TEHY ja ruokatunti

Miten joillekin maksetaa ruokatunnista palkkaa ja satamassa jouttuu olemaan ilman palkkaa ruokatunnilla.
Ilmianna
Jaa

13 Vastaustaperse penkkiin!
Kyllä nyt on porvari saatava kyykylleen,saatana.Palkkaa on saatava 25 tuntia vuorokaudessa.Eikun kusiruutat soimaan,perkele!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
miksi jotku kipusiskot saa istumisesta palkkaa?
No ehkä ne porvarit tykkää nauttia jostain kipusiskojen äänistä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Mulle kans kirjoitti:
miksi jotku kipusiskot saa istumisesta palkkaa?
No ehkä ne porvarit tykkää nauttia jostain kipusiskojen äänistä.
Kataisen enkelit.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
joissain 30 min eli 7,5 h työpäivä
joissain 60 min eli 8 h työpäivä

Mutta erikoispaikoissa voi sopia että 7,5 h aikana saa syödä tytöaikana edellyttäen että hoitaa muut työt.
et voi mennä lähimpään kahvilaan tai lukea lehteä.

Tällöin sinulla on lyhkäsempi työpäivä jonka aikana voit syödä.

4 tai alle olevat päivät ei sisällä ruoka taukoa.

Lukekaa oma työsopimuksenne ennenkuin alatte vaatimaan . Kaikki ei voi saada kaikkea, monasti erikoisasiat ovat alalle sopivia jotka ei muut voi hyödyntää.

Lopputulos on kuitenkin oltava että työpanos on isompi kuin kulut, eli "tulos tai ulos"
onko sitten duunari tai pomo.
Ilmianna
Jaa
Jos lepotaukoa ei voida virka- tai työtehtävien laadun vuoksi järjestää, työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana. Tämä poikkeusmääräys työaikana ruokailusta tulee sovellettavaksi vain niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ruokailutauon järjestäminen ei ole työtehtävien laadun vuoksi mahdollista (esimerkiksi koneiden jatkuva tarkkailu tai muu vastaava syy).

Työnantaja voi siis jättää ruokailutauon antamatta vain silloin, kun sitä ei voida antaa sen vuoksi, että työtä ei voida keskeyttää ja että työ vaatii henkilön keskeytymätöntä läsnäoloa työpaikalla.

Sillä seikalla poistuuko henkilö työpaikalta ruokailutauon ajaksi, onko työnantaja järjestänyt ruokailumahdollisuuksia tai työpaikkaruokailua, onko lähistöllä ruokailupaikkoja tai ehtiikö henkilö kotiin ruokailemaan, ei ole merkitystä ruokailutauon antamisessa.

KVTES:n työaikaluvun 9 §:n mukaista jaksotyötä tekeville työntekijöille on kuitenkin annettava sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoitoja huoltolaitoksissa edellä tarkoitettu lepotauko tai heidän niin halutessaan tilaisuus joutuisaan ateriointiin työaikana työpaikalla tai työnantajan osoittamassa asianomaisen laitoksen ruokalassa tai vastaavassa ruokailupaikassa. Edellytyksenä on, ettei järjestelystä aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille ja että ruokailusta aiheutuva poissaolo työstä kestää enintään 15 - 20 minuuttia. Ja kun henkilö ei saa poistua esim. terveyskeskuksesta työaikana muutoin kuin viranhoitoon liittyvissä asioissa tai poikkeuksellisesti esimiehen luvalla, hän ei saa myöskään poistua sieltä työaikaan kuuluvan ruokailutauon aikana.

Tämä työntekijän oma valinta ruokailla työaikana työpaikalla koskee ainoastaan em. yksiköissä työskenteleviä ja jaksotyötä tekeviä. Se ei koske esim. mielenterveystoimistoissa työskenteleviä, toimistotyöaikaa tai yleistyöaikaa tekeviä eikä 37 tunnin viikkotyöaikaa tekeviä. Tämä poikkeusmääräys ei koske myöskään esim. kotipalvelussa, vanhusten palvelutaloissa tai ympäri vuorokauden toimivissa päiväkodeissa työskenteleviä, vaikka he tekisivätkin jaksotyötä.
untatyönantaja 2/06
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Tehyläisille maksettan rukatunnista palkkaa.
Minusta tosiaan on väärin et jotku saa syömisestä palkan jota ei tavallaan makseta muille samaa työtä tekeville koska ovat eri liitossa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
säästäis nykyisessä vaikeassa tilanteessa jos ei tarvisi makssa jollein erillis työntekijä ryhmälle ruokatunnista ja vielä viimmeksi irtisanomis uhkailullaa ansaituista yli suurista palkankorotuksista.
Minä kannatan tätä että lakkoikeutta ja yhteiskunnallisesti tärkeissä tehtävissä olevien työsuhde juttujarajoittettaisiin myös tähän suuntaan, koska onhan yhteiskunta maksanut myös Tehyläisten koulutuksen yhteiskunnan verorahoista.
Ilmianna
Jaa
RUOKATAUKO / PÄIVITTÄISIÄ LEPOTAUKOJA ON NOUDATETTAVA
Työntekijällä on oikeus sekä ruokataukoon että kahvitaukoon. Työnantajan velvollisuutena on järjestää työajat siten, että työntekijän oikeus lepotaukoihin toteutuu. Työnantajan tulee mm. merkitä ruokatauot työvuoroluetteloon. Mikäli työntekijä ei ehdi määrätyn kestoiselle ruokatauolle, on asia selvitettävä työnantajan kanssa. Lepotaukoja on noudatettava paitsi työaikasuojelullisista myös työssä jaksamiseen ja työn hyvään laatuun liittyvistä syistä.

Päivittäisistä lepotauoista on säädetty työaikalaissa. Lisäksi työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestöt ovat sopineet työ- ja virkaehtosopimuksissa päivittäisistä lepotauoista.

Ruokatauon järjestämisestä on työehtosopimuksissa erilaisia vaihtoehtoja: Yleensä ruokatauko on työntekijän omaa aikaa (kesto 30 - 60 minuuttia). Tällöin työntekijällä on oikeus poistua työpaikalta. Koska ruokataukoa ei lasketa työajaksi, ei ruokatauolta makseta palkkaa eikä työntekijän tule suorittaa ruokatauolla työtehtäviä.

Julkisella sektorilla sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa voidaan työntekijöille järjestää työaikaan kuuluva mahdollisuus ns. joutuisaan ateriointiin. Ruokatauko on tällöin työaikaa ja siihen saa käyttää 15-20 minuuttia. Tällainen järjestely on mahdollista jaksotyössä, jos työntekijä sitä haluaa. Muissa työaikamuodoissa kuin jaksotyössä, ruokatauko on luettava työajaksi silloin, kun työstä irrottautuminen ei ole mahdollista.

Yksityisellä sektorilla on myös mahdollista, että työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään työaikaan kuuluvasta noin 20 minuutin mittaisesta ruokatauosta. Lisäksi eräissä yksityisen sektorin työehtosopimuksissa on sovittu, että ruokatauko on työaikaa ja että työntekijällä on oikeus 30 minuutin ruokataukoon.

Hoitohenkilöstön mitoituksen niukkuus on johtanut siihen, ettei lepotaukoa ehditä aina pitää. Tätä ei kuitenkaan useimmiten korvata millään tavalla. Tehyn näkemyksen mukaan lepotauon järjestäminen on työnantajan työsuojeluvastuulla, koska työnantaja vastaa työajan sijoittelusta. Omaksi ajaksi suunnitellusta lepotauosta luopuminen tulee korvata ylityönä.
www.tehy.fi
Ilmianna
Jaa
Se on vain yksi pieni asia monen muun joukossa miksi terveyden hoitokulut ovat niin korkeat eli tehottomuus vaivaa alaa. Muita syitä on :
1.Liikaa henkilökuntaa moninpaikoin.Tähän asiaaan on aivan turha pistää että ei ole.. Tiedän että on kuulen siellä työskenteleviltä ettei todellakaan ole mtn kiirettä.Paikkoja voi olla erinlaisia toki tai sitten siellä vaan muutamat tekee muut istuvat... Netti ehdottomasti pois hoitajien käytöstä... ei tarvitse iltoja ja vkl. istua facebookissa kuten meidän kaupungin sairaalassa on tapana... .
2.Liian pitkät lomat/lomaedut eli paljon paremmat vrt. yksityiseen sektoriin.
3.Sairaslomaprosentti aivan liian suuri-> kertoo jo erittäin laiskasta henkilökunnasta.
4.Aivan liian kovat vuorolisät vrt. yksityinen sektori.
Tässä muutama asia..
HUOMIOIDAAN ETTÄ NÄMÄ RAHAT TULEVAT VEROVAROIN !!! Minuakaan ei haittaisi jos näitten palkat tulisivat jostain vientiteollisuudesta koska se on vain osakkeenomistajilta/omistajilta=rikkailta pois.. mut nyt tämä koskee koko yhteiskuntaa köyhiä pienituloisia ja koko hyvinvointivaltiota.

Lääkkeitä heti alkuun voisi laittaa:
1.Lomat kuten yksityisellä sektorilla... Max. 5-viikkoa/vuodessa ja lomakausi on toukokuu-syyskuu eli kiertävä malli ei hoitsujen kaikkien tarvitse olla samaanaikaan lomalla heinäkuussa ,jos yksityisellä puolellakin työantaja sanelee oletko lomalla toukokuussa vai syyskuussa.

2.Sairaslomiin karenssi ja jos niitä kertyy syyt selvitetään ja sit puhuttelu ja tarvittaessa lopputili.

3.Kellotetaan jokaisen hoitajan oikea työpanos ja katsotaan missä sitä löysää on ja ne vedetään pois.Niinhän yksityinenkin sektori tekee katsotaan resurssi tarpeet sellaisesta ajankohdasta jolloin on kiirettömintä aikaa ja loput odotetaan että työntekijä venyy ja edelleen venyy.. Miksi ei voisi edes järkeistään et hoitajilla olisi töitä ettei tarvitsisi koko iltavuoroa olla facebookissa !!

4. Ylimääräisiä esimiehiä pois se on selvä kömmähdys et joku sairaanhoita voi olla osastonhoitajana jolla on muuten aivan älytön palkka. Tehostamista tarvitaan sinne... mut siellä tehdään naisten malliin kokousta joka asiasta erikseen mitään ei tapahdu.. kunhan juorutaan ..Väärin töissä PITÄÄ tehdä töitä ja vain töitä jätetään siviiliasiat työn ulkopuolelle.

5.Vuorolisiin selvää tasonpudotusta... Jos hoitaja saa yövuorolisää 40% ja yhdeltä yöltä 9h:ta niin onhan se aika kohtuuton korvaus. eli helposti 55€ vrt.teollisuus n.2€/h*8=16€/yö erotus on 40€/yö !!
Lauantai korvaus esim. teollisuudessa sitä on vain paperilla eikä sielläkään ole tätä hoitajien saamaa 100% korotusta klo 18> aina su. 00 asti eli normi viikossa 30h mahdolista saada pyhä lisää.
Eikä teollisuudessa ole tätäkään etua että kun on esim. joulu niin saat pyhäkorvauksen ja lisävapaan muilla aloilla se on joko korvaus tai vapaa mut kuntapuolella se on molemmat... Toki tätä voi olla muuallakin kuin kunta-alalla ,mut puhutaan nyt tästä verovarojen käytöstä.

Tässä jotain alkuun joilla saisi isoja säästöjä aikaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
Voisin jatkaa listaasi... Vuoronvaihdossa on päällekkäisyyksiä Siihen ei tarvita tuntia ns. molemmille höpinä tuntia verovaroin !! ;Muilla aloilla se menee nii että ollaan töissä ajoissa ja käydään työ lävitse toinen lähtee sitten kun kaikki on selvää... ei siin äkovin kauaa mene jos työasiat käy läpi.

Toinen on tämä koulutus. sairaalassa sekä terv.keskuksissa monessa paikassa pärjäisi aivan ilman mitään koulutusta... Joku 3kk tehokas opiskelu siihen tiettyyn paikkaan ja hyvä tulee.
Olisi mielenkiintoista kuulla niistä töistä ns. peruterveydenhuollossa mitä ei ihan alasta kiinnostunut empaattinen ihminen pystyisi ilman koulutusta tekemään !?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kumanen kirjoitti:
Voisin jatkaa listaasi... Vuoronvaihdossa on päällekkäisyyksiä Siihen ei tarvita tuntia ns. molemmille höpinä tuntia verovaroin !! ;Muilla aloilla se menee nii että ollaan töissä ajoissa ja käydään työ lävitse toinen lähtee sitten kun kaikki on selvää... ei siin äkovin kauaa mene jos työasiat käy läpi.

Toinen on tämä koulutus. sairaalassa sekä terv.keskuksissa monessa paikassa pärjäisi aivan ilman mitään koulutusta... Joku 3kk tehokas opiskelu siihen tiettyyn paikkaan ja hyvä tulee.
Olisi mielenkiintoista kuulla niistä töistä ns. peruterveydenhuollossa mitä ei ihan alasta kiinnostunut empaattinen ihminen pystyisi ilman koulutusta tekemään !?
Kunta-ala ja valtion talous on täynnä näitä ilman oikeaa työtä olevia ajantappajia..

Miten on mahdollista kun 2 kuntaa yhdistyy ketään ei vähennetä !!???
5-vuoden lupaus ettei ketään irtisanota !!
Siinä sitä ois oikeaa toitotusta .. !!
VEROVAROIN !!! Tulee myös täältä sehän tässä asiassa on mikä mättää/kimmastuttaa !!
Ei mitään väliä jos nuo palkat tulisivat ns. vientituloina ihan sama olisivatko tekemättä mitään ja millä palkalla mut ei minun vero euroilla !!!!!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Anu saukko kirjoitti:
Kunta-ala ja valtion talous on täynnä näitä ilman oikeaa työtä olevia ajantappajia..

Miten on mahdollista kun 2 kuntaa yhdistyy ketään ei vähennetä !!???
5-vuoden lupaus ettei ketään irtisanota !!
Siinä sitä ois oikeaa toitotusta .. !!
VEROVAROIN !!! Tulee myös täältä sehän tässä asiassa on mikä mättää/kimmastuttaa !!
Ei mitään väliä jos nuo palkat tulisivat ns. vientituloina ihan sama olisivatko tekemättä mitään ja millä palkalla mut ei minun vero euroilla !!!!!!!
että,köyhät kyykkyyn ja tyhmät vaietkoot seurakunnassa.Ompa taas kommarijoutilailla jotakin!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tuohon kirjoitti:
että,köyhät kyykkyyn ja tyhmät vaietkoot seurakunnassa.Ompa taas kommarijoutilailla jotakin!
Sama "pien" yrittäjä vai ? Riisto porvari siis

Eli ei väliä mitä kunnnassa tienatan tai tehdään pääasia et onmassa firmassa kaikilla työntekijöillä ei ole lomaa eikä edes kunnon palkkaa !!

Oikeesti se vaikuttaa jopa sinun veroihin vai kierrätkö myös nekin ?

Tosin toinen vaihtoehto..
Et juuri nämä joihin kalikka kolahti niin elukka älähti eli näihin oikeisiin luusereihin eli VEROVAROIN maksettuihin palkkoihin !! ja niitTen tekijöihin....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

TEHY ja ruokatunti

Miten joillekin maksetaa ruokatunnista palkkaa ja satamassa jouttuu olemaan ilman palkkaa ruokatunnilla.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta