Toimeentulotuki

Miten Tampereella voi tehdä sähköisen toimeentulotukihakemuksen?
Ilmianna
Jaa

35 Vastausta


Tampereella EI voi tehdä tt-hakemusta sähköisesti. Vanha paperiversio, kaikkine liitteineen on ainoa mikä käy.
Ilmianna
Jaa
Eihä sellanen peli vetele!
Ilmianna
Jaa
taitaa vedellä tätin pitää nähdä että tietää antaako sulle..
Koiraa katsotaan aina karvoihin.
Ilmianna
Jaa
Turun hallinto-oikeus on marraskuussa 2010 antanut päätöksen, että toimeentulotukea saa halutessaan omalla vastuullaan hakea sähköpostitse. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan päätöstä noudata. Tampereen kaupungilla ei muka ole valmiuksia hakemusten sähköiseen käsittelyyn.

Koska Turun hallinto-oikeuden päätöksessä kuitenkin edellytetään sähköisten hakemusten käsittelyä kaupungin tietojärjestelmien tietoturvatasosta huolimatta, tiedustelin myös mahdollisuutta lähettää hakemuksia salaamattomana. Tähän vastattiin, ettei kaupungilla ole sähköpostiosoitetta, johon hakemuksia voisi lähettää. Tällaista ei myöskään perusteta. Mikäli hakemuksen lähettää toimeentulotuen päällikölle Timo Ruoholalle sähköpostitse, hakemuksia ei kuulemma käsitellä.

Miksi toimeentulotuen hakeminen tehdään asiakkaalle tarpeettoman hankalaksi. Jos asiakas omalla vastuullaan haluaa lähettää hakemuksensa sähköpostitse aikaa ja paperia säästääkseen, miksi tämä erityisesti kielletään vetoamalla sähköpostiosoitteen puuttumiseen? Nykyaikana uuden sähköpostiosoitteen perustaminen ei kauan aikaa vie.

Mielestäni Tampereen kaupungilla on velvollisuus noudattaa lakia ja parantaa sosiaalipalvelujensa laatua. Kun kyseessä on näinkin yksinkertainen parannus, ei liene mahdotonta saada jotakin aikaan nopeastikin.

Sossussa sanottiin että "meillä on tiukkalinja että sähköpostia EI SAA LÄHETTÄÄ!". Jos lähettää, niin kukaan ei lue sitä eikä vastaa siihen mitenkään. Miksei Tampereen sosiaali suostu noudattamaan lakia?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Milloin Tampereen kaupunkia on tämän maat lait säädökset koskeneet tai velvoittaneet. Valitusteissä on materiaalia ties mistä asioista. Junttila valtio valtiossa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Paukkuja
Ilmianna
Jaa
Seuraavan mielipidekirjoituksen lähetin Aamulehteen 2.3.2011, eivät taida julkaista:

Toimeentulotukihakemukset sähköpostitse myös Tampereella!

Tampereen sosiaalitoimi väittää, että se ei voi hyväksyä sähköpostitse tehtyjä toimeentulotukihakemuksia. Väite perustuu kaupungin "asiantuntijoiden" puutteelliseen tietämykseen, ja täysin virheellisiin käsityksiin ja näkemyksiin. Kaupunki perustelee laitonta toimintaansa mm. viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetulla lailla (julkisuuslaki) ja lailla sähköisestä asioinnista. Laki sähköisestä asioinnista kuitenkin nimenomaan antaa toimeentulotuen hakijalle oikeuden hakea tukea sähköpostitse niin halutessaan. Asiakkaan oikeutta sähköiseen hakemukseen tukevat myös laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, ja hallintolaki. Asiakirjojen salaamista edellyttävä julkisuuslaki puolestaan koskee vain viranomaisen toimintaa. Asiakas ei ole viranomainen joten hän saa omat asiakirjansa julkistaa vaikka Aamulehden etusivulla niin halutessaan.

Tampereen kaupungin "asiantuntijoiden" mukaan Turun hallinto-oikeuden päätös joka velvoittaa myös Tampereen kaupunkia koski vain yksittäistapausta. Kyseisessä päätöksessä (10/0850/2) sanotaan kuitenkin mm.:"Toimeentulotukea ei voida edellyttää haettavan tietyllä lomakkeella vaan myös sähköisesti tehty hakemus on käsiteltävä. Myöskään täydennyksia ei voida edellyttää annettavan kirjallisesti vaan vaikka viranomainen ei tietoturvasyistä käyttäisikään sähköpostia toimeentulotukiasioissa, hakija on voinut vastuullaan antaa pyydetyt tiedot sähköpostitse. Sähköpostitse toimitettu selvitys on tullut ottaa huomioon." Kyseisessä tapauksessa hakemus liitteineen, sekä pyydetyt lisäselvitykset, oli toimitettu sähköpostitse vaikka kunta oli nimenomaan pyytänyt kirjallisia asiakirjoja. Päätös löytyy netistä: http://www.toimeentulotuki.net/2010/toimeentulotuki/sahkopostilla.php

Oikeuskanslerin ratkaisussa (OKV/945/1/2008) todetaan mm.:"Toimeentulotuki voidaan sähköisestä asioinnista annetun lain nojalla lähettää myös sähköpostitse. Mikäli hakemus on puutteellinen, tulee sosiaaliviraston lähettää hakijalle yksilöity täydennyskehotus. Joka tapauksessa hakemus on käsiteltävä toimeentulotuesta annetun lain säännösten mukaisesti."

Oikeusasiamies antoi 31.1.2011 toimeentulotukea koskevan päätöksen jossa todetaan mm.:"Toimeentulotukilaki ei kuitenkaan sisällä mahdollisuutta asettaa ehtoja päätöksen tekemiselle esimerkiksi siten, että toimeentulotuen hakijan tulisi toimia viranomaisen edellyttämällä tavalla uhalla, että päätös jätetään kokonaan tekemättä. Mikäli viranomainen on päätöksessään tai muussa asiakasta koskevassa asiakirjassa asettanut päätöksentekoon vaikuttavia tai niihin liittyviä ehtoja, eivät ne vaikuta viranomaisen velvollisuuksiin päätöksenteossa. Tällaista ehtoa ei voida myöskään asettaa esimerkiksi päätöksen täytäntöönpanon edellytykseksi."

Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen ei Tampereen sosiaalitoimessakaan pitäisi olla epäselvyyttä siitä, että sen on käsiteltävä saamansa sähköiset toimeentulotukihakemukset. Asiakas päättää millä tavalla hakemuksensa toimittaa, ja jos hakemus sisältää kaikki tarpeelliset tiedot niin se on käsiteltävä (myös Tampereella) ja siihen on annettava valituskelpoinen päätös. Hakemuksen voi toimittaa: paperilla, sähköpostitse, muistitikulla, CD-levyllä, kiveen hakattuna, jne. Tapa on asiakkaan valittavissa kunhan "asiakirja" vain on viranomaisen mahdollista lukea.

