Korutonta ET-kertomaa

Humanisti-vaparilta

Onko lyhenne ET enne? Silti pikkuisen tuntuu..
http://et-opetus.fi/images/raportit/et-ongelmat-2011-raportti.pdf

Raportti elämänkatsomustiedon opetuksen ongelmista vuodelta 2011
Tiivistelmä
http://www.et-opetus.fi on vuodesta 2008 toiminut www-sivusto, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa elämänkatsomustiedosta koululaisille, vanhemmille, opettajille sekä kuntien opetusviranomaisille.
Sivuston palautelomakkeen kautta tuli vuonna 2011 toistakymmentä yhteydenottoa elämänkatsomustiedon opetukseen liittyvistä ongelmista.

Ongelmat olivat hyvin samankaltaisia kuin vuonna2010, ja ne liittyivät lähinnä elämänkatsomustiedon opetuksen aloittamiseen, elämänkatsomustiedon
opetusjärjestelyihin, Opetushallituksen ohjeiden noudattamiseen ja koulujen järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin.

et-opetus.fi kartoitti vuonna 2011 myös kattavasti eri koulujen ja kuntien käyttämien kouluunilmoittautumislomakkeiden
sisältöjä. Kymmenien kuntien tavoissa sijoittaa uskontokuntiin kuulumattomat
elämänkatsomustiedon opetukseen havaittiin selkeitä puutteita ja opetushallituksen ohjeiden vastaista toimintaa Myös kouluunilmoittautumislomakkeiden ongelmista tuli sivustolle muutamia
yhteydenottoja.

Esittelemme tässä raportissa yhteenvedon vuonna 2011 tietoomme tulleista ongelmista ja listaamme yksityiskohtaisemmin kyseiset ongelmatilanteet. Lopuksi käsittelemme kouluunilmoittautumislomakkeisiin
liittyviä ongelmia.

Yhteenveto ongelmatilanteista
Et-opetus.fi -sivuston tietoon tulleet ongelmat liittyivät lähinnä seuraaviin tilanteisiin:
· Lasten yhdenvertainen kohtelu uskonnollisten tilaisuuksien (päivänavaukset, opettajajohtoiset
ruokarukoiluttamiset, koululaisjumalanpalvelukset) aikana. Perusongelmana on lasten
erottelu uskontoa harjoittaviin ja uskontoa harjoittamattomiin. Yhdenvertainen kohtelu ei
ole esimerkiksi mahdollista silloin, kun yksittäinen oppilas erotetaan muusta luokasta uskonnollisen
tilaisuuden ajaksi.
· Elämänkatsomustiedon huonot opetusjärjestelyt erityisesti pienillä paikkakunnilla (huono
opetuksen laatu, ongelmalliset lukujärjestykset).
· Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen koululaisten iltapäivätoiminnassa.
· Elämänkatsomustiedon opetuksen aloittaminen ja opetukseen pääseminen (mm. opetusta ei
edelleenkään saa aina automaattisesti vaan vanhempien on erikseen vaadittava opetuksen alkamista).
· Virheellisesti laaditut kouluunilmoittautumislomakkeet (mm. elämänkatsomustieto ei ole
oletusarvoinen aine uskontokuntiin kuulumattomille, sekaannukset ”väestörekisteriin kuulumisesta”,
virheelliset tulkinnan ”kolmen oppilaan säännöstä”).

42

702

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Humanisti-vaparilta

   Yhteydenotot vuonna 2011

   · 20.12.2011 Eteläsuomalaisessa koulussa järjestettiin joulujuhla kirkossa. Koulussa oli ongelmia huomioida uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomien lasten yhdenvertainen kohtelu tilaisuuden aikana.
   · 30.6.2011 Eteläsuomalaisessa kunnassa osa alaluokille tarkoitetusta iltapäivätoiminnasta hankitaan ostopalveluna paikalliselta seurakunnalta. Seurakunnan edustajat ruokarukoiluttavat lapsia.
   · 22.6.2011 Eteläsuomalaisessa koulussa oli opetettu uskontoa ja elämänkatsomustietoa samaan aikaan samalla tunnilla koko lukuvuoden ajan.
   · 15.6.2011 Eräässä kunnassa ei suostuttu järjestämään et:n opetusta huolimatta siitä, että jo yhteyttä ottaneen perheen uskontokuntiin kuulumattomien lasten määrä olisi riittänyt lakisääteiseen
   et:n opetukseen. Toistuvista useita vuosia kestäneistä pyynnöistä huolimatta opetusta ei järjestetty, vaan lapset joutuivat uskonnon tunnille.
   · 15.6.2011 Länsisuomalaisessa kunnassa kieltäydyttiin järjestämästä et:n opetusta vedoten pieniin oppilasmääriin. Lisäksi vanhemman piti anoa lapselleen vapautusta uskonnon opetuksesta.
   Saatuaan vapautuksen uskonnon opetuksesta lapsi on kuitenkin istunut muiden oppilaiden kanssa uskonnon tunnilla kuitenkin niin, että hänen ei ole tarvinnut osallistua opetukseen.
   · 14.6.2011 Yläkouluikäisellä lapsella on jatkuvasti ollut huono lukujärjestys. Uskonnon tunnit ovat olleet keskellä päivää kun taas et:n tunnit ovat aina olleet päivän viimeiset. Opetusjärjestelyt ovat aiheuttaneet oppilaalle yhden ylimääräisen viikkotunnin verrattuna uskonnon oppilaisiin.
   · 28.4.2011 Espoon koulut ja seurakunnat ovat sopineet yhteistyöstä:
   http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/5001-espoon-koulujen-ja-seurakuntienyhteistyosta-sopimus.Elämänkatsomustietoa opiskelevan koululaisen vanhempi otti yhteyttä, ja kertoi näkemyksensä yhteistyön mahdollisesti aiheuttamista haitoista uskontokuntiin kuulumattomien
   kohteluun Espoon kouluissa.
   · 25.4.2011 Eteläsuomessa sijaitsevat kunnan koulutoimi aikoo järjestää ensimmäisen luokan oppilaan ET:n opetuksen siten, että hänelle tulee yli 25 kilometrin matka ET:n opetukseen
   toiselle koululle (edestakaisin yli 50 kilometriä). Oppilaan ikä huomioiden näin pitkä kuljetusmatka
   on kohtuuton. ET:n opetus tulisi järjestää oppilaan omassa koulussa.
   · 20.4.2011 Kirkkoon kuulumaton lapsi oli yhteishuoltajuudessa (vanhemmat eronneet). Toinen vanhemmista tahtoi lapsen uskonnontunneille, toinen elämänkatsomustiedon opetukseen. Koulun rehtori ratkaisi asian niin, että lapsi laitettiin vastoin toisen vanhemman tahtoa uskonnonopetukseen. Rehtori toimi lainvastaisesti, sillä elämänkatsomustieto on oletusarvoinen
   katsomusaine uskontokuntiin kuulumattomille, ja poikkeusvalinta (enemmistön uskonnon opetus) vaatii molempien vanhempien luvan.
   · 15.4.2011 Siikalatvan kunta ei ole järjestänyt oma-aloitteisesti ET:n opetusta uskontokuntiin kuulumattomille. Opettajat olivat mm. laittaneet uskontokuntiin kuulumattoman lapsen lukemaan omia kirjoja uskonnon oppituntien ajaksi samaan luokkaan.
   · 16.3.2011 Sastamalan kaupunki vaatii uskontokuntiin kuulumattomia täyttämään erillisen lomakkeen elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemiseksi.
   · 16.3.2011 Pirkkalan kaupunki antaa uskontokuntiin kuulumattomille lapsille uskontokasvatusta ilmoittamatta siitä erikseen vanhemmille. Lisäksi elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaa ei noudateta elämänkatsomustiedon opetuksessa. Kouluunilmoittautumislomakkeet
   on myös laadittu virheellisesti.
   · 9.1.2011 Rautjärven kunta ei ollut järjestänyt ET:n opetusta uskontokuntiin kuulumattomille lapsille. Koulun rehtori oli mm. useita kertoja kieltäytynyt ET:n opetuksen aloittamisesta väittäen, että "et:n opetusta ei järjestetä näin vähälle määrälle oppilaita". Opetuksen järjestäjän alueella oli lisäksi useita perheitä, jotka olivat tiedustelleet ET:n opetusta omille lapsilleen.
   · 2.1.2011 Lapsi opiskeli elämänkatsomustietoa alakoulussa, mutta yläkoulussa opetusta ei enää järjestetty vedoten virheellisesti "kolmen oppilaan sääntöön" (sääntö ei koske koulua, vaan opetuksen järjestäjää joka on yleensä kunta). Oppilas joutuu nyt istumaan muiden oppilaiden
   kanssa uskonnon tunnilla tehden kuitenkin elämänkatsomustietoon liittyviä tehtäviä.

  • pappaltaparasta

   Ongelmiin puuttuminen on aivan oikein, positiivista toimintaa.

  • Omat Aivot

   Se on kumma juttu, että tasa-arvoinen koulu ei olekaan tasa-arvoinen. Koulun pitäisi palvella kaikkia yhtä lailla, mutta siitä huolimatta kouluun tungetaan joulujuhlia, aamunavauksia ja suvivirsiä, jotka eivät todellakaan kuulu KAIKILLE YHTEISEEN kouluun.

   • Et-opelta kyllä

    Aika monet ovat eronneet kirkosta. Tänä vuonna jo yli 24 000 ja viime vuonna yli 40 000. Usein vanhemmat eivät heti erota kuitenkan lapsiaan kirkosta.
    Olisi kuitenkin johdonmukaista hoitaa myös lasten ero kuntoon, koska se mahdollistaisi lapsen pääsyn elämänkatsomustietoon peruskoulussa ja lukiossa. Useimmissa kouluissa et-opetus kuitenkin toimii jo ihan ok, ja sitä myötä kun oppilasmäärä lisääntyy, aine myös kehittyy. Eikä hieman pienenmpi ryhmäkään ole paha asia.

    eroakirkosta.fi -palvelun kautta voi lapsen eron hoitamiseen tulostaa lomakkeen, johon tulee molempien huoltajien nimi. sitten se pitää postittaa tai käydä viemässä lähimpäään maistraattiin


   • ei kiitos
    Et-opelta kyllä kirjoitti:

    Aika monet ovat eronneet kirkosta. Tänä vuonna jo yli 24 000 ja viime vuonna yli 40 000. Usein vanhemmat eivät heti erota kuitenkan lapsiaan kirkosta.
    Olisi kuitenkin johdonmukaista hoitaa myös lasten ero kuntoon, koska se mahdollistaisi lapsen pääsyn elämänkatsomustietoon peruskoulussa ja lukiossa. Useimmissa kouluissa et-opetus kuitenkin toimii jo ihan ok, ja sitä myötä kun oppilasmäärä lisääntyy, aine myös kehittyy. Eikä hieman pienenmpi ryhmäkään ole paha asia.

    eroakirkosta.fi -palvelun kautta voi lapsen eron hoitamiseen tulostaa lomakkeen, johon tulee molempien huoltajien nimi. sitten se pitää postittaa tai käydä viemässä lähimpäään maistraattiin

    Jos vanhempien ero kirkosta ei johdu ateismista, miksi he haluaisivat lapsensa opiskelemaan et:ä. Itse haluan lapsieni käyvän uskontotunnilla, vaikka olenkin opillisissa asioissa hieman eri mieltä luterilaisen käsityksen kanssa.


   • Et-opelta
    ei kiitos kirjoitti:

    Jos vanhempien ero kirkosta ei johdu ateismista, miksi he haluaisivat lapsensa opiskelemaan et:ä. Itse haluan lapsieni käyvän uskontotunnilla, vaikka olenkin opillisissa asioissa hieman eri mieltä luterilaisen käsityksen kanssa.

    joo, se on ihan jyrkästi sallittua valia noin. Siis valita.
    Toisaalta. ajatukseltaan uskonnotomia on muös kirkon jäsenissä. Olihan kirkon oman tutkimuksen mukaan jopa niin, että vain 27 % vastaajista sanoi uskovansa "kristinuskon opettamaan Jumalaan". Sen takia valinnan mahdollisuus uskonnon/elämänkatsomustiedon välillä koulun katsomusaineena pitäisi sallia kaikille, myös kirkon äsenille. Nyt vain kirkkoon kuulumattomat saavat käyttää harkintavaltaa, jota teidän perheessänne käytetään noin päöin.


   • ei kiitos
    Et-opelta kirjoitti:

    joo, se on ihan jyrkästi sallittua valia noin. Siis valita.
    Toisaalta. ajatukseltaan uskonnotomia on muös kirkon jäsenissä. Olihan kirkon oman tutkimuksen mukaan jopa niin, että vain 27 % vastaajista sanoi uskovansa "kristinuskon opettamaan Jumalaan". Sen takia valinnan mahdollisuus uskonnon/elämänkatsomustiedon välillä koulun katsomusaineena pitäisi sallia kaikille, myös kirkon äsenille. Nyt vain kirkkoon kuulumattomat saavat käyttää harkintavaltaa, jota teidän perheessänne käytetään noin päöin.

    No vanhemmat voivat erota kirkosta, jos eivät halua lapsilleen uskonnon opetusta.
    Miksi ihmisten pitää kuulua kirkkoon, jos he eivät usko Jumalaan? Sehän on pelkkää valehtelua.


   • Suurperheen äiti
    ei kiitos kirjoitti:

    Jos vanhempien ero kirkosta ei johdu ateismista, miksi he haluaisivat lapsensa opiskelemaan et:ä. Itse haluan lapsieni käyvän uskontotunnilla, vaikka olenkin opillisissa asioissa hieman eri mieltä luterilaisen käsityksen kanssa.

    Erosimme kirkosta, koska muuten lapsemme joutuvat uskonnon opetukseen. Minusta aivan käsittämätöntä, että alakoulussa on uskonnonopetusta muun tieteellisesti perustellun opetuksen kanssa.
    Sairasta.


   • Huhhahheijaaa
    ei kiitos kirjoitti:

    No vanhemmat voivat erota kirkosta, jos eivät halua lapsilleen uskonnon opetusta.
    Miksi ihmisten pitää kuulua kirkkoon, jos he eivät usko Jumalaan? Sehän on pelkkää valehtelua.

    Voisiko sillä erittää esittää, että on "hyvä ihminen"?

    Kuitenkin sekulaarien, tavallisten ei-uskonnollisten järjestöjen (alkaen SPR:stä) avustustyö ja hyväntekeväisyystoiminta on paljon tehokkaampaa kuin kirkollisveroilla kustannettu toiminta, oka on suurimmaksi osaksi täysin uskonnollista ja pääosin pappien toimintaa


   • uioj
    Huhhahheijaaa kirjoitti:

    Voisiko sillä erittää esittää, että on "hyvä ihminen"?

    Kuitenkin sekulaarien, tavallisten ei-uskonnollisten järjestöjen (alkaen SPR:stä) avustustyö ja hyväntekeväisyystoiminta on paljon tehokkaampaa kuin kirkollisveroilla kustannettu toiminta, oka on suurimmaksi osaksi täysin uskonnollista ja pääosin pappien toimintaa

    Ei taida liittyä aiheeseen ... huoh...


  • Ammattikasvattaja

   Toinen tyypillisen joutava avaus tässä keskustelussa.

   • Et-opelta

    Ammattikasvatajan etiikkaan pitäisi kuulua yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden perusoikeuden kunnioittaminen, myös uskonnoista tai vakaumuksista riippumatta. Suomen perutuslain 6 § ja 11 § lisäksi siihen velvoitavat myös kv-säädökset:

    Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous 29.6.2007
    Recommendation 1804 (2007)1: State, religion, secularity and human rights
    ”4. The Assembly reaffirms that one of Europe’s shared values, transcending national differences, is the separation of church and state. This is a generally accepted principle that prevails in politics and institutions in democratic countries. In Recommendation 1720 (2005) on education and religion, for instance, the Assembly noted that “each person’s religion, including the option of having no religion, is a strictly personal matter”.”


    Recommendation 1720 (2005): Education and religion
    ”1. The Parliamentary Assembly forcefully reaffirms that each person’s religion, including the option of having no religion, is a strictly personal matter. However, this is not inconsistent with the view that a good general knowledge of religions and the resulting sense of tolerance are essential to the exercise of democratic citizenship.”


    EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla
    http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

    9 artikla
    Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus
    1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.
    2. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.


    (Tuossa on tuo religion or belief käännetty hieman huonosti, kun siinä on "uskonto tai usko"?! Belief tarkoittaa täsä yhteydessä nimenmaan myös uskonnottomia katsomuksia, ja pykälä turvaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sellaisia omaavien ihmisten oikeuksia, siis myös esim. ateistien, agnostikkojen, skeptikkojen ja uskontojen suhteen välinpitämättömien.)


    EU

    Perussopimus Artikla 17

    (EHF: Deeply committed to secularism, the EHF opposed the creation of a specific dialogue between European institutions and religious/non-confessional organisations. However, since our campaign failed with the introduction of Article 17 TFEU, we have decided reluctantly that we must take advantage of this opportunity rather than leave the floor to the churches.
    Our legal basis for our dialogue with EU institutions is therefore Article 17 TFEU which states that ) :

    “1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.
    2. The Union equally respects the status under national law of philosophical and non-confessional organisations.
    3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations.”


    EU Guidelines on the promotion and protection
    of freedom of religion or belief
    FOREIG AFFAIRS Council meeting
    Luxembourg, 24 June 2013
    The Council adopted the following guidelines:
    I. Introduction
    A. Reason for Action
    1. The right to freedom of thought, conscience, religion or belief more commonly referred to as
    the right to freedom of religion or belief (FoRB) is a fundamental right of every human being. As a
    universal human right, freedom of religion or belief safeguards respect for diversity. Its free
    exercise directly contributes to democracy, development, rule of law, peace and stability. Violations
    of freedom of religion or belief may exacerbate intolerance and often constitute early indicators of
    potential violence and conflicts.
    2. All persons have the right to manifest their religion or belief either individually or in community
    with others and in public or private in worship, observance, practice and teaching, without fear of
    intimidation, discrimination, violence or attack. Persons who change or leave their religion or
    belief, as well as persons holding non-theistic or atheistic beliefs should be equally protected, as
    well as people who do not profess any religion or belief.


  • Kuulin*

   Ei ole halukkaita ET:n opettajia, koska opetusmateriaalia on niin huonosti saatavilla.

   • Et-opelta

    Niin, tämä kuvaus siis ilmeisesti koskee alakouluja, jossa opetusta hoitavat luokanopettajat. Tai yhtä koulua...

    Yläkouluun ja lukioon on ET:n aineenopettajiksi paljonkin tunkua, sillä aineen opetusta varten opiskelleilla on työttömyyttä. Ehkä alakoulu voisi sitten pestatakin aineenopettajaksi kelpaavan tuntiopettajan pitämään ET-ryhmää tai ryhmiä!?

    Mutta kirjojahan kuitenkin ON olemassa. Niitä on kustantajilta tarjolla. Mistä on kysymys, eikö kunta halua hankkia niitä?

    Eivät kaikki luokanopettajat nyt niin ylirasittuneita ja ponnettomia voi olla, että eivät tarttuisi tällaiseen mukavaan aineeseen, jossa n mahdollisuus käsitellä hyviä ja tärkeitä aiheita ehkä pienessä tai pienehkössä ryhmässä aika vapaamuotoisesti


   • Ammattikasvattaja
    Et-opelta kirjoitti:

    Niin, tämä kuvaus siis ilmeisesti koskee alakouluja, jossa opetusta hoitavat luokanopettajat. Tai yhtä koulua...

    Yläkouluun ja lukioon on ET:n aineenopettajiksi paljonkin tunkua, sillä aineen opetusta varten opiskelleilla on työttömyyttä. Ehkä alakoulu voisi sitten pestatakin aineenopettajaksi kelpaavan tuntiopettajan pitämään ET-ryhmää tai ryhmiä!?

    Mutta kirjojahan kuitenkin ON olemassa. Niitä on kustantajilta tarjolla. Mistä on kysymys, eikö kunta halua hankkia niitä?

    Eivät kaikki luokanopettajat nyt niin ylirasittuneita ja ponnettomia voi olla, että eivät tarttuisi tällaiseen mukavaan aineeseen, jossa n mahdollisuus käsitellä hyviä ja tärkeitä aiheita ehkä pienessä tai pienehkössä ryhmässä aika vapaamuotoisesti

    Uskonnon opettaminen nykyisessä muodossaan poistunee kouluista aikanaan. Pidän sitä hieman ongelmallisena asiana, sillä aiheeseen tosiaankin liittyy paljon tärkeitä elämänkatsomuksellisia osasia, joita tarvitaan tämän päivän moniarvoistuvassa maailmassa. Koulujen uskonnonopetus ei ole useimmiten nykyään enää erityisen tunnustuksellista.

    Jos/Kun uskontoa alkaa opettaa jokin muu taho kun koulu, on suuri riski, että asian liityy epäterveitä ilmiöitä. Jokainen käsittänee, että vaikkapa imaami ei ehkä aina ole paras henkilö opettamaan Islamia.

    En itse ole juurikaan uskonnollinen, mutta uskonto oppiaineena on mielenkiintoinen. Entisten aikojen paatos on pääosin hävinnyt uskonnon oppitunneilta, mutta on syytä muistaa se, että maallamme kuitenkin ON vahvasti juuret kristinuskossa ja sen arvot ovat vaikuttaneet monin tavoin maassamme pitkään. Itse linkitän uskonnon yhteen historian ja maantiedon kanssa. Asioita ymmärtää sitä kautta kokonaisvaltaisemmin. Uskonnon oppitunneilla on erinomainen tilaisuus keskustella ihmisyydestä ja vaikkapa siitäkin, miten muita pitäisi kohdella ja miksi.

    Jotkut periaatteen ateistit menevät uskontovastaisuudessaan hieman samaan ansaan, johon uskonnolliset fundamentalistit ovat pudonneet. Jyrkät asenteet eivät yleensä hyödyksi ole. Maailma on kaikkea muuta kuin yksinkertaisesti määriteltävä paikka.

    Tämän päivän koulujen ongelmalistassa tämä aihe on noin sijalla 234 763.


   • Et-opelta
    Ammattikasvattaja kirjoitti:

    Uskonnon opettaminen nykyisessä muodossaan poistunee kouluista aikanaan. Pidän sitä hieman ongelmallisena asiana, sillä aiheeseen tosiaankin liittyy paljon tärkeitä elämänkatsomuksellisia osasia, joita tarvitaan tämän päivän moniarvoistuvassa maailmassa. Koulujen uskonnonopetus ei ole useimmiten nykyään enää erityisen tunnustuksellista.

    Jos/Kun uskontoa alkaa opettaa jokin muu taho kun koulu, on suuri riski, että asian liityy epäterveitä ilmiöitä. Jokainen käsittänee, että vaikkapa imaami ei ehkä aina ole paras henkilö opettamaan Islamia.

    En itse ole juurikaan uskonnollinen, mutta uskonto oppiaineena on mielenkiintoinen. Entisten aikojen paatos on pääosin hävinnyt uskonnon oppitunneilta, mutta on syytä muistaa se, että maallamme kuitenkin ON vahvasti juuret kristinuskossa ja sen arvot ovat vaikuttaneet monin tavoin maassamme pitkään. Itse linkitän uskonnon yhteen historian ja maantiedon kanssa. Asioita ymmärtää sitä kautta kokonaisvaltaisemmin. Uskonnon oppitunneilla on erinomainen tilaisuus keskustella ihmisyydestä ja vaikkapa siitäkin, miten muita pitäisi kohdella ja miksi.

    Jotkut periaatteen ateistit menevät uskontovastaisuudessaan hieman samaan ansaan, johon uskonnolliset fundamentalistit ovat pudonneet. Jyrkät asenteet eivät yleensä hyödyksi ole. Maailma on kaikkea muuta kuin yksinkertaisesti määriteltävä paikka.

    Tämän päivän koulujen ongelmalistassa tämä aihe on noin sijalla 234 763.

    Eihän koulun "oman uskonnon" opetus estä millään lailla kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan omia imaameja ja pappeja "opettamasta" kyseistä uskontoa, niin uskonnonharjoittamisen, jumalanpalvellusten kautta kuin erilaiten Koraani- ja Raamattukoulujen ja pyhäkoulujen kautta. Eli jotkut lapset joutuvat kokemaan kylpyä tai suihkua kahden kraanan kautta.

    Elon opettanut elämänkatsomustietoa eli et:tä vuodeta 1985 ja sitä ennen pari vuotta ehdin opettaa ops:n osal heikohkoa "uskontojen historiaa ja siveysoppia". ET on myös hyvin mielenkiintinen oppiaine, monipuollisempi kuin uskonto, jos vaikka vertaa opetussuunnitelmia www.oph.fi -sivuilta,
    http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet


   • Ammattikasvattaja
    Et-opelta kirjoitti:

    Eihän koulun "oman uskonnon" opetus estä millään lailla kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan omia imaameja ja pappeja "opettamasta" kyseistä uskontoa, niin uskonnonharjoittamisen, jumalanpalvellusten kautta kuin erilaiten Koraani- ja Raamattukoulujen ja pyhäkoulujen kautta. Eli jotkut lapset joutuvat kokemaan kylpyä tai suihkua kahden kraanan kautta.

    Elon opettanut elämänkatsomustietoa eli et:tä vuodeta 1985 ja sitä ennen pari vuotta ehdin opettaa ops:n osal heikohkoa "uskontojen historiaa ja siveysoppia". ET on myös hyvin mielenkiintinen oppiaine, monipuollisempi kuin uskonto, jos vaikka vertaa opetussuunnitelmia www.oph.fi -sivuilta,
    http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

    Ei koulujen uskonnon opetus tietenkään estä muita tahoja syöttämästä lapsille myöskin omaa totuuttaan, mutta onpahan edes jotakin tehty. Tulee ainakin sekin erilainen näkökulma esille.

    ET on epäilemättä mielenkiintoinen oppiaine, mutta siitä huolimatta en riisuisi ehkä uskontoa tyystin pois koulujen oppiainevalikoimasta. Se, kutsutaanko oppiainetta uskonnoksi, ET:ksi tai joksikin muuksi, on pikku juttu. Täysin en tunnustuksellisuutta pois riisuisi ja kristinuskolla kaikesta huolimatta on - kuten sanoin - ollut suuri vaikutus maaamme historiaan. Painotuksia voisi muuttaa muuten pajjonkin.

    Suomi on maana hyvin vaihteleva nykyisin. Etelä-Suomessa kirkkoon kuulunee pian vähemmistö, mutta esim. täällä Etelä-Pohjanmaalla tilanne on toinen. Myös erot eri kokoisten kaupunkien välillä ovat suuret.

    En usko, että koulujen uskonnon opetus nykyisin monistakaan vasten tahtoaan uskovaisia tekee. Maailmassa kuitenkin on haitallisempiakin asioita. Esim. alakouluikäisinä lasten kyky tehdä pitemmän tähtäimen päätöksiä on kovasti puutteellinen. En täysin aina ymmärrä periaatteellisten ateistien jyrkkiä näkemyksiäkään. Suomalainen maallistunut uskonnollisuus - jos sitä sanaa edes kannattaa käyttää - on jotakin muuta kuin tiukan linjan fundamentalistinen Lähi-Idän jihad-kerho.


  • Miksi näin

   Niin, herää kysymys: Onko suomen kirkon maallistunut uskonto uskontoa lainkaan?

   Suomalaiset häpeävät kirkossa käyntiä ja pilkkaavat uskovaisia. Muualla maailmassa vielä sentään kunnioitetaan toisten vakaumusta.

   Hädän hetkellä sitten muistetaan Jumalaakin.

  • Huhhahheijaa

   Pari päivää sitten joku teologian lisensiaatti kirjoitti vakavissaan, että kukaan ei ole Suomessa uskonnoton.

   Eihän sitten uskonnottomien oikeuksita tarvitse puhuakaan, jos semmoisia ei edes ole olemassakaan

   • jättäisivät rauhaan

    Totta ateistit saarnaavat samalla lailla, kuin uskovatkin.


  • Kuudes pykälä

   Tänä vuonna yli 51 000 aikuista eroaa kirkosta. Monessa perheessä olisi asiallista hoitaa myös lapsen ero kuntoon. Näin lapsi, oppilas koulussa pääsee vaihtamaan luterilaisesta "omasta uskonnosta" paremmin perheen omaa katsomuksellista tilannetta vastaavaan elämänkatsomustiedon (et) opetukseen. (vrt. www.oph.fi /säädökset ja ohjeet /ops)

   Jopa lukion tuntijakotyöryhmä esittää kaikissa vaihtoehdoissa A, B ja C uskontoa edelleen kirkkoon kuuluville pakolllisena (vaikka kurssimäärää vähennetäänkin kolmesta yhteen). Myös vastalauseena valtion harjoittamaan tällaiseen uskonnolliseen holhoukseen voisi hoitaa lasten tilanteen kuntoon, vaikka se vaatiikin lomakkeen tulostamien, täyttämisen ja lähettämisen,
   ks. https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/eroakirkosta/lastenasema

  • Miedompi suunta

   Koko tätä aihepiiriä uskonto-ateismi-koulut leimaa eräänlainen enhän-minäkään-mene-sinne-syömään-heidän-banaanejaan-asenne.

  • Humanisti-vapari

   Onko kuitenkin aika holhoavaa valtion tahaolta, että kirkkoon pienenä vauvana liitetty lukiolainen ei oppivelvollisuuden jälkeisissäkään onnoissaan pääse vaihtamaan uskonnosta itselleen paremmin sopivaan katsomusaineeseen, vaikka haluaisi?

   Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevan työryhmän ehdotuksista http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/378

   1. Mielestämme filosofian, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin sekä luonnontieteiden opetusta tulee olla lukiossa yleissivistyksen turvaamiseksi pakollisena kaikille. Kun peruskoulussa ei ole filosofian opetusta, sitä suuremmalla syyllä sitä tarvitaan varsinkin laaja-alaisesti korkeakouluun valmistavassa lukiokoulutuksessa.

   2. Uskonnonopetuksen pakollisten kurssien vähentäminen on oikean suuntainen ehdotus. Uskonnon pakolliset kurssit tulee mielestämme lopettaa kokonaan. Myös valinnaiset uskontokohtaiset uskonnon kurssit on syytä lopettaa lukiossa. Uskontoja kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä on mahdollista käsitellä muiden oppiaineiden yhteydessä.

   3. Lainsäädäntö on tarpeen avata myös elämänkatsomustiedon vapauttamiseksi kaikille riippumatta opiskelijan jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Lukiolain lisäksi on tarpeen muuttaa Perusopetuslakia, jotta myös kirkkoon liitetyn peruskoulun oppilaan huoltajat voivat vapaasti harkiten valita oppilaalle elämänkatsomustiedon uskonnonopetuksen sijaan.

   4. Esitämme alla lukiolakiin tai -asetukseen ehdotusten perusteluja, jotka pohjautuvat Perustuslakimme säätämään yhdenvertaisuuteen uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta (PL 6 §) sekä uskonnon ja omantunnon vapauteen (PL 11 §), Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin sekä oikeuskanslerinviraston ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin.
   (jatkuu, http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/378)

   • Humanisti-vapari

    Tässä vielä perusteluja, miksi valinnan vapaus pitäisi sallia jos...

    "Jos uskonto säilyy lukion oppiaineena, elämänkatsomustiedon tulee olla sen vaihtoehtona niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus valita elämänkatsomustieto uskonnon sijaan riippumatta siitä, kuuluuko hän vai onko kuulumatta kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Elämänkatsomustiedon vapaata valintamahdollisuutta kaikille puoltaa Suomen solmimien ihmisoikeussopimusten ja Perustuslain 6 §:n säätämä ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaate.

    Nykyinen tilanne, jossa evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien oppilaiden on pakko opiskella uskontoa, mutta mainittuihin kirkkoihin kuulumattomat saavat vapaasti valita elämänkatsomuksen tai uskonnon välillä, rikkoo opiskelijoiden oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta, koska se asettaa heidät eri asemaan uskonnon perusteella.

    Erityisen syrjivästi tämä tilanne kohtelee niitä kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan lapsena liitettyjä lukion opiskelijoita, joiden omaa tosiasiallista katsomuksellista ajattelua ja tarvetta elämänkatsomustieto vastaisi paremmin kuin uskontokohtainen uskonnon opetus. Kärkevimmillään tämä ongelma voi ilmetä, kun sekä opiskelija itse että hänen toinen huoltajansa haluaisivat valita uskonnon sijaan elämänkatsomustiedon kursseja, mutta toinen huoltajista haluaa omista uskonopillisista syistään estää oppiaineen vaihdoksen pois uskonnosta.

    Vaikka alle 18-vuotiailla lukiolaisilla ei ole oikeutta itse muuttaa uskonnollista asemaansa ilman molempien huoltajien yhteistä lupapäätöstä, heillä tulisi perusoikeuksien ja Lasten oikeuksien sopimuksen perusteella ikäkautensa ja kehityksensä huomioon ottaen olla mahdollisuus jo 15 vuotta täyttäneinä itse vaikuttaa oppivelvollisuuden jälkeisissä II asteen opinnoissaan katsomusaineen valintaan. Kirkon jäseninä olevista lukiolaisista miltei kaikki on liitetty kirkkoon jo pikkulapsina joko huoltajien yhteisellä päätöksellä tai äidin päätöksellä.

    Nykytilanne rikkoo myös Perustuslain11 §:n säätämään uskonnon ja omantunnon vapauteen sekä Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvää yksityisyyden suojaa, sillä oppilaan kuuluminen kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan paljastuu katsomusaineen myötä. Samoin käytännössä paljastuu katsomuksellinen vakaumus tai identiteetti. Tätä tilannetta voi verratta siihen, että koulu pakottaisi oppilaan paljastamaan jäsenyyden puolueen lapsi- tai nuorisojärjestössä, puoluepoliittisen kantansa tai sukupuolisen suuntautumisensa. Tämä yksityisyyden suojaa ihmisoikeutena rikkova ongelma koskee myös oppilaitoksen järjestämää ja toimintaansa työpäivän aikana liittämää kollektiivista uskonnonharjoitusta, mitä käsittelemme seuraavaksi."


   • Humanistisesti

    Tämä lukion tuntijakoasia on edelleen autki.

    Elämänkatsomustiedon saaminen kaikille valittavaksi on hyvin kohtuullinen vaatimus. Oppivelvollisuuden jälkeisten opintojen valintojen holhoava rajoittaminen ET-kiellolla ja "pakkouskonnolla" ei ole oikein


   • Evlut
    Humanistisesti kirjoitti:

    Tämä lukion tuntijakoasia on edelleen autki.

    Elämänkatsomustiedon saaminen kaikille valittavaksi on hyvin kohtuullinen vaatimus. Oppivelvollisuuden jälkeisten opintojen valintojen holhoava rajoittaminen ET-kiellolla ja "pakkouskonnolla" ei ole oikein

    Ei kiinnosta.


   • Humanisti-vapari
    Evlut kirjoitti:

    Ei kiinnosta.

    Jos itseä ei kiinosta, haluatko estää muilta evlut valinnan mahdollisuuden?

    Juu, on uskontostosidonnaisista, uskonnollisesti motivoiduista rajoituksista ihmisen elämään maailmassa paljon muutakin haittaa,
    ks. esim. http://whc2014.org.uk/


  • kyem

   Oletko ajatellut hankkia elämän, vai onko se tämä asia?

   • Humanisti-vapari

    Elämä ilman uskontoa on kuin reikäleipä reiän ymärillä. Siinä on koko leipä, kokonainen elämä - ilman turhaa tyhjän mahdottomuuden, ikuisuuden tavoittelua. Ja juuri elämällään jokainen jättää jälkiä tulevaisuuteen. Imagine!


   • tosi on
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Elämä ilman uskontoa on kuin reikäleipä reiän ymärillä. Siinä on koko leipä, kokonainen elämä - ilman turhaa tyhjän mahdottomuuden, ikuisuuden tavoittelua. Ja juuri elämällään jokainen jättää jälkiä tulevaisuuteen. Imagine!

    Oletpa ahdasmielinen ihminen - et ainakaan vapaa ole. Lähes sairasta kohkaamista. Eikö valinnan pitäisi juuri olla vapaa ilman tuollaista kiihkoilua?


   • Humanisti-vapari
    tosi on kirjoitti:

    Oletpa ahdasmielinen ihminen - et ainakaan vapaa ole. Lähes sairasta kohkaamista. Eikö valinnan pitäisi juuri olla vapaa ilman tuollaista kiihkoilua?

    Noin tiukat syytökset ja "diagnoosit" taitavat olla juurikin kiihkoilua...

    Yritätkö sanoa, että elämä ilman uskonto on jotenkin puutteellista? Eikö minulla ole oikeus kuvaamaani elämänkatsomukseen ja maailmankuvaan? Ja jopa mainita siitä?

    Tiesitkö että ateismisa on 20 maassa säädetty kuolemantuomio. Aika ahdasmielistä?

    Jos jollakin usko iankaikkisuuden tavoitteluun halllitsee tätä elämää, se olkoon hänen asiansa. Suomessa ja maailmassa pitäisi vallita ajatuksen ja mielipiteen ilmaisun vapaus.


   • ilö
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Noin tiukat syytökset ja "diagnoosit" taitavat olla juurikin kiihkoilua...

    Yritätkö sanoa, että elämä ilman uskonto on jotenkin puutteellista? Eikö minulla ole oikeus kuvaamaani elämänkatsomukseen ja maailmankuvaan? Ja jopa mainita siitä?

    Tiesitkö että ateismisa on 20 maassa säädetty kuolemantuomio. Aika ahdasmielistä?

    Jos jollakin usko iankaikkisuuden tavoitteluun halllitsee tätä elämää, se olkoon hänen asiansa. Suomessa ja maailmassa pitäisi vallita ajatuksen ja mielipiteen ilmaisun vapaus.

    Suomessa saa olla ateisti. Muiden maailman asioihin voit vaikuttaa menemällä paikan päälle, koska esim. Afganistanissa ei lueta suomi24:sta.


  • OPETTAJA 567

   Helsingissä ET-opetus on laadukasta. KANNATTAA VAIHTAA, KOKEMUSTA ON

  • guarguar

   Olen todella pettynyt elämänkatsomustiedon opetukseen. Itsestäänselvyyksiä toisensa jälkeen. Opettaja on kiihko-ateisti, joka ei halua ottaa huomioon lapsen vakaumusta. Todella rasittava ihminen. Vaihdoin lapseni uskontoon ihan vain tuon opettajan takia. Kyllä kannatti. Paljon laajempi opintosisältö ja asiallinen opettaja.

   • Et-opelta

    Ev.lut. "oman uskonnon" oppisisältö on kyllä suppeampi kuin ET:n, joka on laaja-alainen. Kaikki opettajat ovat yksilöitä, samoin toki oppilaat ja heidän vanhempansakin.


   • et:ssä jankataan sam
    Et-opelta kirjoitti:

    Ev.lut. "oman uskonnon" oppisisältö on kyllä suppeampi kuin ET:n, joka on laaja-alainen. Kaikki opettajat ovat yksilöitä, samoin toki oppilaat ja heidän vanhempansakin.

    Ne samat asia käsitellään myös uskonnossa.


  • HyiSaatana

   Et on pelkkää uskontoa sisältävä aine ,pakko_optetaan musliemien tapoja ja halitaan kuin oltaisiin ystäviä ..

  • Sekulaarist

   Koulun eka luokalle menevistä eli vuonna 2011 syntyneistä 20,5 % on uskontokuntiin kuulumattomia.

   Heidän vanhempiensa ikäluokasta liki 40 % on uskontokuntiin kuulumattomia, mutta peruskoulussa olevista lapsista vain noin 6 % on oli (lv 16-17) elämänkatsomustiedon eli ET:n opetuksessa.

   Enemmän kuin joka kymmenennellä lapsella olisi oikeus ET-opetukseen, mutta hän ei pääse oikeuksiinsa. Lisäksi osa uskonnottomien vanhempien lapsista on kirkon jäseninä koulun "pakkouskonnossa", vailla vanhempiensa vapautta valita.

   Tämä kertoo uskonnollisesta painostuksesta, todellisesta tai kuvitellusta, jota koetaan päiväkodissa ja kouluissa. Monet uskontokuntiin kuulumattomat perheet eivät halua "tulla kaapista" koulussa peläten altistavansa lapsensa painostukseen, todelliseen tai kuviteltuun.

   Painostukseen ei ole kuitenkaan pakko alistua. Yhteiskunta maallistuu, sekulaaristuu koko ajan... Tarvitaan vapautusliikettä!? Rohkaisua, tukea,

   Toivottavasti NYT tällä viikolla yhä useampi ekaluokkalainen pääsee ET-opetukseen. Siihen voi vielä vaikuttaakin. Rehtorien pitäisi tukea uusien opetusryhmien syntyä.

   Ja ET-opetukseen voivat siirtyä myös jo koulussa olleet, nyt peruskoulun 2.-9. luokalle siirtyvät. Se on hyvä teko itselle ja muille. Rohkaisemisiin.

   Ps. Myös lukioon menevät voivat vaihtaa peruskoulun uskonnonopetuksen ET-kursseihin. Se avartaa myös jatko-opintoja ajatellen.

  • Anonyymi

   Elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ja -osuudet peruskoulussa vuodelta 2018 on julkaistu. ET:n oppilasosuudet ovat hiljakseen kiihtyvässä kasvussa ja ev.lut. uskonnon osuus laskussa. Alakoulussa ET:n oppilasosuus on 8,5 % ja Uudellamaalla 15,3 % ja Helsingissä 22,8 %. Useimmissa maaseutukunnissa ET-oppilaiden osuus on edelleen pieni.

   • Anonyymi

    Peruskoulun 1-9 luokkien keskimääräiset opiskelijaosuudet vuodesta 2010 vuoteen 2018 on kehittynyt seuraavasti:

    2010: ev.lut. 92,9%, et 3,2%
    2012: ev.lut. 91,9%, et 4,0%
    2014: ev.lut. 90,7%, et 4,9%
    2016: ev.lut. 89,2%, et 6,1%
    2018: ev.lut. 87,1%, et 7,7%
    Alakoulussa (1-6 luokat) ET:n oppilasosuus on 8,5 % ja yläkoulussa (7-9 luokat) se on 6,1 %. Alakoulussa kasvu vuosina 2016-2018 oli 1,9 prosenttiyksikköä ja yläkoulussa 0,9 prosenttiyksikköä.


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Joonas Rask viettänyt omasta

   mielestään kivaa iltaa hyvässä hengessä.. https://www.is.fi/sm-liiga/art-2000010582941.html
   Maailman menoa
   2
   2161
  2. Anni Sinnemäki pilasi tämän kaupungin

   Matti, 72, on myynyt jäätelöä Espalla 27 vuotta, mutta nyt hänelle riittää: "Anni Sinnemäki pilasi tämän kaupungin". Rep
   Maailman menoa
   21
   1652
  3. Nythän sitä sopii hallituksen lepäillä lomilla

   kun on Suomi saatu perikadon partaalle. Työpttömyys on huipussaan ja velkaa on vedetty kaksin käsin. Valtion yhtiöistä o
   Maailman menoa
   58
   1167
  4. J mies jos vain vielä voit

   Tule luo https://m.youtube.com/watch?v=F5pinBuBRwE&pp=ygUdam9zIHZhaW4gdmllbMOkIHZvaXQgdHVsZSBsdW8%3D Ikuisuutta ei van
   Ikävä
   13
   1022
  5. Onko sulla joku

   Suunnitelma jo olemassa
   Ikävä
   58
   927
  6. Mites ois nainen?

   Lähdettäisiinkö yhteiselle lenkille joku ilta? Vaikka sinne metsään. Olisi varmaan juteltavaa puolin ja toisin.
   Ikävä
   59
   902
  7. Koska kumpikaan ei saa sanaa suustaan

   niin miten olisi, jos opeteltaisiin viittomakieli ja hoidettaisiin kommunikointi sillä? Olisi varmasti helpompi murtaa j
   Ikävä
   55
   852
  8. Captain suuttui ja mustaksi muuttui

   Nyt on sitten laadittu oikein tiedote. Viimeksi oli siirtämässä laivojaan kun hävisi oikeudessa Savonlinnan kaupunkia va
   Savonlinna
   39
   820
  9. Kolme parasta piirrettä sinussa

   1 Huumorintaju 2 Turvallisuus 3 Sait minun parhaat puolet esiin Miehelle
   Ikävä
   19
   806
  10. Minua nainen vaivaa vähän yksi asia.

   No se vaan kun pidät minua epäilyttävänä ja jotenkin minulla on sellainen olo että kiinnität tekemisiini huomiota vähän
   Ikävä
   25
   763
  Aihe