Vanhan testamentin jumalan kehityskaaresta & Israelin polyteismista

Seuraavassa pienimuotoinen tutkielma Vanhan testamentin Jumalan ja Jeesuksen Isän - Jahven - kehityshistoriasta.

Hän oli aluksi lähinnä paikallinen sotajumala, joka erinäisten vaiheiden kautta tuotiin sitten Israelillekin pääjumalaksi (vielä myöhemmin Jahvesta kehittyi kaiken maailman luoja):

"One longstanding hypothesis is that Yahweh originated as a warrior-god in the region of Edom and Midian, south of Judah, and was introduced into the northern and central highlands by southern tribes such as the Kenites; Karel van der Toorn has suggested that his rise to prominence in Israel was due to the influence of Saul, Israel's first king, who was of Edomite background."
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh
http://books.google.fi/books?id=6YWEAR1lNEwC&hl=fi

Jahve ei siis ollut Israelin ensimmäinen jumala, vaan ennen häntä siellä palvottiin mm. kanaanilaista Ēl -jumalaa:

"Several pieces of evidence have led scholars to the conclusion that El was the original "God of Israel"—for example, the word "Israel" is based on the name of El rather than on that of Yahweh."
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh

Tästä El -jumalasta kerrotaan, että hän oli kaikkeuden luoja, myös kaikkien muiden jumalten luoja:

"In the Canaanite religion, or Levantine religion as a whole, Ēl or Il was the supreme god, the father of humankind and all creatures"
http://en.wikipedia.org/wiki/El_(god)

Tarkemmin Vanhaa testamenttia tutkimalla tulee itse asiassa esiin, kuinka Israel todella tunsi useampia jumalia kuin vain Jahven. Kyse oli siis polyteismista. Esimerkiksi kanaanilaisen Baalin palvonta oli yleistä, ja tunnetun israelilaisen sotasankarin Gideonin toisena nimenä tunnettiinkin Jerubbaal eli "Baal taistelee" tai "Baal on suuri".

Niin ikään Daavidin poikien nimissä esiintyi aluksi Hebronissa Jahven nimi (esim. Adonia), mutta myöhemmin Jerusalemissa syntyneet pojat saivatkin nimensä El-jumalan (esim. Elisama ja Elifelet) sekä Baal-jumalan mukaan: Baaljada eli "Baal tuntee". Vanhemmat, jotka liittivät jonkin jumalan nimen lapseensa, toivoivat tietenkin juuri kyseisen jumalan suojelusta lapselle.

Edelleen muinaisen Israelin polyteistisesta luonteesta voidaan todeta vielä Raamatun tekstien pohjalta seuraavaa:

Kanaanilaiset olivat juutalaisten sukulaisia ja samaa kieltä puhuvia. Tämä mielessämme kun sitten luemme vaikkapa Jaakobin toiminnasta, huomaamme muinaisessa Israelissa vallinneen polyteismin:

"Ja Jaakob saapui matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja leiriytyi kaupungin edustalle. Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla. Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen Eel, Israelin Jumala."
- 1. Moos. 33:18-20

"Ja Jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Beeteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan. Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeään."
- 1. Moos. 35:6, 7

Mikäli nimeä "El" olisi käytetty vain yleisnimenä "jumala", kuuluisi käännös tässä kohtaa "jumala jumalan huone", mikä ei tietysti kuulosta kovinkaan järkevältä. Huomattavasti ilmeisempi selitys on se, että Jaakob tunsi kanaanlilaisten pääjumalan nimen "El" ja käytti kyseisen jumaluuden nimeä. Nimi "El" ei tarkoittanut kanaanilaisille vain jumalaa yleisnimenä, vaan se oli heidän jumalansa erisnimi, joka merkitsi "voimakkutta".

Minkälaisia ajatuksia tämä herättää palstalaisissa?

32

420

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   1Moos.33:20 Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen Eel **, Israelin Jumala. ** Nimi merkitsee: Jumala.

   • >>Nimi merkitsee: Jumala>>

    Aivan kuten Allah merkitsee kirjaimellisesti "jumalaa". Siitä huolimatta kyse on erisnimestä eli aivan tietystä jumalasta.


  • Anonyymi

   1Moos.35:6-7 Ja jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maasa, se on Beeteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan. Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi *, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, sillon kun hän pakeni veljeään. * Nimi merkitsee Beetelin Jumala.

   • >>Nimi merkitsee Beetelin Jumala>>

    Ei merkitse. Eel-Beetel kääntyy muotoon "jumala jumalan huone".

    Katsos kun tuo nimi "Beetel" sisältää jo itsessään sanan "el" (jumala). Mutta tuossa Jaakob käytti vielä erikseen etuliitteenä nimeä "El". Näin ollen kyse ei varmaankaan ollut pelkästä yleisnimestä "jumala".


  • Anonyymi

   1Moos.28:19 Ja hän kutsui paikan Beeteliksi*, mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. * Nimi merkitsee: Jumalan huone.

  • Anonyymi

   1Mooos.28:19 Biblia (1776) Kutsui siis sen paikan BetEl; vaan muinaisiin aikoihin se kutsuttiin Luts.

   • >>Kutsui siis sen paikan BetEl>>

    Ei, vaan kutsui paikan Eel-Beeteliksi. On oleellinen ero siinä, onko se pelkkä Betel vai El-Betel.

    "And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother" - Genesis 35:7 (King James Bible 1611)

    Mihin/kehen siis tuo etuliite "El" tuossa viittaa?


  • Anonyymi

   1Moos.28:22 Biblia (1776) Niin tämä kivi, jonka minä panin pystyälle muistopatsaaksi, pitää oleman Jumalan huone: ja kaikista, jotkas minulle annat, annan minä tosin sinulle kymmenykset. 3Moos.27:30-34

  • Anonyymi

   1Moos.28:16-17 Sillon Jaakob heräsi unestansa ja sanoi: Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet, ja hän sanoi: Kuinka peljättävä onkaan tämä paikka! Tässä varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Tuom.18:31 He pystyttivät itsellensä sen veistenyn jumalankuvan, jonka Miikka oli teettänyt, ja se oli siinä koko ajan, minkä Jumalan huone oli Siilossa. Ps.42:5 Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, astui sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivassa joukossa. Ps.27:4 Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran sulosuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.Ps.52:10 Mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa, minä turvaan Jumala armoon aina ja iankaikkisesti. Ps.55:15 jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinnassa! Ps.92:13-16 Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, ja kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Sef.3:1-15

  • Anonyymi

   Ps.23:6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikanani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ps.134:1-3 Matkalaulu. Katso, kiitäkää Herra, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa katenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Herrra sinatkoon sinua Silonista, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ps.135:1-12 Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Yistäkää, te Herran palvelijat, jotka seisotte Herran huoneessa meidän Jumalamme huoneen esikartanossa. Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä, veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suloinen. Sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa. Sillä minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Herramme korkeampi kaikkia jumalia. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä; hän, joka nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja saneen ja tuopi tuulen sen säylytyspaikoista; hän joka surmasi Egyptin esikoiset, niin ihmisten kuin eläiten; hän, joka lähetti tunnusteot ja ihmeet sinun keskellesi, Egypti, faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa vastaan; hän joka kukisti suuret kansat ja tuotti surman vakevile kuninkaille, Siihonille, amorilaisten kuninkaalle, ja Oogille, Baasanin kuninkaalle, ja kaikille Kanaanin valtakunnille. ja antoi heidän maansa perinnöosaksi kansallensa Israelille. Joos.11:23

  • Anonyymi

   Ps.48:3 Kauniina hohoaa, kaiken maan ilona, pohjan puolella Siionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki. Ps.68:16-17 Baasanin vuori on Jumalan vuori, Baasarin vuori on monihuippuinen vuori. Miksi te, monihuippuiset vuoret karsaasti katsotte vuorta, jolle Jumala on mielistynyt asumaan? Totisesti, Herra asuu siellä iankaikkisesti. Ps.105:44-45 Ja hän antoi heille pakanain maat, ja he ottivat omaksensa kansojen vaivannäöt, että he noudattaisivat hänen käskyjänsä. Ja ottasivat hänen laeistansa vaarin. Halleluja! Ps.132:13-15 Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa: Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut. Siionin ravinnon minä runsaasti siunaan, sen köyhät minä leivällä ruokin. Ps.72:18-20. Jes.2:1-22

  • Anonyymi

   > Mikäli nimeä "El" olisi käytetty vain yleisnimenä "jumala", kuuluisi käännös tässä kohtaa "jumala jumalan huone",

   Onko jotenkin järkevämpää sanoa, "El Elin huone, jos kyse erisnimestä?

  • Anonyymi

   > Minkälaisia ajatuksia tämä herättää palstalaisissa?

   Ei vakuuta.

  • Olen tutkinut aihetta itsekin ja minusta teologia on mielenkiintoista.

  • Anonyymi

   Historiaa on mielenkiintoista tutkia ja pohtia.

   <Kanaanilaiset olivat juutalaisten sukulaisia ja samaa kieltä puhuvia.>

   Itseasiassa sittemmin israelilaisina ja juutalaisina tunnetut ovat kaikella todennäköisyydellä syntyään aiempia kanaanilaisia kansoja, sillä esim. mistään VT:n kuvaamasta Luvatun maan valloituksesta Egyptistä lähdön jälkeen ei ole mitään todisteita, saatika tuosta Exoduksestakaan. Tämä tausta näkyisi sitten tuossa kuvaamassasi VT:n jumalakäsityksen kehityksessäkin.

   Risto Lauhalla on myös tästä hyvä kirjoitus Helsingin yliopiston sivuilla, ”Isien Jumalasta yhteen Jumalaan”,
   https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3819/lauha.pdf
   joka on alunperin ilmestynyt yhdessä Suomen eksegeettisen seuran julkaisussa.

  • Anonyymi

   1Moos.35:7 Biblia (1776) Ja rakensi siihen alttarin, ja kutsui paikan ElBetEl, sillä Jumala ilmestyi siinä hänelle, paetessaan veljensä edessä. 1 Nimi merkitsee: Beetelin Jumala. 1Moos.28:19 Ja hän kutsui paikan Beeteliksi 1, mutta enen oli kaupungin nimenä Luus. 1 nimi merkitsee Jumalan huone. 1Moos.12:8 Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin Beetelistä, ja pystytti teltansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. 1Moos.4:25-26

  • Anonyymi

   Juutalaisilla on ollut kauttahistorian epäjumalia, joihin he ovat langenneet kerta toisensa jälkeen. Ne jumalat ovat epäoleellisia, eikä niitä ole Raamattuun laitettu. Ei myöskään kannata saivarrella ja etsiä vahvistuksia ihmisten kirjoituksista, jotka ovat romaanin luokkaa, koska ne ovat vain oletuksia, kuten omassa kirjoituksessakin ilmaiset. Sama Jumala on tietenkin ollut alusta asti, kuten Raamatusta on selvästi luettavissa monessa paikassa. Sananl. 8. Kertoo Jeesuksen syntymästä ja merkityksestä. Raaattua ei saa vääristellä. Meidän on luotettava kirkolliskokousten patriarkkojen saamaan Pyhän Hengen johdatukseen, väitellessään Raamatun oleellisesta sisällöstä. Jumala ei salli väärän tiedon antamista itsestään eikä tahdostaan.

   • Viisaus on Sofia eikä Jeesus.

    [7:4]
    Sano viisaudelle: "Sinä olet sisareni", kutsu ymmärrystä sukulaiseksi.


   • >>Ei myöskään kannata saivarrella>>

    Kunhan nyt vaan nostin yhden aiheen esiin.

    >>Sama Jumala on tietenkin ollut alusta asti, kuten Raamatusta on selvästi luettavissa monessa paikassa>>

    Näinhän ne monoteistit uskovat. Ja jokaisen mielestä heidän oma jumalansa on tietenkin se kaikkein oikein jumala, koko maailman luoja.


   • demon_of_dawn kirjoitti:

    >>Ei myöskään kannata saivarrella>>

    Kunhan nyt vaan nostin yhden aiheen esiin.

    >>Sama Jumala on tietenkin ollut alusta asti, kuten Raamatusta on selvästi luettavissa monessa paikassa>>

    Näinhän ne monoteistit uskovat. Ja jokaisen mielestä heidän oma jumalansa on tietenkin se kaikkein oikein jumala, koko maailman luoja.

    Hindujen mielestä kaikki jumalat edustavat samaa jumalaa.


   • Verum_an_falsum kirjoitti:

    Hindujen mielestä kaikki jumalat edustavat samaa jumalaa.

    >>Hindujen mielestä kaikki jumalat edustavat samaa jumalaa>>

    Yhden Jumalan monet kasvot, Yhden Todellisuuden monet aspektit.


  • ”Minkälaisia ajatuksia tämä herättää palstalaisissa?”

   El’n tai Elyonin ja Jahven erillisyydestä ei ole mitään epäselvää. Mooseksen laulussa kerrotaan, kuinka Korkein eli Elyon jakoi maat ja kansat pojilleen. Jahven osa oli Israel. Tuossa kohtaa tarinaa Jahve oli siis vielä El’n yksi 70 pojasta.

   8 Kun Korkein [Elyon] jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat Jumalan poikien luvun mukaan

   9 Herran [Jahve] osuus on hänen kansansa Israel, ja Jaakob hänen perintömaansa.

   Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan tarkalleen se hetki, jolloin Jahve ottaa El’n paikan korkeimpana jumalana.

   2 Jumala [Elohim] sanoi Moosekselle: »Minä olen Jahve, Herra.

   3 Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille minä olen ilmestynyt Jumalan, Kaikkivaltiaan [El Shaddai] nimisenä, mutta nimeäni Jahve minä en heille ilmoittanut.

   Nuo hakasuluissa olevat jumalan nimet ovat heprealaisesta tekstistä.

   • >>Moses_Zuckerkandl>>

    Kiitos tästä tarkennuksesta. Näin sitä paljastuu monista perinteisistä myytillisistä Taruista vielä syvempiä pohjavirtoja. Toki useasti on käynyt niin, että myöhemmin valtaan noussut Virallinen Totuus (kulloinkin vallassa oleva poliittinen voima) on jyrännyt nämä alkuperäiset kertomukset marginaaliin ja leimannut ne suurelta osin harha-opiksi.


   • Anonyymi

    Osaatko Hepreaa, tai tunnetko nämä kääntäjät ja osasivatko hekään Hepreaa? Sitä kun voi osata ja osata.
    Minäkin 'osaan' englantia., mutta baariin mennessä Espanjassa saatan tilata uuno pieru, vaikka se on aivan eri asia kuin one beer.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Osaatko Hepreaa, tai tunnetko nämä kääntäjät ja osasivatko hekään Hepreaa? Sitä kun voi osata ja osata.
    Minäkin 'osaan' englantia., mutta baariin mennessä Espanjassa saatan tilata uuno pieru, vaikka se on aivan eri asia kuin one beer.

    "Osaatko Hepreaa, tai tunnetko nämä kääntäjät ja osasivatko hekään Hepreaa?"

    Käytän qbible'a, jossa rinnakkain masoreettinen, translitteroitu ja Kuningas Jaakon käännös. Esimerkiksi 2. Moos 6:2-3 ovat hepreasta translitteroituna [jumalan nimet hakasuluissa]:

    2 way'daBër [élohiym] el-mosheh waYomer ëläyw ániy [y'hwäh]

    3 wäërä el-av'rähäm el-yitz'chäq w'el-yaáqov B'[ël shaDäy] ûsh'miy [y'hwäh] lo nôda'Tiy lähem

    http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/exodus/6.html

    Joten eiköhän nuo jumalan nimet ole ihan oikein.


   • demon_of_dawn kirjoitti:

    >>Moses_Zuckerkandl>>

    Kiitos tästä tarkennuksesta. Näin sitä paljastuu monista perinteisistä myytillisistä Taruista vielä syvempiä pohjavirtoja. Toki useasti on käynyt niin, että myöhemmin valtaan noussut Virallinen Totuus (kulloinkin vallassa oleva poliittinen voima) on jyrännyt nämä alkuperäiset kertomukset marginaaliin ja leimannut ne suurelta osin harha-opiksi.

    "Näin sitä paljastuu monista perinteisistä myytillisistä Taruista vielä syvempiä pohjavirtoja."

    Juuri näin. Mooseksen laulun 8 jakeen ilmeistä polyteismiä on peitelty kirjoittamalla se "jumalan enkelien luvun mukaan" tai "israelilaisten luvun mukaan". Kuitenkin ilmaisu "Jumalan poikien luvun mukaan" on Qumranin tekstien mukainen eli kaikista vanhin ja alkuperäisin version.

    70 Jumalan poikaa noudattelee kanaanilaista jumalperhettä, jossa El'llä ja Aseralla oli 70 poikaa.

    "In those texts, Athirat is the consort of the god ʾEl; there is one reference to the 70 sons of Athirat, presumably the same as the 70 sons of ʾEl."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Asherah

    Luku 70 toistuu Raamatussa useita kertoja. Niin sanotussa kansojen taulussa on 70 Nooan poikaa, joiden mukaan kansoja oli 70, jotka oli siis jaettu Jumalan poikien luvun mukaan. Israelilla oli 70 vanhinta. Apostoleja oli 70.

    "The list of 70 names introduces for the first time several well-known ethnonyms and toponyms important to biblical geography..."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah

    Kun oikein tarkasti tutkii VT:a, löytyy sieltä myös Jumalan puoliso Asera, mutta hyvin peitetysti koska hänet on siivottu sieltä pois. Asera on mm. Taivaan kuningatar.

    18 Lapset keräävät puita, miehet sytyttävät tulen, ja naiset alustavat taikinan valmistaakseen uhrikakkuja Taivaan kuningattarelle.

    Jahvellakin oli yhteen aikaan puolisona Asera. Tästä on todisteena Raamatun ulkopuoliset artefaktit mm. Kuntillet Ajrudin ruukunpalaset, johon on kuvattu Jahve ja Asera.

    "The inscriptions are mostly in early Hebrew with some in Phoenician script. Many are religious in nature, invoking Yahweh, El and Baal, and two include the phrases "Yahweh of Samaria and his Asherah" (or "Yahweh protect and his Asherah") and "Yahweh of Teman and his Asherah." There is general agreement that Yahweh is being invoked in connection with Samaria (capital of the kingdom of Israel) and Teman (in Edom); this suggests that Yahweh had a temple in Samaria, and raises a question over the relationship between Yahweh and Kaus, the national god of Edom.[8] "Asherah" was originally a goddess, her name eventually evolving in the biblical period into the designation of her cultic pole."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Kuntillet_Ajrud

    Vielä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Aseran symboli on sama kuin Pyhällä Hengellä - kyyhkynen. Tämä toisi jotain järkeä kolminaisuusoppiin, joka on itse asiassa jumalten ydinperhe: isäjumala (Jahve), äitijumala (Asera, Pyhä Henki) ja poikajumala (Jeesus).

    "In the Ancient Near East and Mediterranean, doves were used as symbols for the Canaanite mother goddess Asherah, the Phoenician goddess Tanit, and the Roman goddesses Venus and Fortune."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Dove

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Dove


   • Anonyymi
    Moses_Zuckerkandl kirjoitti:

    "Näin sitä paljastuu monista perinteisistä myytillisistä Taruista vielä syvempiä pohjavirtoja."

    Juuri näin. Mooseksen laulun 8 jakeen ilmeistä polyteismiä on peitelty kirjoittamalla se "jumalan enkelien luvun mukaan" tai "israelilaisten luvun mukaan". Kuitenkin ilmaisu "Jumalan poikien luvun mukaan" on Qumranin tekstien mukainen eli kaikista vanhin ja alkuperäisin version.

    70 Jumalan poikaa noudattelee kanaanilaista jumalperhettä, jossa El'llä ja Aseralla oli 70 poikaa.

    "In those texts, Athirat is the consort of the god ʾEl; there is one reference to the 70 sons of Athirat, presumably the same as the 70 sons of ʾEl."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Asherah

    Luku 70 toistuu Raamatussa useita kertoja. Niin sanotussa kansojen taulussa on 70 Nooan poikaa, joiden mukaan kansoja oli 70, jotka oli siis jaettu Jumalan poikien luvun mukaan. Israelilla oli 70 vanhinta. Apostoleja oli 70.

    "The list of 70 names introduces for the first time several well-known ethnonyms and toponyms important to biblical geography..."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah

    Kun oikein tarkasti tutkii VT:a, löytyy sieltä myös Jumalan puoliso Asera, mutta hyvin peitetysti koska hänet on siivottu sieltä pois. Asera on mm. Taivaan kuningatar.

    18 Lapset keräävät puita, miehet sytyttävät tulen, ja naiset alustavat taikinan valmistaakseen uhrikakkuja Taivaan kuningattarelle.

    Jahvellakin oli yhteen aikaan puolisona Asera. Tästä on todisteena Raamatun ulkopuoliset artefaktit mm. Kuntillet Ajrudin ruukunpalaset, johon on kuvattu Jahve ja Asera.

    "The inscriptions are mostly in early Hebrew with some in Phoenician script. Many are religious in nature, invoking Yahweh, El and Baal, and two include the phrases "Yahweh of Samaria and his Asherah" (or "Yahweh protect and his Asherah") and "Yahweh of Teman and his Asherah." There is general agreement that Yahweh is being invoked in connection with Samaria (capital of the kingdom of Israel) and Teman (in Edom); this suggests that Yahweh had a temple in Samaria, and raises a question over the relationship between Yahweh and Kaus, the national god of Edom.[8] "Asherah" was originally a goddess, her name eventually evolving in the biblical period into the designation of her cultic pole."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Kuntillet_Ajrud

    Vielä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Aseran symboli on sama kuin Pyhällä Hengellä - kyyhkynen. Tämä toisi jotain järkeä kolminaisuusoppiin, joka on itse asiassa jumalten ydinperhe: isäjumala (Jahve), äitijumala (Asera, Pyhä Henki) ja poikajumala (Jeesus).

    "In the Ancient Near East and Mediterranean, doves were used as symbols for the Canaanite mother goddess Asherah, the Phoenician goddess Tanit, and the Roman goddesses Venus and Fortune."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Dove

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Dove

    Tuohon Pyhän Hengen feminiinisyyteen liittyen:

    Hepreassa ja arameassa ”henki” / “pyhä henki” jo sanana on feminiinisukuinen.

    
Varhaisissa juutalaiskristittyjen evankeliumeissa, joista on säilynyt sitaatteja kirkkoisillä, Pyhää Henkeä kutsutaan Jeesuksen ja uskovien äidiksi,
    http://www.earlychristianwritings.com/text/gospelhebrews-mrjames.html
    Esim. kirkkoisä Origenes siteeraa yhdestä sellaisesta Jeesuksen sanoja siitä miten hänen äitinsä Pyhä Henki vei hänet suurelle Taaborin vuorelle.

    Gnostilainen Filippuksen evankeliumi taas toteaa: “Jotkut sanovat että Maria tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä. He ovat väärässä, eivät tiedä mitä sanovat. Milloin nainen on tullut raskaaksi naisesta?”
    https://www.gospels.net/philip

    Teologien ajatuksia aiheesta
    https://www.religion-online.org/article/balancing-out-the-trinity-the-genders-of-the-godhead/
    mainitaan mm. Augustinuksen kertoneen joistakin kristityistä jotka uskoivat Pyhän Hengen olevan Jeesuksen äiti ja Isä Jumalan vaimo.


   • Moses_Zuckerkandl kirjoitti:

    "Näin sitä paljastuu monista perinteisistä myytillisistä Taruista vielä syvempiä pohjavirtoja."

    Juuri näin. Mooseksen laulun 8 jakeen ilmeistä polyteismiä on peitelty kirjoittamalla se "jumalan enkelien luvun mukaan" tai "israelilaisten luvun mukaan". Kuitenkin ilmaisu "Jumalan poikien luvun mukaan" on Qumranin tekstien mukainen eli kaikista vanhin ja alkuperäisin version.

    70 Jumalan poikaa noudattelee kanaanilaista jumalperhettä, jossa El'llä ja Aseralla oli 70 poikaa.

    "In those texts, Athirat is the consort of the god ʾEl; there is one reference to the 70 sons of Athirat, presumably the same as the 70 sons of ʾEl."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Asherah

    Luku 70 toistuu Raamatussa useita kertoja. Niin sanotussa kansojen taulussa on 70 Nooan poikaa, joiden mukaan kansoja oli 70, jotka oli siis jaettu Jumalan poikien luvun mukaan. Israelilla oli 70 vanhinta. Apostoleja oli 70.

    "The list of 70 names introduces for the first time several well-known ethnonyms and toponyms important to biblical geography..."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah

    Kun oikein tarkasti tutkii VT:a, löytyy sieltä myös Jumalan puoliso Asera, mutta hyvin peitetysti koska hänet on siivottu sieltä pois. Asera on mm. Taivaan kuningatar.

    18 Lapset keräävät puita, miehet sytyttävät tulen, ja naiset alustavat taikinan valmistaakseen uhrikakkuja Taivaan kuningattarelle.

    Jahvellakin oli yhteen aikaan puolisona Asera. Tästä on todisteena Raamatun ulkopuoliset artefaktit mm. Kuntillet Ajrudin ruukunpalaset, johon on kuvattu Jahve ja Asera.

    "The inscriptions are mostly in early Hebrew with some in Phoenician script. Many are religious in nature, invoking Yahweh, El and Baal, and two include the phrases "Yahweh of Samaria and his Asherah" (or "Yahweh protect and his Asherah") and "Yahweh of Teman and his Asherah." There is general agreement that Yahweh is being invoked in connection with Samaria (capital of the kingdom of Israel) and Teman (in Edom); this suggests that Yahweh had a temple in Samaria, and raises a question over the relationship between Yahweh and Kaus, the national god of Edom.[8] "Asherah" was originally a goddess, her name eventually evolving in the biblical period into the designation of her cultic pole."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Kuntillet_Ajrud

    Vielä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Aseran symboli on sama kuin Pyhällä Hengellä - kyyhkynen. Tämä toisi jotain järkeä kolminaisuusoppiin, joka on itse asiassa jumalten ydinperhe: isäjumala (Jahve), äitijumala (Asera, Pyhä Henki) ja poikajumala (Jeesus).

    "In the Ancient Near East and Mediterranean, doves were used as symbols for the Canaanite mother goddess Asherah, the Phoenician goddess Tanit, and the Roman goddesses Venus and Fortune."

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Dove

    https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Dove

    >>Jahvellakin oli yhteen aikaan puolisona Asera>>

    Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta. Useinhan judeo-kristilliset uskovat sanovat, että heidän Jumalansa saattaa kyllä olla yksi tai kolme samaan aikaan, mutta ainakaan hän ei ole vieraiden kansakuntien tapaan liian ihmismäinen jumala, joka ihmisten tapaan menisi naimisiin. Vaan kuinkas onkaan, kun tätäkin mytologiaa kaivelee hieman syvemmältä, löytyy sieltä Jahvenkin kohdalla aivan samanlaista ihmismäisyyttä kuin muidenkin myyttien jumalilta.


  • Anonyymi

   ALLAH ELI ELOHIM tekee kaikkeuden tyhjästä sanansa voimalla vuonna 50000 jKr.
   Krishna joka on Alkahista muodostaa ja muotoilee maailmaa kohden nanouniversumia, elektronista kosmosta ja multiuniversiumia vuodessa 12000 jKr.
   Jehova puolestaan luo maailman kaikkineen vuodessa 6220 eKr. Hän käyttää Krishnan muodostamaa kosmos mallia pohjana. ELI KOSMOS ON LUOTU TULEVAISUUDESTA MENNEISYYTEEN PÄIN. TÄMÄ NYKYMAAILMA ON JEHOVAN LUOMA HALOKANSI, BRAANI, KEINOMAAILMA.
   Kuitenkin kaikkeuden luo Elohim alussa eli vuodessa 50000 jKr.

  • Anonyymi

   1Moos.15:18-21 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka: keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset gigasilaiset ja jebusilaiset. 5Moos.32:8-9 Kun Korkein jakoin perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. 1Kun.9:8-9. 2Aikak.7:21-22

  • Anonyymi

   Joos.10:40-43 Sitten Joosus valtasi koko maan, Vuoriston, Etelämaahan, Alankomaan ja Rinnemaat, ja surmasi kaikki niiden kuninkaat, päästämättä pakoon ainoatakaan, ja vihki tuhon omaksi joka hengen, niinkuin Herra, Israelin Jumala oli kaskenyt. Ja Joosua valtasi heidän alueensa Kaades-Barneasta Gassaan saakka ja koko Goosenin maakunnan Gibeoniin saakka. Kaikki nämä kuninkaat ja heidän maansa Joosua sai valtaansa yhdellä otteella; sillä Herra, Israelin Jumala, soti Israelin puolesta. Sitten Joosua ja koko Israel hänen kansaan palasi Gilgalin leiriin. Joos11:16.-20. 15:51-63

  • Anonyymi

   Joos.15:63 Biblia (1776) Mutta Jebusilaiset asuivat Jerusalemissa, ja Juudan lapset ei voineet heitä ajaa ulos. Ja silloin Jebusilaiset asumaan Juudan lasten kanssa Jerusalemissa tähän päivää asti. Tuom.1:21. 2Sam.5:6-19

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Naisen keho ei ole miehen oikeus

   Miesten seksuaalisten tarpeiden täyttäminen ei ole naisten tai yhteiskunnan velvollisuus. Seksi ei ole kenenkään oikeus. https://www.hs.fi/mielipide/a
   Sinkut
   298
   2056
  2. Pelkäsin Sinua

   Nainen, siksi pakenin eikä meistä koskaan tullut mitään 😓. Pidin liikaa sinusta, niin siksi pelkäsin. Tiedän että meistä olisi tullut jotakin hyvää j
   Ikävä
   44
   969
  3. Naiset tulleet liiankin itsenäiseksi

   Naisten asema on Suomessa yliarvostettua ja tämän kyllä huomaa naisten käyttäytymisestä.
   Maailman menoa
   374
   859
  4. Nainen tuutko mun vaimoksi

   Ostin jo sormukset ja rakastan sinua ♥️♥️♥️♥️
   Ikävä
   52
   770
  5. Erdogan haluaisi Suomen nyt Natoon

   Tuokin ukkeli on melkoinen tuuliviiri. Vielä muutama päivä oli ihan eri mieltä kuin tänään. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009358534.html "Turki
   Maailman menoa
   324
   726
  6. Hyvää iltaa

   Onko tullut edistymistä kaivattunsa kanssa? Tämä kysymys erityisesti yhdelle miehelle täällä. :)
   Ikävä
   88
   717
  7. Jos nainen et olisi tuollainen mörökölli

   Meistä olisi tullut vähintäänkin hyvät ystävät. Taidat suhtautua kaikkeen liian vakavasti, mietit liikaa ja rakennat itsellesi henkisen umpikujan.
   Ikävä
   42
   697
  8. Miksi mies et voisi vaan

   ottaa yhteyttä suoraan kun selvästi kaipaat? En pure.
   Ikävä
   46
   672
  Aihe