Elatusmaksun laskentapaikka aina lapsen kotikunta?

Haavis-amanda

Miten on, eli eikö elatusmaksu aina lasketa lasten kotikunnan lastenvalvojalla eikä missään muualla?

76

1766

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • EILASKETA

   Lapsia koskevat asiat ovat yksinomaan vanhempien välisiä keskinäisiä- ja vapaaehtoisia sopimusasioita,
   joista lapsen vanhemmat yksinomaan yhdessä päättävät- vanhemmat voivat olla myös päättämättä. Mistään lapsia koskevista asioista vanhempien ei ole pakko sopia- eikä vahvistuttaa siten mitään lapsia koskevia sopimuksia
   lapsiaan koskevassa asiassa tuomioistuimessa tai lasten
   valvojalla.

   Kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole
   lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli- lastenvalvojalla ei ole päätöksenteko- oikeutta, eikä siten
   oikeutta edes ottaa kantaa vanhempien välisiin lapsiansa
   koskeviin sosimusasioihin ja/ tai mahdollisen vanhempien
   välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön viranhoidossaan- ja/ tai laatia vanhempien välisiä keskinäisiä
   - ja vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta.

   Vanhemmat tekevät itse mahdolliset vanhempien väliset
   keskinäiset- ja vapaaehtoiset sopimukset lapsiaan koskevassa
   asiassa- jotka molempien vanhempien pyynnöstä tuomioistin
   tai lastenvalvoja viranhoidossaan vahvistuttaa vanhempien yhteisesti haluamallaan tavalla-

  • Haavis-amanda

   Ok. Eli lasten isä voi vaatia elatiksen rvioinnin kotikunnassaan? Mikä se julkisuuslakijuttu on josta lastenvalvoja mainitsi? Eli että lastenvalvojan taattava, että molemmilla vanhemmilla oltava mahdollisuus nähdä elatusvelvollisten lastenvalvojalle tuomansa nettotulo- yms kuitit? Voiko lastenvalvoja sanoa ettei halua antaa esim etävanhemman palkkatietoja vaikka olen itse ne omalta kohdaltani toomittanut?

   • EIKLASKETA

    Et siis ymmärtänyt; aina voi vaatia, mutta vanhempien ei
    tarvitse mennä lastenvalvojalle- eikä tarvitse sopia lastensa asioista sosiaalitoimessa/ lastenvalvojalla eikä muuallakaan.

    Kunhan lastenvalvoja heittää jonkun epämääräisen "julkisuus laki"-jutun ym. jota ei oikeasti edes ole lapsia koskevassa asiassa, jotta saisi vanhemmat hämmentyneeksi, pelon valtaan ja toimimaan itse haluamallaan tavalla rikkoessaan "viranoais-"
    menettelyssään virkavelvollisuuttaan syyllistyessään viranomais menettelyssään rikokseen-

    Eikä lastenvalvoja voi vaatia vanhemmilta yhtään mitään;
    lastenvalvoja ei ole asianosainen- ja sopimusosapuoli- myöskään vanhemmilla ei ole mitään oikeutta ja/ tai mahdollisuutta nähdä toistensa nettotulo- yms kuitteja,

    koska lastrnvalvojalle ei tarvitse edes mennä- eikä lasten valvojalle ja/ tai lapsen toiselle vanhemmalle tarvitse esittää mitään henkilökohtaisia tulo yms. varallisuustietoja.

    Lastenvalvojalla ei ole oikeutta esittää ilman toisen vanhemman suostumusta toisen osapuolen salassa pidettäviä henkilö kohtaisia tulo/ palkkatietoja yms.

    Mikäli asia käsitellään tuomioistuimessa- saa molemmat
    vanhemmat tiedoksi toistensa tulo/ palkkatiedot- tosin nekin voivat olla virheellisiä-

    Lapsia koskevat asiat ovat yksinomaan vanhempien välisiä keskinäisiä- ja vapaaehtoisia sopimusasioita, joista lapsen vanhemmat yksinomaan yhdessä päättävät- vanhemmat voivat olla myös päättämättä. Mistään lapsia koskevista asioista vanhempien ei ole pakko sopia- eikä vahvistuttaa siten mitään lapsia koskevia sopimuksia lapsiaan koskevassa asiassa tuomioistuimessa tai lasenvalvojalla.

    Kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole
    lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli- lastenvalvojalla ei ole päätöksenteko- oikeutta, eikä siten
    oikeutta edes ottaa kantaa vanhempien välisiin lapsiansa
    koskeviin sosimusasioihin ja/ tai mahdollisen vanhempien
    välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön viranhoidossaan- ja/ tai laatia vanhempien välisiä keskinäisiä
    - ja vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta.

    Vanhemmat tekevät itse mahdolliset vanhempien väliset
    keskinäiset- ja vapaaehtoiset sopimukset lapsiaan koskevassa
    asiassa- jotka molempien vanhempien pyynnöstä tuomioistin
    tai lastenvalvoja viranhoidossaan vahvistuttaa vanhempien yhteisesti haluamallaan tavalla-

    Kannattaa sopia lasten yhteishuollosta, vuoroasumisesta-
    ja ettei elatusta suoriteta, lapsen lähivanhempi suorittaa
    lapsen toiselle vanhemmalle puolet saamastaan lapsilisästä
    ja verotuksen lapsivähennyksestä lapsen edun mukaisena
    lapsen parhaaksi.


   • Yesperis

    "Lastenvalvojalla ei ole oikeutta esittää ilman toisen vanhemman suostumusta toisen osapuolen salassa pidettäviä henkilö kohtaisia tulo/ palkkatietoja yms."

    - eikö elatusasioita sovittaessa ole yleinen tapa, että vanhemmat vievät tositteensa lastenvalvojalle joka virkansa puolesta arvioi elatusavun ja tällöin vanhemmilla mahdollisuus tutustua elatusavun arviointiin käytettyihin kuittehin ja tositteisiin?
    -voiko siis lastenvalvoja yksipuolisesti päättää mainitsemaasi oikeuteen perustuen, että näyttää vaikka etävanhemman tiedot lähivanhemmalle muttei näytä lähivanhemman tietoja etävanhemmalle?


   • EILASKETA
    Yesperis kirjoitti:

    "Lastenvalvojalla ei ole oikeutta esittää ilman toisen vanhemman suostumusta toisen osapuolen salassa pidettäviä henkilö kohtaisia tulo/ palkkatietoja yms."

    - eikö elatusasioita sovittaessa ole yleinen tapa, että vanhemmat vievät tositteensa lastenvalvojalle joka virkansa puolesta arvioi elatusavun ja tällöin vanhemmilla mahdollisuus tutustua elatusavun arviointiin käytettyihin kuittehin ja tositteisiin?
    -voiko siis lastenvalvoja yksipuolisesti päättää mainitsemaasi oikeuteen perustuen, että näyttää vaikka etävanhemman tiedot lähivanhemmalle muttei näytä lähivanhemman tietoja etävanhemmalle?

    EI OLE YLEINEN TAPA-
    ON LAPSEN TARKOITUSHAKUISEN VIERAANNUTTAJA "ÄIDIN- JA VIRANOMAISTEN"; YHDESSÄ SOPIMA- JA TARKOITUSHAKUISESTI "VIRANOMAIS-" MENETTELYSSÄ JÄRJESTÄMÄ, TOTEUTTAMA NS. "YLEINEN TAPA".

    LASTENVALVOJALLA EI OLE OIKEUTTA OTTAA KANTAA VANHEMPIEN VÄLISIIN LAPSIANSA KOSKEVIIN KESKINÄISIIN- JA VAPAAEHTOISIIN SOPIMUSASIOIHIN VIRANHOIDOSSAAN;

    EI OIKEUTTA OTTAA KANTAA MAHDOLLISEN VANHEMPIEN VÄLISEN KESKINÄISEN- JA VAPAAEHOISEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖÖN VIRANHOIDOSSAAN- JA/ TAI LAATIA VANHEMPIEN VÄLISIÄ KESKINÄISIÄ- JA VAPAAEHTOISIA MAHDOLLISIA SOPIMUKSIA VANHEMPIEN PUOLESTA.

    LASTENVALVOJALLA EI OLE OIKEUTTA OTTAA KANTAA VANHEMPIEN VÄLISIIN LAPSIANSA KOSKEVIIN KESKINÄISIIN- JA VAPAAEHTOISIIN SOPIMUSASIOIHIN VIRANHOIDOSSAAN; EIKÄ SITEN OLE LAILLINEN- JA
    YLEINEN TAPA, "että vanhemmat vievät tositteensa lasten-valvojalle joka virkansa puolesta arvioi elatusavun ja tällöin vanhemmilla mahdollisuus tutustua elatusavun arviointiin käytettyihin kuittehin ja tositteisiin".

    EDELLÄ ON TODETTU PERUSTEETON- JA LAIVASTAINEN
    VIRANOMAISMENETTELY; JOLLOIN LASTENVALVOJA SYYLLISTYY KIISTATTA VIRANHOIDOSSAAN VIRKAVELVOLLISUUKSIEN VASTAISEEN MENETTELYYN-

    SIIS TARKOITUSHAKUISEEN RIKOLLISEEN MENETTELYYN VIRANHOIDOSSAAN; JOKA TULEE SAATTAA TUOMIO-ISTUIMEN RATKAISTAVAKSI.

    KUMOTEN LASTENVALVOJAN PERUSTEETTOMAN, LAIN-VASTAISEN MENETTELYN JA VAATIA KUNNAN SOSIAALI-TOIMELTA/ LASTENVALVOJALTA VAHINGONKORVAUSTA, VIRALTAPANOA- JA OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMISTA KORKOINEEN- JA KULUINEEN; LAPSEN VANHEMMILLE, VAHINGON KÄRSIJÄLLE, ASIAOSAISILLE.

    KUNNAN SOSIAALITOIMI/ LASTENSUOJELU, LASTEN-VALVOJA EI OLE LAPSIA- JA LAPSEN HUOLTOA, ASUMISTA/ TAPAAMISOIKEUTTA, TIEDOKSISAANTOA, ELATUSTA YM. KOSKEVASSA ASIASSA ASIASNOSAINEN- JA SOPIMUSOSA PUOLI.

    Vanhempien ei tarvitse mennä lastenvalvojalle- eikä tarvitse sopia lastensa asioista sosiaalitoimessa/ lastenvalvojalla eikä muuallakaan.

    Kunhan lastenvalvoja heittää jonkun epämääräisen "julkisuus laki"-jutun ym. jota ei oikeasti edes ole lapsia koskevassa asiassa, jotta saisi vanhemmat hämmentyneeksi, pelon valtaan ja toimimaan itse haluamallaan tavalla rikkoessaan "viranoais-"
    menettelyssään virkavelvollisuuttaan syyllistyessään viranomais menettelyssään rikokseen-

    Eikä lastenvalvoja voi vaatia vanhemmilta yhtään mitään;
    lastenvalvoja ei ole asianosainen- ja sopimusosapuoli-
    myöskään vanhemmilla ei ole mitään oikeutta ja/ tai mahdollisuutta nähdä toistensa nettotulo- yms kuitteja,
    koska lastenvalvojalle ei tarvitse edes mennä- eikä lasten valvojalle ja/ tai lapsen toiselle vanhemmalle tarvitse
    esittää mitään henkilökohtaisia tulo yms. varallisuustietoja.

    Lastenvalvojalla ei ole oikeutta esittää ilman toisen
    vanhemman suostumusta toisen osapuolen salassa
    pidettäviä henkil kohtaisia tulo/ palkkatietoja yms.

    Mikäli asia käsitellään tuomioistuimessa- saa molemmat
    vanhemmat tiedoksi toistensa tulo/ palkkatiedot- tosin nekin voivat olla virheellisiä-

    Lapsia koskevat asiat ovat yksinomaan vanhempien välisiä keskinäisiä- ja vapaaehtoisia sopimusasioita, joista lapsen vanhemmat yksinomaan yhdessä päättävät- vanhemmat voivat olla myös päättämättä. Mistään lapsia koskevista asioista vanhempien ei ole pakko sopia- eikä vahvistuttaa siten mitään lapsia koskevia sopimuksia lapsiaan koskevassa asiassa tuomioistuimessa tai lastenvalvojalla.

    Kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole
    lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli- lastenvalvojalla ei ole päätöksenteko- oikeutta, eikä siten
    oikeutta edes ottaa kantaa vanhempien välisiin lapsiansa
    koskeviin sopimusasioihin ja/ tai mahdollisen vanhempien
    välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön viranhoidossaan- ja/ tai laatia vanhempien välisiä keskinäisiä
    - ja vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta.

    Vanhemmat tekevät itse mahdolliset vanhempien väliset
    keskinäiset- ja vapaaehtoiset sopimukset lapsiaan koskevassa
    asiassa- jotka molempien vanhempien pyynnöstä tuomioistuin
    tai lastenvalvoja viranhoidossaan vahvistuttaa vanhempien yhteisesti haluamallaan tavalla-

    Kannattaa sopia lasten yhteishuollosta, vuoroasumisesta- ja ettei elatusta suoriteta, lapsen lähivanhempi suorittaa lapsen toiselle vanhemmalle puolet saamastaan lapsilisästä ja verotuksen lapsivähennyksestä lapsen edun mukaisena lapsen parhaaksi.

    Koska lastenvalvoja ei ole lapsia koskevassa asiassa asianosainen - ja sopimusosapuoli-, lastenvalvoja ei voi siten myöskään yksi-puolisesti päättää viranhoidossaan yhtään mitään,
    lastenvalvojalla ei ole siten myöskään mitään päätöksenteko-oikeutta lapsianne koskevassa asiassa, ainoastaan "sovittelijan rooli"; johon ei tarkoitushakuisessa, sairaassa lainvastaisessa "viranomais-" sekoilussa "lastenvalvojana" oikeasti kykene, siis "lastenvalvojalla" ei ole kysymykseesi liittyen mitään oikeutta päättää myöskään yksipuolisesti esittäen lapsen vanhempien
    tulo- ja/ tai varallisuustietoja lapsen vanhemmille puolin tai toisin


  • mjgdj

   taas raisiolainen jyllää..

   Lastenvalvoja on lasten asuinpaikan mukaan. Sinne tositteet ja todistukset molempien tuloista ja menoista asui etä vaikka 1000km päässä.

   • Semifiiro

    Lasten asuinpaikan lastenvalvoja on velvollinen tekemään ne laskelmat. Ei niitä saa alkaa kukaan vaatimaan, että muualla ja siten hidastuttaa elatusavun laskentaa.


   • mjgdj

    Taas Raision kaupungin sosiaalitoimen/ "lastensuojelun, lastenvalvojan" tarkoitushakuisesti järjestämä "yksinhuoltaja" jyllää..

    Lastenvalvojalle ei tarvitse mennä lastensa asuinpaikan mukaisesti- eikä muutoinkaan minkään asian johdosta-
    sosiaalitoimelle/ "lastenvalvojalle" ei tarvitse myöskään
    toimittaa mitään tietoja/ "tositteet ja todistukset
    molempien tuloista ja menoista asui etä vaikka 1000km
    päässä".

    Lapsia koskevat asiat ovat yksinomaan vanhempien välisiä keskinäisiä- ja vapaaehtoisia sopimusasioita, joista lapsen vanhemmat yksinomaan yhdessä päättävät-
    vanhemmat voivat olla myös päättämättä. Mistään lapsia koskevista asioista vanhempien ei ole pakko sopia- eikä vahvistuttaa siten mitään lapsia koskevia sopimuksia
    lapsiaan koskevassa asiassa tuomioistuimessa tai lasten valvojalla.

    Kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole
    lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli-

    lastenvalvojalla ei ole päätöksenteko- oikeutta, eikä siten
    oikeutta edes ottaa edes kantaa vanhempien välisiin lapsiansa
    koskeviin sopimusasioihin- ja/ tai mahdollisen vanhempien
    välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön viranhoidossaan- ja/ tai laatia vanhempien välisiä keskinäisiä
    - ja vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta.

    Vanhemmat tekevät itse mahdolliset vanhempien väliset
    keskinäiset- ja vapaaehtoiset sopimukset lapsiaan koskevassa
    asiassa- jotka molempien vanhempien pyynnöstä tuomioistuin
    tai lastenvalvoja viranhoidossaan vahvistuttaa vanhempien yhteisesti haluamallaan tavalla-

    Kannattaa sopia yhteishuollosta, vuoroasumisesta- ja ettei
    elatusta suoriteta puolin ja/ tai toisin- ja pyytää yhteisellä
    hakemuksella käräjäoikeuden päätöstä/ vahvistusta lapsen
    edun mukaisena.

    Lastenvalvojaa ei asiassa tarvita;
    Kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole
    lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli.


   • Evbeejdljd

    Joo. Ei elämässä ole muuta pakollista kuin kuolema.


   • Evbeejdljd
    Evbeejdljd kirjoitti:

    Joo. Ei elämässä ole muuta pakollista kuin kuolema.

    Joo. Ei elämässä ole muuta pakollista kuin vieraannuttaja
    "äidin- ja viranomaisten" kuolema.


  • Haavis-amanda

   Asia selvä. Menin sitten hyvässä uskossa antamaan omat tietoni lastenvalvojalle elatusmaksuni tarkastamista varten ja olin sairaalassa sen elatusneuvottelun ajan tyräleikkauksessa. Exä oli vienyt omansa ja olivat lastenvalvojan kanssa arvioineet elarit ja sain ehdotuksen elarin määrästä, mutten saa tietää mitään exän tuloista tai hänen elatuskyvystänsä, koska lastenvalvojan ei tarvitse antaa tietoja vaikka olen asian osallinen. Hyvä kun eivät kuitenkaan alushousuihini halunneet kurkistaa.

   • EILASKETA

    ei mitään merkitystä "lastenvalvojan" ehdotuksella;
    lastenvalvoja ei ole asianosainen- ja sopimusosapuoli
    eli lastenvalvoja ei saa- eikä edes ole oikeutettu
    ehdotella vanhemmille mitään vanhempien välisessä keskinäisessä- ja vapaaehtoisessa, vanhempien lapsiaan koskevassa sopimusasiassa, mm. lapsen elatuksessa- lastenvalvoja voi ainoastaan sovitella ja sovitteluunkaan
    ei ole pakko suostua- vanhemmat päättävät itse lastensa asioista- tekevät halutessaan itse keskinäisen- ja
    vapaaehtoisen sopimuksen ilman lastenvalvojaa ja
    pyytävät halutessaan sopimukseensa käräjäoikeuden
    vahvistusta yhteisellä hakemuksella lapsen edun
    mukaisena- Käräjäoikeus antaa sitten kirjallisessa
    menettelyssä päätöksen vanhempien yhdessä haluamalla
    tavalla, koska tällöin ei ole riitaa elatusavun määrästä oli
    se sitten 0 eur tai 300 eur tai jotain siltä väliltä. Mitään sopimuksia ei ole siten siis pakko tehdä- eikä edes mennä mihinkään keskusteluihin sosiaalitoimeen/ lastenvalvojalle. Vanhemmat päättävät lastensa asiat.Lastenvalvojaa ei
    asiassa tarvita; kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lasten
    valvoja ei ole lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli.


   • Vittukunoletuuno

    Jos se on yli 300 eur, niin haetaanko päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta?


   • EILASKETA
    Vittukunoletuuno kirjoitti:

    Jos se on yli 300 eur, niin haetaanko päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta?

    aina hakemus käräjäoikeuteen, mikäli vanhemmat haluaa yhteisellä hakemuksella vahvistusta-


   • Vittukunoletuuno

    Eli jos vanhemmat yhdessä päättävät, että elatusapu 0-300 €/kk, niin se käräjäoikeuteen yhteisellä hakemuksella, mutta yli 300 €/kk viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Ja sekin sitten yhteisell hakemuksella?


   • EILASKETA
    Vittukunoletuuno kirjoitti:

    Eli jos vanhemmat yhdessä päättävät, että elatusapu 0-300 €/kk, niin se käräjäoikeuteen yhteisellä hakemuksella, mutta yli 300 €/kk viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Ja sekin sitten yhteisell hakemuksella?

    Vanhempien ei tarvitse halutessaan sopia mitään elatuksesta; voivat joko sopia- tai olla sopimatta, voivat sopia myös keskinäisellä sopimuksella ilman tuomioistuimen tai lasten
    valvojan vahvistuttamista- mahdollisen vanhempien välinen keskinäinen sopimus voidaan vahvistuttaa joko lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa; mikäli lastenvalvoja tai äiti ei kuitenkään ole tolkuissaan, täyspäinen ja yhteistyöhaluinen voidaan sopimus vahvistuttaa vanhempien niin halutessa yhteisellä hakemuksella käräjäoikeudessa. Hallinto-oikeus ei käsittele- eikä anna siten päätöstä lapsia koskevassa asiassa mm. elatuksesta


   • Haavis-amanda

    Eli elatusmaksusta ei tarvitse edes sopia? Entäpä jos vanhemmat haluavat elättää lapsiaa elatuskykyjensä mukaan ja haluavat sopia asian eli tehdä elatussopimuksen ja lasketuttaa elatusavun määrä lastenvalvojalla?
    Miten tällaisessa tilanteessa toimitaan eli toimitaanko lasten kotikunnan lastenvalvojan kanssa vai voiko sen laskea vaikka etävanhemman kotipaikan lastenvalvojalla vai suoraan vaan käräjäoikeuden kautta vanhempien yhteisellä hakemuksella. Kenet vanhemmat haastavat, jos se on yhteinen hakemus?


   • sossupaholainen
    Haavis-amanda kirjoitti:

    Eli elatusmaksusta ei tarvitse edes sopia? Entäpä jos vanhemmat haluavat elättää lapsiaa elatuskykyjensä mukaan ja haluavat sopia asian eli tehdä elatussopimuksen ja lasketuttaa elatusavun määrä lastenvalvojalla?
    Miten tällaisessa tilanteessa toimitaan eli toimitaanko lasten kotikunnan lastenvalvojan kanssa vai voiko sen laskea vaikka etävanhemman kotipaikan lastenvalvojalla vai suoraan vaan käräjäoikeuden kautta vanhempien yhteisellä hakemuksella. Kenet vanhemmat haastavat, jos se on yhteinen hakemus?

    Elatusavusta ei tarvitse sopia. Mutta jos lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai oikeuden tuomiota, ei elatusapua voi ulosmitata, jos elatusvelvollinen ei maksa. Elatusapua ei tarvitse välttämätä "laskea", laskuohjeet ovat vain suosituksia, vaan jos vanhemmat pääsevät sopimukseen keskenään, niin he voivat esittää sen lapsen kotikunnan lastenvalvojalle, joka vahvistaa sen.


   • sossuääliöpaholainen
    sossupaholainen kirjoitti:

    Elatusavusta ei tarvitse sopia. Mutta jos lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai oikeuden tuomiota, ei elatusapua voi ulosmitata, jos elatusvelvollinen ei maksa. Elatusapua ei tarvitse välttämätä "laskea", laskuohjeet ovat vain suosituksia, vaan jos vanhemmat pääsevät sopimukseen keskenään, niin he voivat esittää sen lapsen kotikunnan lastenvalvojalle, joka vahvistaa sen.

    unohditko ettei "lastenvalvojalla"-
    siis sinulla ole oikeasti edes oikeutta ottaa kantaa vanhempien välisiin lapsiansa koskeviin keskinäisiin- ja vapaaehtoisiin mahdollisiin sopimuksiin, ei oikeutta ottaa kantaa mahdollisen vanhempien välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön ja/ tai laatia vanhempien välisiä keskinäisiä- ja vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta; sosiaalitoimi/ "lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole lapsia- ja lapsen huoltoa, asumista/ tapaamisoikeutta, tiedoksisaantoa, elatusta, nimeä, päiväkoti- ja koulu ym. tietoja, asioita koskevassa asiassa asianosainen- ja sopimusosapuoli.

    Mikäli vanhemmat pääsevät sopimukseen vanhempien välisellä keskinäisellä- ja vapaaehtoisella sopimuksella, niin mahdollisen
    vanhempien välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen he voivat halutessaan, vapaaehtoista vahvistuttaa yhteisellä hakemuksella käräjäoikeudessa; kunnan sosiaalitoimeen/ lastenvalvojalle ei tule missään olosuhteissa mennä, he eivät kykene viranomaismenettelyssään puolueettomaan menettelyyn ottaessaan kantaa asioihin, johon heillä ei ole edes oikeutta- ja siten oikeudettomasti syyllistyvät rikokseen mm. virkavelvolli suuksien vastaisesti sairaaseen menettelyyn viranhoidossaan-


   • EILASKETA
    Haavis-amanda kirjoitti:

    Eli elatusmaksusta ei tarvitse edes sopia? Entäpä jos vanhemmat haluavat elättää lapsiaa elatuskykyjensä mukaan ja haluavat sopia asian eli tehdä elatussopimuksen ja lasketuttaa elatusavun määrä lastenvalvojalla?
    Miten tällaisessa tilanteessa toimitaan eli toimitaanko lasten kotikunnan lastenvalvojan kanssa vai voiko sen laskea vaikka etävanhemman kotipaikan lastenvalvojalla vai suoraan vaan käräjäoikeuden kautta vanhempien yhteisellä hakemuksella. Kenet vanhemmat haastavat, jos se on yhteinen hakemus?

    Ei olla missään yhteydessä lasten ja/ tai etävanhemman kotikunnan lastenvalvojaan. Ei lasketa lastenvalvojalla;

    lastenvalvojalla ei ole oikeutta ottaa kantaa vanhempien
    välisiin lapsiansa koskeviin keskinäisiin- ja vapaaehtoisiin mahdollisiin sopimuksiin,

    ei oikeutta ottaa kantaa mahdollisen vanhempien välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön ja/
    tai laskea, laatia vanhempien välisiä keskinäisiä- ja
    vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta; sosiaalitoimi/ "lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole lapsia- ja lapsen huoltoa, asumista/ tapaamisoikeutta, tiedoksisaantoa, elatusta, nimeä, päiväkoti- ja koulu ym. tietoja, asioita koskevassa asiassa asianosainen- ja sopimusosapuoli.

    Vanhemmat tekevät keskinäisen- ja vapaaehtoisen,
    mahdollisen sopimuksen ja voivat halutessaan pyytää siihen yhteisellä hakemuksella käräjäoikeuden vahvistusta;

    mahdollisiin sopimuksiin molempien allekirjoitukset.

    Ketään ei haasteta;

    pyydetään yhteiseen vapaaehtoiseen sopimukseen molempien vanhempien halutessa käräjäoikeudesta vahvistusta, eihän lastenvalvojallakaan tehtyyn vahvistukseen ketään haasteta.

    Käräjäoikeus kykenee hyväksymään vanhempien keskinäisen sopimuksen-

    lastenvalvoja venkoilee tarkoitushakuisesti sekoillessaan
    vastaan syyllistyessään lapsen edun- ja oikeuksien vastaiseen menettelyyn, rikokseen viranhoidossaan.

    Vanhempien välinen keskinäinen sopimus on lapsen edun mukaista.

    Lastenvalvojan/ tuomioistuimen- ja äidin keskinäinen sopimus
    on perusteeton, lainvastainen- eikä lapsen edun mukaista; kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli.


   • Ei lastenvalvoja eikä edes lastensuojelunvirkailija saa sinun tuloja tai menoja toiselle vanhemmalle esitellä.
    Jos on noin tehnyt ja pystyt todistamaan tuon niin kyseessä on rikos.
    Ei mulla ainakaan ole kiinnostanut mitä minun ex:ä tienaa, mutta on itse laittanut elatusmaksu asiat käräjille sekä väkisin tukkinu omat tulonsa mulle tietoon vaikka mulla ei kiinnosta.
    Lopetin tapaamiset, koska en halua ex:ni ja hänen uuden vaimonsa tietävän minun elämästä mitään.
    Lapsi asuu heillä ja eivät muuta ole tehneet kuin käräjöineet syksystä 2009 lähtien kun laitettiin ero vireille!


   • Haavis-amanda kirjoitti:

    Eli elatusmaksusta ei tarvitse edes sopia? Entäpä jos vanhemmat haluavat elättää lapsiaa elatuskykyjensä mukaan ja haluavat sopia asian eli tehdä elatussopimuksen ja lasketuttaa elatusavun määrä lastenvalvojalla?
    Miten tällaisessa tilanteessa toimitaan eli toimitaanko lasten kotikunnan lastenvalvojan kanssa vai voiko sen laskea vaikka etävanhemman kotipaikan lastenvalvojalla vai suoraan vaan käräjäoikeuden kautta vanhempien yhteisellä hakemuksella. Kenet vanhemmat haastavat, jos se on yhteinen hakemus?

    Kyllä pitää sopia, koska jos ei ole sopimusta niin vanhempi jonka luona lapsi asuu voi vaatia takautuvasti maksuja.
    Jos ei ole sopimusta koskaan vaatinut ja vaatii myöhemmin niin hän on itse toiminut lapsen etuja sekä oikeuksia vastoin.


  • Iv8b9j8jww

   Elatusapu lasketaankin siis lastwnvalvojan kunnan perusteella. Jos hän asuu Espoossa ja käy töissä Helsingissä, niin siis pitää laskea Espoossa?

   • EILASKETA

    EI LASKETA ELATUSAPUA LASTENVALVOJALLA; EI LASKETA ELATUSAPUA MINKÄÄN KUNNAN LASTENVALVOJALLA.
    LAPSEN VANHEMMAT LASKEVAT ITSE/ MÄÄRITTELEVÄT
    ITSE VANHEMPIEN VÄLISEN KESKINÄISEN- JA VAPAA EHTOISEN SOPIMUKSEN, MAHDOLLISEN VAPAAEHTOISEN ELATUSAVUN MÄÄRÄN, JONKA VANHEMMAT VOIVAT HALUTESSAAN VAHVISTUTTAA TUOMIOISTUIMESSA TAI LASTENVALVOJALLA.

    Ei olla missään yhteydessä lasten ja/ tai etävanhemman kotikunnan lastenvalvojaan. Ei lasketa lastenvalvojalla;

    lastenvalvojalla ei ole oikeutta ottaa kantaa vanhempien
    välisiin lapsiansa koskeviin keskinäisiin- ja vapaaehtoisiin mahdollisiin sopimuksiin,

    ei oikeutta ottaa kantaa mahdollisen vanhempien välisen keskinäisen- ja vapaaehtoisen sopimuksen sisältöön ja/
    tai laskea, laatia vanhempien välisiä keskinäisiä- ja
    vapaaehtoisia sopimuksia vanhempien puolesta;
    sosiaalitoimi/ "lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole lapsia- ja
    lapsen huoltoa, asumista/ tapaamisoikeutta, tiedoksisaantoa, elatusta, nimeä, päiväkoti- ja koulu ym. tietoja, asioita koske-
    vassa asiassa asianosainen- ja sopimusosapuoli.

    Vanhemmat tekevät keskinäisen- ja vapaaehtoisen,
    mahdollisen sopimuksen ja voivat halutessaan pyytää siihen yhteisellä hakemuksella käräjäoikeuden vahvistusta;

    mahdollisiin sopimuksiin molempien allekirjoitukset.

    Ketään ei haasteta;

    pyydetään yhteiseen vapaaehtoiseen sopimukseen molempien vanhempien halutessa käräjäoikeudesta vahvistusta, eihän lastenvalvojallakaan tehtyyn vahvistukseen ketään haasteta.

    Käräjäoikeus kykenee hyväksymään vanhempien keskinäisen sopimuksen-

    lastenvalvoja venkoilee tarkoitushakuisesti sekoillessaan
    vastaan syyllistyessään lapsen edun- ja oikeuksien vastaiseen menettelyyn, rikokseen viranhoidossaan.

    Vanhempien välinen keskinäinen sopimus on lapsen edun mukaista.

    Lastenvalvojan/ tuomioistuimen- ja äidin keskinäinen sopimus
    on perusteeton, lainvastainen- eikä lapsen edun mukaista; kunnan sosiaalitoimi/ lastensuojelu, lastenvalvoja ei ole lapsia koskevassa asiassa asianosainen ja sopimusosapuoli.


  • Anonyymi

   Ei lasketa lastenvalvojalla - Ei tule eikä makseta!Ei tule eikä makseta!

   • Anonyymi

    Sinulta ei tule. Et siis ainakaan ole vanhempi. Hae apua!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinulta ei tule. Et siis ainakaan ole vanhempi. Hae apua!

    Mistä haetaan apua kun apua ei anneta- oletko idioottinen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mistä haetaan apua kun apua ei anneta- oletko idioottinen?

    Sinun kannattaa hakea itsellesi apua. Varmastikin kannattaa yrittää kunnalliselta puolelta, jos sinulla ei ole kovin hyvä rahatilanne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinun kannattaa hakea itsellesi apua. Varmastikin kannattaa yrittää kunnalliselta puolelta, jos sinulla ei ole kovin hyvä rahatilanne.

    Yhteydenotot- ja avunpyynnöt estetty ja salattu Raision kaupungin rikollisessa menetteelyssä
    lainsäädännön, perustuslain ja lapsen edun vastaisesti


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinun kannattaa hakea itsellesi apua. Varmastikin kannattaa yrittää kunnalliselta puolelta, jos sinulla ei ole kovin hyvä rahatilanne.

    Mistä haetaan apua kun apua ei anneta- oletko idioottinen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mistä haetaan apua kun apua ei anneta- oletko idioottinen?

    Haet varmastikin väärästä paikasta apua, koska vaikuttaa, ettet saa apua lastenvalvojalta ongelmaasi. Oletko hakenut apua kuntasi mielenterveyspalveluista? Toinen paikka, mikä voisi auttaa sinua on kirkko eli joillekin uskonnosta on apua. Kaverille juttelukin voi auttaa tai liikunnastakin voi olla apua.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Yhteydenotot- ja avunpyynnöt estetty ja salattu Raision kaupungin rikollisessa menetteelyssä
    lainsäädännön, perustuslain ja lapsen edun vastaisesti

    Olen käsittänyt, että olet aikuinen, niin varmastikin sosiaaliviranomainen ei ole oikea paikka, josta koetat hakea apua?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olen käsittänyt, että olet aikuinen, niin varmastikin sosiaaliviranomainen ei ole oikea paikka, josta koetat hakea apua?

    Yhteydenotot- ja avunpyynnöt estetty- ja salattu Raision kaupungin rikollisessa menetteelyssä
    lainsäädännön, perustuslain ja lapsen edun vastaisesti. En ole viestissäni puhunut mitään sosiaali virastosta - eli olen käsittänyt ettet ole aikuinen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Yhteydenotot- ja avunpyynnöt estetty- ja salattu Raision kaupungin rikollisessa menetteelyssä
    lainsäädännön, perustuslain ja lapsen edun vastaisesti. En ole viestissäni puhunut mitään sosiaali virastosta - eli olen käsittänyt ettet ole aikuinen?

    Hyvä, ettet ole asiassasi sosiaaliviranomaisen puolren kääntynyt. Ehkä voisit kokeilla avun saamista terveyskeskuksen kautta ja sieltä lähete mielenterveyspalveluihin?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyvä, ettet ole asiassasi sosiaaliviranomaisen puolren kääntynyt. Ehkä voisit kokeilla avun saamista terveyskeskuksen kautta ja sieltä lähete mielenterveyspalveluihin?

    Yhteydenotot- ja avunpyynnöt estetty- ja salattu Raision kaupungin rikollisessa menetteelyssä
    lainsäädännön, perustuslain ja lapsen edun vastaisesti. En ole viestissäni puhunut mitään sosiaali virastosta - eli olen käsittänyt ettet ole aikuinen?


  • Kyllä, mutta jos etävanhempaa ei saada allekirjoittamaan sopimusta niin käräjäoikeus vahvistaa sopimuksen niin lähivanhempi saa Kelalta hakea elatusapua.

   • Anonyymi

    Ei ole vahvistanut- ei ole edes päätöstä kumpi on etävanhempi- ja/tai lähi vanhempi, ja Kela maksoi elatusapunsa ja elatustukensa itse itsellensä Raision kaupungin menettelyssä.. Aina voi hakea- vain paska jää käteen ilman lasten oikeuksia ja yhteishuoltoa!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole vahvistanut- ei ole edes päätöstä kumpi on etävanhempi- ja/tai lähi vanhempi, ja Kela maksoi elatusapunsa ja elatustukensa itse itsellensä Raision kaupungin menettelyssä.. Aina voi hakea- vain paska jää käteen ilman lasten oikeuksia ja yhteishuoltoa!!

    Lastenvalvojan luona tehdään myös tapaamissopimus.
    Jos asut eri kunnassa niin tekevät virka-apu pyynnön siihen kuntaan missä lapsi asuu.
    Jos lastenvalvoja ei suostu tekemään niin sitte oikeusavustajalle ja pyydät häntä avuksi niin saat tuon sopimuksen tehtyä.
    Sulla on mahdollisista saada lapsi yksinhuoltoon, koska toinen vanhempi ei ole huolehtinut muusta, kuin rahoista.


   • Holomanämmä kirjoitti:

    Lastenvalvojan luona tehdään myös tapaamissopimus.
    Jos asut eri kunnassa niin tekevät virka-apu pyynnön siihen kuntaan missä lapsi asuu.
    Jos lastenvalvoja ei suostu tekemään niin sitte oikeusavustajalle ja pyydät häntä avuksi niin saat tuon sopimuksen tehtyä.
    Sulla on mahdollisista saada lapsi yksinhuoltoon, koska toinen vanhempi ei ole huolehtinut muusta, kuin rahoista.

    Jos lapsi on syntynyt avoliitossa niin isyys pitää käydä vahvistamassa lastenvalvojan luona.
    Jos isyyttä ei ole vahvistettu niin ei lapsella ole myöskään isää tuolloin virallisesti.
    Väestörekisteristä näet omista tiedoista onko lapsi merkattu sinun tietoihin vai ei.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole vahvistanut- ei ole edes päätöstä kumpi on etävanhempi- ja/tai lähi vanhempi, ja Kela maksoi elatusapunsa ja elatustukensa itse itsellensä Raision kaupungin menettelyssä.. Aina voi hakea- vain paska jää käteen ilman lasten oikeuksia ja yhteishuoltoa!!

    Ei ole vahvistanut, koska ei ole mitään vahvistettavaa. Lasten isä ei halua tavata lapsiaan ja heillä on jo uusi isäkin. Lasten ex-isä kertonut, että haluaa noudattaa jotain perätöntä päätöstä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole vahvistanut, koska ei ole mitään vahvistettavaa. Lasten isä ei halua tavata lapsiaan ja heillä on jo uusi isäkin. Lasten ex-isä kertonut, että haluaa noudattaa jotain perätöntä päätöstä.

    Lasten ex-isää vituttaa, niin paljon että vanne kiriää pään ympärillä ja silmät pullistuu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole vahvistanut, koska ei ole mitään vahvistettavaa. Lasten isä ei halua tavata lapsiaan ja heillä on jo uusi isäkin. Lasten ex-isä kertonut, että haluaa noudattaa jotain perätöntä päätöstä.

    Tuohan on kunnianloukkaus joka täyttää myös vainoamisen jos ei ole edes lasten biologinen isä.
    Ei tämä uusikaan ole lasten isä vaan äidin uusi puoliso.


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Tuohan on kunnianloukkaus joka täyttää myös vainoamisen jos ei ole edes lasten biologinen isä.
    Ei tämä uusikaan ole lasten isä vaan äidin uusi puoliso.

    Voi toimittaa lasten isän puolesta ilmoituksebn poliisille,
    t. lasten vieraannutettu isä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lasten ex-isää vituttaa, niin paljon että vanne kiriää pään ympärillä ja silmät pullistuu.

    Tuohan on kunnianloukkaus joka täyttää myös vainoamisen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi toimittaa lasten isän puolesta ilmoituksebn poliisille,
    t. lasten vieraannutettu isä

    Vieraannutettu vanhempi on syrjitty, mutta kunnianloukkaus tulee myös kyseeseen jos uusi puoliso esittää lapsen biologista isää/äitiä.
    Kunnianloukkaus kohdistuu myös lapseen, koska uusi puoliso ei ole hänen biologinen isä/äiti.


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Vieraannutettu vanhempi on syrjitty, mutta kunnianloukkaus tulee myös kyseeseen jos uusi puoliso esittää lapsen biologista isää/äitiä.
    Kunnianloukkaus kohdistuu myös lapseen, koska uusi puoliso ei ole hänen biologinen isä/äiti.

    Kannattaa Ksrin mennä taas poliisilaitokselle. Hän voi sanoa, että hänen kunniaansa on loukatta, koska uusi isä ottanut hommat haltuun, kun häntä ei itseään kiinnosta olla isänä.


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Tuohan on kunnianloukkaus joka täyttää myös vainoamisen jos ei ole edes lasten biologinen isä.
    Ei tämä uusikaan ole lasten isä vaan äidin uusi puoliso.

    Sinä olet kävelevä kunnianloukkaus?


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Jos lapsi on syntynyt avoliitossa niin isyys pitää käydä vahvistamassa lastenvalvojan luona.
    Jos isyyttä ei ole vahvistettu niin ei lapsella ole myöskään isää tuolloin virallisesti.
    Väestörekisteristä näet omista tiedoista onko lapsi merkattu sinun tietoihin vai ei.

    Voit käydä tarkastamassa väestörekisteristä myös, että oletko elossa.


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Lastenvalvojan luona tehdään myös tapaamissopimus.
    Jos asut eri kunnassa niin tekevät virka-apu pyynnön siihen kuntaan missä lapsi asuu.
    Jos lastenvalvoja ei suostu tekemään niin sitte oikeusavustajalle ja pyydät häntä avuksi niin saat tuon sopimuksen tehtyä.
    Sulla on mahdollisista saada lapsi yksinhuoltoon, koska toinen vanhempi ei ole huolehtinut muusta, kuin rahoista.

    Lastenvalvojan luona ei tehdä mitään sopimuksia. Jopa Karin ja hänen oravansa Petrin tulisi ymmärtää, ettei siellä mitään soppareita tehdä. Lastenvalvojat eivät ole edes sopijaosapuolia ja Peltokänsä saa noudattaa vapaasti vaikka perätöntä sähkösopimusta jos ei jae halua tavata "lapsiaan". Onneksi heillä uusi isä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi toimittaa lasten isän puolesta ilmoituksebn poliisille,
    t. lasten vieraannutettu isä

    Ei Timoa kukaan ole loukannut. Eikö kunnialoukkaukset kannata aina itse hoitaa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä olet kävelevä kunnianloukkaus?

    Kyllä, koska ihmiset on päättäneet niin mutta en kyllä siitä suostu maksamaan.
    Mullehan tuosta kuuluu maksaa, koska teen kaikista parempia ihmisiä mitä itse olen.
    Alkoholistit, raiskaajat, pedofiilit, murhaajat sekä muut kriminaalit on kunnon ihmisiä minun rinnalla joka vain kirjoitin ja loukkausin kunniaa.
    8-9 kunnianloukkausta odottelee käräjille menoa niin saavat oikeudesta vahvistuksen!
    Kyllähän nyt tuon verran aina voin kunnioittaa, mutta kyllä harkitsen pois muutto niin voivat sijoittaa rikolliset noille alueille sekä lakkauttaa vankilat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voit käydä tarkastamassa väestörekisteristä myös, että oletko elossa.

    Eihän Holomanämmää löydy väestörekisteristä, koska tuo on vain taitelija nimi jota täällä käytän.
    Mullahan on yksityissuoja jolla suojaan itseni niin saan olla oma itseni SOMEN ulkopuolella.
    Raskasta elää julkisuuden henkilönä SOMEn ulkopuolella, koska kaikki seuraa sekä vahtii miten toimit.
    Jos asiattomasti toimit Somen ulkopuolella niin kaikki vittuilee.
    Kunnioitan heitä jotka on niin hyviä sekä moitteettomia julkisuuden henkilöitä, että omalla nimellään somettavat menemään.
    En kyllä niin hyvä sekä täydellinen ihminen koe olevani.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei Timoa kukaan ole loukannut. Eikö kunnialoukkaukset kannata aina itse hoitaa?

    Minua vanhempaa Timoa onnistuin loukkamaan, mutta en siitä välitä jos omasta mielestä on uuden vaimonsa kanssa parempi.
    Yhteinen lapsi kyllä Timon kanssa on joka on luonnollisesti yhtä huono mitä äitinsä, mutta se oli heidän HENKILÖKOHTAINEN päätös.
    Vaimon lapset on luonnollisesti KUNNIALLISIA niin, kuin hän joka ei ole koskaan tehnyt mitään vääriin!
    Vaimo on minua nuorempi joten kyllä hänen kasvatus tyylissä on tulevaa sekä tavoissa!
    Hän vois kirjoittaa omasta elämästään tarinan niin kaikki vois ottaa esimerkkiä!


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Minua vanhempaa Timoa onnistuin loukkamaan, mutta en siitä välitä jos omasta mielestä on uuden vaimonsa kanssa parempi.
    Yhteinen lapsi kyllä Timon kanssa on joka on luonnollisesti yhtä huono mitä äitinsä, mutta se oli heidän HENKILÖKOHTAINEN päätös.
    Vaimon lapset on luonnollisesti KUNNIALLISIA niin, kuin hän joka ei ole koskaan tehnyt mitään vääriin!
    Vaimo on minua nuorempi joten kyllä hänen kasvatus tyylissä on tulevaa sekä tavoissa!
    Hän vois kirjoittaa omasta elämästään tarinan niin kaikki vois ottaa esimerkkiä!

    Ota karia kädestä ja hakekaa yhdessä apua!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ota karia kädestä ja hakekaa yhdessä apua!

    Eikö aikuinen mies osaa itse hoitaa asiansa?
    Jos naida osaa niin luulis olevan kykenevä hoitamaan isyys asiansa rehtinä miehenä kuntoon sekä kantavan vastuunsa niin, kuin MIES!
    Mulle kävi niin, että lapsen isä halus uuden vaimon ja halusivat minun synnyttämän. Uus vaimo on niin laiska, ettei viitsi edes omaa lasta tehdä miehelle!


   • Anonyymi
    Holomanämmä kirjoitti:

    Eikö aikuinen mies osaa itse hoitaa asiansa?
    Jos naida osaa niin luulis olevan kykenevä hoitamaan isyys asiansa rehtinä miehenä kuntoon sekä kantavan vastuunsa niin, kuin MIES!
    Mulle kävi niin, että lapsen isä halus uuden vaimon ja halusivat minun synnyttämän. Uus vaimo on niin laiska, ettei viitsi edes omaa lasta tehdä miehelle!

    On hyvä keskustella asiat selväksi ennakkoon ja jos uusi vaimosi liian laiska, niin ota ihminen peilun eteen, leipokaa vaikka joulutorttuja ja rakkauden askelin kerratkaa vastuutaulukon aakkoset. Pohtikaa yhdessä.liittoanne.


  • Anonyymi
  • Huomasin vasta nyt, että kyseinen keskustelu on niin vanha että lapsetkin on varmaan aikuisia ja vanhemmat jossain hoivakodissa…

   • Anonyymi

    En oo hoivakodissa..


   • Anonyymi

    Ei ole mitään entistä isää - eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..


   • Anonyymi

    Kyllä minä olen olemassa edelleen heille! Kyllä minun kanssani on tänäänkin juhlittu isänpäivää ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Kyllä minä olen olemassa edelleen heille! Kyllä minun kanssani on tänäänkin juhlittu isänpäivää ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Kyllä minä olen olemassa edelleen heille! Kyllä minun kanssani on tänäänkin juhlittu isänpäivää ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Kyllä minä olen olemassa edelleen heille! Kyllä minun kanssani on tänäänkin juhlittu isänpäivää ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille! Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Älä valehtele "Pete"- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Älä valehtele "Pete"- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi

    Älä valehtele "Pete"- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Älä valehtele "Pete"- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!

    Sinun kannattaisi hakea mielenterveusapua?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinun kannattaisi hakea mielenterveusapua?

    Älä valehtele "Pete"- hae itsellesi apua- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Ei äidit aja isien sekä lasten oikeuksia.


   • Anonyymi

    Älä valehtele "Pete"- hae itsellesi apua- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Älä valehtele "Pete"- hae itsellesi apua- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!

    Sinulla ei ole enää omia lapsia, kun itsekin olet kertonut, ettette ole tavanneet ja että haluaisit tavata heidät. Olet kertonur, etteivät he edrs avaa ovea sinulle tai vastaa puheluihisi. Isänpäivää ei vietetty viime keskiviikkona, niinkuin aikaisemmissa viesteissäsi väitit. Kannattaa seurata ajankulkua ennenkeuin alat keksimään juttujasi. Haaveleminen on ok, mutta kannattaa kuitenkin katsoa totuutta silmiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Älä valehtele "Pete"- hae itsellesi apua- kiinni jäit!
    Älä valehtele "Pete"- oletko sekaisin? Kyllä minä olen olemassa edelleen heille!
    Kyllä minun kanssani on juhlittu isänpäivää
    ja syöty kakkua! !
    Ei ole mitään entistä isää -
    eikä uutta isää, eikä myöskään ex-isää..Timo ei ole edes isä!!

    Toki voi muuttaa olotilaansa, mutta sellainen henkilö, joka ei ole koskaan ollut lastensa isä, niinkuin Kari ei ole, voi muuttaa, koska hän haluaa noudattaa 27.5.2008 annettua perätöntä lausuntoa..


  Ketjusta on poistettu 65 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Puhut olevasi hyvä ja kiltti ihminen

   Mutta todellisuudessa oletkin itsekeskeinen ja omahyväinen. Kaiken pitää pyöriä sinun ympärilläsi, kuten esimerkiksi tää
   Ikävä
   165
   2264
  2. Kimmo Kivelä mikä pösilö.

   Kirkkoherra kehtaa kitistä saamastaan kunniamerkistä. Onpa törkee äijä. Ei niin pientä ojaa että meidän kirkkoherralla
   Kiuruvesi
   31
   1697
  3. Nainen kaunokainen

   Mitä teet tänään illalla?
   Ikävä
   56
   1408
  4. Olisin halunnut...

   Olisin halunnut jutella kaikki asiat selväksi. Olen joskus kirjoittanut tänne huonossa mielentilassa ja todella ajattele
   Ikävä
   98
   1368
  5. Paljonko sinulla nainen on velkaa tai säästöjä?

   Sitä tässä mietin jatkoa ajatellen.
   Ikävä
   125
   1285
  6. Tänään on mun viimeinen päivä kanssas Sun

   Tänään on mun viimeinen päivä Kanssas sun, täydellinen Ennenkuin mun mentävä on Kaihtimien välistä valo Tunkeutuu uniisi
   Ikävä
   209
   1078
  7. Hyvä kuolema?

   Niin.. minulta taas raskaamman puoleinen aloitus.. Olen kuunnellut äänikirjaa hyvästä kuolemasta keskiajalla ja siinä o
   Sinkut
   102
   1040
  8. Ollila työt

   Ei kyllä ole kehumista näiden töistä!!Paitsi isä Ollila kyllä jaksaa ajella ja kyylätä mitä muut tekee.
   Oulainen
   24
   1035
  9. Kulta miten menee

   Mitä tunnet nyt.
   Ikävä
   68
   1028
  10. Nyt faktoja tiskiin mies

   Kerro kaikki syyt miksi en kiinnosta. Arvaan jo joitain, mutta haluan kuulla ne sinulta.
   Ikävä
   77
   1015
  Aihe