Herätys Anu Huovinen ja Pelastakaa Lapset ry

Tiedonväritystä

Arvoisa aluepäällikkö Anu Huovinen ja Pelastakaa Lapset ry- Mihin "tietonne" perustuvat?

Esitämme huolemme Pelastakaa Lapset ry:n verkkolehdessään markkinoiman traumaterapian ja dissosiatiivisen identiteettihäiriön diagnostiikan pätevyydestä ja ohjeidenmukaisuudesta ja aiomme pyytää Psykologiliiton ja Valviran kantaa Pelastakaa Lapset ry:n traumaterapiakäytäntöihin: http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/dissosiaatiohairio-on-lottovoitto-lastensuojelulaitokselle

Pyydämme myös vastauksia Jari Sinkkosen Jyväskylän Perhehoitopäivien esityksen herättämiin kysymyksiin:

-Mihin tutkimustietoon perustuu Sinkkosen väite:"Myöhemmin sijoitettavat lapset ovat jo ennen syntymää ja heti sen jälkeen tilastollisesti muista poikkeavia."

-Mihin tutkimustietoon perustuu väite kodin ja sijaishuollon välillä pompoteltavista lapsista, mikä osuus pompottelusta on sijaishuoltopaikkojen välistä ja kuinka paljon näitä lapsia on todettu olevan Suomessa?" "Lasta on pompoteltu kodin ja useiden sijoituspaikkojen välillä (jopa 30 sijoitusta 8-vuotiaalla tytöllä)".

-Mihin tutkimustietoon perustuvat sijaishuollon riskikartoitukset ja -ennusteet, kuka niitä tekee, kenen valvomana ja millaisin menetelmin? "Sijaisvanhemmat tai perhekodin aikuiset tarvitsevat kaiken mahdollisen tiedon lapsesta ja erilaisten riskien kartoituksen ja ennakoinnin."
Kysymme, oletteko tietoisia siitä, että sijoitettujen tietosuojan rikkominen on johtanut vakaviin oikeusturvaongelmiin ja tahallisiin yrityksiin pitkittää sijoituksia?

-Miksi Pelastakaa Lapset ry haluaa nähdä lapsen kiintymyksen vanhempiin ja sijaisvanhempiin toisensa poissulkevina? "Osa lapsista pysyy lojaaleina biovanhemmille, osa pystyy kiintymään uusiin aikuisiin."

-Ollaanko Pelastakaa Lapset ry:ssä tietoisia että PeLa:n suositukset "Ensisijaista on kuitenkin tukea alussa lapsen/nuoren kiinnittymistä sijoituspaikan aikuisiin" ovat niin lastensuojelulain kuin Lapsen Oikeuksien Sopimuksen vastaisia ja ovat johtaneet sijoitettujen lasten ja heidän sukulaistensa laittomiin tapaamisrajoituksiin?
Oikeusasiamies on todennut, " ettei lastensuojelulaki tunne sellaista siirtymä- tai rauhoittumisaikaa, jolloin lapsen tapaamisia tai muuta yhteydenpitoa olisi mahdollista vähentää tai tapaamisissa voitaisiin pitää taukoa sillä perusteella, että lapsen vakiintuminen säännönmukaisesti edellyttäisi sitä. Lapsen yhteydenpitoa koskevilla ratkaisuilla tulee aina olla lain mukaiset perusteet, joiden taustalla on lapsen yksilölliset olosuhteet ja lapsen etu. Ainoastaan nämä perusteet voivat oikeuttaa tapaamisten vähentämisen myös sijoituksen alussa. (2833/3/13*)"

-Ollaanko Pelastakaa Lapset ry:ssä tietoisia siitä, että PeLa:n käsitys siitä, että lapsella/nuorella on oltava turvallinen kiintymyssuhde sijaisperheeseen, ennen kuin hän voi aloittaa terapiaprosessin johtaa usein lasten ja vanhempien laittomiin tapaamisrajoituksiin ja lasten terapioiden tarpeettomaan viivästymiseen ja sijoitusten pitkittymiseen? Mihin tutkimustietoon ja -näyttöön suositus nojaa? Miten ja kenen toimesta turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen sijaisperheeseen todennetaan/ mitataan ?

Kysymme myös miksi Pelastakaa Lapset ry nojaa hoitokäytännöissään psykoanalyysipohjaisiin menetelmiin ja käytäntöihin, vaikka psykoanalyysi perustuu virheelliseen biologiseen tietopohjaan, on mahdotonta testata ja kumottu niiltä osin kuin sitä voi testata (Hamilo, 2007, 84)?

Kiinnitämme huomiota myös omaan esitykseenne perhehoidon päivillä Jyväskylässä 10.11. 2016. Esititte mm. seuraavia väitteitä tukeutuen tutkimukseen, jossa on jo vuonna 2010 todettu tuloksia vääristävä aikajanavirhe. Ote esityksestänne:

Ns. lapsiuhritutkimus

(Ellonen & Pösö 2010, 38):

"Fyysinen väkivalta:
joka kymmenes sijoitettu lapsi on kokenut, merkittävästi vähemmän kuin omassa perheessään asuvat, vähemmän on tukistamista, muuta fyysistä väkivalta lähes saman verran (tönimistä, ravistelua)
Fyysisestä väkivallasta ilmoitetaan jonkun verran enemmän sijaisperheissä kuin laitoksissa

Henkinen väkivalta:
42 % sijoitetuista ilmoittaa henkisestä väkivallasta (= vähemmän kuin perheessään asuvat). Haukkumista on vähemmän, väkivallalla uhkaamista lähes yhtä paljon "

Siteeraamanne Ellosen ja Pösön kiistanalaisen tutkimuksen aikajanavirheestä on raportoinut professori Timo Saloviita jo vuonna 2010. Oletteko tietoinen tästä?

Professori Timo Saloviita: LASTEN VÄKIVALTAKOKEMUKSET KOTONA JA SIJAISHUOLLOSSA: LAPSIUHRITUTKIMUS 2008 UUDELLEEN TULKITTUNA

"Kirjoittajien saamat ”yllättävät” ja aikaisemman tutkimuksen kanssa ristiriitaiset tulokset ovat todellisuudessa tutkimusmetodin aiheuttamia artefakteja. Tehty virhe on yksinkertainen. Kun tutkitaan väkivallan esiintyvyyttä väestössä, on tarpeen suhteuttaa saadut esiintymiskerrat paitsi tutkittujen lukumäärään, myös ajan kulumiseen. On kai selvää, että vuodessa ehtii tapahtua enemmän väkivallantekoja kuin kuukaudessa. "http://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/professori-saloviita-lapsiuhritutkimus-uudelleentulkittuna ... jatkuu

0

<50

  Vastaukset

   Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

   Luetuimmat keskustelut

   1. Vastaamoon tehty ehkä kaksi tietomurtoa - kertoo Yle.

    https://yle.fi/uutiset/3-11612331 Tietoa tihkutetaan tipoittain. Uutta katastrofia pukkaa Vastaamon osalta. Eiliseen asti kyse oli vain yhdestä hakker
    Maailman menoa
    339
    4452
   2. Laittoko Stefan instan yksityiseksi

    Stefanin insta yksityinen
    Kotimaiset julkkisjuorut
    107
    2658
   3. Autoilun päästöt

    Hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006698934.html Liikenteen päästöt ei
    Maailman menoa
    334
    1268