Mielivaltainen lastensuojelu ja perhesurmat

ls-apu pelottaa

Perhesurmien syitä arvuutellaan ja selvittelyyn palkataan tutkijalautakunta. Kummallista, ettei kenenkään mieleen ole tullut miettiä mikä osuus leimaavalla, psykiatrista diagnoosia ja kovenevaa kontrollia joka ongelmaan tarjoavalla varhaisella puuttumisella ja huostahullulla lastensuojelulla on perheiden ahdinkoon ja syrjäyttämiseen palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Ongelmien syitä haetaan lastensuojelun virallisen opin mukaan ja tuttuun tapaan yksilöistä ilman, että kriittinen katse kohdistuisi avun kontrollilla korvaavaan palvelujärjestelmään ja sen mielivaltaisiin ja syrjäyttäviin prosesseihin:

"Jos vanhemmat eivät osaa hakea apua tai tukea itselleen, on viranomaisten vastuulla tarjota ja jopa tyrkyttää vanhemmille palveluja, jotka keventävät arjesta selviytymistä, korostaa Lastensuojelun Keskusliitto.
Osa perhesurmista tulee täytenä yllätyksenä myös perheen läheisille. Kuusi surmaa vuoden aikana lähentelee järjestön mukaan jo kansallisen tragedian mittasuhteita.
– Surmia ja niihin johtaneita syitä selvittämään on asetettava tutkijalautakunta, ehdottaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro.
Sauron mukaan surmiin on vaikea enää suhtautua yksittäistapauksina.
– Turvaverkkomme vuotaa jostain kohdin koska emme pysty puuttumaan näihin tilainteisiin tarpeeksi ajoissa, Sauro arvioi.
Järjestön mukaan perhesurmien ehkäisyssä avainasemassa ovat aikuisten palvelut. Aikuisten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden vastuulla on myös aina selvittää perheen lasten tilanne.
Suomessa on vuoden aikana tehty kuusi perhesurmaa. Määrä on Lastensuojelun Keskusliiton mielestä aivan liian suuri.
Yksittäisen perhesurman taustalla arvioidaan lähes poikkeuksetta olevan syvä masennus, jonka hyvä hoito olisi asiantuntijoiden mukaan mahdollisesti voinut estää tapahtumat.
– Meidän on pystyttävä vahvistamaan vanhempien selviämistä vanhemmuudesta joko olemassa olevien tai vanhemmuuden aikana syntyvien ongelmien taakasta huolimatta, korostaa Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen.
Suomessa ei Heinosen mukaan ole helppoa tuoda esiin vajavaisuutta, avun tai tuen tarvetta.
- Omillaan pärjäämisen kulttuuri istuu meissä kaikissa vahvana. Kasvatuskulttuurimme  ihannoi edelleen joiltain osin lasten varhaista itsenäistymistä ja yksin selviytymisen kulttuuria. Kulttuuri muuttuu, mutta tapojen muutokset eivät tapahdu samassa tahdissa, Heinonen arvioi.
– Aiemmin kulttuuriimme kuulunut luonteva yhteisöllisyys ja verkostoilta saatava tuki saattaa puuttua perhettä perustavilta vanhemmilta lähes kokonaan, muistuttaa Heinonen.
Entistä tärkeämpää on vahvistaa esimerkiksi neuvoloiden mahdollisuuksia kohdata perheitä riittävän usein ja kiireettömästi.
Myös erilaiset pienten lasten perheille suunnatut avoimet palvelut, kuten leikkipuistot ovat merkittävässä roolissa järjestäessään vanhemmille mahdollisuuksia luoda uuden perhetilanteen mukaisia sosiaaliverkostoja sekä  tarvittavia asiantuntijakontakteja.
Lasten tilanne on aina selvitettävä
Vanhempien voimavaroja vievät usein huoli taloudellisesta selviytymisestä, työttömyys, erilaiset sairaudet tai esimerkiksi ajautuminen päihde- tai muihin riippuvuussuhteisiin.
Lastensuojelun Keskusliiton mukaan on tärkeää huolehtia, että kaikki aikuisia työssään kohtaavat kantavat vastuun heidän hyvinvoinnistaan.
– Panostamalla riittävästi aikuisten palveluihin ja vanhemmuutta varhaisvaiheessa tukeviin palveluihin sekä erityisesti masennusta ehkäiseviin palveluihin, on mahdollista vaikuttaa positiivisesti niihin ratkaisuihin, joita perheet vaikeissa tilanteissa tekevät. Vanhemmat eivät osaa aina hakea apua tai tukea itselleen. Viranomaisten vastuulla on tarjota ja joskus suorastaan tyrkyttää vanhemmille palveluja, jotka keventävät arjesta selviytymistä, Heinonen korostaa.
Aikuisten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden vastuulla on järjestön mielestä myös aina selvittää perheen lasten tilanne ja se, miten aikuisen hoitosuhde vaikuttaa lapsen arkeen. Jos lasten selviytymisestä on vähäisintäkään huolta, on aina oltava yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin."
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/88632-perhesurmien-tihea-tahti-hatkaytti-syita-selvittamaan-ehdotetaan-tutkijalautakuntaa

32

488

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Mikä verkko

   Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri pitää surmien määrää suurena. Edellisen kymmenen vuoden aikana perhesurmia on ollut huomattavasti vähemmän.

   – Näille on vaikea löytää yhtä selitystä. Ennaltaehkäiseminen olisi nyt tärkeää.

   "Turvaverkko ei ole pettänyt"

   Saurin mukaan apua on tarjolla sitä etsiville.

   – Meidän turvaverkkomme on edelleen varsin kattava. Ongelmana on se, miten ahdingossa olevat ihmiset saadaan turvaverkon piiriin. Usein esimerkiksi naapurit eivät ole aavistaneet mitään. Ulospäin kaikki on näyttänyt aivan normaalilta.

   Sauri korostaa puhumisen tärkeyttä. Sillä tavalla moni ongelma asettuu oikeisiin mittasuhteisiinsa, eikä jää raskaaksi mielen möröksi.

   – Masennuksesta voidaan nykyään puhua. Myös miehet puhuvat siitä ilman, että masennus koetaan lopulliseksi tappioksi tai häpeäksi.

   Epäonnistumisen tunne voi muodostua häpeäksi, jota on vaikea kohdata ja tunnustaa ulospäin. Sauri muistuttaa, että kaikilla meillä on omat ongelmamme. Puhumalla niistä yleensä päästään eteenpäin.

   "Lähin omainen on viranomainen"

   Saurin mukaan ihmiset helposti ulkoistavat yhteisöllisyyden viranomaisille. Jos jotakin tapahtuu, soitetaan viranomaiselle, joka hoitaa asian ja näin päästään itse jatkamaan omia rutiineja kalenterin mukaan. Ympäristön nyrjähdyskohtiin ei puututa, koska riskinä on, että joudutaan uhraamaan omaa aikaa toisen hyväksi muutaman minuutin verran.

   – Lähin omainen onkin viranomainen. Jos joku makaa kadulla, ei siitä kuulu astua yli, vaan kysyä onko apu tarpeen. Tämä on meidän yhteiskunta, ei viranomaisten koneisto.

   Vuorovaikutuksen alku on pienestä kiinni.

   – Se alkaa naapureiden tervehtimisestä. Jos kuljetaan vain ohitse ilman kontaktia, on hirveän vaikea huomata yhtään mitään, sanoo Sauri.

   lähde: mtv3

   • Soket Reetat.

    Olisiko Sokeiden Reettojen aika katsoa peiliin?

    Tähän asti miehet on nähty vaimonsa hakkaajina, ja raiskaajina, sitävastoin naiset, äidit ja etenkin feministit ovat viattomia pyhimyksiä.

    Lainaus aloitus uutisen keskustelusta.

    Porin Sanomat .
    Varatuomari Anja Hannuniemen väitöstutkimus.

    Tuomioistuimet suosivat häiriintyneitä äitejä

    Suomalainen oikeuslaitos tekee paljon vääriä huoltajuuspäätöksiä, koska tuomarit ja sosiaaliviranomaiset eivät osaa tunnistaa vieraannuttamisoireyhtymää, toteaa tutkija, varatuomari Anja Hannuniemi.

    Pohjoismaissa ja eritoten Suomessa vieraannuttamista ei ole varatuomari Anja Hannuniemen mukaan vieläkään ymmärretty ottaa vakavasti, vaikka Suomen käräjäoikeuksissa käsitellään yhä useammin huoltoriitoja, joissa toista vanhemmista syytetään lapsen manipuloinnista eron jälkeen.

    Saksassa, Kanadassa, Israelissa, Australiassa ja USA:ssa tuomioistuimet ovat hyväksyneet vieraannuttamisoireyhtymän (PAS) jo viralliseksi diagnoosiksi. Samoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myöntänyt ilmiön olemassaolon.

    – Kun Suomen valtio on sitoutunut Euroopan ihmisoikeussopimukseen, tämä tulisi ottaa huomioon suomalaisessa lainkäytössä.

    Hannuniemi suomii väitöskirjassaan kovin sanankääntein suomalaista oikeusjärjestelmää sekä ihmettelee poliittisen järjestelmän silmien ummistusta näin vakavan ongelman edessä.

    Tuomioistuimet ovat Hannuniemen mukaan jo vuosia suosineet häiriintyneitä äitejä lähihuoltajiksi. Syykin on tutkijan mielestä helposti löydettävissä: Tuomioistuimet antavat periksi vieraannuttajille, jotka ovat hyvässä asemassa ja kulissit kunnossa, koska luonnehäiriöiset narsistit osaavat selittää asiat niin hyvin.

    – Hyvin paljon lapsia menee väärille ihmisille, koska tuomioistuimet ovat ihan sekaisin. Siellä ei ole riittävää psykiatrista osaamista, eikä vieläkään tajuta, että äiditkin voivat olla väkivaltaisia ja tehdä pahaa lapsille.

    – Isien pitäisi olla aivan täydellisiä, että he kelpaisivat vanhemmiksi. Äidit voivat olla juoppoja ja he saavat silti lapsen huoltajuuden. Järjestelmässä on selvä vinoutuma, Hannuniemi huomauttaa.

    Ongelmaan olisi kuitenkin löydettävissä ratkaisu, jos tuomarit ja sosiaalityöntekijät koulutettaisiin tunnistamaan vieraannuttaminen. Nyt lasten puheista tehdään Hannuniemen mukaan jatkuvasti vääriä tulkintoja, kun lapsia on ehditty käännyttää lähivanhemman paremmuuden uskoon.

    Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa menettelytapaa, jolla katkerissa huoltajuuskiistoissa vieraannuttajan persoonallisuushäiriöitä voisi kartoittaa.

    Hannuniemi onkin esittänyt, että vaikeissa huoltajuusriidoissa tehtäisiin pakollinen mielitilatutkimus vanhemmille.

    – On huonon yhteiskuntapolitiikan merkki, että syrjäytymisvirtahepo on keskellä hyvinvointiyhteiskunnan olohuonetta, eikä kukaan halua nähdä sitä, saatikka tutkia ja saada tutkimustuloksia. Sehän pakottaisi tekemään uudenlaista politiikkaa, joka tuottaisi lisää kustannuksia. Mutta asiaan paneutuminen maksaisi itsensä takaisin nopeasti, sillä yhden syrjäytyneen nuoren arvioidaan maksavan yhteiskunnalle eläkeikään mennessä miljoona euroa.

    Anne Nikka
    ----


  • varpuusko

   Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen edustajat kirjoittavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan lapsiperheiden vaikeasta avunsaannista. Perheiden ongelmat ovat nousseet tapetille järkyttävien perhesurmien seurauksena.

   - Presidentinvaalien käydessä kuumimmillaan on aika katsoa pienten lasten arjen karuutta silmästä silmään, kirjoittavat perheneuvoja Sari Elenius ja johtaja Timo Sampolahti Espoon perheasiain neuvottelukeskuksesta, joka on osa maan laajuista kirkon perheasiain neuvottelukeskusten verkostoa.
   Keskuksissa otetaan vastaan perheitä pääasiassa silloin, kun parisuhde ajautuu ongelmiin. Perheet ottavat itse yhteyttä eivätkä tarvitse lähetteitä lääkäreiltä tai muiltakaan. Palvelu on ilmaista, mutta pahasti ruuhkautunutta, Elenius ja Sampolahti kertovat.
   - Viime vuosina olemme joutuneet sekä vastaanottohaastatteluissa että perheiden kanssa työskennellessämme huomaamaan, että monet perheet ovat yrittäneet hakea apua aiemmin useiltakin eri tahoilta, he kirjoittavat.
   ”On aika katsoa pienten lasten arjen karuutta silmästä silmään.”
   Eleniuksen ja Sampolahden mukaan karu totuus on, että vakavan itsemurhariskin alla eläneet perheet tai yksilöt eivät ole kokeneet saavansa riittävää apua tilanteeseensa, edes lastensuojelun puoleen itse kääntymällä.
   Eilen Ensi- ja turvakotien liiton toimitusjohtaja Ritva Karinsalo arvioi Uuden Suomen haastattelussa samansuuntaisesti, että parisuhdeongelmat tai erotilanne näyttäisivät olevan yksi syy perhesurmien taustalla. Karinsalo kysyi, onko yhteiskunnassamme kykyä nähdä avun tarve ja onko palveluita tarpeeksi tarjolla.
   - No, onhan meillä neuvolajärjestelmä, perheneuvola ja lastensuojelua... mutta nyt tullaan siihen, että läheisiltäkin vaaditaan rohkeutta kysyä, onko kaikki kunnossa. Tuntuu, että arjessa ei nähdä näitä ongelmia eikä ehkä ole tarpeeksi matalan kynnyksen apua. Tullaan niihin peruskysymyksiin, että miten arki sujuu, tunnistetaanko merkit vaikkapa lasten päivähoidossa, Karinsalo pohti.

   http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/119310-suomen-perheiden-karu-arki-paljastui-”apua-ei-saa”

   Ihmetyttää, miten lujassa on sokea usko yhä varhaisempaan perheiden kontrolliin, seulontaan, arviointiin ja luokitteluun. Näitä ilmeisesti todella kuvitellaan avuksi.

  • yksilösyyt

   Perhesurmien taustalla on usein masennusta ja eristyneisyyttä
   12.1.2012 5:00 | 13 |
   A A
   Janne Toivonen
   HELSINGIN SANOMAT

   Perhesurmille ei asiantuntijoiden mukaan löydy yhtä selittävää tekijää.

   "Masennusta, alkoholismia tai vastoinkäymisiä kuten työttömyyttä", sanoo virkavapaalla oleva Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön pitkäaikainen johtaja, kansanedustaja (kok) Kari Tolvanen.

   Ongelmakimpun voi laukaista ihmissuhdekamppailu, huoltajuusriita tai velkakierre. Matka katkeamispisteeseen kestää yleensä pitkään.

   "Isien kohdalla mukana on usein eroahdistusta, omistushalua ja mustasukkaisuutta. Äitien tekemät lastensurmat taas liittyvät usein masennukseen", pohtii Ensi- ja turvakotien liiton toimitusjohtaja Ritva Karisalo.

   Tutkimusprofessori ja Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma kertoo, että taustalla on usein "rajua, jopa psykoottista masennusta".

   Päällepäin kaikki voi näyttää virheettömältä.

   "Perhe asuu hyvin hoidetussa tiilitalossa, jonka pihanurmikko on leikattu, ja sitten tapahtuukin jotain tällaista."

   Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteerin Mirjam Kallandin mukaan yksi riskitekijä on eristäytyneisyys. Perhetragedia tulee yllätyksenä, koska kukaan ei oikeasti tiedä perheestä mitään.

   Lauerman mukaan tekijät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Toiset ovat vihasurmaajia, toiset taas kuvittelevat harhaisesti tekevänsä hyvän työn. Lapset päästetään pahasta maailmasta kärsimästä.

   "Teot voivat liittyä epäonnistumiseen miehen roolissa. Yhdellä voimakkaalla teolla pyritään korvaamaan pitkä pienten epäonnistumisten sarja", sanoo Jyväskylän yliopiston ja Suomen Akatemian tutkijatohtori Ville Sarkamo.

   Taikakeinoja perhesurmien estämiseksi ei ole.

   "Ne perinteiset, syrjäytymisen ehkäisy ja varhainen puuttuminen", Tolvanen uskoo.

   Tilastot eivät tue olettamusta, että perhesurmia sattuisi Suomessa muita maita enemmän.

   HS kotimaa

   • Mielenterveys?

    Perhesurmien taustalla on mustasukkaisuus, mielenterveysongelmat, uusi suhde, pettäminen, valehtelu, kieroilu.

    Hyvä, että asoista aletaan puhumaan niiden oikeilla nimillä.
    Täytynee odottaa tapahtuuko yhteiskunnassa muutoksia.

    Kouluttajat kylläkin elävät ilmeisesti realitasolla.

    Lapsi koston vänineenä luento 29.9.2011.

    Koston psykologiaa, miksi kostetaan, kuka kostaa?

    http://www.awen.fi/ohjelmat/Lapsi koston valineena avioerossa_29.9.2011.pdf
    ------


   • Koston psykologia.
    Mielenterveys? kirjoitti:

    Perhesurmien taustalla on mustasukkaisuus, mielenterveysongelmat, uusi suhde, pettäminen, valehtelu, kieroilu.

    Hyvä, että asoista aletaan puhumaan niiden oikeilla nimillä.
    Täytynee odottaa tapahtuuko yhteiskunnassa muutoksia.

    Kouluttajat kylläkin elävät ilmeisesti realitasolla.

    Lapsi koston vänineenä luento 29.9.2011.

    Koston psykologiaa, miksi kostetaan, kuka kostaa?

    http://www.awen.fi/ohjelmat/Lapsi koston valineena avioerossa_29.9.2011.pdf
    ------

    Awen Oy ja yliopistot ovat aloittaneet lastensuojelun parissa työskentelevät tunnistamaan narsistin.

    Koulutusohjelma 26.10.2011.

    Etelä-Karjalan Kesäyliopisto Ammatillissivistävä koulutus Lappeenrannassa

    Lapsi koston välineenä avioerossa
    Lapsi koston välineenä ja lyömäaseena huoltajuusriidoissa ja eroissa.

    Koulutus on suunnattu lastensuojelun työntekijöille, lastensuojelulaitosten ja perhekotien henkilöstölle, sosiaalityöntekijöille, terveydenhuoltohenkilöstölle, psykiatrisen hoitotyön henkilöstölle, poliiseille, kasvatus- ja perheneuvolan työntekijöille, opettajille, juristeille, tuomareille ja syyttäjille, maahanmuuttajatyötä tekevälle henkilöstölle, seurakuntien työntekijöillle ja kriisityöntekijöille.

    Sisältö
    Lapsen ja toisen vanhemman suhteen tuhoaminen: kuka, miten ja miksi?
    Merkitys ja psykososiaalinen oirehdinta lapsen kannalta.
    Tapausten oikeudellinen ja strateginen arviointi.
    Mitä voin ammattilaisena tehdä tilanteen purkamiseksi?
    Koston psykologia: Miksi kostetaan, kuka kostaa? Onko kosto suloista?
    Kosto avioeroperheessä: toisen vanhemmuuden tietoinen tuhoaminen.

    Aika ja paikka
    26.10.2011 klo 9.00 - 16.00
    Hotelli Patrian auditorio, Kauppakatu 21, Lappeenranta.

    Luennoitsijat
    Helinä Häkkänen-Nyholm, psykologian tohtori, psykologi, PsyJuridica OyJan-Olof Nyholm, varatuomari, lakimies, PsyJuridica Oy

    Hinta
    195 €, sisältää luentomateriaalin sekä aamu- ja päiväkahvin

    Ilmoittautuminen 21.10.2011 mennessä

    Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään. Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
    ----


   • Vainoajat.
    Koston psykologia. kirjoitti:

    Awen Oy ja yliopistot ovat aloittaneet lastensuojelun parissa työskentelevät tunnistamaan narsistin.

    Koulutusohjelma 26.10.2011.

    Etelä-Karjalan Kesäyliopisto Ammatillissivistävä koulutus Lappeenrannassa

    Lapsi koston välineenä avioerossa
    Lapsi koston välineenä ja lyömäaseena huoltajuusriidoissa ja eroissa.

    Koulutus on suunnattu lastensuojelun työntekijöille, lastensuojelulaitosten ja perhekotien henkilöstölle, sosiaalityöntekijöille, terveydenhuoltohenkilöstölle, psykiatrisen hoitotyön henkilöstölle, poliiseille, kasvatus- ja perheneuvolan työntekijöille, opettajille, juristeille, tuomareille ja syyttäjille, maahanmuuttajatyötä tekevälle henkilöstölle, seurakuntien työntekijöillle ja kriisityöntekijöille.

    Sisältö
    Lapsen ja toisen vanhemman suhteen tuhoaminen: kuka, miten ja miksi?
    Merkitys ja psykososiaalinen oirehdinta lapsen kannalta.
    Tapausten oikeudellinen ja strateginen arviointi.
    Mitä voin ammattilaisena tehdä tilanteen purkamiseksi?
    Koston psykologia: Miksi kostetaan, kuka kostaa? Onko kosto suloista?
    Kosto avioeroperheessä: toisen vanhemmuuden tietoinen tuhoaminen.

    Aika ja paikka
    26.10.2011 klo 9.00 - 16.00
    Hotelli Patrian auditorio, Kauppakatu 21, Lappeenranta.

    Luennoitsijat
    Helinä Häkkänen-Nyholm, psykologian tohtori, psykologi, PsyJuridica OyJan-Olof Nyholm, varatuomari, lakimies, PsyJuridica Oy

    Hinta
    195 €, sisältää luentomateriaalin sekä aamu- ja päiväkahvin

    Ilmoittautuminen 21.10.2011 mennessä

    Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään. Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
    ----

    Olivatko Varhainen puuttuminen ja Huolen vyöhykkeet vainoamista?

    Psykologipalvelu etsii haastateltavia tekeillä olevaan kirjaan Vainoaminen.

    Tutustu sivustoihin ja ota yhteyttä, mikäli olet joutunut vainotuksi.

    http://www.positivecoping.net/uutiset.html?2
    ---


   • Rikollista?
    Vainoajat. kirjoitti:

    Olivatko Varhainen puuttuminen ja Huolen vyöhykkeet vainoamista?

    Psykologipalvelu etsii haastateltavia tekeillä olevaan kirjaan Vainoaminen.

    Tutustu sivustoihin ja ota yhteyttä, mikäli olet joutunut vainotuksi.

    http://www.positivecoping.net/uutiset.html?2
    ---

    Uusi Suomi 26.10.2011.

    Peruspalveluministeri Richadson turhautui "Lainrikkojat".

    Kunnat ovat jättäneet päihde- ja mielenterveyspotilaat heitteille..

    Johtuvatko perhesurmat perheiden heitteillejätöstä?

    http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/117214-guzenina-richardson-turhautui-”lainrikkojat”
    ----


  • ranttalikka

   Yritän ajatella asian niin, että sossut ovat pelastaneet kuitenkin kymmeniä lapsia biovanhempiensa tappamiselta. Aina ei voi onnistua kukaan, ei sossukaan.

   • odotellaanpa

    Ei epäilystäkään etteikö myös todellisia pelastuksia voisi tapahtua . Kokonaisuuden saamme tietää kun tutkimukset suomalaisesta sijaishuollosta alkavat ja valmistuvat. Eli mikä on sijaishuollossa pahoinpideltyjen ja kuolleiden lasten lukumäärä verattuna kotona pahoinpideltyihin ja kuolleisiin.


   • Pahat enkelit

    Työhönsä kykenemättömille annetaan yleensä kenkää. Sossuja vaan hyysätään entistä enemmän kun heillä on niin rankkaa. Voi voi! Palkkakin heillä on niin vähäinen ja ja ..

    Sossut häärii tavallisten tallaajien kimpussa elämyshakuisten vanhempien sijaan joilla niitä ongelmia todellisuudessa on. Sen takia kun se on sossuista niin kivaa.

    Elämyshakuisia vanhempia on sijaisvanhemmissakin miten tällä kamppailulajeja harrastavalla lasten tappajallakin.

    Yhteneväisesti esimerkiksi Jukolassa Mäntyharjulla Hokkasen perhekodissa judoon osallistuminen oli pakollista. Sijaisvanhemmat käyttivät päihteitä ja sijoitetut keräsivät niiden sijaisvanhempien jäljiltä tyhjiä pulloja saadakseen niistä rahaa. Hokkanen oli humalassa valvomassa sijoitettuja Puolan matkallakin, kirjoittaa lausunnossaan Jukolan toiminnajohtaja Juha Kylmä.

    Kävin yllättäen yhtenä keskikesän päivänä siellä Jukolassa paikan päällä erään henkilön kanssa ja todettiin itse se siivottomuus mikä siellä oli vallitsevana. Kalja ja viinapulloja, tupakantumppeja, mätäneviä vaatteita, leikattuja hiuksia, koiran jätöksiä kerroksittain kattaen pihapiirin. Siistiä kohtaa ei ollut, ei yhtään kukkaa näkynyt pihapiirissä, lumikola oli jossa oli ruskeaa vettä jossa lillui tupakantumppeja ja kirves kuistilla. Käyntimme johdosta lapseni pahoinpideltiin kahteen eri kertaan sijaisvanhempien toimesta.
    Varmasti pidät kuulemstasi "ranttalikka" mitä seuraavaksi kerron. Ilmoitettuani sossulle näkemästäni sossu tiedotti Jukola-kodin olosuhteiden olevan kuten sijaiskodissa pitääkin olla. Minun lapseni yritti tappaa sossu.


   • ranttalikka
    Pahat enkelit kirjoitti:

    Työhönsä kykenemättömille annetaan yleensä kenkää. Sossuja vaan hyysätään entistä enemmän kun heillä on niin rankkaa. Voi voi! Palkkakin heillä on niin vähäinen ja ja ..

    Sossut häärii tavallisten tallaajien kimpussa elämyshakuisten vanhempien sijaan joilla niitä ongelmia todellisuudessa on. Sen takia kun se on sossuista niin kivaa.

    Elämyshakuisia vanhempia on sijaisvanhemmissakin miten tällä kamppailulajeja harrastavalla lasten tappajallakin.

    Yhteneväisesti esimerkiksi Jukolassa Mäntyharjulla Hokkasen perhekodissa judoon osallistuminen oli pakollista. Sijaisvanhemmat käyttivät päihteitä ja sijoitetut keräsivät niiden sijaisvanhempien jäljiltä tyhjiä pulloja saadakseen niistä rahaa. Hokkanen oli humalassa valvomassa sijoitettuja Puolan matkallakin, kirjoittaa lausunnossaan Jukolan toiminnajohtaja Juha Kylmä.

    Kävin yllättäen yhtenä keskikesän päivänä siellä Jukolassa paikan päällä erään henkilön kanssa ja todettiin itse se siivottomuus mikä siellä oli vallitsevana. Kalja ja viinapulloja, tupakantumppeja, mätäneviä vaatteita, leikattuja hiuksia, koiran jätöksiä kerroksittain kattaen pihapiirin. Siistiä kohtaa ei ollut, ei yhtään kukkaa näkynyt pihapiirissä, lumikola oli jossa oli ruskeaa vettä jossa lillui tupakantumppeja ja kirves kuistilla. Käyntimme johdosta lapseni pahoinpideltiin kahteen eri kertaan sijaisvanhempien toimesta.
    Varmasti pidät kuulemstasi "ranttalikka" mitä seuraavaksi kerron. Ilmoitettuani sossulle näkemästäni sossu tiedotti Jukola-kodin olosuhteiden olevan kuten sijaiskodissa pitääkin olla. Minun lapseni yritti tappaa sossu.

    En usko, ei voi olla totta. Tuohon olisi joku puuttunut. Sinulta on nyt todellisuudentaju hämärtynyt. Kyllä se asia on todennäköisemmin niin että teillä kotona on yritetty lasta tappaa, jos nyt pitää päättää kumpi koti on henkeä viemässä.


   • ranttalikalle
    ranttalikka kirjoitti:

    En usko, ei voi olla totta. Tuohon olisi joku puuttunut. Sinulta on nyt todellisuudentaju hämärtynyt. Kyllä se asia on todennäköisemmin niin että teillä kotona on yritetty lasta tappaa, jos nyt pitää päättää kumpi koti on henkeä viemässä.

    Sama sekopää olet kuin aina ennenkin.

    Onhan noita yllä kuvatunlaisia sijaiskoteja ollut Suomen historiassa niin pitkälle kuin muistini riittää. Kuopion seudullakin yhdestä vastaavasta paikasta vanhemmat tekivät lukemattomia ilmoituksia ja aina sossu totesi kaiken olevan OK.

    Tarvittiin aikaa toistakymmentä vuotta ja poliisiratsia, ennen kuin paikka suljettiin.
    Kuinkahan monta eri lasta ehti siinäkin paikassa kärsiä, ennen kuin sulku saatiin ja sijaisäityli ja -isukka menettivät vihdoin ja viimein oikeutensa lasten pitämiseen.


  • verkot

   "Turvaverkko vuotaa" !

   "Apua on tarjolla sitä etsiville" !

   "Perheet yrittävät hakea apua, mutta eivät saa" !

   Perheen eristyneisyys, vanhemman masennus, vanhemman harhaisuus syynä tekoihin kirjoittajien mielestä.

   Sosiaali-ja terveystoimen palvelut ovat tyhjää täynnä.

   Vanhemmat masentuvat kun eivät saa tukea,vaikka sitä kaikilla voimilla etsivät ja vaativat. Perhe eristyy hiljalleen muista, koska kaikki voimat menevät vaikeuksien kanssa kamppailuun. Ilman tukea jäävät ihmiset masentuvat ja menettävät toivon.

   "Apua on tarjolla sita tarvitseville "

   Todellisuudessa apua ei saa, vaikka sitä polvillaan rukoilisi.

  • Kuka suojelee ketä?

   Mikä ihmeen TURVAVERKKO?
   Ei perheillä ole mitään turvaverkkoa.

   Jos sellainen on joillain perheillä ihan omasta takaa, lähellä asuvista sukulaisista, niin hyvä, mutta ei ainakaan yhteiskunnan puolesta ole olemassa mitään turvaverkkoja.

   Hyvin harvoilla on sukulaisturvaverkkoa ympärillään, koska perheet ja suvut ovat pieniä, läheiset asuvat etäällä toisistaan. Enemmän yleistä todellisuutta kuvaa se, että vanhemmat ovat enemmän yksin kasvatustehtävässään kuin ikinä ennen.

   Olivatko muuten poliisit tehneet ls-ilmoitusta tämän perheen asioista, jos kerran isää oli jouduttu rauhoittelemaan poliisivoimin? Vähän epäilyttää, oliko tehtykään, koska kyllä sossu puuttuu väkivaltatapauksiin. Jos oli tehty, niin oliko heillä ls:n asiakkuutta? Asian tästä puolesta on oltu kummallisen hiljaa kun vertaa esim. edelliseen eli Hakunilan tapaukseen.

   Onko näissä asioissa siirrytty sossujen suojeluun?

   Naurettavaa muuten sanoa, että sossu on pelastanut monia lapsia, että eivät ole joutuneet omien vanhempiensa tappamiksi. Samalla logiikalla minä voin sanoa, että minun lapseni ovat säästyneet sijaishuollon väkivallalta ja siellä tapetuksi joutumiselta, koska heitä ei ole ikinä huostaanotettu.

   Muistan kyllä sellaisia tapauksia, että lapset ovat loistavasti säästyneet vanhempiensa pahoinpitelyltä, mutta sijaishuollossa heidän ei ole yhtä hyvin käynytkään.

   • Arpapeliä.

    Perhesurmien syistä ja taustoista käydään tiedotusvälineissä, kiihkeää keskustelua,spekulaatiota ja haastatellaan "asiantuntijoita"..

    Tilanne on verrattavissa Insestihysteriaan, josta lehdet uutisoivat joskus 60-70 luvuilla.

    Viittaan Anne Jeanne Söderlundin pro graduun, josa hän kritisoi "hysteerikkoja", jotka näkivät Mörköjä, Pedofiilejä joka paikassa, ja josta tiedotusvälineet uutsoivat kiihkeästi kasvattaakseen irtonumeroiden myyntiä, ilman asianuntemusta.

    Toteutuvatko ihmisoikeudet?

    Tässä linkissä on toistakymmentä aiheeseen liittyvää uutista, josta saa käsityksen, kuinka eri tahojen käsitykset eroavat toisistaan.

    http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2012/01/1475104/poliisi-kertoo-nama-syyt-johtivat-perhesurmiin
    ---


  • v.o.i.h.e.l....i.

   Ai, tyrkyttää ja
   varmaankin näitä korvia, istuksijoita eli per...ään istuvia,
   mitään tekemättömiä, verovaroillamme kustannettuja

   perhetyöntekijöitä?

  • Poista Asennevamma "

   VIRKA -ASENNE -VAMMA -EI- KUULLA -EI -AKAA -

   VIRKA HURMIO REALITEETIT HUKASSA

   " V i r k a " Virka vastaa - - - - - - ? Ei ihminen - - - - ?

   Tehtävän -toimen- kuvat -hukassa -

   Henkinen ja fysinen Organi-saattio väkivalta perheille ja kodeiille

   Diaknooseilla Harhautetaan Halinto ja korkeimmat oikeudet

   Lain -Musta -Aukko

   "Sieluton -Laki "Virka "

   LIN -ASENNE-VAMMA -ON -SEURAAMUS -

   PERHETUHOT -JA -SURMAT -

   UHRIEN JA ORPOJEN SEKÄ LESKIEN TUOTTO -

   SALAISELLA -ASIKIRJALLA -POLITINEN -LAKI-DILISUOJA -

   ( 18: STA KUNTAA )

   KUNTATALOUDET-

   -MIHIN -KATOSI -LASTEN -KORVAMERKITYT -VARAT -

   6 Seuraamus edessä Jumalan vertaiset vievät kukat ja kyntilät

   Heikoudessa -

   "K a n s a n - H ä p e ä "

   Kerro kaverillesi olet Hyvä ihminen

   Kiitos kun olet olemassa

   Seis Stop 7:männet - - - - ? Seuraamukset Jos olisimme tieneet - - - ?

   Rakastaka itseä ja lähimäistä :

   Avatkaa sydämenne Sisimpäänne

   Poista Asenne-vamma -Virka -Mielivalta -

   Takaa Koti ja koulurauha -

   Sieluton -Virka -

   Siirtykää alkulähteelle "

   Koe Arvokkaakaksi tuntemisen kokemus Yksilö"

   "K a n s a l a i n e n

   Eläimetkin sai oikeuden, , , , kansaivälisen Häpeän kauttta :))

   Ihminen

   Ne maat ja kansakunat jotka rakastavat lapsia ja perheitä menestyvät

   Torju Uhrit Rakkaudella "

  • Muumioksi

   Toden totta. Lastensuojelu on lain mukaan kriminalisoitu. Vanhemman ja lapsen välinen elämä on pyhä. Jos näet jotain ja huolestut, niin elä puutu siihen! Jos puutut, niin saat syytteen todennäköisin syin kunnian loukkauksesta. Esimerkki elävästä elämästä: Virassa oleva, mutta ei virantoimituksessa olevaa sosiaalityöntekijää syytettiin asiassa, että oli ilmoittanut perheen ulkopuoliselle vanhemmalle tiedon, että kymmenvuotiaat lapsoset jätettiin useaksi päiväksi ilman vanhempaa kotiin ja että toinen lapsista ainakin oli kuluttanut yksinäiset iltansa kaupungilla iltaöisin päihteissä ja joutuen tappeluihinkin. Sinänsä asia oli aivan totta, mutta ei saatu virallisesti toteen näytetyksi, että juuri ao. sosiaalityöntekijä olisi ilmoituksen tehnyt toiselle vanhemmalle. Siitä huolimatta katsottiin sosiaalityöntekijän syyllistyneen ilman verifioitua näyttöä. Mitä opimme, että sulje silmäsi aina kun näet lapsiin kohdistuvaa välinpitämättömyyttä. Kierrä kaukaa pahoinvoivat lapsoset. Suomen laki puolustaa vain kunniaa ei lasten oikeuksia.

   • Ketkä vainoavat?

    Olettaisin, että taustalla löytyy "Feministi ja Profeministienverkosto", jotka näkevät ongelmat vain miesten syyksi.

    Olettaisin, että suurin syy surmiin johtuu vaimon, lasten äidin erohaluista, sekä käyttämällä perättömiä Väkivalta. Raiskaus. Insestisyytöksiä, joita käytetään lyömäaseena, kun halutaan isä pois perheestä.

    Keskisuomalainen uutisoi tänään 13.11.2012.

    Lähestymiskielto ei tehoa.

    Mobile Kriisikeskuksen kysyntä kasvanut.

    Kriisoperheillä useita auttajia Jyväskylässä.

    Hälyttimistä ehkä apua.

    Tässä Keskisuomalaisen uutinen.

    Kuka ottaa vastuun naisten vainosta?

    http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/kuka-ottaa-vastuun-naisten-vainosta/986405
    ----


   • Lasten huumaaminen.
    Ketkä vainoavat? kirjoitti:

    Olettaisin, että taustalla löytyy "Feministi ja Profeministienverkosto", jotka näkevät ongelmat vain miesten syyksi.

    Olettaisin, että suurin syy surmiin johtuu vaimon, lasten äidin erohaluista, sekä käyttämällä perättömiä Väkivalta. Raiskaus. Insestisyytöksiä, joita käytetään lyömäaseena, kun halutaan isä pois perheestä.

    Keskisuomalainen uutisoi tänään 13.11.2012.

    Lähestymiskielto ei tehoa.

    Mobile Kriisikeskuksen kysyntä kasvanut.

    Kriisoperheillä useita auttajia Jyväskylässä.

    Hälyttimistä ehkä apua.

    Tässä Keskisuomalaisen uutinen.

    Kuka ottaa vastuun naisten vainosta?

    http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/kuka-ottaa-vastuun-naisten-vainosta/986405
    ----

    Kuka ottaa vastuun lasten leimaamisesta?

    YK on huolissaan masennuksesta, itsemurhista ja lasten huumaamisesta psykostimulanteilla Suomessa.

    Lue lisää.

    http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=628
    -----


   • Lasten huumaaminen.
    Lasten huumaaminen. kirjoitti:

    Kuka ottaa vastuun lasten leimaamisesta?

    YK on huolissaan masennuksesta, itsemurhista ja lasten huumaamisesta psykostimulanteilla Suomessa.

    Lue lisää.

    http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=628
    -----

    Kopio edellisestä YK:n huolesta.

    Tämä kertoo ehkä omaa karua kieltä "lastensuojelusta".

