6 tunnin työaika

Li Andersson väläytti 6 tunnin työajan kokeilua ja sen kehittelyä. Ihmettelen miten vähän aihe sai palstatilaa mediassa kun huomioi tämän päivän ongelmat maassamme.

Jos huomioimme todellisuuden,niin todellisuutta on elintasomme lasku tulevina vuosikymmeninä. Yhteiskunta ei tule selviämään elintason vaatimuksista juuri eriarvoisuuteen liittyen. Ansiotyötä tulevaisuudessa on joka tapauksessa jaettava, jos mielimme maamme asiat rauhaisina.

Itse olen 90-luvulla ollut kokeilussa 6.5/ h 3 vuorotyössä ja kokemuksesta jäi erittäin positiivinen mielikuva. Jaksaminen ja ajankulu työssä oli aivan eri tasolla kuin normaali vuorossa, joka näkyi myös tehokkuudessa. Luovuimme pekkaspäivistä, jolla tulimme työnantajaa vastaan palkkakustannuksissa. Toisaalla pekkaspäivistä ei lyhennetyllä työajalla ole enää merkitystä.Vuosiansio/kin pysyi lähes ennallaan.

Jos 6/h työaika yleistyisi, niin yritysten kilpailukyky paranisi ja erikoisesti työpaikkojen lisääntyessä verorahoilla pyöritetty työttömyysavustusten / kelan kautta tulisi malkoinen säästö. Parasta olisi myös nuorisotyöttömyyden aleneminen ja sen seuraukset.
Ilmoita


Riippuu ihan ja täysin mitä työtä tekee. Suorittavassa työssä, jossa päivät toistuvat lähes samanlaisina kiinteine rutiineinensa, niin lyhyt työpäivä 4,5h-6h puoltaa paikkansa. Olemme siirtymässä robottien aikakauteen. Esineiden internet etc. Monet nykyiset työt tullaan jatkossa tekemään robottien/älykkäiden ohjelmistojen avulla. Työaika ja ihmisen työpanos ja toimeentulo tullaan määrittämään uudella tavalla seuraavien 20 vuoden aikana. Perustulo,kansalaispalkka. Nämä tällä hetkellä pohdinnassa. Kapitalismi joutuu määrittämään ansaintalogiikkansa myös uusiksi. Ilman asiakkaita (ihmiset) kapitalismi ei toimi. Jännä nähdä mitä seuraavan 20 v aikana tapahtuu. Mitä tapahtuu palkkatyölle ? Palkkatyöhän kehitettiin teollisen vallankumouksen tarpeisiin. Sitä ennen ei ollut palkkatyötä olemassakaan.
1 VASTAUS:
Niimpä. Robotti ja teknologian povataan mullistavan edelleen työelämää,- mutta todellisuus on miten koko teollisuus toimii kulutuksen tarpeiden tyydyttämänä. Jos teknologia siirtä työn pois ihmiseltä, niin kulutus näivettyy ja näin koko muutos on oman oksan sahaamista. Lisäksi, jos ei ole työtä ei ole vertotusta ja verokertymiä. Kuka maksaisi kansalaispalkan, jolla ihminen tulisi toimeen? Velaksi elämisen autuuden olemme jo kokeneet.

Sehän se hulluinta yritystoiminnassa / ihmisessä onkin, että kuvittelee rahan sitomisen tuovan autuuden ja jatkuvuuden. Itse en usko alkuunkaan, että joku tekisi ja antaisi robotti toiminnasta tulevan hyödyn ilmaiseen jakeluun.Ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen.
Punainen lanka edelleen on, miten teollisuus toimiakseen tarvitsee tuotteita ostavan ja kuluttavan ihmisen. Tuohon liittyen ansiotyö tulisi jakaa tasaisemmin ja siten teknologian hyöty tulisi tasapuolisemmin hyödynnettyä.Ostokyky tasapuolisempi.

Itse uskon edelleen, miten lyhennettyyn työaikaan moni mielistyisi, jos saisi sen kokea käytännön tasolla. Jopa elintasoaan laskemalla.
+Lisää kommentti
Työajan leikkaus kahdeksasta tunnista kuuteen vaatii myös palkan leikkausta vähintään 75 % aiemmasta. Kun ottaa huomioon työntekijöiden yleisen laiskuuden Suomessa, työpaikalla somettamisen ja jatkuvat tupakkatauot, kohtuullinen palkanalennus olisi mielestäni 60 %:iin nykyisestä tasosta.
Ilmoita
Ei tämä kuudentunnin työaika ihan ongelmaton ole. Ranskassa on lyhennetty työaikaa ja työpaikkojen määrä ja työ monella alalla pieneni, koska eräille työantajille tuli siitä lisää henkilöstön hallinto ym. kuluja sisältäen työntekijä kohtaiset työvälineen ,työasut ja niiden huolto jne. TUottavuus kylläkin hieman nousi, mutta monella allalla se ei konpensoinut lisääntyneitä kuluja. Työttömyyttä se alensi vain hyvin vähän .

Työajan lasku ja palkan lasku suhteessa työajan laskuun poistasi yllä mainitut ongelmat, mutta kuka työssäoleva haluaa ja hyväksyy näin suuren palkanalennuksen varsikin kuin monella työssäolevalla on paljon velkaa jota pitää maksaa takaisin. No tietenkin voisi olla mahdollista kompensoida bruttotulojen pieneneminen verotuksella jolloin nettopalkka olisi kuitenkin kutakuinkin sama kuin tehdessä 2 tuntia päivässä enemmän työtä.
Ilmoita
Kysy kehityskeskustelussa
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

6 tunnin työaika

Li Andersson väläytti 6 tunnin työajan kokeilua ja sen kehittelyä. Ihmettelen miten vähän aihe sai palstatilaa mediassa kun huomioi tämän päivän ongelmat maassamme.

Jos huomioimme todellisuuden,niin todellisuutta on elintasomme lasku tulevina vuosikymmeninä. Yhteiskunta ei tule selviämään elintason vaatimuksista juuri eriarvoisuuteen liittyen. Ansiotyötä tulevaisuudessa on joka tapauksessa jaettava, jos mielimme maamme asiat rauhaisina.

Itse olen 90-luvulla ollut kokeilussa 6.5/ h 3 vuorotyössä ja kokemuksesta jäi erittäin positiivinen mielikuva. Jaksaminen ja ajankulu työssä oli aivan eri tasolla kuin normaali vuorossa, joka näkyi myös tehokkuudessa. Luovuimme pekkaspäivistä, jolla tulimme työnantajaa vastaan palkkakustannuksissa. Toisaalla pekkaspäivistä ei lyhennetyllä työajalla ole enää merkitystä.Vuosiansio/kin pysyi lähes ennallaan.

Jos 6/h työaika yleistyisi, niin yritysten kilpailukyky paranisi ja erikoisesti työpaikkojen lisääntyessä verorahoilla pyöritetty työttömyysavustusten / kelan kautta tulisi malkoinen säästö. Parasta olisi myös nuorisotyöttömyyden aleneminen ja sen seuraukset.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta