Vallan nelijako-opin mukaiseen laillisuusvalvontaan

Anonyymi-ap

Ongelma.
Tämä poliisin toiminta on kovin autoritaarista ja lakia vieroksuvaa, eikä tälläinen toiminta kuulu demokraattiseen oikeusvaltioon.

Ratkaisu ongelmaan.
Laillisuusvalvonta-instituution uudistaminen, ja tämä uudistus pitää olla ns. kokonaisuudistus.
Tällä hetkellä meillä ei edes ole varsinaista laillisuusvaltonta-instituutiota, koska sellainen ei sisälly käytössä olevan vallan kolmijako-opin mukaiseen valtiorakenteeseen, johon sisältyvät lainsäädäntö, hallinto, ja tuomio.
Jolloin tässä uudistuksessa otamme osaksi oikeusvaltiota neljännen osatekijän, laillisuusvalvonta-vallan, ja luomme laillisuusvalvonnan osaksi valtiota sen kaikille osa-alueille, mukaan lukien, kaikkia osa-alueita sisältämättä, yliopisto tutkimuksen ja opetuksen, asiaan kuuluvat ministeriöt, sekä varsinaisen laillisuusvalvonta-instituution.
Valtion laillisuusvaltonta-osatekijän on oltava tiedollis-teoreettis-loogisesti kytketty valtion lainsäädöntö-osatekijään, ja kytköksen seurauksena lainsäädännön osatekijöillä on suoraan vastaava osatekijä laillisuusvalvonnassa, eikä nykyisen kaltaista sattumanvaraista lainsäädännön valvontaa tiedollisesta, motivaatiollisesta, poliittisesta, asenteellisesta ja yleisestä kyvykkyydellisyydestä riippuen ole olemassa. Toisin sanoen, nykyisen kaltainen laillisuusvalvonnan sattuman varainen toteutuminen on historiaa, ja siirrymme uuteen todelliseen oikeusvaltion aikakauteen.

4

70

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ei varmasti ole sattumaa että tälläinen aloitus on laki-palstan sijaan #Hämton palstalla, kuten ei ollut sattumaa että lakkautettua muilutus-liike Lapuan liikettä jatkamaan perustettu sini-musta IKL perustettiin #Hämtonissa.

   • Anonyymi

    Et tiennyt että ison ja pahan NL:n vaatimuksesta IKL lakkautettiin 1944 fasistisena sekä Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa levittävänä järjestönä, kun jo sen edeltäjän muilutusliike Lapuan liikkeen ideologia oli anti-kommunismi.


   • Anonyymi

    #Hämpton historiallisena imperialistisena linnakkeena ja hallintokaupunkina edustaa lähtökohtaista eriarvoisuutta ja musta-valkoisuutta joka on kaiken vasemmisto-oikeisto jaottelun universaali perusta, ja tälläisenä kansalllisten ryhmien välisenä eriarvona edustaa ääri-oikeistolaisuutta, jonka reaalisen ilmentymän kouluesimerkki on natsi-saksa, ja jonka ilmiön universaali reaalikäsite on natsismi.

    Kaupungin keskeinen valtakunnallinen maantieteellinen sijainti, yliopiston puuttumista seuraava jatkuva aivovienti ja työläisten ja vasemmiston historiallista vähyyttä seurannut poliittinen oikeistolainen homogeenisyys tekevät #Hämtonista otollisen paikan ääri-oikeiston kehittykselle.

    Ääri-oikeiston suuruudenhulluuden tultua alas ammutuksi operaatio suur-Suomen mahdottomuudessa, ja äärioikeistolaisuuden tultua sen nimeämän vihollisen, kommunismin, taholta kontrolloiduksi, painui äärioikeistolaisuus kaappiin, ja tultuaan lähes unohdetuksi se koki herätyksen, ja kaappinatsit ovat alkaneet tekemään ulostuloja kaapeistaan. Mikä ei ole täysin riippuvaa reaalimaailman kehityksestä, vaan universaali sosiologinen ilmiö, jossa eriarvoisuuden lisääntyessä yhteiskunnallinen jännite aiheuttaa sortajassa tarpeen puolustautumiselle, ja jota puolustautumista edustaa eriarvoisuuden aatteellistaminen jonka reaalista ilmentymää voidaan universaalisti nimittää natsismiksi, ja kun se hakee ilmentymälleen perustaa histortoriasta, voidaan puhua uus-natsimista.

    Eriarvoisuus on tehnyt uuden tulemisen Suomessa Neuvostoliiton katoamisen jälkeen. Tätä eriavoistamisen politiikkaa ja "Suomettumisen", eli ei-sosialistisessa maassa tapahtuvan yhteiskunnallisen tasa-arvon kehityksen, purkamista ovat tehneet sekä avoimet eriarvon sortaja-puolueet kuin vale-sosialistit sosiaalidemokraattien johdolla. Viimeisen 10 vuoden aikana tämä yhteiskunnan oikeistolaistaminen ja eriarvoistaminen on saavuttanut huippunsa ja Suomesta on myös tullut historiallisen äärioikeistolaisuutta edustavan siirtomaahistoriansa ja sen yhteiskunnallisten rakenteiden seurauksena äärioikeistolainen maa.

    Edustaessaan kapitalistista talousjärjestelmää, jossa osa sen peliin osallistujista, pelin periaatteiden mukaisesti, häviää ja jää vaille taloudellista turvaa, Suomi uus-äärikoistolaisena maana harjoittaa laajamittaista kansanmurhaa, jättämällä äärioikeistolaisen kapitalismin musta-valkoisen sosiaalisen jaottelun sorretut heittelle vailla elämisen mahdollisuuksia, jota asiain tilaa voidaan nimittää uus-natsistiseksi holokaustiksi, ja jonka holokausti 2.0:n ero sen historialliseen esikuvaan on että kansanmurha tapahtuu ilman näkyviä aitauksia ja vankileirejä taloudellisen puutteen hajaututeilla vankileireillä muun yhteiskunnan keskellä.

    Mitä poliisiin tulee tässä valtion harjoittamassa ihmisoikeusrikoksessa, ja sen lakien ja kaikkien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkomisessa, poliisi on paikallisen poliittisen konsensuksen ilmentymä, ja #Hämtonin poliittinen konsensus on historiallis-perusteisesti ääri-oikeistolainen, ja näin ollen kaupunkia voidaan universaalilla käsitteellä kutsua natsistiseksi, sekä tämän natsismin ollessa historiallinen jatkumo myös uus-natsistiseksi.

    Natsismia ei ole ilman narsismia, vaikka ääri-oikeistolaisuuden yhteiskunnalliset osapuolet voivat sisäistää roolinsa ja suhtautua niihin passiivisesti, natsismissa ääri-oikeisto tuo esiin asemaansa aktiivisesti ja sitä edistäen eikä äärimmäistä eriarvoisuutta voida puolustella ilman narsismia, itseään kokonaisvaltaisesti muita parempana pitämisellä. Ja vaikka ääri-oikeistolaisuus voidaan pukea aatteeksi, ja eriarvoisuuden perusta voidaan rodullistaa ja oma asema yli-ihmilillistää, vaatii tämä prosessi yksilöpsykologisen vähintään passiivisen narsistisen sisäistämisen, ja historiasta huomaamme että tämä yhteiskuntaryhmän tasoinen muutos voidaan aikaan saada propagandalla.

    Sivistus- ja oikeusvaltion lähtökohta on ihmisten tasa-arvo, eikä ääri-oikeitolaisia aatesuuntia natseineen tule hyväksyä, vaan yhteiskunnan on karsittava tälläiset ilmiöt ennen kuin ne sairastuttavat koko yhteiskunnan.
    Esimerkiksi Supo on nostanut äärikoistolaisuuden yhteiskunnan suurimmaksi uhaksi, jolloin voidaan todeta että #Hämton, alttiina ääri-oikeistolaiselle kehitykselle, on ääri-oikeistolaisen kehityksen eturivin uhka koko yhteiskunnalle.

    Niin sanotun "maltillisen oikeiston" olisi syytä karsia keskuudestaan ääri-oikeistolaisuus, myös oman itsensä kannalta, koska ääri-oikeistolaisuus luo vastakkain asettelua myös sitä kohtaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    #Hämpton historiallisena imperialistisena linnakkeena ja hallintokaupunkina edustaa lähtökohtaista eriarvoisuutta ja musta-valkoisuutta joka on kaiken vasemmisto-oikeisto jaottelun universaali perusta, ja tälläisenä kansalllisten ryhmien välisenä eriarvona edustaa ääri-oikeistolaisuutta, jonka reaalisen ilmentymän kouluesimerkki on natsi-saksa, ja jonka ilmiön universaali reaalikäsite on natsismi.

    Kaupungin keskeinen valtakunnallinen maantieteellinen sijainti, yliopiston puuttumista seuraava jatkuva aivovienti ja työläisten ja vasemmiston historiallista vähyyttä seurannut poliittinen oikeistolainen homogeenisyys tekevät #Hämtonista otollisen paikan ääri-oikeiston kehittykselle.

    Ääri-oikeiston suuruudenhulluuden tultua alas ammutuksi operaatio suur-Suomen mahdottomuudessa, ja äärioikeistolaisuuden tultua sen nimeämän vihollisen, kommunismin, taholta kontrolloiduksi, painui äärioikeistolaisuus kaappiin, ja tultuaan lähes unohdetuksi se koki herätyksen, ja kaappinatsit ovat alkaneet tekemään ulostuloja kaapeistaan. Mikä ei ole täysin riippuvaa reaalimaailman kehityksestä, vaan universaali sosiologinen ilmiö, jossa eriarvoisuuden lisääntyessä yhteiskunnallinen jännite aiheuttaa sortajassa tarpeen puolustautumiselle, ja jota puolustautumista edustaa eriarvoisuuden aatteellistaminen jonka reaalista ilmentymää voidaan universaalisti nimittää natsismiksi, ja kun se hakee ilmentymälleen perustaa histortoriasta, voidaan puhua uus-natsimista.

    Eriarvoisuus on tehnyt uuden tulemisen Suomessa Neuvostoliiton katoamisen jälkeen. Tätä eriavoistamisen politiikkaa ja "Suomettumisen", eli ei-sosialistisessa maassa tapahtuvan yhteiskunnallisen tasa-arvon kehityksen, purkamista ovat tehneet sekä avoimet eriarvon sortaja-puolueet kuin vale-sosialistit sosiaalidemokraattien johdolla. Viimeisen 10 vuoden aikana tämä yhteiskunnan oikeistolaistaminen ja eriarvoistaminen on saavuttanut huippunsa ja Suomesta on myös tullut historiallisen äärioikeistolaisuutta edustavan siirtomaahistoriansa ja sen yhteiskunnallisten rakenteiden seurauksena äärioikeistolainen maa.

    Edustaessaan kapitalistista talousjärjestelmää, jossa osa sen peliin osallistujista, pelin periaatteiden mukaisesti, häviää ja jää vaille taloudellista turvaa, Suomi uus-äärikoistolaisena maana harjoittaa laajamittaista kansanmurhaa, jättämällä äärioikeistolaisen kapitalismin musta-valkoisen sosiaalisen jaottelun sorretut heittelle vailla elämisen mahdollisuuksia, jota asiain tilaa voidaan nimittää uus-natsistiseksi holokaustiksi, ja jonka holokausti 2.0:n ero sen historialliseen esikuvaan on että kansanmurha tapahtuu ilman näkyviä aitauksia ja vankileirejä taloudellisen puutteen hajaututeilla vankileireillä muun yhteiskunnan keskellä.

    Mitä poliisiin tulee tässä valtion harjoittamassa ihmisoikeusrikoksessa, ja sen lakien ja kaikkien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkomisessa, poliisi on paikallisen poliittisen konsensuksen ilmentymä, ja #Hämtonin poliittinen konsensus on historiallis-perusteisesti ääri-oikeistolainen, ja näin ollen kaupunkia voidaan universaalilla käsitteellä kutsua natsistiseksi, sekä tämän natsismin ollessa historiallinen jatkumo myös uus-natsistiseksi.

    Natsismia ei ole ilman narsismia, vaikka ääri-oikeistolaisuuden yhteiskunnalliset osapuolet voivat sisäistää roolinsa ja suhtautua niihin passiivisesti, natsismissa ääri-oikeisto tuo esiin asemaansa aktiivisesti ja sitä edistäen eikä äärimmäistä eriarvoisuutta voida puolustella ilman narsismia, itseään kokonaisvaltaisesti muita parempana pitämisellä. Ja vaikka ääri-oikeistolaisuus voidaan pukea aatteeksi, ja eriarvoisuuden perusta voidaan rodullistaa ja oma asema yli-ihmilillistää, vaatii tämä prosessi yksilöpsykologisen vähintään passiivisen narsistisen sisäistämisen, ja historiasta huomaamme että tämä yhteiskuntaryhmän tasoinen muutos voidaan aikaan saada propagandalla.

    Sivistus- ja oikeusvaltion lähtökohta on ihmisten tasa-arvo, eikä ääri-oikeitolaisia aatesuuntia natseineen tule hyväksyä, vaan yhteiskunnan on karsittava tälläiset ilmiöt ennen kuin ne sairastuttavat koko yhteiskunnan.
    Esimerkiksi Supo on nostanut äärikoistolaisuuden yhteiskunnan suurimmaksi uhaksi, jolloin voidaan todeta että #Hämton, alttiina ääri-oikeistolaiselle kehitykselle, on ääri-oikeistolaisen kehityksen eturivin uhka koko yhteiskunnalle.

    Niin sanotun "maltillisen oikeiston" olisi syytä karsia keskuudestaan ääri-oikeistolaisuus, myös oman itsensä kannalta, koska ääri-oikeistolaisuus luo vastakkain asettelua myös sitä kohtaan.

    Kuinka tunnistaa kaappi-natseus? Muutamana tekijänä jotka ennustavat ääri-oikeitolaisuutta voidaan esittää kiinnostus ääri-oikeistolaiseen ja eriarvoisuutta edustavaan historiaan ja sen esille tuominen positiivisessa sävyssä, samanaikainen oikeistolaisten arvojen edustaminen ja negatiivinen suhtautuminen eriarvoisuuden sorrettuun osapuoleen, korostettu eriarvoisuuden sorretun osapuolen syyttäminen asemastaan joko suoraan tai epäsuorasti sekä tämän asetelman päälle rakennetut yhteiskunnalliset ohjelmat, sekä, hyökkäykset yhteiskuntaa tasa-arvoistavia järjestelmiä, kuten verotus ja sosiaalinen tulonjako, kohtaan.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sara ja Pyry eronneet?

   Pitääkö huhu paikkansa, tietääkö kukaan?Joku kertoi, että olivat tapelleet rajusti Emma gaalan jälkeen ja sen jälkeen Sara poisti Instatililtään kaikk
   Kotimaiset julkkisjuorut
   164
   4398
  2. Alaston miesuimari järkytti suuresti naisuimareita Espoon Matinkylän uimahallissa

   Mikä siinä miehen alastomuudessa voi olla niin järkyttävää? Lainmuutoksen jälkeen tuo on normi. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009378839.html Pian
   Maailman menoa
   138
   1537
  3. Koululaiset myyvät huumeita jopa kesken koulupäivän

   Taitaa huumeidenvastainen sota olla hävitty kuten viinanvastainen kieltolain aikana, kun kerran jopa kakarat tekevät huumeilla kauppaa. https://www.i
   Maailman menoa
   176
   1266
  4. Nyt lopeta.. jumalauta

   Ole niin hyvä. En rakasta sinua enää.
   Ikävä
   47
   931
  5. Miten paljon vertaat itseäsi muihin?

   Mä huomasin joskus vertaavani omaa elämää toisten elämiin, mutta jossain vaiheessa huomasin (konkreettisesti) ettei ne kokemukset toisen elämisen laad
   Sinkut
   287
   922
  6. Milloin mies näimme viimeksi

   Ja millainen fiilis siitä jäi?
   Ikävä
   47
   905
  7. Sen takia sanoin sen

   Että et ottaisi itseesi kun ei ole tarkoitus sinua loukata. Me vain heijastellaan toistemme kipukohtia ja se tuntuu ikävälle.
   Ikävä
   106
   895
  8. Yksi tavoite tälle vuodelle

   Tulen kietomaan sinut pikkusormeni ympärille. Jos pikkusormi ei riitä, niin käytän järeämpiä keinoja. Älä koita piiloutua minulta.
   Ikävä
   50
   783
  9. Hyvää päivää

   Naiselle hyvin samanlaiselle
   Ikävä
   101
   778
  Aihe