Mä sainkin Reductilia !!

apuuuaaaap

Moikka!
Eli oon 60kg/163cm ja sain haltuuni 2kk reductil lääkkeet.. jotka ovat siis reseptillä saatavia laihdutuslääkkeitä ihmisille joiden painoindeksi on väh. 32 jne. Onko kukaan muu normaalipainoinen syönyt reductilia? Takana on kolmepäivää ja päätä vaan särkee. Anyone? :)

10

2078

  Vastaukset

  • ole määrätty sinulle?? Tiedätkö että ne ovat PKV-lääkkeitä? Eki pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia. Tyyliin mielialalääkkeet....

   Päänsärky joka sinulla on voi johtua verenpaineen noususta, RR-arvot usein nousevat kyseisen lääkkeen käytön yhteydessä. Se on YKSI syy miksi niitä käytetään LÄÄKÄRIN VALVONNASSA. Verenpaine voi nousta vaarallisiin lukemiin, aiheuttaen esim. infarktin.

   Tiesitkö että ne olivat myyntikiellossa useassa maassa jokin aika sitten? Syynä oli niiden yhteys äkkikuolemiin.

   Nýthän myyntikiellossa on Acomplia, eikä syyttä.

   Oletko tutustunut pakkauksen ohjeeseen oikein tarkasti???

   4.3 Vasta-aiheet

   - Tiedossa oleva yliherkkyys sibutramiinihydrokloridimonohydraatille tai jollekin muulle valmisteen apuaineista.

   - Elimellisistä syistä johtuva lihavuus

   - Aiemmat vaikeat syömishäiriöt

   - Psyykkinen sairaus. Sibutramiinilla on todettu mahdollinen antidepressiivivaikutus eläintutkimuksissa, ja siksi ei voida sulkea pois sitä, että sibutramiini voi aiheuttaa maanisen episodin kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

   - Touretten oireyhtymä

   - Monoamiinioksidaasinestäjän tai muun sentraalisesti vaikuttavan lääkkeen käyttö psyykenlääkkeenä (antidepressiivi, psykoosilääke), painonpudotukseen tai unilääkkeenä (tryptofaani) samanaikaisesti tai viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana.

   - Sepelvaltimotauti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, takykardia, perifeerinen ahtauttava valtimosairaus, rytmihäiriö tai aivoverisuonisairaus (aivohalvaus tai TIA)

   - Epäadekvaatisti hoidettu hypertensio (>145/90 mmHg) (ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

   - Hypertyreoidismi

   - Vaikea maksan vajaatoiminta

   - Vaikea munuaisten vajaatoiminta sekä dialyysipotilaat, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus

   - Hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu ja siihen liittyvä virtsaretentio

   - Feokromosytooma

   - Ahdaskulmaglaukooma

   - Aiempi huumeiden käyttö tai lääkkeiden tai alkoholin väärinkäyttö

   - Raskaus ja imetys (ks. kohta 4.6 Raskaus ja imetys)

   - Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat aikuiset, koska tietoa ei ole riittävästi

   - Yli 65-vuotiaat potilaat, koska tietoa ei ole riittävästi

   Oliko tuo kaikki tiedossasi??????

   • .4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

    Varoitukset:

    Kaikkien Reductil-hoitoa saavien potilaiden verenpainetta ja sykettä tulee seurata, koska sibutramiini on aiheuttanut kliinisesti merkittävän verenpaineen nousun joillakin potilailla. Kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana nämä muuttujat tulee tarkistaa kahden viikon välein ; hoitokuukausien 4 - 6 aikana nämä on tarkistettava kerran kuukaudessa ja sen jälkeen säännöllisesti, vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Hoito tulee keskeyttää potilailla, joiden leposyke nousee kahden käynnin välillä 10 lyöntiä/min tai systolinen/diastolinen verenpaine 10 mmHg. Jos verenpainepotilaan hypertensio on ollut hyvin hallinnassa, ja verenpaine on yli 145/90 mmHg kahdessa peräkkäisessä mittauksessa, hoito on lopetettava (ks. kohta 4.8 Haittavaikutukset, kardiovaskulaarimuutokset). Uniapnea-oireyhtymästä kärsivien potilaiden verenpaineen seuranta vaatii erityistä huomiota.

    - Sibutramiinin käyttö samanaikaisesti sympatomimeettien kanssa ks. 4.5.

    - Vaikka sibutramiinia ei ole yhdistetty korkeaan keuhkovaltimopaineeseen, on lihavuuslääkkeisiin yleisesti liittyvien huolenaiheiden vuoksi tärkeää pitää silmällä oireita kuten etenevää hengenahdistusta, rintakipua ja nilkkojen turvotusta rutiinitarkastusten yhteydessä. Potilasta tulee neuvoa ottamaan heti yhteys lääkäriin, jos näitä oireita ilmaantuu.

    - Reductil-valmistetta tulee antaa varoen epilepsiapotilaille.

    - Kohonneita pitoisuuksia plasmassa on havaittu tutkittaessa sibutramiinia potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikka haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu, Reductil-valmistetta tulee käyttää varoen näillä potilailla.

    - Vaikka munuaisteitse erittyy vain inaktiivisia metaboliitteja, Reductil-valmistetta tulee käyttää varoen potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta.

    - Reductil-valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joilla on suvussa motorisia tai äänellisiä TIC-oireita.

    - Fertiili-ikäisten naisten tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Reductil-hoidon aikana.

    - Keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin liittyy väärinkäytön mahdollisuus. Käytettävissä olevien kliinisten tietojen mukaan ei sibutramiinin väärinkäytöstä kuitenkaan ole näyttöä.

    - Eräisiin laihdutuslääkkeisiin liittyy sydämen läppävian riski. Kliinisten tietojen mukaan sen lisääntymisestä ei kuitenkaan ole näyttöä sibutramiinin yhteydessä.

    - Potilaiden, joilla on ollut vakavia syömishäiriöitä, kuten anoreksia nervosa tai bulimia nervosa, ei tule käyttää sibutramiinia. Tietoa ei ole saatavilla sibutramiinin käytöstä potilailla, joilla on pakonomainen syömishäiriö (syöpöttelykausia).

    - Sibutramiinia on annettava varoen potilaille joilla on avokulmaglaukooma ja niille joilla on suurentunut riski silmäpaineen kohoamiseen, esim. sukurasite.

    - Kuten muidenkin serotoniinin takaisinottoa estävien lääkkeiden käytön yhteydessä, saattaa verenvuotoriski (kuten gynekologisten, mahasuolikanavan ja muiden iho- tai limakalvovuotojen riski) kasvaa sibutramiinia käyttävillä potilailla. Siksi sibutramiinia tulee antaa varoen potilaille, jotka ovat alttiita verenvuototapahtumille tai jotka käyttävät samanaikaisesti hemostaasiin tai verihiutaleisiin vaikuttavia lääkkeitä.

    - Sibutramiinihoidon aikana on harvinaisissa tapauksissa havaittu masentuneisuutta, itsemurha-ajatuksia ja itsemurhia. Siksi masennuksesta aiemmin kärsineitä potilaita on seurattava huolella. Jos sibutramiinihoidon aikana havaitaan masennuksen merkkejä tai oireita, on sibutramiinin käytön lopettamista ja asianmukaisen hoidon aloittamista harkittava.

    - Reductil sisältää laktoosia, joten sitä ei tulisi käyttää potilailla, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, laktaasipuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö.


   • näistä asioista: kirjoitti:

    .4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

    Varoitukset:

    Kaikkien Reductil-hoitoa saavien potilaiden verenpainetta ja sykettä tulee seurata, koska sibutramiini on aiheuttanut kliinisesti merkittävän verenpaineen nousun joillakin potilailla. Kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana nämä muuttujat tulee tarkistaa kahden viikon välein ; hoitokuukausien 4 - 6 aikana nämä on tarkistettava kerran kuukaudessa ja sen jälkeen säännöllisesti, vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Hoito tulee keskeyttää potilailla, joiden leposyke nousee kahden käynnin välillä 10 lyöntiä/min tai systolinen/diastolinen verenpaine 10 mmHg. Jos verenpainepotilaan hypertensio on ollut hyvin hallinnassa, ja verenpaine on yli 145/90 mmHg kahdessa peräkkäisessä mittauksessa, hoito on lopetettava (ks. kohta 4.8 Haittavaikutukset, kardiovaskulaarimuutokset). Uniapnea-oireyhtymästä kärsivien potilaiden verenpaineen seuranta vaatii erityistä huomiota.

    - Sibutramiinin käyttö samanaikaisesti sympatomimeettien kanssa ks. 4.5.

    - Vaikka sibutramiinia ei ole yhdistetty korkeaan keuhkovaltimopaineeseen, on lihavuuslääkkeisiin yleisesti liittyvien huolenaiheiden vuoksi tärkeää pitää silmällä oireita kuten etenevää hengenahdistusta, rintakipua ja nilkkojen turvotusta rutiinitarkastusten yhteydessä. Potilasta tulee neuvoa ottamaan heti yhteys lääkäriin, jos näitä oireita ilmaantuu.

    - Reductil-valmistetta tulee antaa varoen epilepsiapotilaille.

    - Kohonneita pitoisuuksia plasmassa on havaittu tutkittaessa sibutramiinia potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikka haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu, Reductil-valmistetta tulee käyttää varoen näillä potilailla.

    - Vaikka munuaisteitse erittyy vain inaktiivisia metaboliitteja, Reductil-valmistetta tulee käyttää varoen potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta.

    - Reductil-valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joilla on suvussa motorisia tai äänellisiä TIC-oireita.

    - Fertiili-ikäisten naisten tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Reductil-hoidon aikana.

    - Keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin liittyy väärinkäytön mahdollisuus. Käytettävissä olevien kliinisten tietojen mukaan ei sibutramiinin väärinkäytöstä kuitenkaan ole näyttöä.

    - Eräisiin laihdutuslääkkeisiin liittyy sydämen läppävian riski. Kliinisten tietojen mukaan sen lisääntymisestä ei kuitenkaan ole näyttöä sibutramiinin yhteydessä.

    - Potilaiden, joilla on ollut vakavia syömishäiriöitä, kuten anoreksia nervosa tai bulimia nervosa, ei tule käyttää sibutramiinia. Tietoa ei ole saatavilla sibutramiinin käytöstä potilailla, joilla on pakonomainen syömishäiriö (syöpöttelykausia).

    - Sibutramiinia on annettava varoen potilaille joilla on avokulmaglaukooma ja niille joilla on suurentunut riski silmäpaineen kohoamiseen, esim. sukurasite.

    - Kuten muidenkin serotoniinin takaisinottoa estävien lääkkeiden käytön yhteydessä, saattaa verenvuotoriski (kuten gynekologisten, mahasuolikanavan ja muiden iho- tai limakalvovuotojen riski) kasvaa sibutramiinia käyttävillä potilailla. Siksi sibutramiinia tulee antaa varoen potilaille, jotka ovat alttiita verenvuototapahtumille tai jotka käyttävät samanaikaisesti hemostaasiin tai verihiutaleisiin vaikuttavia lääkkeitä.

    - Sibutramiinihoidon aikana on harvinaisissa tapauksissa havaittu masentuneisuutta, itsemurha-ajatuksia ja itsemurhia. Siksi masennuksesta aiemmin kärsineitä potilaita on seurattava huolella. Jos sibutramiinihoidon aikana havaitaan masennuksen merkkejä tai oireita, on sibutramiinin käytön lopettamista ja asianmukaisen hoidon aloittamista harkittava.

    - Reductil sisältää laktoosia, joten sitä ei tulisi käyttää potilailla, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, laktaasipuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö.

    4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

    Sibutramiini ja sen aktiiviset metaboliitit eliminoituvat metaboloitumalla maksan kautta. Tärkein siihen osallistuva entsyymi on CYP3A4, ja myös CYP2C9 ja CYP1A2 voivat osallistua. Varovaisuutta tulee noudattaa silloin kun Reductil 10 mg / 15 mg -valmistetta annetaan samaan aikaan CYP3A4-entsyymiaktiivisuuteen vaikuttavien lääkkeiden kanssa (ks. kohta 5.2 Farmakokinetiikka). CYP3A4:n estäjiä ovat mm. ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini, klaritromysiini, troleandomysiini ja siklosporiini. Ketokonatsolin tai erytromysiinin anto samaan aikaan sibutramiinin kanssa suurensi sibutramiinin metaboliittien pitoisuutta plasmassa (AUC) eräässä interaktiotutkimuksessa (ketokonatsoli 23 % ja erytromysiini 10 %). Syketiheys kohosi keskimäärin 2,5 lyöntiä/min enemmän kuin pelkkää sibutramiinia käytettäessä.

    Rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja deksametasoni ovat CYP3A4:n indusoijia ja voivat kiihdyttää sibutramiiniaineenvaihduntaa, joskaan tätä ei ole tutkittu kokeellisesti.

    Jos käytetään samanaikaisesti useita lääkkeitä, jotka kaikki kohottavat aivojen serotoniinipitoisuutta, seurauksena voi olla vakavia yhteisvaikutuksia. Tätä ilmiötä kutsutaan serotoniinioireyhtymäksi, ja sitä voi esiintyä harvinaisissa tapauksissa käytettäessä samanaikaisesti selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää (SSRI) ja eräitä migreenilääkkeitä (kuten sumatriptaani, dihydroergotamiini) tai eräitä opioideja (kuten pentatsosiini, petidiini, fentanyyli, dekstrometorfaani) tai käytettäessä kahta selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää yhtä aikaa.

    Koska sibutramiini estää serotoniinin takaisinottoa (muun muassa), Reductil 10 mg / 15 mg -hoitoa ei tule antaa samaan aikaan muiden aivojen serotoniinipitoisuutta suurentavien lääkkeiden kanssa.

    Reductil-valmisteen samanaikaista käyttöä muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat kohottaa verenpainetta tai sydämen sykettä (esim. sympatomimeetteja), ei ole tutkittu systemaattisesti. Tämäntyyppisiin lääkkeisiin kuuluvat eräät yskänlääkkeet, flunssalääkkeet ja allergialääkkeet (kuten efedriini ja pseudoefedriini) sekä eräät turvotusta vähentävät lääkkeet (esim. ksylometatsoliini). Varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä Reductil-valmistetta potilaille, jotka käyttävät näitä lääkkeitä.

    Reductil ei heikennä ehkäisytablettien tehoa.

    Kerta-annoksia käytettäessä ei kognitiivisissa eikä psykomotorisessa suorituksessa todettu lisähuononemista, kun sibutramiinia annettiin yhtä aikaa alkoholin kanssa. Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan ole yleisten dieettisuositusten mukaista.

    Reductil-valmisteen ja orlistaatin samanaikaisesta käytöstä ei ole saatavilla tietoja.

    Sibutramiinin käytön lopettamisesta MAO-estäjien käytön aloittamiseen on kuluttava kaksi viikkoa.


   • tämänkin: kirjoitti:

    4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

    Sibutramiini ja sen aktiiviset metaboliitit eliminoituvat metaboloitumalla maksan kautta. Tärkein siihen osallistuva entsyymi on CYP3A4, ja myös CYP2C9 ja CYP1A2 voivat osallistua. Varovaisuutta tulee noudattaa silloin kun Reductil 10 mg / 15 mg -valmistetta annetaan samaan aikaan CYP3A4-entsyymiaktiivisuuteen vaikuttavien lääkkeiden kanssa (ks. kohta 5.2 Farmakokinetiikka). CYP3A4:n estäjiä ovat mm. ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini, klaritromysiini, troleandomysiini ja siklosporiini. Ketokonatsolin tai erytromysiinin anto samaan aikaan sibutramiinin kanssa suurensi sibutramiinin metaboliittien pitoisuutta plasmassa (AUC) eräässä interaktiotutkimuksessa (ketokonatsoli 23 % ja erytromysiini 10 %). Syketiheys kohosi keskimäärin 2,5 lyöntiä/min enemmän kuin pelkkää sibutramiinia käytettäessä.

    Rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja deksametasoni ovat CYP3A4:n indusoijia ja voivat kiihdyttää sibutramiiniaineenvaihduntaa, joskaan tätä ei ole tutkittu kokeellisesti.

    Jos käytetään samanaikaisesti useita lääkkeitä, jotka kaikki kohottavat aivojen serotoniinipitoisuutta, seurauksena voi olla vakavia yhteisvaikutuksia. Tätä ilmiötä kutsutaan serotoniinioireyhtymäksi, ja sitä voi esiintyä harvinaisissa tapauksissa käytettäessä samanaikaisesti selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää (SSRI) ja eräitä migreenilääkkeitä (kuten sumatriptaani, dihydroergotamiini) tai eräitä opioideja (kuten pentatsosiini, petidiini, fentanyyli, dekstrometorfaani) tai käytettäessä kahta selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää yhtä aikaa.

    Koska sibutramiini estää serotoniinin takaisinottoa (muun muassa), Reductil 10 mg / 15 mg -hoitoa ei tule antaa samaan aikaan muiden aivojen serotoniinipitoisuutta suurentavien lääkkeiden kanssa.

    Reductil-valmisteen samanaikaista käyttöä muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat kohottaa verenpainetta tai sydämen sykettä (esim. sympatomimeetteja), ei ole tutkittu systemaattisesti. Tämäntyyppisiin lääkkeisiin kuuluvat eräät yskänlääkkeet, flunssalääkkeet ja allergialääkkeet (kuten efedriini ja pseudoefedriini) sekä eräät turvotusta vähentävät lääkkeet (esim. ksylometatsoliini). Varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä Reductil-valmistetta potilaille, jotka käyttävät näitä lääkkeitä.

    Reductil ei heikennä ehkäisytablettien tehoa.

    Kerta-annoksia käytettäessä ei kognitiivisissa eikä psykomotorisessa suorituksessa todettu lisähuononemista, kun sibutramiinia annettiin yhtä aikaa alkoholin kanssa. Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan ole yleisten dieettisuositusten mukaista.

    Reductil-valmisteen ja orlistaatin samanaikaisesta käytöstä ei ole saatavilla tietoja.

    Sibutramiinin käytön lopettamisesta MAO-estäjien käytön aloittamiseen on kuluttava kaksi viikkoa.

    4.8 Haittavaikutukset

    Useimmat sibutramiinin käytön yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset ilmaantuivat hoidon alussa (neljän ensimmäisen viikon aikana). Ne lievittyivät ja harvenivat ajan mittaan. Ne eivät yleensä olleet vakavia eivätkä vaatineet hoidon keskeyttämistä ja ne olivat korjaantuvia.

    Seuraavassa vaiheen II/III kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset elinjärjestelmittäin ( Erittäin yleiset >1/10, yleiset 1/100):

    Elinjärjestelmä

    Esiintyvyys

    Haittavaikutukset

    Sydänverisuonijärjestelmä

    (ks. allaoleva tarkempi seloste)

    Yleiset

    Takykardia

    Palpitaatiot

    Verenpaineen nousu/hypertensio

    Vasodilataatio (ihon punoitus)

    Ruoansulatusjärjestelmä

    Erittäin yleiset

    Ummetus

    Yleiset

    Pahoinvointi

    Pukamien paheneminen

    Keskushermosto

    Erittäin yleiset

    Suun kuivuus

    Unettomuus

    Yleiset

    Pyörrytys

    Parestesiat

    Päänsärky

    Tuskaisuus

    Iho

    Yleiset

    Hikoilu

    Aistit

    Yleiset

    Makuaistin muutokset

    Sydänverisuonijärjestelmä

    Levossa mitattu systolinen ja diastolinen verenpaine on kohonnut keskimäärin 2–3 mmHg ja sydämen syke 3–7 lyöntiä/min. Suuremmat verenpaineen ja sykkeen nousut ovat mahdollisia yksittäistapauksissa.

    Mahdollista kliinisesti merkittävää verenpaineen ja pulssin nousua esiintyy yleensä hoidon alussa (ensimmäiset 4 - 12 viikkoa). Tällaisissa tapauksissa hoito tulee keskeyttää, (ks. kohta 4.4 ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”).

    Reductil-valmisteen käyttö verenpainepotilailla, ks. kohta 4.3 Vasta-aiheet ja 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

    Seuraavassa kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa havaitut kliinisesti merkitsevät haittatapahtumat elinjärjestelmittäin:

    Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt:

    Trombosytopenia, Henoch-Schönleinin purppura

    Sydän- ja verenkiertojärjestelmän häiriöt:

    Eteisvärinä, kohtauksittainen supraventrikulaarinen takykardia

    Immuunijärjestelmän häiriöt:

    Allergiset yliherkkyysreaktiot vaihdellen vähäisistä iho-oireista ja urtikariasta angioedeemaan ja anafylaksiin

    Psykiatriset häiriöt:

    Agitaatio

    Masennus, aiemmin masennuksesta kärsineillä potilailla sekä niillä, joilla masennusta ei ole aiemmin ollut (ks. kohta 4.4)

    Hermojärjestelmän häiriöt:

    Kouristukset

    Serotoniinin oireyhtymä kun käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa jotka vaikuttavat serotoniinin vapauttamiseen (ks. kohta 4.5).

    Ohimenevä häiriö lyhytkestoisessa muistissa.

    Silmäsairaudet:

    Näön sumeneminen

    Mahalaukku- ja ohutsuolihäiriöt:

    Ripuli, oksentelu, mahasuolikanavan verenvuoto

    Ihon ja ihonalaiskerroksen häiriöt:

    Alopesia, ihottuma, urtikaria, ihon verenpurkaumat (ekkymoosi, petekiat)

    Munuais- ja virtsatiehäiriöt:

    Akuutti interstitiaalinefriitti, mesangiokapillaarinen glomerulonefriitti, virtsaumpi

    Sukuelinten ja rintojen häiriöt:

    Ejakulaatio/orgasmihäiriöt, impotenssi, kuukautiskierron häiriöt, metrorragia

    Tutkimukset:

    Korjaantuvat maksaentsyymien nousut

    Muut:

    Vieroitusoireita, kuten päänsärkyä ja lisääntynyttä ruokahalua on tavattu harvoin.

    sinunhan on hyvä tietää nämäkin.......


   • lääkärisi, niin..... kirjoitti:

    4.8 Haittavaikutukset

    Useimmat sibutramiinin käytön yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset ilmaantuivat hoidon alussa (neljän ensimmäisen viikon aikana). Ne lievittyivät ja harvenivat ajan mittaan. Ne eivät yleensä olleet vakavia eivätkä vaatineet hoidon keskeyttämistä ja ne olivat korjaantuvia.

    Seuraavassa vaiheen II/III kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset elinjärjestelmittäin ( Erittäin yleiset >1/10, yleiset 1/100):

    Elinjärjestelmä

    Esiintyvyys

    Haittavaikutukset

    Sydänverisuonijärjestelmä

    (ks. allaoleva tarkempi seloste)

    Yleiset

    Takykardia

    Palpitaatiot

    Verenpaineen nousu/hypertensio

    Vasodilataatio (ihon punoitus)

    Ruoansulatusjärjestelmä

    Erittäin yleiset

    Ummetus

    Yleiset

    Pahoinvointi

    Pukamien paheneminen

    Keskushermosto

    Erittäin yleiset

    Suun kuivuus

    Unettomuus

    Yleiset

    Pyörrytys

    Parestesiat

    Päänsärky

    Tuskaisuus

    Iho

    Yleiset

    Hikoilu

    Aistit

    Yleiset

    Makuaistin muutokset

    Sydänverisuonijärjestelmä

    Levossa mitattu systolinen ja diastolinen verenpaine on kohonnut keskimäärin 2–3 mmHg ja sydämen syke 3–7 lyöntiä/min. Suuremmat verenpaineen ja sykkeen nousut ovat mahdollisia yksittäistapauksissa.

    Mahdollista kliinisesti merkittävää verenpaineen ja pulssin nousua esiintyy yleensä hoidon alussa (ensimmäiset 4 - 12 viikkoa). Tällaisissa tapauksissa hoito tulee keskeyttää, (ks. kohta 4.4 ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”).

    Reductil-valmisteen käyttö verenpainepotilailla, ks. kohta 4.3 Vasta-aiheet ja 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

    Seuraavassa kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa havaitut kliinisesti merkitsevät haittatapahtumat elinjärjestelmittäin:

    Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt:

    Trombosytopenia, Henoch-Schönleinin purppura

    Sydän- ja verenkiertojärjestelmän häiriöt:

    Eteisvärinä, kohtauksittainen supraventrikulaarinen takykardia

    Immuunijärjestelmän häiriöt:

    Allergiset yliherkkyysreaktiot vaihdellen vähäisistä iho-oireista ja urtikariasta angioedeemaan ja anafylaksiin

    Psykiatriset häiriöt:

    Agitaatio

    Masennus, aiemmin masennuksesta kärsineillä potilailla sekä niillä, joilla masennusta ei ole aiemmin ollut (ks. kohta 4.4)

    Hermojärjestelmän häiriöt:

    Kouristukset

    Serotoniinin oireyhtymä kun käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa jotka vaikuttavat serotoniinin vapauttamiseen (ks. kohta 4.5).

    Ohimenevä häiriö lyhytkestoisessa muistissa.

    Silmäsairaudet:

    Näön sumeneminen

    Mahalaukku- ja ohutsuolihäiriöt:

    Ripuli, oksentelu, mahasuolikanavan verenvuoto

    Ihon ja ihonalaiskerroksen häiriöt:

    Alopesia, ihottuma, urtikaria, ihon verenpurkaumat (ekkymoosi, petekiat)

    Munuais- ja virtsatiehäiriöt:

    Akuutti interstitiaalinefriitti, mesangiokapillaarinen glomerulonefriitti, virtsaumpi

    Sukuelinten ja rintojen häiriöt:

    Ejakulaatio/orgasmihäiriöt, impotenssi, kuukautiskierron häiriöt, metrorragia

    Tutkimukset:

    Korjaantuvat maksaentsyymien nousut

    Muut:

    Vieroitusoireita, kuten päänsärkyä ja lisääntynyttä ruokahalua on tavattu harvoin.

    sinunhan on hyvä tietää nämäkin.......

    netin kautta tilattuja, vai aitoja Reductileja? Jos feikkejä niin et sitten tiedä senkään vertaa mitä niissä on.....

    Esiintyvyys noissa sivuv. on joko yleinen tai erittäin yleinen.

    Redu ei ole mikään tarvittaessa otettava Burana tai kalkkitabletti vaan oman terveytesi ja henkesi kanssahan leikit.

    Jos olet saanut ne joltain olette molemmat syyllistyneet rikokseen, tässä maassa RESEPTIlääkkeiden luovutus tai myynti on laitonta. Jos niin tehdään, rikokseen syyllistyvät molemmat, antaja/myyjä ja saava osapuoli,.


   • käsiisi feikkilääkkeitä, kirjoitti:

    netin kautta tilattuja, vai aitoja Reductileja? Jos feikkejä niin et sitten tiedä senkään vertaa mitä niissä on.....

    Esiintyvyys noissa sivuv. on joko yleinen tai erittäin yleinen.

    Redu ei ole mikään tarvittaessa otettava Burana tai kalkkitabletti vaan oman terveytesi ja henkesi kanssahan leikit.

    Jos olet saanut ne joltain olette molemmat syyllistyneet rikokseen, tässä maassa RESEPTIlääkkeiden luovutus tai myynti on laitonta. Jos niin tehdään, rikokseen syyllistyvät molemmat, antaja/myyjä ja saava osapuoli,.

    on tässä elämässä pahemminkin hengellä leikitty. joten samapatuo mitä tapahtuu. jos laihdun hyvä, jos kuolen - se on universumin tahto.


   • Kertoisitko Rductilin myyntikiellosta jotain FAKTAA, kiitos!

    Tiesitkö, että joissain maissa sitä myydään ilman reseptiä? Tyrkytetään! Lihavat kuolee kuin kärpäset ihan just kohta.


   • asjhhssewieji kirjoitti:

    on tässä elämässä pahemminkin hengellä leikitty. joten samapatuo mitä tapahtuu. jos laihdun hyvä, jos kuolen - se on universumin tahto.

    Se on luonnollista valintaa, evoluutiota.


  • ллл

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kuolleisuus onkin kääntynyt päinvastoin laskuun korona kriisissä

   Kokonaiskuolleisuus kääntyikin koronan vuoksi kovaan laskuun USA:ssa USA:n kokonaiskuolleisuuteen koronaviruksella on sen sijaan ollut päinvastainen
   Pandemiat
   178
   15300
  2. Pitääkö yhteiskunnan elättää 5 lapsinen perhe?

   Kouluttamaton pariskunta, jossa mies käy töissä ja tienaa 2000 euroa kuussa, tekee putkeen 5 lasta ja perheen äiti sitten on kotiäitinä 20 vuotta. O
   Köyhyys
   304
   11770
  3. Stockmann konkurssiin ?

   Korona vei asiakkaat. Ensin kuitenkin hakeudutaan yrityssaneeraukseen. Viimeinen sammuttaa valot.
   Maailman menoa
   216
   6633
  4. Järkyttävä koronakylä

   21 jo. Enemmän kuin esim porissa !. Eikö hygieniasta ole kukaan kuullut vai onko lehmänhaju ainoa hygieniahaju. Semmoista kun käsidesiä saa kaupoista.
   Kiuruvesi
   59
   1421
  5. Kiuruvesi 12 koronatartuntaa!

   Määrä kasvaa. Kuinka tehokkaasti testaavat?
   Kiuruvesi
   41
   1204