. Ahvenanmaan kielirasismi

Miina ja Suoma

Ahvenanmaalla suomenkieliset ovat toisen luokan kansalaisia. Maakunnassa ei ole ainuttakaan suomenkielistä peruskoulua eivätkä suomenkieliset lapset saa ruotsinkielisissä kouluissa edes kunnollista äidinkielen opetusta, koska samoilla tunneilla vapaaehtoista suomea opiskelevat ruotsinkieliset madaltavat opiskelun tason. Ahvenanmaalla suomenkielisillä ei ole oikeutta saada muitakaan kunnallisia palveluita suomen kielellä.

22

988

  Vastaukset

  • ..mikä valuutta? Tämä kysymys tulee mieleen ja katse maamme päättäjiin!
   Ahvenanmaalaiset ja suomenruotsalaiset ovat saaneet vuosien varrella vankan "itsemääräämis" -oikeuden poliittisen eliitin suojeluksessa ja käyttävät sitä härskisti hyväkseen.

   Poliisin Tampereella pitää osata ruottia, mutta sama veli Ahvenanmaalla ei tarvitse osata suomen kieltä? Miettikääpä sitä hyvät suomalaiset!

   • Tiedätte varsin hyvin, että Ahvenanmaan itsehallintolakia on kielikysymyksineen mahdollista muuttaa nykypäivää vastaavaksi ja ennen kaikkea oikeudenmukaiseksi Suomen Eduskunnan ja Ahvenanmaan maakuntapäivien yhteisellä päätöksellä.

    Tuntuu oudolta, että näitä epäkohtia Ahvenanmaalla on mahdotonta tunnustaa?

    Kysymys: Aikooko Rkp jatkaa Ahvenanmaan yksipuolista kielirasismia, vaikka Euroopan Yhteisön tuomioistuinkin on Ahvenanmaan tilanteesta huomauttanut?


   • eivät osaa Ruotsinkieltä, ehkä joku niistä mutta ei kaikki. Eivät osaa edes täällä Kirkkonummella jossa kummiskin lähes 50% on Ruotsinkielisiä!


  • Den mest fruktade av alla blandraser sägs vara fennomanerna på nätet. Dessa fennomaner sägs vara ett osaligt hopkok av idioter, fyllhundar och flatlöss. En ökänd blandras som sedan urminnes tider har idkat inavel, med vissa undantag av fruktlösa försök till parning med halmbockar.

   Fennomanerna är ett väldigt frustrerat släkte. Något som inte ens vetenskapen lyckats råda bot på. Möjligtvis beror det på fennomanernas enträgna lågkultur som verkar vara immun mot allt utom fennomanisk hemkokad sprit. Bakfulla pilska fennomaner är kända för att sätta på halmbockar nästan var som helst.

   • on menettämässä reviirinsä. menkää töihin.


  • Suomen kieli on oolannille kuulemma hirveä uhka, mutta jostain kumman syystä vain noin 50 km lännempänä mannersuomen rannikolla sen sijaan ruotsin kieli onkin mitä suurenmoisin rikkaus ja hienoa kulttuuriperinnettä. Miksi näin?????

  • Ahvenanmaalla on vankka noitavainojen perinne.
   Kaikki suomenkieliset ovat tämän päivän noitia ahvenanmaalaisille.
   Heitä vainotaan kaikin keinoin!

   • Kun näin kirjoitetaan, niin jonkun tähän pitää vastatakkin. Meillä on kaunis historiallinen suhde Ahvenanmaan kanssa ja sitä ei voi pilata idioottien ja humalaisten kirjoituksilla. Perustuslaillisesti Ahvenanmaa on yksikielinen autonominen maakunta, jolla on oma maakuntahallinto ja on osa suomen valtiota.
    Siihen noin 99 prosenttia mannermaalaisista on tyytyväisiä.


