Mitä on luovuus?

Anonyymi

1) Luovuus tulee alitajunnasta

2) Luovuus edellyttää epävarmuuden sietämistä

3) Päätöksiä ei kiirehditä vaan pyritään tiedostamaan viimeisin mahdollinen ajankohta jolloin jokin päätös pitää tehdä

4) Luova toiminta on ideoilla leikkimistä lapsenomaisesti

5) Luova toiminta edellyttää omaa rauhallista tilaa ilman keskeytyksiä

6) Systemaattinen toiminta kuten tiukka logiikan seuraaminen mahdollistaa vain pieniä säätöjä olemassaolevaan. Suuret mullistukset edellyttävät luovuutta ja ikäänkuin "tyhjältä pöydältä" aloittamista ilman lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia ja tulkintoja

John Cleese talks creativity..
https://youtu.be/qmQ9_stT2Kc?t=129

(Cleese ottaa tuossa haastattelussa kantaa myös ns. woke-kulttuuriin joka hänen mielestään tarkoittaa sellaisen yliherkkyyden kulttuurin edistämistä jossa kukaan ei saisi kuulla sellaisia mielipiteitä joista itse on eri mieltä koska se voi aiheuttaa mielenpahoitusta jollekin :D)

11

838

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Tarvitaan myös virittäytymistä ja luovaa tahtoa. Mahdollisuudet lähentelevät rajattomuutta.

  • Anonyymi

   Mutta onko universumissa 13 miljardissa vuodessa jo kaikki keksitty ? Kaikki olisi vaan vanhan toistoa eri muodoissa...

  • Anonyymi

   Luovuus on kyky yhdistellä hyvin erillään olevia asioita toimivaksi ajatuskokonaisuudeksi, jonka seurauksena syntyy uusi keksintö, teoria, menetelmä, malli, jne. Luovuus on siis kyky tuottaa jotain uutta, mikä tarkoittaa, että luovaa tuotosta ei ole kukaan koskaan maailmanhistoriassa tehnyt aikaisemmin,

   Kirjan kirjoittaminen sinänsä, musiikin tekeminen sinänsä, ei ole luovaa aktiviteettia. Ei ole olemassa luovia ammatteja sinänsä, on vain joitakin luovia ihmisiä.

   MBTI-persoonallisuusluokituksessa luovimmat ovat intuitiivisia ajattelijoita, ja intuitio toimiikin luovuuden alkulähteenä, joka realisoituu luovuus- eli flowtiloissa.

   Vain luovilla ihmisillä on flowtiloja. Jos ei ole ollut flowtilassa, ei ole luova ihminen lainkaan.

   Luovuus edellyttää älykkyyttä, joten pitäisi puhua luovasti älykkäistä ihmisistä, jotka pystyvät yhdistämään analyyttisen, rationaalisen, säännönmukaisen ajattelun luovaan, epäsäännönmukaiseen ajatteluun.

   Nerous on pohjimmiltaan luovuutta, ja luova nero voi olla missä tahansa ammatissa tai alalla, se ei sinänsä ole sidottu mihinkään tiettyyn ammattiryhmään. Eniten luovia ihmisiä tapaa nykyään tekniikan, tieteen ja taiteen tapaisilla aloilla.

   Filosofit ovat tyypillisesti analyyttisesti orientoituneita, keskittyen ainoastaan järkeilyyn. vailla luovaa elementtiä. Tyypillinen filosofi on hyvin epäluova, puhdas rationaalinen ajattelija, suuren poikkeuksen tästä tekevät eksistentialistit, joiden parissa dionyysistä voimaa eli luovaa voimaa on esiintynyt.

   • Anonyymi

    "Luovuus on kyky yhdistellä hyvin erillään olevia asioita toimivaksi ajatuskokonaisuudeksi, jonka seurauksena syntyy uusi keksintö, teoria, menetelmä, malli, jne. Luovuus on siis kyky tuottaa jotain uutta, mikä tarkoittaa, että luovaa tuotosta ei ole kukaan koskaan maailmanhistoriassa tehnyt aikaisemmin"

    Luovuus ei ole henkilökohtaista eikä persoonallista vaikka se helposti samaistetaan persoonaan. Luova henkilö on vain väylä tai kanava josta luovuus pääsee ilmaantumaan fysikaaliselle tasolle ns. kollektiivisesta piilotajunnasta. Ei sen luovan tuotoksen tarvitse olla ensimmäinen tai ainoa maailmanhistoriassa vaan riittää että se on ensimmäinen juuri siinä ajassa ja paikassa ja tekee paremmaksi jonkin asian.


    "MBTI-persoonallisuusluokituksessa luovimmat ovat intuitiivisia ajattelijoita, ja intuitio toimiikin luovuuden alkulähteenä, joka realisoituu luovuus- eli flowtiloissa."

    Intuitio on piilotajunnan ja tietoisen tajunnan välistä kommunikointia. Flow-tilassa ajan ja paikan kokeminen muuttuu verrattuna arkitajuntaan jossain määrin epälokaaliksi.

    "Vain luovilla ihmisillä on flowtiloja. Jos ei ole ollut flowtilassa, ei ole luova ihminen lainkaan."

    Ei ole olemassa luovia ihmisiä eli sellaisia yksilöitä jotka kykenisivät olemaan flow-tilassa pitkiä aikoja yhteenmenoon ainakaan harjoittelematta. Luovuus on transpersoonallista.

    "Luovuus edellyttää älykkyyttä, joten pitäisi puhua luovasti älykkäistä ihmisistä, jotka pystyvät yhdistämään analyyttisen, rationaalisen, säännönmukaisen ajattelun luovaan, epäsäännönmukaiseen ajatteluun."

    Analyyttinen & ns. "rationaalinen ajattelu" on mekaanista, kaavamaista, ykistasoista,kirjaimellista käsitteiden merkityksiin ja määritelmiin nojautuvaa. Ns. luovassa ajattelussa annetaan alitajunnalle selkeä yksiselitteinen intentio ja sen jälkeen jäädään rauhassa odottamaan vastausta joka usein pulpahtaa mieleen joko unessa tai juuri heräämisen jälkeen tai muussa rentoutuneessa ja rauhallisessa tilassa ja ympäristössä ilman stressiä ja pakkomielteitä.

    "Nerous on pohjimmiltaan luovuutta, ja luova nero voi olla missä tahansa ammatissa tai alalla, se ei sinänsä ole sidottu mihinkään tiettyyn ammattiryhmään. Eniten luovia ihmisiä tapaa nykyään tekniikan, tieteen ja taiteen tapaisilla aloilla."

    Ei ole olemassa neroja. On olemassa vain yksilöitä joilla on suhteellisen toimiva kanava ns. kollektiiviseen alitajuntaan. Luovuutta tietenkin esiintyy todennäköisimmin ammateissa joissa yritetään löytää uusia ratkaisuja.

    "Filosofit ovat tyypillisesti analyyttisesti orientoituneita, keskittyen ainoastaan järkeilyyn. vailla luovaa elementtiä. Tyypillinen filosofi on hyvin epäluova, puhdas rationaalinen ajattelija, suuren poikkeuksen tästä tekevät eksistentialistit, joiden parissa dionyysistä voimaa eli luovaa voimaa on esiintynyt."

    Tyypilliset filosofit on koulutettu loogikoiksi eli tavallaan käsitemekaanikoiksi. Intuitiota ja koherenttia intentioita on vaikea opettaa eikä sille ole olemassa selkeää algoritmia. Utelias luonne on ehkä tärkein osakomponentti ns. luovuudessa.

    Reduktionistisen fysikalismin ja ns. tieteellisen realismin kannalta aitoa luovuutta ei voi olla olemassa ja koska luovuutta ei voida kontrolloida eikä hallita keskusjohtoisesti niin vallanpitäjät kokevat sen helposti jonkinlaisena uhkana omalle asemalleen. Luovuudella on taipumus muuttaa tai jopa tuhota olemassaolevia rakenteita jotka toimivat usein pelkkien rutiinien, tapojen ja uskomuksien tasolla.

    Vasta ahkeruus, peräänantamattomuus ja pitkäjänteisyys voivat tuottaa jotain luovaa jos on onnistuttu ensin avaamaan toimiva ja luotettava kanava sinne kollektiiviseen piilotajuntaan joka on itse asiassa oma todellisuuden tasonsa joka on koko ajan läsnä kaikkialla ja ilmenee mm. biologisessa evoluutiossa tuottaen usein innovaatioita lajien kehityksessä.

    Tämä evoluutioteoriaa sivuava väite poikkeaa sekä darwinismista että tyypillisestä kreationismista jossa oletetaan jokin luonnon ulkopuolinen luoja. Ihmisen luovuus on vain yksilöllistynyt ilmentymä samasta asiasta joka ilmenee eliölajien evoluutiossa ja joka on itse asiassa tuottanut koko ilmenneen maailmankaikkeuden aurinkojen ja galaksien keskustojen ollessa luovan energian väyliä lokaalissa havaittavissa ja mitattavissa olevassa todellisuudessa.


  • Anonyymi

   Luovuus...

   Voit järjestellä jo olemassa olevia elementtejä uuteen järjestykseen. Esim uusi biisi tai maalaus.

   Tai voit keksiä täysin uusia elementtejä ja käyttötapoja. Esim. Internet ,kvanttitietokone, maatalouden keksiminen.

   Jälkimmäinen on tietysti hankalampaa..

  • Anonyymi

   Reino Helismaa teki n. 5000 laulun sanoitusta, joista n. 1500 levytettiin. Helismaa oli sanonut, että parhaita sanoituksia olivat ne jotka syntyivät nopeasti. Varmaan myös muilla aloilla mm. tieteessä, parhaat ideat ja jopa sovellukset ovat niitä jotka syntyvät nopeasti. Kaikeahan ei tietysti voi saattaa valmiiksi nopeasti, mutta se asian ydin saattaa syntyä välähdyksenomaisesti.

  • Anonyymi

   Luovuus on koukuttavaa.

   Luovan ihmisen aivoissa välittäjäaine dopamiini ryöpsähtelee yliannoksina flow-tilassa. Tässä yhteydessä täytyy huomauttaa, että flow ei tarkoita transsia tai hurmosta pois lukien hieman vastaavat uskonnolliset ja psykoottiset kokemukset. Sen sijaan intuitio auttaa luovuudessa näkemään asiayhteyksiä, joita kukaan ei ole ennen nähnyt.

   Tämän jälkeen luovuudessa astuu esiin rationaalinen minä, joka arvioi välittömästi intuition tuottaman ratkaisun ja hyväksyy tai hylkää sen jatkokehitykseen. Tämä jatko on työlästä puurtamista ennen kuin produkti voidaan esitellä yhteisölle. Yleensä yhteisö ei ymmärrä produktia tai kokee sen uhkana valtarakenteilleen, ja portinvartijat tukahduttavat produktin. On erittäin harvinaista, että luovu produkti saavuttaa yleisen tai edes suppeamman ammatillisen tietoisuuden.

   Koukusta sen verran, että dopamiini on myös mielihyvän lähde. Eli kerran flow-tilan kokenut jää janoamaan tätä kokemusta uudelleen. Aluksi se on hidasta, mutta kokemuksen myötä, 10 – 20 vuoden kuluttua perustietotason saavuttamisesta, luovuus voi puhjeta neroudeksi. Flow-tila on mahdollista saavuttaa toistuvasti, ja produkteja syntyy tämän tästä. Tämä kehitys on kuitenkin äärimmäisen harvinaista, koska nerous on yhteisön antama määritelmä. Siksi luovia neroja esiintyy muutaman kerran vuosisadassa, vaikka luovia persoonia voi olla promilleja väestöstä. Kaikilta luovilta persoonilta ei onnistu rationaalinen raaka työ, jolla produkti muutettaan hyödylliseksi keksinnöksi, tieteelliseksi löydöksi tai suureksi taiteeksi. Luova ihminen tekee myös virheitä, jotka hän yleensä hylkää rationaalisesti, mutta riskejä ottaessaan virheet joskus etenevät yhteisön tuomitsemiksi. Tämä ei vähennä helmien arvoa, mutta riskinotto voi ärsyttää konservatisteja.

  • Anonyymi

   Luovuus on energiaa jolla hyödynnetään alempien ontologisten tasojen determinismiä esim. tähän tyyliin:

   How to Pass the Salt While Maintaining Proper Social Distance (2019)

   https://youtu.be/nORRgU8sGdE

   Belizario

   • Anonyymi

    Luovuus on,ei mitään tila>>BigBang-intuitio>>Maailmankaikkeus...


  • Anonyymi

   Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-0444)

   Ensinnäkin, "luovuuden" määritelmästä ei vallitse yhteisymmärrystä, mikä on syytä tiedostaa, jotta kyettäisiin paremmin välttämään semanttisen epämääräisyyden tuottamat kommunikaatio-ongelmat. Wikipedia:n mukaan erilaisia määritelmiä on esitetty yli 100, mutta eniten yhteisymmärrystä lienee siitä, että "luovuus" (ilmiönä) on: "jotakin, joka on edellytys "alkuperäisten", hyödyllisten tuotosten tuottamiselle".

   Ominaisuutena/attribuuttina "luovuus" toisaalta tuolloin johdonmukaisesti tarkoittaa sitä, mikä karakterisoi ko. ilmiötä. Toisaalta "luovuus" eroaa esim. keksimis- ja innovointiprosesseista siinä suhteessa, että "luovuuden" tuotos voi olla pelkkä idea, kun taas keksimisprosessin tuotos on esim. laite, menetelmä tai prosessi ja innovointiprosessin tuotos on käytössä tai käytettävissä oleva toteutus/implementaatio.

   Edellä annettu "luovuuden" määritelmä on kuitenkin ongelmallinen seuraavissa suhteissa: 1) siinä korostetaan aktiivista tuottamista, sen sijaan, että oletettaisiin, että tuotokset tiedostetaan/löydetään ja/tai että ne muodostuvat väistämättömästi edellytystensä seurauksina, 2) siinä oletetaan, että olemassa on alkuperäisiä "tuotoksia", sen sijaan, että oletettaisiin, että kaikki "tuotokset" ovat jo olemassa, ja 3) hyödyllisyys on tietenkin sellainen attribuutti, jolle on hyvin monenlaisia määritelmiä ja jos ko. määritelmät ovat kovin laveita, niin seurauksena voi olla se, että luovuuden käsite ei ole hyödyllinen, koska tuolloin kaikki tai melkein kaikki asiat voidaan tulkita "luoviksi tuotoksiksi". Tämä "luovuuden" määritelmään liittyvä problematiikka (kohdat 1-3) tarkoittaa sitä, että jos luovuus määritellään em. tavalla, niin voi hyvinkin olla niin, että sitä ei oikeasti ole edes olemassakaan ja/tai että ko. käsite on liian epämääräinen.

   Mielestäni parempi määritelmä olisi sen vuoksi seuraava: "luovuus" (ilmiönä) on: "ilmiö, joka on edellytys sellaisten yleisesti; eli esim. ns. yleisinhimillisesti, hyödyllisiksi *koettavien* *asioiden* *tiedostamiselle*, joita me tai ne, jotka tarkastelevat ko. asioita, emme/eivät tiedosta ko. tiedostamistilanteessa tiedostaneemme/tiedostaneensa aiemmin", koska tällöin olisi paljon vähemmän kyseenalaista, että "luovuus" olisi olemassa, koska ilmeisesti kykenemme kokemaan, että joitakin asioita luonnehtii se, että emme tiedosta tiedostaneemme niitä aiemmin.

   Castaneda:n opettaja don Juan havainnollisti Castaneda:n mukaan "luovuutta" hänelle ainakin siten, että "käytti intentiotaan" siten, että tavallaan siirsi C:n kokoomapisteen sellaiseen sijaintiin, jossa C havaitsi sen, että don Juan:in kämmenelle tavallaan "tiivistyi" jonkinlainen elävä olento ja myös sitä, että ko. olennon koko vaihteli kokoomapisteen sijainnin mukaisesti. Tulkintani mukaan ns. "luovat tuotokset" ovat aina olemassa naguaalissa ja kyse on vain siis siitä, että tiedostammeko ne vai emme, mikä puolestaan riippuu kokoomapisteen sijainnista.

   Toisaalta, kuten aiemmin olen todennutkin, nagualismin mukaan kokoomapisteen siirtymän tuottajana kuitenkin oikeastaan toimii abstrakti, "henki", selittämätön voima ja esim. tuossa tilanteessakin don Juan tavallaan "vain" toimi sen kanavana, jona "kanavana toimimiskyky" puolestaan on seurausta siitä, että hän oli tavallaan samaistunut abstraktiin ja C:n kokema havaintotulos oli seurausta tuosta vuorovaikutuksesta, joka tulos puolestaan oli hyödyllinen siinä suhteessa, että don Juan käytti sitä didaktisena välineenä tai voidaan myös sanoa asia niin päin, joka on parempi tapa, koska silloin painotus on selittämättömässä voimassa, että selittämätön voima käytti don Juan:ia ""luovuuden" selittämismekanismina"...

  • Anonyymi

   Ei voi löytää luovuuden algoritmia, jota käyttämällä voisi luoda uusia asioita jatkuvasti. Luovuus pitää keksiä aina uudelleen uusissa tilanteissa.

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Valkeakosken murhaaja

   Raiskausrikosten joukossa kanta suomalainen tekijä on niin harvinainen että kannattaa erikseen mainita. Raiskausuutisia
   Maailman menoa
   184
   11132
  2. Valkeakosken sekopää murhaaja.

   Itselläni on 3 teini ikäistä tytärtä ja tämä tapaus on herättänyt minussa tosi paljon surua ja vihaa. On käsittämättömän
   Valkeakoski
   145
   2129
  3. Naiset pysyy sinkkuna ja ottavat mieluimmin koiran

   Nykynainen ei halua jakaa elämäänsä miehen kanssa, vaan elää yksin ja ottaa koiran tai koiria. Ja pikkuvähemmistö eli in
   Sinkut
   242
   1407
  4. Sille yhelle vaa

   Viime aikoina oon miettinyt sun juttuja aika paljon. Vaikka en oo saanu susta vielä kunnolla selvää kuvaa, jotenkin tunt
   Ikävä
   61
   1030
  5. Kiitos kun annoit värejä elämääni

   Edes pienen hetken. Sellasiakin mitä en muuten näe ;) ❤️
   Ikävä
   53
   910
  6. Hiljaista on

   Ei kuulu viestiä 😘 pallo on sinulla Mies, odotan!
   Ikävä
   60
   858
  7. Nainen, se kun olit joskus niin vakavana

   ja naama peruslukemilla, toisinaan silloinkin kun kuuntelit juttujani. Se ilme on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Mitäh
   Ikävä
   42
   757
  8. Onhan sulla

   Nainen nyt varmasti kaikki hyvin.
   Ikävä
   52
   709
  9. Kysymys iltaan

   Kuinka kuuma kaivattusi on celsius-asteikolla?
   Ikävä
   42
   689
  10. Olen ylpeä sinusta

   nainen. Vaikutat "vanhalta" tekijältä. Olet aarre tälle touhulle ja uskon että pääset vielä pitkälle jos haluat. Ehkä sa
   Tunteet
   25
   685
  Aihe