sielut joutuvat alempiin maailmoihin ja kärsivät pahojen taipumustensa seurauksista. Oikeamieliset sielut voivat nousta korkeampiin maailmoihin ja jatkaa henkistä kehitystään.

    Harvinaiset sielut, jotka ovat saavuttaneet valaistumisen, vapautuvat aineen maailmasta ja palaavat puhtaan tietoisuuden maailmaan. Joskus jotkut jäävät aineelliseen maailmaan omasta vapaasta tahdostaan pelastamaan ja opastamaan langenneita sieluja. Tällaisia sieluja ei kuitenkaan pidetä ehdollistuneina, koska ne täyttävät korkeamman velvollisuuden, koska ne eivät tee eroa aineen ja hengen maailman välillä ja koska ne ymmärtävät ikuisen luontonsa.

    Veda-teksteissä kuvataan selkeästi alkion kehityksen aikajaksot ja sen tunteet ennen syntymää. Sanotaan, että erityisen onnekkaat sielut, joilla on hallussaan runsaasti henkistä tietoa, voivat muistaa sata viimeistä elämäänsä ja pyytää Kaikkivaltiasta antamaan heille mahdollisuuden harjoittaa henkistä elämää nykyisessä inkarnaatiossa.

    Jos elävältä olennolta puuttuvat henkiset ominaisuudet ja pääsy henkiseen tietoon syntymästä lähtien, voidaan sanoa, että elämä on hänelle suurelta osin ajan kulumista. Niin surulliselta kuin se kuulostaakin, näin kuluu turha joutilaiselämä, joka päättyy mielen menettämiseen ja ruumiin heikkouteen.

    Sielutietoiset henkilöt eivät voi ainoastaan pysyä puhtaassa tietoisuudessa koko elämänsä ajan, vaan he voivat henkisen kokemuksen avulla säädellä kehosta poistumisen prosessia. Siksi heidän aineellisessa maailmassa olemisensa loppua ei voi kutsua kuolemaksi, vaan pikemminkin vapautumiseksi alemmasta luonnosta.

    Useissa veda-teksteissä kuvataan yksityiskohtaisesti sielujen vaeltelua aineellisessa maailmankaikkeudessa ja rangaistuksia, jotka odottavat heitä synnillisestä toiminnasta. Menemättä yksityiskohtiin voidaan sanoa, että kaikki pahat tekomme aiheuttavat erilaisia kielteisiä reaktioita. Ja hyveelliset teot synnyttävät myönteisiä reaktioita. Siksi tuleva kohtalomme aineellisessa maailmassa riippuu syntisistä ja hyveellisistä teoistamme.

    Koska sanalla "synti" on epäselvä uskonnollinen konteksti, meidän on pohdittava sen luonnetta. Sielulla on vapaa tahto. Tämä vapaus ilmenee kolmenlaisena: suotuisina, epäsuotuisina ja ennen kaikkea henkisinä tekoina, jotka eivät liity kuolevaisten maailmaan.

    Aineellinen ajatus ilmenee halun muodossa ehdollistuneen olennon vääristyneessä tietoisuudessa. Ajatus muuttuu sitten haluksi. Halu kehittyy kuin kasvi ja tuottaa vähitellen versoja ja hedelmiä. Tällä tavoin toiminta hienojakoiselta tasolta siirtyy karkealle tasolle.
    (Swami Avahut)

    Henkilöllä on esimerkiksi halu omistaa jokin esine, mutta siihen ei ole aineellista mahdollisuutta. Hän alkaa kasvattaa mielessään halua omistaa se. Jossain vaiheessa tämä halu ylittää terveen järjen, ja henkilö varastaa esineen. Ennemmin tai myöhemmin, karman mukaisesti, tulee aika, jolloin henkilö joutuu maksamaan siitä. Näin tapahtuu joskus pahoja asioita hyville ihmisille. Halujen ja tekojen luonnetta ohjaa erottamattomasti karman laki, jonka Newton muotoili, mutta jonka useimmat vain osittain ymmärtävät. Ja tämä periaate ei päde ainoastaan fyysiseen maailmaan vaan myös tietoisuuden maailmaan.

    Toinen tunnettu fysiikan laki on energian säilymisen periaate. Energia ei tule mistään eikä katoa. Tärkein todiste sielun olemassaolosta on itse elämä sen eri ilmenemismuodoissa. Kuollut ruumis menettää elämänenergian ja hajoaa siksi. Tämän lain logiikan mukaan energia on olemassa ikuisesti, mutta se on eri muodoissaan ja jatkaa ikuisesti liikkumistaan.

    Tästä seuraa myönteinen johtopäätös, että sieluina meillä on potentiaalisesti kuolemattomuuden voima. Ainoastaan materialistinen tietoisuus ja samaistuminen aineelliseen kuoreen saa meidät ajattelemaan, että synnymme ja kuolemme.

    Ikuisen elämän näkymä ei voi olla auttamatta onnellinen, sillä fyysisen ruumiin kuolema vie pois kaiken maallisen kerääntymisen ja johtaa meidät unohdukseen ja menneiden elämien unohtamiseen.
    (Swami Avahut)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suuret aikakaudet

    Vedan mukaan ihmiskunnalla on neljä suurta aikakautta: satya, dvapara, treta ja kali. Sanskritin kielessä näitä aikakausia kutsutaan yugiksi, yuga tarkoittaa "aikakautta". Tämä aikakausien tuntemus oli aikoinaan yleistä. Kreikkalaisilla kirjailijoilla Hesiodoksella ja Ovidiuksella on myös oppi ihmiskunnan neljästä aikakaudesta: kulta, hopea, kupari ja rauta. Venäläisissä saduissa mainitaan kolme valtakuntaa: kulta, kupari ja rauta. Aivan kuten kevät korvaa kesän, myös maailmankaikkeutemme käy läpi tiettyjä syklejä.
    Manu - ihmiskunnan kantaisät

    ...

    Vedan mukaan kaikkien ihmisten kantaisät ovat Manu-tietäjiä - ihmiskunnan perustajia - jotka tulivat alas svargasta - korkeammista planeettasysteemeistä, jumalien planeetoista - ja asuttivat Maan. Vielä tänäkin päivänä sanskritin kielessä mies lausutaan Manu - saksan kielessä der Mann - englannin kielessä the Man. Tiedeyhteisössä on kiistelty venäjän kielen sanan "ihminen" alkuperästä. Kirjoittaja on lähellä näkemystä, jonka mukaan "chelo" (tai "tlo", eli "koko") tarkoittaa "ruumista" ja "vuosisata" tarkoittaa "sata vuotta". Vedojen kuvausten mukaan tämä on ihmiselämän kesto Kali Yugan alussa.
    ...
    Hypoteesi arktisen (hyperborealaisen) sivilisaation olemassaolosta ei myöskään ole ristiriidassa Vedojen tietojen kanssa. Päinvastoin, kulta-aikana Vedan mukaan koko maapallolla, myös navoilla, vallitsi suotuisa pehmeä ilmasto. Arktisen alueen lisäksi myös Etelämantereella oli olemassa sivilisaatio. Tästä on osoituksena esimerkiksi amiraali Piri Reisin kuuluisa kartta vuodelta 1513, jossa Etelämanner on kartoitettu ilman jäätä. Professori Haptgoodille 6. heinäkuuta 1960 päivätyssä sotilasraportissa kerrottiin: "Rannikko kartoitettiin ennen kuin se peittyi jäähän.
    ...

    Gerard Mercatorin kartassa vuodelta 1595 ei enää näy Etelämanner vaan Arktinen manner. Näemme kuvan neljästä virrasta, mikä vastaa vedaista kuvausta taivaallisen Gangesin hajoamisesta neljään virtaan, kun se putoaa maahan. Bala Gangadhar Tilakin klassikkoteos The Arctic Foreland in the Vedas (1956) on omistettu katoavan arktisen sivilisaation kuvaukselle.
    Kysymys esi-isien kotimaasta - kaiken saattaminen sopusointuun

    Nykytutkijoiden keskuudessa käydään usein keskustelua Vedojen lähteestä, indoeurooppalaisten esi-isien kotipaikasta ja niin edelleen. Kaikki on kuitenkin helppo sovittaa yhteen, jos hyväksyy ymmärrettävän ja objektiivisesti todistettavissa olevan teesin maailmanlaajuisesta vedalaisesta sivilisaatiosta.
    Yhden sivilisaation hajoaminen. Kali Yugan tulo

    5000 vuotta sitten maapallollamme tapahtui aikakausien muutos. Kali-aika, paheiden ja rappion aikakausi, tuli. Yksittäinen vedainen sivilisaatio alkoi hajota. Epäsuorasti tiede vahvistaa sen:

    - Geologit selittävät: oli olemassa yksi jättiläismanner Pangaian, ja sitten se hajosi erillisiksi mantereiksi.

    - Kansatieteilijät selittävät: oli olemassa indoeurooppalaisten kansojen yhtenäisyys, joka sitten hajosi.

    Koulutuksen kriteerit olivat hyvin korkeat.

    Brahmanistinen kausi säilytti saman perinteen kuin samhitilainen kausi, mutta koulutusjärjestelmästä tuli hienostuneempi ja kehittyneempi. Tuona aikakautena tietäjät elivät eristäytyneinä. Tätä mystistä kokemusta kuvataan Brahmanoissa, Aranyakoissa ja Upanishadeissa. Nämä teokset ovat tärkeimmät tietolähteet brahmanilaisen ajan koulutusjärjestelmästä. He keskustelevat yksityiskohtaisesti erilaisista rituaaleista, metafysiikasta, filosofiasta, teologiasta ja luomakunnan mysteeristä. Tuolloin näiden alueiden kehittämiseen kiinnitettiin suurta huomiota. Gurut omistautuivat kouluttamaan oppilailleen näitä perusteita.

    Kun opettaja oli antanut oppilaalle vihkimyksen, hän astui henkiselle polulle. Häntä kutsuttiin nyt "brahmachariksi", ja hän eli tässä asemassa jopa kaksikymmentäviisi vuotta. Tämä koulutusjakso oli välttämätön jokaiselle henkilölle.

    Naisilla oli myös oikeus koulutukseen. Naisaskeetit saivat suorittaa uskonnollisia riittejä ja opiskella. Rigvedassa ja Yajurvedassa sanotaan, että nuoren koulutetun tytön tulisi mennä naimisiin sellaisen kanssa, joka on yhtä koulutettu kuin hän itse (Rigveda III.55.16; Yajurveda VIII.I).

    Myös maallinen koulutus oli tuolloin suosittua. Rigvedan virsi IX.112 antaa selvän viitteen siitä, että oli olemassa maallista tiedettä ja teknistä koulutusta.

    Veda-oppilaita kutsutaan "brahmachareiksi" ja opettajaa "acharyaksi". Oppilaaksi vihkimistä pidettiin henkisenä syntymänä.

    Brahmanismin aikana opettajalla oli korkea asema ja häntä kunnioitettiin. Opettajan elämä toimi mallina. Hän johtaa pimeydestä valoon, se on hänen pyhä tehtävänsä. Hän huolehtii opetuslapsistaan ja antaa täyden tuen varmistaakseen, että he oppivat ja kehittyvät kunnolla.

    Siksi yhteiskunta piti opettajaa suuressa arvossa. Siihen aikaan vain brahmanit saattoivat olla opettajia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Sahadev Prabhu:
    Kristinuskossa on kristillinen oppi sielusta, Vedoissa on vedalainen oppi sielusta. On olemassa kirja, ”Bhagavad-Gita”, joka on itämaisen henkisyyden klassikko, Vedalaisen maailmankuvan kvintessenssi - se on kaikkien aikojen ensimmäinen haastattelu Jumalan kanssa, jossa Krishna puhuu ystävälleen Arjunalle.

    Siksi Vedoissa sanotaan myös, että sielun ympärillä on erityinen kuori, jota kutsutaan vääräksi egoksi. Väärä ego on toinen kuori sielumme ympärillä, mielen, intellektin ja aistien lisäksi, ja se saa meidät tuntemaan olomme matriisimaiseksi. Me emme oikeasti ole tämän maailman asukkaita, emme ole tästä maailmasta, olemme ikuisia, kuolemattomia tietoisuushiukkasia, mutta väärä ego on hämmästyttävä mekanismi, joka saa meidät luulemaan, että olemme tämän maailman asukkaita. Sen periaate on hyvin yksinkertainen - kaiken, mitä näet, on toimittava etujesi mukaisesti.
    ...
    ...puhuu yhdestä hyvin tärkeästä ajatuksesta - itsensä toteuttamisesta sieluna, ei teoreettisesti, ei älyllisesti, vaan mystisesti. Samassa ”Bhagavad-Gitassa” sanotaan, että jos ihminen on aidosti päässyt kosketuksiin oman sielunsa välähdyksen kanssa, jos hän on todella oivaltanut olevansa sielu, silloin hän ymmärtää, että tämä on ihmeellisin, hämmästyttävin ja syvällisin kokemus, jonka hän on elämässään saanut. Siksi ”Bhagavad-Gitan” koko toinen luku on nimeltään "Sāṅkhya Yoga". Ja tarkoittaa tarkalleen ottaen "sielun ja aineen erottelua".
    7a


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sahadev Prabhu:
    Kristinuskossa on kristillinen oppi sielusta, Vedoissa on vedalainen oppi sielusta. On olemassa kirja, ”Bhagavad-Gita”, joka on itämaisen henkisyyden klassikko, Vedalaisen maailmankuvan kvintessenssi - se on kaikkien aikojen ensimmäinen haastattelu Jumalan kanssa, jossa Krishna puhuu ystävälleen Arjunalle.

    Siksi Vedoissa sanotaan myös, että sielun ympärillä on erityinen kuori, jota kutsutaan vääräksi egoksi. Väärä ego on toinen kuori sielumme ympärillä, mielen, intellektin ja aistien lisäksi, ja se saa meidät tuntemaan olomme matriisimaiseksi. Me emme oikeasti ole tämän maailman asukkaita, emme ole tästä maailmasta, olemme ikuisia, kuolemattomia tietoisuushiukkasia, mutta väärä ego on hämmästyttävä mekanismi, joka saa meidät luulemaan, että olemme tämän maailman asukkaita. Sen periaate on hyvin yksinkertainen - kaiken, mitä näet, on toimittava etujesi mukaisesti.
    ...
    ...puhuu yhdestä hyvin tärkeästä ajatuksesta - itsensä toteuttamisesta sieluna, ei teoreettisesti, ei älyllisesti, vaan mystisesti. Samassa ”Bhagavad-Gitassa” sanotaan, että jos ihminen on aidosti päässyt kosketuksiin oman sielunsa välähdyksen kanssa, jos hän on todella oivaltanut olevansa sielu, silloin hän ymmärtää, että tämä on ihmeellisin, hämmästyttävin ja syvällisin kokemus, jonka hän on elämässään saanut. Siksi ”Bhagavad-Gitan” koko toinen luku on nimeltään "Sāṅkhya Yoga". Ja tarkoittaa tarkalleen ottaen "sielun ja aineen erottelua".
    7a

    Mantras · Ilan Chester

    Symphony of the Soul
    https://www.youtube.com/watch?v=0J66-GbLyK8


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Olen ikuinen sielu, joka eroaa väliaikaisesta fyysisestä ruumiista.

    Sielu eroaa olennaisesti hienojakoisesta ruumiista siinä, että sielu on itse elävä persoonallisuus, elämän ja yksilöllisyyden lähde tai toimija, kun taas hienojakoinen ruumis on toimiva kuori tai ohjelma, jolla ei ole itsenäistä elämää ja joka vaikuttaa elävältä vain siksi, että sielu on sen takana.

    Fyysinen ruumis ja hienojakoinen ruumis toimivat yhdessä eräänlaisena vääränä olemuksena tai koneena, jossa todellinen olemus - sielu - matkustaa matkustajana.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Olen ikuinen sielu, joka eroaa väliaikaisesta fyysisestä ruumiista.

    Menneisyyden toimiensa kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen). Tämä on jälleensyntymisen perusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Menneisyyden toimiensa kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen). Tämä on jälleensyntymisen perusta.

    Menneisyydestä tulevaisuuteen.
    Olennaista on, että menneisyyden toimien kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen).
    Aivan kuten me vaihdamme yhdessä elämässä kuluneita pukuja monta kertaa, samalla tavalla ikuinen sielu vaihtaa kuluneita ruumiita monta kertaa aineellisessa maailmassa ollessaan. On yhtä naurettavaa ajatella, että yksi sielu on ikuisesti sidottu kehoon ja että "venäläiset sielut" asuvat venäläisissä kehoissa, kuin ajatella, että japanilaisissa autoissa on välttämättä japanilaisia. "Venäjällä tehdyissä" ruumiissa voi olla sieluja, jotka ovat eläneet muissa maissa ja jopa muissa elämänmuodoissa menneisyydessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Menneisyydestä tulevaisuuteen.
    Olennaista on, että menneisyyden toimien kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen).
    Aivan kuten me vaihdamme yhdessä elämässä kuluneita pukuja monta kertaa, samalla tavalla ikuinen sielu vaihtaa kuluneita ruumiita monta kertaa aineellisessa maailmassa ollessaan. On yhtä naurettavaa ajatella, että yksi sielu on ikuisesti sidottu kehoon ja että "venäläiset sielut" asuvat venäläisissä kehoissa, kuin ajatella, että japanilaisissa autoissa on välttämättä japanilaisia. "Venäjällä tehdyissä" ruumiissa voi olla sieluja, jotka ovat eläneet muissa maissa ja jopa muissa elämänmuodoissa menneisyydessä.

    Henkisen tiedon pohjalta toimiminen laajentaa vapauden käytävää. Tietämättömyydessä tapahtuvat teot rajoittavat ihmistä, ja siksi henkisyydestä vieraantuneet ihmiset ovat lähes kykenemättömiä vastustamaan tämän maailman houkutuksia. Käyttämällä niitä väärin he riistävät itseltään vapauden.
    Joskus ihmiset yrittävät laajentaa elämänsä ulkoista vapautta eivätkä ymmärrä, että heidän rajoituksensa eivät johdu ulkoisista vaan sisäisistä syistä. Ulkoiset olosuhteet ovat vain karmamme itäneet hedelmät, joiden siemenet olemme istuttaneet aiemmin. On hyödytöntä päästä eroon sairauden ulkoisista oireista tai leikata latvoja pois, jos sisäinen infektio - tietämättömyyden juuret - jäävät sydämeen. Ne versovat uudelleen.
    Menetämme siis vapautemme karmamme vuoksi ja ansaitsemme huonoa karmaa tietämättömyyden vuoksi. Meidän ei siis pitäisi taistella vapauden puolesta vain ulkoisesti, vaan meidän pitäisi vapauttaa itsemme tietämättömyydestä henkisellä tasolla, joka on ongelmiemme perimmäinen syy. Tietämättömyys tarkoittaa sitä, että eletään muulla tavoin kuin Vedojen mukaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Henkisen tiedon pohjalta toimiminen laajentaa vapauden käytävää. Tietämättömyydessä tapahtuvat teot rajoittavat ihmistä, ja siksi henkisyydestä vieraantuneet ihmiset ovat lähes kykenemättömiä vastustamaan tämän maailman houkutuksia. Käyttämällä niitä väärin he riistävät itseltään vapauden.
    Joskus ihmiset yrittävät laajentaa elämänsä ulkoista vapautta eivätkä ymmärrä, että heidän rajoituksensa eivät johdu ulkoisista vaan sisäisistä syistä. Ulkoiset olosuhteet ovat vain karmamme itäneet hedelmät, joiden siemenet olemme istuttaneet aiemmin. On hyödytöntä päästä eroon sairauden ulkoisista oireista tai leikata latvoja pois, jos sisäinen infektio - tietämättömyyden juuret - jäävät sydämeen. Ne versovat uudelleen.
    Menetämme siis vapautemme karmamme vuoksi ja ansaitsemme huonoa karmaa tietämättömyyden vuoksi. Meidän ei siis pitäisi taistella vapauden puolesta vain ulkoisesti, vaan meidän pitäisi vapauttaa itsemme tietämättömyydestä henkisellä tasolla, joka on ongelmiemme perimmäinen syy. Tietämättömyys tarkoittaa sitä, että eletään muulla tavoin kuin Vedojen mukaan.

    Muinainen sanskrit, tulevaisuuden ohjelmointikieli.
    Sanskrit on matemaattisesti tarkka kieli. Jotkut halusivat sen olevan tietokoneiden ohjelmointikieli. Se on hyvin vaikea kieli. Tietenkin myös sanskritin kielestä on olemassa monia eri tasoja, kuten puhekieli, Pyhien Kirjoitusten kieli jne. Sanskritia on hyvin vaikea kääntää kielestä toiseen, jos kääntäjä ei tunne kielen taustalla olevaa filosofiaa. Jopa väärä tavu, väärä kirjain jne. voi muuttaa lauseen merkityksen täysin.

    Sanskrit on sekä jumalten muinainen kieli että tulevaisuuden ohjelmointikieli. Sen vaikutus on levinnyt suoraan tai epäsuorasti lähes kaikkiin maailman kieliin (arviolta noin 97 %). Jos osaat sanskritia, voit helposti oppia mitä tahansa kieltä maailmassa. Parhaita ja tehokkaimpia tietokonealgoritmeja ei ole tehty englanniksi vaan sanskritiksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muinainen sanskrit, tulevaisuuden ohjelmointikieli.
    Sanskrit on matemaattisesti tarkka kieli. Jotkut halusivat sen olevan tietokoneiden ohjelmointikieli. Se on hyvin vaikea kieli. Tietenkin myös sanskritin kielestä on olemassa monia eri tasoja, kuten puhekieli, Pyhien Kirjoitusten kieli jne. Sanskritia on hyvin vaikea kääntää kielestä toiseen, jos kääntäjä ei tunne kielen taustalla olevaa filosofiaa. Jopa väärä tavu, väärä kirjain jne. voi muuttaa lauseen merkityksen täysin.

    Sanskrit on sekä jumalten muinainen kieli että tulevaisuuden ohjelmointikieli. Sen vaikutus on levinnyt suoraan tai epäsuorasti lähes kaikkiin maailman kieliin (arviolta noin 97 %). Jos osaat sanskritia, voit helposti oppia mitä tahansa kieltä maailmassa. Parhaita ja tehokkaimpia tietokonealgoritmeja ei ole tehty englanniksi vaan sanskritiksi.

    Kaikki Veda-tekstit on kirjoitettu sanskritiksi. Kuitenkin itse 'Veda-kirjallisuuden' käsite on hyvin laaja. Vedalaiset tekstit sisältävät yleisesti ottaen myös keskiajalla kirjoitettuja tekstejä, ja monet niistä on kirjoitettu bengaliksi ja muilla kielillä. Kaikki muinaiset tekstit on kuitenkin kirjoitettu sanskritiksi.

    Devanagari ei ole kieli vaan kirjoitusmuoto, kirjoitusjärjestelmä. Järjestelmää käytetään yli 120 kielessä, myös sanskritissa ja hindissä, ja Devanagaria käytetään toisin sanoen sanskritin välittämiseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki Veda-tekstit on kirjoitettu sanskritiksi. Kuitenkin itse 'Veda-kirjallisuuden' käsite on hyvin laaja. Vedalaiset tekstit sisältävät yleisesti ottaen myös keskiajalla kirjoitettuja tekstejä, ja monet niistä on kirjoitettu bengaliksi ja muilla kielillä. Kaikki muinaiset tekstit on kuitenkin kirjoitettu sanskritiksi.

    Devanagari ei ole kieli vaan kirjoitusmuoto, kirjoitusjärjestelmä. Järjestelmää käytetään yli 120 kielessä, myös sanskritissa ja hindissä, ja Devanagaria käytetään toisin sanoen sanskritin välittämiseen.

    "Kauneus on enemmän kuin voima", "myötätunto on enemmän kuin oikeudenmukaisuus". Krishna on kauneuden ja harmonian ruumiillistuma.

    Tässä aineellisessa maailmassa on niin sanottu karma-chakra - on "pyörä", tekojen ja seurausten kiertokulku. Karma-chakra tarkoittaa aina sitä, että teoilla on seurauksia. Karma-chakrassa on tiettyjä reaktioita, jotka tapahtuvat automaattisesti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Kauneus on enemmän kuin voima", "myötätunto on enemmän kuin oikeudenmukaisuus". Krishna on kauneuden ja harmonian ruumiillistuma.

    Tässä aineellisessa maailmassa on niin sanottu karma-chakra - on "pyörä", tekojen ja seurausten kiertokulku. Karma-chakra tarkoittaa aina sitä, että teoilla on seurauksia. Karma-chakrassa on tiettyjä reaktioita, jotka tapahtuvat automaattisesti.

    Jos ihminen suuntaa elämänsä energian uudelleen Jumalan - kaiken energian lähteen - palvelemiseen, niin tällaisen toiminnan aikana vanha karma palaa henkisen tiedon ja palvelun tulessa eikä uutta karmaa muodostu, koska ihminen ei enää yritä anastaa Jumalan omaisuutta. Tämä on todellinen tapa päästä eroon karmasta sen negatiivisessa merkityksessä. Älä usko monia puoskareita ja ennustajia, jotka ovat valmiita "puhdistamaan karmasi" suurta rahasummaa vastaan. He puhdistavat taskunne rahoistanne, eivät karmastanne. Jumala on se, joka antaa meille karman ja vapauttaa meidät siitä. Jos jatkatte ilman henkisyyttä, saatte vain karmaa. Hyvästä saat hyvää, pahasta saat pahaa. Silmä silmästä, hammas hampaasta - kuten Vanhassa testamentissa sanotaan. Newtonin kolmas laki.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muinainen sanskrit, tulevaisuuden ohjelmointikieli.
    Sanskrit on matemaattisesti tarkka kieli. Jotkut halusivat sen olevan tietokoneiden ohjelmointikieli. Se on hyvin vaikea kieli. Tietenkin myös sanskritin kielestä on olemassa monia eri tasoja, kuten puhekieli, Pyhien Kirjoitusten kieli jne. Sanskritia on hyvin vaikea kääntää kielestä toiseen, jos kääntäjä ei tunne kielen taustalla olevaa filosofiaa. Jopa väärä tavu, väärä kirjain jne. voi muuttaa lauseen merkityksen täysin.

    Sanskrit on sekä jumalten muinainen kieli että tulevaisuuden ohjelmointikieli. Sen vaikutus on levinnyt suoraan tai epäsuorasti lähes kaikkiin maailman kieliin (arviolta noin 97 %). Jos osaat sanskritia, voit helposti oppia mitä tahansa kieltä maailmassa. Parhaita ja tehokkaimpia tietokonealgoritmeja ei ole tehty englanniksi vaan sanskritiksi.

    Todelliset Opettajat, Gurumme, elivät hyvin askeettista ja kurinalaista elämää.
    Meidän Gurumme:
    Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
    Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad
    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
    Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj
    Sri Chaitanya Mahaprabhu
    Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj
    Srila Bhaktivinoda Thakur
    Srila Jagannath Das Babaji Maharaj


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Todelliset Opettajat, Gurumme, elivät hyvin askeettista ja kurinalaista elämää.
    Meidän Gurumme:
    Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
    Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad
    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
    Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj
    Sri Chaitanya Mahaprabhu
    Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj
    Srila Bhaktivinoda Thakur
    Srila Jagannath Das Babaji Maharaj

    Sanskritin kieli avaa myös Intian muinaisten tekstien, Vedojen ja Puranojen, salaiset merkitykset.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanskritin kieli avaa myös Intian muinaisten tekstien, Vedojen ja Puranojen, salaiset merkitykset.

    Devanagari ei ole kieli vaan kirjoitusjärjestelmä. Järjestelmää käytetään yli 120 kielessä, myös sanskritissa ja hindissä, ja Devanagaria käytetään toisin sanoen sanskritin välittämiseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanskritin kieli avaa myös Intian muinaisten tekstien, Vedojen ja Puranojen, salaiset merkitykset.

    "Hitopadesha" toteaa: dharmena hinah pashubhih samanah - "Kyky esittää kysymyksiä elämän tarkoituksesta erottaa ihmisen eläimestä." Ja Vedanta-sutra (1.1) julistaa: atkhato brahma jigyasa - "On tullut aika kysyä Totuudesta".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Hitopadesha" toteaa: dharmena hinah pashubhih samanah - "Kyky esittää kysymyksiä elämän tarkoituksesta erottaa ihmisen eläimestä." Ja Vedanta-sutra (1.1) julistaa: atkhato brahma jigyasa - "On tullut aika kysyä Totuudesta".

    Itse asiassa sama sanskritinkielinen lause, mantra jne. ilmaisee eri merkityksiä olemassaolon tasosta riippuen. Ilman avainta alkuperäistä merkitystä ei voi löytää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Itse asiassa sama sanskritinkielinen lause, mantra jne. ilmaisee eri merkityksiä olemassaolon tasosta riippuen. Ilman avainta alkuperäistä merkitystä ei voi löytää.

    Mikä tämä avain on?
    -Se on joukko keskeisiä käsitteitä, jotka ovat siirtyneet opettajalta oppilaalle (paramparan kauttaa). Nämä käsitteet muodostavat "maagisen kristallin", jonka prisman läpi teksti saa kokonaisvaltaisen merkityksen. Aikaisemmin tämä avain annettiin samalla, kun Veda-tekstejä välitettiin suullisesti. Sitä paitsi aiemmin, ennen kali-ugaa, Vedoja ei kirjattu ylös, vaan ne välitettiin suullisesti. Opettaja antoi oppilaalle tekstien oppimisen lisäksi myös merkityksen - avaimen. Kyse on siitä, että Vedan avain tekee ihmisestä enemmän tai vähemmän voimakkaan, ja siksi opettaja ei välittänyt sitä ihmisille, jotka eivät olleet siihen päteviä (myös moraalisesti).
    (H.Das)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mikä tämä avain on?
    -Se on joukko keskeisiä käsitteitä, jotka ovat siirtyneet opettajalta oppilaalle (paramparan kauttaa). Nämä käsitteet muodostavat "maagisen kristallin", jonka prisman läpi teksti saa kokonaisvaltaisen merkityksen. Aikaisemmin tämä avain annettiin samalla, kun Veda-tekstejä välitettiin suullisesti. Sitä paitsi aiemmin, ennen kali-ugaa, Vedoja ei kirjattu ylös, vaan ne välitettiin suullisesti. Opettaja antoi oppilaalle tekstien oppimisen lisäksi myös merkityksen - avaimen. Kyse on siitä, että Vedan avain tekee ihmisestä enemmän tai vähemmän voimakkaan, ja siksi opettaja ei välittänyt sitä ihmisille, jotka eivät olleet siihen päteviä (myös moraalisesti).
    (H.Das)

    Sanskritin kieli
    ...Yksi leksikaalisen rikkauden ominaispiirteistä on synonyymisarjan pituus. Sanskritin kielessä monien usein käytettyjen sanojen synonyymien määrä on yksinkertaisesti huikea. Otetaan esimerkiksi sana "vesi".
    ...
    Monier-Williamsin Sanskrit-sanakirjassa on 209 synonyymiä sanalle "vesi" sanan tavallisimmassa merkityksessä. Kaikki ne kuuluvat alun perin sanskritin kieleen, eli niitä ei ole lainattu muista kielistä.
    (H. Das)


  • Anonyymi

   Voima on vektorisuure, eli sillä on suuruus ja suunta. Newtonin kolmas laki sanoo, että kahden kappaleen välillä vaikuttavat voimat ovat yhtä suuret, mutta vastakkaissuuntaiset.

   Esimerkiksi jos seisot lattialla, jalkapohjasi painavat lattiaa samalla voimalla, millä lattia painaa jalkapohjiasi vastaan.

   Jos karman laki tarkoittaa samaa kuin Newtonin tasapainolaki, silloin sen merkitys on lattialla seisoessasi siinä, että et putoa lattian läpi etkä leijailee kattoon, vaan pysyt lattialla.

   Hienoa kun karman laki on nyt konkreettisesti havainnollistettu :)

   • Anonyymi

    Aivan. Palstan aloittajan mukaan karman laki ilmenee (fysiikan tasolla) Newtonin kolmantena lakina. En tiedä, mutta vuosia aikaisemmin kuulin myös jotain sellaista. Tuolloin en kiinnittänyt siihen paljon huomiota, koska sitä ei selitetty yhtä hienoisesti kuin aloituksessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan. Palstan aloittajan mukaan karman laki ilmenee (fysiikan tasolla) Newtonin kolmantena lakina. En tiedä, mutta vuosia aikaisemmin kuulin myös jotain sellaista. Tuolloin en kiinnittänyt siihen paljon huomiota, koska sitä ei selitetty yhtä hienoisesti kuin aloituksessa.

    Nyt ymmärrän miksi kerrostalot pysyvät maan pinnalla eivätkä leijaile avaruuteen. Se on karman laki mikä pitää ne paikallaan!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan. Palstan aloittajan mukaan karman laki ilmenee (fysiikan tasolla) Newtonin kolmantena lakina. En tiedä, mutta vuosia aikaisemmin kuulin myös jotain sellaista. Tuolloin en kiinnittänyt siihen paljon huomiota, koska sitä ei selitetty yhtä hienoisesti kuin aloituksessa.

    Tässä selostetaan myös samasta aiheesta:
    https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2013/jul/16/The-law-of-karma-497223.html

    It is the Law of Cause and Effect, very similar to Sir Isaac Newton’s Third Law of Motion, which states that for every action there is an equal or opposite reaction.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä selostetaan myös samasta aiheesta:
    https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2013/jul/16/The-law-of-karma-497223.html

    It is the Law of Cause and Effect, very similar to Sir Isaac Newton’s Third Law of Motion, which states that for every action there is an equal or opposite reaction.

    Mites Newtonin toinen laki, jos kappaleeseen vaikuttaa voima niin se saa aikaan kiihtyyyden. Myös gravitaatio saa aikaan kiihtyvyyden, jonka tunnemme painovoimana. Onko gravitaatio seurausta karman laista? Miksi maapallo saa aikaan gravitaatiokiihtyvyyden 9.81 m/s2 ??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mites Newtonin toinen laki, jos kappaleeseen vaikuttaa voima niin se saa aikaan kiihtyyyden. Myös gravitaatio saa aikaan kiihtyvyyden, jonka tunnemme painovoimana. Onko gravitaatio seurausta karman laista? Miksi maapallo saa aikaan gravitaatiokiihtyvyyden 9.81 m/s2 ??

    Olisiko olemassa sekä fyysinen että metafyysinen taso. Metafysiikka on fysiikan yläpuolella. Mutta valtaosa ei usko siihen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mites Newtonin toinen laki, jos kappaleeseen vaikuttaa voima niin se saa aikaan kiihtyyyden. Myös gravitaatio saa aikaan kiihtyvyyden, jonka tunnemme painovoimana. Onko gravitaatio seurausta karman laista? Miksi maapallo saa aikaan gravitaatiokiihtyvyyden 9.81 m/s2 ??

    Tämä on rauhanomainen keskustelu, jossa jokaisella ihmisellä, kuten sinullakin, on oikeus ilmaista mielipiteensä. Kyse ei ole mistään kilpailusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olisiko olemassa sekä fyysinen että metafyysinen taso. Metafysiikka on fysiikan yläpuolella. Mutta valtaosa ei usko siihen.

    Mitä lineaarinen mekaniikka on metafyysisellä tasolla?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mites Newtonin toinen laki, jos kappaleeseen vaikuttaa voima niin se saa aikaan kiihtyyyden. Myös gravitaatio saa aikaan kiihtyvyyden, jonka tunnemme painovoimana. Onko gravitaatio seurausta karman laista? Miksi maapallo saa aikaan gravitaatiokiihtyvyyden 9.81 m/s2 ??

    https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:metafysiikka
    Metafysiikka on yleisin mahdollinen inhimillisen tutkimuksen kokemuksesta riippumaton muoto. Se on laajempi kuin tiede...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:metafysiikka
    Metafysiikka on yleisin mahdollinen inhimillisen tutkimuksen kokemuksesta riippumaton muoto. Se on laajempi kuin tiede...

    Aivan. Fysiikka on luonnontiede, metafysiikka kuuluu filosofian osastolle.

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja filisofialla sitten on keskenään??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:metafysiikka
    Metafysiikka on yleisin mahdollinen inhimillisen tutkimuksen kokemuksesta riippumaton muoto. Se on laajempi kuin tiede...

    Ismailov E.H.
    (Charudeshna das).
    VEDALAISTEN OPETUSTEN PERUSTEET.
    Osa 2. Logiikka
    EPÄSYMMETRINEN DIALEKTIIKKA
    Miten shabdha, anumana ja pratyaksha liittyvät toisiinsa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan. Fysiikka on luonnontiede, metafysiikka kuuluu filosofian osastolle.

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja filisofialla sitten on keskenään??

    Jotkut sielut ovat prakritin eli harhan energian orjuuttamia. Prakriti, Jumalan maya, pradhan, prapancha ja avidya ovat saman periaatteen eri nimiä, jotka annetaan sen eri vaiheiden ja ominaisuuksien mukaan. Maya ei ole lainkaan korkeimmasta svarupa-shaktista riippumaton shakti. Se on yksinkertaisesti heijastunut ja ulospäin suuntautunut aspekti Korkeimmasta Energiasta...
    (Srila Sachchidananda Bhaktivinod Thakur)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jotkut sielut ovat prakritin eli harhan energian orjuuttamia. Prakriti, Jumalan maya, pradhan, prapancha ja avidya ovat saman periaatteen eri nimiä, jotka annetaan sen eri vaiheiden ja ominaisuuksien mukaan. Maya ei ole lainkaan korkeimmasta svarupa-shaktista riippumaton shakti. Se on yksinkertaisesti heijastunut ja ulospäin suuntautunut aspekti Korkeimmasta Energiasta...
    (Srila Sachchidananda Bhaktivinod Thakur)

    Srila Sridhar Maharaj: Nykyään tiede on korvattu pseudotieteellä. Sitä tutkimalla ihminen liikkuu totuuden vastakkaiseen suuntaan. Ihmisille uskotellaan, että he ovat subjekteja, joiden ympärillä maailmankaikkeus pyörii, ja kaikki muu on hyväksikäytön kohteena. Olemme kuluttajia, ja maailma ympärillämme koostuu kulutusesineistä. Nykyaikainen koulutus on rakennettu tämän väärän ajatuksen varaan.
    Todellisuudessa me emme ole subjekteja emmekä maailmankaikkeuden keskipiste.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Nykyään tiede on korvattu pseudotieteellä. Sitä tutkimalla ihminen liikkuu totuuden vastakkaiseen suuntaan. Ihmisille uskotellaan, että he ovat subjekteja, joiden ympärillä maailmankaikkeus pyörii, ja kaikki muu on hyväksikäytön kohteena. Olemme kuluttajia, ja maailma ympärillämme koostuu kulutusesineistä. Nykyaikainen koulutus on rakennettu tämän väärän ajatuksen varaan.
    Todellisuudessa me emme ole subjekteja emmekä maailmankaikkeuden keskipiste.

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    7a


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    7a

    Aistikokemusten ajelehtiva maailma
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Maailmassa on monia ateismin koulukuntia. Intiassa tunnetuimpana ateistisena filosofina pidetään Charvaka Munia. Hänen opetuksensa muistuttavat länsimaiden äärimmäistä ateismia. Hänen mukaansa tietoisuus on seurausta aineellisten elementtien kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen ei jää jäljelle sielua tai tietoisuutta, vain kasa kemiallisia elementtejä, jotka kerran muodostivat ruumiin. Aivan kuten yksinkertaisimpien aineiden yhdistyminen tuottaa jotain monimutkaisempaa, aineellisten elementtien fyysinen yhdistyminen tuottaa tietoisuuden, eikä lihan tuhoutumisen jälkeen mitään ole jäljellä. Länsimaissa tämän filosofian muotoili ensimmäisenä Epikuros.

    Astetta korkeampi on buddhalaisuus. Buddhalaiset väittävät, että fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen jäljelle jää hienojakoinen ruumis, eräänlainen mentaalinen entiteetti, joka syntyy uudelleen lihassa. Buddhalaiset tunnustavat siis jälleensyntymisen, siirtymisen ruumiista toiseen. Heidän käsityksensä mukaan menetettyämme yhden karkean ruumiin saamme uuden, karmamme mukaisen. Mutta jos seuraamme erityistä polkua, karkean ruumiin kuoleman jälkeen myös mentaalinen rakennelma (hienojakoinen ruumis) tuhoutuu, eikä mitään jää jäljelle. Näin ollen sielua ei ole olemassa.

    Sitten on Shankaracharyan filosofia. Se eroaa hieman buddhalaisuudesta. Buddhalaiset väittävät, ettei yksilöllistä sielua ole olemassa, eli ajatus muuttumattoman yksilön olemassaolosta hylätään. Shankaracharya kieltää myös muuttumattoman yksilöllisen sielun olemassaolon, mutta tunnustaa Brahmanin, tietoisen alkuperän, jota hän kutsuu korkeimmaksi todellisuudeksi. Shankaran mukaan tietoisuus itsessään on todellista, mutta yksittäisen olennon tietoisuus on harhaa. Hänen mukaansa yksilön sielu on vain heijastus tietoisesta elementistä, joka on perimmäinen todellisuus. Mentaaliruumiin tuhoutumisen myötä tietoisuus sielusta yksilöllisenä katoaa: sitä ei ole olemassa todellisuuden korkeimmalla tasolla.

    Hän antaa esimerkin kuusta ja sen heijastuksesta peilissä. Ei peiliä, ei heijastusta. Hänen mukaansa yksittäiset sielut ovat vain heijastuksia yhdestä tietoisuuden lähteestä (Brahman). Shankaracharya siis toteaa, että yksittäiset sielut ovat yhtä ja erottamattomia Brahmanista.

    6a


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aistikokemusten ajelehtiva maailma
    Tietoisuuden subjektiivinen evoluutio

    Maailmassa on monia ateismin koulukuntia. Intiassa tunnetuimpana ateistisena filosofina pidetään Charvaka Munia. Hänen opetuksensa muistuttavat länsimaiden äärimmäistä ateismia. Hänen mukaansa tietoisuus on seurausta aineellisten elementtien kemiallisesta vuorovaikutuksesta. Fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen ei jää jäljelle sielua tai tietoisuutta, vain kasa kemiallisia elementtejä, jotka kerran muodostivat ruumiin. Aivan kuten yksinkertaisimpien aineiden yhdistyminen tuottaa jotain monimutkaisempaa, aineellisten elementtien fyysinen yhdistyminen tuottaa tietoisuuden, eikä lihan tuhoutumisen jälkeen mitään ole jäljellä. Länsimaissa tämän filosofian muotoili ensimmäisenä Epikuros.

    Astetta korkeampi on buddhalaisuus. Buddhalaiset väittävät, että fyysisen ruumiin tuhoutumisen jälkeen jäljelle jää hienojakoinen ruumis, eräänlainen mentaalinen entiteetti, joka syntyy uudelleen lihassa. Buddhalaiset tunnustavat siis jälleensyntymisen, siirtymisen ruumiista toiseen. Heidän käsityksensä mukaan menetettyämme yhden karkean ruumiin saamme uuden, karmamme mukaisen. Mutta jos seuraamme erityistä polkua, karkean ruumiin kuoleman jälkeen myös mentaalinen rakennelma (hienojakoinen ruumis) tuhoutuu, eikä mitään jää jäljelle. Näin ollen sielua ei ole olemassa.

    Sitten on Shankaracharyan filosofia. Se eroaa hieman buddhalaisuudesta. Buddhalaiset väittävät, ettei yksilöllistä sielua ole olemassa, eli ajatus muuttumattoman yksilön olemassaolosta hylätään. Shankaracharya kieltää myös muuttumattoman yksilöllisen sielun olemassaolon, mutta tunnustaa Brahmanin, tietoisen alkuperän, jota hän kutsuu korkeimmaksi todellisuudeksi. Shankaran mukaan tietoisuus itsessään on todellista, mutta yksittäisen olennon tietoisuus on harhaa. Hänen mukaansa yksilön sielu on vain heijastus tietoisesta elementistä, joka on perimmäinen todellisuus. Mentaaliruumiin tuhoutumisen myötä tietoisuus sielusta yksilöllisenä katoaa: sitä ei ole olemassa todellisuuden korkeimmalla tasolla.

    Hän antaa esimerkin kuusta ja sen heijastuksesta peilissä. Ei peiliä, ei heijastusta. Hänen mukaansa yksittäiset sielut ovat vain heijastuksia yhdestä tietoisuuden lähteestä (Brahman). Shankaracharya siis toteaa, että yksittäiset sielut ovat yhtä ja erottamattomia Brahmanista.

    6a

    Newton kielsi kaiken mahdollisuuden, että syyt voisivat olla olemassa fyysisen kosketuksen ulkopuolella, mutta nykyaikaiset kvanttifyysikot ovat löytäneet tämän syy-seuraus-periaatteen universaalin ulottuvuuden. David Bohmin kaltaiset edelläkävijät ovat menneet niin pitkälle, että he ovat esittäneet hypoteesin universaalin potentiaalisen kvanttikentän olemassaolosta, joka hallitsee syiden hierarkiaa ja optimoi siten ei-lokaalit fysikaaliset tapahtumat.

    Nämä ovat vain abstrakteja ajatuksia, mutta ne osoittavat, että monimutkaisen toiminta- ja reaktiojärjestelmän tutkiminen atomisella ja kosmisella tasolla johtaa meidät siihen, että emme voi selittää kaikkea tapahtuvaa mekaanisilla syillä. Tämä pätee erityisesti sellaisiin ilmiöihin kuin tietoisuus, elämä, persoonallisuus ja kohtalo.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    7a

    Veda-käsitteen mukaan ei ole olemassa sattumia. Kaikki tapahtuu korkeampien auktoriteettien, jotka tunnetaan myös nimellä 'kaitselmus', tietäen. Kaikella tapahtuvalla on syy ja korkeampi tarkoitus. Materialistisen maailmankuvan kannattajat kuitenkin kiistävät tämän. He sanovat, että syy ja seuraus toimii kaikkialla maailmankaikkeudessa, mutta vain fyysisellä tasolla. He sanovat, että elämä ja tietoisuus ovat atomien yhdistelmä fysikaalisten lakien puitteissa (jotka perustuvat kausaalisuuteen). He kuitenkin sulkevat elämän ja tietoisuuden tämän kausaalisuuden ulkopuolelle ja sanovat, että niiden esiintyminen ja toiminta on sattumanvaraista. Tämä väite on epäuskottava, yksipuolinen ja puolueellinen.

    Sitä paitsi ei voida sanoa, että länsimaisten tiedemiesten olisi niin vaikea ymmärtää vedalaista ajatusta siitä, että kaikki ei tapahdu sattumalta. Jos sattumanvaraisuutta ei sinänsä ole, niin onko vaikea ymmärtää, että väkivalta, murhat, auto-onnettomuudet ja keskitysleirit johtuvat väistämättä aiemmista syistä.

    Vedalainen näkemys karmasta voi valaista näitä kysymyksiä. Karmassa yhdistyvät sekä materialistiset että fatalistiset näkemykset. Karma ulottaa syyn ja seurauksen alkuperän fyysiseltä tasolta tietoisuuden ja kohtalon ei-fyysiselle tasolle.

    Karmasta on niin paljon spekulaatioita. Jotkut kristityt kriitikot väittävät, että karma viittaa periaatteeseen "silmä silmästä" ja "hammas hampaasta". Liberalismin kannattajat puhuvat ihmisen vapaasta tahdosta, siitä, että jokaisella on oikeus päättää, mikä on hyvä ja mikä paha, ja että ei ole olemassa mitään absoluuttisia normeja, kuten karman määrittelemät normit. Kaikki tämä spekulointi johtuu tiedon puutteesta. Tarkastellaanpa, mitä tämä karman käsite tarkoittaa.

    Karma on sanskritin kielen sana, joka tarkoittaa toimintaa. Koska koko sanskritin kieli on monimerkityksinen, karman käsitettä ei voi myöskään rajoittaa tähän yksinkertaiseen käännökseen. Johtuen juuresta kri 'tehdä, suunnitella, toteuttaa', karma tarkoittaa myös 'sitä, jolla on syy ja seuraus', mikä ymmärretään 'ei itsenäisenä toimintana'. Jokainen toiminta tai tapahtuma on osa laajempaa syiden verkostoa, ja siitä tulee syy tuleviin reaktioihin tai tapahtumiin. Tätä karman (toiminnan) verkostoa hallitsee "karman laki".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Veda-käsitteen mukaan ei ole olemassa sattumia. Kaikki tapahtuu korkeampien auktoriteettien, jotka tunnetaan myös nimellä 'kaitselmus', tietäen. Kaikella tapahtuvalla on syy ja korkeampi tarkoitus. Materialistisen maailmankuvan kannattajat kuitenkin kiistävät tämän. He sanovat, että syy ja seuraus toimii kaikkialla maailmankaikkeudessa, mutta vain fyysisellä tasolla. He sanovat, että elämä ja tietoisuus ovat atomien yhdistelmä fysikaalisten lakien puitteissa (jotka perustuvat kausaalisuuteen). He kuitenkin sulkevat elämän ja tietoisuuden tämän kausaalisuuden ulkopuolelle ja sanovat, että niiden esiintyminen ja toiminta on sattumanvaraista. Tämä väite on epäuskottava, yksipuolinen ja puolueellinen.

    Sitä paitsi ei voida sanoa, että länsimaisten tiedemiesten olisi niin vaikea ymmärtää vedalaista ajatusta siitä, että kaikki ei tapahdu sattumalta. Jos sattumanvaraisuutta ei sinänsä ole, niin onko vaikea ymmärtää, että väkivalta, murhat, auto-onnettomuudet ja keskitysleirit johtuvat väistämättä aiemmista syistä.

    Vedalainen näkemys karmasta voi valaista näitä kysymyksiä. Karmassa yhdistyvät sekä materialistiset että fatalistiset näkemykset. Karma ulottaa syyn ja seurauksen alkuperän fyysiseltä tasolta tietoisuuden ja kohtalon ei-fyysiselle tasolle.

    Karmasta on niin paljon spekulaatioita. Jotkut kristityt kriitikot väittävät, että karma viittaa periaatteeseen "silmä silmästä" ja "hammas hampaasta". Liberalismin kannattajat puhuvat ihmisen vapaasta tahdosta, siitä, että jokaisella on oikeus päättää, mikä on hyvä ja mikä paha, ja että ei ole olemassa mitään absoluuttisia normeja, kuten karman määrittelemät normit. Kaikki tämä spekulointi johtuu tiedon puutteesta. Tarkastellaanpa, mitä tämä karman käsite tarkoittaa.

    Karma on sanskritin kielen sana, joka tarkoittaa toimintaa. Koska koko sanskritin kieli on monimerkityksinen, karman käsitettä ei voi myöskään rajoittaa tähän yksinkertaiseen käännökseen. Johtuen juuresta kri 'tehdä, suunnitella, toteuttaa', karma tarkoittaa myös 'sitä, jolla on syy ja seuraus', mikä ymmärretään 'ei itsenäisenä toimintana'. Jokainen toiminta tai tapahtuma on osa laajempaa syiden verkostoa, ja siitä tulee syy tuleviin reaktioihin tai tapahtumiin. Tätä karman (toiminnan) verkostoa hallitsee "karman laki".

    Useimmat väärinkäsitykset johtuvat siitä, että karma ja predestinaatio samaistetaan virheellisesti. Karma ei ole ennalta määräämistä! Vedainen käsitys karmasta sisältää sekä predestinaation että vapaan tahdon.

    Ymmärtääksemme karman osallisuutta meidän on ensin ymmärrettävä ennalta määräytymisen ja vapaan tahdon ylevä synteesi. Nämä kaksi näkökohtaa ovat läsnä samanaikaisesti. Ymmärtääksemme tätä hienovaraista todellisuutta meidän on ymmärrettävä karman lain molemmat puolet: toiminnan ja reaktion näkökulma.

    Tutkiaksemme reaktionäkemystä meidän tulisi hyväksyä, että kaikki, mitä meille tapahtuu, on universaalin auktoriteetin (Jumala, Vishnu, joka Korkeimpana on läsnä universumissa ja jokaisen elävän olennon sydämessä kaikkialle ulottuvana Todistajana ja Universaalina Muistina) ennalta määräämää ja hyväksymää. Hyväksyimmepä tämän näkemyksen tai emme, tosiasia on kuitenkin se, että tapahtunutta ei voi muuttaa. Voimme kutsua sitä onnettomuudeksi, huonoksi tuuriksi tai hyväksi tuuriksi, mutta silloin emme opi sitä, mitä meidän pitäisi.

    Näiden näkökohtien tutkiminen on erittäin tärkeää, sillä jokainen tilanne tarvitsee ratkaisumme. Tämä johtaa karman toiseen näkökulmaan, toiminnan tarkasteluun. Vaikka karman laki määrää ennalta olosuhteet, joissa nyt olemme, meillä on vapaa tahto päättää, miten toimimme kussakin tilanteessa. Vapaa tahto ei kuitenkaan tee meistä "vapaita" tai riippumattomia. Vapaa tahto tarkoittaa, että voimme valita, miten toimimme erilaisissa olosuhteissa; emme kuitenkaan pysty kontrolloimaan tekojemme tuloksia, jotka tulevat meille karman korkeamman lain mukaisesti.
    Karman universaali laki ja valinnanvapaus

    Ihmistä ei ole kielletty toimimasta niin kuin hän haluaa. Hänellä on vapaa tahto. Tähän vapaaseen tahtoon liittyy kuitenkin myös vastuu, sillä tapa, jolla toimimme, määrää siitä seuraavat reaktiot. Siksi olemme vapaita valitsemaan tulevaisuutemme, sekä yksilöllisen että kollektiivisen. Ja me luomme reaktioita, joista nautimme tai joista kärsimme. Saamme jatkuvasti reaktioita aiemmista teoistamme, joita olemme tehneet vapaan tahtomme ohjaamina. Siksi olemme ainoat, jotka ovat vastuussa onnettomuudesta tai onnellisuudesta, ja aineellinen luonto luo olosuhteet, joissa nautimme tai kärsimme. Kollektiivinen karma muodostuu yksilöllisestä karmasta. Jos monet ihmiset toimivat samalla tavalla ja tukevat tai hyväksyvät jonkin toiminnan, he ovat kaikki kollektiivisesti vastuussa tuloksista ja saavat kollektiivisen reaktion, huonon tai hyvän, riippuen aikaansaadusta toiminnasta.

    Vaikka karman laki on sellainen, ettemme koskaan toimi olosuhteiden tai ennalta määräämisen sokeana uhrina, emme myöskään koskaan ole vapautettuja luomakunnan laeista, jotka on luotu sen Luojan tahdon mukaisesti. Korkein Herra ei ole välinpitämätön aineellisen maailman asioiden tilasta. Hän kaipaa nähdä elävien olentojen olevan onnellisia ja kehittyneitä hengellisessä tiedossa. Siksi Hän järjestää joskus tilanteita ja tapahtumia, joihin ihminen ei voi vaikuttaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Useimmat väärinkäsitykset johtuvat siitä, että karma ja predestinaatio samaistetaan virheellisesti. Karma ei ole ennalta määräämistä! Vedainen käsitys karmasta sisältää sekä predestinaation että vapaan tahdon.

    Ymmärtääksemme karman osallisuutta meidän on ensin ymmärrettävä ennalta määräytymisen ja vapaan tahdon ylevä synteesi. Nämä kaksi näkökohtaa ovat läsnä samanaikaisesti. Ymmärtääksemme tätä hienovaraista todellisuutta meidän on ymmärrettävä karman lain molemmat puolet: toiminnan ja reaktion näkökulma.

    Tutkiaksemme reaktionäkemystä meidän tulisi hyväksyä, että kaikki, mitä meille tapahtuu, on universaalin auktoriteetin (Jumala, Vishnu, joka Korkeimpana on läsnä universumissa ja jokaisen elävän olennon sydämessä kaikkialle ulottuvana Todistajana ja Universaalina Muistina) ennalta määräämää ja hyväksymää. Hyväksyimmepä tämän näkemyksen tai emme, tosiasia on kuitenkin se, että tapahtunutta ei voi muuttaa. Voimme kutsua sitä onnettomuudeksi, huonoksi tuuriksi tai hyväksi tuuriksi, mutta silloin emme opi sitä, mitä meidän pitäisi.

    Näiden näkökohtien tutkiminen on erittäin tärkeää, sillä jokainen tilanne tarvitsee ratkaisumme. Tämä johtaa karman toiseen näkökulmaan, toiminnan tarkasteluun. Vaikka karman laki määrää ennalta olosuhteet, joissa nyt olemme, meillä on vapaa tahto päättää, miten toimimme kussakin tilanteessa. Vapaa tahto ei kuitenkaan tee meistä "vapaita" tai riippumattomia. Vapaa tahto tarkoittaa, että voimme valita, miten toimimme erilaisissa olosuhteissa; emme kuitenkaan pysty kontrolloimaan tekojemme tuloksia, jotka tulevat meille karman korkeamman lain mukaisesti.
    Karman universaali laki ja valinnanvapaus

    Ihmistä ei ole kielletty toimimasta niin kuin hän haluaa. Hänellä on vapaa tahto. Tähän vapaaseen tahtoon liittyy kuitenkin myös vastuu, sillä tapa, jolla toimimme, määrää siitä seuraavat reaktiot. Siksi olemme vapaita valitsemaan tulevaisuutemme, sekä yksilöllisen että kollektiivisen. Ja me luomme reaktioita, joista nautimme tai joista kärsimme. Saamme jatkuvasti reaktioita aiemmista teoistamme, joita olemme tehneet vapaan tahtomme ohjaamina. Siksi olemme ainoat, jotka ovat vastuussa onnettomuudesta tai onnellisuudesta, ja aineellinen luonto luo olosuhteet, joissa nautimme tai kärsimme. Kollektiivinen karma muodostuu yksilöllisestä karmasta. Jos monet ihmiset toimivat samalla tavalla ja tukevat tai hyväksyvät jonkin toiminnan, he ovat kaikki kollektiivisesti vastuussa tuloksista ja saavat kollektiivisen reaktion, huonon tai hyvän, riippuen aikaansaadusta toiminnasta.

    Vaikka karman laki on sellainen, ettemme koskaan toimi olosuhteiden tai ennalta määräämisen sokeana uhrina, emme myöskään koskaan ole vapautettuja luomakunnan laeista, jotka on luotu sen Luojan tahdon mukaisesti. Korkein Herra ei ole välinpitämätön aineellisen maailman asioiden tilasta. Hän kaipaa nähdä elävien olentojen olevan onnellisia ja kehittyneitä hengellisessä tiedossa. Siksi Hän järjestää joskus tilanteita ja tapahtumia, joihin ihminen ei voi vaikuttaa.

    En jaksanut lukea sanaakaan tuosta copy paste paskasta, mistä lähteestä sitä imuroitkaan :)

    Kerrotko yhdellä ja itse mietityllä lauseella vastauksen kysymykseeni:

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja jollainen vitun karmafilisofialla on keskenään?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En jaksanut lukea sanaakaan tuosta copy paste paskasta, mistä lähteestä sitä imuroitkaan :)

    Kerrotko yhdellä ja itse mietityllä lauseella vastauksen kysymykseeni:

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja jollainen vitun karmafilisofialla on keskenään?

    Olen seurannut tätä palstaa jo jonkin aikaa. Miksi kiroilet ja haastat lukijoita täällä? Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, omin sanoin tai linkkien kautta. Jokaisella on oikeus jakaa tietoja muiden kanssa. Jätä ihmiset rauhaan. Kukaan ei epäile sitä, että juuri sinä olet maailman johtava henkilö tieteen alalta, suuri tiedemies, joka on saanut Nobel-palkinnon. Miksi hyökkäät rauhallisten lukijoiden kimppuun. Jättä meidät, lukijat, rauhaan ja mene sinne, missä kaltaisesi maailman huippuihmiset kokoontuvat, jätä tavalliset ihmiset rauhaan. Mene sellaiseen paikkaan, jossa tieteen huiput ovat. Tämän palstan lukijat ovat tavallisia ihmisiä. Tavalliset ihmiset ainoastaan haluavat jakaa muiden kanssa tietoa, olipa kyse sitten mistä tahansa, vaikka kyse olisi vain ruoasta ja vaatteista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En jaksanut lukea sanaakaan tuosta copy paste paskasta, mistä lähteestä sitä imuroitkaan :)

    Kerrotko yhdellä ja itse mietityllä lauseella vastauksen kysymykseeni:

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja jollainen vitun karmafilisofialla on keskenään?

    Aivan oikein. Miten edes eksyit tälle rahvaan palstalle, tavisten palstalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En jaksanut lukea sanaakaan tuosta copy paste paskasta, mistä lähteestä sitä imuroitkaan :)

    Kerrotko yhdellä ja itse mietityllä lauseella vastauksen kysymykseeni:

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja jollainen vitun karmafilisofialla on keskenään?

    "En jaksanut lukea sanaakaan..."

    Tämän palstan aiheena on idän uskonnot. Miksi sa kiroilija edes tulit tänne riehumaan, vaikka olisitkin tiedemies. Jätä ihmiset rauhaan. Mene tiedefoorumille, jos olet niin fiksu. En tiedä, mutta minusta tämä sivusto on mielenkiintoinen. Se, olenko kaikesta samaa mieltä vai en, on eri asia. Täällä on kuitenkin myös linkkejä, joten internetin aikakaudella on täysin mahdollista, että joku saattaa haluta löytää jotain. Todella mielenkiintoisia aiheita täällä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En jaksanut lukea sanaakaan tuosta copy paste paskasta, mistä lähteestä sitä imuroitkaan :)

    Kerrotko yhdellä ja itse mietityllä lauseella vastauksen kysymykseeni:

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja jollainen vitun karmafilisofialla on keskenään?

    Paljon kiitoksia tämän palstan aloittajalle. Olen ollut kiinnostunut karman aiheesta jo nuoruudestani lähtien, mutta en ole löytänyt vastauksia kirjastoista tai eri verkkosivuilta. Kirjoitetaan kyllä paljon karmaveloista, on olemassa erilaisia laskureita, mutta mitään syvällisempää tietoa en ole saanut. Vaikka en ymmärrä ihan kaikkea, mistä täällä keskustellaan, mutta tässä on linkkejä, jotta voin ainakin päästä alkuun aiheesta, joka on kiinnostanut minua jo vuosikymmeniä. Kiitos vielä kerran näistä tiedoista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    En jaksanut lukea sanaakaan tuosta copy paste paskasta, mistä lähteestä sitä imuroitkaan :)

    Kerrotko yhdellä ja itse mietityllä lauseella vastauksen kysymykseeni:

    Mitä tekemistä Newtonilaisella epärelativistisella mekaniikalla ja jollainen vitun karmafilisofialla on keskenään?

    ...karmafilisofialla on keskenään?

    Kenenkään ei tarvitse todistaa sinulle mitään. Tämä on uskontopalsta. Miten ylipäätään löysit tänne? Vai oletko täällä osoittamassa omaa ylivertaisuuttasi muihin lukijoihin nähden. Jos olet tiedemies, miten et professorin koulutuksesi vuoksi edes ymmärrä, että uskonto ja tiede ovat täysin eri asioita. Eikö sitä opetettu yliopistossa? Vaikka sen pitäisi olla itsestään selvää peruskoululaisellekin. Uskonto ja tiede eivät tarkoita samaa asiaa. Vai pelkäätkö, että tiedefoorumilla muut ohittavat sinut mennen-tullen keskustelussa, etkä pysty osoittamaan korkeaa tasoasi siellä. Tulet siis tänne loukkaamaan, haukkumaan ja vähättelemään muita. Et ole tervetullut tänne, professori. Mene vertaistesi luokse ja hauku heitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paljon kiitoksia tämän palstan aloittajalle. Olen ollut kiinnostunut karman aiheesta jo nuoruudestani lähtien, mutta en ole löytänyt vastauksia kirjastoista tai eri verkkosivuilta. Kirjoitetaan kyllä paljon karmaveloista, on olemassa erilaisia laskureita, mutta mitään syvällisempää tietoa en ole saanut. Vaikka en ymmärrä ihan kaikkea, mistä täällä keskustellaan, mutta tässä on linkkejä, jotta voin ainakin päästä alkuun aiheesta, joka on kiinnostanut minua jo vuosikymmeniä. Kiitos vielä kerran näistä tiedoista.

    Sama täällä. Erittäin mielenkiintoinen ja informatiivinen sivusto, vaikka onkin paljon vierasperäisiä sanoja ja on vaikea omaksua kaikkea, mutta ainahan voi saada lisätietoja, jos haluaa. Olen aina ollut kiinnostunut esoteeriikasta. Kiitos mielenkiintoisesta aiheesta ja hyvistä selityksistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sama täällä. Erittäin mielenkiintoinen ja informatiivinen sivusto, vaikka onkin paljon vierasperäisiä sanoja ja on vaikea omaksua kaikkea, mutta ainahan voi saada lisätietoja, jos haluaa. Olen aina ollut kiinnostunut esoteeriikasta. Kiitos mielenkiintoisesta aiheesta ja hyvistä selityksistä.

    Huomasin mielenkiintoisen linkin. Jos joku on kiinnostunut, niin tässä se on: https://www.youtube.com/watch?v=87snLE9QdZ0

    Kaikkea hyvää vastausten etsinnässä. Etsijä löytää.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.thehinduportal.com/2013/08/quantum-physics-came-from-vedas.html
    Erwin Schrödinger (1887-1961), itävaltalais-irlantilainen fyysikko, joka sai Nobel-palkinnon, keksi kuuluisan aaltoyhtälönsä, joka ennustaa, miten kvanttimekaaninen aaltofunktio muuttuu ajan myötä.

    Tässä linkissa on mm. puhetta siitä, että: ... olemme enemmän kuin fyysisiä kehoja, jotka toimivat fysiikan ja kemian lakien mukaan.


   • Anonyymi

  Ketjusta on poistettu 19 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Some liekeissä! Mikko Leppilampi jättää TTK:n - Kollegat ylistävät: "Huikea ja uniikki", "The best"

   Mikko Leppilampi teki kyllä huikean uran Tanssii Tähtien Kanssa -juontajana, yhteensä 10 kautta. Mitä luulet, kuka mahtaa astua Leppilammen saappaisii
   Kotimaiset julkkisjuorut
   70
   3928
  2. Pikkaraisen ulosanti instassa

   Onko sillä kaikki kotona yläkerrassa... Miten lapsellisia kommentteja sillä on insta kuvissa. Laitan auringon nukkumaan. Mennään ostamaan kaunoluisti
   Kotimaiset julkkisjuorut
   262
   1932
  3. Kyllä noita sun silmiä

   kattelis mielellään.
   Ikävä
   69
   1598
  4. "MUKANA KU PERÄPUKAMA!!" Janni Hussi paljastaa uudet kuviot pörrökaverin kanssa somessa!

   Oho! Janni Hussi paljastaa into piukena somessa uudesta aluevaltauksestaan. Postauksessa ei sanoja säästellä: https://www.suomi24.fi/viihde/mukana-ku-
   Kotimaiset julkkisjuorut
   4
   1597
  5. Suomi24 kirjoitukset poliisitutkinnassa

   Taitaa olla aika kertoa, missä olemme menossa. Täällä suomi24-palstalla olen saanut vuosikausia kokea valtavaa törkykirjoittelua kohdalleni. Nimimerkk
   Haapavesi
   83
   845
  6. Nyt se sitten päätetään.

   Rokottamattomat ovat todella vaikeuksissa, ottaako lopputili vai piikki. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ministeri-kiuru-tyopaikoille-valmistella
   Maailman menoa
   255
   825
  7. Susivihaaja myrkyttänyt eläimiä ympäri Pohjois-Karjalaa.

   Lieksalainen susivihaaja on syytettynä myrkkysyöttien levittämisestä metsiin eläinten tappamistarkoituksessa ympäri Pohjois-Karjalaa. Jauhelihaan lait
   Lieksa
   149
   765
  8. Taas valvon..

   Ja kuuntelen ja katselen sinua. Jos kysyisit mitä minulle kuuluu - varmaan valehtelisin; et koskaan saa tietää miten hajalla olen. Jokainen päivä on t
   Ikävä
   22
   760
  9. ..............................

   Se on sillä tavalla nyt et haluaisin tietää mitä ajattelet. Onnistuuko se mielestäsi palstan kautta? Ei meidän tarvitse yhteen muuttaa heti jos et ha
   Ihastuminen
   61
   706
  Aihe