Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole

Anonyymi

minulle sovelias;
ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua,
se ei ole minulle sovelias;
ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua,
se ei ole minulle sovelias.
KR 1933/-38, Matt. 10:37-38

38

1598

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Matt.10:40 Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Luul.14:26 Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

  • Anonyymi

   1Joh.2:4-6 Joka sanoo: Minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niinkuin hän vaelsi.

  • Anonyymi

   1Joh.3:9-12 Ei yksikään Jumalasta syntynyt te e syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toisiamme eikä olla Kainin kaltaisia, joka pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Hebr.11:3-14

  • Anonyymi

   "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" Hakuehdolla läytyi 7 jaetta. 3Moos.19:18. Matt.19:19. 22:39. Mark.12:31. Room.13:9. Gal.5:14. Jaak.2:8

  • Anonyymi

   Niin. Kyllähän se Jeesus oli aivan uskomaton narsisti. Tullut siihen kuviteltuun isäänsä.

   • Anonyymi

    Kyllä se narsisti on evoluutio. Ei välitä kenestäkään muista kuin omasta kehityksestään. On uskomatonta että evoluutionistit eivät taistele tuota perkelettä vastaan vaan jankkaavat jotain satuolentoja vastaan somessa ja kaivavat nenää ja pyllyä samalla sormella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä se narsisti on evoluutio. Ei välitä kenestäkään muista kuin omasta kehityksestään. On uskomatonta että evoluutionistit eivät taistele tuota perkelettä vastaan vaan jankkaavat jotain satuolentoja vastaan somessa ja kaivavat nenää ja pyllyä samalla sormella.

    ...
    Kun kerran noin haluttaa kirota olemattomia (mielipuoliksi kai kutsutaan niitä jotka tällaista harjoittavat) niin kirotkaa vaihteeksi tuota evoluutiota.


  • Anonyymi

   Voiko asian äärimmäisimmin sanoa, ylittää sanontaa, kun oivaltaa mitä tarkoitetaan ja mikä on opetuksen tarkoitus.
   Jeesus on aina ensin, ennen ketään toista. Hän on toisessa ulottuvuudessa: Ikuinen Jumala.

  • Anonyymi

   KR 1933/-38, 2Tim. 3:12
   Ja kaikki,
   jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
   joutuvat vainottaviksi.

  • Anonyymi

   1Joh.2:7-11 Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Joh.11:10

  • Anonyymi

   1Joh.4:21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

  • Anonyymi

   Joh.5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.

  • Anonyymi

   Tässä on kyse soveltuvuudesta Jeesuksen opetuslapseksi. Hän neuvoo mitä on tulossa, jos valitsee opetuslapseuden ja Jeesuksen seuraamisen. Opetuslapseksi haluava ei saa vilkuilla taakseen kaihoten, sillä hän joutuu vaeltamaan vieraisiin paikkoihin ja kokemaan nälkää, janoa, väsymystä, väkivaltaa, pilkkaa jne.. Jos kokelas kaihoaa kotiin, helpoille päiville, ei hän ole sovelias.

  • Anonyymi

   KR 1933/-38, Mark. 10:29-30
   Jeesus sanoi:
   "Totisesti minä sanon teille:
   ei ole ketään,
   joka minun tähteni
   ja evankeliumin
   tähden on luopunut talosta
   tai veljistä
   tai sisarista
   tai äidistä
   tai isästä
   tai lapsista
   tai pelloista,
   ja joka ei saisi satakertaisesti:
   nyt tässä ajassa taloja
   ja veljiä
   ja sisaria
   ja äitejä
   ja lapsia
   ja peltoja,
   vainojen keskellä,
   ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.

  • Anonyymi

   Mitä on usko kun sitä ei eletä käytännössä todeksi?
   Aito usko tulee näkyväksi arjessa ja joka paikassa.

   Matt: 5:15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
   5:16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

   teidän hyvät tekonne: Huom! Kenelle kunnia? : ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

  • Anonyymi

   Matt.19:27-29 Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja aeuranneet sinua; mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille: Totisesti minä sanon teille siinä uudestisyntymisessä, jollon Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava momin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.

   • Anonyymi

    Matt.19:27-29 Silloin Pietari vastasi
    ja sanoi hänelle:
    Katso,
    me olemme luopuneet kaikesta
    ja seuranneet sinua;
    mitä me siitä saamme?
    Niin Jeesus sanoi heille:
    Totisesti minä sanon teille siinä uudestisyntymisessä,
    jollon Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella,
    saatte tekin,
    jotka olette minua seuranneet,
    istua kahdellatoista valtaistuimella
    ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
    Ja jokainen,
    joka on luopunut taloista
    tai veljistä
    tai sisarista
    tai isästä
    tai äidistä
    tai lapsista
    tai pelloista minun nimeni tähden,
    on saava momin verroin takaisin
    ja perivä iankaikkisen elämän.


  • Anonyymi

   Sanoi masokisti ja käski seuraamaan 🤣

  • Anonyymi

   KR 1933/-38, Mark. 8:35-38
   Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä,
   hän kadottaa sen,
   mutta joka kadottaa elämänsä minun
   ja evankeliumin tähden,
   hän pelastaa sen.
   Sillä mitä se hyödyttää ihmistä,
   vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman,
   mutta saisi vahingon sielullensa?
   Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?
   Sillä joka häpeää minua
   ja minun sanojani tässä avionrikkojassa
   ja syntisessä sukupolvessa,
   sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä,
   kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."

   • Anonyymi

  • Anonyymi

   Mark.3:31-34 Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen luoksensa kutsumaan häntä. Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle: Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua. Hän vastasi heille ja sanoi: Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni? Ja katsellen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni äitini. Luuk.8:19-21 Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät väentungokselta päässeet hänen tykönsä. Niin hänelle ilmoitettiin: Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinua. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät.

  • Anonyymi

   Matt.12:46-50 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhulella. Niin joku sanoi hänelle: Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni? Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.

   • Anonyymi

    Biblia (1776), Matt. 12:50
    Sillä jokainen,
    joka tekee Isäni tahdon,
    joka on taivaissa,
    hän on minun veljeni,
    ja sisareni,
    ja äitini.

    Matteuksen evankeliumi: 13:1-9 KirkkoRaamattu 1933-38 suomennoksen mukaan:
    Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan
    ja istui järven rannalle.
    Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa,
    jonka tähden hän astui venheeseen
    ja istuutui,
    ja kaikki kansa seisoi rannalla.
    Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi:
    "Katso,
    kylväjä meni kylvämään.
    Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen,
    ja linnut tulivat
    ja söivät ne.

    Toiset putosivat kallioperälle,
    jossa niillä ei ollut paljon maata,
    ja ne nousivat kohta oraalle,
    kun niillä ei ollut syvää maata.
    Mutta auringon noustua ne paahtuivat,
    ja kun niillä ei ollut juurta,
    niin ne kuivettuivat.

    Toiset taas putosivat orjantappuroihin,
    ja orjantappurat nousivat
    ja tukahuttivat ne.

    Ja toiset putosivat hyvään maahan
    ja antoivat sadon,
    mitkä sata,
    mitkä kuusikymmentä,
    mitkä kolmekymmentä jyvää.
    Jolla on korvat,
    se kuulkoon."


  • Anonyymi

   KR 1933/-38, Mark. 8:38
   Sillä joka häpeää minua
   ja minun sanojani tässä avionrikkojassa
   ja syntisessä sukupolvessa,
   sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä,
   kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."

  • Anonyymi

   Aloittajakin vaikuttaa lähinnä penkkikristityltä, eikä miltään ristinkantajalta.

   • Anonyymi

    Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle..Mitäs sinä sanot?"Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään.Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille:
    "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä." Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle:
    "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi?
    Eikö kukaan ole sinua tuominnut?
    "Hän vastasi:
    "Herra, ei kukaan."
    Niin Jeesus sanoi hänelle:
    "En minäkään sinua tuomitse;
    mene,
    äläkä tästedes enää syntiä tee."
    Niin Jeesus taas puhui heille sanoen:
    "Minä olen maailman valkeus;
    joka minua seuraa,
    se ei pimeydessä vaella,
    vaan hänellä on oleva elämän valkeus."

    En ole tarvinnut pelata edes seurapelejä, enkä kiroilla, tupakan polttosta myös Jeesus vapautti, en ole tarvinnut edes keskioluita litkiä ja omatuntonikaan ei enään syytä eikä soimaa mistään asiasta.
    Eikö Jeesus olekin ihana.


  • Anonyymi

   Jeesus onkin paha poika joka suuttuu kun ei kuule olevansa jonkun rakkain ystävä!

   • Anonyymi

    KR 1933/-38, Hebr. 13:12 -18
    Sentähden myös Jeesus,
    pyhittääkseen omalla verellänsä kansan,
    kärsi portin ulkopuolella.
    Niin menkäämme siis hänen tykönsä
    "ulkopuolelle leirin",
    hänen pilkkaansa kantaen;
    sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia,
    vaan tulevaista me etsimme.
    Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle
    joka aika kiitosuhria,
    se on:
    niiden huulten hedelmää,
    jotka hänen nimeänsä ylistävät.
    Mutta älkää unhottako tehdä hyvää
    ja jakaa omastanne,
    sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.
    Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset,
    sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne,
    joiden on tehtävä tili,
    että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen;
    sillä se ei ole teille hyödyllistä.
    Rukoilkaa meidän edestämme;
    sillä me tiedämme,
    että meillä on hyvä omatunto,
    koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.


  • Anonyymi

   KR 1933/-38, 1Moos. 22:2
   Ja hän sanoi:
   "Ota Iisak,
   ainokainen
   poikasi,
   jota
   rakastat,
   ja mene Moorian maahan
   ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella,
   jonka minä sinulle sanon."
   Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa
   ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa
   sekä poikansa Iisakin,
   ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan,
   jonka Jumala oli hänelle sanonut.
   Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä
   ja näki sen paikan kaukaa.
   Silloin Aabraham sanoi palvelijoilleen:
   "Jääkää tähän aasin kanssa.
   Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan;
   sitten me palaamme luoksenne."
   Ja Aabraham otti polttouhripuut
   ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään;
   itse hän otti käteensä tulen
   ja veitsen,
   ja niin he astuivat molemmat yhdessä.
   Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen:
   "Isäni!"
   Tämä vastasi:
   "Tässä olen, poikani."
   Ja hän sanoi:
   "Katso,
   tässä on tuli ja halot,
   mutta missä on lammas polttouhriksi?"
   Aabraham vastasi:
   "Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi,
   poikani."
   Ja he astuivat molemmat yhdessä.
   Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan,
   jonka Jumala oli hänelle sanonut,
   rakensi Aabraham siihen alttarin,
   latoi sille halot,
   sitoi poikansa Iisakin
   ja pani hänet alttarille halkojen päälle.
   Ja Aabraham ojensi kätensä
   ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa.
   Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen:
   "Aabraham, Aabraham!"
   Hän vastasi:
   "Tässä olen."
   Niin hän sanoi:
   "Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään,
   sillä nyt minä tiedän,
   että sinä pelkäät Jumalaa,
   kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi."
   Niin Aabraham nosti silmänsä
   ja huomasi takanansa oinaan,
   joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon.
   Ja Aabraham meni,
   otti oinaan
   ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta.

   • Anonyymi

    KR 1933/-38, Hebr. 10:4-10
    Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
    Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo:
    "Uhria
    ja antia sinä et tahtonut,
    mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
    polttouhreihin
    ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
    Silloin minä sanoin:
    'Katso,
    minä tulen
    - kirjakääröön on minusta kirjoitettu
    - tekemään sinun tahtosi,
    Jumala.'"
    Kun hän ensin sanoo:
    "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
    sanoo hän sitten:
    "Katso,
    minä tulen tekemään sinun tahtosi."
    Hän poistaa ensimmäisen,
    pystyttääkseen toisen.
    Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.


  • Ei ole minulle sovielias koska, Jeesus on ensimäinen ja viimeinen kun palaa noutamaan omiaan ijankaikkiseen elämään.

   • Anonyymi

    KR 1933/-38, Matt. 25:1-11
    "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
    Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
    Mutta yösydännä kuului huuto:
    'Katso,
    ylkä tulee!
    Menkää häntä vastaan.'
    25:7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
    25:8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.'
    25:9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
    25:10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
    25:11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
    Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa-


   • Anonyymi kirjoitti:

    KR 1933/-38, Matt. 25:1-11
    "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
    Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
    Mutta yösydännä kuului huuto:
    'Katso,
    ylkä tulee!
    Menkää häntä vastaan.'
    25:7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
    25:8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.'
    25:9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
    25:10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
    25:11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
    Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa-

    Niinsiinä jos öljypuuttuu ulos jää, ikuisesti toiset juhlivat saamastaan palkinosta Jeesusen seurassa.


   • Anonyymi
    kotipaju kirjoitti:

    Niinsiinä jos öljypuuttuu ulos jää, ikuisesti toiset juhlivat saamastaan palkinosta Jeesusen seurassa.

    KR 1933/-38, Mark. 16:15
    Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan
    ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
    Joka uskoo ja kastetaan,
    se pelastuu;
    mutta joka ei usko,
    se tuomitaan kadotukseen.
    Ja nämä merkit seuraavat niitä,
    jotka uskovat:
    minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia,
    puhuvat uusilla kielillä,
    nostavat käsin käärmeitä,
    ja jos he juovat jotakin kuolettavaa,
    ei se heitä vahingoita;
    he panevat kätensä sairasten päälle,
    ja ne tulevat terveiksi."
    Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille,
    otettiin hänet ylös taivaaseen,
    ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
    Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla,
    ja Herra vaikutti heidän kanssansa
    ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    KR 1933/-38, Mark. 16:15
    Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan
    ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
    Joka uskoo ja kastetaan,
    se pelastuu;
    mutta joka ei usko,
    se tuomitaan kadotukseen.
    Ja nämä merkit seuraavat niitä,
    jotka uskovat:
    minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia,
    puhuvat uusilla kielillä,
    nostavat käsin käärmeitä,
    ja jos he juovat jotakin kuolettavaa,
    ei se heitä vahingoita;
    he panevat kätensä sairasten päälle,
    ja ne tulevat terveiksi."
    Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille,
    otettiin hänet ylös taivaaseen,
    ja hän istui Jumalan oikealle puolelle.
    Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla,
    ja Herra vaikutti heidän kanssansa
    ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

    Evankeljumin julistus aika on meneillä, jeesuksen toiseen tulemiseen saakka.


   • Anonyymi
    kotipaju kirjoitti:

    Evankeljumin julistus aika on meneillä, jeesuksen toiseen tulemiseen saakka.

    KR 1933/-38
    Jer. 7:9 Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne.

    (KR 1933/-38)
    Hoos. 4:2 Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.

    Biblia (1776)
    Jer. 7:9 Ja te olette vielä sittenkin varkaat, murhamiehet, huorintekiät, valapattoiset ja suitsutatte Baalille, ja noudatatte vieraita jumalia, joita ette tunne.


  • Anonyymi

   Hebr.11:17-19 Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupauket vastaanottanut ja jolle oli sanottu: Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen, sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Room.9:6-8

  • Anonyymi

   Biblia (1776), Joh. 5:44
   Kuinka te taidatte uskoa,
   jotka otatte kunnian toinen toiseltanne,
   ja sitä kunniaa,
   joka ainoalta Jumalalta tulee,
   ette etsi?
   Biblia (1776)
   Joh. 5:44 Kuinka te taidatte uskoa,
   jotka otatte kunnian toinen toiseltanne,
   ja sitä kunniaa,
   joka ainoalta Jumalalta tulee,
   ette etsi?
   ( teuvo eksyttää ja myös teuvon opetuslapset eksyttävät.)

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Melkein lähetin viestin.

   Onneksi tulin järkiini. Mukavaa kesää
   Ikävä
   152
   2472
  2. Ikävöimäsi henkilön ikä

   Minkä ikäinen kaipauksen kohteenne on? Onko tämä vain plus 50 palsta vai kaivataanko kolme-neljäkymppisiä? Oma kohde mie
   Ikävä
   78
   1839
  3. Tiedätkö autereen?

   Se on vähän niinkuin sinä. Eräänä päivänä se hehkuttaa eteerisenä, laiskan hauen tavoin. Toisena se iskee kuin nälkäinen
   Tunteet
   12
   1667
  4. Liikenne onnettomuus

   Annas kun arvaan -Nuoriso -Ajokortti poikkeusluvalla -Ylinopeus
   Orimattila
   95
   1545
  5. Mikä tekee kaivatustasi

   haluttavan?
   Ikävä
   92
   1394
  6. Kuka jäi auton alle

   Kuka jöi kantatiellä auton alle eilen
   Kuortane
   9
   1314
  7. Muistatko ensimmäisen kahdenkeskisen hetken

   kaivattusi kanssa?
   Ikävä
   63
   1138
  8. Oli kyl kunnon reissu

   Jopa oli bileet hotellissa! Kunnon menot ja Kuhmon rytkyt liikenteessä. Onneksi ei ollu tuulipukua päällä! 😂👍🏻
   Kuhmo
   12
   1044
  9. Vähän pelottaa

   Että ten suuren mokan. Tämä muuttaa nyt liikaa asioita.
   Ikävä
   45
   1004
  10. Naisten pitäisi lähestyä miehiä enemmän.

   Milloin viimeksi lähestyit miestä ja pyysit kahville tai treffeille?
   Sinkut
   112
   986
  Aihe