   • Rasismi ja ihmisten eriarvoistaminen ei kuulu nykyaikaan.
    Suvaitsevaisuus on sitä että ihmisiä kohdellaan arvoisina vaikka he puhuisivatkin Suomea.


   • Tyytyväiset kirjoitti:

    Kun näin kirjoitetaan, niin jonkun tähän pitää vastatakkin. Meillä on kaunis historiallinen suhde Ahvenanmaan kanssa ja sitä ei voi pilata idioottien ja humalaisten kirjoituksilla. Perustuslaillisesti Ahvenanmaa on yksikielinen autonominen maakunta, jolla on oma maakuntahallinto ja on osa suomen valtiota.
    Siihen noin 99 prosenttia mannermaalaisista on tyytyväisiä.

    "Perustuslaillisesti Ahvenanmaa on yksikielinen autonominen maakunta, jolla on oma maakuntahallinto ja on osa suomen valtiota.
    Siihen noin 99 prosenttia mannermaalaisista on tyytyväisiä. "

    Perustuslaissa sanotaan, että Ahvenanmaa on itsehallintoalue, mutta ei siellä sanota, että alue olisi yksikielinen. Perustuslaki löytyy tästä:
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

    Ahvenanmaan itsehallintolaissa säädetään, että Ahvenanmaa on ruotsinkielinen maakunta, mutta että kaikki virka-asiapalvelut on tarjottava myös suomeksi niin, että kansalaisilla on halutessaan oikeus käyttää suomen kieltä vähintään asioidessaan valtion viranomaisessa tai tuomioistuimessa:

    "36 §
    Virkakieli

    Maakunta on ruotsinkielinen. Maakunnassa valtion ja maakunnan viranomaisten sekä kunnallishallinnon virkakieli on ruotsi.

    Ahvenanmaan valtuuskunnan virkakieli on ruotsi. Korkeimman oikeuden tässä laissa tarkoitetut lausunnot ja ratkaisut on laadittava ruotsin kielellä.

    Mitä tässä laissa säädetään valtionhallinnossa käytettävästä kielestä, koskee soveltuvin osin myös evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisia, mikäli kirkkolaista ei johdu muuta.
    37 §
    Oikeus käyttää suomen kieltä

    Suomen kansalaisella on omassa asiassaan oikeus käyttää maakunnassa toimivassa tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa suomen kieltä."

    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911144


   • kaksikielinenahvenanmaa kirjoitti:

    "Perustuslaillisesti Ahvenanmaa on yksikielinen autonominen maakunta, jolla on oma maakuntahallinto ja on osa suomen valtiota.
    Siihen noin 99 prosenttia mannermaalaisista on tyytyväisiä. "

    Perustuslaissa sanotaan, että Ahvenanmaa on itsehallintoalue, mutta ei siellä sanota, että alue olisi yksikielinen. Perustuslaki löytyy tästä:
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

    Ahvenanmaan itsehallintolaissa säädetään, että Ahvenanmaa on ruotsinkielinen maakunta, mutta että kaikki virka-asiapalvelut on tarjottava myös suomeksi niin, että kansalaisilla on halutessaan oikeus käyttää suomen kieltä vähintään asioidessaan valtion viranomaisessa tai tuomioistuimessa:

    "36 §
    Virkakieli

    Maakunta on ruotsinkielinen. Maakunnassa valtion ja maakunnan viranomaisten sekä kunnallishallinnon virkakieli on ruotsi.

    Ahvenanmaan valtuuskunnan virkakieli on ruotsi. Korkeimman oikeuden tässä laissa tarkoitetut lausunnot ja ratkaisut on laadittava ruotsin kielellä.

    Mitä tässä laissa säädetään valtionhallinnossa käytettävästä kielestä, koskee soveltuvin osin myös evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisia, mikäli kirkkolaista ei johdu muuta.
    37 §
    Oikeus käyttää suomen kieltä

    Suomen kansalaisella on omassa asiassaan oikeus käyttää maakunnassa toimivassa tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa suomen kieltä."

    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911144

    Mitä tuossa oikeasti ajattelet?
    Onko eriarvoistaminen nykyaikaa?
    On ihmiset eriarvoisia Ahvenanmaalla jos he puhuvat vaikka Suomea?
    Luullakseni suvaitsevaisuuteen kuuluu ihmisten tasavertainen kohtelu?


   • RasismiOnRumaaKäytöstä kirjoitti:

    Rasismi ja ihmisten eriarvoistaminen ei kuulu nykyaikaan.
    Suvaitsevaisuus on sitä että ihmisiä kohdellaan arvoisina vaikka he puhuisivatkin Suomea.

    Saavuin juuri viikon lomalta Ahvenanmaalta enkä kohdannut siellä rasismia.

    Toivon, etten kohtaisi sitä myöskään manner-Suomen puolella.


  • Ahvenanmaalaiset ampuvat keväällä kaikki vesilinnut.
   Carl Haglundia ei kylmä allergia vaivaa, kun teurastaa lintuja!

   • Kyllä me mannersuomalaiset ja Ahvenanmaalaiset sukulaiset aina mennään hakemaan haahkanuntuvia vasta rauhoitusajan jälkeen.
    Tourastetaan hietakampeloita.
    Ollaan ihan rauhallisia eikä ammuta ketään.


  • Olen aina halunnut käydä Ahvenanmaalla (kaunis paikka), mutta ihmettelen kyllä minäkin tätä kieliongelmaa. Täällä manner-Suomen puolella meidän on pakko opetella ruotsia koulussa, mutta sitten Ahvenanmaan puolella kenenkään ei ole pakko opetella suomea. Ei kuulosta kovin reilulta.

  • Juuri Ahvenanmaalta palanneena huomasin totuuden olevan edellä mainittuja ennakkoluuloja monipuolisempi. Palveluammateissa työskentelevien joukossa löytyi paljon suomea auttavasti osaavia, ja osa oli selvästi äidinkieleltään suomenkielisiä, mahdollisesti kesätöihin Ahvenanmaalle tulleita. Palveluammateissa työskentelevistä monella oli taustaa aiemmista töistä mm. Viking Linellä, joten suomenkieliset asiakkaat eivät olleet mitenkään ylivoimaisen vaikeita heille.

   Itse lähdin Ahvenanmaan lomaviikolleni sillä mielellä, että kaikkialla tulen puhumaan ruotsia. Yllätyksekseni suomi oli laajemmin puhuttua kuin odotin.

   Vieraspaikkakuntalaisena turistina en mene asettamaan paikallisille vaatimuksia millaisiksi heidän tulisi mielestäni muuttua. Tampereella saa tamperelainen puhua murrettaan eikä stadin slangia.

   • Fuengirolassakin paikallisten suomenkielentaito on yhä heikoissa kantimissa, vaikka mummoni on asunut siellä jo vuosia.


  • Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, eli universaaleja. Ne kuuluvat saman sisältöisinä kaikille maailman ihmisille ja ovat voimassa kaikkialla, sanotaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa.
   Julistuksen 2. artiklan mukaan jokainen on oikeutettu kaikkiin julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, K I E L E E N, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen A L K U P E R Ä Ä N, omaisuuteen, S Y N T Y P E R Ä Ä N tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

   Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai A L U E E N valtiollisen, H A L L I N N O L L I S E N tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.
   13. artikla:
   Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä.
   **
   Missä viipyy YK:ssa, EU:ssa, Suomessa tai missä tahansa muussa sivistysvaltiossa se suoraselkäinen juristi tai muu oikeusoppinut, joka ensimmäisenä julistaa ja syyttää julkisesti, että Ahvenanmaan koko kielitouhu eli K I E L I R A S I S M I on jyrkässä ristiriidassa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen kanssa??

  • Oikeutta ja tasapuolisuutta on haettu ihan EY-tuomioistuinta myöten jo 13 vuotta. Toivottavasti ahvenanmaalla on vihdoinkin nyt kaikki asiat kunnossa ja kaikille suomea puhuville jaellaan ilmaiseksi hunajaa, mannaa ja viiriäisiä.
   Vuonna 2005 Suomi sai kylmää kyytiä EY-tuomioistuimelta, kun EU:n komissio oli nostanut heinäkuussa 2004 kanteen Suomea vastaan EY:n tuomioistuimessa. Komissio oli tyytymätön siihen, kuinka yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevaa direktiiviä noudatettiin Ahvenanmaalla. EU:n tuomioistuimen mukaan Suomi oli Ahvenanmaalla lyönyt laimin velvoitteensa kohdella tasavertaisesti kaikkia ihmisiä heidän rodullisesta tai etnisestä taustastaan huolimatta. Komissio huomautti 18. lokakuuta 2005 Suomea siitä, ettei yhdenvertaisuusdirektiiviä ole edelleenkään pantu täytäntöön Ahvenanmaalla.
   Oikeutta ja tasapuolisuutta löytyy mm. tästä linkistä.
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=53176&doclang=fi

   Ja tästäkin: http://www.tiede.fi/keskustelu/38134/ketju/ahvenanmaa_ja_etninen_syrjinta

  • Lähinnä näpertelyltä näytti ensitiedote Ahvenanmaa-komitean ehdotuksesta Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän uudistamiseksi siitä huolimatta, että porukan vetäjä oli juristi Tarja Halonen. Loppumietintö valmistui kesäkuussa 2017, jolloin se luovutettiin ministeri A. Bernerille (kepu).
   http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/komitea-ehdottaa-uuden-ahvenanmaan-itsehallintolain-saatamista
   Sen sijaan EY-tuomioistuimen juristit eivät näperrelleet vuonna 2005.
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=53176&doclang=fi
   Mutta ehkä kaikki asiat ovatkin jo Ahvenanmaalla jo parhain päin. Vai ovatko?

  • En huomannut, ottiko Tarja Halonen kantaa tähän http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=53176&doclang=fi päätökseen mitenkään ja jos otti, niin miten. Tietääkö joku? Vai ovatko nämä yleiseurooppalaiset tuomioistuimet 100-vuotiaalle juhlakalulle nimeltä Suomi yhdentekeviä silloin, kun aletaan keskustella ihan oikeista asioista? Svenska talande bättre folket??? Poninhäntätyttelijournalistit eivät ainakaan kovin isoja otsikoita saaneet aiheesta aikaan.

  • Ahvenanmaan syöpäkasvain voisi olla hyödyksi. Ahvenanmaa olisi hyvä ydinkoe-alue. Siellä voisi jenkit ja ryssät räjäytellä ydinpommejaan. Tietenkään sitä ennen alueelta ei saa poistua.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kesämökkien hinnat romahtaneet

   koska nuoret aikuiset eivät ole kiinnostuneita mökkeilystä. https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/d0e0b3ed-85bf-4388-ac02-3d6d1ef5a79b
   Maailman menoa
   216
   5867
  2. MOT mustamaalaa ja valehtelee.

   Olen hetken jo katsellut näitä YLEN MOT ohjelmia ja olen huomannut kuinka paljon he antavat väärää tietoa ihmisille. Väärän informaation antamiseen r
   Yhteiskunta
   157
   5406
  3. Suomeen tarvitaan minimipalkkalaki

   Suomesta on tulossa yhä enmmän kurjien palkkojen ja nollatuntisopimusten maa. "Kansainvälisen kilpailukyvyn" nimissä erityisesti sisämarkkinoilla toim
   Maailman menoa
   207
   3834
  4. Ysäribileet Töpärillä

   Ihan vastaisuuden varalta pikku vinkki järjestäjille: varatkaa sitä kaljanlitkua sen verran, että bailaajilla ei tarvi menomestaa vaihtaa. Bileet lopp
   Suomussalmi
   10
   512