VB 2010 express ongelma.

Pitäis saada yks formi pysymään päällinmäisenä, vaikka klikkaat johonkin muualle.
Niin miten se onnistuu?
VB6 meni koodilla, mutta enää ei onnistu samalla koodilla.

"Private Declare Function SetWindowPos& Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long)

Private Sub Form_Load()
SetWindowPos Form1.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3
End Sub"

Ei onnistu Visual basic 2010 expressissä.
Ilmoita


Form.TopMost = true;
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

VB 2010 express ongelma.

Pitäis saada yks formi pysymään päällinmäisenä, vaikka klikkaat johonkin muualle.
Niin miten se onnistuu?
VB6 meni koodilla, mutta enää ei onnistu samalla koodilla.

"Private Declare Function SetWindowPos& Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long)

Private Sub Form_Load()
SetWindowPos Form1.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3
End Sub"

Ei onnistu Visual basic 2010 expressissä.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta