Kasteen korjaustilaisuus

RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta.
Sanon tämän syvästi murheellisena, mutta katsantokantani mukaan et ole kastettu ollenkaan jos ylläsi on lausuttu nuo kolme arvonimeä. Jeesus ei koskaan sanonut: `Käyttäkää näitä nimiä.`
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran Jeesuksen nimeen.

Voit nyt korjata tilanteen tässä olevien ohjeiden mukaisesti:
http://p1.foorumi.info/ristinvalossa/viewtopic.php?t=3537
Älä anna minkään eksyttää itseäsi pysymään sivussa Raamatun totuudesta.

"Tehkää parannus ja OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN.." Apt. 2:38, 41.
Ilmianna
Jaa

75 VastaustaTarkoitat varmaan, että Jesus erehtyi kun käski kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!

Olet varmaan se Raamatussa ennustettu antikristus!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ymmärrän tunteesi - totuuden vihasi, mutta Sanon tämän syvästi murheellisena, mutta katsantokantani mukaan et ole KASTETTU Apostollisesti ollenkaan jos ylläsi on lausuttu nuo kolme arvonimeä. Jeesus ei koskaan sanonut: `Käyttäkää näitä nimiä.`
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.

Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran Jeesuksen nimeen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
> Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325).

Eikös koko Uuden Testamentin kirjoitukset koottu ja hyväksyttä samassa kokouksessa. Joten kyllä Jumalan voidaan olettaa olleen näissäkin vaikuttamassa, toivottavasti.

Kyse on siitä, onko Jeesus sanonut nuo sanat Matt 28:19 vai onko ne lisätty myöhemmin puheekseeensa. Toki voidaan kastaa molemmat esille tuoden ja näin ainakin minut on kastettu Jeesuksen nimessä.
Ilmianna
Jaa
Käsitän asian samoin kuin Raamattukin. Jeesus opetti apostoleille tahtonsa tien. Hebr. 2:3-4.
".., jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan? "

Apostolit parhaiten tiesivät Jumalan tahdon. Siksi on turvallisinta toimia heidän esimerkkinsä mukaan. Vai onko? Apt. 10:48.
Pietari oli mukana kuulemassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä: " Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." Matt. 28:19-20. Kymmenen päivän kuluttua Pietari kuitenkin julisti: "ottakoon kukin teistä kasteen (mihin nimeen?) Jeesuksen Kristuksen Nimeen." Apt. 2:38. MIKSI NÄIN?
- Pietari oli saanut opetusta Jeesukselta ja siksi Hän kastoi Oikeaan Nimeen. Hän ymmärsi, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen NIMI on Jeesus! Apt. 4:12. Kol. 3:17.

Tallettakaa tämä lausunto:
Raamatullinen usko sellaisena kuin apostolit sitä toteuttivat, on Jumalan tahto.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ei ole kohdannut yhtään Jeesukseen Kristukseen uskovaksi tunnustautuvaa, joka olisi väittänyt näin:

"Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä ei ole Jumala!"

Tiedämme apostolien opetuksesta, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä on Jumala. Mutta mikä on Hänen nimensä?

Meidän ei tarvitse arvailla mikä Jumalan nimi on. Hän on itse ilmoittanut sen sanassaan! Monessa kohdin! Tässä muutama kohta:

"Minä, JHVH, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille." (Jes. 42:8)

"JHVH on sotasankari, JHVH on hänen nimensä." (2 Moos. 15:3)

Jumalan nimi on siis JHVH.

Mikä on Jumalan Pojan nimi? Herra Jeesus sanoi " ... kastaen ... Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (ks. (Matt. 28:18-20)). Huomaa, että Herra Jeesus ei sanonut "Isän nimeen ja Pojan nimeen ja Pyhän Hengen nimeen", vaan "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Siis "nimeen", ei nimiin. Yksi nimi.

Onko Jumalan Pojan Isä vaihtanut nimensä jossain vaiheessa? Ei tietenkään, vaikka branhamilaiset ja muut "Jeesus yksin" -oppilaiset ja noiden vaikutuksessa olevat tai siihen vaikutukseen jääneet niin väittävät.

Näin näemme, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi on JHVH.

>>Isän, Pojan ja Pyhän Hengen NIMI on Jeesus!>>

Tuo opetus on joidenkin branhamilaisten ja muiden "Jeesus yksin" -oppilaisten ja noiden vaikutuksessa olevien tai siihen vaikutukseen jääneiden harhaoppi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tämä on varmasti tosi. Tuon todempaa ei voi olla.
Ilmianna
Jaa
Amen!
Ilmianna
Jaa
Apostolisella ajalla käytössä ollut kaste on pätevä. Muunnellut kastamiset eivät ole päteviä.
Ilmianna
Jaa
kansa omissa kirjoituksissaan, onkohan arkuutta sanansa edessä. Se että kastetaan Jeesuksen nimeen tarkoittaa että kastetaan Jeesuksen opetuksen mukaan.
Ilmianna
Jaa
Ymmärsinkö oikein, että ehdotus kasteen korjaamiseen kohdistetaan kaikkiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuihin?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kohdistuu kaikkiin, joiden kastamisen hetkessä ei ole sanottu sanaa "Jahshua", "Jeshua", "Ješu", "Jesus", "Jeesus" tms. Kohdistuu siis esimerkiksi useimpiin Suomen Vapaakirkossa kastettuihin (ja ilmeisesti myös Baptistikirkossa kastettuihin?).

Tämä "Jeesus yksin" -oppilaisten (branhamilaisten ym.) ym. muille esittämä uudestikastamisvaatimus perustuu harhaoppiin:

(1) Jeesuksen Isän nimi on nykyään Jeesus!

Huomaa, että JEV238 tuomitsee tuon opetuksen (1) harhaoppina. Älkää menkö tuollaiseen mukaan! Älkää antako tuollaisia oppeja opettavien kastaa itseänne, ei Helsingissä, ei Turussa, ei missään!

http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/10163677/51594552
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Vai korjau tarkennetaan vähän. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimee.
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."Matt.28:18-20
Löytyy evankelumista on raamatussa ja on oikeapistakin vielä.
Ei apt kumoa se on pietarin opetus kun täytyi pyhällä hengellä hän kehoitti juuri samaan.
Ilmianna
Jaa
Tätä ihmettelevät monet. Miksi apostolit kastoivat käyttäen vain Jeesuksen nimeä? Ja miksi jo apostolisena aikana pitivät tärkeänä kastaa Jeesuksen nimeen? Kolos. 3:17.
Miksi Pietari "käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen". Apost. t. 10:48.

Uskomme täälläkin että apostolit toimivat oikein. Me voimme huoletta tehdä samoin. Apost.t. 2:38.
Uskomme Pietarin ymmärtäneen, mitä lähetyskäskyn sananmuoto tarkoittaa ja tietäneen Jeesuksen nimeen kastamisen paremmin kuin meistä kukaan.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
>>Uskomme täälläkin että apostolit toimivat oikein.>>

Apostolit toimivat oikein eli toimivat kuuliaisina Herran Jeesuksen sanoille

" ... kastaen ... Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ... " (ks. (Matt. 28:18-20)).

Siis apostolit kastoivat monia, monia syntiä tehneitä pelastumattomia, uudestisyntymättömiä parannukseen tulleita uskoontulevia ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Jeesuksen Kristuksen nimessä (ks. (Matt. 28:18-20, Apt. 2:38)).

Mihin nimeen apostolit kastoivat? Mikä on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi? Siis mikä on Jumalan nimi? Tietysti JHVH. Nimi yli kaikkien on JHVH ! Tuo kaikkein korkein nimi, siis nimi JHVH, on myös Jumalan Pojan nimi (Fil. 2:9).

http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/10163677/51594552

Sinä joka kuulut ehkä Suomen Vapaakirkkoon (tai Baptistikirkkoon tai Adventtikirkkoon) ja sinut on tuossa yhteisössä evankeliumi uskoen kastettu, kastajan sanoen siinä kastamisesi hetkessä Herran Jeesuksen tilanteessa (Matt. 28:18-20) sanomat sanat " ... Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", mutta ei sanoen sanaa "Jahshua", "Jeshua", "Ješu", "Jesus", "Jeesus" eikä sanaa "haMassiah", "Messias", "Christ", "Kristus" tms., sinä olet aivan pätevästi kastettu. Älä anna "Jeesus yksin" -oppilaisten (branhamilaiset ym.) ym. suorittaa itsellesi jotakin uutta vesitoimitusta muka kastamisena!

Jos sinut on - huomaa, ei "Jeesus yksin" -oppilaisen tms. toimesta! - kastettu evankeliumi uskoen ja siinä yhteydessä kastamisen hetkessä kastaja on sanonut sanat "Jeesuksen Kristuksen nimessä", mutta ei sanoja "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", sinäkin olet pätevästi kastettu.

Jos "Jeesus yksin" -oppilainen (branhamilainen tms.) tms. on sinut kastanut, liekö olet pätevästi kastettu? Voiko tuollaisen vakavien harhojen opettajan suorittama kastaminen olla pätevä?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
JEV238 opettaa vakavaa harhaa, koska ei tunnusta alkuperäistä apostolista käytäntöä.

Tämän linkin takaa löytyy totuudenmukainen opetus siitä, kumpi käytäntö
on todella apostolisen käytännön mukainen:

" http://koti.phnet.fi/petripaavola/RaamatunvesikastePenttiHeiska.html "
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
9 VASTAUSTA:
Oikean kasteopetuksen sisällöstä lisää tietoa ja valoa kaipaavien on myös aihetta lukea tämän linkin takaa löytyvä opetus alusta loppuun:

" http://www.tulta.net/Pelastus/kasteopetus.htm "
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Oikean... kirjoitti:
Oikean kasteopetuksen sisällöstä lisää tietoa ja valoa kaipaavien on myös aihetta lukea tämän linkin takaa löytyvä opetus alusta loppuun:

" http://www.tulta.net/Pelastus/kasteopetus.htm "
Tuo Pentti Heiskan kirjoitus ( ... koti.phnet.fi/petripaavola/Raamatunvesikaste*PenttiHeiska*.html) ei ole apostolien opetuksen mukainen, vaan sisältää melkoisen paljon harhoja (lue yksi esimerkki http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/10094103/51476466). Myös tuossa tultaNet-kirjoituksessa näytetään hyvän ohessa valitettavasti puollettavan "uskovien kaste" -oppia, joka on selkeästi harhaoppi.

"Jeesus yksin" -oppilaisten (branhamilaisia ym.) ja muiden vastaavien opetuksia ei ole syytä lukea. Joudut eksyksiin niitä lukemalla!

Koettakaapa "Jeesus yksin" -oppilaiset ja vastaavat vastata tähän vihdoin ja viimein tähän kysymykseen: http://keskustelu.suomi24.fi/node/10094103

Kukaan ei ole vielä pystynyt tuohon tehtävään vastaamaan tuon tehtävän edellyttämällä tavalla!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
JEV238 kirjoitti:
Tuo Pentti Heiskan kirjoitus ( ... koti.phnet.fi/petripaavola/Raamatunvesikaste*PenttiHeiska*.html) ei ole apostolien opetuksen mukainen, vaan sisältää melkoisen paljon harhoja (lue yksi esimerkki http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/10094103/51476466). Myös tuossa tultaNet-kirjoituksessa näytetään hyvän ohessa valitettavasti puollettavan "uskovien kaste" -oppia, joka on selkeästi harhaoppi.

"Jeesus yksin" -oppilaisten (branhamilaisia ym.) ja muiden vastaavien opetuksia ei ole syytä lukea. Joudut eksyksiin niitä lukemalla!

Koettakaapa "Jeesus yksin" -oppilaiset ja vastaavat vastata tähän vihdoin ja viimein tähän kysymykseen: http://keskustelu.suomi24.fi/node/10094103

Kukaan ei ole vielä pystynyt tuohon tehtävään vastaamaan tuon tehtävän edellyttämällä tavalla!
Nimimerkki JEV238 vastustaa täällä jatkuvasti kristillisen teologian huippuasiantuntijoiden, eli lukuisten kansainvälisesti tunnettujen ja tunnustettujen, teologian tohtori- ja professori- tason tietäjien opetuksia.

Tuon tason tietäjiä on Suomessakin ollut ja edelleen on useita, ja myös
heidän tekstejään lainaan tässä seuraavasta linkistä avautuvasta tekstissä.

Tarkoitus on osoittaa vääräksi ja perättömäksi tämän JEV238 edustama näkemys Matteuksen evankeliumiin lähetyskäskyyn sisältyvästä kastekäskystä "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", jota JEV238 pitää aitona Jeesuksen suusta annettuna käskynä. Samalla JEV238 kieltää sen kaikkien teologian huippuasiantuntijoiden tunnustaman totuuden, jonka mukaan alkukristillinen seurakunta kastoi uskoon tulleita "Herramme Jeesuksen Kristuksen" nimet kastetilaisuuksissa ääneen lausuen, eikä suinkaan käyttänyt tuota kolmikaavaa, joka kaava vasta myöhemmin otettiin vanhakatolisen kirkon aikana käyttöön.

Kaikilla ymmärrystä omaavilla ja sitä lisää kaipaavilla on nyt tilaisuus tutustua todellisten teologian asiantuntijoiden argumentointiin näistä kyseisistä aiheista, ja punnita heidän tietämyksensä avulla nimimerkin JEV238 opetusten todenperäisyys tai vastaavasti niiden valheellisuus.

Käyttäkää omia vaakakuppejanne, sillä valinta on teidän. Olkaa myös nopeita tutustumisessanne tekstiin, sillä on havaittu, etteivät totuudenmukaiset tekstit kauaa säily poistamatta täällä kasteosiolla.

" http://kotisivu.dnainternet.net/raipou/tkt.htm "
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
JEV238 kirjoitti:
Tuo Pentti Heiskan kirjoitus ( ... koti.phnet.fi/petripaavola/Raamatunvesikaste*PenttiHeiska*.html) ei ole apostolien opetuksen mukainen, vaan sisältää melkoisen paljon harhoja (lue yksi esimerkki http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/10094103/51476466). Myös tuossa tultaNet-kirjoituksessa näytetään hyvän ohessa valitettavasti puollettavan "uskovien kaste" -oppia, joka on selkeästi harhaoppi.

"Jeesus yksin" -oppilaisten (branhamilaisia ym.) ja muiden vastaavien opetuksia ei ole syytä lukea. Joudut eksyksiin niitä lukemalla!

Koettakaapa "Jeesus yksin" -oppilaiset ja vastaavat vastata tähän vihdoin ja viimein tähän kysymykseen: http://keskustelu.suomi24.fi/node/10094103

Kukaan ei ole vielä pystynyt tuohon tehtävään vastaamaan tuon tehtävän edellyttämällä tavalla!
Todennäköistä, eli jopa melko varmaa on se, etteivät apostolit ole tosiasiassa koskaan kuulleet Jeesuksen suusta käskyä kastaa kansojen jäseniä `Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen´.

Olettakaamme kuitenkin (vastoin todennäköisyyttä), että Matteuksen evankeliumin nykymuotoisen lähetyskäskyn tekstin kasteohjeen sanat "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" olisivat todella aitoja ja alkuperäisiä, siis paitsi Matteuksen kirjoittamia, myöskin Jeesuksen lausumia.

Miten ne silloin pitäisi suhteuttaa Apostolien tekojen lausumiin Jeesuksen nimeen suoritetuista kastamisista?

Ei varmaankaan niin, että Apostolien tekojen lausumat Jeesuksen nimeen suoritetuista kastamisista olisi tulkittava lyhennetyiksi maininnoiksi tosiasiallisesta pitemmästä ääneen lausutusta kaavasta "Isän, Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen", vaan pikemminkin päinvastoin.

Kastettaessa ja kastajan ääneen lausumissa sanoissa "Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen" olisi siis samalla toteutunut myös `Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen´ kastaminen.

Matteuksen evankeliumin nykymuotoisessa kohdassa 28:19 "kolmesta genetiivistä huolimatta `nimi` on silti ”yksikössä". Tällä tekstissä tarkoitetaan ihmisen pelastumisen aikaan saavan kolmen jumalallisen vaikuttajan ykseyttä.

Kreikankielisen Jeesus-nimen hepreankielinen muoto on näet `Jehooshua´ mikä tarkoittaa: "JHWH on pelastus", "Jahve on pelastaja".

Isä on antanut nimensä Pojalle (Joh.17:11), ja Jumalan Henki on Jahven, Pelastajan Henki.

Näin Jeesuksen nimi merkitsee kirjaimellisesti sitä, mikä on puettu sanoihin Apostolien tekojen kohdassa 4:12:

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Näin päin apostolit ovatkin ilmi selvästi tämän mahdollisesti kuulemansa lähetyskäskyn ymmärtäneet, mikä käy vastaan sanomattomasti ilmi apostoli Pietarin helluntaipäivänä lausumista sanoista.

Kasteesta helluntaipäivänä kertoo Apt. 2:37-41.

Pietarin saarnan vaikutuksesta kuulijat saivat piston sydämiinsä ja kysyivät:

"Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"

Tällöin Pietari vastasi:

"Muuttakaa mielenne ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te tulette saamaan Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu."

Teksti esittää vastaan sanomattomasti, että Pietari kehotti selväsanaisesti kuulijoitaan kastattamaan itsensä `Jeesuksen Kristuksen nimeen´ eli `Jehooshua Voidellun nimeen´ eikä tätä Pietarin kehotusta voi millään jälkikäteen toiseksi muuttaa.

Hän ei ole millään muotoa voinut tarkoittaa tällä lausumallaan sitä, että hänen lausumistaan sanoista olisi poikettu niin paljon, että kastetoimituksissa olisikin lausuttu `Jehooshua´- nimen sijasta sanat `Isä, Poika ja Pyhä Henki´.

Nämähän eivät ole tosiasiassa edes nimiä vaan arvonimikkeitä.

Sama ilmenee selvästi apostoli Paavalin toiminnasta Efesossa:

"Ja tämän kuultuaan heidät kastettiin Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntien anteeksi saamiseksi."

On selvästi tekstin merkityksen sumentamista, jos edellä mainitut sanat tulkitaan siten, että kasteen toimittaminen `Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen´ tarkoittaisikin tässäkin kohtaa muka sanojen `Isä, Poika, ja Pyhä Henki´ ääneen lausumista toimituksen yhteydessä.

Samaa tosiasiaa julistaa vastaansanomattomin kirjaimin apostoli Paavalin opetus roomalaiskirjeessä:

" Vai oletteko tietämättömiä että meidät kaikki jotka kastettiin Kristukseen Jeesukseen, hänen kuolemaansa meidät kastettiin? Meidät haudattiin siis yhdessä hänen kanssaan kasteen kautta kuolemaan, jotta kuten Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, näin myös me vaeltaisimme elämän uutuudessa."

Apostolin mainitsemasta `Kristukseen Jeesukseen´ eli `hänen kuolemaansa´ kastamisesta on mahdotonta johtua siihen luuloon, että tässäkin tarkoitettaisiin muka arvonimikkeiden `Isä, Poika ja Pyhä Henki´ lausumista kastetoimitusten yhteydessä.

Sama seikka ilmenee apostoli Paavalin kysymyksestä myös Korinttilaisille (1:13).

Hän näet kysyy: ”…vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?”

Tässäkin kysymyksessä Paavalin sanojen vastapoolina on Jeesuksen yksikössä esiintyvä nimi, johon nimeen heidät oli kastettu, ei sen sijaan Paavalin yksikössä esiintyvään nimeen.

Apostoli Jaakob mainitsee `rikkaista´ jotka ovat juuri niitä, jotka `pilkkaavat (2:6-7) sitä jaloa nimeä joka on lausuttu teidän ylitsenne´.

Se jalo yksikössä esiintyvä nimi, joka kastettaessa lausuttiin kristityiksi kääntyneiden yli, oli ja on edelleen Herramme Jeesuksen nimi.

Vakaa mielipiteeni on, että ilmentää melkoista hengellistä sokeutta, jos Uuden testamenttimme teksteihin todella tutustuneet uskovat eivät näe edellä esittämiäni tosiasioita.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Olettakaamme... kirjoitti:
Todennäköistä, eli jopa melko varmaa on se, etteivät apostolit ole tosiasiassa koskaan kuulleet Jeesuksen suusta käskyä kastaa kansojen jäseniä `Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen´.

Olettakaamme kuitenkin (vastoin todennäköisyyttä), että Matteuksen evankeliumin nykymuotoisen lähetyskäskyn tekstin kasteohjeen sanat "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" olisivat todella aitoja ja alkuperäisiä, siis paitsi Matteuksen kirjoittamia, myöskin Jeesuksen lausumia.

Miten ne silloin pitäisi suhteuttaa Apostolien tekojen lausumiin Jeesuksen nimeen suoritetuista kastamisista?

Ei varmaankaan niin, että Apostolien tekojen lausumat Jeesuksen nimeen suoritetuista kastamisista olisi tulkittava lyhennetyiksi maininnoiksi tosiasiallisesta pitemmästä ääneen lausutusta kaavasta "Isän, Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen", vaan pikemminkin päinvastoin.

Kastettaessa ja kastajan ääneen lausumissa sanoissa "Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen" olisi siis samalla toteutunut myös `Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen´ kastaminen.

Matteuksen evankeliumin nykymuotoisessa kohdassa 28:19 "kolmesta genetiivistä huolimatta `nimi` on silti ”yksikössä". Tällä tekstissä tarkoitetaan ihmisen pelastumisen aikaan saavan kolmen jumalallisen vaikuttajan ykseyttä.

Kreikankielisen Jeesus-nimen hepreankielinen muoto on näet `Jehooshua´ mikä tarkoittaa: "JHWH on pelastus", "Jahve on pelastaja".

Isä on antanut nimensä Pojalle (Joh.17:11), ja Jumalan Henki on Jahven, Pelastajan Henki.

Näin Jeesuksen nimi merkitsee kirjaimellisesti sitä, mikä on puettu sanoihin Apostolien tekojen kohdassa 4:12:

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Näin päin apostolit ovatkin ilmi selvästi tämän mahdollisesti kuulemansa lähetyskäskyn ymmärtäneet, mikä käy vastaan sanomattomasti ilmi apostoli Pietarin helluntaipäivänä lausumista sanoista.

Kasteesta helluntaipäivänä kertoo Apt. 2:37-41.

Pietarin saarnan vaikutuksesta kuulijat saivat piston sydämiinsä ja kysyivät:

"Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"

Tällöin Pietari vastasi:

"Muuttakaa mielenne ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te tulette saamaan Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu."

Teksti esittää vastaan sanomattomasti, että Pietari kehotti selväsanaisesti kuulijoitaan kastattamaan itsensä `Jeesuksen Kristuksen nimeen´ eli `Jehooshua Voidellun nimeen´ eikä tätä Pietarin kehotusta voi millään jälkikäteen toiseksi muuttaa.

Hän ei ole millään muotoa voinut tarkoittaa tällä lausumallaan sitä, että hänen lausumistaan sanoista olisi poikettu niin paljon, että kastetoimituksissa olisikin lausuttu `Jehooshua´- nimen sijasta sanat `Isä, Poika ja Pyhä Henki´.

Nämähän eivät ole tosiasiassa edes nimiä vaan arvonimikkeitä.

Sama ilmenee selvästi apostoli Paavalin toiminnasta Efesossa:

"Ja tämän kuultuaan heidät kastettiin Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntien anteeksi saamiseksi."

On selvästi tekstin merkityksen sumentamista, jos edellä mainitut sanat tulkitaan siten, että kasteen toimittaminen `Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen´ tarkoittaisikin tässäkin kohtaa muka sanojen `Isä, Poika, ja Pyhä Henki´ ääneen lausumista toimituksen yhteydessä.

Samaa tosiasiaa julistaa vastaansanomattomin kirjaimin apostoli Paavalin opetus roomalaiskirjeessä:

" Vai oletteko tietämättömiä että meidät kaikki jotka kastettiin Kristukseen Jeesukseen, hänen kuolemaansa meidät kastettiin? Meidät haudattiin siis yhdessä hänen kanssaan kasteen kautta kuolemaan, jotta kuten Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, näin myös me vaeltaisimme elämän uutuudessa."

Apostolin mainitsemasta `Kristukseen Jeesukseen´ eli `hänen kuolemaansa´ kastamisesta on mahdotonta johtua siihen luuloon, että tässäkin tarkoitettaisiin muka arvonimikkeiden `Isä, Poika ja Pyhä Henki´ lausumista kastetoimitusten yhteydessä.

Sama seikka ilmenee apostoli Paavalin kysymyksestä myös Korinttilaisille (1:13).

Hän näet kysyy: ”…vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?”

Tässäkin kysymyksessä Paavalin sanojen vastapoolina on Jeesuksen yksikössä esiintyvä nimi, johon nimeen heidät oli kastettu, ei sen sijaan Paavalin yksikössä esiintyvään nimeen.

Apostoli Jaakob mainitsee `rikkaista´ jotka ovat juuri niitä, jotka `pilkkaavat (2:6-7) sitä jaloa nimeä joka on lausuttu teidän ylitsenne´.

Se jalo yksikössä esiintyvä nimi, joka kastettaessa lausuttiin kristityiksi kääntyneiden yli, oli ja on edelleen Herramme Jeesuksen nimi.

Vakaa mielipiteeni on, että ilmentää melkoista hengellistä sokeutta, jos Uuden testamenttimme teksteihin todella tutustuneet uskovat eivät näe edellä esittämiäni tosiasioita.
Sinä siis väität, että Raamattu valehtelee eikä Jumala ole varjellut sanaansa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
pyh! kirjoitti:
Sinä siis väität, että Raamattu valehtelee eikä Jumala ole varjellut sanaansa.
>>Sinä siis väität, että Raamattu valehtelee eikä Jumala ole varjellut sanaansa.

Näinhän nuo kaikki väittää. Katollinen kirkko on muka mahtavampi kun Jumala.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
LKS kirjoitti:
>>Sinä siis väität, että Raamattu valehtelee eikä Jumala ole varjellut sanaansa.

Näinhän nuo kaikki väittää. Katollinen kirkko on muka mahtavampi kun Jumala.
Kumpi on oikein alkutekstissö ja onko alkutekstistä useampia eri versioita?

Biblia 1776
1.Joh 5:7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:
1.Joh 5:8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

Raamattu 1933/38
1.Joh 5:7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
1.Joh 5:8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
cyberangel. kirjoitti:
Kumpi on oikein alkutekstissö ja onko alkutekstistä useampia eri versioita?

Biblia 1776
1.Joh 5:7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:
1.Joh 5:8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

Raamattu 1933/38
1.Joh 5:7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
1.Joh 5:8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.
Alkuteksti Raamatun 1938 mukaan. King James Version Biblian mukaan, joka on ehkä sitten uskonnollisen lisäyksen tuotosta. Jumala tietää.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
cyberangel. kirjoitti:
Kumpi on oikein alkutekstissö ja onko alkutekstistä useampia eri versioita?

Biblia 1776
1.Joh 5:7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:
1.Joh 5:8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat.

Raamattu 1933/38
1.Joh 5:7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
1.Joh 5:8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.
mielestäni osoittaa totuulliseksi alkuperäiseksi suppeamman laitoksen:

1 John 5:6 ´Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.´
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Johanneksen kaste ei ole kristillinen kaste= Vanhanliiton armotalouskauden viimeisen sukupolven siirtymävaihe (tunnusteko)"Tehkää parannus" sanotaan Juutalaisille, "Uskokaa evankeliumi" sanotaan pakanoille. Pakanat kastettiin Isän ja Pojan Ja Pyhän Hengen nimeen, sen jälkeen kun Jeesus meni taivaaseen.Israel kastettiin Jeesukseen kristukseen. Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä, tämän tähden kastetta lykättiin niin lähelle kuolemaa kuin mahdollista, jotta voitaisiin kuolla mahdollisimman "puhtaina"Tältä ajalta on olemassa monia todistuksia lasten kastamisen lykkäämisestä. Vuodesta 365 kuitenkin se kriisi voitettiin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7 VASTAUSTA:
Miksi...

" http://kotisivu.dnainternet.net/raipou/miksi.htm "
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
>>Johanneksen kaste ei ole kristillinen kaste= Vanhanliiton armotalouskauden viimeisen sukupolven siirtymävaihe (tunnusteko)"Tehkää parannus" sanotaan Juutalaisille, "Uskokaa evankeliumi" sanotaan pakanoille.>>

Millä kasteella Jeesuksen opetuslapset kastoivat opetuslapsiksi (useampia kuin Johannes) (Joh 3:25-4:2) ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista? Kastoivatko he nyt uusia opetuslapsia Jeesukselle, vai edelleen Johannekselle, vai olivatko nuo mainitut opetuslapset kaikki yhdessä Jumalan opetuslapsia?

>>Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä,>>

Uskova ei SAA koskaan tehdä syntiä!:
1.Johanneksen kirje
3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.
3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.
3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.
3:7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

Vain eksyttäjät antavat luvan tehdä syntiä!

>>Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä, tämän tähden kastetta lykättiin niin lähelle kuolemaa kuin mahdollista, jotta voitaisiin kuolla mahdollisimman "puhtaina"Tältä ajalta on olemassa monia todistuksia lasten kastamisen lykkäämisestä. Vuodesta 365 kuitenkin se kriisi voitettiin. >>

Alkuseurakunnassa ei kastettu vauvoja, luopumus tuli vasta myöhemmin. Kirkkoisä Tertullianuskin (uskossa v.193-230) kehotti siirtämään pienten lasten kastehetken myöhemmäksi, jotteivät kastetut tekisi syntiä tai luopuisi Herrasta kastetuksi tulemisen jälkeen.
Tätä kehoitusta ei vain myöhemmin noteerattu (kuten ei tänäkään päivänä), vaan lasten vanhemmat peloteltiin tuomaan lapsensa kasteelle.

Jotkut tuolloin (kuten mm. Rooman ensimmäinen kristitty Keisari Konstantinus Suuri) ajattelivat pelata "varman päälle" ja antoivat kastaa itsensä vasta kuolinvuoteella tai hyvin vanhoina, koska kasteessa saa anteeksi vain sitä ennen tehdyt synnit. (ei tekemättömiä syntejä).

Kastekäytännöstä oli muodostunut rituaali, jo ennen Raamatun kirjoitusten kokoamista yksiin kansiin.
Jos Raamattu olisi koottu aiemmin, olisi vauvakasteen ristiriidat kirjoitusten kanssa heti huomattu.
Väkisinkastamisen huomattiin seuraavan kerran olevan ristiriidassa Raamatun kanssa vasta Lutherin aikana, jolloin Raamattua pystyi hänen käännöstyönsä ansiosta lukemaan muutkin kuin paatuneet kirkonmiehet.

Ehkäpä asiaa ei haluttu korjatakaan edes Lutherin aikana, koska näinhän saatiin enemmän rahaa, kun kaikki kuuluivat automaattisesti "valtionkirkkoon", kuulumatta silti "Kristuksen seurakuntaruumiiseen".
Raha ja valta menivät ihmisten pelastumisen edelle.
Lapset haluttiin kastaa tuleviksi veronmaksajiksi.
Evankeliumin sijaan oli tullut poliittinen ja taloudellinen-, valtioiden hallitsema uskonnollisuus.

Valtioiden kirkot eivät halua tehdä parannusta kasteasiassa, koska pelkäävät tulojen menetystä. Teologit tietävät kyllä asian, mutta pitävät suunsa kiinni tai valehtelevat asiaan vihkiytymättömille, jottei "firmalla" menisi huonosti tai joutuisi "sorsituksi".