    YK:n lastenoikeuksien komitea on huolissaan masennuksen ja itsemurhien korkeasta tasosta nuorten keskuudessa Suomessa. Nimenomaan viime vuosien kouluampumisia pidetään pahana merkkinä. Tutkittuaan lasten oikeuksien toteuttamista Suomessa YK:n lastenoikeuksien komitea huolestui siitä, että tehokkaiden psykostimulanttien määräämistä lapsille ADHD ja ADD diagnooseissa ei ole vähennetty Suomessa. Nämä lääkkeet ovat voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavia, ja niiden laajalle levinnyt käyttö sekä väärinkäyttö saattavat olla uhka tuleville sukupolville ja yhteiskunnalle.

    CCHR:n lehdistötiedote
    13.7. 2011, Verkkomedia.org

    YK on huolissaan masennuksesta, itsemurhista ja lasten huumaamisesta psykostimulanteilla Suomessa

    Tämän huolen taustalla on tieto, että Ritalinin ja Concertan kaltaisten psykostimulanttilääkkeiden käyttö ADHD:n ja ADD:n hoidossa on lisääntynyt yli 100-kertaiseksi vuodesta 1999 vuoteen 2010 huolimatta varoituksista, joita jo 2005 annettiin Suomen hallitukselle.

    Sen sijaan että terveysviranomaiset olisivat käsitelleet tilanteen sen vaatimalla huolella ja antaneet lapsille laajan valikoiman kunnollisia vaihtoehtoja joilla käsitellä lasten yksilölliset tarpeet, he ovat sallineet määrättyjen lääkkeiden määrän kasvavan. Viranomaiset vakuuttavat, että lääkkeet eivät ole ainut hoitokeino, joten useimmalle lapselle ei olisi koskaan pitänyt määrätä lääkkeitä.

    Psykostimulanttien lisääntyminen on voimakkaampaa lasten ja nuorten keskuudessa kuin muilla väestön ryhmillä, ja lapset ja nuoret käyttävät 70,9 % lääkkeistä.

    Suomen valtuuskuntaa Genevessä johti johtaja Arto kosonen ulkoministeriöstä, Suomi lupasi YK:n lastenoikeuksien komitealle, että Suomi tulee suojelemaan ja ylläpitämään lasten oikeuksia.

    Hankalien ja ongelmallisten asioiden käsittelyssä Suomi havaittiin esimerkilliseksi ja edelläkävijämaaksi sekä mielipidejohtajaksi maailman muille maille. Kuten monet muutkin Kansalaisten Ihmisoikeuksien Komitea kiittää Suomea loistavasta kehityksestä näillä alueilla. ”Vielä on monia arkoja alueita, jotka kaipaavat käsittelyä, ja tunne- ja käytöshäiriöisten lasten auttaminen on yksi tällainen alue. Se, että lapsille annetaan lääkkeitä, kun he tarvitsevat apua, on lasten pettämistä,” sanoo Ole Lindell Suomen CCHR:n toiminnanjohtaja.

    ”Isänä ja Suomen kansalaisena todella toivon täydestä sydämestäni, että seuraavalla priorisointilistalla otetaan esiin lasten psykostimulanttilääkitys,” Ole Lindell lisäsi. ”Lasten leimaaminen psykiatrisilla diagnooseilla ja tämän seurauksena lääkitseminen psykostimulanteilla ei ole ratkaisu, kun lapsi ei itse asiassa ole lääketieteellisesti sairas vaan hänellä on ongelmia, jotka voidaan käsitellä lääkkeettömästi tai kasvatukselliselta pohjalta.”

    Tästä syystä Suomen on koulutettava sekä lasta, jolla on tarkkaavaisuusongelma tai joka on ylivilkas, että tämän vanhempia ja opettajia olemassa olevilla keinoilla käsitellä nämä ongelmat ilman lääkkeitä. Kansallinen lääkeyhdistys ei tarjoa tietoa potilaalle ADHD:n taustalla olevista todellista monista syistä. On todella maininnan arvoista, että kaikki tieto ravinnosta, allergioista ja ruokamyrkytyksistä liittyen ADHD-oireiluun puuttuu.

    YK:n lastenoikeuksien komitea suositteli Suomea myös keräämään tietoa näiden lääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä eri lääkkeiden ja ikäryhmien osalta, josta analysoidut tiedot auttavat estämään psykostimulanttien väärinkäytön.

    Citizens Komission on Human Rights Finland ry.
    ------


   • Missä rahat?
    Lasten huumaaminen. kirjoitti:

    Kopio edellisestä YK:n huolesta.

    Tämä kertoo ehkä omaa karua kieltä "lastensuojelusta".

    YK:n lastenoikeuksien komitea on huolissaan masennuksen ja itsemurhien korkeasta tasosta nuorten keskuudessa Suomessa. Nimenomaan viime vuosien kouluampumisia pidetään pahana merkkinä. Tutkittuaan lasten oikeuksien toteuttamista Suomessa YK:n lastenoikeuksien komitea huolestui siitä, että tehokkaiden psykostimulanttien määräämistä lapsille ADHD ja ADD diagnooseissa ei ole vähennetty Suomessa. Nämä lääkkeet ovat voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavia, ja niiden laajalle levinnyt käyttö sekä väärinkäyttö saattavat olla uhka tuleville sukupolville ja yhteiskunnalle.

    CCHR:n lehdistötiedote
    13.7. 2011, Verkkomedia.org

    YK on huolissaan masennuksesta, itsemurhista ja lasten huumaamisesta psykostimulanteilla Suomessa

    Tämän huolen taustalla on tieto, että Ritalinin ja Concertan kaltaisten psykostimulanttilääkkeiden käyttö ADHD:n ja ADD:n hoidossa on lisääntynyt yli 100-kertaiseksi vuodesta 1999 vuoteen 2010 huolimatta varoituksista, joita jo 2005 annettiin Suomen hallitukselle.

    Sen sijaan että terveysviranomaiset olisivat käsitelleet tilanteen sen vaatimalla huolella ja antaneet lapsille laajan valikoiman kunnollisia vaihtoehtoja joilla käsitellä lasten yksilölliset tarpeet, he ovat sallineet määrättyjen lääkkeiden määrän kasvavan. Viranomaiset vakuuttavat, että lääkkeet eivät ole ainut hoitokeino, joten useimmalle lapselle ei olisi koskaan pitänyt määrätä lääkkeitä.

    Psykostimulanttien lisääntyminen on voimakkaampaa lasten ja nuorten keskuudessa kuin muilla väestön ryhmillä, ja lapset ja nuoret käyttävät 70,9 % lääkkeistä.

    Suomen valtuuskuntaa Genevessä johti johtaja Arto kosonen ulkoministeriöstä, Suomi lupasi YK:n lastenoikeuksien komitealle, että Suomi tulee suojelemaan ja ylläpitämään lasten oikeuksia.

    Hankalien ja ongelmallisten asioiden käsittelyssä Suomi havaittiin esimerkilliseksi ja edelläkävijämaaksi sekä mielipidejohtajaksi maailman muille maille. Kuten monet muutkin Kansalaisten Ihmisoikeuksien Komitea kiittää Suomea loistavasta kehityksestä näillä alueilla. ”Vielä on monia arkoja alueita, jotka kaipaavat käsittelyä, ja tunne- ja käytöshäiriöisten lasten auttaminen on yksi tällainen alue. Se, että lapsille annetaan lääkkeitä, kun he tarvitsevat apua, on lasten pettämistä,” sanoo Ole Lindell Suomen CCHR:n toiminnanjohtaja.

    ”Isänä ja Suomen kansalaisena todella toivon täydestä sydämestäni, että seuraavalla priorisointilistalla otetaan esiin lasten psykostimulanttilääkitys,” Ole Lindell lisäsi. ”Lasten leimaaminen psykiatrisilla diagnooseilla ja tämän seurauksena lääkitseminen psykostimulanteilla ei ole ratkaisu, kun lapsi ei itse asiassa ole lääketieteellisesti sairas vaan hänellä on ongelmia, jotka voidaan käsitellä lääkkeettömästi tai kasvatukselliselta pohjalta.”

    Tästä syystä Suomen on koulutettava sekä lasta, jolla on tarkkaavaisuusongelma tai joka on ylivilkas, että tämän vanhempia ja opettajia olemassa olevilla keinoilla käsitellä nämä ongelmat ilman lääkkeitä. Kansallinen lääkeyhdistys ei tarjoa tietoa potilaalle ADHD:n taustalla olevista todellista monista syistä. On todella maininnan arvoista, että kaikki tieto ravinnosta, allergioista ja ruokamyrkytyksistä liittyen ADHD-oireiluun puuttuu.

    YK:n lastenoikeuksien komitea suositteli Suomea myös keräämään tietoa näiden lääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä eri lääkkeiden ja ikäryhmien osalta, josta analysoidut tiedot auttavat estämään psykostimulanttien väärinkäytön.

    Citizens Komission on Human Rights Finland ry.
    ------

    Lastensuojelun pelastusohjelma.
    Tässäkö ovat suurimmat ongelmat?

    Miksi tarvitaan kunnan lastensuojelutyön pelastamisohjelma?

    Tehottomuus.

    Raha.

    Henkilöstöpula.

    Lapset, nuoret ja perhhet eivät saa tukea.

    http://lastensuojelija.blogspot.com/2010/02/miksi-tarvitaan-kunnan-lastensuojelun.html
    ----


   • Perhesurmien syyt?
    Missä rahat? kirjoitti:

    Lastensuojelun pelastusohjelma.
    Tässäkö ovat suurimmat ongelmat?

    Miksi tarvitaan kunnan lastensuojelutyön pelastamisohjelma?

    Tehottomuus.

    Raha.

    Henkilöstöpula.

    Lapset, nuoret ja perhhet eivät saa tukea.

    http://lastensuojelija.blogspot.com/2010/02/miksi-tarvitaan-kunnan-lastensuojelun.html
    ----

    Suomessa noin 14.000 avioliittoa päättyy vusittain eroon, jotka koskettvat n. 28.000 aikuista ja 30.000 lasta.
    Mukana ei ole avoerot, eikä avoliitot, koska niitä ei tilastoida.
    Löytyisikö perhesurmiin selittäviä tekijöitä myös huostaanotoista ja huostaanottopeloista?

    Kansanluonne on liian helppo selitys perhesurmiin.

    Suurin osa rikoksista tehdään päihtyneenä.

    Tutkijoiden mukaan syynä on usein erotilanne.

    Lue lisää Keskisuomalaisest.a 13.1.2012.

    http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/kansanluonne-liian-helppo-selitys/986433
    ---


   • Vieraannuttaminen.
    Perhesurmien syyt? kirjoitti:

    Suomessa noin 14.000 avioliittoa päättyy vusittain eroon, jotka koskettvat n. 28.000 aikuista ja 30.000 lasta.
    Mukana ei ole avoerot, eikä avoliitot, koska niitä ei tilastoida.
    Löytyisikö perhesurmiin selittäviä tekijöitä myös huostaanotoista ja huostaanottopeloista?

    Kansanluonne on liian helppo selitys perhesurmiin.

    Suurin osa rikoksista tehdään päihtyneenä.

    Tutkijoiden mukaan syynä on usein erotilanne.

    Lue lisää Keskisuomalaisest.a 13.1.2012.

    http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/kansanluonne-liian-helppo-selitys/986433
    ---

    Löytyisikö lapsisurmiin selitys tästä tutkimuksesta?

    Varatuomari Anja Hannuniemen pian valmistuva väitöskirja nostaa esille eroperheiden lapsia sairastuttavan vieraannuttamisoireyhtymän.

    Suurimmassa osassa tapauksista vieraannuttaja on äiti, joka pyrkii sabotoimaan isän ulos lapsen elämästä.

    Usein vieraannuttaja sairastaa persoonallisuushäiriötä, mutta viranomaiset eivät osaa tunnistaa vieraannuttamiseen liittyviä vaaran merkkejä.

    http://www.porinsanomat.fi/uutiset.php?id=997
    ------


   • Lastenhoitaja?
    Vieraannuttaminen. kirjoitti:

    Löytyisikö lapsisurmiin selitys tästä tutkimuksesta?

    Varatuomari Anja Hannuniemen pian valmistuva väitöskirja nostaa esille eroperheiden lapsia sairastuttavan vieraannuttamisoireyhtymän.

    Suurimmassa osassa tapauksista vieraannuttaja on äiti, joka pyrkii sabotoimaan isän ulos lapsen elämästä.

    Usein vieraannuttaja sairastaa persoonallisuushäiriötä, mutta viranomaiset eivät osaa tunnistaa vieraannuttamiseen liittyviä vaaran merkkejä.

    http://www.porinsanomat.fi/uutiset.php?id=997
    ------

    Kuka suojelee vauvoja ja lapsia kaltoinkohtelulta sairaaloissa?

    Käsittääkseni Jorvin sairaala kuuluu yritysryppääseen Medi one, jolla on terveyskeskuksia, apteekkeja, synnytyssairaaloita, taitaa olla myös lastenkoteja, vanhustenhoitiyksiköitä jne, jne,.

    Syyttäjä vaatii, ehdollista, tai sakkoja Jorvin sairaalan lastenhoitajalle.

    Syyttäjän mukaan lastenhoitaja aiheutti törkeää huolimattomuuttaan vammoja kolmelle vastasyntyneelle vauvalle.

    http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2012/01/1476128/syyttaja-vaatii-ehdollista-tai-sakkoja-jorvin-lastenhoitajalle
    ----


  • Matti.W

   Perhesurmien uutisointi noudatti perinteistä tyyliä, kukaan ei koskaa missään vaiheessa kysynyt teot tunnustaneelta mieheltä: "mikä sun on?". En puolustele kenenkään hölmöilyjä, mutta kyllä vastineoikeus kuuluisi hyvään lehtimiestapaa.

   Jotenkin ärsyttää kun mediassa sosiaalitoimenpiteiden kohde vain harvoin saa äänensä kuuluviin.

   http://mattiw73.blogspot.com/2012/01/psykologinen-rikosjournalismi.html

  • kausaalisuhde?

   Sote-aloilla tiedetään, että suuri osa jonkin kriisin kohdanneista, erityisesti väkivallan uhreista kokee avunhakemisen sosiaalipalveluista pelottavaksi ja turhaksi eli palvelujärjestelmä ei joko osaa tai halua auttaa asiakkaita. Ja vielä pahempaa- usein leimaa ja rankaisee apua pyytäneitä. Eli jopa huonontaa asiakkaan muutenkin vaikeaa lähtötilannetta,

   Erityisesti väkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden pettymys palvelujärjestelmään kyllä mainitaan kaikissa seminaareissa mutta ohitetaan saman tien kuin luonnonlakina .Sen sijaan että tehtäisiin rehellisiä ja kattavia asiakaskokemusten, palvelujärjestelmän ja käytäntöjen vaikutusten tutkimuksia "asiantuntijat" puuhastelevat asiakkaiden arvioinnin, seulonnan ja kontrollin , varhaisen puuttumisen ja huoli puheeksi- projektien kimpussa.

   Eikö kenenkään mieleen ole tullut, että juuri kehnot peruspalvelut ja taitamaton varhainen puuttuminen ja kontrollin tarjoaminen avun sijaan ehkä tuottavat nuo huonot tulokset ja apua tarvitsevien syrjäytymisen palvelujärjestelmästä?

   • Huutolaislapset.

    70-80-luvuilla syntyi erilaisia käsityksiä peheistä, perheväkivallasta.
    "Tutkimuksia" tehtailtiin jatkuvasti ja naisten kokema väkivalta, raiskaukset, insestiepäilyt kasvoivat vuosi vuodelta.

    Oliko näiden "tutkimuksien tavoitteena Perheiden jalostaminen?"

    Sateenkaariperheet:
    "Riittää, kun lapsella on kaksi toisiaan rakastavaa isää, tai äitiä".

    Kun on kasi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa lasten hankkiminen ei onnistu, täytyy hajoittaa perheet, jolta voidaan adoptoida lapsi ja sehän onnistuu, kun perheet rikotaan.

    Yksinhuoltajaäidit joutuvat köyhyysloukkuun ja ahdinkoon, jolloinka lapset voidaan "pelastaa", vaikkapa samaa sukupuolta oleviin perheisiin, sekä työllistää erilaisia "tukiperheitä" isättömille ja äidittömille lapsille ja nuorille.

    Näin se onnistuu.

    Feministisen aikakusilehden Tulvan päätoimittaja Anne Moilanen totesi pääkirjoituksessa. Lapsettomien isien maa.

    Äidit osaavat erotilanteissa temput, joilla isältä viedään yhteys lapsiinsa.
    Eikä siinä vielä kaikki. Yhteiskunta auttaa heitä siinä.

    http://www.tulva.fi/index.php?k=15744
    ---


   • Ketä äänestät?
    Huutolaislapset. kirjoitti:

    70-80-luvuilla syntyi erilaisia käsityksiä peheistä, perheväkivallasta.
    "Tutkimuksia" tehtailtiin jatkuvasti ja naisten kokema väkivalta, raiskaukset, insestiepäilyt kasvoivat vuosi vuodelta.

    Oliko näiden "tutkimuksien tavoitteena Perheiden jalostaminen?"

    Sateenkaariperheet:
    "Riittää, kun lapsella on kaksi toisiaan rakastavaa isää, tai äitiä".

    Kun on kasi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa lasten hankkiminen ei onnistu, täytyy hajoittaa perheet, jolta voidaan adoptoida lapsi ja sehän onnistuu, kun perheet rikotaan.

    Yksinhuoltajaäidit joutuvat köyhyysloukkuun ja ahdinkoon, jolloinka lapset voidaan "pelastaa", vaikkapa samaa sukupuolta oleviin perheisiin, sekä työllistää erilaisia "tukiperheitä" isättömille ja äidittömille lapsille ja nuorille.

    Näin se onnistuu.

    Feministisen aikakusilehden Tulvan päätoimittaja Anne Moilanen totesi pääkirjoituksessa. Lapsettomien isien maa.

    Äidit osaavat erotilanteissa temput, joilla isältä viedään yhteys lapsiinsa.
    Eikä siinä vielä kaikki. Yhteiskunta auttaa heitä siinä.

    http://www.tulva.fi/index.php?k=15744
    ---

    Lapsia tarvitaan samaa sukupuolta oleviin perheisiin, jottenka huostaanotto ja sijoittaminen ovat yksi merkittävä parannus samaa skupuolta oleville perheille.

    Vihreä lanka lehti 1.9.2008.

    SETA haluaa homopareille mahdollisen ulkoiseen adoptioon.

    Seksuaalista tasavertaisuutta ajava järjestö Seta vaatii samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuuden myös niin sanottuun ulkoiseen vieraan lapsen adoptioon.

    Tämänhetkinen käytäntö on ollut se, että samaa sukupuolta ovat ovat voineet adoptoida omat lapsensa, mutta nyt myös ilmeisesti halutaan, että sijoitetettuja ja huostaanotettuja voisi doptoida

    http://www.vihrealanka.fi/uutiset/seta-haluaa-homopareille-mahdollisuuden-ulkoiseen-adoptioon
    ----.


   • Sosiaalitarkkailijat
    Ketä äänestät? kirjoitti:

    Lapsia tarvitaan samaa sukupuolta oleviin perheisiin, jottenka huostaanotto ja sijoittaminen ovat yksi merkittävä parannus samaa skupuolta oleville perheille.

    Vihreä lanka lehti 1.9.2008.

    SETA haluaa homopareille mahdollisen ulkoiseen adoptioon.

    Seksuaalista tasavertaisuutta ajava järjestö Seta vaatii samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuuden myös niin sanottuun ulkoiseen vieraan lapsen adoptioon.

    Tämänhetkinen käytäntö on ollut se, että samaa sukupuolta ovat ovat voineet adoptoida omat lapsensa, mutta nyt myös ilmeisesti halutaan, että sijoitetettuja ja huostaanotettuja voisi doptoida

    http://www.vihrealanka.fi/uutiset/seta-haluaa-homopareille-mahdollisuuden-ulkoiseen-adoptioon
    ----.

    Sosiaalialan korkestikoulutettujen ammattijärjestö.

    Sosialitarkkailijat nimi muutettiin 1990- luvun alussa.

    Sosiaalityöntekijät ry:ksi.

    Lue lisää.

    http://www.talentia.fi/talentia/jasenyhdistykset/sosiaalitoimen_sosiaalityontekijat_ry
    ----


  • Anonyymi

   Juristikunta rahastaa häikäilemättömästi lapseen liittyvissä huoltajuusriidoissa, sillä sehän tuo heille makean hillon pöytään. Jotkut mainostaa erityistä esim. narsisti osaamista näissä asioissa, mutta todellisuus on toista. Kannattaa varoa näitä erityishyväksi itseään mainostavia toimistoja.

   Mitä kauemmin juristi pystyy eron aiheuttamassa tunnemyrskyssä olevaa vanhempaa pyörittämään niin sen parempi juristeille. Mielestäni laadukas ja pakollinen sovittelu käräjäoikeudessa on ainut mahdollisuus saada jotain hyvää aikaiseksi ja jos se ei tuota hyvää tulosta niin sitten vanhemmat määrätään mielentilatutkimukseen, jotta saadaan oikeasti selville, että kumpi on oikeasti kykenevämpi vastuulliseen vanhemmuuteen.

   Nykyinen epäammattimainen ja arvaamaton systeemi suoltaa paljon pahaa ja sen seurauksista syntyy tulevaisuudessa isot kustannukset puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Stefu ja blörffi tuli helikopterilla hämeenlinnan Aulangolle

   Nyt äkkiä paparazzit paikalle kun show jatkuu.. ei helpota mitä pellejä 😂
   Kotimaiset julkkisjuorut
   114
   4432
  2. Pikkutyttö hakkasi Tynkkysen

   Pikkutyttö hakkasi Tynkkysen (PS) kun ei pitänyt tämän poliittisesta suun soitosta. Tynkkynen nostaa syytteen asiasta kuten on mahdollista. Mutta aiem
   Maailman menoa
   269
   1800
  3. Onko Kankaanpää keissi lavastus?

   Siis vähän samaan tapaan kuin vihreiden puoluetoimiston ikkunaan ilmestyy hakaristejä aina sopivasti juuri vaalien alla?
   Maailman menoa
   316
   1770
  4. Lähden taas tänää kotoani pois, kiukkuinen Sofia lataa tekstiä Instassa.

   On vihainen kun on Seiskassa kannessa hänen ruhjeistaan ja haukkuu toimittajan ja lehden aivan lyttyyn.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   64
   1581
  5. Mies mitä luulet

   miten paljon meillä olis seksiä,jos alettas olemaan?
   Ikävä
   76
   1350
  6. Onkos tietoa minkälaisista kodeista nämä pidätetyt tulevat?

   Vähän vaikuttaa siltä, että eivät kovin hyvistä kodeista.
   Kankaanpää
   35
   1232
  7. Eka rokottamaton linnaan 93 vuotiaan taposta

   Rokottamatoton kotihoitaja tappoi pirteän 93 vuotiaan vanhuksen tartuttamalla "tahallaan" oletetun korona viruksen :) https://www.iltalehti.fi/korona
   Maailman menoa
   233
   1084
  8. Saisinpa nainen olla sun kanssas vielä joskus

   Rakastan sua hiljaa toivoen et päädyttäis yhteen. Kaikkea hyvää ihanalle ja pidä huoli itsestäsi 🍀❤
   Ikävä
   31
   1022
  9. Miks mä vieläkin

   Mietin sua, miten sä voit tulla ajatuksiin kokoajan, ei tajua ei.. Eiks sen ois jo pitänyt mennä ohi.
   Ikävä
   46
   931
  10. Ähtärin puukotus

   Ketä puukotettu ähtärissä viime yönä??
   Ähtäri
   29
   923
  Aihe