EROKIRJEENI

Teuvo Suni

Harva kirkosta eronnut lienee joutunut eronsa syyt perustelemaan, saati laatimaan kirjeen. Minun oli se kuitenkin tehtävä, kun Pyhä Henki sen tehtäväksi antoi. 1.4.1996 oli se ilon päivän, kun tämän kirjeen sain käydä lukemassa Ruukin seurakunnan kirkkoherra Reijo Junttilalle:

VOIVATKO KRISTUS JA BELIAR OLLA YHTÄ - EIVÄT - SIKSI LÄHDEN

Toisenlainen on Teologisten tiedekuntien kuin teolgisen instituutin jumala. Toisenlainen on piispa Rimpiläisen kuin muiden piispojen jumala, Toisenlainen on Suomen Lähetysseuran kuin Lähetysyhdistys Kylväjän jumala. Toisenlainen on Suomen Raamattuopiston kuin Suomen rauhanyhdistysten jumala. Toisenlainen on Rukoilevaisten kuin Rukouspalvelun, näiden kaatajien jumala. Toisenlainen on Paavalin synodin kuin Hengen Uudistus Kirkossamme ry:n jumala. Toisenlainen on sanansaattajien kuin Lestadiolaisten Esikoisten jumala. Toisenlainen on Evankelisten kuin Uusherätyksen jumala.
Ja kaiken tämän, jumalten puiston - Suomen Siionin - yllä kaikuu piispa Rimpiläisen ja hänen synodinsa jumalan voimakas ääni: "Nainen vaietkoon seurakunnassa!" Mitä tämä käytännössä merkitsee? Siitä antaa hyvän esimerkin lehtori, joka tämän piispan kätten alta kävi hakemassa vihkimyksen, hengen ja siunauksen. Näin hän tunnusti sanomalehti Kalevan haastattelussa:

"Saarnan pito jumalanpalveluksessa kuuluu Janatuisen mielestä papille. Lehtorinakaan hän ei halua saarnata kirkossa kotimaassa, mutta kylläkin pitää saarnaamista mahdollisena ulkomailla."

Ajatelkaa kaikki, minkälainen tämä piispa Rimpiläisen ja hänen lahkonsa, Paavalin synodin, jumala todellisuudessa on? Kotimaa kun taakse jää, ja lähetyskenttä häämöttää, ja kun ei enää olla piispan valvovan katseen alla, niin nainenkin voi silloin tehdä hieman syntiä - saarnata jopa kirkossa.
Jos on tämä jumala naisten suhteen tiukkapipoinen, niin lestadiolaisten suhteen se on armahtava. Hyvä näyttö saatiin kesäkuun 30. päivänä 1995. Juuri Suviseurojen alla, kun piispa, sanomalehti Kalevan palstatilaa hyväksi käyttäen valkaisi kalkilla kaikki lestadiolaiset, miljoonakavalluksia tehneistä uskonveljistään lähtien, vitivalkoisiksi:

"Sehän on ihan varmaa, että lestadiolainen herätysliike ei opeta mitään muuta kuin rehellisyyttä ja ahkeruutta."

Tämä valkaisu lienee tehty siinä toivossa, että Suviseurojen kansanjoukko vihdoinkin tunnustaisi hänet heidänkin jumalalleen kelpaavaksi mieheksi, ja vastaisi hänen tervehdykseensä "Jumalan terve!" - huudolla.
Jeesuksen seurassa lestadiolaisten miljoonakavalluksetkin olisivat saaneet täysin toisenlaisen lopun. Jerikossakin oli kerran hyvin rikas mies, Sakkeus. Mitä hän koki ja teki, kun sai kohdata Kristuksen?

"Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: "Herra, näin minä teen: puolet omaisyydestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin."
Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: "Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan."

Mikä oli Sakkeukselta kadonnut, kun hän oli omaisuuttaan kartuttanut? Mikä on kadonnut tämän maan piispoilta, papeilta, lahkojohtajilta ja lehtoreilta? TOTUUS. Ihmisten hätää tärkeämpää on valta ja oman lahkon menestyminen. Se ei onnistu ilman rahaa, ja siksi heidän kolminaisuusoppinsa kuuluu:
"On etsittävä, hoidettava ja rahastettava!" Kuinka hyvin tähän sopivatkaan Jeesuksen sanat Matteuksen luvusta 23. Kirjoitan ne nykysuomeksi, jotta ymmärtäisitte:

"Voi teitä, piispat, papit, lehtorit ja lahkojohtajat! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät!
Voi teitä, te lähetysjohtajat ja teidän lähettinne! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret saadaksenne edes yhden uuden lahkonne kannattajan, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette!"

Mitä tämä kaikki, jota tässä ja monissa muissa kirjeissä ja kirjoituksissa olen julkituonut, oikein on? Tässäkö meillä on Kristuksen nimeä kantava seurakunta, jolla on yksi Herra, yksi Henki, yksi usko ja yksi kaste? Muut ovat kadonneet jo aikoja sitten, ja nyt on viimeisenä menossa yksi kaste, kun huhut kertovat luterilaisten pappienkin käyvän Israelin matkoilla salaa upotuskasteella Jordanissa.
Tässäkö meillä on seurakunta, jonka kaikki jäsenet ovat saavuttaneet Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, jossa ei enää kukaan alaikäisinä ajelehdi kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä? Kenen piispan, papin, lehtorin tai lahkojohtajan mielikuvitus tähän riittää?
Kyllä meillä tässä Suomen Luterilaisessa kirkossakin on malliesimerkki lopun ajan Antikristuksen, Saatanan valhehengen, synnyttämästä seurakunnasta. Se hallitsee omiaan eripuraisuudella ja lahkolaisuudella. Jokaisen lahkonsa johtajan korvaan se on kuiskuttanut: "Juuri sinä joukkoinesi olet Kristuksen asialla, älä koskaan anna periksi!"
Todella paksu peite on piispojen, pappien, lehtorien ja lahkojohtajien silmillä, kun eivät huomaa, että saman Saatanan synagogan kasvatteja he kaikki ovat. Sen verran oli Martti Lutherillekin totuutta kirkastunut, että pystyi kirjoittamaan tästä Latomukselle. Valitut teokset osa III:

"Mutta kiitän Herraani Jeesusta Kristusta, joka tämän, minua kohdanneen koettelemuksen on satakertaisesti jo ajassa palkinnut antaessaan minulle oikean tiedon, että jo nyt olen aivan varma siitä, että paavi on tuo viimeisen ajan peto, Antikristus, josta kaikki kirjoitukset ovat ennustaneet: yliopistot taas ovat Saatanan pääsynagogia, joissa sofistiset teologit, nuo epikurolaiset villisiat, harjoittavat valtaansa."

Eivät ole antikristukset viidessäsadassa vuodessa suinkaan vähentyneet, vaan räjähdyksenomaisesti lisääntyneet. Sen todistaa kotikirkkomme tilanne, jossa ei totuutta vastassa ole yksi ainoa antikristus, vaan tuhatpäinen antikristusten lauma, puettuna piispoiksi, papeiksi ja lehtoreiksi.
Luulisi, että jo tässä - kun mukaan lasketaan vielä muutkin kirkkokunnat ja ulkopuoliset lahkot - olisi näin pienelle kansalle Saatanan eksytystä kylliksi - mutta ei-
Kansallakin on oma tahtonsa. Sen todisti helmikuussa julkaistu Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimus: "Kirkon tärkein tehtävä on hautaan siunaaminen." Näin sanoi kansa ja viisveisasi Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä ja iankaikkisesta elämästä. Kunhan vain ruumis saadaan maatumaan piispojen ja pappien tekopyhyydellä siunaamaan multaan. Se on tälle kansalle elämän kallein asia.
Ja - toden totta! Kalliiksi tämä kalliisti palkattujen piispojen, pappien, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien johdolla tapahtuva hautausurakointi kansalle tuleekin. Mutta kun kansa näin tahtoo, se myös sen maksaa.
Joko eksytykset tähän loppuivat? Eivät suinkaan! Nyt kansalle pohjustetaan Rooman matkaa. Vanha rakkaus janottaa: "Oppituomiot uuteen harkintaan. Luterilaiset ja katolilaiset vertailevat vanhurskauttamisoppejaan." Näin otsikoi kirjoituksensa Kalevassa 6.2.1996 Oulun tuomiorovasti, teologian tohtori Arvi Seppänen, ja jatkaa:

"Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista tähtää siihen, että luterilaiset ja katolinen kirkko tunnustaisivat molemminpuolisesti, että 1500-luvun oppituomiot eivät satu toiseen osapuoleen. Näin ne eivät enää tuomitsisi toistensa vanhurskauttamisoppeja."

Viikon kuluttua, 14.2.1996, kuuluttaa arkkipiispa Joh Vikström samassa lehdessä: "Kirkon suhe katolilaisiin on ykkösasia", ja jatkaa:

Pyrkimyksenä on sekä johtaa toisitaan erossa eläviä kirkkoja ykseyteen, että ilmentää niiden kesken jo vallitsevaa ykseyttä."

Tästä vierähti pari viikkoa, kun jälleen saman lehden palstoilla, 27.2.1996, jatkaa teologian lisensiaatti Kari Kuula samasta asiasta:

"Kristinuskon suhde muihin uskontoihin on vapautumassa. Lisääntynyt tieto muista uskonnoista on kuitenkin tehnyt osalle kristikuntaa yhä vaikeammaksi pitää kiinni perinteisestä käsityksestä. Heidän tulkintansa mukaan myös muiden uskontojen piirissä esiintyy todellista ja merkittävää uskonnollista kokemusta. Tällä vuosisadalla katolinen kirkko on virallisesti esittänyt tämän näkemyksen ja myös lukuisat protestanttiset teologit kannattavat sitä. Erityisesti johtava katolinen teologi Karl Rahner ja protestanttinen Birminghamin yliopiston professoti John Hick ovat esittäneet, että aito pelastava usko ei rajoitu vain kristinuskoon, vaan sitä on kaikissa maailmanuskonnoissa."

Tähän on ihmiskunta eksytyksen tiellä tullut. En voi muuta kuin iloita, kun näen, miten hyvin nämä valheet sopivat asioihin, joista olen vuosien varrella kirjoittanut. Ei tässä mitään erikoista ja ihmeellistä ole. Raamatun kirjoitukset, ne, jotka eivät vielä ole toteutuneet, alkavat kiihtyvällä vauhdilla toteutua. Niin kuin nämäkin:

"Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni ntähden.
Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan.
Ja kun laittomus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.
Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille TODISTUKSEKSI, ja sitten tulee loppu."

"Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itsellen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee.
He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja."

Tätä aikaa jo elämme. Enää ei Kristus ole ainoa pelastaja, niin kuin teologian lisensiaatti Kari Kuula kirjoituksessaan toi julki. Taruiksi ovat teolgit tehneet nämäkin Jeesuksen sanat:

"Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi.
Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

Saatana kokoaa omiaan viimeiseen taisteluun Kristuksen omia vastaan, ja siksi ollaan nyt menossa Roomaan. Ei tässä mitään ihmettä ole tapahtumassa. Kirjoitukset vain käyvät toteen. Haluan kuitenkin vielä palauttaa mieleen Martti Lutherin sanat Roomasta. Valitut teokset osa III:

"Mene siis vain Roomaan, hae sieltä aneita ja voikirjeitä, maksa rahaa ja hanki itsellesi erivapauksia, anna vihkiä itsesi luostarin jäseneksi tai rupea piispaksi, kulje pyhiinvaellusmatkoilla, huuda avuksesi pyhimyksiä, lunasta itsesi vapaaksi kiirastulesta, tunnusta syntisi tuollaisille papeille jne. niin joudutpa vihdoin siihen pisteeseen, ettet tiedä, mitä teet, mitä sinulla on tai mitä olet Jumalan edessä, niin sinut on viety harhaan, ja molemmille osapuolille käykin aivan oikein.
Niin kuin Kristuksella ja paavilla on kaksi avainta, niin on myös kaksi eri taivaan valtakuntaa, joihin nuo kaksi eri avainta kuljettavat. Toinen taivaan valtakunta on iankaikkinen elämä, johon meitä syntiraukkoja auttavat Kristuksen avaimet syntien anteeksiantamisella, jonka Kristus on hankkinut kuolemallaan, eivät meidän tekomme. Tämä on Jumalan valtakunta.
Toinen taivaan valtakunta on tuolla ylhäällä ilmassa, jossa perkeleet hallitsevat, niin kuin pyhä Paavali sanoo: sinne auttavat paavin avaimet kaikkia hänen pyhiänsä, jotka pitävät hänen kahleensa ja lakinsa. Sillä sellaisille kuuluu sellainen taivas, ja sellainen taivas ansaitaan ihmislaeilla ja -teoilla.
Sentähden on Kristus todella erinomaisesti jakanut avaimet paavin kanssa. Hän pitää itse omat avaimet, ja antaa paaville maalatut, jotka tämä mielensä mukaan asettaa vaajunaansa tai seinälle. Kristuksen kirkossa niillä ei ole tilaa eikä paikkaa.
Millainen kirkko on siis paavin kirkko? Se on epävarma ja horjuva kirkko, oikea petollinen valhekirkko, joka häilyy epäilyksessä ja uskottomuudessa ilman Jmalan sanaa, sillä se opettaa harha-avaimineen epäilemään ja olemaan epävarma. Mutta kun se on horjuva kirkko, niin se ei ole uskon kirkko, sillä tämä seisoo kalliolla helvetin porttejakin vastaan. Matt.16:18.
Mutta kun se ei ole uskon kirkko, niin se ei myöskään ole Kristillinen kirkko, vaan epäkristillinen kirkko, uskoton kirkko, joka hajottaa ja turmelee oikeaa pyhää, kristillistä kirkkoa. Niin he siis tässä omalla suullaan todistavat, että paavin täytyy olla oikea Antikristus, joka istuu Jumalan temppelissä ja on oikea turmelija ja synnin ihminen, niin kuin pyhä Paavali sanoo:

"Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen.
Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
Muistattehan, että puhuin tästä teille jo silloin, kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa."

Mene siis vain Roomaan, sinä luterilainen kirkko. Tämä on vain pieni harha-askel sen haureuden rinnalla, jota olet vuosisadat harjoittanut.
Men siis vain Roomaan, mutta minu tuelleni ja rahoillani et enää tuota porttoa rakastele. Saatuani tämän kirjeen valmiiksi, menen lukemaan sen seurakuntani kirkkoherralle ja ilmoitan samalla jättäväni tämän kirkon.
Kun minut vuonna 1987 kutsuttiin kirkkoneuvostoon, pidin sitä suurena ihmeenä, kun en entisenä sotilaana omistanut minkään puolueen jäsenkirjaa. Sitä piti kysyä Jumalalta: "Miksi johdatit minut seurakunnan hallintoon?" Helmikuussa 1989 sain vastauksen: "Jotta näkisit, ettei Jumalan seurakuntaa johdeta näin!"
Tämän, jos minkä, olen kyllä saanut monella tavalla todeksi nähdä ja kokea. Siitä ovat todistuksena ne monet kirjeet ja kirjoitukset, joissa olen näistä asioista kertonut. Hiljaisella viikolla, 1989, sain viedä ensimmäiset Pyhän hengen viestit seurakuntaani, sen rauhanyhdistyksille ja Oulun piispalle. Ne kutsuivat totuuteen ja parannukseen. Ja nyt - hiljaisella viikolla 1996 - seitsemän vuotta tuon ensimmäisen viestin jälkeen, on Pyhä Henki selvästi ilmoittanut, että tämä on viimeinen hätähuuto ja kutsu tälle kirkolle.
Näin voin puhtaalla omallatunnolla tehdä ratkaisun, jonka oman lihani ääntä kuunnellen olisin jo neljä vuotta aikaisemmin tehnyt:

"Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä? Mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?
Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko?
Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut:
- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jmalansa ja he minun kansani.
Siksi Herra sanoo: - Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan nteidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni.
Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Tämän ratkaisun jälkeen saattavat piispat, papit, lejtorit, lahkojohtajat ja kaatajapapit papittarineen kokea suuren helpotuksen. Erittäin suuri paino putoaa myös seurakuntani kirkkoherran sekä Oulun tuomiorovastin ja asessorien sydämeltä. Nyt voitte ilman pelkoa suunnitella piispan seuraavaa tarkastusmatkaa tähänkin seurakuntaan. Enää ei tarvitse lähteä pakoon, sillä tämän jälkeen en ole teidän valheitanne seurakuntalaisille paljastamassa.
Älköön nyt vain kukaan erehtykö luulemaan, että Ruukin seurakunnassa ja Oulun tuomiokapitulissa olisi ainoat Saatanan pesäkkeet tässä maassa, kun niin paljon olen niitä kirjeilläni ahdistellut. Ei suinkaan, sillä niin kuin aikaisemmin tuli jo selväksi, niin Saatanan pääsynagogan - teolgisten tiedekuntien - kasvatteja ovat kaikki piispat, papit, lehtorit ja lahkojohtajat.
Nyt vain kävi niin, että jo sangen varhain, vuonna 1958, Jumala johdatti minut, Etelä-Karjalassa syntyneen ja siellä lapsuuden ja nuoruuden viettäneen tänne Pohjois-Pojjanmaalle. Tämäkin oli niin suuri ihme, että se kaipasi Jumalan selitystä. "Täällä minä haluan sinua käyttää", oli vastaus.
Jospa tämänkin prosessin perimmäisen syyn ovat profeetat ennalta ilmoittaneet:

"Herra sanoi minulle: "Pohjoiseta purkautuu onnettomuus tämän maan asukkaiden päälle."

"Pohjoisesta minä herätin miehen, ja hän tuli, auringon nousun suunnalta minä hänet nimeltä kutsuin.
Hän tallaa valtiaita kuin lokaa, tai niin kuin savenvalaja polkee saveaan.
Kuka teistä kertoi sen ennakolta, niin että nyt voisimme sanoa: "Hän puhui totta."
Ei teistä ollut kertojiksi, ei ilmoittajiksi, kukaan ei kuullut teidän tästä puhuvan."

Profeetallinen oli se sunnuntaikin 11.8.1985 Lappeenrannassa, jossa Kristus ilmestyi ensimmäisen kerran. Näytti taivaan kirkkauden ja helvetin mustan pimeyden, ja valtavana taivaan lahjana poisti kaikki mennen elämän traumat, ja siksi lupasin lähteä mihin hän vain haluaa minut lähettää. Tuo näkyhän alkoi siitä, kun kirkon alttariseinä muuttui täysin mustaksi, ja siihen ilmestyi kultakirjaimin sanat: RAAMATTU ON TOTTA.
Tuo päivä oli Sanna-myrskyn päivä. Se syntyi siellä Etelä-Karjalassa, kulki läpi Savon ja teki suurimmat tuhonsa täällä Pohjois-Pohjanmaalla.

Kun Kristusta sanottiin riivaajaksi ja apostoleja hulluiksi, eivät ajat ole siitä mihinkään muuttuneet. Kuten olen monissa kirjoituksissa julkituonut saamani palautteen, olen minäkin mielenhäiriöön joutunut ihminen, joka näiden kirjoitusten kautta vain purkaa ja läpikäy omaa traumaansa. Miksi näin? Siksi, että Raamattu on totta. Se on ollut sitä aina ja on tänäkin päivänä, ja tulee sitä loppuun saakka olemaan - tässäkin maassa:

"Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte ntähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä."

Viimeisen kerran, piispat, papit, lehtorit ja lahkojohtajat, muistakaa tämä: jos Kristus ei olisi tullut, ja jos hänen valittunsa eivät tässäkäään ajassa olisi teidän valheitanne paljastaneet, te ette olisi syyllisiä, mutta nyt teidän on mahdotonta puolustella valheellisia tekojanne.
Muistakaa siis: kerran me kaikki olemme tarkastuksessa, josta ei pakoon pötkitä, ei mpeitetä totuutta pöytäkirjaan valheilla, ei heitetä totuuden kirjeitä avaamattomina roskiin, eikä palauteta niitä avaamattomina lähettäjälle, eikä isketä puhelimen luuria korvaan. Miettikää, missä on se suuri joukko tänään, joka tuossa viimeisessä tarkastuksessa huutaa:

"Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja!"
Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: "En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!"

Ei löydy apua, vaikka huutaisitte: "Herra, toisin olisimme toimineet, jos olisimme totuuden tienneet!"
Arkkipiispasta alkaen on jokainen piispa saanut sen tietää, mutta varoituksista huolimatta, Saatanan evankeliumi on miellyttävämpi.
Voin vain ihmetellä sitäkin, miten hyvään ajankohtaan Pyhä Henki tämän eron ajoitti. Miettiväthän oikeusviranomaiset parhaillaan: pitäisikö rikollisiin järjestöihin kuuluminen lailla kieltää?
Voiko tämän rikollisempia järjestöjä maassa ollakaan, kuin mitä ovat nämä kirkkokunnat ja uskonlahkot, jotka Saatanan valheilla kuljettavat joukkojaan laveaa tietä pitkin suoraan helvettiin.
Saatanaa pelätään, mutta jumalanpelko on täysin kadotettu, vaikka Jeesus sen näin selvästi sanoo:

"Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin."

Nyt kun tämän luterilaisen porttokirkon jätän, voin tehdä sen turvallisella mielellä. Niin kuin Pyhä Henki on elämääni tähänkin asti johdattanut, niin hän edelleen johdattaa, kunhan vain itse olen kuuliainen. Sanoihan hän 8.11.1988, kun neljännen kerran minulle ilmestyi ja muuti omat eläkepäivien suunnitelmat uusiksi:

"Jo ollessasi äidin kohdussa minä valitsin sinut tähän tehtävään. Se eläketulo mikä sinulla on, saa sinulle riittää ja loppuelämäsi olet minun palveluksessani. Menet, minne minä sinut lähetän ja puhut kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä ihmisiä pelkää, sillä minä olen kanssasi ja pelastan sinut. Äläkä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään."

Eikä hän ole tätä kutsumistaan peruuttanut. Saan edelleen kertoa hänen totuuttaa niille, jotka sitä vielä haluavat kuulla, ja vaieta siellä, missä totuudelle on jo selkä käännetty, sillä näin sanoo Herra:

"Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä."

"Jos teitä jossakin talossa tai kaupungiossa ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne.
Totisesti: Sodoman ja Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki."

"Lähtekää pois, jättäkää hänet te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.
Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan."

Tapani mukaan lähetin tämän kirjeen jokaiselle piispalle ja kymmenille lehdille. Mutta tapansa mukaan eivät he tätäkään uskaltaneet julkaista.

43

2607

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • HyväTeuvo!

   Kaatuko rovasti kankena kanveesiin,
   ettäs myös Suomenpiispat,
   ku joutu kuuntelemaan tämänpituisen
   PH-hengen vuodatuksen?

   • Kaikki ne kaatuvat aikanaan. Piispakin on jo poissa. Kolme kertaa kävin hänen luonaan, ja sitten ajoi ulos:

    "Tällaisten asioiden kanssa ei täällä tarvitse juosta. Minä en ole hengenmies, vaan hallintojohtaja, ULOS"

    Puolituntia itkin autossa parkkipaikalla, ennen kuin pystyin ajamaan kotiin Ruukkiin.

    1. adventtina 1992, Ruukin seurakunnassa hän joutui kirkkolakia rikkoen perumaan Tuomiokapitulin määräämän yleisen tarkastuksen, koska ei valheen hengen vallassa uskaltanut seurakunnan edessä asettua Totuuden Hengen saaneen ihmisen kysymysten eteen.

    Josta hänet sitten esivallan hyväveli armahti.


  • -Sherwood-Mediat-EJsvP

   Tässä seuraavssa ei ole minun omakohtaista kirjoitusta. Mutta minun "lihallisuuteni" vastakohta yhtyy täysin seuraavaan.
   Ja sitten siitä roomalais-katolilaisuudesta... sieltä se hapatus Kirkkoon/jopa vapaiden suuntien kirkkoihin tulee.

   T: EJsvP
   http://galleria.suomi24.fi/Sherwood-Mediat-EJsvP

   ---------

   http://kotisivu.dnainternet.fi/poeysti/perusteet.htm

   Usko

   Usko perustuu aina tietoon, joko oikeaan tai väärään. Eedenin puutarhassa ihminen sai kuulla kahdenlaista tietoa, hyvän ja pahan tiedon puusta. Toinen tiedoittaja sanoi, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, te kuolemalla kuolette. Toinen tiedoittaja väitti, ettei ihminen kuole syömällä hyvän ja pahan tiedon puusta vaan hän tulee niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ihminen uskoi väärää tiedottajaa ja niin tämä ensimmäinen tieto-opillinen ongelma tuli ratkaistua väärin.

   Terve epäily ei ole uskon vastakohta varsinkaan silloin kun saamasi tiedot ovat ristiriitaisia. Maailmassa ei ole monta tietolähdettä, joista saatavat tiedot olisivat yhtäpitäviä muista tietovirroista tulevan tiedon kanssa. Itse asiassa epäilyttävää on sellainen tieto, jota kukaan ei aseta kyseenalaiseksi. Paratiisin tilanne oli vielä suhteellisen hyvä kun kahdesta tiedottajasta toinen puhui totta. Usein tilanne on se että on monta tiedottajaa, joista kukaan ei puhu totta.

   Mitään totuutta ei ole ilman Jumalaa, tietoa kyllä. Jos tiedosta puuttuu sen olennainen osa, Totuus, ei tietoa enää pidä sanoa tiedoksi, vaan valheeksi. Tiedon ja valheen erottaminen on ihmiselle elämän ja kuoleman kysymys. On tiedettävä, mitä uskoa, ja mitä ei.

   Ihminen etsii tietoa, joka olisi uskottavaa ja hänen tarpeellisissa asioissa käyttökelpoista. Monenlaisista ongelmista ihminen näyttääkin selviävän, jopa kuun toisella puolella on joku kuulemma käynyt. Ensin hankitaan tieto, jonka perusteella syntyy usko hankkeen onnistumiseen. Sitten ryhdytään toimiin. Asia olisi hieno, jos ihminen osaisi näin hienosti ratkaista myös ongelman nimeltä synti.

   Kun omat voimat eivät riitä, turvaudutaan johonkin suurempaan. Kuulentoon tarvittiin tietääkseni 400.000 miestyövuotta, kun lisäksi oli käytettävissä muut ihmiskunnan saavutukset, joiden määrää miestyövuosissa ei voi edes laskea. Voimat oli kuitenkin laskettu oikein, ja hanke onnistui. Hankkeen onnistuminen lisäsi kai uskoa järjestelmään, siitäkin huolimatta, että hankkeen tarpeellisuudesta voidaan olla eri mieltä.

   Ihminen osaa vastata moneen itse asettamaansa kysymykseen. Järjestelmä voi auttaa joidenkin kysymyksien ratkaisuissa. Vain tärkeimpään kysymykseen ihmisellä ei ole vastausta. Ihminen ei pysty vastaamaan Jumalan edessä teoistaan. Se vie pohjan pois kaikelta muiltakin valoisilta toiveilta. Mitä hyötyä on kuulennosta, kun ihminen käyttää tiedon hedelmät pahojen päämääriensä ajamiseen?

   Jumalan ratkaisu ihmisen tieto-ongelmaan on kaksiosainen: Ensiksi hän poistaa Totuutta ja ihmistä eroittavan synnin. Toiseksi hän uudistaa ihmisen Pyhän Hengen kautta niin, että rajoitettujen kapasiteettien ihminen voi olla yhteydessä täydelliseen tietoon, Totuuteen.

   Ihmiselle Jumalan ratkaisu on helppo: Pyhä Henki paljastaa valheet ja tuo esiin Totuuden. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Jumalalle itselleen ratkaisu oli raskas. Synnin poistamiseksi hän tuli keskuuteemme ja kärsi synnin palkan, kuoleman, ristillä puolestamme. Meidän osaksemme jäi vain tunnustaa hänen Herruutensa. Onhan ihmisen joka tapauksessa päätettävä, kuka on hänen ylin auktoriteettinsa, ja turvansa silloin, kun omat resurssit eivät riitä.

   Kun sinulle kerrotaan, että Jeesus on Kuningas, sinä uskot sen tai et usko. Mutta jos tämä tieto ei tule torjutuksi, on se avain kaiken muun tiedon yhteyteen, tie Totuuteen. Jeesuksen nimessä sinä voit lähestyä Jumalaa. Jeesus on se salasana, joka aukaisee toivon oven.

   Usko Jumalaan tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Jeesus-nimen ja hänen nimissään saarnattavien lupauksien on jostakin tultava tietoosi ennenkuin voit panna toivosi häneen. Kun luemme Raamattua, me näemme, mitä Jumala on meille luvannut. Uskon kautta me voimme ottaa sen vastaan.

   Ensimmäisiä asioita, joita me uskon kautta otamme vastaan Jumalalta, on syntien sovitus ja se antaa meille rohkeuden lähestyä Jumalaa kaikissa muissakin asioissa. Kun otamme kasteen, saamme Jumalan Hengen. Osallisuus Jumalan Hengestä antaa meille mahdollisuuden erottaa oikea tieto väärästä tiedosta. Oleellista on tietää, onko tieto Totuuden kanssa yhtäpitävä. Jumalan Henki myös välittää meille Jumalan sanat, jolloin me alamme pärjätä tässä maailmassa, jossa meitä muiden mukana yritetään johtaa harhaan. Kun uskomme Jumalaan, on uskon kautta mahdollista toteuttaa asioita, jotka entisiin kokemuksiimme verrattuina ovat uusia ja ihmeellisiä. Kaikki on mahdollista sille joka uskoo.

   Ainut luotettava tieto maailmassa on Jumalan sana. Jos hän sanoo, että saat tänään uuden auton, sinä voit kiittää siitä, vaikket vielä näkisikään sitä talosi edessä. Se voi jo olla tallissasi. Jumalan sana on luotettavampi kuin aistihavaintomme.

   Kaste (kr.: baptismo, upotus) vedessä

   Parhaassa tapauksessa evankeliumi Jumalan Valtakunnasta voidaan kuulla yhdessä päivässä. Sen jälkeen kun olet tehnyt ratkaisusi seurata Jeesusta, on välttämätöntä, että otat kasteen (baptismo: upotus) ja mieluimmin heti, ettet tottuisi tottelemattomuuteen. Kaste on raja-asema, jonka kautta käydään sisälle Jumalan Valtakuntaan. Kaste kuuluu lähetyskäskyyn, kts. Matt 28:18-20. Nämä Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin lopussa ovat seuraavat:

   Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla (baptizontes, upottamalla) heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti.

   Kun ihminen tulee uskoon, hän tunnustaa Jeesuksen herruuden ja ottaa kasteen (upotuksen) "Jeesuksen Kristuksen nimeen", kts. Apt 2:38. Myös hänen lapsensa kastetaan (upotetaan) - eihän hän jätä lapsiaan vieraan valtaan, jos itse muuttaa pysyvästi toiseen maahan, kts. Apt. 10:45-48. Esimerkkitapaus on Makedoniasta, Filippin kaupungista:

   Ja hän (vanginvartija) vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että pelastuisin?" Niin he (Paavali ja Silas) sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin (ebaptisti: upotettiin) kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian, ja riemuitsi ..., (kts. Apt 16:30-34).

   Lapsi, joka on syntynyt vaikkakin vain toisen vanhemmista uskoontulon jälkeen, ei tarvitse kastetta. Hän on maassasyntynyt ja hänellä on Taivasten Valtakunnan kansalaisuus jo syntyessään. Samoin myös hänen lapsensa, jos uskossa pysyvät.

   Se, että lapset saavat vanhempiensa kansalaisuuden, pitäisi olla itsestään selvää kenelle tahansa. Mutta lasten ja aikuisten kastamisesta on paholaisen teatterissa noussut iso melu: toiset (katoliset, ortodoksit, luterilaiset ym.) ovat lapsikasteen kannalla ja toiset (baptistit, helluntailaiset jne) kastavat vain aikuisia. Molemmat osapuolet ovat väärässä. Kyseessä on Paholaisen tyypillinen trikki: hän ehdottaa kahta toisilleen näennäisesti vastakohtaista teesiä, jotka molemmat ovat epätosia.

   Toinen kasteessa varteenotettava seikka on nopeus. Ne, jotka eivät halua päästää ihmisiä Taivasten Valtakuntaan, haluavat ennen kastetta järjestää kasteopetusta kastettaville. Toivon pyhiinvaeltajan ymmärtävän, että ensin synnytään ja vasta sitten opiskellaan. Kasteopetusvaatimukseen sisältyy mitä kieroin taka-ajatus: Ennen kastetta ei opetettavalla ole omia henkilökohtaisia kokemuksia hengellisistä asioista, joten hänelle voidaan syöttää mitä puppua hyvänsä opetettavan voimatta arvostella tiedon paikkansapitävyyttä. Siinä voi käydä niin, että opetettava menee niin päästään pyörälle, ettei ikinä osaa tietänsä sisälle Taivasten Valtakuntaan. Kasteen jälkeen asia on toinen - jollei Jumalan henki todista sanaa oikeaksi, se on väärä.

   Maailmassa on yli miljardi ihmistä, jotka luulevat olevansa kastettuja. Heitä on höynäytetty. Pirskotus ei ole kaste. Pirkotetut kirkon jäsenet riippumatta siitä, onko heidät pirskoteltu lapsena tai aikuisena, eivät ole kristittyjä, eivätkä kastettuja. (Uskovien vanhempien lapset ovat eri asia). Jos pirskoteltu ihminen haluaa tulla Taivasten Valtakuntaan, on hänen laskeuduttava alas veteen, "kasteen hautaan", kuten Kolossalaiskirje 2:12 asian ilmoittaa.

   Sovitus tapahtui ristillä noin 1970 vuotta sitten. Jumalan ehdottoman vanhurskauden vaatimus tuli täytettyä Herramme kuollessa ristillä meidän syntiemme tähden. Kasteessa me samaistumme tähän kuolemaan, kts. Kol 2:12. Siksi puhutaankin kasteen hautaan menosta. Kasteen symboliikka kuvaa sitä, että ennen kastetta kyseisen henkilön omat ruumiilliset tarpeet ja mieliteot ohjasivat hänen käyttäytymistään, mutta kuten Jeesus nousi haudasta elääkseen Jumalan yhteydessä, samoin nousee uskovakin kasteelta elääkseen hänen kanssaan.

   Kasteen esikuvat

   Jumalan kansa on kutsuttu kansa. Noin 2000 vuotta ennen Kristusta Jumala kutsui Abramin, miehen kaldealaisen Paddan Aramin Uurista sanoen: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan...", kts. 1.Moos 12:13. Matkallaan Abram joutui ylittämään Eufratin joen. Joen ylityksen johdosta Aabrahamia joukkoineen alettiin nimittämään sanalla "ivri", "toiselle puolelle mennyt" (aramean kielen verbistä "aver", ylittää, mennä toiselle puolelle).

   Abram sai naapureiltaan nimen "ivri", mikä suomen kieleen on tullut muodossa "hebrealainen". Jumalalta Abram sai myös uuden nimen - Aabraham, paljouden isä, mutta hänellä ei ollut poikaa, ei ensimmäistäkään. Pelkät lupaukset vain. Ja kun Aabraham vihdoin sai pojan vaimostaan Saaraista, Herra käski Aabrahamin uhrata poikansa polttouhriksi Jumalalle. Kun Aabraham oli teurastamaisillaan poikansa, Jumala esti hänet siitä ja Aabraham huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen poikansa sijasta. Kts. 1.Moos 22:1-19.

   Kutsu, uhri ja kaste toistuvat Vanhassa Testamentissa myös siinä yhteydessä, kun Israel lähti Egyptistä. Pääsiäislammas uhrattiin ja kaste saatiin Kaislameressä. Kaislameri on Israelille luvatatun maan eteläinen raja. Rajalla käytiin mahtava näytelmä, jossa Israel pelastui ja takaa-ajaja, Egyptin hallitsija valiojoukkoineen hukkui. Kts. 2.Moos, luvut 14 ja 15 sekä 1.Kor 10:1-2.

   Seuraava sukupolvi sai symbolisen kasteensa Jordanissa, sillä Egyptistä lähtenyt sukupolvi oli ollut tottelematon ja kuollut erämaahan. Kuivin jaloin israelilaiset saivat kulkea Jordanin yli luvattuun maahan sen itäisellä rajalla kulkevan Jordan-virran yli, kts. Joosua, luvut 3 ja 4.

   Kun kansa oli ylittänyt Jordanin, oltiin taas maassa, josta Jumala oli todistanut Abramille: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan", (kts. 1.Moos 12:7). Kastamiset jäivät pois käytöstä aina Johannes Kastajaan saakka. Johanneksen aikana Israel kyllä asui maassa, mutta oli luopunut Jumalasta. Israel oli kastettava uudelleen. Kts. Mark 1:3-10.

   Kasteessa liitytään seurakuntaan

   Jumalan seurakuntaan liittyminen tapahtuu uskoontulon ja kasteen kautta. Kun olet tunnustanut Jeesuksen herraksesi ja olet ottanut kasteen, sinä olet seurakunnan jäsen. Muunlaisia rekisteröimistoimenpiteitä ei ole. Kirjaa pitää Jumala taivaissa. Jos vaikka toinenkin vanhemmistasi on uskossa ja sinä olet lapsenuskosi ja sen mukanaan tuoman kuuliaisuuden säilyttänyt, kuulut Jumalan seurakuntaan ilman kastettakin. Jokainen lisäseremonia ja rituaali on turha.

   Kasteesta on olemassa monta oppia, jotka ovat hyvin tarkkoja yksityiskohdissaan ja sisältävät erilaisia ehtoja "seurakuntiin" pääsemiseksi. Niitä ei pidä suostua noudattamaan, sillä ne on keksitty uskovien lahkoihin jakamista varten. Lähetyskäskyssä, kts. Matt 28:18-20, sanotaan, että kaste suoritetaan "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen".

   Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

   Yhteinen nimi Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle on Jeesus. Hän tuli "Herran nimeen", kuten psalmissa 118 oli ennustettu: "Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen (Baruh ha-ba be-shem Jehovah)". (Kts. Ps 118:26). Jeesuksen ratsastaessa aasilla Jerusalemiin, kansa muisti tämän lauseen ja todisti: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, (kr. Osanna! Eulogimenos o erhomenos en onomati Kyriou)!" (Mark 11:9).

   Jumalan nimi oli juutalaisten johtajille ongelmallinen. He sanoivat "Herra" (hebr. Adonai) silloinkin, kun Pyhissä Kirjoituksissa oli kirjoitettu "Jhvh", joka olisi pitää ääntää Jehovah tai Jahve). Myös psalmin Ps 118:26 kääntäjä on tehnyt saman, tahallisen virheen. Psalmin kääntäjällä olisi ollut oikeus jättää nimi kääntämättä, mutta ei muuttaa sitä toiseksi. Kreikkalaisen tekstin kääntäjällä tätä ongelmaa ei ollut, Kyrios oli siihen käypä kreikankielen sana Herralle, sillä samaa sanaa käytettiin Rooman keisareista.

   Kun apostoli Pietari joutui kuulusteluihin Jeesuksen nimeen (kts. Apt 4:7) tehdyn ihmeteon takia, hän vastasi kuulustelijoille näin:

   Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

   Apt 4:8-12

   Kun kirkon opettajilla ei ollut mitään nimeä Isälle tai Pyhälle Hengelle, he eivät voineet kastaa "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen" nimeen. Korvaavaksi menettelyksi tuli kolminkertainen upotus, ensin Isän, sitten Pojan ja kolmanneksi Pyhän Hengen takia, vaan ei nimeen. Jeesuksen, eikän kenenkään muunkaan nimeä ei lainkaan mainittu.

   Kirkolliset harhaopit ovat syntyneet vuosisatojen saatossa. Raamatun aikana kasteet suoritettiin "Jeesuksen nimeen", kts. Apt 2:38; 8:16; 8:48 ja 19:5. Heti Pietarin helluntaisaarnan jälkeen juutalaiset kysyivät: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän? Pietari vastasi:

   Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. (Kts. Apt 2:38).

   Jos sinut on kastettu nimettömään ja tuntemattomaan henkivaltaan, ota kristillinen kaste - upottamalla ja Jeesuksen nimeen ja katso, ettei siihen lisätä mitään selityksiä, varauksia tai muita metkuja.

   Kaste Hengessä

   Jumalan Valtakunnan kansalaiseksi syntyminen on Jeesuksen ja hänen lähettiläittensä yhteistyötä. Herran työtoveri kastaa vedessä ja Herra itse Hengessä. Ensimmäisinä saivat henkikasteen Jeesuksen Jerusalemiin kokoontuneet oppilaat. Silminnäkijät näkivät "ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi". Samalla tavalla saivat Elämän Hengen myös Korneliuksen kotiin kokoontuneet, lihansa puolesta ei-juutalaiset.

   Senjälkeen kun Herra oli täyttänyt Hengellä taivaista ensimmäiset Jeesukseen uskovat juutalaiset (kts. Apt 2:1-13), Herra on täyttänyt Hengellä niitä, joiden päälle hänen lähettämänsä edustaja laittaa kätensä. Näin saivat Pyhän Hengen samarialaiseen sekakansaan kuuluvat uskovat (kts. Apt 8:14-17). Myös Saul, Paavaliksi kutsuttu, sai Pyhän Hengen käsien päällepanemisen kautta. Herra antoi näyssä Damaskossa asuvalle Ananias-nimiselle veljelle tiedot Saulista niin, että tämä pystyi hoitamaan tehtävän, kts. Apt 9:1-22.

   Herra kastaa Hengellä ne, jotka uskon kautta häntä tottelevat. Sinun ei tarvitse ryntäillä etsimään Pyhän Hengen kastetta, sillä Herra tuntee omansa ja lähettää matkaan sen palvelijansa, jonka tahtoo. Joskus näyttää siltä, ettei uskova tiedä olevansa kastettu Hengessä, kts. 1.Kor 3:16, tai epäilee sitä, mikäli hän ei puhu kielillä. Tällöin hän on alttiina vaaralle kieltää itsessään asuva Jumalan Henki ja lähteä etsimään sitä, joka hänellä jo on. Kannattaa muistaa, että Apostolien tekojen toisessa luvussa, selostettaessa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina uskoontulleiden 3000 nuoren uskovan elämää, ei heistä mainita, että apostolit olisivat panneet kätensä heidän päälleen tai että he olisivat puhuneet kielillä. He yksinkertaisesti pysyivät apostolien opetuksessa ja tulokset todistivat siitä, millaista se opetus oli ollut, kts. Apt 2:41-47 ja Apt 4:32-37.

   Pyhä Henki on osuutta Jumalallisesta luonnosta. Pyhän Hengen saanut ihminen ei ole enää entisensä, hän on Uusi ihminen, kts. Ef. 2:14-15:

   Sillä hän on …

   … tehden omassa lihassaan tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi Uudeksi Ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

   Kaste Hengessä ei vielä takaa, ettei ihminen jatkossa tekisi pahaa. Taistelu siitä, kuka on Herra, ihmisessä jatkuu, ja ihmisen on jokaisessa uudessa tilanteessa ratkaistava kumpaa palvella, Jumalaa vai Vastustajaa. Mutta henkikaste on hyvä alku, Jumalan tunnustus ihmiselle. Pyhä Henki opastaa Jumalan lasta oikeisiin valintoihin. Valinnat on kuitenkin tehtävä itse. Tästä kirjoittaa Paavali Efesolaisille:

   Sen minä sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa …

   … teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka …

   Kts. Ef 4:17-24

   Raamatun teksteissä Uudesta ihmisestä käytetään myös nimityksiä "toinen ihminen", "hengellinen ihminen" ja "sisällinen ihminen". Raamatun teksteissä uusi ihminen ei ole etusijalla, etusijalla on Herra. Uusi Ihminen elää hänen yhteydessään Hengessä. Uuden ihmisen löydämme tavallisesti sellaisissa sanamuodoissa kuin "Kristus teissä…" "me hänessä" tai "Kristus meissä". Pari esimerkkiä:

   Kol 1:27:

   Kristus teissä, kirkkauden toivo.

   2.Kor 13:3-4:

   … te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka … olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan …

   Room 8:10:

   Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

   Room 8:11:

   Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

   2 Kor 12:2:

   Tunnen miehen, joka on Kristuksessa …

   Pyhä Henki opastaa ihmisen Jumalan kaikkeen täyteyteen. Pyhän Hengen kaste on alku hengelliselle elämälle. Ensimmäinen ihminen oli maasta, mutta toinen, uusi ihminen on taivaasta. Kts. 1.Kor 15:47.

   Raamatussa me tapaamme myös termin: "olla täynnä Pyhää Henkeä". Tällöin on kyse henkilöstä, joka ei ole pelkästään kastettu, vaan jatkaa kulkuaan Jumalan tahdossa. Enemmän kuin Pyhän Hengen täyteydessä vaeltavia uskovia näyttää kuitenkin olevan niitä, jotka etsivät "Pyhän Hengen kosketusta", sellaista pikkupiristystä arkipäivän ankeuteen, ilman aikomustakaan päästää Jumalan Henkeä sydämensä Herraksi.

   Muut kasteet

   Laajemmasti kasteeksi kutsutaan muitakin ratkaisevia muutoksia hengellisessä elämässä. Esimerkkinä tällaisesta voidaan mainita Jeesuksen ennustus kuolemastaan, jota hän vertaa kasteeseen. Kuolemassakin on kyse rajanylityksestä.

   Käsien päällepaneminen

   Käsien päällepanemisella siirretään toiselle henkilölle sitä, mitä henkilöllä on. Termi syntyi siitä, että kun Mooses pyysi nähdä Jumalan, Jumala torjui asian ja hän sanoi vielä:

   Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. (Kts 2.Ms 33:20).

   Jumala teki vain sen, mikä oli mahdollista ilman Mooseksen kuolemista siihen paikkaan. Hän sanoi:

   Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. (Kts. 2.Ms 33:21-23).

   Jumala siunaa lapsiensa työn. Jos uskova ryhtyy viljelemään perunaa, perunanviljely menestyy. Mooseksen saama siunaus teki hänestä pätevän siihen tehtävään, johon Herra hänet oli pannut: viemään Israelin luvattuun maahan. Ensimmäinen tehtävä tällä tiellä oli rukoilla sen kansan puolesta, jonka johtoon hänet oli pantu.

   Kun Jeesus oli tulossa takaisin Gennesaretin järven toiselta puolelta, tuli häntä vastaan eräs synagogan esimies, Jairus nimeltään. Hän pyysi, että Jeesus tulisi hänen kotiinsa, ja panisi kätensä hänen tyttärensä päälle, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus, jonka työnä oli tehdä tyhjäksi Saatanan tekoja, lähti ja palautti tytön hengen. Raamattu ei kerro, paniko Jeesus kätensä kirjaimellisesti tytön päälle, vai ei, mutta työn hän teki.

   Jumalan lasten työnä on Valtakunnan evankeliumin saarnaaminen, kutsu ajattelun täysremonttiin, pahojen henkien pois ajaminen ja sairaiden parantaminen. Kun Jeesus puhui ihmiselle, hän aina jätti ihmiselle vapaan valinnan. Mutta pahoihin henkiin Jeesus kävi käsiksi. Kun Jeesus puhui pahoille hengille, hän käski pahaa henkeä lähtemään pois ihmisestä. Pahat henget lähtivät ja sairaat paranivat.

   Kun Jeesus lähetti matkaan opetuslapsiaan, hän ei unohtanut antaa heille selviä ohjeita siitä, mitä tehdä. Markuksen evankeliumin lopussa Jeesus antaa myös selvät tunnusmerkit siitä, minkälaisia ovat hänen opetuslapsensa:

   Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Mark 16:17-18.

   Ne niinkutsutut kristityt, jotka eivät usko Jeesukseen, eivät hänen nimessään aja ulos riivaajia, eivätkä laita käsiään sairaiden tai Paholaisen valtaan joutuneitten päälle. He pelkäävät, että ihmiset nauraisivat heille, jolleivät sairaat parantuisi tai Paholaisen hallitsema ihminen vapautuisi. Jos he ottaisivat riskin, Jumala päästäisi pulasta sekä heidät, että vihollisen valtaan joutuneet. Se, joka uskoo Jeesukseen, saa voiton.

   Meidän tehtävämme on välittää edelleen Jumalan siunausta. Jumala ajaa pois pahat henget ja täyttää ihmisen Pyhällä, jumalallisella Hengellä. Käsien päällepanemista käytetään myös muissa kun Hengen saamisen yhteydessä. Yleensä on kysymys siunaamisesta, esimerkiksi silloin, kun veli eroitetaan itsenäiseen tehtävään. Esimerkkinä voidaan mainita tapaus, jossa Syyrian Antiokian seurakunta eroitti Barnabaan ja Sauluksen lähetystyöhön. Siinähän käsien päällepano Paavalin kohdalla tapahtui jo vähintäinkin toisen kerran.

   Ne niinkutsutut kristityt, jotka eivät noudata Jumalan säätämää järjestystä, käyttävät käsien päällepanemista omissa hierarkisissa tarkoituksissaan, antaakseen jollekin järjestelmänsä jäsenelle erikoisaseman toisiin nähden. Käsien päällepano ei kuitenkaan tee oikeutetuksi epäoikeutettua tekoa. Jumalan seurakunnassa jokainen uskovan on pappi suhteessa ei-uskoviin. Pappisvihkimykseen käsien päällepanoa ei tarvita. Se, että joku sanoo vihkivänsä papiksi jonkun käsien päällepanemisen kautta, on uskovien yleistä pappeutta vastaan suunnattu jumalaton teko.

   Ylösnousemukset

   Jeesus tuli maailmaan tekemään tyhjäksi Saatanan työt, joista ensimmäisiä oli kuolema, joka syntiinlankeemuksen kautta tuli ihmiskunnan osaksi. Ihminen lakkasi elämästä Jumalan yhteydestä, menetti yhteytensä elämään, kuoli. Tässä olotilassa olevasta ihmisestä kertoo Saarnaaja (3:17-18): "...että he tulisivat tietämään, että he omassa olossaan ovat eläimiä". Jeesus sanoo ihmisestä ihmiselle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta tule sinä ja seuraa minua." Ihminen, joka ottaa vastaan tämän kutsun, saa kokea hengen uudistuksen ja Saatanan työ hänen kohdallaan tulee eliminoitua, kts. 1.Kor 15:1-58. Ensimmäisenä ylösnousemuksena voidaan hyvällä syyllä pitää sitä, kun ihminen lähtee seuraamaan Jeesusta.

   Jeesus antoi näytön ylösnousemuksesta ensin kuolemalla, sitten nousemalla kuolleista ja sitten nousemalla sinne, jossa koskaan ei kuolla.

   Ylösnousemuksia on useita. Jeesus hakee ensin omansa luokseen ilman oikeudenkäyntiä. Ne kansat, jotka eivät Jeesuksen Herruutta tunnusta, herätetään tuomion ylösnousemukseen ja heille määrätään se osa, jonka he ovat ansainneet, oikeudenmukaisesti. Hehän eivät ole hakeneet sitä armoa, joka Jeesuksen veressä tarjotaan. Heilläkään ei olisi mitään pelättävää, jolleivät olisi pahaa tehneet, mutta ne, jotka pahuudessa pysyvät, tuomitaan ikuiseen rangaistukseen, "helvettiin". Kts. Matt 25:31-46. Jumalan tarjoukset ovat siis armo tai oikeudenmukaisuus ja valinta on sinun.

   Tuomiot

   Kansanomaisen käsityksen mukaan kaikki ihmiset joutuvat aikanaan Jumalan tuomittavaksi niinsanotulla viimeisellä tuomiolla. Toinen kansanomainen käsitys on, että paratiisin portilla Pyhä Pietari päästää sisään hyvät ihmiset ja hylkää pahat. Käsitykset ovat melko omatekoisia, kirkollisia. Vähäinenkin tutustuminen raamattuihin antaa asiasta toisenlaisen kuvan. Tuomioita, kuten ylösnousemuksiakin, on useita. Raamatun mukaan tuomiot tapahtuvat tietyssä järjestyksessä.

   Ensinnäkin, niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, ei mitään kadotustuomiota enää tule, kts Room 8:1. Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli heidän tuomionsa. He ovat jo saaneet paikkansa Jumalan armoistuimen juuressa, kts. Ef 2:6 ja Joh. 3:16. Armoistuimen edessä ne, jotka Kristuksessa ovat, palkitaan ansioittensa mukaan.

   On kuitenkin huomioitava, että Jumalan Valtakuntaan on liittynyt henkilöitä, jotka armon saatuaan, eivät ole suostuneet olemaan armahtavaisia toisia kohtaa. Nämä henkilöt ovat käyneet jopa kasteella, ja menestyneet hyvin erilaisissa hierarkisissa järjestelmissä. Nämä pääsevät muiden uskovien seurassa aina perille asti, mutta heitetään ulos juhlien jo alettua - lue vertaus kuninkaan pojan häistä tai muistele, mitä lupasit Isä Meidän rukousta lausuessasi. Ne uskovien joukkoon liittyneet ihmiset, jotka eivät ole laupeutta noudattaneet, eivät saa osakseen armoa edes armoistuimen edessä: sekä Rm 14:10 ja 2Kr 5:10:

   Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. (Rm 14:10)

   Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. (2.Kor 5:10)

   Toisaalta ne, jotka ovat hyljänneet Jeesuksen evankeliumin, ovat jo tuomittu, kts. Johanneksen evankeliumi, 3:17-19.

   Kolmanneksi kertovat raamatut henkilöistä, jotka jäivät matkalle. Etsi ja lue vertaus kymmenestä neitsyestä.

   Vasta neljänneksi mieleeni tulee Matteuksen evankeliumin 25. luvun kertomus kansojen tuomioista. Ns. viimeisellä tuomiolla tuomitaan kansat sen mukaan, miten he ovat kohdelleet keskuudessaan eläviä Jeesuksen veljiä. Kansoja ei tuomita yksilöinä, he ovat järjestelmässään menettäneet henkilöllisyytensä, ja heidän synneiksi lasketaan kaikki ne synnit, jotka heidän yhteisönsä on tehnyt, riippumatta siitä, onko joku yhteisön jäsen ollut itse tekemässä rikosta tai ei. Myös näiden ihmisten lapset ovat saman rangaistuksen alla kuin heidän vanhempansa.

   Lisäksi on mainittava se, että se, että mainitussa Matteuksen evankeliumin 25. luvussa on kohta, joka ilmoittaa, että se, joka antaa vaikka lasillisen vettä Jeesuksen veljelle siksi, että tämä kuuluu Jumalan kansaan, ei jää palkkaansa vaille.

   • Teuvo Suni

    Päivästä toiseen syytät minua katkeruudesta?
    Olenhan kertonut, että 40 elämäni vuotta olin
    todella katkera. En niinkään ihmisiä, vaan Jumalaa
    kohtaa, joka oli minulle niin kurjan elämän antanut.
    Ei Kristus anna Henkeään katkeroituneeseen sydämeen.
    Syytätkö Johannes Kastajaa ja Jeesustakin katkeraksi,
    kun he kumpikin toistelivat samanlaista tekstiä:

    "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut,
    että te voitte välttää tulevan vihan."

    "Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi!
    Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te
    voisitte välttää Jumalan vihan."

    Etkö ole huomannut, että tämä on keskustelupalsta?
    Miksi sinä toimit täällä kuin kopiokone, joka
    edelleen linkität tänne milloin minkin suunnan oppeja.
    Miksi et todista itse siitä, miten Kristus tuli elämääsi?
    Jos ei ole vielä tullut, niin tunnusta se avoimesti,
    ja mieti: miksi hän ei ole tullut?
    Miksi sinä kynsin ja hampain riiput kiinni ihmisissä?
    Etkö ole koskaan lukenut tätä:

    "Näin sanoo Herra: - Kirottu on se mies, joka turvaa
    ihmisiin, katoavaisten ihmisten voimaan, mies,
    jonka sydän luopuu Herrasta!
    Hän on kuin piikkipensas (joka huutaa vain katkeruutta),
    joka yksin kituu aavikolla, kasvaa kivierämaassa,
    suolaisella kamaralla, missä kukaan ei asu."

    Ja sitten tämä teksti jatkuu näin:

    "Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja
    panee turvansa häneen! Hän on kuin puron partaalle
    istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen.
    Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät
    aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä
    ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää.
    Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton
    vailla vertaa! Kuka sen tuntee?
    Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin
    ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten
    hän elää ja MILLAISIA OVAT HÄNEN TEKOJENSA HEDELMÄT.

    Se, että itse joudun vastauksissani jatkuvasti
    turvautumaan Raamattuun, johtuu siitä, että jo
    opetuksensa ensimmäisillä tunneilla Pyhä Henki
    käski minun todistaa kaikki sanomiseni Raamatulla:
    "Näin sanoo Herra!"

    Siksi Saatana sanoo tästä menetelmästä:
    "Taas tuo Teuvo hakkaa ihmisiä Raamatulla päähän.
    Milloinhan se oppii tietämään, että Jumala on rakkaus!"


   • -Sherwood-Mediat-EJsvP
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Päivästä toiseen syytät minua katkeruudesta?
    Olenhan kertonut, että 40 elämäni vuotta olin
    todella katkera. En niinkään ihmisiä, vaan Jumalaa
    kohtaa, joka oli minulle niin kurjan elämän antanut.
    Ei Kristus anna Henkeään katkeroituneeseen sydämeen.
    Syytätkö Johannes Kastajaa ja Jeesustakin katkeraksi,
    kun he kumpikin toistelivat samanlaista tekstiä:

    "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut,
    että te voitte välttää tulevan vihan."

    "Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi!
    Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te
    voisitte välttää Jumalan vihan."

    Etkö ole huomannut, että tämä on keskustelupalsta?
    Miksi sinä toimit täällä kuin kopiokone, joka
    edelleen linkität tänne milloin minkin suunnan oppeja.
    Miksi et todista itse siitä, miten Kristus tuli elämääsi?
    Jos ei ole vielä tullut, niin tunnusta se avoimesti,
    ja mieti: miksi hän ei ole tullut?
    Miksi sinä kynsin ja hampain riiput kiinni ihmisissä?
    Etkö ole koskaan lukenut tätä:

    "Näin sanoo Herra: - Kirottu on se mies, joka turvaa
    ihmisiin, katoavaisten ihmisten voimaan, mies,
    jonka sydän luopuu Herrasta!
    Hän on kuin piikkipensas (joka huutaa vain katkeruutta),
    joka yksin kituu aavikolla, kasvaa kivierämaassa,
    suolaisella kamaralla, missä kukaan ei asu."

    Ja sitten tämä teksti jatkuu näin:

    "Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja
    panee turvansa häneen! Hän on kuin puron partaalle
    istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen.
    Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät
    aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä
    ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää.
    Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton
    vailla vertaa! Kuka sen tuntee?
    Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin
    ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten
    hän elää ja MILLAISIA OVAT HÄNEN TEKOJENSA HEDELMÄT.

    Se, että itse joudun vastauksissani jatkuvasti
    turvautumaan Raamattuun, johtuu siitä, että jo
    opetuksensa ensimmäisillä tunneilla Pyhä Henki
    käski minun todistaa kaikki sanomiseni Raamatulla:
    "Näin sanoo Herra!"

    Siksi Saatana sanoo tästä menetelmästä:
    "Taas tuo Teuvo hakkaa ihmisiä Raamatulla päähän.
    Milloinhan se oppii tietämään, että Jumala on rakkaus!"

    http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=1000000000000003&conference=4500000000000100&posting=22000000012969047

    Hyvä Teuvo Suni... En halua missään määrin syyttää sinua enkä Ramuakaan. Mutta kysyn; Oletko edes lukenut ajatuksella linkkejäni? En edelleenkään kuulu mihinkään lohkoon tai lahkoon!
    Minä en ole pitkiin aikoihin (moniin, moniin vuosiin) roikkunut yhdessäkään ihmisessä kiinni mitä hengellisiin tulee!

    1. Päivästä toiseen syytät minua katkeruudesta?

    Vastaus: Yhden kerran tänään avauksessani sanoin; Paljon oikeaa tietoa, katkeruus kunhan poistuisi... Onko se päivästä toiseen syyttämistä?
    Minä en ole syyttäjäsi. Se on Jeshuan Kristuksen tehtävänä aikanaan jos tarvetta on, kuten sen varmaankin tiesit jo?

    2.Syytätkö Johannes Kastajaa ja Jeesustakin katkeraksi, kun he kumpikin toistelivat samanlaista tekstiä: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan." "Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää Jumalan vihan."

    Vastaus: En syytä Johannesta enkä Jeshuaa! Minä en ole tuolla tavalla sinulle sanonut edes yrittänyt sanoa enkä sano!

    3.Etkö ole huomannut, että tämä on keskustelupalsta? Miksi sinä toimit täällä kuin kopiokone, joka edelleen linkität tänne milloin minkin suunnan oppeja. Miksi et todista itse siitä, miten Kristus tuli elämääsi? Jos ei ole vielä tullut, niin tunnusta se avoimesti, ja mieti: miksi hän ei ole tullut? Miksi sinä kynsin ja hampain riiput kiinni ihmisissä?

    Vastaus: Olen huomannut että tämä on keskustelupalsta noin vuonna 2000 jolloin täällä oli todella hiljaista ja autiota vielä. Linkkini ja informaationi ovat aika pitkälti ihmisiltä joita on jo ulos kutsuttu. En tarkoita etkä voi sinäkään sanoa etteikö lohkoissa ja lahkoissa vielä "joitakin" vilpittömiä Jeshuan etsijöitä olisi!? Opetus on mitä on se (laidasta laitaan) myönnettäköön! Jeshua Kristus tuli minun elämääni kriisin kautta josta olen jo kertonutkin (linkki).
    Olen täällä luterilaisella palstalla julkisesti tunnustanut syntejäni koska tiedän että Suomessa moni muukin kipuilee samojen asioiden kanssa.
    Olen ollut huutavana äänenä Porissa 2 palstalla joista minut on laittomasti ennaltatietäen sensuroitu pois. Suomi24:sen Pori palstalta poistuin itse vapaa ehtoisesti tehtyäni 7 päivän sopimuksen wicca Riina00 "sefun" kanssa.

    Myönnän tämän Teuvo hyvä että etsijän paikalla olen ollut ja pysynkin lopulliseen lihani lunastus hetkeen asti ja olen valmis pian omalla nimelläni jatkamaan työtä Jeshuan Kristuksen Nasaretilaisen kirkastamiseksi sekä totuuden ylläpitämiseksi. Jos olen ketään loukannut, pyydän anteeksi. Sekä jos sinulle Herra on antanut tehtäväksi fariseusten ojentamisen... ojenna heitä niin että se nyt ei ainakaan 100%:sesti totuutta etsivien niskaan tulisi kuten nyt tuli. Siunausta Teuvo sinulle!

    T: Veljesi jos sopii? EJsvP
    http://galleria.suomi24.fi/Sherwood-Mediat-EJsvP

    Galatalaiskirje:
    5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.


  • matonen

   Pitäisikö mielestäsi v.lestadiolaiset erottaa kirkosta siksi kun he antavat toisilleen syntejä anteeksi, tai pitäsikö tämä oikein lailla kieltää. Kumpi mielestäsi olisi parempi?

   • Teuvo Suni

    koska he valehtelevat kun sanovat,
    että vain he ovat oikeita jumalanlapsia,
    ja siksi vain heillä on valta antaa ihmisille syntejä anteeksi.
    Ja jotka eivät heidän oppiaan todeksi usko, heidät
    he tuomitsevat armotta helvettiin.
    Minullakin on heidän päägururtaan saatuna kolme
    tuollaista matkalippua.
    Jumala piti minua niin kauan tämän porttokirkon sisällä,
    että sain todeksi nähdä, miten tuo heidän
    saatanallinen oppi on vammauttanut lähes kaikki
    sen opin ulkopuoliset ihmisetkin.
    Kun pidin vanhustenkerhoja ja raamattupiirejä,
    niin ei ollut ainuttakaan kertaa, jos ei joku olisi
    ottanut puheeksi noiden rauhanyhdistysläisten tekemisiä.
    Ja tälläkin tavoin Saatana estää näiltäkin ihmisiltä
    totuuden etsinnän omasta sydämestään, kun aina vain
    ihmetellään tuon saatanallisen lahkon touhuja.
    Eräskin vanha mies sanoi: "Sitten kun minä teen kuolemaa,
    sitten menen pyytämään Hautamäeltä synninpäästön."

    Olen usealta kymmeneltä papilta saanut,
    kahdenkeskisissä keskusteluissa kuulla samat sanat,
    että tuo oppi on harhaoppi. Mutta kun olen
    pyytänyt heitä taistelmaan tuota oppia vastaan,
    niin silloin kirkkaat silmät alkavatkin siristää
    ja suu menee suppuun. Kaikki vaikenevat. Miksi?
    Siksi, koska kirjoitettu on:

    "Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloinhan se on
    noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta
    silloin voisi pysyä koossa?"


   • matonen
    Teuvo Suni kirjoitti:

    koska he valehtelevat kun sanovat,
    että vain he ovat oikeita jumalanlapsia,
    ja siksi vain heillä on valta antaa ihmisille syntejä anteeksi.
    Ja jotka eivät heidän oppiaan todeksi usko, heidät
    he tuomitsevat armotta helvettiin.
    Minullakin on heidän päägururtaan saatuna kolme
    tuollaista matkalippua.
    Jumala piti minua niin kauan tämän porttokirkon sisällä,
    että sain todeksi nähdä, miten tuo heidän
    saatanallinen oppi on vammauttanut lähes kaikki
    sen opin ulkopuoliset ihmisetkin.
    Kun pidin vanhustenkerhoja ja raamattupiirejä,
    niin ei ollut ainuttakaan kertaa, jos ei joku olisi
    ottanut puheeksi noiden rauhanyhdistysläisten tekemisiä.
    Ja tälläkin tavoin Saatana estää näiltäkin ihmisiltä
    totuuden etsinnän omasta sydämestään, kun aina vain
    ihmetellään tuon saatanallisen lahkon touhuja.
    Eräskin vanha mies sanoi: "Sitten kun minä teen kuolemaa,
    sitten menen pyytämään Hautamäeltä synninpäästön."

    Olen usealta kymmeneltä papilta saanut,
    kahdenkeskisissä keskusteluissa kuulla samat sanat,
    että tuo oppi on harhaoppi. Mutta kun olen
    pyytänyt heitä taistelmaan tuota oppia vastaan,
    niin silloin kirkkaat silmät alkavatkin siristää
    ja suu menee suppuun. Kaikki vaikenevat. Miksi?
    Siksi, koska kirjoitettu on:

    "Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloinhan se on
    noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta
    silloin voisi pysyä koossa?"

    Etkö ole huomannut että samat tuomionsanat kaikuvat myös huuliltasi, kohderyhmä on vain kohdallasi valtavasti suurempi, koska siinä menee kasvottomasti lähes jokainen ja myös viattomat lapset kasteveden mukana tai ilman sitäkin. Tuomiosi on aivan sama ja armoa ei edes voi pyytää.

    Neuvoisin ystävällisesti, että jos haluat jotain rakentaa, niin kirjoita kirja. Kirja, jossa kerrot kädestä pitäen miten KÄYTÄNNÖSSÄ se ahtaanportin temppu onnistuneesti voidaan tehdä, koska kaikilla ei ole aikaa odottaa kymmeniä vuosia ja kaikilta ei vaan löydy riittävää määrää katkeruutta lähtöpontimeksi.


   • matonen
    Teuvo Suni kirjoitti:

    koska he valehtelevat kun sanovat,
    että vain he ovat oikeita jumalanlapsia,
    ja siksi vain heillä on valta antaa ihmisille syntejä anteeksi.
    Ja jotka eivät heidän oppiaan todeksi usko, heidät
    he tuomitsevat armotta helvettiin.
    Minullakin on heidän päägururtaan saatuna kolme
    tuollaista matkalippua.
    Jumala piti minua niin kauan tämän porttokirkon sisällä,
    että sain todeksi nähdä, miten tuo heidän
    saatanallinen oppi on vammauttanut lähes kaikki
    sen opin ulkopuoliset ihmisetkin.
    Kun pidin vanhustenkerhoja ja raamattupiirejä,
    niin ei ollut ainuttakaan kertaa, jos ei joku olisi
    ottanut puheeksi noiden rauhanyhdistysläisten tekemisiä.
    Ja tälläkin tavoin Saatana estää näiltäkin ihmisiltä
    totuuden etsinnän omasta sydämestään, kun aina vain
    ihmetellään tuon saatanallisen lahkon touhuja.
    Eräskin vanha mies sanoi: "Sitten kun minä teen kuolemaa,
    sitten menen pyytämään Hautamäeltä synninpäästön."

    Olen usealta kymmeneltä papilta saanut,
    kahdenkeskisissä keskusteluissa kuulla samat sanat,
    että tuo oppi on harhaoppi. Mutta kun olen
    pyytänyt heitä taistelmaan tuota oppia vastaan,
    niin silloin kirkkaat silmät alkavatkin siristää
    ja suu menee suppuun. Kaikki vaikenevat. Miksi?
    Siksi, koska kirjoitettu on:

    "Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloinhan se on
    noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta
    silloin voisi pysyä koossa?"

    Miksi sitten raamatussa on neuvo: Etsikää ensin Jumalanvaltakunta ja hänen vanhurskautettunsa niin kaikki tämä teille annetaan.


   • Teuvo Suni
    matonen kirjoitti:

    Etkö ole huomannut että samat tuomionsanat kaikuvat myös huuliltasi, kohderyhmä on vain kohdallasi valtavasti suurempi, koska siinä menee kasvottomasti lähes jokainen ja myös viattomat lapset kasteveden mukana tai ilman sitäkin. Tuomiosi on aivan sama ja armoa ei edes voi pyytää.

    Neuvoisin ystävällisesti, että jos haluat jotain rakentaa, niin kirjoita kirja. Kirja, jossa kerrot kädestä pitäen miten KÄYTÄNNÖSSÄ se ahtaanportin temppu onnistuneesti voidaan tehdä, koska kaikilla ei ole aikaa odottaa kymmeniä vuosia ja kaikilta ei vaan löydy riittävää määrää katkeruutta lähtöpontimeksi.

    Todellista Jumalan armoa ei voi kukaan ihminen
    toiselle antaa vaikka kuinka kovasti sitä ahtoisi.
    Todellinen armo voidaan kohdata vain ahtaan portin takana.
    Olen täällä kertonut oman tuskien täyttämän tieni
    ja kirjankin olen kirjoittanut.
    Raamattu-keskusteluun tuon lähiaikoina vielä kerran
    kirjoituksen: Ahdas portti ja ovi.

    Muista yksi asia: Jumalla ei ole kiire. Jos minä
    tuon sinun Kristuksen kertoman totuuden ahtaasta
    portista olisin vain joksikin tempuksi kokenut.
    Olin tuon tempun tehnyt jo aikoja sitten,
    silloin kun todella elin katkeruuden vallassa,
    enkä vasta sitten - 51 vuotiaana - kun itse
    Kristus minulle tuon tempun lähtökohdan näytti,
    kun otti minut, kunnon luterilaisen kiinni omista synneistäni,
    vaikka kymmeniä kertoja olivat papit minulle
    julistaneet kaikki minun syntini anteeksi.

    Jos sinulta ei riittävää määrää katkeruutta
    tuohon ahtaaseen porttiin päästäksesi löydy,
    niin riittävä määrä syntiä ainakin löytynee, koska kirjoitettu on:

    "Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme
    itsemme eikä totuus ole meissä.
    Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on
    uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi
    ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
    Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme
    hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä."

    On kahden eri valtakunnan synninpäästöjä: ne,
    joita ihmiset toisilleen hokevat ja se todellinen
    synnistä pois peseminen, jonka Kristus omilleen
    tuon ahtaan portin takana tekee. Siksi voi sinullekin
    toistaa Johanneksen sanat:

    "Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee
    syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee
    jokaisen heistä, niin ettei Paha saa otetta.
    Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma
    on Pahan vallassa."

    Näin siis jo vuonna 90, kun Antikristuksen
    maailmanvalloitus ihmiskunnassa alkoi.


   • Teuvo Suni
    matonen kirjoitti:

    Miksi sitten raamatussa on neuvo: Etsikää ensin Jumalanvaltakunta ja hänen vanhurskautettunsa niin kaikki tämä teille annetaan.

    Juuri siksi se neuvo on, ja erittäin tärkeä neuvo onkin.
    Jospa ihmiset edes tämän neuvon todesta ottaisivat,
    niin eiköhän moni ihminen löytäisi itsensä tuosta
    ahtaasta portista, Kristuksen eteen konttaamasta.
    Mistä sinä itse sitä etsit? Kirkoista ja papeistako?
    Miksi et usko, että Jumala ei asu ihmiskäsin
    tehdyissä temppelissä?
    Miksi et usko, mitä papeista on sanottu:

    "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat:
    "Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!"

    "Papit ovat kuin rosvojoukko, joka on asettunut
    väijyksiin
    He tekevät murhia Sikemin tiellä, heidän tekonsa
    ovat iljettäviä!"

    Miksi et usko, että Jumala jo Golgatalla poisti
    omasta käytöstään koko temppelilaitoksen
    pappeineen ja kuninkaineen:

    "Oman majansa hän tuhosi, hävitiu puutarhansa,
    löi maan tasalle pyhäkkönsä. Juhlapäivän ja
    sapatin hän antoi unohtua Siionissa.
    Kauhistuttavassa vihassaan hän hylkäsi
    kuninkaan ja PAPIT."


   • ...
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Todellista Jumalan armoa ei voi kukaan ihminen
    toiselle antaa vaikka kuinka kovasti sitä ahtoisi.
    Todellinen armo voidaan kohdata vain ahtaan portin takana.
    Olen täällä kertonut oman tuskien täyttämän tieni
    ja kirjankin olen kirjoittanut.
    Raamattu-keskusteluun tuon lähiaikoina vielä kerran
    kirjoituksen: Ahdas portti ja ovi.

    Muista yksi asia: Jumalla ei ole kiire. Jos minä
    tuon sinun Kristuksen kertoman totuuden ahtaasta
    portista olisin vain joksikin tempuksi kokenut.
    Olin tuon tempun tehnyt jo aikoja sitten,
    silloin kun todella elin katkeruuden vallassa,
    enkä vasta sitten - 51 vuotiaana - kun itse
    Kristus minulle tuon tempun lähtökohdan näytti,
    kun otti minut, kunnon luterilaisen kiinni omista synneistäni,
    vaikka kymmeniä kertoja olivat papit minulle
    julistaneet kaikki minun syntini anteeksi.

    Jos sinulta ei riittävää määrää katkeruutta
    tuohon ahtaaseen porttiin päästäksesi löydy,
    niin riittävä määrä syntiä ainakin löytynee, koska kirjoitettu on:

    "Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme
    itsemme eikä totuus ole meissä.
    Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on
    uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi
    ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
    Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme
    hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä."

    On kahden eri valtakunnan synninpäästöjä: ne,
    joita ihmiset toisilleen hokevat ja se todellinen
    synnistä pois peseminen, jonka Kristus omilleen
    tuon ahtaan portin takana tekee. Siksi voi sinullekin
    toistaa Johanneksen sanat:

    "Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee
    syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee
    jokaisen heistä, niin ettei Paha saa otetta.
    Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma
    on Pahan vallassa."

    Näin siis jo vuonna 90, kun Antikristuksen
    maailmanvalloitus ihmiskunnassa alkoi.

    ovat jumaliasi. Julma ja kostonhimoinen, katkera, anteeksiantamaton, armoton, hirviö, peto, syyttäjä, tuomitsija, väkivaltainen, murhaaja, valehtelija.

    Sellainen on sinun jumalasi.
    Hänen palveluksessaan sinä olet.

    Rakkaus, nöyryys, armollisuus ja laupeus ovat sinulle täysin tuntemattomia. Olet pöyhkeydessäsi paisunut niin että kohta räjähdät. Olet ruvennut veljiesi syyttäjäksi. Kätesi on altis vuodattamaan verta. Kielesi on altis pilkkaamaan, ivaamaan, lyömään, kostamaan, tappamaan, murhaamaan.

    MUISTA:

    JUMALA ON RAKKAUS, JA JOKAINEN JOKA RAKASTAA, ON SYNTYNYT JUMALASTA JA TUNTEE JUMALAN, MUTTA SE, JOKA VIHAA VELJEÄÄN, ON VALEHTELIJA, EIKÄ TOTUUS ASU HÄNESSÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Olet itse osoittanut itsesi valehtelijaksi, koska vihaat veljiäsi!


   • Teuvo Suni
    ... kirjoitti:

    ovat jumaliasi. Julma ja kostonhimoinen, katkera, anteeksiantamaton, armoton, hirviö, peto, syyttäjä, tuomitsija, väkivaltainen, murhaaja, valehtelija.

    Sellainen on sinun jumalasi.
    Hänen palveluksessaan sinä olet.

    Rakkaus, nöyryys, armollisuus ja laupeus ovat sinulle täysin tuntemattomia. Olet pöyhkeydessäsi paisunut niin että kohta räjähdät. Olet ruvennut veljiesi syyttäjäksi. Kätesi on altis vuodattamaan verta. Kielesi on altis pilkkaamaan, ivaamaan, lyömään, kostamaan, tappamaan, murhaamaan.

    MUISTA:

    JUMALA ON RAKKAUS, JA JOKAINEN JOKA RAKASTAA, ON SYNTYNYT JUMALASTA JA TUNTEE JUMALAN, MUTTA SE, JOKA VIHAA VELJEÄÄN, ON VALEHTELIJA, EIKÄ TOTUUS ASU HÄNESSÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Olet itse osoittanut itsesi valehtelijaksi, koska vihaat veljiäsi!

    Minun Jumalani on se sama Jumala, joka itsestään jo
    Moosekselle kertoi:

    "Sinulla ei saa olla muita Jumalia. Älä tee itsellesi
    patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
    mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on
    alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä
    maan alla.
    Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra,
    sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen
    ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan
    isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne,
    jotka vihaavat minua.
    Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille
    tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat
    minun käskyjäni.
    Älä käytä väärin, Herran, Jumalasi nimeä, sillä
    Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää
    väärin hänen nimeään."

    Ja mitä veljiin ja veljeyteen tulee, niin apostolit
    kutsuivat veljiksi niitä, jotka Kristus oli johdattanut
    saman, Totuuden Hengen yhteyteen, ei tälläisia veljiä:

    "Herran Jeesuksen nimessä me käskemme teitä, veljet,
    pysymään erossa veljestä, joka elää kurittomasti
    eikä seuraa antamiamme opetuksia."

    "Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei
    johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon
    hänelle elämän, tarkoitan niitä, joiden synti ei
    ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa
    kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan.
    Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin
    syntiä on, joka ei johda kuolemaan.

    Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä.
    Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen
    heistä, niin ettei Paha saa otetta.
    Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma
    on Pahan vallassa."

    Siksi se sinunkin kauttasi alkoi yön hiljaisina
    tunteina raivota totuutta vastaan.


   • acim la i ne n
    ... kirjoitti:

    ovat jumaliasi. Julma ja kostonhimoinen, katkera, anteeksiantamaton, armoton, hirviö, peto, syyttäjä, tuomitsija, väkivaltainen, murhaaja, valehtelija.

    Sellainen on sinun jumalasi.
    Hänen palveluksessaan sinä olet.

    Rakkaus, nöyryys, armollisuus ja laupeus ovat sinulle täysin tuntemattomia. Olet pöyhkeydessäsi paisunut niin että kohta räjähdät. Olet ruvennut veljiesi syyttäjäksi. Kätesi on altis vuodattamaan verta. Kielesi on altis pilkkaamaan, ivaamaan, lyömään, kostamaan, tappamaan, murhaamaan.

    MUISTA:

    JUMALA ON RAKKAUS, JA JOKAINEN JOKA RAKASTAA, ON SYNTYNYT JUMALASTA JA TUNTEE JUMALAN, MUTTA SE, JOKA VIHAA VELJEÄÄN, ON VALEHTELIJA, EIKÄ TOTUUS ASU HÄNESSÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Olet itse osoittanut itsesi valehtelijaksi, koska vihaat veljiäsi!

    Ajatellaan että potilaalla on pahanlaatuinen, kuolettava syöpä.

    Lääkäri I säälii potilasta eikä halua loukata tämän tunteita. Hän päättää valehdella potilaalle ettei tällä mitään syöpää ole. Potilas tulee heti iloiseksi.

    Lääkäri II kertoo rehellisesti potilaalle että tämä sairastaa syöpää ja että leikkaus on välttämätön. Lääkäri II kertoo myös sen että leikkauksen jälkeen potilas tulee terveeksi. Potilas pelästyy ja masentuu aluksi.

    Kumpi sinusta näistä lääkäreistä oli julmempi?


   • acim la i ne n
    ... kirjoitti:

    ovat jumaliasi. Julma ja kostonhimoinen, katkera, anteeksiantamaton, armoton, hirviö, peto, syyttäjä, tuomitsija, väkivaltainen, murhaaja, valehtelija.

    Sellainen on sinun jumalasi.
    Hänen palveluksessaan sinä olet.

    Rakkaus, nöyryys, armollisuus ja laupeus ovat sinulle täysin tuntemattomia. Olet pöyhkeydessäsi paisunut niin että kohta räjähdät. Olet ruvennut veljiesi syyttäjäksi. Kätesi on altis vuodattamaan verta. Kielesi on altis pilkkaamaan, ivaamaan, lyömään, kostamaan, tappamaan, murhaamaan.

    MUISTA:

    JUMALA ON RAKKAUS, JA JOKAINEN JOKA RAKASTAA, ON SYNTYNYT JUMALASTA JA TUNTEE JUMALAN, MUTTA SE, JOKA VIHAA VELJEÄÄN, ON VALEHTELIJA, EIKÄ TOTUUS ASU HÄNESSÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Olet itse osoittanut itsesi valehtelijaksi, koska vihaat veljiäsi!

    Kenenkään ei ole pakko olla se joka joutuu Teuvon, tai kenenkään, edes Jumalan vihan kohteeksi.

    Jos itse esimerkiksi vihaat murhaajia niin henkilö joka harrastaa murhailua tulee sinun puoleltasi vihatuksi. Mutta murhaajahan voi tehdä parannuksen, lopettaa murhailemisen. Tämän jälkeen hän ei enää ole sinullekaan ole murhaaja vaan korkeintaan entinen murhaaja.

    Jos hän on tyhmä niin hän jatkaa murhaamista ja vihatuksi tulemista ja säälii itseään kun raukka tulee halveksituksi ja tuomituksi.

    Ymmärrät luonnollisesti itsekin, että elämme edelleen ajassa. Täällä ajassa eläessämme muutos parempaan, Pyhään ja oikeaan on - ei vain mahdollista - vaan myös Jumalan Tahdon mukaista.
    Kaikki mikä ei ole oikein voidaan jättää vähin äänin. Sydämen päätökset tehdään hiljaa Jumalan edessä ja jos ne ovat Jumalan mielen mukaisia niin niillä on Jumalan tuki ja siunaus.

    Eli ei sinua ole mihinkään tuomittu - ainakaan lopullisesti.


   • se vanha tuttu
    acim la i ne n kirjoitti:

    Kenenkään ei ole pakko olla se joka joutuu Teuvon, tai kenenkään, edes Jumalan vihan kohteeksi.

    Jos itse esimerkiksi vihaat murhaajia niin henkilö joka harrastaa murhailua tulee sinun puoleltasi vihatuksi. Mutta murhaajahan voi tehdä parannuksen, lopettaa murhailemisen. Tämän jälkeen hän ei enää ole sinullekaan ole murhaaja vaan korkeintaan entinen murhaaja.

    Jos hän on tyhmä niin hän jatkaa murhaamista ja vihatuksi tulemista ja säälii itseään kun raukka tulee halveksituksi ja tuomituksi.

    Ymmärrät luonnollisesti itsekin, että elämme edelleen ajassa. Täällä ajassa eläessämme muutos parempaan, Pyhään ja oikeaan on - ei vain mahdollista - vaan myös Jumalan Tahdon mukaista.
    Kaikki mikä ei ole oikein voidaan jättää vähin äänin. Sydämen päätökset tehdään hiljaa Jumalan edessä ja jos ne ovat Jumalan mielen mukaisia niin niillä on Jumalan tuki ja siunaus.

    Eli ei sinua ole mihinkään tuomittu - ainakaan lopullisesti.

    Kyllä ja aamen. Totuuden Henki puhaltaa vielä sinunkin sieluusi, hyvä akim.


   • ...
    acim la i ne n kirjoitti:

    Ajatellaan että potilaalla on pahanlaatuinen, kuolettava syöpä.

    Lääkäri I säälii potilasta eikä halua loukata tämän tunteita. Hän päättää valehdella potilaalle ettei tällä mitään syöpää ole. Potilas tulee heti iloiseksi.

    Lääkäri II kertoo rehellisesti potilaalle että tämä sairastaa syöpää ja että leikkaus on välttämätön. Lääkäri II kertoo myös sen että leikkauksen jälkeen potilas tulee terveeksi. Potilas pelästyy ja masentuu aluksi.

    Kumpi sinusta näistä lääkäreistä oli julmempi?

    Teuvo Suni on kuin lääkäri joka avaa potilaan,mutta jättää tämän vuotamaan kuiviin.

    Julma, hirviömäinen, rakkaudeton ja armoton "evankeliumi" EI OLE JUMALASTA!


   • ....
    acim la i ne n kirjoitti:

    Ajatellaan että potilaalla on pahanlaatuinen, kuolettava syöpä.

    Lääkäri I säälii potilasta eikä halua loukata tämän tunteita. Hän päättää valehdella potilaalle ettei tällä mitään syöpää ole. Potilas tulee heti iloiseksi.

    Lääkäri II kertoo rehellisesti potilaalle että tämä sairastaa syöpää ja että leikkaus on välttämätön. Lääkäri II kertoo myös sen että leikkauksen jälkeen potilas tulee terveeksi. Potilas pelästyy ja masentuu aluksi.

    Kumpi sinusta näistä lääkäreistä oli julmempi?

    Aha. Sinun mielestäsi siis esim. Viiltäjä-Jack oli suuri lääkäri ja hyväntekijä?


   • ...
    acim la i ne n kirjoitti:

    Kenenkään ei ole pakko olla se joka joutuu Teuvon, tai kenenkään, edes Jumalan vihan kohteeksi.

    Jos itse esimerkiksi vihaat murhaajia niin henkilö joka harrastaa murhailua tulee sinun puoleltasi vihatuksi. Mutta murhaajahan voi tehdä parannuksen, lopettaa murhailemisen. Tämän jälkeen hän ei enää ole sinullekaan ole murhaaja vaan korkeintaan entinen murhaaja.

    Jos hän on tyhmä niin hän jatkaa murhaamista ja vihatuksi tulemista ja säälii itseään kun raukka tulee halveksituksi ja tuomituksi.

    Ymmärrät luonnollisesti itsekin, että elämme edelleen ajassa. Täällä ajassa eläessämme muutos parempaan, Pyhään ja oikeaan on - ei vain mahdollista - vaan myös Jumalan Tahdon mukaista.
    Kaikki mikä ei ole oikein voidaan jättää vähin äänin. Sydämen päätökset tehdään hiljaa Jumalan edessä ja jos ne ovat Jumalan mielen mukaisia niin niillä on Jumalan tuki ja siunaus.

    Eli ei sinua ole mihinkään tuomittu - ainakaan lopullisesti.

    mutta jokainen joka vihaa veljeään, on murhaaja..eikä totuus pysy hänessä. Surullista mutta totta on se että Teuvo Sunia hallitsee murhaajan henki!
    Rukoilkaamme hänelle armahdusta..


   • ...
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Minun Jumalani on se sama Jumala, joka itsestään jo
    Moosekselle kertoi:

    "Sinulla ei saa olla muita Jumalia. Älä tee itsellesi
    patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
    mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on
    alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä
    maan alla.
    Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra,
    sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen
    ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan
    isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne,
    jotka vihaavat minua.
    Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille
    tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat
    minun käskyjäni.
    Älä käytä väärin, Herran, Jumalasi nimeä, sillä
    Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää
    väärin hänen nimeään."

    Ja mitä veljiin ja veljeyteen tulee, niin apostolit
    kutsuivat veljiksi niitä, jotka Kristus oli johdattanut
    saman, Totuuden Hengen yhteyteen, ei tälläisia veljiä:

    "Herran Jeesuksen nimessä me käskemme teitä, veljet,
    pysymään erossa veljestä, joka elää kurittomasti
    eikä seuraa antamiamme opetuksia."

    "Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei
    johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon
    hänelle elämän, tarkoitan niitä, joiden synti ei
    ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa
    kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan.
    Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin
    syntiä on, joka ei johda kuolemaan.

    Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä.
    Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen
    heistä, niin ettei Paha saa otetta.
    Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma
    on Pahan vallassa."

    Siksi se sinunkin kauttasi alkoi yön hiljaisina
    tunteina raivota totuutta vastaan.

    valehtelija ja murhaaja alusta asti.

    Nyt en puhu sinulle Teuvo, vaan sinussa olevalle demoniselle hengelle:

    Teuvo Sunissa oleva saastainen henki, vannotan sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Golgatan veren voimassa;Lähde hänestä!! Lähde hänestä välittömästi, Jeesuksen nimessä!! Teuvo Suni on Jeesuksen Kristuksen omaisuutta, eikä sinulla ja sinun demoneillasi ole Teuvoon mitään oikeutta!!


  • yxmie

   Mikä tarve sinulla on korostaa itseäsi? Ei oikein ole kristityn tapojen mukaista. Et sinä ole Paavali, kuinka voit edes verrata itseäsi häneen. Osoittaa aikamoista ylpeyttä. Kristityn hyveisiin kuuluu nöyryys, lempeys ja se vaikein eli lähimmäisen rakkaus.

   • Teuvo Suni

    Etkö tiedä, mitä kirjoitettu on?

    "Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina,
    joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet.
    Sitä, jolle jotakin on uskottu, vaaditaan, että
    hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi.
    Mutta minulle on yhdentekevää, ryhdyttekö te tai
    jokin ihmisten tuomioistuin minua tutkimaan.
    En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Minulla ei ole
    mitään tunnollani, mutta ei minua sen perusteella
    ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra.
    Älkää siis (äläkä sinäkään) tuomitko ennenaikaisesti,
    ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden
    kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin
    itse kukin saa kiitoksen Jumalalta."

    Miksikö vertaan Paavaliin? Siksi, koska hän oli
    ensimmäinen ihminen, jonka Kristus taivaasta
    Pyhän Henkensä kautta kutsui palvelukseensa, ja
    esimerkiksi siitä, miten hän tässä lopun ajassa
    tulee kaikki omansa kutsumaan:

    "Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen:
    Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan
    syntisiä, joista minä olen suurin.
    Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus
    kuuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen
    kärsivällisyytensä on.
    Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka
    uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän."

    Lasketko sinä minulle synniksi sen, kun Kristus
    kutsui minut juuri samalla tavoin kuin Paavalinkin?
    Sillä erotuksella, että hänet Kristus otti kiinni
    kristittyjen vainoamisesta, ja minut aviorikoksesta.
    Miksi arvelet minunkin kohdalla, näissä keskusteluissa,
    toteutuvan saman kuin Paavalinkin kohdalla,
    kun hän kirjoitti:

    "Jumala näyttää asettaneen meidät apostolit vihoviimeisiksi:
    olemme kuin kuolemaantuomitut areenalla, koko maailman
    katseltavina, enkelien ja ihmisten.
    Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää.
    Tähän päivään (5.1.2005) saakka olemme oleet koko
    maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa."

    Siksi minunkin päälleni on jo todella moni, itsensä
    kristityksi luuleva, käynyt likasankonsa tyhjentämässä.

    Käy lukemassa Raamattu-keskustelusta: Ahdas portti ja ovi.


   • yxmie
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Etkö tiedä, mitä kirjoitettu on?

    "Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina,
    joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet.
    Sitä, jolle jotakin on uskottu, vaaditaan, että
    hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi.
    Mutta minulle on yhdentekevää, ryhdyttekö te tai
    jokin ihmisten tuomioistuin minua tutkimaan.
    En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Minulla ei ole
    mitään tunnollani, mutta ei minua sen perusteella
    ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra.
    Älkää siis (äläkä sinäkään) tuomitko ennenaikaisesti,
    ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden
    kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin
    itse kukin saa kiitoksen Jumalalta."

    Miksikö vertaan Paavaliin? Siksi, koska hän oli
    ensimmäinen ihminen, jonka Kristus taivaasta
    Pyhän Henkensä kautta kutsui palvelukseensa, ja
    esimerkiksi siitä, miten hän tässä lopun ajassa
    tulee kaikki omansa kutsumaan:

    "Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen:
    Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan
    syntisiä, joista minä olen suurin.
    Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus
    kuuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen
    kärsivällisyytensä on.
    Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka
    uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän."

    Lasketko sinä minulle synniksi sen, kun Kristus
    kutsui minut juuri samalla tavoin kuin Paavalinkin?
    Sillä erotuksella, että hänet Kristus otti kiinni
    kristittyjen vainoamisesta, ja minut aviorikoksesta.
    Miksi arvelet minunkin kohdalla, näissä keskusteluissa,
    toteutuvan saman kuin Paavalinkin kohdalla,
    kun hän kirjoitti:

    "Jumala näyttää asettaneen meidät apostolit vihoviimeisiksi:
    olemme kuin kuolemaantuomitut areenalla, koko maailman
    katseltavina, enkelien ja ihmisten.
    Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää.
    Tähän päivään (5.1.2005) saakka olemme oleet koko
    maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa."

    Siksi minunkin päälleni on jo todella moni, itsensä
    kristityksi luuleva, käynyt likasankonsa tyhjentämässä.

    Käy lukemassa Raamattu-keskustelusta: Ahdas portti ja ovi.

    Muussa tapauksessa saarnaisit nimettömänä, nythän tuot esiin monta kertaa sen, kuinksa SINUA ei kuunnella, eikä SINULLE vastata. Raamatulla on turha lyödä päähän, sieltä löytyy "vastaus" aivan kaikkeen, kun luetaan kuin piru raamattua.


   • Teuvo Suni
    yxmie kirjoitti:

    Muussa tapauksessa saarnaisit nimettömänä, nythän tuot esiin monta kertaa sen, kuinksa SINUA ei kuunnella, eikä SINULLE vastata. Raamatulla on turha lyödä päähän, sieltä löytyy "vastaus" aivan kaikkeen, kun luetaan kuin piru raamattua.

    Kun Kristus omansa nimeltä kutsui tässäkin ajassa,
    kuten on aina omansa kutsunut:

    "Minä kuljen sinun edelläsi. Vuorimaat minä tasoitan,
    pronssiovet minä murran, rautateljet isken irti.
    Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan
    ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään,
    että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä,
    Herra, Israelin Jumala."

    Nimeltä hän minutkin kutsui, enkä siksi sitä häpeä,
    kuten useimmat Paholaisen palvelijat tekevät,
    jotka kintut vavisten pusikoista huutavat herjauksiaan,
    kuten kirjoitettu on:

    "Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan
    ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti
    puhutaan kaikkea pahaa.
    Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka jonka te
    taivaassa saatte, on suuri.
    Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä."

    Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka
    sanovat itseään kristityiksi vaikka eivät ole
    - Saatanan synagogaa he ovat.


   • sama
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Kun Kristus omansa nimeltä kutsui tässäkin ajassa,
    kuten on aina omansa kutsunut:

    "Minä kuljen sinun edelläsi. Vuorimaat minä tasoitan,
    pronssiovet minä murran, rautateljet isken irti.
    Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan
    ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään,
    että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä,
    Herra, Israelin Jumala."

    Nimeltä hän minutkin kutsui, enkä siksi sitä häpeä,
    kuten useimmat Paholaisen palvelijat tekevät,
    jotka kintut vavisten pusikoista huutavat herjauksiaan,
    kuten kirjoitettu on:

    "Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan
    ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti
    puhutaan kaikkea pahaa.
    Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka jonka te
    taivaassa saatte, on suuri.
    Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä."

    Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka
    sanovat itseään kristityiksi vaikka eivät ole
    - Saatanan synagogaa he ovat.

    Joka itsensä ylentää, se alennetaan. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Loppu.


   • Teuvo Suni
    sama kirjoitti:

    Joka itsensä ylentää, se alennetaan. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Loppu.

    kun ensin ahtaassa portissa polvilleen pisti.
    En koskaan itselleni tällaista elämää edes unissa
    ajatellut.
    Kun seuraavan kerran pusikosta minulle huudat,
    näytä silloin Raamatusta sellainen ilmoitus,
    jossa sanotaan, että totuuden julistaja on aina
    oleva toisten tuomitsija.

    Minä kyllä tiedän, mistä Jumalan tuomio kerran alkaa.
    Se alkaa juuri paikasta, josta Kristus minut pois johdatti:

    "Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden,
    te olette autuaat, sillä teidän yllänne on
    kirkkauden Henki, Jumalan Henki.
    Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai
    varkaan tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana.
    Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä,
    VAAN HÄN KIRKASTAKOON KRISTITYN NIMELLÄÄN JUMALAA.
    On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta.
    Mutta jos alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu,
    jota eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?
    - Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään
    jumalattoman ja syntisen!"

    Ja sellaisen, joka pusikosta kintut vavisten,
    ja nimeänsä peläten, syytää herjauksiaan
    Totuuden Henkeä vastaan?


   • miksiköhän
    sama kirjoitti:

    Joka itsensä ylentää, se alennetaan. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Loppu.

    Tuo ei näköjään koske Teuvoa!
    Hänet on kuulemma valittuu jo ennen syntymäänsä hajottakaan kirkot ja seurakunnat maasta.

    MITÄÄN suunnitelmaa hänellä ei kuitenkaan ole tuleeko mitään tilalle. Kun hajottaminen on suoritetu, niin Teuvo on työnsä tehnyt.

    Kenelleköhän on annettu muiden maiden kirkkojen ja seurakuntien hajottaminen?
    Teuvon mukaan kaikkii seurakunnat joutuivat jo vuonna 90 jKr saatanan haltuun.


   • Teuvo Suni
    miksiköhän kirjoitti:

    Tuo ei näköjään koske Teuvoa!
    Hänet on kuulemma valittuu jo ennen syntymäänsä hajottakaan kirkot ja seurakunnat maasta.

    MITÄÄN suunnitelmaa hänellä ei kuitenkaan ole tuleeko mitään tilalle. Kun hajottaminen on suoritetu, niin Teuvo on työnsä tehnyt.

    Kenelleköhän on annettu muiden maiden kirkkojen ja seurakuntien hajottaminen?
    Teuvon mukaan kaikkii seurakunnat joutuivat jo vuonna 90 jKr saatanan haltuun.

    Paavalille, intohimoiselle juutalaiselle,
    annettiin tehtäväksi julistaa totuutta muille kansoille.

    Minulle, intohimoiselle luterilaiselle, annettiin
    tämä tehtävä, julistaa totuutta näiden lopun ajan
    porttoseurakuntien valheista eläville.

    Raamatun todistusten mukaan, ei Teuvon mukaan,
    alkoivat antikristukset jo vuonna 90 haalia
    seurakuntia haltuunsa. Siksi he Efesostakin
    toimittivat apostoli Johanneksen vankeuteen
    Patmos saarelle, pois seurakunnalta totuutta
    vaatimasta, kuten hän itse siitä kirjoitti:

    "Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko,
    valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä,
    olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, KOSKA
    OLIN JULISTANUT JUMALAN SANAA JA TODISTANUT JEESUKSESTA."

    Syytön olen minä siihen, että Jumala oli minutkin
    jo ennen syntymääni valinnut todistajakseen.
    Niinhän hän on valinnut kaikki omansa - Paavalinkin:

    "Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin
    juutalaisena, vainosin kiihkeästi Jumalan
    seurakuntaa ja yritin tuhota sen.
    Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat
    ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen
    opetusten puolesta.
    Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut
    minut ja armossaan kutsui minut työhönsä,
    näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle,
    jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille
    sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa
    yhdeltäkään ihmiseltä."

    Siksipä ei minukaan ole tarvinnut turvautua
    yhdenkään porttoseurakunnan ihmisoppeihin, joilla
    Saatana on tämänkin kansan tähän lopun ajan
    rajuun eksytykseen johdattanut, kun sille ei ole
    kelvannut totuus:

    "Siksi Jumala lähettää (lähetti jo vuonna 90)
    rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen,
    ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole
    uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."

    "Jumala näet panee heidtä toimimaan oman
    suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä
    tuumin antavat kuninkaanvaltansa Pedolle siihen saakka
    kun Jumalan sanat toteutuvat."

    Minun kohdallani ne ovat jo toteutuneet ja siksi
    olen vapaa Saatanan kahleista ottamaan vastaan
    sinunlaistesi hyökkäykset, koska kirjoitettu on:

    "Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat
    saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu
    maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu."


   • ...
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Paavalille, intohimoiselle juutalaiselle,
    annettiin tehtäväksi julistaa totuutta muille kansoille.

    Minulle, intohimoiselle luterilaiselle, annettiin
    tämä tehtävä, julistaa totuutta näiden lopun ajan
    porttoseurakuntien valheista eläville.

    Raamatun todistusten mukaan, ei Teuvon mukaan,
    alkoivat antikristukset jo vuonna 90 haalia
    seurakuntia haltuunsa. Siksi he Efesostakin
    toimittivat apostoli Johanneksen vankeuteen
    Patmos saarelle, pois seurakunnalta totuutta
    vaatimasta, kuten hän itse siitä kirjoitti:

    "Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko,
    valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä,
    olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, KOSKA
    OLIN JULISTANUT JUMALAN SANAA JA TODISTANUT JEESUKSESTA."

    Syytön olen minä siihen, että Jumala oli minutkin
    jo ennen syntymääni valinnut todistajakseen.
    Niinhän hän on valinnut kaikki omansa - Paavalinkin:

    "Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin
    juutalaisena, vainosin kiihkeästi Jumalan
    seurakuntaa ja yritin tuhota sen.
    Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat
    ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen
    opetusten puolesta.
    Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut
    minut ja armossaan kutsui minut työhönsä,
    näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle,
    jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille
    sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa
    yhdeltäkään ihmiseltä."

    Siksipä ei minukaan ole tarvinnut turvautua
    yhdenkään porttoseurakunnan ihmisoppeihin, joilla
    Saatana on tämänkin kansan tähän lopun ajan
    rajuun eksytykseen johdattanut, kun sille ei ole
    kelvannut totuus:

    "Siksi Jumala lähettää (lähetti jo vuonna 90)
    rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen,
    ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole
    uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."

    "Jumala näet panee heidtä toimimaan oman
    suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä
    tuumin antavat kuninkaanvaltansa Pedolle siihen saakka
    kun Jumalan sanat toteutuvat."

    Minun kohdallani ne ovat jo toteutuneet ja siksi
    olen vapaa Saatanan kahleista ottamaan vastaan
    sinunlaistesi hyökkäykset, koska kirjoitettu on:

    "Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat
    saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu
    maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu."

    ennen Damaskontien kääntymiskokemustaan, sinäkin raatelet ja revit seurakuntaa hajalle. Arvaapa mikä henki tahtoo tuhota kaikki Jeesuksen omat maan päältä? Se henki joka sinussa on!


   • ystävä
    ... kirjoitti:

    ennen Damaskontien kääntymiskokemustaan, sinäkin raatelet ja revit seurakuntaa hajalle. Arvaapa mikä henki tahtoo tuhota kaikki Jeesuksen omat maan päältä? Se henki joka sinussa on!

    En ymmärrä, miksi ja millä oikeuksilla ... - keskustelija syyttää Teuvo Sunia raatelijaksi ja repijäksi, kun kuitenkinhan hän on näin objektiivisesti tarkasteltuna varsin maltillinen ja rakentava puheenvuoroissaan.
    Erityisen demonisena pidän ... -keskustelijan pahantahtoista ja sivumennen sanoen huonosti, huonolla äidinkielellä, muotoiltua heittoa Jeesuksen hengestä.
    Ehkäpä keskustelija ... onkin meistä se, jonka taivasosuutta ei ole millään muotoa ns. kirkossa kuulutettu.

    Kaikki kunnia rehelliselle Teuvo Sunille hänen pyrkimyksissään varmastikin erittäin vaikeassa ympäristössä siellä Pohjanmaalla.

    Ja lämpöisiä terveisiä, Teuvo, sinulle ihan tutulta henkilöltä tässä samalla, joskin nykyisin täältä kauempaa. :)


  • harhasi

   kuten hylkäsit kirkon, ja tule meidän helluntailaisten joukkoon!

   • valmiiksi

    akvaariopumppujen avulla?

    ennen betestassa enkeli kuohutti veden?


   • Teuvo Suni

    Jo pitkälti yli 15 vuotta sitten, kun seurakunnan
    rauhanyhdistysläinen kappalainen tuomitsi minut
    ensimmäisen kerran helvettiin, istuin jo autossa
    lähteäkseni Raaheen katsomaan, mitä ne helluntailaiset
    oikein touhuavat. Mutta niin kuin Bileamin aasi esti
    kerran tältä mieheltä lähtemisen Jumalan tahdon
    vastaiselle tielle, niin saman tempun teki minulle
    silloin ranskalaisten valmistama auto, kun se
    kuuli Pyhän Hengen äänen: "Sinut on jo kastettu."
    Eikä millään suostunut kotini tiehaarasta kääntymään
    vasemmalle, kohti Raahea.

    Voisitko sinä nyt minulle selittää tuon Filippin
    vankilassa tapahtuneen kastamisen?


   • Voitto Ramu
    Teuvo Suni kirjoitti:

    Jo pitkälti yli 15 vuotta sitten, kun seurakunnan
    rauhanyhdistysläinen kappalainen tuomitsi minut
    ensimmäisen kerran helvettiin, istuin jo autossa
    lähteäkseni Raaheen katsomaan, mitä ne helluntailaiset
    oikein touhuavat. Mutta niin kuin Bileamin aasi esti
    kerran tältä mieheltä lähtemisen Jumalan tahdon
    vastaiselle tielle, niin saman tempun teki minulle
    silloin ranskalaisten valmistama auto, kun se
    kuuli Pyhän Hengen äänen: "Sinut on jo kastettu."
    Eikä millään suostunut kotini tiehaarasta kääntymään
    vasemmalle, kohti Raahea.

    Voisitko sinä nyt minulle selittää tuon Filippin
    vankilassa tapahtuneen kastamisen?

    Jaa että AUTO kuuli.

    Olet sanonut että luterilaisuudesta sulle jäi vain KASTE.

    Hyvä että edes se jäi.

    MUTTA kun oppisi mukaan olet lasunut ,että kun pappi pukee liberit kaulaansa niin samalla hän antaa sielunsa saatanalle. KAIKI papit ja kaikki seurakunnat ovat mielsstäsi saatanat omia.

    KUKA sitten suorittaa lasten kasteen :
    nuo liemaamasi saatanan kätyritkö vai kuka?

    Onko siis saatanan kätyrin suoritaman kaste pätevä?


   • Voitto Ramu
    Voitto Ramu kirjoitti:

    Jaa että AUTO kuuli.

    Olet sanonut että luterilaisuudesta sulle jäi vain KASTE.

    Hyvä että edes se jäi.

    MUTTA kun oppisi mukaan olet lasunut ,että kun pappi pukee liberit kaulaansa niin samalla hän antaa sielunsa saatanalle. KAIKI papit ja kaikki seurakunnat ovat mielsstäsi saatanat omia.

    KUKA sitten suorittaa lasten kasteen :
    nuo liemaamasi saatanan kätyritkö vai kuka?

    Onko siis saatanan kätyrin suoritaman kaste pätevä?

    Vaihda muuten autovaikak Ruotsalaiseen, ne ei kuuntele henkien puhetta.

    Mulla on Volvo ja se ei kuule mitään vaan palvelee joka tilanteessa.


   • koputa
    Voitto Ramu kirjoitti:

    Vaihda muuten autovaikak Ruotsalaiseen, ne ei kuuntele henkien puhetta.

    Mulla on Volvo ja se ei kuule mitään vaan palvelee joka tilanteessa.

    Sanoit pahan.
    Kerro viikon päästä, miten kävi?


   • Voitto Ramu
    koputa kirjoitti:

    Sanoit pahan.
    Kerro viikon päästä, miten kävi?

    koputa- puutako pitäs koputtaa- en ole taikauskoinen.

    ' Kerron toki viikon päästä jos hengissä olen.

    taitaapi tulla tuhannen kilometriä lisää mittariin.


  • osannut

   sanoa saman asian lyhyemmin?

   • Anonyymi

    Samia?
    En ole enää uskossa

    t. avaaja


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Samia?
    En ole enää uskossa

    t. avaaja

    "sanoa saman asian lyhyemmin?"
    valitettavasti nmim. osannut

    en tiedä miten " saman asian" sanotaan lyhyemmin.


  • Miksi olisivat julkaisseet? Ei yhden tavallisen tallaajan ero kirkosta ole uutisen arvoinen tapaus yhdellekään lehdelle.

   • Anonyymi

    Katselen nykyisin Hunksien tanssia ja se on poikaa
    t. avaaja

    Teuvo Suni


  • Anonyymi

   KUKA HULLU, USKOO KIRKKOON JOS SE ON NOIN HÖYRÄHTÄNEITÄ,

   TÄYNNÄ?

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Joku pahoitti mielensä Afrikantähti pelistä

   Rasismikohu Helsingin yliopistossa – riistoleikkejä ja Afrikan tähti -vitsailua: ”Olen sanaton” Musta vaihto-opiskelija tyrmistyi, kun opiskelijat esi
   Maailman menoa
   599
   9367
  2. Professori tyrmää Marinin hallituksen korona toimet

   https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/6a55281c-4f12-46d6-be17-f9ee97637f12 Professori Martin Scheinin esittää rajua kritiikkiä Suomen koronapäätöksi
   Maailman menoa
   132
   2711
  3. Seksikäs naispari! Sita Salminen innoitti Jukka Haapalaista: "Toteutui monenlaiset päivä- ja yöunet"

   Sita Salminen ja Kia Lehmuskoski vetivät naisparina hitaan, mutta sitäkin sensuellimman valssin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Ja saivat sekä yle
   Kotimaiset julkkisjuorut
   25
   2226
  4. Oho! Sointu Borg juhli rajusti Tallinnassa: Nahkarotsi hävisi, korjaussarja kutsui: "Johan oli vklp"

   No nyt! Sointu Borg on räväkkä nainen, joka ei peittele sanomisiaan, eikä muotojaan. Instagramissa hän kuvailee itseään #röyhkeästirohkea. Tarkkasilmä
   Kotimaiset julkkisjuorut
   9
   2170
  5. Sofia hehkutti kovaan ääneen lapsen tekoa

   Mutta eipä sekään homma etene. Ehkä parempi niin.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   64
   994
  6. Piispa Laajasalo paholaisen asialla.

   Koskaan kukaan todellinen Jumalan palvelija ei ole alentunut sanomaan noin tuomitsevia ja syyllistäviä lausuntoja julkisesti ihmisistä, jopa omista se
   Maailman menoa
   330
   848
  7. mies kysymys sulle

   missä haluaisit meidän näkevän?
   Ikävä
   57
   834
  8. Pub marjuskan anniskeluluvat

   hyllylle kunnes vanhan miehen pahoinpitely selvitetää perinpohjaisesti. Nyt ois mikan aika astua julkisuuteen tapahtumien kulun suhteen ettei kaikki p
   Haapavesi
   11
   716
  9. Oon kait mä vähän

   Typerä kun mä jatkan vaan vaikka sä yritit kait hiljaisuudella kertoa ettet edes tykkää?? 🤔😟
   Ikävä
   56
   674
  Aihe