Harva uskaltaa puolustaa Raamatullista totuutta kasteesta, kuten Luther aikanaan anekaupan kieltämistä sanoen:
"Ellei minua Pyhän Raamatun todistuksilla ja selvillä järkisyillä saada vakuuttuneeksi, sillä yksinomaan paavia ja kirkolliskokoustakaan en voi uskoa. Olen sidottu omaantuntooni ja Jumalan sanaan. Sen vuoksi en voi perua mitään."

Huvittava paradoksi on että tilanne ei muuttunut Lutherin sotien myötä käytännössä mitenkään. Suurin osa kirkon jäsenistä maksaa veronsa päästäkseen kirkon yksinoikeudella patentoimalla, rekisteröidyllä tavaramerkillä: "yhden kasteen armolla" taivaaseen.
Rahalla saatu pääsylippu taivaaseen korvaa anekaupan.
Henkilökohtaista uskoa Jeesukseen tai parannuksen tekoa ei enää tarvita?
Usko saadaan rahalla kasteessa ja vapaudut vankilasta kortteja, tulevien syntien anteeksi saamiseksi?

Onko tämä teistä se Evankeliumi, joka on ilmoitettu meille Raamatussa??
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
toinen Hega kirjoitti:
>>Johanneksen kaste ei ole kristillinen kaste= Vanhanliiton armotalouskauden viimeisen sukupolven siirtymävaihe (tunnusteko)"Tehkää parannus" sanotaan Juutalaisille, "Uskokaa evankeliumi" sanotaan pakanoille.>>

Millä kasteella Jeesuksen opetuslapset kastoivat opetuslapsiksi (useampia kuin Johannes) (Joh 3:25-4:2) ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista? Kastoivatko he nyt uusia opetuslapsia Jeesukselle, vai edelleen Johannekselle, vai olivatko nuo mainitut opetuslapset kaikki yhdessä Jumalan opetuslapsia?

>>Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä,>>

Uskova ei SAA koskaan tehdä syntiä!:
1.Johanneksen kirje
3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.
3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.
3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.
3:7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

Vain eksyttäjät antavat luvan tehdä syntiä!

>>Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä, tämän tähden kastetta lykättiin niin lähelle kuolemaa kuin mahdollista, jotta voitaisiin kuolla mahdollisimman "puhtaina"Tältä ajalta on olemassa monia todistuksia lasten kastamisen lykkäämisestä. Vuodesta 365 kuitenkin se kriisi voitettiin. >>

Alkuseurakunnassa ei kastettu vauvoja, luopumus tuli vasta myöhemmin. Kirkkoisä Tertullianuskin (uskossa v.193-230) kehotti siirtämään pienten lasten kastehetken myöhemmäksi, jotteivät kastetut tekisi syntiä tai luopuisi Herrasta kastetuksi tulemisen jälkeen.
Tätä kehoitusta ei vain myöhemmin noteerattu (kuten ei tänäkään päivänä), vaan lasten vanhemmat peloteltiin tuomaan lapsensa kasteelle.

Jotkut tuolloin (kuten mm. Rooman ensimmäinen kristitty Keisari Konstantinus Suuri) ajattelivat pelata "varman päälle" ja antoivat kastaa itsensä vasta kuolinvuoteella tai hyvin vanhoina, koska kasteessa saa anteeksi vain sitä ennen tehdyt synnit. (ei tekemättömiä syntejä).

Kastekäytännöstä oli muodostunut rituaali, jo ennen Raamatun kirjoitusten kokoamista yksiin kansiin.
Jos Raamattu olisi koottu aiemmin, olisi vauvakasteen ristiriidat kirjoitusten kanssa heti huomattu.
Väkisinkastamisen huomattiin seuraavan kerran olevan ristiriidassa Raamatun kanssa vasta Lutherin aikana, jolloin Raamattua pystyi hänen käännöstyönsä ansiosta lukemaan muutkin kuin paatuneet kirkonmiehet.

Ehkäpä asiaa ei haluttu korjatakaan edes Lutherin aikana, koska näinhän saatiin enemmän rahaa, kun kaikki kuuluivat automaattisesti "valtionkirkkoon", kuulumatta silti "Kristuksen seurakuntaruumiiseen".
Raha ja valta menivät ihmisten pelastumisen edelle.
Lapset haluttiin kastaa tuleviksi veronmaksajiksi.
Evankeliumin sijaan oli tullut poliittinen ja taloudellinen-, valtioiden hallitsema uskonnollisuus.

Valtioiden kirkot eivät halua tehdä parannusta kasteasiassa, koska pelkäävät tulojen menetystä. Teologit tietävät kyllä asian, mutta pitävät suunsa kiinni tai valehtelevat asiaan vihkiytymättömille, jottei "firmalla" menisi huonosti tai joutuisi "sorsituksi".

Harva uskaltaa puolustaa Raamatullista totuutta kasteesta, kuten Luther aikanaan anekaupan kieltämistä sanoen:
"Ellei minua Pyhän Raamatun todistuksilla ja selvillä järkisyillä saada vakuuttuneeksi, sillä yksinomaan paavia ja kirkolliskokoustakaan en voi uskoa. Olen sidottu omaantuntooni ja Jumalan sanaan. Sen vuoksi en voi perua mitään."

Huvittava paradoksi on että tilanne ei muuttunut Lutherin sotien myötä käytännössä mitenkään. Suurin osa kirkon jäsenistä maksaa veronsa päästäkseen kirkon yksinoikeudella patentoimalla, rekisteröidyllä tavaramerkillä: "yhden kasteen armolla" taivaaseen.
Rahalla saatu pääsylippu taivaaseen korvaa anekaupan.
Henkilökohtaista uskoa Jeesukseen tai parannuksen tekoa ei enää tarvita?
Usko saadaan rahalla kasteessa ja vapaudut vankilasta kortteja, tulevien syntien anteeksi saamiseksi?

Onko tämä teistä se Evankeliumi, joka on ilmoitettu meille Raamatussa??
vastaan lyhyesti, ei löydy täydellisyyttä ei vapaista eikä luterilaisista, on vain yksi joka on täydellinen ja hän on Jeesus Kristus meidän syntiemme tähden ja tässä jokapäiväisessä vaelluksessa tarvitsen Häntä syntieni sovittajana. Sanoit uskova ei SAA koskaan tehdä syntiä, ei saisi niin....mutta kun Paavalikin toteaa "niin huomaan siis itsessäni minä, joka hyvää tahdon tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni."...etsi ja lue edelleen loppuun. Valtavasti siunausta toivottaen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
toinen Hega kirjoitti:
>>Johanneksen kaste ei ole kristillinen kaste= Vanhanliiton armotalouskauden viimeisen sukupolven siirtymävaihe (tunnusteko)"Tehkää parannus" sanotaan Juutalaisille, "Uskokaa evankeliumi" sanotaan pakanoille.>>

Millä kasteella Jeesuksen opetuslapset kastoivat opetuslapsiksi (useampia kuin Johannes) (Joh 3:25-4:2) ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista? Kastoivatko he nyt uusia opetuslapsia Jeesukselle, vai edelleen Johannekselle, vai olivatko nuo mainitut opetuslapset kaikki yhdessä Jumalan opetuslapsia?

>>Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä,>>

Uskova ei SAA koskaan tehdä syntiä!:
1.Johanneksen kirje
3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.
3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.
3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.
3:7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.
3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

Vain eksyttäjät antavat luvan tehdä syntiä!

>>Alkuseurakunnan aikaan tuli opettajia, jotka opettivat, että kasteen jälkeen ei saa enää tehdä syntiä, tämän tähden kastetta lykättiin niin lähelle kuolemaa kuin mahdollista, jotta voitaisiin kuolla mahdollisimman "puhtaina"Tältä ajalta on olemassa monia todistuksia lasten kastamisen lykkäämisestä. Vuodesta 365 kuitenkin se kriisi voitettiin. >>

Alkuseurakunnassa ei kastettu vauvoja, luopumus tuli vasta myöhemmin. Kirkkoisä Tertullianuskin (uskossa v.193-230) kehotti siirtämään pienten lasten kastehetken myöhemmäksi, jotteivät kastetut tekisi syntiä tai luopuisi Herrasta kastetuksi tulemisen jälkeen.
Tätä kehoitusta ei vain myöhemmin noteerattu (kuten ei tänäkään päivänä), vaan lasten vanhemmat peloteltiin tuomaan lapsensa kasteelle.

Jotkut tuolloin (kuten mm. Rooman ensimmäinen kristitty Keisari Konstantinus Suuri) ajattelivat pelata "varman päälle" ja antoivat kastaa itsensä vasta kuolinvuoteella tai hyvin vanhoina, koska kasteessa saa anteeksi vain sitä ennen tehdyt synnit. (ei tekemättömiä syntejä).

Kastekäytännöstä oli muodostunut rituaali, jo ennen Raamatun kirjoitusten kokoamista yksiin kansiin.
Jos Raamattu olisi koottu aiemmin, olisi vauvakasteen ristiriidat kirjoitusten kanssa heti huomattu.
Väkisinkastamisen huomattiin seuraavan kerran olevan ristiriidassa Raamatun kanssa vasta Lutherin aikana, jolloin Raamattua pystyi hänen käännöstyönsä ansiosta lukemaan muutkin kuin paatuneet kirkonmiehet.

Ehkäpä asiaa ei haluttu korjatakaan edes Lutherin aikana, koska näinhän saatiin enemmän rahaa, kun kaikki kuuluivat automaattisesti "valtionkirkkoon", kuulumatta silti "Kristuksen seurakuntaruumiiseen".
Raha ja valta menivät ihmisten pelastumisen edelle.
Lapset haluttiin kastaa tuleviksi veronmaksajiksi.
Evankeliumin sijaan oli tullut poliittinen ja taloudellinen-, valtioiden hallitsema uskonnollisuus.

Valtioiden kirkot eivät halua tehdä parannusta kasteasiassa, koska pelkäävät tulojen menetystä. Teologit tietävät kyllä asian, mutta pitävät suunsa kiinni tai valehtelevat asiaan vihkiytymättömille, jottei "firmalla" menisi huonosti tai joutuisi "sorsituksi".

Harva uskaltaa puolustaa Raamatullista totuutta kasteesta, kuten Luther aikanaan anekaupan kieltämistä sanoen:
"Ellei minua Pyhän Raamatun todistuksilla ja selvillä järkisyillä saada vakuuttuneeksi, sillä yksinomaan paavia ja kirkolliskokoustakaan en voi uskoa. Olen sidottu omaantuntooni ja Jumalan sanaan. Sen vuoksi en voi perua mitään."

Huvittava paradoksi on että tilanne ei muuttunut Lutherin sotien myötä käytännössä mitenkään. Suurin osa kirkon jäsenistä maksaa veronsa päästäkseen kirkon yksinoikeudella patentoimalla, rekisteröidyllä tavaramerkillä: "yhden kasteen armolla" taivaaseen.
Rahalla saatu pääsylippu taivaaseen korvaa anekaupan.
Henkilökohtaista uskoa Jeesukseen tai parannuksen tekoa ei enää tarvita?
Usko saadaan rahalla kasteessa ja vapaudut vankilasta kortteja, tulevien syntien anteeksi saamiseksi?

Onko tämä teistä se Evankeliumi, joka on ilmoitettu meille Raamatussa??
nim. toinen Hega lisään,1 Joh.8- Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä,niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä......tai lue koko Johanneksen kirje alusta loppuun huolella, ja mieluiten Raamatun tietosanakirjan kanssa, niin avautuu paremmin. Älä hylkää mitään kohtaa, petät vain itseäsi, Jumala on tarkka sanansa suhteen, sillä Hän voi jättää sinut oppisi valtaan jos et hyväksy kaikkea mitä sanaan on kirjoitettu.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lapsikaste kirjoitti:
nim. toinen Hega lisään,1 Joh.8- Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä,niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä......tai lue koko Johanneksen kirje alusta loppuun huolella, ja mieluiten Raamatun tietosanakirjan kanssa, niin avautuu paremmin. Älä hylkää mitään kohtaa, petät vain itseäsi, Jumala on tarkka sanansa suhteen, sillä Hän voi jättää sinut oppisi valtaan jos et hyväksy kaikkea mitä sanaan on kirjoitettu.
"Onko meillä Jeesuksessa syntiä?"

Jos meillä on Jeesuksessa synti, niin sen palkka on kuolema.

Jos Jeesus on sovittanut syntimme ja ne on heitetty meren syvyyteen, niin saamme elää, sillä ei ole meillä Jeesuksessa enää synnin palkkana kuolemaakaan, niinkuin Jeesus opetti joka häneen uskoo ei koskaan kuole, amen.

Ihmisinä olemme kyllä syntiä tehneet ja siihen myös jatkossa langeta, mutta toivomme on syntiemme anteeksiantamus ja onko meillä Jeesuksessa siis syntiä vai ei, on mielenkiintoinen asetelma. Jeesus tuli poistamaan synnin lahjavanhurskaudella ja tekemään tyhjäksi Pahan teot synnin harjoittamiseksi. Johannes opettaa ettei Jeesuksessa tehdä enää syntiä vaan vaelletaan hyvää hedelmää tuottaen ja Paavali opetti että emme tekisi Jeesuksen ruumiin jäsenistä synnin palvelijoita vaan siitä pois pyhittyisimme. Johannes opetti että se, joka tekee syntiä on Pahasta ja samoin joka ei tee syntiä on Jeesuksesta, amen.

Älkäämme eksykö, jos joku lankeaa syntiin tehköön parannuksen, sillä vain siitä taivaassa iloitaan, varotaan ulkokultaisuutta ja sydämen petollisuutta ja penseyttä ja paatumusta ja armon irstaudeksi vääntämistä että voisimme synneissä jatkaa vaeltamista, sillä se on Babylonian vihan viinipuun huonoa hedelmää, eikä mitään tekemistä Jeesuksen kanssa, amen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
teologinen kysymys kirjoitti:
"Onko meillä Jeesuksessa syntiä?"

Jos meillä on Jeesuksessa synti, niin sen palkka on kuolema.

Jos Jeesus on sovittanut syntimme ja ne on heitetty meren syvyyteen, niin saamme elää, sillä ei ole meillä Jeesuksessa enää synnin palkkana kuolemaakaan, niinkuin Jeesus opetti joka häneen uskoo ei koskaan kuole, amen.

Ihmisinä olemme kyllä syntiä tehneet ja siihen myös jatkossa langeta, mutta toivomme on syntiemme anteeksiantamus ja onko meillä Jeesuksessa siis syntiä vai ei, on mielenkiintoinen asetelma. Jeesus tuli poistamaan synnin lahjavanhurskaudella ja tekemään tyhjäksi Pahan teot synnin harjoittamiseksi. Johannes opettaa ettei Jeesuksessa tehdä enää syntiä vaan vaelletaan hyvää hedelmää tuottaen ja Paavali opetti että emme tekisi Jeesuksen ruumiin jäsenistä synnin palvelijoita vaan siitä pois pyhittyisimme. Johannes opetti että se, joka tekee syntiä on Pahasta ja samoin joka ei tee syntiä on Jeesuksesta, amen.

Älkäämme eksykö, jos joku lankeaa syntiin tehköön parannuksen, sillä vain siitä taivaassa iloitaan, varotaan ulkokultaisuutta ja sydämen petollisuutta ja penseyttä ja paatumusta ja armon irstaudeksi vääntämistä että voisimme synneissä jatkaa vaeltamista, sillä se on Babylonian vihan viinipuun huonoa hedelmää, eikä mitään tekemistä Jeesuksen kanssa, amen.
Onko meillä Jeesuksessa syntiä? On vähän outo kysymys. Mehän tiedämme kyllä, että Jeesus on sovittanut syntimme, ja saamme elää armahdettuina. mutta mielestäni kuitenkin Jumalan sana Raamattu sanoo kaikista selkeimmin käsitteen synnistä, elikä toistan ne raamatunkohdat, mitkä ylempänä sanoin. Siunausta sinulle.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lapsikaste kirjoitti:
Onko meillä Jeesuksessa syntiä? On vähän outo kysymys. Mehän tiedämme kyllä, että Jeesus on sovittanut syntimme, ja saamme elää armahdettuina. mutta mielestäni kuitenkin Jumalan sana Raamattu sanoo kaikista selkeimmin käsitteen synnistä, elikä toistan ne raamatunkohdat, mitkä ylempänä sanoin. Siunausta sinulle.
ovat tosi vahvaa hengellistä leipää, siunausta sinulle ja kaikille lukijoille.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Tässä edellä taas yksi tähän aiheeseen nähden hengellisesti sokea,
joka vetosi kirjoituksessaan kahteen toiseen, myös tähän aiheeseen
nähden hengellisesti sokeaan.
Ilmianna
Jaa
Varteen otettavaa on aloitus ja tämä linkki,
http://kotisivu.dnainternet.net/raipou/tkt.htm
Ilmianna
Jaa
Onko Turun kastetilaisuus 29 päivä yleisölle avoin? Voisin tulla katsomaan.
Ilmianna
Jaa
On se.
Ilmianna
Jaa
Kastamattomat kasteelle!
http://www.Jeesus-on-Herra.com

Jeesus on ainoa Pelastaja!
Ilmianna
Jaa
Siellä kastettiin kastettavat ensimmäisen ja viimeisen kerran RAAMATULLISELLA kasteella: "Yksi kaste".
Nyt se on pätevä.
Yksi ainoa Nimi, Jeesus!
Yksi ainoa kaste Hänen Nimeensä on pätevä.
Ilmianna
Jaa
kaste on Yksi Kaste Yhden Herran Jeesuksen antamassa Yhdessä Hengessä, amen!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
26 VASTAUSTA:
Kaste on; Yksi (Apt.2:38) Oikea kaste Herran Vapahtajan Messiaan Nimeen! Aamen!

Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne..
Vapahtaja sanoo meille: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Sillä ”Ei ole PELASTUSTA yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Tiedä siis ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!
RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta. Vapahtaja Ei ole koskaan sanonut: käyttäkää näitä arvoasema titteleitä/nimiä.
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran (Apt.2:38) Vapahtajan Messiaan Nimeen."

Anna kastaa siis siihen Oikeaan Kasteeseen itsesi!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

Jk. AINOANA, joka kastaa uskonmukaisesti Suomessa itseni lisäksi löytynee adventtiseurakunnasta sopimuksen mukaan! Katso lähin seurakuntamme: http://www.adventist.fi/seurakunnat
-- Antakaa siis pelastaa/kastaa (Apt.2:38) itsenne niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan; Voiman syntiä vastaan!

♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Kaste on; Yksi (Apt.2:38) Oikea kaste Herran Vapahtajan Messiaan Nimeen! Aamen!

Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne..
Vapahtaja sanoo meille: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Sillä ”Ei ole PELASTUSTA yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Tiedä siis ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!
RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta. Vapahtaja Ei ole koskaan sanonut: käyttäkää näitä arvoasema titteleitä/nimiä.
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran (Apt.2:38) Vapahtajan Messiaan Nimeen."

Anna kastaa siis siihen Oikeaan Kasteeseen itsesi!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

Jk. AINOANA, joka kastaa uskonmukaisesti Suomessa itseni lisäksi löytynee adventtiseurakunnasta sopimuksen mukaan! Katso lähin seurakuntamme: http://www.adventist.fi/seurakunnat
-- Antakaa siis pelastaa/kastaa (Apt.2:38) itsenne niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan; Voiman syntiä vastaan!

♥ MARANATA! ♥
aran tunnon Jumalan Sanan edessä Jeesuksen nimessä. Uskon että Jeesus on sanonut nuo sanat Matteus 28 lopussa. Se että kastetaan Jeesuksen nimessä voi sisältää myös tuon Jeesuksen opetuksen ja tehdään Jeesuksen nimessä, kun pysytään Mestarin opetuksessa.

En löydä luotettavaa opetusta, ettei Matteus 28 loppu olisi Jeesuksen todellisia sanoja, sillä selvästi on Isä ja Poika ja Pyhä Henki se Jumala Elohim monikossa, joka on maailman luonut yksikön 3. persoonassa, koska on vain yksi Jumala.

Tiedän myös katollisen kirkon väärän opetuksen, mutta samoin voi olla meillä kaikilla yhtä ja toista väärää käsitystä, joten en tahdo olla tuomarina toisen palvelijalle, en myöskään suomalaisille muille seurakuntalahkoille. Jokainen vastaa itse omasta opistaan ja se riittää minulle. Tietysti voin tuoda esille Raamatullista oppia sen mukaan miten sen koen ja siihen meidät on kutsuttu olemaan valona ja suolana.

Lähivuodet osoittavat, jos elämme ja Herra suo, miten katollinen ja muut kirkot suhtautuvat kuultavaan Jumalan evankeliumiin, niinkuin on Ilmestyskirjassa ilmoitettu. Isän Jumalan tahto on pelastaa kaikki katolliset ja myös suomalaisten seurakuntien ihmiset, samoin kaikki ihmiset. En tahdo alkuunkaan lähteä eriseuralinjalle, sillä olen kutsuttu Jeesuksen opetuslapseuteen ilman lahkoja.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tahdon pitää kirjoitti:
aran tunnon Jumalan Sanan edessä Jeesuksen nimessä. Uskon että Jeesus on sanonut nuo sanat Matteus 28 lopussa. Se että kastetaan Jeesuksen nimessä voi sisältää myös tuon Jeesuksen opetuksen ja tehdään Jeesuksen nimessä, kun pysytään Mestarin opetuksessa.

En löydä luotettavaa opetusta, ettei Matteus 28 loppu olisi Jeesuksen todellisia sanoja, sillä selvästi on Isä ja Poika ja Pyhä Henki se Jumala Elohim monikossa, joka on maailman luonut yksikön 3. persoonassa, koska on vain yksi Jumala.

Tiedän myös katollisen kirkon väärän opetuksen, mutta samoin voi olla meillä kaikilla yhtä ja toista väärää käsitystä, joten en tahdo olla tuomarina toisen palvelijalle, en myöskään suomalaisille muille seurakuntalahkoille. Jokainen vastaa itse omasta opistaan ja se riittää minulle. Tietysti voin tuoda esille Raamatullista oppia sen mukaan miten sen koen ja siihen meidät on kutsuttu olemaan valona ja suolana.

Lähivuodet osoittavat, jos elämme ja Herra suo, miten katollinen ja muut kirkot suhtautuvat kuultavaan Jumalan evankeliumiin, niinkuin on Ilmestyskirjassa ilmoitettu. Isän Jumalan tahto on pelastaa kaikki katolliset ja myös suomalaisten seurakuntien ihmiset, samoin kaikki ihmiset. En tahdo alkuunkaan lähteä eriseuralinjalle, sillä olen kutsuttu Jeesuksen opetuslapseuteen ilman lahkoja.
Sinulla on valheellinen arkatunto harhaoppiin kuin rohkeutta Totuuteen, joka on kuitenkin sinua lähellä kun vain tahdot kääntyä sitä tutkimaan, ja jotta saisit Pyhän Hengen lahjan syntiä vastaan!

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!
RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta. Vapahtaja Ei ole koskaan sanonut: käyttäkää näitä arvoasema titteleitä/nimiä.
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran (Apt.2:38) Vapahtajan Messiaan Nimeen."

Myös; "Professori Jukka Thurén on KIRJOITTANUT arvokkaan sarjan Uuden testamentin kirjojen selitysteoksia. Luukkaan evankeliumia ja Apostolien tekoja käsittelevässä teoksessaan Thurén SELVÄSTI TUO JULKI, että alkuseurakunta kastoi alkuaan juutalaisuudesta kristityiksi kääntyneet Herramme Jeesus Messiaan nimeen.”
Vapahtaja sanoo meille: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Sillä ”Ei ole PELASTUSTA yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Joten otapa vakavasti asiaksesi lukea Totuutta ko. asiasta, lue täältä:
Lue lisää: Matt.28:19 jakeen sanojen ongelmallisuus ja Apt.2:38 oikeudellisuus;
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=22&sid=94ed932cee0860d2866de00c212250d0

Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne.. sillä ei ole taivaan alla MUUTA NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

-- joten tehkää parannus epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

Jk. AINOANA, joka kastaa uskonmukaisesti Suomessa itseni lisäksi löytynee adventtiseurakunnasta sopimuksen mukaan! Katso lähin seurakuntamme: http://www.adventist.fi/seurakunnat
-- Antakaa siis pelastaa/kastaa (Apt.2:38) itsenne niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan; Voiman syntiä vastaan!

♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Sinulla on valheellinen arkatunto harhaoppiin kuin rohkeutta Totuuteen, joka on kuitenkin sinua lähellä kun vain tahdot kääntyä sitä tutkimaan, ja jotta saisit Pyhän Hengen lahjan syntiä vastaan!

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!
RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta. Vapahtaja Ei ole koskaan sanonut: käyttäkää näitä arvoasema titteleitä/nimiä.
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran (Apt.2:38) Vapahtajan Messiaan Nimeen."

Myös; "Professori Jukka Thurén on KIRJOITTANUT arvokkaan sarjan Uuden testamentin kirjojen selitysteoksia. Luukkaan evankeliumia ja Apostolien tekoja käsittelevässä teoksessaan Thurén SELVÄSTI TUO JULKI, että alkuseurakunta kastoi alkuaan juutalaisuudesta kristityiksi kääntyneet Herramme Jeesus Messiaan nimeen.”
Vapahtaja sanoo meille: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Sillä ”Ei ole PELASTUSTA yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Joten otapa vakavasti asiaksesi lukea Totuutta ko. asiasta, lue täältä:
Lue lisää: Matt.28:19 jakeen sanojen ongelmallisuus ja Apt.2:38 oikeudellisuus;
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=22&sid=94ed932cee0860d2866de00c212250d0

Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne.. sillä ei ole taivaan alla MUUTA NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

-- joten tehkää parannus epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

Jk. AINOANA, joka kastaa uskonmukaisesti Suomessa itseni lisäksi löytynee adventtiseurakunnasta sopimuksen mukaan! Katso lähin seurakuntamme: http://www.adventist.fi/seurakunnat
-- Antakaa siis pelastaa/kastaa (Apt.2:38) itsenne niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan; Voiman syntiä vastaan!

♥ MARANATA! ♥
näkemyksesi, mutta mikä on totuus Matteus 28 lopusta, sen tietää Isä Jumala, samoin Poika Jeesus, ja Pyhän Hengen kautta tahtoo myös meidän sen ymmärtävän. Tämä on totuus Jeesuksessa.

´Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastaen heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaen heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmankauden loppuun asti."´ (Matteuksen loppu)

Kun tarkastelemme tätä, niin tämä sopii Mestari Jeesuksen sanoiksi aivan Pyhässä Hengessä, sillä ei tässä ole kehotettu katollista kirkkoa seuraamaan vaan Jeesusta ja samoin todistaa olevansa opetuslapsensa keskuudessa Pyhän Hengen voimassa, ja sopii yksin Herran sanomaksi. Jos olisi katollinen kirkko sen antanut, niin voisi olla ´... ja olen katollisessa kirkossa loppuun asti.´

Ymmärrys on hyvästä kun se on Jumalan vaikutamaa Jeesuksen nimessä ja Hengessä, amen. Hallelujah!

Sano, mikä tuossa Jeesuksen sanoissa viittaa mielestäsi katolliseen kirkkoon eikä omaan valtakuntaansa, sillä Jeesus sai vallan Isältä, samoin tahtoi evankeliumin leviävän kaikkialle, samoin kaste vedessä kuuluu hänet vastaanottaneille, ei tietysti kaikille ilman parannusta, samoin Jeesus on Mestari ja opetuksensa on tärkeää antaa opetuslapsilleen, samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta, jonka saivat helluntaina ja edelleen Jeesus antaa elävän veden ja Pyhän Hengen anoville ja on keskuudessamme kun nimessään kokoontuu vähintää kaksi, toki yksin kammiossaankin voimme hänet kohdata ja on myös Herran hyvä tahto, amen. Mikä siis noissa Mestarin sanoissa viittaa katollisen kirkon lisäykseen, sillä olen lukenut kirkon palvelijoiden lakimiesmäisiä tekstejä, eikä niissä ole enää sitä Pyhän Hengen voitelun tuomaan totuutta, joka on selvästi koettavissa sydämessäni näistä Jeesuksen sanoista, sillä niissä on Elämä ja Henki, amen.

Kun Maria Pyhässä Hengessä todisti Elisabetille "tästä lähtien kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi", niin tämähän ihan konkreettisti toteutuu nimenomaan katollisessa kirkossa, vaikka Paha olisikin saanut siihen sekotettua valhetta ja väärää, mutta samaahan voimme nähdä kaikessa, myös Jumalan valitsemassa Israelissa ja sukukuntien jälkeläisissä. Tulemme siis loppupäätelmään: Olkoon yksin Herra Jeesus ja Isä Jumala uskollinen ja luotettava, ja kaikki ihmiset valhetteiljoita, kuten on myös Raamattuun kirjoitettu.

Autuaat ne, jotka rakastavat Herraa Jeesusta ja tuntevat Herran tekemällä tahtoaan tuottaessaan hyvää hedelmää armossaan ja totuudessaan. Ylistys ja kiitos ja kunnia Isälle Jeesuksen nimessä, amen!

Minua ei ole laitettu toisten palvelijoita arvostelemaan vaan pysymään Jumalan antamassa hyvässä sanomassa, samoin kasteissa terveessä opetuksessa ja pyhittymään totuudessa, sillä on suurta Jumalan armoa ja rakkautta minua syntistä ja kurjaa ja viheliäistä ja heikkoa kohtaan. Tietysti tahdon vastaanottaa Jumalan hyvää hengellistä yltäkylläistä elämää verensä ja elävän veden ja Pyhän Hengen armoliitossa, amen. Hallelujah!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Sinulla on valheellinen arkatunto harhaoppiin kuin rohkeutta Totuuteen, joka on kuitenkin sinua lähellä kun vain tahdot kääntyä sitä tutkimaan, ja jotta saisit Pyhän Hengen lahjan syntiä vastaan!

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!
RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta. Vapahtaja Ei ole koskaan sanonut: käyttäkää näitä arvoasema titteleitä/nimiä.
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran (Apt.2:38) Vapahtajan Messiaan Nimeen."

Myös; "Professori Jukka Thurén on KIRJOITTANUT arvokkaan sarjan Uuden testamentin kirjojen selitysteoksia. Luukkaan evankeliumia ja Apostolien tekoja käsittelevässä teoksessaan Thurén SELVÄSTI TUO JULKI, että alkuseurakunta kastoi alkuaan juutalaisuudesta kristityiksi kääntyneet Herramme Jeesus Messiaan nimeen.”
Vapahtaja sanoo meille: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Sillä ”Ei ole PELASTUSTA yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Joten otapa vakavasti asiaksesi lukea Totuutta ko. asiasta, lue täältä:
Lue lisää: Matt.28:19 jakeen sanojen ongelmallisuus ja Apt.2:38 oikeudellisuus;
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=22&sid=94ed932cee0860d2866de00c212250d0

Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne.. sillä ei ole taivaan alla MUUTA NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

-- joten tehkää parannus epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

Jk. AINOANA, joka kastaa uskonmukaisesti Suomessa itseni lisäksi löytynee adventtiseurakunnasta sopimuksen mukaan! Katso lähin seurakuntamme: http://www.adventist.fi/seurakunnat
-- Antakaa siis pelastaa/kastaa (Apt.2:38) itsenne niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan; Voiman syntiä vastaan!

♥ MARANATA! ♥
Tuomio sille Herralle Jeesukselle, joka sen uskollisena todistajana antaa ajallaan meille kaikille ilman erotusta ja valheita ja vääriä todistuksia. Jeesus on hyvä Paimen, joka on kuollut, että meillä hänessä olisi pyhitys kaikkeen totuuteen ja myös Jumalaamme rakastaisimme kaikesta sydämmestä ja sielusta ja mielestä, ja myös itsemme antaisimme valoksi ja suolaksi tälle maailmalle Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi ja pyhäksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Ymmärrän kyllä kirjoitti:
näkemyksesi, mutta mikä on totuus Matteus 28 lopusta, sen tietää Isä Jumala, samoin Poika Jeesus, ja Pyhän Hengen kautta tahtoo myös meidän sen ymmärtävän. Tämä on totuus Jeesuksessa.

´Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastaen heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaen heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmankauden loppuun asti."´ (Matteuksen loppu)

Kun tarkastelemme tätä, niin tämä sopii Mestari Jeesuksen sanoiksi aivan Pyhässä Hengessä, sillä ei tässä ole kehotettu katollista kirkkoa seuraamaan vaan Jeesusta ja samoin todistaa olevansa opetuslapsensa keskuudessa Pyhän Hengen voimassa, ja sopii yksin Herran sanomaksi. Jos olisi katollinen kirkko sen antanut, niin voisi olla ´... ja olen katollisessa kirkossa loppuun asti.´

Ymmärrys on hyvästä kun se on Jumalan vaikutamaa Jeesuksen nimessä ja Hengessä, amen. Hallelujah!

Sano, mikä tuossa Jeesuksen sanoissa viittaa mielestäsi katolliseen kirkkoon eikä omaan valtakuntaansa, sillä Jeesus sai vallan Isältä, samoin tahtoi evankeliumin leviävän kaikkialle, samoin kaste vedessä kuuluu hänet vastaanottaneille, ei tietysti kaikille ilman parannusta, samoin Jeesus on Mestari ja opetuksensa on tärkeää antaa opetuslapsilleen, samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta, jonka saivat helluntaina ja edelleen Jeesus antaa elävän veden ja Pyhän Hengen anoville ja on keskuudessamme kun nimessään kokoontuu vähintää kaksi, toki yksin kammiossaankin voimme hänet kohdata ja on myös Herran hyvä tahto, amen. Mikä siis noissa Mestarin sanoissa viittaa katollisen kirkon lisäykseen, sillä olen lukenut kirkon palvelijoiden lakimiesmäisiä tekstejä, eikä niissä ole enää sitä Pyhän Hengen voitelun tuomaan totuutta, joka on selvästi koettavissa sydämessäni näistä Jeesuksen sanoista, sillä niissä on Elämä ja Henki, amen.

Kun Maria Pyhässä Hengessä todisti Elisabetille "tästä lähtien kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi", niin tämähän ihan konkreettisti toteutuu nimenomaan katollisessa kirkossa, vaikka Paha olisikin saanut siihen sekotettua valhetta ja väärää, mutta samaahan voimme nähdä kaikessa, myös Jumalan valitsemassa Israelissa ja sukukuntien jälkeläisissä. Tulemme siis loppupäätelmään: Olkoon yksin Herra Jeesus ja Isä Jumala uskollinen ja luotettava, ja kaikki ihmiset valhetteiljoita, kuten on myös Raamattuun kirjoitettu.

Autuaat ne, jotka rakastavat Herraa Jeesusta ja tuntevat Herran tekemällä tahtoaan tuottaessaan hyvää hedelmää armossaan ja totuudessaan. Ylistys ja kiitos ja kunnia Isälle Jeesuksen nimessä, amen!

Minua ei ole laitettu toisten palvelijoita arvostelemaan vaan pysymään Jumalan antamassa hyvässä sanomassa, samoin kasteissa terveessä opetuksessa ja pyhittymään totuudessa, sillä on suurta Jumalan armoa ja rakkautta minua syntistä ja kurjaa ja viheliäistä ja heikkoa kohtaan. Tietysti tahdon vastaanottaa Jumalan hyvää hengellistä yltäkylläistä elämää verensä ja elävän veden ja Pyhän Hengen armoliitossa, amen. Hallelujah!
Kirjoitit:
”Ymmärrän kyllä (6.11.2011 11:12) näkemyksesi, mutta mikä on totuus Matteus 28 lopusta, sen tietää Isä Jumala, samoin Poika Jeesus, ja Pyhän Hengen kautta tahtoo myös meidän sen ymmärtävän.
Kun tarkastelemme tätä, niin tämä sopii Mestari Jeesuksen sanoiksi aivan Pyhässä Hengessä, sillä ei tässä ole kehotettu katollista kirkkoa seuraamaan vaan Jeesusta ja samoin todistaa olevansa opetuslapsensa keskuudessa Pyhän Hengen voimassa, ja sopii yksin Herran sanomaksi. Jos olisi katollinen kirkko sen antanut, niin voisi olla ´... ja olen katollisessa kirkossa loppuun asti.´
Sano, mikä tuossa sanoissa viittaa mielestäsi katolliseen kirkkoon eikä omaan valtakuntaansa, sillä Jeesus sai vallan Isältä, samoin tahtoi evankeliumin leviävän kaikkialle, samoin kaste vedessä kuuluu hänet vastaanottaneille, ei tietysti kaikille ilman parannusta, samoin Jeesus on Mestari ja opetuksensa on tärkeää antaa opetuslapsilleen, samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta, jonka saivat helluntaina, mikä siis noissa sanoissa viittaa katollisen kirkon lisäykseen?”

eepu:
Ensinnäkin huomautan sinua, että lisäilet asioita (”samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta ”) kirjoitukseen joita siinä ei ole?
Ja Tässäpä lisää muutamia Todistuksia, jotka selvästi todistavat ja osoittavat sen katolisen kirkon tekemäksi väärennökseksi:

1.) "Areioksen herättämä ongelma ei sinänsä ollut uusi, sillä kysymys Kolminaisuuden toisen persoonan eli Pojan yhteydestä Isään oli askarruttanut teologien mieliä jo kauan. Miten Jumala saattoi olla yhtä aikaa yksi ja kolme? Miten monoteistiseen uskoon sopi oppi Isästä ja Pojasta?
-- Kiistan ratkaisemiseksi keisari Konstantinos Suuri kutsui 325 koolle ensimmäisen yleisen kirkolliskokouksen. Kokouspaikalle Nikeaan (nykyinen Iznik), Konstantinopolin lähellä, saapui viitisensataa piispaa (ratkomaan asiaa) etupäässä valtakunnan itäosista."

Eräässä vanhassa brasilialaisessa Raamatussa on selitys: "Kirjoitusten mukaan alkuseurakunnassa kastettiin vain Vapahtajan (JAH SHUAN MESSIAAN) nimeen,
mutta me, roomalaiskatolinen kirkko, muutimme tämän Nikean kirkolliskokouksessa v. 325. Siitä päivästä alkaen olemme käyttäneet kastekaavaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ".

Tämän saman asian, totuuden, tämän raamatullisen kasteen muuttamisesta on eräs Paavi Johannes itsekin sanonut seuraavasti: "Ne, jotka kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kuuluvat katoliseen kirkkoon, tiesivätpä he siitä tai eivät".

2.) Koskaan Ei Apostolit ole ketään uskovia kastaneet kolmeen arvoasemaan, se on katolisen kirkon (v.325) tekemä väärennös, he päättivät ja laittoivat Vapahtajan Nimen tilalle kolme arvo-asemaa (Isä, Poika, Pyhä Henki)!

3.) Matt.28:19 sanoissa ei ole sanota kastetta syntien anteeksiantamiseksi, eikä sanota parannuksen tekemisestä mitään (?), -- niin kuin on Apt.2:38 jakeen sanoissa!!

4.) Meidät kastetaan mihin? Lunastajan kuolemaan, sillä YKSI on KUOLLUT, hän on Vapahtaja Messias, sillä Ei Isä Jumala eikä Pyhä Henki kuollut, vaan Yksi on kuollut Vapahtaja Messias – Hänen KUOLEMAANSA meidät kastetaan!

5.) Kun Raamatussa mainitaan Pyhällä Hengellä kastamisesta, niin ei koskaan sanota, että teidät kastetaan Pyhän Hengen nimeen, --- vaan teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ( ks.Apt.1:5; 11:15-17; Matt 3:11; Mark 1:8.)uskonkautta, ja tämän Pyhän Hengen lahjan Jumala antaa uskovalle YLHÄÄLTÄ. ”Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät KASTETAAN Pyhällä Hengellä.'”
Matt.28:19 jakeen sanoissa ole lupausta Pyhästä Hengestä, niin kuin on Apt.2:38 jakeen sanoissa!

6.) Seuraava testi toteaa sen, että oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki on sunnuntai!

-- Joten tehkää parannus epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja anna kastaa itsesi siihen Oikeaan uskonmukaiseen (Apt.2:38) upotuskasteeseen - "niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan"!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Kirjoitit:
”Ymmärrän kyllä (6.11.2011 11:12) näkemyksesi, mutta mikä on totuus Matteus 28 lopusta, sen tietää Isä Jumala, samoin Poika Jeesus, ja Pyhän Hengen kautta tahtoo myös meidän sen ymmärtävän.
Kun tarkastelemme tätä, niin tämä sopii Mestari Jeesuksen sanoiksi aivan Pyhässä Hengessä, sillä ei tässä ole kehotettu katollista kirkkoa seuraamaan vaan Jeesusta ja samoin todistaa olevansa opetuslapsensa keskuudessa Pyhän Hengen voimassa, ja sopii yksin Herran sanomaksi. Jos olisi katollinen kirkko sen antanut, niin voisi olla ´... ja olen katollisessa kirkossa loppuun asti.´
Sano, mikä tuossa sanoissa viittaa mielestäsi katolliseen kirkkoon eikä omaan valtakuntaansa, sillä Jeesus sai vallan Isältä, samoin tahtoi evankeliumin leviävän kaikkialle, samoin kaste vedessä kuuluu hänet vastaanottaneille, ei tietysti kaikille ilman parannusta, samoin Jeesus on Mestari ja opetuksensa on tärkeää antaa opetuslapsilleen, samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta, jonka saivat helluntaina, mikä siis noissa sanoissa viittaa katollisen kirkon lisäykseen?”

eepu:
Ensinnäkin huomautan sinua, että lisäilet asioita (”samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta ”) kirjoitukseen joita siinä ei ole?
Ja Tässäpä lisää muutamia Todistuksia, jotka selvästi todistavat ja osoittavat sen katolisen kirkon tekemäksi väärennökseksi:

1.) "Areioksen herättämä ongelma ei sinänsä ollut uusi, sillä kysymys Kolminaisuuden toisen persoonan eli Pojan yhteydestä Isään oli askarruttanut teologien mieliä jo kauan. Miten Jumala saattoi olla yhtä aikaa yksi ja kolme? Miten monoteistiseen uskoon sopi oppi Isästä ja Pojasta?
-- Kiistan ratkaisemiseksi keisari Konstantinos Suuri kutsui 325 koolle ensimmäisen yleisen kirkolliskokouksen. Kokouspaikalle Nikeaan (nykyinen Iznik), Konstantinopolin lähellä, saapui viitisensataa piispaa (ratkomaan asiaa) etupäässä valtakunnan itäosista."

Eräässä vanhassa brasilialaisessa Raamatussa on selitys: "Kirjoitusten mukaan alkuseurakunnassa kastettiin vain Vapahtajan (JAH SHUAN MESSIAAN) nimeen,
mutta me, roomalaiskatolinen kirkko, muutimme tämän Nikean kirkolliskokouksessa v. 325. Siitä päivästä alkaen olemme käyttäneet kastekaavaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ".

Tämän saman asian, totuuden, tämän raamatullisen kasteen muuttamisesta on eräs Paavi Johannes itsekin sanonut seuraavasti: "Ne, jotka kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kuuluvat katoliseen kirkkoon, tiesivätpä he siitä tai eivät".

2.) Koskaan Ei Apostolit ole ketään uskovia kastaneet kolmeen arvoasemaan, se on katolisen kirkon (v.325) tekemä väärennös, he päättivät ja laittoivat Vapahtajan Nimen tilalle kolme arvo-asemaa (Isä, Poika, Pyhä Henki)!

3.) Matt.28:19 sanoissa ei ole sanota kastetta syntien anteeksiantamiseksi, eikä sanota parannuksen tekemisestä mitään (?), -- niin kuin on Apt.2:38 jakeen sanoissa!!

4.) Meidät kastetaan mihin? Lunastajan kuolemaan, sillä YKSI on KUOLLUT, hän on Vapahtaja Messias, sillä Ei Isä Jumala eikä Pyhä Henki kuollut, vaan Yksi on kuollut Vapahtaja Messias – Hänen KUOLEMAANSA meidät kastetaan!

5.) Kun Raamatussa mainitaan Pyhällä Hengellä kastamisesta, niin ei koskaan sanota, että teidät kastetaan Pyhän Hengen nimeen, --- vaan teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ( ks.Apt.1:5; 11:15-17; Matt 3:11; Mark 1:8.)uskonkautta, ja tämän Pyhän Hengen lahjan Jumala antaa uskovalle YLHÄÄLTÄ. ”Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät KASTETAAN Pyhällä Hengellä.'”
Matt.28:19 jakeen sanoissa ole lupausta Pyhästä Hengestä, niin kuin on Apt.2:38 jakeen sanoissa!

6.) Seuraava testi toteaa sen, että oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki on sunnuntai!

-- Joten tehkää parannus epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja anna kastaa itsesi siihen Oikeaan uskonmukaiseen (Apt.2:38) upotuskasteeseen - "niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan"!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

♥ MARANATA! ♥
selvästi olevansa omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti ja liittyy nimenomaan tuohon Pyhän Hengen osallisuuteen eli kasteeseen, joten en lisännyt mitään vaikka vähän eri sanoilla sen esille toikin mitä Jeesus opetti.

> Ensinnäkin huomautan sinua, että lisäilet asioita (”samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta ”) kirjoitukseen joita siinä ei ole?

Ei kannata todistaa väärin, vaikka teinkin tulkinnallisen asian esityksen. Tietysti Herra on kansansa keskuudessa tämän Puolustajan ja Opettajan kautta, kuten jokainen uudestisyntynyt sen ymmärtää tai ainakin on hyvä ymmärtää.

Kehotan sinua pysymään nyt noissa sanoissa Matteuksen kirjan lopussa, enkä alkaa noista kirkolliskokouksista sitä etsimään.

Siis kerro lyhyesti mikä noissa sanoissa osoittaa, etteivät ole Jeesuksen sanoja, sillä tietysti Jeesus selvästi toi esille Isän ja itsensä Poikana ja myös painotti, ettei opetuslapsensa saaneet lähteä pois Jerusalemista ennenkuin voima taivaasta on Pyhän Hengen kasteena päällensä vuodatettu, ja näin myös tapahtui ja merkit sitä seurasivat ja myöhemiin uudelleenkin ja nykyäänkin on näin mahdollinen ja tuleekin.

Aivan yksiselitteisesti Jeesus opetti Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä, joka ei tätä ymmärrä, niin eipä paljon ymmärrä Jumalan valtakunnasta ja sen Herran ja Jumalan eli Elohimin olemuksensta, sillä sana on monikossa ja luominen tapahtui alussa yksikön kolmannessa persoonassa kieliopillisesti.

Jeesuksessa on Isä ja Poika ja Pyhä Henki, vaikka Isä on suurempi kuin Poika, amen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Kirjoitit:
”Ymmärrän kyllä (6.11.2011 11:12) näkemyksesi, mutta mikä on totuus Matteus 28 lopusta, sen tietää Isä Jumala, samoin Poika Jeesus, ja Pyhän Hengen kautta tahtoo myös meidän sen ymmärtävän.
Kun tarkastelemme tätä, niin tämä sopii Mestari Jeesuksen sanoiksi aivan Pyhässä Hengessä, sillä ei tässä ole kehotettu katollista kirkkoa seuraamaan vaan Jeesusta ja samoin todistaa olevansa opetuslapsensa keskuudessa Pyhän Hengen voimassa, ja sopii yksin Herran sanomaksi. Jos olisi katollinen kirkko sen antanut, niin voisi olla ´... ja olen katollisessa kirkossa loppuun asti.´
Sano, mikä tuossa sanoissa viittaa mielestäsi katolliseen kirkkoon eikä omaan valtakuntaansa, sillä Jeesus sai vallan Isältä, samoin tahtoi evankeliumin leviävän kaikkialle, samoin kaste vedessä kuuluu hänet vastaanottaneille, ei tietysti kaikille ilman parannusta, samoin Jeesus on Mestari ja opetuksensa on tärkeää antaa opetuslapsilleen, samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta, jonka saivat helluntaina, mikä siis noissa sanoissa viittaa katollisen kirkon lisäykseen?”

eepu:
Ensinnäkin huomautan sinua, että lisäilet asioita (”samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta ”) kirjoitukseen joita siinä ei ole?
Ja Tässäpä lisää muutamia Todistuksia, jotka selvästi todistavat ja osoittavat sen katolisen kirkon tekemäksi väärennökseksi:

1.) "Areioksen herättämä ongelma ei sinänsä ollut uusi, sillä kysymys Kolminaisuuden toisen persoonan eli Pojan yhteydestä Isään oli askarruttanut teologien mieliä jo kauan. Miten Jumala saattoi olla yhtä aikaa yksi ja kolme? Miten monoteistiseen uskoon sopi oppi Isästä ja Pojasta?
-- Kiistan ratkaisemiseksi keisari Konstantinos Suuri kutsui 325 koolle ensimmäisen yleisen kirkolliskokouksen. Kokouspaikalle Nikeaan (nykyinen Iznik), Konstantinopolin lähellä, saapui viitisensataa piispaa (ratkomaan asiaa) etupäässä valtakunnan itäosista."

Eräässä vanhassa brasilialaisessa Raamatussa on selitys: "Kirjoitusten mukaan alkuseurakunnassa kastettiin vain Vapahtajan (JAH SHUAN MESSIAAN) nimeen,
mutta me, roomalaiskatolinen kirkko, muutimme tämän Nikean kirkolliskokouksessa v. 325. Siitä päivästä alkaen olemme käyttäneet kastekaavaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ".

Tämän saman asian, totuuden, tämän raamatullisen kasteen muuttamisesta on eräs Paavi Johannes itsekin sanonut seuraavasti: "Ne, jotka kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kuuluvat katoliseen kirkkoon, tiesivätpä he siitä tai eivät".

2.) Koskaan Ei Apostolit ole ketään uskovia kastaneet kolmeen arvoasemaan, se on katolisen kirkon (v.325) tekemä väärennös, he päättivät ja laittoivat Vapahtajan Nimen tilalle kolme arvo-asemaa (Isä, Poika, Pyhä Henki)!

3.) Matt.28:19 sanoissa ei ole sanota kastetta syntien anteeksiantamiseksi, eikä sanota parannuksen tekemisestä mitään (?), -- niin kuin on Apt.2:38 jakeen sanoissa!!

4.) Meidät kastetaan mihin? Lunastajan kuolemaan, sillä YKSI on KUOLLUT, hän on Vapahtaja Messias, sillä Ei Isä Jumala eikä Pyhä Henki kuollut, vaan Yksi on kuollut Vapahtaja Messias – Hänen KUOLEMAANSA meidät kastetaan!

5.) Kun Raamatussa mainitaan Pyhällä Hengellä kastamisesta, niin ei koskaan sanota, että teidät kastetaan Pyhän Hengen nimeen, --- vaan teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ( ks.Apt.1:5; 11:15-17; Matt 3:11; Mark 1:8.)uskonkautta, ja tämän Pyhän Hengen lahjan Jumala antaa uskovalle YLHÄÄLTÄ. ”Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät KASTETAAN Pyhällä Hengellä.'”
Matt.28:19 jakeen sanoissa ole lupausta Pyhästä Hengestä, niin kuin on Apt.2:38 jakeen sanoissa!

6.) Seuraava testi toteaa sen, että oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki on sunnuntai!

-- Joten tehkää parannus epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja anna kastaa itsesi siihen Oikeaan uskonmukaiseen (Apt.2:38) upotuskasteeseen - "niin te saatte Pyhän Hengen Lahjan"!

Tee siis parannus: Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11

Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä

eepu

♥ MARANATA! ♥
ymmärtää tämä, että meitä on kehotettu tekemään kaikki Jeesuksen nimessä. Mitä tämä tarkoittaa? Sitäkö että aina kun jotakin teemme sanomme "teen tämän Jeesuksen nimessä!" vai tarkoittaako se, että teemme sen Jeesuksen opetuksen mukaan ja siten hänen nimessään. Kuka tekee vanhurskautta tekee sen Jumalassa ja nimessään. Kuka tekee laittomuutta tekee sen Pahassa ja siten tunnustaa nimeään vaikka ei sitä ymmärtäisi itsekkään. Paha on valheen isä, samoin Jeesus opetti Jumalan vastustajien olevan isästään Pahasta, koska mitään muuta nimeä ei ole meillä kuin Jeesus, jossa voimme tehdä Jumalan tahdon, ja tahtoo myös pyhittää meidät tässä totuudessa. Pahakin voi tehdä tekonsa Jeesuksen nimessä, mutta ei voi pysyä totuudessa eli valkeudessa eli tuottaa hyvää hedelmää eli tehdä opetuksensa mukaan eli rakastaa Jeesusta vaikka käyttäisikin hänen nimeään. On siis tärkeää ymmärtää, mitä tarkoittaa asioiden tekeminen Jeesuksen nimessä eli opetuksensa mukaan kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kun teemme Jeesuksen opetuksen mukaan osoitamme rakkautemme Jeesusta kohtaan ja teemme myös hänen nimessään uskollisesti sydämistämme sen minkä teemme Herralle emmekä ihmisille. Tietysti on tärkeää myös pitää esillä Jeesuksen nimessä, sillä profetian henki on todistus Jeesuksesta. Jeesus opetti niistä jotka tekevät opetuksensa mukaan, että rakentavat kestävistä kestävälle perustukselle, ollen itse se kallio ja rakentaja, sillä Jumalan rakentamana myös ihminen voi Jeesuksessa rakentaa. Myös on kirjoitettu:

"Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella: yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansa." (Psalmi 127)

Herran Jeesuksen siunausta Isän Jumalan valtakunnasta PYhässä Hengessä sinulle eepu.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
kyllä Jeesus opetti kirjoitti:
selvästi olevansa omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti ja liittyy nimenomaan tuohon Pyhän Hengen osallisuuteen eli kasteeseen, joten en lisännyt mitään vaikka vähän eri sanoilla sen esille toikin mitä Jeesus opetti.

> Ensinnäkin huomautan sinua, että lisäilet asioita (”samoin lupaus Pyhän Hengen kasteesta ”) kirjoitukseen joita siinä ei ole?

Ei kannata todistaa väärin, vaikka teinkin tulkinnallisen asian esityksen. Tietysti Herra on kansansa keskuudessa tämän Puolustajan ja Opettajan kautta, kuten jokainen uudestisyntynyt sen ymmärtää tai ainakin on hyvä ymmärtää.

Kehotan sinua pysymään nyt noissa sanoissa Matteuksen kirjan lopussa, enkä alkaa noista kirkolliskokouksista sitä etsimään.

Siis kerro lyhyesti mikä noissa sanoissa osoittaa, etteivät ole Jeesuksen sanoja, sillä tietysti Jeesus selvästi toi esille Isän ja itsensä Poikana ja myös painotti, ettei opetuslapsensa saaneet lähteä pois Jerusalemista ennenkuin voima taivaasta on Pyhän Hengen kasteena päällensä vuodatettu, ja näin myös tapahtui ja merkit sitä seurasivat ja myöhemiin uudelleenkin ja nykyäänkin on näin mahdollinen ja tuleekin.

Aivan yksiselitteisesti Jeesus opetti Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä, joka ei tätä ymmärrä, niin eipä paljon ymmärrä Jumalan valtakunnasta ja sen Herran ja Jumalan eli Elohimin olemuksensta, sillä sana on monikossa ja luominen tapahtui alussa yksikön kolmannessa persoonassa kieliopillisesti.

Jeesuksessa on Isä ja Poika ja Pyhä Henki, vaikka Isä on suurempi kuin Poika, amen.
Olet täysin pelle, jos et näe asiaa oikein, sillä sinulle on jo useasti Todistettu, että Vapahtaja Ei ole voinut lausua noita arvoasemasanoja, sillä eihän kukaan Apostoleistakaan ole käyttänyt (eikä kehottanut/kirjoittanut) sellaisia sanoja kastaessaan uskovia! Eikö mene Totuus perille!

On vain Yksi Nimi jossa meillä on ainoastaan pelastus:

Vapahtaja sanoo selvästi: ”Uskokaa Minuun, Minä olen ovi; jos joku MINUN KAUTTANI menee sisälle, niin hän PELASTUU, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Minä olen tie ja totuus ja elämä; EI KUKAAN tule Isän tykö muutoin kuin MINUN KAUTTANI.”
Sillä "Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne.. sillä ei ole taivaan alla MUUTA NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Ja otapa asiaksesi lukea lisää tästä asiatotuudesta, lue täältä:
Matt.28:19 jakeen sanojen ongelmallisuus ja Apt.2:38 oikeudellisuus;
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=22&sid=89ed83e8d5e302af12cdbc61bb38e65b
-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Sinun on hyvä kirjoitti:
ymmärtää tämä, että meitä on kehotettu tekemään kaikki Jeesuksen nimessä. Mitä tämä tarkoittaa? Sitäkö että aina kun jotakin teemme sanomme "teen tämän Jeesuksen nimessä!" vai tarkoittaako se, että teemme sen Jeesuksen opetuksen mukaan ja siten hänen nimessään. Kuka tekee vanhurskautta tekee sen Jumalassa ja nimessään. Kuka tekee laittomuutta tekee sen Pahassa ja siten tunnustaa nimeään vaikka ei sitä ymmärtäisi itsekkään. Paha on valheen isä, samoin Jeesus opetti Jumalan vastustajien olevan isästään Pahasta, koska mitään muuta nimeä ei ole meillä kuin Jeesus, jossa voimme tehdä Jumalan tahdon, ja tahtoo myös pyhittää meidät tässä totuudessa. Pahakin voi tehdä tekonsa Jeesuksen nimessä, mutta ei voi pysyä totuudessa eli valkeudessa eli tuottaa hyvää hedelmää eli tehdä opetuksensa mukaan eli rakastaa Jeesusta vaikka käyttäisikin hänen nimeään. On siis tärkeää ymmärtää, mitä tarkoittaa asioiden tekeminen Jeesuksen nimessä eli opetuksensa mukaan kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kun teemme Jeesuksen opetuksen mukaan osoitamme rakkautemme Jeesusta kohtaan ja teemme myös hänen nimessään uskollisesti sydämistämme sen minkä teemme Herralle emmekä ihmisille. Tietysti on tärkeää myös pitää esillä Jeesuksen nimessä, sillä profetian henki on todistus Jeesuksesta. Jeesus opetti niistä jotka tekevät opetuksensa mukaan, että rakentavat kestävistä kestävälle perustukselle, ollen itse se kallio ja rakentaja, sillä Jumalan rakentamana myös ihminen voi Jeesuksessa rakentaa. Myös on kirjoitettu:

"Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella: yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansa." (Psalmi 127)

Herran Jeesuksen siunausta Isän Jumalan valtakunnasta PYhässä Hengessä sinulle eepu.
Heh, eepu* menee kauppaan ja ottaa maitopurkin ja sanoo silloin "Herran Jeesuksen nimessä". Sitten eepu* menee kassalle ja ojentaa rahaa kassalle ja sanoo silloinkin "Herran Jeesuksen nimessä". Sitten eepu* avaa kodin oven ja sanoo silloinkin "Herran Jeesuksen nimessä". Aina kun jotain tekee pitää sanoa "Herran Jeesuksen nimessä", muuten asia ei ole hyväksyttävästi tehty! Koko ajan pitää hokea "Herran Jeesuksen nimessä"!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lköjse4oiuhg kirjoitti:
Heh, eepu* menee kauppaan ja ottaa maitopurkin ja sanoo silloin "Herran Jeesuksen nimessä". Sitten eepu* menee kassalle ja ojentaa rahaa kassalle ja sanoo silloinkin "Herran Jeesuksen nimessä". Sitten eepu* avaa kodin oven ja sanoo silloinkin "Herran Jeesuksen nimessä". Aina kun jotain tekee pitää sanoa "Herran Jeesuksen nimessä", muuten asia ei ole hyväksyttävästi tehty! Koko ajan pitää hokea "Herran Jeesuksen nimessä"!
Et näköjää lue mihin Nimeen minä kirjoitan/kiitän!

Mutta; "Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.
"Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa."
"Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimessä."

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
lköjse4oiuhg kirjoitti:
Heh, eepu* menee kauppaan ja ottaa maitopurkin ja sanoo silloin "Herran Jeesuksen nimessä". Sitten eepu* menee kassalle ja ojentaa rahaa kassalle ja sanoo silloinkin "Herran Jeesuksen nimessä". Sitten eepu* avaa kodin oven ja sanoo silloinkin "Herran Jeesuksen nimessä". Aina kun jotain tekee pitää sanoa "Herran Jeesuksen nimessä", muuten asia ei ole hyväksyttävästi tehty! Koko ajan pitää hokea "Herran Jeesuksen nimessä"!
"Heh" itsellesi, typerys:

"Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme." (Kol. 3: 17).
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Heh... kirjoitti:
"Heh" itsellesi, typerys:

"Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme." (Kol. 3: 17).
Hah, hah, eepu* hokee joka paikassa "Herran Jeesuksen nimessä". Sanotko kovallakin äänellä ojentaessasi rahaa kaupan kassalle "Herran Jeesuksen nimessä"? Sitten nostat kauppakassin ja silloinkin sanot (kovalla äänellä?) "Herran Jeesuksen nimessä"! Ei pidä hokea!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Olet täysin pelle, jos et näe asiaa oikein, sillä sinulle on jo useasti Todistettu, että Vapahtaja Ei ole voinut lausua noita arvoasemasanoja, sillä eihän kukaan Apostoleistakaan ole käyttänyt (eikä kehottanut/kirjoittanut) sellaisia sanoja kastaessaan uskovia! Eikö mene Totuus perille!

On vain Yksi Nimi jossa meillä on ainoastaan pelastus:

Vapahtaja sanoo selvästi: ”Uskokaa Minuun, Minä olen ovi; jos joku MINUN KAUTTANI menee sisälle, niin hän PELASTUU, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Minä olen tie ja totuus ja elämä; EI KUKAAN tule Isän tykö muutoin kuin MINUN KAUTTANI.”
Sillä "Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne.. sillä ei ole taivaan alla MUUTA NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Ja otapa asiaksesi lukea lisää tästä asiatotuudesta, lue täältä:
Matt.28:19 jakeen sanojen ongelmallisuus ja Apt.2:38 oikeudellisuus;
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=22&sid=89ed83e8d5e302af12cdbc61bb38e65b
-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
Herraan Jeesukseen eikä vaikuta yhtää jos minua pelleksi kutsut ja tahdon sinua siunata ja anteeksiantaa myös tuon, enkä tahdo asiaa pidemmäksi viedä vaikka et katuisikaan, sillä saat sen anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hengessä, amen.

Jos kuvittelet, että Jumalan valtakuntaan pelastutaan vain teidän eriseuran kautta, niin olet pahasti väärässä, sillä Jeesus on Tie ja Totuus ja Elämä, enkä tahdo mihinkään muuhun nimeen ja Herraan ja Jumalaan toivonani edes pyrkiä laittamaan eikä se tosin olisikaan minulle mahdollista, sillä tunnen Immanuelin ja siksi tahdon pysyä armossaan ja totuudessaan.

Tule Herra Jeesus, amen. Hallelujah!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
löjkljerbo0a kirjoitti:
Hah, hah, eepu* hokee joka paikassa "Herran Jeesuksen nimessä". Sanotko kovallakin äänellä ojentaessasi rahaa kaupan kassalle "Herran Jeesuksen nimessä"? Sitten nostat kauppakassin ja silloinkin sanot (kovalla äänellä?) "Herran Jeesuksen nimessä"! Ei pidä hokea!
mitä tarkoittaa: "Älä turhaan lausu Herran nimeä!"
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Heh... kirjoitti:
"Heh" itsellesi, typerys:

"Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme." (Kol. 3: 17).
on yksi kirje, jossa ei ollenkaan mainita Jeesuksen nimeä, samoin voidaan lukea Herran pyhiä kirjoituksia ja apostolien tekoja ja myös Ilmestyskirjaa jotta ymmärtäisimme kuinka Jumalan pyhät toimivat vaikka eivät Herran nimeä hokisikaan turhaan. Tietysti on hyvä vastata kun kysytään "kenen nimessä toimitte?" tai "kuka on Herrasi?"

Johanneksen kolmas kirje:

"Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota totuudessa rakastan. Rakas ystävä, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, kuten sielusikin menestyy. Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja todistivat totuudestasi, niin kuin vaellatkin totuudessa. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa.

Rakas ystävä, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi. He ovat seurakunnan edessä todistaneet rakkaudestasi. Sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, kuten Jumalan edessä on arvollista. Hänen nimensä tähden he ovat lähteneet matkalle eivätkä ota mitään pakanoilta. Me olemme velvollisia ottamaan vastaan sellaiset yhdessä auttaaksemme totuutta eteenpäin.

Minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Siksi minä, jos tulen, nuhtelen häntä siitä, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla panettelee meitä. Tyytymättä siihenkään, ettei itse ota vastaan veljiä, hän estää niitäkin, jotka tahtovat sen tehdä, ja ajaa heidät pois seurakunnasta. Rakas ystäväni, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Hyvää tekevä on Jumalasta. Pahaa tekevä ei ole tullut tuntemaan Jumalaa. Demetrius on saanut hyvän todistuksen kaikilta, jopa itse totuudelta. Mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että todistuksemme on tosi. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo tehdä sitä musteella ja kynällä. Toivon pian näkeväni sinut, ja silloin saamme puhella suullisesti. Rauha sinulle! Ystävät tervehtivät sinua. Tervehdys ystäville, kullekin erikseen."
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
löjkljerbo0a kirjoitti:
Hah, hah, eepu* hokee joka paikassa "Herran Jeesuksen nimessä". Sanotko kovallakin äänellä ojentaessasi rahaa kaupan kassalle "Herran Jeesuksen nimessä"? Sitten nostat kauppakassin ja silloinkin sanot (kovalla äänellä?) "Herran Jeesuksen nimessä"! Ei pidä hokea!
Herran Jeesuksen opetusta viisaille: "Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä murhaa', ja: 'joka murhaa, on ansainnut oikeuden tuomion'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö!', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo: 'Sinä hullu!', on ansainnut helvetin tulen.

Jos sinä olet viemässä lahjaasi alttarille ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, kun vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen, ja tuomari antaisi sinua vartijalle vankilaan pantavaksi. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin kolikon."
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Olet täysin pelle, jos et näe asiaa oikein, sillä sinulle on jo useasti Todistettu, että Vapahtaja Ei ole voinut lausua noita arvoasemasanoja, sillä eihän kukaan Apostoleistakaan ole käyttänyt (eikä kehottanut/kirjoittanut) sellaisia sanoja kastaessaan uskovia! Eikö mene Totuus perille!

On vain Yksi Nimi jossa meillä on ainoastaan pelastus:

Vapahtaja sanoo selvästi: ”Uskokaa Minuun, Minä olen ovi; jos joku MINUN KAUTTANI menee sisälle, niin hän PELASTUU, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Minä olen tie ja totuus ja elämä; EI KUKAAN tule Isän tykö muutoin kuin MINUN KAUTTANI.”
Sillä "Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Raamattu puhuu selvin numeroin VAPAHTAJAN NIMEEN kastamisen puolesta; katso ja TUNNUSTA tämä tosiasia: Apt.2:38; 4:12; 8:16; 10:48; 19:5; Gal.3:27 jne.. sillä ei ole taivaan alla MUUTA NIMEÄ ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Ja otapa asiaksesi lukea lisää tästä asiatotuudesta, lue täältä:
Matt.28:19 jakeen sanojen ongelmallisuus ja Apt.2:38 oikeudellisuus;
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=22&sid=89ed83e8d5e302af12cdbc61bb38e65b
-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
opetukset ja ole täydellinen niinkuin Jeesus opetti olemaan Isän lapsi, sillä vain siten saat siunauksen uskollisena opetuslapsenaan. Ei opetuslasten tarvinnut toistaa noita Jeesuksen opettamia kirjeissään jos ja kun ne oli mainittu vaikka vain yhdessä neljästä evankeliumin kirjoittajan toimesta saatuna Pyhässä Hengessä, ja näin on myös Matteuksen lopussa, amen.

Pidä eepu arka tunto Jumalan Sanan edessä, äläkä Jeesuksen totuudellisia sanoja valheellisesti väitä sinne lisätyn vääränä todistuksena. Usko Totuutta ja on Jeesuksessa, amen!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Lue eepu Jeesuksen kirjoitti:
opetukset ja ole täydellinen niinkuin Jeesus opetti olemaan Isän lapsi, sillä vain siten saat siunauksen uskollisena opetuslapsenaan. Ei opetuslasten tarvinnut toistaa noita Jeesuksen opettamia kirjeissään jos ja kun ne oli mainittu vaikka vain yhdessä neljästä evankeliumin kirjoittajan toimesta saatuna Pyhässä Hengessä, ja näin on myös Matteuksen lopussa, amen.

Pidä eepu arka tunto Jumalan Sanan edessä, äläkä Jeesuksen totuudellisia sanoja valheellisesti väitä sinne lisätyn vääränä todistuksena. Usko Totuutta ja on Jeesuksessa, amen!
Tuo on niitä verukesanoja joilla te Totuuteen kääntymättömät yritätte selittää kaiken!
Mutta seuraava testi paljastaa teidänlaiset harhaoppiin jämähtäneet pelkurit perin pohjin:

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki (ja heillä on roomalaiskatolisen kirkon tekemä oppi) on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä (Nikean piispain v.325 kokouksesta) lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!

-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Selviätkö testistä kirjoitti:
Tuo on niitä verukesanoja joilla te Totuuteen kääntymättömät yritätte selittää kaiken!
Mutta seuraava testi paljastaa teidänlaiset harhaoppiin jämähtäneet pelkurit perin pohjin:

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki (ja heillä on roomalaiskatolisen kirkon tekemä oppi) on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä (Nikean piispain v.325 kokouksesta) lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!

-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
pitää huolta omasta opillisesta perustuksesta, että on Jumalan totuus, sillä siinä on myös Jumalan armo kasvattamassa ja vanhurskauttamassa ja pyhittämässä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
kannattaa sinunkin kirjoitti:
pitää huolta omasta opillisesta perustuksesta, että on Jumalan totuus, sillä siinä on myös Jumalan armo kasvattamassa ja vanhurskauttamassa ja pyhittämässä.
Asia selvä, sillä et selvinnyt valheinesi/harhaoppeinesi testistä, Valitettavasti, Tee (Apt.2:38) parannus!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Selviätkö testistä kirjoitti:
Tuo on niitä verukesanoja joilla te Totuuteen kääntymättömät yritätte selittää kaiken!
Mutta seuraava testi paljastaa teidänlaiset harhaoppiin jämähtäneet pelkurit perin pohjin:

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki (ja heillä on roomalaiskatolisen kirkon tekemä oppi) on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä (Nikean piispain v.325 kokouksesta) lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!

-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
eepu*: >> ... toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa ... >>

Siis mathetes palvelee petoa! Onko näin?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Selviätkö testistä kirjoitti:
Tuo on niitä verukesanoja joilla te Totuuteen kääntymättömät yritätte selittää kaiken!
Mutta seuraava testi paljastaa teidänlaiset harhaoppiin jämähtäneet pelkurit perin pohjin:

Seuraava testi toteaa oletko Oikein kastettu, sillä on oleva kaksi ihmisryhmää; toinen kunnioittaa Jumalaa ja Hänen Käskyjä, ja heillä on Jumalan Sapatti Merkkinä:
Jumala sanoo: ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät.
" .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot merkkinä välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)

Sitten on se toinen ryhmä, johon tämä matheteskin kuuluu, he palvelevat petoa, eikä heillä ole Jumalan käskyjä ja heidän/pedon merkki (ja heillä on roomalaiskatolisen kirkon tekemä oppi) on sunnuntai!

Joten Tiedä ja ymmärrä, että Matt.28:19 on ihmisestä (Nikean piispain v.325 kokouksesta) lähtöisin, kun taas Apt.2:38 on Taivaasta!

-- Joten tehkää parannus tuosta epäraamatullisesta roomalaiskatolisesta opistanne ja jotta saisitte Pyhän Hengen Lahjan!

*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
Jumalan asettama Sapatti/Lepopäivä alkaa nyt normaaliaikaan; pe. illasta klo 18.00 - la. iltaan klo 18.00!
"Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;" (1.Joh.5:3; Joh.15:10)
*
♥ MARANATA! ♥
Uusiliitto on Kristuksen !

Siksi siis Kristuksessa vanhurskautunut on VT,n juutalaisesta (laista/sapatista) vapaa lahjavanhurskautuksensa tähden - (1Tim 1:9)! Vanhurskashan elää Kristuksen kautta "armon alla" - (Ef 2:8-9) - ei lainkirjaimen alla! Tokihan synti sitoi/sitoo ihmisen lain alle ja pitää kiinni, mutta Kristuksen kautta hän vapautuu uskoontulonsa perusteella siitä irti - (Gal 3:23-26)! Tuo VT,n laki ei siis enään uskoontultua sido ja ohjaa Kristuksessa vanhurskautunutta uskovaa!

Elikä uskova ei siis enään ole tuon ns, (kasvattajan, eli = "lain" ohjauksessa), vaan Kristuksen kautta hän on siitä iri, hän elää siis Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa, ei lain ohjauksessa! Olkaamme siis Kristuksen kautta vapaat lain siteistä ja määräysvallasta ja luottakaamme Kristuksen ristillä täytettyyn sovitustyöhön, jonka hän siis nimenomaan meille, meidän luotujensa vuoksi on valmistanut golgatan ristillä vapaudeksi kainenlaisista juutalaisista määräyksistä ja lain siteistä -(Gal 4:1-10 / Room 7:4-6)!

Ystävällisesti siunausterveisin Jeesuksessa Kristuksessa -
- toiv, nimim, marhetes :)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
eepu* kirjoitti:
Asia selvä, sillä et selvinnyt valheinesi/harhaoppeinesi testistä, Valitettavasti, Tee (Apt.2:38) parannus!!
eepu parannus valheistasi, tietysti minä teen parannuksen valheistani, kun Jumala ne osoittaa totuudellisesti siten. Minä uskon että koko Matteus on loppuun asti Isän Jumalan antamaa Pojan Jeesuksen kautta, kuten olen sinullekin sen esittänyt. Uskon sinun mielistyneen valheeseen opettaessasi katollisen kirkon lisänneen nuo sanat kastekäskyyn. Kumpi meistä on oikeassa voimme sen Jumalta armossaa ja totuudessaan saada tietää. Olet varmaan samaa mieltä kansani tästä tietämisestä, samoiko Jeesus nuo sanat vai lisättiinkö ne myöhemmin.

Ole siunattu Jeesuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä enkä voi toivoa sinulle mitään sen parempaa Jumalalta. Eikä ole valitettavasti vaan sinun ja minun parhaaksi, amen!

Jos sinä minua syytät harhaoppiseksi, se on sinun valintasi ja ole vapaa siinä. Olen pahoillani puolestasi, ettet voi uskoa Jeesuksen sanoja Matteuksen lopussa, mistä muutoin voit luottaa muissa kohdissa, jos on esitetty vain yhdessä evankeliumin jakeessa joku toinen opetuksensa ja sanansa. Vai oletko nekin leimannut mahdollisiksi jälkilisäyksiksi, teetkö itsestäsi sen ratkaisiajan tai lahkostasi, mikä on Isästä Jumalasta ja Jeesuksesta, ja mitkä on ihmisistä? Uskotko koko Ilmestyskirjan Jumalan antamaksi ja suomeksi käännetyksi vai epäiletkö esimerkiksi oppia pedon merkistä, ja onko tulkintasi Jumalasta vai ihmisestä, sillä aivan kirjaimellisesti jo meidän aikaan voidaan helposti tuollainen merkki kaupankäyntiin asettaa ja kokeiluja on laajasti ollut jo yhdeksänkymmentä luvulla tässä maailmassa.

Toivon eepu, että voit uskoa Isää Jumalaa ja Poikaa Jeesusta ja Pyhän Hengen uudestisynnyttämänä pysyä Jumalan valtakunnan armossa ja totuudessa, amen!

Ymmärrän hyvin miksi erinäiset lahkot tahtovat pitää tiukasti kiinni omista opeistaan, että voivat ihmisiä seuramaan omia tulkintojaan, mutta autuaat ne, joilla on arka tunto ja Herran pelko ja rakastavat Isää lupauksen lapseudessa, sillä näin tehdessään voivat myös perille voittajina päästä Uuteen Jerusalemiin, siihen Nasaretilaisen Jeesuksen Kuningaskuntaan, amen. Hallelujah!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
mathetes kirjoitti:
Uusiliitto on Kristuksen !

Siksi siis Kristuksessa vanhurskautunut on VT,n juutalaisesta (laista/sapatista) vapaa lahjavanhurskautuksensa tähden - (1Tim 1:9)! Vanhurskashan elää Kristuksen kautta "armon alla" - (Ef 2:8-9) - ei lainkirjaimen alla! Tokihan synti sitoi/sitoo ihmisen lain alle ja pitää kiinni, mutta Kristuksen kautta hän vapautuu uskoontulonsa perusteella siitä irti - (Gal 3:23-26)! Tuo VT,n laki ei siis enään uskoontultua sido ja ohjaa Kristuksessa vanhurskautunutta uskovaa!

Elikä uskova ei siis enään ole tuon ns, (kasvattajan, eli = "lain" ohjauksessa), vaan Kristuksen kautta hän on siitä iri, hän elää siis Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa, ei lain ohjauksessa! Olkaamme siis Kristuksen kautta vapaat lain siteistä ja määräysvallasta ja luottakaamme Kristuksen ristillä täytettyyn sovitustyöhön, jonka hän siis nimenomaan meille, meidän luotujensa vuoksi on valmistanut golgatan ristillä vapaudeksi kainenlaisista juutalaisista määräyksistä ja lain siteistä -(Gal 4:1-10 / Room 7:4-6)!

