Yritämme tutustua Bhagavad Gitaan

Anonyymi-ap

Yritämme tutustua Bhagavad Gitaan

Yli 5000 vuotta sitten, Herra Krishna antoi Kurukshetran taistelukentällä Arjunalle Gitan pyhän henkisen tiedon ja antoi näin "Jumalan Laulun" koko ihmiskunnan käyttöön.

Heidän vuoropuhelunsa, yksi ihmiskunnan historian suurimmista filosofisista ja uskonnollisista keskusteluista, käytiin juuri ennen taistelua.

"Bhagavad-gita" on salainen sisäänkäynti toiseen maailmaan, jota esoteerikot etsivät Himalajalta, tiedemiehet atomista, tähtitieteilijät muista galakseista, runoilijat riimistä, muusikot melodiasta, tanssijat rytmistä ja filosofit mielestään.....

"Bhagavad-Gita" on todella ainutlaatuinen ilmiö maailmankulttuurin historiassa. "Bhagavad-Gitan" arvo piilee sen poikkeuksellisessa kyvyssä vaikuttaa ihmisen henkiseen kehitykseen.

Bhagavad-gitalla on vapaa tahto. Jos Gita ei pidä meistä, Hänellä on oikeus olla haluamatta kommunikoida kanssamme ja niin Gita jää meille muinaisen idän käsittämättömäksi ja sekavaksi teokseksi.

"Bhagavad-gita" on Herran ääni-inkarnaatio.
Bhagavad-gita on Krishna Itse.
"Srimad Bhagavatam" edustaa Herraa äänessä.

Bhagavad-gita on Absoluuttinen Totuus, joka on ottanut kirjan muodon, ja siinä on kaikki Absoluuttisen Totuuden ominaisuudet.

Ja Kirjan tärkein ominaisuus on Persoona. Hän katsoo meitä, lukijoita, ja tekee johtopäätöksensä päättäen, avautuuko Hän meille, ja jos avautuu, niin missä määrin. Siksi tällaisten tutkielmien tutkiminen on pikemminkin antaumusta, ystävyyttä tai rakkautta.

Bhagavad-gita ei ole kuolleita kirjaimia, jotka koostuvat tavalliselle paperille levitetystä painomusteesta.
Gita on Elävä Kirja.
Tutkijat, jotka ovat tutkineet jo monta vuotta, ovat usein tulleet siihen tulokseen, että Kirja on yksinkertaisesti kokoelma Intian historiasta peräisin olevia sanontoja, jotka ovat koordinoimattomia ja joilla on eri kirjoittajat. Itse asiassa ne eivät yksinkertaisesti ole koskaan solmineet ystävällisiä suhteita Bhagavad-gitaan. HE OVAT YRITTÄNEET VALLOITTAA SE, MIKÄ EI OLE OIKEA TAPA KÄSITELLÄ TÄTÄ KIRJAA.

Nöyryyttä vailla olevan ihmisen on hyvin vaikea ymmärtää Bhagavad-gitaa, sillä Bhagavad-gitan merkitys on suuri mysteeri." Bhagavad-gitan tutkimiseen tarvittavat ominaisuudet, kuten kunnioitus, nöyryys ja kiitollisuus, auttavat meitä oivaltamaan Herra Sri Krishnan. Srila Prabhupada sanoi, että "Bhagavad-gita" on henkisen elämän alkuopas. "Bhagavad-gita on transsendentaalinen. Se ei riipu oppilaan pätevyydestä. Kuka tahansa voi ymmärtää sen, kunhan hän suostuu opiskelemaan sitä ja noudattaa sen periaatteita. Se riittää.

Krishna kuitenkin mainitsee Bhagavad-gitassa monissa kohdissa, että tätä salattua tietoa ei pidä selittää niille, jotka eivät ole riittävän askeettisia, joilla ei ole omistautumista, jotka eivät harjoita omistautunutta palvelua, eikä tietenkään niille, jotka ovat kateellisia Hänelle.

"Bhagavad-gita tunnetaan myös nimellä Gitapanishad. Se ei eroa Vedoista, on vedalaisen viisauden kvintessenssi ja yksi tärkeimmistä Upanishadeista vedalaisessa kirjallisuudessa. Bhagavad-gitassa esitetään yleismaailmallisten sääntöjen perusteet mahdollisimman helposti lähestyttävässä ja tiiviissä muodossa. Srimat Bhagavatamin (2.2.30) kommentaarissa todetaan, että Bhagavad-gita on vedalainen äly.

Mikä on Bhagavad-gitan ydin?

Sen tavoitteena on pelastaa ihmiskunta tietämättömän aineellisen olemassaolon vankeudesta. Jokainen meistä kohtaa elämässään jatkuvasti monia vastoinkäymisiä, kuten Arjuna, joka joutui taistelemaan Kurukshetran taistelussa. Miljoonista kärsivistä ihmisistä vain harvat todella pohtivat, keitä he ovat, miksi he ovat joutuneet näin vaikeaan tilanteeseen ja miksi he kärsivät. Bhagavad-gitaa voivat todella ymmärtää vain ne, jotka ovat alkaneet pohtia kärsimyksensä syytä, mistä he ovat tulleet ja minne he menevät kuoleman jälkeen.

Ilman Krishnaa ei ole Bhagavad-gitaa. Siitä ei tule Jumalallista laulua. Ilman Häntä se on vain analyysin kenttä. On tärkeää ymmärtää, että Bhagavad-gitassa Krishna ei puhu vain aineellisesta luomakunnasta, joistakin perusarvoista, vaan Hän puhuu Itsestään.

Ja koska Bhagavad-gitan on kertonut Korkein Herra Itse, sen sisältämä tieto on apaurusheya, "yli-inhimillistä". Siinä on Bhagavad-gitan merkitys ja salaisuus. "Bhagavad-gita" on Krishna Itse. Se on ainoa teos, jossa Jumala puhuu Itsestään.

"Bhagavad-gita" on Herran ääni-inkarnaatio, koska se tulee Korkeimman Herran suusta, ja "Srimad Bhagavatam" edustaa Herraa äänessä, koska sen on kertonut Herran inkarnaatio ja kertoo Hänen teoistaan. ("Srimad Bhagavatam "1.1.9 kommentti).


Mikä tässä kirjassa on epätavallista?

Koska henkiset tutkielmat ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, niiden tutkimiseen on suhtauduttava kaikkien suhteita koskevien sääntöjen mukaisesti.

https://www.youtube.com/watch?v=_IrDCdgSu_g
Bhagavad Gita Beautifully Recited in English Full Version 5000BC

Bhagavad gita 4.8
Vapauttaakseni oikeamieliset ja tuhotakseni pahantekijät sekä palauttaakseni uskonnon perustan, tulen tänne aikakaudesta toiseen.

185

901

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Bg. 10.10
   Niille, jotka jatkuvasti palvelevat Minua rakkaudella ja antaumuksella, annan älykkyyden, joka auttaa heitä tulemaan luokseni.

   Bhagavad Gita 10.8
   Minä olen Krishna, suloinen Absoluutti, kaikkien syiden Syy! Kaikki toiminta aineellisessa ja henkisessä maailmankaikkeudessa, Vedat ja niihin liittyvät kirjoitukset ovat kaikki peräisin Minusta yksin. Ihmiset, joilla on jumalatietoinen äly ja jotka oivaltavat tämän salatun totuuden, ylittävät maallisten ja uskonnollisten velvollisuuksien rajoitukset ja omaksuvat Minua kohtaan tunnetun puhtaan rakkauden (raga-marga) tien.

   Bhagavad-Gitan kerrottiin yli viisi tuhatta vuotta sitten, ja se kirjoitettiin kirjaksi vasta muutama vuosisata sitten. Se on käännetty lukuisia kertoja, ja jokainen on kääntänyt sen omalla tavallaan. Jos tutkitte kirjastoa, näette monia erilaisia tulkintoja Bhagavad-gitasta ja kommentteja siitä. Jos otatte esimerkiksi kirjakaupan tai kirjaston hyllystä kaksi erilaista Bhagavad-gitaa, huomaatte, että ne ovat erilaisia, mutta samalla niissä on jotain samankaltaista.

   Totuuden etsijät ovat aina suosineet ja etsineet Bhagavad-gitaa, koska Kirja tallentaa sen, mitä he etsivät. Vaikka Gitasta on monia erilaisia tulkintoja, Gitan läpi kulkee tietty virtaus, joka antaa meille Bhagavad-gitan ytimen, jonka vuoksi se kerrottiin maailmalle.

   Tärkeintä tässä Shlokassa on Herran kutsu. Hän pyytää Arjunaa kuulemaan, mitä Hän aikoo kertoa: "Kuuntele minua!" Tällä kehotuksella Hän antaa ymmärtää, että tämä kuuleminen hälventää epäilykset, jotka ovat löytäneet paikkansa Arjunan sielusta.

   Meidän tapauksessamme on siis tärkeää kuulla totuus Krishnalta Itseltään, jotta voimme tuntea Hänen luontonsa ja tekonsa. Gitasta on olemassa monia erilaisia kommentaareja. Siitä huolimatta käy niin, että ihmiset saavat Krishnasta käsityksiä, jotka ovat kaukana Bhagavad-gitan antamista käsityksistä. Kun ihmiset lukevat erilaisia Bhagavad-gitan kommentteja, he saavat jotenkin sen vaikutelman, että Krishna puhuu jostain filosofiasta, jostain ajatussuunnasta, jostain tavasta tarkastella asioita, mutta he eivät ymmärrä, että riippumatta siitä, mitä Gitan kommentteja on olemassa, Krishna puhuu vain yhdestä asiasta: Hän puhuu Itsestään. Siksi Bhagavad-gitaa huolellisesti lukemalla voi saada selviä käsityksiä... Gitasta on kuultava, että Krishna sanoo jatkuvasti: ”Kuule Minulta". Tällä Hän kiinnittää jatkuvasti huomiomme siihen, että Hän kuvaa olemustaan ja tekojaan.

   Nyt meillä on edessämme kaksi Gitaa (muiden lisäksi): "Suloisimman Absoluutin kätketty Aarre" ja "Bhagavad-gita sellaisena kuin se on". Srila Prabhupada kutsui Gitan kommentaariaan "Bhagavad-gitaksi sellaisena kuin se on", koska Gita kuvaa suoraan Krishnaa Itseään, eli Prabhupada näyttää totuuden, jonka Krishna Itse haluaa antaa maailmalle. Srila Sridhar Maharajin kommentti on nimeltään "Suloisimman Absoluutin kätketty Aarre". Tämä otsikko viittaa siihen, että tämä kommentti sisältää sen merkityksen, joka usein jää piiloon tavallisen lukijan henkiseltä katseelta. Ja mistä tämä kätketty Aarre koostuu? Se piilee siinä, mitä Krishna kertoo meille Itsestään.
   ___________________________________________________________________

   Mahabharatassa (Shanti Parva 348.51-52) voimme seurata Bhagavad Gitan historiaa seuraavasti.
   "Treta-yugan alussa Vivasvan kertoi Manulle tämän tieteen suhteesta Korkeimpaan Herraan.
   Manu, ihmiskunnan esi-isä, välitti sen edelleen pojalleen Maharaj Ikshvakulle, tämän maapallon kuninkaalle ja sen Raghu-dynastian (Raghuvaṃśa) esi-isälle, jossa Herra Ramachandra ilmestyi."

   Bhagavad-Gita on siis ollut olemassa ihmisten yhteiskunnassa jo Maharaja Ikshvakun ajoista lähtien. Tähän mennessä on kulunut viisituhatta vuotta Kali-yugaa, joka kestää 432 000 vuotta. Sitä ennen oli Dvapara-yuga (800 000 vuotta) ja sitä ennen
   Treta-yuga (1 200 000 vuotta).

   Noin 2 005 000 vuotta sitten Manu kertoi Bhagavad-Gitan oppilaalleen ja pojalleen Maharaj Ikshvakulle, Maa-planeetan kuninkaalle.
   Nykyisen Manun elinikä on noin 305 300 000 vuotta, josta 120 400 000 vuotta (ihmisten ajanlaskennan mukaan) on jo kulunut. Kun otetaan huomioon, että ennen Manun syntymää Herra antoi Gitan oppilaalleen, auringonjumala Vivasvanille, karkea laskelma osoittaa, että Gita on kerrottu ainakin 120 400 000 vuotta sitten, ja se on ollut ihmisyhteisössä kaksi miljoonaa vuotta.
   Herra kertoi sen uudelleen Arjunalle noin viisituhatta vuotta sitten.
   Tämä on Gitan tarina itse Gitan ja sen kertojan, Herra Sri Krishnan, lausuntojen mukaan. Se kerrottiin auringonjumala Vivasvanille, sillä hän oli kshatriya ja kaikkien kshatriyojen, Auringonjumalan jälkeläisten eli Suryavamsha kshatriyojen, esi-isä.
   Koska Bhagavad-Gita, jonka Jumaluuden Ylin Persoonallisuus on kertonut, on yhtä vastaavaa kuin Vedat, tämä tieto on Apaurusheya, yli-inhimillistä.

   • Anonyymi

    Koska Bhagavad-Gita, jonka Jumaluuden Ylin Persoonallisuus on kertonut, on yhtä vastaavaa kuin Vedat, tämä tieto on Apaurusheya, yli-inhimillistä.


    Kuten Veda-säännöt hyväksytään sellaisenaan, ilman kenenkään tulkintaa, myös "Gita" tulisi hyväksyä ilman mitään maallista tulkintaa.
    Maailmalliset kiistelijät voivat spekuloida "Gitalla", mutta silloin se ei ole "Bhagavad-Gita" sellaisena kuin se on. "Bhagavad-Gita" tulisi ottaa sellaisena kuin se on välitetty opetuslapseusketjun kautta, ja tässä sanotaan, että Herra kertoi sen Auringonjumalalle, Auringonjumala kertoi sen pojalleen Manulle, ja Manu kertoi sen pojalleen Ikshvakulle.


    Hänen Jumalallinen Armonsa A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada "Bhagavad-Gitasta sellaisena kuin se on".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koska Bhagavad-Gita, jonka Jumaluuden Ylin Persoonallisuus on kertonut, on yhtä vastaavaa kuin Vedat, tämä tieto on Apaurusheya, yli-inhimillistä.


    Kuten Veda-säännöt hyväksytään sellaisenaan, ilman kenenkään tulkintaa, myös "Gita" tulisi hyväksyä ilman mitään maallista tulkintaa.
    Maailmalliset kiistelijät voivat spekuloida "Gitalla", mutta silloin se ei ole "Bhagavad-Gita" sellaisena kuin se on. "Bhagavad-Gita" tulisi ottaa sellaisena kuin se on välitetty opetuslapseusketjun kautta, ja tässä sanotaan, että Herra kertoi sen Auringonjumalalle, Auringonjumala kertoi sen pojalleen Manulle, ja Manu kertoi sen pojalleen Ikshvakulle.


    Hänen Jumalallinen Armonsa A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada "Bhagavad-Gitasta sellaisena kuin se on".

    Srila Siddhanta Saraswati Thakurin opetusten ja käytäntöjen omaperäisyys ja selkeys ulottuvat kaikkiin. Tämä voidaan selittää seuraavilla muutamilla esimerkeillä. Paramahamsa Thakur kuvasi kerran oikean lähestymistavan Korkeimpaan Totuuteen: "Älkää yrittäkö löytää Korkeimman Totuuden olemusta mielikuvituksenne voimalla. Älkää yrittäkö oivaltaa tätä Totuutta tämän katoavan maailman kokemusten kautta. Älkää keksikö omaa Totuuttanne tyydyttääksenne vääriä taipumuksianne. Älkää kiirehtikö hyväksymään jotakin Totuudeksi vain siksi, että se vastaa mieltymyksiänne. Älkää hyväksykö Totuudeksi sitä, minkä kaltaistenne ihmisten enemmistö on luonut tai kannattanut, älkääkä hyväksykö ei-Totuudeksi sitä, minkä suuri enemmistö hylkää. Kirjoituksissa sanotaan, että kymmenistä tuhansista ihmisistä vain yksi todella palvoo tätä korkeinta Totuutta, eikä sellaista ihmistä ole helppo löytää. Ja se, minkä kaikki tämän maailman ihmiset ovat yksimielisesti hyväksyneet Totuudeksi, voi milloin tahansa osoittautua vääräksi. Älkää siis kyseenalaistako Totuutta millään tavalla älkääkä yrittäkö ymmärtää sitä harppauksin. Tällainen ylimielisyys vie teidät vain kauemmas siitä. Voitte lähestyä Totuutta vain ehdottoman itsekieltäytymisen hengessä. Korkeinta Totuutta on kuunneltava suurella kunnioituksella. Totuus paljastaa Itsestään ja vain silloin, kun Hän armollisesti tahtoo niin tehdä. Vain silloin Korkeimman Totuuden todellinen luonne paljastuu meille, eikä millään muulla tavalla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Siddhanta Saraswati Thakurin opetusten ja käytäntöjen omaperäisyys ja selkeys ulottuvat kaikkiin. Tämä voidaan selittää seuraavilla muutamilla esimerkeillä. Paramahamsa Thakur kuvasi kerran oikean lähestymistavan Korkeimpaan Totuuteen: "Älkää yrittäkö löytää Korkeimman Totuuden olemusta mielikuvituksenne voimalla. Älkää yrittäkö oivaltaa tätä Totuutta tämän katoavan maailman kokemusten kautta. Älkää keksikö omaa Totuuttanne tyydyttääksenne vääriä taipumuksianne. Älkää kiirehtikö hyväksymään jotakin Totuudeksi vain siksi, että se vastaa mieltymyksiänne. Älkää hyväksykö Totuudeksi sitä, minkä kaltaistenne ihmisten enemmistö on luonut tai kannattanut, älkääkä hyväksykö ei-Totuudeksi sitä, minkä suuri enemmistö hylkää. Kirjoituksissa sanotaan, että kymmenistä tuhansista ihmisistä vain yksi todella palvoo tätä korkeinta Totuutta, eikä sellaista ihmistä ole helppo löytää. Ja se, minkä kaikki tämän maailman ihmiset ovat yksimielisesti hyväksyneet Totuudeksi, voi milloin tahansa osoittautua vääräksi. Älkää siis kyseenalaistako Totuutta millään tavalla älkääkä yrittäkö ymmärtää sitä harppauksin. Tällainen ylimielisyys vie teidät vain kauemmas siitä. Voitte lähestyä Totuutta vain ehdottoman itsekieltäytymisen hengessä. Korkeinta Totuutta on kuunneltava suurella kunnioituksella. Totuus paljastaa Itsestään ja vain silloin, kun Hän armollisesti tahtoo niin tehdä. Vain silloin Korkeimman Totuuden todellinen luonne paljastuu meille, eikä millään muulla tavalla.

    SCS Math:
    _________________
    Srimad Bhagavad-gita - Suloisen Absoluutin kätketty Aarre
    BG 7.1
    Chapter 7. Jnana-vijnana-yoga: Knowledge and Realisation of the Supreme
    BG 7.1
    The Lord said: O Partha, hear from Me how, with mind attached to Me, the Supreme Lord, linking your consciousness with Me and taking refuge in Me alone, you will without doubt be able to know Me, My holy abode, My opulences, and My associates.


    Tärkeintä tässä shlokassa on Herran kutsu. Hän pyytää Arjunaa kuuntelemaan, mitä Hän aikoo kertoa: " Kuuntele minua!". Tällä kehotuksella Hän antaa ymmärtää, että tämä kuuleminen hälventää epäilykset, jotka olivat löytäneet paikkansa Arjunan sielussa.

    Meidän tapauksessamme on siis tärkeää kuulla totuus Krishnalta Itseltään, jotta voisimme tuntea Hänen luontonsa, Hänen tekonsa. Gitasta on olemassa monia erilaisia kommentaareja. Siitä huolimatta käy niin, että ihmiset saavat Krishnasta käsityksiä, jotka ovat kaukana Bhagavad-gitan antamista käsityksistä. Kun ihmiset lukevat erilaisia Bhagavad-gitan kommentteja, he saavat jotenkin sen vaikutelman, että Krishna puhuu jostain filosofiasta, jostain ajatussuunnasta, jostain tavasta tarkastella asioita, mutta he eivät ymmärrä, että riippumatta siitä, mitä Gitan kommentteja on olemassa, Krishna puhuu Itsestään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    SCS Math:
    _________________
    Srimad Bhagavad-gita - Suloisen Absoluutin kätketty Aarre
    BG 7.1
    Chapter 7. Jnana-vijnana-yoga: Knowledge and Realisation of the Supreme
    BG 7.1
    The Lord said: O Partha, hear from Me how, with mind attached to Me, the Supreme Lord, linking your consciousness with Me and taking refuge in Me alone, you will without doubt be able to know Me, My holy abode, My opulences, and My associates.


    Tärkeintä tässä shlokassa on Herran kutsu. Hän pyytää Arjunaa kuuntelemaan, mitä Hän aikoo kertoa: " Kuuntele minua!". Tällä kehotuksella Hän antaa ymmärtää, että tämä kuuleminen hälventää epäilykset, jotka olivat löytäneet paikkansa Arjunan sielussa.

    Meidän tapauksessamme on siis tärkeää kuulla totuus Krishnalta Itseltään, jotta voisimme tuntea Hänen luontonsa, Hänen tekonsa. Gitasta on olemassa monia erilaisia kommentaareja. Siitä huolimatta käy niin, että ihmiset saavat Krishnasta käsityksiä, jotka ovat kaukana Bhagavad-gitan antamista käsityksistä. Kun ihmiset lukevat erilaisia Bhagavad-gitan kommentteja, he saavat jotenkin sen vaikutelman, että Krishna puhuu jostain filosofiasta, jostain ajatussuunnasta, jostain tavasta tarkastella asioita, mutta he eivät ymmärrä, että riippumatta siitä, mitä Gitan kommentteja on olemassa, Krishna puhuu Itsestään.

    BG 7.2

    Nyt kerron sinulle yksityiskohtaisesti aineellisessa maailmassa ilmenneestä vertaansa vailla olevasta voimastani sekä ylimaallisesta olemuksestani Jumalan Persoonana. Sen, joka on oivaltanut tämän tiedon, ei ole enää mitään muuta oivallettavaa.    Tässä Shlokassa Krishna sanoo: "Nyt kerron sinulle, että on olemassa henkistä ja aineellista tietoa."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    BG 7.2

    Nyt kerron sinulle yksityiskohtaisesti aineellisessa maailmassa ilmenneestä vertaansa vailla olevasta voimastani sekä ylimaallisesta olemuksestani Jumalan Persoonana. Sen, joka on oivaltanut tämän tiedon, ei ole enää mitään muuta oivallettavaa.    Tässä Shlokassa Krishna sanoo: "Nyt kerron sinulle, että on olemassa henkistä ja aineellista tietoa."

    BG 7.3

    Ihmisten suuresta joukosta vain harvat pyrkivät henkiseen täydellisyyteen. Mutta jopa niiden joukossa, jotka ovat saavuttaneet valaistumisen henkisellä polulla, vain harvat pystyvät oivaltamaan Minut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    BG 7.3

    Ihmisten suuresta joukosta vain harvat pyrkivät henkiseen täydellisyyteen. Mutta jopa niiden joukossa, jotka ovat saavuttaneet valaistumisen henkisellä polulla, vain harvat pystyvät oivaltamaan Minut.

    Hieman erilainen käännös samasta tekstistä:

    "Lukemattomista sieluista vain harvat saavat ihmissyntymän. Tuhansista ihmisistä vain harvat yrittävät oivaltaa oman itsensä ja Korkeimman Sielun. Ja niistä monista tuhansista joogeista, jotka ovat oivaltaneet henkisen luontonsa ja Ylisielun, vain muutamalla on todellinen käsitys Minusta, Syamasundarasta."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hieman erilainen käännös samasta tekstistä:

    "Lukemattomista sieluista vain harvat saavat ihmissyntymän. Tuhansista ihmisistä vain harvat yrittävät oivaltaa oman itsensä ja Korkeimman Sielun. Ja niistä monista tuhansista joogeista, jotka ovat oivaltaneet henkisen luontonsa ja Ylisielun, vain muutamalla on todellinen käsitys Minusta, Syamasundarasta."

    Of countless souls, few reach the human form; of thousands of human beings, very few may try to realise the soul and the Supersoul; and of thousands who have attained such realisation, hardly one can actually know Me, Syamasundar.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Of countless souls, few reach the human form; of thousands of human beings, very few may try to realise the soul and the Supersoul; and of thousands who have attained such realisation, hardly one can actually know Me, Syamasundar.

    Tässä shlokassa Krishna kiinnittää Arjunan huomion: "Kuuntele, mitä sanon. Monet ihmiset tutkivat Bhagavad-gitaa, monet yrittävät saada henkistä tietoa, mutta vain harvat ymmärtävät sen todellisen merkityksen, joten kuuntele tarkkaan sanojani. Merkitys paljastuu sinulle vain, kun olet tarkkaavainen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä shlokassa Krishna kiinnittää Arjunan huomion: "Kuuntele, mitä sanon. Monet ihmiset tutkivat Bhagavad-gitaa, monet yrittävät saada henkistä tietoa, mutta vain harvat ymmärtävät sen todellisen merkityksen, joten kuuntele tarkkaan sanojani. Merkitys paljastuu sinulle vain, kun olet tarkkaavainen.

    BG 7.4

    Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego are the eight divisions of My illusory potency in this world.

    Maa, vesi, tuli, ilma, eetteri, mieli, äly ja väärä ego ovat kaikki aineellisen energiani kahdeksan komponenttia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    BG 7.4

    Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego are the eight divisions of My illusory potency in this world.

    Maa, vesi, tuli, ilma, eetteri, mieli, äly ja väärä ego ovat kaikki aineellisen energiani kahdeksan komponenttia.

    Me kaikki kävimme koulua ja saimme oppiaineita, joissa tutkitaan aineellista maailmaa: esimerkiksi biologit tutkivat eläimiä ja kasveja, fyysikot aineellisen maailman lakeja ja kemistit alkuaineita. Kaikki nämä tieteet käsittelevät vain aineellista maailmaa. Kun alamme opiskella mitä tahansa tiedettä, meidän on aina aloitettava jostain, aloitettava jostain. Joka tapauksessa, olipa niitä kuinka monta tahansa, maailma koostuu tietystä määrästä tunnettuja ja tuntemattomia kemiallisia alkuaineita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Me kaikki kävimme koulua ja saimme oppiaineita, joissa tutkitaan aineellista maailmaa: esimerkiksi biologit tutkivat eläimiä ja kasveja, fyysikot aineellisen maailman lakeja ja kemistit alkuaineita. Kaikki nämä tieteet käsittelevät vain aineellista maailmaa. Kun alamme opiskella mitä tahansa tiedettä, meidän on aina aloitettava jostain, aloitettava jostain. Joka tapauksessa, olipa niitä kuinka monta tahansa, maailma koostuu tietystä määrästä tunnettuja ja tuntemattomia kemiallisia alkuaineita.

    Ensimmäisellä biologian tunnilla opettaja esittelee meille kasvien, eläinten ja mineraalien maailmaa. Esimerkiksi eläinkunta on jaettu järjestyksiin, sukuihin, luokkiin ja lajeihin, joista jokaiselle on ominaista omat piirteensä. Samoin kasvitieteessä, joka tutkii kasvien valtakuntaa. Kaikki tiivistyy siihen, että saamme jonkinlaisen avaimen aineellisen maailman ymmärtämiseen tarkastelemalla sitä yhdestä tai toisesta näkökulmasta. Fysiikan tunneilla meille selitetään aineellista maailmaa hallitsevat lait: esimerkiksi painovoiman laki.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ensimmäisellä biologian tunnilla opettaja esittelee meille kasvien, eläinten ja mineraalien maailmaa. Esimerkiksi eläinkunta on jaettu järjestyksiin, sukuihin, luokkiin ja lajeihin, joista jokaiselle on ominaista omat piirteensä. Samoin kasvitieteessä, joka tutkii kasvien valtakuntaa. Kaikki tiivistyy siihen, että saamme jonkinlaisen avaimen aineellisen maailman ymmärtämiseen tarkastelemalla sitä yhdestä tai toisesta näkökulmasta. Fysiikan tunneilla meille selitetään aineellista maailmaa hallitsevat lait: esimerkiksi painovoiman laki.

    Samalla tavalla Krishna jakaa aineellisen maailman aineellisesta maailmasta puhuessaan sen kahdeksaan lueteltuun elementtiin (maa, vesi, tuli, ilma, eetteri, mieli, äly ja väärä ego). Voimme siis sanoa, että nämä ovat niitä tiiliä, jotka muodostavat koko aineellisen maailman monimuotoisuuden.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Samalla tavalla Krishna jakaa aineellisen maailman aineellisesta maailmasta puhuessaan sen kahdeksaan lueteltuun elementtiin (maa, vesi, tuli, ilma, eetteri, mieli, äly ja väärä ego). Voimme siis sanoa, että nämä ovat niitä tiiliä, jotka muodostavat koko aineellisen maailman monimuotoisuuden.

    Ensimmäinen elementti on maa, seuraava on vesi, sitten tulee tuli ja sitten ilma. Nykyaikaiset tiedemiehet eivät tunne riittävästi sellaista elementtiä kuin eetteri, vaikka sen olemassaolo tunnettiin jo monta vuosituhatta sitten. Se on tärkeä aineellinen elementti, mutta se on hienovaraisempi ja vaikeammin hahmotettava kuin ilma. Nyt tiedemiehet ovat kuitenkin alkaneet tunnistaa tällaisen aineellisen energian eetteriksi. Ilma on paljon karkeampaa kuin eetteri; eetteristä voi saada käsityksen ajattelemalla tähtienvälistä avaruutta, jossa ei ole ilmaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ensimmäinen elementti on maa, seuraava on vesi, sitten tulee tuli ja sitten ilma. Nykyaikaiset tiedemiehet eivät tunne riittävästi sellaista elementtiä kuin eetteri, vaikka sen olemassaolo tunnettiin jo monta vuosituhatta sitten. Se on tärkeä aineellinen elementti, mutta se on hienovaraisempi ja vaikeammin hahmotettava kuin ilma. Nyt tiedemiehet ovat kuitenkin alkaneet tunnistaa tällaisen aineellisen energian eetteriksi. Ilma on paljon karkeampaa kuin eetteri; eetteristä voi saada käsityksen ajattelemalla tähtienvälistä avaruutta, jossa ei ole ilmaa.

    Seuraava on mieli. Ymmärrämme, mitä mieli on, uskomme mieleen ja toimimme sen avulla. Ymmärrämme myös, mitä mieli on. Viimeinen on väärä ego. Tänään olemme käsitelleet tätä käsitettä "väärä ego". Nykyaikaisessa psykologiassa, psykiatriassa väärää egoa tutkivat tutkijat Carl Jung ja Sigmund Freud. Ehkä tavalliset ihmiset eivät oikein ymmärrä, mitä väärä ego on, mutta psykiatrit ovat tulleet siihen käsitykseen, että se on olemassa. Tässä on siis lueteltu aineellisen maailman muodostavat elementit. Toistan: näin Krishna näkee maailman, näin Hän kuvaa sitä meille. Ette koskaan kuule näistä käsitteistä, elementeistä, luokissa, joissa opetetaan fysiikkaa, kemiaa tai biologiaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Seuraava on mieli. Ymmärrämme, mitä mieli on, uskomme mieleen ja toimimme sen avulla. Ymmärrämme myös, mitä mieli on. Viimeinen on väärä ego. Tänään olemme käsitelleet tätä käsitettä "väärä ego". Nykyaikaisessa psykologiassa, psykiatriassa väärää egoa tutkivat tutkijat Carl Jung ja Sigmund Freud. Ehkä tavalliset ihmiset eivät oikein ymmärrä, mitä väärä ego on, mutta psykiatrit ovat tulleet siihen käsitykseen, että se on olemassa. Tässä on siis lueteltu aineellisen maailman muodostavat elementit. Toistan: näin Krishna näkee maailman, näin Hän kuvaa sitä meille. Ette koskaan kuule näistä käsitteistä, elementeistä, luokissa, joissa opetetaan fysiikkaa, kemiaa tai biologiaa.

    Nämä kahdeksan elementtiä muodostavat aineellisen maailman monimuotoisuuden. Kemian tunnilla meille kerrottiin.... Samalla tavalla näiden kahdeksan alkuaineen yhdistelmä muodostaa kaiken, mitä kohtaamme tässä maailmassa. Tämä on ensimmäinen oppitunti, jonka Krishna on antanut tässä luvussa. Aikaisemmassa shlokassa kuulimme Krishnan puhuvan Arjunalle: "Kuuntele minua! Minulla on sinulle kerrottavaa." Ja ensimmäinen asia, jonka Hän sanoi, oli, että maailma on jaettu kahdeksaan elementtiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nämä kahdeksan elementtiä muodostavat aineellisen maailman monimuotoisuuden. Kemian tunnilla meille kerrottiin.... Samalla tavalla näiden kahdeksan alkuaineen yhdistelmä muodostaa kaiken, mitä kohtaamme tässä maailmassa. Tämä on ensimmäinen oppitunti, jonka Krishna on antanut tässä luvussa. Aikaisemmassa shlokassa kuulimme Krishnan puhuvan Arjunalle: "Kuuntele minua! Minulla on sinulle kerrottavaa." Ja ensimmäinen asia, jonka Hän sanoi, oli, että maailma on jaettu kahdeksaan elementtiin.

    BG 7.5

    O mighty hero, Arjuna, this external, worldly nature is inferior. But know that superior to this nature is My marginal potency, comprised of the individual souls. Worldly existence is adopted by the souls for enjoyment through fruitive actions. (The divine world emanates from My internal potency and the mundane world from My external potency. The potency of the living beings is known as marginal as they are constitutionally situated midway between these planes. They may choose to reside either in the mundane plane or the divine.)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    BG 7.5

    O mighty hero, Arjuna, this external, worldly nature is inferior. But know that superior to this nature is My marginal potency, comprised of the individual souls. Worldly existence is adopted by the souls for enjoyment through fruitive actions. (The divine world emanates from My internal potency and the mundane world from My external potency. The potency of the living beings is known as marginal as they are constitutionally situated midway between these planes. They may choose to reside either in the mundane plane or the divine.)

    BG 7.5

    Suurin sankari! Minun kuvaamani aineellinen luonto on alempiarvoinen kuin korkeampi energiani, joka sisältää kaikki yksittäiset sielut. Sielut käyttävät hyväkseen aineellisen energian heille antamia mahdollisuuksia itsekkääseen nautintoon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    BG 7.5

    Suurin sankari! Minun kuvaamani aineellinen luonto on alempiarvoinen kuin korkeampi energiani, joka sisältää kaikki yksittäiset sielut. Sielut käyttävät hyväkseen aineellisen energian heille antamia mahdollisuuksia itsekkääseen nautintoon.

    Sama teksti käännetty eri tavalla:

    BG 7.5

    "Oi voimallinen Arjuna! Tiedä, että aineellinen (tai ulkoinen) luonto on alempiarvoinen, kun taas yksilöllisistä sieluista koostuva rajaenergiani on korkein. Tämä korkeampi tietoinen energia käyttää aineellista maailmaa hyväkseen etsimällä aistillista mielihyvää yksilöllisten itsekkäiden halujen mukaan, ilmenemällä toimintana tulosten ja niiden seurausten vuoksi. Henkimaailma kumpuaa sisäisestä energiastani ja aineellinen maailma ulkoisesta energiastani. Elävien olentojen muodostamaa energiaa kutsutaan rajaenergiaksi niiden yhtäläisen sopeutumiskyvyn mukaisesti. Toisin sanoen ne voivat valita, haluavatko ne elää joko aineellisessa maailmassa vai henkimaailmassa."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sama teksti käännetty eri tavalla:

    BG 7.5

    "Oi voimallinen Arjuna! Tiedä, että aineellinen (tai ulkoinen) luonto on alempiarvoinen, kun taas yksilöllisistä sieluista koostuva rajaenergiani on korkein. Tämä korkeampi tietoinen energia käyttää aineellista maailmaa hyväkseen etsimällä aistillista mielihyvää yksilöllisten itsekkäiden halujen mukaan, ilmenemällä toimintana tulosten ja niiden seurausten vuoksi. Henkimaailma kumpuaa sisäisestä energiastani ja aineellinen maailma ulkoisesta energiastani. Elävien olentojen muodostamaa energiaa kutsutaan rajaenergiaksi niiden yhtäläisen sopeutumiskyvyn mukaisesti. Toisin sanoen ne voivat valita, haluavatko ne elää joko aineellisessa maailmassa vai henkimaailmassa."

    Seuraavaksi Krishna sanoo Arjunalle, että aineellisen maailman lisäksi, joka koostuu edellisessä shlokassa luetelluista kahdeksasta elementistä, on olemassa paljon korkeamman luonteen maailma. Kaikki tässä maailmassa asuvat elävät olennot kuuluvat korkeampaan luontoon. Tässä tullaan jo henkisiin kategorioihin. Krishna on kertonut meille, mistä aineellinen maailma koostuu, ja nyt Hän alkaa puhua korkeamman luonnon maailmasta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Seuraavaksi Krishna sanoo Arjunalle, että aineellisen maailman lisäksi, joka koostuu edellisessä shlokassa luetelluista kahdeksasta elementistä, on olemassa paljon korkeamman luonteen maailma. Kaikki tässä maailmassa asuvat elävät olennot kuuluvat korkeampaan luontoon. Tässä tullaan jo henkisiin kategorioihin. Krishna on kertonut meille, mistä aineellinen maailma koostuu, ja nyt Hän alkaa puhua korkeamman luonnon maailmasta.

    Miten voimme ymmärtää tämän korkeimman maailman luonteen, ymmärtää sen periaatteen? Bhagavad-gitan toisessa luvussa Krishna selittää sielun, atman, luonteen. Tätä voidaan kutsua henkiseen elämään pääsemiseksi, kun ihminen ymmärtää sielun todellisen luonteen. Meidän on palattava tähän lukuun selittääksemme periaatteet. Sitten selviää, mitä seitsemännessä luvussa sanotaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten voimme ymmärtää tämän korkeimman maailman luonteen, ymmärtää sen periaatteen? Bhagavad-gitan toisessa luvussa Krishna selittää sielun, atman, luonteen. Tätä voidaan kutsua henkiseen elämään pääsemiseksi, kun ihminen ymmärtää sielun todellisen luonteen. Meidän on palattava tähän lukuun selittääksemme periaatteet. Sitten selviää, mitä seitsemännessä luvussa sanotaan.

    Uskomme, että sielu on läsnä jokaisessa elämän ilmenemismuodossa aineellisessa maailmassa. Kaikilla ihmisillä, eläimillä, hyönteisillä ja kasveilla (pienimmästä madosta baobabiin) on sielu. Elämänmuotojen välillä on tiettyjä eroja, mutta kaikilla elävillä olennoilla on perustavanlaatuisia eroja kuolleeseen luontoon verrattuna. Kutsumme eläviä asioita henkisiksi, koska elämä on atma (sielu).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskomme, että sielu on läsnä jokaisessa elämän ilmenemismuodossa aineellisessa maailmassa. Kaikilla ihmisillä, eläimillä, hyönteisillä ja kasveilla (pienimmästä madosta baobabiin) on sielu. Elämänmuotojen välillä on tiettyjä eroja, mutta kaikilla elävillä olennoilla on perustavanlaatuisia eroja kuolleeseen luontoon verrattuna. Kutsumme eläviä asioita henkisiksi, koska elämä on atma (sielu).

    Mitä eroa on elävän ja kuolleen ihmisen välillä? Jos lähestymme tätä kysymystä kemian näkökulmasta, olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki on kohdallaan: sekä elävässä ihmisessä että ruumiissa aineelliset elementit, elimet ja ruumiin osat ovat täysin samat. Mutta jonkinlainen ero täytyy olla. Tämä ero on se, että pieni sielu on jättänyt ihmisen, ja hän on muuttunut ruumiiksi. Kun tuo sielu löytää kodin toisen elämänmuodon kehosta, tuo keho alkaa kasvaa ja kehittyä aineellisen maailman lakien mukaisesti. Toisin sanoen kehosta, johon sielu siirtyy, tulee elävä. Ilman sielua mikään ei voi elää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitä eroa on elävän ja kuolleen ihmisen välillä? Jos lähestymme tätä kysymystä kemian näkökulmasta, olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki on kohdallaan: sekä elävässä ihmisessä että ruumiissa aineelliset elementit, elimet ja ruumiin osat ovat täysin samat. Mutta jonkinlainen ero täytyy olla. Tämä ero on se, että pieni sielu on jättänyt ihmisen, ja hän on muuttunut ruumiiksi. Kun tuo sielu löytää kodin toisen elämänmuodon kehosta, tuo keho alkaa kasvaa ja kehittyä aineellisen maailman lakien mukaisesti. Toisin sanoen kehosta, johon sielu siirtyy, tulee elävä. Ilman sielua mikään ei voi elää.

    Katso tavallista kiveä tai tätä vanhoista tiilistä rakennettua hylättyä vanhaa taloa. Niissä ei ole elämää. Mutta sielu on kehossa, ja sen vuoksi keho käy läpi tiettyjä muutoksia, joita elämän lait sanelevat, eli keho kehittyy, sillä on myös kyky ajatella, tuntea ja haluta. Se kasvaa, muodostaa elintoiminnan tuotteita, sitten se alkaa rappeutua, vanheta. Lopulta ruumis kuolee. Minkä tahansa organismin elämään kuuluu välttämättömänä osana elävä kipinä, sielu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Katso tavallista kiveä tai tätä vanhoista tiilistä rakennettua hylättyä vanhaa taloa. Niissä ei ole elämää. Mutta sielu on kehossa, ja sen vuoksi keho käy läpi tiettyjä muutoksia, joita elämän lait sanelevat, eli keho kehittyy, sillä on myös kyky ajatella, tuntea ja haluta. Se kasvaa, muodostaa elintoiminnan tuotteita, sitten se alkaa rappeutua, vanheta. Lopulta ruumis kuolee. Minkä tahansa organismin elämään kuuluu välttämättömänä osana elävä kipinä, sielu.

    Palataanpa takaisin toiseen lukuun, jae 17. Luemme shlokat - ne antavat meille paremman käsityksen siitä, mitä sielu on.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Palataanpa takaisin toiseen lukuun, jae 17. Luemme shlokat - ne antavat meille paremman käsityksen siitä, mitä sielu on.

    " Tiedä, että koko kehon läpäisevä tietoisuus on tuhoutumaton. Kukaan ei pysty tuhoamaan kuolematonta sielua" (Bhagavad-gita, 2.17).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    " Tiedä, että koko kehon läpäisevä tietoisuus on tuhoutumaton. Kukaan ei pysty tuhoamaan kuolematonta sielua" (Bhagavad-gita, 2.17).

    Tässä Krishna sanoo, ettei kukaan voi tuhota sielua. Tämä pieni sielu läpäisee koko kehon, eli se sijaitsee elävän kehon jokaisessa solussa. Aivan kuten aurinko, joka paistaa jossain ulkoavaruudessa, jossain kaukaisella kiertoradallaan, mutta sen valo valaisee Amerikan ja Eurooppan jne. Auringonvalo valaisee maapallon jokaisen kolkan, ja me tunnemme sen lämmön ollessamme missä päin maapalloa tahansa.    Samalla tavalla sielu sijaitsee elävän olennon sydämessä, mutta sen läsnäolo tuntuu elävän organismin jokaisessa osassa (tarkemmin sanottuna sydämen alueella, mutta henkisessä ulottuvuudessa).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä Krishna sanoo, ettei kukaan voi tuhota sielua. Tämä pieni sielu läpäisee koko kehon, eli se sijaitsee elävän kehon jokaisessa solussa. Aivan kuten aurinko, joka paistaa jossain ulkoavaruudessa, jossain kaukaisella kiertoradallaan, mutta sen valo valaisee Amerikan ja Eurooppan jne. Auringonvalo valaisee maapallon jokaisen kolkan, ja me tunnemme sen lämmön ollessamme missä päin maapalloa tahansa.    Samalla tavalla sielu sijaitsee elävän olennon sydämessä, mutta sen läsnäolo tuntuu elävän organismin jokaisessa osassa (tarkemmin sanottuna sydämen alueella, mutta henkisessä ulottuvuudessa).

    Samalla tavoin sielu asuu elävän olennon sydämessä, mutta sen läsnäolo tuntuu elävän organismin kaikissa osissa. Jos esimerkiksi nipistän kättäni, on luonnollista, että tunnen kipua. Tässä ei ole sielua, sielu asuu sydämessä, mutta siitä huolimatta se antaa keholle mahdollisuuden kokea tuntemuksia. Tämä on ensimmäinen opetus, jonka Krishna antaa puhuessaan sielusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Samalla tavoin sielu asuu elävän olennon sydämessä, mutta sen läsnäolo tuntuu elävän organismin kaikissa osissa. Jos esimerkiksi nipistän kättäni, on luonnollista, että tunnen kipua. Tässä ei ole sielua, sielu asuu sydämessä, mutta siitä huolimatta se antaa keholle mahdollisuuden kokea tuntemuksia. Tämä on ensimmäinen opetus, jonka Krishna antaa puhuessaan sielusta.

    "Sielu on mittaamaton, tuhoutumaton ja ikuinen. Ainoastaan aineelliset kehot, joihin se ruumiillistuu, ovat alttiita kuolemalle. Taistele siksi urheasti, oi Bharatan jälkeläinen!" (Bhagavad-gita, 2.18).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Sielu on mittaamaton, tuhoutumaton ja ikuinen. Ainoastaan aineelliset kehot, joihin se ruumiillistuu, ovat alttiita kuolemalle. Taistele siksi urheasti, oi Bharatan jälkeläinen!" (Bhagavad-gita, 2.18).

    Niinpä Herra sanoo, että aineellinen keho on altis tuhoutumiselle. Nämä tuhon lait eivät kuitenkaan liity mitenkään sieluun. Lisäksi Hän sanoo, että sielua on mahdotonta mitata. Hän sanoo, että sielu on ikuinen, kukaan ei voi vahingoittaa sitä, kukaan ei voi lopettaa sen olemassaoloa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä Herra sanoo, että aineellinen keho on altis tuhoutumiselle. Nämä tuhon lait eivät kuitenkaan liity mitenkään sieluun. Lisäksi Hän sanoo, että sielua on mahdotonta mitata. Hän sanoo, että sielu on ikuinen, kukaan ei voi vahingoittaa sitä, kukaan ei voi lopettaa sen olemassaoloa.

    Bg. 2.19

    Neither he who thinks the living entity the slayer nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not nor is slain.

    https://vedabase.io/en/library/bg/2/19/


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bg. 2.19

    Neither he who thinks the living entity the slayer nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not nor is slain.

    https://vedabase.io/en/library/bg/2/19/

    Tässä shlokassa Krishna sanoo, että sielua on mahdotonta tappaa. Sielu on muuttumaton ja ikuinen, sitä ei voi vahingoittaa millään tavalla, saati sitten tappaa - se on mahdotonta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä shlokassa Krishna sanoo, että sielua on mahdotonta tappaa. Sielu on muuttumaton ja ikuinen, sitä ei voi vahingoittaa millään tavalla, saati sitten tappaa - se on mahdotonta.

    Bhagavad-gita, 2.20

    Sielu ei synny eikä kuole. Sen olemassaololla ei ole alkua eikä loppua. Se on syntymätön, muuttumaton, ikuisesti nuori ja ikiaikainen. Fyysisen kehon kuolema ei vaikuta siihen.


    The soul is neither born nor dies; it has neither been nor will it be created, because it is unborn and eternal. It is ever-youthful, yet ancient. It is not destroyed when the body is destroyed.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad-gita, 2.20

    Sielu ei synny eikä kuole. Sen olemassaololla ei ole alkua eikä loppua. Se on syntymätön, muuttumaton, ikuisesti nuori ja ikiaikainen. Fyysisen kehon kuolema ei vaikuta siihen.


    The soul is neither born nor dies; it has neither been nor will it be created, because it is unborn and eternal. It is ever-youthful, yet ancient. It is not destroyed when the body is destroyed.

    Krishna puhuu tässä taas sielun ikuisuudesta. Hän sanoo, että sielu on olemassa ikuisesti, se ei voi kuolla eikä kuole, kun keho kuolee. Nyt luemme jakeen 22:


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Krishna puhuu tässä taas sielun ikuisuudesta. Hän sanoo, että sielu on olemassa ikuisesti, se ei voi kuolla eikä kuole, kun keho kuolee. Nyt luemme jakeen 22:

    Bhagavad-gita, 2.22

    Aivan kuten ihminen pukeutuu uusiin vaatteisiin heitettyään pois kuluneet vaatteensa, niin sielu inkarnoituu toiseen kehoon jätettyään vanhan ja voimansa menettäneen kehonsa.


    As a person adopts new garments, discarding those that are old and worn, similarly, the soul continues to adopt new bodies, leaving those that are old and useless.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad-gita, 2.22

    Aivan kuten ihminen pukeutuu uusiin vaatteisiin heitettyään pois kuluneet vaatteensa, niin sielu inkarnoituu toiseen kehoon jätettyään vanhan ja voimansa menettäneen kehonsa.


    As a person adopts new garments, discarding those that are old and worn, similarly, the soul continues to adopt new bodies, leaving those that are old and useless.

    Kun vaatteemme kuluvat ja menevät huonoon kuntoon, menemme kauppaan ostamaan uusia vaatteita. Samalla tavalla, kun keho rappeutuu, vanhenee ja kuolee, sielu menee "kauppaan" ostamaan uuden kehon. "Kaupalla" tarkoitetaan tässä aineellista maailmaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kun vaatteemme kuluvat ja menevät huonoon kuntoon, menemme kauppaan ostamaan uusia vaatteita. Samalla tavalla, kun keho rappeutuu, vanhenee ja kuolee, sielu menee "kauppaan" ostamaan uuden kehon. "Kaupalla" tarkoitetaan tässä aineellista maailmaa.

    Suuri osa Bhagavad Gitan aineistosta on peräisin SCS Mathilta, ja siinä on myös otteita vedabaselta. Samasta aiheesta on erilaisia käännöksiä eri paikoissa.

    Suomen kielessä ei ole mitään, mutta kirjana on: ISKCON kirja.

    Mutta ei internetissä, joten nämä tekstit - suomen kielen käännökset ovat ainutlaatuisia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suuri osa Bhagavad Gitan aineistosta on peräisin SCS Mathilta, ja siinä on myös otteita vedabaselta. Samasta aiheesta on erilaisia käännöksiä eri paikoissa.

    Suomen kielessä ei ole mitään, mutta kirjana on: ISKCON kirja.

    Mutta ei internetissä, joten nämä tekstit - suomen kielen käännökset ovat ainutlaatuisia.

    Materiaali on peräisin täältä:
    Welcome to the Official Website of

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


    Mutta ei suomeksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Materiaali on peräisin täältä:
    Welcome to the Official Website of

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


    Mutta ei suomeksi.

    http://www.scsmath.com/
    Sri Chaitanya Saraswat Math


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    http://www.scsmath.com/
    Sri Chaitanya Saraswat Math

    Bhagavad-gitan ajatukset ovat vallankumouksellisia…


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad-gitan ajatukset ovat vallankumouksellisia…

    Jatkamme .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jatkamme .

    "Sielua ei voi lävistää millään aseella tai polttaa tulella. Vesi ei kastele sitä eikä tuuli kuivata sitä" (Bhagavad-gita, 2.23).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Sielua ei voi lävistää millään aseella tai polttaa tulella. Vesi ei kastele sitä eikä tuuli kuivata sitä" (Bhagavad-gita, 2.23).

    (Bhagavad-gita, 2.23).

    Weapons cannot pierce the soul, and fire cannot burn it. Water cannot wet it, and air cannot dry it.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    (Bhagavad-gita, 2.23).

    Weapons cannot pierce the soul, and fire cannot burn it. Water cannot wet it, and air cannot dry it.

    Sielua ei voi lävistää veitsellä, sitä ei voi polttaa tulessa, sitä ei voi hukuttaa tai kastella vedellä, tuuli ei voi kuivata sitä. Palaamme nyt luvun 7 jakeeseen 5...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielua ei voi lävistää veitsellä, sitä ei voi polttaa tulessa, sitä ei voi hukuttaa tai kastella vedellä, tuuli ei voi kuivata sitä. Palaamme nyt luvun 7 jakeeseen 5...

    BG 7.5

    Suurin sankari! Minun kuvaamani aineellinen luonto on alempiarvoinen kuin korkeampi energiani, joka sisältää kaikki yksittäiset sielut. Sielut käyttävät hyväkseen aineellisen energian heille antamia mahdollisuuksia itsekkääseen nautintoon.


    Sama teksti käännetty eri tavalla:

    BG 7.5

    "Oi voimallinen Arjuna! Tiedä, että aineellinen (tai ulkoinen) luonto on alempiarvoinen, kun taas yksilöllisistä sieluista koostuva rajaenergiani on korkein. Tämä korkeampi tietoinen energia käyttää aineellista maailmaa hyväkseen etsimällä aistillista mielihyvää yksilöllisten itsekkäiden halujen mukaan, ilmenemällä toimintana tulosten ja niiden seurausten vuoksi. Henkimaailma kumpuaa sisäisestä energiastani ja aineellinen maailma ulkoisesta energiastani. Elävien olentojen muodostamaa energiaa kutsutaan rajaenergiaksi niiden yhtäläisen sopeutumiskyvyn mukaisesti. Toisin sanoen ne voivat valita, haluavatko ne elää joko aineellisessa maailmassa vai henkimaailmassa."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    BG 7.5

    Suurin sankari! Minun kuvaamani aineellinen luonto on alempiarvoinen kuin korkeampi energiani, joka sisältää kaikki yksittäiset sielut. Sielut käyttävät hyväkseen aineellisen energian heille antamia mahdollisuuksia itsekkääseen nautintoon.


    Sama teksti käännetty eri tavalla:

    BG 7.5

    "Oi voimallinen Arjuna! Tiedä, että aineellinen (tai ulkoinen) luonto on alempiarvoinen, kun taas yksilöllisistä sieluista koostuva rajaenergiani on korkein. Tämä korkeampi tietoinen energia käyttää aineellista maailmaa hyväkseen etsimällä aistillista mielihyvää yksilöllisten itsekkäiden halujen mukaan, ilmenemällä toimintana tulosten ja niiden seurausten vuoksi. Henkimaailma kumpuaa sisäisestä energiastani ja aineellinen maailma ulkoisesta energiastani. Elävien olentojen muodostamaa energiaa kutsutaan rajaenergiaksi niiden yhtäläisen sopeutumiskyvyn mukaisesti. Toisin sanoen ne voivat valita, haluavatko ne elää joko aineellisessa maailmassa vai henkimaailmassa."

    Krishna sanoi, että aineellinen maailma koostuu näistä kahdeksasta elementistä, mutta on olemassa paljon korkeampi maailma, jossa asuu valtava määrä sieluja.

    Nämä sielut ovat läsnä aineellisessa maailmassa korkeamman maailman sanansaattajina, jotka valaisevat jokaisen aineellisen maailman elävän olennon olemassaoloa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Krishna sanoi, että aineellinen maailma koostuu näistä kahdeksasta elementistä, mutta on olemassa paljon korkeampi maailma, jossa asuu valtava määrä sieluja.

    Nämä sielut ovat läsnä aineellisessa maailmassa korkeamman maailman sanansaattajina, jotka valaisevat jokaisen aineellisen maailman elävän olennon olemassaoloa.

    NÄMÄ SIELUT OVAT SIIS LÄSNÄ KORKEAMMAN MAAILMAN SANANSAATTAJINA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    NÄMÄ SIELUT OVAT SIIS LÄSNÄ KORKEAMMAN MAAILMAN SANANSAATTAJINA.

    Tämä on ensimmäinen oppitunti, jonka ihminen oppii henkisessä elämässä - koko aineellinen maailma on henkimaailman hiukkasten eli sielujen asuttama.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tämä on ensimmäinen oppitunti, jonka ihminen oppii henkisessä elämässä - koko aineellinen maailma on henkimaailman hiukkasten eli sielujen asuttama.

    Henkisen tieteen tietämys, jota etsijä yrittää hankkia, on ylivertaista tietämykseen nähden, jota aineellisen maailman tieteet, kuten fysiikka, kemia, biologia, mikä tahansa osa näistä tieteistä, voivat antaa meille, koska ne käsittelevät vain aineellista maailmaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Henkisen tieteen tietämys, jota etsijä yrittää hankkia, on ylivertaista tietämykseen nähden, jota aineellisen maailman tieteet, kuten fysiikka, kemia, biologia, mikä tahansa osa näistä tieteistä, voivat antaa meille, koska ne käsittelevät vain aineellista maailmaa.

    Henkinen tutkimus suuntautuu aina kohti korkeampaa olemisen tasoa. Ensimmäinen oppitunti, jonka opimme henkisessä elämässä, on se, että koko aineellinen maailma ja kaikki siinä olevat olennot ovat henkimaailman hiukkasten eli sielujen asuttamia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Henkinen tutkimus suuntautuu aina kohti korkeampaa olemisen tasoa. Ensimmäinen oppitunti, jonka opimme henkisessä elämässä, on se, että koko aineellinen maailma ja kaikki siinä olevat olennot ovat henkimaailman hiukkasten eli sielujen asuttamia.

    Kysymys:

    Voidaanko Krishnan sanoa rakastavan aineellista maailmaa, vai onko Hänelle olemassa paljon korkeampia [rakkauden kohteita]?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kysymys:

    Voidaanko Krishnan sanoa rakastavan aineellista maailmaa, vai onko Hänelle olemassa paljon korkeampia [rakkauden kohteita]?

    Vastaus:

    Huomatkaa seitsemännen luvun neljäs jae.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vastaus:

    Huomatkaa seitsemännen luvun neljäs jae.

    Krishna sanoo: "Nämä kahdeksan elementtiä muodostavat erillisen energiani." On ymmärrettävä, että Hän puhuu Omasta energiastaan. Koska on Hänen energiaansa, Hän voi vain rakastaa sitä, sillä se kuuluu Hänelle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Krishna sanoo: "Nämä kahdeksan elementtiä muodostavat erillisen energiani." On ymmärrettävä, että Hän puhuu Omasta energiastaan. Koska on Hänen energiaansa, Hän voi vain rakastaa sitä, sillä se kuuluu Hänelle.

    Häntä voidaan verrata isään, jolla on monta lasta, eivätkä kaikki heistä käyttäydy niin kuin hän haluaa heidän käyttäytyvän. On hyviä poikia ja on huonoja poikia, mutta usein käy niin, että huonoakin poikaa kohdellaan hellästi kuin hyvää poikaa. Kuitenkin riippumatta siitä, miten hänen lapsensa käyttäytyvät, heidän lukumäärästään ja käytöksestään huolimatta he kaikki ovat hänen lapsiaan, ja hän ei voi muuta kuin rakastaa heitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Häntä voidaan verrata isään, jolla on monta lasta, eivätkä kaikki heistä käyttäydy niin kuin hän haluaa heidän käyttäytyvän. On hyviä poikia ja on huonoja poikia, mutta usein käy niin, että huonoakin poikaa kohdellaan hellästi kuin hyvää poikaa. Kuitenkin riippumatta siitä, miten hänen lapsensa käyttäytyvät, heidän lukumäärästään ja käytöksestään huolimatta he kaikki ovat hänen lapsiaan, ja hän ei voi muuta kuin rakastaa heitä.

    Herra ei voi rakastaa aineellista maailmaa vähemmän kuin mitään muuta, koska se on lähtöisin Hänestä Itsestään. Mutta samaan aikaan Hän kutsuu aineellista maailmaa erilliseksi energiakseen ja henkimaailmaa korkeimmaksi energiakseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Herra ei voi rakastaa aineellista maailmaa vähemmän kuin mitään muuta, koska se on lähtöisin Hänestä Itsestään. Mutta samaan aikaan Hän kutsuu aineellista maailmaa erilliseksi energiakseen ja henkimaailmaa korkeimmaksi energiakseen.

    Hän yrittää opettaa meille jotakin, antaa meille jonkin oppitunnin, koska mikään oppilaitos ei voi selittää meille henkitieteellistä tiedettä.

    Niinpä Krishna laskeutuu Itse tai lähettää edustajansa opettamaan meille jotakin - jotakin, mitä emme voi oppia missään muualla tässä maailmassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hän yrittää opettaa meille jotakin, antaa meille jonkin oppitunnin, koska mikään oppilaitos ei voi selittää meille henkitieteellistä tiedettä.

    Niinpä Krishna laskeutuu Itse tai lähettää edustajansa opettamaan meille jotakin - jotakin, mitä emme voi oppia missään muualla tässä maailmassa.

    Aineellinen maailma itsessään on kuollutta materiaa. Maailmamme aurinko valaisee säteillään kaiken, ja elämä on täynnä valoa, merkitystä ja kirkkaita värejä.

    Samalla tavalla tämä aineellinen maailma valaistaan sillä, että henkisen tietoisuuden hiukkaset, Herran korkeimman energian hiukkaset, tunkeutuvat tähän maailmaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aineellinen maailma itsessään on kuollutta materiaa. Maailmamme aurinko valaisee säteillään kaiken, ja elämä on täynnä valoa, merkitystä ja kirkkaita värejä.

    Samalla tavalla tämä aineellinen maailma valaistaan sillä, että henkisen tietoisuuden hiukkaset, Herran korkeimman energian hiukkaset, tunkeutuvat tähän maailmaan.

    Emme saa unohtaa, että henkinen energia on tämän aineellisen maailman liikkeellepaneva voima, mutta valitettavasti sielut ovat hirvittävän unohtavia. Unohdus - ja vähitellen he kääntyvät pois henkisestä todellisuudesta, joka kuitenkin on olemassa ja hallitsee aineellista maailmaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Emme saa unohtaa, että henkinen energia on tämän aineellisen maailman liikkeellepaneva voima, mutta valitettavasti sielut ovat hirvittävän unohtavia. Unohdus - ja vähitellen he kääntyvät pois henkisestä todellisuudesta, joka kuitenkin on olemassa ja hallitsee aineellista maailmaa.

    Kehoihin ruumiillistuneiden sielujen on kamppailtava olemassaolostaan aineellisessa maailmassa. Tämä kova kamppailu vie kaikki heidän voimansa - ja tämä on syy heidän unohduksiinsa.


    Mutta kun tieto laskeutuu sieluun ja se muistaa jatkuvasti, että on olemassa korkeampi maailma, että sen yläpuolella ...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kehoihin ruumiillistuneiden sielujen on kamppailtava olemassaolostaan aineellisessa maailmassa. Tämä kova kamppailu vie kaikki heidän voimansa - ja tämä on syy heidän unohduksiinsa.


    Mutta kun tieto laskeutuu sieluun ja se muistaa jatkuvasti, että on olemassa korkeampi maailma, että sen yläpuolella ...

    Tiedämme, että tätä maailmaa hallitsevat monet lait. Yksi tieteistä, fysiikka, tutkii lakeja, jotka ohjaavat tämän fyysisen maailman elämää. Yksi peruslaeista on esimerkiksi painovoima. Ilmastoa tarkkailemalla ja säätä tutkimalla huomaamme, että sateet ja tuulet johtuvat korkea- ja matalapaineiden vaihtelevista alueista. Nämä kaikki ovat fysikaalisen maailman lakeja, jotka tavalla tai toisella ohjaavat sen elämää, ehdollistavat maailman elämää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tiedämme, että tätä maailmaa hallitsevat monet lait. Yksi tieteistä, fysiikka, tutkii lakeja, jotka ohjaavat tämän fyysisen maailman elämää. Yksi peruslaeista on esimerkiksi painovoima. Ilmastoa tarkkailemalla ja säätä tutkimalla huomaamme, että sateet ja tuulet johtuvat korkea- ja matalapaineiden vaihtelevista alueista. Nämä kaikki ovat fysikaalisen maailman lakeja, jotka tavalla tai toisella ohjaavat sen elämää, ehdollistavat maailman elämää.

    Aineellisen maailman lakien tutkiminen on hyvin hyödyllistä ja tarpeellista, mutta miksi emme kääntyisi tutkimaan Hänen luonnetta, joka luo kaikki nämä lait?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aineellisen maailman lakien tutkiminen on hyvin hyödyllistä ja tarpeellista, mutta miksi emme kääntyisi tutkimaan Hänen luonnetta, joka luo kaikki nämä lait?

    Käyttämämme sähkö tulee koteihimme voimalaitoksesta. Voimalaitoksessa on henkilö tai ryhmä ihmisiä, jotka hallinnoivat näitä sähkövirtoja. Viime kädessä tämän aseman rakensivat jotkut ihmiset - kun asema oli suunniteltu, joku sijoitti rahaa sen rakentamiseen. Jokaisen toiminnan takana on aina tekijä, joku persoona.

    Krishna sanoo, että jokaisen teon, jokaisen aineellisen maailman ilmiön takana on korkeampaa energiaa.

    Tämän energian edustajia ovat sielut, joilla on henkistä voimaa.

    Heidän yläpuolellaan on Korkein Herra, Korkein Persoona, Olento, josta nämä tietoisuuden hiukkaset kumpuavat. Hän "investoi" kuvainnollisesti sanottuna tämän aineellisen maailman luomiseen, rakentamiseen ja hallintaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käyttämämme sähkö tulee koteihimme voimalaitoksesta. Voimalaitoksessa on henkilö tai ryhmä ihmisiä, jotka hallinnoivat näitä sähkövirtoja. Viime kädessä tämän aseman rakensivat jotkut ihmiset - kun asema oli suunniteltu, joku sijoitti rahaa sen rakentamiseen. Jokaisen toiminnan takana on aina tekijä, joku persoona.

    Krishna sanoo, että jokaisen teon, jokaisen aineellisen maailman ilmiön takana on korkeampaa energiaa.

    Tämän energian edustajia ovat sielut, joilla on henkistä voimaa.

    Heidän yläpuolellaan on Korkein Herra, Korkein Persoona, Olento, josta nämä tietoisuuden hiukkaset kumpuavat. Hän "investoi" kuvainnollisesti sanottuna tämän aineellisen maailman luomiseen, rakentamiseen ja hallintaan.

    Krishna-tietoisuus on tiede siitä, miten lähestyä Häntä, joka on kaiken tämän maailman yläpuolella, joka hallitsee kaikkea tätä maailmaa ja josta kaikki tämä maailma lähtee.

    Kyse on Korkeimmasta Persoonasta, jonka nimi on Krishna.

    Bhagavad-gita, Krishnan Kirja on poikkeuksellisen hyödyllinen valaisemaan juuri sitä kysymystä.


  • Anonyymi

   Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?

   • Anonyymi

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Kristinuskon kuvaamaa IKUISTA helvettiä ei ole olemassa.

    Jokaisen elämän lopussa tehdään "päätös" siitä, mihin olemme menossa.

    Helvetti on kyllä olemassa, mutta se ei ole ikuista. Ei voi saada loppumatonta rangaistusta RAJALLISESTA määrästä syntejä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Kristinuskon kuvaamaa IKUISTA helvettiä ei ole olemassa.

    Jokaisen elämän lopussa tehdään "päätös" siitä, mihin olemme menossa.

    Helvetti on kyllä olemassa, mutta se ei ole ikuista. Ei voi saada loppumatonta rangaistusta RAJALLISESTA määrästä syntejä.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Maailmanloppua ei ole olemassa. Maapallo, kuten universumitkin, ovat olemassa jonkin aikaa, ja sitten tulee loppu, jonka jälkeen kaikki luodaan uudelleen (ei tietenkään heti).

    LOPPU ON MYÖS ALKU.

    ________________________________________

    Maailmankaikkeus sykkii kuin valtava sydän. Tultuaan yhdeksi se hajoaa jälleen moneksi - näin aineellisen maailmankaikkeuden evoluutio ja anti-evoluutio jatkuvat loputtomasti: yksi kokonaisuus muuttuu moneksi, jotta siitä tulisi jälleen yksi. Maailmankaikkeus sykkii.

    (Sridhar Maharaj)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Maailmanloppua ei ole olemassa. Maapallo, kuten universumitkin, ovat olemassa jonkin aikaa, ja sitten tulee loppu, jonka jälkeen kaikki luodaan uudelleen (ei tietenkään heti).

    LOPPU ON MYÖS ALKU.

    ________________________________________

    Maailmankaikkeus sykkii kuin valtava sydän. Tultuaan yhdeksi se hajoaa jälleen moneksi - näin aineellisen maailmankaikkeuden evoluutio ja anti-evoluutio jatkuvat loputtomasti: yksi kokonaisuus muuttuu moneksi, jotta siitä tulisi jälleen yksi. Maailmankaikkeus sykkii.

    (Sridhar Maharaj)

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Menevätkö eri uskontoihin kuuluvat ihmiset eri paikkoihin kuoleman jälkeen vai menevätkö he kaikki samaan paikkaan?


    Eri paikkoihin. Kuoleman jälkeinen elämä riippuu siitä, miten ihminen on elänyt ja ketä hän on palvonut (enne uutta jälleensyntymistä).

    Abrahamilaisten uskontojen mukaan ihminen haluaa päästä "Paratiisiin" eli Taivaaseen. Mutta Taivas on edelleen aineellisessa maailmassa, ja ihmisen on palattava maan päälle ja alettava kerättävä jälleen "taivas-pisteitä". Kristityt uskovat, että Paratiisi on ikuinen, mutta sitä se ei ole.


    Mutta itämaisessa filosofiassa (usein, ei aina), halutaan päästä pois aineellisesta maailmasta kokonaan. Raamatussa puhutaan Jumalan Valtakunnasta ja Taivasten valtakunnasta. Mutta itämaiset tekstit selittävät, että ne ovat täysin eri asioita. Buddhalaiset haluavat mennä Nirvanaan, joka on aineellisen ja henkisen maailman välimaastossa, mutta hekin joutuvat palaamaan (joskus, kovin pitkän ajan kuluttua). Nirvanassa ei ole vaihtelua, se on tylsää, vaikka onkin kovin rauhallistaa.

    Hyvä kristitty voi olla Jeesuksen kanssa pitkään kuoleman jälkeen, mutta sitten hän palaa takaisin maan päälle ja kaikki alkaa alusta. Ihminen on siellä, ketä hän palvoi eläessään.

    (ja tietysti ajatuksia kuoleman hetkellä, mutta sekin riippuu siitä, millaista elämää olet elänyt ja mihin on t keskittynyt elämänsä aikana).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Menevätkö eri uskontoihin kuuluvat ihmiset eri paikkoihin kuoleman jälkeen vai menevätkö he kaikki samaan paikkaan?


    Eri paikkoihin. Kuoleman jälkeinen elämä riippuu siitä, miten ihminen on elänyt ja ketä hän on palvonut (enne uutta jälleensyntymistä).

    Abrahamilaisten uskontojen mukaan ihminen haluaa päästä "Paratiisiin" eli Taivaaseen. Mutta Taivas on edelleen aineellisessa maailmassa, ja ihmisen on palattava maan päälle ja alettava kerättävä jälleen "taivas-pisteitä". Kristityt uskovat, että Paratiisi on ikuinen, mutta sitä se ei ole.


    Mutta itämaisessa filosofiassa (usein, ei aina), halutaan päästä pois aineellisesta maailmasta kokonaan. Raamatussa puhutaan Jumalan Valtakunnasta ja Taivasten valtakunnasta. Mutta itämaiset tekstit selittävät, että ne ovat täysin eri asioita. Buddhalaiset haluavat mennä Nirvanaan, joka on aineellisen ja henkisen maailman välimaastossa, mutta hekin joutuvat palaamaan (joskus, kovin pitkän ajan kuluttua). Nirvanassa ei ole vaihtelua, se on tylsää, vaikka onkin kovin rauhallistaa.

    Hyvä kristitty voi olla Jeesuksen kanssa pitkään kuoleman jälkeen, mutta sitten hän palaa takaisin maan päälle ja kaikki alkaa alusta. Ihminen on siellä, ketä hän palvoi eläessään.

    (ja tietysti ajatuksia kuoleman hetkellä, mutta sekin riippuu siitä, millaista elämää olet elänyt ja mihin on t keskittynyt elämänsä aikana).

    Miten voit voittaa kuoleman pelon?


    Prabhu vastaa:

    Mitä järkeä on ajatella jotain, mitä ei ole olemassa? Kuolema on vain ovi. Se on vain siirtymähetki. Se ei ole mikään erikseen olemassa oleva todellisuus. Se on vain siirtymä yhdestä tilasta toiseen. Se on kuin yö, joka erottaa "tämän päivän" ja "huomisen". Ja tiedän, että huomenna aion tehdä sen, mitä en ole tehnyt tänään. Siinä se on. Ja siksi vedalaisessa käsityksessä, joka vahvistaa elämän ikuisuuden ja täydellistymisprosessin äärettömyyden, ei ole mitään syytä pelätä siinä mielessä, että vaikka tietoisuuteni ei kelpuuttaisikaan minua palaamaan henkimaailmaan tämän elämän lopussa, se ei ole suuri ongelma. Sillä Bhagavad-gitan kuudennessa luvussa Krishna sanoo,...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten voit voittaa kuoleman pelon?


    Prabhu vastaa:

    Mitä järkeä on ajatella jotain, mitä ei ole olemassa? Kuolema on vain ovi. Se on vain siirtymähetki. Se ei ole mikään erikseen olemassa oleva todellisuus. Se on vain siirtymä yhdestä tilasta toiseen. Se on kuin yö, joka erottaa "tämän päivän" ja "huomisen". Ja tiedän, että huomenna aion tehdä sen, mitä en ole tehnyt tänään. Siinä se on. Ja siksi vedalaisessa käsityksessä, joka vahvistaa elämän ikuisuuden ja täydellistymisprosessin äärettömyyden, ei ole mitään syytä pelätä siinä mielessä, että vaikka tietoisuuteni ei kelpuuttaisikaan minua palaamaan henkimaailmaan tämän elämän lopussa, se ei ole suuri ongelma. Sillä Bhagavad-gitan kuudennessa luvussa Krishna sanoo,...

    Toisin sanoen, edistykseni tässä elämässä ei ole menetetty, vaikka se olisi kuinka vaatimatonta, ei suurta, mutta se ei ole menetetty. Seuraavassa elämässä edistyn jo pidemmälle. Siksi, kun otetaan huomioon Krishnan myönteinen asenne, että Hän arvostaa ponnistelujamme, säilyttää ne, antaa meidän edetä eteenpäin, ei nollasta vaan siitä pisteestä, johon pysähdyimme, juuri tämä vapauttaa ihmisen kuolemanpelosta. Mutta kuolema ei epäilemättä ole miellyttävä, niin sanoakseni aineellisena tilana, mutta mitä voitte tehdä. Joskus on sellaisia tilanteita, että kuolema on jopa inhimillisempi kuin elämä. Kun ihmiset ovat hyvin sairaita ja kärsivät, he jo kutsuvat kuolemaa: "Kunpa se tulisi aikaisemmin".

    Jos siis sisällytämme siihen hieman tietoa. Lisäämme sitä. Kuolema ei ole enää niin pelottava. Se on vain siirtyminen elämästä toiseen. Eikä tässä ole mitään menetystä. Kuten Krishna sanoo Bhagavad-gitan toisessa luvussa: "Tällä tiellä kukaan ei tiedä menetystä. Pienikin edistyminen tällä polulla vapauttaa jo suurimmasta pelosta." Ja kuolema on suurin pelko. Jos ihminen siis etenee tällä polulla, silloin ei itse asiassa ole mitään erityistä ongelmaa lukuun ottamatta niitä ongelmia, joita kuolema aiheuttaa keholle ja mielelle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Kristinuskon kuvaamaa IKUISTA helvettiä ei ole olemassa.

    Jokaisen elämän lopussa tehdään "päätös" siitä, mihin olemme menossa.

    Helvetti on kyllä olemassa, mutta se ei ole ikuista. Ei voi saada loppumatonta rangaistusta RAJALLISESTA määrästä syntejä.

    Zarathustran käsite

    Pahuuden ongelma oli suuri huolenaihe Zarathustran kaltaisille ihmisille. Zarathustra aloitti saarnaamisensa Intiassa, ja hänellä, kuten monilla karismaattisilla, nykyajan ajattelijoilla, oli kysymys: "Jos Jumala on olemassa, hänen pitäisi olla hyvän lähde, mutta näen, että maailmassa on niin paljon epätäydellisyyttä ja pahaa". Sitten Zarathustra päätteli, että jumalia on itse asiassa kaksi. Ne ovat hyvän jumala ja pahan jumala, ja pahan jumalaa kutsuttiin paholaiseksi. Ja kävi ilmi, että Zarathustralaisen näkökulmasta oli toinenkin ongelma - hyvän jumala taisteli jatkuvasti pahan jumalaa vastaan.    Myöhemmin kristityt filosofit ottivat tämän ajatuksen omakseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Zarathustran käsite

    Pahuuden ongelma oli suuri huolenaihe Zarathustran kaltaisille ihmisille. Zarathustra aloitti saarnaamisensa Intiassa, ja hänellä, kuten monilla karismaattisilla, nykyajan ajattelijoilla, oli kysymys: "Jos Jumala on olemassa, hänen pitäisi olla hyvän lähde, mutta näen, että maailmassa on niin paljon epätäydellisyyttä ja pahaa". Sitten Zarathustra päätteli, että jumalia on itse asiassa kaksi. Ne ovat hyvän jumala ja pahan jumala, ja pahan jumalaa kutsuttiin paholaiseksi. Ja kävi ilmi, että Zarathustralaisen näkökulmasta oli toinenkin ongelma - hyvän jumala taisteli jatkuvasti pahan jumalaa vastaan.    Myöhemmin kristityt filosofit ottivat tämän ajatuksen omakseen.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Kristinuskossa on Saatana ja paholainen, mutta onko Veda-tiedossa on Saatana?

    Lyhyesti sanottuna Vedoissa ei ole Saatanaa Jumalan antipodina, koska Jumalalla ei voi olla antipodia. On olemassa persoonallisuuksia, jotka ovat Jumalaa uhmaavien tuhoisien ajatusten kantajia, he eivät pärjää Hänelle, ja lisäksi Jumala suvaitsee heidän olemassaolonsa.

    Hän sallii heidän olemassaolonsa, koska meidän aikakaudellamme on monia eläviä olentoja, jotka haluavat nauttia alhaisista asioista, ja he tarvitsevat oikeutusta.

    Herran luomakunnassa on oltava tilaa kaikille eläville olennoille, myös niille, jotka himoitsevat alhaista.

    Ja kenen kautta Hän toteuttaa tällaiset halut - ruumiillistuneiden "paholaisen palvelijoiden" kautta. Krishna sallii Kali-rajan (meidän aikakautemme nimi on Kali) toimia niin, että syntyy ... periaate. Tämä aikakausi on lyhin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Kristinuskossa on Saatana ja paholainen, mutta onko Veda-tiedossa on Saatana?

    Lyhyesti sanottuna Vedoissa ei ole Saatanaa Jumalan antipodina, koska Jumalalla ei voi olla antipodia. On olemassa persoonallisuuksia, jotka ovat Jumalaa uhmaavien tuhoisien ajatusten kantajia, he eivät pärjää Hänelle, ja lisäksi Jumala suvaitsee heidän olemassaolonsa.

    Hän sallii heidän olemassaolonsa, koska meidän aikakaudellamme on monia eläviä olentoja, jotka haluavat nauttia alhaisista asioista, ja he tarvitsevat oikeutusta.

    Herran luomakunnassa on oltava tilaa kaikille eläville olennoille, myös niille, jotka himoitsevat alhaista.

    Ja kenen kautta Hän toteuttaa tällaiset halut - ruumiillistuneiden "paholaisen palvelijoiden" kautta. Krishna sallii Kali-rajan (meidän aikakautemme nimi on Kali) toimia niin, että syntyy ... periaate. Tämä aikakausi on lyhin.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Älkää pelätkö kuolemaa.

    Meidän pitäisi myös muistaa, että olemme ikuisia tietoisuuden hiukkasia. Sillä hetkellä, kun tunnemme, että olemme jättämässä kehomme, meidän on ymmärrettävä: "Tämä on minun kehoni, olen jättämässä sen, mutta olen elävä tietoisuuden hiukkanen, en ole kuolemassa”.

    Se tarkoittaa siis, että kehoni kuolee, mutta minä en. Kuolemasta sanotaan: fyysisen kehon jättäminen. Koska me jätämme ruumiimme kuolemassa, mutta me itse emme kuole, koska olemme sieluja, ikuisia kuolemattomia tietoisuushiukkasia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Älkää pelätkö kuolemaa.

    Meidän pitäisi myös muistaa, että olemme ikuisia tietoisuuden hiukkasia. Sillä hetkellä, kun tunnemme, että olemme jättämässä kehomme, meidän on ymmärrettävä: "Tämä on minun kehoni, olen jättämässä sen, mutta olen elävä tietoisuuden hiukkanen, en ole kuolemassa”.

    Se tarkoittaa siis, että kehoni kuolee, mutta minä en. Kuolemasta sanotaan: fyysisen kehon jättäminen. Koska me jätämme ruumiimme kuolemassa, mutta me itse emme kuole, koska olemme sieluja, ikuisia kuolemattomia tietoisuushiukkasia.

    Kaikki muistomme tallentuvat mieleemme. Mieli on järjestelmä, joka analysoi aisteistamme saatua tietoa. Kuoleman hetkellä, kun tämän elämän prarabdha-karma on jo käytetty loppuun, mieli lakkaa vastaanottamasta tietoa tämän kehon aisteista. Mielen ja aistien välisen yhteyden katkeamista kutsutaan kehon kuolemaksi.
    Kuvittele, että sinä, joka olet sukellusveneessä, et yhtäkkiä pysty enää ohjaamaan sitä - se ei ota vastaan käskyjäsi. Moottori pysähtyy, peräsin ei tottele, teillä ei ole yhteyttä ulkomaailman kohteisiin. Sukellusveneen ohjausmekanismin katkaiseminen merkitsee sukellusveneen kuolemaa. Ja aineelliset aistimme yhdistävät sielumme aineelliseen maailmaan, ja jos tämä yhteys katkeaa, se tarkoittaa, että aineellista maailmaa ei enää ole olemassa meille.

    Juuri näin tapahtuu kuoleman hetkellä. Kehon siteet katkeavat ja sielu menettää kosketuksensa tämän maailman nautintoihin. Mutta se kaipaa voimakkaasti näitä nautintoja, ja niinpä se saa uuden ruumiin, ja uuden inkarnaation aikana uudet tunteet yhdistyvät vanhaan hienojakoiseen kehoon, ja sielu saa tilaisuuden kokea aistillisia nautintoja uudelleen.

    Kuoleman hetki on yksinkertaisesti yhteyden katoaminen aineelliseen kehoon. Mutta koska ihmisellä, joka on kuolematon sielu, on halu jatkaa viihtymistä aineellisessa maailmassa, jossa kukaan ei valitettavasti ole turvassa sairauksilta ja vanhuudelta, hän palaa yhä uudelleen ja uudelleen samaan paikkaan.
    Niinpä menemme elämästä toiseen aineellisten halujemme kanssa, ja meille annetaan uusi keho ja uudistetut aistit, ja opimme hallitsemaan niitä uudestaan.
    Se on kuin meidät siirrettäisiin sukellusveneestä lentokoneeseen. Ja sukellusvenemiehen olisi opittava lentäjän taidot.
    Nyt elämme täysin lentäjän tunteiden ja tuntemusten mukaan ja unohdamme, että olimme ennen sukellusvenemies. Joskus näemme epäilyttäviä unia edellisistä elämistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki muistomme tallentuvat mieleemme. Mieli on järjestelmä, joka analysoi aisteistamme saatua tietoa. Kuoleman hetkellä, kun tämän elämän prarabdha-karma on jo käytetty loppuun, mieli lakkaa vastaanottamasta tietoa tämän kehon aisteista. Mielen ja aistien välisen yhteyden katkeamista kutsutaan kehon kuolemaksi.
    Kuvittele, että sinä, joka olet sukellusveneessä, et yhtäkkiä pysty enää ohjaamaan sitä - se ei ota vastaan käskyjäsi. Moottori pysähtyy, peräsin ei tottele, teillä ei ole yhteyttä ulkomaailman kohteisiin. Sukellusveneen ohjausmekanismin katkaiseminen merkitsee sukellusveneen kuolemaa. Ja aineelliset aistimme yhdistävät sielumme aineelliseen maailmaan, ja jos tämä yhteys katkeaa, se tarkoittaa, että aineellista maailmaa ei enää ole olemassa meille.

    Juuri näin tapahtuu kuoleman hetkellä. Kehon siteet katkeavat ja sielu menettää kosketuksensa tämän maailman nautintoihin. Mutta se kaipaa voimakkaasti näitä nautintoja, ja niinpä se saa uuden ruumiin, ja uuden inkarnaation aikana uudet tunteet yhdistyvät vanhaan hienojakoiseen kehoon, ja sielu saa tilaisuuden kokea aistillisia nautintoja uudelleen.

    Kuoleman hetki on yksinkertaisesti yhteyden katoaminen aineelliseen kehoon. Mutta koska ihmisellä, joka on kuolematon sielu, on halu jatkaa viihtymistä aineellisessa maailmassa, jossa kukaan ei valitettavasti ole turvassa sairauksilta ja vanhuudelta, hän palaa yhä uudelleen ja uudelleen samaan paikkaan.
    Niinpä menemme elämästä toiseen aineellisten halujemme kanssa, ja meille annetaan uusi keho ja uudistetut aistit, ja opimme hallitsemaan niitä uudestaan.
    Se on kuin meidät siirrettäisiin sukellusveneestä lentokoneeseen. Ja sukellusvenemiehen olisi opittava lentäjän taidot.
    Nyt elämme täysin lentäjän tunteiden ja tuntemusten mukaan ja unohdamme, että olimme ennen sukellusvenemies. Joskus näemme epäilyttäviä unia edellisistä elämistä.

    Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä.


    Sielu (élan vital) etsii onnellisuutta, halujen täyttymistä. Tätä etsiessään se ruumiillistuu erilaisiin kehoihin ja elämänmuotoihin, kunnes se syntyy ihmiskehoon. Jos tarkastelemme elämänmuotojen moninaisuutta, huomaamme tietoisuuden asteittaisen kehittymisen, aistimusten ja havaintojen kehittymisen sekä vapaan tahdon ilmaisemisen. Mikä on se, mikä ajaa evoluutiota? Tietoisuus. Kaikki syntyy tietoisuudesta. Elämän olosuhteiden ja itse kehon havaitseminen on mahdollista tietoisuuden ansiosta.

    Esimerkki kuun heijastumisesta vesistön pinnalla auttaa meitä ymmärtämään tämän. Kun vesi aaltoilee, heijastus värähtelee ja vaihtelee aaltojen mukana. Kuu itse loistaa taivaalla muuttumattomana ja liikkumattomana. Samalla tavoin sielu loistaa henkisestä sijainnistaan (ajan ja tilan tuolla puolen), heijastuen aineen vääristämän tietoisuuden kautta ruumiillisen olemassaolon vaihtelevissa olosuhteissa. Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä. Kehon saa aikaan itseilmaisu, joka perustuu virheellisiin käsityksiin itsestä, hienovaraisesta karkeaan, kerros kerrokselta: ego, intellekti, mieli ja aistit - synnyttää kehon.
    Sielu itse on hienovarainen, tietoisuuden omaava tarkkailija, joka valaisee ja elävöittää tietoisuudella kehon aineellisia kuoria ruumiillisen olemassaolon kokemuksen kautta.
    _______________________


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä.


    Sielu (élan vital) etsii onnellisuutta, halujen täyttymistä. Tätä etsiessään se ruumiillistuu erilaisiin kehoihin ja elämänmuotoihin, kunnes se syntyy ihmiskehoon. Jos tarkastelemme elämänmuotojen moninaisuutta, huomaamme tietoisuuden asteittaisen kehittymisen, aistimusten ja havaintojen kehittymisen sekä vapaan tahdon ilmaisemisen. Mikä on se, mikä ajaa evoluutiota? Tietoisuus. Kaikki syntyy tietoisuudesta. Elämän olosuhteiden ja itse kehon havaitseminen on mahdollista tietoisuuden ansiosta.

    Esimerkki kuun heijastumisesta vesistön pinnalla auttaa meitä ymmärtämään tämän. Kun vesi aaltoilee, heijastus värähtelee ja vaihtelee aaltojen mukana. Kuu itse loistaa taivaalla muuttumattomana ja liikkumattomana. Samalla tavoin sielu loistaa henkisestä sijainnistaan (ajan ja tilan tuolla puolen), heijastuen aineen vääristämän tietoisuuden kautta ruumiillisen olemassaolon vaihtelevissa olosuhteissa. Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä. Kehon saa aikaan itseilmaisu, joka perustuu virheellisiin käsityksiin itsestä, hienovaraisesta karkeaan, kerros kerrokselta: ego, intellekti, mieli ja aistit - synnyttää kehon.
    Sielu itse on hienovarainen, tietoisuuden omaava tarkkailija, joka valaisee ja elävöittää tietoisuudella kehon aineellisia kuoria ruumiillisen olemassaolon kokemuksen kautta.
    _______________________

    Kuolema on viiden aistin kyvyttömyys havaita ulkomaailman esineitä. Kun aistien toiminta lakkaa, sielu ei kuitenkaan kuole, vaan odottaa siihen asti, kunnes aistit heräävät jälleen henkiin uudessa kehossa. Vain liha pelkää kuolemaa, sielulle kuolema on tilaisuus toteuttaa kuolemattomuutensa. Kuolemaa ei tarvitse pelätä, sillä kuolema on vain kyvyttömyyttä havaita ulkoista petosta aisteilla. Vain se, joka elää lihan tyydyttämiseksi, kuolee. Kuoleman voittamiseksi riittää, että tuntee oman ikuisen luontonsa. Sinun on tuhottava omistajuuden tunne ja murrettava ulkomaailmaan liittyvät siteet. Luovu kaikesta, mikä sitoo sinut näkyvään todellisuuteen. Anna valemaailman huolehtia kehostasi. Jätä itsellesi vain äly. Sen avulla oivallat todellisen itsesi ja voitat kuolemanpelon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuolema on viiden aistin kyvyttömyys havaita ulkomaailman esineitä. Kun aistien toiminta lakkaa, sielu ei kuitenkaan kuole, vaan odottaa siihen asti, kunnes aistit heräävät jälleen henkiin uudessa kehossa. Vain liha pelkää kuolemaa, sielulle kuolema on tilaisuus toteuttaa kuolemattomuutensa. Kuolemaa ei tarvitse pelätä, sillä kuolema on vain kyvyttömyyttä havaita ulkoista petosta aisteilla. Vain se, joka elää lihan tyydyttämiseksi, kuolee. Kuoleman voittamiseksi riittää, että tuntee oman ikuisen luontonsa. Sinun on tuhottava omistajuuden tunne ja murrettava ulkomaailmaan liittyvät siteet. Luovu kaikesta, mikä sitoo sinut näkyvään todellisuuteen. Anna valemaailman huolehtia kehostasi. Jätä itsellesi vain äly. Sen avulla oivallat todellisen itsesi ja voitat kuolemanpelon.

    Sielu vaihtaa kehoja, mutta keho ei vaihda sieluja.

    Syntymä, jälleensyntyminen tapahtuu jo ennen kuolemaa. Miten tämä on mahdollista? Syntymä määräytyy tässä elämässä tehtyjen tekojen perusteella. Kertyneen karman on määrättävä uusi keho. Jokainen teko aiheuttaa seurauksia, ja kaikki tämä yhdessä odottaa inkarnaatiota uudessa kehossa, seuraavassa elämässä. Uusi ulkomuoto "lasketaan" kuin tietokonemalli, ja kun sielu jättää kehon, hienojakoinen keho ottaa sen mukaansa ja kuljettaa sen seuraavaan syntymään. Sielu voi päätyä minne tahansa sen tietyn elämän aikana tekemiensä toimien mukaan. Seuraukset toteutuvat seuraavassa syntymässä hienovaraisessa, ihanteellisessa muodossa.

    ________________________

    Jälleensyntymisen mekanismi.

    Fyysinen keho ja hienojakoinen keho toimivat yhdessä eräänlaisena vääränä olemuksena tai koneena, jossa TODELLINEN OLEMUS – SIELU – MATKUSTAA MATKUSTAJANA.

    Menneisyyden toimiensa kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen). Tämä on jälleensyntymisen perusta.

    Menneisyydestä tulevaisuuteen.
    Olennaista on, että menneisyyden toimien kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen).
    Aivan kuten me vaihdamme yhdessä elämässä kuluneita pukuja monta kertaa, samalla tavalla ikuinen sielu vaihtaa kuluneita kehoja monta kertaa aineellisessa maailmassa ollessaan.
    _____________________


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sielu vaihtaa kehoja, mutta keho ei vaihda sieluja.

    Syntymä, jälleensyntyminen tapahtuu jo ennen kuolemaa. Miten tämä on mahdollista? Syntymä määräytyy tässä elämässä tehtyjen tekojen perusteella. Kertyneen karman on määrättävä uusi keho. Jokainen teko aiheuttaa seurauksia, ja kaikki tämä yhdessä odottaa inkarnaatiota uudessa kehossa, seuraavassa elämässä. Uusi ulkomuoto "lasketaan" kuin tietokonemalli, ja kun sielu jättää kehon, hienojakoinen keho ottaa sen mukaansa ja kuljettaa sen seuraavaan syntymään. Sielu voi päätyä minne tahansa sen tietyn elämän aikana tekemiensä toimien mukaan. Seuraukset toteutuvat seuraavassa syntymässä hienovaraisessa, ihanteellisessa muodossa.

    ________________________

    Jälleensyntymisen mekanismi.

    Fyysinen keho ja hienojakoinen keho toimivat yhdessä eräänlaisena vääränä olemuksena tai koneena, jossa TODELLINEN OLEMUS – SIELU – MATKUSTAA MATKUSTAJANA.

    Menneisyyden toimiensa kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen). Tämä on jälleensyntymisen perusta.

    Menneisyydestä tulevaisuuteen.
    Olennaista on, että menneisyyden toimien kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen).
    Aivan kuten me vaihdamme yhdessä elämässä kuluneita pukuja monta kertaa, samalla tavalla ikuinen sielu vaihtaa kuluneita kehoja monta kertaa aineellisessa maailmassa ollessaan.
    _____________________

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Mitä välittömästi kuoleman jälkeen tapahtuu?
    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    (Lyhyitä katkelmia luennosta. Käännösvirheitä suomennoksessa).

    Kun sielu jättää ruumiin

    Syntymisen ja kuoleman aallot vyöryvät jatkuvasti aineellisen maailman yli ja vievät ruumiillistuneet sielut mukanaan.

    Usein sielu yrittää kehosta lähdettyään löytää keinon palata siihen. Kuitenkin sen jälkeen, kun sielu, elämänvoima, poistuu kehosta, sydän lakkaa lyömästä ja keho lakkaa toimimasta. Kehossa alkavat peruuttamattomat hajoamisprosessit. Tällaiseen ruumiiseen on mahdotonta palata, ja epäonnistuneiden yritysten jälkeen sielu jää surullisena ja hämmentyneenä ruumiin lähelle, eikä pysty unohtamaan sitä. Sielu seuraa ruumista tuhkauspaikalle ja yrittää yhä uudelleen päästä siihen. Mutta jos yhteys ruumiiseen on kokonaan kadonnut ja kaikki elintoiminnot ovat sammuneet, ei ruumiiseen ole enää mahdollista palata.

    Elämä kehon ulkopuolella

    Kun näet, että ruumista valmistellaan hautaustuliin tai hautajaisiin, sielu tuntee levottomuutta: "Mitä sukulaiseni puuhaavat? Miksi he polttavat ruumiini? Eivätkö he ymmärrä, että heidän on odotettava ainakin vähän pidempään, jotta minulla olisi aikaa palata sinne?".

    Tuhkaaminen tai hautaaminen riistää sielulta sen viimeisen toivon. Onneton ja avuton hän ei tiedä, mistä hän voisi nyt hakea suojaa. Hän ryntää kotiinsa, entiseen makuuhuoneeseensa ja vierailee sukulaisten kodeissa. Sielu kuulee lastensa, äitinsä tai isänsä huudot ja valitukset, ja ne repivät hänen sydäntään. Hän kaipaa näyttää kasvonsa sukulaisilleen, mutta hänen nykyinen kuvansa on heille näkymätön. Hän yrittää puhua heille, mutta hänen äänensä ei tavoita heidän korvaansa. Epätoivoissaan sielu palaa polttohautauspaikalle ja vaeltaa suojaa vailla lähistöllä kaipaillen
    kadonnutta ruumista. Sielu palaa tuhkauspaikalle ja vaeltaa suojaa vailla kadonnutta ruumistaan kaipaillen lähistöllä, jossa sillä on joku, jonka kanssa se voi jakaa surunsa - yksinäinen sielu, jonka ruumis poltettiin samana päivänä kuin sen oma.

    Sielu jatkaa elämäänsä ruumiin tuhkaamisen jälkeen, mutta se on nälkäinen ja janoinen, vaikka se ei voi syödä tai juoda. Sillä on edelleen hienojakoinen (mentaalinen) keho, joka säilyttää kaikki tunteet ja halut. Siksi sen tilanne on äärimmäisen avuton: se on täynnä haluja, mutta siltä puuttuu mahdollisuus toteuttaa niitä. …

    ..kolmen päivän kuluessa sielun lähdöstä tyttären puolen sukulaisten tulisi tarjota hänelle vettä ja maitoa. Tämä tehdään mantran avulla ruumiin polttamisen jälkeen.


    Poistunut sielu juo mentaalisesti vettä ja maitoa. Sen jälkeen pojat tarjoavat pindamia, perinteisiä uhriesineitä, isänsä sielulle. Pojat perivät isänsä maan, joten heidän on maksettava isälle vastineeksi luontoissuorituksia. ...
    ...pukevat päälleen uudet vaatteet ja uhraavat vainajalle. Poistunut sielu saa kaikki nämä uhrit mantrojen avulla. Henkisellä tasolla kommunikointi tapahtuu mantrojen avulla.

    Sen jälkeen sielulle tulee rauha: "Minulla ei ole kehoa, ei entisiä suhteita perheeseeni, mutta sukulaiseni muistavat minut edelleen ja pitävät minusta huolta. Minua ei siis ole hylätty ja voin luottaa heidän apuunsa. Ja hänen huolensa laantuvat hieman.

    Pindoille uhraamisen jälkeen suoritetaan shraddha. Brahmanat kutsutaan tätä varten. ..

    Tämä päättää shraddha-seremonian. Sen suorittaneet brahmanat ottavat vastuun edesmenneen sielun henkisestä tuesta. Muutaman päivän kuluttua sielu tuntee, että hänen tilanteensa pimeys hälvenee vähitellen ja hänen entiset kiintymyksensä heikkenevät.


    ...
    Ruumiittomien olentojen maailma
    ....
    Kuoleman jälkeen sielu yrittää puhua sukulaisilleen, mutta epäonnistuu kerta toisensa jälkeen. Tämä heittää hänet epätoivoon ja kaipaukseen. Muutama päivä shraddha-seremonian jälkeen sukulaisten suru alkaa laantua, ja vainajan sielu joutuu vakavien ajatusten valtaan: "Mitä tämä on?". Pian he unohtavat minut kokonaan. Minun on käytävä muissa paikoissa ja mietittävä, mitä teen seuraavaksi. Minne minun pitäisi mennä?"
    ...
    Ruumiin ulkopuolella sielu kulkee maan päällä hyvin nopeasti. Se alkaa etsiä mielenmaailmasta niitä, joihin se on ollut yhteydessä menneisyydessä: esi-isiä, sukulaisia tai tuttavia, jotka ovat poistuneet maallisesta elämästä ennen sitä.


    Mutta kenet hän sitten kohtaakin, kukaan ei hänen silmissään osoita tervetulotoivotusta: "Voi, sinäkö se olet? Tule tänne! Tule luoksemme!"
    Elämä mentaalimaailmassa
    ...
    Maanpäällisen asuinpaikan jättänyt sielu pyrkii yleensä korkeamman tason sfääreihin. Jos mennyt karma sallii sen, se saa tilaisuuden asua siellä, missä se haluaa, ja tehdä, mitä se haluaa. Mutta tämä tapahtuu vain mentaalitasolla.
    Mentaalisessa tilassa lähteneillä sieluilla on paljon kirkkaampi näkemys kuin ihmisillä. Tarkemmin sanottuna mentaalinen näkemys on ominaisuuksiltaan päinvastainen kuin fyysinen näkemys.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Mitä välittömästi kuoleman jälkeen tapahtuu?
    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    (Lyhyitä katkelmia luennosta. Käännösvirheitä suomennoksessa).

    Kun sielu jättää ruumiin

    Syntymisen ja kuoleman aallot vyöryvät jatkuvasti aineellisen maailman yli ja vievät ruumiillistuneet sielut mukanaan.

    Usein sielu yrittää kehosta lähdettyään löytää keinon palata siihen. Kuitenkin sen jälkeen, kun sielu, elämänvoima, poistuu kehosta, sydän lakkaa lyömästä ja keho lakkaa toimimasta. Kehossa alkavat peruuttamattomat hajoamisprosessit. Tällaiseen ruumiiseen on mahdotonta palata, ja epäonnistuneiden yritysten jälkeen sielu jää surullisena ja hämmentyneenä ruumiin lähelle, eikä pysty unohtamaan sitä. Sielu seuraa ruumista tuhkauspaikalle ja yrittää yhä uudelleen päästä siihen. Mutta jos yhteys ruumiiseen on kokonaan kadonnut ja kaikki elintoiminnot ovat sammuneet, ei ruumiiseen ole enää mahdollista palata.

    Elämä kehon ulkopuolella

    Kun näet, että ruumista valmistellaan hautaustuliin tai hautajaisiin, sielu tuntee levottomuutta: "Mitä sukulaiseni puuhaavat? Miksi he polttavat ruumiini? Eivätkö he ymmärrä, että heidän on odotettava ainakin vähän pidempään, jotta minulla olisi aikaa palata sinne?".

    Tuhkaaminen tai hautaaminen riistää sielulta sen viimeisen toivon. Onneton ja avuton hän ei tiedä, mistä hän voisi nyt hakea suojaa. Hän ryntää kotiinsa, entiseen makuuhuoneeseensa ja vierailee sukulaisten kodeissa. Sielu kuulee lastensa, äitinsä tai isänsä huudot ja valitukset, ja ne repivät hänen sydäntään. Hän kaipaa näyttää kasvonsa sukulaisilleen, mutta hänen nykyinen kuvansa on heille näkymätön. Hän yrittää puhua heille, mutta hänen äänensä ei tavoita heidän korvaansa. Epätoivoissaan sielu palaa polttohautauspaikalle ja vaeltaa suojaa vailla lähistöllä kaipaillen
    kadonnutta ruumista. Sielu palaa tuhkauspaikalle ja vaeltaa suojaa vailla kadonnutta ruumistaan kaipaillen lähistöllä, jossa sillä on joku, jonka kanssa se voi jakaa surunsa - yksinäinen sielu, jonka ruumis poltettiin samana päivänä kuin sen oma.

    Sielu jatkaa elämäänsä ruumiin tuhkaamisen jälkeen, mutta se on nälkäinen ja janoinen, vaikka se ei voi syödä tai juoda. Sillä on edelleen hienojakoinen (mentaalinen) keho, joka säilyttää kaikki tunteet ja halut. Siksi sen tilanne on äärimmäisen avuton: se on täynnä haluja, mutta siltä puuttuu mahdollisuus toteuttaa niitä. …

    ..kolmen päivän kuluessa sielun lähdöstä tyttären puolen sukulaisten tulisi tarjota hänelle vettä ja maitoa. Tämä tehdään mantran avulla ruumiin polttamisen jälkeen.


    Poistunut sielu juo mentaalisesti vettä ja maitoa. Sen jälkeen pojat tarjoavat pindamia, perinteisiä uhriesineitä, isänsä sielulle. Pojat perivät isänsä maan, joten heidän on maksettava isälle vastineeksi luontoissuorituksia. ...
    ...pukevat päälleen uudet vaatteet ja uhraavat vainajalle. Poistunut sielu saa kaikki nämä uhrit mantrojen avulla. Henkisellä tasolla kommunikointi tapahtuu mantrojen avulla.

    Sen jälkeen sielulle tulee rauha: "Minulla ei ole kehoa, ei entisiä suhteita perheeseeni, mutta sukulaiseni muistavat minut edelleen ja pitävät minusta huolta. Minua ei siis ole hylätty ja voin luottaa heidän apuunsa. Ja hänen huolensa laantuvat hieman.

    Pindoille uhraamisen jälkeen suoritetaan shraddha. Brahmanat kutsutaan tätä varten. ..

    Tämä päättää shraddha-seremonian. Sen suorittaneet brahmanat ottavat vastuun edesmenneen sielun henkisestä tuesta. Muutaman päivän kuluttua sielu tuntee, että hänen tilanteensa pimeys hälvenee vähitellen ja hänen entiset kiintymyksensä heikkenevät.


    ...
    Ruumiittomien olentojen maailma
    ....
    Kuoleman jälkeen sielu yrittää puhua sukulaisilleen, mutta epäonnistuu kerta toisensa jälkeen. Tämä heittää hänet epätoivoon ja kaipaukseen. Muutama päivä shraddha-seremonian jälkeen sukulaisten suru alkaa laantua, ja vainajan sielu joutuu vakavien ajatusten valtaan: "Mitä tämä on?". Pian he unohtavat minut kokonaan. Minun on käytävä muissa paikoissa ja mietittävä, mitä teen seuraavaksi. Minne minun pitäisi mennä?"
    ...
    Ruumiin ulkopuolella sielu kulkee maan päällä hyvin nopeasti. Se alkaa etsiä mielenmaailmasta niitä, joihin se on ollut yhteydessä menneisyydessä: esi-isiä, sukulaisia tai tuttavia, jotka ovat poistuneet maallisesta elämästä ennen sitä.


    Mutta kenet hän sitten kohtaakin, kukaan ei hänen silmissään osoita tervetulotoivotusta: "Voi, sinäkö se olet? Tule tänne! Tule luoksemme!"
    Elämä mentaalimaailmassa
    ...
    Maanpäällisen asuinpaikan jättänyt sielu pyrkii yleensä korkeamman tason sfääreihin. Jos mennyt karma sallii sen, se saa tilaisuuden asua siellä, missä se haluaa, ja tehdä, mitä se haluaa. Mutta tämä tapahtuu vain mentaalitasolla.
    Mentaalisessa tilassa lähteneillä sieluilla on paljon kirkkaampi näkemys kuin ihmisillä. Tarkemmin sanottuna mentaalinen näkemys on ominaisuuksiltaan päinvastainen kuin fyysinen näkemys.

    Mentaalisessa tilassa lähteneillä sieluilla on paljon kirkkaampi näkemys kuin ihmisillä. Tarkemmin sanottuna mentaalinen näkemys on ominaisuuksiltaan päinvastainen kuin fyysinen näkemys. Sielu näkee selvästi sen, mikä on kaukana siitä, eikä näe sitä, mikä on lähellä. Jos hän kuvittelee meren tai puutarhan, niiden mentaaliset kuvat ilmestyvät välittömästi hänen eteensä. Halun kohteet annetaan hänelle mielessään hänen karmansa (aikaisemman kokemuksensa) mukaan.

    Halun kohteet annetaan hänelle mielessään hänen karmansa (aikaisemman kokemuksensa) mukaan.

    Syntymän ja kuoleman aallot

    Mentaalimaailmassa lähteneen sielun karma saa sen myös siirtymään eteenpäin. Tuota maailmaa huuhtovat jatkuvasti janma-mrityun, syntymän ja kuoleman, aallot. Nämä aallot tulevat ja menevät, mutta niiden liike ei koskaan pysähdy. Siellä elävät sielut yrittävät välttää niitä. Heti kun he näkevät ne, he jättävät polkunsa: kukaan ei halua syntyä uudelleen. Syntymisen ja kuoleman aallot tulevat kuin myrsky, ja ne saavat kaikki vapisemaan. Ne tyrmäävät jivat tajuttomiksi ja raahaavat niitä tunteettomassa tilassa kohti uutta, tuntematonta kohtaloa. Nämä aallot tuovat mukanaan tuntemattoman pelkoa, ja jivat välttelevät niitä pysyäkseen mentaalimaailmassa ja nauttiakseen karmansa hedelmistä.


    Useimmat mentaalimaailmassa elävät sielut pyrkivät korkeammalle ajatustasolle. Jos he ovat taipuvaisia nautintoihin ja ovat keränneet punyaa, hurskasta karmaa, he tuntevat pian, että jokin voima työntää heitä ylöspäin Swarga-lokaan, taivaallisille planeetoille….

    Jos lähtevän sielun karma on täynnä pahaa, häntä odottaa huono kohtalo. Se päätyy alempiin maailmoihin...

    Näin sielu karmansa mukaan joko kärsii tai nauttii...

    Uusi syntymä

    Kun karma on käytetty loppuun, sielun on hyväksyttävä uusi syntymä. Tämä on laki, ja se sitoo kaikkia. Kaikki tapahtuu yhtäkkiä, hetkessä. Janma-mritya , syntymän ja kuoleman, aallot vyöryvät sisään, riistävät jivan aistit ja vetävät sen väkisin uuteen maalliseen syntymään. Tajuttomassa tilassaan jiva …
    ...tulevan isänsä kehoon ja siitä äitinsä kehoon


    Joskus äidin kohdussa oleva jiva tulee yhtäkkiä tajuihinsa ja näkee itsensä atmana, sieluna, ja hänen vieressään on Paramatma, Korkein Sielu.

    Kaikille ei anneta mahdollisuutta kokea tunteita, joista Srila Bhaktivinod Thakur puhuu tässä laulussa ennen syntymää.

    Vaikka sielu on äidin kohdussa, se säilyttää tavanomaisen tietoisuutensa ja tunteensa. Ne palaavat siihen vähitellen kehon ja aistielinten kehittyessä, joskin hieman hämärtyneinä syntymän ja kuoleman shokkiaaltojen aiheuttaman tajuttomuuden jälkeen. Mutta syntymän hetkellä, kun hän lähtee äitinsä kohdusta, hän unohtaa kaiken. Syntymä merkitsee hänen uuden elämänsä alkua.

    Joskus ihmisten mieleen putkahtaa kuvia menneistä elämistä. Lapsuudessa voimme unelmoida tai katsoa taivasta ja nähdä muita maailmoja maapallon pallon ulkopuolella.

    Uusi elämä ja aiemmat kokemukset

    Syntymän jälkeen sielu menettää täysin menneisyyden muistonsa, ja sen karma luo edellytykset tulevaisuudelle, joka on valmis siihen tässä elämässä.

    Karman ansiosta henkilöllä voi olla erinomaisia kykyjä tietyllä alueella ja saavuttaa nopeasti erinomaisia tuloksia.

    Sielulle alkaa siis uusi elämä. Hänen tunnelmansa suosivat joskus häntä ja joskus haittaavat häntä riippuen karmasta. Mutta tämä elämä päättyy jonain päivänä, ja ruumiillistunut sielu joutuu jälleen luopumaan ruumiista. Janma-Mṛtyu: syntymän ja kuoleman, aallot vyöryvät tässä maailmassa loputtomasti peräkkäin, siirtäen jivat aineellisen olemassaolon yhdestä "spektaakkelista" toiseen.


    __________________________________


    Mitä välittömästi kuoleman jälkeen tapahtuu?
    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    (LYHYITÄ katkelmia luennosta. Käännösvirheitä suomennoksessa).

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mentaalisessa tilassa lähteneillä sieluilla on paljon kirkkaampi näkemys kuin ihmisillä. Tarkemmin sanottuna mentaalinen näkemys on ominaisuuksiltaan päinvastainen kuin fyysinen näkemys. Sielu näkee selvästi sen, mikä on kaukana siitä, eikä näe sitä, mikä on lähellä. Jos hän kuvittelee meren tai puutarhan, niiden mentaaliset kuvat ilmestyvät välittömästi hänen eteensä. Halun kohteet annetaan hänelle mielessään hänen karmansa (aikaisemman kokemuksensa) mukaan.

    Halun kohteet annetaan hänelle mielessään hänen karmansa (aikaisemman kokemuksensa) mukaan.

    Syntymän ja kuoleman aallot

    Mentaalimaailmassa lähteneen sielun karma saa sen myös siirtymään eteenpäin. Tuota maailmaa huuhtovat jatkuvasti janma-mrityun, syntymän ja kuoleman, aallot. Nämä aallot tulevat ja menevät, mutta niiden liike ei koskaan pysähdy. Siellä elävät sielut yrittävät välttää niitä. Heti kun he näkevät ne, he jättävät polkunsa: kukaan ei halua syntyä uudelleen. Syntymisen ja kuoleman aallot tulevat kuin myrsky, ja ne saavat kaikki vapisemaan. Ne tyrmäävät jivat tajuttomiksi ja raahaavat niitä tunteettomassa tilassa kohti uutta, tuntematonta kohtaloa. Nämä aallot tuovat mukanaan tuntemattoman pelkoa, ja jivat välttelevät niitä pysyäkseen mentaalimaailmassa ja nauttiakseen karmansa hedelmistä.


    Useimmat mentaalimaailmassa elävät sielut pyrkivät korkeammalle ajatustasolle. Jos he ovat taipuvaisia nautintoihin ja ovat keränneet punyaa, hurskasta karmaa, he tuntevat pian, että jokin voima työntää heitä ylöspäin Swarga-lokaan, taivaallisille planeetoille….

    Jos lähtevän sielun karma on täynnä pahaa, häntä odottaa huono kohtalo. Se päätyy alempiin maailmoihin...

    Näin sielu karmansa mukaan joko kärsii tai nauttii...

    Uusi syntymä

    Kun karma on käytetty loppuun, sielun on hyväksyttävä uusi syntymä. Tämä on laki, ja se sitoo kaikkia. Kaikki tapahtuu yhtäkkiä, hetkessä. Janma-mritya , syntymän ja kuoleman, aallot vyöryvät sisään, riistävät jivan aistit ja vetävät sen väkisin uuteen maalliseen syntymään. Tajuttomassa tilassaan jiva …
    ...tulevan isänsä kehoon ja siitä äitinsä kehoon


    Joskus äidin kohdussa oleva jiva tulee yhtäkkiä tajuihinsa ja näkee itsensä atmana, sieluna, ja hänen vieressään on Paramatma, Korkein Sielu.

    Kaikille ei anneta mahdollisuutta kokea tunteita, joista Srila Bhaktivinod Thakur puhuu tässä laulussa ennen syntymää.

    Vaikka sielu on äidin kohdussa, se säilyttää tavanomaisen tietoisuutensa ja tunteensa. Ne palaavat siihen vähitellen kehon ja aistielinten kehittyessä, joskin hieman hämärtyneinä syntymän ja kuoleman shokkiaaltojen aiheuttaman tajuttomuuden jälkeen. Mutta syntymän hetkellä, kun hän lähtee äitinsä kohdusta, hän unohtaa kaiken. Syntymä merkitsee hänen uuden elämänsä alkua.

    Joskus ihmisten mieleen putkahtaa kuvia menneistä elämistä. Lapsuudessa voimme unelmoida tai katsoa taivasta ja nähdä muita maailmoja maapallon pallon ulkopuolella.

    Uusi elämä ja aiemmat kokemukset

    Syntymän jälkeen sielu menettää täysin menneisyyden muistonsa, ja sen karma luo edellytykset tulevaisuudelle, joka on valmis siihen tässä elämässä.

    Karman ansiosta henkilöllä voi olla erinomaisia kykyjä tietyllä alueella ja saavuttaa nopeasti erinomaisia tuloksia.

    Sielulle alkaa siis uusi elämä. Hänen tunnelmansa suosivat joskus häntä ja joskus haittaavat häntä riippuen karmasta. Mutta tämä elämä päättyy jonain päivänä, ja ruumiillistunut sielu joutuu jälleen luopumaan ruumiista. Janma-Mṛtyu: syntymän ja kuoleman, aallot vyöryvät tässä maailmassa loputtomasti peräkkäin, siirtäen jivat aineellisen olemassaolon yhdestä "spektaakkelista" toiseen.


    __________________________________


    Mitä välittömästi kuoleman jälkeen tapahtuu?
    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    (LYHYITÄ katkelmia luennosta. Käännösvirheitä suomennoksessa).

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Onko helvetti olemassa?

    Kaikki tietoisuudessa on tavalla tai toisella olemassa. Vedoissa kuvataan alempia planeettoja, joista joillakin on helvetillisiä olemassaolon tasoja. On esimerkiksi Siperia, ja Siperiassa on vankiloita. Siperia itsessään ei ole vankila, mutta tietyt paikat olivat ja ovat edelleen vankilapaikkoja. Infernaaliset maailmat ovat aineen hienovaraisia tasoja, joilla sielu kärsii henkisessä kuoressa, mutta ei voi lopettaa piinaa kuolemalla kuten fyysisessä ruumiissa. Kun sille varatut kärsimykset ovat ohi, se saa tilaisuuden syntyä uudelleen ihmisten maailmaan ja saa uuden mahdollisuuden henkiseen kehitykseen.


    (A. Maharaj)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Onko helvetti olemassa?

    Kaikki tietoisuudessa on tavalla tai toisella olemassa. Vedoissa kuvataan alempia planeettoja, joista joillakin on helvetillisiä olemassaolon tasoja. On esimerkiksi Siperia, ja Siperiassa on vankiloita. Siperia itsessään ei ole vankila, mutta tietyt paikat olivat ja ovat edelleen vankilapaikkoja. Infernaaliset maailmat ovat aineen hienovaraisia tasoja, joilla sielu kärsii henkisessä kuoressa, mutta ei voi lopettaa piinaa kuolemalla kuten fyysisessä ruumiissa. Kun sille varatut kärsimykset ovat ohi, se saa tilaisuuden syntyä uudelleen ihmisten maailmaan ja saa uuden mahdollisuuden henkiseen kehitykseen.


    (A. Maharaj)

    ”kauneus on voiman yläpuolella”, ”sydän on intellektin yläpuolella”, ”armo on oikeudenmukaisuuden yläpuolella”, ”substanssi on muotoa tärkeämpi”. ”Armo on oikeudenmukaisuuden yläpuolella”.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ”kauneus on voiman yläpuolella”, ”sydän on intellektin yläpuolella”, ”armo on oikeudenmukaisuuden yläpuolella”, ”substanssi on muotoa tärkeämpi”. ”Armo on oikeudenmukaisuuden yläpuolella”.

    Śrī Caitanya-caritāmṛta

    Herralla, Jumaluuden Ylimmällä Persoonallisuudella, joka tunnetaan nimellä Purushottama, Suurin Persoonallisuus, on puhdas mieli. Hän on niin jalomielinen, että vaikka Hänen palvelijansa tekisi suuren vääryyden, Hän ei ota sitä vakavasti. Mutta jos palvoja tekee Hänelle pienenkin palveluksen, se saa valtavat mittasuhteet Herran silmissä. Vaikka jumalanvihaaja herjaa Herraa, Herra ei koskaan osoita vihaa häntä kohtaan. Tällaisia ovat Hänen hyveensä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Śrī Caitanya-caritāmṛta

    Herralla, Jumaluuden Ylimmällä Persoonallisuudella, joka tunnetaan nimellä Purushottama, Suurin Persoonallisuus, on puhdas mieli. Hän on niin jalomielinen, että vaikka Hänen palvelijansa tekisi suuren vääryyden, Hän ei ota sitä vakavasti. Mutta jos palvoja tekee Hänelle pienenkin palveluksen, se saa valtavat mittasuhteet Herran silmissä. Vaikka jumalanvihaaja herjaa Herraa, Herra ei koskaan osoita vihaa häntä kohtaan. Tällaisia ovat Hänen hyveensä.

    Bhagavad-gītā As It Is


    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad-gītā As It Is


    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”

    Bg. 9.2

    Tämä tieto on ylhäisintä viisautta, ja se on kaikista salaisuuksista salaisin. Se on puhtainta tietoa, ja koska se antaa meille suoran käsityksen itsestä oivalluksen kautta, se on uskonnon täydellistymä. Se on ikuista, ja sen harjoittaminen on täynnä iloa.


    (Bhagavad-gītān tätä lukua kutsutaan sivistyksen kuninkaaksi, kaikkein korkeimmaksi tiedoksi, koska se on kaikkien aiemmin julistettujen oppien ja filosofioiden ydin).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bg. 9.2

    Tämä tieto on ylhäisintä viisautta, ja se on kaikista salaisuuksista salaisin. Se on puhtainta tietoa, ja koska se antaa meille suoran käsityksen itsestä oivalluksen kautta, se on uskonnon täydellistymä. Se on ikuista, ja sen harjoittaminen on täynnä iloa.


    (Bhagavad-gītān tätä lukua kutsutaan sivistyksen kuninkaaksi, kaikkein korkeimmaksi tiedoksi, koska se on kaikkien aiemmin julistettujen oppien ja filosofioiden ydin).

    Bhagavad Gita. 2.13
    Ruumiillistunut sielu vaihtaa vähitellen lapsen kehosta nuoren miehen kehoon ja sitten vanhan miehen kehoon, ja samalla tavalla sielu siirtyy kuoleman jälkeen toiseen kehoon. Henkilö, joka on tietoinen omasta henkisestä luonteestaan, ei hämmenny tällaisesta muutoksesta.

    Bhagavad Gita 2.20
    Sielu ei synny eikä kuole. Hän ei ole koskaan syntynyt, ei synny eikä tule koskaan syntymään. Hän on syntymätön, ikuinen, aina olemassa oleva ja alkuperäinen. Hän ei tuhoudu, kun keho kuolee.

    Bhagavad Gita. 2.12
    Koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin Minua, sinua ja kaikkia näitä kuninkaita ei olisi ollut olemassa, eikä kukaan meistä lakkaa olemasta tulevaisuudessakaan.

    Bhagavad Gita 2.

    TEKSTI 23 :
    Sielua ei voi paloitella millään aseella, polttaa tulella, kastella vedellä tai kuivattaa tuulella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad Gita. 2.13
    Ruumiillistunut sielu vaihtaa vähitellen lapsen kehosta nuoren miehen kehoon ja sitten vanhan miehen kehoon, ja samalla tavalla sielu siirtyy kuoleman jälkeen toiseen kehoon. Henkilö, joka on tietoinen omasta henkisestä luonteestaan, ei hämmenny tällaisesta muutoksesta.

    Bhagavad Gita 2.20
    Sielu ei synny eikä kuole. Hän ei ole koskaan syntynyt, ei synny eikä tule koskaan syntymään. Hän on syntymätön, ikuinen, aina olemassa oleva ja alkuperäinen. Hän ei tuhoudu, kun keho kuolee.

    Bhagavad Gita. 2.12
    Koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin Minua, sinua ja kaikkia näitä kuninkaita ei olisi ollut olemassa, eikä kukaan meistä lakkaa olemasta tulevaisuudessakaan.

    Bhagavad Gita 2.

    TEKSTI 23 :
    Sielua ei voi paloitella millään aseella, polttaa tulella, kastella vedellä tai kuivattaa tuulella.

    Bhagavad Gita 9.29

    Minä en kadehdi ketään enkä ole puolueellinen ketään kohtaan. Minä kohtelen kaikkia samalla tavoin. Mutta se, joka palvelee Minua antaumuksellisesti, on Minun ystäväni ja on Minussa, ja Minä olen myös hänen ystävänsä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad Gita 9.29

    Minä en kadehdi ketään enkä ole puolueellinen ketään kohtaan. Minä kohtelen kaikkia samalla tavoin. Mutta se, joka palvelee Minua antaumuksellisesti, on Minun ystäväni ja on Minussa, ja Minä olen myös hänen ystävänsä.

    Srimad Bhagavatam 9.4.63
    Korkein Jumala sanoi brahmanille: "Olen täysin palvojieni armoilla. Itse asiassa Minulla ei ole itsenäisyyttä. Bhaktoillani ei ole aineellisia haluja, joten olen vain heidän sydämissään. Mitä edes sanoa heistä, kun jopa ne, jotka ovat omistautuneet Minun palvojilleni ovat hyvin rakkaita Minulle.

    __________________________

    Krishna on yhtäältä täysin itsenäinen, mutta toisaalta Hän tuntee olevansa riippuvainen seuraajistaan. Löydämme antaumusta, jossa Ääretön on alistettu rajoitetulle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srimad Bhagavatam 9.4.63
    Korkein Jumala sanoi brahmanille: "Olen täysin palvojieni armoilla. Itse asiassa Minulla ei ole itsenäisyyttä. Bhaktoillani ei ole aineellisia haluja, joten olen vain heidän sydämissään. Mitä edes sanoa heistä, kun jopa ne, jotka ovat omistautuneet Minun palvojilleni ovat hyvin rakkaita Minulle.

    __________________________

    Krishna on yhtäältä täysin itsenäinen, mutta toisaalta Hän tuntee olevansa riippuvainen seuraajistaan. Löydämme antaumusta, jossa Ääretön on alistettu rajoitetulle.

    "Jos Krishnaa ei olisi, ei olisi meidän käsitystämme Jumalasta."

    "Krishnan koko opetus ja elämä on vain rakkautta. Krishna ei hyväksy mitään muuta kuin rakkauden, toimii vain rakkauden kautta, hengittää vain sen kautta ja puhuu vain sen kautta."

    "Krishnan metafyysinen uskonnollinen idea on kaikkien todellisten filosofisten järjestelmien ja kaikkien uskontojen ikuinen ja universaali perusta."

    Leo Tolstoi


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jos Krishnaa ei olisi, ei olisi meidän käsitystämme Jumalasta."

    "Krishnan koko opetus ja elämä on vain rakkautta. Krishna ei hyväksy mitään muuta kuin rakkauden, toimii vain rakkauden kautta, hengittää vain sen kautta ja puhuu vain sen kautta."

    "Krishnan metafyysinen uskonnollinen idea on kaikkien todellisten filosofisten järjestelmien ja kaikkien uskontojen ikuinen ja universaali perusta."

    Leo Tolstoi

    Aivan kuten aurinko on kaiken valaistuksen lähde tässä maailmassa joko suoraan tai epäsuorasti, niin Vedat ovat kaiken tiedon alkuperäinen lähde tässä maailmassa.

    Vedat ovat aina olleet olemassa, koska:
    Vedat ilmenevät suoraan Jumaluuden Korkeimman Persoonallisuuden Hengityksestä.

    tai Henkäyksestä?

    (En osaa kääntää sitä oikein).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan kuten aurinko on kaiken valaistuksen lähde tässä maailmassa joko suoraan tai epäsuorasti, niin Vedat ovat kaiken tiedon alkuperäinen lähde tässä maailmassa.

    Vedat ovat aina olleet olemassa, koska:
    Vedat ilmenevät suoraan Jumaluuden Korkeimman Persoonallisuuden Hengityksestä.

    tai Henkäyksestä?

    (En osaa kääntää sitä oikein).

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Jokaisella pyhällä on menneisyys, ja jokaisella syntisellä on tulevaisuus (jos hän sitä vilpittömästi haluaa).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Jokaisella pyhällä on menneisyys, ja jokaisella syntisellä on tulevaisuus (jos hän sitä vilpittömästi haluaa).

    Richard Leslie Thompson:
    ...
    Aineellinen maailma on luotu energiasta nimeltä maya. Maya tarkoittaa illuusiota, taikuutta ja voimaa, joka luo illuusion. Niinpä maailmankaikkeus on leikkikenttä sieluille, jotka etsivät elämän nautintoja erillään Korkeimmasta Persoonasta. Jos näillä sieluilla olisi täysi tietämys todellisuudesta, he ymmärtäisivät Korkeimman olemuksen ja merkityksen ja tietäisivät, että tällainen erillinen, itsenäinen nautinto on mahdotonta. Siksi maailmankaikkeus on luotu paikaksi, jossa vallitsee illuusio eli maya ja jossa sielut voivat tavoitella erillisiä etujaan ja intressejään.

    Vedalaisessa maailmankuvassa otetaan kuitenkin huomioon myös toinen olemassaolon aspekti: Korkein Henkilö toivoo, että aineellisen harhan pettämät sielut universumissa palaisivat Korkeimman luokse.

    Mutta heidän on tehtävä se vapaaehtoisesti, muuten paluu menettää merkityksensä.

    Sielun todellinen olemus on toimia vapaasti rakkauden motiiveista käsin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Richard Leslie Thompson:
    ...
    Aineellinen maailma on luotu energiasta nimeltä maya. Maya tarkoittaa illuusiota, taikuutta ja voimaa, joka luo illuusion. Niinpä maailmankaikkeus on leikkikenttä sieluille, jotka etsivät elämän nautintoja erillään Korkeimmasta Persoonasta. Jos näillä sieluilla olisi täysi tietämys todellisuudesta, he ymmärtäisivät Korkeimman olemuksen ja merkityksen ja tietäisivät, että tällainen erillinen, itsenäinen nautinto on mahdotonta. Siksi maailmankaikkeus on luotu paikaksi, jossa vallitsee illuusio eli maya ja jossa sielut voivat tavoitella erillisiä etujaan ja intressejään.

    Vedalaisessa maailmankuvassa otetaan kuitenkin huomioon myös toinen olemassaolon aspekti: Korkein Henkilö toivoo, että aineellisen harhan pettämät sielut universumissa palaisivat Korkeimman luokse.

    Mutta heidän on tehtävä se vapaaehtoisesti, muuten paluu menettää merkityksensä.

    Sielun todellinen olemus on toimia vapaasti rakkauden motiiveista käsin.

    Jos Korkein Voima siis pakottaa sielun toimimaan pakottamalla, tuo olemus ei toteudu.

    Sen vuoksi Korkeimman Persoonallisuuden pyrkimyksenä on antaa sielulle tieto siitä, miten ihminen voi palata, hyvin hienovaraisella tavalla, JOKA EI TUKAHDUTA SIELUN VAPAATA TAHTOA.

    Hän on kaikkien ilmentymien suora ja epäsuora tietoisuus...

    Hän ...asetti Veda-tiedon Brahman, alkuperäisen elävän olennon, sydämeen. Jopa suuret tietäjät ja puolijumalat joutuvat Hänen toimestaan illuusion valtaan, ja he hämmentyvät ja joutuvat ymmälleen nähdessään illusorisia ...Ainoastaan Hänen ansiostaan aineelliset universumit, jotka ovat tilapäisesti ilmenneet reaktiona luonnon kolmeen perusominaisuuteen, näyttävät todella olemassa olevilta...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos Korkein Voima siis pakottaa sielun toimimaan pakottamalla, tuo olemus ei toteudu.

    Sen vuoksi Korkeimman Persoonallisuuden pyrkimyksenä on antaa sielulle tieto siitä, miten ihminen voi palata, hyvin hienovaraisella tavalla, JOKA EI TUKAHDUTA SIELUN VAPAATA TAHTOA.

    Hän on kaikkien ilmentymien suora ja epäsuora tietoisuus...

    Hän ...asetti Veda-tiedon Brahman, alkuperäisen elävän olennon, sydämeen. Jopa suuret tietäjät ja puolijumalat joutuvat Hänen toimestaan illuusion valtaan, ja he hämmentyvät ja joutuvat ymmälleen nähdessään illusorisia ...Ainoastaan Hänen ansiostaan aineelliset universumit, jotka ovat tilapäisesti ilmenneet reaktiona luonnon kolmeen perusominaisuuteen, näyttävät todella olemassa olevilta...

    Virtuaalitodellisuuteen uppoutuneet ovat todellisuudessa tietokoneella luodun valemaailman ulkopuolella, mutta kokevat illuusion siitä, että he ovat tuon maailman sisällä. Jos he unohtavat todellisen olemassaolonsa, illuusio tulee täydelliseksi, ja he samaistuvat täysin tietokoneella luotuun virtuaaliseen kehoonsa. Vedan mukaan tämä on sielujen asema aineellisessa maailmankaikkeudessa.
    Mayan kaiken kattavan illuusion sisällä on monia niin sanotusti alailluusioita, alemman luokan illuusioita. Kattava illuusio saa yksilön unohtamaan Korkeimman kaikkivoipaisuuden, ja subilluusioiden vuoksi hän unohtaa Korkeimman aineelliseen universumiin asettaman kosmisen hallintohierarkian. Kaikkien näiden illuusioiden ansiosta yksilön sielu voi toimia vapaan tahtonsa mukaan, vaikka todellisuudessa se on korkeimman hallinnan alainen.


    ILLUUSIO EI KUITENKAAN OLE NIIN VOIMAKAS, ETTÄ HENKILÖ, JOKA HALUAA LÖYTÄÄ TOTUUDEN, EI PYSTYISI SITÄ LÖYTÄMÄÄN.

    Jos maya olisi niin voimakas, että se estäisi kaikki yritykset löytää totuus, SE ESTÄISI LIIAKSI IHMISEN VAPAAN TAHDON…
    ...Korkein Persoonallisuus järjestää, että OPETTAJAT LASKEUTUVAT aineelliseen maailmaan antaakseen ehdollistuneille sieluille transsendenttista tietoa.

    Maya on kuitenkin järjestetty niin, että ihmiset, jotka haluavat torjua opettajat, löytävät aina lukuisia tekosyitä tehdä niin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Virtuaalitodellisuuteen uppoutuneet ovat todellisuudessa tietokoneella luodun valemaailman ulkopuolella, mutta kokevat illuusion siitä, että he ovat tuon maailman sisällä. Jos he unohtavat todellisen olemassaolonsa, illuusio tulee täydelliseksi, ja he samaistuvat täysin tietokoneella luotuun virtuaaliseen kehoonsa. Vedan mukaan tämä on sielujen asema aineellisessa maailmankaikkeudessa.
    Mayan kaiken kattavan illuusion sisällä on monia niin sanotusti alailluusioita, alemman luokan illuusioita. Kattava illuusio saa yksilön unohtamaan Korkeimman kaikkivoipaisuuden, ja subilluusioiden vuoksi hän unohtaa Korkeimman aineelliseen universumiin asettaman kosmisen hallintohierarkian. Kaikkien näiden illuusioiden ansiosta yksilön sielu voi toimia vapaan tahtonsa mukaan, vaikka todellisuudessa se on korkeimman hallinnan alainen.


    ILLUUSIO EI KUITENKAAN OLE NIIN VOIMAKAS, ETTÄ HENKILÖ, JOKA HALUAA LÖYTÄÄ TOTUUDEN, EI PYSTYISI SITÄ LÖYTÄMÄÄN.

    Jos maya olisi niin voimakas, että se estäisi kaikki yritykset löytää totuus, SE ESTÄISI LIIAKSI IHMISEN VAPAAN TAHDON…
    ...Korkein Persoonallisuus järjestää, että OPETTAJAT LASKEUTUVAT aineelliseen maailmaan antaakseen ehdollistuneille sieluille transsendenttista tietoa.

    Maya on kuitenkin järjestetty niin, että ihmiset, jotka haluavat torjua opettajat, löytävät aina lukuisia tekosyitä tehdä niin.

    Mutta niille, jotka etsivät korkeampaa tietoa, annetaan myös riittävästi tietoa, jotta he pystyvät erottamaan tämän tiedon illuusiosta.

    Maapallollamme olemme viime vuosisatojen aikana kehittäneet käsityksen, jonka mukaan elämä on yksinkertaisesti fyysinen ja kemiallinen prosessi, joka on kehittynyt vähitellen miljoonien vuosien aikana. Tämän näkemyksen mukaan me olemme planeettamme tärkein evoluutiotuote.


    Ja jos elämää on olemassa missä tahansa maailmankaikkeudessa, sen on täytynyt kehittyä hitaasti planeetoilla, joilla on sopivat olosuhteet. Näin ollen älykkäät elämänmuodot, jotka kykenevät ylittämään meidät kehityksessä, ovat todennäköisesti jossain kaukana maapallosta, turvallisen matkan päässä ihmiskunnalle, eikä meidän tarvitse olla niistä huolissamme.
    Nämä näkemykset ovat hyvin suotuisia maapallon vapaata käyttöä ja hyödyntämistä koskevalle ohjelmalle. Mutta valitettavasti tämä ohjelma aiheuttaa valtavaa vahinkoa maapallon biosfäärille ja estää niiden, jotka haluavat ymmärtää henkistä luontoaan, tien kehitykseen. Näin ollen, vaikka nykyaikainen materialistinen maailmankatsomus helpottaa joidenkin yksilöiden vapaan tahdon harjoittamista, toisille se estää vapaan tahdon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta niille, jotka etsivät korkeampaa tietoa, annetaan myös riittävästi tietoa, jotta he pystyvät erottamaan tämän tiedon illuusiosta.

    Maapallollamme olemme viime vuosisatojen aikana kehittäneet käsityksen, jonka mukaan elämä on yksinkertaisesti fyysinen ja kemiallinen prosessi, joka on kehittynyt vähitellen miljoonien vuosien aikana. Tämän näkemyksen mukaan me olemme planeettamme tärkein evoluutiotuote.


    Ja jos elämää on olemassa missä tahansa maailmankaikkeudessa, sen on täytynyt kehittyä hitaasti planeetoilla, joilla on sopivat olosuhteet. Näin ollen älykkäät elämänmuodot, jotka kykenevät ylittämään meidät kehityksessä, ovat todennäköisesti jossain kaukana maapallosta, turvallisen matkan päässä ihmiskunnalle, eikä meidän tarvitse olla niistä huolissamme.
    Nämä näkemykset ovat hyvin suotuisia maapallon vapaata käyttöä ja hyödyntämistä koskevalle ohjelmalle. Mutta valitettavasti tämä ohjelma aiheuttaa valtavaa vahinkoa maapallon biosfäärille ja estää niiden, jotka haluavat ymmärtää henkistä luontoaan, tien kehitykseen. Näin ollen, vaikka nykyaikainen materialistinen maailmankatsomus helpottaa joidenkin yksilöiden vapaan tahdon harjoittamista, toisille se estää vapaan tahdon.

    Muinaisten tietäjien opetukset ovat edelleen päteviä ja meidän ulottuvillamme, vaikka materialistisesti suuntautuneen tieteen ja teknologian moderni kehitys on jättänyt ne varjoonsa. ...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muinaisten tietäjien opetukset ovat edelleen päteviä ja meidän ulottuvillamme, vaikka materialistisesti suuntautuneen tieteen ja teknologian moderni kehitys on jättänyt ne varjoonsa. ...

    Sen vuoksi Korkeimman Persoonallisuuden pyrkimyksenä on antaa sielulle tieto siitä, miten ihminen voi palata, hyvin hienovaraisella tavalla, JOKA EI TUKAHDUTA SIELUN VAPAATA TAHTOA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sen vuoksi Korkeimman Persoonallisuuden pyrkimyksenä on antaa sielulle tieto siitä, miten ihminen voi palata, hyvin hienovaraisella tavalla, JOKA EI TUKAHDUTA SIELUN VAPAATA TAHTOA.

    Liberaali ja ei-dogmaattinen teos

    Bhagavad-gita päättyy vapaamielisesti. Paljastettuaan syvimmän henkisen tiedon Krishna kehottaa Arjunaa määrittelemään asemansa henkisessä evoluutiossa ja ryhtymään toimiin henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen edistyksen hyväksi. Samalla Bhagavad-gita ei ole dogmaattinen teos, jossa pakotetaan noudattamaan tiettyjä käyttäytymisnormeja. Pikemminkin se on henkinen tietosanakirja, joka sisältää yleiskatsauksen erilaisista joogajärjestelmistä, vedalaisista opetuksista ihmisestä, maailmankaikkeudesta, Absoluutista, sielun jälleensyntymisestä ja monista muista aiheista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Liberaali ja ei-dogmaattinen teos

    Bhagavad-gita päättyy vapaamielisesti. Paljastettuaan syvimmän henkisen tiedon Krishna kehottaa Arjunaa määrittelemään asemansa henkisessä evoluutiossa ja ryhtymään toimiin henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen edistyksen hyväksi. Samalla Bhagavad-gita ei ole dogmaattinen teos, jossa pakotetaan noudattamaan tiettyjä käyttäytymisnormeja. Pikemminkin se on henkinen tietosanakirja, joka sisältää yleiskatsauksen erilaisista joogajärjestelmistä, vedalaisista opetuksista ihmisestä, maailmankaikkeudesta, Absoluutista, sielun jälleensyntymisestä ja monista muista aiheista.

    Huolimatta siitä, että Bhagavad-gita on laajalti saatavilla ja että esoteerikot ja oppineet viittaavat tähän tekstiin monin tavoin, suurten pyhien ja askeettien Vaishnava-koulukunta, joka on kääntänyt ja kommentoinut Gitaa, on kaikkein syvällisin ja täydellisin. Koska sanskritin kieli on äärimmäisen erityinen kieli, sillä on monia suoria, epäsuoria ja PIILOTULKINOJA.

    Sanskritin asiantuntijat, joilla on teistinen, henkinen näkemys, tarjoavat erittäin mielenkiintoisia ja syvällisiä tulkintoja Gitasta. Kun taas suurelle ihmisjoukolle ovat saatavilla vain ulkoiset ilmeiset merkitykset.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huolimatta siitä, että Bhagavad-gita on laajalti saatavilla ja että esoteerikot ja oppineet viittaavat tähän tekstiin monin tavoin, suurten pyhien ja askeettien Vaishnava-koulukunta, joka on kääntänyt ja kommentoinut Gitaa, on kaikkein syvällisin ja täydellisin. Koska sanskritin kieli on äärimmäisen erityinen kieli, sillä on monia suoria, epäsuoria ja PIILOTULKINOJA.

    Sanskritin asiantuntijat, joilla on teistinen, henkinen näkemys, tarjoavat erittäin mielenkiintoisia ja syvällisiä tulkintoja Gitasta. Kun taas suurelle ihmisjoukolle ovat saatavilla vain ulkoiset ilmeiset merkitykset.

    https://www.bhagavad-gita.us/wp-content/uploads/2012/09/gita-03.jpg
    Taistelukentällä, vaunuissa kahden armeijan välissä, Krishna paljastaa ystävälleen Arjunalle sielun, Absoluutin ja maailmankaikkeuden tieteen. Keskustelupaikan valinta ei ole sattumaa, sillä taistelukenttä symboloi ihmiselämää maailmassa, jossa käydään jatkuvaa kamppailua totuuden ja erehdyksen, hyvän ja pahan välillä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Kristinuskon kuvaamaa IKUISTA helvettiä ei ole olemassa.

    Jokaisen elämän lopussa tehdään "päätös" siitä, mihin olemme menossa.

    Helvetti on kyllä olemassa, mutta se ei ole ikuista. Ei voi saada loppumatonta rangaistusta RAJALLISESTA määrästä syntejä.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Esimerkiksi jos ihminen on roisto, hän ei välttämättä tarvitse ihmiskehoa, mutta hän saa sellaisen kehon, jossa hän voi paremmin ilmaista itseään roistona. Millaisia haluja, tapoja, sellainen keho.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Esimerkiksi jos ihminen on roisto, hän ei välttämättä tarvitse ihmiskehoa, mutta hän saa sellaisen kehon, jossa hän voi paremmin ilmaista itseään roistona. Millaisia haluja, tapoja, sellainen keho.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Neljä erilaista maailmankaikkeuden tuhon lajia

    https://vedabase.io/en/library/sb/12/4/


    Library » Śrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavata Purāṇa) » Canto 12: The Age of Deterioration
    CHAPTER FOUR
    The Four Categories of Universal Annihilation


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Neljä erilaista maailmankaikkeuden tuhon lajia

    https://vedabase.io/en/library/sb/12/4/


    Library » Śrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavata Purāṇa) » Canto 12: The Age of Deterioration
    CHAPTER FOUR
    The Four Categories of Universal Annihilation

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Onko mitään eroa niiden jivojen ilmenemättömien tilojen välillä, jotka siirtyvät
    Maha-Vishnun Kehoon Brahman yön alkaessa tai Brahman kuoleman alkaessa? Onko kyse samasta tilasta, joka on vain kestoltaan erilainen?

    Millainen tila tämä on? Onko jiva ikään kuin unessa? Tajuaako se itsensä? Onko sillä jokin muoto? Missä on hienojakoinen keho, mieli tällä hetkellä?    Ja Kalpan (Brahman päivän) lopussa ja Maha-Kalpan (Brahman elämän) lopussa jivat upotetaan Narayanan Kehoon, jos he eivät ole saavuttaneet vapautumista.

    Heidän fyysisiä ja hienojakoisia kehojaan ei ole olemassa tämän ajanjakson aikana, mutta jäljelle jää heidän svabhava (ehdollistunut luontonsa), se mentaalinen tila, jossa he kohtasivat viimeisen kuoleman.

    Vishnu muistaa kaikkien elävien olentojen svabhavan ja uudessa luomisvaiheessa ilmentää jälleen tuon svabhavan mukaiset hienojakoiset ja fyysiset kehot.

    Mitä tulee heidän tietoisuuteensa näiden ajanjaksojen aikana, niitä kutsutaan Pralayaksi (syvä uni) Brahman yön alkaessa ja Maha-pralayaksi (erittäin syvä uni) Universumin tuhoutuessa.

    Tätä tilaa voidaan verrata anabioosiin, täydelliseen itsensä unohtamiseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Onko mitään eroa niiden jivojen ilmenemättömien tilojen välillä, jotka siirtyvät
    Maha-Vishnun Kehoon Brahman yön alkaessa tai Brahman kuoleman alkaessa? Onko kyse samasta tilasta, joka on vain kestoltaan erilainen?

    Millainen tila tämä on? Onko jiva ikään kuin unessa? Tajuaako se itsensä? Onko sillä jokin muoto? Missä on hienojakoinen keho, mieli tällä hetkellä?    Ja Kalpan (Brahman päivän) lopussa ja Maha-Kalpan (Brahman elämän) lopussa jivat upotetaan Narayanan Kehoon, jos he eivät ole saavuttaneet vapautumista.

    Heidän fyysisiä ja hienojakoisia kehojaan ei ole olemassa tämän ajanjakson aikana, mutta jäljelle jää heidän svabhava (ehdollistunut luontonsa), se mentaalinen tila, jossa he kohtasivat viimeisen kuoleman.

    Vishnu muistaa kaikkien elävien olentojen svabhavan ja uudessa luomisvaiheessa ilmentää jälleen tuon svabhavan mukaiset hienojakoiset ja fyysiset kehot.

    Mitä tulee heidän tietoisuuteensa näiden ajanjaksojen aikana, niitä kutsutaan Pralayaksi (syvä uni) Brahman yön alkaessa ja Maha-pralayaksi (erittäin syvä uni) Universumin tuhoutuessa.

    Tätä tilaa voidaan verrata anabioosiin, täydelliseen itsensä unohtamiseen.

    Miksi luomisen alussa syntyi vain yksi Brahma ilman vaimoaan? Brahma luo eläviä olentoja olematta sukupuoliyhteydessä vaimonsa kanssa. Miksi Vishnu on järjestänyt sen näin? …
    ...

    Bīja – siemen sanskritiksi.

    Se ei tapahdu vain seksuaalisen lisääntymisen kautta. Esimerkiksi kasvit lisääntyvät eri tavalla.

    Ennen ensimmäistä Manua ja hänen vaimoaan Shatarupaa kukaan ei ollut lisääntynyt seksuaalisesti. He olivat ensimmäiset.
    Brahmalla on kehittyneempiä lisääntymismenetelmiä. Hänellä on Bīja (kehon malleja), jotka hän saa Vishnulta, ja nämä Bīja-kehot kehittyvät jo valmiiksi kehoiksi. Se on eräänlainen mentaalinen konsepti.

    Sillä Brahman keho koostuu puhtaasta intellektistä.

    Ja Brahmalla on vaimo (Savitri), mutta hän ei tarvitse häntä hedelmöitymiseen vaan elämän täydellisyyteen, niin sanotusti täydelliseen kokonaisuuteen.

    Purusha ja prakriti ovat aina olemassa yhdessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi luomisen alussa syntyi vain yksi Brahma ilman vaimoaan? Brahma luo eläviä olentoja olematta sukupuoliyhteydessä vaimonsa kanssa. Miksi Vishnu on järjestänyt sen näin? …
    ...

    Bīja – siemen sanskritiksi.

    Se ei tapahdu vain seksuaalisen lisääntymisen kautta. Esimerkiksi kasvit lisääntyvät eri tavalla.

    Ennen ensimmäistä Manua ja hänen vaimoaan Shatarupaa kukaan ei ollut lisääntynyt seksuaalisesti. He olivat ensimmäiset.
    Brahmalla on kehittyneempiä lisääntymismenetelmiä. Hänellä on Bīja (kehon malleja), jotka hän saa Vishnulta, ja nämä Bīja-kehot kehittyvät jo valmiiksi kehoiksi. Se on eräänlainen mentaalinen konsepti.

    Sillä Brahman keho koostuu puhtaasta intellektistä.

    Ja Brahmalla on vaimo (Savitri), mutta hän ei tarvitse häntä hedelmöitymiseen vaan elämän täydellisyyteen, niin sanotusti täydelliseen kokonaisuuteen.

    Purusha ja prakriti ovat aina olemassa yhdessä.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18228999/ihmisen-devoluutio-ja-ihmiskunnan-tuntematon-historia--kirjat

    Ihmisen devoluutio ja Ihmiskunnan tuntematon historia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18228999/ihmisen-devoluutio-ja-ihmiskunnan-tuntematon-historia--kirjat

    Ihmisen devoluutio ja Ihmiskunnan tuntematon historia

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Mistä olemme tulleet ja miksi olemme niin surkeassa tilanteessa

    Lyhyesti:

    Paikkaa, jossa joen vesi ja maa kohtaavat, kutsutaan tataksi. Tata on paikka, jossa vesi kohtaa maan. Se on kuin ohuin lanka, joka kulkee maan ja veden rajalla. Tata on kuin ohuin viiva, niin ohut, että silmä ei pysty edes erottamaan sitä, vaikka haluaisi. Tässä esimerkissä henkimaailmaa verrataan veteen ja aineellista maailmaa maahan. Niitä erottava ohut viiva on nimeltään tata. Ohuin raja näiden kahden maailman välillä on yksittäisten sielujen asuinpaikka. Yksittäiset sielut ovat kuin pieniä atomikokoisia auringonvalohiukkasia. Pikkuruisina hiukkasina sielut näkevät sekä henkisen että aineellisen maailman. Jumalan henkinen energia, Chit-Shakti, on todella rajaton, ja Hänen aineellisella energialla, Maya-Shaktilla, on myös huomattava ulottuvuus. Yksilölliset sielut kumpuavat tatastha-shaktista, Jumalan rajaenergiasta. Siksi sielut ovat aineen ja hengen välisessä rajapaikassa (tatastha).

    Koska sielu on näiden kahden maailman välissä, se tarkastelee niitä. Luonteensa mukaisesti sielut ovat jommankumman edellä mainitun energian vallassa, aivan kuten rannan (tata) sijainti voi muuttua. Se, mikä kerran oli kuivaa maata, voi myöhemmin joutua veden alle, ja se, mikä kerran oli veden alla, voi taas muuttua kuivaksi maaksi. Kääntämällä katseensa Jumalaan, sielu asettaa itsensä Jumalan henkisen energian suojelukseen. Mutta JOS SE kääntää katseensa pois Jumalasta ja katsoo innokkaasti AINEELLISEEN ENERGIAAN (MAYA ), se joutuu välittömästi ovelan mayan ansaan (jota kristinuskossa sanotaan saatanaksi).

    ________________________

    Pidempi selitys:

    Srila B. R. Sridhar Maharaj. "Sielun alkuperä".
    (Lyhyitä katkelmia)
    "Millä tavalla sielu tulee ensin tähän maailmaan? Mistä henkisen olemassaolon vaiheesta se astuu aineen maailmaan?" Tämä on laaja aihe, ja ennen kuin ryhdytään sen selittämiseen, tarvitaan joitakin selityksiä.
    Jivoja, sieluja, jotka tulevat tähän maailmaan, on kahdenlaisia: jotkut tulevat tänne Vaikunthan henkisistä sfääreistä osallistuakseen nitya-lilaan, Krishnan ikuisiin leikkeihin. Toiset tulevat sisäisestä väistämättömyydestä.
    Brahmajyoti, homogeeninen rajasfääri, on äärettömän määrän jivojen, sielujen, pienien henkihiukkasten, jotka ovat jakamatonta massaa, lähde. Brahmajyoti on transsendenttisesta Herrasta lähteviä säteitä, ja brahmajyoti-säteen kärki on jiva. Jiva, sielu, on atomi tässä säteilyssä, ja brahmajyoti koostuu lukemattomista jiva-atomeista.
    Yleensä sielut lähtevät brahmajyotista, joka elää ja kasvaa koko ajan. Niiden tasapaino brahmajyotissa häiriintyy tavalla tai toisella, ja ne tulevat liikkeelle. Jakamaton massa jakaantuu. Homogeenisen tietoisuuden tasaiselle pinnalle kasvaa yksilöllisen tietoisuuden hiukkasia. Ja koska jivalla on tietoisuus, se saa valinnanvapauden. Raja-alueella olevat jivat valitsevat siis joko hyväksikäytön tai omistautumisen puolen.

    ...sankrit... Anadi tarkoittaa "ilman alkua". Kun astumme hyväksikäytön maaperälle, tulemme ajan, tilan ja ajatuksen faktorin alueelle. Ja kun tulemme hyödyntämään, joudumme mukaan tekojen ja niiden seurausten ketjuun lainojen negatiivisella alueella. Vaikka pyrimme tulemaan herroiksi, meistä tulee itse asiassa häviäjiä.

    Golokan ja Vaikunthan palvelijoita voidaan nähdä myös brahmandan, aineellisen universumin valtakunnassa, mutta tämä on vain näytelmää, lila.
    He tulevat tuolta korkeammalta sfääriltä vain osallistuakseen Herran leikkeihin ja palaavat sitten takaisin. Langenneet sielut tulevat tänne rajasfääristä, brahmajyotista, eivätkä Vaikunthasta.

    Aineelliseen maailmaan tullut sielu on ensin Brahman, Luojan, asemassa. Sitten karma voi viedä sen eläimen, kuten tiikerin, kehoon, jolloin se ajattelee tiikerin tavoin, tai puun tai muun kasvin kehoon, jolloin se saa erilaisia vaikutelmia. Näin sielu joutuu mukaan sarjaan tekoja ja niiden seurauksia. Tapaus on monimutkainen ja mutkikas, eikä ole tarpeen tutkia yksityiskohtaisesti jokaisen yksittäisen atomin historiaa. Meitä kiinnostaa yleisempi kysymys: miten aineelliset havainnot saavat alkunsa puhtaasta tietoisuudesta.


    Materiaa ei ole olemassa hengestä riippumatta. Koska olemme brahmajyotissa, lepäämme rajaenergiassa - lukemattomissa määrissä henkisiä säteitä, tietoisuuden elektroneja. Tietoisuus edellyttää vapaata tahtoa, sillä ilman sitä ei voi olla olemassaoloa. Pienellä tietoisuuden hiukkasella on hyvin vähän valinnanvapautta, ja ne jivat, jotka ovat hoitaneet sitä väärin, ovat tulleet kokeilemaan onneaan aineelliseen maailmaan. He kieltäytyivät alistumasta Korkeimmalle Herralle, he halusivat hallitsevan aseman. Tämän epämääräisen hallitsemishalun myötä jiva astui hyväksikäytön maailmaan.
    _____________

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18228999/ihmisen-devoluutio-ja-ihmiskunnan-tuntematon-historia--kirjat

    Ihmisen devoluutio ja Ihmiskunnan tuntematon historia

    Vedat ovat kuin puu, jossa on monia oksia. Niiden äänillä on yhteinen juuri, yksi lähde. Se, jolla on ymmärrystä, pääsee varmasti juurelle, liikkuipa hän mitä haaraa pitkin tahansa. "Mene tuohon suuntaan. Sen, mitä etsit, löydät puun juurelta. Kukin oksa on totuuden erillinen puoli, mutta se itse ruumiillistuu kokonaisuutena juuressa. Mene sinne, niin kuulet äänen, joka voi sammuttaa janosi. Ei ole mitään järkeä matkustaa oksalta toiselle. Kun kuulette Kokonaisuuden äänen, kuulette sen yksittäisten osien äänen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"

    Mistä olemme tulleet ja miksi olemme niin surkeassa tilanteessa

    Lyhyesti:

    Paikkaa, jossa joen vesi ja maa kohtaavat, kutsutaan tataksi. Tata on paikka, jossa vesi kohtaa maan. Se on kuin ohuin lanka, joka kulkee maan ja veden rajalla. Tata on kuin ohuin viiva, niin ohut, että silmä ei pysty edes erottamaan sitä, vaikka haluaisi. Tässä esimerkissä henkimaailmaa verrataan veteen ja aineellista maailmaa maahan. Niitä erottava ohut viiva on nimeltään tata. Ohuin raja näiden kahden maailman välillä on yksittäisten sielujen asuinpaikka. Yksittäiset sielut ovat kuin pieniä atomikokoisia auringonvalohiukkasia. Pikkuruisina hiukkasina sielut näkevät sekä henkisen että aineellisen maailman. Jumalan henkinen energia, Chit-Shakti, on todella rajaton, ja Hänen aineellisella energialla, Maya-Shaktilla, on myös huomattava ulottuvuus. Yksilölliset sielut kumpuavat tatastha-shaktista, Jumalan rajaenergiasta. Siksi sielut ovat aineen ja hengen välisessä rajapaikassa (tatastha).

    Koska sielu on näiden kahden maailman välissä, se tarkastelee niitä. Luonteensa mukaisesti sielut ovat jommankumman edellä mainitun energian vallassa, aivan kuten rannan (tata) sijainti voi muuttua. Se, mikä kerran oli kuivaa maata, voi myöhemmin joutua veden alle, ja se, mikä kerran oli veden alla, voi taas muuttua kuivaksi maaksi. Kääntämällä katseensa Jumalaan, sielu asettaa itsensä Jumalan henkisen energian suojelukseen. Mutta JOS SE kääntää katseensa pois Jumalasta ja katsoo innokkaasti AINEELLISEEN ENERGIAAN (MAYA ), se joutuu välittömästi ovelan mayan ansaan (jota kristinuskossa sanotaan saatanaksi).

    ________________________

    Pidempi selitys:

    Srila B. R. Sridhar Maharaj. "Sielun alkuperä".
    (Lyhyitä katkelmia)
    "Millä tavalla sielu tulee ensin tähän maailmaan? Mistä henkisen olemassaolon vaiheesta se astuu aineen maailmaan?" Tämä on laaja aihe, ja ennen kuin ryhdytään sen selittämiseen, tarvitaan joitakin selityksiä.
    Jivoja, sieluja, jotka tulevat tähän maailmaan, on kahdenlaisia: jotkut tulevat tänne Vaikunthan henkisistä sfääreistä osallistuakseen nitya-lilaan, Krishnan ikuisiin leikkeihin. Toiset tulevat sisäisestä väistämättömyydestä.
    Brahmajyoti, homogeeninen rajasfääri, on äärettömän määrän jivojen, sielujen, pienien henkihiukkasten, jotka ovat jakamatonta massaa, lähde. Brahmajyoti on transsendenttisesta Herrasta lähteviä säteitä, ja brahmajyoti-säteen kärki on jiva. Jiva, sielu, on atomi tässä säteilyssä, ja brahmajyoti koostuu lukemattomista jiva-atomeista.
    Yleensä sielut lähtevät brahmajyotista, joka elää ja kasvaa koko ajan. Niiden tasapaino brahmajyotissa häiriintyy tavalla tai toisella, ja ne tulevat liikkeelle. Jakamaton massa jakaantuu. Homogeenisen tietoisuuden tasaiselle pinnalle kasvaa yksilöllisen tietoisuuden hiukkasia. Ja koska jivalla on tietoisuus, se saa valinnanvapauden. Raja-alueella olevat jivat valitsevat siis joko hyväksikäytön tai omistautumisen puolen.

    ...sankrit... Anadi tarkoittaa "ilman alkua". Kun astumme hyväksikäytön maaperälle, tulemme ajan, tilan ja ajatuksen faktorin alueelle. Ja kun tulemme hyödyntämään, joudumme mukaan tekojen ja niiden seurausten ketjuun lainojen negatiivisella alueella. Vaikka pyrimme tulemaan herroiksi, meistä tulee itse asiassa häviäjiä.

    Golokan ja Vaikunthan palvelijoita voidaan nähdä myös brahmandan, aineellisen universumin valtakunnassa, mutta tämä on vain näytelmää, lila.
    He tulevat tuolta korkeammalta sfääriltä vain osallistuakseen Herran leikkeihin ja palaavat sitten takaisin. Langenneet sielut tulevat tänne rajasfääristä, brahmajyotista, eivätkä Vaikunthasta.

    Aineelliseen maailmaan tullut sielu on ensin Brahman, Luojan, asemassa. Sitten karma voi viedä sen eläimen, kuten tiikerin, kehoon, jolloin se ajattelee tiikerin tavoin, tai puun tai muun kasvin kehoon, jolloin se saa erilaisia vaikutelmia. Näin sielu joutuu mukaan sarjaan tekoja ja niiden seurauksia. Tapaus on monimutkainen ja mutkikas, eikä ole tarpeen tutkia yksityiskohtaisesti jokaisen yksittäisen atomin historiaa. Meitä kiinnostaa yleisempi kysymys: miten aineelliset havainnot saavat alkunsa puhtaasta tietoisuudesta.


    Materiaa ei ole olemassa hengestä riippumatta. Koska olemme brahmajyotissa, lepäämme rajaenergiassa - lukemattomissa määrissä henkisiä säteitä, tietoisuuden elektroneja. Tietoisuus edellyttää vapaata tahtoa, sillä ilman sitä ei voi olla olemassaoloa. Pienellä tietoisuuden hiukkasella on hyvin vähän valinnanvapautta, ja ne jivat, jotka ovat hoitaneet sitä väärin, ovat tulleet kokeilemaan onneaan aineelliseen maailmaan. He kieltäytyivät alistumasta Korkeimmalle Herralle, he halusivat hallitsevan aseman. Tämän epämääräisen hallitsemishalun myötä jiva astui hyväksikäytön maailmaan.
    _____________

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"
    _____________
    SCS Math

    hmiskunnan suuret aikakaudet


    Ihmiskunnan alkuperä

    Monet ovat huolissaan ihmisen alkuperästä. Vedojen näkökulmasta ihminen on syntynyt korkeammilla olemassaolon tasoilla elävistä esi-isistä. Maa, maailmankaikkeuden ainutlaatuisin planeetta, annettiin ihmisolennoille. Se on valittu jumaluuksia varten, avatarien tuloa varten.

    Me olemme avaruusolentoja. Se on vitsi, jonka merkitys on, että esi-isämme tulivat korkeammista maailmoista ja antoivat ohjeita kuninkaille ja tietäjille. Vähitellen syntyi erilaisia heimoja ja kansoja, jotka muodostavat nykyisen etnisen monimuotoisuuden. Niinpä siivekäs ilmaus "kaikki ihmiset ovat veljiä" ei ole järkevä ainoastaan henkisellä tasolla vaan myös geneettisellä tasolla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"
    _____________
    SCS Math

    hmiskunnan suuret aikakaudet


    Ihmiskunnan alkuperä

    Monet ovat huolissaan ihmisen alkuperästä. Vedojen näkökulmasta ihminen on syntynyt korkeammilla olemassaolon tasoilla elävistä esi-isistä. Maa, maailmankaikkeuden ainutlaatuisin planeetta, annettiin ihmisolennoille. Se on valittu jumaluuksia varten, avatarien tuloa varten.

    Me olemme avaruusolentoja. Se on vitsi, jonka merkitys on, että esi-isämme tulivat korkeammista maailmoista ja antoivat ohjeita kuninkaille ja tietäjille. Vähitellen syntyi erilaisia heimoja ja kansoja, jotka muodostavat nykyisen etnisen monimuotoisuuden. Niinpä siivekäs ilmaus "kaikki ihmiset ovat veljiä" ei ole järkevä ainoastaan henkisellä tasolla vaan myös geneettisellä tasolla.

    Brahman elämä, päivä ja yö

    Kaikki aineellisessa maailmassa käy läpi syntymän, kehityksen, kypsymisen, kuihtumisen ja sitten uuden inkarnaation vaiheet. Myös maailmankaikkeudella on elinkaarensa samoin kuin sen asukkailla. Aineellisen maailmankaikkeutemme elinkaari kestää sata vuotta sen luojan, Brahman, elämässä, mikä on 311 040 000 000 000 (kolmesataa yksitoista biljoonaa ja neljäkymmentä miljardia) maanpäällistä vuotta. Nykyinen Brahma elää 51. elinvuottaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Brahman elämä, päivä ja yö

    Kaikki aineellisessa maailmassa käy läpi syntymän, kehityksen, kypsymisen, kuihtumisen ja sitten uuden inkarnaation vaiheet. Myös maailmankaikkeudella on elinkaarensa samoin kuin sen asukkailla. Aineellisen maailmankaikkeutemme elinkaari kestää sata vuotta sen luojan, Brahman, elämässä, mikä on 311 040 000 000 000 (kolmesataa yksitoista biljoonaa ja neljäkymmentä miljardia) maanpäällistä vuotta. Nykyinen Brahma elää 51. elinvuottaan.

    Yksi Brahman päivä (kalpa) kestää 4 320 000 000 (neljä miljardia kolmesataa kaksikymmentä miljoonaa) vuotta, samoin kuin hänen yönsä. Brahman yön aikana elävät olennot siirtyvät kehittymättömään tilaan, ja sitten uuden päivän koittaessa ne heräävät ja jatkavat vaeltelua maailmankaikkeudessa karman lakia noudattaen. Sitä voidaan verrata siihen, miten laitamme tietokoneen horrostilaan. Sitä ei voi sanoa sammutetuksi, vaan se on osittain keskeytetty ja valmis palaamaan työhön milloin tahansa.

    ...
    ...Niinpä muut elävät olennot, vaikka ne olisivat inkarnoituneet muihin aineellisiin universumeihin, pysyvät edelleen syntymän ja kuoleman maailmassa.

    Maailman osittainen ja täydellinen tuhoutuminen

    Tarkastellaanpa tarkemmin Brahman päivää, joka koostuu neljästätoista manvantarasta - valtakausista. Tämä tarkoittaa, että tämän päivän, kalpan, aikana neljätoista manua - ihmiskunnan kantaisät - ottavat vallan. Elämme heistä seitsemännen, Vaivaswata Manun, aikakautta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Yksi Brahman päivä (kalpa) kestää 4 320 000 000 (neljä miljardia kolmesataa kaksikymmentä miljoonaa) vuotta, samoin kuin hänen yönsä. Brahman yön aikana elävät olennot siirtyvät kehittymättömään tilaan, ja sitten uuden päivän koittaessa ne heräävät ja jatkavat vaeltelua maailmankaikkeudessa karman lakia noudattaen. Sitä voidaan verrata siihen, miten laitamme tietokoneen horrostilaan. Sitä ei voi sanoa sammutetuksi, vaan se on osittain keskeytetty ja valmis palaamaan työhön milloin tahansa.

    ...
    ...Niinpä muut elävät olennot, vaikka ne olisivat inkarnoituneet muihin aineellisiin universumeihin, pysyvät edelleen syntymän ja kuoleman maailmassa.

    Maailman osittainen ja täydellinen tuhoutuminen

    Tarkastellaanpa tarkemmin Brahman päivää, joka koostuu neljästätoista manvantarasta - valtakausista. Tämä tarkoittaa, että tämän päivän, kalpan, aikana neljätoista manua - ihmiskunnan kantaisät - ottavat vallan. Elämme heistä seitsemännen, Vaivaswata Manun, aikakautta.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"    Manvantaroiden välillä maailmankaikkeus tuhoutuu osittain vedenpaisumusten muodossa. Viittauksia vedenpaisumukseen on monissa uskonnoissa ja muinaisissa tarinoissa. Ei ole harvinaista, että hiekan seasta löytyy fossiilisia simpukankuoria. Geologit kuvaavat monia nykyisiä vuoria muinaisiksi merimaisemiksi. Ilmastonmuutos saa jotkut merenpohjan osat muuttumaan kuivaksi maaksi ja toiset maanpinnan osat vetäytymään mereen. Geologiset todisteet tulvista ovat siis selvät.

    Kun Brahman elämä päättyy, maailmankaikkeus tuhoutuu kokonaan. Tätä kuvataan Srimad Bhagavatamissa (11.3.9-15). Aurinko muuttuu vähitellen yhä aktiivisemmaksi. Tämä on jatkunut useita vuosituhansia, mutta viimeisten sadan vuoden aikana aurinko on tuhonnut kaiken elävän. Sitten sata vuotta liekit raivoavat ja muuttavat maan tuhkaksi. Valtavat jäätiköt ja meret haihtuvat ja luovat mustia pilviä, jotka peittävät koko planeetan. Sitten sata vuotta loputtomia sateita, ja universaali tulva syöksyy poltetun maan mustaan valtamereen, jonka yli ei näy auringonvaloa.

    A. Maharaj

    SCS Math


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"    Manvantaroiden välillä maailmankaikkeus tuhoutuu osittain vedenpaisumusten muodossa. Viittauksia vedenpaisumukseen on monissa uskonnoissa ja muinaisissa tarinoissa. Ei ole harvinaista, että hiekan seasta löytyy fossiilisia simpukankuoria. Geologit kuvaavat monia nykyisiä vuoria muinaisiksi merimaisemiksi. Ilmastonmuutos saa jotkut merenpohjan osat muuttumaan kuivaksi maaksi ja toiset maanpinnan osat vetäytymään mereen. Geologiset todisteet tulvista ovat siis selvät.

    Kun Brahman elämä päättyy, maailmankaikkeus tuhoutuu kokonaan. Tätä kuvataan Srimad Bhagavatamissa (11.3.9-15). Aurinko muuttuu vähitellen yhä aktiivisemmaksi. Tämä on jatkunut useita vuosituhansia, mutta viimeisten sadan vuoden aikana aurinko on tuhonnut kaiken elävän. Sitten sata vuotta liekit raivoavat ja muuttavat maan tuhkaksi. Valtavat jäätiköt ja meret haihtuvat ja luovat mustia pilviä, jotka peittävät koko planeetan. Sitten sata vuotta loputtomia sateita, ja universaali tulva syöksyy poltetun maan mustaan valtamereen, jonka yli ei näy auringonvaloa.

    A. Maharaj

    SCS Math

    Tämä on jatkunut useita vuosituhansia.
    Korjaus: Tämä kestää useita vuosituhansia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tämä on jatkunut useita vuosituhansia.
    Korjaus: Tämä kestää useita vuosituhansia

    Vanhan testamentin alussa ihmisten elinikä oli lähes 1000 vuotta, koska Raamattu alkaa kahden aikakauden risteyksessä: Dvapara Yugan lopusta ja Kali Yugan alusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vanhan testamentin alussa ihmisten elinikä oli lähes 1000 vuotta, koska Raamattu alkaa kahden aikakauden risteyksessä: Dvapara Yugan lopusta ja Kali Yugan alusta.

    Loppu on alku.

    Avaruus on olemassa ajassa, ja maailmankaikkeudella on syklinsä. Vedan mukaan aika ei ole lineaarinen, vaan syklinen. Ajan symboli on käärme, joka nielee häntänsä. Jos katsot kelloa, huomaat, että kellon viisarit palaavat samaan paikkaan tietyn ajan kuluttua, ja havaitsemme myös päivän ja yön syklisen vuorottelun, vuodenaikojen syklit, 12 vuoden syklit, 60 vuoden syklit ja niin edelleen. Suurinta sykliä kutsutaan kalpaksi (Brahman päivä) ja pienintä sykliä mahayugaksi (4 miljoonaa 320 tuhatta vuotta). Yuga on aikakausi, yhteensä 4 yugaa - satya yuga (1 milj. 728 tuhatta vuotta...), treta yuga (1 milj. 296 tuhatta vuotta, elämän kesto 10 tuhatta vuotta), dvapara yuga (elämän kesto 1000 vuotta - Vanhan testamentin aika), kali yuga (meidän aikakautemme, elämän kesto 100 vuotta, se alkoi vuonna 3102 eKr. ja päättyy 427 tuhatta vuoden kuluttua).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Loppu on alku.

    Avaruus on olemassa ajassa, ja maailmankaikkeudella on syklinsä. Vedan mukaan aika ei ole lineaarinen, vaan syklinen. Ajan symboli on käärme, joka nielee häntänsä. Jos katsot kelloa, huomaat, että kellon viisarit palaavat samaan paikkaan tietyn ajan kuluttua, ja havaitsemme myös päivän ja yön syklisen vuorottelun, vuodenaikojen syklit, 12 vuoden syklit, 60 vuoden syklit ja niin edelleen. Suurinta sykliä kutsutaan kalpaksi (Brahman päivä) ja pienintä sykliä mahayugaksi (4 miljoonaa 320 tuhatta vuotta). Yuga on aikakausi, yhteensä 4 yugaa - satya yuga (1 milj. 728 tuhatta vuotta...), treta yuga (1 milj. 296 tuhatta vuotta, elämän kesto 10 tuhatta vuotta), dvapara yuga (elämän kesto 1000 vuotta - Vanhan testamentin aika), kali yuga (meidän aikakautemme, elämän kesto 100 vuotta, se alkoi vuonna 3102 eKr. ja päättyy 427 tuhatta vuoden kuluttua).

    Loppu on uuden alun alku. Yhden elämän loppu on seuraavan elämän alku (jälleensyntyminen). Yhden aikakauden (Kali Yugan) loppu on seuraavan aikakauden (Satya Yugan) alku. Maailmankaikkeutemme tuhoutumisen jälkeen, tietyn ajan kuluttua, kaikki luodaan uudelleen (ei välittömästi). Loppu on aina myös uuden alku. Älkää pelätkö kuolemaa. Se heikentää voimavarojanne ja kehonne puolustusjärjestelmä heikkenee.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Loppu on uuden alun alku. Yhden elämän loppu on seuraavan elämän alku (jälleensyntyminen). Yhden aikakauden (Kali Yugan) loppu on seuraavan aikakauden (Satya Yugan) alku. Maailmankaikkeutemme tuhoutumisen jälkeen, tietyn ajan kuluttua, kaikki luodaan uudelleen (ei välittömästi). Loppu on aina myös uuden alku. Älkää pelätkö kuolemaa. Se heikentää voimavarojanne ja kehonne puolustusjärjestelmä heikkenee.

    MAYA. Maailma virtuaalitodellisuutena


    Nykyaikaisessa tiedemaailmassa tietoisuus on alennettu haihtuvaksi epifenomenoksi, joka on jäänyt jäljelle sen jälkeen, kun aivot on selitetty fysikaalisesti. Se näyttää syntyvän, kun aine on sopivasti järjestäytynyt, mutta tiedemiehet ja filosofit eivät ole kyenneet selittämään, miksi monimutkaisen järjestäytymisen pitäisi tuottaa mitään muuta kuin monimutkaista fyysistä käyttäytymistä. Silti tietoisuus ei katoa. Yksi mahdollisuus on, että sen sijaan, että tietoisuus syntyisi materiasta, se on erillinen elementti, joka lisätään fysikaalisiin järjestelmiin. Tätä voidaan mallintaa ajatuksella virtuaalitodellisuudesta, jossa ihminen astuu tietokoneella simuloituun maailmaan aistiliitännän kautta. Tässä kirjassa virtuaalitodellisuutta käytetään metaforana tilanteestamme tietoisena olentona. Perusteemana on, että se, mitä voimme kuvitella tekevämme virtuaalitodellisuusjärjestelmässä, saattaa todellisuudessa tapahtua luonnossa paljon suuremmassa mittakaavassa. Luonto voi olla kuin tietokonesimulaatio, johon on liitetty tietoinen tarkkailija/osallistuja. Tämä uraauurtava kirja osoittaa, miten tietoiset olennot voisivat olla vuorovaikutuksessa fyysisesti realistisen virtuaalimaailman kanssa. Se osoittaa, miten paranormaalit ilmiöt voidaan sovittaa luonnollisella tavalla yhteen fysiikan lakien kanssa, ja se valottaa ajan paradokseja, ruumiin ulkopuolista elämää sekä kosmista ja maanpäällistä evoluutiota.

    Kattavassa synteesissä modernin tieteen ajatuksia ja tietoja käytetään valaisemaan ikivanhaa teemaa tietoisuudesta illuusioiden maailmassa.
    https://www.krishnaculture.com/product/MAYA.html
    RICHARD L. THOMPSON on suorittanut matematiikan tohtorin tutkinnon Cornellin yliopistossa, jossa hän opiskeli todennäköisyysteoriaa ja tilastollista mekaniikkaa. Tohtori Thompson on tutkinut kvanttiteoriaa ja matemaattista biologiaa New Yorkin osavaltion yliopistossa ja Cambridgen yliopistossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
    Hänellä on paljon kirjoja.


    https://tekniikanmaailma.fi/mitn-tutkijan-kova-vaite-on-todennakoista-etta-elamme-simuloidussa-todellisuudessa/
    MIT:n tutkijan kova väite: On todennäköistä, että elämme simuloidussa todellisuudessa

    https://tekniikanmaailma.fi/onko-maailmankaikkeus-pelkka-jattimainen-hologrammi-tiedemiehet-loysivat-uusia-todisteita/
    Onko maailmankaikkeus pelkkä jättimäinen hologrammi? Tiedemiehet löysivät uusia todisteita


    Elämme virtuaalitodellisuudessa. Tiedemiehet ovat puhuneet tästä jo jonkin aikaa. Mutta tämä on tiedetty jo muinaisista ajoista lähtien, ja nyt se on sitten "keksitty".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    MAYA. Maailma virtuaalitodellisuutena


    Nykyaikaisessa tiedemaailmassa tietoisuus on alennettu haihtuvaksi epifenomenoksi, joka on jäänyt jäljelle sen jälkeen, kun aivot on selitetty fysikaalisesti. Se näyttää syntyvän, kun aine on sopivasti järjestäytynyt, mutta tiedemiehet ja filosofit eivät ole kyenneet selittämään, miksi monimutkaisen järjestäytymisen pitäisi tuottaa mitään muuta kuin monimutkaista fyysistä käyttäytymistä. Silti tietoisuus ei katoa. Yksi mahdollisuus on, että sen sijaan, että tietoisuus syntyisi materiasta, se on erillinen elementti, joka lisätään fysikaalisiin järjestelmiin. Tätä voidaan mallintaa ajatuksella virtuaalitodellisuudesta, jossa ihminen astuu tietokoneella simuloituun maailmaan aistiliitännän kautta. Tässä kirjassa virtuaalitodellisuutta käytetään metaforana tilanteestamme tietoisena olentona. Perusteemana on, että se, mitä voimme kuvitella tekevämme virtuaalitodellisuusjärjestelmässä, saattaa todellisuudessa tapahtua luonnossa paljon suuremmassa mittakaavassa. Luonto voi olla kuin tietokonesimulaatio, johon on liitetty tietoinen tarkkailija/osallistuja. Tämä uraauurtava kirja osoittaa, miten tietoiset olennot voisivat olla vuorovaikutuksessa fyysisesti realistisen virtuaalimaailman kanssa. Se osoittaa, miten paranormaalit ilmiöt voidaan sovittaa luonnollisella tavalla yhteen fysiikan lakien kanssa, ja se valottaa ajan paradokseja, ruumiin ulkopuolista elämää sekä kosmista ja maanpäällistä evoluutiota.

    Kattavassa synteesissä modernin tieteen ajatuksia ja tietoja käytetään valaisemaan ikivanhaa teemaa tietoisuudesta illuusioiden maailmassa.
    https://www.krishnaculture.com/product/MAYA.html
    RICHARD L. THOMPSON on suorittanut matematiikan tohtorin tutkinnon Cornellin yliopistossa, jossa hän opiskeli todennäköisyysteoriaa ja tilastollista mekaniikkaa. Tohtori Thompson on tutkinut kvanttiteoriaa ja matemaattista biologiaa New Yorkin osavaltion yliopistossa ja Cambridgen yliopistossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
    Hänellä on paljon kirjoja.


    https://tekniikanmaailma.fi/mitn-tutkijan-kova-vaite-on-todennakoista-etta-elamme-simuloidussa-todellisuudessa/
    MIT:n tutkijan kova väite: On todennäköistä, että elämme simuloidussa todellisuudessa

    https://tekniikanmaailma.fi/onko-maailmankaikkeus-pelkka-jattimainen-hologrammi-tiedemiehet-loysivat-uusia-todisteita/
    Onko maailmankaikkeus pelkkä jättimäinen hologrammi? Tiedemiehet löysivät uusia todisteita


    Elämme virtuaalitodellisuudessa. Tiedemiehet ovat puhuneet tästä jo jonkin aikaa. Mutta tämä on tiedetty jo muinaisista ajoista lähtien, ja nyt se on sitten "keksitty".

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


    A. Maharaj:

    Aineellinen maailma tietokonepelinä


    Kaksi maailmaa ja sankarin matka

    Oletetaan, että on olemassa kaksi maailmaa. Tämä on puhtaan tietoisuuden todellinen maailma - ja virtuaalinen maailma, jossa tietoisuus rajoittuu materiaan. Jos luomme ohjelmoijien, taiteilijoiden, käsikirjoittajien ja ennen kaikkea asiakkaan toiveiden avulla tietokonepelin nimeltä "Life", pyrkisimme luomaan kopion täydellisestä maailmankaikkeudesta, jossa on erilaisia olemisen tasoja ja paikkoja. Jos pidämme Luojan suunnitelman mukaan luotua materiamaailmaa suurimpana tietokonepelinä, kaikki loksahtaa kohdalleen. Virtuaalimaailmaan astuvat ajattoman ikuisen todellisuuden asukkaat hankkivat ajallisia kehoja ja saavat selkeän pelisuunnitelman mukaisesti erilaisia kokemuksia, kärsivät tappioita ja saavuttavat huippuja muodostaen karman. He matkustavat läpi eri olemassaolon tasojen ja joutuvat dramaattisiin tilanteisiin, joissa heidän on pakko tehdä tiettyjä päätöksiä.
    Hahmo muuttuu vain tarjotuissa olosuhteissa. Siksi kaikkien on tavalla tai toisella kuljettava sankarin tie. Sankari kohtaa aina antisankarin. Sankari ei elä Darwinin periaatteen mukaan, jonka mukaan vahvimmat selviytyvät. Sankari on sellainen, joka on valmis uhraamaan itsensä totuuden, rakkauden ja ystävyyden puolesta ja rikkoo näin eläimellistä selviytymisperiaatetta julistavien darwinistien stereotypioita. Vahvimmat saattavat selvitä fyysisesti, mutta hengeltään vahvimmat selviytyvät kuolemasta ja jäävät tulevien sukupolvien mieleen, ja heistä tulee ihanteita ja innoittajia tuhansille seuraajille.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


    A. Maharaj:

    Aineellinen maailma tietokonepelinä


    Kaksi maailmaa ja sankarin matka

    Oletetaan, että on olemassa kaksi maailmaa. Tämä on puhtaan tietoisuuden todellinen maailma - ja virtuaalinen maailma, jossa tietoisuus rajoittuu materiaan. Jos luomme ohjelmoijien, taiteilijoiden, käsikirjoittajien ja ennen kaikkea asiakkaan toiveiden avulla tietokonepelin nimeltä "Life", pyrkisimme luomaan kopion täydellisestä maailmankaikkeudesta, jossa on erilaisia olemisen tasoja ja paikkoja. Jos pidämme Luojan suunnitelman mukaan luotua materiamaailmaa suurimpana tietokonepelinä, kaikki loksahtaa kohdalleen. Virtuaalimaailmaan astuvat ajattoman ikuisen todellisuuden asukkaat hankkivat ajallisia kehoja ja saavat selkeän pelisuunnitelman mukaisesti erilaisia kokemuksia, kärsivät tappioita ja saavuttavat huippuja muodostaen karman. He matkustavat läpi eri olemassaolon tasojen ja joutuvat dramaattisiin tilanteisiin, joissa heidän on pakko tehdä tiettyjä päätöksiä.
    Hahmo muuttuu vain tarjotuissa olosuhteissa. Siksi kaikkien on tavalla tai toisella kuljettava sankarin tie. Sankari kohtaa aina antisankarin. Sankari ei elä Darwinin periaatteen mukaan, jonka mukaan vahvimmat selviytyvät. Sankari on sellainen, joka on valmis uhraamaan itsensä totuuden, rakkauden ja ystävyyden puolesta ja rikkoo näin eläimellistä selviytymisperiaatetta julistavien darwinistien stereotypioita. Vahvimmat saattavat selvitä fyysisesti, mutta hengeltään vahvimmat selviytyvät kuolemasta ja jäävät tulevien sukupolvien mieleen, ja heistä tulee ihanteita ja innoittajia tuhansille seuraajille.

    Aineellista maailmaa voidaan siis verrata monimutkaiseen tietokonepeliin, jossa sinun ja minun on kuljettava sankarin tietä, lopulta ylitettävä peli ja kuolema ja palattava korkeampaan todellisuuteen, alkuperäiseen kotiimme.

    Sielun upottaminen materiaan.


    Herää kysymys: "Jos henkinen todellisuus on kotimme, miten päädyimme aineen maailmaan?". Jatketaanpa analogian esittämistä. Kun lapsi pelaa tietokonepeliä, hän uppoutuu täysin virtuaaliseen toimintaan. Hän kokee voittavansa rikkauksia tai päinvastoin häviävänsä taistelun. Tällöin peli simuloi olosuhteita, jotka ovat saavuttamattomissa todellisessa arkielämässä, kuten taistelukentällä. Luotu virtuaalimaailma antaa lapselle paremmat mahdollisuudet ja eläviä kokemuksia. Vaikka peli loppuisi, lapsen mieli on edelleen sen hahmossa ja dramaattisissa olosuhteissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aineellista maailmaa voidaan siis verrata monimutkaiseen tietokonepeliin, jossa sinun ja minun on kuljettava sankarin tietä, lopulta ylitettävä peli ja kuolema ja palattava korkeampaan todellisuuteen, alkuperäiseen kotiimme.

    Sielun upottaminen materiaan.


    Herää kysymys: "Jos henkinen todellisuus on kotimme, miten päädyimme aineen maailmaan?". Jatketaanpa analogian esittämistä. Kun lapsi pelaa tietokonepeliä, hän uppoutuu täysin virtuaaliseen toimintaan. Hän kokee voittavansa rikkauksia tai päinvastoin häviävänsä taistelun. Tällöin peli simuloi olosuhteita, jotka ovat saavuttamattomissa todellisessa arkielämässä, kuten taistelukentällä. Luotu virtuaalimaailma antaa lapselle paremmat mahdollisuudet ja eläviä kokemuksia. Vaikka peli loppuisi, lapsen mieli on edelleen sen hahmossa ja dramaattisissa olosuhteissa.

    Vaikka peli loppuisi, lapsen mieli on edelleen sen hahmossa ja dramaattisissa olosuhteissa. Vanhemmat ovatkin usein huolissaan siitä, että lapsi saattaa uppoutua peliin niin, että hän unohtaa syödä, opiskella tai mennä ulos. Vastaavasti aineen maailma on luotu uskomattoman realistisesti, ja kuolematon tietoisuutemme samaistetaan väliaikaiseen kehoon. Näin tehdessämme emme edes tajua, että olemme mukana korkeatasoisessa virtuaalisessa pelissä, jonka Luoja on suunnitellut.

    Pinnalliset käsitykset korkeammasta todellisuudesta

    Tässä kohtaa lukija voi sanoa: tähän asti pelin kuvan tulkinta oli moderni ja mielenkiintoinen, mutta heti kun luomisen motiivi tuli esiin - se haisi raamatulliselta tarinalta isoisästä, jolla on parta. Vastaus on, että kuva vanhasta miehestä iskostettiin meihin äidinmaidosta lähtien yleisten kliseiden kulttuuristen ja sosiaalisten kerrosten kautta. Leonardo ja muut menneisyyden nerot täyttivät kirkon määräyksen, jossa päätöksen siitä, mitä ja miten kuvataan, tekivät uskonnolliset toimihenkilöt, usein kaukana Jumalan ymmärtämisen filosofiasta. Lisäksi kuvasto suunniteltiin vuorovaikutukseen massojen kanssa, ja se vaati selkeitä muotoja ja kuvia, jotka pystyivät luomaan katsojaan elävän vaikutelman. Tämä oli olemassa monissa kulttuureissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikka peli loppuisi, lapsen mieli on edelleen sen hahmossa ja dramaattisissa olosuhteissa. Vanhemmat ovatkin usein huolissaan siitä, että lapsi saattaa uppoutua peliin niin, että hän unohtaa syödä, opiskella tai mennä ulos. Vastaavasti aineen maailma on luotu uskomattoman realistisesti, ja kuolematon tietoisuutemme samaistetaan väliaikaiseen kehoon. Näin tehdessämme emme edes tajua, että olemme mukana korkeatasoisessa virtuaalisessa pelissä, jonka Luoja on suunnitellut.

    Pinnalliset käsitykset korkeammasta todellisuudesta

    Tässä kohtaa lukija voi sanoa: tähän asti pelin kuvan tulkinta oli moderni ja mielenkiintoinen, mutta heti kun luomisen motiivi tuli esiin - se haisi raamatulliselta tarinalta isoisästä, jolla on parta. Vastaus on, että kuva vanhasta miehestä iskostettiin meihin äidinmaidosta lähtien yleisten kliseiden kulttuuristen ja sosiaalisten kerrosten kautta. Leonardo ja muut menneisyyden nerot täyttivät kirkon määräyksen, jossa päätöksen siitä, mitä ja miten kuvataan, tekivät uskonnolliset toimihenkilöt, usein kaukana Jumalan ymmärtämisen filosofiasta. Lisäksi kuvasto suunniteltiin vuorovaikutukseen massojen kanssa, ja se vaati selkeitä muotoja ja kuvia, jotka pystyivät luomaan katsojaan elävän vaikutelman. Tämä oli olemassa monissa kulttuureissa.

    Ikimuistoisista ajoista lähtien elävä olento on materiaalimaailman suuren "tietokonepelin" houkuttelemana vaeltanut olemassaolon eri tasoilla ja kokenut monien aiempien elämien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Menneisyys on myös mukana muokkaamassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta.


    Vapaus ja ehdollistuminen aineellisessa maailmassa

    Itämaisten viisaiden mukaan kukaan ei pakota elävää olentoa aineelliseen maailmaan tai siitä pois. Sillä Luoja ei loukkaa kaikkein arvokkainta asiaa, eläville olennoille jumalallisen maailman osana annettua valinnanvapautta.

    Aineelliseen maailmaan jäämistä monien elämien ajan voi verrata monitasoiseen uneen, jossa täydellinen tai osittainen herääminen on mahdollista. Ei pidä ajatella, että elävä olento voi hetken mielijohteesta herätä silloin, kun haluaa. Se olisi pinnallinen tulkinta Luojan suuresta suunnitelmasta. Sillä kirjoittaessaan tätä suurinta peliä Hän on laittanut siihen monia nerokkaita merkityksiä, joiden paljastamisen kautta voimme ymmärtää Hänen suurenmoista ja armollista luontoaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ikimuistoisista ajoista lähtien elävä olento on materiaalimaailman suuren "tietokonepelin" houkuttelemana vaeltanut olemassaolon eri tasoilla ja kokenut monien aiempien elämien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Menneisyys on myös mukana muokkaamassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta.


    Vapaus ja ehdollistuminen aineellisessa maailmassa

    Itämaisten viisaiden mukaan kukaan ei pakota elävää olentoa aineelliseen maailmaan tai siitä pois. Sillä Luoja ei loukkaa kaikkein arvokkainta asiaa, eläville olennoille jumalallisen maailman osana annettua valinnanvapautta.

    Aineelliseen maailmaan jäämistä monien elämien ajan voi verrata monitasoiseen uneen, jossa täydellinen tai osittainen herääminen on mahdollista. Ei pidä ajatella, että elävä olento voi hetken mielijohteesta herätä silloin, kun haluaa. Se olisi pinnallinen tulkinta Luojan suuresta suunnitelmasta. Sillä kirjoittaessaan tätä suurinta peliä Hän on laittanut siihen monia nerokkaita merkityksiä, joiden paljastamisen kautta voimme ymmärtää Hänen suurenmoista ja armollista luontoaan.

    Todellisuudessa on siis eri tasoja, ja näemme ihmisten yrittävän luoda omansa. Ja juuri tätä analogiaa yritän käyttää antaakseni toisenlaisen näkökulman tai näkemyksen tästä aineellisesta maailmasta. Vaikka termi "virtuaalitodellisuus" itsessään vaikuttaa meille uudelta, melko hiljattain keksityltä, virtuaalinen tarkoittaa mielikuvituksellista eli luotua tai näennäistä todellisuutta. Itse asiassa ihminen ei voi keksiä mitään uutta, ja tällä toiminnallaan - yrittämällä simuloida, luoda uutta kuviteltua todellisuutta - hän vain jäljittelee Luojaa. Ja jos tarkastelemme asiaa tästä näkökulmasta, tämä aineellinen maailma on myös eräänlainen mekaaninen aika-avaruusjärjestelmä, johon elävät olennot on upotettu, että niiden kehot ovat kuin virtuaalisia avaruuspukuja, joissa ne toimivat tässä todellisuudessa täysin tietämättöminä siitä toisesta todellisuudesta, josta ne tulivat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Todellisuudessa on siis eri tasoja, ja näemme ihmisten yrittävän luoda omansa. Ja juuri tätä analogiaa yritän käyttää antaakseni toisenlaisen näkökulman tai näkemyksen tästä aineellisesta maailmasta. Vaikka termi "virtuaalitodellisuus" itsessään vaikuttaa meille uudelta, melko hiljattain keksityltä, virtuaalinen tarkoittaa mielikuvituksellista eli luotua tai näennäistä todellisuutta. Itse asiassa ihminen ei voi keksiä mitään uutta, ja tällä toiminnallaan - yrittämällä simuloida, luoda uutta kuviteltua todellisuutta - hän vain jäljittelee Luojaa. Ja jos tarkastelemme asiaa tästä näkökulmasta, tämä aineellinen maailma on myös eräänlainen mekaaninen aika-avaruusjärjestelmä, johon elävät olennot on upotettu, että niiden kehot ovat kuin virtuaalisia avaruuspukuja, joissa ne toimivat tässä todellisuudessa täysin tietämättöminä siitä toisesta todellisuudesta, josta ne tulivat.

    Ikimuistoisista ajoista lähtien elävä olento on materiaalimaailman suuren "tietokonepelin" houkuttelemana vaeltanut olemassaolon eri tasoilla ja kokenut monien aiempien elämien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Menneisyys on myös mukana muokkaamassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta.


    Vapaus ja ehdollistuminen aineellisessa maailmassa

    Itämaisten viisaiden mukaan kukaan ei pakota elävää olentoa aineelliseen maailmaan tai siitä pois. Sillä Luoja ei loukkaa kaikkein arvokkainta asiaa, eläville olennoille jumalallisen maailman osana annettua valinnanvapautta.

    Aineelliseen maailmaan jäämistä monien elämien ajan voi verrata monitasoiseen uneen, jossa täydellinen tai osittainen herääminen on mahdollista. Ei pidä ajatella, että elävä olento voi hetken mielijohteesta herätä silloin, kun haluaa. Se olisi pinnallinen tulkinta Luojan suuresta suunnitelmasta. Sillä kirjoittaessaan tätä suurinta peliä Hän on laittanut siihen monia nerokkaita merkityksiä, joiden paljastamisen kautta voimme ymmärtää Hänen suurenmoista ja armollista luontoaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ikimuistoisista ajoista lähtien elävä olento on materiaalimaailman suuren "tietokonepelin" houkuttelemana vaeltanut olemassaolon eri tasoilla ja kokenut monien aiempien elämien myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Menneisyys on myös mukana muokkaamassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta.


    Vapaus ja ehdollistuminen aineellisessa maailmassa

    Itämaisten viisaiden mukaan kukaan ei pakota elävää olentoa aineelliseen maailmaan tai siitä pois. Sillä Luoja ei loukkaa kaikkein arvokkainta asiaa, eläville olennoille jumalallisen maailman osana annettua valinnanvapautta.

    Aineelliseen maailmaan jäämistä monien elämien ajan voi verrata monitasoiseen uneen, jossa täydellinen tai osittainen herääminen on mahdollista. Ei pidä ajatella, että elävä olento voi hetken mielijohteesta herätä silloin, kun haluaa. Se olisi pinnallinen tulkinta Luojan suuresta suunnitelmasta. Sillä kirjoittaessaan tätä suurinta peliä Hän on laittanut siihen monia nerokkaita merkityksiä, joiden paljastamisen kautta voimme ymmärtää Hänen suurenmoista ja armollista luontoaan.

    Todellisuudessa on siis eri tasoja, ja näemme ihmisten yrittävän luoda omansa. Ja juuri tätä analogiaa yritän käyttää antaakseni toisenlaisen näkökulman tai näkemyksen tästä aineellisesta maailmasta. Vaikka termi "virtuaalitodellisuus" itsessään vaikuttaa meille uudelta, melko hiljattain keksityltä, virtuaalinen tarkoittaa mielikuvituksellista eli luotua tai näennäistä todellisuutta. Itse asiassa ihminen ei voi keksiä mitään uutta, ja tällä toiminnallaan - yrittämällä simuloida, luoda uutta kuviteltua todellisuutta - hän vain jäljittelee Luojaa. Ja jos tarkastelemme asiaa tästä näkökulmasta, tämä aineellinen maailma on myös eräänlainen mekaaninen aika-avaruusjärjestelmä, johon elävät olennot on upotettu, että niiden kehot ovat kuin virtuaalisia avaruuspukuja, joissa ne toimivat tässä todellisuudessa täysin tietämättöminä siitä toisesta todellisuudesta, josta ne tulivat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Todellisuudessa on siis eri tasoja, ja näemme ihmisten yrittävän luoda omansa. Ja juuri tätä analogiaa yritän käyttää antaakseni toisenlaisen näkökulman tai näkemyksen tästä aineellisesta maailmasta. Vaikka termi "virtuaalitodellisuus" itsessään vaikuttaa meille uudelta, melko hiljattain keksityltä, virtuaalinen tarkoittaa mielikuvituksellista eli luotua tai näennäistä todellisuutta. Itse asiassa ihminen ei voi keksiä mitään uutta, ja tällä toiminnallaan - yrittämällä simuloida, luoda uutta kuviteltua todellisuutta - hän vain jäljittelee Luojaa. Ja jos tarkastelemme asiaa tästä näkökulmasta, tämä aineellinen maailma on myös eräänlainen mekaaninen aika-avaruusjärjestelmä, johon elävät olennot on upotettu, että niiden kehot ovat kuin virtuaalisia avaruuspukuja, joissa ne toimivat tässä todellisuudessa täysin tietämättöminä siitä toisesta todellisuudesta, josta ne tulivat.

    Vaikka varjo, kaiku ja kangastus ovat vain todellisten asioiden illusorisia heijastuksia, nämä heijastukset tuottavat näennäisen todellisen, merkityksellisen havaitsemisen. Samoin, vaikka sielun samaistuminen fyysiseen kehoon, mieleen ja egoon on harhaa, tämä samaistuminen johtaa pelkoon, joka vainoaa ihmistä kuolemaan asti. ... varjokaiut ja kangastukset ovat vain todellisten asioiden illusorisia heijastuksia. Itse asia voi olla kolmiulotteinen, ja sillä voi olla joitakin ominaisuuksia, kuten maku, haju, paino jne., mutta kun näemme tämän asian varjon, varjo on tasomainen, kaksiulotteinen, ja siitä puuttuu tämä substanssi, eli sillä on vain ulkoinen ääriviiva, sama kuin alkuperäisellä esineellä. Aineellinen maailma on keinotekoinen malli toisesta todellisuudesta. Kaiku, vaikka se sisältääkin tietoa, ei ole alkuperäinen ääni. Toisin sanoen emme voi kaiun perusteella puhua sen henkilön kanssa, jolta ääni tuli. Mirage voi myös edustaa jonkinlaista kuvaa. Kuvitellaan, että aavikolla, jossa ihminen kärsii janosta ja kuumuudesta, hän näkee näyn jostakin keitaasta, jossa on kosteutta, varjoa, hedelmiä jne. Mutta todellisuudessa hän ei voi suojautua tähän kangastukseen, koska siinä ei ole mitään sellaista substanssia, vaan vain näennäistä. Ja nämä kuvat on annettu osoittamaan, että se, mitä me nyt kutsumme todellisuudeksi, tämä aineellinen, tuttu, meitä ympäröivä todellisuus, on itse asiassa kuin varjo, kaiku ja kangastus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikka varjo, kaiku ja kangastus ovat vain todellisten asioiden illusorisia heijastuksia, nämä heijastukset tuottavat näennäisen todellisen, merkityksellisen havaitsemisen. Samoin, vaikka sielun samaistuminen fyysiseen kehoon, mieleen ja egoon on harhaa, tämä samaistuminen johtaa pelkoon, joka vainoaa ihmistä kuolemaan asti. ... varjokaiut ja kangastukset ovat vain todellisten asioiden illusorisia heijastuksia. Itse asia voi olla kolmiulotteinen, ja sillä voi olla joitakin ominaisuuksia, kuten maku, haju, paino jne., mutta kun näemme tämän asian varjon, varjo on tasomainen, kaksiulotteinen, ja siitä puuttuu tämä substanssi, eli sillä on vain ulkoinen ääriviiva, sama kuin alkuperäisellä esineellä. Aineellinen maailma on keinotekoinen malli toisesta todellisuudesta. Kaiku, vaikka se sisältääkin tietoa, ei ole alkuperäinen ääni. Toisin sanoen emme voi kaiun perusteella puhua sen henkilön kanssa, jolta ääni tuli. Mirage voi myös edustaa jonkinlaista kuvaa. Kuvitellaan, että aavikolla, jossa ihminen kärsii janosta ja kuumuudesta, hän näkee näyn jostakin keitaasta, jossa on kosteutta, varjoa, hedelmiä jne. Mutta todellisuudessa hän ei voi suojautua tähän kangastukseen, koska siinä ei ole mitään sellaista substanssia, vaan vain näennäistä. Ja nämä kuvat on annettu osoittamaan, että se, mitä me nyt kutsumme todellisuudeksi, tämä aineellinen, tuttu, meitä ympäröivä todellisuus, on itse asiassa kuin varjo, kaiku ja kangastus.

    Ja nämä kuvat on annettu osoittamaan, että se, mitä me nyt kutsumme todellisuudeksi, tämä aineellinen, tuttu, meitä ympäröivä todellisuus, on itse asiassa kuin varjo, kaiku ja kangastus.


    Toinen asia on se, että todellisuus, jossa nyt elämme, on niin sanotusti hieman monimutkaisempi, se on jo suurempi varjo, konkreettisempi kaiku, konkreettisempi kangastus, jossa on jo mahdollista elää jotenkin. Kyseessä on siis monimutkaisempi illuusion malli, ei vain litteä tai kaukainen illuusio, vaan monimutkaisempi illuusio. Mutta se on myös illuusio, koska siitä puuttuu juuri tämä olemus, tämä sisäinen täyteys.
    Kyseessä on siis monimutkaisempi illuusion malli, ei vain litteä tai kaukainen illuusio, vaan monimutkaisempi illuusio. Mutta se on myös illuusio, koska siitä puuttuu juuri tämä olemus, tämä sisäinen täyteys.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja nämä kuvat on annettu osoittamaan, että se, mitä me nyt kutsumme todellisuudeksi, tämä aineellinen, tuttu, meitä ympäröivä todellisuus, on itse asiassa kuin varjo, kaiku ja kangastus.


    Toinen asia on se, että todellisuus, jossa nyt elämme, on niin sanotusti hieman monimutkaisempi, se on jo suurempi varjo, konkreettisempi kaiku, konkreettisempi kangastus, jossa on jo mahdollista elää jotenkin. Kyseessä on siis monimutkaisempi illuusion malli, ei vain litteä tai kaukainen illuusio, vaan monimutkaisempi illuusio. Mutta se on myös illuusio, koska siitä puuttuu juuri tämä olemus, tämä sisäinen täyteys.
    Kyseessä on siis monimutkaisempi illuusion malli, ei vain litteä tai kaukainen illuusio, vaan monimutkaisempi illuusio. Mutta se on myös illuusio, koska siitä puuttuu juuri tämä olemus, tämä sisäinen täyteys.

    Periaatteessa on kuitenkin olemassa näkemys, jonka mukaan Platonin maailmankatsomukseen vaikutti itäinen kulttuuri, erityisesti vedainen kulttuuri. Platon on siis todennut, että tämän maailman taide ei ole mitään muuta kuin varjon varjo. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että aineellinen maailma itsessään on henkisen maailman varjo. Ja taide on aineellisen maailman varjo, tässä mielessä se on varjon varjo.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Periaatteessa on kuitenkin olemassa näkemys, jonka mukaan Platonin maailmankatsomukseen vaikutti itäinen kulttuuri, erityisesti vedainen kulttuuri. Platon on siis todennut, että tämän maailman taide ei ole mitään muuta kuin varjon varjo. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että aineellinen maailma itsessään on henkisen maailman varjo. Ja taide on aineellisen maailman varjo, tässä mielessä se on varjon varjo.

    Toisin sanoen aineellinen maailma ei Platonin mukaan ole ensisijainen, vaan se on vain heijastus. Ja se, mitä ihmiset yrittävät kuvata tässä, sanotaanko vaikka kuvataiteessa, ei ole jo heijastus alkuperäisestä henkisestä todellisuudesta, vaan heijastus tämän todellisuuden varjosta. Tämä on siis tämän lauseen merkitys, että taide on varjon varjo.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisin sanoen aineellinen maailma ei Platonin mukaan ole ensisijainen, vaan se on vain heijastus. Ja se, mitä ihmiset yrittävät kuvata tässä, sanotaanko vaikka kuvataiteessa, ei ole jo heijastus alkuperäisestä henkisestä todellisuudesta, vaan heijastus tämän todellisuuden varjosta. Tämä on siis tämän lauseen merkitys, että taide on varjon varjo.

    Opimme pyhistä kirjoituksista, erityisesti Veda-perinteestä, sen esoteerisista osista, että alkuperäinen tai henkinen todellisuus on myös hyvin konkreettinen, sillä on kohteita, ja puita on tässä aineellisessa maailmassa vain siksi, että ne ovat siellä. Varjo ei siis välttämättä eroa ulkoisesti mitenkään esineestä, se voi erota olemukseltaan, koska sillä ei ole sisäistä substanssia, mutta ulkoisesti se muistuttaa todellisuutta. Samalla tavalla meidän puumme, vaikka ne näyttävät olevan niin kolmiulotteisia, kolmiulotteisia, ja niissä on kaikkea: lehtiä, kukkia, hedelmiä, ja ikään kuin niillä olisi niin paljon sisältöä ja olemusta, ovat kuitenkin vain alkuperäisten henkisten puiden heijastuksia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Opimme pyhistä kirjoituksista, erityisesti Veda-perinteestä, sen esoteerisista osista, että alkuperäinen tai henkinen todellisuus on myös hyvin konkreettinen, sillä on kohteita, ja puita on tässä aineellisessa maailmassa vain siksi, että ne ovat siellä. Varjo ei siis välttämättä eroa ulkoisesti mitenkään esineestä, se voi erota olemukseltaan, koska sillä ei ole sisäistä substanssia, mutta ulkoisesti se muistuttaa todellisuutta. Samalla tavalla meidän puumme, vaikka ne näyttävät olevan niin kolmiulotteisia, kolmiulotteisia, ja niissä on kaikkea: lehtiä, kukkia, hedelmiä, ja ikään kuin niillä olisi niin paljon sisältöä ja olemusta, ovat kuitenkin vain alkuperäisten henkisten puiden heijastuksia.

    Ja todellisuuden tärkein ominaisuus on pysyvyys, joka on absoluuttisen todellisuuden ominaisuus. Sanskritin kielessä "sat" tarkoittaa ikuisuutta. "Sat" tarkoittaa ikuisuutta. Aineellista maailmaa kutsutaan termillä "asat". Samoin esineellä on taipumus kokea varjo, varjo voi ilmestyä, varjo voi kadota, varjo ilmestyy vain tietyissä olosuhteissa, mutta esine on olemassa enemmän tai vähemmän jatkuvasti. Samoin henkinen todellisuus on olemassa ikuisesti, kun taas aineellinen todellisuus esiintyy vain syklisesti, tietyissä olosuhteissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja todellisuuden tärkein ominaisuus on pysyvyys, joka on absoluuttisen todellisuuden ominaisuus. Sanskritin kielessä "sat" tarkoittaa ikuisuutta. "Sat" tarkoittaa ikuisuutta. Aineellista maailmaa kutsutaan termillä "asat". Samoin esineellä on taipumus kokea varjo, varjo voi ilmestyä, varjo voi kadota, varjo ilmestyy vain tietyissä olosuhteissa, mutta esine on olemassa enemmän tai vähemmän jatkuvasti. Samoin henkinen todellisuus on olemassa ikuisesti, kun taas aineellinen todellisuus esiintyy vain syklisesti, tietyissä olosuhteissa.

    Ja halujensa mukaan elävä olento saa puvun tai tämän mallin, elämänmuodon halujensa mukaan. Jo nyt jokaisessa elämänmuodossa on pieniä karmamuutoksia, jotka riippuvat elävän olennon yksilöllisestä karmasta.
    Syy, miksi aineellinen maailma luotiin.

    Aineellinen maailma on siis virtuaalikone, joka on kuin lastenhuone, jossa tuhmat lapset leikkivät, kunnes kyllästyvät. Vanhemmat luovat tarkoituksellisesti lapsille tällaisen keinotekoisen maailman, kaikki nämä leluradat ja -rakentajat ja kaikenlaiset muut tempaukset, jotta lapset saisivat mielikuvituksensa ja energiansa niin sanotusti sitoutumaan näihin leluihin. He niin sanotusti kasvavat, kasvavat, harjoittavat kaikkia näitä asioita. Aineellinen todellisuus on siis eräänlainen vaihtoehto tottelemattomille sieluille, koska elävällä olennolla on valinnanvapaus…
    Ja koska Jumala on täysin vapaa ja itsenäinen elävä olento, me Hänen hiukkasina olemme myös osittain riippumattomia. Mutta tällä riippumattomuudella ei olisi mitään merkitystä, jos meille ei annettaisi vapautta valita, eli mitä valita…. Ja juuri sitä varten on luotu virtuaalinen tai aineellinen maailma, jossa voimme kokeilla yksilöllistä luovuuttamme, yksilöllistä olemustamme, jotta voimme harjoittaa sitä Jumalasta riippumatta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja halujensa mukaan elävä olento saa puvun tai tämän mallin, elämänmuodon halujensa mukaan. Jo nyt jokaisessa elämänmuodossa on pieniä karmamuutoksia, jotka riippuvat elävän olennon yksilöllisestä karmasta.
    Syy, miksi aineellinen maailma luotiin.

    Aineellinen maailma on siis virtuaalikone, joka on kuin lastenhuone, jossa tuhmat lapset leikkivät, kunnes kyllästyvät. Vanhemmat luovat tarkoituksellisesti lapsille tällaisen keinotekoisen maailman, kaikki nämä leluradat ja -rakentajat ja kaikenlaiset muut tempaukset, jotta lapset saisivat mielikuvituksensa ja energiansa niin sanotusti sitoutumaan näihin leluihin. He niin sanotusti kasvavat, kasvavat, harjoittavat kaikkia näitä asioita. Aineellinen todellisuus on siis eräänlainen vaihtoehto tottelemattomille sieluille, koska elävällä olennolla on valinnanvapaus…
    Ja koska Jumala on täysin vapaa ja itsenäinen elävä olento, me Hänen hiukkasina olemme myös osittain riippumattomia. Mutta tällä riippumattomuudella ei olisi mitään merkitystä, jos meille ei annettaisi vapautta valita, eli mitä valita…. Ja juuri sitä varten on luotu virtuaalinen tai aineellinen maailma, jossa voimme kokeilla yksilöllistä luovuuttamme, yksilöllistä olemustamme, jotta voimme harjoittaa sitä Jumalasta riippumatta.

    Tämä mekanismi itsessään on materiaalinen, sen käynnistää aikatekijä. Eli se toimii kuin kellokoneisto, se on viritetty tietyksi ajaksi, kuin jokin mekanismi, joka kytkee ja sammuttaa ajastimen viideksi minuutiksi, kymmeneksi minuutiksi ja niin edelleen. Tämä aineellinen maailma on kuin mekanismi, joka on käynnistynyt ajan energiasta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tämä mekanismi itsessään on materiaalinen, sen käynnistää aikatekijä. Eli se toimii kuin kellokoneisto, se on viritetty tietyksi ajaksi, kuin jokin mekanismi, joka kytkee ja sammuttaa ajastimen viideksi minuutiksi, kymmeneksi minuutiksi ja niin edelleen. Tämä aineellinen maailma on kuin mekanismi, joka on käynnistynyt ajan energiasta.

    Ja tämän vuoksi tietyt kosmiset syklit muuttuvat avaruudessa, aikakaudet vaihtuvat, vuodenajat vaihtuvat, päivä ja yö vaihtuvat jne., pienet syklit, suuret syklit... Ja tämä aika antaa meille mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmamme, koska tarvitsemme aikaa kaikkeen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja tämän vuoksi tietyt kosmiset syklit muuttuvat avaruudessa, aikakaudet vaihtuvat, vuodenajat vaihtuvat, päivä ja yö vaihtuvat jne., pienet syklit, suuret syklit... Ja tämä aika antaa meille mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmamme, koska tarvitsemme aikaa kaikkeen.

    Niinpä kunnes elävät olennot kyllästyvät tähän aineelliseen toimintaan ja kunnes he ymmärtävät, että sielun ja materian välinen yhteys ei voi antaa sielulle ikuista onnea, tämä peli, tämä uppoutuminen aineelliseen todellisuuteen..


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä kunnes elävät olennot kyllästyvät tähän aineelliseen toimintaan ja kunnes he ymmärtävät, että sielun ja materian välinen yhteys ei voi antaa sielulle ikuista onnea, tämä peli, tämä uppoutuminen aineelliseen todellisuuteen..

    Loppujen lopuksi, kun elävä olento käy läpi tämän jälleensyntymisen pyörän, samsaran pyörän, saa erilaisia elämänmuotoja ja kokemuksia, ja lopulta elävä olento pettyy hieman aineelliseen todellisuuteen ja alkaa ymmärtää, että sielun ja materian kosketus ei voi antaa sielulle korkeampaa makua, koska materia ja tietoisuus, sielu, ovat luonteeltaan täysin erilaisia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Loppujen lopuksi, kun elävä olento käy läpi tämän jälleensyntymisen pyörän, samsaran pyörän, saa erilaisia elämänmuotoja ja kokemuksia, ja lopulta elävä olento pettyy hieman aineelliseen todellisuuteen ja alkaa ymmärtää, että sielun ja materian kosketus ei voi antaa sielulle korkeampaa makua, koska materia ja tietoisuus, sielu, ovat luonteeltaan täysin erilaisia.

    Kristillinen kirkko oli pitkään kieltänyt antiikin kulttuurin, koska se piti kreikkalaisten filosofiaa uhkana maailmankuvalleen. Piilottamalla kreikkalaisten tekstit luostareihin kirkko ei kuitenkaan voinut pitää niitä salassa munkeilta, jotka kopioivat ja säilyttivät käsikirjoituksia. Näin antiikin ajatus vaikutti kristilliseen maailmankuvaan, sillä jokainen maailmankatsomus tarvitsee vankan perustan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristillinen kirkko oli pitkään kieltänyt antiikin kulttuurin, koska se piti kreikkalaisten filosofiaa uhkana maailmankuvalleen. Piilottamalla kreikkalaisten tekstit luostareihin kirkko ei kuitenkaan voinut pitää niitä salassa munkeilta, jotka kopioivat ja säilyttivät käsikirjoituksia. Näin antiikin ajatus vaikutti kristilliseen maailmankuvaan, sillä jokainen maailmankatsomus tarvitsee vankan perustan.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Mikä on siis se niin sanottu "maailmanloppu"?

    Veda- teksteissä on mainittu seuraava avatara - Kalki avatara. Kristinuskossa sanotaan, että se on Jeesuksen toinen tuleminen. Ja hän tulee valkoisella hevosella. Ja hevosen nimikin on tiedossa: Devadata. Tiedämme jo, milloin hän on tulossa, kun planeetat ovat tietyssä asennossa. Tämä on hyvin laaja ja mielenkiintoinen aihe, ja kysymyksesi on myös hyvin mielenkiintoinen. Joskus siitä voidaan keskustella, jos aikaa on. Siinä on yhtäläisyyttä Raamatun kanssa. Mutta se on silti vain yhden aikakauden loppu (Kali Yuga)ja uuden aikakauden alku, joka on Satya yuga.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Mikä on siis se niin sanottu "maailmanloppu"?

    Veda- teksteissä on mainittu seuraava avatara - Kalki avatara. Kristinuskossa sanotaan, että se on Jeesuksen toinen tuleminen. Ja hän tulee valkoisella hevosella. Ja hevosen nimikin on tiedossa: Devadata. Tiedämme jo, milloin hän on tulossa, kun planeetat ovat tietyssä asennossa. Tämä on hyvin laaja ja mielenkiintoinen aihe, ja kysymyksesi on myös hyvin mielenkiintoinen. Joskus siitä voidaan keskustella, jos aikaa on. Siinä on yhtäläisyyttä Raamatun kanssa. Mutta se on silti vain yhden aikakauden loppu (Kali Yuga)ja uuden aikakauden alku, joka on Satya yuga.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Brahmapuri eli Brahman kaupunki. Tämä Brahman kaupunki on hyvin samankaltainen kuvauksissaan, Srimad Bhagavatamin yhdeksännessä laulussa on kuvaus siitä, HYVIN SAMANKALTAINEN, KUIN MITÄ KUVATAAN RAAMATUN VIIMEISESSÄ LUVUSSA, JOHANNEKSEN ILMESTYKSESSÄ, JUMALAN KAUPUNKINA.
    Hyvin samankaltaisia kuvauksia, joten päätelmä on, että on todennäköistä, että se, mitä kristityt kutsuvat Jumalaksi? Todennäköisesti tässä tarkoitetaan Brahmaa, eli tämän aineellisen maailman luojaa, eikä niinkään tuota Korkeinta. Käsitteenä on siis, että ehkä tähän Jumalaan, Luojaan, viitataan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Brahmapuri eli Brahman kaupunki. Tämä Brahman kaupunki on hyvin samankaltainen kuvauksissaan, Srimad Bhagavatamin yhdeksännessä laulussa on kuvaus siitä, HYVIN SAMANKALTAINEN, KUIN MITÄ KUVATAAN RAAMATUN VIIMEISESSÄ LUVUSSA, JOHANNEKSEN ILMESTYKSESSÄ, JUMALAN KAUPUNKINA.
    Hyvin samankaltaisia kuvauksia, joten päätelmä on, että on todennäköistä, että se, mitä kristityt kutsuvat Jumalaksi? Todennäköisesti tässä tarkoitetaan Brahmaa, eli tämän aineellisen maailman luojaa, eikä niinkään tuota Korkeinta. Käsitteenä on siis, että ehkä tähän Jumalaan, Luojaan, viitataan.

    Vedan mukaan maailmankaikkeus, johon Maa kuuluu, koostuu neljästätoista planeettajärjestelmästä. Planeetat jaetaan kolmeen luokkaan: korkeammat planeetat, keskimmäiset planeetat ja alemmat planeetat. Keskimmäiset planeetat ovat kuin maa. Korkeammat planeetat ovat taivaallisia maailmoja, joita ihmiset joskus kutsuvat taivaaksi tai paratiisiksi. Kaikkien näiden planeettajärjestelmien yläpuolella on Jumalan valtakunta eli henkimaailma. Se on luonteeltaan aineeton, eikä sillä ole mitään tekemistä maallisen maailman kanssa. Tiede kertoo meille, että maailmoja on lukemattomia ja että monissa niistä on elämää. Meidän planeettamme on kuin pölyhiukkanen yhdessä pienimmistä universumeista. Jos kuvittelemme vähäpätöisen paikkamme maailmankaikkeuden kokonaisuudessa, se auttaa meitä avaamaan mielemme keskustelemaan aiheista, jotka ovat täysin arkipäiväisen todellisuuden ulkopuolella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedan mukaan maailmankaikkeus, johon Maa kuuluu, koostuu neljästätoista planeettajärjestelmästä. Planeetat jaetaan kolmeen luokkaan: korkeammat planeetat, keskimmäiset planeetat ja alemmat planeetat. Keskimmäiset planeetat ovat kuin maa. Korkeammat planeetat ovat taivaallisia maailmoja, joita ihmiset joskus kutsuvat taivaaksi tai paratiisiksi. Kaikkien näiden planeettajärjestelmien yläpuolella on Jumalan valtakunta eli henkimaailma. Se on luonteeltaan aineeton, eikä sillä ole mitään tekemistä maallisen maailman kanssa. Tiede kertoo meille, että maailmoja on lukemattomia ja että monissa niistä on elämää. Meidän planeettamme on kuin pölyhiukkanen yhdessä pienimmistä universumeista. Jos kuvittelemme vähäpätöisen paikkamme maailmankaikkeuden kokonaisuudessa, se auttaa meitä avaamaan mielemme keskustelemaan aiheista, jotka ovat täysin arkipäiväisen todellisuuden ulkopuolella.

    Jokaista maailmankaikkeutta hallitsevat Korkeimman Jumalan edustajat, jotka työskentelevät Hänen johdollaan ja valvovat aineellisten energioiden ilmenemismuotoja ja toimintaa. Jumala ei osallistu suoraan aineellisten universumien luomiseen ja ylläpitoon, mutta Hänen edustajansa, joita kutsutaan puolijumaliksi, ovat vastuussa niistä. Yksi tällainen edustaja on Brahma. Samaan olentoon saatetaan viitata eri tavoin eri perinteissä. Veda-perinteessä Brahma hoitaa ne luomistehtävät, jotka me yleensä liitämme Korkeimpaan Jumalaan.
    Brahma myös valvoo tiettyjä taivaallisia maailmoja ja asuu korkeimmassa taivaallisessa maailmassa. Jokaisessa maailmankaikkeudessa on eri Brahma. Kun ihmiset puhuvat Luoja-Jumalasta, he itse asiassa puhuvat Brahmasta (joka esiintyy eri kulttuureissa eri nimillä). Hän ei ole Jumala, hän toimii vain Jumalan puolesta. Kristityt palvovat häntä ilmeisesti Jumalana, vaikka hän on puolijumala, kuolevainen kuten ihmisetkin. Mutta hän on maailmankaikkeutemme luoja. Jokaisella maailmankaikkeudella on oma Brahmansa. Brahma ei ole on nimi, vaan ammattinimike.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jokaista maailmankaikkeutta hallitsevat Korkeimman Jumalan edustajat, jotka työskentelevät Hänen johdollaan ja valvovat aineellisten energioiden ilmenemismuotoja ja toimintaa. Jumala ei osallistu suoraan aineellisten universumien luomiseen ja ylläpitoon, mutta Hänen edustajansa, joita kutsutaan puolijumaliksi, ovat vastuussa niistä. Yksi tällainen edustaja on Brahma. Samaan olentoon saatetaan viitata eri tavoin eri perinteissä. Veda-perinteessä Brahma hoitaa ne luomistehtävät, jotka me yleensä liitämme Korkeimpaan Jumalaan.
    Brahma myös valvoo tiettyjä taivaallisia maailmoja ja asuu korkeimmassa taivaallisessa maailmassa. Jokaisessa maailmankaikkeudessa on eri Brahma. Kun ihmiset puhuvat Luoja-Jumalasta, he itse asiassa puhuvat Brahmasta (joka esiintyy eri kulttuureissa eri nimillä). Hän ei ole Jumala, hän toimii vain Jumalan puolesta. Kristityt palvovat häntä ilmeisesti Jumalana, vaikka hän on puolijumala, kuolevainen kuten ihmisetkin. Mutta hän on maailmankaikkeutemme luoja. Jokaisella maailmankaikkeudella on oma Brahmansa. Brahma ei ole on nimi, vaan ammattinimike.

    Toisinaan Brahman virka annetaan olennolle, joka on lähes sataprosenttisesti täydellinen, mutta joka ei ole täysin voittanut halua hallita. Tällaiselle sielulle annetaan mahdollisuus toimia Brahmana- luojana ja valvoa maailmankaikkeuden aineellisten ilmentymien järjestystä. Brahman elinikä on 311 biljoonaa 40 miljoonaa vuotta. Tämä luku saattaa tuntua epäuskottavalta, mutta aika menee eri tavalla korkeimmilla planeetoilla. Tämä luku on ihmisen ajanlaskennan mukainen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisinaan Brahman virka annetaan olennolle, joka on lähes sataprosenttisesti täydellinen, mutta joka ei ole täysin voittanut halua hallita. Tällaiselle sielulle annetaan mahdollisuus toimia Brahmana- luojana ja valvoa maailmankaikkeuden aineellisten ilmentymien järjestystä. Brahman elinikä on 311 biljoonaa 40 miljoonaa vuotta. Tämä luku saattaa tuntua epäuskottavalta, mutta aika menee eri tavalla korkeimmilla planeetoilla. Tämä luku on ihmisen ajanlaskennan mukainen.

    Koska Brahma on aineellinen olento, vaikkakin hyvin kehittynyt, hänkin jättää ruumiinsa elämänsä lopussa. Kun Brahma jättää kehonsa (eli kuolee) 311 biljoonan vuoden kuluttua, kaikki olemassaolo tässä maailmankaikkeudessa tuhoutuu. Brahman keho koostuu älystä, emme pysty sitä havaitsemaan, jos Brahma ei itse haluaa, että havaitsemme sitä. Toisin sanoen neljän miljardin vuoden välein kaikki planeettajärjestelmät, myös korkeammat taivaalliset planeetat, tuhoutuvat. Näiden 4 miljardin vuoden jaksojen sisällä on 14 erillistä ajallista tuhoutumissykliä. Jokaisen syklin aikana tapahtuu järjestäytynyttä ja järjestelmällistä luomista, ylläpitoa ja tuhoamista. Maailmanlaajuisia mullistuksia tapahtuu muun muassa kahden vuosituhannen välein.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koska Brahma on aineellinen olento, vaikkakin hyvin kehittynyt, hänkin jättää ruumiinsa elämänsä lopussa. Kun Brahma jättää kehonsa (eli kuolee) 311 biljoonan vuoden kuluttua, kaikki olemassaolo tässä maailmankaikkeudessa tuhoutuu. Brahman keho koostuu älystä, emme pysty sitä havaitsemaan, jos Brahma ei itse haluaa, että havaitsemme sitä. Toisin sanoen neljän miljardin vuoden välein kaikki planeettajärjestelmät, myös korkeammat taivaalliset planeetat, tuhoutuvat. Näiden 4 miljardin vuoden jaksojen sisällä on 14 erillistä ajallista tuhoutumissykliä. Jokaisen syklin aikana tapahtuu järjestäytynyttä ja järjestelmällistä luomista, ylläpitoa ja tuhoamista. Maailmanlaajuisia mullistuksia tapahtuu muun muassa kahden vuosituhannen välein.

    Luomisen kynnyksellä Korkein Persoonallisuus asetti Veda-tiedon Brahman sydämeen. Luomisen alussa oli vain Brahma, mutta hän ei kuitenkaan luonut Vedoja. Tämän perusteella voimme päätellä, että mikään tämän maailman olento ei olisi voinut laatia Vedoja. Vedalaisen tiedon lahjoitti aineellisen maailman luonut Korkein Herra.


    Brahma-samhita - (kirjaimellisesti "Brahman rukousten kokoelma"), yksi Gaudiya Vaishnavismin tärkeimmistä kirjoituksista. "Brahma Samhita sisältää tämän maailmankaikkeuden luojan, Brahman, Krishnalle esittämät rukoukset, jotka Brahma lausui luomisen alussa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Mikä on siis se niin sanottu "maailmanloppu"?

    Veda- teksteissä on mainittu seuraava avatara - Kalki avatara. Kristinuskossa sanotaan, että se on Jeesuksen toinen tuleminen. Ja hän tulee valkoisella hevosella. Ja hevosen nimikin on tiedossa: Devadata. Tiedämme jo, milloin hän on tulossa, kun planeetat ovat tietyssä asennossa. Tämä on hyvin laaja ja mielenkiintoinen aihe, ja kysymyksesi on myös hyvin mielenkiintoinen. Joskus siitä voidaan keskustella, jos aikaa on. Siinä on yhtäläisyyttä Raamatun kanssa. Mutta se on silti vain yhden aikakauden loppu (Kali Yuga)ja uuden aikakauden alku, joka on Satya yuga.

    Veda- teksteissä on mainittu seuraava avatara - Kalki avatara. Kristinuskossa sanotaan, että se on Jeesuksen toinen tuleminen. Ja hän tulee valkoisella hevosella. Ja hevosen nimikin on tiedossa: Devadata.

    https://krishnastore.com/images/cache/11532.jpg


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luomisen kynnyksellä Korkein Persoonallisuus asetti Veda-tiedon Brahman sydämeen. Luomisen alussa oli vain Brahma, mutta hän ei kuitenkaan luonut Vedoja. Tämän perusteella voimme päätellä, että mikään tämän maailman olento ei olisi voinut laatia Vedoja. Vedalaisen tiedon lahjoitti aineellisen maailman luonut Korkein Herra.


    Brahma-samhita - (kirjaimellisesti "Brahman rukousten kokoelma"), yksi Gaudiya Vaishnavismin tärkeimmistä kirjoituksista. "Brahma Samhita sisältää tämän maailmankaikkeuden luojan, Brahman, Krishnalle esittämät rukoukset, jotka Brahma lausui luomisen alussa.

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Vielä tästä "maailmanlopusta".


    Neljän miljardin vuoden välein kaikki planeettajärjestelmät, myös korkeammat taivaalliset planeetat, tuhoutuvat. Näiden 4 miljardin vuoden jaksojen sisällä on 14 erillistä ajallista tuhoutumissykliä. Jokaisen syklin aikana tapahtuu järjestäytynyttä ja järjestelmällistä luomista, ylläpitoa ja tuhoamista. Maailmanlaajuisia mullistuksia tapahtuu muun muassa kahden vuosituhannen välein.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko tämän uskonnon mukaan olemassa tuomiopäivää, maailmanloppua tai helvettiä ja taivasta?"


    Vielä tästä "maailmanlopusta".


    Neljän miljardin vuoden välein kaikki planeettajärjestelmät, myös korkeammat taivaalliset planeetat, tuhoutuvat. Näiden 4 miljardin vuoden jaksojen sisällä on 14 erillistä ajallista tuhoutumissykliä. Jokaisen syklin aikana tapahtuu järjestäytynyttä ja järjestelmällistä luomista, ylläpitoa ja tuhoamista. Maailmanlaajuisia mullistuksia tapahtuu muun muassa kahden vuosituhannen välein.

    Srila Sridhar Maharaj: Kun Mahapralaya, planeettojen, tähtien ja universumien universaalinen tuhoutuminen, tapahtuu, universumi kutistuu nollaan, lakkaa käytännössä olemasta. Kaikki liike pysähtyy - kaikki tulee tasapainoon. Mutta henkimaailma elää omaa elämäänsä. Se ei ole alemman todellisuuden lakien alainen. Mikään ei voi häiritä Krishnan leikkejä. Ne tapahtuvat ikuisuudessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Kun Mahapralaya, planeettojen, tähtien ja universumien universaalinen tuhoutuminen, tapahtuu, universumi kutistuu nollaan, lakkaa käytännössä olemasta. Kaikki liike pysähtyy - kaikki tulee tasapainoon. Mutta henkimaailma elää omaa elämäänsä. Se ei ole alemman todellisuuden lakien alainen. Mikään ei voi häiritä Krishnan leikkejä. Ne tapahtuvat ikuisuudessa.

    Srimad-Bhagavatam (Bhagavata-purana), johon viitataan "Veda-tiedon kypsänä hedelmänä", käsittelee kymmentä teemaa: (1) sarga, maailmankaikkeuden ensisijainen luominen (hienojakoisella tasolla); (2) visarga, toissijainen luominen Brahman avulla; (3) sthana, luomisen ylläpito; (4) toshana, Jumalan suojelus; (5) utaya, luomisen liikkeellepaneva voima; (6) manvantara - Manun, ihmiskunnan kantaisän, toiminta; (7) isha-anukatha - kertomuksia Jumalasta; (8) nirodha - katoavan aineellisen maailman tuhoutuminen; (9) mukti - vapautuminen materiasta; (10) ashraya - ylin turvapaikka Krishnassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srimad-Bhagavatam (Bhagavata-purana), johon viitataan "Veda-tiedon kypsänä hedelmänä", käsittelee kymmentä teemaa: (1) sarga, maailmankaikkeuden ensisijainen luominen (hienojakoisella tasolla); (2) visarga, toissijainen luominen Brahman avulla; (3) sthana, luomisen ylläpito; (4) toshana, Jumalan suojelus; (5) utaya, luomisen liikkeellepaneva voima; (6) manvantara - Manun, ihmiskunnan kantaisän, toiminta; (7) isha-anukatha - kertomuksia Jumalasta; (8) nirodha - katoavan aineellisen maailman tuhoutuminen; (9) mukti - vapautuminen materiasta; (10) ashraya - ylin turvapaikka Krishnassa.

    Maailman ajan suurin yksikkö on Brahman ja hänen luomansa maailmankaikkeuden elinaika. Maailman luoja ei ole ikuinen. Hän elää 100 "omaa" vuotta (vastaa 311 040 000 000 000 "ihmisvuotta"), jonka jälkeen tapahtuu mahapralaya (suuri tuho), jonka seurauksena aineellisen maailman ja jumalten maailman lisäksi myös Brahma itse tuhoutuu. Kosmos katoaa ja kaaos vallitsee. Ajan kuluessa ...syntyy uusi luoja ja uusi maailmankaikkeus, ja uusi kalpasykli alkaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maailman ajan suurin yksikkö on Brahman ja hänen luomansa maailmankaikkeuden elinaika. Maailman luoja ei ole ikuinen. Hän elää 100 "omaa" vuotta (vastaa 311 040 000 000 000 "ihmisvuotta"), jonka jälkeen tapahtuu mahapralaya (suuri tuho), jonka seurauksena aineellisen maailman ja jumalten maailman lisäksi myös Brahma itse tuhoutuu. Kosmos katoaa ja kaaos vallitsee. Ajan kuluessa ...syntyy uusi luoja ja uusi maailmankaikkeus, ja uusi kalpasykli alkaa.

    Kalpa on Brahman elämään verrattuna vähemmän mahtipontinen kronologinen yksikkö. Se koostuu kahdesta puolikkaasta - Brahman "päivästä" ja "yöstä". Hänen "päivänsä" - on fyysisen maailman ja jumalten joukkojen elinaika. "Yön" lähestyessä on pralaya - kaiken maailmankaikkeudessa asuvan ja itse maailmankaikkeuden tuho.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kalpa on Brahman elämään verrattuna vähemmän mahtipontinen kronologinen yksikkö. Se koostuu kahdesta puolikkaasta - Brahman "päivästä" ja "yöstä". Hänen "päivänsä" - on fyysisen maailman ja jumalten joukkojen elinaika. "Yön" lähestyessä on pralaya - kaiken maailmankaikkeudessa asuvan ja itse maailmankaikkeuden tuho.

    Kalpan ensimmäinen puolisko - "päivä". Brahman 4 320 000 000 "ihmisvuotta" - on puolestaan jaettu 1 000 mahayugaan (tai 4 000 yugaan) tai 14 manvantaraan ("Manun kaudet"). Mahayuga ja manvantara ovat kaksi eri periaatetta, joilla "Brahman päivä" jaetaan lyhyempiin ajanjaksoihin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kalpan ensimmäinen puolisko - "päivä". Brahman 4 320 000 000 "ihmisvuotta" - on puolestaan jaettu 1 000 mahayugaan (tai 4 000 yugaan) tai 14 manvantaraan ("Manun kaudet"). Mahayuga ja manvantara ovat kaksi eri periaatetta, joilla "Brahman päivä" jaetaan lyhyempiin ajanjaksoihin.

    Mahayuga on neljän peräkkäisen aikakauden (yugan) sykli: kritayuga, tretayuga, dvaparayuga ja kaliyuga. Yugan käsite, kuten kalpan käsite, mahdollistaa maailmanajan jäsentämisen jakamalla se määrällisesti määriteltyihin ajanjaksoihin. Mutta yugan luokkaan sisältyy myös hyvin tärkeä laadullinen komponentti. Aika on eettiseltä merkitykseltään epätasa-arvoinen. Mahayugassa ihmiskunnan henkinen tila muuttuu huonompaan suuntaan aikakaudesta toiseen, kunnes se ajautuu täydelliseen rappioon. Siksi jokaisella neljästä yugasta on oma nimensä ja eri aikajakso kuin muilla aikakausilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mahayuga on neljän peräkkäisen aikakauden (yugan) sykli: kritayuga, tretayuga, dvaparayuga ja kaliyuga. Yugan käsite, kuten kalpan käsite, mahdollistaa maailmanajan jäsentämisen jakamalla se määrällisesti määriteltyihin ajanjaksoihin. Mutta yugan luokkaan sisältyy myös hyvin tärkeä laadullinen komponentti. Aika on eettiseltä merkitykseltään epätasa-arvoinen. Mahayugassa ihmiskunnan henkinen tila muuttuu huonompaan suuntaan aikakaudesta toiseen, kunnes se ajautuu täydelliseen rappioon. Siksi jokaisella neljästä yugasta on oma nimensä ja eri aikajakso kuin muilla aikakausilla.

    Kalpa on jaettu 14 manvantaraan ("Manun kaudet"). Yksi manvantara vastaa 71 mahayugaa. Kutakin manvantaraa hallitsee yksi kyseistä nimeä kantavista lainsäätäjistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kalpa on jaettu 14 manvantaraan ("Manun kaudet"). Yksi manvantara vastaa 71 mahayugaa. Kutakin manvantaraa hallitsee yksi kyseistä nimeä kantavista lainsäätäjistä.

    Manu on ensimmäinen esi-isä, ihmisten kantaisä. Koska manvantara päättyy kaikkien elävien olentojen kuolemaan, uusi Manu ilmestyy seuraavan maailmankauden alussa antamaan elämää ja dharmaa uudelle ihmiskunnalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Manu on ensimmäinen esi-isä, ihmisten kantaisä. Koska manvantara päättyy kaikkien elävien olentojen kuolemaan, uusi Manu ilmestyy seuraavan maailmankauden alussa antamaan elämää ja dharmaa uudelle ihmiskunnalle.

    MANUT OVAT IHMISKUNNAN ESI-ISÄT.
    Hänen alaisuudessaan on näiden puolijumalien hallitus, jotka tekevät suoraan työtä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    MANUT OVAT IHMISKUNNAN ESI-ISÄT.
    Hänen alaisuudessaan on näiden puolijumalien hallitus, jotka tekevät suoraan työtä.

    https://vedabase.io/en/library/sb/12/4/
    One thousand cycles of four ages constitute one day of Brahmā, and each day of Brahmā, called a kalpa, contains within it the lifetimes of fourteen Manus. The duration of Brahmā’s night is the same as that of his day. During his night Brahmā sleeps, and the three planetary systems meet destruction; this is the naimittika, or occasional, annihilation. When Brahmā’s life span of one hundred years is finished, there occurs the prākṛtika, or total material, annihilation. At that time the seven elements of material nature, beginning with the mahat, and the entire universal egg composed of them are destroyed. When a person achieves knowledge of the Absolute, he understands factual reality.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://vedabase.io/en/library/sb/12/4/
    One thousand cycles of four ages constitute one day of Brahmā, and each day of Brahmā, called a kalpa, contains within it the lifetimes of fourteen Manus. The duration of Brahmā’s night is the same as that of his day. During his night Brahmā sleeps, and the three planetary systems meet destruction; this is the naimittika, or occasional, annihilation. When Brahmā’s life span of one hundred years is finished, there occurs the prākṛtika, or total material, annihilation. At that time the seven elements of material nature, beginning with the mahat, and the entire universal egg composed of them are destroyed. When a person achieves knowledge of the Absolute, he understands factual reality.

    Missä voi oppia kosmisista sykleistä ja niiden kestosta Pyhiin kirjoituksiin liittyvine viittauksineen?


    Avatkaa Srimad Bhagavatam 3.11, sen nimi on "Eri aikaskaalat". Siinä kaikki alkaa nollasta. Toisin sanoen atomiajasta. Näihin aikakausiin asti, niiden sykleihin jne. Erityisesti siellä, 19. luvun tekstissä, 11. luvussa, 3. laulussa, luetellaan kaikkien näiden yugojen tai aikakausien (Satya, Treta, Dvapara, Kali) kesto. Ainoa asia on se, että siellä ne on lueteltu puolijumalien laskelmien mukaan. Sanotaan vaikka, että Kali-yuga kestää ihmisten laskelmien mukaan 432 tuhatta vuotta ja puolijumalien laskelmien mukaan 1200 vuotta. Siellä on kuvattu kaikki tämä matematiikka, miten, mitä on kerrottava millä, jotta kaikki tämä saadaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Missä voi oppia kosmisista sykleistä ja niiden kestosta Pyhiin kirjoituksiin liittyvine viittauksineen?


    Avatkaa Srimad Bhagavatam 3.11, sen nimi on "Eri aikaskaalat". Siinä kaikki alkaa nollasta. Toisin sanoen atomiajasta. Näihin aikakausiin asti, niiden sykleihin jne. Erityisesti siellä, 19. luvun tekstissä, 11. luvussa, 3. laulussa, luetellaan kaikkien näiden yugojen tai aikakausien (Satya, Treta, Dvapara, Kali) kesto. Ainoa asia on se, että siellä ne on lueteltu puolijumalien laskelmien mukaan. Sanotaan vaikka, että Kali-yuga kestää ihmisten laskelmien mukaan 432 tuhatta vuotta ja puolijumalien laskelmien mukaan 1200 vuotta. Siellä on kuvattu kaikki tämä matematiikka, miten, mitä on kerrottava millä, jotta kaikki tämä saadaan.

    RAKKAUS JA PELKO OVAT YHTEENSOPIMATTOMIA.

    Siksi henkisesti oivaltaneen ihmisen on vaikea hyväksyä, että Jumala on vihainen, mustasukkainen tai kostonhimoinen. Miksi Jumalan pitäisi olla vihainen tai kostonhimoinen meille, kun Jumalan asettamat universaalit lait pitävät automaattisesti huolen siitä, mitä hyvää tai pahaa me ansaitsemme? Henkisesti oivaltanut tietää, että Jumala antaa meille vapauden tehdä mitä haluamme universaalien lakien, kuten karman lain, rajoissa ja odottaa aina, että käännymme Hänen puoleensa, ja että Hän on rakkauden, armon, myötätunnon ja mittaamattoman ymmärryksen Jumala.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    RAKKAUS JA PELKO OVAT YHTEENSOPIMATTOMIA.

    Siksi henkisesti oivaltaneen ihmisen on vaikea hyväksyä, että Jumala on vihainen, mustasukkainen tai kostonhimoinen. Miksi Jumalan pitäisi olla vihainen tai kostonhimoinen meille, kun Jumalan asettamat universaalit lait pitävät automaattisesti huolen siitä, mitä hyvää tai pahaa me ansaitsemme? Henkisesti oivaltanut tietää, että Jumala antaa meille vapauden tehdä mitä haluamme universaalien lakien, kuten karman lain, rajoissa ja odottaa aina, että käännymme Hänen puoleensa, ja että Hän on rakkauden, armon, myötätunnon ja mittaamattoman ymmärryksen Jumala.

    Onko totta, että ihmiset voivat pelastua vain uusien juutalaisten kautta?

    Niin oudolta kuin se kuulostaakin, jotkut jopa uskovat, että jos juutalaisia ei olisi olemassa (ovathan he Jumalan ”valittu kansa”), kaikkien ihmisten kohtalona olisi ikuinen helvetti. Tällaista on kuulunut monta vuotta, eivätkä ne koskaan lakkaa hämmästyttämästä minua. Ymmärtäkää, että juutalaiset ovat kuin mikä tahansa muu kansa: Kaikkien kansojen keskuudessa on hyviä ja pahoja ihmisiä. Eikä voi olla olemassa sellaista asiaa kuin "valittu kansa". Jumalalla ei voi olla suosikkikansaa. Jos joku sanoo niin, se ei voi olla Jumala, vaan ihan joku muu. Joku, joka väittää olevansa jumala mutta ei ole sitä. Se on jotenkin sensuroitu tai muutettu tai jotakin lisätty, mutta se ei voi olla totta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onko totta, että ihmiset voivat pelastua vain uusien juutalaisten kautta?

    Niin oudolta kuin se kuulostaakin, jotkut jopa uskovat, että jos juutalaisia ei olisi olemassa (ovathan he Jumalan ”valittu kansa”), kaikkien ihmisten kohtalona olisi ikuinen helvetti. Tällaista on kuulunut monta vuotta, eivätkä ne koskaan lakkaa hämmästyttämästä minua. Ymmärtäkää, että juutalaiset ovat kuin mikä tahansa muu kansa: Kaikkien kansojen keskuudessa on hyviä ja pahoja ihmisiä. Eikä voi olla olemassa sellaista asiaa kuin "valittu kansa". Jumalalla ei voi olla suosikkikansaa. Jos joku sanoo niin, se ei voi olla Jumala, vaan ihan joku muu. Joku, joka väittää olevansa jumala mutta ei ole sitä. Se on jotenkin sensuroitu tai muutettu tai jotakin lisätty, mutta se ei voi olla totta.

    Todellisen Jumalan edessä kaikki sielut tai elävät olennot ovat tasa-arvoisia, koska kaikki ovat Hänen lapsiaan.

    VEDALAINEN POLKU PITÄÄ KAIKKIA USKONTOJA TOTUUTENA TAI YHDEN TOTUUDEN OSINA JA HENKISEN KEHITYKSEN POLKUINA.

    Hindulaisuus ei syrji muita uskontoja. Hindulaisuus pitää kaikkia aitoja uskontoja potentiaalisina nostamaan seuraajiensa tietoisuutta korkeammalle tasolle ymmärtämään Jumalaa, itseään ja ihmiskuntaa. Se tarjoaa suurimman mahdollisen moninaisuuden Jumalan ymmärtämisen tavoissa. Siksi hinduja voi sekoittaa kenen tahansa kanssa, ja he voivat elää rauhanomaisesti rinnakkain, aivan kuten hindut, buddhalaiset, jainit, sikhit ja muutkin elävät nykyään rauhanomaisesti yhdessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Todellisen Jumalan edessä kaikki sielut tai elävät olennot ovat tasa-arvoisia, koska kaikki ovat Hänen lapsiaan.

    VEDALAINEN POLKU PITÄÄ KAIKKIA USKONTOJA TOTUUTENA TAI YHDEN TOTUUDEN OSINA JA HENKISEN KEHITYKSEN POLKUINA.

    Hindulaisuus ei syrji muita uskontoja. Hindulaisuus pitää kaikkia aitoja uskontoja potentiaalisina nostamaan seuraajiensa tietoisuutta korkeammalle tasolle ymmärtämään Jumalaa, itseään ja ihmiskuntaa. Se tarjoaa suurimman mahdollisen moninaisuuden Jumalan ymmärtämisen tavoissa. Siksi hinduja voi sekoittaa kenen tahansa kanssa, ja he voivat elää rauhanomaisesti rinnakkain, aivan kuten hindut, buddhalaiset, jainit, sikhit ja muutkin elävät nykyään rauhanomaisesti yhdessä.

    Mutta heti kun sekoitetaan toisiin uskontoihin kuuluvia, jotka ovat dogmaattisia näkemyksissään, syntyy ongelmia. Syynä on se, että tällaisissa ihmisissä ei ole tilaa ajatusten moninaisuudelle. He ajattelevat, että Jumalan silmissä kukaan muu ei ole pelastunut. He ajattelevat, että heidän on "pelastettava" kaikki TEKEMÄLLÄ KAIKISTA MUISTA SAMANLAISIA KUIN HE.

    Ja se tapahtuu PAKKOKÄÄNNYTTÄMÄLLÄ KAIKKI MUUT OMIIN DOGMAATTISIIN USKOMUKSIINSA. Siten he eivät anna mitään uskoa tai ymmärrystä millekään muulle uskonnolle KUIN OMALLA USKONNOLLEEN.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta heti kun sekoitetaan toisiin uskontoihin kuuluvia, jotka ovat dogmaattisia näkemyksissään, syntyy ongelmia. Syynä on se, että tällaisissa ihmisissä ei ole tilaa ajatusten moninaisuudelle. He ajattelevat, että Jumalan silmissä kukaan muu ei ole pelastunut. He ajattelevat, että heidän on "pelastettava" kaikki TEKEMÄLLÄ KAIKISTA MUISTA SAMANLAISIA KUIN HE.

    Ja se tapahtuu PAKKOKÄÄNNYTTÄMÄLLÄ KAIKKI MUUT OMIIN DOGMAATTISIIN USKOMUKSIINSA. Siten he eivät anna mitään uskoa tai ymmärrystä millekään muulle uskonnolle KUIN OMALLA USKONNOLLEEN.

    Maailma voisi olla rauhallinen paikka, jos eri ryhmät eivät jatkuvasti yrittäisi HALLITA ja käännyttää MUITA ihmisiä. Tästä syystä on niin PALJON VUOSIA VUODATETTU VERTA, TEURASTETTU, KIDUTETTU, JOTTA KAIKKI MUUTA SAATAISIIN PAKOTETTUA NOUDATTAMAAN VAIN YHTÄ USKONTOA.

    Tällaiset uskonnot aiheuttavat sen, ETTEIVÄT NE YHDISTY JUMALAN KANSSA, VAAN OVAT EROSSA JUMALASTA, koska ne eivät tarjoa tietä nähdä kaikkien olentojen henkistä luonnetta ja jumaluutta.

    Tällaiset uskonnot luovat itse asiassa epäsuhtaa ihmisen ja Jumalan välille, koska ne PAKOTTAVAT seuraajansa keskittymään PINNALLISIIN eroihin sen sijaan, että keskittyisivät syvempään yhtenäisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maailma voisi olla rauhallinen paikka, jos eri ryhmät eivät jatkuvasti yrittäisi HALLITA ja käännyttää MUITA ihmisiä. Tästä syystä on niin PALJON VUOSIA VUODATETTU VERTA, TEURASTETTU, KIDUTETTU, JOTTA KAIKKI MUUTA SAATAISIIN PAKOTETTUA NOUDATTAMAAN VAIN YHTÄ USKONTOA.

    Tällaiset uskonnot aiheuttavat sen, ETTEIVÄT NE YHDISTY JUMALAN KANSSA, VAAN OVAT EROSSA JUMALASTA, koska ne eivät tarjoa tietä nähdä kaikkien olentojen henkistä luonnetta ja jumaluutta.

    Tällaiset uskonnot luovat itse asiassa epäsuhtaa ihmisen ja Jumalan välille, koska ne PAKOTTAVAT seuraajansa keskittymään PINNALLISIIN eroihin sen sijaan, että keskittyisivät syvempään yhtenäisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen.

    ... ei ole muista erillään oleva uskonto. Kyse ei ole siitä, että vedalainen kulttuuri vastustaisi muita henkisiä polkuja. Mutta se edustaa ja tarjoaa keinot, joiden avulla kuka tahansa voi saavuttaa korkeimman mahdollisen henkisen ymmärryksen. Se auttaa ymmärtämään, keitä ja mitä me todella olemme, kaikkien niiden pinnallisuuksien yläpuolella, joita usein löytyy perususkonnoista ja materialistisista uskonnoista. Siksi, jälleen kerran, kuka tahansa, olipa hän minkä uskonnon tai kulttuurin edustaja tahansa, voi silti käyttää Veda-polkua lisätäkseen yleistä ymmärrystään itsestään, maailmankaikkeudesta ja Jumalasta sekä herättääkseen luonnollisen henkisen rakkautemme yhtä ja kaikkia kohtaan.

    HINDULAISUUS, VEDALAINEN KULTTUURI, EI ESITÄ JUMALAA HINDUJEN, MUSLIMIEN, KRISTITTYJEN TAI SIKHIEN JUMALANA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ... ei ole muista erillään oleva uskonto. Kyse ei ole siitä, että vedalainen kulttuuri vastustaisi muita henkisiä polkuja. Mutta se edustaa ja tarjoaa keinot, joiden avulla kuka tahansa voi saavuttaa korkeimman mahdollisen henkisen ymmärryksen. Se auttaa ymmärtämään, keitä ja mitä me todella olemme, kaikkien niiden pinnallisuuksien yläpuolella, joita usein löytyy perususkonnoista ja materialistisista uskonnoista. Siksi, jälleen kerran, kuka tahansa, olipa hän minkä uskonnon tai kulttuurin edustaja tahansa, voi silti käyttää Veda-polkua lisätäkseen yleistä ymmärrystään itsestään, maailmankaikkeudesta ja Jumalasta sekä herättääkseen luonnollisen henkisen rakkautemme yhtä ja kaikkia kohtaan.

    HINDULAISUUS, VEDALAINEN KULTTUURI, EI ESITÄ JUMALAA HINDUJEN, MUSLIMIEN, KRISTITTYJEN TAI SIKHIEN JUMALANA.

    Koska vedalainen kulttuuri on luonteeltaan UNIVERSAALIA, se ei esitä Jumalaa alueellisessa teemassa tai VAIN ”VALITULLE KANSALLE” kuuluvana.

    Emme myöskään löydä, että Jumala olisi vedalaisessa käsityksessä SUOSINUT TIETTYÄ KANSAA. Se, mitä löydätte, on Jumala, joka on rakastava kaikkia kohtaan ja erityisesti bhaktoja kohtaan. Löydämme Jumalan, joka palkitsee ihmisen rakkauden rakkaudella, hänen antautumisensa ja rakastavan mielialansa mukaan, RIIPPUMATTA ALUEESTA, MAASTA RODUSTA TAI JOPA LAJISTA.

    Juuri tällainen Jumala on todella universaali, eikä Hän ole alueellisten siteiden tai paikallisten rajoitusten alainen, vaan hän ulottuu yhteen ja kaikkiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koska vedalainen kulttuuri on luonteeltaan UNIVERSAALIA, se ei esitä Jumalaa alueellisessa teemassa tai VAIN ”VALITULLE KANSALLE” kuuluvana.

    Emme myöskään löydä, että Jumala olisi vedalaisessa käsityksessä SUOSINUT TIETTYÄ KANSAA. Se, mitä löydätte, on Jumala, joka on rakastava kaikkia kohtaan ja erityisesti bhaktoja kohtaan. Löydämme Jumalan, joka palkitsee ihmisen rakkauden rakkaudella, hänen antautumisensa ja rakastavan mielialansa mukaan, RIIPPUMATTA ALUEESTA, MAASTA RODUSTA TAI JOPA LAJISTA.

    Juuri tällainen Jumala on todella universaali, eikä Hän ole alueellisten siteiden tai paikallisten rajoitusten alainen, vaan hän ulottuu yhteen ja kaikkiin.

    Tällainen Jumala löytyy kaikista uskonnoista, ja hänen ymmärtämistään rajoittaa vain tietämättömyys jossakin tietyssä uskonnossa tai tietyssä kansassa.

    Jos kaikki tällaiset ihmiset voisivat laajentaa tietoisuuttaan Jumalan suuruudesta, niin varmasti tällaiset kypsät ihmiset näkisivät saman Jumalan kaikkialla, kaikissa uskonnoissa. Tämä tietoisuuden täyteys johtaisi Jumalaan, sellaisena kuin me tunnemme Hänet, sellaisena kuin Hänet on kuvattu Veda-kirjoituksissa.

    Vedalaisilla on kypsä käsitys Jumalasta, ja he ovat tietoisempia Jumalan monista eri puolista ja näkevät saman Jumalan kaikissa uskonnoissa, heidän ja muiden uskontojen välillä ei ole kitkaa. He voivat elää rauhanomaisesti toisten kanssa ILMAN TARVETTA TUNTEA, ETTÄ KAIKKI MUUT OVAT TUOMITTUJA HELVETTIIN TAI ETTÄ HEIDÄT ON KÄÄNNYTETTÄVÄ, JOTTA HE ”PELASTUISIVAT”.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tällainen Jumala löytyy kaikista uskonnoista, ja hänen ymmärtämistään rajoittaa vain tietämättömyys jossakin tietyssä uskonnossa tai tietyssä kansassa.

    Jos kaikki tällaiset ihmiset voisivat laajentaa tietoisuuttaan Jumalan suuruudesta, niin varmasti tällaiset kypsät ihmiset näkisivät saman Jumalan kaikkialla, kaikissa uskonnoissa. Tämä tietoisuuden täyteys johtaisi Jumalaan, sellaisena kuin me tunnemme Hänet, sellaisena kuin Hänet on kuvattu Veda-kirjoituksissa.

    Vedalaisilla on kypsä käsitys Jumalasta, ja he ovat tietoisempia Jumalan monista eri puolista ja näkevät saman Jumalan kaikissa uskonnoissa, heidän ja muiden uskontojen välillä ei ole kitkaa. He voivat elää rauhanomaisesti toisten kanssa ILMAN TARVETTA TUNTEA, ETTÄ KAIKKI MUUT OVAT TUOMITTUJA HELVETTIIN TAI ETTÄ HEIDÄT ON KÄÄNNYTETTÄVÄ, JOTTA HE ”PELASTUISIVAT”.

    He tunnustavat saman Jumalan, vaikka Häntä palvotaankin monin eri tavoin. Mikä siis on ongelmana? Ei ole mitään ongelmaa. Tämä pätee kaikkien uskontojen vilpittömiin palvojiin.

    Vilpitön ja kypsä kristitty tulee helposti toimeen vilpittömän hindun kanssa, joka tulee helposti toimeen vilpittömän ja kypsän muslimin kanssa, joka tulee toimeen vilpittömän sikhin, buddhalaisen ja niin edelleen kanssa.

    Tämä on aivan eri asia kuin ne ihmiset, jotka leimaavat Jumalan uskonsa mukaan tai jotka puolustautuvat, kun ilmenee ilmeisiä erimielisyyksiä.

    Tämä aiheuttaa pinnallisia erotteluja ja nimityksiä, jotka kasvavat uskonnollisiksi eroiksi, joita henkisesti kypsälle ihmiselle ei ole olemassa.

    Todellinen uskovainen voi helposti tunnistaa toisen omistautumisen Jumalalle jäämättä kiinni ulkoisilta tuntuvista eroista. Se on henkisen elämän ydin, jolla on merkitystä. Siihen me keskitymme.

    VEDALAISUUDESSA EI OLE KÄSITETTÄ JIHADISTA, PYHISTÄ SODISTA, RISTIRETKISTÄ TAI MARTTYYRIKUOLEMASTA SEN PUOLESTA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    He tunnustavat saman Jumalan, vaikka Häntä palvotaankin monin eri tavoin. Mikä siis on ongelmana? Ei ole mitään ongelmaa. Tämä pätee kaikkien uskontojen vilpittömiin palvojiin.

    Vilpitön ja kypsä kristitty tulee helposti toimeen vilpittömän hindun kanssa, joka tulee helposti toimeen vilpittömän ja kypsän muslimin kanssa, joka tulee toimeen vilpittömän sikhin, buddhalaisen ja niin edelleen kanssa.

    Tämä on aivan eri asia kuin ne ihmiset, jotka leimaavat Jumalan uskonsa mukaan tai jotka puolustautuvat, kun ilmenee ilmeisiä erimielisyyksiä.

    Tämä aiheuttaa pinnallisia erotteluja ja nimityksiä, jotka kasvavat uskonnollisiksi eroiksi, joita henkisesti kypsälle ihmiselle ei ole olemassa.

    Todellinen uskovainen voi helposti tunnistaa toisen omistautumisen Jumalalle jäämättä kiinni ulkoisilta tuntuvista eroista. Se on henkisen elämän ydin, jolla on merkitystä. Siihen me keskitymme.

    VEDALAISUUDESSA EI OLE KÄSITETTÄ JIHADISTA, PYHISTÄ SODISTA, RISTIRETKISTÄ TAI MARTTYYRIKUOLEMASTA SEN PUOLESTA.

    Toisin kuin muissa uskonnoissa, joilla on ovat yleensä ÄÄRILIIKKEITÄ TAI POIKKEUKSELLISEN DOGMAATTISIA näkemyksissään, vedalaisessa kulttuurissa ei ole marttyyrinä olemiseen liittyviä käsitteitä, kuten kristinuskossa tai islamilaisessa jihadissa. Nämä ajatukset eivät ole hinduille kovin järkeviä. Miksi? Koska heille henkisessä elämässä ei ole kyse siitä, että taistellaan toisia vastaan yhden uskonnon YLIVALLASTA TOISEEN NÄHDEN. Vedalaisuus suhtautuu kaikkiin uskontoihin kunnioittavasti, koska sillä on oma turvallisuudentunteensa ja vahvuutensa lähestymistavassaan Jumalaan, mikä on kypsän henkisen polun tunnusmerkki. Uskonnon ja minkä tahansa henkisen prosessin tarkoituksena on auttaa yksilöä ymmärtämään paremmin, kuka hän on ja mikä on hänen suhteensa Jumalaan ja mikä on hänen tarkoituksensa maailmankaikkeudessa. Jos ihminen todella yrittää edistyä tällä tavalla, mitä järkeä on osallistua pyhään sotaan tai kuolla marttyyriksi jonkin toisen uskonnon puolesta TAISTELLEN TOISTA USKONTO VASTAAN? Tämä ei ole minkään henkisen polun tarkoitus. Tämän vuoksi Veda-kirjallisuudessa ei juurikaan keskustella MUIDEN USKONTOJEN HALVENTAMISESTA eikä niin sanottuja "VÄÄRIÄ JUMALIA" vastaan käydä kampanjaa, kuten jäykemmissä tai DOGMAATTISISSA USKONNOISSA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisin kuin muissa uskonnoissa, joilla on ovat yleensä ÄÄRILIIKKEITÄ TAI POIKKEUKSELLISEN DOGMAATTISIA näkemyksissään, vedalaisessa kulttuurissa ei ole marttyyrinä olemiseen liittyviä käsitteitä, kuten kristinuskossa tai islamilaisessa jihadissa. Nämä ajatukset eivät ole hinduille kovin järkeviä. Miksi? Koska heille henkisessä elämässä ei ole kyse siitä, että taistellaan toisia vastaan yhden uskonnon YLIVALLASTA TOISEEN NÄHDEN. Vedalaisuus suhtautuu kaikkiin uskontoihin kunnioittavasti, koska sillä on oma turvallisuudentunteensa ja vahvuutensa lähestymistavassaan Jumalaan, mikä on kypsän henkisen polun tunnusmerkki. Uskonnon ja minkä tahansa henkisen prosessin tarkoituksena on auttaa yksilöä ymmärtämään paremmin, kuka hän on ja mikä on hänen suhteensa Jumalaan ja mikä on hänen tarkoituksensa maailmankaikkeudessa. Jos ihminen todella yrittää edistyä tällä tavalla, mitä järkeä on osallistua pyhään sotaan tai kuolla marttyyriksi jonkin toisen uskonnon puolesta TAISTELLEN TOISTA USKONTO VASTAAN? Tämä ei ole minkään henkisen polun tarkoitus. Tämän vuoksi Veda-kirjallisuudessa ei juurikaan keskustella MUIDEN USKONTOJEN HALVENTAMISESTA eikä niin sanottuja "VÄÄRIÄ JUMALIA" vastaan käydä kampanjaa, kuten jäykemmissä tai DOGMAATTISISSA USKONNOISSA.

    Syynä tähän ei ole se, ettei vedalaisuus olisi kiinnostunut ihmisten "pelastamisesta". Syynä on se, että vedalainen kulttuuri antaa kenelle tahansa VAPAUDEN käydä läpi kaiken sen, mikä on tarpeen hänen oman henkisen kehityksensä ja erityisten oivallustensa kannalta. Vedalainen kirjallisuus, jos sitä tutkitaan sen syvimpiin syvyyksiin asti, tarjoaa kaiken, mitä ihminen tarvitsee ymmärtääkseen henkisen totuuden korkeimmat tasot. Kuitenkin jos henkilöllä on vielä tutkittavana erilaisia väyliä henkisissä asioissa, vedalainen kulttuuri ANTAA HÄNELLE MAHDOLLISUUDEN tehdä niin, vaikka hän saattaa ottaa riskin siitä, että hän joutuu käymään läpi hitaan prosessin kohti korkeimpia henkisten oivallusten tasoja. Tämä on JOKAISEN HENKILÖKOHTAINEN VALINTA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Syynä tähän ei ole se, ettei vedalaisuus olisi kiinnostunut ihmisten "pelastamisesta". Syynä on se, että vedalainen kulttuuri antaa kenelle tahansa VAPAUDEN käydä läpi kaiken sen, mikä on tarpeen hänen oman henkisen kehityksensä ja erityisten oivallustensa kannalta. Vedalainen kirjallisuus, jos sitä tutkitaan sen syvimpiin syvyyksiin asti, tarjoaa kaiken, mitä ihminen tarvitsee ymmärtääkseen henkisen totuuden korkeimmat tasot. Kuitenkin jos henkilöllä on vielä tutkittavana erilaisia väyliä henkisissä asioissa, vedalainen kulttuuri ANTAA HÄNELLE MAHDOLLISUUDEN tehdä niin, vaikka hän saattaa ottaa riskin siitä, että hän joutuu käymään läpi hitaan prosessin kohti korkeimpia henkisten oivallusten tasoja. Tämä on JOKAISEN HENKILÖKOHTAINEN VALINTA.

    Siksi PAKKOKÄÄNNYTYKSISSÄ JA TYRANNIMAISESSA USKONNOLLISESSA HALLINNASSA tai uskontojen välisessä kilpailussa ei ole mitään järkeä. Se, mikä on järkevää, on jokaisen yksilön vapaus saavuttaa arvostus siitä, että kaikki ovat henkisiä olentoja, jotka kaikki palaavat takaisin Jumalan luo, mutta OMASSA TAHDISSAAN. Tästä huolimatta vedalaiset henkiset opettajat pyrkivät aina rohkaisemaan jokaista käyttämään aikaansa ja energiaansa parhaalla
    mahdollisella tavalla henkisissä pyrkimyksissään. Näin ihmisiä ohjataan vedalaisessa kulttuurissa, toisin kuin väkisin tapahtuvien käännytysten tai DOGMAATTISEN MÄÄRÄYSTEN AVULLA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siksi PAKKOKÄÄNNYTYKSISSÄ JA TYRANNIMAISESSA USKONNOLLISESSA HALLINNASSA tai uskontojen välisessä kilpailussa ei ole mitään järkeä. Se, mikä on järkevää, on jokaisen yksilön vapaus saavuttaa arvostus siitä, että kaikki ovat henkisiä olentoja, jotka kaikki palaavat takaisin Jumalan luo, mutta OMASSA TAHDISSAAN. Tästä huolimatta vedalaiset henkiset opettajat pyrkivät aina rohkaisemaan jokaista käyttämään aikaansa ja energiaansa parhaalla
    mahdollisella tavalla henkisissä pyrkimyksissään. Näin ihmisiä ohjataan vedalaisessa kulttuurissa, toisin kuin väkisin tapahtuvien käännytysten tai DOGMAATTISEN MÄÄRÄYSTEN AVULLA.

    Uskonnot, JOTAK PITÄVÄT MUITA HENKISIÄ POLKUJA KILPAILIJOINA, eivät koskaan ymmärrä vedalaista polkua, joka on avoimempi. Ne pitävät kiinni VAIN PELOSTAAN, joka saa heidät ajattelemaan, ETTÄ VAIN HEIDÄN TIENSÄ ON OIKEA TIE JA ETTÄ KAIKKI MUUT POLUT JOHTAVAT HELVETTIIN, ikään kuin he tarvitsisivat jonkinlaista vakuutusta siitä, että he ovat oikeassa. Vedalaisuudessa ei ole tällaista pelkoa väärässä olemisesta. Vedalaisen polun seuraajat hankkivat omat henkiset oivalluksensa, jotka vakuuttavat heidät omasta edistymisestään. Se on todellisen henkisen edistymisen merkki, kun tietoisuuden muutos havaitaan suoraan. Siinä on ero vedalaisen polun ja perustavampien ja pelkoon perustuvien uskontojen välillä, jotka ovat riippuvaisia pelkästä sokeasta uskosta prosessiin ilman, että ihminen kokee havaittavia tuloksia tietoisuuden ja tietoisuuden muutoksessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskonnot, JOTAK PITÄVÄT MUITA HENKISIÄ POLKUJA KILPAILIJOINA, eivät koskaan ymmärrä vedalaista polkua, joka on avoimempi. Ne pitävät kiinni VAIN PELOSTAAN, joka saa heidät ajattelemaan, ETTÄ VAIN HEIDÄN TIENSÄ ON OIKEA TIE JA ETTÄ KAIKKI MUUT POLUT JOHTAVAT HELVETTIIN, ikään kuin he tarvitsisivat jonkinlaista vakuutusta siitä, että he ovat oikeassa. Vedalaisuudessa ei ole tällaista pelkoa väärässä olemisesta. Vedalaisen polun seuraajat hankkivat omat henkiset oivalluksensa, jotka vakuuttavat heidät omasta edistymisestään. Se on todellisen henkisen edistymisen merkki, kun tietoisuuden muutos havaitaan suoraan. Siinä on ero vedalaisen polun ja perustavampien ja pelkoon perustuvien uskontojen välillä, jotka ovat riippuvaisia pelkästä sokeasta uskosta prosessiin ilman, että ihminen kokee havaittavia tuloksia tietoisuuden ja tietoisuuden muutoksessa.

    Kristinuskon kannalta vain silloin, kun se hyväksyy muiden uskontojen arvon ja muiden oikeuden noudattaa valitsemiaan uskontunnustuksia ja menettelytapoja, Jeesuksen Kristuksen opettama universaalinen rakkaus voi todella loistaa sen kirkoista ja saarnastuolista. Silloin he voivat tulla toimeen muiden uskontojen edustajien kanssa ilman tuomiota siitä, että kaikki muut joutuvat helvettiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristinuskon kannalta vain silloin, kun se hyväksyy muiden uskontojen arvon ja muiden oikeuden noudattaa valitsemiaan uskontunnustuksia ja menettelytapoja, Jeesuksen Kristuksen opettama universaalinen rakkaus voi todella loistaa sen kirkoista ja saarnastuolista. Silloin he voivat tulla toimeen muiden uskontojen edustajien kanssa ilman tuomiota siitä, että kaikki muut joutuvat helvettiin.

    Loppujen lopuksi yksikään todella rakastava Jumala ei heitä lapsiaan ikuiseen helvettiin ilman mahdollisuutta korjata itseään. Siksi vedalainen kulttuuri tarjoaa syvemmän ymmärryksen Jumalan todellisesta rakastavasta luonteesta kuin uskonnot, jotka perustuvat pelkkään Jumalan pelkoon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Liberaali ja ei-dogmaattinen teos

    Bhagavad-gita päättyy vapaamielisesti. Paljastettuaan syvimmän henkisen tiedon Krishna kehottaa Arjunaa määrittelemään asemansa henkisessä evoluutiossa ja ryhtymään toimiin henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen edistyksen hyväksi. Samalla Bhagavad-gita ei ole dogmaattinen teos, jossa pakotetaan noudattamaan tiettyjä käyttäytymisnormeja. Pikemminkin se on henkinen tietosanakirja, joka sisältää yleiskatsauksen erilaisista joogajärjestelmistä, vedalaisista opetuksista ihmisestä, maailmankaikkeudesta, Absoluutista, sielun jälleensyntymisestä ja monista muista aiheista.

    Jatketaan vaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jatketaan vaan.

    Antaudu Minulle, ja Minä pidän sinusta huolen

    Arjuna on Krishnan paras ystävä, tiedätte sen. Ja auttaakseen häntä voittamaan mielen hämmennyksen ja vaikeudet Krishna antaa hänelle neuvoja ja ohjeita Srimad Bhagavad-gitan muodossa. Erilaiset elävät olennot, jivat, joilla on erilainen mentaliteetti, löytävät täyden tyydytyksen antautuessaan Krishnalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Antaudu Minulle, ja Minä pidän sinusta huolen

    Arjuna on Krishnan paras ystävä, tiedätte sen. Ja auttaakseen häntä voittamaan mielen hämmennyksen ja vaikeudet Krishna antaa hänelle neuvoja ja ohjeita Srimad Bhagavad-gitan muodossa. Erilaiset elävät olennot, jivat, joilla on erilainen mentaliteetti, löytävät täyden tyydytyksen antautuessaan Krishnalle.

    Tässä aineellisessa maailmassa näemme, että näitä totuuksia selitetään hyvin harvoin, kuten joissakin Bhagavad-gitan shlokissa, mutta nämä selitykset ovat hyvin yleviä ja täynnä voimaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä aineellisessa maailmassa näemme, että näitä totuuksia selitetään hyvin harvoin, kuten joissakin Bhagavad-gitan shlokissa, mutta nämä selitykset ovat hyvin yleviä ja täynnä voimaa.

    Krishna paljasti Arjunalle luontonsa kertomalla hänelle: "Minä olen Jumala. Sinun ei pitäisi olla huolissasi itsestäsi. Antaudu Minulle, niin minä pidän sinusta huolen. Jos joskus teet jotain väärää, vääriä tekoja, edes se ei vahingoita sinua. Kosketukseni, hyvän tahdon ja hyvien toiveideni kautta kaikki elämässäsi... tulee olemaan transsendenttistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Krishna paljasti Arjunalle luontonsa kertomalla hänelle: "Minä olen Jumala. Sinun ei pitäisi olla huolissasi itsestäsi. Antaudu Minulle, niin minä pidän sinusta huolen. Jos joskus teet jotain väärää, vääriä tekoja, edes se ei vahingoita sinua. Kosketukseni, hyvän tahdon ja hyvien toiveideni kautta kaikki elämässäsi... tulee olemaan transsendenttistä.

    Kyse on muutamasta asiasta. Krishna puhuu Hänen muistamisestaan, omistautumisesta Hänelle ja kaikinpuolisesta palvelemisesta Hänelle. "Jos antautut Minulle kokonaan, et koskaan joudu vaikeuksiin, sinua eivät koskaan haittaa tekosi, aktiviteettisi, toimintasi. Minä otan kaiken vastuulleni."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyse on muutamasta asiasta. Krishna puhuu Hänen muistamisestaan, omistautumisesta Hänelle ja kaikinpuolisesta palvelemisesta Hänelle. "Jos antautut Minulle kokonaan, et koskaan joudu vaikeuksiin, sinua eivät koskaan haittaa tekosi, aktiviteettisi, toimintasi. Minä otan kaiken vastuulleni."

    Tällaista toivoa herättävää lupausta ei löydy mistään muualta. Krishna lupasi sen viisi vuosituhatta sitten. Ja silti se loistaa yhtä kirkkaana kuin kuunvalo Srimad-Bhagavad-gitassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tällaista toivoa herättävää lupausta ei löydy mistään muualta. Krishna lupasi sen viisi vuosituhatta sitten. Ja silti se loistaa yhtä kirkkaana kuin kuunvalo Srimad-Bhagavad-gitassa.

    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”

    Krishna ottaa kaiken vastuulleen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Krishna ottaa kaiken vastuulleen.

    Krishna: Minä pidän sinusta huolen.


   • Anonyymi

   • Anonyymi

   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tällaista toivoa herättävää lupausta ei löydy mistään muualta. Krishna lupasi sen viisi vuosituhatta sitten. Ja silti se loistaa yhtä kirkkaana kuin kuunvalo Srimad-Bhagavad-gitassa.

    https://www.bhagavad-gita.us/wp-content/uploads/2012/09/gita-03.jpg


    Tällaista toivoa herättävää lupausta ei löydy mistään muualta. Krishna lupasi sen viisi vuosituhatta sitten.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sri Chaitanya Saraswat Math

    the Mission of the inseparable
    Srila B.R. Sridhar Maharaj and Srila B.S. Govinda Maharaj

    Jos ihminen siis hyväksyy tiedon Jumalalta ja päättää aloittaa uuden elämän, hänen vanhat KARMAVELKANSA MITÄTÖIDÄÄN, kun hän vahvistuu henkisellä tiellä. Se, joka on saavuttanut bhaktin - kyvyn palvella Jumalaa ja kaikkia jivoja rakkaudesta, ilman keppiä tai porkkanaa - voi päästä täysin eroon karmasta ja palata henkiseen maailmaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä aineellisessa maailmassa näemme, että näitä totuuksia selitetään hyvin harvoin, kuten joissakin Bhagavad-gitan shlokissa, mutta nämä selitykset ovat hyvin yleviä ja täynnä voimaa.

    Nämä selitykset ovat hyvin yleviä ja täynnä voimaa.


  Ketjusta on poistettu 5 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Tiedätkö autereen?

   Se on vähän niinkuin sinä. Eräänä päivänä se hehkuttaa eteerisenä, laiskan hauen tavoin. Toisena se iskee kuin nälkäinen
   Tunteet
   13
   1997
  2. Mikä tekee kaivatustasi

   haluttavan?
   Ikävä
   108
   1784
  3. Naisten pitäisi lähestyä miehiä enemmän.

   Milloin viimeksi lähestyit miestä ja pyysit kahville tai treffeille?
   Sinkut
   119
   1291
  4. Olit kiinnostunut mutta

   varovaisesti. Elämä koetellut sua mies? 😔
   Ikävä
   76
   1024
  5. Jos Harris saa naiset liikkeelle,niin kenties.....

   Myöskin Nikki Haleyn tukijat lupasivat Harrikselle tukensa.Harris vain 2-3% jäljessä vaikka ei ole edes viellä ehdokas.
   Maailman menoa
   134
   977
  6. Luulin olevani ainoa... Mutta jättääkö muutkin tosiaan lääkärikäynnit sivuun?

   Lueskelin netistä uutisia ja iltalehdessä oli juttua, että ihmiset eivät hakeudu hoitoihin. Luulin olevani ainoa, joka t
   Maailman menoa
   88
   940
  7. No oletko miten paljon miettinyt

   Sitä että mentäiskö me naimisiin? Mieheltä
   Ikävä
   66
   751
  8. Olet hyvin

   rakastettava ja kaipaan sinua.
   Ikävä
   38
   738
  9. Mies jos ottaisit yhteyttä

   Minuun.. kysyisit vaikka että mitä kuuluu? Eihän se paha ois..
   Ikävä
   47
   713
  10. On oltava hyvin varovaisia siinä, miten käytämme sanaa ikuisuus

   Aloitetaan tarkastelemalla sanaa ”ikuinen” tai ”loputon” Raamatussa. G. Campbell Morgan on yksi historian tunnetuimmista
   Hindulaisuus
   228
   683
  Aihe