Lisäksi jos asiakas sitä pyytää niin sosialitoimen on ilmoitettava asiakkaalle koska toimeentulotukiasiassa annetaan ratkaisu (hallintolain 23§). Lisäksi kun viranomainen (kirjaamo@tampere.fi, kaupungin sosiaalitoimi) saa sähköisen hakemuksen niin viranomaisen on välittömästi toimitettava sähköpostin lähettäjälle tieto siitä, että sähköposti on vastaanotettu, ja hallintolain mukaan ilmoitettava jos viesti siirretään toiselle viranomaiselle. Sähköpostin lähettäjän vastuulla on, että viestissä on hallintolain 16 §:n tarkoittamat tiedot, eli: sähköpostiviestistä on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Nyt sujuu sähköpostiasiointi myös Tampereen sosiaalitoimessa?
Ilmianna
Jaa
Kiitos tiedoista, että toimeentulotukihakemuksen saa periaatteessa laittaa myös sähköisesti!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
muuttakaa persaukiset pois täältä, muittein verorahoja tuhlaamasta vitun ihraperseet.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lisäverojaa vitusti kirjoitti:
muuttakaa persaukiset pois täältä, muittein verorahoja tuhlaamasta vitun ihraperseet.
Sori, vapaa palsta, en ole persaukinen tamperelainen, vaan persaukinen ihan muualta...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lisäverojaa vitusti kirjoitti:
muuttakaa persaukiset pois täältä, muittein verorahoja tuhlaamasta vitun ihraperseet.
Kaikki somalit ovat tietysti tervetulleita Tampereelle sikiämään veronmaksajien kustannuksella. Eläköön sosialismi ja epätasa-arvo.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Sähköpostilla annettu hakemus ja selvitys tulisi ehdottomasti hyväksyä, varsinkin kun minimaalisella toimeentulotuella elävillä ei välttämättä ole varaa tuhlata vähiä rahojaan kirjekuoriin ja postimerkkeihin!

Myös soittaminen sossuun maksaa kohtuuttoman paljon. Sossun täytyisi tarjota ilmaisnumero, johon voi soittaa, mikäli he vaativat selvitystä puhelimitse.
Ilmianna
Jaa
Tampereen kaupunki ei toimi lain mukaan - MUTTA - jos haluaa toimeentulotukensa AJALLAAN, niin vanha paperiversiosysteemi on ainoa toimiva keino.
Ilmianna
Jaa
Noinkohan?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Sopii kokeilla:)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Lainattu osiosta yhteiskunnan tuet ja avustukset:

Tampereen sosiaalitoimi ilmoitti aluksi (9.3 kirjeellä), että sähköpostihakemusta ei käsitellä.

Laiton "ison pyörän" pyörimään ja äsken kello 10 Toimeentuloturvan päällikkö
Timo Ruohola soitti minulle ja kertoi, että asiakkaani hakemus käsitellään tänään ja tuki on maksussa huomenna tai viimeistään maanantaina.

http://www.petrinurminen.net
Ilmianna
Jaa
Osaatko sanoa mikä on se maili osoite johon Tampereen sossulle voi hakemuksen lähettää?

kirjaamo@tampere.fi, kaupungin sosiaalitoimi ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
krematorio@tampere.fi
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tuo se osoite on: kirjaamo@tampere.fi

Kannatta lukea yhteiskunnan tuet ja avustukset palstaa. Siellä lisää juttua Tampereesta :)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Hahaa mie oon 50v ja käyttänyt yhteiskuntaa hyväksi ikäni.En tee töitä enkä oo tehny,Mä nautin kun MUUT maksaa mun sossukulut,sairastusavustukset elatusavut jne.

Tv.Mies tampere,keskusta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Voisitko olla muuttamatta tänne Tampereelle, jos sää kerran aiot elää sossun rahoilla. Hanki eka duuni ja muuta vasta sitten, kiitos.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Hei, kaikkeen löytyy ratkaisu. Kun sinä muutat pois tampereelta pois, niin sinun ei tarvitse maksaa tampereen sossulle meneviä verorahoja.

Valitettavasti Tampereella on ihan omat lait ja sen myötä ihan omat käytännöt.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa:
2 luku Viranomaisen velvollisuudet
5 § Sähköisten asiointipalvelujen järjestäminen
Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja taikka muita viestejä.

6 § Viranomaisen saavutettavuuden turvaaminen
Viranomaisen tulee huolehtia siitä, että sen sähköiset tiedonsiirtomenetelmät ovat toimintakunnossa ja mahdollisuuksien mukaan käytettävissä muulloinkin kuin viraston aukioloaikana.

7 § Viranomaisen yhteystiedoista ilmoittaminen
Viranomaisen tulee sopivalla tavalla ilmoittaa sähköisessä asioinnissa käytettävät yhteystietonsa.

Miksei tämä laki tunnu koskettavan Tampereen sossun viranomaisia?
Ilmianna
Jaa
Juu Tampereen kaupungin sosiaalitoimi on toiminut lainvastaisesti jo vuodesta 2003: silloin tuli voimaan laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Toimeentuloturvan päällikkö Timo Ruohola ohjeistaa alaisiaan tässä puuhassa eli on vastuussa ja lisäksi hankaloittaa omalta osaltaan kansalaisten asiointia viranomaisissa, joka sekään ei ole vastuullista ja lainmukaista viranhoitoa.

Tampereen kaupungin virallinen sähköpostiosoite on kirjaamo@tampere.fi ja sinne lähetetyt toimeentulotukihakemukset liitteineen on käsiteltävä lakien mukaisesti, näin pitäisi olla.

Tästä Tampereen kaupungin puuhastelusta voi tehdä kantelun oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, homma on kantelijalle maksutonta. Ja niin, kantelut VOI TEHDÄ SÄHKÖPOSTITSE xD

Kaikki vaan tekemään kanteluita jotta saadaan Tamperekin tältä osin raahattua 2000-luvun puolelle ja toimimaan lakien mukaisesti.

Ohjeet kanteluiden tekemisestä Oikeuskanslerin virastoon:

http://www.okv.fi/
ja tarkat ohjeet siellä löytyvät linkistä 'Kantelumenettely'

Ohjeet kanteluiden tekemisestä eduskunna oikeusasiamiehelle:

http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

Ja muuten, kantelun voi tehdä kenestä tahansa virkaa hoitavasta. Kannattaa hankkia jotain kättä pidempää tuekseen eli suosittelen mp3 soittimen hankkimista että voi todistaa esim. keskusteluissa sanotun; sillä arvatkaa kumpaa uskotaan, viranhaltijaa vai tavallista ihmistä?
Ilmianna
Jaa
kun lähetät toimeentulotukihakemuksen sähköisesti, ei viranoimainen voi olla 100 % varma, ettei tarvittavaa liitettä, esim. tiliotteita ole väärennetty, jos ne ovat vain skannattu ja lähetetty söhköpstin liitteenä, siinä on jo melko helppo muokkailla tilin saldoja jne. toinen on veroilmoitus -paperi. Kuinka monella köyhällä edes on SKANNAUSMAHDOLLISUUTTA?? Eikö sillä vaivalla, että menet kirjastoon skannauttaan paparereita, voisi niitä vain heittää kirjekuoreeseen 50 kertaa?? PIMPOM!!!
Ilmianna
Jaa
Työttömällä on runsaasti aikaa rustata toimeentulotukianomus liitteineen kaikkineen paperiversiona ja kiikuttaa se pikku kintuillaan sossuun.

Entä jospa vaan menisit töihin. Hyvä aloituspaikka on esim. www.tampererekry.fi,. siellä on runsaasti siistejä siivoustöitä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
"Minä elätän sinua"
Minulla on sinulle kysymys.

Miten/mihin töihin MENNÄÄN? Yleensä nihiin HAETAAN ja hyvällä onnella sinut VALITAAN siihen hommaan. Mihinkää ei vain mennä ! Kun kehoitat niin menemään.

Käykö se muka niin että jos esim mä lampsin tuohon lähikauppaan ja menen kassan taakse ja sanon toiselle työntekijälle/myymäläpäällikölle "Mä tulin ny töihin"? Ei si ihan noin vain mene.

Ai että mä inhoon tommosiai ihmisiä jotka sanovat "Mene töihin".
MENISIN jos minut otettaisiin siihen hommaan minne olen hakemuksen jättänyt !
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kuules kun kaikki toimeentulotukiasiakkat eivät ole työttömiä vaan joukossa iso kasa töissä käyviä, kuten minä. Elämisen kulut vaan karanneet palkan tasosta kauas ja tullakseen toimeen täytyy tulopuolta täydentää toimeentulotuella.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kaikkia ei oteta edes niihin siivoushommiin!!!! Itselläni hajusteyliherkkyys ja sanoisinko, sen vuoksi, vuosikausia jo työttömänä. Ja karennssia kerran sain kieltäydyttyäni hakemasta työpaikkaa missä en olisi voinut tämän takia olla. Ja todistusta lääkäristä ongelmaani en saa, ei ole kuulemma testejä olemassa. Ammattikoulutus on mutta tuota työtä en kykene tekemään. KELAN uudelleen koulutukseen en pääse kun ongelmaani ei voi diagnoosia antaa (ei ole olemassa). Ja minä olen sitten töitä karttava pitkäaikaistyötönluuseri????? Ongelmani vuoksi jota ei lääketiede vielä tunnista.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
ei työtön kirjoitti:
Kuules kun kaikki toimeentulotukiasiakkat eivät ole työttömiä vaan joukossa iso kasa töissä käyviä, kuten minä. Elämisen kulut vaan karanneet palkan tasosta kauas ja tullakseen toimeen täytyy tulopuolta täydentää toimeentulotuella.
Nostan hattua ja kumarran nöyrästi kunnioituksesta teille kaikille, jotka koetatte töitä tekemällä ansaita elantonne.

Surkeat palkat eivät ole teidän syytänne, ja teillä jos kellä on oikeus todellakin hakea palkanlisää sos.toimistosta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Siivoushommat kiinnostaisivat minua, esim siivoustyönjohtajan toimenkuva vaikuttaa mielenkiintoselta. Joku siivousaineitten kanssa läträäminen ei kiinnosta pätkääkään, eikä se että pitäisi jotain lattioita mopata.

Myyntityö kiinnostaa. Saa olla kotona ja soitella ihmisille, kyllä joku aina jotain ostaa.

Sämpylänmyynti mäkkärissä ei kannata, pitäisi suorittaa hygieniapassi. Opiskelu ei ihan ole mun juttuni. Mutta niistä myyjistä on kuulema pulaa.

Ilmaislehtien jakelukin vaikuttaa aika hikiseltä, ei sovi mun hipiälleni.
Ilmianna
Jaa
Ilmianna
Jaa
Kuinka on mahdollista että joku voi kieltäytyä töistä väittämällä että on joku allergia? Yleensä kyseessä on allergisuus työlle, ja tällaisille ei kannattaisi yhteiskunnan maksaa yhtään mitään.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kieltämättä hieman...kuinkahan asian ystävällisesti muotoilisi.."ei niin järkevä" kommentti sinulta. Etenkin jos huomioidaan, että omaat tätä "elämänkokemusta". Jos oikeasti olisit asioita enemmän nähnyt ja kokenut ymmärtäisit jo lähtökohtaisesti, että kaaaiikkki on nyky-Suomessa mahdollista. Myönnän etten tunne tätä sosiaalitoimistojen toimintaa, mutta itse olin aikanaan tehdassiivoojana ja työterkkarin vuositarkastuksessa erehdyin kysymään voidetta käsiini, jotka olivat rohtuneet. Lopputulema oli, että hän esitti pomolleni ettei määräaikasuuksiani jatkettaisi allergian takia. Elä ja opi.. Hyvää jatkoa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Näin kaikkialla muualla kuin Tampereella:

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/104738-toimeentulotukihakemus-muuttuu-sahkoiseksi?quicktabs_4=2

Sähköisen hakemuksen odotetaan helpottavan toimeentulotukihakemusten käsittelyä.

Osa tositteista on jo sähköisessä muodossa, esimerkiksi tiliotteet ja laskut.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Toimeentulotuki

Miten Tampereella voi tehdä sähköisen toimeentulotukihakemuksen?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta