Promilleraja Suomessa

Paljonko Suomessa on promilleraja onko 0,5 tai 0,22 ? Kiitos!
Ilmianna
Jaa

4 VastaustaRattijuopumukseen syyllistyy, jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintäään 0,5 promillea tai hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Törkeän rattijuopumuksen rajat ovat vähintään 1,2 promillea tai vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.
Ilmianna
Jaa
Rattijuopumus. Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, on tuomittava rattijuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rattijuopumuksesta tuomitaan myös se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Tämän momentin säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos mainittu aine tai aineenvaihduntatuote on peräisin lääkevalmisteesta, jota kuljettajalla on ollut oikeus käyttää.

Rattijuopumuksesta tuomitaan niin ikään se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia taikka tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut.

Törkeä rattijuopumus. Jos rattijuopumuksessa 1. rikoksentekijän veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea tai hänellä on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, tai

2. rikoksentekijän kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut taikka

3. rikoksentekijä on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut, ja olosuhteet ovat sellaiset, että rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rattijuopumuksesta vähintään 60 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Ilmianna
Jaa
puhaltanut tarkkuusalkometriin mikä näyttää pitoisuuden mg:ssa eikä promillena? Moni haksahtaa ja luulee ettei tässä ole palanut, mutta tarkkuusalkometrin lukema kun kertoo kahdella niin siinä on lukema promilleina - suunnilleen on.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Näitä on ainakin neljä vai viisikö käytössä olevaa yksikköä veren alkoholipitoisuuden ilmoittamiseen, niin voisiko joku valaista minulle, että miten nämä muunnetaan, kun ei tunnin googletus anna mitään selkeää vastausta tähän.

Mikä on suomen "promille"? Onko se massaan vai tilavuuteen, ja mikä on se BAC, jos siinä ei ole mitään lisäystä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Promilleraja Suomessa

Paljonko Suomessa on promilleraja onko 0,5 tai 0,22 ? Kiitos!

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta