AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!
Suomi24-uudistus aiheuttaa käyttökatkon kaikkien palveluiden käytössä keskiviikkona 28.1.2015.
Miten uudistus muuten vaikuttaa? Lue uudistussivulta!

 /   /  /  / LUottamushenkilö

LUottamushenkilö

5 Vastausta 198 Lukukertaa
Mitä tarkoittaa "luottamushenkilö"?

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt. Viranhaltijat ja työntekijät toimivat luottamushenkilötoimielinten alaisina. Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat

* pakollisuus. Luottamustoimen hoitaminen on valtuustoehdokkuutta lukuun ottamatta eräänlainen kansalaisvelvollisuus. Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä vain laissa säädetyillä perusteilla.
* erottamattomuus. Luottamushenkilö ei yleensä ole erotettavissa kesken toimikautensa. Poikkeus on 21 §:ssä säädetty kaikkien toimielimeen kuuluvien luottamushenkilöiden erottaminen epäluottamuksen perusteella (ns. sovellettu parlamentarismi). Yksittäistä luottamushenkilöä ei voida erottaa muuten kuin rikoksen perusteella.
* määräaikaisuus. Erottamattomuuden vastapainona luottamustoimi on määräaikainen. Luottamushenkilö valitaan tehtäväänsä asianomaisen toimielimen toimikaudeksi. Valtuutetun toimikausi on neljä vuotta. Muiden toimielinten toimikaudesta päättää yleensä valtuusto.
* vaalikelpoisuus. Luottamushenkilön on täytettävä tietyt edellytykset voidakseen toimia kunnan luottamushenkilönä (yleinen vaalikelpoisuus). Näiden yleisten edellytysten lisäksi eri toimielimiin on säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia tai -rajoituksia (34–36 §).
* virkavastuu. Luottamushenkilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa ja häneen sovelletaan rikoslain 40 luvun virkarikoksia koskevia säännöksiä.
* poliittinen vastuu. Luottamushenkilö on poliittisessa vastuussa valitsijoilleen ja edustamalleen puolueelle, järjestölle tai ryhmälle.

Vaalikelpoisuuden menettäminen

Jos vaalikelpoisuus menetetään kesken toimikauden, valtuutetun toimikausi päättyy. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on valtuuston todettava luottamustoimi päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti. Kuntalain 11 §:n mukaan, jos valtuutettu menettää vaalikelpoisuutensa, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi edustamansa listan ensimmäinen varavaltuutettu. Vaalikelpoisuuden menetys pitää siis todeta erikseen valtuuston päätöksellä.

Jos valtuutettu valitaan määräaikaisesti (enintään 6 kk.) hoitamaan tehtävää, joka aiheuttaisi vaalikelpoisuuden menettämisen, hän ei menetä vaalikelpoisuuttaan. Määräaikaisen tehtävän aikana valtuutettu ei kuitenkaan saisi hoitaa tehtäväänsä valtuutettuna.

töh

Valtuutetun toimikausi on neljä vuotta. Muiden toimielinten toimikaudesta päättää yleensä valtuusto.

Tiedonsaanti

On myöskin kunnallinen tiedottaminen 29 § ja kuntalaisen aloiteoikeus 28 § on myöskin mahdollisuus valita palvelujen käyttäjiä valita johonkin tehtävään kuntalaki 27 § eli näin kuullaan asukkaiden mielipiteitä mutta toisaalla täällä keskustellaan siitä,että miten ainoastaan päätetään jopa mielestäni asioita pimitetään MK

Nyt kerro

Nyt sitten on lupa kertoa mitä asioita, milloin ja kuka on pimittänyt. Alahan kertoa kaikelle kansalle.

Asia on todettu

asia on todettu monessa yhteydessä eli minulle ei ole työryhmä vastannut kirjalliseen kysymykseen ennen valtuuston päätöstä vanhuspolittisesta ohjelmasta sen totesin myöskin lautakunnan kokouksessa ja vaitiolo jatku. joten tämä asia ei ole yksilöasia.joten nostan asian näin esiin.MK

Jatkan

Asian voinee tarkistaa valtuuston pöytäkirjasta kunnan jäsenten aloitteet MK
 /   /  /  / LUottamushenkilö

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta