Oikeudenkäynnin välttäminen

Anonyymi-ap

Yksi kuolinpesän osakkaista on valittanut pesänjakajan päätöksestä, eli asia menee kalliiseen oikeuskäsittelyyn, joka saattaa kestää vuosia. Jos joku pesän muista osakkaista ei halua osallistua oikeusprosessiin (lopputulos epävarma), voiko hän välttää sen luopumatta perintöosuudestaan jo ennen oikeuskäsittelyä vaikka suostumalla valittajan vaatimuksiin, vaikka muut menisivät oikeuteen? Vältetäänkö koko oikeusprosessi jos kukaan ei vastusta aktiivisesti valittajaa ja saako hän silloin tahtonsa läpi, vai meneekö asia silti oikeuteen?

10

161

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   > Yksi kuolinpesän osakkaista on valittanut pesänjakajan päätöksestä, eli asia menee kalliiseen oikeuskäsittelyyn, joka saattaa kestää vuosia.

   Tämä on osakkaan oikeus. Ilmeisesti kaikki ei ole sujunut ongelmitta.

   > Jos joku pesän muista osakkaista ei halua osallistua oikeusprosessiin (lopputulos epävarma), voiko hän välttää sen luopumatta perintöosuudestaan jo ennen oikeuskäsittelyä vaikka suostumalla valittajan vaatimuksiin, vaikka muut menisivät oikeuteen?

   Pesän osakkailla on oikeus moittia pesänjakajan tekemää jakopäätöstä nostamalla moitekanne muita osakkaita vastaan 6 kuukauden kuluessa jakopäätöksestä. Osakas näkee asiassa virheen. Moitekanne koskee siis muita osakkaita, mutta lienee mahdollista, että moitekanne koskee jotakin tiettyä asiaa. Miten kysyjä voisi suostua valittajan vaatimuksiin luopumatta kuitenkaan perintöosuudestaan tai osasta siitä, jää epäselväksi. Kun virhe poistuu, oikeuskäsittelyyn ei ole tarvetta. Kanteen vastapuoli ovat yleensä "muut osakkaat".

   > Vältetäänkö koko oikeusprosessi jos kukaan ei vastusta aktiivisesti valittajaa ja saako hän silloin tahtonsa läpi, vai meneekö asia silti oikeuteen?

   Kantaja voi vetää kanteensa pois missä vaiheessa tahansa ennen pääkäsittelyä. Myös tuomarilla on velvollisuus edistää asian sovinnollista ratkaisua. Ellei kukaan vastusta asiaa, tuomari ratkaisee (yleensä) valittajan näkemyksen mukaan.

  • Anonyymi

   Oikeuskäsittelyä ei voi välttää varsinaisessa mielessä, jos kanne on oikeuteen vireille laitettu. Oikeus antaa haasteen kantajan vastapuolille (=vastaajille) ja heillä on oikeus, muttei velvollisuutta siihen vastata. Jollei kukaan vastaajista vastaisi oikeudelle, se ratkaisee asian YKSIPUOLISELLA TUOMIOLLA.

   Tuomiossa kantajan vaatimuksen mukaisesti tuomittaisiin asia, niin kuin kanteessa on vaadittu, ellei vaatimus olisi täysin selvästi perusteeton. Viimeksi mainittu vaatimus hylättäisiin.

   Eli, jos perillinen olisi vaatinut suurempaa perintöosuutta kuin on saanut perinnönjaossa, ykspiuolisessa tuomiossa vahvostettaisiin hänen vaatimansa suurempi osuus ja muiden jako-osuus pienenisi vastaavasti.

   Yksipuolista tuomioon voi hakea muutosta vielä jälkeenpäinkin. Siihen haetaan TAKAISINSAANTIA 30 päivän kuluessa siitä, kun tuomio on annettu tiedoksi asiaan osalliselle.

   • Anonyymi

    Eli jos kantelija on erittäin varakas tai vaikka monessa liemessä keitetty hyväntekväisyysjärjestö, joka toimii testamenttirahoitusten ja lahjoitusten varassa, eikä maksa perintöveroja, niin kannattaa harkita toisenkin kerran ennenkuin lähtee oikeuteen. Kirsikkana kakussa on lisäksi se, että pesänjaossa perinnön saaneet joutuvat maksamaan perintöveron perinnöstä, jota eivät mahdollisesti saa vuosiin tai ei koskaan. Päälle tulevat oikeudenkäyntikustannukset ja valtava henkinen rasite ja piina.

    Ylläkirjoitetun perusteella näyttäsi olevan järkevää pyrkiä sopuun ennen asian saattamista oikeuteen, paitsi jos on varma oman kannan voittamisesta. Testamenttikiistat näyttävät kuitenkin olevan aika tavanomaisia, samoin oikeudenkäynnit. Pesänjakaja määrää yhdellä tavalla, käräjäoikeus toisella, jonka hovi kumoaa ja korkein tyrmää, aikaa menee vuosia ja rahaa vielä enemmän!

    Kysymys: Voiko yksi jäärä saattaa koko muun perikunnan tähän liemeen ja miten siitä pääsee parhaiten eroon? Suostumalla kantelijan vaatimuksiin vai peräti luopumalla koko perinnöstä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli jos kantelija on erittäin varakas tai vaikka monessa liemessä keitetty hyväntekväisyysjärjestö, joka toimii testamenttirahoitusten ja lahjoitusten varassa, eikä maksa perintöveroja, niin kannattaa harkita toisenkin kerran ennenkuin lähtee oikeuteen. Kirsikkana kakussa on lisäksi se, että pesänjaossa perinnön saaneet joutuvat maksamaan perintöveron perinnöstä, jota eivät mahdollisesti saa vuosiin tai ei koskaan. Päälle tulevat oikeudenkäyntikustannukset ja valtava henkinen rasite ja piina.

    Ylläkirjoitetun perusteella näyttäsi olevan järkevää pyrkiä sopuun ennen asian saattamista oikeuteen, paitsi jos on varma oman kannan voittamisesta. Testamenttikiistat näyttävät kuitenkin olevan aika tavanomaisia, samoin oikeudenkäynnit. Pesänjakaja määrää yhdellä tavalla, käräjäoikeus toisella, jonka hovi kumoaa ja korkein tyrmää, aikaa menee vuosia ja rahaa vielä enemmän!

    Kysymys: Voiko yksi jäärä saattaa koko muun perikunnan tähän liemeen ja miten siitä pääsee parhaiten eroon? Suostumalla kantelijan vaatimuksiin vai peräti luopumalla koko perinnöstä?

    Jos kuolinpesässä on useita osakkaita, niin toki yksi voi vastustaa vaatimuksia ja hän voi käydä oikeutta aina korkeimman oikeuden peräseinään asti. Muiden osakkaiden ei tarvitse kuitenkaan vastata oikeuteen mitään, jolloin asia ratkaistaan tämän riitelevän osakkaan ja kantajan vaatimusten kesken.

    Oikeudenkäyntikuluja tulee itselle vain, jos osallistuu oikeudenkäyntiin itse. Jollei vastaa mitään oikeudelle, ovat kulut nolla. Käytännössä tosin perinnönjakoasioissa tuomioistuin velvoittaa kaikki osakkaat maksamaan yhteisvastuullisesti oikeudenkäyntikulut hävitessä juttu, mutta jollei itse ole osallistunut oikeudeknäyntiin mitenkään, voi vaatia riitelevältä osakkaalta, että tämän pitää maksaa kaikki kulut oikeudenkäynnistä omasta pussista (jos siis hänen vaatimuksensa ovat hylätty).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos kuolinpesässä on useita osakkaita, niin toki yksi voi vastustaa vaatimuksia ja hän voi käydä oikeutta aina korkeimman oikeuden peräseinään asti. Muiden osakkaiden ei tarvitse kuitenkaan vastata oikeuteen mitään, jolloin asia ratkaistaan tämän riitelevän osakkaan ja kantajan vaatimusten kesken.

    Oikeudenkäyntikuluja tulee itselle vain, jos osallistuu oikeudenkäyntiin itse. Jollei vastaa mitään oikeudelle, ovat kulut nolla. Käytännössä tosin perinnönjakoasioissa tuomioistuin velvoittaa kaikki osakkaat maksamaan yhteisvastuullisesti oikeudenkäyntikulut hävitessä juttu, mutta jollei itse ole osallistunut oikeudeknäyntiin mitenkään, voi vaatia riitelevältä osakkaalta, että tämän pitää maksaa kaikki kulut oikeudenkäynnistä omasta pussista (jos siis hänen vaatimuksensa ovat hylätty).

    Tuo vastaus herättää jatkokysymyksen! Entä jos riitelevä jäärä on varaton tukien varassa elävä henkilö, jolta ei voi edes ulosmitata mitään. Maksaako yhteiskunta hänen oikeudenkäyntikulunsa ja nimeää avustajan. Jos hän voittaa otetaan kulut perinnöstä (samoin verot), mutta jos hän häviää kuulemme vain kasakan naurua. Vai sanotaanko hänelle suoraan älä unta nää? Kysymys liittyy pohdintaan siitä, että voisiko tällainen taho hyppyyttää muita ilman omaa riskiä?


  • Anonyymi

   Alla olevan linkin takana asia on kerrottu kaikissa pääpiirtaissään

   https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/riita-asiat/riita-asiankasittelynvaiheet.html#

   LISÄKSI

   Kuolinpesän osakkaalla ei ole jakamattomassa kuolinpesässä oikeutta yksittäisiin pesään kuuluviin varallisuuskohteisiin. Perinnönjako kuitenkin saa lainvoimaisuuden, kun perinnönjakokirja on allekirjoitettu. Jakokirjan allekirjoittaa pesänjakaja silloin, kun hän on ollut vastuussa perinnönjaon toimitusjaosta. Lainvoimaisen perinnönjaon seurauksena osakkailla on oikeus yksittäisiin varallisuuskohteisiin.

   Osakkailla on oikeus moittia pesänjakajan tekemää jakopäätöstä nostamalla moitekanne muita osakkaita vastaan. Kanne on siis lähtökohtaisesti kaikkia muita tai vain osaa osakkaita vastaan; vastaajia ovat joko kaikki tai vain osa kuolinpesän osakkaista riippuen siitä, mitä yksittäisiä varallisuuskohteita moite koskee.

   Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan kannetta riita-asiassa ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa. Alioikeudessa, jos kantaja on laittanut kanteen vireille ja vastaaja on kanteeseen vastannut, dispositiivinen asia pitää ratkaista mikäli vastaaja ratkaisua vaatii. Ellei vastaaja vaadi ratkaisua, kantaja voi kirjallisesti vetää kanteensa pois tuomioistuimesta eli siis peruuttaa kanteensa. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen on pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asia.

   Asia voidaan aina ratkaista valmisteluvaiheessa sovinnolla tai jättää kanne tutkimatta. Ei siis ole estettä sille, etteikö sovintoa tai osittaista sovintoratkaisua syntyisi missä tahansa vaiheessa valmistelua kantajan ja yhden tai useamman vastaajan välille. Kun valmistelua ei ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa, tuomioistuimen on todettava valmistelu päättyneeksi ja siirrettävä asia pääkäsittelyyn.

   Edellisen perusteella moitekanne on nostettava kuolinpesän osakkaita kohtaan nimeltä mainiten, ellei kanteessa ole kyseessä yhteisvastuullisuudesta. Jokaisella osakkaalla on oikeus sovintoon edellä kuvatuin rajoituksin pääkäsittelyyn saakka, jolloin osakas vastaa vain niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet sovinnon syntyyn saakka. Riidan edelleen jatkuessa kanteen (uudet) vastaajat ovat vastuussa syntyvistä kustannuksista.

   • Anonyymi

    Kiitos, kummallisiin kysymyksiini on ns. ”legitiimi” syy!


  • Anonyymi

   Keskimääräinen pesänjakoriita oikeudenkäynteineen maksaa vajaat 400.000,00 €
   Ei kannata lähteä tappelemaan.

   Aasinajajat kuppaa kaikki rahat.

   Sopivat keskenään, kumpi aina valittaa ja sitten siirretään asiaa, 10 oikeudenkänniä ja rahaa palaa... Aasintuntioita käytetään, salissa pyörii kaiken maailman rohvessoria ja sulta viedään perintö ja jää vielä velkaakin !

   • Anonyymi

    Pysy LawettiHöpö pois ihmisten asioista.


   • Anonyymi

    Tuossa on yksi nolla liikaa, käräjäoikeus yhteensä keskimäärin 20000 € , hovi samat päälle, yhteensä n. 40000 €. Eli kannattaa harkita sopua ennenkuin lähtee käräjöimään tai sitten on oltava varma voitosta. Tuo antaa varakkaalle osapuolelle melkoisen etulyöntiaseman!


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Syöksit minut syvälle masennukseen

   Olit se suurin syy suruuni, jos olen rehellinen. Mutta ethän voinut tietää. Et voinut tietää, että poljit rikkimennyttä. Mielestäni et ollut rehelline
   Ikävä
   258
   1991
  2. Entä jos me törmätään mies

   Sattumalta joskus?
   Ikävä
   46
   1138
  3. Horoskooppi: Skorpionilla maltti on valttia, rapu kohtaa muutoksia, leijonalle apua epävarmuuteen...

   Uskotko horoskooppeihin? Lue tästä päivän horoskooppi ja katso, pitääkö se paikkaansa... Klikkaa: https://www.suomi24.fi/viihde/horoskooppi-skorpion
   Viihde ja kulttuuri
   14
   1083
  4. Ökymenoa Monacossa! Valtteri Bottas esittelee harvoin julkisuudessa nähdyn Tiffany-rakkaansa tv:ssä

   No nyt on ökyä… F1-kuski Valtteri Bottas kutsui Maria Veitolan yökylään luksuskohteena ja rikkaiden asuinpaikkana tunnettuun Monacoon. Tiedossa mm.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   17
   1042
  5. Yhä useammat miehet jäävät ilman seksikumppania

   Seksuaalinen yksinäisyys on myös yhteiskunnallinen ongelma: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009348479.html?share=e7236ee8014c17d4d350174fb6afe007
   Sinkut
   251
   1040
  6. PERUSSUOMALAISET HALPA-HALLILLA

   On varmaa tietoa, että huomenna lauantaina on Haapaveden Halpa-Hallin edessä klo 10 alkaen tavattavissa perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaita läh
   Haapavesi
   192
   903
  7. Neljä lasta! Minttu Murphy-Kaulanen rehellisenä uusperheestä Sampon kanssa: "Me ei olla pidetty..."

   Lapset on lahja. Tsemppiä suurperhe-elämään Minttu ja Sampo! Lue lisää: https://www.suomi24.fi/viihde/nelja-lasta-minttu-murphy-kaulanen-rehellisena-
   Kotimaiset julkkisjuorut
   10
   840
  8. Martina ei viihdy kotona!

   Montako päivää ehti Martina olla kotona ennen kuin oli taas menossa. Tällä kertaa sentään koira mukanaan mutta loput perheestä jäi taas muiden hoidet
   Kotimaiset julkkisjuorut
   273
   805
  9. Muistatko kun sähläsin

   Edessäsi nainen? Hienomotoriikkakin sakkasi katseestasi ♥️
   Ikävä
   47
   763
  10. Mitä jos...

   Lähdetään autoajelulle joskus. Puhutaan aamuyöhön ja katsotaan voisimmeko olla joskus "me". Sopisiko tämä miehelle? PS. Minä ajan, koska sinä ajaisit
   Ikävä
   52
   681
  Aihe