Ystävällisesti siunausterveisin Jeesuksessa Kristuksessa -
- toiv, nimim, marhetes :)
Siinä se taas nähdään mathetes-helluntailaisessa kuinka päälaelleen voi olla heidän oppinsa/ymmärryksensä, kuinka väärin he kääntävät Evankeliumia/Vapahtajan sanomisia, Eikö mathetes vieläkään ymmärrä, ettei Vapahtaja tullut meitä lain noudattamisesta poistamaan vaan synnistä, lainrikkomisesta – ”Älkää enää Lakia rikkoko” – ”Pyhä Henki on teidän voimanne syntiä/lainrikkomista vastaa”!!!

"Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista." (Room.8:2)

Mutta mathetes, hän on kietoutunut/eksynyt saata-nan petokseen/valheeseen ja puhuu lohikäärmeen kieltä sillä; ”lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja joilla on Jeesuksen TODISTUS.”
”Ja monta VÄÄRÄÄ profeettaa (niin kuin tämä mathetes) nousee, ja he EKSYTTÄVÄT MONTA. Ja sentähden, että LAITTOMUUS (Jumalan Laki hyljätään) PÄÄSEE VALTAAN, kylmenee useimpien rakkaus.
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” ”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja USKON Vapahtajaan.”

Sillä; ”Minä panen LAKINI heidän MIELEENSÄ, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat MINUN KANSANI.” ..ja näin he tuntevat Jumalan ja Jumala tuntee heidät, myös seuraavasta, Sillä; ".. SAPATTINI MINÄ annoin heille, olemaan MERKKINÄ MINUN ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että MINÄ olen HERRA, joka PYHITÄN heidät. " .. pyhittäkää MINUN SAPATTINI; ne olkoot MERKKINÄ välillämme, MINUN ja teidän, että tulisitte tietämään, että MINÄ olen HERRA, teidän JUMALANNE." (ks. Hes.20.Luku)!

Sillä Jumalan Käskyt ovat aina Voimassa, niitä ei ole poistettu, vaikka se matheteksen harhaoppi muuta sanoisi, muuta väittää!!!

*
Tee siis parannus, sillä; Vapahtaja kutsuu kaikkia PARANNUKSEEN, Aloita lukemalla seuraava luja Perustus: Lue: KASTEENSANOMA USKOVALLE; "ETTÄ LAIN VANHURSKAUS TÄYTETTÄISIIN MEISSÄ"!
http://suomi24kristinuskomme.phpbb.fi/viewtopic.php?f=2&t=11
*
Ystävällisesti Siunausterveisin Totuuden etsijöille
minulle niin Rakkaassa
Voittoisassa ja Voimallisessa י ה וֹ שׁ ﬠ
JAHSHUAN (Ilm.14:1) MESSIAAN Armollisessa ja Pyhässä Nimessä
*
eepu
*
♥ MARANATA! ♥
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
mathetes kirjoitti:
Uusiliitto on Kristuksen !

Siksi siis Kristuksessa vanhurskautunut on VT,n juutalaisesta (laista/sapatista) vapaa lahjavanhurskautuksensa tähden - (1Tim 1:9)! Vanhurskashan elää Kristuksen kautta "armon alla" - (Ef 2:8-9) - ei lainkirjaimen alla! Tokihan synti sitoi/sitoo ihmisen lain alle ja pitää kiinni, mutta Kristuksen kautta hän vapautuu uskoontulonsa perusteella siitä irti - (Gal 3:23-26)! Tuo VT,n laki ei siis enään uskoontultua sido ja ohjaa Kristuksessa vanhurskautunutta uskovaa!

Elikä uskova ei siis enään ole tuon ns, (kasvattajan, eli = "lain" ohjauksessa), vaan Kristuksen kautta hän on siitä iri, hän elää siis Jumalan Pyhän Hengen ohjauksessa, ei lain ohjauksessa! Olkaamme siis Kristuksen kautta vapaat lain siteistä ja määräysvallasta ja luottakaamme Kristuksen ristillä täytettyyn sovitustyöhön, jonka hän siis nimenomaan meille, meidän luotujensa vuoksi on valmistanut golgatan ristillä vapaudeksi kainenlaisista juutalaisista määräyksistä ja lain siteistä -(Gal 4:1-10 / Room 7:4-6)!

Ystävällisesti siunausterveisin Jeesuksessa Kristuksessa -
- toiv, nimim, marhetes :)
mathetes Jeesuksen opetuksen ja sen että käski opetuslapsiaan opettamaan kaiken minkä on heille opettanut:

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, laista* ei katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, kunnes kaikki on tapahtunut. Joka mitätöi yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, häntä on sanottava vähäisimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, häntä on sanottava suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille: Ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi ja parempi* kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan." (Matteus 517-)

Koskeeko tämä opetus Uudessa Liitossa Jeesuksen opetuslapsia ja mihin lakiin ja profeetoihin Jeesus vittaa?

Ymmärrän hyvin tämän asian moniulotteisuuden, sillä myöhemmin apostolisessa kokouksessa Jeesuksen apostolit ja Pyhä Henki opettivat tämän:

"Tästä syystä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa pakanoiden joukosta Jumalan puoleen kääntyviä, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän tulee karttaa epäjumalien saastuttamaa, haureutta, lihaa, josta veri ei ole laskettu, ja verta."

Onko tässä sitten ristiriitaa näiden kahden ohjeen välillä vai onko tulkittava että juutalaisille Jeesus opetti toisenlaisen tahtonsa kuin myöhemmin heidän kauttaan pakanakansoista pelastuneille, sillä heille ei ollutkaan lakia kuten Jeesus opetti itse lähes pelkästään juutalaisille.

Tietysti meidän ihmisten kannalta on hyvä, että riittää noiden neljän pitäminen, hallelujah, jottei perustuisi pelastus omaan vanhurskauteen vaan Jumalan vanhurskauteen. Miksi sitten on veren syönti kielletty vaikka menee vatsaan ja ulostuu, toki nesti kierrättyy? Veressä on sielu,siksi on kielletty. Onko sianlihan syönti siis kielletty vai sallittu Jeesuksen opetuslapsille? Tämän pitäisi olla selvää kaikille, mutta ei vain ole, koska tahdotaan pitäytyä Mooseksen kautta saadussa enemmän kuin Jeesuksen opettamassa kaiken ruuan puhtaaksijulistamisessa.

Hyvä on ettei asioista riidellä vaan voidaan tutkia, jos on tarvetta, mutta jokkainen tehköön niinkuin hyväksi näkee Jeesuksen opetuksen kautta Raamatussa annetuissa, sillä vapauteen on Isä lapsensa kutsunut, kunhan ei tehdä syntiä, sillä Ilmestyskirjassa annettiin synniksi myös se, että mielistyy valheisiin ja niitä tekee, ja mitä kaikkea tämä nyt sitten voikaa pitää sisälläään:

´Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Joka on vanhurskas harjoittakoon edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Minä tulen pian. Minulla on palkkani mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja harjoittavat. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, kirkas kointähti." Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.´ (Ilmestyskirja 22)

Kunnia ja kiitos Isälle Jeesuksen nimessä, Herra olkoon ainoa toivomme armoliitossaan ja vanhurskaudessaan ja kasvattakoon meidät pyhityksessä totuuden kuuliaisuuteen pois kaikista valheista, amen. Hallelujah!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
kehotetaan täyttymään yhä uudestaan Pyhällä Hengellä siinä Yhdessä Kasteessa.

Jotkut perin vääntävät oudosti opin Yhdestä Kasteesta!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
on kasteista monikossa, sillä erikseen on kaste vedessä ja Hengessä ja tulessa.

Älkäämme olko vauvoja ymmärrykseltämme, mutta uudestisyntymättömät vedestä ja Hengestä eivät voi olla edes Jumalan vauvoja Jeesukseen syntyneinä, amen.

Tietenkään ei uudestisyntymättömältä voi odottaa ymmärrystä, sillä Jeesus on taivaallisen ymmärryksen ainoa mahdollinen Lähde, amen.

Isä Jumala antakoon meille taivaallista viisautta elää armossaan ja totuudessaan ja pyhittäköön meidät kaikessa totuudessa ristiämme kantaen ja Isää Jumalaamme kiittäen ja kunnioittaen Jeesuksen nimessä, amen. Hallelujah!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
sivelyt on ihmisen yritys rakentaa opillisesti Babylonian tornia taivaaseen, mutta isä Jumala ei mielisty ihmisten valheisiin, vaikka käytettäisiin perustana Raamatun väärää tulkintaa, pois se. Jumala tahtoo totuutta ja siinä pyhittää eikä kukaan voi tulla valtakuntaansa hänen vetämättä ihmisen etsikkoajassa, niinkuin Jeesus Jerusalemissa itki sen kohtaloa, kun ei tuntenut etsikkoaikaansa, samoin kehotti parannukseen kaikkia vaikka olivat Jumalan valittua kansaa Aabrahamin jälkeläisinä ja lihansa puolesta miehen ympärileikattuja kahdeksan päivän iässä. Ympärileikkaus on Jumalan säädös, mutta vauvakaste on ihmisen yritys tehdä Jeesuksen opetuksen mukaan kastamalla heitä, mutta ei ymmärryksen mukaan vaan ihmislähtöisestä Babylonian viinipuusta. Jeesus opetti katsomaan ettei kukaan missään meitä opetuslapseuttaan tahtovia eksytä, ja siten olemaan maailmassa valona ja suolana ja pyhittymään totuudessa ja eroon maailmallesta ja Pahasta, sillä kaikki valheet on syntiä ja Jumalan tahdon vastaiset tulee juurineen repiä maasta ja sydäntään tulee jokaisen varjella ettei seuraa valheita eikä niitä hyväksy vaan tahtoo Jumalan armon totuudessa eli valkeudessa, amen. Hallelujah Jeesuksen nimessä! Älkäämme seuratko Pahaa vaan hyvää Jeesusta, sillä on kuollut puolestamme ristillä ja vuodattanut verensä ja antanut ruumiinsa haavat parantumiseksemme ja elävän veden ja Pyhän Hengen voimaksi ja opettajaksi ja puolustajaksi ja kaikkinaiseksi hengelliseksi hyväksi siunaukseksi ja hyväksi hedelmäksi, amen. Hallelujah!
Ilmianna
Jaa
Jumalan
Totuus
on
Hyvä!
Tässä
siitä:
http://www.Jeesus-on-Herra.com/kirjoitukset/keskeneraisesta.htm

.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
4 VASTAUSTA:
Kirjoituksessa mainittiin "Tessalonikalaiskirjeet" (monikko!).

Uskotko kuitenkin allaolevan henkilön tavoin, että 2 Tess on epäaito? Hyväksyt tuon henkilön tuon allaolevan opetuksen, että 2 Tess on epäaito?

raipou: >>Olen itsekin joutunut taipumaan siihen mielipiteeseen, että 'oppineiden' olettamus Paavalin toisen tessalonikalaiskirjeen epäaitoudesta pitää todellakin paikkansa.>>(http://koti.mbnet.fi/rape1941/lars.htm)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
oanneg kirjoitti:
Kirjoituksessa mainittiin "Tessalonikalaiskirjeet" (monikko!).

Uskotko kuitenkin allaolevan henkilön tavoin, että 2 Tess on epäaito? Hyväksyt tuon henkilön tuon allaolevan opetuksen, että 2 Tess on epäaito?

raipou: >>Olen itsekin joutunut taipumaan siihen mielipiteeseen, että 'oppineiden' olettamus Paavalin toisen tessalonikalaiskirjeen epäaitoudesta pitää todellakin paikkansa.>>(http://koti.mbnet.fi/rape1941/lars.htm)
Siis jotkut tutkijat väittävät 2.Tess olevan epäaito?
Minkä takia? Tämänkö vuoksi:

2.Tess 2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2.Tess 2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
cyberangel. kirjoitti:
Siis jotkut tutkijat väittävät 2.Tess olevan epäaito?
Minkä takia? Tämänkö vuoksi:

2.Tess 2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2.Tess 2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
kertoo kahdeksannesta pedosta ja tarkoittaa eksytystä ja taivaasta tulikin lankeaa ja väkevyyttä on sillä hävitysken kauhistuksessa kaikki sitä pedon kuvaa kumartamattomat tapetaan ja pedon merkki tulee hallintavälineeksi Mammonan ja Babylonian vihan viinipuun toteutumisessa tuossa Jerusalemiin hyökkäävässä meluavassa väkijoukossa, ja Harmagedonissa sen Pahan joukko tuhotaan, ja pitkään niitä aseita siellä poltetaan kun on tuhottu ja linnuilla annettu ateria, niinkuin korppikotkat kokoontuvat sinne, missä on raato.

Katsokaa ettette eksy, islam on pimentänyt nykyisellään myös Laodikean seurakunna alueen, samoin valitutkin pyritään tappamaan, kuten Jeesus opetti ja autuaat, jotka Herrassa ovat kuolleet ja vastedeskin kuolevat, sillä ensimmäisessä ylösnousemuksessa on toivomme ja voittomme ristimme kantaneita ja perille päässeinä voittajina, amen. Hallelujah!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
cyberangel. kirjoitti:
Siis jotkut tutkijat väittävät 2.Tess olevan epäaito?
Minkä takia? Tämänkö vuoksi:

2.Tess 2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2.Tess 2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
Ei suinkaan, vaan:

" http://kotisivu.dnainternet.net/raipou/vuoksi.htm "
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Minulle tehtiin kysymys sähköpostitse jonkun tänne laittaman kirjoitukseni pohjalta.
Tässä vastaukseni:
Jos joku sanoo Tessalonikalaiskirjeitä epäaidoiksi, on sellainen sielunvihollisen palveluksessa matkalla kadotusta kohti! Näin kirjoittaa Pietari Pyhässä Hengessä:
2 Piet. 3:15-16.

2 Tessal. 2:1- kertoo, että jo apostolisena aikana liikkui epäperäisiä valhekirjeitä (puskasta lähetettyjä), joiden omituisiin oppeihin yritettiin saada statusarvoa väärentämällä niiden allekirjoitukseksi esim. "Paavali". Samalla pweriaatteella toimivat tämän ajan eksyttäjät. He siteeraavat teologian tohtorien tekstejä yrittäen saada selllaisella kepulikonstilla omille sepustuksilleen arvonantoa. Mutta elävässä uskossa oleva ei mene sellaiseen halpaan. Jos joku siteeraa esim. Lutheria tms., lopetan lukemisen.

Raamatun 66 kirjaa on muuttumatonta ja pysyvää Jumalan Sanaa.

1 Tessal. 2:13. Tallettakaa sydämiinne tämä!

Rukousta enemmän, rakkaat uskonystävät. Jeesus tahtoo ja voi auttaa!
Pyhä Henki johdattaa jokaista, joka on rukoilija! Jer. 31:9.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Oikea tulkinta väärän tulkinnan tilalle:

" http://kotisivu.dnainternet.net/raipou/eusebius.htm "
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Kasteen korjaustilaisuus

RAAMATUN KIRJOITUKSISTA ei löydy jaetta eikä tietoa siitä, että joku elävän Jumalan seurakunnassa olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on katolinen opinkappale eikä Raamatun opetusta.
Sanon tämän syvästi murheellisena, mutta katsantokantani mukaan et ole kastettu ollenkaan jos ylläsi on lausuttu nuo kolme arvonimeä. Jeesus ei koskaan sanonut: `Käyttäkää näitä nimiä.`
Niin ei ole tehty ainoassakaan Raamatussa kerrotuista kastetilaisuuksissa. Ne hyväksyttiin Nikean kirkolliskokouksessa (v.325). He ottivat nimen sijasta arvonimet.
Sinä siis olet joko kastettu roomalaiskatoliseen opinkappaleeseen tai Herran Jeesuksen nimeen.

Voit nyt korjata tilanteen tässä olevien ohjeiden mukaisesti:
http://p1.foorumi.info/ristinvalossa/viewtopic.php?t=3537
Älä anna minkään eksyttää itseäsi pysymään sivussa Raamatun totuudesta.

"Tehkää parannus ja OTTAKOON KUKIN TEISTÄ KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN.." Apt. 2:38, 41.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta